Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων"

Transcript

1 IV.3. Οι πληθυσμιακές πυραμίδες Στην ανάλυση των πληθυσμιακών δομών κεντρικό ρόλο έχουν οι πληθυσμιακές πυραμίδες και οι αποκαλούμενοι δομικοί δείκτες. Η κατανομή του συνόλου των ατόμων ενός πληθυσμού κατά ηλικία και φύλο οδηγεί στο σχεδιασμό μιας γραφικής παράστασης, της πυραμίδας των ηλικιών, η οποία κατανέμει τον πληθυσμό σύμφωνα με τα κριτήρια ηλικία και φύλο. Στο ιδιότυπο αυτό περιγραφικό ιστόγραμμα εμφανίζεται είτε η συχνότητα κάθε ηλικιακής ομάδας (σε απόλυτες τιμές) είτε η αναλογία (ποσοστά) των ηλικιακών ομάδων ανά φύλο στο σύνολο του πληθυσμού. Σε κάθε πληθυσμιακή πυραμίδα διαβάζουμε, επομένως, την πρότερη δημογραφική πορεία του πληθυσμού καθώς σε κάθε μια από αυτές αντικατοπτρίζεται η ιστορία των εκατό και πλέον γενεών που τον συνθέτουν. Το γενικό σχήμα των πυραμίδων είναι τριγωνικό εξαιτίας της θνησιμότητας η οποία προοδευτικά μειώνει τον αριθμό της κάθε ανερχόμενης προς την κορυφή γενεάς (ηλικιακής ομάδας). Έτσι, στις κοινωνίες κυρίως του λεγόμενου τρίτου κόσμου, όπου υπάρχει έντονη γονιμότητα και έντονη θνησιμότητα, η πυραμίδα των ηλικιών έχει πλήρη τριγωνικό χαρακτήρα (ιδιαίτερα νεανικοί πληθυσμοί, Σχήμα 0α). Είναι προφανές ότι η μορφή της πυραμίδας μεταβάλλεται συνεχώς: σε χώρες π.χ όπου η πτώση της θνησιμότητας υπήρξε ραγδαία, αλλά η γονιμότητα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, η πληθυσμιακή τους πυραμίδα έχει ωοειδή μορφή (Σχήμα 0β). Τέλος, σε βιομηχανικές κοινωνίες όπου εδώ και μερικές δεκαετίες την πτώση της θνησιμότητας ακολούθησε η πτώση της γονιμότητας, η μορφή της πυραμίδας τείνει να πάρει τη μορφή της «σβούρας» (Σχήμα 0γ). Η πυραμίδα αυτή χαρακτηρίζει γεροντικούς πληθυσμούς (βλ. και παραδείγματα στο Παράρτημα Δ). Οι μορφές που παίρνουν οι πυραμίδες, με τη σειρά που παρουσιάστηκαν, αντικατοπτρίζουν σε αδρές γραμμές και τις βασικές φάσεις της δημογραφικής μετάβασης. 33 Η επιφάνεια (το εμβαδόν) της πυραμίδας δίδει το συνολικό πληθυσμό, η μορφή της (το περίγραμμά της) μας πληροφορεί σχετικά με τη δομή του πληθυσμού αυτού κατά ηλικία, γεγονός που παραπέμπει στις συνθήκες γονιμότητας και θνησιμότητας (και στην περίπτωση που ο πληθυσμός δεν είναι κλειστός και στις μεταναστεύσεις). Όσο εντονότερη είναι η γονιμότητα τόσο ευρύτερη είναι η βάση της πυραμίδας, ενώ όσο χαμηλότερη είναι η θνησιμότητα τόσο ευρύτερη είναι η κορυφή της. Οι εσοχές και εξοχές της πυραμίδας αποτυπώνουν τις διακυμάνσεις της γονιμότητας και της θνησιμότητας διαχρονικά, καθώς και τα ιστορικά γεγονότα που επέδρασαν στον εξεταζόμενο πληθυσμό (στο παράδειγμά μας -Σχήμα - τον πληθυσμό της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας). Είναι προφανές ότι στην πυραμίδα του πληθυσμού αυτού για το 960 αποτυπώνονται οι επι- 49 Σχήμα 0: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων

2 50 Σχήμα : H πληθυσμιακή πυραμίδα της ΟΔ Γερμανίας το 960 (%) ,0 5,0 4,0 3,0,0,0 0,0,0,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Άνδρες Γυναίκες πτώσεις των δύο παγκοσμίων πολέμων καθώς οι γυναίκες είναι σαφώς πολυπληθέστερες των ανδρών των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων ( και ) στις «ώριμες» ηλικίες» (35-64 ετών, Β παγκόσμιος πόλεμος) και στις μεγάλες ηλικίες (>65 ετών, Α παγκόσμιος πόλεμος) καθώς οι άνδρες, ως στρατεύσιμοι, είχαν μεγαλύτερες απώλειες (στις μεγάλες όμως ηλικιακές ομάδες σημαντικό ρόλο παίζει και η διαφορική θνησιμότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, που κάνει ακόμη εντονότερες τις διαφοροποιήσεις). Ταυτόχρονα, στη δεκαετία οι γεννήσεις συρρικνώνονται σημαντικά, στο βαθμό που η περίοδος αυτή δεν είναι η ευνοϊκότερη δυνατή για το σχηματισμό οικογένειας και την απόκτηση παιδιών, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες γενεές να είναι ιδιαίτερα ολιγοπληθείς (σχηματικά, παιδιά ηλικίας 0-9 ετών στην πυραμίδα της Γερμανίας, 3). Οι αντίστοιχες επιπτώσεις του πρώτου παγκοσμίου πολέμου (μείωση των γεννήσεων στη διάρκεια της περιόδου 94-99) αποτυπώνονται επίσης στην πυραμίδα της Ο.Δ.Γ (4), στο βαθμό που οδηγούν στην εμφάνιση ελλειμματικών γενεών (τα άτομα που γεννήθηκαν στην περίοδο 94-99, το 960 έχουν ηλικία 4-46 ετών και ανήκουν σε αυτές τις «ελλειμματικές» γενεές). Στην ίδια πυραμίδα αποτυπώνεται επίσης η αναπλήρωση των γεννήσεων του πολέμου (δηλαδή οι γεννήσεις που εμποδίστηκαν από τον Β παγκόσμιο πόλεμο και που συσσωρευτικά έγιναν στην αμέσως επόμενη δεκαετία), με αποτέλεσμα οι γενεές (άτομα ηλικίας 0-9 ετών το 960,5) να είναι σαφώς πολυπληθέστερες από αυτές της προηγούμενης πενταετίας (άτομα ηλικίας 0-4 ετών, 3). Τέλος, στην πυραμίδα αποτυπώνεται και το mini-baby-boom (6) της πενταετίας που προηγήθηκε του παγκοσμίου πολέμου, συνέπεια της ιδιαίτερα ενεργής παρεμβατικής πολιτικής ενίσχυσης των γεννήσεων της «αρίας φυλής» από το χιτλερικό καθεστώς με αποτέλεσμα τα άτομα που γεννήθηκαν το (σχηματικά ηλικίας 0-4 ετών την //960) να είναι σαφώς πολυπληθέστερα από αυτά που γεννήθηκαν προ του 936.

3 Οι πληθυσμιακές πυραμίδες είναι δυνατόν να σχεδιασθούν, όπως προαναφέρθηκε, λαμβάνοντας ως βάση είτε τα απόλυτα μεγέθη είτε τις αναλογίες (υπολογίζοντας δηλαδή το ειδικό βάρος -επί τοις % ή τις - κάθε ηλικιακής ομάδας για τους άνδρες και τις γυναίκες στο συνολικό πληθυσμό της εξεταζόμενης χωρικής ενότητας). Σε μια ηλικιακή πυραμίδα το πλήθος ή οι αναλογίες (ποσοστά) κάθε ηλικιακής ομάδας αναπαρίστανται από επιφάνειες με βάση: μια κοινή κλίμακα στον κατακόρυφο άξονα και για τα δύο φύλα, όπου τίθενται οι ηλικίες δύο κλίμακες στον οριζόντιο άξονα, πάνω σε ημιάξονες όπου σημειώνονται αντιστοίχως είτε οι αντρικοί και γυναικείοι πληθυσμοί (αν πρόκειται για απόλυτα μεγέθη) είτε τα ποσοστά τους (αν πρόκειται για αναλογίες). Συνήθως, οι άρρενες απεικονίζονται στην αριστερή πλευρά και οι θήλεις στη δεξιά πλευρά του σχήματος. Οι κλίμακες αυτές έχουν κοινά διαστήματα και, αν στραφούν κατά 80 μοίρες, θα έχουμε την πλήρη επίθεσή τους. Κατά κανόνα, τα δεδομένα που διαθέτουμε για τον σχεδιασμό μιας πυραμίδας αναφέρονται σε μονοετείς ή πενταετείς ηλικιακές ομάδες, οπότε κάθε ομάδα ηλικιακής τάξης αποτυπώνεται σε ένα οριζόντιο ορθογώνιο. Υπενθυμίζουμε ότι το σχήμα παραπέμπει συνήθως σε μια πυραμιδοειδή μορφή, στην οποία και οφείλει το όνομα του (πυραμίδα), αναλόγως της κυρίαρχης επίδρασης που ασκούν η θνησιμότητα και η γονιμότητα (και δευτερευόντως η μετανάστευση). Έτσι, για τον ακριβή προσδιορισμό της επίδρασης της θνησιμότητας επί του πληθυσμού προστίθενται και εκείνες της γονιμότητας και των μεταναστεύσεων: π.χ. η βάση της πυραμίδας θα είναι ιδιαίτερα διευρυμένη αν πρόκειται για έναν νεανικό πληθυσμό ή αντιθέτως ιδιαίτερα στενή εάν ο πληθυσμός μας είναι γερασμένος. Στην ειδική περίπτωση ενός στάσιμου πληθυσμού το περίγραμμα της πυραμίδας θα ταυτίζεται με εκείνο της καμπύλης επιβίωσης που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του πληθυσμού αυτού. Τέλος, στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε την απεικόνιση της πυραμίδας και για «ειδικούς πληθυσμούς» (σχολικό πληθυσμό, πληθυσμό μιας μεγάλης επιχείρησης, αγροτικό πληθυσμό, κ.τ.λ ). Όταν, όμως, δημιουργούμε μια πυραμίδα ηλικιών για ειδικούς υποπληθυσμούς (τον πληθυσμό των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης, τον πληθυσμό των ενεργών γιατρών, τον πληθυσμό των απασχολούμενων σε μια μεγάλη επιχείρηση, κ.ο.κ) η εικόνα μπορεί να αποκλίνει αισθητά από την πυραμιδοειδή μορφή της. Σχηματικά, δυνάμεθα, να διακρίνουμε τρεις τύπους πυραμίδων που αντιστοιχούν σε αντίστοιχους τύπους πληθυσμού (νεανικό, ώριμο, γερασμένο). Οι παρατιθέμενες πυραμίδες για τη Βόρεια Ευρώπη (γερασμένος), την Αφρική (νεανικός) και την Ασία (ώριμος) -Σχήμα -, αντιστοιχούν κατά το μάλλον ή ήττον σε αυτούς τους ακραίους τύπους πληθυσμών που απαντώνται ακόμη και σήμερα στον πλανήτη μας, ενώ αυτές που δίδονται στο Σχήμα 3 αντιστοιχούν σε δύο τύπους πληθυσμού (νεανικό, γερασμένο) που συνυπήρχαν στη γειτονική μας Γιουγκοσλαβία (πριν από την ανεξαρτητοποίηση του Μαυροβουνίου και του Κοσσυφοπεδίου), χώρα η οποία χαρακτηριζόταν από σημαντικές διαφοροποιήσεις των δημογραφικών δομών στο εσωτερικό της. 5

4 5 Σχήμα : Πληθυσμιακές πυραμίδες της Βορείου Ευρώπης, της Ανατολικής Ασίας και της Αφρικής (995,%)

5 Σχήμα 3: Πληθυσμιακές πυραμίδες Κοσσυφοπεδίου, Σερβίας και Μαυροβουνίου (997, %) 53

6 54 Τέλος, στο Σχήμα 4 αποτυπώνονται οι δημογραφικές δομές σε δύο από τους νομούς της χώρας μας που βρίσκονται στον αντίποδα όσον αφορά τη δημογραφική γήρανση (η Ξάνθη εντάσσεται στην ομάδα των πλέον «νεανικών νομών» σε αντίθεση με την Φωκίδα που εντάσσεται στην ομάδα των πλέον «γερασμένων»). Σχήμα 4: Πληθυσμιακές πυραμίδες των νομών Ξάνθης και Φωκίδας κατά το 99 (κοινή κλίμακα,%) Καθίσταται προφανές ότι η σύγκριση διαφορετικών χωρικών ενοτήτων σε ένα κοινό έτος (π.χ. των πληθυσμών του Λουξεμβούργου, της Ελλάδας και της Γερμανίας, 8,66 εκατομ.,,9 και 0,479 εκατομ. κάτοικοι αντιστοίχως -Σχήμα 5-) ή ακόμη η σύγκριση διαχρονικά των δομών του πληθυσμού μιας χωρικής ενότητας (π.χ του ΠΣ Πρωτευούσης το 95 και 99, με πληθυσμούς αντιστοίχως,379 και 3,073 εκατομμύρια) δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επί τη βάσει πυραμίδων που έχουν σχεδιασθεί λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή του πληθυσμού σε απόλυτες τιμές και σε κοινές κλίμακες. Στην περίπτωση των τριών πρώτων προαναφερθεισών χωρών, με διαφορετικούς πληθυσμιακούς όγκους, η σύγκριση είναι προφανώς ανέφικτη: η πυραμίδα του Λουξεμβούργου δίδει μια γραμμή και της δε Ελλάδας έναν οβελία. Η σύγκριση αντιθέτως είναι εφικτή όταν οι πληθυσμιακές πυραμίδες επανασχεδιασθούν, με αναγωγή του πληθυσμού των υπό σύγκριση χωρικών ενοτήτων σε 00 ή 000 άτομα όταν δηλαδή έχουν σχεδιασθεί με

7 βάση το ειδικό βάρος (ποσοστιαία αναλογία % στο συγκεκριμένο παράδειγμα) της κάθε ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό (Σχήμα 6). 55 Σχήμα 5: Πληθυσμιακές πυραμίδες της Γερμανίας, της Ελλάδας και του Λουξεμβούργου σε απόλυτες τιμές (κοινή κλίμακα, απόλυτες τιμές)

8 56 Σχήμα 6: Πληθυσμιακές πυραμίδες της Γερμανίας, της Ελλάδας και του Λουξεμβούργου σε ποσοστιαίες αναλογίες (κοινή κλίμακα,%)

9 Όσον αφορά το δεύτερο παράδειγμα, είναι εξίσου προφανής η δυσκολία σύγκρισης των πληθυσμιακών πυραμίδων των ίδιων χωρικών ενοτήτων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, όταν αυτές είναι υπολογισμένες σε απόλυτες τιμές (Σχήμα 7). Ο πληθυσμός του Ν. Αττικής αυξήθηκε κατά,3 φορές ανάμεσα στο 95 και το 99. Η αλλαγή των πληθυσμιακών δομών ανάμεσα στο 95 και το 99 είναι σαφώς ευκρινέστερη όταν οι πυραμίδες μας σχεδιασθούν σε ποσοστιαίες αναλογίες (Σχήμα 8). Διαπιστώνουμε, έτσι, ότι ο πληθυσμός του Ν. Αττικής από νεανικός-ώριμος το 95 τείνει να μεταβληθεί σε ώριμο-γερασμένο το 99 και η μετά το 97 συρρίκνωση της γεννητικότητας αποτυπώνεται σαφώς στη βάση της πυραμίδας του 99 (ηλικιακές ομάδες 0-9 ετών). Στην πυραμίδα του 95 οι εσοχές και εξοχές μεταφράζουν τις διακυμάνσεις της θνησιμότητας καθώς και τα ιστορικά γεγονότα που επέδρασαν στον εν λόγω πληθυσμό (Β παγκόσμιος πόλεμος και εμφύλιος). Οι επιπτώσεις π.χ του Β παγκοσμίου πολέμου είναι ιδιαίτερα εμφανείς και έντονες το 95 αλλά έχουν αμβλυνθεί το 99, βοηθούσης και της ιδιαίτερα έντονης εσωτερικής μετανάστευσης προς την πρωτεύουσα στη διάρκεια της πρώτης μεταπολεμικής εικοσιπενταετίας, με αποτέλεσμα η πυραμίδα του 99 να είναι πολύ πιο ομαλή από αυτήν του Σχήμα 7: Πληθυσμιακές πυραμίδες του Ν. Αττικής σε απόλυτες τιμές (κοινή κλίμακα), 95 και 99

10 58 Σχήμα 8: Πληθυσμιακές πυραμίδες του Ν. Αττικής το95 και 99 σε ποσοστιαίες αναλογίες (κοινή κλίμακα,%) IV.3.3 Οι δείκτες δομής του πληθυσμού. Δείκτης αναλογίας φύλων P(h) j P(f) 000 j όπου P(h/f) ο συνολικός πληθυσμός ανδρών/ γυναικών στην αρχή ή τη μέση του έτους αντίστοιχα και j αναφέρεται στο αντίστοιχο χωρικό επίπεδο (Χώρα, Περιφέρεια, Νομός, ). Δείκτες συμμετοχής στο σύνολο του πληθυσμού των μεγάλων ηλικιακών ομάδων Pij P 00 j όπου (όπως και για όλους τους δείκτες) το P αναφέρεται στο συνολικό πληθυσμό, το i αναφέρεται στον πληθυσμό των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων (0-4, 5-64, 65

ΘΡΑΚΗ, ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ ΕΝΤΟΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ (1928-2001)

ΘΡΑΚΗ, ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ ΕΝΤΟΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ (1928-2001) ΘΡΑΚΗ, ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ ΕΝΤΟΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ (1928-2001) Βύρων Κοτζαμάνης καθ. Παν. Θεσσαλίας Δ/ντής του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων 1. Οι δημογραφικές εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεννητικότητα-γονιμότητα

Γεννητικότητα-γονιμότητα Γεννητικότητα-γονιμότητα Α. Ορισμοί Γεννητικότητα: Ο όρος παραπέμπει συνήθως στη συχνότητα των γεννήσεων σε έναν πληθυσμό, δηλαδή στο αδρό ποσοστό της γεννητικότητας. Γονιμότητα: Ο όρος έχει διπλή έννοια:

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταβλητή "χρόνος" στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis

Η μεταβλητή χρόνος στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis Η μεταβλητή "χρόνος" στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis Η αναφορά στο χρόνο Αναφερόμενοι στο χρόνο, θα πρέπει κατ αρχάς να τονίσουμε ότι αυτός μπορεί να είναι είτε το ημερολογιακό έτος, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων Οι δηµογραφικές εξελίξεις στην ΕΕ15 και την Ελλάδα (1957-2009), συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες πορείες; Β. Κοτζαµάνης Οι αδρές δηµογραφικές εξελίξεις στην ΕΕ15 και στα κράτη-µέλη της: πληθυσµοί, φυσική αύξηση,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑ Α Βύρων Κοτζαµάνης Η δηµογραφική γήρανση προβληµατίζει έντονα τις σύγχρονες ανεπτυγµένες βιοµηχανικές κοινωνίες µας. Στη χώρα µας η γήρανση και οι επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006. Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006. Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006 Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα Διονύσης Μπαλούρδος (1) (Σε συνεργασία με τους Δημήτρη Ντόντη (2) και Ναταλία Σπυροπούλου (3) ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων Οι δηµογραφικές εξελίξεις στη νεώτερη Ελλάδα (1830-2007) Β. Κοτζαµάνης, Ε. Ανδρουλάκη Εισαγωγή Μια συνοπτική περιγραφή της δηµογραφικής ιστορίας της χώρας µας αποτελεί αναπόφευκτο κοµµάτι της ιστοριογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.1: «ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.1: «ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.1: «ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ)

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΠΥΡΟς Ι. ΑςΔΡΑΧΑς, ΓΙΑΝΝΗς ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟς, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟς Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗς ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

οι τάσεις τής γονιμότητας τού έλληνικοϋ πληθυσμού κατά τήν περίοδο 1956-76 καί οί δείκτες μετρήσεώς της

οι τάσεις τής γονιμότητας τού έλληνικοϋ πληθυσμού κατά τήν περίοδο 1956-76 καί οί δείκτες μετρήσεώς της οι τάσεις τής γονιμότητας τού έλληνικοϋ πληθυσμού κατά τήν περίοδο 1956-76 καί οί δείκτες μετρήσεώς της της Γαρυφαλλιάς Σερελέα Maître en Démographie Ή γεννητικότητα,' ή θνησιμότητα καί ή μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητή Ι.Ε.Πυργιωτάκη «Συσχετισμός Οικογενειακού- Κοινωνικού-Πολιτισμικού Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού

Καθηγητή Ι.Ε.Πυργιωτάκη «Συσχετισμός Οικογενειακού- Κοινωνικού-Πολιτισμικού Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του επιστημονικού υπεύθυνου του προγράμματος Καθηγητή Ι.Ε.Πυργιωτάκη Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, πρ. Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Θέτομε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κογκίδου. (2004). ηµογραφικές Εξελίξεις και Μεταβολές της Οικογενειακής Οργάνωσης στην Ελλάδα. Στο Θ. Καράβατος (Επιµ). Εντός και Εκτός και επί της Ψυχιατρικής, σσ 47-77. Θεσσαλονίκη: University Studio

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητή Ι.Ε.Πυργιωτάκη ΕΠ «Συσχετισμός Οικογενειακού- Κοινωνικού-Πολιτισμικού Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού

Καθηγητή Ι.Ε.Πυργιωτάκη ΕΠ «Συσχετισμός Οικογενειακού- Κοινωνικού-Πολιτισμικού Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του επιστημονικού υπεύθυνου του προγράμματος Καθηγητή Ι.Ε.Πυργιωτάκη Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, πρ. Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Θέτομε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ ΚΑΙ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ

Τ Μ Η Μ Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ ΚΑΙ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ Τ Μ Η Μ Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ ΚΑΙ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Σ Τ Η Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν

Διαβάστε περισσότερα

πρόλογος Βικτωρία Καλαποθάκη Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής Η Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού - -

πρόλογος Βικτωρία Καλαποθάκη Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής Η Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού - - πρόλογος Η στάθμιση της Υγείας ενός πληθυσμού αποτελεί προϋπόθεση για την ορθολογική αξιολόγηση των μέτρων που την επηρεάζουν, για τη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών και τον προγραμματισμό των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1 «Τριμηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης στο

Π.3.1 «Τριμηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης στο ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ: 1961-2001.

Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ: 1961-2001. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατά τόπο διαφορική γήρανση του πληθυσµού και παράγοντες αυτής

Η κατά τόπο διαφορική γήρανση του πληθυσµού και παράγοντες αυτής Η κατά τόπο διαφορική γήρανση του πληθυσµού και παράγοντες αυτής Γεώργιος Σιάµπος, Καθηγητής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας ηµογραφικών Μελετών Λέξεις κλειδιά Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Η ελληνική αγορά εργασίας 2.1.1. Οι εξελίξεις στην απασχόληση Για έκτο συνεχόμενο έτος η απασχόληση στην ελληνική οικονομία εξακολούθησε να συρρικνώνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου.

ΘΕΜΑ : Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου. Υπεύθυνες

Διαβάστε περισσότερα

Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 9 Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΧΡΊΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΏΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÁ ÕÑÑÕÈÌÏ ÅÐÉÌÏÑÖÙÔÉÊÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ìå ôßôëï: "Óõó åôéóìüò Ïéêïãåíåéáêïý - Êïéíùíéêïý êáé Ðïëéôéóìéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò óôç ó ïëéêþ åðßäïóç ôïõ ðáéäéïý"

ÔÁ ÕÑÑÕÈÌÏ ÅÐÉÌÏÑÖÙÔÉÊÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ìå ôßôëï: Óõó åôéóìüò Ïéêïãåíåéáêïý - Êïéíùíéêïý êáé Ðïëéôéóìéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò óôç ó ïëéêþ åðßäïóç ôïõ ðáéäéïý ÔÁ ÕÑÑÕÈÌÏ ÅÐÉÌÏÑÖÙÔÉÊÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ìå ôßôëï: "Óõó åôéóìüò Ïéêïãåíåéáêïý - Êïéíùíéêïý êáé Ðïëéôéóìéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò óôç ó ïëéêþ åðßäïóç ôïõ ðáéäéïý" ãéá ôç äåõôåñïâüèìéá åêðáßäåõóç ÌÝôñï 2.1. "ÁíáâÜèìéóç

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΕΔΚΑ, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009 Τεύχος 7 ο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙA ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA-TOURISM MANAGEMENT ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών TEXNΙΚΕΣ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών TEXNΙΚΕΣ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών TEXNΙΚΕΣ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Αθήνα 2003 I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολλοί δηµογράφοι αντιµετωπίζουν τη ηµογραφία σαν ένα σύνολο τεχνικών.

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 3 1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της γης έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. Το ποσοστό των ατόμων τρίτης ηλικίας αυξάνει συνεχώς και αυτό αποτελεί φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α.2.1. Δημογραφικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά

Α.2.1. Δημογραφικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά Α.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ Α.2.1. Δημογραφικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά Α.2.1.1. Πληθυσμός Δημογραφική εξέλιξη Ο πληθυσμός του Δήμου Τρικκαίων από το 1961 έως και το 2001, έτος τελευταίας απογραφής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα