ΠΑΡΟΙΜΙΩ ΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΙΜΙΩ ΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 476 ΠΑΡΟΙΜΙΩ ΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ 1. Αβγά αλουνίζ(ει). εν κάνει τίποτε, η φρ. λέγεται ειρωνικά. 2. Αλλιού τ καπνιού τ. Αλλοπρόσαλλα. 3. Aλών(ι) τουφάν(ι). Άνω κάτω. Λέγεται και αλάν(ι) τουφάν(ι). 4. Ανάφιρέ τουν γύρσι διέτουν. Λέγεται όταν εµφανίζεται κάποιος την ώρα που τον αναφέρουν. 5. Αν έχτι σεις έχουµι κι µεις, αν έχουµι µεις έτσ(ι) είνι αυτά. Λέγεται ειρωνικά γι αυτούς που θέλουν µόνο να παίρνουν. 6. Αν του πλούσαν θα τ αγόραζαν. Μιλά για το µυαλό. Είναι άλλη διατύπωση της πρµ. φρ Άξινους κι απούξινους κι ξιράδια στου λιµό σ. 8. Απ ντούσ(η) του µανίκ(ι) είνι. εν είναι δικός µου, δεν έχω στενή σχέση µαζί του, δες ντούσινα. 9. Απού λίγου κι ούλου. Να απολαµβάνουµε τα αγαθά µε µέτρο, για να έχουµε πάντοτε. 10. Απ τ µύτ(η) µι κρέµιτι. Το επιθυµώ πολύ 11. Απ τ µύτη µ κρέµιτι. ες προηγούµενη. 12. Απ τ µύτ(η) µι του βγάζουν. Με παιδεύουν για να µου δώσουν κάτι. 13. Απ του κατσιό κανένας δεν πέθανι. 14. Απ τουν Αλή στου Μπαµπαλή. Ό,τι η κ. φράση «από τον Άννα στον Κϊάφα». 15. Απ τουν ουρανό κριµασµένους. Πάµφτωχος, όπως η κ. φρ. «επί ξύλου κρεµάµενος». 16. Βαραίνουµι τα µούτρα µας. ιακινδυνεύουµε να ζητήσουµε κάτι ελπίζοντας σε επιτυχία, π.χ. θα βαρέσουµι τα µούτρα µας κι θα διούµι τι θα γέν(ει) = θα πάµε προξενιό και θα δούµε τι θα γίνει. 17. Βρήκι τσίνα του βιλίκ(η). Λεγόταν µε τη σηµ. της φρ. "βρήκε ο Φίλιππας τον Ναθαναήλ". 18. Βρίσκουµι στου τρανό. Είµαι στα µεγάλα έξοδα, στις µεγάλες υποχρεώσεις. ες πρµ. φρ Βρουχή σιτζίµ(ι). υνατή βροχή, που οι σταγόνες φαίνονται σαν κορδόνια. 20. Βρουχή σιτζίµ(ι), λάσπ(η) ένα γόνα. (Νιγρ.). Ανάλογη µε προηγούµενη. 21. Γιατί; για τ αντί, που έχ(ει) τέσσερις τρύπις. (Νιγρ.). Λέγεται όταν δε θέλουµε να απαντήσουµε σε αδιάκριτες ερωτήσεις. 22. Γυρνώ τουν καλόγιρου. Είµαι αργόσχολος παλιά κάποιοι θρησκευόµενοι άφηναν τις δουλειές τους και χωρίς αµοιβή γύριζαν τους καλόγερους για συλλογή προσφορών. 23. Γύρσα του δαχλίδ(ι). ιέλυσα τον αρραβώνα.

2 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Παροιµοιώδεις φράσεις 24. ε θα έρθ(ει)...(ον.), κι άδειους τόπους. Λέγεται ειρων. όταν δεν µας ενδιαφέρει η παρουσία κάποιου. 25. ε θα κάν(ει) κουκούλ(ι). ε θα στεριώσει, δε θα κάνει προκοπή. 26. ε θα λες ωχ ωχ.θα λες ωχωχόµ. Συµβουλή για αισιοδοξία. 27. εν έστσι κανένας παλούκ(ι). Κανένας δεν µένει σ αυτόν τον κόσµο πιασµένος από κάποιο παλούκι που έστησε, κανένας δεν γλυτώνει το θάνατο. 28. εν έχουν πίστ(η) κι νόµουν. εν υπακούουν σε κανόνες συµπεριφοράς. 29. εν πήρις, άντρι µ, κρες, να µι φλας κι να σι φλω, πήρις τσιρόνια, να µι φτας κι να σι φτω. Λεγόταν ειρων. γι αυτούς που, για λόγους οικονοµίας, προτιµούσαν τα τσιρόνια, τα µικρά ψάρια µε τα πολλά αγκάθια. 30. εν τουν βαρεί γνώµ(η). εν το σκέπτεται πολύ, είναι θαρραλέος. 31. εν του τρώει καθάριου. Mαλώνει µε το παραµικρό. 32. εν του φουράει µπαλουµένου. εν υπολογίζει τίποτε. 33. εν τρώει Θόδουρους χαλβά. Ένας Θόδωρος, λίγο αφελής και λείξουρος, ήταν µάστορας στο φτιάξιµο του χαλβά. Κάποιο βράδυ, και ενώ ο Θόδωρος έκανε χαλβά, ένας από την παρέα παινεύοντας το Θόδωρο για την τέχνη του συµπλήρωσε, τι να του καντς όµους αφού Θόδουρους δεν τρώ(ει) χαλβά. Όταν ετοιµάστηκε ο χαλβάς ο Θόδωρος έκανε στην άκρη λέγοντας, γω δεν τρώου χαλβά. Από τότε η φράση έγινε ταυτόσηµη µε τη λέξη αφελής. 34. ε χαλνώ τ ζαχαρένια µ. ε χαλώ τη διάθεσή µου. 35. ω πατάει κι βρίσκιτι. Λέγεται για τον ευκίνητο. 36. Έβανι φουτιά του ντουβάρ(ι). Κατούρησε στον τοίχο. 37. Είδα τουν πάππου µ γκουλόµπαρου. Τρόµαξα. 38. Είνι σι ηλικία. Είναι στην ηλικία της παντρειάς. 39. Έκατσι στουν κώλου τ. Κάθισε φρόνιµα. 40. Έκουψι του καπίστρ(ι) αυτήν. Λέγεται ειρων. για γυναίκες που κινούνται, χωρίς περιορισµούς από το οικογενειακό τους περιβάλλον. 41. Ένας µι τουν άλλουν. Ο ένας βοηθώντας τον άλλον. 42. Έπιζαµι του Λάζαρου. Αντί χόριβαµι του Λάζαρου. 43. Ε! π τικείνου είνι; Η φρ. λέγεται για να σχολιάσει ειρων. απόψεις που είναι ολοφάνερα αντίθετες µε την κοινή λογική. Κατά το µύθο, µια τεµπέλα µάνα καλοτύχιζε τους συγχωριανούς της που τους έβλεπε να κουβαλούν δεµάτια σιτάρι για το αλώνι κι ο γιος της έβαλε τα πράγµατα στη θέση τους λέγοντάς της, µάνα, όταν αφνοί έσπειρναν κι θέρζαν, µεις κοιµούµασταν. Τότε η µάνα του, έδωσε αυτήν την απάντηση που έµεινε παροιµιώδης. 44. Ε! σάµατι θα του φάει ισπότς. Λέγεται ως δικαιολογία, όταν κάποιο φαγητό δεν µαγειρεύεται σωστά. Παλιότερα στην Τερπνή και στη Νιγρίτα ετοίµαζαν τα καλύτερα φαγητά, 477

3 για το φίλεµα του εσπότη. 45. Έτσ(ι) κι αυτό να είνι. Μικρό το κακό που µας βρήκε. 46. Έτσ(ι) του βρήκαµι, έτσ(ι) θα τ αφήκουµι. Λέγεται απ αυτούς που δε θέλουν να αλλάξουν συνήθειες, έθιµα κλπ. 47. Ε τώρα, σι κλάψουν τα γιουφτούδια. εν θα σε κλάψει κανένας. 48. Έφαγα τα πατιρά µ. Κατέβαλα έντονες προσπάθειες. 49. Έφιξι Θιός τ µέρα. 50. Έχ(ει) κώλουν που κρανιά. Άτοµο σκληρό, που δε λυγίζει εύκολα. 51. Έχ(ει) να σκούξ(ει) για βρουχή! Η φρ. χρησ. ειρων. µε τη σηµ. «θα περιµένει πολύ και χωρίς αποτέλεσµα». 52. Έχ(ει) σβέρκου για ντραγάτς. 53. Έχου τουν κιρό µ. Είµαι σε καλή οικονοµική κατάσταση. 54. Θα βαρέσ(ει) δουδουκάρ(ι). Θα κρυώσουµε πολύ. 55. Θα του βάν(ει) στουν κώλου τ. Του είναι παραπανίσιο. 56. Θα χάσ(ει) Θιός τα κρουµµύδια τ. Λέγεται όπως οι πρµ. φρ. 81, 105 και Θέλ(ει) κι λιµόν(ι); Λέγεται για ευκόλως εννοούµενα. 58. Θέλουν ράχ(η) µι ράχ(η). Λέγεται για τους άχρηστους, τους ανεπρόκοπους, εννοώντας ότι θέλουν δέσιµο και άφηµα για να συνετιστούν ή φουντάρισµα για να πνιγούν. 59. Θιός κι ψ(υ)χή τ. Αυτός ξέρει, ας είναι καλά. 60. Ίτσ(ι) µ ίτσ(ι) κουλουκθόσπουρους. Όταν κάποιος λέει ασυναρτησίες. 61. Κάθουνταν κι τουν κάθουνταν. Του καθόταν το κάτσ(ι)µου στο στοµάχι, τον έτρωγε δηλαδή η στεναχώρια, γιατί δεν ήθελε ή γιατί δεν µπορούσε να καθίσει. 62. Κατάπια γκουστιρίκις. Ανέχθηκα προσβολές χωρίς να µιλώ. 63. Κατάπια µπουστιρίκις ες την προηγούµενη. 64. Κάτσι να κλουσήσουν αρνίθι µας. Λέγεται στους επισκέπτες που θέλουν να φύγουν βιαστικά. 65. Κει που καλιβώνουν τα σπουρτούδια. Σε ανύπαρκτο µέρος. 66. Κει που σταλίζ(ει) ψείρα. Στο κεφάλι. 67. Κιφάλ(ι) καζάν(ι). Κεφάλι µεγάλο, ζαλισµένο, θολωµένο. 68. Κιφάλ(ι) νταούλ(ι). υνατός πονοκέφαλος. ες και προηγούµενη. 69. Κιχαϊά στου κιφάλι µ δε θέλου. εν θέλω έλεγχο για ό,τι κάνω. 70. Κόβου δρόµου. εν πάω από τον κανονικό δρόµο, αλλά συντοµεύω περνώντας µέσα από µονοπάτια ή χωράφια. 71. Κόβουντι τα αίµατα. Μετά την αδράνεια του χειµώνα, ο καθένας πρέπει µερικές µέρες να δουλεύει ελαφρά, για να ξεπιαστεί, για να κόψουν τα αίµατα. 72. Κουκουρίκου τσιόµπανι. 478

4 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Παροιµοιώδεις φράσεις Λέγεται στην αποτυχία. Ίσως επειδή το λάληµα του πετεινού σήµαινε την έναρξη της καινούριας µέρας κι αν προλάβαινε τον τσιόµπανο στο σπίτι σήµαινε ότι είχε αργήσει να βγάλει τα ζώα στη βοσκή, σήµαινε δηλαδή αποτυχία στη δουλειά του. 73. Κουντά στην ξάπλα, σκατά να φάει του κάτσ(ι)µου. Λέγεται ειρων. για τους τεµπέληδες. 74. Κουρφή τ δε φάνκι. Εξαφανίστηκε. 75. Κρέµασι κόσκνου. Λέγεται γι αυτόν που ντρέπεται και εννοεί ότι το κόσκινο στο πρόσωπο τον επιτρέπει και να βλέπει και να κρύβεται. 76. Κώλου τ τουν βαρεί. Βαριέται, είναι τεµπέλης. 77. Λουλούδ(ι) για µύρζµα. Λέγεται ειρων. για άτοµο κακότροπο, ιδιότροπο. 78. Μαµ, κακά, τσίσ(ι) κι νάνι. Λέγεται γι αυτούς που τα ενδιαφέροντά τους περιορίζονται µόνο στο φαΐ και στον ύπνο. 79. Μάνι µας στουν ίδιου του πλουκό άπλουναν τα βρακιά τ ς. Λεγόταν ειρωνικά για την έλλειψη σχέσης ή συγγένειας. 80. Μ απουµνήσκ(ει) του µάτ(ι). Επιθυµώ πολύ έντονα, ζηλεύω, φθονώ. 81. Μαράθκι κώλου µας. Ίδια σηµ. µε τις πρµ. φρ. 56, 105 και Μα τι. Φράση που χρησιµοποιείται, για να µεγεθύνει τη σηµασία κάποιου γεγονότος καλού ή κακού, π.χ. έκανι τ αµπέλ(ι) µας κάτ(ι) σταφύλια, µα τι = µα τι πολλά/µεγάλα σταφύλια γίνκι ένα κακό, µα τι = µα τι µεγάλο κακό. 83. Μέθσι κύριους Γιάνν(η)ς, ιφθύµσι κύριους Γιάνν(η)ς µέθσι µπάρµπα Μουτός, ου! τουν µιθύστακα! (Νιγρ.). Καυτηριάζει τις διακρίσεις ανάµεσα σε επώνυµους κυρίους και σε άση- µους µπαρµπάδες. 84. Μ έκατσι του φαΐ. Βαρυστοµάχιασα. 85. Μέρα χρόνους. Μέρα µε µεγάλη διάρκεια, µέρα του καλοκαιριού. 86. Μ ήρτι πουδάρ(ι). Μου ήρθε βολικά, λέγεται στα αγωνίσµατα αλµάτων ή βολών, όταν πατούµε έγκυρα και κοντά στη γραµµή. 87. Μι τα παρτάλια τουν έφαι. Του τα έφαγε όλα. Η φρ. χρησ. και µτφ. µε τις διάφορες σηµ. του κ. ρ. τρώγω. 88. Μι τα παρτάλια τουν σήκουσι. Λέγεται για τη µεγάλη οµοιότητα µε το γονέα. ες πρµ. φρ Μι τα παρτάλια τ τρώιτι. Γκρινιάρης, µεµψίµοιρος. ες πρµ. φρ Μι τα πουδάρια τ λάκκου κάν(ει). Προσπαθεί µε κάθε τρόπο. 91. Μι τα σκατά τ τρώιτι. Γκρινιάρης, µεµψίµοιρος. ες πρµ. φρ Μι τα τσακνούδια πιάνιτι. Καβγαδίζει για ασήµαντες αφορµές. 93. Μι του κόσκνου νιρό κουβανά(ει). Ματαιοπονεί. 479

5 94. Μι του τσιγκέλ(ι) τα βγάζ(ει) τα λόια τ. Μιλάει δύσκολα. 95. Μι τ ς ιδυό. Με δυο προσπάθειες. 96. Μο καλό νιρό να ρίξ(ει). Λέγεται, όταν αστράφτει και βροντά, ως ευχή για να µη ρίξει χαλάζι. 97. Μυρίζου του δάχλου µ. Μαντεύω, οσφραίνοµαι τα µελλούµενα. 98. Να κι αλήθεια. Λέγεται µετά το φτάρνισµα, όπως οι φρ. «γειά σου», «µε τις υγείες σου». 99. Να λιλί δο µ τσιτσί. Λέγεται όταν αγοράζουν χωρίς να προσέχουν Να σι πάρ(ει) αέρας κι να σι σ(η)κώσ(ει). Κατάρα, «να σε σηκώσει ανεµοστρόβιλος (και να σε ρίξει κάτω)» Να! τουν πααίν(ει). Φοβάται πολύ, η φρ. συνοδεύεται µε χειρονοµία που υποδηλώνει ότι η κ. φρ. «τα κάνει πάνω του». ες πρµ. φρ Νόµουν τρόπουν θα κάνου. Θα κάνω τα αδύνατα δυνατά Ξέκουψι κιρός. Άνοιξε ο καιρός, διαλύθηκαν τα σύννεφα Ξέρου τι έχου στουν τρουβά µ. Ξέρω τι µου γίνεται Ξίντσι ρίγαν(η) µας. Λέγεται ειρων. όταν δεν µας ενοχλεί κάποιο γεγονός, έστω κι αν οι άλλοι νοµίζουν το αντίθετο. ες πρµ. φρ. 56, 81 και Ξισκέπαστους κώλους. Αυτός που δεν κρατά µυστικό Ξίτκα κι παλαβά. Ανοησίες Όκους µόκους παπαρόκους. (Νιγρ.). Νάτος εµφανίστηκε ξαφνικά. ες πρµ. φρ Όσα πιάσ(ει) χειριά σ. Λέγεται ειρων. µε τη σηµ. «δε θα πάρεις τίποτε» Όσουν µόσουν παπαρόσουν. Οι δουλειές γίνονται βιαστικά, χωρίς προσοχή. ες πρµ. φρ Όισουν µόισουν παπαρόισουν. (Νιγρ.). ες προηγούµενη και πρµ. φρ Ουκά τριακόσια. Είναι λειψά, επειδή η οκά είχε τετρακόσια δράµια Ούλου µι του µπου τουν έχ(ει). Όλο τον αποπαίρνει Ούτι χτες ήταν έτσ(ι). Λέγεται όταν κάτι γίνεται πολύ καλά Παίρν(ει) απάνου τ. Ο άρρωστος δυναµώνει, ανακτά δυνάµεις Παραχουµέν(η) φουτιά. Λέγεται για τους φαινοµενικά καλούς, ήρεµους, τίµιους, κλπ., που άµα το φέρουν οι περιστάσεις γίνονται άλλοι άνθρωποι Πάρι τουν ένα, βάρι τουν άλλουν. Λέγεται όταν βρίσκονται πολλοί σκάρτοι µαζί Πάτσα µε στην πίτα. Έκανα ζηµία από αβλεψία. Λέγεται όµως και ειρωνικά όταν έρχονται τα πράγµατα σε κάποιον άσχηµα, ενώ τα περίµενε ευνοϊκά Πάτσα του τσακνούδ(ι). Έκανα την ολέθρια κίνηση, έκανα το µεγάλο λάθος, πιάστηκα στην παγίδα, επειδή κάποιες παγίδες για πουλιά έκλειναν όταν πατιόταν ένα µικρό 480

6 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Παροιµοιώδεις φράσεις τσάκνου Πέρασι κι δεν ακούµσι. Λέγεται ειρωνικά, όταν κάποιος λέει πως θα πετύχαινε κάτι, ενώ είναι φανερό ότι λέει ψέµατα Πέτρις νικατώνουν. Κάνουν δουλειά µη παραγωγική Πήγι ψ(υ)χή µ στουν κουλουτζέπ(η). Φοβήθηκα πολύ Πήρα ένα χέρ(ι) του σπίτ(ι). Συγύρισα πρόχειρα το σπίτι Πήρι απού σβέρκου. Πήρε κρέας από καλό µέρος, από σβέρκο, µτφ. είχε επιτυχία στην αγορά ή στο γάµο, κυρίως όµως χρησ. ειρων. για τους αποτυχηµένους γάµους Πήρι κώλου τ αέρα. Πήρε πολύ θάρρος, παραπάνω από όσο πρέπει Πήρι του βρακί στου νώµου. εν ντρέπεται τίποτε Πιάνουµι του φίδ(ι). Γιορτάζουµε στο ύπαιθρο την Καθαρή ευτέρα Ποιος νούνους, ποιος κουµπάρους. Λέγεται όταν τα αγαθά δε φτάνουν για να πάρουν όλοι Πού πάτι έρµα; Πάµι να ρηµάξουµι κι άλλα. Λέγεται όταν έρχονται απανωτές κακοτυχίες Πού σι κρούει, πού σι πουνάει. Λέγεται για τον έντονο ξυλοδαρµό Πού τότι που βγήκαν λάσπις. Αναφέρεται στην παλαιότητα Π τουν κώλου τ τα βγάζ(ει). Λέει φανταστικές ιστορίες Ρίξτι τουν άλας. Παλιότερα υπήρχε η συνήθεια, όταν έµπαιναν σε κάποιο σπίτι οι επισκέπτες να βγάζουν έξω από την πόρτα τα παπούτσια τους ή τις παντούφλες τους. Όταν οι επισκέπτες ήταν ή γίνονταν ανεπιθύµητοι, τους έριχναν κρυφά άλας στα παπούτσια τους ή στις παντούφλες τους, ακόµη και στο κεφάλι τους, για να φύγουν Ρόκους πόκους παπαρόκους. ες πρµ. φρ. 108, 110 και Σαβούρα π του Γιαρακάρ(ι). Λεγόταν ειρων. για να χαρακτηρίσει συγχωριανούς, επειδή τα χωράφια στο Γιαρακάρ(ι) ήταν αµµουδερά και άγονα Σα δανκό ψουµί τουν έχ(ει). Λέγεται όταν η γυναίκα δεν προσέχει τον άνδρα της, όταν δεν του δίνει σηµασία, από το γεγονός ότι δε δίναµε σηµασία στο δανεικό ψωµί, όπως στο δικό µας. Λέγεται ακόµη όταν η µάνα κρατά το παιδί της σαν νεκρό αντικείµενο και όχι σαν ζωντανό παιδί Σα σφυρκούδα τρανεύει. Μεγαλώνει το παιδί όντας αδύνατο, σαν το καλάµι από το οποίο γίνονται οι σφυρκούδις Σιγά, κάτ(ι) έχ(ει). Τίποτα δεν έχει Σιγά, κάτ(ι) τ ς κάντς αυτές. εν τις χρειάζεσαι αυτές Σιγά µη σι χαλάσ(ει), εν θα σου γίνει το κέφι, δεν θα σου δώσουν τίποτε. Στην κυριολεξία, δεν θα σου δώσουν φαγητό ή γλυκό, τόσο πολύ ώστε η πολλή ποσότητα να 481

7 σου χαλάσει το στοµάχι Σι λέει. Σου λέει/σκέφτηκε. Χρησ. όταν ο συζητητής θέλει να σηµειώσει ότι κάποιο πρόσωπο σκέφθηκε κάτι Σκάζου π τ ράχ(η). Συγχύζοµαι σε υπέρµετρο βαθµό Στα ξύλα. Στο βουνό για κόψιµο καυσόξυλων Στα ούτσια τα καπνά. Χρονικός προσδιορισµός, για την περίοδο που µαζεύουν τα ούτσια από τα καπνά, στις αρχές Σεπτεµβρίου Στοίχ(η)µα βάζουν µόνου κι παλαβοί. Στα αποσιωπητικά αναφέρονται οι κάτοικοι διπλανού χωριού, µε οξύτονη δισύλλαβη λέξη Στου ζιγκί πατά(ει). Ευέξαπτος, πάντα έτοιµος για καυγά Στου µπγάδ(ι) κατούρσα; ιαµαρτυρία ατόµου που κατηγορείται άδικα Τα λόια τ σαν αρκάδις βγαίνουν. εν έχει ο λόγος του συνεχή ροή Τα πέντι κι του κλίκ(ι). Την έλεγαν οι φιλενάδες της νύφης στον ο κουµπάρο όταν πήγαιναν να πάρουν τη νύφη, ζητώντας φιλοδώρηµα για τις υπηρεσίες τους. Άλλη διατύπωση της κ. πρµ, «Κάλλιο πέντε και στο χέρι,» Τα πουδάρια στουν κούτ(ι)κα, κι δρόµου. Οδηγία για γρήγορο τρέξιµο, ώστε τα πόδια, όχι µόνο να χτυπούν στον κώλο, αλλά να φτάνουν µέχρι τουν κούτ(ι)κα Τα πουδάρια στουν κώλου κι δρόµου. Οδηγία για γρήγορο τρέξιµο, ώστε τα πόδια να χτυπούν στον κώλο Τα τνιάζ(ει) χουντρά. Λέει µεγάλα λόγια Τζα κι πίς. Επίσκεψη για κοίταγµα και επιστροφή χωρίς χρονοτριβή Τζέπη τ αγκάθια έχ(ει). Είναι σπαγκοραµµένος Τζιάµ(ι) κιρός. Καθαρός ουρανός, χωρίς σύννεφα ή βροχές Τ Θιού του βόδ(ι). Λεγόταν έτσι, χωρίς κοροϊδευτική διάθεση, ο ήσυχος, ο ήρεµος άνθρωπος, αυτός που δεν θύµωνε ποτέ Τι κι σαν. Τι σαν, και τι σαν Τι λαγό θα πιάσουµι. Τι θα πετύχουµε Τνιάζ(ει) τα πέταλα. Πεθαίνει, από το γεγονός ότι τα ζώα όταν πεθαίνουν τινάζουν τα πόδια τους σα να κλωτσούν, σα να θέλουν να τινάξουν τα πέταλά τους Του βάσανου µας έφαγι. Ίδια σηµ. µε τις πρµ. φρ. 56, 81, και Του ιγγόν(ι) είνι σα του µαταβραζµένου του ρακί, είνι δυο φουρές πιδί Του κόφτου δίπλα. Πέφτω και κοιµούµαι Του µάτι µ σα ταψί γίνκι. Γούρλωσαν τα µάτια µου Του µυαλό δεν του πλουν. Λέγεται για τους άµυαλους, για τους ανόητους Τουν βάρισι του µάτ(ι). Είναι βασκαµένος. 482

8 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Παροιµοιώδεις φράσεις 166. Τουν έβαναν νέφτ(ι) στουν κώλου. Βιάζεται πολύ, τρέχει συνεχώς για να προλάβει από το γεγονός ότι µε το νέφτι αφηνιάζουν τα ζώα, αν µπει στον κώλο τους Τουν έκανι δυου{δγιου}/(πέντι) παραδιού. Τον προσέβαλε, τον έκανε να αξίζει µόνο δυο/(πέντε) παράδες Του νιρό δε θουλών(ει). Ήσυχος, φρόνιµος άνθρωπος Τουν πααίν(ει) πατάτις. Ό,τι η πρµ. φρ Τουν τόπου σ(η)κών(ει). Άνθρωπος φωνακλάς, αέρας πολύ δυνατός Τουν τόπου τρώει. Ψάχνει επίµονα Τουν ψύλλου καµήλα τουν κάν(ει). Μεγιστοποιεί τις πληροφορίες του Του σπίτ(ι) θα ξικνίσ(ει). Λέγεται όταν το σπίτι είναι ακατάστατο, όπως είναι όταν η οικογένεια είναι έτοιµη να ξεκινήσει για τη δουλειά, π.χ. τη φυτεία, το σκάλτζµα κλπ Του ταΐζουµι στου τρανό. Το ταΐζουµε πολύ, το καλοταΐζουµε, δες και πρµ. φρ Του φράγκου σαν αλών(ι) του χτάζουµι. Εκφράζει την οικονοµική δυσπραγία Τρεις τρεις του έχ(ει) του χουσµέτ(ι). (Τερπνή). εν έχει οικονοµικά προβλήµατα και δε νοιάζεται για τίποτε. Από το παιχνίδι της εννιάρας, στο οποίο αν ένας είχε δυο διπλανές τριάρες (τρεις τρεις) κέρδιζε σίγουρα το παιχνίδι. ες πρµ. φρ Τρεις τριώτα το χ(ει). (Νιγρίτα). Ίδια σηµ. µε την πρµ. φρ Τρίτα, παρθήτα. Τα τρίτα ξαδέρφια µπορούν να παντρευτούν, να παρθούν Τρίτ(η) κι καλή. Φρ. που χρησ. στα παιχνίδια. Όταν επαναλαµβανόταν µια προσπάθεια, είτε ως άκυρη µε το τσιόρτσιοπ(ι) είτε ως ανεπιτυχής, η τρίτη επανάληψη ήταν τελική, ήταν η τρίτ(η) κι καλή. Λέγεται και ως πρόληψη, µε την έννοια ότι το κακό τριτώνει Τρώγουντας/τρώουντας ξιανοίγουντας. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη Τρώουντι σα προυγόνια. Λέγεται όταν τα µικρά παιδιά µαλώνουν µε το παραµικρό Τσάκνου στουν κώλου έχου / (µ έβαλαν). Λέγεται όταν κάποιος δεν µπορεί να καθήσει ή να στεριώσει για πολύ κάπου Τ ς γάµ(οι) τα κουµµάτια κόµα δε µπίτσαν. εν τέλειωσαν ακόµη τα περισσεύµατα από το ψωµί του γάµου. Η φρ. λεγόταν κυρίως όταν δηµιουργούνταν προβλήµατα ανάµεσα στο νιόπαντρο ζευγάρι αµέσως µετά το γάµο Τ ς γριας τουν κώλου όλα. Όλα φορτώνονται στους αδύναµους Τσιακ µαρή-µαρή. ε µε νοιάζει (δε δα έρτς κι τσιακ µαρή µαρή = δε µε νοιάζει που δε θα έρθεις) Τσίκνουσα την τρίχα. Τρόπος ειδοποίησης, παρµένος από τα παραµύθια. 483

9 187. Τσίκνουσι του φτιρό τ ς. Έφυγε Τώρα, σαν τα υπουτώρα. Ειρωνικός σχολιασµός, όταν κάποιος υπόσχεται να κάνει κάτι γρήγορα, ενώ είναι γνωστό ότι συνήθως αργεί Ύπνουν αλαφρύ κι κόρφου γιµάτου. Λεγόταν ως ευχή στη λεχώνα για καλόν ύπνο του µωρού και πολύ γάλα της µάνας Φλούδ(ι) δεν τουν αφήκι. Λέγεται όπως και η πρµ. φρ Φούσκις σ(η)κών(ει), πουλύ θα βρέξ(ει). Όταν οι πρώτες σταγόνες της βροχής σηκώνουν φούσκες στα στάσιµα νερά τότε προµηνύεται πολλή βροχή Φουτιά στα µπατζιάκια µας. Βιαζόµαστε πολύ, δεν προλαβαίνουµε Φτος είνι, πες κι γέλα. Λέγεται για τον καλοσυνάτο, τον πρόσχαρο Φτος είνι πού τα µούτλα. Αυτός που δεν είναι για τον κόσµο, ο αντικοινωνικός Φτος τουν ψύλλου καλιγών(ει). Περιγράφει τον σχολαστικό Φτου σκόρδου. Φτου να µη βασκαθείς Χαµένου παρτάλ(ι). Ανόητος, επιπόλαιος Ψ(υ)χή µ κόµπους είνι. Είµαι σφιγµένος, φοβισµένος, αγωνιώ. 484

χαμαλίκ χασάπκου χάσκας χαμάλτς χάμκους χάσκας χαμούρ χασκεύου χάμουρα χάσκου χάμουργκας χασκώ χάμπαβου χασλίκ χαμπάρ χασουμιρώ χαμπαρίζου χατάλ

χαμαλίκ χασάπκου χάσκας χαμάλτς χάμκους χάσκας χαμούρ χασκεύου χάμουρα χάσκου χάμουργκας χασκώ χάμπαβου χασλίκ χαμπάρ χασουμιρώ χαμπαρίζου χατάλ - 142 - - 143 - χαμαλίκ (το) = βαριά δουλειά χωρίς ανάλογο κέρδος, δουλειά που γίνεται με το ζόρι. χαμάλτς (ο) = χαμάλης, αχθοφόρος. χάμκους (επιθ) = αφράτος. χάμκου ψουμί = αφράτο ψωμί χαμούρ (το) = κουρκούτι,

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Νίκος Λ. Πασχαλούδης Νίκος Λ. Πασχαλούδης 264 Π π ο σύνδ. που, το ερωτ./αναφ. που, δε µ είπις π δε θα ρτεις; σιγά π δα πάου, δες πρµ. 152, 164 και 370, [αρχ. που > µσν. πού]. π η πρόθ. από, σιγά, π τικείνου είνι; = σιγά από

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές παροιμίες Α

Ελληνικές παροιμίες Α Ελληνικές παροιμίες Α Αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι. Αγάλια αγάλια κόνευε, αν θέλεις να προφτάσεις. Άγιος που δε θαυματουργεί, μηδέ δοξολογιέται. Αγρόν ηγόραζεν. (θρησκευτικό) Αδέρφια αγαπημένα,

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Νίκος Λ. Πασχαλούδης Νίκος Λ. Πασχαλούδης 340 Τ τ άρθρα του, το, τα, αντων. του, τ Γιώργη του µπλάρ(ι), έφκι τ άλουγου, φτο είνι του χουράφι τ, [ως αντων. αρχ. αυτο > µσν. του > τ, αρχ. ατο > το > τ ]. τ το εµπρόθετο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Master Beinsa Duno. Contents

Master Beinsa Duno. Contents Master Beinsa Duno Contents Contents... 1 Το καλό και το φως... 2 Το µάτι της αγάπης... 12 Οι δύο γυναίκες... 22 Χαρούµενοι και γελαστοί... 32 Μαθητεία και υπηρεσία... 41 Η γλώσσα της αγάπης... 52 Οι ξεχωριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ. Το χρυσό κορίτσι

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ. Το χρυσό κορίτσι ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Το χρυσό κορίτσι Μια φορά κι έναν καιρό πέθανε η γυναίκα ενός άντρα και εκείνος, τι να κάνει; Ξαναπαντρεύτηκε. Μπήκε η μητριά στο σπίτι και είδε ότι εκτός από τη δικιά της την

Διαβάστε περισσότερα

Η Βία δεν εχει φύλο. Αντώνη Δ. Μαγγανά, Καθηγητή Τομέα Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Η Βία δεν εχει φύλο. Αντώνη Δ. Μαγγανά, Καθηγητή Τομέα Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Η Βία δεν εχει φύλο Αντώνη Δ. Μαγγανά, Καθηγητή Τομέα Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Η σφαιρική άποψη για τα πράγματα ανέκαθεν ήταν δύσκολη, δεν ήταν «δημοφιλής», προβλημάτιζε, έφερνε τους ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μέρες Πριν Έρθεις

Οι Μέρες Πριν Έρθεις Οι Μέρες Πριν Έρθεις ( ΑΝ ΡΕΑΣ ΦΛΟΥΡΑΚΗΣ ) 1 η παράσταση 2002, Θέατρο του Νότου / Αµόρε. Σκηνοθεσία : Γιάννης Μόσχος. Σκηνικά κοστούµια : Ειρήνη Σαριµούτσου. Φωτισµοί : Τάσος Παλαιορούτας. Μουσική επιµέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Μπάμπης Μοναστηριώτης. Τριλογία. (Θέατρο) Μήδεια. Αρπαλύκη. Αχιλλέας

Μπάμπης Μοναστηριώτης. Τριλογία. (Θέατρο) Μήδεια. Αρπαλύκη. Αχιλλέας Μπάμπης Μοναστηριώτης Τριλογία (Θέατρο) Μήδεια Αρπαλύκη Αχιλλέας Τίτλος του Πρωτοτύπου: Τριλογία (Θέατρο) Συγγραφέας: Μπάμπης Μοναστηριώτης Η φωτογραφία στο εξώφυλλο είναι του συγγραφέα. ISBN: 978-960-93-5133-1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ. Ο ηµήτρης Θανασούλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Από µικρός έγραφε µυθιστορήµατα και διηγή-

ΗΜΗΤΡΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ. Ο ηµήτρης Θανασούλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Από µικρός έγραφε µυθιστορήµατα και διηγή- ΗΜΗΤΡΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ο ηµήτρης Θανασούλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Από µικρός έγραφε µυθιστορήµατα και διηγή- µατα, όµως ενεργά άρχισε να ασχολείται µε τη συγγραφή σε ηλικία 20 ετών. Το "ΑΝΤΙΟ ΛΟΙΠΟΝ"

Διαβάστε περισσότερα

H Καρτέρη. Στη μνήμη της αγαπημένης και αλησμόνητης μάνας μου Αικατερίνης Σοφιανίδου-Τσινάκ (εκατό χρόνια από τη γέννησή της 1897-1997)

H Καρτέρη. Στη μνήμη της αγαπημένης και αλησμόνητης μάνας μου Αικατερίνης Σοφιανίδου-Τσινάκ (εκατό χρόνια από τη γέννησή της 1897-1997) H Καρτέρη Στη μνήμη της αγαπημένης και αλησμόνητης μάνας μου Αικατερίνης Σοφιανίδου-Τσινάκ (εκατό χρόνια από τη γέννησή της 1897-1997) Όλοι την έλεγαν Καρτέρη, ακόμα και τα παιδιά της. Μιά φορά η αδελφή

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Νίκος Λ. Πασχαλούδης Νίκος Λ. Πασχαλούδης 130 Κ κα η πρόθ. κατά, κα τιµάς έρχιτι βρουχή, δες και πρµ. 163, [αρχ. κατά]. -κα δες κατ. -κους, π.χ. µπένκα, τσίρκα. καβάκ(ι), το καβάκι, λεύκη, το δασικό δ. αγριόλευκα, populus

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Φ. Δρόλιας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Φ. Δρόλιας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασίλειος Φ. Δρόλιας 2012 You can spend the entire second half of your life recovering from the mistakes of the first half. Saul Bellow, Seize the Day Για τις γυναίκες ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΟΧΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥΦΕΡΗ ΣΟΥ ΜΟΛΟΤΩΦ

Η ΤΡΥΦΕΡΗ ΣΟΥ ΜΟΛΟΤΩΦ Η ΤΡΥΦΕΡΗ ΣΟΥ ΜΟΛΟΤΩΦ ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΟΤΤ www.gustavoott.com.ar 1 ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΟΤΤ Η ΤΡΥΦΕΡΗ ΣΟΥ ΜΟΛΟΤΩΦ Μετάφραση: Σταµάτης Πολενάκης. Gustavo Ott gustavott@yahoo.com www.gustavoott.com.ar SGAE- Sociedad General

Διαβάστε περισσότερα

...... «Ζωγραφίζω συνεχίζοντας την εικόνα»

...... «Ζωγραφίζω συνεχίζοντας την εικόνα» ...... «Ζωγραφίζω συνεχίζοντας την εικόνα» 3 ...... Αγαπητοί γονείς, Το Σχολείο μας με τα πρωτοπόρα προγράμματα που εφαρμόζει όπως «Η ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης στα παιδιά», κάνει πράξη την ολιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιόκτητα και αδέσποτα σκυλιά

Ιδιόκτητα και αδέσποτα σκυλιά Ιδιόκτητα και αδέσποτα σκυλιά Έ ν α β ι β λ ί ο γ ι α ι δ ι ό κ τ η τ α κ α ι α δ έ σ π ο τ α σ κ υ λ ι ά ε ι δ ι κ ά σ χ ε δ ι α σ μ έ ν ο γ ι α π α ι δ ι ά Συγγραφέας: Carien Radstake Επιμέλεια έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 20.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 20.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 20.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ιόλη ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μαρία Τζιρίτα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Ηλίας Μασούρης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Άννα: Όχι, δεν είχαμε σπίτι. Είχαμε παράγκα, λαθραία απάνω σε οικόπεδο. Γυναίκα: δεν μας τα κανε το κράτος. Όλου για ψέματα είναι.

Άννα: Όχι, δεν είχαμε σπίτι. Είχαμε παράγκα, λαθραία απάνω σε οικόπεδο. Γυναίκα: δεν μας τα κανε το κράτος. Όλου για ψέματα είναι. Άννα Αλεξάνδρα: Μου είπες ότι σε λένε Άννα. Άννα: Ναι. Αλεξάνδρα: Πόσο χρονών είσαι Άννα; Άννα: 23. και έχω δυο παιδιά. Αλεξάνδρα.: Άννα, το επίθετο σου; Άννα: Τάσιος. Αλεξάνδρα: και μου είπες ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΠΛΟΥΤΟΣ. 388 π.χ.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΠΛΟΥΤΟΣ. 388 π.χ. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΠΛΟΥΤΟΣ 388 π.χ. ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ ΠΛΟΥΤΟΣ ΧΟΡΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΒΛΕΨΙ ΗΜΟΣ ΠΕΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΕΜΥΛΟΥ ΙΚΑΙΟΣ ΑΝ ΡΑΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ ΓΡΙΑ ΝΕΑΡΟΣ ΕΡΜΗΣ ΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ του ΕΡΓΟΥ Ο Χρεµύλος, γεωργός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝ. ΚΑΠΠΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝ. ΚΑΠΠΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: 2 ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝ. ΚΑΠΠΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΟΛΗ, 2007 ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ, 2007 ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΥΤΡΑΤΕΛΑ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ, 2007 ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ, 2008 ΛΕΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 2008 ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σε κλίμακα. Ένα προς ένα

Σε κλίμακα. Ένα προς ένα 1 2 3 Σε κλίμακα Ένα προς ένα 4 5 Γεράσιμος Μηνάς Σε κλίμακα ένα προς ένα ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ 2007-2008 6 Αφού ζητάνε από εξάχρονα, αποτυπώματα, Ας μάθουν σε τι κόσμο ήρθανε Στον ανιψιό μου 7 Ο μικρός Αρτέμιος,

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Κολιόπουλος. Τα Αλανάκια. Midnight Publishing

Πάνος Κολιόπουλος. Τα Αλανάκια. Midnight Publishing 1 Τα Αλανάκια 2 Πάνος Κολιόπουλος Τα Αλανάκια Midnight Publishing Κέρκυρα 1996 3 4 Στον Σέργιο Οι Χρονιές 1955 56...6 1956 57...21 1957 58...35 1958 59...50 1959 60...64 1960 61...77 1961 62...92 1962

Διαβάστε περισσότερα

PERIPETEIA STO AIGAIO sel_d_layout 1 13/05/2010 2:34 μ.μ. Page 1

PERIPETEIA STO AIGAIO sel_d_layout 1 13/05/2010 2:34 μ.μ. Page 1 PERIPETEIA STO AIGAIO sel_d_layout 1 13/05/2010 2:34 μ.μ. Page 1 PERIPETEIA STO AIGAIO sel_d_layout 1 13/05/2010 2:34 μ.μ. Page 2 PERIPETEIA STO AIGAIO sel_d_layout 1 13/05/2010 2:34 μ.μ. Page 3 ΝΕΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα αλλάξεις και θα γίνεις. άριστος µαθητής σ όλα τα. µέθοδος για γενική πρόοδο)

Πώς θα αλλάξεις και θα γίνεις. άριστος µαθητής σ όλα τα. µέθοδος για γενική πρόοδο) Βασίλης Χολέβας Παιδαγωγός - Νοµικός Θεσσαλονίκη Πώς θα αλλάξεις και θα γίνεις άριστος µαθητής σ όλα τα µαθήµατα (Μια αποτελεσµατική µέθοδος για γενική πρόοδο) Εισαγωγή Οι περισσότεροι µαθητές σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Αντάμης. Τα Δάνεια, Αποσπάσματα. Σελιδοποίηση, τεχνική υποστήριξη: Μάριος Αρσενίου. Dreamtigers 2013. www.yannisadamis.com

Γιάννης Αντάμης. Τα Δάνεια, Αποσπάσματα. Σελιδοποίηση, τεχνική υποστήριξη: Μάριος Αρσενίου. Dreamtigers 2013. www.yannisadamis.com Γιάννης Αντάμης Τα Δάνεια, Αποσπάσματα Σελιδοποίηση, τεχνική υποστήριξη: Μάριος Αρσενίου Dreamtigers 2013 www.yannisadamis.com 1 «Το σπίτι όπου πραγματικά μεγάλωσα ήταν ένα διαμέρισμα στον τελευταίο όροφο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς σε λένε, παιδάκι μου (ή ρε); με ρωτούσαν, κι εγώ δεν ήξερα ποιο απ' όλα να πω.

Πώς σε λένε, παιδάκι μου (ή ρε); με ρωτούσαν, κι εγώ δεν ήξερα ποιο απ' όλα να πω. Αρχές του '50, σ' ένα μικρό χωριό, που θα μπορούσε να είναι ένα οποιοδήποτε ελληνικό χωριό. Ο Εμφύλιος έχει τελειώσει, αλλά η βία εξακολουθεί να κυριαρχεί σε μια κοινωνία όπου η ράβδος θεωρείται το αποτελεσματικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Έδειξα το αριστούργημα μου στους μεγάλους και τους ρώτησα αν το σχέδιο μου τους τρόμαζε. «Γιατί να μας τρομάξει ένα καπέλο;» μου απάντησαν.

Έδειξα το αριστούργημα μου στους μεγάλους και τους ρώτησα αν το σχέδιο μου τους τρόμαζε. «Γιατί να μας τρομάξει ένα καπέλο;» μου απάντησαν. Μ ια φορά, ήμουν τότε έξι χρονών, σ' ένα βιβλίο για τα παρθένα δάση που λεγόταν «Αληθινές Ιστορίες», είδα μια υπέροχη εικόνα. Έδειχνε ένα βόα να καταπίνει ένα αγρίμι. Αντιγράφω εδώ το σχέδιο. Το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

1 Από τη συλλογή διηγημάτων «Όλες οι φωτιές η φωτιά», Χούλιο Κορτάσαρ, εκδ. Ύψιλον

1 Από τη συλλογή διηγημάτων «Όλες οι φωτιές η φωτιά», Χούλιο Κορτάσαρ, εκδ. Ύψιλον Αντί προλόγου Σ υνεχίζοντας τη θεματική που αφορά στην εφηβεία, η σημερινή ταινία προσεγγίζει μερικά από τα ταμπού της δυτικής, τουλάχιστον, κοινωνίας όπως είναι το σεξ πριν από την ενηλικίωση, η ανεπιθύμητη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παναγιώτης Παπανικολάου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978.

Ο Παναγιώτης Παπανικολάου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978. Ο Παναγιώτης Παπανικολάου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978. Έζησε τα παιδικά του χρόνια στο Πολύκαστρο όπου και εκεί τελείωσε το Γενικό Λύκειο. Απο τα χρόνια της ωρίμανσής του εμφάνισε καλλιτεχνικές ανησυχίες,

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα