ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Π.Ν (Σ.Ε.Ε.Π.Ν)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Π.Ν (Σ.Ε.Ε.Π.Ν)"

Transcript

1 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ "Η ΜΕΝ ΓΑΡ ΦΥΣΙΣ ΑΝΕΥ ΜΑΘΗΣΕΩΣ ΤΥΦΛΟΝ, Η ΔΕ ΜΑΘΗΣΙΣ ΔΙΧΑ ΦΥΣΕΩΣ ΕΛΛΙΠΕΣ, Η Δ'ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΑΜΦΟΙΝ ΑΤΕΛΕΣ" ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Π.Ν (Σ.Ε.Ε.Π.Ν) (Επιμέλεια: Ξενοφών Γιόκαρης) Ιανουάριος

2 Αποστολή της Σχολής Αποστολή του <<Σχολής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Π.Ν>> είναι η ταχύρυθμη παιδαγωγική κατάρτιση υποψηφίων εκπαιδευτών που προορίζονται να διδάξουν στις Σχολές του ΠΝ μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου (Θεωρητικά ή/και πρακτικάεργαστηριακά) ώστε να καταστούν ικανοί να λειτουργούν αποδοτικά και αποτελεσματικά ως εκπαιδευτές των κατά περίπτωση στρατιωτικό ή/και πολιτικού προσωπικού που καλούνται να εκπαιδεύσουν. Οι συμμετέχοντες στα Σχολεία που διοργανώνει η ΣΕΕΠΝ έχουν σκοπό οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές να ενημερωθούν, να μελετήσουν και να εφαρμόσουν πρακτικά και άμεσα τα διεθνή standards της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες οργάνωσης, σχεδιασμού, έρευνας, υλοποίησης και αξιολόγησης της εκπαίδευσης στο ΠΝ. Επίσης, να εκπαιδευτούν σε ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, να σχεδιάζουν μαθήματα, να έχουν την ικανότητα να εκπονήσουν εκπαιδευτική έρευνα, να διδάσκουν σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από διαδραστικότητα και να διαχειρίζονται βέλτιστα τον εκπαιδευτικό τους χρόνο. Να μάθουν τη τεχνική των παρουσιάσεων και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης. Να σχεδιάζουν μαθήματα προσαρμοσμένα σε περιβάλλοντα τηλεκπαίδευσης και να διδάσκουν μέσα από τον παγκόσμιο ιστό Αντικειμενικός σκοπός της Σχολής Αντικειμενικός σκοπός της Σχολής ΣΕΕΠΝ είναι να μεταδίδει και να πιστοποιεί παιδαγωγικές γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες στο Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό που ασχολείται με την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο Π.Ν,. ώστε να αυξηθεί η απόδοση και η πιο εύρυθμη επικοινωνία και αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτή και κατά συνέπεια των εκπαιδευομένων-εργαζομένων. Για την επίτευξη του βασικού αυτού σκοπού εξασφαλίζει την υλικοτεχνική και επιστημονική υποδομή καθώς και τη διάδοση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, επιδιώκει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών με τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών πολυμέσων και εκπαιδευτικού λογισμικού και υλοποιεί ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για ενήλικες ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Τα Σχολεία της ΣΕΕΠΝ διεξάγονται σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ, η οποία παρέχει όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα. Εκπαιδευτής που αποφοιτεί από τα Σχολεία ΣΕΕΠΝ (Train The Trainer), λειτουργεί σε προγράμματα εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού, είναι στρατιωτικός ή πολιτικός 2

3 υπάλληλος, που επιλέγεται με βάση τις γνώσεις, δεξιότητες και σχετικές εμπειρίες, τις οποίες τεκμηριωμένα κατέχει, ώστε να τις μεταδώσει αποτελεσματικά σε ομάδες στρατιωτικών ή πολιτικού προσωπικού του Π.Ν., στο πλαίσιο οργανωμένων, υποχρεωτικών ή μη υποχρεωτικών, τυπικών ή άτυπων εκπαιδεύσεων, επιμορφώσεων και καταρτίσεων που παρέχουν τα σχολεία του Π.Ν. Το καθηγητικό προσωπικό του σχολείου αποτελείται από καθηγητές του ΕΑΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Παιδαγωγικών Σχολών Ελληνικών Πανεπιστημίων, ιδιώτες κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος στο γνωστικό τους πεδίο με διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 2 (δύο) ετών στην εκπαίδευση εκπαιδευτών, καθώς και στρατιωτικοί και πολιτικό προσωπικό του Π.Ν. με αντίστοιχη εμπειρία και πτυχία. Απαιτούμενες προκαταρκτικές γνώσεις Οι μαθητές των Σχολείων της ΣΕΕΠΝ μπορεί να είναι Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό. Όσον αφορά το στρατιωτικό προσωπικό θα πρέπει να είναι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί από το βαθμό του Αρχικελευστή και άνω ανεξάρτητα ειδικότητας, απόφοιτοι παραγωγικών Σχολών του ΠΝ. Όσον αφορά το πολιτικό προσωπικό θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ. Το προφίλ του πιστοποιημένου εκπαιδευτή του ΠΝ προσδιορίζεται όπως παρακάτω: 1. Ο εκπαιδευτής που θα αποφοιτήσει θα λειτουργεί σε προγράμματα εκπαίδευσης του ΠΝ, είναι στρατιωτικός ή πολιτικός υπάλληλος, που επιλέγεται με βάση τις γνώσεις, δεξιότητες και σχετικές εμπειρίες, τις οποίες τεκμηριωμένα κατέχει, ώστε να τις μεταδώσει αποτελεσματικά σε ομάδες στρατιωτικών ή πολιτικού προσωπικού του ΠΝ, στο πλαίσιο οργανωμένων, υποχρεωτικών ή μη υποχρεωτικών, τυπικών ή ατύπων εκπαιδεύσεων και καταρτίσεων που παρέχουν τα Σχολεία του ΠΝ. 2. Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτής του ΠΝ: (α) Γνωρίζει σε βάθος (mastery) το γνωστικό αντικείμενο, το οποίο καλείται να διδάξει. (β) Γνωρίζει σε βάθος (mastery) τις πρακτικές εφαρμογές του γνωστικού του αντικειμένου (γ) Γνωρίζει τις αρχές οργάνωσης εργαστηρίων εκπαίδευσης (δ) Ενημερώνεται τακτικά γύρω από τις εξελίξεις του γνωστικού του αντικειμένου. (ε) Γνωρίζει τις θεωρίες μάθησης, ώστε να μπορεί να θεμελιώνει τις διδακτικές τεχνικές που επιλέγει για κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του διδακτικού του έργου. (στ) Γνωρίζει τις βασικές αρχές παρακίνησης και μάθησης ενηλίκων, ώστε να διασφαλίζει την παιδαγωγική απόδοση της διδασκαλίας του. (ζ) Γνωρίζει το γνωστικό μοντέλο μάθησης, σε βαθμό που να μπορεί να εφαρμόζει αποτελεσματικά διδακτικές τεχνικές πλαισιακής μάθησης. (η) Γνωρίζει τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και τη χρήση βασικών νέων τεχνολογιών, ώστε να μπορεί να μετατρέπει μια συμβατική διδασκαλία (διάλεξη) σε διδασκαλία που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες (Η/Υ, προσομοιωτές, εποπτικά μέσα, κλπ) για βέλτιστη εμπέδωση της μάθησης. (θ) Μπορεί να σχεδιάζει και να αναπτύσσει διαφάνειες για ηλεκτρονικά (power point) ή συμβατικά (επιδιασκόπια, χαρτοπίνακες, κλπ) εποπτικά μέσα. (ι) Μπορεί και αναπτύσσει φύλλα διδασκαλίας, πληροφοριών και εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς και περιεκτικές διδακτικές σημειώσεις. 3

4 (ια) Γνωρίζει τη διαδικασία ανάπτυξης προγράμματος εκπαίδευσης/κατάρτισης, ώστε να μπορεί να διασφαλίζει την εγκυρότητα και αξιοπιστία της διδασκαλίας του, στο πλαίσιο του σκοπού και των στόχων του σχετικού κανονισμού εκπαίδευσης. (ιβ) Γνωρίζει πώς να σχεδιάζει την κάθε διδακτική ώρα, ώστε να διασφαλίζει χρονικά και παιδαγωγικά την απόδοση της διδασκαλίας του. (ιγ) Γνωρίζει και εφαρμόζει ποικίλες μεθόδους αξιολόγησης (προόδου και αθροιστικής) των εκπαιδευομένων. (ιδ) Γνωρίζει και μπορεί να εφαρμόζει τη διαδικασία πιστοποίησης (διαπίστευσης) γνώσεων και δεξιοτήτων (norm-based), όταν αυτό απαιτείται από τον κανονισμό εκπαίδευσης. (ιε) Γνωρίζει πώς να αξιολογεί τη διδασκαλία του (αυτό-αξιολόγηση), ώστε να μπορεί να βελτιώνεται συνεχώς, ως εκπαιδευτής του ΠΝ. (ιστ) Αναπτύσσει τη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και του εκπαιδευτή. (ιζ) Προετοιμάζει παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. (ιθ) Προετοιμάζει το υλικό-οδηγό κατεύθυνση (σχέδιο μαθήματος) για τη διδασκαλία του. (κ) Γνωρίζει τις διαχειριστικές συμπεριφορές του εισηγητή. (κα) Γνωρίζει να αντιμετωπίσει μαθησιακή κρίση. (κβ) Γνωρίζει να διαχειρίζεται προβλήματα συμπεριφοράς στην αίθουσα (κγ) Γνωρίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα από το διαφορετικό επίπεδο δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το Πολεμικό Ναυτικό προσπαθεί να εφαρμόσει νέους τρόπους επιμόρφωσης του προσωπικού του καθόσον η συνεχής εκπαίδευση αποτελεί βασικό παράγοντα στην αποτελεσματικότερηαπόδοσήτου. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέλει να αναπτυχθεί, να ενισχυθεί και να επεκταθεί η γνώση, και η καινοτόμος σκέψη των στελεχών του. Είναι επιτακτικό σε όλες τις βαθμίδες των ενόπλων δυνάμεων να παρέχονται συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης χωρίς όμως να επηρεάζονται οι επιχειρησιακές δραστηριότητες του Πολεμικού Ναυτικού από τις απουσίες σε σχολεία, και το κόστος να διατηρείται σε λογικά πλαίσια. Η εκπαίδευση από απόσταση, με συνεργασία τα σύγχρονα μέσα επικοινωνιών που μπορούν να μεταφέρουν μεγάλο όγκο πληροφοριών ουσιαστικά σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, εξαλείφει την ανάγκη για την φυσική παρουσία μαθητών καθηγητών στον ίδιο χώρο και τον ίδιο χρόνο. Οι λόγοι που οδηγούν στην εφαρμογή της τηλε-εκπαίδευσης είναι : (1) Δραστική μείωση παράπλευρου κόστους για εκπαίδευση όπως, έξοδα μετακίνησης, διαμονής, αποζημίωσης. (2) Αύξηση ωφέλιμου χρόνου εκπαίδευσης λόγω μείωσης χρόνων μετακίνησης αναμονής κτλ 4

5 (3) Άμεσα ανανεώσιμες πληροφορίες και ταχύτερη διανομή αυτών από μία κεντρική αρχή. (4) Συμμετοχή σε αυτά πολύ μεγαλύτερου αριθμού μαθητών και σε 24ώρη βάση. (5) Αυτοματοποίηση γραφειοκρατικών ενεργειών όπως τήρηση αρχείων, έκδοση βαθμολογιών,ενημέρωσητηλε-μαθητών. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Έχει μεγάλη εφαρμογή τόσο σε μαθήματα σταδιοδρομικών σχολείων, όσο και επιμορφωτικών σχολείων / σεμιναρίων (σύγχρονη / ασύγχρονη μέθοδος). ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΝ Tο συνολικό πλάνο της εκπαίδευσης εκπαιδευτών παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα: Καθηγητικό προσωπικό Δυνατότητα πιστοποίησης από ΕΚΕΠΙΣ ΣΕΕΠΝ 101 (Εισαγωγικό σχολείο, 250 Δ.Ω/25 Ε.Η) ΣΕΕΠΝ 110 (Σχολείο Β επιπέδου, 150 Δ.Ω, 15 Ε.Η) ΣΕΕΠΝ 120 (Σχολείο συνεχιζόμενης κατάρτισης, 3-5 Ε.Η) Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΠΝ Πιστοποιημένος ηλεκτρονικός εκπαιδευτής ΠΝ (e-tutor) Διδασκαλία Ο απόφοιτος των σχολείων ΣΕΕΠΝ 101 και ΣΕΕΠΝ 110 πρόκειται να λάβει συνολική επιμόρφωση τετρακοσίων (400) ωρών εκ των οποίων οι εκατόν είκοσι (120) ώρες ως εκπαίδευση εξ αποστάσεως (συνολικό ποσοστό 30%). 5

6 Με βάση τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους σπουδαστές των πραγματοποιηθέντων πιλοτικών σχολείων που διενεργήθηκαν στο ΚΕΠΑΛ από τη Σχολή ΗΛ/ΗΝ ( ), ένα Σχολείο στην ΑΣΠΑΙΤΕ και έξι Σχολεία στο ΚΕ/ΠΑΛ εκπονήθηκε μελέτη ανάλυσης και αξιολόγησης της πρώτης φάσης. Από την εν λόγω μελέτη και την εμπειρία που αποκτήθηκε από την διενέργεια της πρώτης φάσης προέκυψε η ανάγκη αναδιαμόρφωση του Κ.Ε του εν λόγω σχολείου και η δημιουργία νέων σχολείων με σκοπό την επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού του ΠΝ σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους και ενεργητικές τεχνικές διδασκαλίας. Προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας Σχολής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΠΝ (ΣΕΕΠΝ), όπου εγκρίθηκε η νέα Σχολή του ΚΕ/ΠΑΛ με τη πιο κάτω στελέχωση: α. Ένας (1) ανώτερος αξιωματικός βαθμού Aντιπλοιάρχου ή Πλωτάρχου, με μεταπτυχιακό τίτλο, απόφοιτο σχολείου ΑΣΠΑΙΤΕ ή ΣΕΕΠΝ, ως Τμηματάρχης Σπουδών. β. Ένας (1) κατώτερος αξιωματικός βαθμού Υποπλοιάρχου με μεταπτυχιακό τίτλο, απόφοιτο σχολείου ΑΣΠΑΙΤΕ ή ΣΕΕΠΝ, ως Αξιωματικός Μελετών. γ. Ένας (1) κατώτερος αξιωματικός βαθμού Υποπλοιάρχου, απόφοιτος σχολείου ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΕΠΝ, ως Αξιωματικός Εκπαίδευσης. δ. Δύο (2) ΜΠΥ, προπτυχιακού / μεταπτυχιακού τίτλου στο τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, ή απόφοιτους σχολείου ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΕΠΝ ή πιστοποιημένους από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΕΚΕΠΙΣ) ως μόνιμο καθηγητικό προσωπικό. ε. Ένας (1) Ανθυπασπιστής ή Υπαξιωματικός, ως Υπόλογος Γραμματείας. 6

7 1. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΕΠΝ 101 Σκοπός του Σχολείου ΣΕΕΠΝ 101 είναι οι σπουδαστές να λάβουν παιδαγωγικές γνώσεις προσαρμοσμένες στη εκπαίδευση ενηλίκων, πιο συγκεκριμένα σε στρατιωτικό περιβάλλον, στο γνωστικό τους πεδίο, ώστε να βέλτιστη απόδοση μάθησης. Να εκπαιδευτούν σε ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, να σχεδιάζουν μαθήματα, να έχουν την ικανότητα να εκπονήσουν εκπαιδευτική έρευνα, να διδάσκουν σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από διαδραστικότητα και να διαχειρίζονται βέλτιστα τον εκπαιδευτικό τους χρόνο. Να μάθουν τη τεχνική των παρουσιάσεων και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης. Διάρκεια σχολείου: Εικοσιπέντε (25) εργάσιμες ημέρες, διακόσιες πενήντα (250) ώρες Προϋποθέσεις συμμετοχής: 1. Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό που διδάσκει ή πρόκειται να διδάξει στις Σχολές και Σχολεία του ΠΝ και ευρύτερα του ΥΕΘΑ. 2. Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης λογισμικού πακέτου εφαρμογών γραφείου (MS OFFICE ή αντίστοιχο) σε επίπεδο ECDL ή αντίστοιχο (το οποίο θα πιστοποιείται με τεστ από το ΚΕΠΑΛ πριν την έναρξη του Σχολείου). Α/Α ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜ/ΓΙΑ ΔΙΔΑΣ ΕΞΕΤ ΣΥΝ ΑΟΒ ΚΟΒ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1. Διδακτέα ύλη - Αξιολόγηση Γνωστική Ψυχολογία-Μοντέλα Μάθησης 3. Διδακτική Γνώσεων, Δεξιοτήτων, Στάσεων Ειδική Διδακτική 4. Εκπαιδευτική Τεχνολογία- Χρήση Εκπαιδευτικών Μέσων 5. Μικροδιδασκαλίες 1 - Σχεδιασμός Μαθήματος Διάλεξη Γραπτή Project Προφορική 6. Μικροδιδασκαλίες Προφορική 7. Αξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Portfolio Αξιολόγηση Portfolio (Project) 7

8 8. Ενεργητικές Τεχνικές - Θεωρία και Πράξη Προφορική 9. Τηλεκπαίδευση-Εφαρμογή Project 10. Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη 11. Ανοιχτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Project ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Εργασίες 75 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 250 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 25 Όλοι οι Εκπαιδευόμενοι Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών θα πραγματοποιήσουν από 2 μικροδιδασκαλίες, που θα βιντεοσκοπούνται, από τις οποίες η τελευταία θα αξιολογηθεί από επιτροπή. Όλες οι μικροδιδασκαλίες θα πρέπει να συνοδεύονται με υλικό για το portfolion (φύλλα εφαρμογής, φύλλα αξιολόγησης, παρουσιάσεις, και όλο το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, test). 2. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΕΠΝ 110 Σκοπός του Σχολείου ΣΕΕΠΝ 110 είναι οι σπουδαστές να λάβουν περαιτέρω εξειδίκευση / επιμόρφωση σε θέματα ηλεκτρονικής μάθησης και να δημιουργήσουν ψηφιακού υλικού / μαθημάτων στο γνωστικό τους πεδίο. Να μπορεί να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική εκπαίδευση και να εκπαιδεύεται το προσωπικό του ΠΝ από απόσταση, όταν απαιτείται. Διάρκεια σχολείου: Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, εκατόν πενήντα (150) ώρες. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 1. Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό με Επιτυχή αποφοίτηση από Σχολείο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΣΕΕΠΝ 101, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΕΚΕΠΙΣ κ.α) 2. Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία κατά το τελευταίο έτος τουλάχιστον πενήντα (50) διδακτικών ωρών σε σχολεία του ΠΝ και κατά προτίμηση στο ΚΕΠΑΛ σε 8

9 πρώτη φάση, σε μαθήματα ειδικότητας τα οποία να μπορούν να διεξαχθούν με την μέθοδο της τηλεκπαίδευσης. 3. Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης λογισμικού πακέτου εφαρμογών γραφείου (MS OFFICE ή αντίστοιχο) σε επίπεδο ECDL ή αντίστοιχο (το οποίο θα πιστοποιείται με τεστ από το ΚΕΠΑΛ πριν την έναρξη του Σχολείου). ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΕΠΝ 110 Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχεδιασμός-ανάλυση μαθήματος-στοχοθεσία- Αξιολόγηση 2. Λογισμικό της εκπαίδευσης 3. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (ηλεκτρονικό μάθημα) 4 Σχεδίαση ηλεκτρονικού μαθήματος ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜ/ΓΙΑ ΔΙΔΑΣ ΕΞΕΤ ΣΥΝ ΑΟΒ ΚΟΒ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Διάλεξη Project Project Project Εργασίες 45 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 150 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 15 Προσθήκη τριών (3) ωρών για κάθε εργάσιμη ημέρα του σχολείου, ήτοι σαράντα πέντε (45) ώρες, που απαιτούνται για την προετοιμασία / εκτέλεση εργασιών από πλευράς σπουδαστών. Οι ώρες αυτές δεν προσμετρώνται ούτε στην συνολική ημερολογιακή διάρκεια του σχολείου ούτε ως καθηγητική αποζημίωση στο διδακτικό προσωπικό. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι απόφοιτοι θα είστε σε θέση να: ορίζετε την ηλεκτρονική μάθηση στην πραγματική της διάσταση 9

10 σχεδιάζετε εκπαιδευτικά προγράμματα επί βάσης μικτού τύπου (blended) εκπαίδευσης. σχεδιάζετε προγράμματα προσανατο-λισμού με ρεαλιστικά και πραγματικά σενάρια διαμορφώνετε την εμφάνιση μιας πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. συμπληρώνετε με πληροφορίες τα ηλεκτρονικά σας μαθήματα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαί-δευσης (moodle) συμπληρώνετε με διαδραστικές και διαλογικές δραστηριότητες τα ηλεκτρονικά σας μαθήματα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης συντάσσετε πλάνο τηλεμαθήματος και να συντάσσετε εκπαιδευτικούς στόχους. χρησιμοποιείτε απλά εργαλεία συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού (authoring tools) αξιολογείτε αντικειμενικά την εκπαίδευση, χειρίζεστε πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (web conference) Η εκπαίδευση είναι ανεξάρτητη από το ακριβές αντικείμενο του κάθε ενδιαφερόμενου και επικεντρώνεται στις βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθεί η εκπαίδευση ως διαδικασία, σχεδιασμός και υλοποίηση. Η μέθοδος εκπαίδευσης που ακολουθείται είναι το εργαστήριο (workshop) με βασικό άξονα αρχικά την πρακτική άσκηση πάνω σε case studies και educational scenarios που υλοποιούνται αξιοποιώντας τις πλατφόρμες της ασύγχρονης αλλά και της σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης. 3. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΕΠΝ 120 (Σχολείο Συντήρησης) Αποστολή του Σχολείου ΣΕΕΠΝ 120 είναι η συνέχιση της παιδαγωγικής κατάρτισης των Εκπαιδευτών του ΠΝ υπό το πνεύμα της <<δια βίου κατάρτισης>>. Αντικειμενικός σκοπός του Σχολείου είναι να ενημερώσει τους εκπαιδευτές του ΠΝ επί των εκπαιδευτικών εξελίξεων και να λειτουργήσει ως ανατροφοδότηση της Σχολής ΣΕΕΠΝ από την εμπειρία των εκπαιδευτών. Διάρκεια σχολείου: Δεκαπέντε (3) εργάσιμες ημέρες, είκοσι μία (21) ώρες Απαιτούμενες προκαταρκτικές γνώσεις: Επιτυχής αποφοίτηση από Σχολείο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του ΠΝ ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΣΕΕΠΝ 101/110, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΕΚΕΠΙΣ, κ.α). Κάθε απόφοιτος δύναται να συμμετέχει μια (1) φορά στην διετία. 10

11 Τόπος υλοποίησης: Σε χώρο αμφιθέατρο με τη συμμετοχή καλεσμένων Καθηγητών ΑΕΙ/ΤΕΙ στην εκπαίδευση ενηλίκων και την ε αποστάσεως εκπαίδευση, Επιστήμονες και εταιρείες ανάπτυξης και υποστήριξης εκπαιδευτικού λογισμικού. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΕΠΝ 120 Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 1. Αξιολόγηση ερωτηματολογίων 2. Ομαδική εργασία (Workshop) ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜ/ΓΙΑ ΔΙΔΑΣ ΕΞΕΤ ΣΥΝ ΑΟΒ ΚΟΒ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Διάλεξη Διάλεξη ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

12 Εισαγωγικά Οι εκπαιδευτές δεν έχουν όλοι τις ίδιες πεποιθήσεις, ούτε το ίδιο στυλ παρέμβασης. Κάθε εκπαιδευτής διαμορφώνει ορισμένη εικόνα για το ρόλο του. Έτσι τίθενται τα ερωτήματα: - Τι είδους εκπαιδευτής είστε; - Γιατί είστε εκπαιδευτής; Έρχονται στο μυαλό μας διάφορες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και οι πιο κάτω: 1. Είμαι εκπαιδευτής γιατί μου το ζήτησαν από την υπηρεσία μου. Στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό το επάγγελμά μου, είμαι εκπαιδευτής μερικής απασχόλησης και ασκώ παράλληλα ένα άλλο επάγγελμα. Σήμερα με κάλεσαν να μοιραστώ την εμπειρία μου με όσους θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτήν. Αύριο θα επιστρέψω στην κανονική μου εργασία ή θα παρακολουθήσω εγώ ο ίδιος εκπαιδευτικά μαθήματα. Σε κάποια δεδομένη στιγμή, χάρη σε ορισμένες συγκυρίες, γνωρίζω ή αγνοώ αυτό που αγνοεί ή γνωρίζει ο διπλανός μου, γιατί είμαι περιστασιακός εκπαιδευτής. 2. Είμαι εκπαιδευτής γιατί αυτό είναι το επάγγελμά μου. Είχα αυτή τη κλίση αλλά δεν την έχω πια. Το επάγγελμα αυτό μου ταιριάζει, γιατί μου προσφέρει πλεονεκτήματα. Οι κακές γλώσσες λένε ότι δεν ξέρω να κάνω τίποτα άλλο. Για να εξασκήσω το επάγγελμά μου χρειάζομαι άτομα που έχουν ανάγκη εκπαίδευσης. Είμαι στη διάθεσή τους να φέρω στην επιφάνεια τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 3. Είμαι εκπαιδευτής γιατί έχω αυτή τη κλίση. Με άλλα λόγια δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να διδάσκω. Δεν μαθαίνω για μένα αλλά για τον άλλο. Στη δραστηριότητα που με ωθεί να αποκτήσω μια γνώση κρύβεται ήδη η πρόθεσή μου να τη μεταδώσω, Ως εκπαιδευτής έχετε το δικό σας τρόπο να εργάζεστε, έχετε αποκτήσει ορισμένες συνήθειες, γιατί πιστεύετε ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα με το συγκεκριμένο τρόπο ή ότι είναι πιο αποτελεσματικός ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας. Ωστόσο κάθε ανθρώπινη συνήθεια έχει πίσω της μια θεωρία και βασίζεται σε ορισμένο αριθμό δεδομένων που θεωρούνται αποδείξεις και που κάποιες φορές δεν είναι παρά ψευτοαποδείξεις. Αυτή η θεωρία ή το σύνολο των ιδεών μπορεί να πάρει τη μορφή μιας μεταφορικής εικόνας που φαίνεται σωστή και που δεν τίθεται υπό κρίση. Πώς μαθαίνουμε; Σύμφωνα με τη θεωρία VAK ομο λαμβάνει με διαφορετικό τρόπο πληροφορίες από το περιβάλλον του και αφορά 3 τρόπους εκμάθησης: 1. τον οπτικό 2. τον ακουστικό 3. τον κιναισθητικό Οι οπτικοί τύποι Είναι καλοί στο να θυμούνται πληροφορίες που βλέπουν (σχέδια, εικόνες, διαγράμματα, κλπ Μαθαίνουν παρατηρώντας, διαβάζοντας, κοιτώντας εικόνες, ταινίες, κλπ Συχνά κρατούν σημειώσεις Σκέφτονται πολύ γρήγορα Έχουν καλή δυνατότητα συγκέντρωσης Δεν αντέχουν τις διαλέξεις-εισηγήσεις Μπερδεύονται με τις διακοπές 12

13 Τεχνικές διδασκαλίας α. Μέσω εικόνων Βίντεο, Η/Υ, εικονογραφημένες ατάκες ή πίνακες με σχέδια διαγράμματα εικόνες, σημειώσεις με εικόνες και διαγράμματα ροής, ζωντανές παραστάσεις (προσομοίωση, επίδειξη, εξάσκηση). β. Μέσω κειμένων Ανάγνωση, έρευνα, διαγράμματα ή πίνακες, σχέδια, υπογράμμιση γραπτού υλικού, βιβλία. Οι ακουστικοί τύποι θυμούνται το 75% των πληροφοριών που ακούνε Συνήθως θυμούνται ονόματα και όχι πρόσωπα Διαβάζουν φωναχτά Θυμούνται λεκτικές οδηγίες και αγαπούν τη μουσική Τους ενοχλούν οι ήχοι και η μακρόχρονη σιωπή Τεχνικές διδασκαλίας α. Μέσω ακοής Κασέτες, μουσικά CD, MP3, βιβλία σε ηλεκτρονικά ακουστικά μέσα, τραγούδια, ιστορίες, Η/Υ, ζωντανές διαλέξεις, απαγγελία. β. Μέσω απαγγελίας Διαβάζει δυνατά, συζητά, μιλά στον εαυτό του, μαγνητοφωνεί, τραγουδά, προφορικές παρουσιάσεις, δουλεύει μαζί με άλλον ή σε μικρή ομάδα.. Οι κιναισθητικοί τύποι θυμούνται καλύτερα όταν συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία θυμούνται αυτά που κάνουν Λαμβάνουν πληροφορίες από τη κίνηση του σώματός τους Τους αρέσει να φτιάχνουν και να αποσυναρμολογούν πράγματα Συχνά γράφουν ξαπλωμένοι Όταν έρχονται σε επαφή με κάτι νέο θέλουν να το αγγίζουν Χρειάζονται χρόνο για να ζεσταθούν Σκέφτονται αργά αλλά οι σκέψεις τους είναι σοβαρές Δεν τους αρέσει να ακούν ή να παρακολουθούν παθητικά Δεν μπερδεύονται από τους ήχους ή τις οπτικές διακοπές Δεν τους αρέσει το διάβασμα Τεχνικές διδασκαλίας α. Μέσω αφής Να πιάνει, να κατασκευάζει, να μαζεύει, να διαχωρίζει, να χειρίζεται διάφορα αντικείμενα-συσκευές-μηχανήματα-εργαλεία. β. Μέσω όλου του σώματος Να υποδύεται, να κινείται, να χορεύει, να ασκείται, να επισκευάζει, να χτίζει, να συναρμολογεί, κλπ Μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι εκπαιδευόμενοι διατηρούν περίπου το 15% αυτών που μαθαίνουν μόνο μέσα από τις διαλέξεις και κάπως λιγότερο από αυτά που μελετούν. 13

14 Σε αντίθεση οι τρόποι μάθησης που απαιτούν από τους εκπαιδευόμενους να <ερευνούν και να δημιουργούν> επιτυγχάνουν πολύ πιο συχνά να <προκαλούν> το νου και να αλλάζουν τον τρόπο σκέψης μας, αυτό στο οποίο στοχεύει η μάθηση. Μαθαίνουμε 10% μέσω της γεύσης 1,5% μέσω της αφής 3,5% μέσω της όσφρησης 11% μέσω της ακοής 83% μέσω της όρασης Θυμόμαστε 10% από αυτά που διαβάζουμε 20% από αυτά που ακούμε 30% από αυτά που βλέπουμε 50% από αυτά που βλέπουμε και ακούμε 75% από αυτά που λέμε όταν συνομιλούμε με άλλους 90% από αυτά που λέμε καθώς κάνουμε κάτι (Δρ. Κ. Σγουροπούλου-Δρ. Α. Κουτουμάνος) Ποίοι εκπαιδευτικοί στόχοι υπάρχουν; Οι διδακτικοί στόχοι προσδιορίζονται στα πλαίσια του διδακτικού σκοπού και τον εξειδικεύουν. Περιγράφουν με ακρίβεια τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα τα οποία πρέπει να προσδιορίζονται κατά σαφή, συγκεκριμένο, παρατηρήσιμο και συνεπώς ελέγξιμο τρόπο ώστε να αποτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται. Στόχοι είναι περιγραφές αποτελεσμάτων τα οπία επιθυμούν να κατακτήσουν στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο εκπαιδευτής και τα άτομα που συμμετέχουν σ αυτήν. Δείχνουν αυτό που ο εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να κάνει μετά την εκπαίδευση. Οι στόχοι διακρίνονται σε : 1. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι ή τελικοί στόχοι (να ονομάσει, απαριθμήσει αιτίες, να αποκτήσει δεξιότητες 2. Οι γνωστικοί στόχοι (αφομοίωση, κατανόηση, επίλυση) 3. Οι ψυχοκινητικοί στόχοι (φυσική ικανότητα, επιδεξιότητα, χρήση αντικειμένων) 4. Οι συναισθηματικοί στόχοι (δεκτικότητα, προσοχή σε ερέθισμα, αντίδραση ενεργητική-απάντηση σε ερέθισμα, πεποίθηση, ευαισθητοποίηση) Πώς σχεδιάζεται μια διδασκαλίας 1 η φάση Καλλιέργεια θετικού ψυχολογικού κλίματος, πρόκληση του ενδιαφέροντος του εκπαιδευόμενου, η γνωστοποίηση των στόχων του μαθήματος, η διερεύνηση των πρότερων γνώσεων/αντιλήψεων των εκπαιδευομένων. 2 η φάση Τα μαθήματα αντιμετωπίζονται ως πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί σε συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευομένων αλλά και με τον εκπαιδευτή. Εφαρμόζονται σε μια κατάλληλα διαμορφωμένη αίθοουσα διάφορες εκπαιδευτικές τεχνικές ώστε να προκαλείται το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων και να κινητοποιούνται οι γνωστικές του λειτουργίες. 3 η φάση Επεξεργασία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, αξιολόγηση. 4 η φάση Αποτελεί φάση ανακεφαλαίωσης, σχηματικής σύνοψης, γενικεύσεων, συμπερασμάτων. 14

15 Για όλα αυτά, φυσικά απαιτείται από το εκπαιδευτή σχέδιο μαθήματος, η αξιοποίηση των προτέρων γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων μέσω ομάδων, η χρήση διαφόρων εποπτικών μέσων, η αξιοποίηση συνδυασμών εκπαιδευτικών τεχνικών, η βαθιά γνώση του μαθήματος που θα διδάξει. Ερωτήματα Τι διδάσκω; Γιατί διδάσκω; (σκοπός και στόχοι) Ποιόν διδάσκω; (πρότερη γνώση εκπαιδευομένων) Πώς διδάσκω; (οργάνωση-δόμηση) Ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα; (αξιολόγηση) Ανάλυση-σχεδιασμός Φάση μελέτης (επιλογή και μελέτη περιεχομένου διδασκαλίας, εντοπισμός βασικών εννοιών, βιβλιογραφία, αξιολόγηση βαθμού δυσκολίας Φάση επιλογής οργάνωσης της τάξης (ατομική ή οδαδοσυνεργατική μάθηση, διερεύνηση μαθησιακών δυσκολιών και εκπαιδευτικών αναγκών, προσδιορισμός εκπαιδευτικού σκοπού και στόχων, σχεδιασμός περιεχομένου και μεθοδολογίας, επιλογή στρατηγικής διδασκαλίας, χειρισμός χρόνου, εξασφάλιση υλικοτεχνικών συνθηκών) Σύνταξη Εμπεριστατωμένη σφαιρική μελέτη γύρω από το θέμα Επιλογή και προγραμματισμός περιεχομένου μάθησης Επιλογή της μεθόδου και ο σχεδιασμός της διδασκαλίας Τρόπος αξιολόγησης επίτευξης στόχων (δοκιμασία) Εφαρμογή Σχεδίαση διδασκαλίας σύμφωνα με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (χρόνοι σταδίων διδασκαλίας και τεχνικές κάθε σταδίου, αξιολόγηση επίτευξης στόχων) Ποιές εκπαιδευτικές τεχνικές υπάρχουν; Η παιδαγωγική φιλοσοφία έχει τη συνήθεια να διακρίνει περισσότερες οικογένειες μεθόδων: Τις καταφατικές μεθόδους - εκθετικές μέθοδοι - δεικτικές μέθοδοι Τις ερωτηματικές μεθόδους Τις ενεργητικές μεθόδους - Εισήγηση/διάλεξη - Επίδειξη - Μελέτη περίπτωσης - Καταιγισμός ιδεών - Χιονοστιβάδα - Συνθετικέ εργασίες - Παίξιμο ρόλων Υπάρχουν 20 εκπαιδευτικές τεχνικές που επικρατούν 1. Η παρουσίαση 2. η επίδειξη 3. ο χειρισμός αντικειμένου 4. η συζήτηση 5. η αξιολόγηση 6. η εξάσκηση 15

16 7. η ανάγνωση 8. η προγραμματισμένη εκπαίδευση 9. Τα πολυμέσα, η εκπαίδευση μέσω Η/Υ 10. η προσομοίωση 11. η μελέτη περίπτωσης 12. οι ασκήσεις 13. συγγραφή ενός κειμένου 14. η προετοιμασία μιας παρουσίασης 15. η έρευνα 16. η αυτοπαρατήρηση 17. οι αμοιβαίες συμβουλές 18. οι κατασκευή εργαλείων εργασίας 19. το σχέδιο δράσης 20. το σχέδιο δράσης Τι είναι η μέθοδος Project; Είναι ένας τρόπος ομαδικής διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσοι συμμετέχουν. Σε ομάδα ατόμων ανατίθεται μια εργασία, προγραμματίζουν μόνοι τους την πορεία των ενεργειών και διεκπεραιώνει αυτά που έχει προγραμματίσει, ακολουθώντας τα πλαίσια που έχουν ορισθεί από τον συντονιστή. Αυτές οι 3 διαδικασίες 1) η ελευθερία των μελών να προτείνουν ένα θέμα 2) η από κοινού διαμόρφωσή του 3) η διεξαγωγή του Αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Project. Αν διεξαχθούν σωστά, αποβαίνουν ουσιαστικές διαδικασίες μάθησης, γιατί η εμπειρία που αποκτούν τα μέλη κατά τη διάρκεια των εργασιών αποτελεί σημαντική πηγή μάθησης. Η βασική δομή και τα στοιχεία της μεθόδου Project, επιγραμματικά είναι: πρωτοβουλία-πρόταση ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρωτοβουλία από κοινού διαμόρφωση των πλαισίων δράσης υλοποίηση του προγράμματος περάτωση του προγράμματος Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων το επίπεδο γνώσεων το μαθησιακό/γνωστικό στυλ Ποια είναι τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; Η πολλαπλή επίθεση Η γλώσσα των παιδαγωγικών βοηθημάτων Μαγνητόφωνο, cd, dvd, TV, Internet Το γραπτό κείμενο Τα απλά οπτικά βοηθήματα (φωτογραφίες, σχέδια, γραφικά, κλπ) Η χρήση πινάκων (μαυροπίνακας, ασπροπίνακας, χαρτοπίνακας, ηλεκτρονικόςδιαδραστικός πίνακας) Οι προβολές Χρήση διαφανειών με ήχο ή χωρίς ήχο Ταινία και Power Point Ποια είναι τα εμπόδια στη μάθηση; 16

17 Υπάρχουν διάφορα εμπόδια στη διαπροσωπική επικοινωνία τα οποία δημιουργούν προβλήματα, όπως: Φυσικά εμπόδια Σημασιολογικά εμπόδια Διαφορές στην κουλτούρα Ανάμιξη μηνυμάτων Έλλειψη ανατροφοδότησης Επίδραση λόγω θέσης Εμπόδια της διαδικασίας Προσωπικά εμπόδια Όταν μάθεις πώς να μαθαίνεις με τον τρόπο που εσύ προτιμάς- τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στον εγκέφαλό σου είναι σαν να γράφεις με <καλό> σου χέρι. Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο, ευκολότερο και γρηγορότερο!!! Κόλιν Ρόουζ 17

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Tώρα που η υψηλή ανεργία αποτελεί σκληρή πραγµατικότητα, τώρα που η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε νέους τοµείς είναι απαραίτητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 22000:2005: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Ιωάννης Ψυχογιός (Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραµµάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος (Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1:

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Vellum Certificate in Adult Education SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Vellum Certificate in Adult Education SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Τόλης, MSc, MBA

Δημήτρης Τόλης, MSc, MBA Δημήτρης Τόλης, MSc, MBA 2008 EΕL-THESSALONIKI CHAPTER Ν.Κουντουριώτου 19, Τ.Κ.54625 Τηλ: 2310567910 Φαξ: 2310567911 email: info@logistics.org.gr website: www.logistics.org.gr Νέες διδακτικές προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση:

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Πρακτικές Εφαρμογές Μικροδιδασκαλίας Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια Ρούσου Σοφία MA, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Πιστοποιημένο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια : 200 ώρες (κατανέμονται σε διάστημα 4 μηνών από 19/10/2015 έως 26/02/2016)

Διάρκεια : 200 ώρες (κατανέμονται σε διάστημα 4 μηνών από 19/10/2015 έως 26/02/2016) Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διοργανώνει το e-learning καινοτόμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» Σχεδιασμός και υλοποίηση : Αλέξης Κόκκος με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών Έφης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Σύμπραξη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό ΑΘΗΝΑ 2006 Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email:

Διαβάστε περισσότερα

10. 11. 12. - 13. 14. Ο

10. 11. 12. - 13. 14. Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 Ετών» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning) Προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη των σύγχρονων στελεχών και των επιχειρήσεών τους για περιορισμό του χρόνου συμμετοχής σε εκπαίδευση στην τάξη

Διαβάστε περισσότερα

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

προσκαλεί ΠΡΟΣ: Όλα Τα μέλη της ΕΕΠΕΚ KOIN: www.eepek.gr

προσκαλεί ΠΡΟΣ: Όλα Τα μέλη της ΕΕΠΕΚ KOIN: www.eepek.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ------ Ταχ. Δ/νση: Καρφή 52, 41334 Λάρισα Πληροφορίες: Κώστας Σταθόπουλος Τηλ.: 6937329000 Fax: 211 8001167 e-mail: erasmusplus@eepek.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση:

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια Ρούσου Σοφία MA, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Πιστοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Αθήνα 08/07/2014 Αρ. Πρωτ. 6491 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα