Πρότζεκτ με σκοπό τη δημιουργία ψηφιακού κόμικ με τίτλο: «Ένας κόσμος τόσος δα χωρίς τριβή»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρότζεκτ με σκοπό τη δημιουργία ψηφιακού κόμικ με τίτλο: «Ένας κόσμος τόσος δα χωρίς τριβή»"

Transcript

1 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Πρότζεκτ με σκοπό τη δημιουργία ψηφιακού κόμικ με τίτλο: «Ένας κόσμος τόσος δα χωρίς τριβή» Γεώργιος Καρκαμάνης 1, Αναστάσιος Ζουπίδης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής, MSc, 1 ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας 2 Καθηγητής Φυσικής, PhD, 1 ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή περιγράφει τις δυσκολίες και τα αποτελέσματα ενός άτυπου πρότζεκτ, που σκοπό είχε τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων δημιουργίας ψηφιακών κόμικ, ως εργαλείο για την κατανόηση δύσκολων και αφηρημένων εννοιών των φυσικών επιστημών, όπως είναι η τριβή. Το πρότζεκτ υλοποιήθηκε στο 1ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας από τον Ιανουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο 2013, με τη συνεργασία των καθηγητών της Φυσικής και της Πληροφορικής. Στο πλαίσιο του πρότζεκτ παράχθηκε ένα ψηφιακό κόμικ με τίτλο «Ένας κόσμος τόσος δα χωρίς τριβή». Σημαντικές δυσκολίες κατά την υλοποίηση του πρότζεκτ παρουσιάστηκαν σε σχέση με την εύρεση λειτουργικού χρόνου, τόσο λόγω του «σφιχτού» ωραρίου λειτουργίας του σχολείου όσο και λόγω του σύντομου χρόνου δωρεάν πρόσβασης στο διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας ψηφιακών κόμικ (ένας μήνας). Εντούτοις, η συμμετοχή των μαθητών στο πρότζεκτ αύξησε το ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα της Φυσικής και της Πληροφορικής. Επίσης, η πλειοψηφία των μαθητών κατανόησε τη διαδικασία δημιουργίας ενός ψηφιακού κόμικ. Τέλος, οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρότζεκτ κατάφεραν να διευρύνουν την έννοια της τριβής και να συμπεριλάβουν σε αυτήν τις δύο όψεις της, δηλαδή την «τριβή εμπόδιο» και την «τριβή αιτία για την κίνηση». Αντίθετα, δεν κατάφεραν να προτείνουν συμβατούς με τη Φυσική τρόπους ελάττωσης ή / και κατάργησης της δύναμης της τριβής. Πρόθεσή μας είναι να αξιοποιήσουμε τα συμπεράσματα που προέκυψαν και το κόμικ που παράχθηκε από την εργασία αυτή βελτιώνοντας τη διδακτική μας πράξη. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: διαθεματικότητα, διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας φηφιακού κόμικ, τριβή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κόμικς αποτελούν ένα καινοτόμο και υποσχόμενο διδακτικό μέσο (Morrison, et al., 2002). Κατά τον δημιουργό κόμικς Scott McCloud, αποτελούνται από σχέδια, γραφικά και εικόνες σε μια προμελετημένη σειρά, με σκοπό να μεταδώσουν πληροφορίες ή/και να παράγουν μια αισθητική αντίδραση στον αναγνώστη/θεατή (McCloud, 1993). Στηρίζονται στη θεωρία της διπλής κωδικοποίησης του Paivio (2006), κατά την οποία οι πληροφορίες χωρίζονται σε λεκτικές (κείμενο) και μη λεκτικές (εικόνες). Έχουν τη δυνατότητα να ενώνουν τα μέσα, τα οποία μπορεί κάποιος μόνο [125]

2 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» να παρακολουθεί, με τα μέσα που μπορεί μόνο να διαβάζει, δημιουργώντας έτσι ένα κείμενο μαζί με εικόνα, κάτι που συντελεί στη διαδικασία της μάθησης. Τα ψηφιακά κόμικς είναι πολυμεσικά περιβάλλοντα που συνδυάζουν κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο και δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν την κατανόηση δύσκολων επιστημονικών εννοιών και ιδεών (Morrison, et al., 2002). Επιπλέον, η διδακτική τους χρήση αυξάνει το ενδιαφέρον και παρέχει κίνητρα σε μαθητές που δείχνουν αδιαφορία στο μάθημα (Yang, 2003). Για παράδειγμα, παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα, ώστε οι μαθητές να μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά, χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους για να συμπληρώσουν τα κενά μεταξύ των εικόνων, να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σε περιοδικά, εφημερίδες, στο διαδίκτυο και σε άλλες πηγές πληροφόρησης (Rota & Izquierdo, 2003). Μέσα από τα ψηφιακά κόμικς, οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ, για να ανταλλάξουν απόψεις, να επικοινωνήσουν, να προβληματισθούν, να διασκεδάσουν, να παρουσιάσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους (με τρόπο που οι ίδιοι θα επιλέξουν) και να εφαρμόσουν απλές γνώσεις των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή (ΔΕΠΠΣ, 2003). Επίσης, τους δίνουν τη δυνατότητα να εμπλακούν σε διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα οικοδομήσουν και θα κατακτήσουν μόνοι τους τη γνώση, δημιουργώντας κόμικς με βάση τις δικές τους μαθησιακές προτιμήσεις, καθώς επιλέγουν, την ιστορία, τους ήρωες, την πλοκή και τον τρόπο απεικόνισης της ιστορίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία η μάθηση προσαρμόζεται στις απαιτήσεις, τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις ανάγκες του κάθε μαθητή χωριστά (Ματσαγγούρας, 2008). Τα τελευταία δέκα χρόνια, σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν τα «κόμικς της επιστήμης», με στόχο να βοηθήσουν τον αναγνώστη να κατανοήσει επιστημονικές έννοιες ή θέματα (Tatalovic, 2009). Αντίστοιχες ενέργειες έγιναν για την παραγωγή εκπαιδευτικών κόμικς για τη χημεία (Di Raddo, 2006) και τη βιοχημεία (Nagata, 1999). Επίσης, σε δημοτικά σχολεία τις Βραζιλίας χρησιμοποιήθηκαν από τους καθηγητές βιολογίας ως μέσο για τη διδασκαλία της βιοτεχνολογίας (Rota & Izquierdo, 2003). Στην Νέα Υόρκη από το 2011 εφαρμόζεται το comic book project, με σκοπό την εισαγωγή των κόμικς στο δημοτικό σχολείο, ώστε να γίνουν το μέσο μιας δημιουργικής διαδικασίας που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της παιδείας, της κοινωνικής συνειδητοποίησης και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ίδιου του παιδιού (Comic book project, 2011). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιηθεί αντίστοιχο project (με ελληνική συμμετοχή), το EduComics, με στόχο να παρουσιάσει στους εκπαιδευτικούς τρόπους αξιοποίησης των ψηφιακών κόμικς στην τάξη, για την ενίσχυση της μάθησης, την παρακίνηση των μαθητών και τη χρήση της τεχνολογίας με ένα πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο (EduComics, 2011). Υπάρχουν έρευνες που στόχο έχουν τη διερεύνηση της συνεισφοράς των ψηφιακών κόμικς στη μάθηση των φυσικών επιστημών και, ειδικότερα, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν, ώστε να εμπλέξουν τους μαθητές σε επιστημολογικές συζητήσεις αναφορικά με τη διάκριση ανάμεσα στην παρατήρηση και στην ερμηνεία (Χατζηλουκά, κ.α., 2012). Μία από τις δύσκολες και αφηρημένες έννοιες των φυσικών επιστημών είναι η έννοια της τριβής. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η τριβή παρουσιάζεται σύντομα και με έναν αφηρημένο και σχηματικό τρόπο, ο οποίος στηρίζεται στη «θαυματουργή» απλότητα των κλασικών νόμων της στατικής τριβής και της τριβής ολίσθησης. Έτσι, η πολυπλοκότητα και η ποικιλία των φαινομένων στα οποία η τριβή είναι σημαντική και [126]

3 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ τα οποία μελετήθηκαν σε παλιότερες αλλά και σε σύγχρονες έρευνες, δεν αναδεικνύονται (Driver et al., 1998, Besson et al., 2010). Αυτό έχει ως συνέπεια οι μαθητές να δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα πραγματικά φαινόμενα στα οποία η τριβή παίζει σημαντικό ρόλο. Συγκεκριμένα, η έρευνα σχετικά με τις ιδέες των μαθητών για την έννοια της τριβής ανέδειξε μια σειρά από δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην κατανόηση της έννοιας αυτής και στην ερμηνεία των αντίστοιχων φαινομένων. Καταρχάς, οι μαθητές σπάνια αναφέρουν την τριβή ως μια δύναμη που μπορεί να θέσει σε κίνηση ένα σώμα, αντίθετα θεωρούν ότι η τριβή είναι αποκλειστικά μια δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση. Επιπλέον, υπάρχει η τάση η κάθετη δύναμη σε ένα σώμα από το έδαφος να ταυτίζεται με το βάρος του σώματος αυτού. Η τάση αυτή ενισχύεται από τα προτεινόμενα παραδείγματα που συνήθως περιλαμβάνονται στα σχολικά βιβλία, τα οποία εστιάζουν σε μεγάλο βαθμό σε περιπτώσεις οριζόντιας κίνησης, στις οποίες πράγματι η κάθετη δύναμη ισούται με το βάρος (Driver et al., 1998, Besson et al., 2010). Η υλοποίηση διεπιστημονικών και διαθεματικών εργασιών προτείνονται τόσο από το ΑΠΣ Πληροφορικής όσο και από το ΑΠΣ Φυσικής. Καταρχήν, η χρήση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας προσδίδει μια ιδιαιτερότητα στο μάθημα της Πληροφορικής και παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσής του με όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα. Συνεπώς προσφέρεται για την κατεξοχήν εφαρμογή διαθεματικών και διεπιστημονικών δραστηριοτήτων, μέσα από τις οποίες επιτυγχάνεται η ολιστική προσέγγιση της γνώσης και αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο σχολικός χρόνος (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ Πληροφορικης, 2003). Σύμφωνα δε με το ΑΠΣ Φυσικής, προτείνονται οι συνθετικές εργασίες (μέθοδος project), με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα της μελέτης ενός θέματος από τις διάφορες επιστημονικές προοπτικές και με ποικίλες μεθοδολογίες (ΑΠΣ Φυσικής, 2003). Η πολύπλευρη αυτή προσέγγιση μπορεί να αξιοποιηθεί, για να προκληθεί το ενδιαφέρον του μαθητή και να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή του στη μελέτη επιλεγμένων θεμάτων από κάθε αντικείμενο, μέσω των οποίων επιδιώκεται η οριζόντια σύνδεση και ανάδειξη των σχέσεων, τόσο μεταξύ των Φυσικών Επιστημών όσο και με άλλες γνωστικές περιοχές. Προσφέρονται, δηλαδή, οι Φυσικές Επιστήμες για διαθεματικές προσεγγίσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο γενικό μέρος του ΔΕΠΠΣ, με τις οποίες επιτυγχάνεται ολιστική προσέγγιση της γνώσης και δημιουργία, για τον μαθητή, του ζητούμενου ενιαίου πλαισίου γνώσεων και δεξιοτήτων (ΔΕΠΠΣ Φυσικών Επιστημών, 2003). Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός πρότζεκτ, στο οποίο εμπλέξαμε μαθητές σε διαδικασίες δημιουργίας ενός κόμικ με θέμα «Ένας κόσμος τόσος δα χωρίς τριβή», με στόχο: α) να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα της Πληροφορικής και της Φυσικής, β) να κατανοήσουν τα στάδια δημιουργίας ενός ψηφιακού κόμικ αποκτώντας δεξιότητες σε διαδικτυακά εργαλεία δημιουργίας κόμικ, και γ) να κατανοήσουν την έννοια της τριβής, καθώς και τα φυσικά φαινόμενα στα οποία η τριβή παίζει σημαντικό ρόλο. [127]

4 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΖΕΚΤ Το πρότζεκτ που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή αποτελεί άτυπη προσπάθεια δύο καθηγητών του 1 ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας, Πληροφορικής και Φυσικής. Άτυπη, με την έννοια ότι δεν καταγράφηκε σε πρακτικό του σχολείου, ώστε να συμπεριληφθεί στο διδακτικό ωράριο των καθηγητών, δεδομένου ότι οι αυτοί είχαν ήδη συμπληρωμένο ωράριο. Αυτή είναι και η βασική αιτία για την οποία το πρότζεκτ πραγματοποιήθηκε με αργό ρυθμό, με συνέπεια να έχει μεγάλη σχετικά διάρκεια (ένα ημερολογιακό έτος). Το πρότζεκτ σχεδιάστηκε με τη λογική της σπειροειδούς και δυναμικής ανάπτυξης των Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών (Μéheut & Psillos, 2004), στις παρακάτω έξι ενότητες. Ενότητα 1: διδασκαλία και μάθηση της τριβής. Στην ενότητα αυτή πραγματοποιήθηκε το μάθημα σχετικά με την έννοια της τριβής, όπως προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα. Σημαντικός στόχος του μαθήματος, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, είναι οι μαθητές να μην αναφέρουν μόνο παραδείγματα φαινομένων στα οποία η τριβή αποτελεί εμπόδιο στην κίνηση ενός αντικειμένου που έρχεται σε επαφή με μια επιφάνεια, π.χ. κιβώτιο δάπεδο σε κίνηση, αλλά και παραδείγματα στα οποία η τριβή αποτελεί τη δύναμη η οποία συντηρεί την κίνηση, π.χ. στο περπάτημα πάνω σε τραχύ έδαφος ή στην κίνηση ενός αυτοκινήτου λόγω της τριβής μεταξύ ελαστικών και ασφάλτου. Ενότητα 2: προβολή βίντεο και συζήτηση. Τα πέντε βίντεο που προβλήθηκαν (δες τα βίντεο στον παρακάτω σύνδεσμο αποτελούν προϊόν εργασίας μαθητών άλλων σχολείων, με κοινό στοιχείο την παρουσίαση φαινομένων, στα οποία η τριβή είναι απούσα. Στα δύο από τα βίντεο προτείνεται η μείωση της τριβής μέσω της λείανσης / λίπανσης, ενώ στα υπόλοιπα δεν υπάρχει σαφής πρόταση. Στόχος της ενότητας ήταν να πραγματοποιηθεί, αμέσως μετά την προβολή των βίντεο, συζήτηση για τις συνέπειες που θα είχε η απουσία της δύναμης της τριβής. Οι μαθητές παρέλαβαν τα βίντεο που είδαν, καθώς και τις ιδέες που προέκυψαν από τη συζήτηση μετά την προβολή των βίντεο, σε αρχείο κειμενογράφου. Ενότητα 3: συγγραφή σεναρίων. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες τριών ατόμων και εργάστηκαν για ένα μήνα υπό την εποπτεία του Φυσικού, με στόχο τη συγγραφή σεναρίων, με θέμα «Ένας κόσμος τόσος δα χωρίς τριβή». Ο ρόλος του καθηγητή σε αυτήν τη φάση ήταν συμβουλευτικός και καθοδηγητικός με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας των μαθητών και την επίλυση τυχόν αποριών που προέκυπταν σχετικά με την έννοια της τριβής. Ενότητα 4: μετατροπή των σεναρίων σε ψηφιακό κόμικ. Οι μαθητές εργάστηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος Πληροφορικής, για να μετατρέψουν το σενάριο σε κόμικ, μέσω του διαδικτυακού λογισμικού pixton. Ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής ήταν να δημιουργήσει μία εικονική τάξη με την ονομασία 1o GYMNASIO, να εντάξει τους μαθητές σε αυτήν και να παρέχει βοήθεια ώστε να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες θα αντιμετώπιζαν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Ενότητα 5: παρουσίαση και επικοινωνία του προϊόντος στη σχολική κοινότητα του Γυμνασίου, π.χ. ανάρτηση του κόμικ στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου ή/και [128]

5 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ συμμετοχή της ομάδας στο πλαίσιο μιας ημερίδας, με στόχο την παρουσίαση των πρότζεκτ που πραγματοποιήθηκαν στο Γυμνάσιο κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Ενότητα 6: χρήση του προϊόντος στη διδασκαλία και μάθηση του φαινομένου της τριβής από τους μαθητές της Β Γυμνασίου της επόμενης χρονιάς, με επιπλέον στόχο, πέραν των μαθησιακών, τη βελτίωση του. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του πρότζεκτ φαίνεται συνοπτικά στο Σχήμα 1. Η έναρξη του πρότζεκτ έγινε με τη διδασκαλία και μάθηση της έννοιας της τριβής τον Ιανουάριο του 2013 (ενότητα 1). Η προβολή των βίντεο και η συζήτηση σχετικά με τις συνέπειες που μπορεί να έχει η απουσία της τριβής σε διάφορα φαινόμενα, πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο (ενότητα 2). Σχήμα 1. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του πρότζεκτ Η συγγραφή των σεναρίων καθώς και η φιλολογική επιμέλεια και βελτίωσή τους (ενότητα 3) έλαβαν χώρα τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. Ολοκληρωμένο σενάριο κατάφερε να παραδώσει μόνο η μία από τις τέσσερις ομάδες. Οι υπόλοιπες είτε δεν πρόλαβαν είτε δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν σενάριο. Για να συνεχίσουν να εργάζονται όλες οι ομάδες, πάρθηκε η απόφαση το σενάριο να χωριστεί σε τέσσερα μέρη και κάθε ομάδα να μεταφέρει σε ψηφιακό κόμικ ένα από αυτά. Το τελικό σενάριο, το οποίο ήταν έτοιμο στις αρχές Απριλίου, χωρίστηκε σε τέσσερα ισοδύναμα μέρη και οι ομάδες δούλεψαν για δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια του μαθήματος Πληροφορικής, για να μετατρέψουν το σενάριο σε κόμικ μέσω του διαδικτυακού εργαλείου pixton (ενότητα 4). Μετά την πάροδο αυτών των δύο εβδομάδων τα σχολεία έκλεισαν για τις διακοπές του Πάσχα. Με δεδομένα ότι ο λογαριασμός που δημιουργείται για τη δωρεάν χρήση του pixton έχει διάρκεια ενός μόνο μήνα, καθώς επίσης ότι αμέσως μετά το Πάσχα η σχολική χρονιά έφθανε ήδη προς το τέλος της, το πρότζεκτ βρέθηκε σε αδιέξοδο. Ακόμη και εάν καταβαλλόταν η απαραίτητη συνδρομή για παράταση του χρόνου χρήσης του pixton, δε θα ήταν δυνατό να βρεθεί χρόνος στο πλαίσιο λειτουργίας του γυμνασίου, ώστε οι μαθητές να εργαστούν και να ολοκληρώσουν το ψηφιακό κόμικ. Επιπρόσθετα, οι μαθητές φάνηκε ότι ήταν απρόθυμοι να αφιερώσουν προσωπικό χρόνο στο σπίτι, τόσο κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα όσο και αμέσως μετά, σε μια περίοδο κατά την οποία είχαν αυξημένο άγχος λόγω της επερχόμενης εξεταστικής περιόδου. Έτσι, το πρότζεκτ «πάγωσε» σε αυτό το σημείο, με συνέπεια να μην πραγματοποιηθούν οι ενότητες 5 και 6 όπως είχαν σχεδιαστεί. Οι επιλογές που είχε [129]

6 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» η ομάδα ήταν δύο: α) το πρότζεκτ να μην ολοκληρωθεί και να πάει χαμένη όλη αυτή η δουλειά των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών, ή β) το πρότζεκτ να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί την επόμενη σχολική χρονιά. Επιλέχθηκε η δεύτερη εκδοχή. Τον Οκτώβριο καταβλήθηκε το ποσό των 12 ευρώ για την επανενεργοποίηση του λογαριασμού για δύο μήνες. Επιλέχθηκε να συνεχιστεί το πρότζεκτ μόνο με τη μία από τις τέσσερις ομάδες για τους εξής λόγους: α) οι μαθητές, οι οποίοι ήταν πλέον σε τμήμα της Γ τάξης, δεν ήταν πια μαθητές μας, και β) απαιτούνταν ευελιξία στο ωράριο, δεδομένου ότι οι μαθητές αυτοί έπρεπε να λείψουν από κάποια μαθήματα συναδέλφων, ώσπου να ολοκληρωθεί το κόμικ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΙΚ PIXTON Το pixton (www.pixton.com) είναι ένα εύχρηστο και ευέλικτο διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας ψηφιακών κόμικς που δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να δημιουργήσει εύκολα και σε σύντομο χρονικό διάστημα τα δικά του ψηφιακά κόμικς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διασκέδαση (pixton for fun), στην εκπαίδευση (pixton for school), αλλά και για επαγγελματική χρήση (pixton for business). Για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του, απαιτείται εγγραφή για την απόκτηση κωδικών εισόδου στον δικτυακό τόπο. Παρέχεται για δοκιμαστική χρήση διάρκειας ενός μήνα και στη συνέχεια απαιτείται η καταβολή οικονομικής συνδρομής. Κατά την εκπαιδευτική χρήση, ο καθηγητής δημιουργεί μία εικονική τάξη και εντάσσει τους μαθητές ως μέλη σ αυτήν. Για το κάθε μέλος της τάξης δημιουργείται ένας λογαριασμός, αποδίδεται ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός εισόδου, με τον οποίο μπορεί να συνδεθεί στο πρόγραμμα για να εργαστεί. Κάθε μαθητής μέσα από τον λογαριασμό του δημιουργεί κόμικς, επιλέγοντας το κατάλληλο σκηνικό από ένα σύνολο προσχεδιασμένων σκηνικών ή σχεδιάζοντας κάτι νέο από την αρχή. Μπορεί να κατασκευάσει χαρακτήρες της αρεσκείας του, να τους δώσει την κατάλληλη έκφραση και στάση σώματος, να καθορίσει τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά (μαλλιά, ρούχα, ύψος, χαρακτηριστικά προσώπου, ενδυμασία) μέσα από μία πληθώρα διαθέσιμων επιλογών. Επίσης, μπορεί να τα υποβάλλει στον καθηγητή για έλεγχο και διορθώσεις, να επικοινωνεί μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων με αυτόν, αλλά και με τα υπόλοιπα μέλη της τάξης. Ο καθηγητής από την πλευρά του μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει ένα κόμικ, δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες μέσω συνομιλίας ή αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων δημιουργώντας έτσι μία αλληλεπίδραση καθηγητή - μαθητών. Τα κόμικς που παράγονται μπορούν να διαβαστούν στο διαδίκτυο, να ενσωματωθούν σε μια ιστοσελίδα, να τυπωθούν, να μοιραστούν σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, να αποσταλούν με e mail, καθώς και να αποθηκευτούν με τη μορφή εικόνων. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Το πρότζεκτ σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στο 1 ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας Ημαθίας, διήρκεσε δε ένα έτος, και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο έως και τον Δεκέμβριο του Στο πρότζεκτ συμμετείχαν έντεκα μαθητές της Β τάξης. Οι μαθητές αυτοί επιλέχθηκαν με κριτήριο την ήδη αποκτημένη εμπειρία τους στη χρήση διαδικτυακών εργαλείων δημιουργίας κόμικ. Το ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της ίδιας σχολικής χρονιάς συμμετείχαν σε δραστηριότητα δημιουργίας κόμικ στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής (Καρκαμάνης & Σαλαβασίδης, 2013), το ότι δημιούργησαν ένα τεύχος με μικρές ιστορίες δικής τους έμπνευσης [130]

7 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ (http://issuu.com/1gymalex/docs/stories_in_comics) και, επιπλέον, το γεγονός ότι με την παραπάνω δραστηριότητα, πήραν μέρος στο «5 ο μαθητικό συνέδριο πληροφορικής», διασφάλισαν την εξοικείωσή τους με διαδικτυακά λογισμικά δημιουργίας κόμικ. Τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας είναι τα εξής: 1. Υπήρξε αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τα μαθήματα της Φυσικής και της Πληροφορικής; 2. Υπήρξε κατανόηση των σταδίων που απαιτούνται για την παραγωγή ενός ψηφιακού κόμικ και βελτίωση των δεξιοτήτων χειρισμού ενός διαδικτυακού εργαλείου; 3. Υπήρξε βελτίωση στην εννοιολογική κατανόηση της τριβής και των φαινομένων στα οποία η τριβή είναι σημαντική; ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η υλοποίηση του συγκεκριμένου πρότζεκτ έχει χαρακτηριστικά έρευνας δράσης (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). Η έρευνα δράσης στην εκπαίδευση είναι μια ερευνητική διαδικασία, την οποίαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί διενεργούν, με στόχο να βελτιώσουν τις επαγγελματικές πρακτικές τους. Σε αυτού του είδους την έρευνα, ειδικά όταν οι εκπαιδευτικοί ερευνητές συνεργάζονται για πρώτη φορά και οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους δραστηριότητες, συχνό φαινόμενο είναι ο χρόνος να αφιερώνεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης, με αποτέλεσμα η συλλογή δεδομένων για την αξιολόγηση του πρότζεκτ, σε πρώτη φάση, να παραβλέπεται. Για τον λόγο αυτό, και στη συγκεκριμένη περίπτωση σχεδιάστηκε εκ των υστέρων ένα ερωτηματολόγιο (δες Παράρτημα), με στόχο να απαντηθούν τα τρία ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας. Συγκεκριμένα, σε σχέση με το ενδιαφέρον τους απέναντι στα μαθήματα της Φυσικής και της Πληροφορικής (ερευνητικό ερώτημα 1) αντιστοιχούν τα έργα 1, 2, 3, 4 και 5 του ερωτηματολογίου. Σχετικά με την κατανόηση των σταδίων δημιουργίας κόμικ και με τη βελτίωση των δεξιοτήτων που απαιτούνται σε αντίστοιχα διαδικτυακά εργαλεία (ερευνητικό ερώτημα 2) αντιστοιχούν τα έργα 6, 7 και 8. Σχετικά με την εννοιολογική κατανόηση της τριβής (ερευνητικό ερώτημα 3) αντιστοιχούν τα έργα 9, 10, και 11. Τέλος, το έργο 12 έχει στόχο να καταγράψει την εικόνα που έχουν οι μαθητές για έναν επιστήμονα. Τα έργα 9, 10, 11 και 12 δόθηκαν και σε έντεκα μαθητές που δε συμμετείχαν στο πρότζεκτ, οι οποίοι αποτελούν με αυτόν τον τρόπο την ομάδα ελέγχου στη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η μέθοδος που ακολουθήσαμε για να ομαδοποιήσουμε τις απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο είναι μια διαδικασία, κατά την οποία λήφθηκε υπόψη η επιθυμητή γνώση στην οποία στόχευε το πρότζεκτ, καθώς και οι κατηγορίες που βρέθηκαν στη σχετική βιβλιογραφία. Ταυτόχρονα, όμως, ακολουθήσαμε τη μέθοδο της συνεχούς σύγκρισης της Θεμελιωμένης Θεωρίας (Strauss & Corbin, 1994). Για κάθε έργο, διαβάσαμε όλες τις απαντήσεις, ώστε να αποκτήσουμε μια γενική εικόνα, και κατατάξαμε τις απαντήσεις στις κατηγορίες που βρήκαμε στη βιβλιογραφία ομαδοποιώντας παρόμοιες περιπτώσεις. Για να ενταχθεί μια απάντηση σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, τη συγκρίναμε με όλες τις άλλες που είχαμε ήδη εντάξει σε αυτήν την κατηγορία. Σε δεύτερο στάδιο, ασχοληθήκαμε με τις απαντήσεις που δεν κατατάσσονταν στις προϋπάρχουσες κατηγορίες. Τις απαντήσεις αυτές τις ομαδοποιήσαμε σε καινούργιες κατηγορίες με τη μέθοδο της συνεχούς σύγκρισης. [131]

8 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Παρακάτω παρατίθενται και συζητούνται τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα περιγράφεται το ίδιο το τελικό προϊόν του πρότζεκτ, δηλαδή το κόμικ που παράχθηκε από τους μαθητές. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση των απαντήσεων στα έργα του ερωτηματολογίου. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΟΜΙΚ Το κόμικ που παράχθηκε (Εικόνα 1), το οποίο βρίσκεται στο δικτυακό τόπο (http://issuu.com/1gymalex/docs/tribi), χαρακτηρίζεται από καλή αισθητική, αλλά είναι μέτριο από τη σκοπιά της Φυσικής. Συγκεκριμένα, σχετικά με την αισθητική του κόμικ παρατηρούμε ότι οι χαρακτήρες που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές είχαν αρκετά ρεαλιστικά χαρακτηριστικά και οι περισσότεροι από αυτούς ταυτίζονταν με σύγχρονους νέους. Ο ρουχισμός, η κίνηση, οι εκφράσεις και η στάση του σώματος αποδόθηκαν αρκετά προσεγμένα και με μεγάλη λεπτομέρεια. Το τοπίο στο οποίο διαδραματιζόταν η κάθε σκηνή του κόμικ σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να ταυτίζεται με το περιεχόμενό της, δίνοντας έμφαση στα αντικείμενα (έπιπλα, συσκευές, δέντρα, κ.λπ) και παρουσιάζοντας, έτσι, ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα στον αναγνώστη. Σχετικά με τη Φυσική που χρησιμοποιείται στο κόμικ, παρατηρούμε ότι οι μαθητές κατάφεραν να εντάξουν στο σενάριο παραδείγματα φαινομένων στα οποία η δύναμη της τριβής αποτελεί την αιτία για την κίνηση σωμάτων και δεν περιορίζονται σε φαινόμενα στα οποία η τριβή αποτελεί εμπόδιο στην κίνηση σωμάτων. Για παράδειγμα, αναφέρονται στο ότι το περπάτημα και η κίνηση των ποδηλάτων πραγματοποιούνται με τη βοήθεια της τριβής (Εικόνα 1). Εικόνα 1. Απόσπασμα του κόμικ Παρόλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο προτείνεται στο κόμικ να ελαττωθεί η τριβή είναι προβληματικός, από την οπτική της Φυσικής. Επιλέγεται η κατάργηση της βαρύτητας, που σύμφωνα με τους μαθητές θα επιφέρει την κατάργηση της τριβής, ενώ η εύλογη επιλογή διδακτικού μετασχηματισμού είναι η λείανση ή η λίπανση. Η επιλογή της κατάργησης της βαρύτητας για να καταργηθεί η τριβή αναδεικνύει ότι εμφανίζονται ισχυρές οι εναλλακτικές ιδέες που καταγράφηκαν στη βιβλιογραφία, π.χ. ότι η κάθετη δύναμη σε ένα σώμα από το έδαφος, η οποία είναι ανάλογη της τριβής, ταυτίζεται με το βάρος του σώματος αυτού. [132]

9 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Στην πραγματικότητα, είναι δυνατό να υπάρχει ισχυρή τριβή χωρίς βάρος. Για παράδειγμα, σε κλειστούς χώρους σε μια γυάλα δύο εφαπτόμενες πλαστικές μεμβράνες (μικρού βάρους) δεν ξεκολλούν. Είναι οι ατμοσφαιρικές πιεστικές δυνάμεις που τις συγκολλούν, αφού κατά την επαφή τους ελαττώνεται ο ατμοσφαιρικός αέρας στη μεσεπιφάνειά τους. Αν ισχυριστεί κανείς ότι η ατμοσφαιρική πίεση οφείλεται στο βάρος, επισημαίνεται ότι το εικονικό πείραμα εξελίσσεται σε κλειστό χώρο, όπου η πίεση του αερίου οφείλεται στην κινητική κατάσταση των μορίων του. Άλλο μοντέλο στο οποίο εμφανίζεται ισχυρή τριβή χωρίς βάρος είναι η περίπτωση δύο λείων και μονωτικών επιφανειών, μεταξύ των οποίων εμφανίζονται μεγάλες τριβές, λόγω ηλεκτροστατικών έλξεων. Το πρόβλημα της κατάργησης της βαρύτητας εμφανίζεται και στις εικονικές αναπαραστάσεις. Οι ήρωες θα ανησυχούσαν όχι τόσο για την ελάττωση της τριβής όσο για το ότι θα αιωρούνταν, σα να βρίσκονταν σε διαστημικό σταθμό. Ένα άλλο πρόβλημα Φυσικής στο κόμικ αποτελεί το γεγονός ότι σε χώρο χωρίς τριβή μπορούμε να μεταδώσουμε ορμή σε μια μπάλα, προκαλώντας κλωτσο ώθηση με κεντρικές δυνάμεις. Έτσι, ο ισχυρισμός ενός από τους ήρωες του κόμικ ότι δεν μπορεί να μετακινήσει μια μπάλα όταν δεν υπάρχει τριβή δεν είναι σύμφωνος με τη Φυσική. Τέλος, διαβάζοντας κανείς το κόμικ που παράχθηκε αντιλαμβάνεται ότι οι μαθητές έχουν τα ακόλουθα αρχέτυπα σε σχέση με την έννοια του επιστήμονα: 1. τρελός επιστήμονας, 2. ξεκομμένος από την κοινωνία, 3. απελπισμένος από έλλειψη αναγνώρισης, 4. εκδικείται την κοινωνία που τον αδίκησε, 5. η ενδεχόμενη επιβράβευση τον κοινωνικοποιεί, 6. επανεντάσσεται με την «αγάπη των παιδιών». ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Τα αποτελέσματα από την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών στο ερωτηματολόγιο είναι τα εξής: Στο έργο 1, έξι μαθητές αξιολόγησαν το πρότζεκτ ως «Πολύ ενδιαφέρον» και πέντε μαθητές ως «Ενδιαφέρον». Επιπρόσθετα, οκτώ από τους έντεκα μαθητές ανέφεραν ότι «η συνεργασία» και «η δουλειά σε ομάδες» ήταν δύο σημαντικά κριτήρια για την αξιολόγηση του πρότζεκτ. Στο έργο 2, όλοι οι μαθητές θεώρησαν ότι η συμμετοχή τους στη δραστηριότητα τους έδωσε την ευκαιρία να είναι δημιουργικοί. Πέντε από αυτούς ανέφεραν ρητά ότι «αναπτύχθηκε η φαντασία μας» και μία μαθήτρια ότι «κάναμε κάτι ξεχωριστό». Στο έργο 3 όλοι οι μαθητές, εκτός από μία μαθήτρια, και στο έργο 4 όλοι οι μαθητές απάντησαν ότι αυξήθηκε το ενδιαφέρον τους απέναντι στο μάθημα της Φυσικής και στο μάθημα της Πληροφορικής αντίστοιχα, μετά από το πρότζεκτ. Στο έργο 5 όλοι οι μαθητές δήλωσαν ότι θα ήθελαν να συμμετέχουν ξανά σε μια τέτοια δραστηριότητα, διότι «ήταν ευχάριστη» και «μας βοήθησε να νιώσουμε δημιουργικοί». Στο έργο 6, επτά μαθητές διατύπωσαν τα διακριτά στάδια που απαιτούνται για την παραγωγή ενός ψηφιακού κόμικ (συγγραφή σεναρίου, δημιουργία χαρακτήρων, σχεδιασμός κάθε σκηνής-πάνελ, τοποθέτηση των χαρακτήρων σε αυτές με διαλόγους και λεζάντες) ενώ τέσσερις από αυτούς ανέφεραν ορισμένα από αυτά. Στο έργο 7, δέκα από τους έντεκα μαθητές περιέγραψαν αναλυτικά το στάδιο ή τα στάδια με τα οποία ασχολήθηκαν, ενώ για το έργο 8 ανέφεραν πως δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό κόμικ, παρά μόνο βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ. [133]

10 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Στο έργο 9, η πλειοψηφία των μαθητών (εννέα μαθητές) αναφέρουν παραδείγματα στα οποία η τριβή αποτελεί δύναμη που βοηθάει και δεν εμποδίζει την κίνηση, π.χ. «το περπάτημα» και «η κίνηση ενός ποδηλάτου ή ενός αυτοκινήτου». Μία μαθήτρια δίνει άσχετη απάντηση και ένας μαθητής αναφέρει παράδειγμα στο οποίο η τριβή αποτελεί εμπόδιο στην κίνηση ενός σώματος, «σβήστρα τετράδιο». Στο έργο 10, επτά από τους έντεκα μαθητές επέλεξαν ως σωστές και τις δύο προτάσεις και έδωσαν αντίστοιχα παραδείγματα (τριβή εμπόδιο, τριβή αιτία για την κίνηση). Ανάμεσα στους μαθητές αυτούς είναι και οι τέσσερις μαθήτριες που ολοκλήρωσαν το κόμικ. Οι υπόλοιποι τέσσερις μαθητές επέλεξαν ως σωστή μόνο την πρώτη πρόταση. Αντίστοιχο παράδειγμα έγραψαν μόνο οι δύο από αυτούς τους τέσσερις μαθητές. Στο έργο 11, τέσσερις μαθητές απάντησαν ότι «δεν γίνεται» να εκμηδενιστεί η τριβή. Από τους υπόλοιπους μαθητές που έδωσαν θετική απάντηση, δηλαδή ότι η τριβή μπορεί να εκμηδενιστεί, δύο μαθητές απάντησαν «εάν εκμηδενίσουμε την βαρύτητα», τρεις μαθητές απάντησαν «όταν έχουμε λείες επιφάνειες», μια μαθήτρια ανέφερε ως προϋπόθεση την «ακινησία» και τέλος ένας μαθητής έδωσε άσχετη απάντηση. Στις απαντήσεις των μαθητών στο έργο 12, ανιχνεύθηκαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά που συνθέτουν την εικόνα του επιστήμονα: 1. υψηλό IQ (έξι φορές), 2. περίεργη συμπεριφορά και αλαζονεία (τέσσερις φορές), 3. φορούν γυαλιά (δύο φορές), 4. είναι ενθουσιώδεις με την επιστήμη (τρεις φορές). Μόνο δύο μαθητές ανέφεραν ότι είναι κανονικοί άνθρωποι. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις των έντεκα μαθητών της ομάδας ελέγχου στα έργα 9 έως και 12. Στο έργο 9 η πλειοψηφία των μαθητών (δέκα μαθητές) αναφέρουν παραδείγματα στα οποία η τριβή αποτελεί δύναμη που εμποδίζει την κίνηση, π.χ. «σβήστρα τετράδιο» και «τσακμακόπετρα». Μία μαθήτρια δίνει άσχετη απάντηση. Στο έργο 10, κανένας μαθητής από τους δέκα δεν επέλεξε ως σωστές και τις δύο προτάσεις. Πιο συγκεκριμένα, έξι από τους έντεκα μαθητές επέλεξαν ως σωστή την πρώτη πρόταση και έδωσαν αντίστοιχο παράδειγμα. Τρεις μαθητές επέλεξαν ως σωστή την πρώτη πρόταση χωρίς να δώσουν κάποιο παράδειγμα, ενώ, τέλος, δύο μαθητές δεν έδωσαν καμία απάντηση. Στο έργο 11, τέσσερις μαθητές απάντησαν ότι «δεν γίνεται» να εκμηδενιστεί η τριβή. Από τους υπόλοιπους μαθητές που έδωσαν θετική απάντηση, δηλαδή ότι η τριβή μπορεί να εκμηδενιστεί, ένας μαθητής απάντησε «εάν βάλουμε λάδι μεταξύ δύο επιφανειών», δύο μαθητές ανέφεραν ως προϋπόθεση την «ακινησία» και, τέλος, τέσσερις μαθητές έδωσαν άσχετη απάντηση. Έργο Ομάδα Αποτελέσματα 1 Πειραματική 6/11 μαθητές «πολύ ενδιαφέρον», 5/11 «ενδιαφέρον» πρότζεκτ 6 Πειραματική 7/11 μαθητές διατύπωση «όλων» των σταδίων, 4/11 διατύπωση «ορισμένων» σταδίων για την παραγωγή ενός ψηφιακού κόμικ (συγγραφή σεναρίου, δημιουργία χαρακτήρων, σχεδιασμός κάθε σκηνής-πάνελ, τοποθέτηση των χαρακτήρων σε αυτές με διαλόγους και λεζάντες) 9 Πειραματική Ελέγχου 9/11 μαθητές αναφέρουν παραδείγματα στα οποία η τριβή αποτελεί δύναμη που βοηθάει και δεν εμποδίζει την κίνηση, π.χ. «το περπάτημα» 10/11 μαθητές αναφέρουν παραδείγματα στα οποία η τριβή αποτελεί δύναμη που εμποδίζει την κίνηση, π.χ. «σβήστρα τετράδιο» Πίνακας 1. Ενδεικτικά, οι απαντήσεις των μαθητών σε τρία από τα δώδεκα έργα [134]

11 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Τέλος, στις απαντήσεις των μαθητών στο έργο 12, ανιχνεύθηκαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά που συνθέτουν την εικόνα του επιστήμονα: 1. υψηλό IQ (τρεις φορές), 2. είναι ενθουσιώδεις με την επιστήμη (τρεις φορές), 3. ενδιαφέρον και χρήσιμο για την κοινωνία επάγγελμα (δύο φορές). Τρεις μαθητές δεν έδωσαν απάντηση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Συνοψίζοντας τη συζήτηση που παρατίθεται στην ενότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων, οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρότζεκτ το αξιολόγησαν από «Ενδιαφέρον» έως «Πολύ ενδιαφέρον», θεωρούν ότι το πρότζεκτ αύξησε το ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα της Φυσικής και της Πληροφορικής και δηλώνουν ότι θα ήθελαν να συμμετέχουν ξανά σε παρόμοιες δραστηριότητες. Επιπλέον, οι απαντήσεις των μαθητών στα έργα 6, 7 και 8 οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των μαθητών κατανόησαν τη διαδικασία δημιουργίας ενός ψηφιακού κόμικ. Εξάλλου, συγκρίνοντας τις απαντήσεις των μαθητών της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου στα έργα 9 και 10 παρατηρούμε ότι οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρότζεκτ, και ιδίως οι τέσσερις μαθήτριες που ολοκλήρωσαν το κόμικ, κατάφεραν να διευρύνουν την έννοια της τριβής και να συμπεριλάβουν σε αυτήν τις δύο όψεις της, δηλαδή την «τριβή εμπόδιο» και την «τριβή αιτία για την κίνηση». Αντίθετα, οι μαθητές της ομάδας ελέγχου φαίνεται ότι κατέχουν μόνο τη στενή έννοια της «τριβής εμπόδιο». Επίσης, οι απαντήσεις στο έργο 11 αναδεικνύουν ότι δεν υπάρχει μια κυρίαρχη άποψη σχετικά με τη δυνατότητα κατάργησης της τριβής και του τρόπου με τον οποίο μπορεί αυτή να επιτευχθεί. Ορισμένοι μαθητές απαντούν ότι δε μπορεί να συμβεί κατάργηση της τριβής. Άλλοι προτείνουν την ακινησία των σωμάτων και άλλοι να έχουμε λείες επιφάνειες. Ελάχιστοι προτείνουν την περίπτωση της κατάργησης της βαρύτητας που είναι και η ιδέα που προτείνεται στο κόμικ, γεγονός που φανερώνει ότι κατά τη διάρκεια δημιουργίας του σεναρίου δεν υπήρξε εκτενής συζήτηση μεταξύ των μαθητών σχετικά με το θέμα αυτό. Τέλος, μόνο ένας μαθητής, και μάλιστα από την ομάδα ελέγχου, προτείνει να «βάλουμε λάδι μεταξύ δύο επιφανειών». Φαίνεται ότι κατά την υλοποίηση της ενότητας 2 είναι ωφέλιμο να δοθεί μεγαλύτερη διάρκεια και έμφαση στη συζήτηση γύρω από τον τρόπο με τον οποίον μπορεί να ελαττωθεί ή / και να καταργηθεί η δύναμη της τριβής. Επίσης, στη συζήτηση αυτή, σημαντικό είναι να χρησιμοποιηθούν παραδείγματα εμφάνισης της δύναμης της τριβής, η οποία δεν θα εξαρτάται από την βαρύτητα (π.χ. άναμμα σπίρτου). Τα αποτελέσματα αυτά παρατηρήθηκαν, παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκαν σημαντικές δυσκολίες κατά την υλοποίηση του πρότζεκτ σε σχέση με την εύρεση λειτουργικού χρόνου, τόσο λόγω του «σφιχτού» ωραρίου λειτουργίας του σχολείου όσο και λόγω του σύντομου χρόνου δωρεάν πρόσβασης στο διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας ψηφιακών κόμικ (ένας μήνας). Αποτέλεσμα αυτών των δυσκολιών ήταν η επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας του πρότζεκτ και η ολοκλήρωσή του από ένα μέρος της αρχικής ομάδας την επόμενη σχολική χρονιά. Πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε το πρότζεκτ με μαθητές της φετινής Β Γυμνασίου, με στόχο να αξιοποιήσουμε το κόμικ που παράχθηκε και τα συμπεράσματα που προέκυψαν στη διδακτική μας πράξη, να βελτιώσουμε τη διδακτική μαθησιακή σειρά και, μέσω του δεύτερου κύκλου της διαδικασίας αυτής, να δημιουργηθούν νέα κόμικς. [135]

12 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Γιώργο Φασουλόπουλο, Φυσικό, για τις εύστοχες παρατηρήσεις και προτάσεις που έκανε σχετικά με τη σύνταξη του ερωτηματολογίου και την ανάλυση των δεδομένων. Επίσης, ευχαριστούμε τον συνάδελφο Σπύρο Κιζιρίδη, Φιλόλογο, για την επιμέλεια του κειμένου του σεναρίου και του άρθρου. Τέλος, ευχαριστούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στο πρότζεκτ και παραθέτουμε τα ονόματα τους, με πρώτες τις τέσσερις μαθήτριες που ολοκλήρωσαν το πρότζεκτ: Ευαγγελία Πούλιου, Λεμονιά-Δέσποινα Τσιμοπούλου, Παναγιώτα Χουτζοπούλου, Αμυγδαλιά Χριστοδουλοπούλου, Θωμάς-Κυριάκος Πραβινός, Ιωάννης Σιδηρόπουλος, Ειρήνη Σωτηρίου, Ελευθέριος Τσιλιόπουλος, Κυριακή- Δέσποινα Τσίτσα, Απόστολος Φιλιππόπουλος και Εμμανουήλ Χρυσάφης. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΣ (2003). Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ανακτήθηκε από ΔΕΠΠΣ (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ανακτήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2013, από Καρκαμάνης, Γ. & Σαλαβασίδης, Π. Κ. (2013). Έρευνα: Ψηφιακά κόμικς στην Πληροφορική του Γυμνασίου. Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής. Κατσαρού, Ε., & Τσάφος, Β. (2003). Από την έρευνα στη διδασκαλία. Εκδόσεις Σαββάλας Ματσαγγούρας Η. (2008) Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη ISBN Χατζηλουκά, Ρ., Κώστουλλου, Μ., & Κωνσταντίνου, Κ. Π. (2012). Αξιοποίηση των ψηφιακών κόμικς για την προώθηση κατανόησης σε σχέση με τη διάκριση ανάμεσα σε παρατηρήσεις και ερμηνείες παρατηρήσεων. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 5(1-2), Besson, U., Borghi, L., De Ambrossis, A. & Mascheretti, P. (2010). A threedimensional approach and open source structure for the design and experimentation of Teaching-Learning Sequences: the case of friction. International Journal of Science Education, 32(10), doi: / Comic book project, (2011) Ανακτήθηκε στις 18 Μαρτίου 2013, από Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., & Wood-Robinson, V. (1998). Οικο-δομώντας τις Έννοιες των Φυσικών Επιστημών - Μια παγκόσμια σύνοψη των ιδεών των μαθητών. Αθήνα: Τυπωθήτω - Δαρδάνος. Educomics, (2011). Ανακτήθηκε στις 19 Απριλίου 2013, από McCloud, S., (1993). Understanding comics, Northampton MA Kitchen Sink Press Inc p.9, pp Paivio, A. (2006). Dual coding theory and education. Ανακτήθηκε στις 9 Μαρτίου 2013, από [136]

13 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Méheut, M., & Psillos, D. (2004). Teaching-Learning Sequences: aims and tools for science education research. International Journal of Science Education, 26(5), doi: / Morrison, T., Bryan, G., & Chilcoat, G. (2002). Using student-generated comic books in the classroom. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 45(8), Nagata, R. (1999). Learning biochemistry through manga helping students learn and remember, making lectures more exciting. Biochemical Education, 27 (4), Raddo, P. DI. (2006). Teaching chemistry lab safety through comics. Journal of Chemical Education 83 (4) Rota, G., & Izquierdo, J. (2003) Comics as a tool for teaching biotechnology in primary school. Electronic Journal of Biotechnology, 6 (2). Ανακτήθηκε στις 15 Απριλίου 2013 από Strauss, A., & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology: An overview. In N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp ). Thousand Oaks, CA: Sage. Tatalovic, M. (2009). Science comics as tools for science education and communication: A brief, exploratory study. Journal of Science Communication, 8, Yang G. (2003). Comics in Education Οnline version of the final project proposal for Masters of Education degree of the author at California State University at Hayward. Ανακτήθηκε στις 15 Μαρτίου 2013, από ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ερωτηματολόγιο 1. Πώς θα αξιολογούσες το πρότζεκτ δημιουργίας κόμικ στο οποίο συμμετείχες; Πολύ ενδιαφέρον Ενδιαφέρον Μέτριο Λίγο ενδιαφέρον Αδιάφορο Γιατί; 2. Νομίζεις ότι η συμμετοχή σου στη δραστηριότητα αυτή σου έδωσε την ευκαιρία να είσαι δημιουργικός/ή; 3. Νομίζεις ότι άλλαξε το ενδιαφέρον σου απέναντι στο μάθημα της Φυσικής μετά από τη δραστηριότητα αυτή; Πώς άλλαξε; 4. Νομίζεις ότι άλλαξε το ενδιαφέρον σου απέναντι στο μάθημα της Πληροφορικής μετά από τη δραστηριότητα αυτή; Πώς άλλαξε; 5. Θα ήθελες να συμμετέχεις ξανά σε μία τέτοια δραστηριότητα; Γιατί; 6. Μπορείς να περιγράψεις τα στάδια που απαιτούνται για να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό κόμικ; 7. Μπορείς να περιγράψεις αναλυτικότερα το στάδιο ή τα στάδια με τα οποία ασχολήθηκες εσύ; [137]

14 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» 8. Μετά από αυτήν την εμπειρία που είχες, ποιες νομίζεις ότι είναι οι γνώσεις που χρειάζεται να έχει κάποιος ή κάποια για να δημιουργήσει ένα ψηφιακό κόμικ; 9. Μπορείς να αναφέρεις παραδείγματα φαινόμενων στα οποία η τριβή είναι σημαντική; 10. Διάβασε τις παρακάτω προτάσεις και σημείωσε εάν είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) και στην περίπτωση που επιλέξεις σωστή δώσε ένα παράδειγμα: i. Η τριβή μεταξύ δύο επιφανειών είναι εμπόδιο στην κίνηση της μίας ως προς την άλλη. Π.χ. ii. Η τριβή μεταξύ δύο επιφανειών μπορεί να είναι αυτή που προκαλεί και τροφοδοτεί την κίνηση της μίας επιφάνειας σε σχέση με την άλλη. Π.χ. 11. Με ποιον τρόπο νομίζεις ότι θα μπορούσε κάποιος/α να εκμηδενίσει την τριβή; 12. Ποια είναι η εικόνα, δηλαδή η άποψη, που έχεις σχηματίσει για έναν επιστήμονα, φυσικό, χημικό, βιολόγο κ.ά.; [138]

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Ψηφιακά κόμικς στην Πληροφορική του Γυμνασίου

Έρευνα: Ψηφιακά κόμικς στην Πληροφορική του Γυμνασίου Έρευνα: Ψηφιακά κόμικς στην Πληροφορική του Γυμνασίου Γεώργιος Καρκαμάνης 1, Πέτρος Κ. Σαλαβασίδης 2 gkarkaman@gmail.com, petros_salavasidis@sch.gr 1 Πληροφορικός, Αυτοματιστής, Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων

Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων Φαρσάρη Ελένη 1, Πολυζώης Γεώργιος 2 farsariel@gmail.com, gpolizois@edc.uoc.gr 1 Νηπιαγωγός στο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας. Το «εικονικό εργαστήριο» για τη µελέτη των νόµων του Νεύτωνα σε τρία διαφορετικά περιβάλλοντα: Modellus, Interactive Physics, Microworlds Pro Ρόδος, 26 29 Σεπτεµβρίου 2002 Νίκος απόντες, Θανάσης Γεράγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Αντικείμενο και Αναγκαιότητα Μετασχηματισμός της φυσικοεπιστημονικής γνώσης στη σχολική της εκδοχή.

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας, καλούνται να μελετήσουν τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων και να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη και Μαθηματικά για όλους Μπορεί ο Η/Υ να σχεδιάσει ένα έργο του V.Vasarely;

Τέχνη και Μαθηματικά για όλους Μπορεί ο Η/Υ να σχεδιάσει ένα έργο του V.Vasarely; Ημερίδα«Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΣχέδιοεργασίαςγιατηνΒ ήγ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 13/1/2009 ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Γεώργιος Βουνάτσος Εκπαιδευτικός ΠΕ12 gvounatsos@freemail.gr Ανδριανή Μέγα Εκπαιδευτικός ΠΕ19 adrianim@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία» ΕΝΤΥΠΟ Β : ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ Α : ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Καλογερά Αγγελική (3ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα