Επίδοση και διαθεσιμότητα δορυφορικών ευρυζωνικών ζεύξεων αναχρησιμοποίησης συχνότητας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίδοση και διαθεσιμότητα δορυφορικών ευρυζωνικών ζεύξεων αναχρησιμοποίησης συχνότητας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Επίδοση και διαθεσιμότητα δορυφορικών ευρυζωνικών ζεύξεων αναχρησιμοποίησης συχνότητας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων : Παναγιώτης Γ. Κωττής Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Ιούλιος 005

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Επίδοση και διαθεσιμότητα δορυφορικών ευρυζωνικών ζεύξεων αναχρησιμοποίησης συχνότητας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων : Παναγιώτης Γ. Κωττής Καθηγητής ΕΜΠ Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 15 η Ιουλίου Π. Κωττής Καθηγητής ΕΜΠ... Χ. Καψάλης Καθηγητής ΕΜΠ... Ι. Κανελλόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Ιούλιος 005

4 ... Αθανάσιος Γ. Λαζαρόπουλος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. opyright Αθανάσιος Γ. Λαζαρόπουλος, Αθήνα Ιούλιος 005 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, και ιδιαίτερα για υπηρεσίες ευρείας ζώνης (γρήγορη πρόσβαση στο Internet, υψηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, βίντεο, συνομιλία σε πραγματικό χρόνο). Με γνώμονα τη ζήτηση, οι παροχείς υπηρεσιών και οι εταιρίες κινητών επικοινωνιών για να ενδυναμώσουν τη θέση τους στη σκακιέρα του ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς ζητούν γρήγορες, εύκολες και προπαντός φθηνές λύσεις (σε θέματα εγκαταστάσεων, διασύνδεσης σταθμών βάσεων). Μια από τις λύσεις που έχουν προταθεί τα τελευταία χρόνια από την πλευρά των ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων είναι η χρησιμοποίηση των δορυφορικών επικοινωνιών. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι χαμηλές μικροκυματικές φέρουσες συχνότητες είναι σχεδόν πλήρως κατειλημμένες, σε συνδυασμό με την απαίτηση για μεγαλύτερο εύρος ζώνης και την ολοένα μεγαλύτερη συρρίκνωση του διαθέσιμου φάσματος σε συχνότητες άνω των GHz, μετατρέπουν το ραδιοφάσμα σε ένα σπάνιο και πολύτιμο αγαθό. Και πάλι η λύση έρχεται από τις δορυφορικές επικοινωνίες μέσω της τεχνικής βελτιστοποίησης χρήσης του ραδιοφάσματος (optimum spectrum utilization) και ειδικά μέσω της τεχνικής αναχρησιμοποιήσης συχνότητας. Η τεχνική αναχρησιμοποίησης συχνότητας επιτρέπει στην ουσία να διπλασιάσουμε το διαθέσιμο φάσμα με την ταυτόχρονη μετάδοση δυο κυμάτων σε πολώσεις κάθετες μεταξύ τους. Σε όλα τα ψηφιακά συστήματα επικοινωνιών η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών περιγράφεται από δύο βασικές παραμέτρους, τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα υπηρεσιών (QoS: Quality of Service) του συστήματος. Για τα ασύρματα συστήματα που λειτουργούν σε συχνότητες άνω των GHz, η βροχή αποτελεί τον κυρίαρχο μηχανισμό διαλείψεων. Σκοπός, λοιπόν, της εργασίας αυτής είναι η αναλυτική εξέταση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας υπηρεσιών ενός δορυφορικού συστήματος αναχρησιμοποίησης συχνότητας ευρείας ζώνης. Στο Κεφ.1 παρουσιάζονται γενικά στοιχεία για το αντικείμενο των δορυφορικών επικοινωνιών. Το κεφάλαιο ξεκινά με μια αναφορά στη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι δορυφορικές επικοινωνίες τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους. Στη συνέχεια, το κεφάλαιο συνεχίζεται με τις εφαρμογές των Σελίδα 5 Περίληψη

6 δορυφορικών εφαρμογών στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον και ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της τεχνολογίας συστημάτων VSAT και των χαρακτηριστικών τους. Στο Κεφ. θίγεται το θέμα των προβλημάτων διάδοσης και ειδικά το πως η ατμόσφαιρα λόγω της σύστασής της επιδρά δυσμενώς στις δορυφορικές ζεύξεις. Στο Κεφ.3 παρουσιάζεται η κατάσταση προόδου (state of the art) των τεχνικών άμβλυνσης των διαλείψεων σε δορυφορικά δίκτυα επικοινωνιών. Στο Κεφ.4 παρουσιάζεται αναλυτικά η στοχαστική μοντελοποίηση της απόσβεσης λόγω βροχής. H ανάλυση βασίζεται στη χρήση του μοντέλου των συνεκτικών βροχοπυρήνων και τη βασική υπόθεση ότι ο σημειακός ρυθμός βροχόπτωσης ακολουθεί λογαριθμοκανονική, γάμμα ή Weibull κατανομή ανάλογα με τη γεωγραφική θέση του επίγειου σταθμού λήψης. Το κεφάλαιο κλείνει με μια παρουσίαση της θεωρητικής μοντελοποίησης της τεχνικής αναχρησιμοποίησης της συχνότητας και τα συνηθισμένα μεγέθη που χρησιμοποιούνται για τη στατιστική ανάλυση. Στο Κεφ.5 εξετάζεται εκτενώς η στατιστική κατανομή του σηματοθορυβικού λόγου ενός συστήματος αναχρησιμοποίησης συχνότητας. Ανάλογα με το είδος διαλείψεων (fading) που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο (lognormal, gamma, Weibull μοντέλο) αναλύεται πώς επηρεάζεται μια ζεύξη διπλής πόλωσης σε συνθήκες βροχοπτώσεων και παγοκρυστάλλων θεωρητικά και παρατίθενται αναλυτικές εκφράσεις και σχέσεις. Στο Κεφ.6 προτείνεται θεωρητικό μοντέλο υπολογισμού της πιθανότητας λανθασμένου ψηφίου BP (Bit rror Probability) σε ένα σύστημα αναχρησιμοποίησης συχνότητας. Εξετάζεται το πώς το μέγεθος φασματική απόδοση (spectral efficiency) επιδρά στην επίδοση μιας ζεύξης. Επιπλέον, δίνεται σχετικό θεωρητικό μοντέλο υπολογισμού της στατιστικής κατανομής της χωρητικότητας δορυφορικού καναλιού. Τέλος, στο Κεφ.7 δίνονται αριθμητικά αποτελέσματα για διάφορα μήκη και πλάτη της γης, γωνίες πόλωσης, συχνότητες, είδη κεραιών, χρόνους εκτός λειτουργίας ενός συστήματος, ρυθμούς μετάδοσης, διαμορφώσεις και κωδικοποιήσεις. Το κεφάλαιο κλείνει με την εφαρμογή του μοντέλου για πόλεις της Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας, χρησιμοποιώντας τους πρόσφατα προτεινόμενους από Σελίδα 6 Περίληψη

7 την ITU-R αλγορίθμους υπολογισμού δεδομένων βροχόπτωσης με βάση την περιοχή κάλυψης του δορυφόρου Hellas Sat. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ευρυζωνικές Δορυφορικές Επικοινωνίες, Συστήματα Αναχρησιμοποίησης Συχνότητας, BP Επίδοση, Χωρητικότητα Καναλιού. Σελίδα 7 Περίληψη

8 Σελίδα 8 Περίληψη

9 ABSTRAT During the last years it is observed a continuously growing demand for voice and data services, and for broadband services (fast Internet access, high speed data transmission, video, real-time communication). This fact is a great challenge for the new service providers and the network operators who wish a fast, easy and cheap installation of their equipment. In addition, mobile network operators seek for a costeffective solution to link base stations. A proposed solution is the dual-polarized operation of satellite communications channels (dual-polarization frequency reuse). This operation allows for an efficient use of the radioelectric spectrum. In that case, reuse of frequency allows doubling the available spectrum with the simultaneous transmission of two waves in orthogonal polarizations (optimum spectrum utilization). The low microwave frequencies are almost completely occupied, and the demand for bandwidth leads to the allocation of frequencies above GHz for the operation of these systems. In all digital communications systems the quality of provided service is described with two basic terms, the availability and the reliability of the system. For wireless systems operating at frequencies above GHz, rain is the dominant propagation fading mechanism. The extension of fixed wireless access systems and the coexistence with other wireless networks operating at the same frequency band, result in interference problems. Interference effects must be taken into account when system s availability and reliability are concerned. The subject of this thesis is the analytical examination of the availability and the reliability on a dual-polarized satellite system under rain fades and depolarization-induced interference. In chapter 1 satellite communications technology is presented, as well as various characteristics of these systems. hapter refers to propagation phenomena. rossing the GHz frequency limit gives rise to signal fading due to physical phenomena related to the propagation of radiowaves through the atmosphere. Those phenomena are presented. In chapter 3 the situation of progress (state of the art) of techniques which focus on the various fade mitigation methods developed to counteract tropospheric Σελίδα 9 Abstract

10 signal impairments and, therefore, preserve the necessary availability and Quality of Service (QoS) of satellite systems is presented. In chapter 4 special weight was given to the presentation of lognormal, gamma and Weibull statistical models. The chapter closes with a presentation of theoretical modelling of frequency reuse. hapter 5 contains the final expressions for the calculation of availability and reliability, which are obtained by straightforward algebra. This chapter suggests an analytical model for the computation of carrier-to noise ratio (/N) improvement in a subscriber s receiver, suffering from rain fades and depolarization-induced interference. In chapter 6 the configuration of the problem under consideration is presented. The Bit rror Probability is calculated in a subscriber s receiver, suffering from rain fades and depolarization-induced interference. Finally, in chapter 7 numerical results for various climatic regions, path lengths, angular polarizations and outage times of the dual-polarized satellite systems are presented. The chapter ends with the application of the model in international cities using the recently proposed ITU-R Recommendations. KY WORDS: Broadband Satellite ommunications, Frequency reuse Systems, BP Perfromance, hannel apacity. Σελίδα Abstract

11 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ολοκληρώνοντας την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας και τις προπτυχιακές μου σπουδές στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, νοιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους εκείνους που υπήρξαν αρωγοί αυτής της προσπάθειας. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινέστατες ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα της εργασίας μου Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Παναγιώτη Γ. Κωττή όχι μόνο για τη συνεχή επίβλεψη της παρούσας εργασίας αλλά και για τη διαρκή ενθάρρυνση και τον ενθουσιασμό που μου ενέπνευσε. Επίσης, ευχαριστώ θερμά τον Διδάκτορα Ε.Μ.Π. κ. Αθανάσιο Δ. Παναγόπουλο για την άριστη συνεργασία που είχαμε καθόλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας, τις σημαντικές υποδείξεις που μου παρείχε σε καίρια σημεία της και τον απεριόριστο χρόνο που διέθεσε σε αυτή. Ακόμη, θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην οικογένειά μου, τον πατέρα μου Γεώργιο Α. Λαζαρόπουλο, τη μητέρα μου Αικατερίνη Δ. Λαζαροπούλου και τον αδερφό μου Παναγιώτη Γ. Λαζαρόπουλο, για τα εχέγγυα που μου προσέφερε για την ολοκλήρωση των σπουδών μου και για την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση σε όλες τις ως τώρα προσπάθειές μου. Τέλος, ευχαριστώ το φίλο Δημήτριο Σ. Κουτσονικόλα, ο οποίος συνετέλεσε και αυτός στην ολοκλήρωση των προπτυχιακών μου σπουδών. Αθήνα, Ιούλιος 005 Αθανάσιος Γ. Λαζαρόπουλος Σελίδα 11 Ευχαριστήριο Σημείωμα

12 Σελίδα 1 Ευχαριστήριο Σημείωμα

13 Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Σελίδα 13 Ευχαριστήριο Σημείωμα

14 Σελίδα 14 Ευχαριστήριο Σημείωμα

15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ο Σύγχρονες Δορυφορικές Επικοινωνίες 1.1 Γενικά Εισαγωγή Τι είναι δορυφόρος Τροχιακή ταχύτητα και ύψος Από τι αποτελείται ένας δορυφόρος Ποιο είναι το κόστος ενός δορυφόρου Η επανάσταση της τεχνολογίας των δορυφόρων και οι εφαρμογές τους Εισαγωγή Οι βασικές αρχές των δορυφορικών δικτύων Δορυφορικοί τύποι εφαρμογών Τηλεόραση Σταθερή τηλεφωνία Υπηρεσία κινητών επικοινωνιών Δίκτυα υπολογιστών και δεδομένων Εισαγωγικά στοιχεία για τα VSAT (Very Small Aperture Terminal) Ορισμός Περιγραφή ενός VSAT Εσωτερική μονάδα VSAT Εξωτερική μονάδα VSAT Κεντρικός σταθμός (hub) Τοπολογία δικτύων VSAT Τοπολογία αστέρα (star) Τοπολογία πλέγματος (mesh)...6 Κεφάλαιο ο Προβλήματα Διάδοσης.1 Γενικά Δυσμενείς επιδράσεις της ατμόσφαιρας στη διάδοση δορυφορικών σημάτων Αποπόλωση λόγω βροχής και παγοκρυστάλλων Τεχνολογία αναχρησιμοποίησης συχνότητας Σελίδα 15 Περιεχόμενα

16 Κεφάλαιο 3 ο Τεχνικές Άμβλυνσης 3.1 Γενικά Έλεγχος της Ισχύος Έλεγχος ισχύος της άνω ζεύξης (ULP) Έλεγχος ισχύος της κάτω ζεύξης (DLP) Μορφοποίηση διαγράμματος ακτινοβολίας κεραίας (Spot Beam Shaping SBS) Κωδικοποίηση για διόρθωση σφαλμάτων Προσαρμοστική Διαμόρφωση (Adaptive Modulation ΑΜ) Ρυθμός Μείωσης Δεδομένων (Data Rate Reduction DRR) Σχήματα διαφορικής προστασίας Διαφορική λήψη συχνότητας Τεχνικές διαφορικής λήψης θέσης και τροχιάς Εκτίμηση τεχνικών διαφορικής λήψης θέσης και τροχιάς Μοντέλο εκτίμησης του διαφορικού κέρδους θέσης και τροχιάς95 Κεφάλαιο 4 ο Στατιστικά Μοντέλα Περιγραφής 4.1 Γενικά Περιγραφή του μέσου βροχής Ορισμός της ειδικής απόσβεσης Γεωμετρία δορυφορικής ζεύξης και ενεργό ύψος βροχής Χωρική μεταβολή της βροχής στο κατακόρυφο επίπεδο Μοντέλο λογαριθμοκανονικής κατανομής Μοντέλο γάμα κατανομής Μοντέλο Weibull κατανομής Αποπόλωση λόγω βροχής και παγοκρυστάλλων Κεφάλαιο 5 ο Επίδοση Δορυφορικής Ζεύξης με μελέτη της Στατιστικής κατανομής Σηματοθορυβικού Λόγου 5.1 Γενικά Πιθανότητα διακοπής λειτουργίας δορυφορικού συστήματος παρουσία βροχής και παγοκρυστάλλων Σύστημα απλής πόλωσης. Σελίδα 16 Περιεχόμενα

17 5.. Σύστημα διπλής πόλωσης με βροχή και χωρίς παγοκρυστάλλους Σύστημα διπλής πόλωσης με βροχή και παγοκρυστάλλους Επιδείνωση Διπλής Πόλωσης (Dual Polarization Aggravation DPA) Σύστημα απλής πόλωσης Σύστημα διπλής πόλωσης με βροχή και χωρίς παγοκρυστάλλους Σύστημα διπλής πόλωσης με βροχή και παγοκρυστάλλους 136 Κεφάλαιο 6 ο Στατιστική Κατανομή Πιθανότητας Λανθασμένου Ψηφίου BP 6.1 Γενικά Μέθοδος πρόβλεψης διαθεσιμότητας Πιθανότητα διακοπής λειτουργίας δορυφορικού συστήματος παρουσία βροχής και παγοκρυστάλλων Σύστημα απλής πόλωσης Σύστημα διπλής πόλωσης με βροχή και χωρίς παγοκρυστάλλους Σύστημα διπλής πόλωσης με βροχή και παγοκρυστάλλους Επιδείνωση Διπλής Πόλωσης (Dual Polarization Aggravation DPA) Σύστημα απλής πόλωσης Σύστημα διπλής πόλωσης με βροχή και χωρίς παγοκρυστάλλους Σύστημα διπλής πόλωσης με βροχή και παγοκρυστάλλους Αποδοτική χρησιμοποίηση καναλιού Η χωρητικότητα καναλιού θεωρώντας τις απώλειες διάδοσης Προσδιορισμός της επίδοσης μη κωδικοποιημένης M-PSK διαμόρφωσης Κεφάλαιο 7 ο Αριθμητικά Αποτελέσματα και Συμπεράσματα 7.1 Γενικά Παραδείγματα δορυφορικών ζεύξεων Πιθανότητα υπέρβασης σε συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου (/N)thr.167 Επιδείνωση Διπλής Πόλωσης Επιδείνωση διπλής πόλωσης από τους παγοκρυστάλλους Πιθανότητα υπέρβασης σε συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου (Εb/No)thr..189 Σελίδα 17 Περιεχόμενα

18 Η χωρητικότητα καναλιού 197 Πιθανότητα υπέρβασης σε συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου (Shannon/B)thr Πιθανότητα Λάθους ενός bit (BP)..08 Καμπύλες επίδοσης συστημάτων..09 Πιθανότητα υπέρβασης σε συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου (/N)thr σε συνάρτηση με τη συχνότητα..16 Πιθανότητα υπέρβασης σε συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου (/N)thr με μη ιδανική κεραία...19 Συμπεράσματα..8 Παράρτημα Α Λογαριθμοκανονική κατανομή Α.1 Μονοδιάστατη 31 Α. Λογαριθμικός συντελεστής συσχέτισης.33 Α.3 Υπολογισμός παραμέτρων λογαριθμοκανονικής κατανομής από πειραματικά δεδομένα Παράρτημα Β Γάμμα κατανομή Β.1 Μονοδιάστατη 37 Παράρτημα Γ Υπολογισμός Παραμέτρων που αφορούν τη Χωρική Δομή του Μέσου Βροχόπτωσης Γ.1 Υπολογισμός του Η Γ. Μοντέλο Lin Γ.3 Μοντέλο Morita-Higuti...41 Παράρτημα Δ Ο Σηματοθορυβικός Λόγος Δ.1 Απόδειξη της σχέσης σε συστήματα διπλής πόλωσης..43 Παράρτημα Ε Ο Σηματοθορυβικός Λόγος με το XPD Κεραίας Ε.1 Απόδειξη της σχέσης σε συστήματα διπλής πόλωσης 45 Παράρτημα ΣΤ Ο Λόγος Εb/no Σελίδα 18 Περιεχόμενα

19 ΣΤ.1 Απόδειξη της σχέσης σε συστήματα διπλής πόλωσης.49 Παράρτημα Ζ Ο Λόγος Εb/no με το XPD Κεραίας Ζ.1 Απόδειξη της σχέσης σε συστήματα διπλής πόλωσης 53 Παράρτημα Η Πρόγραμμα ZBRNT στο MATLAB Η.1 Γενικά.57 Παράρτημα Θ Χαρακτηριστικά δορυφόρου HLLAS Sat Θ.1 Γενικά.61 Παράρτημα Ι Πιθανότητες Λάθους PSK Διαμορφώσεων Ι.1 Γενικά...69 Παράρτημα Κ Ανάλυση Κατανομής Σημειακής Έντασης Βροχόπτωσης Κ.1 Ανάλυση Κατανομής Κ. Βελτιωμένο μοντέλο Moupfouma. 8 Κ.3 Παλαιότερο μοντέλο κλιματικών ζωνών Παράρτημα Λ Οικονομικά Στοιχεία Λ.1 Γενικά.303 Βιβλιογραφία Σελίδα 19 Περιεχόμενα

20 Σελίδα 0 Περιεχόμενα

21 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 1.1 NAVSTAR GPS δορυφόρος Σπούτνικ 1, ο πρώτος δορυφόρος, εδώ παρουσιάζεται με τις τέσσερις κεραίες του Οι τρεις πιο δημοφιλείς τροχιές είναι οι LO, MO και GO. Αντίστοιχα τα τους είναι km, km και km. Μόνο μια τροχιά ανά ύψος παρουσιάζεται, αν και υπάρχει η ανάγκη για αστερισμό δορυφόρων όταν πρόκειται για τις τροχιές LO και MO για να παρασχεθούν αδιάλειπτες υπηρεσίες Οι πιο δημοφιλείς αμερικάνικοι GO δορυφόροι καλωδιακής τηλεόρασης Συμβάλλοντες στη ρυθμαπόδοση και στην ολική καθυστέρηση μιας σύνδεσης δεδομένων από χρήστη VSAT με σταθμό hub Κεραία VSAT Μπλοκ διάγραμμα ενός VSAT Διάγραμμα εσωτερικής μονάδας Το block διάγραμμα ενός VSAT Hub σταθμού Τοπολογίες σύνδεσης VSAT Τοπολογία σύνδεσης αστέρα Τοπολογία σύνδεσης πλέγματος Επηρεασμός δορυφορικής ζεύξης από υδρομετεωρίτες και παγοκρυστάλλους..67. Ειδική εξασθένηση προς συχνότητα. Η καμπύλη Α παρουσιάζει την ειδική απορρόφηση σε μια ατμόσφαιρα 7,5gr/m3 ενώ η καμπύλη Β παρουσιάζει μια υγρή ατμόσφαιρα Χαρακτηριστική εικόνα των διακυμάνσεων απόσβεσης λόγω βροχής και σπινθηρισμών Εξασθένηση από τα σύννεφα και την ομίχλη προς το ποσοστό του χρόνου λειτουργίας στην Αθήνα με γωνία ανύψωσης 30 μοιρών Κεραία διπλής πόλωσης δορυφορικού σταθμού Υψηλότερες συχνότητες σε συνθήκες καθαρού ουρανού και χαμηλότερες υπό ισχυρές κατακρημνίσεις α Γεωμετρία απλοποιημένου συστήματος διπλής διαφορικής λήψης θέσης...90 Σελίδα 1 Κατάλογος Σχημάτων

22 3.β Γεωμετρικές παράμετροι της τεχνικής διπλής διαφορικής λήψης θέσης α Γεωμετρία απλοποιημένου συστήματος διπλής λήψης τροχιάς β Γεωμετρικές παράμετροι της τεχνικής διπλής διαφορικής λήψης τροχιάς Ενεργό μήκος δορυφορικής ζεύξης για φ o Ενεργό μήκος δορυφορικής ζεύξης για φ o Γεωμετρία δορυφορικού συστήματος Λήψη ορθογωνικών πολώσεων Γεωμετρία δορυφορικού συστήματος Γεωμετρία δορυφορικού συστήματος με γωνία ανύψωσης φ H Αθήνα στον παγκόσμιο χάρτη H Αθήνα στη γεωγραφική κάλυψη του HLLAS Sat Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / N ) thr του επίγειου δέκτη χωρίς την o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 46,4 ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / N ) thr του επίγειου δέκτη με την o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 46,4 ) Το Ντουμπάι στον παγκόσμιο χάρτη Το Ντουμπάι στη γεωγραφική κάλυψη του HLLAS Sat Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / N ) thr του επίγειου δέκτη χωρίς την o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 55,4 ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / N ) thr του επίγειου δέκτη με την o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 55,4 ) Το Γιοχάνεσμπουργκ στον παγκόσμιο χάρτη Το Γιοχάνεσμπουργκ στη γεωγραφική κάλυψη του HLLAS Sat Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / N ) thr του επίγειου δέκτη χωρίς την o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 57,1 ) 174 Σελίδα Κατάλογος Σχημάτων

23 7.13 Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / N ) thr του επίγειου δέκτη με την o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 57,1 ) Το Μονακό στον παγκόσμιο χάρτη Το Μονακό στη γεωγραφική κάλυψη του HLLAS Sat Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / N ) thr του επίγειου δέκτη χωρίς την o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 30,7 ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / N του επίγειου δέκτη με την o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 30,7 ) Καμπύλες επιδείνωσης διπλής πόλωσης για δεδομένη πιθανότητα υπέρβασης ( 0,01% του συνολικού χρόνου) δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της γωνίας πόλωσης. (Συχνότητα 1GHz, o γωνία ανύψωσης 46,4 ) Καμπύλες επιδείνωσης διπλής πόλωσης για δεδομένη πιθανότητα υπέρβασης ( 0,01% του συνολικού χρόνου) δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της γωνίας πόλωσης. (Συχνότητα 1GHz, o γωνία ανύψωσης 55,4 ) Καμπύλες επιδείνωσης διπλής πόλωσης για δεδομένη πιθανότητα υπέρβασης ( 0,01% του συνολικού χρόνου) δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της γωνίας πόλωσης. (Συχνότητα 1GHz, o γωνία ανύψωσης 57,1 ) Καμπύλες επιδείνωσης διπλής πόλωσης για δεδομένη πιθανότητα υπέρβασης ( 0,01% του συνολικού χρόνου) δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της γωνίας πόλωσης. (Συχνότητα 1GHz, o γωνία ανύψωσης 30,7 ) Καμπύλες επιδείνωσης διπλής πόλωσης από παγοκρυστάλλους για δεδομένη πιθανότητα υπέρβασης ( 0,01% του συνολικού χρόνου) δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της γωνίας πόλωσης. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 46,4 o ) ) thr Σελίδα 3 Κατάλογος Σχημάτων

24 7.3 Καμπύλες επιδείνωσης διπλής πόλωσης από παγοκρυστάλλους για δεδομένη πιθανότητα υπέρβασης ( 0,01% του συνολικού χρόνου) δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της γωνίας πόλωσης. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 55,4 o ) Καμπύλες επιδείνωσης διπλής πόλωσης από παγοκρυστάλλους για δεδομένη πιθανότητα υπέρβασης ( 0,01% του συνολικού χρόνου) δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της γωνίας πόλωσης. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 57,1 o ) Καμπύλες επιδείνωσης διπλής πόλωσης από παγοκρυστάλλους για δεδομένη πιθανότητα υπέρβασης ( 0,01% του συνολικού χρόνου) δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της γωνίας πόλωσης. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 30,7 o ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( b / N o του επίγειου δέκτη χωρίς την o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 46,4 ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( b / N o του επίγειου δέκτη με την o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 46,4 ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( b / N o του επίγειου δέκτη χωρίς την o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 55,4 ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( b / N o του επίγειου δέκτη με την o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 55,4 ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( b / N o του επίγειου δέκτη χωρίς την o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 57,1 ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( b / N o του επίγειου δέκτη με την o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 57,1 ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης ) thr ) thr ) thr ) thr ) thr ) thr Σελίδα 4 Κατάλογος Σχημάτων

25 για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( b / N o του επίγειου δέκτη χωρίς την o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 30,7 ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( b / N o του επίγειου δέκτη με την o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 30,7 ) Καμπύλη χωρητικότητας καναλιού shannon σε συνάρτηση του σηματοθορυβικού λόγου και του εύρους ζώνης Καμπύλη χωρητικότητας καναλιού shannon προς το εύρος ζώνης σε συνάρτηση με το σηματοθορυβικό λόγο Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / B του επίγειου δέκτη χωρίς την Shannon o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 46,4 ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / B του επίγειου δέκτη με την Shannon o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 46,4 ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / B του επίγειου δέκτη χωρίς την Shannon o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 55,4 ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / B του επίγειου δέκτη με την Shannon o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 55,4 ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / B του επίγειου δέκτη χωρίς την Shannon o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 57,1 ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / B του επίγειου δέκτη με την Shannon o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 57,1 ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / B του επίγειου δέκτη χωρίς την Shannon o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 30,7 ) 06 ) thr ) thr ) thr ) thr ) thr ) thr ) thr ) thr ) thr Σελίδα 5 Κατάλογος Σχημάτων

26 7.43 Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / B του επίγειου δέκτη με την Shannon o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 30,7 ) Ψηφιακές κωδικοποιήσεις Καμπύλες επίδοσης για συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών σε συστήματα απλής, διπλής πόλωσης χωρίς παγοκρυστάλλους και διπλής πόλωσης με παγοκρυστάλλους για το λογαριθμοκανονικό μοντέλο. (Συχνότητα 1GHz, o γωνία ανύψωσης 46,4 ) Καμπύλες επίδοσης για συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών σε συστήματα απλής, διπλής πόλωσης χωρίς παγοκρυστάλλους και διπλής πόλωσης με παγοκρυστάλλους για το μοντέλο γάμμα. (Συχνότητα 1GHz, o γωνία ανύψωσης 46,4 ) Καμπύλες επίδοσης για συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών σε συστήματα απλής, διπλής πόλωσης χωρίς παγοκρυστάλλους και διπλής πόλωσης με παγοκρυστάλλους για το μοντέλο Weibull. (Συχνότητα 1GHz, o γωνία ανύψωσης 46,4 ) Καμπύλες επίδοσης για συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών σε συστήματα απλής, διπλής πόλωσης χωρίς παγοκρυστάλλους και διπλής πόλωσης με παγοκρυστάλλους για το λογαριθμοκανονικό μοντέλο. (Συχνότητα 1GHz, o γωνία ανύψωσης 46,4 ) Καμπύλες επίδοσης για συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών σε συστήματα απλής, διπλής πόλωσης χωρίς παγοκρυστάλλους και διπλής πόλωσης με παγοκρυστάλλους για το μοντέλο γάμμα. (Συχνότητα 1GHz, o γωνία ανύψωσης 46,4 ) Καμπύλες επίδοσης για συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών σε συστήματα απλής, διπλής πόλωσης χωρίς παγοκρυστάλλους και διπλής πόλωσης με παγοκρυστάλλους για το μοντέλο Weibull. (Συχνότητα 1GHz, o γωνία ανύψωσης 46,4 ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / N του επίγειου δέκτη χωρίς την o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 46,4 ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης ) thr ) thr Σελίδα 6 Κατάλογος Σχημάτων

27 για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / N του επίγειου δέκτη χωρίς την o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 18GHz, γωνία ανύψωσης 46,4 ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / N του επίγειου δέκτη χωρίς την o παρουσία παγοκρυστάλλων. (Συχνότητα 4GHz, γωνία ανύψωσης 46,4 ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / N του επίγειου δέκτη χωρίς την παρουσία παγοκρυστάλλων με τη χρήση μη ιδανικής κεραίας. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 46,4 o ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / N του επίγειου δέκτη με την παρουσία παγοκρυστάλλων με τη χρήση μη ιδανικής κεραίας. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 46,4 o ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / N του επίγειου δέκτη χωρίς την παρουσία παγοκρυστάλλων με τη χρήση μη ιδανικής κεραίας. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 55,4 o ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / N του επίγειου δέκτη με την παρουσία παγοκρυστάλλων με τη χρήση μη ιδανικής κεραίας. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 55,4 o ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / N του επίγειου δέκτη χωρίς την παρουσία παγοκρυστάλλων με τη χρήση μη ιδανικής κεραίας. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 57,1 o ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / N του επίγειου δέκτη με την παρουσία παγοκρυστάλλων με τη χρήση μη ιδανικής κεραίας. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 57,1 o ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / N του επίγειου δέκτη χωρίς την ) thr ) thr ) thr ) thr ) thr ) thr ) thr ) thr ) thr Σελίδα 7 Κατάλογος Σχημάτων

28 παρουσία παγοκρυστάλλων με τη χρήση μη ιδανικής κεραίας. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 30,7 o ) Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης δορυφορικών επικοινωνιών διπλής πόλωσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου ( / N του επίγειου δέκτη με την παρουσία παγοκρυστάλλων με τη χρήση μη ιδανικής κεραίας. (Συχνότητα 1GHz, γωνία ανύψωσης 30,7 o )...7 Θ.1 H εκτόξευση του Hellas Sat...6 Θ. Σχέδιο του δορυφορικού αναµεταδότη...63 Θ.3 O δορυφορικός αναµεταδότης...64 Θ.4 Hellas Sat...66 Θ.5 Κάλυψη σταθερής δέσµης F Θ.6 Κάλυψη σταθερής δέσµης F...67 Θ.7 Κάλυψη σταθερής δέσµης S Θ.8 Κάλυψη σταθερής δέσµης S...68 K.1 Καμπύλες κατανομής υπέρβασης του R για το λογαριθμοκανονικό, γάμμα και Weibull μοντέλο για την Αθήνα...76 K. Καμπύλες κατανομής υπέρβασης του R για το λογαριθμοκανονικό, γάμμα και Weibull μοντέλο για το Ντουμπάι...77 K.3 Καμπύλες κατανομής υπέρβασης του R για το λογαριθμοκανονικό, γάμμα και Weibull μοντέλο για το Γιοχάνεσμπουργκ...78 K.4 Καμπύλες κατανομής υπέρβασης του R για το λογαριθμοκανονικό, γάμμα και Weibull μοντέλο για το Μονακό...79 K.5 Καμπύλες κατανομής υπέρβασης του R για το λογαριθμοκανονικό, γάμμα και Weibull μοντέλο για τη Τζακάρτα...80 K.6 Καμπύλες κατανομής υπέρβασης του R για το λογαριθμοκανονικό, γάμμα και Weibull μοντέλο για τη Νέα Υόρκη...81 K.7 Καμπύλες κατανομής υπέρβασης του R για το λογαριθμοκανονικό, γάμμα, Weibull και Moupfouma μοντέλο για την Αθήνα...84 K.8 Καμπύλες κατανομής υπέρβασης του R για το λογαριθμοκανονικό, γάμμα, Weibull και Moupfouma μοντέλο για το Ντουμπάι...85 K.9 Καμπύλες κατανομής υπέρβασης του R για το λογαριθμοκανονικό, γάμμα, Weibull και Moupfouma μοντέλο για το Γιοχάνενσμπουργκ...86 K. Καμπύλες κατανομής υπέρβασης του R για το λογαριθμοκανονικό, γάμμα, ) thr Σελίδα 8 Κατάλογος Σχημάτων

29 Weibull και Moupfouma μοντέλο για το Μονακό...87 K.11 Καμπύλες κατανομής υπέρβασης του R για το λογαριθμοκανονικό, γάμμα, Weibull και Moupfouma μοντέλο για τη Τζακάρτα...88 K.1 Καμπύλες κατανομής υπέρβασης του R για το λογαριθμοκανονικό, γάμμα, Weibull και Moupfouma μοντέλο για τη Νέα Υόρκη...89 Κ.13 Γεωγραφική κατανομή των διαφόρων κλιματικών ζωνών...94 Κ.14 Καμπύλες κατανομής υπέρβασης του R (mm/hr) για το λογαριθμοκανονικό, γάμμα,weibull και Moupfouma μοντέλο με χάρτες βροχής και κλιματικές ζώνες για την Αθήνα...96 Κ.15 Καμπύλες κατανομής υπέρβασης του R (mm/hr) για το λογαριθμοκανονικό, γάμμα, Weibull και Moupfouma μοντέλο με χάρτες βροχής και κλιματικές ζώνες για το Ντουμπάι...97 Κ.16 Καμπύλες κατανομής υπέρβασης του R (mm/hr) για το λογαριθμοκανονικό, γάμμα, Weibull και Moupfouma μοντέλο με χάρτες βροχής και κλιματικές ζώνες για το Γιοχάνενσμπουργκ...98 Κ.17 Καμπύλες κατανομής υπέρβασης του R (mm/hr) για το λογαριθμοκανονικό, γάμμα, Weibull και Moupfouma μοντέλο με χάρτες βροχής και κλιματικές ζώνες για το Μονακό...99 Κ.18 Καμπύλες κατανομής υπέρβασης του R (mm/hr) για το λογαριθμοκανονικό, γάμμα, Weibull και Moupfouma μοντέλο με χάρτες βροχής και κλιματικές ζώνες για τη Τζακάρτα Κ.19 Καμπύλες κατανομής υπέρβασης του R (mm/hr) για το λογαριθμοκανονικό, γάμμα, Weibull και Moupfouma μοντέλο με χάρτες βροχής και κλιματικές ζώνες για τη Νέα Υόρκη Σελίδα 9 Κατάλογος Σχημάτων

30 Σελίδα 30 Κατάλογος Σχημάτων

31 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 1.1 Δορυφορικές ζώνες συχνοτήτων και οι υπηρεσίες τους Τιμές Rm, Sr, vr, br, w, m σε διάφορες πόλεις Θ.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά του Hellas Sat...66 Ι.1 Εκφράσεις Pb για διάφορα συστήματα ψηφιακής διαμόρφωσης...70 K.1 Ο κατά ΙΤU-R διαχωρισμός της γης σε κλιματικές ζώνες, καθώς και οι αντίστοιχοι παράμετροι της λογαριθμοκανονικής, γάμμα και Weibull κατανομής της έντασης R που τις χαρακτηρίζουν...95 Λ.1 Οι οικονομικές συναρτήσεις Σελίδα 31 Κατάλογος Πινάκων

32 Σελίδα 3 Κατάλογος Πινάκων

33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1.1 Γενικά Εισαγωγή Μέχρι πριν μερικά χρόνια, οι δορυφόροι χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς και για δραστηριότητες, όπως η ναυσιπλοΐα και η κατασκοπεία. Στη σημερινή εποχή αποτελούν μέρος της καθημερινότητας. Καθένας βλέπει και αναγνωρίζει τη χρήση τους στις προγνώσεις καιρού, στην απευθείας τηλεοπτική μετάδοση και στις τηλεφωνικές κλήσεις εξωτερικού. Σε πολλές άλλες περιπτώσεις, οι δορυφόροι αποτελούν υπόβαθρο για εφαρμογές που μπορεί να ξεφεύγουν της αντίληψής μας, όπως: Μερικές εφημερίδες και περιοδικά εκδίδονται γρηγορότερα χάρη στη διαβίβαση του κειμένου και των εικόνων τους στις διάφορες περιοχές εκτύπωσης μέσω δορυφόρων. Στην καλωδιακή τηλεόραση, πριν το σήμα σταλεί από το καλώδιο στα σπίτια μεταδίδεται από τους δορυφόρους οι οποίοι διανέμουν το σήμα στους επίγειους σταθμούς. Οδηγοί αυτοκινήτων χρησιμοποιούν το δορυφορικό Global Positioning System (GPS) για να λάβουν τον κατάλληλο προσανατολισμό για δεδομένο προορισμό. Σελίδα 33 Κεφάλαιο 1 ο : Σύγχρονες Δορυφορικές Επικοινωνίες

34 Τα ραδιοαναγνωριστικά σήματα έκτακτης ανάγκης από τα χαμένα αεροσκάφη και τα σκάφη σε κίνδυνο μπορούν να φθάσουν στις ομάδες αναζήτησης και διάσωσης όταν τα αναμεταδίδουν οι δορυφόροι. Σχήμα 1.1: NAVSTAR GPS δορυφόρος. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί ο τρόπος λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, τα συστήματα και υποσυστήματα που περιλαμβάνουν, τα διάφορα είδη τροχιών και τα κριτήρια της επιλογής τους ανάλογα με την εφαρμογή Τι είναι δορυφόρος Ένας δορυφόρος είναι οποιοδήποτε αντικείμενο περιστρέφεται γύρω από ένα πλανήτη σε μια κυκλική ή ελλειπτική τροχιά. Η σελήνη είναι φυσικός δορυφόρος, όμως υπάρχουν πολλοί τεχνητοί δορυφόροι, που περιφέρονται κοντά στη γη. Η πορεία που ένας δορυφόρος ακολουθεί είναι η τροχιά του. Στην τροχιά, το απώτατο σημείο από τη γη ονομάζεται απόγειο και το εγγύτερο σημείο περίγειο. Οι τεχνητοί δορυφόροι δεν κατασκευάζονται μαζικά. Οι περισσότεροι δορυφόροι κατασκευάζονται για να εκτελέσουν συγκεκριμένες λειτουργίες. Οι εξαιρέσεις περιλαμβάνουν δορυφόρους GPS (με πάνω από 0 σε τροχιά). Περίπου είναι τα διαστημικά σκουπίδια (αντικείμενα αρκετά μεγάλα ώστε να μπορούν να εντοπίζονται από τα ραντάρ), τα οποία τοποθετήθηκαν ακούσια Σελίδα 34 Κεφάλαιο 1 ο : Σύγχρονες Δορυφορικές Επικοινωνίες

35 σε τροχιά ή έχει παρέλθει η χρησιμότητά τους που περιστρέφονται γύρω από τη γη. Ο πραγματικός αριθμός ποικίλλει ανάλογα με το τι μέγεθος κάθε φορά μετράται. Ωφέλιμα στοιχεία που οδηγούνται ή τίθενται σε λανθασμένη τροχιά, δορυφόροι με εξαντλημένες μπαταρίες και οι εναπομείναντες ενισχυτές πυραύλων προσθέτουν στο πλήθος αυτών των σκουπιδιών. Ο κατάλογος των δορυφόρων έχει σχεδόν καταχωρήσεις. Αν και οποιοδήποτε αντικείμενο βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη γη είναι τυπικά ένας δορυφόρος, ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα χρήσιμο αντικείμενο που τοποθετείται σε τροχιά για να εκτελέσει εσκεμμένα κάποια συγκεκριμένη αποστολή ή στόχο. Ο σοβιετικός δορυφόρος Σπούτνικ ήταν ο πρώτος που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη γη. Προωθήθηκε σε τροχιά στις 4 Οκτωβρίου Σχήμα 1.: Σπούτνικ 1, ο πρώτος δορυφόρος, εδώ παρουσιάζεται με τις τέσσερις κεραίες του. Σελίδα 35 Κεφάλαιο 1 ο : Σύγχρονες Δορυφορικές Επικοινωνίες

36 1.1.3 Τροχιακή ταχύτητα και ύψος Ένας πύραυλος πρέπει να επιταχύνει τουλάχιστον με 40.30Kmh για να δραπετεύσει εντελώς από τη γήινη βαρύτητα και να πετάξει μακριά στο διάστημα (ταχύτητα διαφυγής). Η ταχύτητα γήινης διαφυγής είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που απαιτείται για να τοποθετηθεί ένας γήινος δορυφόρος σε τροχιά. Με τους δορυφόρους, το θέμα δεν είναι να δραπετεύσουν από τη γήινη βαρύτητα, αλλά να ισορροπήσουν στην τροχιακή ταχύτητα. Τροχιακή ταχύτητα δορυφόρου είναι η ταχύτητα που απαιτείται για να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ της έλξης της βαρύτητας στο δορυφόρο και της αδράνειας της κίνησης του δορυφόρου, δηλαδή της τάσης του δορυφόρου να διαφύγει. Αυτή είναι περίπου 7.359Kmh σε ένα ύψος 4Km. Χωρίς βαρύτητα, η αδράνεια του δορυφόρου θα τον έστελνε μακριά στο διάστημα. Ακόμη και με τη βαρύτητα, εάν ο δορυφόρος κινείται πολύ γρήγορα, θα διαφύγει τελικά μακριά στο διάστημα. Στην περίπτωση που ο δορυφόρος κινείται πολύ αργά, η βαρύτητα θα τον τραβήξει πίσω στη γη. Στη σωστή τροχιακή ταχύτητα, η βαρύτητα ισορροπεί ακριβώς την αδράνεια του δορυφόρου, έλκοντάς τον προς το γήινο κέντρο τόσο ακριβώς ώστε να κρατήσει την πορεία του. Η τροχιακή ταχύτητα του δορυφόρου εξαρτάται από το ύψος που βρίσκεται ο δορυφόρος πάνω από τη γη. Όσο πιο κοντά βρίσκεται στη γη, τόσο μεγαλύτερη η απαραίτητη τροχιακή ταχύτητα. Ο όρος γεωσύγχρονος δορυφόρος προσδιορίζει τον δορυφόρο εκείνο, ο οποίος έχει περίοδο περιστροφής ίση με την περίοδο περιστροφής της γης, δηλαδή Τ=3h 56min 4,1sec. Από τη σχέση (1.1) είναι δυνατόν να υπολογιστεί ότι το ύψος του γεωσύγχρονου δορυφόρου θα πρέπει να είναι Km. ( R + h) 3 T = π (1.1) G M όπου R=6.378Km, η ακτίνα της γης, h το ύψος του δορυφόρου πάνω από την επιφάνεια της γης, G είναι η παγκόσμια σταθερά της βαρύτητας, G = 6,67 kg m sec και Μ είναι η μάζα της γης, M = 5,674 kg. Η ταχύτητα του δορυφόρου στην τροχιά αυτή θα είναι Kmh. Τόσο η κλίση, όσο και η εκκεντρότητα της γεωσύγχρονης τροχιάς μπορούν να έχουν γενικά οποιαδήποτε τιμή. Σελίδα 36 Κεφάλαιο 1 ο : Σύγχρονες Δορυφορικές Επικοινωνίες

37 Ο γεωστατικός δορυφόρος είναι ο γεωσύγχρονος δορυφόρος του οποίου η τροχιά έχει μηδενικές εκκεντρότητα και κλίση. Εάν το επίπεδο τροχιάς του δορυφόρου είναι το ισημερινό επίπεδο, τροχιά του είναι κυκλική και η ταχύτητα περιστροφής του ταυτίζεται με αυτή της γης, θα φαίνεται από τον επίγειο σταθμό ως ένα σταθερό σημείο στον ουρανό. Οι γεωστατικές τροχιές είναι ιδανικές για τους μετεωρολογικούς δορυφόρους και τους δορυφόρους επικοινωνιών [Κωττής, Καψάλης, 003] [] 1. Η σελήνη βρίσκεται σε ένα ύψος περίπου Km, με ταχύτητα περίπου 3.700Kmh και η τροχιά του διαρκεί 7,3 ημέρες. (Ας σημειωθεί ότι η τροχιακή ταχύτητα της σελήνης είναι μικρότερη επειδή είναι πιο μακριά από τη γη σε σχέση με τους τεχνητούς δορυφόρους). Γενικά, όσο υψηλότερη η τροχιά, τόσο περισσότερο ο δορυφόρος μπορεί να μείνει στην τροχιά. Στα χαμηλότερα ύψη, ένας δορυφόρος κινείται κοντά στη γήινη ατμόσφαιρα, η οποία δημιουργεί έλξη. Η έλξη αναγκάζει την τροχιά του δορυφόρου να αποσυντεθεί έως ότου αυτός πέσει στην ατμόσφαιρα. Σε μεγαλύτερα υψόμετρα, όπου το διάστημα είναι σχεδόν κενό, δεν υπάρχει σχεδόν καμία έλξη και ένας δορυφόρος μπορεί να μείνει στην τροχιά επί αιώνες (όπως για παράδειγμα η σελήνη). Οι δορυφόροι αρχίζουν σε μια τροχιά που είναι ελλειπτική. Ο σταθμός επίγειου ελέγχου ελέγχει τις μικρές μηχανές πυραύλων για να παράσχουν τη διόρθωση. Ο στόχος είναι να αποκτηθεί τροχιά όσο το δυνατόν κυκλικότερη. Με την απόρριψη ενός πυραύλου όταν η τροχιά είναι στο απόγειό της (το πλέον απομακρυσμένο σημείο της τροχιάς από τη γη), και την εφαρμογή της ώθησης κατά την κατεύθυνση της πορείας πτήσης, το περίγειο (χαμηλότερο σημείο της τροχιάς από τη γη) κινείται περαιτέρω προς τα έξω δημιουργώντας τροχιά που πλησιάζει προς την κυκλική. Σελίδα 37 Κεφάλαιο 1 ο : Σύγχρονες Δορυφορικές Επικοινωνίες

38 1.1.4 Από τι αποτελείται ένας δορυφόρος Οι δορυφόροι υφίστανται σε όλες τις μορφές και τα μεγέθη και διαδραματίζουν ποικίλους ρόλους. Παραδείγματος χάρη: Οι μετεωρολογικοί δορυφόροι βοηθούν τους μετεωρολόγους να προβλέπουν τον καιρό. Οι δορυφόροι περιέχουν γενικά τις φωτογραφικές μηχανές που μπορούν να επιστρέψουν τις φωτογραφίες του γήινου καιρού, είτε από τις σταθερές γεωστατικές θέσεις είτε από τις πολικές τροχιές. Οι δορυφόροι επικοινωνιών επιτρέπουν τηλεφωνικές συνομιλίες και μετάδοση δεδομένων. Οι χαρακτηριστικότεροι δορυφόροι επικοινωνιών περιλαμβάνουν τους Telstar και INTLSAT. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός δορυφόρου επικοινωνιών είναι ο αναμεταδότης (μέσω εκπεμπόμενων σημάτων λαμβάνει μια συνομιλία σε μια συχνότητα και αφού την ενισχύσει, την αναμεταδίδει πίσω στη γη σε μια άλλη συχνότητα). Ένας δορυφόρος περιέχει εκατοντάδες ή χιλιάδες αναμεταδότες. Οι δορυφόροι επικοινωνιών είναι συνήθως γεωσύγχρονοι. Οι δορυφόροι ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης μεταδίδουν ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σήματα από ένα σημείο σε ένα άλλο (παρεμφερής λειτουργία με αυτή που διενεργούν και οι δορυφόροι επικοινωνιών). Οι επιστημονικοί δορυφόροι εκτελούν ποικίλες επιστημονικές αποστολές. Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble είναι ο διασημότερος επιστημονικός δορυφόρος, αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι επιστημονικοί δορυφόροι που εξετάζουν διάφορα γεγονότα σε όλο το σύμπαν που άπτονται του επιστημονικού ενδιαφέροντος (αυτά τα γεγονότα είναι από σημεία του ηλίου έως ακτίνες γάμα). Οι δορυφόροι πλοήγησης βοηθούν τα σκάφη και τα αεροπλάνα. Ο διασημότερος τύπος είναι αυτός των δορυφόρων GPS. Οι δορυφόροι διάσωσης ανταποκρίνονται στα ραδιοσήματα κινδύνου. Οι δορυφόροι γήινης παρατήρησης παρατηρούν τον πλανήτη και τις αλλαγές του (από τη θερμοκρασία έως την κάλυψη της γης από πάγο). Ο διασημότερος τύπος είναι οι σειρές LANDSAT. Ένας μεγάλος αριθμός στρατιωτικών δορυφόρων βρίσκονται σε τροχιά, εντούτοις ένα μεγάλο μέρος των εφαρμογών τους παραμένει μυστικό. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, συλλέγουν πληροφορίες, χρησιμοποιώντας Σελίδα 38 Κεφάλαιο 1 ο : Σύγχρονες Δορυφορικές Επικοινωνίες

39 τον ηλεκτρονικό και τον περίπλοκο φωτοαναγνωριστικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Οι εφαρμογές μπορούν να περιλάβουν: Αναμετάδοση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών. Πυρηνικός έλεγχος. Παρατήρηση των εχθρικών μετακινήσεων. Έγκαιρη προειδοποίηση εκτόξευσης βλημάτων. Υποκλοπή επίγειων ραδιοσυνδέσεων. Απεικόνιση ραντάρ. Παρ ά τις σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων αυτών των δορυφόρων, υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία. Παραδείγματος χάριν: Όλοι τους έχουν μεταλλικό ή ένα συνθετικό πλαίσιο. Όπως και με τους υπόλοιπους δορυφόρους, ένα όχημα μεταφοράς, συνήθως διαστημικό λεωφορείο, τους θέτει σε τροχιά. Το λεωφορείο κρατά το δορυφόρο μέχρι το επιθυμητό υψόμετρο. Εκεί τον θέτει σε τροχιά και του παρέχει αρκετή ενέργεια. Όλοι τους έχουν μια πηγή ενέργειας (συνήθως ηλιακά κύτταρα) και μπαταρίες για την αποθήκευση της ενέργειας. Οι σειρές ηλιακών κυττάρων δίνουν τη δυνατότητα να φορτιστούν οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες των δορυφόρων. Η πυρηνική ενέργεια έχει χρησιμοποιηθεί σε δ ιαστημικές αποστολές σε άλλους πλανήτες. Τα συστήματα ενέργειας ελέγχονται συνεχώς, και τα δεδομένα λειτουργίας του δορυφόρου όσον αφορά την ενέργεια και όλα τα άλλα συστήματα, στέλνονται στον επίγειο σταθμό παρακολούθησης του δορυφόρου υπό μορφή σημάτων τηλεμετρίας. Όλοι τους έχουν ένα ιδιαίτερα προσεγμένο υπολογιστικό σύστημα, έτσι ώστε να ελέγχονται και να επιτηρούνται τα διαφορετικά συστήματά τους. Όλοι τους έχουν ένα ραδιοσύστημα και μια κεραία. Στη χειρότερη περίπτωση, οι περισσότεροι δορυφόροι έχουν μια ραδιοσυσκευή αποστολής σημάτων και έναν δέκτη έτσι ώστε το πλήρωμα εδάφους να μπορεί να ζητήσει τις πληροφορίες θέσης από το δορυφόρο και να ελέγξει την κατάστασή του. Όλοι τους έχουν ένα σύστημα ελέγχου τοποθέτησης. Το AS κρατά το δορυφόρο στη σωστή κατεύθυνση. Το δια στημικό τηλεσκόπιο Hubble έχει ένα περίπλοκο σύστημα ελέγχου έτσι ώστε το τηλεσκόπιο να μπορεί να παρατηρεί την ίδια θέση στο διάστημα όλες τις ημέρες Σελίδα 39 Κεφάλαιο 1 ο : Σύγχρονες Δορυφορικές Επικοινωνίες

40 σε διάστημα ενός χρόνο (παρά το γεγονός ότι το τηλεσκόπιο ταξιδεύει με 7.359Kmh. Το σύστημα περιέχει γυροσκόπια, επιταχύμετρα, ένα σύστημα σταθεροποίησης, προωθητές και ένα σύνολο αισθητήρων που χρησιμοποιούν ως οδηγό τα αστέρια για να καθορίσουν τη θέση το υ διαστημικού τηλεσκοπίου Ποιο είναι το κόστος ενός δορυφόρου Η δορυφορική αποστολή hurricane-watch κόστισε $90 εκατομμύρια. Το σύστημα προειδοποίησης πυραύλων είχε κόστος $68 εκατομμύρια. Οι δορυφορικές εκτοξεύσεις δεν πηγαίνουν πάντοτε καλά για αυτό το λόγο το κόστος της εκτόξευσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Μια εκτόξευση δορυφόρου μπορεί να κοστίσει μεταξύ $50 εκατομμυρίων και $400 εκατομμυρίων. Μια αποστολή με διαστημικό λεωφορείο συμπιέζει στο μισό το κόστος (αυτό συμβαίνει γιατί μια αποστολή με διαστημικό λεωφορείο μπορεί εύκολα να φέρει αρκετούς δορυφόρους σε τροχιά). Σημαντικές αμερικανικές εταιρίες κατασκευής δορυφόρων είναι: Hughes Ball Aerospace &Technologies orp. Boeing Lockheed Martin Σελίδα 40 Κεφάλαιο 1 ο : Σύγχρονες Δορυφορικές Επικοινωνίες

41 1. H επανάσταση της τεχνολογίας των δορυφόρων και οι εφαρμογές τους 1..1 Εισαγωγή Έχοντας λοιπόν μεγάλο αριθμό τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, οι τηλεπικοινωνιακοί αυτοί δορυφόροι είτε βρίσκονται σε γεωστατική τροχιά (GO) είτε σε χαμηλή τροχιά (LO), προσφέρουν μια αποτελεσματική πλατφόρμα για την εκπομπή ραδιοσημάτων από σημείο σε σημείο σε όλη τη Γη (σχήμα 1.3). Σχήμα 1.3: Οι τρεις πιο δημοφιλείς τροχιές είναι οι LO, MO και GO. Αντίστοιχα τα ύψη τους είναι km, km και km. Μόνο μια τροχιά ανά ύψος παρουσιάζεται, αν και υπάρχει η ανάγκη για αστερισμό δορυφόρων όταν πρόκειται για τις τροχιές LO και MO για να παρασχεθούν αδιάλειπτες υπηρεσίες. Οι χρήστες αυτών των σημάτων απολαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε έδαφος, θάλασσα και αέρα. Στα προσεχή χρόνια, τέτοια συστήματα θα αξιοποιηθούν αρκετά αφού και το τελευταίο νοικοκυριό θα έχει δορυφορικό πιάτο. Το αν θα κατακτηθεί η παγκόσμια αποδοχή των δορυφορικών υπηρεσιών αυτό εξαρτάται από τον ανταγωνισμό με τα πιο εδραιωμένα μέσα, όπως την καλωδιακή τηλεόραση και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω internet. Σε κάθε περίπτωση, οι GO και LO δορυφόροι προσφέρουν τη δυνατότητα για υπηρεσίες όπως κινητές τηλεπικοινωνίες και εφαρμογές πολυμέσων, αλλά η αξιοποίηση αυτών των υπηρεσιών εξαρτάται από το πόσο αυτές οι εφαρμογές θα γίνουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες. Σελίδα 41 Κεφάλαιο 1 ο : Σύγχρονες Δορυφορικές Επικοινωνίες

42 Οι εφαρμογές δορυφορικών επικοινωνιών επεκτείνονται σε όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα (επαγγελματική και ψυχαγωγική). Πολλές μεγάλες επιχειρ ήσεις έχουν στηρίξει την εύρυθμη λειτουργία τους στις δορυφορικές υπηρεσίες όπως η καλωδιακή τηλεόραση, οι μεταδόσεις δεδομένων, η διανομή πληροφοριών, οι θαλάσσιες επικοινωνίες και ο απομακρυσμένος έλεγχος. Για άλλες επιχειρήσεις, οι δορυφόροι έχουν γίνει ένας κρυμμένος άσσος με την παροχή μιας αξιόπιστης υποδομής επικοινωνιών. Στο δημόσιο τομέα, οι δορυφορικές εφαρμογές είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπου οι επίγειες γραμμές και τα κινητά τηλέφωνα δεν είναι διαθέσιμες ή είναι ατελέσφορες λύσεις για ποικίλους λόγους [lbert, 1997] [ ]. Έτσι οδηγείται κανείς στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν δύο βασικοί σκοποί στη δημιουργία και τη λειτουργία των δορυφορικ ών εφαρμογών. Πρώτον, για κερδοφορία μέσω του συστήματος εμπορικής εκμετάλλευσης υπηρεσιών και δεύτερον, για να ικανοποιηθεί μια ζωτικής σημασίας ανάγκη, αυτή της επικοινωνίας. Η σύνθεση της αγοράς δορυφορικών επικοινωνιών έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Το ποσοστό επιστροφής της επένδυσης (ROI) είναι, κατά μέσον όρο, συγκρίσιμο με άλλα τμήματα της βιομηχανίας των τηλεπικοινωνιών. Στη δεκαετία του '90, η τηλεοπτική μετάδοση καθιερώθηκε ως η πιο οικονομικά αποδοτική εφαρμογή. Η μετάδοση δεδομένων κατέχει τη δεύτερη θέση στην εμπορικότητα των εφαρμογών. Οι υπηρεσίες φωνής δεν είναι πλέον η κυρίαρχη εμπορική εφαρμογή στις βιομηχανικές χώρες αλλά κατέχουν την πρώτη θέση στις αγροτικές περιοχές και το διεθνές πεδίο τηλεπικοινωνιών. Οι ειδικής χρήσης εφαρμογές φωνής μέσω δορυφορικών συνδέσεων όπως οι επικοινωνίες κινητών τηλεφώνων και έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να επεκτείνονται. Το γεγονός ότι τα μεγάλης χωρητικότητας οπτικά συστήματα ινών επεκτείνονται κυριολεκτικά παντού στον κόσμο, υποβάλλει τις δορυφορικές υπηρεσίες ως συμπληρωματικό μέσο σε αυτόν τον τομέα. Οι δορυφορικές επικοινωνίες απολαμβάνουν τη γρήγορη υιοθέτηση τους στις περιοχές όπου οι σταθερές εγκαταστάσεις είναι μη συμφέρουσες. Παραδείγματος χάρη, τα πλοία δεν υιοθετούν πλέον τον κώδικα Μορς αλλά, λόγω της επιτυχίας των δορυφορικών συστημάτων, χρησιμοποιούν το σύστημα INMARSAT. Οι προμηθευτές δορυφορικών υπηρεσιών για να πετύχουν σε μια ανταγωνιστική αγορά, πρέπει να κερδίσουν ένα σημαντικό αριθμό χρηστών. Οι περιοχές οι οποίες εξυπηρετούνται από έναν δορυφόρο, θεωρούνται επικερδείς για Σελίδα 4 Κεφάλαιο 1 ο : Σύγχρονες Δορυφορικές Επικοινωνίες

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 4 ο : ορυφορικές τροχιές

Μάθηµα 4 ο : ορυφορικές τροχιές Μάθηµα 4 ο : ορυφορικές τροχιές Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Tις σηµαντικότερες κατηγορίες δορυφορικών τροχιών Τους παράγοντες που οδηγούν στην επιλογή συγκεκριµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ. Παπαδοπούλου Σοφιάννα. Περίληψη

ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ. Παπαδοπούλου Σοφιάννα. Περίληψη ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ Παπαδοπούλου Σοφιάννα Περίληψη Οι δορυφόροι είναι ουράνια σώματα τα οποία μπορεί να μεταφέρουν είτε μια εικόνα ή οτιδήποτε άλλο. Το παρακάτω κείμενο έχει γραφτεί για να εξηγήσει σε τι περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Θ. Μιχαηλίδης Διάλεξη #5 Φαινόμενα και Μηχανισμοί Διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Καθ. Εμμανουήλ Βαρβαρίγος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικότερες έννοιες των δορυφορικών επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 12

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Δορυφορικές Επικοινωνίες Ορισμοί, Τροχιές, Συχνότητες, Γεωμετρία κάλυψης Βασικές έννοιες: 1.Διαστημικός σταθμός 2.Επίγειος δορυφορικός σταθμός 3.Διαστημική ραδιοεπικοινωνία 4.Διαστημικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο ονομάζεται κατά κύριο λόγο το τηλέφωνο που δεν εξαρτάται από καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής και δεν εξαρτάται από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή. Κινητό τηλέφωνο Πως λειτουργεί η κινητή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΥΤΗΤΑ. Το μέτρο της βαρυτικής αυτής δύναμης είναι: F G όπου M,

ΒΑΡΥΤΗΤΑ. Το μέτρο της βαρυτικής αυτής δύναμης είναι: F G όπου M, ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΛΞΗΣ Ο Νεύτωνας ανακάλυψε τον νόμο της βαρύτητας μελετώντας τις κινήσεις των πλανητών γύρω από τον Ήλιο και τον δημοσίευσε το 1686. Από την ανάλυση των δεδομένων αυτών ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS

7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS 7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS 7.1 GPS και άλλα συστήµατα προσδιορισµού θέσης GNSS Παράλληλα µε το GPS η πρώην Σοβιετική Ένωση προχώρησε στη δηµιουργία ενός παρόµοιου συστήµατος προσδιορισµού θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Γεώργιος Χ. Αλεξανδρόπουλος Διπλ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής MSc Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων & Εικόνων Εργαστήριο Ασυρμάτων Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Hohmann αλλαγής τροχιάς δορυφόρου και σχεδιασμός διαπλανητικών τροχιών

Μέθοδος Hohmann αλλαγής τροχιάς δορυφόρου και σχεδιασμός διαπλανητικών τροχιών Μέθοδος Hohmann αλλαγής τροχιάς δορυφόρου και σχεδιασμός διαπλανητικών τροχιών Διονύσης Στεφανάτος Ειδικός Επιστήμονας, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1. Εισαγωγή Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουμε μια απλή

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D.

Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D. Καθηγητής Ψηφιακών Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ Professor (1989 2003) Department of Electrical and Computer Engineering The

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης:

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: 3. Ποια είναι τα ασύρματα μέσα μετάδοσης; 4. Ποια τα βασικότερα μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 4 Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Δορυφορική τηλεόραση: Η εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος από επίγειους σταθμούς μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας Global Maritime Distress and Safety System Βασικά Χαρακτηριστικά Διεθνώς (IMO International Maritime Organization) συμφωνημένο σύνολο από διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης AIS Automatic Identification System Ορισμός Απαίτηση από τον ΙΜΟ (international Maritime Organization) από το 2004 (για πλοία με χωρητικότητας μεγαλύτερη από 300 gt) Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Στρίγκος Θεόδωρος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο el01222@mail.ntua.gr Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΘΕΜΑ: ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH TZΕΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ. 3507 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH Όλοι γνωρίζουμε ότι η εναλλαγή των 4 εποχών οφείλεται στην κλίση που παρουσιάζει ο άξονας περιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G)

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) *Generation = γενιά Το πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση GPS σε. πολυμέσων

Χρήση GPS σε. πολυμέσων Χρήση GPS σε εφαρμογές πολυμέσων Σωφρονιάδη Ειρήνη ΓΤΠ 61 2012 Τί είναι το Global Positioning System ; Το GPS είναι το παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης. Είναι ένα δίκτυο δορυφόρων σε τροχιά που μεταδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 006 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Ι, Πρακτικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα 1. Ν σταθμοί επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κοινού μέσου μετάδοσης χωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµαγνητικήακτινοβολία. ακτινοβολία. λmax (µm)= 2832/Τ(Κ) νόµος Wien. Ήλιος (Τ=6000 Κ) λmax=0.48 µm Γή (Τ=300 Κ) λmax=9.4 µm

Ηλεκτροµαγνητικήακτινοβολία. ακτινοβολία. λmax (µm)= 2832/Τ(Κ) νόµος Wien. Ήλιος (Τ=6000 Κ) λmax=0.48 µm Γή (Τ=300 Κ) λmax=9.4 µm Ηλεκτροµαγνητικήακτινοβολία ακτινοβολία λmax (µm)= 2832/Τ(Κ) νόµος Wien Ήλιος (Τ=6000 Κ) λmax=0.48 µm Γή (Τ=300 Κ) λmax=9.4 µm Μετρήσειςµετεωρολογικών µετεωρολογικώνδορυφόρων ορυφορική φωτογράφηση ραδιόµετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 7: Δορυφορικά Συστήματα. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των Στατιστικών Πολυκαναλικών Επικοινωνιών

Επισκόπηση των Στατιστικών Πολυκαναλικών Επικοινωνιών Επισκόπηση των Στατιστικών Πολυκαναλικών Επικοινωνιών Φυσικός (Bsc), Ραδιοηλεκτρολόγος (Msc, PhD) Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών, Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων

Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Δημήτρης Δεληκαράογλου Αναπλ. Καθ., Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Επισκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης Διακριτική ικανότητα δεδοµένων τηλεπισκόπησης Χωρική (Spatial resolution) πόσα µέτρα? Χρονική (Temporal resolution) πόσος χρόνος?

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Μήνυμα μήκους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά δίκτυα (4) Αγγελική Αλεξίου

Ευρυζωνικά δίκτυα (4) Αγγελική Αλεξίου Ευρυζωνικά δίκτυα (4) Αγγελική Αλεξίου alexiou@unipi.gr 1 Αποτελεσματική χρήση του φάσματος Πολυπλεξία και Διασπορά Φάσματος 2 Αποτελεσματική χρήση του φάσματος Η αποτελεσματική χρήση του φάσματος έγκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 2 ο : ορυφόρος και δορυφορική διαστηµική πλατφόρµα

Μάθηµα 2 ο : ορυφόρος και δορυφορική διαστηµική πλατφόρµα Μάθηµα 2 ο : ορυφόρος και δορυφορική διαστηµική πλατφόρµα Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Τη δοµή ενός τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου καθώς και το έργο που επιτελεί Την οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος Μελέτη της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας των δικτύων κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Το αντικείμενο είναι τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. Οι δορυφόροι του συστήµατος GPS. GPS Block Ι. GPS Block ΙΙ και ΙΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. Οι δορυφόροι του συστήµατος GPS. GPS Block Ι. GPS Block ΙΙ και ΙΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A Οι δορυφόροι του συστήµατος GPS GPS Block Ι Η σειρά δορυφόρων GPS Block Ι (Demonstration) ήταν η πρώτη σειρά δορυφόρων και είχε δοκιµαστικό χαρακτήρα, ακολουθήθηκε από την επόµενη επιχειρησιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. ΘΕΜΑ 1ο α. Τι εννοούμε με τον όρο διαμόρφωση; Ποιο σήμα ονομάζεται φέρον, ποιο διαμορφωτικό και ποιο διαμορφωμένο;

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. ΘΕΜΑ 1ο α. Τι εννοούμε με τον όρο διαμόρφωση; Ποιο σήμα ονομάζεται φέρον, ποιο διαμορφωτικό και ποιο διαμορφωμένο; ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες

Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Ποιες είναι οι ζώνες συχνοτήτων που χρησιµοποιούνται στις δορυφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Θυρόφραγµα υπό Γωνία

Θυρόφραγµα υπό Γωνία Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων 247 Θυρόφραγµα υπό Γωνία Κ.. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.. ΡΕΤΣΙΝΗΣ Ι.. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Περίληψη Στην πειραµατική αυτή

Διαβάστε περισσότερα

2. Η μονάδα μέτρησης της στροφορμής στο σύστημα S.I. είναι. m s. δ. 1 J s. Μονάδες 5. m s

2. Η μονάδα μέτρησης της στροφορμής στο σύστημα S.I. είναι. m s. δ. 1 J s. Μονάδες 5. m s ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 10: Ψηφιακή Μετάδοση Βασικής Ζώνης Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Παρουσίαση των πινάκων αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 3 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst15

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματες Ζεύξεις - Εργαστήριο

Ασύρματες Ζεύξεις - Εργαστήριο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ασύρματες Ζεύξεις - Εργαστήριο Εξάμηνο 6 o Ακ. Έτος: 2015-2016 5 ο Εργαστήριο: Υπολογισμο ς απωλειων δια δοσης με χρη ση εμπειρικων μοντε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ Α.Μ 4160 Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Aντωνιδάκης Μανόλης Χανιά, Σεπτέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη των ανθρώπων για ασύρματη επικοινωνία από απόσταση έδωσε το έναυσμα στους επιστήμονες της εποχής, πριν περίπου 116 χρόνια, να ασχοληθούν περαιτέρω με την εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Δηµήτρης Δούνας

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Spy Equipment Συστήματα παρακολούθησης

Spy Equipment Συστήματα παρακολούθησης ή συστήματα συλλογής πληροφοριών είναι μια ξεχωριστή τεχνολογία στον τομέα της ηλεκτρονικής αλλά και πληροφορικής που είναι σε θέση με την ανάλογη τεχνογωσία που έχει ο κάτοχος των συστημάτων αυτών να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Young 12.1-12.7 Ζήσος Κεφ.8

ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Young 12.1-12.7 Ζήσος Κεφ.8 ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Young 1.1-1.7 Ζήσος Κεφ.8 ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΔΙΟ ΕΝΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΜΑΖΑΣ- ΓΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι κύκλος αλλά έλλειψη. Αυτό σηµαίνει πως η Σελήνη δεν απέχει πάντα το

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι κύκλος αλλά έλλειψη. Αυτό σηµαίνει πως η Σελήνη δεν απέχει πάντα το ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι κύκλος αλλά έλλειψη. Αυτό σηµαίνει πως η Σελήνη δεν απέχει πάντα το ίδιο από τη Γη. Τα δύο σηµεία που έχουν ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών 1.1 Βασικές μετατροπές Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών Όταν μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός μεγεθών σχετικών με στάθμες ισχύος εκπεμπόμενων σημάτων, γίνεται χρήση και της λογαριθμικής κλίμακας με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αστρονομία τι θα κάνουμε δηλαδή??? Ήλιος, 8 πλανήτες και πάνω από 100 δορυφόροι τους. Το πλανητικό μας σύστημα Οι πλανήτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Δορυφορικές μετρήσεις στο IR. Θεωρητική θεώρηση της τηλεπισκόπισης της εκπομπήςτηςγήινηςακτινοβολίαςαπό δορυφορικές πλατφόρμες. Μοντέλα διάδοσης της υπέρυθρης ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Ανδρέας Φράγκου Λεμεσός 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1ο - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 1-1 Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυο (Network) Δύο οι περισσότεροι υπολογιστές ή άλλα πληροφορικά μέσα (π.χ. εκτυπωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013. Στόχος: 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013 Άσκηση 4 Η κατανόηση βασικών εννοιών όσον αφορά τη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τις βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τις βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 11: Ψηφιακή Διαμόρφωση Μέρος Α Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Περιγραφή διαμόρφωσης παλμών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_2007-2008 ΔΕ.1: Ποιότητα Υπηρεσιών, κινητικότητα και ενεργειακή κατανάλωση σε Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα (WiFi) Περίληψη: Στόχος της παραπάνω διπλωματικής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΗΜΑΤΑ DVB-S2

ΠΡΟΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΗΜΑΤΑ DVB-S2 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΗΜΑΤΑ DVB-S2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3 ο ΚΕΦΛΙΟ ΚΕΦΛΙΟ 3 Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΛΙΟΥ 3 3.1 Ερωτήσεις σχολικού βιβλίου 1. Ποιος είναι ο σκοπός της αξιολόγησης της τεχνολογίας; 2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα