Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius"

Transcript

1 Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη ο Γυμνάσιο Μεσσήνης, 2 2 ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης, 3 2 ο ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας Περίληψη Τα δίκτυα υπολογιστών αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι στον τομέα της Πληροφορικής. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στη διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής αφιερώνεται ένα σημαντικό κομμάτι σε αυτά, ενώ στα επαγγελματικά λύκεια αποτελεί ένα από τα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα. Παρόλα αυτά, η έλλειψη του απαραίτητου εξοπλισμού, έχει ως αποτέλεσμα την προσέγγιση των συγκεκριμένων ενοτήτων συνήθως σε θεωρητικό επίπεδο. Στην εργασία που ακολουθεί προτείνεται η χρήση λογισμικού προσομοίωσης για τη διδασκαλία των δικτύων και την αποτελεσματικότερη κατανόηση των αρχών τους από τους μαθητές. Προτείνονται δυο σχέδια μαθήματος και παρουσιάζεται μέρος των δυνατοτήτων του λογισμικού Filius, το οποίο είναι σχεδιασμένο για τη διδασκαλία των δικτύων σε μαθητές. Λέξεις κλειδιά: Δίκτυα υπολογιστών, λογισμικό προσομοίωσης, σχέδια μαθήματος Εισαγωγή Η συνεχής αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων στη χώρα μας, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) το 2012 το ποσοστό διείσδυσης ήταν 23,8% από 21,8% το 2011, ενισχύει την ανάγκη για βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης στο αντικείμενο των δικτύων ώστε οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός δικτύου και τις δυνατότητες που τους προσφέρονται. Ενώ σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης προβλέπεται στο μάθημα της πληροφορικής η γνωριμία με τα δίκτυα υπολογιστών, αυτή γίνεται κυρίως θεωρητικά λόγω έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού. Συχνά όμως είναι δύσκολο για τους μαθητές να κατανοήσουν τη θεωρία των δικτύων χωρίς να έχουν φυσική επαφή με το αντικείμενο και καταλήγουν να θεωρούν το μάθημα δύσκολο και βαρετό (Sarkar, 2006). Ένας τρόπος να ξεπεραστεί ο υλικοτεχνικός περιορισμός και να ενισχυθεί η διδασκαλία είναι η χρήση λογισμικών προσομοίωσης (Sarkar, 2006; Κόμης, 2004), τα οποία αποτελούν διαδεδομένες και αποτελεσματικές εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Alessi & Trollip, 2001). Η εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού μπορεί να καταστεί εξαιρετικά αποτελεσματική για το μαθητή (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, & Πιντέλας, 2003). Τα εικονικά εργαλεία εκμάθησης (virtual learning tools) βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν πολύπλοκα θέματα στην αρχιτεκτονική δικτύων και μέσω της οπτικοποίησης (visualization) των εργασιών να αντιληφθούν το ρόλο τους στο δίκτυο (Janitor, Jakab, & Kniewald, 2010, p. 5). Τα συστήματα αυτά έχουν ξεκάθαρο και σαφή μαθητοκεντρικό προσανατολισμό, αφού θέτουν το μαθητή και τον τρόπο με τον οποίο οικοδομεί τις γνώσεις του, στο κέντρο του ενδιαφέροντος τους (Κόμης, 2004). Με τη χρήση του λογισμικού προσομοιώσεων στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή παρουσιάζεται ένα τεχνικό περιβάλλον (μεταφορά από το φυσικό) στο οποίο μέσω της αλληλεπίδρασης, οι μαθητές αποκτούν εμπειρία και διαδικαστική γνώση αναφορικά με τη λειτουργία ενός συστήματος (Alessi & Trollip, 2001; Παναγιωτακόπουλος et al., 2003). Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση το μάθημα των δικτύων διδάσκεται α) στο Γυμνάσιο, στη Β Τάξη στο μάθημα της Πληροφορικής (κεφάλαιο 4), β) στη Γ Τάξη του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Επαγγελματικού Λυκείου, στο μάθημα Δίκτυα Επικοινωνιών και ιδιαίτερα στο 7ο κεφάλαιο (Διαδικτύωση Internet) το οποίο έχει εργαστηριακό Πρακτικά Εργασιών 8 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Βόλος, Μαρτίου 2014

2 2 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής χαρακτήρα και γ) στο Γενικό Λύκειο στο μάθημα Πληροφορικής της Α Τάξης (κεφάλαιο 12) και στο μάθημα επιλογής της Γ Τάξης Πολυμέσα Δίκτυα. Θα ακολουθήσει μια σύντομη περιγραφή του λογισμικού προσομοίωσης δικτύων Filius και θα παρουσιαστεί μια παιδαγωγική προσέγγιση για το μάθημα των δικτύων με χρήση του λογισμικού Filius. Η πρόταση αφορά την εισαγωγή στα δίκτυα και μπορεί να υλοποιηθεί στο σύνολο των μαθημάτων που προαναφέρθηκαν. Παρουσίαση Προγράμματος Το Filius αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο του Siegen στη Γερμανία (http://www.lernsoftwarefilius.de/) και σχεδιάστηκε για τη διδασκαλία των δικτύων σε μαθητές προάγοντας την ανακαλυπτική μάθηση. Το λογισμικό αυτό συνιστά ένα ανοικτό περιβάλλον μάθησης για τα δίκτυα υπολογιστών. Παρέχει τις βασικές λειτουργίες για τη δημιουργία καταστάσεων εξομοίωσης με δίκτυα υπολογιστών και διανέμεται δωρεάν, αποτελώντας ένα εργαλείο εξερεύνησης στο πεδίο της διαδικτύωσης. Προσφέρει ένα απλό περιβάλλον χρήσης, το οποίο επιτρέπει την εύκολη εκμάθησή του από τους μαθητές ενώ παράλληλα υπάρχει πληθώρα επιλογών που βοηθούν στην εξομοίωση και την κατανόηση των εννοιών των δικτύων υπολογιστών. Με το περιβάλλον του Filius, ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής δημιουργούν προσομοιώσεις σχεδιάζοντας δίκτυα στην οθόνη, τα οποία παραμετροποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της άσκησης και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω της μηχανής προσομοίωσης που διαθέτει το σύστημα. Εκπαιδευτική παρέμβαση Γενικά στοιχεία Η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση υλοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής με το λογισμικό Filius. Για την ολοκλήρωση της διαδικασία απαιτούνται δύο διδακτικές ώρες. Γενικός σκοπός Να κατανοήσουν οι μαθητές την σπουδαιότητα και την χρησιμότητα των δικτύων, να μάθουν τη συνδεσμολογία ενός δικτύου και να εξοικειωθούν με τις έννοιες πελάτης εξυπηρετητής. Διδακτικοί Στόχοι Στο τέλος της διδακτικής ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση: Να περιγράφουν τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών. Να περιγράφουν τους τρόπους σύνδεσης δύο ή περισσότερων υπολογιστών σε δίκτυο. Να απαριθμούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δικτύων. Να διαχειρίζονται τους κοινόχρηστους πόρους του σχολικού εργαστηρίου. Να είναι σε θέση να εξηγήσουν την έννοια του Διαδικτύου. Να περιγράφουν τους τρόπους σύνδεσης στο διαδίκτυο. Να είναι σε θέση να εξηγήσουν τι είναι ο εξυπηρετητής Να διακρίνουν τους διαφορετικούς τύπους εξυπηρετητών, ιδιαίτερα του web server Να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας HTML Μέσα διδασκαλίας Πίνακας, βιντεοπροβολέας, διαφάνειες PowerPoint, Υλικό εργαστηρίου πληροφορικής, λογισμικό Filius

3 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 3 Διδακτική προσέγγιση Συνδυασμός εισήγησης, συζήτησης, ερωταποκρίσεων, επίδειξης, ασκήσεις. 1η Διδακτική ώρα Με την μέθοδο των ερωταποκρίσεων γίνεται εισαγωγή των μαθητών στην γενικότερη έννοια του δικτύου παρουσιάζοντας ως παράδειγμα το σχολικό εργαστήριο. Ζητείται από αυτούς να αναφέρουν παραδείγματα δικτύων, που τυχόν γνωρίζουν από την καθημερινή τους εμπειρία και τον σκοπό που αυτά επιτελούν, εστιάζοντας σε οικιακά παραδείγματα. Επιπλέον, διατυπώνεται ο ορισμός του δικτύου υπολογιστών και αναφέρονται οι τρόποι δικτύωσης δύο ή περισσότερων υπολογιστών. Δίνεται έμφαση στη δυνατότητα για ασύρματη σύνδεση και στην ενσύρματη με χρήση switch. Φέρνοντας ως παραδείγματα τις ταχυδρομικές διευθύνσεις, παρουσιάζεται στους μαθητές η διεύθυνση IP (διάρκεια 10 ). Στη συνέχεια ζητείται από τους μαθητές να αναπτύξουν μια δραστηριότητα στο λογισμικό Filius (διάρκεια 25 ), κατά την οποία καλούνται να σχεδιάσουν ένα δίκτυο με ένα σταθερό υπολογιστή και δυο φορητούς υπολογιστές. Με τη βοήθεια ενός switch συνδέονται με καλώδιο οι υπολογιστές. Τέλος, προσθέτουν ένα δρομολογητή (Εικόνα 1). Εικόνα 1. Δικτύωση υπολογιστών σε τοπικό δίκτυο

4 4 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Για την ολοκλήρωση του δικτύου οι μαθητές δίνουν ονόματα στους υπολογιστές και αποδίδουν IP διευθύνσεις (Εικόνα 2). Εικόνα 2. Απόδοση διευθύνσεων IP στους υπολογιστές Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης πραγματοποιείται ανακεφαλαίωση και οι μαθητές απαντούν φύλο αξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν την ύλη που διδάχθηκε (διάρκεια 8 ). Στους μαθητές μπορεί να ανατεθεί ως εργασία για το σπίτι, να καταγράψουν το είδος της σύνδεσης και τον πάροχο που χρησιμοποιούν για τη σύνδεση στο Internet, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για το επόμενο μάθημα. 2η Διδακτική ώρα Πραγματοποιείται μια γρήγορη επανάληψη στις βασικές έννοιες, οι όποιες διδάχθηκαν την προηγούμενη διδακτική ώρα με την μέθοδο των ερωταποκρίσεων (διάρκεια 5 ). Επεξηγείται η έννοια του Διαδικτύου (και διάκριση από την υπηρεσία του Παγκόσμιου Ιστού) και μέσω παραδείγματος με την βοήθεια των εποπτικών μέσων περιγράφονται οι όροι εξυπηρετητής και πελάτης. Σύντομη αναφορά γίνεται στους τρόπους σύνδεσης στο διαδίκτυο και ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με το είδος της σύνδεσης που χρησιμοποιούν, την ταχύτητα και τον πάροχο. Έτσι, εκφράζοντας οι μαθητές τις διαφορετικές περιπτώσεις σύνδεσης, μπορούν να γνωρίσουν τις εναλλακτικές δυνατότητες που έχουν προκειμένου να συνδεθούν στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον παγκόσμιο ιστό και σε έννοιες όπως ο web server και η γλώσσα html (διάρκεια 10 ).

5 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 5 Εικόνα 3. Εγκατάσταση λογισμικού Ζητείται από τους μαθητές να συνεχίσουν την άσκηση της πρώτης δραστηριότητας, να εγκαταστήσουν έναν web server (Εικόνα 3) στο τοπικό τους δίκτυο και να προβάλουν την αρχική σελίδα του server. Επιπλέον, με τη χρήση ενός text editor τροποποιούν την αρχική σελίδα (index.html) και παρατηρούν τις αλλαγές. Επιπρόσθετα ζητείται από τους μαθητές να παρατηρήσουν την κίνηση στο δίκτυο (Εικόνα 4) ελέγχοντας τη σήμανση των καλωδίων τα οποία αλλάζουν χρώμα όταν γίνεται μεταφορά δεδομένων (διάρκεια 20 ). Εικόνα 4. Κίνηση δεδομένων στο δίκτυο Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης πραγματοποιείται ανακεφαλαίωση και οι μαθητές απαντούν φύλο αξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν την ύλη που διδάχθηκε (διάρκεια 8 ). Συμπεράσματα - Προτάσεις Η προτεινόμενη μεθοδολογία έχει χρησιμοποιηθεί δύο συνεχείς σχολικές χρονιές στο 2ο Γυμνάσιο Μεσσήνης. Επιπλέον παραλλαγή των παραπάνω ασκήσεων υλοποιήθηκαν στο ΕΠΑΛ Μεσσήνης στο μάθημα δικτύων της Γ τάξης του τομέα Πληροφορικής. Πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης, αποτελεί το γεγονός ότι οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στη μάθηση. Απαιτείται από αυτούς να εμβαθύνουν στον τρόπο που σκέφτονται και ενεργούν καθώς προχωρούν στις εργασίες τους και παίρνουν άμεση ανατροφοδότηση από τον προσομοιωτή.

6 6 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν θετική και υλοποίησαν τις εργασίες τους χωρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Στο τέλος της διδακτικής παρέμβασης, ακολουθούσε συζήτηση για τα θέματα που δοκίμασαν στο πρόγραμμα προσομοίωσης και σύνδεση τους με πραγματικά περιστατικά. Σχεδόν στο σύνολο των μαθητών υπήρξε αναγνώριση του ρόλου του switch, του router και γενικότερα της τοπολογίας ενός τοπικού δικτύου. Ως προς την έννοια του εξυπηρετητή, ενώ ήταν γνωστή στους μαθητές, δεν γνώριζαν τις λειτουργίες που υπηρετεί. Μετά τη δεύτερη διδακτική ώρα, οι περισσότεροι μαθητές μπορούσαν να προσδιορίσουν τη χρήση ενός web server και να διακρίνουν διαφορετικά είδη εξυπηρετητών. Σε κάθε τμήμα υπήρξαν μαθητές (ποσοστό 10-30%) που δυσκολεύονταν με τη συγκεκριμένη έννοια ακόμη και μετά την παρέμβαση. Θεωρούμε ότι για να βελτιωθεί το συγκεκριμένο ποσοστό χρειάζεται περισσότερος χρόνος (τουλάχιστον ακόμη μια διδακτική ώρα) που δεν ήταν εφικτό να διατεθεί τις περισσότερες φορές στο Γυμνάσιο λόγω του περιορισμένου χρόνου (μόλις μια διδακτική ώρα την εβδομάδα για το μάθημα). Τέλος, η γνωριμία με την HMTL πραγματοποιήθηκε σε πολύ βασικό στάδιο, όπου οι μαθητές μπόρεσαν να αναγνωρίσουν βασικά στοιχεία της γλώσσας όπως οι ετικέτες <h1> και <title> και κυρίως να συνδέσουν το τελικό αποτέλεσμα με τον κώδικα που προέρχεται. Στο μάθημα της Γ Τάξης του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ προτείνεται η εξέλιξη της παρέμβασης με τη χρήση επιπλέον εξυπηρετητών (όπως server). Επιπρόσθετα, μπορούν να ενεργοποιήσουν το firewall και να παρακολουθήσουν τη ροή των δεδομένων (με την επιλογή show data exchange). Η εκπαιδευτική παρέμβαση που προτείνεται μπορεί επίσης να εξελιχθεί με την εντοπισμό των δομικών στοιχείων του εικονικού μοντέλου, στο σχολικό εργαστήριο. Επιπλέον, με χρήση του λογισμικού XAMPP ή ανάλογων εφαρμογών μπορούν εύκολα οι μαθητές να δοκιμάσουν στην πράξη τη λειτουργία ενός web server. Αναφορές Alessi, S. M., & Trollip, S. R. (2001). Multimedia for learning: methods and development (Third Edition ed.). Boston: Allyn & Bacon, Incorporated. Janitor, J., Jakab, F., & Kniewald, K. (2010, 7-13 March 2010). Visual Learning Tools for Teaching/Learning Computer Networks: Cisco Networking Academy and Packet Tracer. Paper presented at the Sixth International conference on Networking and Services. Sarkar, N. (2006). Tools for Teaching Computer Networking and Hardware Concepts: Information Science Pub. Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορίας και των επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρακέας, Χ., & Πιντέλας, Π. (2003). Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του. Αθήνα: Μεταίχμιο.

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Κομματάς Νικόλαος 1 nikoskommatas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 10 ο ΕΑΕΠ Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική και Παιδαγωγική Προσέγγιση της Αλγοριθμικής και του Προγραμματισμού με τις ΤΠΕ και Λογισμικά

Εκπαιδευτική και Παιδαγωγική Προσέγγιση της Αλγοριθμικής και του Προγραμματισμού με τις ΤΠΕ και Λογισμικά Εκπαιδευτική και Παιδαγωγική Προσέγγιση της Αλγοριθμικής και του Προγραμματισμού με τις ΤΠΕ και Λογισμικά Κάππας Κων/νος Επιμορφωτής Τ.Π.Ε πληροφορικής (M.Sc.), Αθήνα, Ελλάδα kkappas@de.sch.gr Αχιλλέας

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του λογισμικού γενικής χρήσης στην εκπαίδευση

Η αξιοποίηση του λογισμικού γενικής χρήσης στην εκπαίδευση Eπιστημονικό Bήμα, τ. 8, - Ιούνιος 2007 Η αξιοποίηση του λογισμικού γενικής χρήσης στην εκπαίδευση Σταμάτιος Παπαδάκης Καθηγητής Πληροφορικής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Φύλο και νέα εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης της εκπαιδευτικής εφαρμογής LOSMMES στο μάθημα των Ερευνητικών Εργασιών

Πρόταση αξιοποίησης της εκπαιδευτικής εφαρμογής LOSMMES στο μάθημα των Ερευνητικών Εργασιών 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Πρόταση αξιοποίησης της εκπαιδευτικής εφαρμογής LOSMMES στο μάθημα των Ερευνητικών Εργασιών Κουτρούλης Πέτρος 1, Λαζαρίνης Φώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ

Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ Παμαγιώςα Καζάκη 1, Νικόλαξπ Μπέκξπ 2, Ζχή Μπέλλη 3 gkazaki@gmail.com, bekos@sch.gr, zoibelli@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μαθήματος e-learning με τίτλο: «Σχεδιασμός Εικονικών ικτύων» ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών της ΕΥΔΑΠ

Το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών της ΕΥΔΑΠ Το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών της ΕΥΔΑΠ Χαράλαμπος Σ. Στεφάνου 1, Άννα Μοσχά 2 stefanou@byte.gr, annamos@central.ntua.gr 1 Σύμβουλος ηλεκτρονικής μάθησης 2 Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδακτική της Πληροφορικής με χρήση του εργαλείου Alice

Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδακτική της Πληροφορικής με χρήση του εργαλείου Alice Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης Μήτκας Κυριάκος 1, Τσουλής Μιλτιάδης 2, ΠόΘος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Τ. Θεοφανέλλης 1, Θ. Ναλμπάντη 2 1 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής της Περιφέρειας Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα