ΕΠΙΠΕ Ο ΣΠΟΥ ΩΝ, ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΠΕ Ο ΣΠΟΥ ΩΝ, ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ"

Transcript

1 Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 6 ν. 3094/2003) ΕΠΙΠΕ Ο ΣΠΟΥ ΩΝ, ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ (Αναφορές υπ αρ. πρωτ & 12417/2007, πόρισµα της ) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Ανδρέας Τάκης Μιχάλης Τσαπόγας ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

2 2 Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέδωσε πόρισµα για το επίπεδο σπουδών της «Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης» (ΕΠΑΘ), η οποία εκπαιδεύει µειονοτικούς µουσουλµάνους δασκάλους αλλά το πτυχίο της δεν µπορεί να αξιοποιηθεί για διορισµό σε άλλη δηµόσια θέση πλην της πρωτοβάθµιας µειονοτικής εκπαίδευσης. Κατά την ίδρυσή της η ΕΠΑΘ ήταν τυπικά και ουσιαστικά ισότιµη προς τις κοινές Παιδαγωγικές Ακαδηµίες, σταδιακά όµως εκείνες µεν αναβαθµίσθηκαν ως προς τη διάρκεια και το περιεχόµενο σπουδών, στους δε παλαιούς πτυχιούχους αυτών παρασχέθηκε η δυνατότητα εξοµοίωσης. Το Υπουργείο Παιδείας αρνήθηκε να υπαγάγει τους πτυχιούχους ΕΠΑΘ στη διαδικασία εξοµοίωσης, επικαλούµενο τον «ειδικό χαρακτήρα» της σχολής. Το Υπουργείο Εσωτερικών, παραλείποντας να απαντήσει εγκαίρως σε σχετικά ερωτήµατα δήµων της Θράκης, συντέλεσε στην απώλεια θέσεων εργασίας πτυχιούχων ΕΠΑΘ, οι οποίοι απασχολούνταν επί χρόνια σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Έτσι η πολιτεία εµφανίζεται ανακόλουθη όχι µόνον απέναντι στους συγκεκριµένους πτυχιούχους, αλλ εµµέσως ακόµη και απέναντι στην ίδια τη µειονοτική εκπαίδευση, καθόσον έχει καθηλώσει τους δασκάλους της σε επίπεδο κατάρτισης κατώτερο από εκείνο των λοιπών λειτουργών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Επί πλέον, εγκλωβισµένοι σε έναν αδιαβάθµητο τίτλο σπουδών ακριβώς εξ αιτίας της ιδιότητάς τους ως µελών της µειονότητας, οι δάσκαλοι αυτοί στερούνται κάθε δυνατότητας «επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού». Το γεγονός αυτό απολήγει εξ αντικειµένου σε άνιση µεταχείριση λόγω εθνοτικής καταγωγής ή θρησκεύµατος (µε την έννοια του νόµου 3304/2005), ακόµη και αν αυτό δεν φαίνεται να ήταν στις προθέσεις κάποιου κρατικού οργάνου ή αρχής. ιαπιστώνοντας τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε στο µεν Υπουργείο Παιδείας τη λήψη µέτρων ακαδηµαϊκής εξοµοίωσης των παλαιών πτυχιούχων ΕΠΑΘ, στο δε Υπουργείο Εσωτερικών την ίδρυση προσωποπαγών θέσεων για την αποκατάσταση όσων πτυχιούχων ΕΠΑΘ έχασαν τις θέσεις εργασίας τους σε ΚΕΠ της Θράκης λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης των οικείων δήµων. ΠΟΡΙΣΜΑ υπ αρ. πρωτ / / Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε τα άρθρα 3 & 4 ν. 3094/2003, έλαβε τις από (αρ. πρωτ ) και από (αρ. πρωτ ) αναφορές πτυχιούχων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης, σχετικά µε την ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική διαβάθµιση του εν λόγω πτυχίου τους. 1. Εξέλιξη των προκηρύξεων και εκ των υστέρων αποκλεισµός των πτυχιούχων ΕΠΑΘ Το ζήτηµα τέθηκε αρχικώς σε σχέση µε µιά δευτερογενή παράµετρο αυτού, δηλαδή την αδυναµία αξιοποίησης του πτυχίου ΕΠΑΘ για διορισµό σε οποιαδήποτε άλλη δηµόσια θέση πλην της

3 3 πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και συγκεκριµένα τη µη συνεκτίµησή του για κατάληψη θέσεων προσωπικού σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, µάλιστα δε µε αποτέλεσµα την απώλεια θέσεων εργασίας που οι αναφερόµενοι κατείχαν από µακρού ως συµβασιούχοι. Ειδικότερα, ο πρώτος των αναφεροµένων εργαζόταν από πολλών ετών στο ΚΕΠ Κοτύλης, µε αλλεπάλληλες συµβάσεις έργου. Εν όψει επικείµενης προκήρυξης για στελέχωση των ΚΕΠ µε µόνιµο προσωπικό, και δεδοµένου ότι περισσότερα µέλη της µειονότητας διαθέτουν πτυχίο ΕΠΑΘ παρά πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, η Κοινότητα Κοτύλης απηύθυνε εγκαίρως έγγραφο (υπ αρ. πρωτ. 344/ ) στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας διευκρινίσεις ως προς την κατηγορία των νέων θέσεων σε συνδυασµό µε τη διαβάθµιση του επίµαχου πτυχίου. Ελλείψει απάντησης, η Κοινότητα ενέταξε τις εν λόγω θέσεις στην κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, συνάγοντας ερµηνευτικά από τα άρθρα ν. 1566/85 («στον κλάδο δασκάλων ΑΤ κατηγορίας απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικού τµήµατος ΑΕΙ ή παιδαγωγικής ακαδηµίας») και ιδίως 42 1 ν. 2413/96 («συνιστάται κλάδος γραµµατέων ΠΕ κατηγορίας ως ειδικό τυπικό προσόν διορισµού ορίζεται το πτυχίο της ΕΠΑΘ») ότι το πτυχίο ΕΠΑΘ αποτελεί επαρκές προσόν για την κατηγορία αυτή. Τέλος, το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (απόφαση υπ αρ. 1763/ ), ασκώντας αυτεπάγγελτο έλεγχο νοµιµότητας, διέγραψε τον αναφερόµενο και άλλους πέντε συνυποψηφίους του από τον πίνακα διοριστέων, εκτιµώντας ότι το πτυχίο ΕΠΑΘ «δεν δύναται να ληφθεί υπόψη ως ισότιµος τίτλος Τµήµατος ΑΕΙ, δοθέντος ότι: α. σύµφωνα µε το β.δ. 31/69, αποκλειστικός σκοπός της Ακαδηµίας αυτής είναι η µόρφωση των ηµεδαπών Μουσουλµάνων δασκάλων, β. οι απόφοιτοι της ΕΠΑΘ δεν δύνανται να µετέχουν της διαδικασίας εξοµοίωσης λόγω του ειδικού χαρακτήρα της συγκεκριµένης σχολής, γ. το επιχείρηµα περί κατάταξης στην κατηγορία ΠΕ αφορά αποκλειστικά στο εκπαιδευτικό προσωπικό των µειονοτικών δηµοτικών σχολείων και δεν δύναται να τύχει γενικής εφαρµογής για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα». Αντίστοιχη υπήρξε η εξέλιξη σε σχέση µε τον δεύτερο των αναφεροµένων, ο οποίος απασχολείται από πενταετίας στο ΚΕΠ Σουφλίου: ο προσωρινός πίνακας επιτυχόντων που εξέδωσε ο ήµος συµπεριλάµβανε αυτόν ως επιτυχόντα σε θέση κατηγορίας ΠΕ, ενώ τότε ο ίδιος διέθετε ακόµη χρονικό περιθώριο υποβολής υποψηφιότητας σε θέση Ε αν τυχόν τελούσε εν γνώσει του κωλύµατος. Στη συνέχεια όµως αποκλείσθηκε κατά το στάδιο ελέγχου νοµιµότητας από το ΑΣΕΠ, όταν πλέον δεν ήταν καν δυνατή η αναστροφή των κινήσεων που είχαν προηγηθεί. 2. Αδυναµία πρόσληψης πτυχιούχων ΕΠΑΘ σε θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Επιφυλασσόµενος να λάβει θέση επί της ακαδηµαϊκής ή επαγγελµατικής διαβάθµισης του πτυχίου ΕΠΑΘ, ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε κατ αρχήν στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας ενηµέρωση για τα τυπικά προσόντα των επίµαχων θέσεων εργασίας και παρατηρώντας ότι τουλάχιστον η Κοινότητα Κοτύλης είχε εγκαίρως θέσει το θέµα ενώπιον του Υπουργείου, οπότε η επιλογή της υπέρ της ένταξης των θέσεων στην κατηγορία ΠΕ µπορεί ν αποδοθεί στην έλλειψη ενηµέρωσης από πλευράς κεντρικής διοίκησης. Από τα απαντητικά έγγραφα του Υπουργείου (υπ αρ. πρωτ. Φ.4/264/19620/ ιεύθυνσης Οργ.-Λειτ. ΚΕΠ & Φ.13/207/20678/ ιεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης), προκύπτει µε απόλυτο τρόπο ότι το πτυχίο ΕΠΑΘ δεν αναγνωρίζεται ως ισότιµο προς τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η κατάσταση αυτή, κατά τη ιεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης, εµφανίζεται ως αυτονόητη συνέπεια του γεγονότος ότι η ΕΠΑΘ, κατά το ιδρυτικό αυτής β.δ. 31/1969, έχει ως «αποκλειστικό σκοπό» την επιµόρφωση µειονοτικών διδασκάλων, και µάλιστα επισηµαίνεται ότι, εν όψει του επιπέδου και της (διετούς) διάρκειας σπουδών, ενδεχόµενη ισοτίµηση προς πτυχίο ΑΕΙ «θα προσέκρουε στη συνταγµατική αρχή της ισότητας και της αξιοκρατίας». Εποµένως, οι εν λόγω πτυχιούχοι εντάσσονται στην κατηγορία ΠΕ µόνο κατ

4 4 εξαίρεση, βάσει ειδικών ρυθµίσεων που διέπουν το διδακτικό (άρθρο 13 ν. 1566/85) και γραµµατειακό (άρθρο 42 ν. 2413/96) προσωπικό της µειονοτικής εκπαίδευσης. Επί πλέον, στους πτυχιούχους ΕΠΑΘ δεν παρασχέθηκε µεταβατική δυνατότητα εξοµοίωσης µε πτυχιούχους ΑΕΙ, καθ όσον, πάντοτε κατά την άποψη της διοίκησης, η σχετική ρύθµιση του π.δ. 130/90 αφορούσε µόνο τους πτυχιούχους των κοινών (µη µειονοτικών) Παιδαγωγικών Ακαδηµιών, και όχι εκείνους της ΕΠΑΘ «λόγω του ειδικού χαρακτήρα της συγκεκριµένης σχολής». Τέλος, ως προς την εκκρεµότητα ερωτηµάτων από τους δήµους, αρµόδιους για τη διαβάθµιση των υπό προκήρυξη θέσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε από καιρό λάβει θέση επί του θέµατος, η οποία όµως (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. ΟΑ/Φ.13/82/οικ18594/ ) κοινοποιήθηκε µόνο στο Υπουργείο Παιδείας και στον δήµο που έτυχε να έχει πρώτος υποβάλει σχετικό ερώτηµα. Κατά τα ανωτέρω, η διοίκηση εµφανίζεται αναγκασµένη ν αποκλείει τους πτυχιούχους ΕΠΑΘ από την πρόσβαση σε θέσεις ΠΕ ή ΤΕ: όχι τόσο λόγω του δήθεν «αποκλειστικού σκοπού» της σχολής (επιχείρηµα εµφανώς αλυσιτελές, καθ όσον από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει «αποκλειστικότητα» εντονότερη εκείνης που χαρακτηρίζει όλα τα τµήµατα ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ακόµη και παραγωγικές σχολές, των οποίων όµως το πτυχίο χρησιµοποιείται απρόσκοπτα για αλλοτρίους «σκοπούς»), όσο ελλείψει νοµοθετικής κατοχύρωσης αντίστοιχης διαβάθµισης του πτυχίου τους, ιδίως δε εν όψει του επιπέδου σπουδών της ΕΠΑΘ ως ενός πραγµατικού δεδοµένου που παρεµποδίζει τη συµβατική αναβάθµιση. 3. Προκήρυξη των θέσεων σε αναντιστοιχία προς τα προσόντα των υπηρετούντων Ωστόσο, στις προκείµενες περιπτώσεις υπήρχε εξ αρχής η δυνατότητα υποψηφιότητας στην κατηγορία Ε, αν οι δήµοι γνώριζαν το κώλυµα διαβάθµισης του πτυχίου, η ευκαιρία δε αυτή φέρεται ν απωλέσθη µε ευθύνη του Υπουργείου, το οποίο ουδέποτε είχε κοινολογήσει τη θέση του στους δήµους. Απαντώντας στην επισήµανση αυτή, το Υπουργείο (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. ΟΑ/Φ.13/229/29755/ ) εστιάζει στο ότι οι συγκεκριµένες προκηρύξεις συντάχθηκαν «µε γνώµονα τις πραγµατικές υπηρεσιακές ανάγκες των ΚΕΠ», αφού προηγουµένως «ζητήθηκε από τους οικείους ΟΤΑ να ενηµερώσουν σχετικά µε τα τυπικά προσόντα των εργαζοµένων στα ΚΕΠ». Έτσι, η ευθύνη για τη σύσταση των θέσεων αυτών στην κατηγορία ΠΕ (αντί της Ε, όπου επίσης ήταν δυνατό να προκηρυχθούν θέσεις) επιρρίπτεται καθ ολοκληρίαν στους δήµους («µε µέριµνα της Κοινότητας Κοτύλης και του ήµου Σουφλίου έγινε η συλλογή και αποστολή των στοιχείων, τα οποία αποτυπώθηκαν στην απόφαση για την σύσταση των αντίστοιχων θέσεων κατηγορίας ΠΕ»), οι οποίοι, είτε από άγνοια νόµου είτε από πρόθεση διευκόλυνσης των µειονοτικών δηµοτών τους προκειµένου να εξασφαλίσουν θέσεις ανώτερες εκείνων τις οποίες εδικαιούντο, προκάλεσαν την έκδοση προκηρύξεων αναντίστοιχων προς τα πραγµατικά προσόντα των ήδη υπηρετούντων. Τέλος, ειδικά σε σχέση µε το ανωτέρω αναπάντητο ερώτηµα της Κοινότητας Κοτύλης, το Υπουργείο αποποιείται κάθε ευθύνη ισχυριζόµενο ότι το έγγραφο εκείνο «δεν αφορούσε το ζήτηµα της διαβάθµισης του εν λόγω τίτλου σπουδών, αλλά την επαναπροκήρυξη των σχετικών θέσεων στην κατηγορία Ε, αφού τόσο η Κοινότητα όσο και οι ίδιοι οι ενδιαφερόµενοι γνώριζαν την αδυναµία διεκδίκησης διοικητικών θέσεων στο δηµόσιο». Ωστόσο, όπως προκύπτει από το επίµαχο έγγραφο, η Κοινότητα παρακαλούσε απεγνωσµένα «για την εξέταση του θέµατος και τυχόν λάθους για τη διόρθωση και επαναπροκήρυξη των θέσεων», σε χρονική στιγµή κατά την οποία ήταν ακόµη εφικτή η διακοπή της διαδικασίας και

5 5 επανέναρξή της µε αναδιατύπωση των προδιαγραφών ούτως ώστε να συµβαδίζουν προς τα προσόντα των µειονοτικών υποψηφίων, ενώ η παντελής έλλειψη αντίδρασης από πλευράς Υπουργείου επέτρεψε την ολοκλήρωση της διαδικασίας µέχρι σηµείου πέραν του οποίου δεν παρίσταται πλέον δυνατή η διόρθωση του αρχικού λάθους. Έτσι, ο Συνήγορος του Πολίτη εµµένει στη διαπίστωση ευθύνης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διαδικαστική αταξία που κατέληξε στην απώλεια των συγκεκριµένων θέσεων εργασίας. 4. Το επίπεδο του πτυχίου ΕΠΑΘ ως µείζον πρόβληµα της µειονοτικής εκπαίδευσης Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει προβλήµατα που προσλαµβάνουν έκταση κατά πολύ ευρύτερη εκείνης η οποία είχε αρχικώς διαφανεί σε σχέση µε το αίτηµα των αναφεροµένων. Ειδικότερα, η αδυναµία αξιοποίησης του πτυχίου ΕΠΑΘ για διορισµό σε οποιαδήποτε άλλη δηµόσια θέση πλην της µειονοτικής εκπαίδευσης, έχει ως απώτερη αιτία τη διαχρονική παράλειψη αναβάθµισης του επιπέδου της σχολής, η οποία κατά τη στιγµή της ίδρυσής της (β.δ. 31/69) ήταν τυπικά και ουσιαστικά ισότιµη προς τις διετούς (τότε) φοιτήσεως κοινές Παιδαγωγικές Ακαδηµίες, σταδιακά όµως εκείνες µεν αναβαθµίσθηκαν ως προς τη διάρκεια και το περιεχόµενο σπουδών, στους δε παλαιούς πτυχιούχους αυτών παρασχέθηκε (π.δ. 130/90) η δυνατότητα εξοµοίωσης πτυχίου µε παρακολούθηση ειδικών µαθηµάτων. Η ΕΠΑΘ είχε πράγµατι ιδρυθεί µε σκοπό την επιµόρφωση των µειονοτικών µουσουλµάνων δασκάλων, πλην όµως αυτός ο «ειδικός χαρακτήρας» της δεν επαρκεί προς αιτιολόγηση του αποκλεισµού των πτυχιούχων της από τη ρύθµιση περί εξοµοίωσης, καθ όσον ο καθορισµός «σκοπού» στο ιδρυτικό νοµοθέτηµα µιάς σχολής δεν συνιστά άνευ άλλου τινός αποκλειστικότητα της αντίστοιχης επαγγελµατικής διεξόδου: κάθε τµήµα ΑΕΙ διαθέτει ως «σκοπό» την εκπαίδευση επιστηµόνων του οικείου κλάδου, χωρίς αυτό ν αποστερεί τους πτυχιούχους από την αναβάθµιση του µορφωτικού τους επιπέδου ή την επαγγελµατική στροφή σε ασυναφή προσανατολισµό. Εν προκειµένω, η εµµονή της διοίκησης στη διακριτική αυτή µεταχείριση (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. ΟΑ/Φ.13/82/οικ18595/ : «οι πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών διετούς φοίτησης µπορούν να πετύχουν την εξοµοίωσή τους προς πτυχιούχους ΑΕΙ ωστόσο οι απόφοιτοι της ΕΠΑΘ δεν µπορούν να συµµετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία εξοµοίωσης, λόγω του ειδικού χαρακτήρα της συγκεκριµένης σχολής») αιτιολογείται µε αναγωγή σε ανακριβές νοµικό δεδοµένο: ο περιώνυµος «ειδικός χαρακτήρας» της ΕΠΑΘ ήταν πράγµατι ειδικός µόνον ως προς την προέλευση των φοιτητών και τον χώρο απασχόλησης των πτυχιούχων, ενώ αντιθέτως, ως προς το γνωστικό αντικείµενο και τη φύση του προσδοκωµένου επαγγέλµατος, η ΕΠΑΘ είχε τον ίδιον ακριβώς «χαρακτήρα» µε τις λοιπές Παιδαγωγικές Ακαδηµίες. Μεγαλύτερη σηµασία προσλαµβάνει εκ των πραγµάτων το γεγονός ότι, βάσει «ευµενούς» ερµηνείας της οποίας έτυχαν οι σχετικές διατάξεις του προσοντολογίου των εκπαιδευτικών (άρθρο 13 ν. 1566/85), παρέµεινε απρόσκοπτος ο διορισµός των πτυχιούχων ΕΠΑΘ στη µειονοτική εκπαίδευση, και µάλιστα στην κατηγορία ΠΕ, ως εξαίρεση από τον νέο γενικό κανόνα περί πρόσληψης (µόνο) πτυχιούχων ΑΕΙ. Κατ αποτέλεσµα, σε ουδένα πτυχιούχο ΕΠΑΘ παρασχέθηκε το παραµικρό κίνητρο προκειµένου να θέσει θέµα αναβάθµισης του πτυχίου του (µε υπαγωγή στη διαδικασία εξοµοίωσης) και να διεκδικήσει αυτήν διά της διοικητικής, της δικαστικής, της συνδικαλιστικής ή ακόµη και της πολιτικής οδού. Έτσι, όµως, η πολιτεία εµφανίζεται ανακόλουθη όχι µόνον απέναντι στους πτυχιούχους ΕΠΑΘ, αλλ εµµέσως ακόµη και απέναντι στην ίδια τη µειονοτική εκπαίδευση, καθ όσον ανέχεται την καθήλωση των στελεχών της σε επίπεδο κατάρτισης κατά πολύ κατώτερο εκείνου το οποίο επιφυλάσσει στα λοιπά στελέχη της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (που είναι ήδη πτυχιούχοι ΑΕΙ ή έστω εξοµοιωθέντες).

6 6 5. Αναβάθµιση πτυχίου ΕΠΑΘ και δυνατότητα πρόσληψης κατ εξαίρεσιν Ενώ, κατά τα ανωτέρω, παρέµεινε απρόσκοπτος ο διορισµός πτυχιούχων ΕΠΑΘ στη µειονοτική εκπαίδευση παρά την απόκλιση του πτυχίου τους, ατελές βήµα προς την κατεύθυνση της αναβάθµισης συντελέσθηκε µε το άρθρο 2 2 ν. 2341/95, το οποίο παρέσχε σ αυτούς τη δυνατότητα να κατατάσσονται δι εξετάσεων σε ορισµένα τµήµατα ΑΕΙ (όχι όµως παιδαγωγικής) ή ΤΕΙ κατ «ανάλογη» εφαρµογή των διατάξεων που διείπαν «την κατάταξη πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών» (άρθρο 3 υ.α. Φ.2/Β3/426/ ). Η εξαιρετική αυτή δυνατότητα, όµως, δεν µετέβαλε το κενό ακαδηµαϊκής διαβάθµισης αυτού καθ εαυτό του πτυχίου. Ζήτηµα αυτοτελούς επαγγελµατικής διαβάθµισης του πτυχίου ΕΠΑΘ τέθηκε µόνον όποτε κάποιοι εκ των κατόχων του επέλεξαν άλλες επαγγελµατικές διεξόδους, διαπιστώνοντας ότι εκείνες παρέµεναν ερµητικά κλειστές. Στην ειδική περίπτωση των θέσεων ΠΕ διοικητικού προσωπικού των µειονοτικών σχολείων, ο νοµοθέτης παρενέβη και επεξέτεινε, µε ρητή ρύθµιση (άρθρο 42 1 ν. 2413/96), την ισχύ του πτυχίου ΕΠΑΘ ως τυπικού προσόντος για την κατάληψη αυτών, παρά το γεγονός ότι ούτε κι αυτές αντιστοιχούσαν στον νοµοθετηµένο «σκοπό» της ΕΠΑΘ. Προκύπτει, εποµένως, ότι ο νοµοθέτης, αντί οποιασδήποτε γενικής διαβάθµισης (έστω και µόνον ως ΤΕ), προτίµησε την εµβαλωµατική και περιπτωσιολογική διεύρυνση της κατ εξαίρεση πρόσληψης των πτυχιούχων ΕΠΑΘ ως ΠΕ, σε θέσεις για τις οποίες κρίθηκε σκόπιµη η ενίσχυση µειονοτικών υποψηφίων, ούτως ώστε αφ ενός οι νέες αυτές διοικητικές θέσεις να στελεχωθούν από τους κόλπους της µειονότητας, αφ ετέρου ν αναβληθεί ή ν απορροφηθεί κάθε ενδεχόµενη δυσαρέσκεια για το διατηρούµενο χαµηλό επίπεδο σπουδών των µειονοτικών δασκάλων. Ωστόσο, η περιπτωσιολογική αναγόρευση των πτυχιούχων ΕΠΑΘ σε υπαλλήλους ΠΕ: όχι µόνο δεν είναι δυνατό να εκληφθεί ως ευµενής µεταχείριση, αλλ αντιθέτως περιάγει αυτούς σε καθεστώς οµηρείας και ελεγχόµενου επαγγελµατικού προσανατολισµού, καθ όσον, αντί της γνήσιας αναβάθµισης του επιπέδου τους και της συνακόλουθης πλήρους ελευθερίας επιλογών, τους υποχρεώνει σε διηνεκή επαιτεία ειδικών νοµοθετικών εξαιρέσεων. Ανάλογη ειδική εξαίρεση θα µπορούσε να έχει προβλεφθεί και για τις θέσεις ΠΕ των ΚΕΠ, για τις οποίες οµοίως συντρέχει ανάγκη οικειότητας και ευχερούς επαφής µε τους χρήστες των αντιστοίχων υπηρεσιών. εν είναι, άλλωστε, τυχαίο το ότι, και στις δύο περιπτώσεις που τέθηκαν υπ όψη του Συνηγόρου του Πολίτη, οι οικείοι δήµοι προσπάθησαν (συντελώντας, εµµέσως, στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα) να διευκολύνουν τους µειονοτικούς υποψηφίους, ιδίως δε η Κοινότητα Κοτύλης που ρητώς (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. 344/ ) επικαλείται το οµόθυµο σχετικό ενδιαφέρον των ιδίων των δηµοτών («οι κάτοικοι είναι τόσο ικανοποιηµένοι από την απόδοση των υπαλλήλων του ΚΕΠ που σε καθηµερινή βάση ρωτάνε το αν θα µείνουν ή θα φύγουν»). Αντί ειδικής ευµενούς ρύθµισης προτιµήθηκε, όµως, η κοινή διαδικασία προκήρυξης (εναλλακτικώς ως ΠΕ ή Ε), της οποίας η εφαρµογή θα ήταν εύλογη µόνον αν είχε προηγηθεί πλήρης ενηµέρωση των ΟΤΑ και των µειονοτικών υποψηφίων: ελλείψει αυτής της ενηµέρωσης, οι θέσεις (τουλάχιστον στους δύο αυτούς ΟΤΑ) προκηρύχθηκαν εκ πλάνης στην κατηγορία ΠΕ, ήδη δε, µετά τον έλεγχο νοµιµότητας από το ΑΣΕΠ, κατελήφθησαν οριστικώς από άλλους υποψηφίους. Η εξέλιξη αυτή, αφ εαυτής δυσµενής καθ όσον αποκλίνει από την εγνωσµένη πρόθεση του νοµοθέτη για τακτοποίηση των ήδη υπηρετούντων, καθίσταται ακόµη περισσότερο προβληµατική αν τυχόν όλοι ή οι περισσότεροι τελικώς επιλεγέντες, έστω και χωρίς αυτό ν ανάγεται σε ηθεληµένη επιλογή της διοίκησης, δεν ανήκουν καν στη µουσουλµανική µειονότητα: εν όψει της

7 7 φύσης των παρεχοµένων από τα ΚΕΠ υπηρεσιών, η πολιτεία θα ήταν εύλογο να έχει εξ αρχής επιδιώξει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή την κατά προτεραιότητα, ίσως δε (σε αµιγείς µειονοτικούς οικισµούς) και κατ αποκλειστικότητα, στελέχωση αυτών µε υπαλλήλους τουλάχιστον γλωσσικά (αν όχι και πολιτισµικά) οικείους προς τους εξυπηρετούµενους πολίτες, προϋπόθεση την οποία θα µπορούσαν να καλύψουν και τουρκοµαθείς έλληνες ή ευρωπαίοι πολίτες που δεν ανήκουν κατ ανάγκην στη µειονότητα. 6. Προοπτικές της «Νέας ΕΠΑΘ» Παράλληλα προς την αναζήτηση των απόψεων του Υπουργείου Εσωτερικών ως προς τις δυνατότητες επανόρθωσης του προβλήµατος που ανέκυψε σε σχέση µε τις συγκεκριµένες προκηρύξεις, ο Συνήγορος του Πολίτη στράφηκε και προς το Υπουργείο Παιδείας, εκθέτοντας τον προβληµατισµό του ως προς το γενικότερο ζήτηµα του επιπέδου της ΕΠΑΘ. Απαντώντας, το Υπουργείο Παιδείας (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. ΑΣ131/14235/Ζ2/ ) πληροφορεί ότι «προχωρά ήδη σε συγκρότηση επιτροπής, που θα επεξεργαστεί το νοµοθετικό πλαίσιο της Νέας ΕΠΑΘ», οπότε «το ζήτηµα της αναβάθµισης του επιπέδου σπουδών θα εξεταστεί άµεσα». Η ευπρόσδεκτη αυτή προθυµία καταδεικνύει γνώση της ανακολουθίας που συνίσταται στην απόκλιση του επιπέδου των µειονοτικών δασκάλων από τα γενικώς ισχύοντα, και αναδοχή της ευθύνης για ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας. Πράγµατι, η λύση του προβλήµατος αυτού δεν θα ήταν δυνατό να επέλθει παρά µόνο νοµοθετικά, είτε µε ίδρυση νέας σχολής (αυτοτελούς ή στο πλαίσιο ΑΕΙ), είτε µε διάχυση των µειονοτικών φοιτητών παιδαγωγικής στα υπάρχοντα τµήµατα ΑΕΙ και κατάλληλο εµπλουτισµό των οικείων προγραµµάτων σπουδών µε ειδικές κατευθύνσεις ή επιλεγόµενα µαθήµατα. Στο πλαίσιο οιασδήποτε νέας ρύθµισης, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να εξετασθούν και οι δυνατότητες εξοµοίωσης των ήδη πτυχιούχων ΕΠΑΘ. Βέβαια, η τελευταία αυτή απάντηση καταλείπει ασχολίαστη τη σηµερινή άποψη του Υπουργείου ως προς την υποτιθέµενη αδυναµία υπαγωγής των πτυχιούχων ΕΠΑΘ στη διαδικασία εξοµοίωσης του π.δ. 130/90 µε συµµετοχή σε συµπληρωµατικά προγράµµατα σπουδών. Ωστόσο ο Συνήγορος του Πολίτη, αν και ρητώς (ανωτέρω υπό 4.) αµφισβητεί τη βασιµότητα της άποψης αυτής, δεν θα ήταν δυνατό να επιµείνει περαιτέρω σε ένα ζήτηµα το οποίο: εκφεύγει του αντικειµένου των επίµαχων αναφορών το οποίο περιοριζόταν στη διαβάθµιση του συγκεκριµένου τίτλου σπουδών ως έχει, δεν µας είναι καν γνωστό αν είχε ποτέ ανακύψει στο παρελθόν (δεδοµένου ότι, όπως ανωτέρω αναπτύχθηκε, οι πτυχιούχοι ΕΠΑΘ δεν διέθεταν κίνητρο για υποβολή αίτησης εξοµοίωσης), ενώ αλυσιτελώς θα ετίθετο σε εποχή κατά την οποίαν, ούτως ή άλλως, τα σχετικά συµπληρωµατικά προγράµµατα σπουδών έχουν από µακρού ολοκληρωθεί µε την απορρόφηση όλων των πτυχιούχων παλαιών Παιδαγωγικών Ακαδηµιών πλην ΕΠΑΘ. 7. Προβληµατισµοί υπό το πρίσµα της αρχής της ίσης µεταχείρισης Τόσο το γενικό ζήτηµα του επιπέδου σπουδών της ΕΠΑΘ ως προς την αντανάκλασή του στην παρεχόµενη µειονοτική εκπαίδευση αλλά και στα επαγγελµατικά εφόδια των ίδιων των πτυχιούχων της ΕΠΑΘ, όσο και το ειδικό ζήτηµα της ένταξης στη διαδικασία διορισµού µονίµου προσωπικού, πρέπει να επανεκτιµηθούν υπό το πρίσµα της αρχής της ίσης µεταχείρισης κατ ενσωµάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών 2000/43/ΕΚ & 2000/78/ΕΚ, είτε το διαφοροποιητικό στοιχείο (η ιδιότητα του µέλους της µειονότητας) υπαχθεί στην κατηγορία της «εθνοτικής καταγωγής» (κεφάλαιο β του ν. 3304/2005, άρθρα 3 περίπτ. β & 4 1: «συντρέχει έµµεση διάκριση, όταν µία εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική µπορεί να θέσει πρόσωπα ορισµένης φυλετικής ή εθνοτικής

8 8 καταγωγής σε µειονεκτική θέση συγκριτικά µε άλλα πρόσωπα, εκτός εάν δικαιολογείται αντικειµενικά από έναν θεµιτό σκοπό και τα µέσα επίτευξής του είναι πρόσφορα και αναγκαία. οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται όσον αφορά: α. τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, β. την πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελµατικού προσανατολισµού και επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού, ζ. την εκπαίδευση»), είτε στην έννοια των «θρησκευτικών πεποιθήσεων» (κεφάλαιο γ του ν. 3304/2005, άρθρα 7 1 περίπτ. α & 8 1: «προκειµένου για διακρίσεις λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων συντρέχει έµµεση διάκριση, όταν µια φαινοµενικά ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική µπορεί να θέσει πρόσωπα ορισµένων θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων σε µειονεκτική θέση συγκριτικά µε άλλα πρόσωπα. η κατά τον παρόντα νόµο αρχή της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων εφαρµόζεται όσον αφορά: α. τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης,, β. την πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελµατικού προσανατολισµού και επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού»). Ειδικότερα, όσον αφορά το επίπεδο σπουδών της ΕΠΑΘ και τις επιπτώσεις του στο επίπεδο της µειονοτικής εκπαίδευσης, είναι πρόδηλο το ζήτηµα που εγείρει προβληµατισµό υπό το πρίσµα της ίσης µεταχείρισης, καθ όσον οι µαθητές-µέλη της µειονότητας, εφ όσον φοιτούν σε σχολεία στελεχωµένα µε πτυχιούχους µειωµένων προσόντων, τίθενται εξ αντικειµένου σε µειονεκτική θέση απέναντι στους πλειονοτικούς συνοµηλίκους τους ως προς την παρεχόµενη εκπαίδευση. Από πολλές πλευρές, µάλιστα, εκτιµάται ότι η διαπιστούµενη διαρροή µαθητών από τα µειονοτικά σχολεία οφείλεται, µεταξύ άλλων, και στη σχετική δυσµενή αξιολόγηση, από τους ίδιους τους γονείς και µαθητές, των εκπαιδευτικών υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν τα σχολεία αυτά: σε κάθε περίπτωση, οι µαθητές τίθενται προ του δυσχερούς διλήµµατος ανάµεσα σε µιάν εκπαίδευση ξένη προς τις γλωσσικές και πολιτισµικές τους καταβολές ή σε µιάν εκπαίδευση χαµηλού επιπέδου. Όσον αφορά τη φοίτηση στην ΕΠΑΘ (ή σε οιοδήποτε διάδοχο σχήµα), ο ρητός περιορισµός του σκοπού της στην εκπαίδευση προσώπων συγκεκριµένου θρησκεύµατος ή εθνικής/γεωγραφικής καταγωγής αποτελούσε µεν κατά τον χρόνο θέσπισής του αντικείµενο απεριόριστης διακριτικής ευχέρειας του νοµοθέτη, ήδη όµως υπό το πρίσµα υπερεθνικών ρυθµίσεων απαιτεί εξειδικευµένη αιτιολογία, καθ όσον αφ ενός αποκλείει την πρόσβαση µη µειονοτικών υποψηφίων στην εν λόγω εκπαιδευτική µονάδα και στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας, αφ ετέρου δηµιουργεί συνθήκες υπό τις οποίες τα ενδιαφερόµενα για παιδαγωγικές σπουδές µέλη της µειονότητας στρέφονται κατ έµµεσον εξαναγκασµό σε συγκεκριµένη σταδιοδροµία. Προκειµένου περί εισαγωγής στην επίµαχη κατεύθυνση σπουδών (όπως και αν αυτή διευθετηθεί στο µέλλον) και περί διορισµού στις αντίστοιχες θέσεις δασκάλων, παρίσταται µεν αυτονόητα δικαιολογηµένη η απόλυτη πρόταξη των υποψηφίων που γνωρίζουν άψογα τη γλώσσα και τις πολιτιστικές παραδόσεις των µαθητών τους οποίους θα κληθούν να διδάξουν (κάτι που θα µπορούσε να εξασφαλισθεί µε αυστηρές εξετάσεις, αντίστοιχες εκείνων από τις οποίες διέρχεται ένας ευρωπαίος πτυχιούχος παιδαγωγικής που επιθυµεί να διδάξει σε ελληνικό σχολείο), χρήζει όµως ειδικής αιτιολογίας (πιθανώς ως «θετική δράση» ή «ειδικό µέτρο» υπέρ της µειονότητας, µε την έννοια των άρθρων 6 ή 12 1 ν. 3304/2005) και περίσκεψης η «κοινοτιστική» επιλογή για κάλυψη των θέσεων αυτών κατ αποκλειστικότητα µε υποψηφίους προερχοµένους από τους κόλπους της ίδιας της µειονότητας. Όσον αφορά τη διαβάθµιση της ΕΠΑΘ ως επαγγελµατικό εφόδιο των πτυχιούχων της, το ζήτηµα έχει µεν εξ αρχής λυθεί σε σχέση µε τη συνήθη εργασιακή τους διέξοδο (ως δασκάλων σε µειονοτικά σχολεία), παραµένει όµως άλυτο σε σχέση µε αυτό που ο ίδιος ο ν. 3304/2005 αποκαλεί «επαγγελµατικό αναπροσανατολισµό»: εγκλωβισµένοι στον αδιαβάθµητο αυτόν τίτλο σπουδών (και στις µετέωρες ερµηνευτικές κατασκευές περί δήθεν «αποκλειστικού σκοπού» ή «ειδικού

9 9 χαρακτήρα») ακριβώς εξ αιτίας της ιδιότητάς τους ως µελών της µειονότητας, οι πτυχιούχοι ΕΠΑΘ στερούνται πάσης δυνατότητας «αναπροσανατολισµού», καθ όσον για ν αποκτήσουν εφόδια οιουδήποτε άλλου επαγγέλµατος θα έπρεπε να επιστρέψουν στα θρανία από το σηµείο περάτωσης των λυκειακών τους σπουδών. Όσον αφορά, τέλος, την ένταξη των συγκεκριµένων αναφεροµένων στη διαδικασία διορισµού µονίµου προσωπικού ΚΕΠ, είναι γεγονός ότι κατά τον αρχικό σχεδιασµό διέθεταν τη δυνατότητα τακτοποίησης στην κατηγορία Ε, πλην όµως η δυνατότητα αυτή: αφ ενός, ακόµη και στις περιπτώσεις όπου υλοποιείται, µειονεκτεί εγγενώς σε σχέση µε κάθε αντίστοιχη διέξοδο µη µειονοτικών υποψηφίων, καθ όσον η ένταξη στην κατηγορία Ε εκµηδενίζει τον µεταδευτεροβάθµιο τίτλο αντί να τον αξιοποιεί µε κάποια ενδιάµεση διαβάθµιση ή µε δυνατότητα εξοµοίωσης βάσει συµπληρωµατικών σπουδών, αφ ετέρου, στην προκείµενη περίπτωση, εκ του αποτελέσµατος µαταιώθηκε χωρίς υπαιτιότητα των ιδίων των ενδιαφεροµένων. 8. Συµπεράσµατα Επιστρέφοντας στο κύριο αντικείµενο των δύο αναφορών, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι έχει εξαντλήσει τα περιθώρια της διαµεσολάβησής του. Ειδικότερα: η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων στα ΚΕΠ Κοτύλης και Σουφλίου έχει ολοκληρωθεί, µάλιστα δε µε απόφαση ΑΣΕΠ (άρθρο 3 2 ν. 3094/2003: «στην αρµοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη δεν υπάγονται οι ανεξάρτητες αρχές ως προς την κύρια λειτουργία τους»), οπότε δεν είναι δυνατό να επιδιωχθεί η ανατροπή της (άρθρο 4 3 ν. 3094/2003: «ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επιλαµβάνεται περιπτώσεων, κατά τις οποίες η διοικητική ενέργεια έχει γεννήσει δικαιώµατα ή έχει δηµιουργήσει ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ τρίτων που ανατρέπονται µόνο µε δικαστική απόφαση, εκτός εάν προφανώς συντρέχει παρανοµία»), ενώ ενδεχόµενη επαναπροκήρυξη θέσεων κατηγορίας Ε (προς τακτοποίηση των αναφεροµένων) προϋποθέτει την εξ αρχής ίδρυση αυτών ως νέων οργανικών θέσεων, δηλαδή θέµα αναγόµενο σε κανονιστική αρµοδιότητα και όχι σε ατοµικές διοικητικές πράξεις, πολλώ δε µάλλον ενδεχόµενη κάλυψη θέσεων ΠΕ ή ΤΕ µε πτυχιούχους ΕΠΑΘ, άνευ προηγουµένης εξοµοιώσεως του πτυχίου τους, προϋποθέτει ειδική νοµοθετική ρύθµιση, ανάλογη εκείνης που αφορούσε το διοικητικό προσωπικό των µειονοτικών σχολείων, ενώ µόνο διά της δικαστικής οδού θα µπορούσε να διερευνηθεί το ενδεχόµενο καταλογισµού αποζηµίωσης, λόγω ευθύνης δηµοτικών ή κεντρικών υπηρεσιών που διά πράξεων ή παραλείψεων συντέλεσαν στην εσφαλµένη (ως προς τη διαβάθµιση των θέσεων) προκήρυξη. Όπως σαφώς συνάγεται, η εξάντληση των περιθωρίων διαµεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη υπό τις διαδικαστικές προϋποθέσεις του ν. 3094/2003 δεν σηµαίνει, πάντως, ότι τα εκτεθέντα προβλήµατα είναι άλυτα. Ειδικότερα: ως προς το σκέλος της επαγγελµατικής αποκατάστασης των συγκεκριµένων πτυχιούχων, το Υπουργείο Εσωτερικών διατηρεί τη δυνατότητα να ιδρύσει νέες προσωποπαγείς θέσεις για τις περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί, σε συνεργασία µε τους ήµους, ότι η έλλειψη συντονισµού απέτρεψε την ολοκλήρωση των διαδικασιών όπως εκείνες είχαν αρχικώς προδιαγραφεί και εκ των πραγµάτων οδήγησε στον αποκλεισµό υποψηφίων οι οποίοι πληρούσαν την προϋπόθεση της µακράς προηγούµενης απασχόλησης στις ίδιες θέσεις, ενώ

10 10 ως προς το σκέλος αυτής καθ εαυτήν της εκπαίδευσης δασκάλων για τα µειονοτικά σχολεία, το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη εξαγγείλει την εφεξής αναβάθµιση του επιπέδου της, αν και δεν έχουν καταστεί σαφείς οι προθέσεις του ως προς την επίδειξη ανάλογης µέριµνας για την ακαδηµαϊκή εξοµοίωση των παλαιών πτυχιούχων. Εν όψει των ανωτέρω, και εκλαµβάνοντας ως αυταπόδεικτη τη σηµασία της προκείµενης υπόθεσης για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης αλλά και για το ευρύτερο πλέγµα των εργασιακών και εκπαιδευτικών δικαιωµάτων των µελών της µουσουλµανικής µειονότητας, ο Συνήγορος του Πολίτη ολοκληρώνει την παρέµβασή του γνωστοποιώντας το παρόν πόρισµα στους συναρµοδίους Υπουργούς, δυνάµει του άρθρου 4 6 ν. 3094/2003.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 5 Π.Δ. 407/80

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 5 Π.Δ. 407/80 Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 5 Π.Δ. 407/80 (Αναφορές υπ αρ. πρωτ. 6811/2005 & 209/2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΟΡΙΟ ΟΤΕΙΤΑΙ Η Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ

ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΟΡΙΟ ΟΤΕΙΤΑΙ Η Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΟΡΙΟ ΟΤΕΙΤΑΙ Η Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ (Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 11155/2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: -Απουσία αρµόδιου φορέα στην Ελλάδα για την αναγνώριση της ισοτιµίας τίτλων σπουδών ανωτέρων σχολών εξωτερικού προς τίτλους σπουδών ανωτέρων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Όριο ηλικίας για τον διορισμό προσωπικού των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών

Θέμα: Όριο ηλικίας για τον διορισμό προσωπικού των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 601 Προς τον: Υπουργό Εσωτερικών κύριο Π. Παυλόπουλο Βασιλίσσης Σοφίας 15, 106.74 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Όριο ηλικίας για τον διορισμό προσωπικού των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Ε ΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Κ ΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα»

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα» Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2004 Αριθµ. Πρωτ.: ΟΑ/ Φ13 / 1873 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική Αθήνα, 16.9.2005 Αρ.Πρωτ 14350.01/2005, 14352.01/2005 Χειριστές: Μίλτος Παύλου 210.7289718 Ματίνα Πούλου 210.7289697 Προς κύριο Κωνσταντίνο Ράµµα, Ειδικό Γραµµατέα Θεµάτων Σπουδών, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέµα: Προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΗ ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Νοµιµότητα διαγωνισµού πλήρωσης θέσης Ειδικού Εργαστηριακού ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε. Ι.Π.). Υποχρέωση ενηµέρωσης συµµετέχοντος ως προς το αποτέλεσµα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ69-3Ν8. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας :

ΑΔΑ: 45Ψ69-3Ν8. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση. Το ζήτημα του διορισμού των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει καταστεί, δυστυχώς, ένα εξαιρετικά

Αιτιολογική Έκθεση. Το ζήτημα του διορισμού των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει καταστεί, δυστυχώς, ένα εξαιρετικά Αιτιολογική Έκθεση Το ζήτημα του διορισμού των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει καταστεί, δυστυχώς, ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα, το οποίο έχει ταλανίσει τόσο τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Ενηµέρωση Πληροφόρηση υποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού σε φορείς της δηµόσιας διοίκησης βάσει του ν. 2190/1994 Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΘΕΜΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ :210-3648044 Φαξ :210-3648049 E- mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα:

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα: Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Διακριτική μεταχείριση σε βάρος των γυναικών από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Συντάκτης: Την παρούσα έκθεση έρευνας συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Απριλίου 2006 Αρ. Πρωτ.:18601,18264 2.1 Xειριστές: Δ.Αγγελάκη, Β. Θωμόπουλος

Αθήνα, 18 Απριλίου 2006 Αρ. Πρωτ.:18601,18264 2.1 Xειριστές: Δ.Αγγελάκη, Β. Θωμόπουλος Αθήνα, 18 Απριλίου 2006 Αρ. Πρωτ.:18601,18264 2.1 Xειριστές: Δ.Αγγελάκη, Β. Θωμόπουλος Προς Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΠΘ κο Καραμάνο Ανδρέα Μητροπόλεως 15 10185 Αθήνα Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, Στο Συνήγορο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

5. Την υπ αριθµ. 560/5-8/2011 (ορθή επανάληψη ) απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρεθύµνης περί Καθορισµού θέσεων και ειδικοτήτων.

5. Την υπ αριθµ. 560/5-8/2011 (ορθή επανάληψη ) απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρεθύµνης περί Καθορισµού θέσεων και ειδικοτήτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυµνο 02-09-2011 Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Αριθµ. Πρωτ.: 1063 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ.

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5009-4/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 128/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5009-4/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 128/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5009-4/11-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 128/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 2-4-2015 Στις 31/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνηµµένο και Παραρτήµατα

Συνηµµένο και Παραρτήµατα Συνηµµένο και Παραρτήµατα Α. Το παράπονο αυτό, καταγγελία, στρέφεται εναντίον νοµοθετικής πράξης της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής ηµοκρατίας, η οποία παραβιάζει ή και δεν συνάδει µε το γράµµα,

Διαβάστε περισσότερα

113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 330

113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 330 Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 02.00] [ΦΕΚ 515/8-10-2008] Τα πτυχία που οδηγούν στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση αναφέρονται στη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που δηµοσιεύτηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών Σπουδές....5 Θέσεις Εργασιας για του Απφοίτους του Τμήματος Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ Ι. Ιστορικό αναφορών

ΠΟΡΙΣΜΑ Ι. Ιστορικό αναφορών Αθήνα, 26.06.2006 Α.Π. : 17610/04.11.2005, 18273/15.11.2005, 19294/02.12.2005 Ειδικός Επιστήμονας: Λ.Μπιγιλάκη Βοηθός Επιστήμονας: Ε.Μπενέκου Προς Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Γραφείο Υφυπουργού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων Αρ. Πρωτ. 33 Ημερ.: 18/4/2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2. Πρόεδρο της Βουλής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 Αθήνα Telefax : 210 5295156

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &. Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ: Β ------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Η.Π.: 311998/04-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΑΙΤΗΣΗ Της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος» (Δ.Ο.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 9 Α όπως

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Νόμου που παραβιάζει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο τόσο των

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις»

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή K.Ι. Γουργουλιάνη Ξάνθη, 22 Ιουνίου 2011

Προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή K.Ι. Γουργουλιάνη Ξάνθη, 22 Ιουνίου 2011 , Πρόεδρος, Τηλ. & FAX 2541079955, Κιν. 6939699465, akaratzi@ee.duth.gr, Γ. Γραμματέας, Κιν. 6946952669, rodi@uom.gr Αρ. πρωτ.: 32 Προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή K.Ι. Γουργουλιάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γιώργου Σ.-Π. Κατρούγκαλου, αν. καθηγητή ΔΠΘ, κατοίκου, ως εκ της υπηρεσίας του, Κομοτηνής, οδός Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1 Απριλίου 2010 Αρ. Πρωτ

Αθήνα 1 Απριλίου 2010 Αρ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑ, 19-08-2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.:115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Άρθρο Θέματα Ειδικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική»

«Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική» ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΒΑΛΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 «Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική» Στο µεταίχµιο µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών Σέρρες, 03/02/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.11.2/1038 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, φοιτητή όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, φοιτητή όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 26 / 2 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8783 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟ ΩΝ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση : Κ. Καραµανλή 1 Πληρ.: Κελεφού Αµαλία Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων» 1 Τρίκαλα 17 / 6 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης ΕΜΠ Π. Πατρών & ΤΕΕ Τµ. υτικής Ελλάδας, 8-12-2001 Πανεπιστήµια (ΑΕΙ) Ν1268/82 έχουν ως αποστολή Να παράγουν και να µεταδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ 1 Η Π.Ο.Ε.Ο. εκπροσωπεί πανελλαδικά τον κλάδο των αδειούχων οδοντοτεχνιτών (αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθηνών και αποφοίτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α.

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. 1. Αίτηση Έγγραφής (χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής). 2. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 25-5- 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 100 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Πρωτ. 941 Αθήνα 6/5/2008. Προς Τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αριθµ.Πρωτ. 941 Αθήνα 6/5/2008. Προς Τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Αριθµ.Πρωτ. 941 Αθήνα 6/5/2008 Θέµα: Σχέδιο Νόµου για την Ειδική Αγωγή ΣΧΕΤ: Αρ. Πρωτ:2208/2-4-08 επιστολή σας Προς Τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Κύριε Υπουργέ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ακολουθούµενη από το TEE πρακτική να απαιτεί ακαδηµαϊκή αναγνώριση των

1 Η ακολουθούµενη από το TEE πρακτική να απαιτεί ακαδηµαϊκή αναγνώριση των Oι αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική Αιτιολογηµένη Γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µετά την έκδοση του Π.. 385/2002, µε το οποίο τροποποιήθηκαν διατάξεις του Π.. 165/2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Διανομή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ (άρθρο 25 παρ. 4 του ν.1975/1991 και άρθρο 8 παρ. 1 του π.δ. 61/1999) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9 Απριλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 5027/09/2.2 Χειριστές: Καλλιόπη Λυκοβαρδή Δημήτρης Βερέμης Τηλέφωνο: Φαξ :

Αθήνα, 9 Απριλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 5027/09/2.2 Χειριστές: Καλλιόπη Λυκοβαρδή Δημήτρης Βερέμης Τηλέφωνο: Φαξ : Αθήνα, 9 Απριλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 5027/09/2.2 Χειριστές: Καλλιόπη Λυκοβαρδή Δημήτρης Βερέμης Τηλέφωνο: 21 0 72 89 Φαξ :21 0 72 92 129 Προϊστάμενο Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής Θέατρο Ολύμπια Ακαδημίας 59-61

Διαβάστε περισσότερα