ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM (2003) 377 τελικό 2003/0140 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά για το εµπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών (υποβληθείσα από την Επιτροπή)

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. Η παρούσα συµφωνία µεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι αποτέλεσµα διµερών διαπραγµατεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν από τις 7 Νοεµβρίου 2001 έως τις 24 Απριλίου 2003 µε βάση την εντολή διαπραγµατεύσεων που θέσπισε το Συµβούλιο την 1η Αυγούστου 2001 (έγγραφο 11170/01). Η συµφωνία περιλαµβάνει διευθετήσεις για το αµοιβαίο εµπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών µε στόχο τη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την αρµονική του ανάπτυξη. 2. Η συµφωνία καθορίζει τις οινολογικές πρακτικές που είναι δυνατόν να χρησιµοποιήσουν οι παραγωγοί οίνου ο οποίος εξάγεται στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος, καθώς και διαδικασία για την αποδοχή νέων οινολογικών πρακτικών. Το απλουστευµένο σύστηµα πιστοποίησης της Κοινότητας θα εφαρµοστεί στους εισαγόµενους οίνους καταγωγής Καναδά. Ο Καναδάς δεν θα καθιερώσει πιστοποίηση εισαγωγών για τους κοινοτικούς οίνους και θα απλοποιήσει, εντός έτους από την έναρξη ισχύος, το εύρος τέτοιων απαιτήσεων για δοκιµές που ισχύουν σήµερα στις επαρχίες. Συµφωνούνται πρότυπα παραγωγής για οίνους που παράγονται από σταφύλια τα οποία έχουν καταψυχθεί στο αµπέλι. Σχετικά µε τα πρότυπα παραγωγής αλκοολούχων ποτών, η συµφωνία προβλέπει όπως ο Καναδάς θα εφαρµόσει τα κοινοτικά πρότυπα για τις εξαγωγές ουίσκυ προς την Κοινότητα. 3. Συµφωνούνται διαδικασίες µε βάση τις οποίες οι γεωγραφικές ενδείξεις που σχετίζονται µε οίνους και αλκοολούχα ποτά και των δύο µερών είναι δυνατόν να προστατεύονται στην επικράτεια του άλλου συµβαλλόµενου µέρους. Το σηµερινό καθεστώς "γενικής ονοµασίας" στον Καναδά για 21 ονοµασίες οίνων θα τερµατιστεί κατά τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: 31 εκεµβρίου 2013 για τα Chablis, Champagne, Port και Porto, και Sherry 31 εκεµβρίου 2008 για τα Bourgogne και Burgundy, Rhin και Rhine, και Sauterne και Sauternes την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας για τα Bordeaux, Chianti, Claret, Madeira, Malaga, Marsala, Medoc και Medoc, και Mosel και Moselle. Οι ονοµασίες αλκοολούχων ποτών Grappa, Ούζο/Ouzo, Jagertee, Korn, Kornbrand, και Pacharan, θα προστατεύονται στον Καναδά για τα προϊόντα της Κοινότητας ενώ η ονοµασία Rye Whisky θα προστατεύεται ως προϊόν του Καναδά. 4. Η διαχείριση της συµφωνίας θα γίνεται µέσω µικτής επιτροπής και καθορίζονται διαδικασίες για την τροποποίηση των παραρτηµάτων, τη διοργάνωση διαβουλεύσεων, την επίλυση διαφορών συµπεριλαµβανοµένης και της παραποµπής σε διαιτησία, και την καταγγελία της συµφωνίας. 5. Σχετικά µε τα επαρχιακά καναδικά µονοπώλια αλκοόλης, τα Liquor Boards, η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά της 28ης Φεβρουαρίου 1989 ενισχύεται σηµαντικά προκειµένου να εξασφαλίσει τη βελτιωµένη εµπορική µεταχείριση των προµηθευτών κοινοτικών προϊόντων σε σχέση µε την τιµολόγηση, τις ευκαιρίες ανταγωνισµού για αγορές, τις αποφάσεις καταχώρησης, και τις συνθήκες λιανικής πώλησης. Τα Liquor Boards έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να προβλέπουν αποκλειστικά σηµεία πώλησης για οίνους και αλκοολούχα ποτά που παράγονται στον Καναδά και για οίνους που εµφιαλώνονται στο Κεµπέκ (Quebec) υπό συνθήκες παρόµοιες µε αυτές που ίσχυαν από το εν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί συµφωνία στο στάδιο αυτό για τη σήµανση των οίνων (ζητήµατα εκτός από τη χρήση γεωγραφικών ενδείξεων) και τη χρήση του όρου "Highland Whisky". Τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να συνεχίσουν τις διµερείς διαπραγµατεύσεις µε στόχο να πετύχουν συµφωνία. 7. Κατά συνέπεια η Επιτροπή προτείνει στο Συµβούλιο την έγκριση της πρότασης απόφασης σχετικά µε τη σύναψη της παρούσας συµφωνίας όπως αναφέρεται στο παράρτηµα. 8. ηµοσιονοµικές επιπτώσεις: η παρούσα συµφωνία δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις. 2

3 2003/0140 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά για το εµπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133 σε σχέση µε την πρώτη πρόταση της πρώτης υποπαραγράφου του άρθρου 300 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής 1, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Την 1η Αυγούστου 2001 το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγµατευτεί συµφωνία για τον οίνο και να αναθεωρήσει τη συµφωνία της 28ης Φεβρουαρίου 1989 µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και του Καναδά σχετικά µε το εµπόριο αλκοολούχων ποτών. (2) Οι διαπραγµατεύσεις αυτές ολοκληρώθηκαν και η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και του Καναδά για το εµπόριο οίνου και αλκοολούχων ποτών (εις το εξής η "συµφωνία") µονογραφήθηκε από τον Καναδά στις 24 Απριλίου 2003 και από την Κοινότητα στις 25 Απριλίου Μεταξύ της Κοινότητας και του Καναδά συµφωνήθηκαν προσωρινοί όροι για τη σήµανση και τα δύο µέρη θα συνεχίσουν τις διαπραγµατεύσεις στα πλαίσια της µικτής επιτροπής σχετικά µε τους κανόνες που θα ισχύσουν για τη σήµανση, µε στόχο να καταλήξουν σε τελική συµφωνία. Η παρούσα συµφωνία θα πρέπει να εγκριθεί. (3) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συµφωνίας δηµιουργήθηκε µικτή επιτροπή. Στη µικτή επιτροπή η Κοινότητα θα εκπροσωπείται από την Επιτροπή. (4) Προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή και οι πιθανές τροποποιήσεις των παραρτηµάτων της συµφωνίας η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει τις αναγκαίες τεχνικές προσαρµογές σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 75 του κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς 2. (5) Προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή και οι πιθανές τροποποιήσεις των παραρτηµάτων της συµφωνίας η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει τις αναγκαίες τεχνικές προσαρµογές σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1576/89 της 29ης Μαΐου 1989 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, το χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών 3, ΕΕ C της, σ. ΕΕ L 179 της , σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2585/2001 (ΕΕ L 345 της , σ. 10). ΕΕ L 160 της , σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3378/94 (ΕΕ L 366 της , σ. 1). 3

4 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο 1 Η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά σχετικά µε το εµπόριο οίνου και αλκοολούχων ποτών καθώς και τα επισυναπτόµενα παραρτήµατα και πρωτόκολλα, εγκρίνονται εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τα κείµενα που αναφέρονται στην πρώτη υποπαράγραφο προσαρτώνται στην παρούσα. Άρθρο 2 Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται µε την παρούσα να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρµόδια να υπογράψουν τη συµφωνία δεσµεύοντας την Κοινότητα. Άρθρο 3 Η Επιτροπή εκπροσωπεί την Κοινότητα στην µικτή επιτροπή που συστήνεται µε βάση το άρθρο 27 της συµφωνίας. Άρθρο 4 Για τους σκοπούς εφαρµογής των άρθρων 7, 11 παράγραφος 3, 26 παράγραφος 2, σηµείο α) και 42 παράγραφος 3 της συµφωνίας, σχετικά µε τα κρασιά, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται µε την παρούσα, µε βάση την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 75 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 να συνάψει τις πράξεις που απαιτούνται για την εφαρµογή της συµφωνίας και την τροποποίηση των παραρτηµάτων της. Άρθρο 5 Για τους σκοπούς εφαρµογής των άρθρων 15 παράγραφος 3, 26 παράγραφος 2, σηµείο α) και 42 παράγραφος 3 της συµφωνίας σχετικά µε τα αλκοολούχα ποτά, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται µε την παρούσα, µε βάση την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισµού (ΕOΚ) αριθ. 1576/89 να συνάψει τις πράξεις που απαιτούνται για την εφαρµογή της συµφωνίας και την τροποποίηση των παραρτηµάτων της. Άρθρο 6 H απόφαση θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος [ ] 4

5 ΣΥΜΦΩΝΙΑ µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά για το εµπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εφεξής "η Κοινότητα", και, ο Καναδάς, που θα καλούνται εφεξής από κοινού "συµβαλλόµενα µέρη", ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ πως τα συµβαλλόµενα µέρη επιθυµούν να συνάψουν στενότερους δεσµούς στον τοµέα των οίνων και των αλκοολούχων ποτών, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να δηµιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες για την αρµονική ανάπτυξη του εµπορίου οίνων και αλκοολούχων ποτών µε βάση την ισότητα και το αµοιβαίο όφελος, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΡΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΙ 1. Τα συµβαλλόµενα µέρη, µε βάση µη διακριτική µεταχείριση και αµοιβαιότητα, διευκολύνουν και προωθούν το εµπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών που παράγονται στον Καναδά και την Κοινότητα, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα συµφωνία. 2. Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα εύλογα µέτρα προκειµένου να διασφαλίζονται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και η επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παρούσα συµφωνία. Άρθρο 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται στους οίνους που υπάγονται στην κλάση και τα αλκοολούχα ποτά που υπάγονται στην κλάση της ιεθνούς Σύµβασης για το Εναρµονισµένο Σύστηµα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εµπορευµάτων ("Εναρµονισµένο σύστηµα"), που έγινε στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 1983, που παράγονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την παραγωγή οίνων και αλκοολούχων ποτών στο έδαφος κάθε συµβαλλόµενου µέρους. Άρθρο 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά: "σήµανση" είναι κάθε ετικέτα, µάρκα, σήµα, σχήµα ή άλλη περιγραφή, εγγεγραµµένη, τυπωµένη, διάτρητη, σφραγισµένη, ανάγλυφη ή εντυπωµένη επί ή προσαρτηµένη σε δοχείο οίνου ή αλκοολούχου ποτού 5

6 "Συµφωνία ΠΟΕ" αναφέρεται στην Συµφωνία του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου "Συµφωνία TRIPS" αναφέρεται στην Συµφωνία για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 1 Γ της συµφωνίας ΠΟΕ "Συµφωνία του 1989" αναφέρεται στη Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και του Καναδά σχετικά µε το εµπόριο αλκοολούχων ποτών που υπεγράφη στις 28 Φεβρουαρίου Στην παρούσα συµφωνία ο όρος "προέλευσης", όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε το όνοµα της Κοινότητος ή ενός εκ των κρατών µελών της ή του Καναδά, υποδεικνύει πως ο οίνος ή το αλκοολούχο ποτό παράγεται εντός του αντίστοιχου χώρου δικαιοδοσίας και στην περίπτωση του οίνου, ότι παράγεται αποκλειστικά από σταφύλια τα οποία συλλέγονται στην επικράτεια αυτού του χώρου δικαιοδοσίας. Άρθρο 4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα συµφωνία, η εισαγωγή και η εµπορία διεκπεραιώνονται σύµφωνα µε τους νόµους και τους κανονισµούς που εφαρµόζονται στο έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους εισαγωγής. ΤΙΤΛΟΣ II ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Άρθρο 5 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Η Κοινότητα εγκρίνει την εισαγωγή και εµπορία στην επικράτειά της, οίνων καταγωγής Καναδά που παράγονται σύµφωνα µε: τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες που περιέρχονται στο παράρτηµα I A και τις προδιαγραφές προϊόντων που προβλέπονται στο παράρτηµα II A. 2. Ο Καναδάς εγκρίνει την εισαγωγή και εµπορία στην επικράτειά του οίνων καταγωγής Κοινότητας που παράγονται σύµφωνα µε: τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I B και τις προδιαγραφές προϊόντων που προβλέπονται στο παράρτηµα II B. 3. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν πως οι οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Άρθρο 6 ΝΕΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει τη δέσµευση να πληροφορήσει το άλλο συµβαλλόµενο µέρος µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στον τίτλο VII, το ταχύτερο δυνατόν, για τις εξελίξεις που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σχετικά µε οίνους που παράγονται στην επικράτειά του, στην έγκριση οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή 6

7 µεταποίησης που δεν αναγράφεται στη σχετική παράγραφο του παραρτήµατος Ι µε στόχο να συµφωνηθεί κοινή προσέγγιση. 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 35 οι νέες οινολογικές πρακτικές, επεξεργασίες ή µεταποιήσεις που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή οίνου ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις: α) προστασία των καταναλωτών από λανθασµένες ή παραπλανητικές πρακτικές που είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν εσφαλµένες εντυπώσεις σχετικά µε τον χαρακτήρα, τη σύσταση, την ποιότητα ή την αξία του προϊόντος και β) ανταποκρίνονται στο πρότυπο της καλής οινολογικής πρακτικής. Ιδιαίτερα η οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση θα πρέπει: να µην απαγορεύεται από τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς της χώρας καταγωγής να προστατεύει την αυθεντικότητα του προϊόντος διασφαλίζοντας την αρχή πως τα τυπικά χαρακτηριστικά του οίνου προκύπτουν από την προέλευσή των συλλεγόµενων σταφυλιών και λαµβάνει επίσης υπόψη την περιοχή καλλιέργειας και ιδιαίτερα τις κλιµατολογικές, γεωλογικές και άλλες συνθήκες παραγωγής στηρίζεται σε εύλογες τεχνολογικές ή πρακτικές ανάγκες ενίσχυσης των ιδιοτήτων φύλαξης, της σταθερότητας ή της αποδοχής από πλευράς καταναλωτών του οίνου και εξασφαλίζει πως οι επεξεργασίες ή οι προσθέσεις περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο προκειµένου να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα. 3. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος γνωστοποιεί εντός 90 ηµερών στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος κάθε περίπτωση κατά την οποία για οίνο που παράγεται στην επικράτειά του, έχει επιτρέψει µία οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση που δεν αναγράφεται στη σχετική παράγραφο του παραρτήµατος I. 4. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει περιγραφή της οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή µεταποίησης που δεν αναγράφεται στη σχετική παράγραφο του παραρτήµατος I. 5. Το συµβαλλόµενο µέρος που κοινοποιεί υποβάλει, εάν αυτό ζητηθεί από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, τεχνικό φάκελο που δικαιολογεί την έγκριση της οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή µεταποίησης ιδιαίτερα όσον αφορά τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2. Άρθρο 7 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Με την επιφύλαξη των µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 35, οι οίνοι που παράγονται µε οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση η οποία έχει κοινοποιηθεί από ένα συµβαλλόµενο µέρος µε βάση το άρθρο 6 παράγραφος 3, λαµβάνουν προσωρινή έγκριση εισαγωγής και εµπορίας στην επικράτεια του άλλου συµβαλλόµενου µέρους. Άρθρο 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 1. Εντός περιόδου δέκα µηνών από την κοινοποίηση από ένα συµβαλλόµενο µέρος µε βάση το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άλλο συµβαλλόµενο µέρος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει έγγραφη ένσταση κατά της γνωστοποιηθείσας οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή µεταποίησης µε τη δικαιολογία ότι αυτή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 σηµεία α) και β). Κάθε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη έχει τη δυνατότητα να 7

8 ζητήσει διαβουλεύσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 29. Εάν στα πλαίσια των διαβουλεύσεων αυτών δεν γίνει δυνατή η επίλυση του ζητήµατος, κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει εγγράφως στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος την απόφαση του να παραπέµψει το ζήτηµα στη διαιτησία µε βάση το άρθρο Ένα συµβαλλόµενο µέρος δεν έχει τη δυνατότητα να αντιτεθεί στην αποδοχή µιας κοινοποιηθείσας οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή µεταποίησης εάν έχει ήδη εγκρίνει, εκτός για προσωρινούς πειραµατικούς σκοπούς, την ίδια οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση για οίνους που διατίθενται προς εµπορία στη δική του επικράτεια, υπό την προϋπόθεση της αιτιολογίας της υπό εξέταση οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή µεταποίησης από τις κλιµατολογικές, γεωλογικές ή άλλες συνθήκες παραγωγής στις περιοχές όπου θα χρησιµοποιηθεί. 3. Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν περιορίζει τη χρήση κάποιας οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή µεταποίησης, που δεν έχει γίνει αποδεκτή από ένα συµβαλλόµενο µέρος σύµφωνα µε τις διαδικασίες της παρούσας συµφωνίας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το προϊόν αποτελεί αντικείµενο εµπορίας είτε στην εγχώρια αγορά του άλλου συµβαλλόµενου µέρους είτε στην αγορά κάποιου τρίτου µέρους. Άρθρο 9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 1. Τα συµβαλλόµενα µέρη τροποποιούν τη σχετική παράγραφο του παραρτήµατος I προκειµένου να προσθέσουν την οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση που κοινοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 3, εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης αυτής. 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, στην περίπτωση που ένα συµβαλλόµενο µέρος έχει επικαλεσθεί τη διαδικασία ένστασης που προβλέπεται στο άρθρο 8, τα συµβαλλόµενα µέρη ενεργούν σύµφωνα µε το αποτέλεσµα των διαβουλεύσεων, εκτός και αν το ζήτηµα έχει παραπεµφθεί στη διαιτησία στην οποία περίπτωση: α) εάν οι διαιτητές καθορίσουν πως η κοινοποιηθείσα οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 σηµεία α) και β), τα συµβαλλόµενα µέρη τροποποιούν τη σχετική παράγραφο του παραρτήµατος Ι προκειµένου να προσθέσουν την οινολογική πρακτική ή επεξεργασία εντός 90 ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής απόφασης β) εάν ωστόσο οι διαιτητές καθορίσουν πως η κοινοποιηθείσα οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 σηµεία α) και β), τότε η προσωρινή έγκριση για την εισαγωγή και εµπορία οίνων που προέρχονται από το κοινοποιούν συµβαλλόµενο µέρος και παράγονται σύµφωνα µε την υπό εξέταση οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, παύει να ισχύει 30 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία της σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει τη συνέχιση της ισχύος του άρθρου 7 σχετικά µε την εµπορία οίνου που εισάγεται στην επικράτεια των συµβαλλόµενων µερών πριν από την ηµεροµηνία της απόφασης. ΤΙΤΛΟΣ III ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΙΝΟΥ Άρθρο 10 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α 1. Τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα III α, τα οποία προσδιορίζουν τους οίνους καταγωγής από την επικράτεια της Κοινότητας στην περίπτωση που µία ιδιότητα, µια φήµη ή 8

9 άλλο χαρακτηριστικό του οίνου αποδίδεται ουσιαστικά στη γεωγραφική του προέλευση και αναγνωρίζεται επίσηµα και προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη κατά την έννοια του άρθρου 22.1 της συµφωνίας TRIPS από την ισχύουσα νοµοθεσία στην Κοινότητα, είναι επιλέξιµα για καταγραφή ως προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις οίνου στον Καναδά. 2. Η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει ή να εκπροσωπήσει οίνο που δεν προέρχεται από την τοποθεσία που αναφέρεται στην σχετική προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συµπεριλαµβανοµένων µεταφράσεων, ανεξάρτητα αν συνοδεύονται ή όχι από εκφράσεις του τύπου "είδος", "τύπος", "τεχνοτροπίας", "αποµίµησης" ή παρόµοιες, και ανεξάρτητα αν η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συνοδεύεται ή όχι από αναφορά στον πραγµατικό τόπο προέλευσης. 3. Σύµφωνα µε τη διαδικασία υποβολής αίτησης που καθορίζεται στην καναδική νοµοθεσία, ο Καναδάς αναλαµβάνει να εισάγει τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα III α στον κατάλογο των προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων στον Καναδά µετά την υποβολή αίτησης καταχώρησης µε βάση τις ισχύουσες διαδικασίες. Άρθρο 11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα III β, τα οποία προσδιορίζουν τους οίνους καταγωγής από την επικράτεια του Καναδά στην περίπτωση που µία ιδιότητα, µια φήµη ή άλλο χαρακτηριστικό του οίνου αποδίδεται ουσιαστικά στη γεωγραφική του προέλευση και αναγνωρίζεται επίσηµα και προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη κατά την έννοια του άρθρου 22.1 της συµφωνίας TRIPS από την ισχύουσα νοµοθεσία στον Καναδά, είναι επιλέξιµα για καταγραφή ως προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις οίνου στην Κοινότητα. 2. Η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει ή να εκπροσωπήσει οίνο που δεν προέρχεται από την τοποθεσία που αναφέρεται στην σχετική προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συµπεριλαµβανοµένων µεταφράσεων, ανεξάρτητα αν συνοδεύονται ή όχι από εκφράσεις του τύπου "είδος", "τύπος", "τεχνοτροπίας", "αποµίµησης" ή παρόµοιες, και ανεξάρτητα αν η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συνοδεύεται ή όχι από αναφορά στον πραγµατικό τόπο προέλευσης. 3. Κατ εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 και µετά την παραλαβή επίσηµης αίτησης δια της διπλωµατικής οδού από τον Καναδά η οποία να αιτιολογεί πως τα ονόµατα της παραγράφου 1 αποτελούν γεωγραφικές ενδείξεις, η Κοινότητα πραγµατοποιεί τα αναγκαία προκειµένου τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα III β να προστατευθούν από τις αρµόδιες αρχές που ευθύνονται για την επιβολή του νόµου, έτσι ώστε όλοι οι οίνοι που παρουσιάζονται ή περιγράφονται εσφαλµένα µε προστατευόµενη καναδική γεωγραφική ένδειξη να µην τοποθετούνται στην ή να αποσύρονται από την αγορά. Άρθρο 12 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Στο τέλος της µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στην παρούσα, ο Καναδάς πάψει να θεωρεί ότι τα ακόλουθα ονόµατα οίνων είναι παραδοσιακά στην κοινή γλώσσα του Καναδά ως κοινά ονόµατα οίνων όπως προβλέπεται στο άρθρο 24.6 της συµφωνίας TRIPS: Όνοµα Τέλος της µεταβατικής περιόδου Bordeaux έναρξη ισχύος της συµφωνίας Chianti έναρξη ισχύος της συµφωνίας Claret έναρξη ισχύος της συµφωνίας Madeira έναρξη ισχύος της συµφωνίας Malaga έναρξη ισχύος της συµφωνίας 9

10 Marsala έναρξη ισχύος της συµφωνίας Medoc έναρξη ισχύος της συµφωνίας Médoc έναρξη ισχύος της συµφωνίας Mosel έναρξη ισχύος της συµφωνίας Moselle έναρξη ισχύος της συµφωνίας Chablis 31 εκεµβρίου 2013 Champagne 31 εκεµβρίου 2013 Bourgogne 31 εκεµβρίου 2008 Burgundy 31 εκεµβρίου 2008 Port 31 εκεµβρίου 2013 Porto 31 εκεµβρίου 2013 Rhin 31 εκεµβρίου 2008 Rhine 31 εκεµβρίου 2008 Sauterne 31 εκεµβρίου 2008 Sauternes 31 εκεµβρίου 2008 Sherry 31 εκεµβρίου Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συµφωνίας κανένα από τα ονόµατα των οίνων που αναγράφονται στην παράγραφο 1 δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει ή να παρουσιάσει καναδικό οίνο που έχει πιστοποιηθεί ως ανταποκρινόµενος στους κανόνες VQA. Άρθρο 13 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙΙ Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν µετά από αίτηµα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη να τροποποιήσουν το παράρτηµα III προκειµένου να λάβουν υπόψη τροποποιήσεις της εσωτερικής τους νοµοθεσίας. ΤΙΤΛΟΣ IV ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ Άρθρο 14 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α 1. Τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα IV α, τα οποία προσδιορίζουν τα αλκοολούχα ποτά καταγωγής από την επικράτεια της Κοινότητας στην περίπτωση που µία ιδιότητα, φήµη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού αποδίδεται ουσιαστικά στη γεωγραφική του προέλευση και αναγνωρίζεται επίσηµα και προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη κατά την έννοια του άρθρου 22.1 της συµφωνίας TRIPS από την ισχύουσα νοµοθεσία στην Κοινότητα, είναι επιλέξιµα για καταγραφή ως προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις αλκοολούχων ποτών στον Καναδά. 2. Η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει ή να εκπροσωπήσει αλκοολούχο ποτό που δεν προέρχεται από την τοποθεσία που αναφέρεται στην σχετική προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συµπεριλαµβανοµένων µεταφράσεων, ανεξάρτητα αν συνοδεύονται ή όχι από εκφράσεις του τύπου "είδος", "τύπος", "τεχνοτροπίας", "αποµίµησης" ή παρόµοιες, και ανεξάρτητα αν η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συνοδεύεται ή όχι από αναφορά στον πραγµατικό τόπο προέλευσης. 3. Σύµφωνα µε τη διαδικασία υποβολής αίτησης που καθορίζεται στην καναδική νοµοθεσία, ο Καναδάς αναλαµβάνει να εισάγει τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα IV α στον κατάλογο των προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων στον Καναδά µετά την υποβολή αίτησης καταχώρησης µε βάση τις ισχύουσες διαδικασίες. 10

11 Άρθρο 15 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα IV β, τα οποία προσδιορίζουν τα αλκοολούχα ποτά καταγωγής από την επικράτεια του Καναδά στην περίπτωση που µία ιδιότητα, φήµη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού αποδίδεται ουσιαστικά στη γεωγραφική του προέλευση και αναγνωρίζεται επίσηµα και προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη κατά την έννοια του άρθρου 22.1 της συµφωνίας TRIPS από την ισχύουσα νοµοθεσία στον Καναδά, είναι επιλέξιµα για καταγραφή ως προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις στην Κοινότητα. 2. Η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει ή να εκπροσωπήσει αλκοολούχο ποτό που δεν προέρχεται από την τοποθεσία που αναφέρεται στην σχετική προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συµπεριλαµβανοµένων µεταφράσεων, ανεξάρτητα αν συνοδεύονται ή όχι από εκφράσεις του τύπου "είδος", "τύπος", "τεχνοτροπίας", "αποµίµησης" ή παρόµοιες, και ανεξάρτητα αν η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συνοδεύεται ή όχι από αναφορά στον πραγµατικό τόπο προέλευσης. 3. Κατ εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 και µετά την παραλαβή επίσηµης αίτησης δια της διπλωµατικής οδού από τον Καναδά η οποία να αιτιολογεί πως τα ονόµατα της παραγράφου 1 αποτελούν γεωγραφικές ενδείξεις, η Κοινότητα πραγµατοποιεί τα αναγκαία προκειµένου τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα IV β να προστατευθούν από τις αρµόδιες αρχές που ευθύνονται για την επιβολή του νόµου, έτσι ώστε όλα τα αλκοολούχα ποτά που παρουσιάζονται ή περιγράφονται εσφαλµένα µε προστατευόµενη καναδική γεωγραφική ένδειξη να µην τοποθετούνται στην ή να αποσύρονται από την αγορά. Άρθρο 16 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν µετά από αίτηµα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη να τροποποιήσουν το παράρτηµα IV προκειµένου να λάβουν υπόψη τροποποιήσεις της εσωτερικής τους νοµοθεσίας. Άρθρο 17 ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 1. Στο τέλος της µεταβατικής περιόδου των δύο ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συµφωνίας, ο Καναδάς θα αναγνωρίσει τα ακόλουθα ονόµατα αλκοολούχων ποτών ως αναφερόµενα µόνο σε αλκοολούχα ποτά που παράγονται αποκλειστικά στις χώρες που αναφέρονται στο παρόν και θα απαγορεύσει τη χρήση των ονοµάτων αυτών για αλκοολούχα ποτά που δεν παράγονται αποκλειστικά στην αναφερόµενη χώρα : Grappa: Ιταλία Jägertee, Jagertee, Jagatee: Αυστρία Korn, Kornbrand: Γερµανία, Αυστρία Ouzo/Oύζο: Ελλάδα Pacharán: Ισπανία. 2. Στο τέλος της µεταβατικής περιόδου των δύο ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συµφωνίας, η Κοινότητα θα αναγνωρίσει το Rye Whisky ως αναφερόµενο µόνο σε αλκοολούχα ποτά αποκλειστικής καταγωγής Καναδά και θα απαγορεύσει τη χρήση του ονόµατος αυτού για αλκοολούχα ποτά που δεν κατάγονται από τον Καναδά. 3. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει τη δυνατότητα µετά από σύσταση της µικτής επιτροπής, να επιτρέψει τη χρήση ονόµατος αλκοολούχου ποτού που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 για αλκοολούχο ποτό που παράγεται σε τρίτη χώρα εφόσον: 11

12 α) η φήµη του υπό εξέταση αλκοολούχου ποτού δεν εξαρτάται από τη φήµη του αλκοολούχου ποτού που παράγεται σε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη και β) η πράξη αυτή δεν θα παραπλανήσει τους καταναλωτές. Άρθρο 18 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 1. Στην επικράτεια του Καναδά τα αλκοολούχα ποτά δεν είναι δυνατόν να σηµαίνονται µε όρο που είναι εσφαλµένος, ψευδής ή παραπλανητικός ή που είναι δυνατόν να δηµιουργήσει εσφαλµένη εντύπωση σχετικά µε τον χαρακτήρα, τη σύσταση, την ποιότητα, την προέλευση ή την αξία του αλκοολούχου ποτού, ιδιαίτερα στην περίπτωση που τα αλκοολούχα ποτά σηµαίνονται µε το όνοµα του ή µε αναφορά σε κάποιο κράτος µέλος της Κοινότητας. 2. Στην επικράτεια της Κοινότητας τα αλκοολούχα ποτά δεν είναι δυνατόν να σηµαίνονται µε όρο ο οποίος είναι εσφαλµένος ή που είναι δυνατόν να δηµιουργήσει σύγχυση ή να παραπλανήσει τα άτοµα στα οποία απευθύνεται και ιδιαίτερα στην περίπτωση που τα αλκοολούχα ποτά σηµαίνονται µε το όνοµα του ή µε αναφορά στον Καναδά. Άρθρο 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΥΙΣΚΥ 1. Ο Καναδάς εξασφαλίζει πως το ουίσκυ συµπεριλαµβανοµένου καναδικού ουίσκυ (Canadian Whisky), καναδικού Rye Whisky και Rye Whisky, που εξάγεται από τον Καναδά προς την Κοινότητα είναι αλκοολούχο ποτό που παράγεται µε απόσταξη πολτού σιτηρών: ο οποίος σακχαροποιείται από τη διάσταση της βύνης που περιέχει µε ή χωρίς άλλα φυσικά ένζυµα ο οποίος ζυµώνεται υπό την επίδραση ζύµης (µαγιάς) ο οποίος αποστάζεται σε οινοπνευµατικό βαθµό λιγότερο από 94,8% κατ όγκο έτσι ώστε το προϊόν της απόσταξης να έχει άρωµα και γεύση που προέρχονται από τις χρησιµοποιηθείσες πρώτες ύλες ο οποίος παλαιώνεται επί τρία τουλάχιστον έτη σε ξύλινα βαρέλια χωρητικότητας που δεν ξεπερνά τα 700 λίτρα ο οποίος εµφιαλώνεται µε βαθµό που δεν είναι µικρότερος του 40% κατ όγκο και στον οποίο δεν έχει προστεθεί άλλη ουσία εκτός από νερό και απλό καραµελόχρωµα. 2. Σχετικά µε το µέγιστο τίτλο απόσταξης του ουίσκυ, τα αποστάγµατα που παρήχθησαν στον Καναδά µεταξύ 31ης εκεµβρίου 1990 και 31ης εκεµβρίου 2002 µε τίτλο τέτοιο ώστε το απόσταγµα να έχει το άρωµα και τη γεύση που προέρχονται από τα ακατέργαστα υλικά τα οποία χρησιµοποιούνται, γίνεται αποδεκτός ως ανταποκρινόµενος στο µέγιστο τίτλο απόσταξης που περιγράφεται στην τρίτη υποπαράγραφο της παραγράφου 1 και είναι δυνατόν να συµπεριληφθεί σε ουίσκυ που εξάγεται από τον Καναδά προς την Κοινότητα µέχρι τις 31 εκεµβρίου 2008, εκτός της περίπτωσης που δεν υπάρχουν αρχεία για τον πραγµατικό τίτλο της απόσταξης. ΤΙΤΛΟΣ V ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΙΝΩΝ Άρθρο 20 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΙΝΩΝ Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν πως οι πληροφορίες στις ετικέτες των οίνων: 12

13 δεν είναι εσφαλµένες ή λανθασµένες και δεν εξαπατούν ούτε δηµιουργούν σύγχυση ούτε παραπλανούν τα άτοµα στα οποία απευθύνονται, ούτε δηµιουργούν εσφαλµένη εντύπωση σχετικά µε τον χαρακτήρα, τη σύσταση, την ποιότητα, την καταγωγή ή την αξία του οίνου. Άρθρο 21 ΝΕΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεχίζουν να διαπραγµατεύονται στα πλαίσια της µικτής επιτροπής τους κανόνες που ισχύουν για τη σήµανση των οίνων µε στόχο την επίτευξη συµφωνίας. Άρθρο 22 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Εν αναµονή του αποτελέσµατος των διαπραγµατεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 21, οι οίνοι που σηµαίνονται σύµφωνα µε τις προσωρινές διατάξεις οι οποίες καθορίζονται στο παράρτηµα V είναι δυνατόν να διατίθενται προς εµπορία στις αντίστοιχες επικράτειες των συµβαλλόµενων µερών. ΤΙΤΛΟΣ VI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΟ Άρθρο 23 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Οίνος καταγωγής Καναδά, που παράγεται υπό την επιτήρηση και τον έλεγχο ενός από τους αρµόδιους φορείς που αναφέρονται στο παράρτηµα VI, είναι δυνατόν να εισάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις απλοποιηµένης πιστοποίησης που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες. 2. Οι µεµονωµένοι παραγωγοί είναι δυνατόν να συντάξουν και να υπογράψουν το έγγραφο πιστοποίησης στις περιπτώσεις που έχουν λάβει τη σχετική άδεια από έναν από τους αρµόδιους φορείς. 3. Ο Καναδάς εξασφαλίζει ότι κάποια αρµόδια αρχή επιβλέπει και επιθεωρεί τους εγκεκριµένους µεµονωµένους παραγωγούς και εξασφαλίζει ότι οι παραγωγοί διαθέτουν την αναγκαία ικανότητα σύνταξης των εγγράφων πιστοποίησης και της έκθεσης αναλύσεως. 4. Ο Καναδάς κοινοποιεί στην Κοινότητα, κατόπιν αιτήµατος, τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των παραγωγών που έχουν λάβει έγκριση να συντάσσουν το έγγραφο πιστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο Η Κοινότητα δεν υποβάλει τις εισαγωγές οίνου καταγωγής Καναδά σε πιο περιορισµένο ή πιο ευρύ σύστηµα πιστοποίησης από αυτό που εφαρµόζει κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας και το οποίο είναι δυνατόν να ισχύσει για οίνους που εισάγονται από άλλες χώρες που εφαρµόζουν ισοδύναµα µέτρα επιτήρησης και ελέγχου εκτός από προσωρινές επιπλέον απαιτήσεις πιστοποίησης για εύλογους λόγους δηµόσιας πολιτικής. Άρθρο 24 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑ Α 1. Ο Καναδάς δεν υποβάλει τις εισαγωγές οίνου καταγωγής Κοινότητας σε πιο περιορισµένο ή πιο ευρύ σύστηµα πιστοποίησης, ανάλυσης ή δοκιµών που πρέπει να πραγµατοποιήσει ο προµηθευτής ή που πρέπει να πραγµατοποιηθούν από τις αρµόδιες καναδικές αρχές και να χρεωθούν στον προµηθευτή από αυτό που εφαρµόζει κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 13

14 της συµφωνίας, εκτός από προσωρινές επιπλέον απαιτήσεις πιστοποίησης για εύλογους λόγους δηµόσιας πολιτικής. 2. Οι αρµόδιες καναδικές αρχές, εντός περιόδου ενός έτους από την έναρξη ισχύος της συµφωνίας, µειώνουν τις απαιτήσεις πιστοποίησης, ανάλυσης ή δοκιµών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προκειµένου οι απαιτήσεις αυτές να µην είναι πιο περιοριστικές από όσον απαιτείται. Άρθρο 25 ΟΙΝΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΨΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Οι όροι "Icewine", ή αν παράγεται στον Καναδά ή στο Λουξεµβούργο, "Vin de glace", ή αν παράγεται στην Αυστρία ή τη Γερµανία, "Eiswein", είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί µόνο για να περιγράψει οίνο που παράγεται από σταφύλια που καταψύχονται στον αµπελώνα και παράγεται υπό τις ακόλουθες συνθήκες: α) τα σταφύλια πρέπει να καταψύχονται κατά τη συλλογή καθώς και να συµπιέζονται, κατά προτίµηση σε θερµοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους µείον επτά βαθµούς Κελσίου β) δεν επιτρέπεται τεχνητό υλικό καταψύξης οποιουδήποτε είδους γ) όλα τα σταφύλια που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή πρέπει να προέρχονται από την ίδια περιφέρεια δ) δεν επιτρέπεται εµπλουτισµός ε) το ελάχιστο φυσικό περιεχόµενο αλκοόλης θα πρέπει να είναι 15% αλκοόλη κατ όγκο στ) το ελάχιστο φυσικό περιεχόµενο αλκοόλης θα πρέπει να είναι 5.5% αλκοόλη κατ όγκο ζ) το συνολικό περιεχόµενο διοξειδίου του θείου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 400 mg/l και η) η πτητική οξύτητα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2,1 g/l. ΤΙΤΛΟΣ VII ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 26 ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 1. Τα συµβαλλόµενα µέρη, είτε άµεσα ή µέσω της µικτής επιτροπής που θεσπίζεται βάσει του άρθρου 27, διατηρούν επαφή για όλα τα θέµατα τα σχετικά µε την εφαρµογή και τη λειτουργία της παρούσας συµφωνίας. 2. Ειδικότερα, τα συµβαλλόµενα µέρη, είναι δυνατόν να προχωρήσουν µετά από αµοιβαία συµφωνία στα ακόλουθα: α) τροποποίηση των παραρτηµάτων όπως προβλέπεται στην παρούσα συµφωνία β) αλληλοενηµέρωση για την πρόθεσή τους να αναπτύξουν νέα µέτρα ή τροποποιήσεις στα υπάρχοντα µέτρα που αφορούν πολιτικές δηµόσιου συµφέροντος όπως η υγεία ή η προστασία των καταναλωτών, µε επιπτώσεις στους τοµείς των οίνων και των αλκοολούχων ποτών γ) αµοιβαία κοινοποίηση των νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων και των δικαστικών αποφάσεων σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας και αλληλοενηµέρωση για τα µέτρα που θεσπίζονται βάσει των αποφάσεων αυτών. 14

15 Άρθρο 27 ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας συστήνεται µικτή επιτροπή που αποτελείται από αντιπροσώπους της Κοινότητας και του Καναδά. 2. Η µικτή επιτροπή είναι δυνατόν να υποβάλει συστάσεις µε συναίνεση. Θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. Συναντάται κατόπιν αιτήµατος ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη το αργότερο εντός 90 ηµερών από την ηµεροµηνία του αιτήµατος, εναλλακτικά στην Κοινότητα και τον Καναδά σε χρόνο και τόπο και µε τρόπο που έχει αµοιβαία καθοριστεί από τα συµβαλλόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης και της οπτικής τηλεδιάσκεψης. 3. Η µικτή επιτροπή επιβλέπει τη σωστή λειτουργία της συµφωνίας και είναι δυνατόν να εξετάσει κάθε ζήτηµα που σχετίζεται µε την υλοποίηση και τη λειτουργία της. Είναι ιδίως υπεύθυνη για: πρόταση τροποποιήσεων των παραρτηµάτων όπως προβλέπεται στην παρούσα συµφωνία υποβολή συστάσεων που θα συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας συµφωνίας ή της συµφωνίας του 1989 ανταλλαγή πληροφοριών για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της παρούσας συµφωνίας υποβολή προτάσεων επί ζητηµάτων αµοιβαίου ενδιαφέροντος για τα συµβαλλόµενα µέρη στους τοµείς του οίνου ή των αλκοολούχων ποτών και καθορισµό της κλίµακας αµοιβών και δαπανών που αναφέρονται στο παράρτηµα VII παράγραφος 9. Άρθρο 28 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 1. Στην περίπτωση που ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη έχει λόγο να υποπτεύεται ότι: α) κάποιος οίνος ή αλκοολούχο ποτό που αποτελεί ή απετέλεσε αντικείµενο εµπορίου µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών ή που διετέθη στο εµπόριο στην επικράτεια ενός εξ αυτών, δεν συµµορφώνεται µε την παρούσα συµφωνία ή µε τη συµφωνία του 1989 όπως αυτή τροποποιήθηκε, και β) αυτή η µη συµµόρφωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, ενηµερώνει αµέσως ανάλογα µε την περίπτωση το άλλο συµβαλλόµενο µέρος µε βάση τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας ή της συµφωνίας του 1989 όπως τροποποιήθηκε. 2. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν σύµφωνα µε την παράγραφο 1 συνοδεύονται µε τα κατάλληλα έγγραφα και συµπεριλαµβάνουν, ιδίως, τις παρακάτω λεπτοµέρειες σχετικά µε το υπό εξέταση οίνο ή αλκοολούχο ποτό εφόσον αυτά είναι γνωστά στο συµβαλλόµενο µέρος: α) τον παραγωγό και το πρόσωπο το οποίο έχει εξουσία διάθεσης του οίνου ή του αλκοολούχου ποτού, και β) λεπτοµέρειες για την περίπτωση για την οποία υπάρχουν υποψίες µη συµµόρφωσης. 15

16 ΤΙΤΛΟΣ VIII ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 29 ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ 1. Στην περίπτωση που ένα συµβαλλόµενο µέρος θεωρεί ότι το άλλο συµβαλλόµενο µέρος δεν ανταποκρίθηκε στην εκπλήρωση µιας υποχρέωσης στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας, είναι δυνατόν να ζητήσει εγγράφως διαβουλεύσεις µε το άλλο συµβαλλόµενο µέρος. Τα συµβαλλόµενα µέρη εντός 30 ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος προχωρούν σε διαβουλεύσεις µεταξύ τους µε στόχο την επίλυση του ζητήµατος. 2. Το συµβαλλόµενο µέρος το οποίο ζητά τις διαβουλεύσεις παρέχει στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την λεπτοµερή εξέταση του σχετικού ζητήµατος. 3. Εάν το ζήτηµα δεν έχει επιλυθεί µέσω διαβουλεύσεων εντός 60 ηµερών από την παραλαβή της αίτησης για διαβουλεύσεις: α) η περίοδος των διαβουλεύσεων είναι δυνατόν να επεκταθεί µε αµοιβαία συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών ή β) κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει, εγγράφως στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος την απόφασή του να παραπέµψει το ζήτηµα στη διαιτησία µε βάση το άρθρο 31. Άρθρο 30 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΙΑΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν κάθε διαφωνία σχετικά µε την εφαρµογή ή την ερµηνεία της παρούσας συµφωνίας σε διαιτησία από αρµόδιο οργανισµό. Κάθε τέτοια παραποµπή γίνεται µόνο µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συµφωνηθεί από τα συµβαλλόµενα µέρη. Οι όροι αυτοί συµπεριλαµβάνουν πρόβλεψη πως και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στην παραποµπή και συµφωνούν να δεσµευθούν από την απόφαση του οργανισµού. Άρθρο 31 ΙΑΙΤΗΣΙΑ 1. Στην περίπτωση µη παραποµπής µε βάση το άρθρο 30 και µετά από τη λήψη απόφασης παραποµπής ζητήµατος στη διαιτησία µε βάση το άρθρο 29 ή το άρθρο 8, η διαιτησία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα VII. 2. Κάθε διαφωνία σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 42 είναι δυνατόν να παραπεµφθεί από κάθε συµβαλλόµενο µέρος σε διαιτησία µε βάση το παρόν άρθρο και το παράρτηµα VII. Στην περίπτωση αυτή η περίοδος διαβούλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 29 αντικαθίσταται από τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 42 παράγραφος Κάθε συµβαλλόµενο µέρος λαµβάνει λογικά µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει τον καθορισµό των διαιτητών. Στην περίπτωση που ο καθορισµός γίνεται µε βάση παραποµπή σύµφωνα µε το άρθρο 8, ισχύει το άρθρο 9 παράγραφος 2. 16

17 ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 32 ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Οι τίτλοι ΙΙ, III, IV, V και VΙ της παρούσας συµφωνίας δεν εφαρµόζονται στα ακόλουθα: α) οίνοι ή αλκοολούχα ποτά που τελούν υπό καθεστώς διαµετακόµισης µέσω της επικράτειας ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη ή β) οίνοι ή αλκοολούχα ποτά καταγωγής από την επικράτεια ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη και που µεταφέρονται σε µικρές ποσότητες µεταξύ αυτών των συµβαλλόµενων µερών υπό τους όρους και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στη νοµοθεσία και τους κανονισµούς των συµβαλλόµενων µερών. Άρθρο 33 Ε ΑΦΙΚΟΤΗΤΑ Η παρούσα συµφωνία ισχύει στην επικράτεια του Καναδά και στις επικράτειες στις οποίες ισχύει η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και υπό τους όρους που καθορίζονται στη συνθήκη αυτή. Άρθρο 34 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 1. Σε περίπτωση οµώνυµων γεωγραφικών ενδείξεων: α) παρέχεται προστασία µε βάση τα άρθρα 10 παράγραφος 2, 11 παράγραφος 2, 14 παράγραφος 2 και 15 παράγραφος 2 σε κάθε ένδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι η γεωγραφική ένδειξη, αν και κατά γράµµα αληθής όσον αφορά την επικράτεια, την περιφέρεια ή την τοποθεσία καταγωγής του οίνου ή του αλκοολούχου ποτού, δεν παριστά εσφαλµένως στο κοινό πως ο οίνος ή το αλκοολούχο ποτό κατάγεται από άλλη χώρα β) τα συµβαλλόµενα µέρη είναι δυνατόν να καθορίσουν αµοιβαία τους πρακτικούς όρους χρησιµοποίησης υπό τους οποίους οι οµώνυµες ονοµασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 διαφοροποιούνται µεταξύ τους, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης ισότιµης µεταχείρισης των ενδιαφερόµενων παραγωγών και της ανάγκης να µην παραπλανιούνται οι καταναλωτές. 2. Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν υποχρεώνει ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη να προστατέψει γεωγραφική ένδειξη του άλλου συµβαλλόµενου µέρους υπό τους όρους που προβλέπονται στη δεύτερη πρόταση του άρθρου 24.6 και των άρθρων 24.7, 24.8 και 24.9 της συµφωνίας TRIPS. 3. Το άρθρο 17 παράγραφος 1 δεν απαιτεί από την κυβέρνηση του Καναδά να απαγορεύσει τη χρήση των παρακάτω: καταγεγραµµένου εµπορικού σήµατος που έχει καταγραφεί ή που έχει αποτελέσει αντικείµενο αίτησης πριν την 1η Ιανουαρίου 1996 και του ονόµατος "Grappa di Ticino" για ορισµένα αλκοολούχα ποτά που παράγονται στην περιφέρεια Ticino της Ελβετίας. 4. Το άρθρο 17 παράγραφος 2 δεν απαιτεί από την Κοινότητα να απαγορεύσει τη χρήση του ονόµατος "Rye Whisky" σε ορισµένα αλκοολούχα ποτά τα οποία ανταποκρίνονται στις 17

18 απαιτήσεις που καθορίζει ο κανονισµός του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 (όπως τροποποιήθηκε) τα οποία παράγονται στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Άρθρο 35 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 1. Οι προβλέψεις της παρούσας συµφωνίας εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος των συµβαλλόµενων µερών να λάβουν υγειονοµικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα απαραίτητα για την προστασία της ζωής ή της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, εφόσον τα µέτρα αυτά δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις της Συµφωνίας για την εφαρµογή υγειονοµικών και φυτοϋγειονοµικών µέτρων που περιέχεται στο παράρτηµα 1 A της συµφωνίας ΠΟΕ. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 κάθε συµβαλλόµενο µέρος καταβάλλει προσπάθεια πληροφόρησης του άλλου συµβαλλόµενου µέρους µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στον τίτλο VII και όσο το δυνατόν ταχύτερα για εξελίξεις που είναι δυνατόν να οδηγήσουν, όσον αφορά τους οίνους ή τα αλκοολούχα ποτά που διατίθενται προς εµπορία στην επικράτειά του, στη θέσπιση τέτοιων µέτρων, ιδίως αυτών που αφορούν τον καθορισµό συγκεκριµένων ορίων για προσµίξεις και κατάλοιπα, προκειµένου να συµφωνηθεί κοινή προσέγγιση. Άρθρο 36 ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1. Οι οίνοι ή τα αλκοολούχα ποτά τα οποία κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συµφωνίας ή πριν από αυτήν είχαν παραχθεί ή είχαν εισαχθεί στην επικράτεια ενός συµβαλλόµενου µέρους σύµφωνα µε την εσωτερική νοµοθεσία και τους κανονισµούς του, των οποίων όµως η εµπορία σε αυτό το συµβαλλόµενο µέρος θα είχε απαγορευθεί µε βάση την παρούσα συµφωνία, είναι δυνατόν να διατεθούν προς εµπορία µε βάση τους ακόλουθους όρους: α) στην περίπτωση που ο οίνος έχει παραχθεί µε τη χρήση µιας ή περισσοτέρων οινολογικών πρακτικών ή επεξεργασιών που δεν αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι ή ΙΙ, οι οίνοι είναι δυνατόν να διατεθούν προς εµπορία στην επικράτεια του ενδιαφερόµενου συµβαλλόµενου µέρους µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων β) στην περίπτωση που οι οίνοι ή τα αλκοολούχα ποτά περιγράφονται ή παρουσιάζονται κατά τρόπο που δε συµφωνεί µε τους τίτλους III, IV ή V, είναι δυνατόν να συνεχίσουν να διατίθενται προς εµπορία στην επικράτεια του ενδιαφερόµενου συµβαλλόµενου µέρους µε τη χρήση των ίδιων ενδείξεων σήµανσης µε την οποία τα προϊόντα είχαν παραχθεί ή εισαχθεί νόµιµα από: i) χονδρέµπορους ή παραγωγούς, για περίοδο 3 ετών, και ii) πωλητές λιανικής, µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων. 2. Οι οίνοι ή τα αλκοολούχα ποτά που έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην επικράτεια ενός συµβαλλόµενου µέρους σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία των οποίων όµως η εµπορία σε αυτό το συµβαλλόµενο µέρος θα είχε απαγορευθεί από την παρούσα συµφωνία µε βάση τροποποίησή της, είναι δυνατόν να διατεθούν προς εµπορία µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων εκτός και αν συµφωνηθεί διαφορετικά από τα συµβαλλόµενα µέρη. Άρθρο 37 ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΕ Τα συµβαλλόµενα µέρη διατηρούν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της συµφωνίας ΠΟΕ. 18

19 Άρθρο 38 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 1989 Η συµφωνία του 1989 τροποποιείται µε βάση τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα VIII. Άρθρο 39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Τα παραρτήµατα της παρούσας συµφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. Άρθρο 40 ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, και όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο 41 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη ανταλλάσσουν διπλωµατικά σηµειώµατα που επιβεβαιώνουν ότι οι αντίστοιχες διαδικασίες τους για την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας έχουν ολοκληρωθεί. Άρθρο 42 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 1. Στην περίπτωση που η χρήση γεωγραφικής ένδειξης του παραρτήµατος III α επιβάλλεται στον Καναδά υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 24 παράγραφος 4 και 24 παράγραφος 5 και την πρώτη πρόταση του άρθρου 24 παράγραφος 6 της συµφωνίας TRIPS, ο Καναδάς είναι δυνατόν να επιλέξει να µην εφαρµόσει, στο ελάχιστο αναγκαίο, τους όρους των άρθρων 10 παράγραφος 2 και 14 παράγραφος 2 της παρούσας συµφωνίας. Εάν προκύψουν οι συνθήκες που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο, ο Καναδάς ενηµερώνει την Κοινότητα εγγράφως και το ταχύτερο δυνατό. Κάθε επίκληση από τον Καναδά της πρώτης πρότασης του άρθρου 24 παράγραφος 6 της συµφωνίας TRIPS υπόκειται στην εφαρµογή του άρθρου Μετά την παραλαβή της ενηµέρωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα είναι δυνατόν να ζητήσει συνάντηση της µικτής επιτροπής, η οποία κατά παρέκκλιση του άρθρου 27 παράγραφος 2, πραγµατοποιείται εντός 10 ηµερών, εάν αυτό ζητηθεί. Η συνάντηση αυτή της µικτής επιτροπής εξετάζει όλες τις εναλλακτικές περιπτώσεις που διατίθενται στα συµβαλλόµενα µέρη για την αντιµετώπιση του ζητήµατος που εξανάγκασε τον Καναδά να επικαλεστεί την παράγραφο Στην περίπτωση που ο Καναδάς δεν εφαρµόσει τα άρθρα 10 παράγραφος 2 ή 14 παράγραφος 2 σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και η µικτή επιτροπή δεν κατορθώσει να καταλήξει σε αµοιβαία συµφωνηθείσα λύση εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση της µικτής επιτροπής σύµφωνα µε την παράγραφο 2, η Κοινότητα είναι δυνατόν να αποφασίσει να µην εφαρµόσει, εξ ολοκλήρου ή µερικώς, ορισµένες διατάξεις της παρούσας συµφωνίας ή της συµφωνίας του Τα τυχόν τέτοια µέτρα που θα λάβει η Κοινότητα είναι ανάλογα µε τις δυσµενείς εµπορικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την επίκληση της παραγράφου 1 από τον Καναδά και δεν είναι δυνατόν 19

20 να εφαρµοστούν επί περισσότερο χρόνο από τη µη εφαρµογή των σχετικών άρθρων από τον Καναδά. 4. Η Κοινότητα δεν υιοθετεί µέτρα µε βάση την παράγραφο 3 όταν οι συνθήκες που οδηγούν τον Καναδά να χρησιµοποιήσει την παράγραφο 1 σχετίζονται µε ονοµασία την οποία η Κοινότητα είχε συµφωνήσει ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην κοινοτική αγορά ή σε εξαγωγικές αγορές µε βάση συµφωνίες µε τρίτες χώρες. 5. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καταγγείλει την παρούσα συµφωνία κοινοποιώντας στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος γραπτή προειδοποίηση ενός έτους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η χρήση γεωγραφική ένδειξης των παραρτηµάτων III α ή IV α διεκδικείται στον Καναδά µε βάση την πρώτη πρόταση του άρθρου 24.6 της συµφωνίας TRIPS όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα είναι δυνατόν να καταγγείλει την παρούσα συµφωνία µε έγγραφη προειδοποίηση του Καναδά εντός τριών µηνών. 6. Σε περίπτωση που ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη καταγγείλει τη συµφωνία του 1989 όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα συµφωνία, η καταγγελία αυτή προκαλεί ταυτόχρονη καταγγελία και της παρούσας συµφωνίας. ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραµµένοι, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι γι αυτό, υπέγραψαν την παρούσα συµφωνία. Nα γίνουν δύο φωτοαντίτυπα, την. ηµέρα του, (Έγινε) Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Για την κυβέρνηση του Καναδά 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αναφέρεται στο άρθρο 5 Α. ΚΑΝΑ ΑΣ Κατάλογος οινολογικών πρακτικών (συµπεριλαµβανοµένων πρόσθετων και επεξεργασιών) που επιτρέπονται για οίνους, καταγωγής Κοινότητας, µε τις ακόλουθες προδιαγραφές και υπό τους όρους που καθορίζουν οι κανόνες κάποιου από τους αρµόδιους φορείς του Παραρτήµατος VI: 1. ζυµοµύκητες, 2. συµπυκνωµένος χυµός σταφυλιών, 3. σάκχαρα, συµπεριλαµβανοµένης και ισογλυκόζης, προς αύξηση του φυσικού αλκοολικού τίτλου σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών ή οίνου, 4. τροφές ζυµοµυκήτων (µονοβασικό αµµώνιο, διβασικό αµµώνιο, θειικό αµµώνιο, διβασικό φωσφορικό κάλιο, µονοβασικό φωσφορικό κάλιο), 5. θειικό ασβέστιο σε τέτοια ποσότητα ώστε το περιεχόµενο των διαλυµένων θειικών στον τελικό οίνο να µην ξεπερνούν το 0,2 τοις εκατόν βάρους κατ όγκο υπολογιζόµενο ως θειικό κάλιο, 6. ανθρακικό ασβέστιο σε τέτοια ποσότητα ώστε το περιεχόµενο του τρυγικού οξέος στον τελικό οίνο να µην ξεπερνούν το 0,15 τοις εκατόν βάρους κατ όγκο, 7. θειώδες οξύ συµπεριλαµβανοµένων και των αλάτων του, 8. τρυγικό ή κιτρικό οξύ, 9. αµυλάση και πηκτινάση, 10. ασκορβικό ή ερυθορβικό οξύ ή των αλάτων τους. Για το ερυθορβικό οξύ η προστιθέµενη ποσότητα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 100mg/l, 11. διµεθυλοπολυσιλοξάνη ως αντιαφρώδες που δεν ξεπερνά τα 10 ppm στον τελικό οίνο, 12. οποιοδήποτε από τα ακόλουθα διαυγαστικά: ενεργός άνθρακας, άγαρ-άγαρ, αλβουµίνη, καζεΐνη, άργιλος γης διατόµων, ζελατίνη, ιχθυόκολλα, σιδηροκυανιούχο κάλιο, ταννικό οξύ και λεύκωµα αυγών, 13. καραµέλα, που επιτρέπεται µόνον σε αλκοολοµένους οίνους, 14. απόσταγµα οινικής προέλευσης (brandy), αποστάγµατα φρούτων ή αλκοόλη που προέρχεται από αλκοολική ζύµωση τροφίµου αποσταγµένου σε πάνω από 94 τοις εκατό αλκοόλης κατ όγκο, που επιτρέπεται µόνο σε αλκοολοµένους οίνους, 15. διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο, όζον ή αργό, 16. σορβικό οξύ ή άλατα του, το πολύ µέχρι 200 µέρη στο εκατοµµύριο υπολογιζόµενο ως σορβικό οξύ, 17. φουµαρικό οξύ, το πολύ 2,4 g/l στον τελικό οίνο, 18. γαλακτικό οξύ, 19. µηλικό οξύ, 20. µετατρυγικό οξύ (ποσοστό χρήσης 0,01%), 21. κιτρικό κάλιο, 22. µετατρυγικό οξύ (ποσοστό χρήσης 0,42%), 23. πολυβινυλοπολυπυρολιδόνη και διοξείδιο του πυριτίου (ποσότητα που δεν ξεπερνά τα 2 ppm στο τελικό προϊόν), 21

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 538/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας για το εμπόριο οίνου

ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας για το εμπόριο οίνου 30.1.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 28/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας για το εμπόριο οίνου Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, στο εξής «η Κοινότητα», αφενός, και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 878 final 2013/0428 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ρύθμισης με το Βασίλειο της Νορβηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5026343 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 179, 14.7.1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004

/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 704 6978 704/2004 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Σάμιος ΓΧΚ Δ/νση ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ιούνιος 2016

Σταύρος Σάμιος ΓΧΚ Δ/νση ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ιούνιος 2016 Σταύρος Σάμιος ΓΧΚ Δ/νση ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιούνιος 2016 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Καν(ΕΟΚ) 1576/89 (βασικός) Καν(ΕΟΚ) 1014/90 & λοιποί εφαρμοστικοί Καν(ΕΚ) 110/2008 Καν(ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2016 COM(2016) 735 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 20.3.2004 L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του

Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3986, 26.4.2005 1858 214/2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του Για καλύτερη εφαρμογή των πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final 2014/0267 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1858 Κ.Δ.Π. 214/2005 Αρ. 3986, 26.4.2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει. του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.10.2012 COM(2012) 577 final 2012/0279 (NLE) C7-0109/13 Part.1 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001R2065 30/10/2001 Αριθµός σελίδων: 6 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ)

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) 15.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 423/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2008 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2009 COM(2009) 510 τελικό 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 περί καθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ Κώδικας εοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας µέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται µεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 2.

ΑΡΘΡΟ Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 1.10 Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, κάθε μέρος μεριμνά ώστε ένα πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί ρυθμιστικές, διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137 (1) Παγωτά

Άρθρo 137 (1) Παγωτά Άρθρo 137 (1) Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2014 COM(2014) 574 final 2014/0264 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2005 COM(2005) 332 τελικό 2005/0134 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3.6.2014 L 164/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Διαβάστε περισσότερα

EL 3.7.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 628/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2016 COM(2016) 201 final 2016/0109 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, L 193/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2472009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ 607/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14 Ιουλίου 2009 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ

Διαβάστε περισσότερα