Προαναμεμιγμένο, μη συρρικνούμενο, ρεοπλαστικό κονίαμα για πακτώσεις μηχανημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προαναμεμιγμένο, μη συρρικνούμενο, ρεοπλαστικό κονίαμα για πακτώσεις μηχανημάτων"

Transcript

1 Προαναμεμιγμένο, μη συρρικνούμενο, ρεοπλαστικό κονίαμα για πακτώσεις μηχανημάτων Περιγραφή Το EMACO S55 είναι ένα έτοιμο για χρήση προϊόν σε μορφή σκόνης. Αναμεμειγμένο με το νερό δίνει ρεοπλαστικό (ρευστό χωρίς διαχωρισμό) κονίαμα χωρίς συρρίκνωση τόσο στην πλαστική όσο και στην σκληρυμένη κατάσταση, στεγανό και ανθεκτικό, με υψηλές μηχανικές αντοχές και υψηλή συνάφεια με τον χάλυβα. Το EMACO S55 δεν περιέχει μεταλλικά αδρανή και χλωριούχα άλατα. Συσκευασία και αποθήκευση Το EMACO S55 συσκευάζεται σε σάκκους των 30 kg ανθεκτικούς στην υγρασία, εύκολους στην αποθήκευση και στην μεταφορά χάρη στο μικρό τους βάρος. Αποθηκεύστε το υλικό αυτό σε χώρο σκεπασμένο και ξηρό. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν ο σάκκος είναι κατεστραμμένος Προετοιμασία του κονιάματος Για την σωστή ανάμιξη του κονιάματος EMACO S55, συνιστάται η ακόλουθη διαδικασία: Ελέγξατε οτι η διαθέσιμη ποσότητα του EMACO S55 είναι επαρκής για την πάκτωση των μηχανημάτων λαμβάνονας υπόψη οτι για να ληφθεί 1m 3 κονιάματος απαιτούνται 1950 kg EMΑCO S55. Σιγουρευτείτε οτι όλος ο αναγκαίος εξοπλισμός (αναμικτήρας, καροτσάκι, κουβάδες, μυστρί) είναι σε προσιτό μέρος. Ελέγξατε ότι έχουν γίνει οι προκατακτικές εργασίες που αφορούν την προετοιμασία της θεμελίωσης από σκυρόδεμα, των μηχανημάτων και των καλουπιών, ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στην παράγραφο «Οδηγίες για πάκτωση ακρίβειας μηχανημάτων». Ανοίξτε τους σάκκους του EMACO S55 που χρειάζονται, λίγο πριν αρχίσει η ανάμιξη. Βάλτε στον αναμικτήρα την ελάχιστη ποσότητα νερού ανάμιξης όπως δίνεται στον πίνακα 1. Ξεκινήστε τον αναμικτήρα και προσθέστε το EMACO S55 γρήγορα και με συνεχή ροή και αναμίξτε για 3-4 λεπτά μέχρις ότου το κονίαμα γίνει ομοιογενές και δεν περιέχει σβώλους. Προσθέστε νερό - αν είναι αναγκαίο (ακολουθώντας τον πίνακα 1), μέχρις ότου επιτευχθεί η επιθυμητή συνεκτικότητα και αναμίξτε για 2-3 λεπτά ακόμη. Η ποσότητα του νερού μπορεί να διαφέρει ελαφρά σε σύγκριση με αυτό που αναφέρεται στον πίνακα 1, ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την σχετική υγρασία. Σε θερμά και ξηρά κλίματα, μπορεί να απαιτηθούν ελαφρά μεγαλύτερες ποσότητες νερού, ενώ το αντίθετο συμβαίνει σε ψυχρά και υγρά κλίματα. Πίνακας 1 : Απαιτήσεις σε νερό για την παραγωγή των κονιαμάτων EMACO S55 Τύπος εργασίας μηχανημάτων μηχανημάτων στυλών και δομικών στοιχείων σιδηρών ή από σκυρόδεμα Συνιστώμενη συνεκτικότητα ASTM C-230 (%) Flow cone CRD- C-611 Πολύ ρευστή Ρευστή Πλαστική 60 - Νερό ανάμιξης % Min Max 16,7% 18,3% 13.3% 16.7% 11.7% 13.3% Επίδραση της θερμοκρασίας Το EMACO S55 μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος στην διάρκεια της διαδικασίας της εφαρμογής είναι μεταξύ +5 C έως και +50 C. Όμως αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή (+5 C έως και +10 C), οι αντοχές αναπτύσσονται με αργότερο ρυθμό.

2 Όταν απαιτούνται γρήγορα υψηλές αντοχές, συνιστώνται οι ακόλουθες προφυλάξεις : α) αποθηκεύστε τους σάκκους του EMACO S55 σε περιβάλλον προστατευόμενο από το κρύο β) χρησιμοποιείστε θερμό νερό ανάμιξης(+30 C ως +50 C) γ) αρχίστε την εφαρμογή το πρωί δ) προστατεύστε το ρευστό EMACO S55 από τον κρύο καιρό, καλύπτοντάς το με θερμομονωτικά καλύμματα. Αν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τους 0 C επικοινωνήστε με κάποιον από τους τεχνικούς μας πριν αρχίσετε την εφαρμογή. Αν η θερμοκρασία είναι πολυ υψηλή (>+35 C), το μόνο πρόβλημα είναι η απώλεια ρευστότητας. Γενικά σε θερμοκρασίες μεταξύ +15 C και 25 C, το EMACO S55 διατηρείται ρευστό, για περισσότερο από μία ώρα. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες ο χρόνος διατήρησης της ρευστότητας ελαττώνεται σταδιακά. Εάν η παρατηρούμενη καθίζηση εν σχέση με την χρήση για την οποία προορίζεται είναι υπερβολική, συνιστώνται οι ακόλουθες προφυλάξεις : α) αποθηκεύστε τους σάκκους του EMACO S55 σε ψυχρό μέρος β) χρησιμοποιείστε κρύο ή παγωμένο νερό ανάμιξης γ) προετοιμάστε το κονίαμα κατά την πιο κρύα ώρα της ημέρας Στα θερμά κλίματα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την φάση της ωρίμανση. αφού διατηρήσετε την επιφάνεια υγρή, τουλάχιστον κατά την διάρκεια των 2 πρώτων ημερών, πρέπει να εφαρμόσετε στην επιφάνεια που είναι εκτεθειμένη στον αέρα, την αντιεξατμιστική μεμβάνη MACKURE C μόλις η επιφανειακή κατεργασία έχει ολοκληρωθεί (δείτε το σημείο 9). Οδηγίες για πάκτωση ακρίβειας μηχανημάτων Οι ακόλουθες προτάσεις και συστάσεις είναι βασισμένες πάνω στην πείρα που έχει προκύψει από την εφαρμογή του κονιάματος EMACO S55 για την πάκτωση μηχανημάτων. Αυτές οι οδηγίες μπορούν να ακολουθηθούν, να τροποποιηθούν ή να απορριφθούν από τον μηχανικό, τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο, αφού αυτοί και όχι εμείς, είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των εργασιών που είναι κατάλληλες για την συγκεκριμένη εγκατάσταση. Οι αριθμοί παρακάτω αναφέρονται στους αντίστοιχους αριθμούς στα σχήματα. Προετοιμασία της θεμελίωσης και της μηχανής 1. Πριν τοποθετήσετε το μηχάνημα απομακρύνετε το ελλατωματικό σκυρόδεμα και να απογυμνώστε τα αδρανή χρησιμοποιώντας καλέμι, ώστε να έχετε μία επιφάνεια την επιφάνεια τραχειά όσο και επίπεδη. Καθαρίστε τόσο την επιφάνεια όσο και τις οπές των βλήτρων από λάδι, γράσσα και σκόνη. 2. Καθαρίστε προσεκτικά τόσο τα βλήτρα όσο και το κάτω μέρος της πλάκας εδράσεως από το λάδι, γράσσα και σκόνη ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό που θα μπορούσε να επιδράσει στην ενυδάτωση του τσιμέντου. Ελέγξτε οτι οι οπές απεγκλωβισμού του αέρα έχουν γίνει πάνω στην πλάκα εδράσεως. Τοποθετήστε, ευθυγραμμίστε και αλφαδιάστε το μηχάνημα εξασφαλίζοντας οτι ο τελικός χώρος τοποθέτησης δεν θα τροποποιηθεί κατά την διάρκεια των επομένων εργασιών. Αν οι σφήνες πρέπει να απομακρυνθούν (δείτε σημείο 11), αφού ολοκληρωθεί η πάκτωση, αλείψτε ένα λεπτό στρώμα γράσσου πάνω σε αυτές για ευκολότερη απομάκρυνση 3. Μετά την τοποθέτηση και ευθυγράμμιση της μηχανής, διαβρέξτε μέχρι κορεσμού το σκυρόδεμα της θεμελίωσης με νερό για τουλάχιστον 6 ώρες πριν την έκχυση του κονιάματος. Απομακρύνετε το επιπλέον νερό από τα θεμέλια με πεπιεσμένο αέρα ή με χρήση απορροφητικών πανιά και από τις οπές των βλήτρων με απορροφητικά πανιά ή με σιφώνιο. Καλούπια 4. Τα καλούπια πρέπει να είναι ανθεκτικά και στεγανά ώστε να αποφευχθεί η αποστράγγιση του νερού από το κονίαμα και αγκυρωμένα και στηριγμένα στέρεα για να αντέξουν την πίεση του κονιάματος όταν αυτό τοποθετηθεί και ισοπεδωθεί. Στην πλευρά όπου πρόκειται να εκχυθεί το κονίαμα αφήστε ανοιχτό χώρο 150mm ανάμεσα στην πλευρά του καλουπιού όπου εκχύνεται το EMACO S55 και την πλάκα έδρασης του μηχανήματος. Στις άλλες πλευρές αφήστε τουλάχιστον 50mm ανοιχτό χώρο ανάμεσα στο καλούπι και την πλάκα έδρασης και mm μέχρι το ανώτατο σημείο του κονιάματος.όταν πρόκειται να πληρωθούν με κονίαμα εκτεταμένες πλάκες εδράσεως (20-30mm), απαιτούνται κατάλληλα καλούπια για να επιτρέψουν μεγαλύτερο πάχος κανιάματος (1,5 μέτρα) από την πλευρά της

3 έκχυσης.μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες ειδικές τεχνικές για την πλήρωση του προβλεπόμενου χώρου με κονίαμα, όπως αντλίες, χωνιά ή πιεζομετρικοί σωλήνες. Εξάλλου όταν πρέπει να συγκολληθούν με κονίαμα μεγάλες πλάκες έδρασης και προκειμένου να επιτευχθεί ευχερής ροή του κονιάματος μπορεί να είναι χρήσιμο: α)να μετακινήσετε το ανώτατο σημείο του κονιάματος προς τα εμπρός σε σχέση με την αρχική θέση, παρέχοντας επαρκή καλούπια και τον αναγκαίο χώρο εργασίας, β)να αναμίξετε ένα ελαφρά πιο εύχυτο κονίαμα (με περίπου 5-10% περισσότερο νερό), προκειμένου να λιπανθούν τα θεμέλια του σκυροδέματος και μετά αναμίξτε το κονίαμα μέχρι να φτάσει στην συνηθισμένη του ρευστότητα. 5. Στεγανοποιήστε τα καλούπια για να αποφύγετε διαρροές και απώλεια του ανώτερου μέρους του κονιάματος. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο η διογκωμένη πολυστερίνη όσο και το ίδιο το κονίαμα EMACO S55 σε συμπαγή κατάσταση, όπως και άλλα κατάλληλα υλικά. Τοποθέτηση του κονιάματος Μετά την ανάμιξη του EMACO S55 με νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου «Προετοιμασία του κονιάματος», η διαδικασία της τοποθέτησης μπορεί να αρχίζει ως ακολούθως : 6. Παρατηρώντας εάν έχει κραδασμούς η επιφάνεια του νερού σε ένα δοχείο πάνω στην πλάκα έδρασης του μηχανήματος, ελέγχετε οτι οι κραδασμοί από τα μηχανήματα που λειτουργούν κοντά δεν μεταδίδονται στην θεμελίωση του μηχανήματος που θα γίνει η πάκτωση με κονίαμα. Αν αυτό συμβαίνει, οι άλλες μηχανές πρέπει να σταματήσουν την λειτουργία τους τουλάχιστον μέχρις ότου πήξει το κονίαμα και αρχίσει η σκλήρυνση (τουλάχιστον μετά ώρες σε θερμοκρασία 20 ο C). Είναι γεγονός οτι οι κραδασμοί μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την συγκόλληση του κονιάματος με την πλάκα έδρασης. 7. Το κονίαμα θα εκχυθεί συνεχώς. Να μην δονείται τι κονίαμα κάτω από την πλάκα έδρασης. Συνήθως πρέπει να εκχυθεί από την μία μόνο πλευρά για να αποφευχθεί η παγίδευση αέρα. Αποφεύγετε την έκχυση του κονιάματος από δύο αντίθετες πλευρές. Ο παγιδευμένος αέρας πρέπει να απομακρυνθεί με χρήση οπών διαφυγής αέρα που έχουν προηγουμένως ανοιχθεί στην πλάκα έδρασης (δείτε το σημείο 2). Εάν η ροή του κονιάματος εμποδίζεται από το περίπλοκο ανάγλυφο της κάτω επιφάνειας της πλάκας έδρασης, η παρουσία οπών διαφυγής αέρα είναι πολύ σημαντική. 8. Σιγουρευτείτε οτι το κονίαμα γεμίζει πλήρως τον χώρο ανάμεσα στην πλάκα έδρασης και τη θεμελίωση. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείστε εύκαμπτα χαλύβδινα καλώδια, μετακινώντας τα συνεχώς εμπρός πίσω, κάτω από την πλάκα έδρασης του μηχανήματος. Τελική επεξεργασία της πάκτωσης 9. Όλες οι εκτεθειμένες ακμές πρέπει να προστατευθούν αμέσως από την απώλεια νερού λόγω εξάτμισης, για 24 τουλάχιστον ώρες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε χρησιμοποιώντας νερό για την αγωγή σκλήρυνσης, είτε υγρά καλλύματα, είτε με ψεκασμό του σκληρυντικού υλικού MACKURE C (δείτε τις οδηγίες χρήσης στο τεχνικό φύλλο του προϊόντος). Αν δεν ακολουθηθεί η αγωγή ωρίμανσης, ειδικά αν ο καιρός είναι θερμός και ξηρός, μπορεί να συμβούν στις εκτεθειμένες ακμές επιφανειακά σπασίματα ή μικρορωγμές, αλλά το κακό αποτέλεσμα είναι μόνο αισθητικό. Στην πραγματικότητα το γεγονός αυτό δεν προκαλεί συρρίκνωση αποκόλληση του κονιάματος κάτω από την πλάκα έδρασης. 10. Αν οι εκτεθειμένες ακμές που έχουν επικαλυφθεί με κονίαμα πρέπει να απομακρυνθούν ή να διαμορφωθούν διαφορετικά, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με χρήση ενός μυστριού ή ενος σφυριού, μετά τη πήξη του κονιάματος και την έναρξη της σκλήρυνσης, προκειμένου να μπορούν να απομακρυνθούν τα καλούπια. 11. Οι προσωρινές σφήνες ισοπέδωσης μπορούν να απομακρυνθούν μετά από 2 μέρες εφόσον έχουν γρασσαριστεί, όπως περιγράφεται στο σημείο 2. Στην πραγματικότητα χρησιμοποιώντας το κονίαμα EMACO S55 δεν είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν οι σφήνες παρά μόνο αν κάτι τέτοιο συνιστάται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. 12. Αφού το μηχάνημα μπει σε λειτουργία είναι καλή πρακτική συντήρησης να ελέγχετε οτι οι

4 βίδες και οι κοχλίες είναι σφιγμένοι. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο κλειδί για να σφίξετε τα παξιμάδια ομοιόμορφα και στην συνιστώμενη τάση. Τυπικές εφαρμογές Το EMACO S55 είναι σχεδιασμένο για πάκτωση ακριβείας, ελαφρών ή βαρέων μηχανημάτων, ακόμη και αν υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενη θερμικές μεταβολές όπως : Στροβίλους αερίου ή ατμού Γεννήτριες Συμπιεστές Μηχανές χαρτοποιίας Τόρνους οριζόντους και άλλων τύπων Μηχανήματα άλεσης Πλάνες Πρέσσες Έλαστρα θέρμης ή ψυχρής έλασης Πάγκους τεντώματος Μηχανήματα ζυγοστάθμισης Μηχανές πετρελαίου Γερανοί Αντλίες Εξοπλισμοί διακίνησης υλικών Σπαστήρες Μηχανήματα κοπής μαρμάρων Ιδιότητες - Εργασιμότητα Δοκιμές έγιναν ακολουθώντας τις προδιαγραφές ASTM C 230 ή CRD 611 του Αμερικανικού Σώματος των Μηχανικών, αναμιγνύοντας το EMACO S55 με 15% και 20% νερό. Προσθέτοντας 15% νερό προκύπτει ένα ρευστό μη συρρικνούμενο κονίαμα με εξάπλωση τουλάχιστον 130% στην τράπεζα εξάπλωσης. Προσθέτοντας 20% νερό επιτυγχάνεται ένα πολύ ρευστό μη συρρικνούμενο κονίαμα με χρόνο εκροής 15 έως 35 sec τουλάχιστον. Νερό εξίδρωσης Δεν παρατηρείται νερό εξίδρωσης (ASTM C- 232) Διόγκωση Έγιναν δοκιμές ακολουθώντας τόσο τις προδιαγραφές ASTM 878 που αφορούν την χρήση διογκωτικών τσιμέντων όσο και τις προδιαγραφές του Αμερικανικού Σώματος των Μηχανικών για τα κονιάματα. Οι δοκιμές που έγιναν ακολουθώντας τις προδιαγραφές ASTM C- 878 έδειξαν τιμή διόγκωσης περίπου 0,05%. Οι δοκιμές που έγιναν ακολουθώντας τις προδιαγραφές του Αμερικάνικου Σώματος των Μηχανικών έδειξαν τιμή διαστολής 0,3% η οποία είναι μικρότερη από την μέγιστη τιμή (0,4%) που ορίστηκε από τις ίδιες προδιαγραφές. Εξάλλου η διόγκωση του EMACO S55 συμβαίνει τόσο στην πλαστική κατάσταση όσο και σε αυτή του αρχικού σταδίου της σκλύρυνσης. Όμως η διογκωτική δράση του EMACO S55 τελειώνει κατά κύριο λόγο κατά την διάρκεια των 12 πρώτων ωρών. Αντοχή Το σχήμα 1 δείχνει την αντοχή κυβικών δοκιμίων σε θλίψη (100 mm) και την αντοχή σε κάμψη δοκιμίων διαστάσεων 40x40x160mm. Μέτρο ελαστικότητας Το στατικό μέτρο ελαστικότητας, μετρημένο με εφαρμογή φορτίου που αντιστοιχεί στο 1/3 της αντοχής είναι περίπου MPa στις 7 μέρες και MPa στις 28 ημέρες. Αντοχή σε κόπωση Κυβικά δοκίμια ακμής 100mm που παρήχθησαν με EMACO S55 και μετά ένα μήνα ωρίμανσης, υποβλήθηκαν σε δοκιμές κόπωσης παλμικών τάσεων με ακραίες τιμές 20 και 50 MPa σε συχνότητα 500 κύκλους / λεπτό. Τα δοκίμια που υποβλήθηκαν στην παραπάνω διαδικασία δεν καταστράφηκαν και η αντοχή τους σε θλίψη ήταν μεγαλύτερη από αυτή ομοίων δοκιμίων που δεν υποβλήθηκαν στις δοκιμές κόπωσης. Πρόσφυση με το σκυρόδεμα Μετά από ωρίμανση 28 ημερών η πρόσφυση του EMACO με το σκυρόδεμα προσδιορίστηκε (περίπου 6,5 MPa) από το φορτίο που ασκήθηκε για να αποκολληθεί η επιφάνεια επαφής. Σύνδεση με το χάλυβα Η σύνδεση του EMACO με τον χάλυβα που προσδιορίστηκε από τα φορτία που ασκήθηκαν σε ράβδους που υφίστανται δοκιμές εξόλκευσης και από την επιφάνεια επαφής του κονιάματος με τον χάλυβα είναι 3MPa στις 7 ημέρες και 4MPa στις 28 ημέρες για ράβδους με νερό.

5 Τριχοειδείς πόροι και διαπερατότητα Ακόμη και κάτω από πίεση 20atm το νερό δεν διαπερνά τα δοκίμια του EMACO και γι αυτό ο συντελεστής διαπερατότητας έχει υπολογιστεί οτι είναι χαμηλότερος από 1x cm/sec. Αντοχή σε χημική προσβολή Λόγω της στεγανότητάς του, το κονίαμα EMACO είναι απόλυτα προστατευόμενο από δυσμενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία Τα κονιάματα EMACO αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες (400 C) για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να καταστρέφονται ουσιαστικά. Αντοχή σε χαμηλή θερμοκρασία Μετά από 300 κύκλους ψύξης / απόψυξης το μέτρο ελαστικότητας ελαττώνεται μόνο 5%. Αυτό αποδεικνύει οτι το EMACO αντέχει σε υψηλό βαθμό την αποσαθρωτική δράση του πάγου. Εικ.1: Ενδεικτικός μέσος όρος μηχανικών αντοχών του EMACO S55, με νερό ανάμιξης 15% Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά κάθε προηγούμενη: Ιούνιος 2008 BASF ΕΛΛΑΣ A.B.E.E. Τμήμα Χημικά Κατασκευών Αθήνα: Μεσογείων Αγία Παρασκευή Τηλ Fax Θεσσαλονίκη: ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Σίνδος Τηλ Fax Εργοστάσιο Θήβας: Τηλ Fax

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 03 Συντήρηση του σκυροδέµατος 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων και πισίνων

Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων και πισίνων ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 1504-2 (C) ΑΞΙΩΜΑΤΑ PI-MC-IR ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ EN 1504-2 Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 1081.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες παρασκευής ασβεστοκονιαμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων καθώς και τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επισκευή ρωγμών με την χρήση ρητινενέσεων «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μέθοδο επισκευής ρωγμών σε

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος «Πολιτικών έργων υποδομής» του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Αθανάσιου Αυτουσμή.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία και διοικητικά κτίρια, σχολεία, αθλητικοί χώροι, νοσοκομεία,...

Παρουσίαση. μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία και διοικητικά κτίρια, σχολεία, αθλητικοί χώροι, νοσοκομεία,... Περιεχόμενα Παρουσίαση σελ. 2 Προετοιμασία Eφαρμογής σελ. 3 Υπόστρωμα Εφαρμογής σελ. 4 Προετοιμασία Υποστρώματος σελ. 5 Διάστρωση Κονιάματος Sika ViscoChape σελ. 9 Τελική Επένδυση Δαπέδου σελ. 12 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών.

Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος - Συστήματος Έκδοση: 21/04/2010 Κωδικός: 02.04.030 Σύστημα Sikadur -Combiflex Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών. Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Υψηλής απόδοσης σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

1060. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1061. ΓΕΝΙΚΑ

1060. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1061. ΓΕΝΙΚΑ 1061.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1061.1.1 Πεδίο Εφαρμογής 1060. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1061. ΓΕΝΙΚΑ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει τους γενικούς όρους και απαιτήσεις για τις εργασίες επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ψύκτης υγρών MH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ψύκτης υγρών MH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης υγρών MH ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ gr_z0876176 Αναθ. A ΕΚΔΟΣΗ 03/2015 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal M545. Πρώην THOROSEAL FX110. Περιγραφή του προϊόντος

MasterSeal M545. Πρώην THOROSEAL FX110. Περιγραφή του προϊόντος Περιγραφή του προϊόντος Το MasterSeal M545 (πρώην THOROSEAL FX110) είναι μια ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης, τσιμεντοειδούς βάσης τροποποιημένη με πολυμερή, δυο συστατικών, κατάλληλη για στοιχεία και

Διαβάστε περισσότερα

1.1.5. Σανίδωση και αντιστήριξη

1.1.5. Σανίδωση και αντιστήριξη ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Περιγραφή Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δελτίο 113-E Metric ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Για πύργους ψύξης EVAPCO επαγωγικού και εξαναγκασμένου ελκυσμού AT UAT LSTA LRT Για εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα και σέρβις EVAPCO, επικοινωνήστε με

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης για στρώσεις πάχους 4-30 mm για εσωτερική ή εξωτερική χρήση

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης για στρώσεις πάχους 4-30 mm για εσωτερική ή εξωτερική χρήση Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 14/03/2014 Κωδικός: 11.03.050 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010803010080000022 EN 1504-3:2005 EN 13813:2002 13 1139 Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τ.Π.1 Οπτοπλινθοδομές. Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής μη φερόντων τοίχων με τεχνητά λιθοσώματα μικρού μεγέθους από ψημένη άργιλο

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανές Κατασκευές Σκυροδέματος με Τεχνολογίες Sika. Παραγωγή Σκυροδέματος Σφράγιση Αρμών Προστατευτικές Επιστρώσεις Ενέματα Αποκατάστασης

Στεγανές Κατασκευές Σκυροδέματος με Τεχνολογίες Sika. Παραγωγή Σκυροδέματος Σφράγιση Αρμών Προστατευτικές Επιστρώσεις Ενέματα Αποκατάστασης Viit Sika onlin pcial: How can 0 yar of xprinc hlp you? ika.com/xprinc Στεγανές Κατασκευές Σκυροδέματος με Τεχνολογίες Sika Παραγωγή Σκυροδέματος Σφράγιση Αρμών Προστατευτικές Επιστρώσεις Ενέματα Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ... 1 2. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ... 2 3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ... 2

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ... 1 2. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ... 2 3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ... 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός 98.500,00 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Κακαβάς Π., Λέμης Π., Eκδόσεις Zήτη, Νοέμβριος 2008

Copyright: Κακαβάς Π., Λέμης Π., Eκδόσεις Zήτη, Νοέμβριος 2008 2 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων Επικοινωνία με το συγγραφέα Κακαβά Παναγιώτη Τηλ: 2610 313778 E-mail: kakavas@teipat.gr Φωτογραφίες εξωφύλλου: Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κεφάλαιο 1: Υλικά για Αποκατάσταση & Ανακαίνιση Κτιρίων 17 1 ο Kεφάλαιο ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 1 Τα κονιάματα είναι μείγματα κονιών, αδρανών και νερού. Η επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ T E KTOTERM. είναι σήµα κατατεθέν

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ T E KTOTERM. είναι σήµα κατατεθέν ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ T E KTOTERM Έτοιµος σοβάς υψηλά θερµοµονωτικός Επίχριση & θερµοµόνωση µε µια εργασία! - Ενδεικνυόµενες χρήσεις - Μέθοδοι εφαρµογής T E K T O T E R M είναι σήµα κατατεθέν ΤΕKTO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης " Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης  Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Διερεύνηση διηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ιούνιος, 2005 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Άρθρο Πίνακας Περιεχομένων Γ2/1 Περιγραφή 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Έγγραφα Σύμβασης 1.2 Υλικά 1.3

Διαβάστε περισσότερα