ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ"

Transcript

1 ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

2

3 Στις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων, η πληροφορία είναι αυστηρά δομημένη και υπακούει σε ένα σταθερό σχήμα που έχει οριστεί εκ των προτέρων. Τα δεδομένα του Ιστού μπορεί να μην έχουν κανονικότητα στην δομή και να μην υπακούν σε κάποιο ξεχωριστά ιστάμενο σχήμα. Η δομή των δεδομένων του Ιστού εξελίσσεται απρόβλεπτα και παρουσιάζει ετερογένεια με βαθύς εμφωλιασμούς. Ο όρος ημιδομημένα δεδομένα εισήχθη για να περιγράψει πληροφορία που είναι λιγότερο δομημένη από τα σχεσιακά ή τα αντικειμενοστρεφή δεδομένα, αλλά που δεν είναι εντελώς αδόμητη. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 3

4 Οι ανάγκες που μας οδήγησαν στην κατασκευή του ημιδομημένου μοντέλου ήταν οι εξής: Ενοποίηση ετερογενών πηγών δεδομένων Αναφέρεται σε δομές δεδομένων οι οποίες κατά κανόνα περιγράφουν ομοειδή αντικείμενα και ενέργειες του φυσικού κόσμου και διαφέρουν σε μικρό βαθμό μεταξύ τους. Ένα παράδειγμα είναι η ενοποίηση διάφορων βιβλιοπωλείων σε μια ενιαία βάση δεδομένων για τα βιβλία, τα περιοδικά κλπ που προσφέρουν. Κάθε βιβλιοπωλείο διατηρεί την δική του δομή, η οποία όμως δεν είναι εντελώς διαφορετική από τις υπόλοιπες δομές. Πηγές με μεταβαλλόμενο σχήμα Αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει δυναμικός ορισμός των δομών. Τα δεδομένα στον παγκόσμιο ιστό εμφανίζουν τις παραπάνω ιδιότητες. Το μοντέλο δεδομένων των ημιδομημένων δεδομένων μορφολογικά είναι ένας γράφος δεδομένων για να αντιμετωπιστεί η μη κανονική δομή και ο βαθύς εμφωλιασμός. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 4

5 Τα ημιδομημένα δεδομένα μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές: Παραλλαγές στην δομή Η δομή ίσως είναι μερική Οι τύποι είναι μόνο ενδεικτικοί Ενσωματωμένο σχήμα Το σχήμα είναι μεγάλο και αλλάζει ταχέως Εκ των υστέρων σχήμα Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 6

6 Παραλλαγές στην δομή: Η ανομοιογένεια των δεδομένων μπορεί να εκδηλωθεί σαν πεδία που λείπουν (η διεύθυνση ενός ατόμου λείπει), επαναλαμβανόμενα πεδία (δύο νούμερα τηλεφώνου για το ίδιο άτομο), διαφοροποιήσεις στην αναπαράσταση (κάποιες τιμές σε ευρώ ενώ άλλες σε δολάρια). τα δεδομένα μπορούν να είναι εμφωλιασμένα σε οποιοδήποτε βάθος, Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 7

7 Η δομή ίσως είναι μερική: τμήματα των δεδομένων μπορεί να μην έχουν καμία δομή (π.χ. εικόνες), ενώ άλλα τμήματα μπορεί να έχουν ελάχιστη δομή (π.χ. σκέτο κείμενο). Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 8

8 Οι τύποι είναι μόνο ενδεικτικοί: Τα ημιδομημένα δεδομένα δεν υιοθετούν την αυστηρή πολιτική τύπων που συναντάμε στις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 9

9 Ενσωματωμένο σχήμα: Στα ημιδομημένα δεδομένα το σχήμα δεν υπάρχει ξεχωριστά από τα δεδομένα όπως συμβαίνει στις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων. Για τον λόγο αυτό τα ημιδομημένα δεδομένα επειδή το σχήμα υπάρχει ενσωματωμένο στην ίδια την πληροφορία, λέγονται ά-σχημα και αυτοπεριγραφόμενα δεδομένα Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 10

10 Το σχήμα είναι μεγάλο και ευέλικτο: Όσο περισσότερες οι παραλλαγές στην δομή, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το σχήμα. Τα δεδομένα του Ιστού αλλάζουν συχνά και απρόβλεπτα, συνεπώς είναι πιθανό ότι και τα σχήματα εξελίσσονται με γρήγορο ρυθμό. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 11

11 Εκ των υστέρων σχήμα: Αντίθετα με τις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων που γεμίζουν με βάση κάποιο προϋπάρχον σχήμα, το σχήμα στα ημιδομημένα δεδομένα εξάγεται εκ των υστέρων προκειμένου να διευκολυνθεί η προσπέλαση της πληροφορίας. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 12

12

13 H XML είναι το πρότυπο του W3C για τη δόμηση και ανταλλαγή δεδομένων στο Web. H XML χρησιμοποιείται για να παρέχει πληροφορίες για τη δομή των δεδομένων σε Web σελίδες παρά για να μορφοποιεί την εμφάνιση των Web σελίδων. Η XML δεν αντικαθιστά την HTML. H XML χρησιμοποιείται σαν μοντέλο για αποθήκευση και ανάκτηση βάσεων δεδομένων. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 14

14 Id Name Color 101 Interlake Blue 102 Interlake Red 103 Clipper Green 104 Marine Red Η εμφάνιση έγινε με τον Internet Explorer Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 15

15 Στην πρώτη γραμμή ενός XML εγγράφου αναφέρεται η έκδοση της XML και το encoding. Είναι γλώσσα σήμανσης (markup language) η οποία βασίζεται στις ετικέτες. Δεν έχει ορισμένες προκαθορισμένες ετικέτες όπως η HTML Όλες οι ετικέτες είναι user-defined Είναι σχεδιασμένη να είναι αυτοπεριγραφόμενη. Αποθηκεύεται ως αρχείο κειμένου κάνοντας εύκολη την ανάγνωση του από διάφορες εφαρμογές/λειτουργικά κτλ. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 16

16 WSDL για περιγραφή διαθέσιμων web services WAP,WML γλώσσες σήμανσης για συσκευές χειρός RSS γλώσσες για news feeds RDF, OWL γλώσσες για το semantic web SMIL για περιγραφή πολυμέσων για το web Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 17

17 Ένα XML έγγραφο έχει δομή δέντρου. Έχει υποχρεωτικά μόνο μία ρίζα και εμφωλευμένα κλαδιά Έχει τη δομή <root> <child> <subchild>. </subchild>. </child> </root> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 18

18 Η ρίζα είναι το boats boats boat id name color Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 19

19 Για τη δόμηση της XML χρησιμοποιούνται δύο βασικές έννοιες: τα στοιχεία και τα γνωρίσματα Τα στοιχεία προσδιορίζονται από την ετικέτα αρχής και την ετικέτα τέλους. Τα ονόματα των ετικετών περικλείονται σε γωνιακές αγκύλες <...> Οι αγκύλες τέλους προσδιορίζονται από </ > Οι ετικέτες είναι case sensitive. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 20

20 Το όνομα ενός στοιχείου μπορεί να περιέχει Γράμματα, αριθμούς, σύμβολα Απαγορεύεται να ξεκινά με αριθμό ή σημείο στίξης Απαγορεύεται να περιέχει κενό Απαγορεύεται να ξεκινά από τη λέξη xml, XML, Xml Τα στοιχεία μπορεί να περιέχουν: Άλλα στοιχεία Κείμενο Γνωρίσματα Ένα συνδυασμό των παραπάνω Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 21

21 Τα γνωρίσματα υποχρεωτικά γράφονται μέσα σε εισαγωγικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε τα απλά ( ) είτε τα διπλά ( ). Ένα γνώρισμα προσθέτει πληροφορίες σε ένα στοιχείο, οι οποίες όμως δεν είναι τμήμα του δεδομένου αλλά είναι συνήθως επεξηγηματικές <image type="gif">leon.gif</image> <boat id ="101"> </boat> Τα γνωρίσματα δεν περιέχουν εμφωλευμένες τιμές Τα γνωρίσματα δεν έχουν δομή δέντρου Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 22

22 Λύση 1 η Λύση 2 η Λύση 3 η Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 23

23 Ειδικοί χαρακτήρες < αντιστοιχεί στον χαρακτήρα < > αντιστοιχεί στον χαρακτήρα > & αντιστοιχεί στον χαρακτήρα & " αντιστοιχεί στον χαρακτήρα " &apos; αντιστοιχεί στον χαρακτήρα Σχόλια <! Σχόλιο --> Κενό (δεν το «πειράζει» η XML) Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 24

24 Τα πολύπλοκα στοιχεία κατασκευάζονται από άλλα στοιχεία ιεραρχικά. Τα απλά στοιχεία περιέχουν τιμές δεδομένων. Ο εμφωλιασμός των στοιχείων είναι αυστηρός. <root> <child1> <child2> </child1> </child2> </root> ΛΑΘΟΣ Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 25

25 Ένα XML έγγραφο για να είναι καλά ορισμένο θα πρέπει να ακολουθεί μερικές συνθήκες: Να αναφέρει στην πρώτη γραμμή την έκδοση της XML που ακολουθεί Να ξεκαθαρίζει με το γνώρισμα standalone αν το έγγραφο ακολουθεί συγκεκριμένο σχήμα ή όχι. standalone = yes δεν ακολουθεί συγκεκριμένο σχήμα standalone = no ακολουθεί συγκεκριμένο σχήμα Θα πρέπει να ακολουθεί το συντακτικό του δενδρικού μοντέλου Να υπάρχει ένα στοιχείο ρίζα Κάθε στοιχείο να περιλαμβάνει ένα ζεύγος ετικετών αρχής και τέλους Κάθε στοιχείο να περικλείεται μέσα στις ετικέτες του κόμβου γονέα. Δεν υπάρχει προκαθορισμένο σύνολο στοιχείων Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 26

26 Ένα XML έγγραφο είναι έγκυρο όταν Είναι καλά ορισμένο και Τα ονόματα των στοιχείων του ακολουθούν τη δομή ενός XML DTD (Document Type definition) ή ενός XML σχήματος. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 27

27

28 Ο σκοπός χρήσης ενός DTD είναι να καθορισθούν τα δομικά χαρακτηριστικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα XML έγγραφο. Για τη συγγραφή του DTD χρησιμοποιείται ο συμβολισμός EBNF (Extended Backus-Naur Form), ο οποίος χρησιμοποιείται για τη δημιουργία γραμματικής Ειδικότερα, με την χρήση του DTD μπορεί να οριστούν: τα στοιχεία (το δομικό υλικό ενός DTD) που μπορεί να περιέχει ένα XML έγγραφο, οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που μπορεί να περιέχει ένα στοιχείο, η σειρά των στοιχείων μέσα στο XML έγγραφο και η ένθεση στοιχείων μέσα σε άλλα στοιχεία. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 29

29 Ένα DTD μπορεί να οριστεί εσωτερικά σε ένα XML έγγραφο ή εξωτερικά σε ένα DTD αρχείο. Η εξωτερική δήλωση έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλά διαφορετικά XML έγγραφα. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 30

30 Για να δηλωθεί εσωτερικά σε ένα XML έγγραφο το DTD συντάσσεται μετά τον πρόλογο του XML εγγράφου και πριν το στοιχείο ρίζα του XML εγγράφου. ΔΗΛΩΣΗ <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE στοιχείο_ρίζα [ δήλωση DTD]> <στοιχείο_ρίζα> </στοιχείο_ρίζα> ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE employees [ <!ELEMENT employee (#PCDATA)> ]> <employees> <employee> George </employee> </employees> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 31

31 Για να δηλωθεί εξωτερικά το DTD αρχείο αποθηκεύεται σε ένα αρχείο με κατάληξη «.dtd». Εξωτερική δήλωση DTD σε συγκεκριμένο κατάλογο <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE documentelement SYSTEM "c:/temp/όνομα_αρχείου.dtd"> Εξωτερική δήλωση DTD το οποίο βρίσκεται σε μία διεύθυνση στο διαδίκτυο. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE Customers SYSTEM "http://aetos.it.teithe.gr/~euclid/temp/όνομα_αρχείου.dtd"> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 32

32 Για τη δημιουργία ενός DTD μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τέσσερις τύποι δηλώσεων: στοιχείων (ELEMENT), λίστα ιδιοτήτων (ATTLIST), οντοτήτων (ENTITIES), σημειώσεων (NOTATION). Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 33

33 Για να δηλώσουμε ένα στοιχείο χρησιμοποιούμε τη δήλωση <!ELEMENT> με την παρακάτω μορφή: <!ELEMENT όνομα_στοιχείου μοντέλο_περιεχομένου> Tο μοντέλο περιεχομένου ενός στοιχείου μπορεί να είναι: κάποιο άλλο στοιχείο, ένας τύπος, κάποιος κανόνας. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 34

34 Ειδικότερα, στο μοντέλο περιεχομένου ενός στοιχείου μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω: Απλό κείμενο (#PCDATA), Η λέξη κλειδί EMPTY, Λίστα στοιχείων (στοιχεία παιδιά), Η λέξη κλειδί ΑΝΥ, Ειδικοί τελεστές Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 35

35 Για να οριστεί σε ένα στοιχείο απλό κείμενο χρησιμοποιείται η λέξη κλειδί PCDATA. Παράδειγμα: Θα δηλωθεί στο DTD <!ELEMENT customer (#PCDATA)> και στο XML έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί: <customer> Aristotelis Onassis </customer> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 36

36 Με τη χρήση της λέξης κλειδί EMPTY ορίζεται ένα κενό στοιχείο. Παράδειγμα: Θα δηλωθεί στο DTD <!ELEMENT customers EMPTY> και στο XML έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί: <customers> </customers > <customers /> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 37

37 Όταν ένα στοιχείο περιέχει άλλα στοιχεία τότε δηλώνονται τα ονόματα των στοιχείων μέσα σε παρένθεση χωρισμένα με κόμμα. Παράδειγμα: Θα δηλωθεί στο DTD <!ELEMENT customers (name, surname)> <!ELEMENT name (#PCDATA)> <!ELEMENT surname (#PCDATA)> και στο XML έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί: <customers> <name> Aristotelis </name> <surname> Onassis </surname> </customers> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 38

38 Με τη χρήση της λέξης κλειδί ANY ορίζεται ένα στοιχείο χωρίς να οριστεί ο τύπος του. Παράδειγμα: Θα δηλωθεί στο DTD <!ELEMENT customers ANY> και στο XML έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί: οποιοδήποτε περιεχόμενο Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 39

39 Για τη δημιουργία πολύπλοκων μορφών XML στοιχείων χρησιμοποιούνται ειδικοί τελεστές. Με τη χρήση των τελεστών είναι δυνατόν να ορισθούν επαναλήψεις ενός στιγμιότυπου, επιλογές ανάμεσα σε διάφορους τύπους και να δηλωθούν μεικτοί τύποι. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 40

40 Με τον ειδικό τελεστή * ορίζεται ότι ένα στοιχείο μπορεί να επαναληφθεί από μηδέν έως άπειρες φορές. παράδειγμα: <!ELEMENT customers (customer*)> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 41

41 Με τον ειδικό τελεστή + ορίζεται ότι ένα στοιχείο μπορεί να επαναληφθεί από μία έως άπειρες φορές. παράδειγμα: <!ELEMENT customers (customer+)> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 42

42 Με τον ειδικό τελεστή? ορίζεται ότι ένα στοιχείο μπορεί να επαναληφθεί από μηδέν έως μία φορές. παράδειγμα: <!ELEMENT customers (customer?)> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 43

43 Με τον ειδικό τελεστή ορίζεται η επιλογή. Έτσι, είναι δυνατόν στον ορισμό του τύπου να οριστούν περισσότερες από μία μορφές ενός στοιχείου. παράδειγμα: <!ELEMENT employee (full_time part_time)> <!ELEMENT full_time μοντέλο_περιεχομένου> <!ELEMENT part_time μοντέλο_περιεχομένου> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 44

44 Επίσης, ο ειδικός τελεστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δηλωθεί μεικτό περιεχόμενο. Δηλαδή, είναι δυνατόν ένα στοιχείο να περιέχει και απλό κείμενο και κάποιο άλλο στοιχείο, σε διαφορετικό του όμως στιγμιότυπο. παράδειγμα, <!ELEMENT employee ((#PCDATA) full_time part_time)*> <employee> Director <full_time> </full_time> </employee> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 45

45 Στα XML έγγραφα είναι πολύ σημαντική η σειρά που τοποθετούνται τα στοιχεία. Για να οριστεί η σειρά σε ένα DTD αρχείο ακολουθείται η σύνταξη που φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα: <!ELEMENT employee ((name)+, (surname)+,(age)?, (address)*)*> Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το στοιχείο employee αποτελείται από τέσσερα στοιχεία, τα name, surname, age και address. Στο XML έγγραφο σε ένα στοιχείο employee θα πρέπει τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται να εμφανιστούν υποχρεωτικά με την σειρά που δηλώθηκαν. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 46

46 Επιπλέον, σε ένα DTD μπορεί να δηλωθεί ένα στοιχείο ότι αποτελείται από σύνθετα υποστοιχεία. Παράδειγμα <!ELEMENT employee ((name)+, (surname)+,(age)?, (road, number, Postal_Code, City, Country)*)*> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 47

47 Για να δηλωθούν οι ιδιότητες ενός στοιχείου χρησιμοποιείται η δήλωση <!ATTLIST>. Η δομή της δήλωσης των ιδιοτήτων ενός στοιχείου είναι: <!ATTLIST όνομα_στοιχείου Όνομα_ιδιότητας 1 Τύπος Αρχική_τιμή Όνομα_ιδιότητας 2 Τύπος Αρχική_τιμή Όνομα_ιδιότητας 3 Τύπος Αρχική_τιμή > Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 48

48 Η Αρχική_τιμή έχει τέσσερις τύπους : Μία τιμή δηλωμένη μέσα σε διπλές αποστρόφους ( ). <!ATTLIST employee Gender CDATA "Female"> Η τιμή #REQUIRED. Αυτή η τιμή δηλώνει ότι απαιτείται μία τιμή για τη συγκεκριμένη ιδιότητα του στοιχείου χωρίς να δοθεί συγκεκριμένη αρχική τιμή <!ATTLIST employee Gender CDATA #REQUIRED> Η τιμή #IMPLIED. Αυτή η τιμή δηλώνει ότι η ιδιότητα είναι προαιρετική (δεν απαιτείται εισαγωγή τιμής για την ιδιότητα) και δεν της έχει δοθεί αρχική τιμή. <!ATTLIST employee Gender CDATA #IMPLIED> Η τιμή #FIXED. Αυτή η τιμή δηλώνει ότι η ιδιότητα είναι υποχρεωτικό να πάρει αρχική τιμή, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει. <!ATTLIST employee Gender CDATA #FIXED "Female"> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 49

49 Είναι τύπος αλφαριθμητικού το οποίο δεν περιέχει δηλώσεις markup. Παράδειγμα: <!ATTLIST employee Gender CDATA "Female"> Συνήθως χρησιμοποιείται για πολύ μεγάλο κείμενο και έτσι είναι σύνηθες σε CDATA να περιλαμβάνεται κώδικας,όπως για παράδειγμα κώδικας javascript. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 50

50 Σε ένα DTD μπορεί να δηλωθεί μία οντότητα η οποία αντιστοιχεί σε ένα αντικείμενο το οποίο έχει δηλωθεί εσωτερικά ή εξωτερικά στο DTD. Η δήλωση της οντότητας στο DTD γίνεται ως εξής <!ENTITY όνομα ορισμός> και χρησιμοποιείται στο XML έγγραφο ως ακολούθως &όνομα; Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 51

51 Παράδειγμα 1: Με εσωτερική δήλωση της οντότητας στο DTD. <?xml version="1.0" standalone="yes"?> <!DOCTYPE employees [ <!ELEMENT employees (employee*)> <!ELEMENT employee (#PCDATA)> <!ATTLIST employee photo ENTITY #IMPLIED> <!ENTITY emp1 "George Blue"> <!ENTITY emp2 "Maria Red"> ]> <employees> <employee> &emp1; </employee> <employee> &emp2;</employee> </employees> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 52

52 Παράδειγμα 2: Με εξωτερική δήλωση της οντότητας στο DTD. <?xml version="1.0" standalone="yes"?> <!DOCTYPE employees [ <!ELEMENT employees (employee*)> <!ELEMENT employee (#PCDATA)> <!ATTLIST employee photo ENTITY #IMPLIED> <!ENTITY geo_photo SYSTEM "george.jpg"> <!ENTITY mar_photo SYSTEM "maria.jpg"> ]> <employees> <employee photo=&geo_photo;> </employee> <employee photo=&maria_photo;> </employee> </employees> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 53

53 Enumerated. Με χρήση του συγκεκριμένου τύπου δηλώνονται μία σειρά από προκαθορισμένες τιμές που μπορεί να πάρει η ιδιότητα. Η δήλωση δίνεται ως εξής: <!ATTLIST όνομα_στοιχείου Όνομα_ιδιότητας (τιμή1 τιμή2 τιμή3) αρχική_τιμή> Παράδειγμα: <!ATTLIST Department location (center east west north) east> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 54

54 Μία ιδιότητα, η οποία έχει δηλωθεί με τύπο ID δεν επιτρέπεται να έχει την ίδια τιμή παραπάνω από μία φορά μέσα στο XML έγγραφο για το συγκεκριμένο στοιχείο που δηλώθηκε. Η δήλωση λοιπόν δίνεται ως εξής: <!ATTLIST όνομα_στοιχείου Όνομα_ιδιότητας ID αρχική_τιμή> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 55

55 Παράδειγμα: Η δήλωση στο DTD <!ATTLIST employee Employee_id ID #REQUIRED> Η χρήση του στο XML έγγραφο. <employees> <employee employee_id = A001 > <name> George Blue </name> </employee> <employee employee_id = A002 > <name> Maria Red </name> </employee> </employees> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 56

56 Μία ιδιότητα, η οποία έχει δηλωθεί με τύπο IDREF αναφέρεται σε ένα άλλο στοιχείο του οποίου η ιδιότητα με τύπο ID έχει την ίδια τιμή. Ουσιαστικά μία ιδιότητα με τύπο IDREF θα μπορούσε να παραλληλισθεί με το ξένο κλειδί ενός πίνακα στο σχεσιακό μοντέλο. Έτσι, ένα XML έγγραφο το οποίο περιέχει μία ιδιότητα με τύπο IDREF, για να είναι valid θα πρέπει να υπάρχει ιδιότητα σε στιγμιότυπο του ίδιου στοιχείου με τύπο ID, το οποίο έχει την ίδια τιμή. Η δήλωση λοιπόν δίνεται ως εξής: <!ATTLIST όνομα_στοιχείου Όνομα_ιδιότητας IDREF αρχική_τιμή> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 57

57 Παράδειγμα: Η δήλωση στο DTD <!ATTLIST employee employee_id ID #REQUIRED> <!ATTLIST employee manager_id IDREF #IMPLIED> Η χρήση του στο XML έγγραφο. <employees> <employee employee_id = A001 > <name> George Blue </name> </employee> <employee employee_id = A002 manager_id = A001 > <name> Maria Red </name> </employee> </employees> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 58

58 Μία ιδιότητα με τύπο NOTATION χρησιμοποιείται για να επιτρέψει την εισαγωγή μη XML δεδομένων σε ένα XML έγγραφο. Δηλαδή, ο τύπος NOTATION περιγράφει τον τύπο εξωτερικών δεδομένων (όπως εικόνα, βίντεο κτλ) σε ένα XML έγγραφο. Συνήθως, η μορφή που έχουν τα δεδομένα τύπου NOTATION ακολουθούν τους MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) τύπους όπως image/gif, image/jpeg κτλ. Πλήρης λίστα με MIME τύπους δίνεται από το W3 στην ιστοσελίδα Η δήλωση λοιπόν δίνεται ως εξής: <!ATTLIST όνομα_στοιχείου Όνομα_ιδιότητας NOTATION SYSTEM MIME τύπος> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 59

59 Η δήλωση στο DTD <!NOTATION GIF SYSTEM "image/gif"> <!NOTATION JPG SYSTEM "image/jpeg"> <!NOTATION PNG SYSTEM "image/png"> <!ATTLIST employee photo ENTITY #IMPLIED photo_type NOTATION (GIF JPG PNG) #IMPLIED> <!ENTITY geo_photo SYSTEM "george.gif"> <!ENTITY mar_photo SYSTEM "maria.jpg"> Η χρήση του στο XML έγγραφο. <employees> <employee photo=&geo_photo; photo_type = "GIF" /> <employee> photo=&maria_photo; photo_type = "JPG" /> </employees> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 60

60 1. <!DOCTYPE εργα [ 2. <!ELEMENT εργα (εργο+)> 3. <!ELEMENT εργο (Εονομα, Αριθμος, Τοποθεσια, ΚωδΤμημ?, Εργαζομενοι)> 4. <!ELEMENT Εονομα (#PCDATA)> 5. <!ELEMENT Αριθμος (#PCDATA)> 6. <!ELEMENT Τοποθεσια (#PCDATA)> 7. <!ELEMENT ΚωδΤμημ (#PCDATA)> 8. <!ELEMENT Εργαζομενοι(Εργαζομενος*)> 9. <!ELEMENT Εργαζομενος(ΑρΤαυτ, Επιθετο?, Ονομα?, ωρες)> 10. <!ELEMENT ΑρΤαυτ (#PCDATA)> 11. <!ELEMENT Επιθετο (#PCDATA)> 12. <!ELEMENT Ονομα (#PCDATA)> 13. <!ELEMENT ωρες (#PCDATA)> 14. ]> Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 61

61 Στην γραμμή 1: Δίνεται ένα όνομα στην ετικέτα της ρίζας «εργα» Στις γραμμές 2-13: Προσδιορίζονται τα στοιχεία και η εμφωλευμένη δομή τους. Στην γραμμή 2: Το σύμβολο «+» που ακολουθεί το όνομα ενός στοιχείου σημαίνει ότι το στοιχείο μπορεί να επαναληφθεί 1 ή περισσότερες φορές στο έγγραφο. Στην γραμμή 3: Το σύμβολο «?» που ακολουθεί το όνομα ενός στοιχείου σημαίνει ότι το στοιχείο μπορεί να επαναληφθεί 0 ή μία φορά στο έγγραφο. Στην γραμμή 8: Το σύμβολο «*» που ακολουθεί το όνομα ενός στοιχείου σημαίνει ότι το στοιχείο μπορεί να επαναληφθεί 0 ή περισσότερες φορές στο έγγραφο. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 62

62 Όταν δεν χρησιμοποιείται κάποιο από τα παραπάνω σύμβολα τότε το στοιχείο πρέπει να εμφανιστεί μία φορά Ο τύπος του στοιχείου ορίζεται με παρενθέσεις που ακολουθούν το στοιχείο. Αν οι παρενθέσεις περιλαμβάνουν: Ονόματα άλλων στοιχείων, αυτά είναι παιδιά του στοιχείου Τη λέξη-κλειδί #PCDATA (ή κάποιον άλλον από τους διαθέσιμους τύπους της XML) το στοιχείο είναι κόμβος φύλο. Το #PCDATA χρησιμοποιείται για να αποθηκευτούν όλοι οι απλοί συνηθισμένοι τύποι, όπως αλφαριθμητικά, αριθμοί κτλ. Όταν χρησιμοποιείται το σύμβολο, π.χ. ε1 ε2 τότε μπορεί να εμφανιστεί είτε το ε1 είτε το ε2. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 63

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML(

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Μανόλης(Γεργατσούλης(( Χρήστος(Παπαθεοδώρου( Ομάδα(Βάσεων(Δεδομένων(και(Πληροφοριακών( Συστημάτων,(Τμήμα(Αρχειονομίας( (Βιβλιοθηκονομίας(( Ιόνιο(Πανεπιστήμιο( HTML(! Απλή(γλώσσα&σημειοθέτησης((markup&language)(!

Διαβάστε περισσότερα

αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα

<address>αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα</adderss> <address> ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Σήµανσης XML

Η Γλώσσα Σήµανσης XML ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Tµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις Η Γλώσσα Σήµανσης XML ηµήτριος Σάµψων Επίκουρος Καθηγητής - εκέµβριος 2003 - Περιεχόµενα Πρόλογος...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου Decode, ISSEL Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχος της ώρας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Προγραμματιστές Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 1. Ερευνητική Περιοχή: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Νέου Μέλους DXN

Οδηγός Νέου Μέλους DXN Οδηγός Νέου Μέλους DXN 1. Εγγραφή Online - Πηγαίνουμε στο www.dxn2u.com και επιλέγουμε: NEW MEMBER REGISTRATION πάνω δεξιά με κόκκινα γράμματα. - Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε Become a new Member - Στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να:

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να: CMS Content Management System Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι μια συλλογή απο διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ροής εργασίας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στην Oracle ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Γ. Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Έργου PLANET ΑΕ ΕΠΙΣΕΥ/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ι (Εργαστήριο) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ»

Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ι (Εργαστήριο) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ» Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια της εργασίας για το εργαστήριο «Ανάλυσης και Σχεδιασµού Πληροφοριακών Συστημάτων I» θα σχεδιαστεί το ακόλουθο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστηµα (ΟΠΣ): Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1 Τι είναι το Joomla, που αποσκοπεί Μάθημα 2 Χαρακτηριστικά &Δομή τυ Joomla Μάθημα 3 Ιστοσελίδα XML, HTML, CSS, Web Browser Μάθημα 4 Web Server, Domain Name Μάθημα 5 Τι είναι οι Στατικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών

Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 4ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 4-1 ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ INTERNET IP Διευθύνσεις, Συμβολικές Διευθύνσεις, DNS http://www.uth.gr/main/help/help-desk/internet/internet1.html

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi Πίνακας Περιεχομένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ V Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi 1η Ενότητα: Κινητός ιστός... vii 2η Ενότητα: Κινητές εφαρμογές στην πλατφόρμα Android... vii 3η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Εισαγωγή σε HTML και CSS Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Περιεχόμενα Εισαγωγικές έννοιες Ορολογία και σύνταξη Κείμενο σε HTML έγγραφα Σύνδεσμοι Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 2 Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Τεχνολογία Web Services»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Τεχνολογία Web Services» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τεχνολογία Web Services» Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων.

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Ορισμός Ένα αρχείο είναι ένα σύνολο από σχετιζόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα αρχείων Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες: αρχείο, σύστημα αρχείων, κατάλογος, ιεραρχία καταλόγων. Να περιγράψουμε τη διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τεχνολογίες σημασιολογικής επισημείωσης κειμενικού και πολυμεσικού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη 1 SQL-DDL Data Definition/Description Language (DDL): προσδιορίζουν τη δομή ή το σχήμα των δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SQL SERVER 2000 )

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SQL SERVER 2000 ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SQL SERVER 2000 ) Η εργασία που θα περιγραφεί στη συνέχεια περιλαμβάνει αρχικά τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σε περιβάλλον SQL SERVER

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Οδηγίες για Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Περιεχόμενα Έκδοση πιστοποιητικού... σελ. 2 Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. σελ. 5 Εγκατάσταση στο λογαριασμό αλληλογραφίας..σελ. 10 Έκδοση πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8

Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8 Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8 Επίπεδο: L1- Εύκολη Διάρκεια: 5 λεπτά Σύντομη Περιγραφή Όταν πλοηγούμαστε στον Ιστό, ο φυλλομετρητής (Browser) αποθηκεύει πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

2.1.1 Ethernet 5 2.1.2 Token ring

2.1.1 Ethernet 5 2.1.2 Token ring Vellum E-Commerce Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum E-Commerce Professional Certificate Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Μέρος Α Τεκμηρίωση βάσει του προτύπου Data Documentation Initiative (DDI) 2.X Οι φάσεις διεξαγωγής μίας ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Fax: 210-6709195 E-mail: Sec.CashMatterEuro @bankofgreece.gr. Fax: 210-6536915

Fax: 210-6709195 E-mail: Sec.CashMatterEuro @bankofgreece.gr. Fax: 210-6536915 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ KAI ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογικοί Ιστοχώροι: Γιατί Drupal. 18/3/2014 Μυρτώ Αμοργιανού Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού

Σημασιολογικοί Ιστοχώροι: Γιατί Drupal. 18/3/2014 Μυρτώ Αμοργιανού Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Σημασιολογικοί Ιστοχώροι: Γιατί Drupal 18/3/2014 Μυρτώ Αμοργιανού Τι είναι CMS Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ, Content Management Systems, CMS) είναι διαδικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν την

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x. Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x. Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Τηλ.: 210 52.37.635 Fax: 210 52.37.677 email: info@klidarithmos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το εργαστήριο θα εγκαταστήσουμε μια διανομή Linux Fedora Core 4 από DVD. Παρακάτω ακολουθούν τα βήματα της εγκατάστασης.

Σε αυτό το εργαστήριο θα εγκαταστήσουμε μια διανομή Linux Fedora Core 4 από DVD. Παρακάτω ακολουθούν τα βήματα της εγκατάστασης. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μάθημα: Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Εξάμηνο: Δ, Ακαδ. Έτος: 2005 2006 Διδακτική Ενότητα: Εγκατάσταση Fedora Core 4 Υπεύθυνος μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML.

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML. Εργαστήριο #13 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το 11 ο (προσπέλαση βάσης δεδομένων μέσω PHP και 12 ο εργαστήριο (βασικές τεχνικές JavaScript στον browser). Οδηγίες Στο τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάβυσσος: 1/7/2014 Αρ.πρωτ: 20043/6208

Ανάβυσσος: 1/7/2014 Αρ.πρωτ: 20043/6208 Ανάβυσσος: 1/7/2014 Αρ.πρωτ: 20043/6208 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βήμα 4 ο... 5. Βήμα 5 ο... 6 Τι πρέπει να προσέξουμε... 6. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Περιεχόμενα. Βήμα 4 ο... 5. Βήμα 5 ο... 6 Τι πρέπει να προσέξουμε... 6. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σχετικά με την εφαρμογή... 3 Περιγραφή διαδικασίας... 3 Βήμα 1 ο... 4 Βήμα 2 ο... 4 Βήμα 3 ο...

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» Κ.Ε.Κ. Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζόμενων σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας στις Νέες Τεχνολογίες ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ]

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 1 από 13 Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης & Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP Έκδοση 2.0 [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 2 από 13 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 1 / 31 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

SQL Τύποι Δεδομένων Δημιουργία Πίνακα Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (1)

SQL Τύποι Δεδομένων Δημιουργία Πίνακα Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (1) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγή στη My (1) Η (Structured Query Language) είναι μια πλήρης γλώσσα Βάσεων Δεδομενων Είναι δομημένη σε βάσεις που περιέχουν πίνακες Οι πίνακες αποτελούνται από γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Κεφ. 2 Διαδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Κεφ. 2 Διαδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Κεφ. 2 Διαδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου 2.1 Ψηφιακή Παράσταση Πληροφορίας Αναλογικά και τα ψηφιακά δεδομένα. Τα αναλογικά δεδομένα είναι εκείνα που μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Π3.4.1: Κατάλογος Γλωσσικών Τεχνολογιών (ΓΤ) Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Π3.4.1: Κατάλογος Γλωσσικών Τεχνολογιών (ΓΤ) Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» Εθνική Ερευνητική Υποδομή Υποέργο 3 Κατασκευή αποθετηρίου και διεπαφή με διαδικτυακές γλωσσικές υπηρεσίες Π3.4.1: Κατάλογος Γλωσσικών Τεχνολογιών (ΓΤ) Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» Συγγραφείς: Διαθεσιμότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ IP

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ IP Βήμα 1 ο : Δημιουργία Λογαριασμού DynDNS ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ IP 1. Μεταβείτε στην σελίδα https://www.dyndns.com 2. Κάντε κλικ στο Create Account 3. Συμπληρώστε την φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία 4.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι

Διαβάστε περισσότερα