ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Π.Ν (Σ.Ε.Ε.Π.Ν)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Π.Ν (Σ.Ε.Ε.Π.Ν)"

Transcript

1 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ "Η ΜΕΝ ΓΑΡ ΦΥΣΙΣ ΑΝΕΥ ΜΑΘΗΣΕΩΣ ΤΥΦΛΟΝ, Η ΔΕ ΜΑΘΗΣΙΣ ΔΙΧΑ ΦΥΣΕΩΣ ΕΛΛΙΠΕΣ, Η Δ'ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΑΜΦΟΙΝ ΑΤΕΛΕΣ" ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Π.Ν (Σ.Ε.Ε.Π.Ν) (Επιμέλεια: Ξενοφών Γιόκαρης) Ιανουάριος

2 Αποστολή της Σχολής Αποστολή του <<Σχολής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Π.Ν>> είναι η ταχύρυθμη παιδαγωγική κατάρτιση υποψηφίων εκπαιδευτών που προορίζονται να διδάξουν στις Σχολές του ΠΝ μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου (Θεωρητικά ή/και πρακτικάεργαστηριακά) ώστε να καταστούν ικανοί να λειτουργούν αποδοτικά και αποτελεσματικά ως εκπαιδευτές των κατά περίπτωση στρατιωτικό ή/και πολιτικού προσωπικού που καλούνται να εκπαιδεύσουν. Οι συμμετέχοντες στα Σχολεία που διοργανώνει η ΣΕΕΠΝ έχουν σκοπό οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές να ενημερωθούν, να μελετήσουν και να εφαρμόσουν πρακτικά και άμεσα τα διεθνή standards της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες οργάνωσης, σχεδιασμού, έρευνας, υλοποίησης και αξιολόγησης της εκπαίδευσης στο ΠΝ. Επίσης, να εκπαιδευτούν σε ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, να σχεδιάζουν μαθήματα, να έχουν την ικανότητα να εκπονήσουν εκπαιδευτική έρευνα, να διδάσκουν σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από διαδραστικότητα και να διαχειρίζονται βέλτιστα τον εκπαιδευτικό τους χρόνο. Να μάθουν τη τεχνική των παρουσιάσεων και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης. Να σχεδιάζουν μαθήματα προσαρμοσμένα σε περιβάλλοντα τηλεκπαίδευσης και να διδάσκουν μέσα από τον παγκόσμιο ιστό Αντικειμενικός σκοπός της Σχολής Αντικειμενικός σκοπός της Σχολής ΣΕΕΠΝ είναι να μεταδίδει και να πιστοποιεί παιδαγωγικές γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες στο Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό που ασχολείται με την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο Π.Ν,. ώστε να αυξηθεί η απόδοση και η πιο εύρυθμη επικοινωνία και αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτή και κατά συνέπεια των εκπαιδευομένων-εργαζομένων. Για την επίτευξη του βασικού αυτού σκοπού εξασφαλίζει την υλικοτεχνική και επιστημονική υποδομή καθώς και τη διάδοση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, επιδιώκει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών με τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών πολυμέσων και εκπαιδευτικού λογισμικού και υλοποιεί ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για ενήλικες ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Τα Σχολεία της ΣΕΕΠΝ διεξάγονται σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ, η οποία παρέχει όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα. Εκπαιδευτής που αποφοιτεί από τα Σχολεία ΣΕΕΠΝ (Train The Trainer), λειτουργεί σε προγράμματα εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού, είναι στρατιωτικός ή πολιτικός 2

3 υπάλληλος, που επιλέγεται με βάση τις γνώσεις, δεξιότητες και σχετικές εμπειρίες, τις οποίες τεκμηριωμένα κατέχει, ώστε να τις μεταδώσει αποτελεσματικά σε ομάδες στρατιωτικών ή πολιτικού προσωπικού του Π.Ν., στο πλαίσιο οργανωμένων, υποχρεωτικών ή μη υποχρεωτικών, τυπικών ή άτυπων εκπαιδεύσεων, επιμορφώσεων και καταρτίσεων που παρέχουν τα σχολεία του Π.Ν. Το καθηγητικό προσωπικό του σχολείου αποτελείται από καθηγητές του ΕΑΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Παιδαγωγικών Σχολών Ελληνικών Πανεπιστημίων, ιδιώτες κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος στο γνωστικό τους πεδίο με διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 2 (δύο) ετών στην εκπαίδευση εκπαιδευτών, καθώς και στρατιωτικοί και πολιτικό προσωπικό του Π.Ν. με αντίστοιχη εμπειρία και πτυχία. Απαιτούμενες προκαταρκτικές γνώσεις Οι μαθητές των Σχολείων της ΣΕΕΠΝ μπορεί να είναι Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό. Όσον αφορά το στρατιωτικό προσωπικό θα πρέπει να είναι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί από το βαθμό του Αρχικελευστή και άνω ανεξάρτητα ειδικότητας, απόφοιτοι παραγωγικών Σχολών του ΠΝ. Όσον αφορά το πολιτικό προσωπικό θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ. Το προφίλ του πιστοποιημένου εκπαιδευτή του ΠΝ προσδιορίζεται όπως παρακάτω: 1. Ο εκπαιδευτής που θα αποφοιτήσει θα λειτουργεί σε προγράμματα εκπαίδευσης του ΠΝ, είναι στρατιωτικός ή πολιτικός υπάλληλος, που επιλέγεται με βάση τις γνώσεις, δεξιότητες και σχετικές εμπειρίες, τις οποίες τεκμηριωμένα κατέχει, ώστε να τις μεταδώσει αποτελεσματικά σε ομάδες στρατιωτικών ή πολιτικού προσωπικού του ΠΝ, στο πλαίσιο οργανωμένων, υποχρεωτικών ή μη υποχρεωτικών, τυπικών ή ατύπων εκπαιδεύσεων και καταρτίσεων που παρέχουν τα Σχολεία του ΠΝ. 2. Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτής του ΠΝ: (α) Γνωρίζει σε βάθος (mastery) το γνωστικό αντικείμενο, το οποίο καλείται να διδάξει. (β) Γνωρίζει σε βάθος (mastery) τις πρακτικές εφαρμογές του γνωστικού του αντικειμένου (γ) Γνωρίζει τις αρχές οργάνωσης εργαστηρίων εκπαίδευσης (δ) Ενημερώνεται τακτικά γύρω από τις εξελίξεις του γνωστικού του αντικειμένου. (ε) Γνωρίζει τις θεωρίες μάθησης, ώστε να μπορεί να θεμελιώνει τις διδακτικές τεχνικές που επιλέγει για κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του διδακτικού του έργου. (στ) Γνωρίζει τις βασικές αρχές παρακίνησης και μάθησης ενηλίκων, ώστε να διασφαλίζει την παιδαγωγική απόδοση της διδασκαλίας του. (ζ) Γνωρίζει το γνωστικό μοντέλο μάθησης, σε βαθμό που να μπορεί να εφαρμόζει αποτελεσματικά διδακτικές τεχνικές πλαισιακής μάθησης. (η) Γνωρίζει τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και τη χρήση βασικών νέων τεχνολογιών, ώστε να μπορεί να μετατρέπει μια συμβατική διδασκαλία (διάλεξη) σε διδασκαλία που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες (Η/Υ, προσομοιωτές, εποπτικά μέσα, κλπ) για βέλτιστη εμπέδωση της μάθησης. (θ) Μπορεί να σχεδιάζει και να αναπτύσσει διαφάνειες για ηλεκτρονικά (power point) ή συμβατικά (επιδιασκόπια, χαρτοπίνακες, κλπ) εποπτικά μέσα. (ι) Μπορεί και αναπτύσσει φύλλα διδασκαλίας, πληροφοριών και εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς και περιεκτικές διδακτικές σημειώσεις. 3

4 (ια) Γνωρίζει τη διαδικασία ανάπτυξης προγράμματος εκπαίδευσης/κατάρτισης, ώστε να μπορεί να διασφαλίζει την εγκυρότητα και αξιοπιστία της διδασκαλίας του, στο πλαίσιο του σκοπού και των στόχων του σχετικού κανονισμού εκπαίδευσης. (ιβ) Γνωρίζει πώς να σχεδιάζει την κάθε διδακτική ώρα, ώστε να διασφαλίζει χρονικά και παιδαγωγικά την απόδοση της διδασκαλίας του. (ιγ) Γνωρίζει και εφαρμόζει ποικίλες μεθόδους αξιολόγησης (προόδου και αθροιστικής) των εκπαιδευομένων. (ιδ) Γνωρίζει και μπορεί να εφαρμόζει τη διαδικασία πιστοποίησης (διαπίστευσης) γνώσεων και δεξιοτήτων (norm-based), όταν αυτό απαιτείται από τον κανονισμό εκπαίδευσης. (ιε) Γνωρίζει πώς να αξιολογεί τη διδασκαλία του (αυτό-αξιολόγηση), ώστε να μπορεί να βελτιώνεται συνεχώς, ως εκπαιδευτής του ΠΝ. (ιστ) Αναπτύσσει τη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και του εκπαιδευτή. (ιζ) Προετοιμάζει παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. (ιθ) Προετοιμάζει το υλικό-οδηγό κατεύθυνση (σχέδιο μαθήματος) για τη διδασκαλία του. (κ) Γνωρίζει τις διαχειριστικές συμπεριφορές του εισηγητή. (κα) Γνωρίζει να αντιμετωπίσει μαθησιακή κρίση. (κβ) Γνωρίζει να διαχειρίζεται προβλήματα συμπεριφοράς στην αίθουσα (κγ) Γνωρίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα από το διαφορετικό επίπεδο δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το Πολεμικό Ναυτικό προσπαθεί να εφαρμόσει νέους τρόπους επιμόρφωσης του προσωπικού του καθόσον η συνεχής εκπαίδευση αποτελεί βασικό παράγοντα στην αποτελεσματικότερηαπόδοσήτου. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέλει να αναπτυχθεί, να ενισχυθεί και να επεκταθεί η γνώση, και η καινοτόμος σκέψη των στελεχών του. Είναι επιτακτικό σε όλες τις βαθμίδες των ενόπλων δυνάμεων να παρέχονται συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης χωρίς όμως να επηρεάζονται οι επιχειρησιακές δραστηριότητες του Πολεμικού Ναυτικού από τις απουσίες σε σχολεία, και το κόστος να διατηρείται σε λογικά πλαίσια. Η εκπαίδευση από απόσταση, με συνεργασία τα σύγχρονα μέσα επικοινωνιών που μπορούν να μεταφέρουν μεγάλο όγκο πληροφοριών ουσιαστικά σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, εξαλείφει την ανάγκη για την φυσική παρουσία μαθητών καθηγητών στον ίδιο χώρο και τον ίδιο χρόνο. Οι λόγοι που οδηγούν στην εφαρμογή της τηλε-εκπαίδευσης είναι : (1) Δραστική μείωση παράπλευρου κόστους για εκπαίδευση όπως, έξοδα μετακίνησης, διαμονής, αποζημίωσης. (2) Αύξηση ωφέλιμου χρόνου εκπαίδευσης λόγω μείωσης χρόνων μετακίνησης αναμονής κτλ 4

5 (3) Άμεσα ανανεώσιμες πληροφορίες και ταχύτερη διανομή αυτών από μία κεντρική αρχή. (4) Συμμετοχή σε αυτά πολύ μεγαλύτερου αριθμού μαθητών και σε 24ώρη βάση. (5) Αυτοματοποίηση γραφειοκρατικών ενεργειών όπως τήρηση αρχείων, έκδοση βαθμολογιών,ενημέρωσητηλε-μαθητών. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Έχει μεγάλη εφαρμογή τόσο σε μαθήματα σταδιοδρομικών σχολείων, όσο και επιμορφωτικών σχολείων / σεμιναρίων (σύγχρονη / ασύγχρονη μέθοδος). ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΝ Tο συνολικό πλάνο της εκπαίδευσης εκπαιδευτών παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα: Καθηγητικό προσωπικό Δυνατότητα πιστοποίησης από ΕΚΕΠΙΣ ΣΕΕΠΝ 101 (Εισαγωγικό σχολείο, 250 Δ.Ω/25 Ε.Η) ΣΕΕΠΝ 110 (Σχολείο Β επιπέδου, 150 Δ.Ω, 15 Ε.Η) ΣΕΕΠΝ 120 (Σχολείο συνεχιζόμενης κατάρτισης, 3-5 Ε.Η) Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΠΝ Πιστοποιημένος ηλεκτρονικός εκπαιδευτής ΠΝ (e-tutor) Διδασκαλία Ο απόφοιτος των σχολείων ΣΕΕΠΝ 101 και ΣΕΕΠΝ 110 πρόκειται να λάβει συνολική επιμόρφωση τετρακοσίων (400) ωρών εκ των οποίων οι εκατόν είκοσι (120) ώρες ως εκπαίδευση εξ αποστάσεως (συνολικό ποσοστό 30%). 5

6 Με βάση τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους σπουδαστές των πραγματοποιηθέντων πιλοτικών σχολείων που διενεργήθηκαν στο ΚΕΠΑΛ από τη Σχολή ΗΛ/ΗΝ ( ), ένα Σχολείο στην ΑΣΠΑΙΤΕ και έξι Σχολεία στο ΚΕ/ΠΑΛ εκπονήθηκε μελέτη ανάλυσης και αξιολόγησης της πρώτης φάσης. Από την εν λόγω μελέτη και την εμπειρία που αποκτήθηκε από την διενέργεια της πρώτης φάσης προέκυψε η ανάγκη αναδιαμόρφωση του Κ.Ε του εν λόγω σχολείου και η δημιουργία νέων σχολείων με σκοπό την επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού του ΠΝ σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους και ενεργητικές τεχνικές διδασκαλίας. Προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας Σχολής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΠΝ (ΣΕΕΠΝ), όπου εγκρίθηκε η νέα Σχολή του ΚΕ/ΠΑΛ με τη πιο κάτω στελέχωση: α. Ένας (1) ανώτερος αξιωματικός βαθμού Aντιπλοιάρχου ή Πλωτάρχου, με μεταπτυχιακό τίτλο, απόφοιτο σχολείου ΑΣΠΑΙΤΕ ή ΣΕΕΠΝ, ως Τμηματάρχης Σπουδών. β. Ένας (1) κατώτερος αξιωματικός βαθμού Υποπλοιάρχου με μεταπτυχιακό τίτλο, απόφοιτο σχολείου ΑΣΠΑΙΤΕ ή ΣΕΕΠΝ, ως Αξιωματικός Μελετών. γ. Ένας (1) κατώτερος αξιωματικός βαθμού Υποπλοιάρχου, απόφοιτος σχολείου ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΕΠΝ, ως Αξιωματικός Εκπαίδευσης. δ. Δύο (2) ΜΠΥ, προπτυχιακού / μεταπτυχιακού τίτλου στο τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, ή απόφοιτους σχολείου ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΕΠΝ ή πιστοποιημένους από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΕΚΕΠΙΣ) ως μόνιμο καθηγητικό προσωπικό. ε. Ένας (1) Ανθυπασπιστής ή Υπαξιωματικός, ως Υπόλογος Γραμματείας. 6

7 1. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΕΠΝ 101 Σκοπός του Σχολείου ΣΕΕΠΝ 101 είναι οι σπουδαστές να λάβουν παιδαγωγικές γνώσεις προσαρμοσμένες στη εκπαίδευση ενηλίκων, πιο συγκεκριμένα σε στρατιωτικό περιβάλλον, στο γνωστικό τους πεδίο, ώστε να βέλτιστη απόδοση μάθησης. Να εκπαιδευτούν σε ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, να σχεδιάζουν μαθήματα, να έχουν την ικανότητα να εκπονήσουν εκπαιδευτική έρευνα, να διδάσκουν σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από διαδραστικότητα και να διαχειρίζονται βέλτιστα τον εκπαιδευτικό τους χρόνο. Να μάθουν τη τεχνική των παρουσιάσεων και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης. Διάρκεια σχολείου: Εικοσιπέντε (25) εργάσιμες ημέρες, διακόσιες πενήντα (250) ώρες Προϋποθέσεις συμμετοχής: 1. Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό που διδάσκει ή πρόκειται να διδάξει στις Σχολές και Σχολεία του ΠΝ και ευρύτερα του ΥΕΘΑ. 2. Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης λογισμικού πακέτου εφαρμογών γραφείου (MS OFFICE ή αντίστοιχο) σε επίπεδο ECDL ή αντίστοιχο (το οποίο θα πιστοποιείται με τεστ από το ΚΕΠΑΛ πριν την έναρξη του Σχολείου). Α/Α ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜ/ΓΙΑ ΔΙΔΑΣ ΕΞΕΤ ΣΥΝ ΑΟΒ ΚΟΒ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1. Διδακτέα ύλη - Αξιολόγηση Γνωστική Ψυχολογία-Μοντέλα Μάθησης 3. Διδακτική Γνώσεων, Δεξιοτήτων, Στάσεων Ειδική Διδακτική 4. Εκπαιδευτική Τεχνολογία- Χρήση Εκπαιδευτικών Μέσων 5. Μικροδιδασκαλίες 1 - Σχεδιασμός Μαθήματος Διάλεξη Γραπτή Project Προφορική 6. Μικροδιδασκαλίες Προφορική 7. Αξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Portfolio Αξιολόγηση Portfolio (Project) 7

8 8. Ενεργητικές Τεχνικές - Θεωρία και Πράξη Προφορική 9. Τηλεκπαίδευση-Εφαρμογή Project 10. Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη 11. Ανοιχτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Project ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Εργασίες 75 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 250 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 25 Όλοι οι Εκπαιδευόμενοι Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών θα πραγματοποιήσουν από 2 μικροδιδασκαλίες, που θα βιντεοσκοπούνται, από τις οποίες η τελευταία θα αξιολογηθεί από επιτροπή. Όλες οι μικροδιδασκαλίες θα πρέπει να συνοδεύονται με υλικό για το portfolion (φύλλα εφαρμογής, φύλλα αξιολόγησης, παρουσιάσεις, και όλο το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, test). 2. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΕΠΝ 110 Σκοπός του Σχολείου ΣΕΕΠΝ 110 είναι οι σπουδαστές να λάβουν περαιτέρω εξειδίκευση / επιμόρφωση σε θέματα ηλεκτρονικής μάθησης και να δημιουργήσουν ψηφιακού υλικού / μαθημάτων στο γνωστικό τους πεδίο. Να μπορεί να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική εκπαίδευση και να εκπαιδεύεται το προσωπικό του ΠΝ από απόσταση, όταν απαιτείται. Διάρκεια σχολείου: Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, εκατόν πενήντα (150) ώρες. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 1. Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό με Επιτυχή αποφοίτηση από Σχολείο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΣΕΕΠΝ 101, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΕΚΕΠΙΣ κ.α) 2. Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία κατά το τελευταίο έτος τουλάχιστον πενήντα (50) διδακτικών ωρών σε σχολεία του ΠΝ και κατά προτίμηση στο ΚΕΠΑΛ σε 8

9 πρώτη φάση, σε μαθήματα ειδικότητας τα οποία να μπορούν να διεξαχθούν με την μέθοδο της τηλεκπαίδευσης. 3. Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης λογισμικού πακέτου εφαρμογών γραφείου (MS OFFICE ή αντίστοιχο) σε επίπεδο ECDL ή αντίστοιχο (το οποίο θα πιστοποιείται με τεστ από το ΚΕΠΑΛ πριν την έναρξη του Σχολείου). ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΕΠΝ 110 Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχεδιασμός-ανάλυση μαθήματος-στοχοθεσία- Αξιολόγηση 2. Λογισμικό της εκπαίδευσης 3. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (ηλεκτρονικό μάθημα) 4 Σχεδίαση ηλεκτρονικού μαθήματος ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜ/ΓΙΑ ΔΙΔΑΣ ΕΞΕΤ ΣΥΝ ΑΟΒ ΚΟΒ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Διάλεξη Project Project Project Εργασίες 45 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 150 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 15 Προσθήκη τριών (3) ωρών για κάθε εργάσιμη ημέρα του σχολείου, ήτοι σαράντα πέντε (45) ώρες, που απαιτούνται για την προετοιμασία / εκτέλεση εργασιών από πλευράς σπουδαστών. Οι ώρες αυτές δεν προσμετρώνται ούτε στην συνολική ημερολογιακή διάρκεια του σχολείου ούτε ως καθηγητική αποζημίωση στο διδακτικό προσωπικό. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι απόφοιτοι θα είστε σε θέση να: ορίζετε την ηλεκτρονική μάθηση στην πραγματική της διάσταση 9

10 σχεδιάζετε εκπαιδευτικά προγράμματα επί βάσης μικτού τύπου (blended) εκπαίδευσης. σχεδιάζετε προγράμματα προσανατο-λισμού με ρεαλιστικά και πραγματικά σενάρια διαμορφώνετε την εμφάνιση μιας πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. συμπληρώνετε με πληροφορίες τα ηλεκτρονικά σας μαθήματα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαί-δευσης (moodle) συμπληρώνετε με διαδραστικές και διαλογικές δραστηριότητες τα ηλεκτρονικά σας μαθήματα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης συντάσσετε πλάνο τηλεμαθήματος και να συντάσσετε εκπαιδευτικούς στόχους. χρησιμοποιείτε απλά εργαλεία συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού (authoring tools) αξιολογείτε αντικειμενικά την εκπαίδευση, χειρίζεστε πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (web conference) Η εκπαίδευση είναι ανεξάρτητη από το ακριβές αντικείμενο του κάθε ενδιαφερόμενου και επικεντρώνεται στις βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθεί η εκπαίδευση ως διαδικασία, σχεδιασμός και υλοποίηση. Η μέθοδος εκπαίδευσης που ακολουθείται είναι το εργαστήριο (workshop) με βασικό άξονα αρχικά την πρακτική άσκηση πάνω σε case studies και educational scenarios που υλοποιούνται αξιοποιώντας τις πλατφόρμες της ασύγχρονης αλλά και της σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης. 3. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΕΠΝ 120 (Σχολείο Συντήρησης) Αποστολή του Σχολείου ΣΕΕΠΝ 120 είναι η συνέχιση της παιδαγωγικής κατάρτισης των Εκπαιδευτών του ΠΝ υπό το πνεύμα της <<δια βίου κατάρτισης>>. Αντικειμενικός σκοπός του Σχολείου είναι να ενημερώσει τους εκπαιδευτές του ΠΝ επί των εκπαιδευτικών εξελίξεων και να λειτουργήσει ως ανατροφοδότηση της Σχολής ΣΕΕΠΝ από την εμπειρία των εκπαιδευτών. Διάρκεια σχολείου: Δεκαπέντε (3) εργάσιμες ημέρες, είκοσι μία (21) ώρες Απαιτούμενες προκαταρκτικές γνώσεις: Επιτυχής αποφοίτηση από Σχολείο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του ΠΝ ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΣΕΕΠΝ 101/110, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΕΚΕΠΙΣ, κ.α). Κάθε απόφοιτος δύναται να συμμετέχει μια (1) φορά στην διετία. 10

11 Τόπος υλοποίησης: Σε χώρο αμφιθέατρο με τη συμμετοχή καλεσμένων Καθηγητών ΑΕΙ/ΤΕΙ στην εκπαίδευση ενηλίκων και την ε αποστάσεως εκπαίδευση, Επιστήμονες και εταιρείες ανάπτυξης και υποστήριξης εκπαιδευτικού λογισμικού. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΕΠΝ 120 Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 1. Αξιολόγηση ερωτηματολογίων 2. Ομαδική εργασία (Workshop) ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΩΡΕΣ ΒΑΘΜ/ΓΙΑ ΔΙΔΑΣ ΕΞΕΤ ΣΥΝ ΑΟΒ ΚΟΒ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Διάλεξη Διάλεξη ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

12 Εισαγωγικά Οι εκπαιδευτές δεν έχουν όλοι τις ίδιες πεποιθήσεις, ούτε το ίδιο στυλ παρέμβασης. Κάθε εκπαιδευτής διαμορφώνει ορισμένη εικόνα για το ρόλο του. Έτσι τίθενται τα ερωτήματα: - Τι είδους εκπαιδευτής είστε; - Γιατί είστε εκπαιδευτής; Έρχονται στο μυαλό μας διάφορες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και οι πιο κάτω: 1. Είμαι εκπαιδευτής γιατί μου το ζήτησαν από την υπηρεσία μου. Στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό το επάγγελμά μου, είμαι εκπαιδευτής μερικής απασχόλησης και ασκώ παράλληλα ένα άλλο επάγγελμα. Σήμερα με κάλεσαν να μοιραστώ την εμπειρία μου με όσους θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτήν. Αύριο θα επιστρέψω στην κανονική μου εργασία ή θα παρακολουθήσω εγώ ο ίδιος εκπαιδευτικά μαθήματα. Σε κάποια δεδομένη στιγμή, χάρη σε ορισμένες συγκυρίες, γνωρίζω ή αγνοώ αυτό που αγνοεί ή γνωρίζει ο διπλανός μου, γιατί είμαι περιστασιακός εκπαιδευτής. 2. Είμαι εκπαιδευτής γιατί αυτό είναι το επάγγελμά μου. Είχα αυτή τη κλίση αλλά δεν την έχω πια. Το επάγγελμα αυτό μου ταιριάζει, γιατί μου προσφέρει πλεονεκτήματα. Οι κακές γλώσσες λένε ότι δεν ξέρω να κάνω τίποτα άλλο. Για να εξασκήσω το επάγγελμά μου χρειάζομαι άτομα που έχουν ανάγκη εκπαίδευσης. Είμαι στη διάθεσή τους να φέρω στην επιφάνεια τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 3. Είμαι εκπαιδευτής γιατί έχω αυτή τη κλίση. Με άλλα λόγια δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να διδάσκω. Δεν μαθαίνω για μένα αλλά για τον άλλο. Στη δραστηριότητα που με ωθεί να αποκτήσω μια γνώση κρύβεται ήδη η πρόθεσή μου να τη μεταδώσω, Ως εκπαιδευτής έχετε το δικό σας τρόπο να εργάζεστε, έχετε αποκτήσει ορισμένες συνήθειες, γιατί πιστεύετε ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα με το συγκεκριμένο τρόπο ή ότι είναι πιο αποτελεσματικός ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας. Ωστόσο κάθε ανθρώπινη συνήθεια έχει πίσω της μια θεωρία και βασίζεται σε ορισμένο αριθμό δεδομένων που θεωρούνται αποδείξεις και που κάποιες φορές δεν είναι παρά ψευτοαποδείξεις. Αυτή η θεωρία ή το σύνολο των ιδεών μπορεί να πάρει τη μορφή μιας μεταφορικής εικόνας που φαίνεται σωστή και που δεν τίθεται υπό κρίση. Πώς μαθαίνουμε; Σύμφωνα με τη θεωρία VAK ομο λαμβάνει με διαφορετικό τρόπο πληροφορίες από το περιβάλλον του και αφορά 3 τρόπους εκμάθησης: 1. τον οπτικό 2. τον ακουστικό 3. τον κιναισθητικό Οι οπτικοί τύποι Είναι καλοί στο να θυμούνται πληροφορίες που βλέπουν (σχέδια, εικόνες, διαγράμματα, κλπ Μαθαίνουν παρατηρώντας, διαβάζοντας, κοιτώντας εικόνες, ταινίες, κλπ Συχνά κρατούν σημειώσεις Σκέφτονται πολύ γρήγορα Έχουν καλή δυνατότητα συγκέντρωσης Δεν αντέχουν τις διαλέξεις-εισηγήσεις Μπερδεύονται με τις διακοπές 12

13 Τεχνικές διδασκαλίας α. Μέσω εικόνων Βίντεο, Η/Υ, εικονογραφημένες ατάκες ή πίνακες με σχέδια διαγράμματα εικόνες, σημειώσεις με εικόνες και διαγράμματα ροής, ζωντανές παραστάσεις (προσομοίωση, επίδειξη, εξάσκηση). β. Μέσω κειμένων Ανάγνωση, έρευνα, διαγράμματα ή πίνακες, σχέδια, υπογράμμιση γραπτού υλικού, βιβλία. Οι ακουστικοί τύποι θυμούνται το 75% των πληροφοριών που ακούνε Συνήθως θυμούνται ονόματα και όχι πρόσωπα Διαβάζουν φωναχτά Θυμούνται λεκτικές οδηγίες και αγαπούν τη μουσική Τους ενοχλούν οι ήχοι και η μακρόχρονη σιωπή Τεχνικές διδασκαλίας α. Μέσω ακοής Κασέτες, μουσικά CD, MP3, βιβλία σε ηλεκτρονικά ακουστικά μέσα, τραγούδια, ιστορίες, Η/Υ, ζωντανές διαλέξεις, απαγγελία. β. Μέσω απαγγελίας Διαβάζει δυνατά, συζητά, μιλά στον εαυτό του, μαγνητοφωνεί, τραγουδά, προφορικές παρουσιάσεις, δουλεύει μαζί με άλλον ή σε μικρή ομάδα.. Οι κιναισθητικοί τύποι θυμούνται καλύτερα όταν συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία θυμούνται αυτά που κάνουν Λαμβάνουν πληροφορίες από τη κίνηση του σώματός τους Τους αρέσει να φτιάχνουν και να αποσυναρμολογούν πράγματα Συχνά γράφουν ξαπλωμένοι Όταν έρχονται σε επαφή με κάτι νέο θέλουν να το αγγίζουν Χρειάζονται χρόνο για να ζεσταθούν Σκέφτονται αργά αλλά οι σκέψεις τους είναι σοβαρές Δεν τους αρέσει να ακούν ή να παρακολουθούν παθητικά Δεν μπερδεύονται από τους ήχους ή τις οπτικές διακοπές Δεν τους αρέσει το διάβασμα Τεχνικές διδασκαλίας α. Μέσω αφής Να πιάνει, να κατασκευάζει, να μαζεύει, να διαχωρίζει, να χειρίζεται διάφορα αντικείμενα-συσκευές-μηχανήματα-εργαλεία. β. Μέσω όλου του σώματος Να υποδύεται, να κινείται, να χορεύει, να ασκείται, να επισκευάζει, να χτίζει, να συναρμολογεί, κλπ Μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι εκπαιδευόμενοι διατηρούν περίπου το 15% αυτών που μαθαίνουν μόνο μέσα από τις διαλέξεις και κάπως λιγότερο από αυτά που μελετούν. 13

14 Σε αντίθεση οι τρόποι μάθησης που απαιτούν από τους εκπαιδευόμενους να <ερευνούν και να δημιουργούν> επιτυγχάνουν πολύ πιο συχνά να <προκαλούν> το νου και να αλλάζουν τον τρόπο σκέψης μας, αυτό στο οποίο στοχεύει η μάθηση. Μαθαίνουμε 10% μέσω της γεύσης 1,5% μέσω της αφής 3,5% μέσω της όσφρησης 11% μέσω της ακοής 83% μέσω της όρασης Θυμόμαστε 10% από αυτά που διαβάζουμε 20% από αυτά που ακούμε 30% από αυτά που βλέπουμε 50% από αυτά που βλέπουμε και ακούμε 75% από αυτά που λέμε όταν συνομιλούμε με άλλους 90% από αυτά που λέμε καθώς κάνουμε κάτι (Δρ. Κ. Σγουροπούλου-Δρ. Α. Κουτουμάνος) Ποίοι εκπαιδευτικοί στόχοι υπάρχουν; Οι διδακτικοί στόχοι προσδιορίζονται στα πλαίσια του διδακτικού σκοπού και τον εξειδικεύουν. Περιγράφουν με ακρίβεια τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα τα οποία πρέπει να προσδιορίζονται κατά σαφή, συγκεκριμένο, παρατηρήσιμο και συνεπώς ελέγξιμο τρόπο ώστε να αποτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται. Στόχοι είναι περιγραφές αποτελεσμάτων τα οπία επιθυμούν να κατακτήσουν στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο εκπαιδευτής και τα άτομα που συμμετέχουν σ αυτήν. Δείχνουν αυτό που ο εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να κάνει μετά την εκπαίδευση. Οι στόχοι διακρίνονται σε : 1. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι ή τελικοί στόχοι (να ονομάσει, απαριθμήσει αιτίες, να αποκτήσει δεξιότητες 2. Οι γνωστικοί στόχοι (αφομοίωση, κατανόηση, επίλυση) 3. Οι ψυχοκινητικοί στόχοι (φυσική ικανότητα, επιδεξιότητα, χρήση αντικειμένων) 4. Οι συναισθηματικοί στόχοι (δεκτικότητα, προσοχή σε ερέθισμα, αντίδραση ενεργητική-απάντηση σε ερέθισμα, πεποίθηση, ευαισθητοποίηση) Πώς σχεδιάζεται μια διδασκαλίας 1 η φάση Καλλιέργεια θετικού ψυχολογικού κλίματος, πρόκληση του ενδιαφέροντος του εκπαιδευόμενου, η γνωστοποίηση των στόχων του μαθήματος, η διερεύνηση των πρότερων γνώσεων/αντιλήψεων των εκπαιδευομένων. 2 η φάση Τα μαθήματα αντιμετωπίζονται ως πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί σε συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευομένων αλλά και με τον εκπαιδευτή. Εφαρμόζονται σε μια κατάλληλα διαμορφωμένη αίθοουσα διάφορες εκπαιδευτικές τεχνικές ώστε να προκαλείται το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων και να κινητοποιούνται οι γνωστικές του λειτουργίες. 3 η φάση Επεξεργασία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, αξιολόγηση. 4 η φάση Αποτελεί φάση ανακεφαλαίωσης, σχηματικής σύνοψης, γενικεύσεων, συμπερασμάτων. 14

15 Για όλα αυτά, φυσικά απαιτείται από το εκπαιδευτή σχέδιο μαθήματος, η αξιοποίηση των προτέρων γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων μέσω ομάδων, η χρήση διαφόρων εποπτικών μέσων, η αξιοποίηση συνδυασμών εκπαιδευτικών τεχνικών, η βαθιά γνώση του μαθήματος που θα διδάξει. Ερωτήματα Τι διδάσκω; Γιατί διδάσκω; (σκοπός και στόχοι) Ποιόν διδάσκω; (πρότερη γνώση εκπαιδευομένων) Πώς διδάσκω; (οργάνωση-δόμηση) Ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα; (αξιολόγηση) Ανάλυση-σχεδιασμός Φάση μελέτης (επιλογή και μελέτη περιεχομένου διδασκαλίας, εντοπισμός βασικών εννοιών, βιβλιογραφία, αξιολόγηση βαθμού δυσκολίας Φάση επιλογής οργάνωσης της τάξης (ατομική ή οδαδοσυνεργατική μάθηση, διερεύνηση μαθησιακών δυσκολιών και εκπαιδευτικών αναγκών, προσδιορισμός εκπαιδευτικού σκοπού και στόχων, σχεδιασμός περιεχομένου και μεθοδολογίας, επιλογή στρατηγικής διδασκαλίας, χειρισμός χρόνου, εξασφάλιση υλικοτεχνικών συνθηκών) Σύνταξη Εμπεριστατωμένη σφαιρική μελέτη γύρω από το θέμα Επιλογή και προγραμματισμός περιεχομένου μάθησης Επιλογή της μεθόδου και ο σχεδιασμός της διδασκαλίας Τρόπος αξιολόγησης επίτευξης στόχων (δοκιμασία) Εφαρμογή Σχεδίαση διδασκαλίας σύμφωνα με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (χρόνοι σταδίων διδασκαλίας και τεχνικές κάθε σταδίου, αξιολόγηση επίτευξης στόχων) Ποιές εκπαιδευτικές τεχνικές υπάρχουν; Η παιδαγωγική φιλοσοφία έχει τη συνήθεια να διακρίνει περισσότερες οικογένειες μεθόδων: Τις καταφατικές μεθόδους - εκθετικές μέθοδοι - δεικτικές μέθοδοι Τις ερωτηματικές μεθόδους Τις ενεργητικές μεθόδους - Εισήγηση/διάλεξη - Επίδειξη - Μελέτη περίπτωσης - Καταιγισμός ιδεών - Χιονοστιβάδα - Συνθετικέ εργασίες - Παίξιμο ρόλων Υπάρχουν 20 εκπαιδευτικές τεχνικές που επικρατούν 1. Η παρουσίαση 2. η επίδειξη 3. ο χειρισμός αντικειμένου 4. η συζήτηση 5. η αξιολόγηση 6. η εξάσκηση 15

16 7. η ανάγνωση 8. η προγραμματισμένη εκπαίδευση 9. Τα πολυμέσα, η εκπαίδευση μέσω Η/Υ 10. η προσομοίωση 11. η μελέτη περίπτωσης 12. οι ασκήσεις 13. συγγραφή ενός κειμένου 14. η προετοιμασία μιας παρουσίασης 15. η έρευνα 16. η αυτοπαρατήρηση 17. οι αμοιβαίες συμβουλές 18. οι κατασκευή εργαλείων εργασίας 19. το σχέδιο δράσης 20. το σχέδιο δράσης Τι είναι η μέθοδος Project; Είναι ένας τρόπος ομαδικής διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσοι συμμετέχουν. Σε ομάδα ατόμων ανατίθεται μια εργασία, προγραμματίζουν μόνοι τους την πορεία των ενεργειών και διεκπεραιώνει αυτά που έχει προγραμματίσει, ακολουθώντας τα πλαίσια που έχουν ορισθεί από τον συντονιστή. Αυτές οι 3 διαδικασίες 1) η ελευθερία των μελών να προτείνουν ένα θέμα 2) η από κοινού διαμόρφωσή του 3) η διεξαγωγή του Αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Project. Αν διεξαχθούν σωστά, αποβαίνουν ουσιαστικές διαδικασίες μάθησης, γιατί η εμπειρία που αποκτούν τα μέλη κατά τη διάρκεια των εργασιών αποτελεί σημαντική πηγή μάθησης. Η βασική δομή και τα στοιχεία της μεθόδου Project, επιγραμματικά είναι: πρωτοβουλία-πρόταση ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρωτοβουλία από κοινού διαμόρφωση των πλαισίων δράσης υλοποίηση του προγράμματος περάτωση του προγράμματος Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων το επίπεδο γνώσεων το μαθησιακό/γνωστικό στυλ Ποια είναι τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; Η πολλαπλή επίθεση Η γλώσσα των παιδαγωγικών βοηθημάτων Μαγνητόφωνο, cd, dvd, TV, Internet Το γραπτό κείμενο Τα απλά οπτικά βοηθήματα (φωτογραφίες, σχέδια, γραφικά, κλπ) Η χρήση πινάκων (μαυροπίνακας, ασπροπίνακας, χαρτοπίνακας, ηλεκτρονικόςδιαδραστικός πίνακας) Οι προβολές Χρήση διαφανειών με ήχο ή χωρίς ήχο Ταινία και Power Point Ποια είναι τα εμπόδια στη μάθηση; 16

17 Υπάρχουν διάφορα εμπόδια στη διαπροσωπική επικοινωνία τα οποία δημιουργούν προβλήματα, όπως: Φυσικά εμπόδια Σημασιολογικά εμπόδια Διαφορές στην κουλτούρα Ανάμιξη μηνυμάτων Έλλειψη ανατροφοδότησης Επίδραση λόγω θέσης Εμπόδια της διαδικασίας Προσωπικά εμπόδια Όταν μάθεις πώς να μαθαίνεις με τον τρόπο που εσύ προτιμάς- τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στον εγκέφαλό σου είναι σαν να γράφεις με <καλό> σου χέρι. Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο, ευκολότερο και γρηγορότερο!!! Κόλιν Ρόουζ 17

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1. Πρόγραμμα Κατάρτισης Κοινωνικών Επιστημόνων στην Παροχή Συμβουλευτικής Παρακίνησης για τη Διακοπή Καπνίσματος Προληπτικής Ιατρικής (Ι.Κ.Π.Ι.) σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιολόγηση του. Για αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου»

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου» Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΡΕΥΝΗΤ ΙΚΟ ΠΡΟΓ ΡΑΜΜ Α «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης». «Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (πώς ώ και γιατί) κα

ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (πώς ώ και γιατί) κα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοποί Στόχοι Επιδιώξεις- Θεματικές Ενότητες ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Πέτρος Πατσιάς Στέλιος Αδάμου ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Θεωρία και Πράξη στη διδασκαλία τεχνικών γνώσεων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευρωπαϊκές εξελίξεις Ποια παιδαγωγική για το νέο ΕΛ; Σε ποια θεωρία στηρίζεται; Πώς εφαρμόζεται στην πράξη; 2 Ατζέντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σάββατο 5 Μαρτίου και Σάββατο 19 Μαρτίου 2016,ώρες 9.00-15.00 (2 δια ζώσης συναντήσεις του Σεμιναρίου) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία της Οπτικής στην Ε και τη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ.

Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Σκοταράς Νικόλαος Επ. Σχ. Σύμβουλος ΠΕ12, Δρ Ε.Μ.Π. skotaras@sch.gr Web: http://users.att.sch.gr/skotaras 1 1. Η σύγχρονη σχολική τάξη.(1 ) 2. Η γνώση που έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (160 ώρες) Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ενίσχυση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Ανάγκη εκπαιδευτικών για αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ανάγκη για αξιολόγηση δράσης για σχολική βελτίωση (2013-14) με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου, Μιχάλης Τορτούρης (ΕΜΕ Πληροφορικής) Νίκος Ζάγκουλος, Σωκράτης Μυλωνάς (Σύμβουλοι Πληροφορικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός πίνακας. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης

Διαδραστικός πίνακας. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Διαδραστικός πίνακας Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Ο διαδραστικός πίνακας έχει εισβάλει στην διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και πολλά εκπαιδευτικά κέντρα το έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT 3 Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγγλική Γλώσσα Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ Έλενα Παπαναστασίου Έλενα Παπαναστασίου Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Ανάγκη για επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΕ ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Για παράδειγμα ο διαδραστικός πίνακας. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γενικά: Αρχικά για γραφιακή χρήση Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 3.4 Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων 3.5 Συστήματα διαχείρισης μάθησης (CMS, LMS, LCMS): γνωριμία και χρήση Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα