ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ"

Transcript

1 ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

2

3 Στις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων, η πληροφορία είναι αυστηρά δομημένη και υπακούει σε ένα σταθερό σχήμα που έχει οριστεί εκ των προτέρων. Τα δεδομένα του Ιστού μπορεί να μην έχουν κανονικότητα στην δομή και να μην υπακούν σε κάποιο ξεχωριστά ιστάμενο σχήμα. Η δομή των δεδομένων του Ιστού εξελίσσεται απρόβλεπτα και παρουσιάζει ετερογένεια με βαθύς εμφωλιασμούς. Ο όρος ημιδομημένα δεδομένα εισήχθη για να περιγράψει πληροφορία που είναι λιγότερο δομημένη από τα σχεσιακά ή τα αντικειμενοστρεφή δεδομένα, αλλά που δεν είναι εντελώς αδόμητη. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 3

4 Οι ανάγκες που μας οδήγησαν στην κατασκευή του ημιδομημένου μοντέλου ήταν οι εξής: Ενοποίηση ετερογενών πηγών δεδομένων Αναφέρεται σε δομές δεδομένων οι οποίες κατά κανόνα περιγράφουν ομοειδή αντικείμενα και ενέργειες του φυσικού κόσμου και διαφέρουν σε μικρό βαθμό μεταξύ τους. Ένα παράδειγμα είναι η ενοποίηση διάφορων βιβλιοπωλείων σε μια ενιαία βάση δεδομένων για τα βιβλία, τα περιοδικά κλπ που προσφέρουν. Κάθε βιβλιοπωλείο διατηρεί την δική του δομή, η οποία όμως δεν είναι εντελώς διαφορετική από τις υπόλοιπες δομές. Πηγές με μεταβαλλόμενο σχήμα Αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει δυναμικός ορισμός των δομών. Τα δεδομένα στον παγκόσμιο ιστό εμφανίζουν τις παραπάνω ιδιότητες. Το μοντέλο δεδομένων των ημιδομημένων δεδομένων μορφολογικά είναι ένας γράφος δεδομένων για να αντιμετωπιστεί η μη κανονική δομή και ο βαθύς εμφωλιασμός. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 4

5 Τα ημιδομημένα δεδομένα μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές: Παραλλαγές στην δομή Η δομή ίσως είναι μερική Οι τύποι είναι μόνο ενδεικτικοί Ενσωματωμένο σχήμα Το σχήμα είναι μεγάλο και αλλάζει ταχέως Εκ των υστέρων σχήμα Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 6

6 Παραλλαγές στην δομή: Η ανομοιογένεια των δεδομένων μπορεί να εκδηλωθεί σαν πεδία που λείπουν (η διεύθυνση ενός ατόμου λείπει), επαναλαμβανόμενα πεδία (δύο νούμερα τηλεφώνου για το ίδιο άτομο), διαφοροποιήσεις στην αναπαράσταση (κάποιες τιμές σε ευρώ ενώ άλλες σε δολάρια). τα δεδομένα μπορούν να είναι εμφωλιασμένα σε οποιοδήποτε βάθος, Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 7

7 Η δομή ίσως είναι μερική: τμήματα των δεδομένων μπορεί να μην έχουν καμία δομή (π.χ. εικόνες), ενώ άλλα τμήματα μπορεί να έχουν ελάχιστη δομή (π.χ. σκέτο κείμενο). Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 8

8 Οι τύποι είναι μόνο ενδεικτικοί: Τα ημιδομημένα δεδομένα δεν υιοθετούν την αυστηρή πολιτική τύπων που συναντάμε στις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 9

9 Ενσωματωμένο σχήμα: Στα ημιδομημένα δεδομένα το σχήμα δεν υπάρχει ξεχωριστά από τα δεδομένα όπως συμβαίνει στις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων. Για τον λόγο αυτό τα ημιδομημένα δεδομένα επειδή το σχήμα υπάρχει ενσωματωμένο στην ίδια την πληροφορία, λέγονται ά-σχημα και αυτοπεριγραφόμενα δεδομένα Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 10

10 Το σχήμα είναι μεγάλο και ευέλικτο: Όσο περισσότερες οι παραλλαγές στην δομή, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το σχήμα. Τα δεδομένα του Ιστού αλλάζουν συχνά και απρόβλεπτα, συνεπώς είναι πιθανό ότι και τα σχήματα εξελίσσονται με γρήγορο ρυθμό. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 11

11 Εκ των υστέρων σχήμα: Αντίθετα με τις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων που γεμίζουν με βάση κάποιο προϋπάρχον σχήμα, το σχήμα στα ημιδομημένα δεδομένα εξάγεται εκ των υστέρων προκειμένου να διευκολυνθεί η προσπέλαση της πληροφορίας. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 12

12

13 H XML είναι το πρότυπο του W3C για τη δόμηση και ανταλλαγή δεδομένων στο Web. H XML χρησιμοποιείται για να παρέχει πληροφορίες για τη δομή των δεδομένων σε Web σελίδες παρά για να μορφοποιεί την εμφάνιση των Web σελίδων. Η XML δεν αντικαθιστά την HTML. H XML χρησιμοποιείται σαν μοντέλο για αποθήκευση και ανάκτηση βάσεων δεδομένων. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 14

14 Id Name Color 101 Interlake Blue 102 Interlake Red 103 Clipper Green 104 Marine Red Η εμφάνιση έγινε με τον Internet Explorer Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 15

15 Στην πρώτη γραμμή ενός XML εγγράφου αναφέρεται η έκδοση της XML και το encoding. Είναι γλώσσα σήμανσης (markup language) η οποία βασίζεται στις ετικέτες. Δεν έχει ορισμένες προκαθορισμένες ετικέτες όπως η HTML Όλες οι ετικέτες είναι user-defined Είναι σχεδιασμένη να είναι αυτοπεριγραφόμενη. Αποθηκεύεται ως αρχείο κειμένου κάνοντας εύκολη την ανάγνωση του από διάφορες εφαρμογές/λειτουργικά κτλ. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 16

16 WSDL για περιγραφή διαθέσιμων web services WAP,WML γλώσσες σήμανσης για συσκευές χειρός RSS γλώσσες για news feeds RDF, OWL γλώσσες για το semantic web SMIL για περιγραφή πολυμέσων για το web Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 17

17 Ένα XML έγγραφο έχει δομή δέντρου. Έχει υποχρεωτικά μόνο μία ρίζα και εμφωλευμένα κλαδιά Έχει τη δομή <root> <child> <subchild>. </subchild>. </child> </root> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 18

18 Η ρίζα είναι το boats boats boat id name color Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 19

19 Για τη δόμηση της XML χρησιμοποιούνται δύο βασικές έννοιες: τα στοιχεία και τα γνωρίσματα Τα στοιχεία προσδιορίζονται από την ετικέτα αρχής και την ετικέτα τέλους. Τα ονόματα των ετικετών περικλείονται σε γωνιακές αγκύλες <...> Οι αγκύλες τέλους προσδιορίζονται από </ > Οι ετικέτες είναι case sensitive. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 20

20 Το όνομα ενός στοιχείου μπορεί να περιέχει Γράμματα, αριθμούς, σύμβολα Απαγορεύεται να ξεκινά με αριθμό ή σημείο στίξης Απαγορεύεται να περιέχει κενό Απαγορεύεται να ξεκινά από τη λέξη xml, XML, Xml Τα στοιχεία μπορεί να περιέχουν: Άλλα στοιχεία Κείμενο Γνωρίσματα Ένα συνδυασμό των παραπάνω Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 21

21 Τα γνωρίσματα υποχρεωτικά γράφονται μέσα σε εισαγωγικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε τα απλά ( ) είτε τα διπλά ( ). Ένα γνώρισμα προσθέτει πληροφορίες σε ένα στοιχείο, οι οποίες όμως δεν είναι τμήμα του δεδομένου αλλά είναι συνήθως επεξηγηματικές <image type="gif">leon.gif</image> <boat id ="101"> </boat> Τα γνωρίσματα δεν περιέχουν εμφωλευμένες τιμές Τα γνωρίσματα δεν έχουν δομή δέντρου Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 22

22 Λύση 1 η Λύση 2 η Λύση 3 η Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 23

23 Ειδικοί χαρακτήρες < αντιστοιχεί στον χαρακτήρα < > αντιστοιχεί στον χαρακτήρα > & αντιστοιχεί στον χαρακτήρα & " αντιστοιχεί στον χαρακτήρα " &apos; αντιστοιχεί στον χαρακτήρα Σχόλια <! Σχόλιο --> Κενό (δεν το «πειράζει» η XML) Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 24

24 Τα πολύπλοκα στοιχεία κατασκευάζονται από άλλα στοιχεία ιεραρχικά. Τα απλά στοιχεία περιέχουν τιμές δεδομένων. Ο εμφωλιασμός των στοιχείων είναι αυστηρός. <root> <child1> <child2> </child1> </child2> </root> ΛΑΘΟΣ Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 25

25 Ένα XML έγγραφο για να είναι καλά ορισμένο θα πρέπει να ακολουθεί μερικές συνθήκες: Να αναφέρει στην πρώτη γραμμή την έκδοση της XML που ακολουθεί Να ξεκαθαρίζει με το γνώρισμα standalone αν το έγγραφο ακολουθεί συγκεκριμένο σχήμα ή όχι. standalone = yes δεν ακολουθεί συγκεκριμένο σχήμα standalone = no ακολουθεί συγκεκριμένο σχήμα Θα πρέπει να ακολουθεί το συντακτικό του δενδρικού μοντέλου Να υπάρχει ένα στοιχείο ρίζα Κάθε στοιχείο να περιλαμβάνει ένα ζεύγος ετικετών αρχής και τέλους Κάθε στοιχείο να περικλείεται μέσα στις ετικέτες του κόμβου γονέα. Δεν υπάρχει προκαθορισμένο σύνολο στοιχείων Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 26

26 Ένα XML έγγραφο είναι έγκυρο όταν Είναι καλά ορισμένο και Τα ονόματα των στοιχείων του ακολουθούν τη δομή ενός XML DTD (Document Type definition) ή ενός XML σχήματος. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 27

27

28 Ο σκοπός χρήσης ενός DTD είναι να καθορισθούν τα δομικά χαρακτηριστικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα XML έγγραφο. Για τη συγγραφή του DTD χρησιμοποιείται ο συμβολισμός EBNF (Extended Backus-Naur Form), ο οποίος χρησιμοποιείται για τη δημιουργία γραμματικής Ειδικότερα, με την χρήση του DTD μπορεί να οριστούν: τα στοιχεία (το δομικό υλικό ενός DTD) που μπορεί να περιέχει ένα XML έγγραφο, οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που μπορεί να περιέχει ένα στοιχείο, η σειρά των στοιχείων μέσα στο XML έγγραφο και η ένθεση στοιχείων μέσα σε άλλα στοιχεία. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 29

29 Ένα DTD μπορεί να οριστεί εσωτερικά σε ένα XML έγγραφο ή εξωτερικά σε ένα DTD αρχείο. Η εξωτερική δήλωση έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλά διαφορετικά XML έγγραφα. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 30

30 Για να δηλωθεί εσωτερικά σε ένα XML έγγραφο το DTD συντάσσεται μετά τον πρόλογο του XML εγγράφου και πριν το στοιχείο ρίζα του XML εγγράφου. ΔΗΛΩΣΗ <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE στοιχείο_ρίζα [ δήλωση DTD]> <στοιχείο_ρίζα> </στοιχείο_ρίζα> ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE employees [ <!ELEMENT employee (#PCDATA)> ]> <employees> <employee> George </employee> </employees> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 31

31 Για να δηλωθεί εξωτερικά το DTD αρχείο αποθηκεύεται σε ένα αρχείο με κατάληξη «.dtd». Εξωτερική δήλωση DTD σε συγκεκριμένο κατάλογο <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE documentelement SYSTEM "c:/temp/όνομα_αρχείου.dtd"> Εξωτερική δήλωση DTD το οποίο βρίσκεται σε μία διεύθυνση στο διαδίκτυο. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE Customers SYSTEM "http://aetos.it.teithe.gr/~euclid/temp/όνομα_αρχείου.dtd"> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 32

32 Για τη δημιουργία ενός DTD μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τέσσερις τύποι δηλώσεων: στοιχείων (ELEMENT), λίστα ιδιοτήτων (ATTLIST), οντοτήτων (ENTITIES), σημειώσεων (NOTATION). Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 33

33 Για να δηλώσουμε ένα στοιχείο χρησιμοποιούμε τη δήλωση <!ELEMENT> με την παρακάτω μορφή: <!ELEMENT όνομα_στοιχείου μοντέλο_περιεχομένου> Tο μοντέλο περιεχομένου ενός στοιχείου μπορεί να είναι: κάποιο άλλο στοιχείο, ένας τύπος, κάποιος κανόνας. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 34

34 Ειδικότερα, στο μοντέλο περιεχομένου ενός στοιχείου μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω: Απλό κείμενο (#PCDATA), Η λέξη κλειδί EMPTY, Λίστα στοιχείων (στοιχεία παιδιά), Η λέξη κλειδί ΑΝΥ, Ειδικοί τελεστές Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 35

35 Για να οριστεί σε ένα στοιχείο απλό κείμενο χρησιμοποιείται η λέξη κλειδί PCDATA. Παράδειγμα: Θα δηλωθεί στο DTD <!ELEMENT customer (#PCDATA)> και στο XML έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί: <customer> Aristotelis Onassis </customer> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 36

36 Με τη χρήση της λέξης κλειδί EMPTY ορίζεται ένα κενό στοιχείο. Παράδειγμα: Θα δηλωθεί στο DTD <!ELEMENT customers EMPTY> και στο XML έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί: <customers> </customers > <customers /> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 37

37 Όταν ένα στοιχείο περιέχει άλλα στοιχεία τότε δηλώνονται τα ονόματα των στοιχείων μέσα σε παρένθεση χωρισμένα με κόμμα. Παράδειγμα: Θα δηλωθεί στο DTD <!ELEMENT customers (name, surname)> <!ELEMENT name (#PCDATA)> <!ELEMENT surname (#PCDATA)> και στο XML έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί: <customers> <name> Aristotelis </name> <surname> Onassis </surname> </customers> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 38

38 Με τη χρήση της λέξης κλειδί ANY ορίζεται ένα στοιχείο χωρίς να οριστεί ο τύπος του. Παράδειγμα: Θα δηλωθεί στο DTD <!ELEMENT customers ANY> και στο XML έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί: οποιοδήποτε περιεχόμενο Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 39

39 Για τη δημιουργία πολύπλοκων μορφών XML στοιχείων χρησιμοποιούνται ειδικοί τελεστές. Με τη χρήση των τελεστών είναι δυνατόν να ορισθούν επαναλήψεις ενός στιγμιότυπου, επιλογές ανάμεσα σε διάφορους τύπους και να δηλωθούν μεικτοί τύποι. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 40

40 Με τον ειδικό τελεστή * ορίζεται ότι ένα στοιχείο μπορεί να επαναληφθεί από μηδέν έως άπειρες φορές. παράδειγμα: <!ELEMENT customers (customer*)> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 41

41 Με τον ειδικό τελεστή + ορίζεται ότι ένα στοιχείο μπορεί να επαναληφθεί από μία έως άπειρες φορές. παράδειγμα: <!ELEMENT customers (customer+)> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 42

42 Με τον ειδικό τελεστή? ορίζεται ότι ένα στοιχείο μπορεί να επαναληφθεί από μηδέν έως μία φορές. παράδειγμα: <!ELEMENT customers (customer?)> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 43

43 Με τον ειδικό τελεστή ορίζεται η επιλογή. Έτσι, είναι δυνατόν στον ορισμό του τύπου να οριστούν περισσότερες από μία μορφές ενός στοιχείου. παράδειγμα: <!ELEMENT employee (full_time part_time)> <!ELEMENT full_time μοντέλο_περιεχομένου> <!ELEMENT part_time μοντέλο_περιεχομένου> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 44

44 Επίσης, ο ειδικός τελεστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δηλωθεί μεικτό περιεχόμενο. Δηλαδή, είναι δυνατόν ένα στοιχείο να περιέχει και απλό κείμενο και κάποιο άλλο στοιχείο, σε διαφορετικό του όμως στιγμιότυπο. παράδειγμα, <!ELEMENT employee ((#PCDATA) full_time part_time)*> <employee> Director <full_time> </full_time> </employee> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 45

45 Στα XML έγγραφα είναι πολύ σημαντική η σειρά που τοποθετούνται τα στοιχεία. Για να οριστεί η σειρά σε ένα DTD αρχείο ακολουθείται η σύνταξη που φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα: <!ELEMENT employee ((name)+, (surname)+,(age)?, (address)*)*> Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το στοιχείο employee αποτελείται από τέσσερα στοιχεία, τα name, surname, age και address. Στο XML έγγραφο σε ένα στοιχείο employee θα πρέπει τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται να εμφανιστούν υποχρεωτικά με την σειρά που δηλώθηκαν. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 46

46 Επιπλέον, σε ένα DTD μπορεί να δηλωθεί ένα στοιχείο ότι αποτελείται από σύνθετα υποστοιχεία. Παράδειγμα <!ELEMENT employee ((name)+, (surname)+,(age)?, (road, number, Postal_Code, City, Country)*)*> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 47

47 Για να δηλωθούν οι ιδιότητες ενός στοιχείου χρησιμοποιείται η δήλωση <!ATTLIST>. Η δομή της δήλωσης των ιδιοτήτων ενός στοιχείου είναι: <!ATTLIST όνομα_στοιχείου Όνομα_ιδιότητας 1 Τύπος Αρχική_τιμή Όνομα_ιδιότητας 2 Τύπος Αρχική_τιμή Όνομα_ιδιότητας 3 Τύπος Αρχική_τιμή > Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 48

48 Η Αρχική_τιμή έχει τέσσερις τύπους : Μία τιμή δηλωμένη μέσα σε διπλές αποστρόφους ( ). <!ATTLIST employee Gender CDATA "Female"> Η τιμή #REQUIRED. Αυτή η τιμή δηλώνει ότι απαιτείται μία τιμή για τη συγκεκριμένη ιδιότητα του στοιχείου χωρίς να δοθεί συγκεκριμένη αρχική τιμή <!ATTLIST employee Gender CDATA #REQUIRED> Η τιμή #IMPLIED. Αυτή η τιμή δηλώνει ότι η ιδιότητα είναι προαιρετική (δεν απαιτείται εισαγωγή τιμής για την ιδιότητα) και δεν της έχει δοθεί αρχική τιμή. <!ATTLIST employee Gender CDATA #IMPLIED> Η τιμή #FIXED. Αυτή η τιμή δηλώνει ότι η ιδιότητα είναι υποχρεωτικό να πάρει αρχική τιμή, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει. <!ATTLIST employee Gender CDATA #FIXED "Female"> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 49

49 Είναι τύπος αλφαριθμητικού το οποίο δεν περιέχει δηλώσεις markup. Παράδειγμα: <!ATTLIST employee Gender CDATA "Female"> Συνήθως χρησιμοποιείται για πολύ μεγάλο κείμενο και έτσι είναι σύνηθες σε CDATA να περιλαμβάνεται κώδικας,όπως για παράδειγμα κώδικας javascript. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 50

50 Σε ένα DTD μπορεί να δηλωθεί μία οντότητα η οποία αντιστοιχεί σε ένα αντικείμενο το οποίο έχει δηλωθεί εσωτερικά ή εξωτερικά στο DTD. Η δήλωση της οντότητας στο DTD γίνεται ως εξής <!ENTITY όνομα ορισμός> και χρησιμοποιείται στο XML έγγραφο ως ακολούθως &όνομα; Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 51

51 Παράδειγμα 1: Με εσωτερική δήλωση της οντότητας στο DTD. <?xml version="1.0" standalone="yes"?> <!DOCTYPE employees [ <!ELEMENT employees (employee*)> <!ELEMENT employee (#PCDATA)> <!ATTLIST employee photo ENTITY #IMPLIED> <!ENTITY emp1 "George Blue"> <!ENTITY emp2 "Maria Red"> ]> <employees> <employee> &emp1; </employee> <employee> &emp2;</employee> </employees> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 52

52 Παράδειγμα 2: Με εξωτερική δήλωση της οντότητας στο DTD. <?xml version="1.0" standalone="yes"?> <!DOCTYPE employees [ <!ELEMENT employees (employee*)> <!ELEMENT employee (#PCDATA)> <!ATTLIST employee photo ENTITY #IMPLIED> <!ENTITY geo_photo SYSTEM "george.jpg"> <!ENTITY mar_photo SYSTEM "maria.jpg"> ]> <employees> <employee photo=&geo_photo;> </employee> <employee photo=&maria_photo;> </employee> </employees> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 53

53 Enumerated. Με χρήση του συγκεκριμένου τύπου δηλώνονται μία σειρά από προκαθορισμένες τιμές που μπορεί να πάρει η ιδιότητα. Η δήλωση δίνεται ως εξής: <!ATTLIST όνομα_στοιχείου Όνομα_ιδιότητας (τιμή1 τιμή2 τιμή3) αρχική_τιμή> Παράδειγμα: <!ATTLIST Department location (center east west north) east> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 54

54 Μία ιδιότητα, η οποία έχει δηλωθεί με τύπο ID δεν επιτρέπεται να έχει την ίδια τιμή παραπάνω από μία φορά μέσα στο XML έγγραφο για το συγκεκριμένο στοιχείο που δηλώθηκε. Η δήλωση λοιπόν δίνεται ως εξής: <!ATTLIST όνομα_στοιχείου Όνομα_ιδιότητας ID αρχική_τιμή> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 55

55 Παράδειγμα: Η δήλωση στο DTD <!ATTLIST employee Employee_id ID #REQUIRED> Η χρήση του στο XML έγγραφο. <employees> <employee employee_id = A001 > <name> George Blue </name> </employee> <employee employee_id = A002 > <name> Maria Red </name> </employee> </employees> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 56

56 Μία ιδιότητα, η οποία έχει δηλωθεί με τύπο IDREF αναφέρεται σε ένα άλλο στοιχείο του οποίου η ιδιότητα με τύπο ID έχει την ίδια τιμή. Ουσιαστικά μία ιδιότητα με τύπο IDREF θα μπορούσε να παραλληλισθεί με το ξένο κλειδί ενός πίνακα στο σχεσιακό μοντέλο. Έτσι, ένα XML έγγραφο το οποίο περιέχει μία ιδιότητα με τύπο IDREF, για να είναι valid θα πρέπει να υπάρχει ιδιότητα σε στιγμιότυπο του ίδιου στοιχείου με τύπο ID, το οποίο έχει την ίδια τιμή. Η δήλωση λοιπόν δίνεται ως εξής: <!ATTLIST όνομα_στοιχείου Όνομα_ιδιότητας IDREF αρχική_τιμή> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 57

57 Παράδειγμα: Η δήλωση στο DTD <!ATTLIST employee employee_id ID #REQUIRED> <!ATTLIST employee manager_id IDREF #IMPLIED> Η χρήση του στο XML έγγραφο. <employees> <employee employee_id = A001 > <name> George Blue </name> </employee> <employee employee_id = A002 manager_id = A001 > <name> Maria Red </name> </employee> </employees> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 58

58 Μία ιδιότητα με τύπο NOTATION χρησιμοποιείται για να επιτρέψει την εισαγωγή μη XML δεδομένων σε ένα XML έγγραφο. Δηλαδή, ο τύπος NOTATION περιγράφει τον τύπο εξωτερικών δεδομένων (όπως εικόνα, βίντεο κτλ) σε ένα XML έγγραφο. Συνήθως, η μορφή που έχουν τα δεδομένα τύπου NOTATION ακολουθούν τους MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) τύπους όπως image/gif, image/jpeg κτλ. Πλήρης λίστα με MIME τύπους δίνεται από το W3 στην ιστοσελίδα Η δήλωση λοιπόν δίνεται ως εξής: <!ATTLIST όνομα_στοιχείου Όνομα_ιδιότητας NOTATION SYSTEM MIME τύπος> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 59

59 Η δήλωση στο DTD <!NOTATION GIF SYSTEM "image/gif"> <!NOTATION JPG SYSTEM "image/jpeg"> <!NOTATION PNG SYSTEM "image/png"> <!ATTLIST employee photo ENTITY #IMPLIED photo_type NOTATION (GIF JPG PNG) #IMPLIED> <!ENTITY geo_photo SYSTEM "george.gif"> <!ENTITY mar_photo SYSTEM "maria.jpg"> Η χρήση του στο XML έγγραφο. <employees> <employee photo=&geo_photo; photo_type = "GIF" /> <employee> photo=&maria_photo; photo_type = "JPG" /> </employees> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 60

60 1. <!DOCTYPE εργα [ 2. <!ELEMENT εργα (εργο+)> 3. <!ELEMENT εργο (Εονομα, Αριθμος, Τοποθεσια, ΚωδΤμημ?, Εργαζομενοι)> 4. <!ELEMENT Εονομα (#PCDATA)> 5. <!ELEMENT Αριθμος (#PCDATA)> 6. <!ELEMENT Τοποθεσια (#PCDATA)> 7. <!ELEMENT ΚωδΤμημ (#PCDATA)> 8. <!ELEMENT Εργαζομενοι(Εργαζομενος*)> 9. <!ELEMENT Εργαζομενος(ΑρΤαυτ, Επιθετο?, Ονομα?, ωρες)> 10. <!ELEMENT ΑρΤαυτ (#PCDATA)> 11. <!ELEMENT Επιθετο (#PCDATA)> 12. <!ELEMENT Ονομα (#PCDATA)> 13. <!ELEMENT ωρες (#PCDATA)> 14. ]> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 61

61 Στην γραμμή 1: Δίνεται ένα όνομα στην ετικέτα της ρίζας «εργα» Στις γραμμές 2-13: Προσδιορίζονται τα στοιχεία και η εμφωλευμένη δομή τους. Στην γραμμή 2: Το σύμβολο «+» που ακολουθεί το όνομα ενός στοιχείου σημαίνει ότι το στοιχείο μπορεί να επαναληφθεί 1 ή περισσότερες φορές στο έγγραφο. Στην γραμμή 3: Το σύμβολο «?» που ακολουθεί το όνομα ενός στοιχείου σημαίνει ότι το στοιχείο μπορεί να επαναληφθεί 0 ή μία φορά στο έγγραφο. Στην γραμμή 8: Το σύμβολο «*» που ακολουθεί το όνομα ενός στοιχείου σημαίνει ότι το στοιχείο μπορεί να επαναληφθεί 0 ή περισσότερες φορές στο έγγραφο. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 62

62 Όταν δεν χρησιμοποιείται κάποιο από τα παραπάνω σύμβολα τότε το στοιχείο πρέπει να εμφανιστεί μία φορά Ο τύπος του στοιχείου ορίζεται με παρενθέσεις που ακολουθούν το στοιχείο. Αν οι παρενθέσεις περιλαμβάνουν: Ονόματα άλλων στοιχείων, αυτά είναι παιδιά του στοιχείου Τη λέξη-κλειδί #PCDATA (ή κάποιον άλλον από τους διαθέσιμους τύπους της XML) το στοιχείο είναι κόμβος φύλο. Το #PCDATA χρησιμοποιείται για να αποθηκευτούν όλοι οι απλοί συνηθισμένοι τύποι, όπως αλφαριθμητικά, αριθμοί κτλ. Όταν χρησιμοποιείται το σύμβολο, π.χ. ε1 ε2 τότε μπορεί να εμφανιστεί είτε το ε1 είτε το ε2. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 63

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ XML (extended Markup Language) Ι. Χατζηλυγερούδης ΕΙΣΑΓΩΓΗ SGML (Standard Generalized Markup Language) Διεθνές πρότυπο ορισμού μεθόδων αναπαράστασης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 5: XML. Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 5: XML. Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 5: XML Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να εξοικειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

SGML (Standard Generalized Markup Language) HTML (HyperText Markup Language) XML (extensible Markup Language)

SGML (Standard Generalized Markup Language) HTML (HyperText Markup Language) XML (extensible Markup Language) SGML (Standard Generalized Markup Language) Γλώσσα για την περιγραφή της δομης και του περιεχομένου ηλεκτρονικών κειμένων Πλήρης Σύνθετη Δύσκολη στην εκμάθηση και την χρήση HTML (HyperText Markup Language)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις ιαδικτύου. Θέματα. Εισαγωγή στην XML. Ευρετήρια για την Ανάκτηση Κειμένων. Ο αλγόριθμος HITS. είναι η XML. Παράδειγμα XML

Βάσεις ιαδικτύου. Θέματα. Εισαγωγή στην XML. Ευρετήρια για την Ανάκτηση Κειμένων. Ο αλγόριθμος HITS. είναι η XML. Παράδειγμα XML Θέματα Βάσεις ιαδικτύου Ο αλγόριθμος HITS Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Τι είναι η XML XML Mark-up Γλώσσες (Γλώσσες Σημειοθέτησης)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML(

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Μανόλης(Γεργατσούλης(( Χρήστος(Παπαθεοδώρου( Ομάδα(Βάσεων(Δεδομένων(και(Πληροφοριακών( Συστημάτων,(Τμήμα(Αρχειονομίας( (Βιβλιοθηκονομίας(( Ιόνιο(Πανεπιστήμιο( HTML(! Απλή(γλώσσα&σημειοθέτησης((markup&language)(!

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο

Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο 1 Γλώσσες Σήµανσης Γλώσσες σήµανσης: Αρχικά για τον καθορισµό εµφάνισης σελίδων, γραµµατοσειρών. Στη συνέχεια επεκτάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο. για ημι-δομημένα μημ δεδομένα. Ημι-δομημένα δεδομένα XML DTD XML Schema

Μοντέλο. για ημι-δομημένα μημ δεδομένα. Ημι-δομημένα δεδομένα XML DTD XML Schema Μοντέλο για ημι-δομημένα μημ δεδομένα Ημι-δομημένα δεδομένα XML DTD XML Schema Εισαγωγικά 3 βασικές κατηγορίες δεδομένων: Δομημένα (structured): τα δεδομένα σε ΒΔ, όπου η αναπαράσταση γίνεται σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα

<address>αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα</adderss> <address> ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 19.5.013 ΘΕΜΑ 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων 1, είναι εγκατεστημένο σε μια γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ - XML

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ - XML ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ - XML Εργαστήρια 2-3 Στουγιάννου Ελευθερία estoug@unipi.gr Περιεχόμενα Δεύτερου & Τρίτου Εργαστηριακού Μαθήματος Ορίζοντας διαλέκτους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γαβαλάς Δαμιανός Τρέχον status της HTML

Περιεχόμενα. Γαβαλάς Δαμιανός Τρέχον status της HTML Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #2 η : Βασικές έννοιες σχεδιασμού στο web Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Περιεχόμενα Τρέχον status της HTML Μετάβαση από την HTML στην XHTML Κλέ Καλές πρακτικές συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑ 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 20.5.2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM υποστηρίζει πολύ καλή κάλυψη σε ολόκληρο το γεωγραφικό χώρο της Ελλάδος. Ένας Πάροχος κινητών υπηρεσιών, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ XML-XPath Ι. Χατζηλυγερούδης Ερωτήματα σε έγγραφα XML Αντίστοιχα των ερωτημάτων (queries) σε βάσεις δεδομένων Γλώσσες ερωτημάτων (αντίστοιχες της SQL) XQL (XML Query

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή XML: Extensible Markup Language Ορίστηκε από το WWW Consortium (W3C) ως συµπλήρωµα της HTML. εν σχεδιάστηκε για βάσεις δεδοµένων αλλά για δια

Εισαγωγή XML: Extensible Markup Language Ορίστηκε από το WWW Consortium (W3C) ως συµπλήρωµα της HTML. εν σχεδιάστηκε για βάσεις δεδοµένων αλλά για δια Ηµιδοµηµένες Β - XML Εισαγωγή Η δοµή των XML δεδοµένων Οργάνωση / διαχείριση XML δεδοµένων Ερωτήσεις σε XML δεδοµένα Αποθήκευση XML δεδοµένων σε Σχεσιακές Β Βασικήπηγήδιαφανειών: Silberschatz et al., Database

Διαβάστε περισσότερα

της πληροφορίας Λίνα Μπουντούρη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Κέρκυρα 2004

της πληροφορίας Λίνα Μπουντούρη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Κέρκυρα 2004 example Αξιοποιώντας την τεχνολογία XML στη διαχείριση της πληροφορίας Λίνα Μπουντούρη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Κέρκυρα 2004 Πρότυπα και XML Πρότυπα ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ XML ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PROLOG

ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ XML ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PROLOG ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ XML ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PROLOG Διπλωματική Εργασία του Γεώργιου Αλεξιάδη (ΑΕΜ: 400)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Δίνεται το παρακάτω DTD (Document Type Definition) αρχείο X.dtd :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ - XML

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ - XML ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ - XML Εργαστήριο 1 Στουγιάννου Ελευθερία estoug@gmail.com Περιεχόμενα Εργαστηριακού Μαθήματος Τι είναι η XML Κανόνες της γλώσσας, βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (9 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (9 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (9 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Βελτίωση σχεδιασμού Αποσύνθεση σχέσης Συναρτησιακές εξαρτήσεις Θεωρία κανονικών μορφών 1 η NF 2 η NF 3 η NF 2 Βελτίωση σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML 1 11.1 Γενική εισαγωγή στην HTML Τι είναι η HTML HyperText Markup Language - Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ-Κειμένου είναι η βασική γλώσσα με την οποία πραγματοποιείται η δόμηση

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο)

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο) TEC610 (ΣΤ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Κανονικοποίησης

Θεωρία Κανονικοποίησης Θεωρία Κανονικοποίησης Πρώτη Κανονική Μορφή (1NF) Αποσύνθεση Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Δεύτερη (2NF) και Τρίτη Κανονική Μορφή (3NF) Boyce Codd Κανονική Μορφή (BCNF) Καθολική Διαδικασία Σχεδίασης ΒΔ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διάλεξη 2 Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διαφάνειες: Skaros, MadAGu Παρουσίαση: MadAGu Άδεια: Creative Commons 3.0 2 Internal

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σαμωνάκης. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 4 - PHP)

Γιάννης Σαμωνάκης. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 4 - PHP) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 4 - PHP) Γιάννης Σαμωνάκης 1 Περιεχόμενα Τι είναι η PHP Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία Ψηφιοποίηση Αρχειοθέτηση Παρουσίαση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 3 Η ΓΛΩΣΣΑ XML Εισαγωγή

κεφάλαιο 3 Η ΓΛΩΣΣΑ XML Εισαγωγή ... το μαγικό βοτάνι. κεφάλαιο 3 Η ΓΛΩΣΣΑ XML Εισαγωγή Η γλώσσα XML (extensible Markup Language) αποτελεί σήμερα ένα ευρέως διαδεδομένο πρότυπο για την περιγραφή και ανταλλαγή δεδομένων. Η XML έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εργαστήριο 1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Ακαδημαϊκό Έτος Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος

Βάσεις Δεδομένων. Εργαστήριο 1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Ακαδημαϊκό Έτος Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο 1 Διαφάνεια 1 Πώς να δημιουργήσω ένα νέο πίνακα στην ACCESS, όταν έχω την αντίστοιχη οντότητα; Ας υποθέσουμε ότι έχουμε την οντότητα φοιτητής, με ιδιότητες (γνωρίσματα), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Χρ. Μακρής. Σύγχρονες Γλώσσες Σήμανσης του Διαδικτύου. Αναπαράσταση Μαθηματικών κειμένων στο διαδίκτυο. Η Γλώσσα MathML

Γιώργος Χρ. Μακρής. Σύγχρονες Γλώσσες Σήμανσης του Διαδικτύου. Αναπαράσταση Μαθηματικών κειμένων στο διαδίκτυο. Η Γλώσσα MathML Σύγχρονες Γλώσσες Σήμανσης του Διαδικτύου. Αναπαράσταση Μαθηματικών κειμένων στο διαδίκτυο. Η Γλώσσα MathML Γιώργος Χρ. Μακρής Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2012 Αναπαράσταση Μαθηματικών Κειμένων στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναπτύξαμε προγράμματα, τα οποία ήταν πολύ απλά και οι εντολές των οποίων εκτελούνται η μία μετά την άλλη. Αυτή η σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

SQL: Αιτήματα. Κεφάλαιο 5. Database Management Systems, R. Ramakrishnan and J. Gehrke

SQL: Αιτήματα. Κεφάλαιο 5. Database Management Systems, R. Ramakrishnan and J. Gehrke SQL: Αιτήματα Κεφάλαιο 5 Database Management Systems, R. Ramakrishnan and J. Gehrke Στιγμιότυπα Στιγμιότυπα των σχέσεων Sailors Reserves και Boats. Αν στο κλειδί της σχέσης Reserved δε συμμετείχε το γνώρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Περιορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Σχεσιακά Σχήματα Πράξεις Ενημερώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Οδηγίες Μέρος 1: Απαντήστε κάθε ερώτηση. 1. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που παρέχει το Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων της Oracle για τις επιχειρήσεις; Το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων της Oracle δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών

Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών Λίνα Μπουντούρη - Μανόλης Γεργατσούλης Ιόνιο Πανεπιστήμιο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Διαδίκτυο και Επίπεδα ετερογένειας δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βασικά θέματα Βάσεων Δεδομένων Ένα Σύστημα Βάσης Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe Ελληνική Εκδόσεις Δίαυλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 1-1

Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe Ελληνική Εκδόσεις Δίαυλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 1-1 Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 1-1 Υλοποίηση Βάσεων Δεδομένων www.di.uoa.gr/~k18 Διδάσκων Μ.Χατζόπουλος Ώρες Γραφείου Δεύτερα 15-16 Αλλά και όποια άλλη ώρα μπορώ. Σύγγραμματα: 1)Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης

Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες Γεώργιος Χρ. Μακρής 20 Απριλίου 2015 Γλώσσες Σήμανσης (Annotation ή Markup Languages) Για την αποθήκευση δομημένης πληροφορίας χρησιμοποιούνται γλώσσες σήμανσης. Η δομημένη

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) - XML

Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) - XML Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) - XML Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων XML

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων

Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Διάγραμμα Ο-Σ 1 Σχεδιασμός μιας Βάσης Δεδομένων Τα βασικά βήματα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας Βάσης Δεδομένων είναι: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ Ιούλιος 2011 Βασικές έννοιες Δεδομένα: τυποποιημένα στοιχεία σε προκαθορισμένη μορφή κατάλληλη για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Πίνακας Πεδίο Τύπος Κύριο κλειδί Αναφορική ακεραιότητα οντοτήτων Ξένο κλειδί Αναφορική ακεραιότητα δεδομένων Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 2 ΚΥΡΙΟ ΚΛΕΙΔΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΜ CHAR(5) ΟΝΟΜΑ VARCHAR(20)

Διαβάστε περισσότερα

Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript

Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript Β.1 Τύποι Δεδομένων Όλες οι γλώσσες προγραμματισμού (πρέπει να) υποστηρίζουν πέντε (5) πρωταρχικούς τύπους δεδομένων: char (character) int (integer)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ RDF (Resource Description Framework) Ι. Χατζηλυγερούδης Ανεπάρκεια της XML Η XML είναι Μετα-γλώσσα ορισμού σήμανσης για ανταλλαγή δεδομένων και μεταδεδομένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries

Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων SQL - Μέρος Δεύτερο 1 Ασάφεια και Πλήρη Ονόματα Ονόματα Πεδίων: Στην SQL, τα ονόματα των πεδίων (γνωρισμάτων) σε κάθε σχέση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Περιεχόμενο Διάλεξης Κεφάλαιο 5: Το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Περιορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3 εο ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 2003-2004

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3 εο ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 2003-2004 Β ΣΟΜΟ, ΚΔΦΑΛΑΙΑ 1 3 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3 εο ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 2003-2004 Τπνεξγαζία 1 (25 %) Ζ IANA (www.iana.org) είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θξάηεζε έγθπξσλ εγγξαθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων

Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων 1 Μοντέλα Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων Σχεσιακό Ιεραρχικό Δικτυακό Tο κυρίαρχο μοντέλο δεδομένων στις σύγχρονες βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries. Ψευδώνυμα (Aliases) (2) Ψευδώνυμα (Aliases) (1) Ασάφεια και Πλήρη Ονόματα. Ερώτημα χωρίς τον όρο WHERE (1)

Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries. Ψευδώνυμα (Aliases) (2) Ψευδώνυμα (Aliases) (1) Ασάφεια και Πλήρη Ονόματα. Ερώτημα χωρίς τον όρο WHERE (1) Ασάφεια και Πλήρη Ονόματα Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων SQL - Μέρος Δεύτερο 1 Ονόματα Πεδίων: Στην SQL, τα ονόματα των πεδίων (γνωρισμάτων) σε κάθε σχέση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ER Diagram Συσχετίσεις Ασθενείς Οντότητες Παράδειγμα ER.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER)

ER Diagram Συσχετίσεις Ασθενείς Οντότητες Παράδειγμα ER.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER) ..?????? ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ?? ΙΙ Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Entity-Relationship Diagram (ER) . ER ER Diagram Το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (entity-relationship diagram) είναι ένας τρόπος αφηρημένης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Δομές Δεδομένων

Προγραμματισμός Δομές Δεδομένων Προγραμματισμός Δομές Δεδομένων Προγραμματισμός Δομές Δεδομένων (Data Structures) Καινούργιοι τύποι δεδομένων που αποτελούνται από την ομαδοποίηση υπαρχόντων τύπων δεδομένων Ομαδοποίηση πληροφορίας που

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Προγραμματιστές Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με: Αλγόριθμοι 2.2.1. Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά εντολών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν αποθηκεύετε μία παρουσίαση, την ονομάζετε και καθορίζετε πού θα την αποθηκεύσετε

Όταν αποθηκεύετε μία παρουσίαση, την ονομάζετε και καθορίζετε πού θα την αποθηκεύσετε Αποθήκευση μίας παρουσίασης σε μία τοποθεσία σε έναν οδηγό Όταν εργάζεστε με το, η φόρμα εργασίας καταχωρείται στη μνήμη RAM. Πρόκειται για μία προσωρινή μνήμη που χρησιμοποιείται για τις τρέχουσες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Η ιστορία των Βάσεων Δεδομένων History of the Database 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στόχοι Το μάθημα αυτό καλύπτει τους ακόλουθους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Μοντελοποίηση δεδομένων Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Παραδείγματα Διαγραμματικές τεχνικές Συμβολισμοί Τριαδικές συσχετίσεις 2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Λαρισα Καμπέρη ΓΕΝΑΡΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Adware : Λογισμικό που εμφανίζει διαφημιστικό περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Σήµανσης XML

Η Γλώσσα Σήµανσης XML ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Tµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις Η Γλώσσα Σήµανσης XML ηµήτριος Σάµψων Επίκουρος Καθηγητής - εκέµβριος 2003 - Περιεχόµενα Πρόλογος...3

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language)

Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language) Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language) Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Η Γλώσσα SQL - Μέρος Πρώτο 1 SQL - Structured Query Language (1) Ένας από τους βασικούς λόγους της απόλυτης επικράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να:

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να: CMS Content Management System Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι μια συλλογή απο διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ροής εργασίας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ Ιούλιος 2011 Βασικές έννοιες Δεδομένα: τυποποιημένα στοιχεία σε προκαθορισμένη μορφή κατάλληλη για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 1: JPA

Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 1: JPA Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 1: JPA Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα 1. Εισαγωγή 1.1 O Υπολογιστής ως εργαλείο μηχανικού 1.2 Η Επιστήμη των υπολογιστών 1.3 Ιστορικό Σημείωμα 1.4 Ο υπολογιστής μηχανή επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας 1.5 Ψηφιοποίηση πληροφορίας 1.5.1 ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι έχουμε δει Μοντελοποίηση Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Διαβάστε περισσότερα

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΛΥΣΕΙΣ Ι. Βασιλείου -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία» ΘΕΜΑ 1 (15%) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2012 2013 28.7.2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Σε μια γεωγραφική περιοχή πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει δίκτυο GSM στη ζώνη συχνοτήτων των 900 MHz. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός

Γαβαλάς αµιανός Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας ικτυακά Πολυµέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Εργαστήριο #1ο: Εισαγωγή στην HTML Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Foreign key, Index, DML Ερωτήµατα Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Foreign Key... 1 Index... 4 DML Ερωτήµατα... 6 INSERT...

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων

Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων Ενότητα 5: Δημιουργία Μαθήματος & Εργαλεία Διαχείρισης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο ASCII Unicode - HTML. Κωδικοποίηση ASCII / Unicode HTML

Κείμενο ASCII Unicode - HTML. Κωδικοποίηση ASCII / Unicode HTML Κείμενο ASCII Unicode - HTML Κωδικοποίηση ASCII / Unicode HTML Κείμενο και Τυπογραφία Αναπαράσταση κειμένου Αρχικά οι ανάγκες των προγραμμάτων απαιτούσαν ένα περιορισμένο σύνολο κωδικοποιημένων χαρακτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Β. Μεγαλοοικονόμου, Δ. Χριστοδουλάκης Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ακ.Έτος 2008-09 (μεβάσητιςσημειώσειςτωνsilberchatz, Korth και Sudarshan) Εισαγωγή Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006

Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006 Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006 A Θέμα 1 ο (30%) 1. (10%) α) Ποια τα πλεονεκτήματα ενός B + -tree ευρετηρίου; β) Αναφέρετε τις διαφορές ανάμεσα στα αραιά και τα πυκνά ευρετήρια.

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Βάσεις Δεδομένων. Ακαδημαϊκό Έτος Εργαστήριο 2. Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Βάσεις Δεδομένων. Ακαδημαϊκό Έτος Εργαστήριο 2. Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο 2 Διαφάνεια 1 Πώς να δημιουργήσω μια συσχέτιση ένα προς πολλά στην ACCESS; Η απάντηση στο παραπάνω θέμα, θα δοθεί μέσα από ένα παράδειγμα μιας μικρής βάσης δεδομένων. Το μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 19η: Δομές δεδομένων

Διάλεξη 19η: Δομές δεδομένων Διάλεξη 19η: Δομές δεδομένων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Πρατικάκης (CSD) Δομές CS100, 2016-2017 1 / 13 Δομές Δεδομένων (Data Structures) Καινούργιοι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Ευρετήρια Ευαγγελία Πιτουρά 1 τιμή γνωρίσματος Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι μια βοηθητική δομή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση μιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Παροχής Πληροφοριών κατ Απαίτηση από Ετερογενείς Πηγές Πληροφορίας στο Διαδίκτυο

Σύστημα Παροχής Πληροφοριών κατ Απαίτηση από Ετερογενείς Πηγές Πληροφορίας στο Διαδίκτυο Πολυτεχνείο Κρήτης Σύστημα Παροχής Πληροφοριών κατ Απαίτηση από Ετερογενείς Πηγές Πληροφορίας στο Διαδίκτυο Διατριβή που εκπονήθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή για το Εργαστήριο. Δρ. Τιάκας Ελευθέριος. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή για το Εργαστήριο. Δρ. Τιάκας Ελευθέριος. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή για το Εργαστήριο Δρ. Τιάκας Ελευθέριος Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016 2 Βασικοί στόχοι Μερικοί βασικοί στόχοι του εργαστηρίου είναι: Η ικανότητα ανάλυσης των απαιτήσεων, κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL (Structured Query Language) Εισαγωγή στην SQL (2) Ιστορικά Στοιχεία. SQL - Structured Query Language (1)

Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL (Structured Query Language) Εισαγωγή στην SQL (2) Ιστορικά Στοιχεία. SQL - Structured Query Language (1) Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL Structured Query Language) Παύλος Εφραιμίδης SQL - Structured Query Language 1) Ένας από τους βασικούς λόγους της απόλυτης επικράτησης των Σχεσιακών ΒΔ Εξασφαλίζει μεταφερσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων World Wide Web Παγκόσμιος Ιστός Internet - WWW Internet: παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που βασίζεται στο πρωτόκολο επικοινωνίας TCP/IP και

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER)

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Entity-Relationship Diagram (ER) ER Diagram Το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (entityrelationship diagram) είναι ένας τρόπος αφηρημένης και εννοιολογικής αναπαράστασης των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

XML related standards

XML related standards XML Handling XML related standards SAX (Simple API for XML) event-driven interface απλό γρήγορο διάτρεξη XML εγγράφου DOM (Document Object Model) tree-based representation αργό μνημοβόρο Αλλαγή δομής XML

Διαβάστε περισσότερα