ΑΔΑ: 7Φ8Α4653ΠΣ-Ψ9Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 7Φ8Α4653ΠΣ-Ψ9Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΠ.Δ.Σ. & Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Αμαρούσιο Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Χ. Χατζάκη Τηλέφωνο: FAX: INFORMATICS DEVELOPMEN Βαθμός Ασφαλείας:. T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι:. Μαρούσι, /Β1/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :40:29 EET Reason: Location: Athens ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 4 του άρθρου 21 του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α / ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α του ν. 3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4369/ το άρθρο 1 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ. Α ) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε παραγρ.1 και 3 με τις διατάξεις της παρ.1 τωνν.2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ. Α ) όπου προστέθηκε με την παρ. 1, άρθρο 12 και Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ. Α ). 3. το Ν 2725/1999 ( ΦΕΚ 121 Α ) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις». 4. το άρθρο 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού. τομέα και άλλες διατάξεις» 5. το Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ. Α ) «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» 6. τις παραγρ. 4,5,6 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 τ. Α ) 7. το άρθρο 32 του Ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ233 τ. Α ) 8. Το Ν 4186/2013 ( ΦΕΚ 193 Α ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 9. Την παρ. 5 του άρθρου 42 του Ν.4351/2015 ( ΦΕΚ 164 Α ) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις». 10. το Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 τ. Α ) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. το Π.Δ.46/16 (ΦΕΚ 74 Α/ ) : Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου. 12. το Π.Δ. 56/16 (ΦΕΚ 91 Α/ Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 98 Α/ ) : Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). 13. την αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 τ. Β ) Υπουργική απόφαση «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας καθώς και αυτών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες..», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. την αριθμ. Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 τ. Β ) Υπουργική απόφαση «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. την αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272 τ. Β ) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες..» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 16. την αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΕΚ 422 τ. Β ) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.151/39470/Β6/2010 (ΦΕΚ529 τ. Β ) όμοια. 17. της αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ 2544 τ. Β ) Υπουργική απόφαση «Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». 18. την αριθμ. Φ.151/31559/Β6/2009 (ΦΕΚ 544 τ. Β ) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση επιτροπής επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». 19. την αριθμ. Φ.253/143554/Β6/2010 (ΦΕΚ 1794 τ. Β )«Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πασχόντων από σοβαρές ασθένειες κ.λπ.». 20. την αριθμ /ΙΒ/2010 (ΦΕΚ 1180 τ. Β ) απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων». 21. Την αριθμ. Φ 253/193309/Α5(ΦΕΚ 2647 Β /2015) Υ.Α. «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013(ΦΕΚ 193 Α /2013)»όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 22. Την αριθμ. Φ.151/17557/Α5 ( ΦΕΚ 290 Β /2016) Υ.Α. «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ ) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ)..και Σχολές Αστυφυλάκων». 23. Την αριθμ. Φ 251/37802/Α5(ΦΕΚ 698 Β /2016) Υ.Α, «Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν 4186/2013(ΦΕΚ 193 τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 24. Την αριθμ / /Α5(Β 1353)ΚΥΑ «Τροποποίηση και συμπλήρωση με βάση το άρθρο 42 του Ν 4351/2015 της με αρ. Φ 151/24463/Β6/ ΥΑ (ΦΕΚ 422 Β ). 25. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 26. Το άρθρου 20 περ. ιβ του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α / ) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3γ του άρ.10 του ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/τ.Α / ).

3 27. το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 τ. Α ) 28. Το π.δ. 73/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α / ). 29. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» ( ΦΕΚ 210 τ. Α / ) 30. Την αρίθμ. Υ29/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/τ.Β / ). 31. Τις με αριθμ. 2/33374/0022/ (1393 τ. Β ), 2/41654/ΔΕΠ/ ( 272 τ. ΥΟΔΔ) ΚΥΑ. 32. Το γεγονός ότι η διοργάνωση και διενέργεια των πανελληνίων εξετάσεων, καθώς και η έκδοση των αποτελεσμάτων καλύπτει το διάστημα όλου του έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου πολλές επιτροπές απασχολούνται τουλάχιστον επί τρίμηνο και κυρίως τους μήνες 33. Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, ανάλογα με το αντικείμενό τους. 34. Την με αρ. πρωτ /B1/ Εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 35. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ποσού ύψους εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ ( ) περίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, και για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη που θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ειδ. φορέα , ΚΑΕ Αποφασίζουμε: Καθορίζουμε αμοιβή κατ αποκοπή ή κατά γραπτό δοκίμιο ή κατ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης ή εξέτασης για τους Προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς, τους βοηθούς γραμματείς, τους επιτηρητές, τους βαθμολογητές, τους αναβαθμολογητές, το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και τους νόμιμους αναπληρωτές τους που απασχολούνται στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών, των Αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ καθώς και εφάπαξ αποζημίωση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών των προέδρων, μελών, γραμματέων των διαφόρων επιτροπών και του λοιπού εκπαιδευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, που συμμετέχει στις διαδικασίες συγκέντρωσης δικαιολογητικών και επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ακολούθως: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1. α. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (KEE) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (παράγρ. 2 του άρθρου 13 και εδάφ. β παράγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με τα εδάφια β, γ και δ παράγρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ. Α και παράγρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 21/2011 ΦΕΚ 72 τ. Α και την παράγρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 41/2011 ΦΕΚ 107 τ. Α ) α) Πρόεδρος: 800,00 β) Αντιπρόεδρος: 700,00 γ) Τακτικά Μέλη: 600,00 δ) Εκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200,00 ε) Γραμματέας: 600,00 στ) Βοηθοί Γραμματείς: 400,00 ζ) Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών του Δημοσίου ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση της ΚΕΕ στο έργο της για κάθε της για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40) ημέρες για καθένα: 12,00

4 β. Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (άρθρο 6 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009, ΦΕΚ 422 τ. Β ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.151/39470/Β6/2010 ΦΕΚ 529 τ. Β και Φ. 151/75687/ ΚΥΑ( ΦΕΚ 1353 τ. Β ) α) Πρόεδρος: 800,00 β) Αντιπρόεδρος: 700,00 γ) Τακτικά Μέλη: 600,00 δ) Εκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200,00 ε) Γραμματέας: 600,00 στ) Βοηθοί Γραμματείς: 400,00 ζ) Εκπαιδευτικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για την υποβοήθηση του έργου της Κεντρικής Επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα (30) ημέρες για καθένα: 12,00 2. Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων αποφοίτωνγεν. Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. (Κεφάλαιο Β άρθρο 10 και παράγρ. 2 του άρθρου 13 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΕΚ 1538 τ. Β υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγρ. 8, 9 και 11 της αριθμ. Φ.253/27465/Β6/2009 ΦΕΚ 493 τ. Β όμοιας) α) Πρόεδρος: 800,00 β) Αντιπρόεδρος: 700,00 γ) Τακτικά Μέλη και Γραμματέας: 600,00 δ) Εκτακτα μέλη εισηγητές θεμάτων για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200,00 ε) Βοηθ. Γραμματέα: 400,00 στ) Γιατρός για την εξέταση των φυσικώς αδυνάτων, για κάθε ημέρα εξέτασης: 36,00 ζ) Υπάλληλοι του ΥΠΠΕΘ για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής: 350,00 3. Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων ειδικών κατηγοριών (παράγρ. Α του άρθρου 11 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ. Β Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 27 και 29 της αριθμ. Φ.151/34623/Β6/2009 ΦΕΚ 636 τ. Β και της Φ. 151/47149/Α5/2016/ΦΕΚ 820 Β όμοιας) α) Πρόεδρος: 800,00 β) Αντιπρόεδρος: 700,00 γ) Τακτικά Μέλη: 600,00 δ) Εκτακτα μέλη εισηγητές, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200,00 ε) Γραμματέας: 400,00 στ) Βοηθοί Γραμματείς: 300,00 ζ) Διοικητικοί Υπάλληλοι του ΥΠΠΕΘ ή Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής: 250,00 4. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων των Ειδικών Κατηγοριών (παράγρ. Β του άρθρου 11 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ. Β υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγρ. 30 της αριθμ. Φ.151/34623/Β6/2009 ΦΕΚ 636 τ. Β ΚΥΑ και της Φ. 151/47149/Α5/2016/ΦΕΚ 820 Β όμοιας) α) Πρόεδρος: 800,00 β) Αντιπρόεδρος: 700,00 γ) Μέλος: 600,00 δ) Γραμματέας: 400,00 δ) Βοηθοί Γραμματείς: 300,00 ε) Εκτακτα μέλη εισηγητές για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200,00 στ) Γιατρός για κάθε ημέρα εξέτασης: 36,00 ζ) Διοικητικοί Υπάλληλοι του ΥΠΠΕΘ ή Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής: 250,00

5 5. α. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (παράγρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65τ. Α, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το εδάφιο α παράγρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ. Α ) Πρόεδρος, Μέλη, Γραμματέας, Προσωπικό από Υπαλλήλους της Κεντρικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ή Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς Δ.Ε. και το αναγκαίο προσωπικό από δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών του Δημοσίου ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής και τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πενήντα (50) ημέρες για καθένα: 12,00 β. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του άρθρου 1 της αριθμ.φ.151/24463/β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.β ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την Φ151/64333/Α5/2015 ΦΕΚ 721 τ. Β ΚΥΑ Πρόεδρος, Μέλη, Γραμματέας, Προσωπικό από Διοικητικούς Υπαλλήλους της Κ.Υ. του ΥΠΠΕΘ ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και για την επικουρία της επιτροπής εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΠΕΘ ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για α κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40) ημέρες για καθένα: 12,00 6. α. Περιφερειακοί Επόπτες εξετάσεων Γενικών Λυκείων (παράγρ. 3 του άρθρου 13 και παράγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το εδάφιο ε παράγρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 (ΦΕΚ 22 τ. Α ), παράγρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 21/2011 (ΦΕΚ 72 τ. Α ). Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων: 546,00 Βοηθός Επόπτη: 360,00 Διοικητικός ή εκπαιδευτικός (επικουρία): 300,00 β. Επόπτες Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΕΚ 422 τ. Β ) ΚΥΑ και Φ 151/75687/ ΚΥΑ( ΦΕΚ 1353 τ. Β ) Επόπτης: 267,00 Βοηθός Επόπτη: 245,00 7. α. Επιτροπές Εξετάσεων Διευθύνσεων Δ.Ε. Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (παράγρ. 4 του άρθρου 13 και εδάφιο β παράγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα εδάφια στ και ζ παράγρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ. Α και παράγρ. 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 21/2011 ΦΕΚ 72 τ. Α και την παράγρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 41/2011ΦΕΚ 107 τ. Α ) α) Πρόεδρος: 419,00 β) Μέλη: 320,00 γ) Γραμματέας: 296,00 δ) Βοηθοί Γραμματείς: 246,00 ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης:344,00 β. Επιτροπές Επαναληπτικών Εξετάσεων Διευθύνσεων Δ.Ε. Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων α) Πρόεδρος: 200,00 β) Μέλη: 180,00 γ) Γραμματέας: 180,00 δ) Βοηθοί Γραμματείς: 130,00 ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης:180,00 8. α. Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων (Λ.Ε.Ε.) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (παραγρ. 5 του άρθρου 13 και τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγρ. 2 του άρθρου 25 του του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α, όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 41/2011 ΦΕΚ 107 τ. Α ) α) Πρόεδρος: 344,00 β) Μέλη: 270,00 γ) Γραμματέας: 270,00 δ) Βοηθοί Γραμματείς: 222,00 ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης:344,00

6 στ) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα εξέτασης:12,00 β. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων ΕΠΑ.Λ του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.151/24463/ Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ. Β ΚΥΑ και Φ 151/75687/ (ΦΕΚ 1353 τ. Β )ΚΥΑ. α) Πρόεδρος: 344,00 β) Μέλη: 270,00 γ) Γραμματέας: 270,00 δ) Βοηθοί Γραμματείς: 222,00 ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης:344,00 στ) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα εξέτασης:12,00 9. Ομάδες επιτηρητών (άρθρο 19 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α και άρθρο3 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ. Β κοινής υπουργικής απόφασης). Επιτηρητής για κάθε μέρα εξετάσεων: 14, Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων για τις εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων (άρθρο 6, 7 και 8 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΕΚ 1538 τ. Β υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με την παραγρ. 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α ) α) Ξένες γλώσσες και Αρμονία, για κάθε ημέρα εξέτασης 1) Επόπτης: 38,00 2) Πρόεδρος εξεταστικού κέντρου: 38,00 3) Μέλος, γραμματέας, χειριστές ηλεκτρονικής μετάδοσης των θεμάτων: 36,00 4) Βοηθοί Γραμματείς: 34,00 5) Επιτηρητές: 15,00 6) Συνοδοί εκπαιδευτικοί για τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά προς τα Βαθμολογικά κέντρα: 12,00 7) Βοηθητικό προσωπικό: 12,00 β) Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, για κάθε ημέρα εξέτασης 1) Επόπτης: 56,00 2) Πρόεδρος: 56,00 3) Μέλος, γραμματέας: 48,00 4) Βοηθοί Γραμματείς, χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης: 48,00 5) Επιτηρητές: 27,00 6) Βοηθητικό προσωπικό: 12,00 7) Συνοδοί εκπαιδευτικοί για τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά προς τα Βαθμολογικά κέντρα: 12,00 γ) Ελεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 1) Επόπτης: 40,00 2) Πρόεδρος: 40,00 3) Μέλος, γραμματέας, χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης: 38,00 4) Βοηθοί Γραμματείς: 35,00 5) Ειδικός επόπτης ελέγχου μουσικών και ακουστικών ικανοτήτων: 51,00 6) Επιτηρητές: 15,00 7) Βοηθητικό Προσωπικό: 12,00 8) Συνοδοί εκπαιδευτικοί για τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά προς τα Βαθμολογικά κέντρα: 12, Επόπτες και Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών κατηγοριών του άρθρου 12 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ. Β ΥΑ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. α) Επόπτης: 336,00 β) Πρόεδρος: 310,00 γ) Αντιπρόεδρος: 270,00

7 δ) Μέλη: 270,00 ε) Γραμματέας: 270,00 στ) Σχολίατρος ή άλλος γιατρός, Βοηθοί Γραμματείς: 232,00 ζ) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης: 264,00 η) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι επτά (7) ημέρες για καθένα: 12,00. θ) Επιτηρητές για κάθε ημέρα επιτήρησης: 15, α. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών ΓΕΛ (παράγρ. 2 και 3 του άρθρου 21 και εδάφιο β παράγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα εδάφια α και β παράγρ. 7 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 (ΦΕΚ 22 τ. Α ). α) Πρόεδρος: 700,00 β) Αντιπρόεδρος: 650,00 γ) Μέλη: 500,00 δ) Γραμματέας: 500,00 ε) Βοηθοί Γραμματείς: 400,00 στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από το βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα πέντε (35) ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας, έρευνας και Θρησκευμάτων.: 16,00 β. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών Επαναληπτικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου α) Πρόεδρος: 520,00 β) Αντιπρόεδρος: 480,00 γ) Μέλη: 400,00 δ) Γραμματέας: 424,00 ε) Βοηθοί Γραμματείς: 336,00 στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από το βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δώδεκα (12) ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 16,00 γ. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών ΕΠΑ.Λ του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.β ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.151/39470/Β6/2010 ΦΕΚ 529 τ.β όμοια, και Φ 151/75687/Α5/2016 ΦΕΚ 1353 τ. Β ΚΥΑ. α) Πρόεδρος: 700,00 β) Αντιπρόεδρος: 650,00 γ) Μέλη 500,00 δ) Γραμματέας: 500,00 ε) Βοηθοί Γραμματείς: 400,00 στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από το βοηθητικό προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα (30) ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 16, Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών ειδικών μαθημάτων και Ομάδες βαθμολογητών αναβαθμολογητών (άρθρο 12 της αριθμ. Φ.253/Β6/128314/2002 ΦΕΚ 1538 τ. Β υπουργικής

8 απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 14 της αριθμ. Φ.253/27465/Β6/2009 ΦΕΚ 493 τ. Β, άρθρο 14 της αριθμ. Φ.253/Β6/128314/2002 ΦΕΚ 1538 τ. Β όμοιας. α) Πρόεδρος: 490,00 β) Αντιπρόεδρος: 438,00 γ) Μέλος, Γραμματέας: 388,00 δ) Βοηθοί Γραμματείς: 361,00 ε) Προϊστάμενοι βαθμολόγησης: 335,00 στ) Βαθμολογητές Αναβαθμολογητές για κάθε βαθμολογούμενο (πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση) αναβαθμολογούμενο γραπτό δοκίμιο: 2,10 ζ) Υπάλληλοι από διοικητικούς, εκπαιδευτικούς, βοηθητικό προσωπικό, υπηρετικό προσωπικό (καθαρίστριες) για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 16, Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου γραπτών πανελλαδικών εξετάσεων και ειδικών μαθημάτων ειδικών κατηγοριών (άρθρ. 13 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ. Β υπουργικής απόφασης. α) Πρόεδρος: 490,00 β) Αντιπρόεδρος: 438,00 γ) Μέλη: 388,00 δ) Γραμματέας: 361,00 ε) Βοηθοί γραμματείς: 335,00 στ) Προσωπικό από εκπαιδευτικούς Δ.Ε, ή διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ., βοηθητικό προσωπικό κατ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι είκοσι (20) ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 16,00 ζ) Βαθμολογητές αναβαθμολογητές για κάθε γραπτό που βαθμολογούν ή αναβαθμολογούν: 2, Ομάδες Βαθμολογητών και Αναβαθμολογητών (Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.) (του Π.Δ.46/16 (ΦΕΚ 74 Α/2016) παράγρ. 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ. Β κοινής υπουργικής απόφασης, παράγρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 41/2011 ΦΕΚ 107 τ. Α άρθρο 2 της αριθμ. Φ 151/75687/ κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 1353 τ. Β ) Βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές, για κάθε γραπτό που βαθμολογούν ή αναβαθμολογούν: 2,10 Σε κάθε βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή ορίζεται ποσό εφάπαξ αποζημίωσης εφόσον βαθμολογήσει συνολικά από ένα (1) μέχρι και είκοσι (20) γραπτά και μόνο για τα μαθήματα στα οποία ο συνολικός αριθμός των τετραδίων του Βαθμολογικού Κέντρου δεν υπερβαίνει τα (20): 50, Επιτροπές εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και Ειδικών Κατηγοριών (αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ. Β ) υπουργική απόφαση παράγρ. 3α και β του μόνου άρθρου της αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009 ΦΕΚ 2544 τ. Β υπουργικής απόφασης παράγρ. 4 του άρθρου 3 και άρθρο 5 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ. Β κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.151/39470/Β6/2010 ΦΕΚ 529 τ. Β όμοια, άρθρο 2 της αριθμ. Φ 151/75687/ κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 1353 τ. Β ) α) Πρόεδρος, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11 ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ., 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες: 40,00

9 β) Για κάθε μέλος εξεταστή (βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή) και για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 γ) Γραμματέας, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11 ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ., 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια, και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες: 21,00 δ) Σχολίατρος ή άλλος γιατρός, για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 ε) 1. Βοηθοί γραμματείς για την υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες: 16,00 2. Επικουρικό Προσωπικό για την υποβοήθηση της επιτροπής των ΕΠΑ.Λ. για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11 ημέρες: 16,00 3. Βοηθητικό Προσωπικό (επιστάτες καθαρίστριες) για την υποβοήθηση της επιτροπής των ΕΠΑ.Λ. για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 8 ημέρες: 16,00 στ) Επιτηρητές για κάθε ημέρα εξέτασης: 14,00 ζ) Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για κάθε ημέρα εξέτασης: 26, Επιτροπές εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ειδικών μαθημάτων (άρθρο 13 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΕΚ 1538 τ. Β υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το εδάφιο β της παραγράφου 16 και την παράγραφο 17 της αριθμ. Φ.253/27465/Β6/2009 ΦΕΚ 493 τ. Β όμοιας). α) Πρόεδρος, για κάθε ημέρα εξέτασης: 40,00 β) Για κάθε μέλος εξεταστή (βαθμολογητή αναβαθμολογητή) και για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 γ) Γραμματέας, για κάθε ημέρα εξέτασης: 21,00 δ) Σχολίατρος ή άλλος γιατρός, για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 ε) Επιτηρητής για κάθε ημέρα εξέτασης Ξένες Γλώσσες: 15,00 Αρμονία, Ελεγχος Μουσικών και Ακουστικών Ικανοτήτων: 15,00 Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο: 26,70 στ) Βοηθοί γραμματείς για τη δημιουργία αρχείου καταχώρησης βαθμολογίας και γενικά την υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 3 ημέρες: 16, Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι για τη μεταφορά γραπτών δοκιμίων ή αποκομμάτων γραπτών δοκιμίων (παράγρ. 4 και 5 του άρθρου 13 και εδάφιο β παράγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 τ. Α ) παράγρ. 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 21/2011 (ΦΕΚ 72 τ. Α ) και την παράγρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 41/2011 (ΦΕΚ 107 τ. Α ) και των αριθμ. Φ.253/128314/Β6/02 ΦΕΚ 1538 τ. Β, Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272 τ. Β ) υπουργικών αποφάσεων και Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΕΚ 422 τ. Β κοινή υπουργική απόφαση) Εκπαιδευτικοί ή υπάλληλοι ή οδηγοί αυτοκινήτων του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ή άλλων Υπουργείων για τη μεταφορά γραπτών δοκιμίων ή αποκομμάτων των καταστάσεων υποψηφίων για κάθε ημέρα απασχόλησης: α) από την Επιτροπή Εξετάσεων Διεύθυνσης Δ.Ε. ή τη Λυκειακή Επιτροπή προς τα Β.Κ. και αντίστροφα:40,00 β) από τις Λυκειακές Επιτροπές προς τις Επιτροπές\Εξετάσεων Διεύθυνσης Δ.Ε. και αντίστροφα: 12,00 γ) από τα Β.Κ. προς τη Δ/νση Μηχανογράφησης του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.: 40, Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας (άρθρο 11της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/02 ΦΕΚ 1538 τ. Β υπουργικής απόφασης και άρθρο 15 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ. Β όμοιας) α) Επόπτης, Πρόεδρος: 350,00 β) Μέλος, γιατρός, γραμματέας: 270,00 γ) Βοηθοί Γραμματείς: 215,00 δ) Υπάλληλοι από το διοικητικό ή βοηθητικό προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής: 188,00

10 20. Επιτροπή αναβαθμολόγησης Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. (παράγρ. 4 του άρθρου 24 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α παράγρ. 4 του άρθρου 17 του Π.Δ. 56/2016 ΦΕΚ 91 Α/ ) Στον κάθε βαθμολογητή και στον αναβαθμολογητή ποσό εφάπαξ αποζημίωσης, εφόσον αναβαθμολογήσουν από ένα (1) μέχρι δέκα (10) γραπτά: 46,00 και για κάθε επιπλέον γραπτό που αναβαθμολογεί: 1,60 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων του εξωτερικού (άρθρο 9 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ. Β υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της Φ.151/64998/Β6/2011 ΦΕΚ 1307 τ. Β ) α) Πρόεδρος: 350,00 β) Μέλη: 300,00 γ) Γραμματέας: 300,00 δ) Βοηθοί Γραμματείς: 280,00 2. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου μηχανογραφικών Αλλοδαπών Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής καταγωγής (άρθρο 10 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.β υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της Φ.151/64998/Β6/2011 ΦΕΚ 1307 τ. Β ) α) Πρόεδρος: 350,00 β) Μέλη: 300,00 γ) Γραμματέας: 300,00 δ) Βοηθοί Γραμματείς: 280,00 3. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες». (άρθρο 7 της αριθμ. Φ.253/143554/Β6/2010, ΦΕΚ 1794 τ. Β υπουργικής απόφασης) α) Πρόεδρος: 500,00 β) Μέλη: 400,00 γ) Γραμματέας: 400,00 4. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες» του άρθρου 8 της αριθμ. Φ.253/143554/Β6/2010, ΦΕΚ 1794 τ. Β υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. α) Πρόεδρος: 500,00 β) Μέλη: 400,00 γ) Γραμματέας: 400,00 5. α. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων ΓΕΛ (άρθρο 11 του Κεφαλαίου Γ της αριθμ. Φ.253/28934/Β6/2006 ΦΕΚ 391 τ.β υπουργικής απόφασης) Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, από διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΠΕΘ ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. και για την πραγμάτωση των σκοπών της επιτροπής εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή υπαλλήλους του ΥΠΠΕΘ ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πενήντα (50) ημέρες για καθένα: 12,00 β. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. του άρθρου 7 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ. Β κοινής υπουργικής απόφασης Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, από διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΠΕΘ ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. και για την πραγμάτωση των σκοπών της επιτροπής εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή υπαλλήλους του ΥΠΠΕΘ ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40) ημέρες για καθένα: 12,00.

11 6. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής Ειδικών Κατηγοριών(άρθρο 14 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ. Β υπουργικής απόφασης) Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, υπάλληλοι για δημιουργία αρχείου υποψηφίων, ελέγχου ορθής καταχώρισης προτιμήσεων των υποψηφίων και γενικά την υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα (30) ημέρες για καθένα: 12,00 7. Επιτροπή επιλογής αθλητών (αριθμ. Φ.151/31559/Β6/2009 ΦΕΚ 544 τ. Β κοινή υπουρ γική απόφαση) α) Πρόεδρος: 350,00 β) Μέλη: 300,00 γ) Γραμματέας: 300,00 δ) Βοηθοί Γραμματείς: 250,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στα Κεφάλαια Α, Β καταβάλλονται στους δικαιούχους μετά το πέρας των εξετάσεων ή εργασιών με έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ή ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) και σε βάρος των εξής πιστώσεων: α) για όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις 1 5 του Κεφαλαίου Α και σε όλες τις περιπτώσεις του Κεφαλαίου Β, του ΚΑΕ 0515 του Ειδικού Φορέα «Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση», β) για όσους εμπίπτουν στις υπόλοιπες περιπτώσεις του Κεφαλαίου Α, του προϋπολογισμού των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του ΚΑΕ 0515 του Ειδικού Φορέα 182 «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», γ) για τις δαπάνες που προβλέπονται στην πρώτη περίπτωση του Κεφαλαίου Γ και αφορούν απασχόληση Σάββατα και Κυριακές στις Επιτροπές των περιπτώσεων 1 5 του κεφαλαίου Α και των περιπτώσεων 4, 5, 6 και 7 του κεφαλαίου Β, του ΚΑΕ 0512 του Ειδικού Φορέα «Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση», δ) για τις δαπάνες που προβλέπονται στην πρώτη περίπτωση του Κεφαλαίου Γ και αφορούν απασχόληση Σάββατα και Κυριακές στις Επιτροπές των περιπτώσεων 6 20 του κεφαλαίου Α, του ΚΑΕ 0512 του Ειδικού Φορέα 182 «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και πραγματοποιούνται από τους εκκαθαριστές των τακτικών αποδοχών, ε) για τις δαπάνες που προβλέπονται στη πρώτη περίπτωση του Κεφαλαίου Γ και αφορούν απασχόληση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά το πέρας του διδακτικού έτους στις Επιτροπές 6 20 του κεφαλαίου Α, του ΚΑΕ 0563 του Ειδικού Φορέα 182 «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και πραγματοποιούνται από τους εκκαθαριστές των τακτικών αποδοχών. 2. Η πληρωμή των αποζημιώσεων που προβλέπονται στα ΚΕΦ. Α, Β και στην περίπτωση 1 του Κεφαλαίου Γ γίνεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Καταστάσεις πληρωμής σε τέσσερα (4) αντίγραφα, θεωρημένα από τον Πρόεδρο της οικείας Επιτροπής ή ελλείψει Προέδρου από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. β) Πρόσφατη βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών των δικαιούχων, ή για όσους απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου, αντίγραφο σύμβασης ή βεβαίωση πρόσληψης. γ) Αντίγραφο απόφασης σύστασης Επιτροπής ή ορισμού προσωπικού απασχόλησης. δ) Αντίγραφο απόφασης καθορισμού του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων. ε) Αντίγραφο της παρούσας απόφασης. 3. Ειδικά για την πληρωμή των αποζημιώσεων που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις γ), δ) και ε) της περίπτωσης 1 του παρόντος Κεφαλαίου, πέραν των δικαιολογητικών της περίπτωσης 2, απαιτείται και βεβαίωση του Προέδρου της οικείας Επιτροπής ή του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας για την προσφορά της παρεχόμενης εργασίας τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.».

12 Οι με αρ. αριθμ. 2/33374/0022/ (1393 τ. Β ) και 2/41654/ΔΕΠ/ ( 272 τ. ΥΟΔΔ) ΚΥΑ καταργούνται. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42703 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4268 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 221893/Β1 Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας:. Να διατηρηθεί μέχρι:.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας:. Να διατηρηθεί μέχρι:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΠ.Δ.Σ. & Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42703 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4268 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 221893/Β1 Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1393 27 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/33374/0022 Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ.Πρωτ.Βαθμός Πρωτ. Φ.253.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ.Πρωτ.Βαθμός Πρωτ. Φ.253. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 780 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των ασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ----- ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ----- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 422 9 Μαρτίου 2009 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ : Βαθμός Ασφάλειας: Να διατηρηθεί μέχρι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ : Βαθμός Ασφάλειας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. τους κ.κ. Προέδρους των Βαθμολογικών Κέντρων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

ΠΡΟΣ: 1. τους κ.κ. Προέδρους των Βαθμολογικών Κέντρων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το υπουργείο ανακοινώνει σήμερα το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2017, με τα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το υπουργείο ανακοινώνει σήμερα το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2017, με τα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Foititikanea.gr ΑΔΑ: 698Η4653ΠΣ-56Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Foititikanea.gr ΑΔΑ: 698Η4653ΠΣ-56Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2249/τ.Β /

ΦΕΚ 2249/τ.Β / ΦΕΚ 2249/τ.Β /30-06-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέα Παπανδρέου ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου Ανδρέας Λάμπος FAX:

Ανδρέα Παπανδρέου ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:  Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου Ανδρέας Λάμπος FAX: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 22-4 -2016 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/69270/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εξετάσεων των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εξετάσεων των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 17-3 -2015 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/44764/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22987 4 ουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2275 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Σύναψη σύμβασης μίσθωσης μεταφορικών μέσων από το Πολυτεχνείο Κρήτης. 2 Ωρολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Εξεταζόμενοι με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανελλήνια εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

------ ------ Φ.259/ 70041 /Β6. FAX: 2103442077 e-mail: dode_t3@ypepth.gr

------ ------ Φ.259/ 70041 /Β6. FAX: 2103442077 e-mail: dode_t3@ypepth.gr Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 16/6/2010 ΤΜΗΜΑ Γ Αρ.Πρωτ. Βαθµ.Προτερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26411 5 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β 1567) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.04 13:06:09 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ3Π9-Ψ6Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ «Α Π Ο Φ Α Σ Η»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 o ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. /ση: Μουρούζη 4, Τ.Κ.:106 74 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.10.2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ.4051 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Αθήνα Τηλέφωνο : 213-2161244 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 Αριθμ. Φ.253/155439/Β6 (1) Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 3362/τ.Β /

ΦΕΚ 3362/τ.Β / ΦΕΚ 3362/τ.Β /25-9-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ «Α Π Ο Φ Α Σ Η»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 o ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. /ση: Μουρούζη 4, Τ.Κ.:106 74 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/ νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:35:44 EET Reason: Location: Athens : 0 4653 7-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. ΘΕΜΑ: Παράταση υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν. 4178/2013 μέχρι

ΠΡΟΣ. ΘΕΜΑ: Παράταση υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν. 4178/2013 μέχρι ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 443 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1268 26 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 2/23501/ 0022/2006 (ΦΕΚ 727 τ.β )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. για το ακαδημαϊκό έτος

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. για το ακαδημαϊκό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Φ.840/2/8277/Σ.82/2018,ΦΕΚ-71/Β/

Φ.840/2/8277/Σ.82/2018,ΦΕΚ-71/Β/ 1 Φ.840/2/8277/Σ.82/2018,ΦΕΚ-71/Β/19.1.2018 Καθορισμός αποζημιώσεων προσωπικού που διδάσκει στις Στρατιωτικές Σχολές και τα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων. ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Oικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο : «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παράγραφο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6Ε239-Ψ4Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 18:12:23 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43049 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4294 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/322211/31898/28828/22968 Ηµ/νία: 03/10/2016

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/322211/31898/28828/22968 Ηµ/νία: 03/10/2016 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 01.10.04 1:00: EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΡΜΤ453Π4-ΩΦ8 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/311/31898/888/98

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.22 11:57:15 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΚΥΜ9-ΛΟΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ.: Δ3 Βαθμός Προτερ.

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ.: Δ3 Βαθμός Προτερ. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.08.22 15:12:53 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ξ3Α4653ΠΣ-6Δ6 Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Πάτρα ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Πάτρα ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Πάτρα 22 09 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. Φ.19/ΚΔ/10446 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.08 18:53:14 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΜ9Ζ9-9ΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµ. Φ.253/75425/Β6 (8) Επίδειξη γραπτών δοκιµίων πανελληνίων εξετάσεων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10 /41 /2004 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 17/12/2014 Α.Π. : Προς: Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ T.K : 12210

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 17/12/2014 Α.Π. : Προς: Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ T.K : 12210 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.17 14:05:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΥΤΥ9-ΙΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ Β 2676 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 10-04-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/322040/31885/28816/22959 Ηµ/νία: 03/10/2016 Ορθή επανάληψη

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/322040/31885/28816/22959 Ηµ/νία: 03/10/2016 Ορθή επανάληψη INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 06.0.9 09:49:7 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤΚ465Π4-9ΜΜ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/040/885/886/959 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.22 10:24:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΓΧΩ9-3ΜΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.09 17:22:32 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΦΩΓ9-ΠΘΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 78ΜΦ9-ΚΕ1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 12:33:24 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΟΑΧ465ΦΘΘ-ΒΕΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.05 15:27:27 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22081 27 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2196 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στη Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.10 13:32:42 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛΟΖ9-37Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:13:19 EET Reason: Location: Athens : 6 4653 7-1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.151/20049/Β6/1 Μαρτίου 2007, ΦΕΚ 272 τεύχος Β, 1 Μαρτίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμός Φ.151/20049/Β6 Πρόσβαση στην τριτοβάθμια

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.151/20049/Β6/1 Μαρτίου 2007, ΦΕΚ 272 τεύχος Β, 1 Μαρτίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμός Φ.151/20049/Β6 Πρόσβαση στην τριτοβάθμια ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.151/20049/Β6/1 Μαρτίου 2007, ΦΕΚ 272 τεύχος Β, 1 Μαρτίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμός Φ.151/20049/Β6 Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 68 20 Μαΐου 1987 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr 10/05/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας τουυπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας τουυπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ------- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέα Παπανδρέου ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου Ανδρέας Λάμπος FAX:

Ανδρέα Παπανδρέου ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:  Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου Ανδρέας Λάμπος FAX: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 18-3 -2016 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/47143/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/323101/31997/28923/23054 Ηµ/νία: 04/10/2016

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/323101/31997/28923/23054 Ηµ/νία: 04/10/2016 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 06.0.0 0::0 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΠ8Χ6Π-Τ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/0/997/89/0 Ηµ/νία: 0/0/06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 07/04/2015 Α.Π. : 5611 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΡΙΟ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 07/04/2015 Α.Π. : 5611 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΡΙΟ T. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.09 10:54:50 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 730Α465ΦΘΘ-Χ44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την administrator Τετάρτη, 20 Ιανουάριος :03 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 28 Ιανουάριος :55

Συντάχθηκε απο τον/την administrator Τετάρτη, 20 Ιανουάριος :03 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 28 Ιανουάριος :55 Ρεπορτάζ:esos.gr πηγή esos 20/1/2010 Eγκύκλιο προς όλα τα σχολεία απέστειλε το υπ. Παιδείας με την οποία κάνει γνωστό στους μαθητές και τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων, τους μαθητές και αποφοίτους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017»

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: :

:  : EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 22/02/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 880 Ταχ. Δ/νση : Αλυκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2504 7 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 140897/Γ4 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 112843/Γ4/14 10 2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β /1 11 2005)

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη:

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.251/ /Β6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.251/ /Β6 1 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ 9-12 - 2008 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.251/ 159149 /Β6 Δ/ΝΣΗ OΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τμήμα Β Μητροπόλεως 12 14 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος »

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος » INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.12.13 12:17:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘΞ94653ΠΣ-6ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14581 4 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1542 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση αναμορφωμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του φορέα Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 21-07-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.22 11:45:33 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΦΩΓ9-ΠΘΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.17 14:25:04 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΕΘΒ9-9ΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 2647 9 Δεκεμβρίου 2015 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.22 09:58:15 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7569465ΦΘΘ-ΨΒΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Ενημέρωση των υποψηφίων γιαα τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις Από 1-22 /2/2010 οι δηλώσεις των υποψηφίων

Υπουργείο Παιδείας: Ενημέρωση των υποψηφίων γιαα τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις Από 1-22 /2/2010 οι δηλώσεις των υποψηφίων Υπουργείο Παιδείας: Ενημέρωση των υποψηφίων γιαα τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις Από 1-22 /2/2010 οι δηλώσεις των υποψηφίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Έχοντας υπόψη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στα τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α. και τον/την εκπαιδευτικό που θα οριστεί Υπεύθυνος/νη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.19 15:49:44 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω8ΦΘ9-9ΥΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα