ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Π.Ν (Σ.Ε.Ε.Π.Ν)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Π.Ν (Σ.Ε.Ε.Π.Ν)"

Transcript

1 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ "Η ΜΕΝ ΓΑΡ ΦΥΣΙΣ ΑΝΕΥ ΜΑΘΗΣΕΩΣ ΤΥΦΛΟΝ, Η ΔΕ ΜΑΘΗΣΙΣ ΔΙΧΑ ΦΥΣΕΩΣ ΕΛΛΙΠΕΣ, Η Δ'ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΑΜΦΟΙΝ ΑΤΕΛΕΣ" ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Π.Ν (Σ.Ε.Ε.Π.Ν) (Επιμέλεια: Ξενοφών Γιόκαρης) Ιανουάριος

2 Αποστολή της Σχολής Αποστολή του <<Σχολής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Π.Ν>> είναι η ταχύρυθμη παιδαγωγική κατάρτιση υποψηφίων εκπαιδευτών που προορίζονται να διδάξουν στις Σχολές του ΠΝ μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου (Θεωρητικά ή/και πρακτικάεργαστηριακά) ώστε να καταστούν ικανοί να λειτουργούν αποδοτικά και αποτελεσματικά ως εκπαιδευτές των κατά περίπτωση στρατιωτικό ή/και πολιτικού προσωπικού που καλούνται να εκπαιδεύσουν. Οι συμμετέχοντες στα Σχολεία που διοργανώνει η ΣΕΕΠΝ έχουν σκοπό οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές να ενημερωθούν, να μελετήσουν και να εφαρμόσουν πρακτικά και άμεσα τα διεθνή standards της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες οργάνωσης, σχεδιασμού, έρευνας, υλοποίησης και αξιολόγησης της εκπαίδευσης στο ΠΝ. Επίσης, να εκπαιδευτούν σε ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, να σχεδιάζουν μαθήματα, να έχουν την ικανότητα να εκπονήσουν εκπαιδευτική έρευνα, να διδάσκουν σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από διαδραστικότητα και να διαχειρίζονται βέλτιστα τον εκπαιδευτικό τους χρόνο. Να μάθουν τη τεχνική των παρουσιάσεων και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης. Να σχεδιάζουν μαθήματα προσαρμοσμένα σε περιβάλλοντα τηλεκπαίδευσης και να διδάσκουν μέσα από τον παγκόσμιο ιστό Αντικειμενικός σκοπός της Σχολής Αντικειμενικός σκοπός της Σχολής ΣΕΕΠΝ είναι να μεταδίδει και να πιστοποιεί παιδαγωγικές γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες στο Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό που ασχολείται με την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο Π.Ν,. ώστε να αυξηθεί η απόδοση και η πιο εύρυθμη επικοινωνία και αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτή και κατά συνέπεια των εκπαιδευομένων-εργαζομένων. Για την επίτευξη του βασικού αυτού σκοπού εξασφαλίζει την υλικοτεχνική και επιστημονική υποδομή καθώς και τη διάδοση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, επιδιώκει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών με τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών πολυμέσων και εκπαιδευτικού λογισμικού και υλοποιεί ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για ενήλικες ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Τα Σχολεία της ΣΕΕΠΝ διεξάγονται σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ, η οποία παρέχει όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα. Εκπαιδευτής που αποφοιτεί από τα Σχολεία ΣΕΕΠΝ (Train The Trainer), λειτουργεί σε προγράμματα εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού, είναι στρατιωτικός ή πολιτικός 2

3 υπάλληλος, που επιλέγεται με βάση τις γνώσεις, δεξιότητες και σχετικές εμπειρίες, τις οποίες τεκμηριωμένα κατέχει, ώστε να τις μεταδώσει αποτελεσματικά σε ομάδες στρατιωτικών ή πολιτικού προσωπικού του Π.Ν., στο πλαίσιο οργανωμένων, υποχρεωτικών ή μη υποχρεωτικών, τυπικών ή άτυπων εκπαιδεύσεων, επιμορφώσεων και καταρτίσεων που παρέχουν τα σχολεία του Π.Ν. Το καθηγητικό προσωπικό του σχολείου αποτελείται από καθηγητές του ΕΑΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Παιδαγωγικών Σχολών Ελληνικών Πανεπιστημίων, ιδιώτες κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος στο γνωστικό τους πεδίο με διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 2 (δύο) ετών στην εκπαίδευση εκπαιδευτών, καθώς και στρατιωτικοί και πολιτικό προσωπικό του Π.Ν. με αντίστοιχη εμπειρία και πτυχία. Απαιτούμενες προκαταρκτικές γνώσεις Οι μαθητές των Σχολείων της ΣΕΕΠΝ μπορεί να είναι Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό. Όσον αφορά το στρατιωτικό προσωπικό θα πρέπει να είναι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί από το βαθμό του Αρχικελευστή και άνω ανεξάρτητα ειδικότητας, απόφοιτοι παραγωγικών Σχολών του ΠΝ. Όσον αφορά το πολιτικό προσωπικό θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ. Το προφίλ του πιστοποιημένου εκπαιδευτή του ΠΝ προσδιορίζεται όπως παρακάτω: 1. Ο εκπαιδευτής που θα αποφοιτήσει θα λειτουργεί σε προγράμματα εκπαίδευσης του ΠΝ, είναι στρατιωτικός ή πολιτικός υπάλληλος, που επιλέγεται με βάση τις γνώσεις, δεξιότητες και σχετικές εμπειρίες, τις οποίες τεκμηριωμένα κατέχει, ώστε να τις μεταδώσει αποτελεσματικά σε ομάδες στρατιωτικών ή πολιτικού προσωπικού του ΠΝ, στο πλαίσιο οργανωμένων, υποχρεωτικών ή μη υποχρεωτικών, τυπικών ή ατύπων εκπαιδεύσεων και καταρτίσεων που παρέχουν τα Σχολεία του ΠΝ. 2. Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτής του ΠΝ: (α) Γνωρίζει σε βάθος (mastery) το γνωστικό αντικείμενο, το οποίο καλείται να διδάξει. (β) Γνωρίζει σε βάθος (mastery) τις πρακτικές εφαρμογές του γνωστικού του αντικειμένου (γ) Γνωρίζει τις αρχές οργάνωσης εργαστηρίων εκπαίδευσης (δ) Ενημερώνεται τακτικά γύρω από τις εξελίξεις του γνωστικού του αντικειμένου. (ε) Γνωρίζει τις θεωρίες μάθησης, ώστε να μπορεί να θεμελιώνει τις διδακτικές τεχνικές που επιλέγει για κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του διδακτικού του έργου. (στ) Γνωρίζει τις βασικές αρχές παρακίνησης και μάθησης ενηλίκων, ώστε να διασφαλίζει την παιδαγωγική απόδοση της διδασκαλίας του. (ζ) Γνωρίζει το γνωστικό μοντέλο μάθησης, σε βαθμό που να μπορεί να εφαρμόζει αποτελεσματικά διδακτικές τεχνικές πλαισιακής μάθησης. (η) Γνωρίζει τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και τη χρήση βασικών νέων τεχνολογιών, ώστε να μπορεί να μετατρέπει μια συμβατική διδασκαλία (διάλεξη) σε διδασκαλία που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες (Η/Υ, προσομοιωτές, εποπτικά μέσα, κλπ) για βέλτιστη εμπέδωση της μάθησης. (θ) Μπορεί να σχεδιάζει και να αναπτύσσει διαφάνειες για ηλεκτρονικά (power point) ή συμβατικά (επιδιασκόπια, χαρτοπίνακες, κλπ) εποπτικά μέσα. (ι) Μπορεί και αναπτύσσει φύλλα διδασκαλίας, πληροφοριών και εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς και περιεκτικές διδακτικές σημειώσεις. 3

4 (ια) Γνωρίζει τη διαδικασία ανάπτυξης προγράμματος εκπαίδευσης/κατάρτισης, ώστε να μπορεί να διασφαλίζει την εγκυρότητα και αξιοπιστία της διδασκαλίας του, στο πλαίσιο του σκοπού και των στόχων του σχετικού κανονισμού εκπαίδευσης. (ιβ) Γνωρίζει πώς να σχεδιάζει την κάθε διδακτική ώρα, ώστε να διασφαλίζει χρονικά και παιδαγωγικά την απόδοση της διδασκαλίας του. (ιγ) Γνωρίζει και εφαρμόζει ποικίλες μεθόδους αξιολόγησης (προόδου και αθροιστικής) των εκπαιδευομένων. (ιδ) Γνωρίζει και μπορεί να εφαρμόζει τη διαδικασία πιστοποίησης (διαπίστευσης) γνώσεων και δεξιοτήτων (norm-based), όταν αυτό απαιτείται από τον κανονισμό εκπαίδευσης. (ιε) Γνωρίζει πώς να αξιολογεί τη διδασκαλία του (αυτό-αξιολόγηση), ώστε να μπορεί να βελτιώνεται συνεχώς, ως εκπαιδευτής του ΠΝ. (ιστ) Αναπτύσσει τη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και του εκπαιδευτή. (ιζ) Προετοιμάζει παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. (ιθ) Προετοιμάζει το υλικό-οδηγό κατεύθυνση (σχέδιο μαθήματος) για τη διδασκαλία του. (κ) Γνωρίζει τις διαχειριστικές συμπεριφορές του εισηγητή. (κα) Γνωρίζει να αντιμετωπίσει μαθησιακή κρίση. (κβ) Γνωρίζει να διαχειρίζεται προβλήματα συμπεριφοράς στην αίθουσα (κγ) Γνωρίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα από το διαφορετικό επίπεδο δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το Πολεμικό Ναυτικό προσπαθεί να εφαρμόσει νέους τρόπους επιμόρφωσης του προσωπικού του καθόσον η συνεχής εκπαίδευση αποτελεί βασικό παράγοντα στην αποτελεσματικότερηαπόδοσήτου. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέλει να αναπτυχθεί, να ενισχυθεί και να επεκταθεί η γνώση, και η καινοτόμος σκέψη των στελεχών του. Είναι επιτακτικό σε όλες τις βαθμίδες των ενόπλων δυνάμεων να παρέχονται συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης χωρίς όμως να επηρεάζονται οι επιχειρησιακές δραστηριότητες του Πολεμικού Ναυτικού από τις απουσίες σε σχολεία, και το κόστος να διατηρείται σε λογικά πλαίσια. Η εκπαίδευση από απόσταση, με συνεργασία τα σύγχρονα μέσα επικοινωνιών που μπορούν να μεταφέρουν μεγάλο όγκο πληροφοριών ουσιαστικά σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, εξαλείφει την ανάγκη για την φυσική παρουσία μαθητών καθηγητών στον ίδιο χώρο και τον ίδιο χρόνο. Οι λόγοι που οδηγούν στην εφαρμογή της τηλε-εκπαίδευσης είναι : (1) Δραστική μείωση παράπλευρου κόστους για εκπαίδευση όπως, έξοδα μετακίνησης, διαμονής, αποζημίωσης. (2) Αύξηση ωφέλιμου χρόνου εκπαίδευσης λόγω μείωσης χρόνων μετακίνησης αναμονής κτλ 4

5 (3) Άμεσα ανανεώσιμες πληροφορίες και ταχύτερη διανομή αυτών από μία κεντρική αρχή. (4) Συμμετοχή σε αυτά πολύ μεγαλύτερου αριθμού μαθητών και σε 24ώρη βάση. (5) Αυτοματοποίηση γραφειοκρατικών ενεργειών όπως τήρηση αρχείων, έκδοση βαθμολογιών,ενημέρωσητηλε-μαθητών. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Έχει μεγάλη εφαρμογή τόσο σε μαθήματα σταδιοδρομικών σχολείων, όσο και επιμορφωτικών σχολείων / σεμιναρίων (σύγχρονη / ασύγχρονη μέθοδος). ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΝ Tο συνολικό πλάνο της εκπαίδευσης εκπαιδευτών παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα: Καθηγητικό προσωπικό Δυνατότητα πιστοποίησης από ΕΚΕΠΙΣ ΣΕΕΠΝ 101 (Εισαγωγικό σχολείο, 250 Δ.Ω/25 Ε.Η) ΣΕΕΠΝ 110 (Σχολείο Β επιπέδου, 150 Δ.Ω, 15 Ε.Η) ΣΕΕΠΝ 120 (Σχολείο συνεχιζόμενης κατάρτισης, 3-5 Ε.Η) Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΠΝ Πιστοποιημένος ηλεκτρονικός εκπαιδευτής ΠΝ (e-tutor) Διδασκαλία Ο απόφοιτος των σχολείων ΣΕΕΠΝ 101 και ΣΕΕΠΝ 110 πρόκειται να λάβει συνολική επιμόρφωση τετρακοσίων (400) ωρών εκ των οποίων οι εκατόν είκοσι (120) ώρες ως εκπαίδευση εξ αποστάσεως (συνολικό ποσοστό 30%). 5

6 Με βάση τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους σπουδαστές των πραγματοποιηθέντων πιλοτικών σχολείων που διενεργήθηκαν στο ΚΕΠΑΛ από τη Σχολή ΗΛ/ΗΝ ( ), ένα Σχολείο στην ΑΣΠΑΙΤΕ και έξι Σχολεία στο ΚΕ/ΠΑΛ εκπονήθηκε μελέτη ανάλυσης και αξιολόγησης της πρώτης φάσης. Από την εν λόγω μελέτη και την εμπειρία που αποκτήθηκε από την διενέργεια της πρώτης φάσης προέκυψε η ανάγκη αναδιαμόρφωση του Κ.Ε του εν λόγω σχολείου και η δημιουργία νέων σχολείων με σκοπό την επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού του ΠΝ σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους και ενεργητικές τεχνικές διδασκαλίας. Προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας Σχολής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΠΝ (ΣΕΕΠΝ), όπου εγκρίθηκε η νέα Σχολή του ΚΕ/ΠΑΛ με τη πιο κάτω στελέχωση: α. Ένας (1) ανώτερος αξιωματικός βαθμού Aντιπλοιάρχου ή Πλωτάρχου, με μεταπτυχιακό τίτλο, απόφοιτο σχολείου ΑΣΠΑΙΤΕ ή ΣΕΕΠΝ, ως Τμηματάρχης Σπουδών. β. Ένας (1) κατώτερος αξιωματικός βαθμού Υποπλοιάρχου με μεταπτυχιακό τίτλο, απόφοιτο σχολείου ΑΣΠΑΙΤΕ ή ΣΕΕΠΝ, ως Αξιωματικός Μελετών. γ. Ένας (1) κατώτερος αξιωματικός βαθμού Υποπλοιάρχου, απόφοιτος σχολείου ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΕΠΝ, ως Αξιωματικός Εκπαίδευσης. δ. Δύο (2) ΜΠΥ, προπτυχιακού / μεταπτυχιακού τίτλου στο τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, ή απόφοιτους σχολείου ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΕΠΝ ή πιστοποιημένους από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΕΚΕΠΙΣ) ως μόνιμο καθηγητικό προσωπικό. ε. Ένας (1) Ανθυπασπιστής ή Υπαξιωματικός, ως Υπόλογος Γραμματείας. 6

7 1. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΕΠΝ 101 Σκοπός του Σχολείου ΣΕΕΠΝ 101 είναι οι σπουδαστές να λάβουν παιδαγωγικές γνώσεις προσαρμοσμένες στη εκπαίδευση ενηλίκων, πιο συγκεκριμένα σε στρατιωτικό περιβάλλον, στο γνωστικό τους πεδίο, ώστε να βέλτιστη απόδοση μάθησης. Να εκπαιδευτούν σε ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, να σχεδιάζουν μαθήματα, να έχουν την ικανότητα να εκπονήσουν εκπαιδευτική έρευνα, να διδάσκουν σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από διαδραστικότητα και να διαχειρίζονται βέλτιστα τον εκπαιδευτικό τους χρόνο. Να μάθουν τη τεχνική των παρουσιάσεων και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης. Διάρκεια σχολείου: Εικοσιπέντε (25) εργάσιμες ημέρες, διακόσιες πενήντα (250) ώρες Προϋποθέσεις συμμετοχής: 1. Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό που διδάσκει ή πρόκειται να διδάξει στις Σχολές και Σχολεία του ΠΝ και ευρύτερα του ΥΕΘΑ. 2. Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης λογισμικού πακέτου εφαρμογών γραφείου (MS OFFICE ή αντίστοιχο) σε επίπεδο ECDL ή αντίστοιχο (το οποίο θα πιστοποιείται με τεστ από το ΚΕΠΑΛ πριν την έναρξη του Σχολείου). Α/Α ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜ/ΓΙΑ ΔΙΔΑΣ ΕΞΕΤ ΣΥΝ ΑΟΒ ΚΟΒ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1. Διδακτέα ύλη - Αξιολόγηση Γνωστική Ψυχολογία-Μοντέλα Μάθησης 3. Διδακτική Γνώσεων, Δεξιοτήτων, Στάσεων Ειδική Διδακτική 4. Εκπαιδευτική Τεχνολογία- Χρήση Εκπαιδευτικών Μέσων 5. Μικροδιδασκαλίες 1 - Σχεδιασμός Μαθήματος Διάλεξη Γραπτή Project Προφορική 6. Μικροδιδασκαλίες Προφορική 7. Αξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Portfolio Αξιολόγηση Portfolio (Project) 7

8 8. Ενεργητικές Τεχνικές - Θεωρία και Πράξη Προφορική 9. Τηλεκπαίδευση-Εφαρμογή Project 10. Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη 11. Ανοιχτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Project ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Εργασίες 75 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 250 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 25 Όλοι οι Εκπαιδευόμενοι Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών θα πραγματοποιήσουν από 2 μικροδιδασκαλίες, που θα βιντεοσκοπούνται, από τις οποίες η τελευταία θα αξιολογηθεί από επιτροπή. Όλες οι μικροδιδασκαλίες θα πρέπει να συνοδεύονται με υλικό για το portfolion (φύλλα εφαρμογής, φύλλα αξιολόγησης, παρουσιάσεις, και όλο το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, test). 2. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΕΠΝ 110 Σκοπός του Σχολείου ΣΕΕΠΝ 110 είναι οι σπουδαστές να λάβουν περαιτέρω εξειδίκευση / επιμόρφωση σε θέματα ηλεκτρονικής μάθησης και να δημιουργήσουν ψηφιακού υλικού / μαθημάτων στο γνωστικό τους πεδίο. Να μπορεί να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική εκπαίδευση και να εκπαιδεύεται το προσωπικό του ΠΝ από απόσταση, όταν απαιτείται. Διάρκεια σχολείου: Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, εκατόν πενήντα (150) ώρες. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 1. Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό με Επιτυχή αποφοίτηση από Σχολείο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΣΕΕΠΝ 101, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΕΚΕΠΙΣ κ.α) 2. Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία κατά το τελευταίο έτος τουλάχιστον πενήντα (50) διδακτικών ωρών σε σχολεία του ΠΝ και κατά προτίμηση στο ΚΕΠΑΛ σε 8

9 πρώτη φάση, σε μαθήματα ειδικότητας τα οποία να μπορούν να διεξαχθούν με την μέθοδο της τηλεκπαίδευσης. 3. Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης λογισμικού πακέτου εφαρμογών γραφείου (MS OFFICE ή αντίστοιχο) σε επίπεδο ECDL ή αντίστοιχο (το οποίο θα πιστοποιείται με τεστ από το ΚΕΠΑΛ πριν την έναρξη του Σχολείου). ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΕΠΝ 110 Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχεδιασμός-ανάλυση μαθήματος-στοχοθεσία- Αξιολόγηση 2. Λογισμικό της εκπαίδευσης 3. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (ηλεκτρονικό μάθημα) 4 Σχεδίαση ηλεκτρονικού μαθήματος ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜ/ΓΙΑ ΔΙΔΑΣ ΕΞΕΤ ΣΥΝ ΑΟΒ ΚΟΒ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Διάλεξη Project Project Project Εργασίες 45 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 150 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 15 Προσθήκη τριών (3) ωρών για κάθε εργάσιμη ημέρα του σχολείου, ήτοι σαράντα πέντε (45) ώρες, που απαιτούνται για την προετοιμασία / εκτέλεση εργασιών από πλευράς σπουδαστών. Οι ώρες αυτές δεν προσμετρώνται ούτε στην συνολική ημερολογιακή διάρκεια του σχολείου ούτε ως καθηγητική αποζημίωση στο διδακτικό προσωπικό. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι απόφοιτοι θα είστε σε θέση να: ορίζετε την ηλεκτρονική μάθηση στην πραγματική της διάσταση 9

10 σχεδιάζετε εκπαιδευτικά προγράμματα επί βάσης μικτού τύπου (blended) εκπαίδευσης. σχεδιάζετε προγράμματα προσανατο-λισμού με ρεαλιστικά και πραγματικά σενάρια διαμορφώνετε την εμφάνιση μιας πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. συμπληρώνετε με πληροφορίες τα ηλεκτρονικά σας μαθήματα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαί-δευσης (moodle) συμπληρώνετε με διαδραστικές και διαλογικές δραστηριότητες τα ηλεκτρονικά σας μαθήματα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης συντάσσετε πλάνο τηλεμαθήματος και να συντάσσετε εκπαιδευτικούς στόχους. χρησιμοποιείτε απλά εργαλεία συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού (authoring tools) αξιολογείτε αντικειμενικά την εκπαίδευση, χειρίζεστε πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (web conference) Η εκπαίδευση είναι ανεξάρτητη από το ακριβές αντικείμενο του κάθε ενδιαφερόμενου και επικεντρώνεται στις βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθεί η εκπαίδευση ως διαδικασία, σχεδιασμός και υλοποίηση. Η μέθοδος εκπαίδευσης που ακολουθείται είναι το εργαστήριο (workshop) με βασικό άξονα αρχικά την πρακτική άσκηση πάνω σε case studies και educational scenarios που υλοποιούνται αξιοποιώντας τις πλατφόρμες της ασύγχρονης αλλά και της σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης. 3. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΕΠΝ 120 (Σχολείο Συντήρησης) Αποστολή του Σχολείου ΣΕΕΠΝ 120 είναι η συνέχιση της παιδαγωγικής κατάρτισης των Εκπαιδευτών του ΠΝ υπό το πνεύμα της <<δια βίου κατάρτισης>>. Αντικειμενικός σκοπός του Σχολείου είναι να ενημερώσει τους εκπαιδευτές του ΠΝ επί των εκπαιδευτικών εξελίξεων και να λειτουργήσει ως ανατροφοδότηση της Σχολής ΣΕΕΠΝ από την εμπειρία των εκπαιδευτών. Διάρκεια σχολείου: Δεκαπέντε (3) εργάσιμες ημέρες, είκοσι μία (21) ώρες Απαιτούμενες προκαταρκτικές γνώσεις: Επιτυχής αποφοίτηση από Σχολείο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του ΠΝ ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΣΕΕΠΝ 101/110, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΕΚΕΠΙΣ, κ.α). Κάθε απόφοιτος δύναται να συμμετέχει μια (1) φορά στην διετία. 10

11 Τόπος υλοποίησης: Σε χώρο αμφιθέατρο με τη συμμετοχή καλεσμένων Καθηγητών ΑΕΙ/ΤΕΙ στην εκπαίδευση ενηλίκων και την ε αποστάσεως εκπαίδευση, Επιστήμονες και εταιρείες ανάπτυξης και υποστήριξης εκπαιδευτικού λογισμικού. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΕΠΝ 120 Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 1. Αξιολόγηση ερωτηματολογίων 2. Ομαδική εργασία (Workshop) ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜ/ΓΙΑ ΔΙΔΑΣ ΕΞΕΤ ΣΥΝ ΑΟΒ ΚΟΒ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Διάλεξη Διάλεξη ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

12 Εισαγωγικά Οι εκπαιδευτές δεν έχουν όλοι τις ίδιες πεποιθήσεις, ούτε το ίδιο στυλ παρέμβασης. Κάθε εκπαιδευτής διαμορφώνει ορισμένη εικόνα για το ρόλο του. Έτσι τίθενται τα ερωτήματα: - Τι είδους εκπαιδευτής είστε; - Γιατί είστε εκπαιδευτής; Έρχονται στο μυαλό μας διάφορες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και οι πιο κάτω: 1. Είμαι εκπαιδευτής γιατί μου το ζήτησαν από την υπηρεσία μου. Στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό το επάγγελμά μου, είμαι εκπαιδευτής μερικής απασχόλησης και ασκώ παράλληλα ένα άλλο επάγγελμα. Σήμερα με κάλεσαν να μοιραστώ την εμπειρία μου με όσους θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτήν. Αύριο θα επιστρέψω στην κανονική μου εργασία ή θα παρακολουθήσω εγώ ο ίδιος εκπαιδευτικά μαθήματα. Σε κάποια δεδομένη στιγμή, χάρη σε ορισμένες συγκυρίες, γνωρίζω ή αγνοώ αυτό που αγνοεί ή γνωρίζει ο διπλανός μου, γιατί είμαι περιστασιακός εκπαιδευτής. 2. Είμαι εκπαιδευτής γιατί αυτό είναι το επάγγελμά μου. Είχα αυτή τη κλίση αλλά δεν την έχω πια. Το επάγγελμα αυτό μου ταιριάζει, γιατί μου προσφέρει πλεονεκτήματα. Οι κακές γλώσσες λένε ότι δεν ξέρω να κάνω τίποτα άλλο. Για να εξασκήσω το επάγγελμά μου χρειάζομαι άτομα που έχουν ανάγκη εκπαίδευσης. Είμαι στη διάθεσή τους να φέρω στην επιφάνεια τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 3. Είμαι εκπαιδευτής γιατί έχω αυτή τη κλίση. Με άλλα λόγια δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να διδάσκω. Δεν μαθαίνω για μένα αλλά για τον άλλο. Στη δραστηριότητα που με ωθεί να αποκτήσω μια γνώση κρύβεται ήδη η πρόθεσή μου να τη μεταδώσω, Ως εκπαιδευτής έχετε το δικό σας τρόπο να εργάζεστε, έχετε αποκτήσει ορισμένες συνήθειες, γιατί πιστεύετε ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα με το συγκεκριμένο τρόπο ή ότι είναι πιο αποτελεσματικός ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας. Ωστόσο κάθε ανθρώπινη συνήθεια έχει πίσω της μια θεωρία και βασίζεται σε ορισμένο αριθμό δεδομένων που θεωρούνται αποδείξεις και που κάποιες φορές δεν είναι παρά ψευτοαποδείξεις. Αυτή η θεωρία ή το σύνολο των ιδεών μπορεί να πάρει τη μορφή μιας μεταφορικής εικόνας που φαίνεται σωστή και που δεν τίθεται υπό κρίση. Πώς μαθαίνουμε; Σύμφωνα με τη θεωρία VAK ομο λαμβάνει με διαφορετικό τρόπο πληροφορίες από το περιβάλλον του και αφορά 3 τρόπους εκμάθησης: 1. τον οπτικό 2. τον ακουστικό 3. τον κιναισθητικό Οι οπτικοί τύποι Είναι καλοί στο να θυμούνται πληροφορίες που βλέπουν (σχέδια, εικόνες, διαγράμματα, κλπ Μαθαίνουν παρατηρώντας, διαβάζοντας, κοιτώντας εικόνες, ταινίες, κλπ Συχνά κρατούν σημειώσεις Σκέφτονται πολύ γρήγορα Έχουν καλή δυνατότητα συγκέντρωσης Δεν αντέχουν τις διαλέξεις-εισηγήσεις Μπερδεύονται με τις διακοπές 12

13 Τεχνικές διδασκαλίας α. Μέσω εικόνων Βίντεο, Η/Υ, εικονογραφημένες ατάκες ή πίνακες με σχέδια διαγράμματα εικόνες, σημειώσεις με εικόνες και διαγράμματα ροής, ζωντανές παραστάσεις (προσομοίωση, επίδειξη, εξάσκηση). β. Μέσω κειμένων Ανάγνωση, έρευνα, διαγράμματα ή πίνακες, σχέδια, υπογράμμιση γραπτού υλικού, βιβλία. Οι ακουστικοί τύποι θυμούνται το 75% των πληροφοριών που ακούνε Συνήθως θυμούνται ονόματα και όχι πρόσωπα Διαβάζουν φωναχτά Θυμούνται λεκτικές οδηγίες και αγαπούν τη μουσική Τους ενοχλούν οι ήχοι και η μακρόχρονη σιωπή Τεχνικές διδασκαλίας α. Μέσω ακοής Κασέτες, μουσικά CD, MP3, βιβλία σε ηλεκτρονικά ακουστικά μέσα, τραγούδια, ιστορίες, Η/Υ, ζωντανές διαλέξεις, απαγγελία. β. Μέσω απαγγελίας Διαβάζει δυνατά, συζητά, μιλά στον εαυτό του, μαγνητοφωνεί, τραγουδά, προφορικές παρουσιάσεις, δουλεύει μαζί με άλλον ή σε μικρή ομάδα.. Οι κιναισθητικοί τύποι θυμούνται καλύτερα όταν συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία θυμούνται αυτά που κάνουν Λαμβάνουν πληροφορίες από τη κίνηση του σώματός τους Τους αρέσει να φτιάχνουν και να αποσυναρμολογούν πράγματα Συχνά γράφουν ξαπλωμένοι Όταν έρχονται σε επαφή με κάτι νέο θέλουν να το αγγίζουν Χρειάζονται χρόνο για να ζεσταθούν Σκέφτονται αργά αλλά οι σκέψεις τους είναι σοβαρές Δεν τους αρέσει να ακούν ή να παρακολουθούν παθητικά Δεν μπερδεύονται από τους ήχους ή τις οπτικές διακοπές Δεν τους αρέσει το διάβασμα Τεχνικές διδασκαλίας α. Μέσω αφής Να πιάνει, να κατασκευάζει, να μαζεύει, να διαχωρίζει, να χειρίζεται διάφορα αντικείμενα-συσκευές-μηχανήματα-εργαλεία. β. Μέσω όλου του σώματος Να υποδύεται, να κινείται, να χορεύει, να ασκείται, να επισκευάζει, να χτίζει, να συναρμολογεί, κλπ Μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι εκπαιδευόμενοι διατηρούν περίπου το 15% αυτών που μαθαίνουν μόνο μέσα από τις διαλέξεις και κάπως λιγότερο από αυτά που μελετούν. 13

14 Σε αντίθεση οι τρόποι μάθησης που απαιτούν από τους εκπαιδευόμενους να <ερευνούν και να δημιουργούν> επιτυγχάνουν πολύ πιο συχνά να <προκαλούν> το νου και να αλλάζουν τον τρόπο σκέψης μας, αυτό στο οποίο στοχεύει η μάθηση. Μαθαίνουμε 10% μέσω της γεύσης 1,5% μέσω της αφής 3,5% μέσω της όσφρησης 11% μέσω της ακοής 83% μέσω της όρασης Θυμόμαστε 10% από αυτά που διαβάζουμε 20% από αυτά που ακούμε 30% από αυτά που βλέπουμε 50% από αυτά που βλέπουμε και ακούμε 75% από αυτά που λέμε όταν συνομιλούμε με άλλους 90% από αυτά που λέμε καθώς κάνουμε κάτι (Δρ. Κ. Σγουροπούλου-Δρ. Α. Κουτουμάνος) Ποίοι εκπαιδευτικοί στόχοι υπάρχουν; Οι διδακτικοί στόχοι προσδιορίζονται στα πλαίσια του διδακτικού σκοπού και τον εξειδικεύουν. Περιγράφουν με ακρίβεια τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα τα οποία πρέπει να προσδιορίζονται κατά σαφή, συγκεκριμένο, παρατηρήσιμο και συνεπώς ελέγξιμο τρόπο ώστε να αποτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται. Στόχοι είναι περιγραφές αποτελεσμάτων τα οπία επιθυμούν να κατακτήσουν στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο εκπαιδευτής και τα άτομα που συμμετέχουν σ αυτήν. Δείχνουν αυτό που ο εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να κάνει μετά την εκπαίδευση. Οι στόχοι διακρίνονται σε : 1. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι ή τελικοί στόχοι (να ονομάσει, απαριθμήσει αιτίες, να αποκτήσει δεξιότητες 2. Οι γνωστικοί στόχοι (αφομοίωση, κατανόηση, επίλυση) 3. Οι ψυχοκινητικοί στόχοι (φυσική ικανότητα, επιδεξιότητα, χρήση αντικειμένων) 4. Οι συναισθηματικοί στόχοι (δεκτικότητα, προσοχή σε ερέθισμα, αντίδραση ενεργητική-απάντηση σε ερέθισμα, πεποίθηση, ευαισθητοποίηση) Πώς σχεδιάζεται μια διδασκαλίας 1 η φάση Καλλιέργεια θετικού ψυχολογικού κλίματος, πρόκληση του ενδιαφέροντος του εκπαιδευόμενου, η γνωστοποίηση των στόχων του μαθήματος, η διερεύνηση των πρότερων γνώσεων/αντιλήψεων των εκπαιδευομένων. 2 η φάση Τα μαθήματα αντιμετωπίζονται ως πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί σε συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευομένων αλλά και με τον εκπαιδευτή. Εφαρμόζονται σε μια κατάλληλα διαμορφωμένη αίθοουσα διάφορες εκπαιδευτικές τεχνικές ώστε να προκαλείται το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων και να κινητοποιούνται οι γνωστικές του λειτουργίες. 3 η φάση Επεξεργασία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, αξιολόγηση. 4 η φάση Αποτελεί φάση ανακεφαλαίωσης, σχηματικής σύνοψης, γενικεύσεων, συμπερασμάτων. 14

15 Για όλα αυτά, φυσικά απαιτείται από το εκπαιδευτή σχέδιο μαθήματος, η αξιοποίηση των προτέρων γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων μέσω ομάδων, η χρήση διαφόρων εποπτικών μέσων, η αξιοποίηση συνδυασμών εκπαιδευτικών τεχνικών, η βαθιά γνώση του μαθήματος που θα διδάξει. Ερωτήματα Τι διδάσκω; Γιατί διδάσκω; (σκοπός και στόχοι) Ποιόν διδάσκω; (πρότερη γνώση εκπαιδευομένων) Πώς διδάσκω; (οργάνωση-δόμηση) Ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα; (αξιολόγηση) Ανάλυση-σχεδιασμός Φάση μελέτης (επιλογή και μελέτη περιεχομένου διδασκαλίας, εντοπισμός βασικών εννοιών, βιβλιογραφία, αξιολόγηση βαθμού δυσκολίας Φάση επιλογής οργάνωσης της τάξης (ατομική ή οδαδοσυνεργατική μάθηση, διερεύνηση μαθησιακών δυσκολιών και εκπαιδευτικών αναγκών, προσδιορισμός εκπαιδευτικού σκοπού και στόχων, σχεδιασμός περιεχομένου και μεθοδολογίας, επιλογή στρατηγικής διδασκαλίας, χειρισμός χρόνου, εξασφάλιση υλικοτεχνικών συνθηκών) Σύνταξη Εμπεριστατωμένη σφαιρική μελέτη γύρω από το θέμα Επιλογή και προγραμματισμός περιεχομένου μάθησης Επιλογή της μεθόδου και ο σχεδιασμός της διδασκαλίας Τρόπος αξιολόγησης επίτευξης στόχων (δοκιμασία) Εφαρμογή Σχεδίαση διδασκαλίας σύμφωνα με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (χρόνοι σταδίων διδασκαλίας και τεχνικές κάθε σταδίου, αξιολόγηση επίτευξης στόχων) Ποιές εκπαιδευτικές τεχνικές υπάρχουν; Η παιδαγωγική φιλοσοφία έχει τη συνήθεια να διακρίνει περισσότερες οικογένειες μεθόδων: Τις καταφατικές μεθόδους - εκθετικές μέθοδοι - δεικτικές μέθοδοι Τις ερωτηματικές μεθόδους Τις ενεργητικές μεθόδους - Εισήγηση/διάλεξη - Επίδειξη - Μελέτη περίπτωσης - Καταιγισμός ιδεών - Χιονοστιβάδα - Συνθετικέ εργασίες - Παίξιμο ρόλων Υπάρχουν 20 εκπαιδευτικές τεχνικές που επικρατούν 1. Η παρουσίαση 2. η επίδειξη 3. ο χειρισμός αντικειμένου 4. η συζήτηση 5. η αξιολόγηση 6. η εξάσκηση 15

16 7. η ανάγνωση 8. η προγραμματισμένη εκπαίδευση 9. Τα πολυμέσα, η εκπαίδευση μέσω Η/Υ 10. η προσομοίωση 11. η μελέτη περίπτωσης 12. οι ασκήσεις 13. συγγραφή ενός κειμένου 14. η προετοιμασία μιας παρουσίασης 15. η έρευνα 16. η αυτοπαρατήρηση 17. οι αμοιβαίες συμβουλές 18. οι κατασκευή εργαλείων εργασίας 19. το σχέδιο δράσης 20. το σχέδιο δράσης Τι είναι η μέθοδος Project; Είναι ένας τρόπος ομαδικής διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσοι συμμετέχουν. Σε ομάδα ατόμων ανατίθεται μια εργασία, προγραμματίζουν μόνοι τους την πορεία των ενεργειών και διεκπεραιώνει αυτά που έχει προγραμματίσει, ακολουθώντας τα πλαίσια που έχουν ορισθεί από τον συντονιστή. Αυτές οι 3 διαδικασίες 1) η ελευθερία των μελών να προτείνουν ένα θέμα 2) η από κοινού διαμόρφωσή του 3) η διεξαγωγή του Αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Project. Αν διεξαχθούν σωστά, αποβαίνουν ουσιαστικές διαδικασίες μάθησης, γιατί η εμπειρία που αποκτούν τα μέλη κατά τη διάρκεια των εργασιών αποτελεί σημαντική πηγή μάθησης. Η βασική δομή και τα στοιχεία της μεθόδου Project, επιγραμματικά είναι: πρωτοβουλία-πρόταση ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρωτοβουλία από κοινού διαμόρφωση των πλαισίων δράσης υλοποίηση του προγράμματος περάτωση του προγράμματος Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων το επίπεδο γνώσεων το μαθησιακό/γνωστικό στυλ Ποια είναι τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; Η πολλαπλή επίθεση Η γλώσσα των παιδαγωγικών βοηθημάτων Μαγνητόφωνο, cd, dvd, TV, Internet Το γραπτό κείμενο Τα απλά οπτικά βοηθήματα (φωτογραφίες, σχέδια, γραφικά, κλπ) Η χρήση πινάκων (μαυροπίνακας, ασπροπίνακας, χαρτοπίνακας, ηλεκτρονικόςδιαδραστικός πίνακας) Οι προβολές Χρήση διαφανειών με ήχο ή χωρίς ήχο Ταινία και Power Point Ποια είναι τα εμπόδια στη μάθηση; 16

17 Υπάρχουν διάφορα εμπόδια στη διαπροσωπική επικοινωνία τα οποία δημιουργούν προβλήματα, όπως: Φυσικά εμπόδια Σημασιολογικά εμπόδια Διαφορές στην κουλτούρα Ανάμιξη μηνυμάτων Έλλειψη ανατροφοδότησης Επίδραση λόγω θέσης Εμπόδια της διαδικασίας Προσωπικά εμπόδια Όταν μάθεις πώς να μαθαίνεις με τον τρόπο που εσύ προτιμάς- τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στον εγκέφαλό σου είναι σαν να γράφεις με <καλό> σου χέρι. Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο, ευκολότερο και γρηγορότερο!!! Κόλιν Ρόουζ 17

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης στο ΤΕΙ Κρήτης. Απόψεις στάσεις των σπουδαστών/

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας»

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την διδασκαλία της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» Επιμέλεια Εργασίας: Χαρκιολάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών στο πλαίσιο της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Διαδικτυακή συνεργατική εκπαίδευση από απόσταση: LAMS πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9. Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του εκπαιδευτή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9. Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του εκπαιδευτή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9. Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η παρούσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ -ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΣ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Σελίδα 11 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 1.1 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τ.Ε.Ι. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEP ARTMENT OF COMMUNICA TIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα