ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 1) Τα μητρικά θεμελιώδη δικαιώματα. Ανθρώπινη αξία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 1) Τα μητρικά θεμελιώδη δικαιώματα. Ανθρώπινη αξία"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1) Τα μητρικά θεμελιώδη δικαιώματα Ανθρώπινη αξία Δημητρόπουλος Α., Συνταγματικά Δικαιώματα, τ. 3, Αθήνα 2004 Δημητρόπουλος Α., Κοινωνικός ανθρωπισμός και ανθρώπινα δικαιώματα, (ανατ.) ΝοΒ τ. 28, 1980, τεύ. 8-9 και 10 Δημητρόπουλος Α., Η συνταγματική προστασία του ανθρώπου από την ιδιωτική εξουσία Ζώρας Κ., Η συνταγματική αρχή του σεβασμού και προστασίας ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατά το γερμανικό ομοσπονδιακό Σύνταγμα, ΤοΣ 1978 Κασιμά Γ., Περί των θεμελιωδών αρχών του Συντάγματος. Θεωρία και Νέον Σύνταγμα. ΤοΣ 1977 Κρουσταλλάκης Ευ., Η προσωπική κράτηση με το πρίσμα συνταγματικής αρχής του σεβασμού και προστασίας αξίας του ανθρώπου, Δ 1987 Κρουσταλλάκης Ευ., Ο σεβασμός αξίας του ανθρώπου στην ποινική δίκη, Υπεράσπιση 1991 Κωνσταντινίδης Κ., Ποινικό δίκαιο και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, εκδ Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1987 Μανιτάκης Αντ., Το υποκείμενο των συνταγματικών δικαιωμάτων κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, 1981 Μαργαρί Λ., Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, Υπεράσπιση 1996 Παραράς Π., Το κοινωνικό δικαίωμα για αξιοπρεπή κατοικία-αξιοπρέπεια του ανθρώπου και έλεγχος συνταγματικότητας του νόμου, ΔτΑ 3/1999 Τράντα Αλ., Οι τηλεοπτικές εκπομπές αναπαράστασης πραγματικότητας και η προστασία ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ΔτΑ 14/2002, σ. 471 επ. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, Υπεράσπιση 1996, σ. 467 επ. Χουβαρδάς Α., Η συνταγματική προστασία αξιοπρέπειας του ανθρώπου, 1990 Ισότητα Αγαλλοπούλου Π., Παραβιάσεις αρχής ισότητας των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1992 Αγγελής Φ., Η συνταγματική «ισό» ενώπιον του ΣτΕ και η παροχή εργασίας, ΝΔ 1948

2 Αλιβιζάτος Ν., Αντιρρησίες συνείδησης και στρατιωτική θητεία, ΝοΒ 1988 Αλιβιζάτος Ν., Η συνταγματική θέση των ενόπλων δυνάμεων, 2, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1992 Αναστασόπουλος Ι., Η αρχή ισότητας και ο κρατικός οικονομικός παρεμβατισμός, Σύμμεικτα Φ. Βεγλερή, 2, 1988 Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδου Ι., Οι ισότιμοι σύζυγοι, 1977 Ανδρουτσόπουλος Μ., Οι αρχές αντικειμενικότητας και ισότητας (άρθρο 15 παρ. 2 Συντάγματος) και η πληροφόρηση κατά τον εκλογικό αγώνα των κομμάτων ( με αφορμή την υπ αριθμό 2423/1984 απόφαση του ΣτΕ), ΤοΣ, 1986 Αντωνίου Θ., Η αναθεώρηση του άρθρου 116 παρ. 2 του Συντάγματος του 1975, ΔτΑ 10/2001 Αντωνίου Θ., Η ισότητα εντός και δια του νόμου- Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 4 παρ. 1 Σ, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1998 Αποστολίδης Δ., Η έννοια συνταγματικής ισότητος εις το εργατικόν δίκαιον, ΕΕΔ, 1944 Αραβαντινός Β., Η αρχή ισότητας στα δημόσια βάρη και η αστική ευθύνη του κράτους. Προσάρτημα Δημοσιονομικού Δικαίου, 1988 Αραβαντινός Β., Η αρχή ισότητας ενώπιον των δημοσίων βαρών, 1993 Αυδή-Καλκάνη Ι., Η αρχή ισότητας των φύλων και η εφαρμογή, ΝοΒ, 1984 Βάγιας Α., Ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις, ΝοΒ, 1984 Βασιλόγιαννης Φ., Η «αντίρρηση συνείδησης» από συνταγματική άποψη, Δίκαιο και Πολιτική, τευχ , 1990 Βεγλερής Φ., Επί του προβλήματος παραβιάσεως ισότητας εκ παραλείψεως του νομοθέτου, σ.τ. Παρατηρήσεις επί νομολογίας περί το δημόσιον δίκαιον, 1955 Βενιζέλος Ευ., Η εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 2 Σ. και η προγενέστερη του Συντάγματος νομοθεσία στο «νεκρό διάστημα» μεταξύ και θέσης σε ισχύ νέας νομοθεσίας, Αρμ Βηλαράς Μ.- Παπαδημητρίου Γ., Η πρόσβαση των κοινοτικών πολιτών στην ελληνική διοίκηση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1993 Βλαστός Σ., Ισότητα και ίση μεταχείριση στις εργασιακές σχέσεις, 1988 Βλαστός Σ., Ισότητα ανδρών και γυναικών, ΕΕργΔ 1995 Βλαχόπουλος Σ., Οι μετεγγραφές των φοιτητών από τα Πανεπιστήμια Νέας Γιουγκοσλαβίας στα ελληνικά ΑΕΙ λόγω των πολεμικών γεγονότων- Τα όρια επεκτατικής εφαρμογής αρχής ισότητας επί εξαιρετικών κανόνων δικαίου και ο κίνδυνος αναγωγής δικαιοπολιτικών αντιλήψεων σε συνταγματικές ρυθμίσεις, ΔτΑ 17/2003οΒλάχος Δ. Σ., Η αρχή ισότητας 1, 1950, 2, 1952 Βουτυράς Σ., Η γυναίκα στη μισθωτή εργασία, 1981 Γαβαλάς Ν., Η ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών εργαζομένων στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΕΔ, 1983 Γαζής Α., Η ισονομία Ελλήνων και Ελληνίδων στο Αστικό Δίκαιο, 1979 ελληνικό δημόσιο δίκαιο, ΤοΣ, 1987 Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου Α., Ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις. Ζητήματα εφαρμογής και συμφωνίας με το κοινοτικό δίκαιο του ν. 1414/1984, ΝοΒ, 1984 Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου Α., Το ελληνικό δίκαιο ισότητας ανδρών και

3 γυναικών στην απασχόληση, ΕΕΔ, 1986 Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου Α., Η ιστορική στροφή του ΣτΕ προς την πραγματική ισότητα-σχόλιο στις αποφάσεις ΟλΣΕ 1933/98 και /98, ΤοΣ, 1998 Δαγτόγλου Π. Δ.., Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 1983, α, σ. 159 επ. Δερτιλής Π., Η αρχή φορολογικής δικαιοσύνης εις τα ελληνικά Συντάγματα, ΕΠ Ο.Π.Ε., 1951 Δεσεγγρίνης Π., Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αρμ Δουλκέρη Τ., Η κοινοτική αρχή ισότητας αμοιβών στο ελληνικό δίκαιο, Ελλ.Δ/νη, 1988 Δωρής Φ., Ισότητα. Συσχετισμός αρχής ισότητας με το πρόβλημα αναλογίας στο δίκαιο. ΝοΒ 1985 Θεοφιλάκος Γ. Α., Η συνταγματική ισό και η στροφή νομολογίας, ΝοΒ 1986 Θεοχαρόπουλος Α. Γ., Η ισό των πολιτών στα δημόσια βάρη και η αστική ευθύνη του κράτους από σύννομες πολιτειακές πράξεις σε Σύμμεικτα Φ. Βεγλερή, 2, 1988 Καλλιβωκάς Δ., Η αρχή ισότητας των δύο φύλων στη νομολογία του ΣτΕ, Τιμητικός τόμος του ΣτΕ Καλογερόπουλος Α., Το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο και η αρχή ισότητας των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις, ΝοΒ 1984 Καραλής Σ., Ισό ενώπιον των δημοσιονομικών βαρών, ΕΔΔ 1997 Καρράς Α., Μαθήματα ποινικού δικονομικού δικαίου, τ. α, 1990 Κασιμά Γ., Το ζήτημα «τριτενέργειας» των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Η ισότητα των φύλων και ο θεσμός οικογένειας στην ελευθερία τελευταίας βούλησης, ΤοΣ 1981 Κεραμεύς Κ. Δ., Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 1986 Κοζύρης Φ., Προνομιακή μεταχείριση για την πραγμάτωση ισότητας. Κριτική επιθεώρηση αμερικανικής πρακτικής «Affirmative Action», ΕΕΕυρδ,1986 Κολοβού Α., Η ισότητα των φύλων και το δίκαιον, ΕΕΝ,1976. Κολοτούρου Β., Η αρχή ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών, ΝοΒ 1984 Κοννίδας Κ., Η ισό ενώπιον των φορολογικών δικαστηρίων, ΝοΒ 1976 Κορδογιαννόπουλος Π., Η ισό των φύλων και το Σύνταγμα, Δ/νη 1975 Κόρσος Δ., Δημοσιονομικόν Δίκαιον, Β, 1981 Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου Σ., Οι διεθνείς συμβάσεις εργασίας στην ελληνική έννομη τάξη. Σύμβαση 100 και ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών, 1985 Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου Σ., Η τροποποίηση του άρθρου 116 παρ. 2 του Συντάγματος, ΔτΑ 10/2001 Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου Σ., Ισότητα μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση κατά το κοινοτικό δίκαιο.ελλδνη 1992 Κρίππας Γ., Η συνταγματικό απαλλαγής από την ένοπλον στρατιωτική θητείαν δια λόγους θρησκευτικών πεποιθήσεων. ΕΕΝ 1979 Κυπραίος Μ., Στοιχεία φορολογικού δικαίου, 1980 Κυριαζή Γ., Η ισότητα των φύλων κατά την πρόσβαση στην απασχόληση. Η κοινοτική ρύθμιση και ο ν. 1414/1984, ΝοΒ 1987 Κυριαζής Γ. Ι., Η κοινοτική ρύθμιση ισότητας ανδρών και γυναικών στον τομέα κοινωνικής ασφαλίσεως, ΕΕΝ 1987

4 Λίποβατς Α., Συνταγματική ισότητα και ανισότητα, ΝοΒ 1980 Μάνεσης Α./ Μανιτάκης Α., Η εφαρμογή αρχής ισότητας και το ασυμβίβαστο ασκήσεως δικηγορίας από πανεπιστημιακούς βοηθούς. Αρμ 1978 Μάνεσης Α., Η συνταγματική αρχή ισότητας και η εφαρμογή υπό των δικαστηρίων, σ.τ Συνταγματική θεωρία και πράξη, 1980 Μανιτάκης Α., Η συνταγματική αρχή ισότητας και η έννοια του γενικού συμφέροντος, ΤοΣ 1978 Μηναίδης Σ., Η συνταγματική απαγόρευση απονομής και αναγνώρισης τίτλων ευγενείας ή διάκρισης σε Έλληνες πολίτες, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1998 Μουργέλας Γ., Η νομική προστασία εργαζόμενης γυναίκας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ΝοΒ 1981 Μπακογιάννης Κ., Η αντίρρηση συνείδησης στην αναθεώρηση του Συντάγματος- Η προσθήκη ερμηνευτικής δήλωσης στο άρθρο 4 παρ. 6, ΔτΑ 10/2001 Μπακόπουλος Α., Η αρχή ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών στο δίκαιο ΕΟΚ, ΕλλΔ/νη 1984 Μπέης Κ., Πολιτική Δικονομία. Γενικαί αρχαί και κατ άρθρο ερμηνεία, τ. 3, 1973 Μπέσιλα- Μακρίδη Ε., Η συνταγματική κατοχύρωση αρχής ισότητας των φύλων, 1983 Μποτόπουλος Κ., Ο νομοθέ και η αρχή ισότητας, ΚριτΕ 2/1994 Παπαδημητρίου Γ., Σύνταγμα και εναλλακτική κοινωνική θητεία, Υπεράσπιση, 1991 Παπακωνσταντίνου Α., Η επεκτατική εφαρμογή ευνοϊκών διατάξεων νόμου με βάση την αρχή ισότητας, ΤοΣ 1998 Παραράς Π., Ελευθερία και ισότητας στη σύγχρονη Γαλλία, 1989 Περιφανάκης Κ., Φορολογική ισονομία, 1950 Ράικος Α., Η φορολογική εξουσία του κράτους δικαίου, 1972 Ρόδιος Ν. Δ., Από την ισότητα των αμοιβών στην ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, Προσφορά στον Γ. Μιχαηλίδη- Νουάρο, 1987 Ρώ Β., Η ισό των φύλων κατά τη σταδιοδρομία δημοσίων υπαλλήλων, ΕΔΔΔ, 1961 και «Νομικά Κείμενα», 1989 Ρώ Ν., Το πρόβλημα ισότητας στη δόμηση του ελληνικού δημοσίου δικαίου, ΤοΣ Θ, 1983 Σγουρίτσας Χ., Η σημασία υπό του Συντάγματος καθιερουμένης αρχής ισότητας, Εργασία, 1933 Σεργεντάνη-Παντελή Η., Ισότητα αμοιβών και μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών στο κοινοτικό δίκαιο, ΝοΒ 1979 Σκουρής Β., Η συνταγματική αρχή ισότητας, η τήρησή από το νομοθέτη και ο έλεγχός από το δικαστή, σε τόμο Νομικές Μελέτες ΕΔΠ Νομικής Θράκης, 3, 1982 Σκύφτη- Μουστακάκη Σ., Η ίση μεταχείριση στην κοινωνική ασφάλιση κατά το κοινοτικό δίκαιο, ΕλλΔ/νη 1988 Σπέντζας Σ., Η απαρχή φορολογικής δικαιοσύνης και η προστασία των

5 φορολογουμένων όπως παρουσιάζεται από το κείμενο του Μεγάλου Χάρτη των Ελευθεριών «Χαριστήριον» Γ. Παπαχατζή,1990 Στασινόπουλος Μ., Ο έλεγχος ισότητας υπό του Συμβουλίου Επικρατείας,1966, Νομικαί Μελέται, 1972 Σωτηροπούλου Μ./ Νικολαράκου-Μαυρομιχάλη Ο./ Κατρά Κ., Η νομολογία του ΣτΕ στην αρχή ισότητας, 1997 ΔτΑ 4/1999 Τρυφάκος Γ., Η ισότητα ενώπιον ποινική δικαιοσύνης, ΝοΒ 1989 Τσαμπάση Α., Η ισό των φύλων στην κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα και το κοινοτικό δίκαιο- Ζητήματα εκ νομολογίας, ΕΔΔ 1996 Τσιλιώ Χ., Η αναθεώρηση του άρθρου 116 παρ. 2. Η «συνταγματοποίηση» μιας νομολογιακής εξέλιξης, ΔτΑ 10/2001 Φιλλίπου Δ., Επεκτατική εφαρμογή αρχής ισότητας και επί εξαιρετικής ευμενούς ρύθμισης, ΔτΑ 17/2003 Φινοκαλιώ Κ., Η αρχή φορολογικής δικαιοσύνης και το Σύνταγμα, 1985 Χουβαρδάς Γ., Η συνταγματική προστασία ισοτιμίας των δύο φύλων και του θεσμού του γάμου και οικογένειας, 1978 Υγεία Ανθόπουλος Χ., Η προστασία υγείας ως θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα, ΤοΣ 1993 Αραβάνης Θ., Τα άρθρα 21 παρ. 3 και 109 του Συντάγματος. Παρατηρήσεις επί ΣτΕ 400/86, ΤοΣ 1987 Βασιλόγιαννης., Ο κλώνος του ανθρώπου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 2003 Βιδάλης Τ., Ζωή χωρίς πρόσωπο- Το Σύνταγμα και η χρήση του ανθρώπινου γενετικού υλικού, 2η έκδ., εκδ Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2003 Βλαχόπουλος Σ., Βιοϊατρικές εξελίξεις και αναθεώρηση του Συντάγματος, ΔτΑ 10/2001, Του ιδίου, Η κλωνοποίηση στην ελληνική έννομη τάξη- Από τον Αδάμ την Dolly Το τέλος παραδοσιακής μορφής αναπαραγωγής, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2000, Του ιδίου, Προγεννητικός έλεγχος και ατομικά δικαιώματα- Οι σύγχρονες εξελίξεις γενετικής, η επιστημονική ελευθερία και το δικαίωμα στη γενετική άγνοια, ΔτΑ 14/2002 Εμμανουηλίδης Δ.- Παπαγιάννης Ι., Κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία- Σχόλιο στην απόφαση ΣΕ 2463/98, ΔτΑ 8/2000 Ιλιάδου Αικ., Βιοϊατρική και ανθρώπινα δικαιώματα- Παρατηρήσεις με αφορμή τη Σύμβαση του Συμβουλίου Ευρώπης για τη Βιοϊατρική, ΤοΣ 2000 Κοντιάδης Ξ., Εναλλακτικά μοντέλα προστασίας του δικαιώματος στην υγείααξιολόγηση με άξονες τη φιλελεύθερη και κοινωνική αντίληψη για την υγεία,

6 Του ιδίου, Μεταμορφώσεις του κοινωνικού κράτους στην εποχή παγκοσμιοποίησης, 2001 Κρεμαλής Κ., Το δικαίωμα για προστασία υγείας, 1987 Κριάρη-Κατράνη Ι., Η συνταγματική προστασία γενετικής ταυτότητας- Πρώτη προσέγγιση, ΔτΑ 10/2001, Της ιδίας, Γενετική τεχνολογία και θεμελιώδη δικαιώματα- Η συνταγματική προστασία των γενετικών δεδομένων, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1999, Της ιδίας, Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Βιοϊατρικής - Εισαγωγή και κριτικά σχόλια, ΔτΑ 14/2002, Της ιδίας, Βιοϊατρικές εξελίξεις και συνταγματικό δίκαιο Συνταγματικά θέματα σχετικά με τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τις εφαρμογές γενετικής, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1994 Μαγκάκης Γ. Α., Η κλωνοποίηση ανθρώπων ως αξιόποινη προσβολή ανθρώπινης αξίας, Υπεράσπιση 1998 Μανιτάκης Α., Βιοηθική και Σύνταγμα, ΤοΣ 2000, Του ιδίου Η νομοθετική απαγόρευση κλωνοποίησης και το δικαίωμα στην αναπαραγωγή, Του ιδίου, Τεχνητή γονιμοποίηση και γενετική τεχνολογία Η ηθικονομική διάσταση (Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος 48), εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 Μανωλκίδης Σ., Η νομική φύση του δικαιώματος στην υγεία και η τυπική ισοδυναμία των συνταγματικών διατάξεων, Δίκαιο και Πολιτική Νικολακοπούλου-Στεφάνου Η., Κράτος Πρόνοιας και Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, οπ. Παρ. σ. 207 επ. Προβόπουλος Γ., Υφαντόπουλος Ι., Νικολακοπούλου-Στεφάνου Η., (επιμ.) Οι υπηρεσίες υγείας, Οργάνωση, Διοίκηση, Προγραμματισμός, 1990 Χρυσόγονος Κ., Το συνταγματικό δικαίωμα στην υγεία, Διοίκηση και Υγεία 1, 2000 Για θέματα βιοϊατρικής και βιοτεχνολογίας βλ. επίσης τις ιστοσελίδες Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής όπου και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις Επιτροπής ( ) και του Κέντρου Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας (www.bioethics.org.gr). Κοινωνική ασφάλιση Αμίτσης Γ., Αντισυνταγματικότητα παραγραφής κοινωνικοασφαλιστικών απαιτήσεων, ΔτΑ 4/1999 Αντωνίου Θ., Ασφαλιστικές εταιρείες ως φορείς κοινωνικής ασφαλίσεως στο πλαίσιο μίας ενιαίας εσωτερικής αγοράς Προβλήματα οριοθέτησης ιδιωτικής από την κοινωνική ασφάλιση, 1996 Κοντιάδης Ξ.- Αμίτσης Γ., Το νομικό πλαίσιο του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2000 Κρεμαλής Κ., Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 1985, Του ιδίου, Σύνθετες παροχές κοινωνικής ασφάλειας 1984, Του ιδίου, Το δικαίωμα του ατόμου για κοινωνική πρόνοια 1991, Του ιδίου (υπευθ.) Κοινωνική Πρόνοια 1990 Κρεμαλής Κ., Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας, Α, Διεθνές Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας και Συλλογή βασικών διεθνών κειμένων, εκδ. Αντ.

7 Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1996 Λεβέν Γ., Το δικαίωμα για κοινωνική ασφάλιση, ΝοΒ 1977 Νικολακοπούλου-Στεφάνου Η., Σύγκλιση συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στη δυτική Ευρώπη, 1992 Στεργίου Α., Η συνταγματική κατοχύρωση κοινωνικής ασφάλισης, 1994 Φλογαϊ Σ., Η απόφαση 5024/1987 του ΣτΕ, ΚριτΕ 1/1994

Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες

Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες του Ακρίτα Καϊδατζή 1 Ι. Εισαγωγή Μία απ τις βασικές πτυχές των πολιτικών κοινωνικής ένταξης των αλλοδαπών μεταναστών αποτελεί και η διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΑΘ. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. La liberté du commerce et de l industrie en droit belge et en droit français, (in French), Bruxelles, Bruylant, 1979, 332 pp.

1. La liberté du commerce et de l industrie en droit belge et en droit français, (in French), Bruxelles, Bruylant, 1979, 332 pp. E Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α W O R K S Αντώνη Μανιτάκη Ομότιμου Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ι. ΜΟΝΟΓΡΑΦΊΕΣ 1. La liberté du commerce et de l industrie en droit

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Νομοθετικές Ρυθμίσεις και Εφαρμογή της αρχής από την Ελληνική νομολογία και τη νομολογία του ΔΕΚ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Νομοθετικές Ρυθμίσεις και Εφαρμογή της αρχής από την Ελληνική νομολογία και τη νομολογία του ΔΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κλάδος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Νομοθετικές Ρυθμίσεις και Εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 EΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ... 4 1. Οι πολλαπλές διαστάσεις του αιτήματος για αναμόρφωση του ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Σχολιασμένη βιβλιογραφία Ελληνικών Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ιδρυτής: ΑΝΤΩΝΙΟΣ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Διευθυντής: ΑΘΗΝΑ ΑΝΤ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Δικηγόρος ΕΤΟΣ ΝΔ' - Αριθμ. τευχ. 4/635 ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ιούλιος - Αύγουστος 2012 τηλ.: 210-3635651

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΣ 4/2006, σ. 1157-1187 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ; Ιάκωβος Γ. Μαθιουδάκης Δ.Ν., Δικηγόρος

ΤοΣ 4/2006, σ. 1157-1187 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ; Ιάκωβος Γ. Μαθιουδάκης Δ.Ν., Δικηγόρος ΤοΣ 4/2006, σ. 1157-1187 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ; Ιάκωβος Γ. Μαθιουδάκης Δ.Ν., Δικηγόρος 1. Εισαγωγικά. 2. Οι απόψεις της θεωρίας 2.1.Οι απόλυτες απόψεις Α) Η άποψη, που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗ (ΜΣ 65/11) Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΙΩΓΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ (ΑΜ:1340200300130) ΠΡΟΣ κ.αντρεα Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ κ. ΣΠΥΡΟ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το άσυλο της κατοικίας και το δικαίωµα στην κατοικία (άρθρα 9 παρ. 1 εδ. α και 21 παρ. 4 του Συντάγµατος)

Θέµα εργασίας. Το άσυλο της κατοικίας και το δικαίωµα στην κατοικία (άρθρα 9 παρ. 1 εδ. α και 21 παρ. 4 του Συντάγµατος) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ηυγεία του πληθυσμού επηρεάζεται και εξαρτάται από μια σειρά παράγοντες 1 που

Ηυγεία του πληθυσμού επηρεάζεται και εξαρτάται από μια σειρά παράγοντες 1 που 84 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Του Αθανασίου Βασιλοπούλου Εισαγωγή Ηυγεία του πληθυσμού επηρεάζεται και εξαρτάται από μια σειρά παράγοντες 1 που οριοθετούνται πέρα και έξω από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 1. Ιστορία της δικαιοσύνης 4 2. Δεοντολογία Νομοθεσία για την

Διαβάστε περισσότερα

117 Νομικής Αθήνας. Σκοπός. Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών. Επαγγελματικές Διέξοδοι. Πρόγραμμα Σπουδών. α) Υποχρεωτικά μαθήματα (31):

117 Νομικής Αθήνας. Σκοπός. Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών. Επαγγελματικές Διέξοδοι. Πρόγραμμα Σπουδών. α) Υποχρεωτικά μαθήματα (31): 117 Νομικής Αθήνας Σκοπός Τα Τμήματα της Νομικής έχουν σκοπό να εφοδιάσουν τους φοιτητές τους με τις απαραίτητες γνώσεις των διαφόρων κλάδων του Δικαίου, να τους εξοικειώσουν με τη νομική σκέψη και να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΗ

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΗ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Επιβλέπων Καθηγητής: Χρήστος ετσαρίδης ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1992 ΩΣ ΤΟ 2005. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ «ΑΡΘΡΟ 25 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ «Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επιχειρώντας μια σύγκριση μεταξύ του ελληνικού Συντάγματος και του ελβετικού ομοσπονδιακού, διαπιστώνουμε ότι τα δύο Συντάγματα παρουσιάζουν

Εισαγωγή Επιχειρώντας μια σύγκριση μεταξύ του ελληνικού Συντάγματος και του ελβετικού ομοσπονδιακού, διαπιστώνουμε ότι τα δύο Συντάγματα παρουσιάζουν Εισαγωγή Επιχειρώντας μια σύγκριση μεταξύ του ελληνικού Συντάγματος και του ελβετικού ομοσπονδιακού, διαπιστώνουμε ότι τα δύο Συντάγματα παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σ. Π. Κατρούγκαλος

Γιώργος Σ. Π. Κατρούγκαλος Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 71-100 Γιώργος Σ. Π. Κατρούγκαλος Το κοινωνικό κράτος σε πολιορκία ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άρθρο επιχειρεί να αναλύσει τις αλλοιώσεις που επιφέρουν στο ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2006-2007 ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΑΝ ΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Α.Μ 1340199811372 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Α.Μ 1340199811372 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Α.Μ 1340199811372 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Αγαλλοπούλου Πην. «Παραβιάσεις της αρχής της ισότητας των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις», 1992 2. Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου Σχολή Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Καθηγητής : Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Περίοδος Δεκέμβριος 2004 Ιούνιος 2005 Αναγκαστική Εργασία Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΟ Τομέας Δημοσίου Δικαίου: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ.Δημητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ÔÌÈÎ. π ø. ƒ øƒπ POE PO. ƒ øƒπ π POE PO KA H HT E IKOYPOI KA H HTE. ÀÃπ ªπ EKTOP. Ανδρέας Καπαρδής. Νικήτας Χατζημιχαήλ.

ÔÌÈÎ. π ø. ƒ øƒπ POE PO. ƒ øƒπ π POE PO KA H HT E IKOYPOI KA H HTE. ÀÃπ ªπ EKTOP. Ανδρέας Καπαρδής. Νικήτας Χατζημιχαήλ. ÔÌÈÎ ƒ øƒπ POE PO Ανδρέας Καπαρδής ƒ øƒπ π POE PO Νικήτας Χατζημιχαήλ KA H HT Ανδρέας Καπαρδής E IKOYPOI KA H HTE Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού Νικήτας Χατζημιχαήλ EKTOP Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα