Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες"

Transcript

1 Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ενότητα 3: Εισαγωγή στους Ευφυείς Πράκτορες Δημοσθένης Σταμάτης Μαθησιακοί Στόχοι της ενότητας 3 H κατανόηση της φύσης των πρακτόρων και των ευφυών πρακτόρων ως συστημάτων λογισμικού Η κατανόηση των χαρακτηριστικών των ευφυών πρακτόρων και οι διαφορές τους από τα γενικότερα συστήματα και τις τεχνολογίες λογισμικού. Η επικοινωνία των ευφυών πρακτόρων με το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν και με άλλους πράκτορες Οι βασικοί τύποι ευφυών πρακτόρων και τρόποι που αυτοί μπορούν να ταξινομηθούν Η συζήτηση για τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι ευφυείς πράκτορες 2 1

2 Η ύλη της ενότητας 3 Περιγραφή Προβλημάτων για τα οποία «ταιριάζει» η χρήση πρακτόρων Ορισμός της έννοιας ευφυής πράκτορας και των συστημάτων πολλαπλών πρακτόρων Χαρακτηριστικά των ευφυών πρακτόρων Περιβάλλοντα πρακτόρων Γενικές αρχιτεκτονικές πρακτόρων Διαφορές και ομοιότητες των πρακτόρων με σχετικές τεχνολογίες λογισμικού Ζητήματα προς συζήτηση 3 Ανάθεση προβλήματος σε πράκτορες Αεροπορικός Ξενοδοχειακός Ταξιδιωτικός Διασκέδασης WEB ΤΑΧΙ Γαστρονομίας 4 2

3 Ορισμός Πράκτορα (agent) είναι οποιαδήποτε οντότητα μπορεί να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του μέσω αισθητήρων (sensors) και να ενεργεί σε αυτό μέσω μηχανισμών δράσης (effectors) [Russel & Norvig] Ο παραπάνω ορισμός περιγράφει έναν άνθρωπο, ή ένα Ρομπότ ή και ένα πρόγραμμα υπολογιστή... ακόμη και έναν απλό θερμοστάτη 5 1 η κατηγοριοποίηση πρακτόρων Πράκτορες Βιολογικοί Πράκτορες Τεχνητοί Πράκτορες Λογισμικοί Πράκτορες Ρομποτικοί Πράκτορες 6 3

4 Ορισμοί πρακτόρων (συνέχεια) Οι Πράκτορες είναι υπολογιστικά συστήματα που δρουν σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον, το αντιλαμβάνονται και δρουν αυτόνομα σε αυτό, πετυχαίνοντας ένα σύνολο στόχων για τους οποίους έχουν κατασκευαστεί. [Maes] Δίνεται έμφαση στην έννοια της αυτονομίας, στην ύπαρξη στόχων καθώς και στο ότι το περιβάλλον είναι πολύπλοκο και πιθανά δυναμικό 7 Ορισμοί πρακτόρων (συνέχεια) Οι Ευφυείς Πράκτορες κάνουν συνεχώς 3 λειτουργίες: (α) αντιλαμβάνονται τις δυναμικές συνθήκες του περιβάλλοντος, (β) δρουν πάνω στο περιβάλλον ώστε να το αλλάξουν και (γ) συλλογίζονται ώστε να ερμηνεύσουν αυτά που αντιλαμβάνονται, να λύσουν προβλήματα, να βγάλουν συμπεράσματα για να καθορίσουν τη δράση τους [Hayes-Roth] Δίνεται έμφαση στο δυναμικό περιβάλλον, και στην ύπαρξη συλλογιστικού μηχανισμού επαγωγής συμπερασμάτων 8 4

5 Ορισμοί πρακτόρων (συνέχεια) Οι Λογισμικοί Πράκτορες είναι προγράμματα που διενεργούν διάλογο, διαπραγματεύονται και συντονίζουν τη ροή των πληροφοριών. [Coen] Δίνεται έμφαση στην έννοια της διαδραστικότητας, και της επικοινωνίας με άλλους πράκτορες 9 Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων Ένα Σύστημα Πολλαπλών Πρακτόρων (Multi-Agent System) ή αλλιώς Πολυπρακτορικό Σύστημα αποτελείται από έναν αριθμό πρακτόρων, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. [Wooldridge] Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πράκτορες δρουν για λογαριασμό χρηστών οι οποίοι μπορεί να έχουν διαφορετικούς στόχους και διαφορετικές προθέσεις Οι πράκτορες για να αλληλεπιδράσουν με επιτυχία πρέπει να έχουν την ικανότητα να συνεργαστούν (cooperate), να συντονιστούν (coordinate) και να διαπραγματευτούν (negotiate) με αντίστοιχο τρόπο με αυτό των ανθρώπων 10 5

6 Βασικά χαρακτηριστικά πρακτόρων Αυτονομία (autonomy) : Οι πράκτορες λειτουργούν αυτόνομα χωρίς την άμεση παρέμβαση των χρηστών ή άλλων πρακτόρων Αντανακλαστικότητα (reactivness) : Οι πράκτορες αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους και αντιδρούν μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια Προνοητικότητα (proactiveness) : Οι πράκτορες είναι ικανοί να πάρουν πρωτοβουλίες για να πετύχουν στόχους ανάλογα με τις συνθήκες που εμφανίζονται στο περιβάλλον Κοινωνικότητα (autonomy) : Οι πράκτορες επικοινωνούν με χρήστες και άλλους πράκτορες και συνεργάζονται για την επίτευξη στόχων 11 Επιπλέον χαρακτηριστικά πρακτόρων Κινητικότητα (mobility) : Οι πράκτορες μετακινούνται σε ένα γενικότερο υπολογιστικό περιβάλλον Προσαρμοστικότητα (adaptivity) : Οι πράκτορες προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους (ικανότητα μάθησης) Λογική (rationality) : Οι πράκτορες δρουν για να πετύχουν στόχους χωρίς αναίτιες ενέργειες Αγαθοεργία (benevolence) : Οι πράκτορες προσπαθούν πάντοτε να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του εντολοδόχου τους Φιλαλήθεια (veracity) : Οι πράκτορες δεν δίνουν εσκεμμένα λάθος πληροφορίες 12 6

7 Ταξινόμηση πρακτόρων Νοημοσύνη Μάθηση (προσαρμοστικότητα) Κατάστρωση Πλάνων Κανόνες (Αντανακλαστικότητα) Αλληλεπίδραση με χρήστη Επικοινωνία με πράκτορες Εκτέλεση εξ αποστάσεως Μετανάστευση Κινητικότητα Συνεργασία/Διαπραγμάτευση Συνεργασία 13 Περιβάλλοντα πρακτόρων & Χαρακτηριστικά τους (1/2) Προσβάσιμα ή Μη (Accesible - Inaccesible): Ανάλογα με το αν είναι προσβάσιμες όλες οι πληροφορίες με ακρίβεια ή όχι Αιτιοκρατικά ή Μη (Deterministic Non-Deterministic): Ανάλογα με το αν μία συγκεκριμένη ενέργεια οδηγεί πάντα στο ίδιο αποτέλεσμα ή όχι Επεισοδιακά ή Μη (Episodic Non-Episodic): Ανάλογα με το αν το περιβάλλον χωρίζεται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ανεξάρτητων επεισοδίων ή όχι 14 7

8 Περιβάλλοντα πρακτόρων & Χαρακτηριστικά τους (2/2) Στατικά ή Δυναμικά (Static-Dynamic): Ανάλογα με το αν εμφανίζονται αλλαγές κατάστασης ή όχι (χωρίς την παρέμβαση του πράκτορα) Διακριτά ή συνεχή (Discrete Continious): Ανάλογα με το αν το περιβάλλον μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα διακριτό και πεπερασμένο αριθμό ενεργειών από τον πράκτορα 15 Αναπαράσταση Προβλήματος Πράκτορα Περιβάλλον: Ένα σύνολο καταστάσεων S S = {s1,s2,..., sn} Ικανότητες του πράκτορα: Ένα σύνολο ενεργειών Α Α = {a1,a2,..., am} Αντιλήψεις του πράκτορα: Ένα σύνολο αντιλήψεων P P = {p1,p2,..., pk} Εσωτερικές καταστάσεις πράκτορα: Ένα σύνολο ενεργειών Ι Ι = {i1,i2,..., ir} : Μία συνάρτηση agent, με πεδίο ορισμού μία ακολουθία καταστάσεων του περιβάλλοντος και πεδίο τιμών το σύνολο ενεργειών: Agent: S* -> A Αντίληψη Πράκτορα: Μία συνάρτηση see, see: S -> P Ενημέρωση εσωτ. Κατάστ. Πράκτορα: Μία συνάρτηση update, update: I x P -> I 16 8

9 Γενικές κατηγορίες πρακτόρων Αντανακλαστικοί (Reflex) Πράκτορες : Αντιδρούν απλά με βάση αυτό που προσλαμβάνουν από το περιβάλλον «χωρίς να σκέφτονται» Ευφυείς Πράκτορες με εσωτερική κατάσταση (internal state): Διαθέτουν μία εσωτερική αναπαράσταση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν και διαδικασίες (π.χ. κανόνες και στόχους) για να αποφασίσουν την επόμενη ενέργεια που θα πραγματοποιήσουν 17 Αρχιτεκτονικές Πρακτόρων Η αρχιτεκτονική ενός πράκτορα βασίζεται: Στα επιθυμητά χαρακτηριστικά του πράκτορα Στα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί ο πράκτορας Η αρχιτεκτονική ενός πράκτορα ορίζει: Τα βασικά στοιχεία (moduleσ) από τα οποία αποτελείται Τον τρόπο με τον οποίο αυτά διασυνδέονται Τη ροή της πληροφορίας ανάμεσα στα στοιχεία 18 9

10 Αφηρημένη αναπαράσταση πράκτορα Αισθητήρες? Περιβάλλον Μηχανισμοί Δράσης?: Στην ποιο απλή περίπτωση ο πράκτορας βασίζεται σε ένα προαποθηκευμένο πίνακα ενεργειών (look-up table). Για κάθε τι που αντιλαμβάνεται εφαρμόζει την ενέργεια που βρίσκει στον πίνακα 19 Αντανακλαστικοί Πράκτορες Αισθητήρες ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ -> ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση του κόσμου? Ποια ενέργεια πρέπει να κάνω τώρα? Περιβάλλον Μηχανισμοί Δράσης Ενας ανακλαστικός πράκτορας λειτουργεί βρίσκοντας ένα κανόνα που οι συνθήκες του ταιριάζουν στην κατάσταση που αντιλήφθηκε και επιλέγει την ενέργεια που σχετίζεται με το συγκεκριμένο κανόνα 20 10

11 Συνάρτηση ανακλαστικού πράκτορα 21 Αντανακλαστικοί Πράκτορες με μοντέλο Αισθητήρες ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ? ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΥ? Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση του κόσμου? Ποια ενέργεια πρέπει να κάνω τώρα? Περιβάλλον ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μηχανισμοί Δράσης Ενας ανακλαστικός πράκτορας με μοντέλο λειτουργεί συνδυάζοντας την εσωτερική κατάστασή του με αυτήν που αντιλήφθηκε, ενημερώνει την εσωτερική αναπαράσταση για το περιβάλλον και στη συνέχεια βρίσκει ένα κανόνα με βάση τον οποίο ενεργεί 22 11

12 Συνάρτηση πράκτορα με εσωτερική κατάσταση 23 Αντανακλαστικοί Πράκτορες με μοντέλο & στόχους Αισθητήρες ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ? ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΥ? Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση του κόσμου? Τι θα συμβεί αν κάνω μία ενέργεια Χ? Ποια ενέργεια πρέπει να κάνω τώρα? Περιβάλλον ΣΤΟΧΟΙ Μηχανισμοί Δράσης Παρακολουθεί και συνδυάζει την κατάσταση του περιβάλλοντος, καθώς και ένα σύνολο στόχων τους οποίους επιδιώκει και επιλέγει την ενέργεια που θα τον οδηγήσει πιο κοντά στο στόχο του

13 Συνάρτηση πράκτορα με στόχους 25 Πράκτορες με μοντέλο και χρησιμότητα Αισθητήρες ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση του κόσμου? ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ? ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΥ? Τι θα συμβεί αν κάνω μία ενέργεια Χ? Πόσο ικανοποιημένος από την ενέργεια Χ? Περιβάλλον ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Ποια ενέργεια θα κάνω τώρα? Μηχανισμοί Δράσης Χρησιμοποιεί ένα μοντέλο του κόσμου καθώς και μία συνάρτηση χρησιμότητας που έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τις προτιμήσεις του μεταξύ των καταστάσεων του στόχου. Στη συνέχεια επιλέγει τη βέλτιστη ενέργεια με την μεγαλύτερη αναμενόμενη χρησιμότητα 26 13

14 Σχέση των Ευφυών Πρακτόρων με τις άλλες τεχνολογίες 27 Πράκτορες εναντίον Αντικειμενοστρεφών Τεχνολογιών? 28 14

15 Φάσεις-κύκλοι ζωής μίας τεχνολογίας λογισμικού 29 Ζητήματα προς συζήτηση: Βελτίωση/επέκταση της ευφυΐας των πρακτόρων: Συνεχής ανάγκη για έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνικών ευφυΐας Βελτίωση/επέκταση των τεχνικών μάθησης: Ομοίως με παραπάνω (με την προϋπόθεση ότι ο πράκτορας δεν θα «ξεχνάει» τη δουλειά του ρίχνοντάς το συνεχώς στη μάθηση!) Αποτελεσματικότητα/ταχύτητα: Τι θα συμβεί όταν θα έχουμε εκατοντάδες, χιλιάδες ή και εκατομμύρια πράκτορες στο Διαδίκτυο? Οικονομικά ζητήματα: Πως θα πληρώνουν οι πράκτορες για τις υπηρεσίες? Πως θα διασφαλίζονται οι χρήστες Νομικά ζητήματα: Τι επιπτώσεις έχουν οι ενέργειες των πρακτόρων από την άποψη της νομιμότητας, ιδιαίτερα όταν είναι κινητοί και μεταφέροντα από χώρα σε χώρα μέσω του διαδικτύου? 30 15

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΘΕΩΡΙΑ) ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ «ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ενότητα 4: Αρχιτεκτονικές Ευφυών Πρακτόρων Δημοσθένης Σταμάτης demos@it.teithe.gr www.it.teithe.gr/~demos Μαθησιακοί Στόχοι της ενότητας 4 H κατανόηση των διαφόρων μοντέλων/αρχιτεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Master στα Πληροφοριακά Συστήματα

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Master στα Πληροφοριακά Συστήματα ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Master στα Πληροφοριακά Συστήματα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Γνωρίζετε τι μπορεί να κάνει ο Η/Υ για σας ενώ δεν είστε μπροστά του; Μπορεί ο Η/Υ σας να εκμεταλλευτεί κάποιον άλλον για να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΝΑΣ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ANGRY BIRDS Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΝΑΣ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ANGRY BIRDS Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΝΑΣ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ANGRY BIRDS Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. Eυφυείς Πράκτορες. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. Eυφυείς Πράκτορες. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας Eυφυείς Πράκτορες Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Αρχιτεκτονικές Ευφυών Πρακτόρων Με τον όρο αρχιτεκτονική ενός διαμεσολαβητή (και

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πληροφορίας Πλαισίου για το Διάχυτο Υπολογισμό

Διαχείριση Πληροφορίας Πλαισίου για το Διάχυτο Υπολογισμό ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Διαχείριση Πληροφορίας Πλαισίου για το Διάχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση

Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήµατος πολλών πρακτόρων για τη διαχείριση της προµηθευτικής αλυσίδας

Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήµατος πολλών πρακτόρων για τη διαχείριση της προµηθευτικής αλυσίδας Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήµατος πολλών πρακτόρων για τη διαχείριση της προµηθευτικής αλυσίδας Α.Π.Θ. Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Η Αντιμετώπιση της Πληροφοριακής Υπερφόρτωσης ενός Οργανισμού με χρήση Ευφυών Πρακτόρων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Η Αντιμετώπιση της Πληροφοριακής Υπερφόρτωσης ενός Οργανισμού με χρήση Ευφυών Πρακτόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Αντιμετώπιση της Πληροφοριακής Υπερφόρτωσης ενός Οργανισμού με χρήση Ευφυών Πρακτόρων Συγγραφέας: Ιωάννης Κόρδαρης Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης»

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΜΣ- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων»

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Ευσταθίου Ευστάθιος ΑΕΜ φοιτητή: 1273 Επόπτης καθηγητής: Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική του Προγραμματισμού

Διδακτική του Προγραμματισμού Διδακτική του Προγραμματισμού Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Φεβρουάριος 2010 Γενικοί στόχοι μαθήματος Δημιουργία μαθησιακής κοινότητας για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ε-LEARNING) ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΖΕΡΔΕΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Σύγχρονα Εργαλεία Δικτύων Η/Υ Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστής: Μάριος Παπαδιονυσίου A.E.M.: 3362 Επιβλέπων: Κων/νος Βαξεβανάκης Καβάλα, 2013 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα