Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ: ΤΟ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ: ΤΟ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ"

Transcript

1 e -Journal of Science & Technology (e-jst) e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 83 Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ: ΤΟ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Δρ. Μυλωνόπουλος Δημήτρης 1 και Κοντουδάκη Αικατερίνη 2 1. Τ.Ε.Ι. Πειραιά / Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, 2. Στέλεχος Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, Περίληψη Βασική παράμετρος για την τουριστική ανάπτυξη μιας χώρας είναι η προβολή της στο εξωτερικό. Για την αποτελεσματικότερη τουριστική προβολή απαιτείται η συνεργασία του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα της χώρας. Οι Σκανδιναβικές χώρες έχουν διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο τρόπο συνεργασίας του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα τουρισμού ώστε να μπορεί να αναδειχθεί ως παράδειγμα για άλλες χώρες. Αυτό το Σκανδιναβικό παράδειγμα αναλύεται στην παρούσα μελέτη. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: συνεργασία δημοσίου ιδιωτικού τομέα, τουριστική προβολή, Σκανδιναβικές χώρες 1. Εισαγωγή Ο τουρισμός, ως δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου και ως βασικό κοινωνικό αγαθό για τις αναπτυγμένες χώρες, έχει παρουσιάσει τεράστια αύξηση στη μεταπολεμική περίοδο, ιδιαίτερα μετά το 1970, και αποτελεί ένα από τους δυναμικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας (Μυλωνόπουλος & Κοντουδάκη, 2007:22). Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, αποτελεσματικός αποδεικνύεται ο τουριστικός προορισμός που μπορεί να ικανοποιήσει πληρέστερα τις ανάγκες ενός απαιτητικού τουριστικού κοινού. Για την επίτευξη της αποτελεσματικότητας, σε πολλές χώρες εμπεδώνεται η θεσμική συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του τουρισμού. Παραδοσιακά, το φορτίο της ευθύνης για την τουριστική ανάπτυξη ανήκει στο δημόσιο τομέα, τουλάχιστον όταν η τουριστική ανάπτυξη είναι στα πρώτα στάδια. Οι κυβερνήσεις πάντοτε διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού και στην προώθηση των χωρών τους ως τουριστικών προορισμών (Airey, 1983: ; Elliot, 1997:8; Μυλωνόπουλος - Μέντης & Μοίρα, 2003: ). Αργότερα όμως το φορτίο ευθύνης μεταφέρεται βαθμιαία στον ιδιωτικό τομέα. Την τελευταία δεκαετία υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις απεμπλοκής των κρατικών αρχών από τον τουρισμό. Το φαινόμενο αυτό έχει προκαλέσει την κατάργηση αρκετών τοπικών ευθυνών και δραστηριοτήτων του κράτους στον τομέα του τουρισμού, προς χάρη των περιφερειακών και τοπικών αρχών και κυρίως του ιδιωτικού τομέα. Έτσι, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μοιράζονται την ευθύνη μέσα σε πλαίσιο συνεργασίας για την ανάπτυξη του τουρισμού με ένα τρόπο που είναι οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και περιβαλλοντικά βιώσιμος. Το μάρκετινγκ και η διαφήμιση είναι τα κύρια πεδία τουρισμού στα οποία αναπτύσσεται η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού απέδειξε ότι η τάση αυτή κατέληξε σε ένα αυξανόμενο διαχωρισμό του μάρκετινγκ και της διαφήμισης από τις υπόλοιπες λειτουργίες και 83

2 e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας e-journal of Science & Technology (e-jst) 84 δραστηριότητες των εθνικών διοικήσεων τουρισμού. Σε πολλές χώρες έχουν δημιουργηθεί ημιδημόσιοι εθνικοί οργανισμοί τουρισμού ή αναγνωρίζονται από την πολιτεία ως αυτόνομα σώματα με εμβέλεια σε εθνικό επίπεδο και αποστολή την προώθηση του εισερχόμενου διεθνούς τουρισμού. Στη συνεργασία αυτή εμπλέκονται και περιφερειακοί και τοπικοί φορείς (UNWTO, 2001). Οι εθνικές διοικήσεις τουρισμού αναλαμβάνουν ρόλο συντονιστή των διαφόρων φορέων τουρισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα τουριστικής πολιτικής και προγραμματισμού. Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εστιάζεται στην προσπάθεια να καταστεί ελκυστικός ένας τουριστικός προορισμός. Μελέτες περιπτώσεων που υπογραμμίζουν παραδείγματα συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη προϊόντων δείχνουν ότι η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων συμβάλλει στην αυξημένη ενίσχυση, διαφοροποίηση και ανταγωνιστικότητα, χωρίς να γίνεται απαραίτητο θέμα η διευκόλυνση αυξημένης χρηματοδότησης. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει διάχυτη η ανησυχία σχετικά με τον τρόπο που οι κυβερνήσεις δικαιολογούν τη χρήση χρημάτων των φορολογούμενων πολιτών για την υποστήριξη και προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος για τον οποίο οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σουηδίας αποφάσισαν να αποσυρθούν από την τουριστική προώθηση και το μάρκετινγκ παρόλο που η τελευταία άλλαξε αργότερα την άποψή της επί του θέματος. Μολονότι φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη αποδοχή της φιλοσοφίας της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι ανάπτυξης της θεωρίας και εφαρμογής της στην πράξη. Η δομή και ο σκοπός εξαρτώνται από τις τοπικές συνθήκες, όπως η φάση της τουριστικής ανάπτυξης του προορισμού και η έκταση στην οποία ο ιδιωτικός τομέας είναι ικανός να αναλάβει μέρος της ευθύνης για την ανάπτυξη του τουρισμού. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει ένα μόνο ορθό πρότυπο ή μοντέλο. Ένα από αυτά είναι το Σκανδιναβικό παράδειγμα. 2. To Σκανδιναβικό παράδειγμα Η Σκανδιναβική χερσόνησος βρίσκεται στη βορειοδυτική Ευρώπη. Με τον όρο Σκανδιναβία εννοούνται τρεις χώρες, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Δανία, οι οποίες παρουσιάζουν ιστορική, πολιτιστική, αλλά και γλωσσική συγγένεια. Συχνότατα στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η Φιλανδία, οι κάτοικοι της οποίας έχουν γλωσσική συγγένεια με τις άλλες τρεις χώρες (Μοίρα, 1999:57). Οι σκανδιναβικές αυτές χώρες λόγω των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν και της γεωγραφικής θέσης τους, μακριά από τις ευρωπαϊκές τουριστικές αγορές, προσπαθούν μέσα από την ορθολογικότερη αξιοποίηση της συνεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να δημιουργήσουν φορείς με σκοπό να επιτύχουν την αποτελεσματικότερη προβολή των χωρών τους και να τις καταστήσουν ελκυστικές ως τουριστικούς προορισμούς Νορβηγία. Η ευθύνη για την άσκηση τουριστικής πολιτικής στη Νορβηγία ανήκει στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας το οποίο περιλαμβάνει έξι τμήματα δηλ. Διοικητικό, Ακινήτων, Οικονομικής Πολιτικής, Θαλάσσιας Πολιτικής, Εμπορικής Πολιτικής και Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο τουρισμός ως αρμοδιότητα υπάγεται στο Τμήμα Οικονομικής Πολιτικής (Norvegian Industry of Trade and Industry, 2007:73). (1), 6, Jan

3 e -Journal of Science & Technology (e-jst) e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 85 Από την 1η Ιανουαρίου του 2004, ο οργανισμός δημόσιου χαραχτήρα «Innovation Norway» αντικατέστησε 4 παλαιότερους οργανισμούς 1 και από τότε είναι υπεύθυνος για την προβολή και προώθηση του προορισμού Νορβηγία στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της χώρας. Η «Innovation Norway» συνδράμει στην αξιοποίηση του δυναμικού όλων των περιφερειών σε όρους καινοτομίας, διεθνοποίησης και προώθησης (Norvegian Industry of Trade and Industry, 2007:62-69). Αξίζει να σημειωθεί ότι παραδοσιακά η εγχώρια προβολή και προώθηση είναι αρμοδιότητα κυρίως της ίδιας της τουριστικής βιομηχανίας με γενναίες συνεισφορές από την τοπική αυτοδιοίκηση. Από το 2003, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δρομολόγησε κονδύλια για την προβολή της Νορβηγίας στο εσωτερικό κοινό και μόνο από το 2007 και μετά εξασφαλίστηκε η δυνατότητα άντλησης κονδυλίων για τον ίδιο σκοπό από το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας. Σχετικά με την προβολή και προώθηση του προορισμού Νορβηγία, στόχος της κυβέρνησης της χώρας είναι η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς του. Μια καλή εθνική φήμη είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διεθνή επιρροή οποιασδήποτε χώρας. Ως εκ τούτου, η τουριστική προβολή της Νορβηγίας στοχεύει στη δημιουργία καλής φήμης και θετικής εικόνας που να κινεί το ενδιαφέρον και να προσδίδει εμπιστοσύνη υπέρ της χώρας μέσω συστηματικών και μακροπρόθεσμων προσπαθειών. Για τη δημιουργία αυτής της εικόνας, η κυβέρνηση ίδρυσε ένα forum, στο οποίο προεδρεύει ο Υπουργός Εξωτερικών. Σ αυτό συμμετείχαν επίσης ειδικοί του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και ακαδημαϊκοί στους κλάδους του πολιτισμού, του εμπορίου και της βιομηχανίας προκειμένου από κοινού να αποφασίσουν με ποιο τρόπο και σε ποιους τομείς μπορούν να συντονιστούν στρατηγικές για την ενίσχυση της νορβηγικής αναγνωρισιμότητας. Αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η κατάρτιση σχετικού σχεδίου για τις νορβηγικές αντιπροσωπείες της αλλοδαπής, το οποίο τους καθοδηγεί βάσει των αξιών που έχουν προκριθεί. Κάθε αντιπροσωπεία της αλλοδαπής οφείλει να αναπτύσσει τη δική της στρατηγική ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεται. Η δημόσια χρηματοδότηση της προβολής στοχεύει να συμπληρώσει και να ενισχύσει τις συνεισφορές του ίδιου του τουριστικού επιχειρηματικού κλάδου. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας, η χρηματική συνεισφορά των τουριστικών επιχειρηματιών τίθεται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις διαφημιστικές εκστρατείες της Innovation Norway και θα πρέπει η ιδιωτική χρηματοδότηση να είναι τουλάχιστον ίση με την δημόσια χρηματοδότηση. Σε επίπεδο κατανομής έργου, οι κεντρικές αρχές χρηματοδοτούν επιτελικές δραστηριότητες όπως την οικοδόμηση ταυτότητας ενώ η τουριστική βιομηχανία χρηματοδοτεί δραστηριότητες που ενισχύουν τις πωλήσεις. Σε επίπεδο αγορών-στόχου, η Innovation Norway κατευθύνει τις προσπάθειές της σε τρεις κυρίως τύπους αγορών. Οι πρώτες συνιστούν τις κύριες τουριστικές αγορές της Νορβηγίας όπου η χώρα ως προορισμός προβάλλεται απευθείας στους τουρίστες-καταναλωτές (Consumer markets) π.χ. Γερμανία, Ολλανδία. Στις δεύτερες η προώθηση δρομολογείται προς τους διανομείς (Sector markets) π.χ. Πολωνία, Κίνα και στις τρίτες οι προσπάθειες στοχεύουν στη δημιουργία δικτύων διανομής στις αναπτυσσόμενες αγορές (Developing markets) π.χ. Ινδία. 1 Οι οργανισμοί αυτοί ήταν το Norwegian Tourist Board, το Norwegian Trade Council, το Norwegian Industrial & Regional Development Fund (SND) και το Government Consultative Office for Inventors (SVO). 85

4 e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας e-journal of Science & Technology (e-jst) 86 Ένα άλλο σημαντικό προωθητικό εργαλείο για το νορβηγικό τουρισμό θεωρείται η προβολή της χώρας μέσα από κινηματογραφικές ταινίες και διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η προβολή μιας κινηματογραφικής ταινίας προσδίδει δυναμική στην τουριστική ροή προς μια χώρα (Moira Mylonopoulos Kondudaki, 2009: ). Χαρακτηριστικά, η Κυβέρνηση χρηματοδότησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα της Naturvisjon για την παραγωγή μιας σειράς ντοκιμαντέρ σχετικών με το φυσικό περιβάλλον της χώρας που απευθύνονται σε κοινό του εξωτερικού με σκοπό να προβάλλει τη χώρα ως τουριστικό προορισμό. Περαιτέρω, η Innovation Norway, η εταιρεία Bergans και η Nordisk Film υπέγραψαν μια συμφωνία για την παραγωγή σειράς 71 τηλεοπτικών επεισοδίων σχετικών με τη βόρεια σκανδιναβική κουλτούρα. Η σειρά αυτή προβλήθηκε στην Ολλανδία και στο Βέλγιο κατά την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2008 και πλαισιώθηκε με μια σχετική επικοινωνιακή καμπάνια της Innovation Norway. Επίσης, επιδιώκεται και η κινηματογράφηση ξένων ταινιών στη Νορβηγία μέσω της στενής συνεργασίας της Innovation Norway με την Norwegian Film Commission. Σύμφωνα με την τελευταία, ο αριθμός των ξένων παραγωγών στη χώρα έχει αυξηθεί. Άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες διεθνούς εμβέλειας μπορεί να έχουν θετικές συνέπειες και για την τουριστική βιομηχανία μέσω της προβολής της Νορβηγίας ως πολιτιστικής κοιτίδας. Σημαντικό προς αυτή την κατεύθυνση θεωρείται το έργο των Music Export Norway και Music Information Centre Norway που προωθούν την αναγνωρισιμότητα της χώρας μέσω της νορβηγικής μουσικής. Επίσης αντίστοιχη προσπάθεια καταβάλλεται για την προώθηση των Νορβηγών συγγραφέων στο εξωτερικό μέσω της NORLA Norwegian Literature Abroad. Το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει εκχωρήσει στην Innovation Norway την αρμοδιότητα ανάπτυξης και διατήρησης του επίσημου ταξιδιωτικού portal του προορισμού Νορβηγία το Visitnorway.com. Μέσω του ιστότοπου, ο πλοηγούμενος έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει το επόμενο ταξίδι του στη Νορβηγία ενώ η μηχανή αναζήτησης του οργανισμού του παρέχει τη δυνατότητα εξοικείωσης με ποικίλες ταξιδιωτικές εμπειρίες που προσφέρει ο προορισμός. Επίσης, ο επισκέπτης μπορεί να έρθει σε επαφή με τον διαδραστικό χάρτη της χώρας. Η προσέγγιση των επισκεπτών είναι στοχευμένη ανά χώρα προέλευσης (Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ρωσία, Ισπανία, Σουηδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Πολωνία, Κίνα) ενώ στην ίδια βάση τους προσφέρονται και ειδικευμένες ταξιδιωτικές προσφορές 2. Στο site του, ο Οργανισμός προβάλλει την εγγύτητά του στον Αρκτικό Κύκλο και την εμπειρία που συνεπάγεται το ταξίδι στα νορβηγικά φιορδ με τα ψηλά βουνά και τα παγόβουνα. Στους διοργανωτές συνεδρίων, η Νορβηγία προβάλλεται ως ιδανικός προορισμός για εταιρείες που επιζητούν σύγχρονες εγκαταστάσεις σε καθαρό, ανέπαφο περιβάλλον, όπου κυριαρχεί το φυσικό τοπίο. Τα ταξίδια κινήτρων περιλαμβάνουν πολλές υπαίθριες, ενεργητικές δραστηριότητες, όπως rafting, φαλαινοθηρικό safari, αναπαραστάσεις μαχών των Vikings κ.λπ Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια χώρα με εκτενή ακτογραμμή, με πλούσια αλπική χλωρίδα και πανίδα, με λίμνες, με αξιόλογη πολιτιστική ζωή και με ανοικτούς πολιτιστικούς χώρους. Νοτιοανατολικά του κέντρου της Στοκχόλμης δημιουργήθηκε το 1891 το Skansen Park, το πρώτο ανοιχτό μουσείο - ιστορικό και λαογραφικό- στον κόσμο, όπου αναπαρίσταται ο τρόπος ζωής των Σουηδών από την 2 (1), 6, Jan

5 e -Journal of Science & Technology (e-jst) e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 87 αρχή της εμφάνισής τους στη χώρα. Η Στοκχόλμη θεωρείται η πρωτεύουσα των μουσείων καθώς ο αριθμός τους υπερβαίνει τα 70. Για τη διαμόρφωση της τουριστικής πολιτικής της Σουηδίας αρμόδιο είναι το Υπουργείο Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Επικοινωνιών όπως μετονομάσθηκε το πρώην Υπουργείο Βιομηχανίας, Απασχόλησης και Επικοινωνιών. Στον κύκλο αρμοδιοτήτων του ανήκει (Ζαχαράτος, 2006: ; Swedish Ministry of Industry, Employment and Communications, 2005:1-24) α) η περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική και η βελτίωση των υποδομών σε όλη τη χώρα, β) η εκπροσώπηση των σουηδικών τουριστικών συμφερόντων στους Διεθνείς Οργανισμούς και γ) η ανάπτυξη και διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα τουρισμού. Η ανάπτυξη του σουηδικού τουρισμού στηρίζεται σε πέντε άξονες 3 α) στην εκπαίδευση, έρευνα και ανάπτυξη, β) στη χρηματοδότηση και φορολογική πολιτική, γ) στην ανάπτυξη των υποδομών, δ) στην ανάπτυξη συνεργασίας και ε) στην οικοδόμηση εικόνας και ταυτότητας. Το έτος 2005 υιοθετήθηκε από τη σουηδική κυβέρνηση η μακράς διάρκειας πολιτική για την ανταγωνιστικότητα του σουηδικού τουρισμού. Ο νέος στόχος της εθνικής τουριστικής πολιτικής αποσκοπούσε στην καθιέρωση της Σουηδίας ως ιδιαίτερα ελκυστικού προορισμού και στη διασφάλιση μακροπρόθεσμα της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού κλάδου. Έτσι η πολιτική αυτή κινείται σε δύο άξονες, ο πρώτος αναφέρεται στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας που θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην αύξηση των θέσεων εργασίας και ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στην αποτελεσματική στρατηγική προβολής και προώθησης της σουηδικής τουριστικής αγοράς ώστε να καταστούν οι περιφέρειες ελκυστικοί τουριστικοί προορισμοί. Η αρμοδιότητα επίτευξης των δύο στόχων ανήκει αντίστοιχα στη Σουηδική Τουριστική Αρχή και στο Σουηδικό Ταξιδιωτικό και Τουριστικό Συμβούλιο. Δράσεις αναλαμβάνονται τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στο τοπικό επίπεδο, οι συνέργειες οδηγούν στην ίδρυση και λειτουργία τοπικών γραφείων παροχής πληροφοριών. Γενικότερα, η τουριστική πολιτική περιλαμβάνει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την περιφερειακή πολιτική, την εκπαιδευτική πολιτική, την πολιτική απασχόλησης, την πολιτιστική πολιτική, την πολιτική για τον αθλητισμό, την πολιτική μεταφορών και υποδομών, την πολιτική προστασίας του καταναλωτή, την αγροτική πολιτική κ.λπ. Η Σουηδική Τουριστική Αρχή 4 (Swedish Tourist Authority) αποτελεί αμιγώς κρατική υπηρεσία, με κύρια αποστολή την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας και των κρατικών φορέων της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής διοίκησης. Επίσης σημαντική αρμοδιότητα της αρχής αυτής είναι η συλλογή στατιστικών στοιχείων για τον τουρισμό. Το έτος 2005, ιδρύθηκε ο Οργανισμός για την Οικονομική και την Περιφερειακή Ανάπτυξη, ο Nutek, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη δυναμική ανάπτυξη όλων των περιφερειών της Σουηδίας. Ο Οργανισμός αυτός αποτέλεσε τον εκτελεστικό βραχίονα της κυβερνητικής πολιτικής. Ειδικά στον τουριστικό τομέα ο Οργανισμός έχει ως αποστολή την προώθηση της επιχειρηματικότητας καθώς και την υιοθέτηση νέων μεθόδων παραγωγής και δημιουργίας νέων τουριστικών προϊόντων. 3 European Commission (2004), Annual Tourism Reports, Year 2003, SE in 4 European Commission, Annual Tourism Reports, Years , SE in 87

6 e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας e-journal of Science & Technology (e-jst) 88 Το Σουηδικό Ταξιδιωτικό και Τουριστικό Συμβούλιο (STTC) συντίθεται από την σουηδική τουριστική βιομηχανία και το σουηδικό κράτος σε αναλογία 50/50. Είναι δηλαδή ένας οργανισμός που βασίζεται στη συνέργεια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα του τουρισμού. Έχει την αρμοδιότητα της εφαρμογής από κοινού δραστηριοτήτων προβολής και προώθησης της Σουηδίας στο εξωτερικό. Επίσης έχει την ευθύνη διαχείρισης των γραφείων τουρισμού που λειτουργούν σε πόλεις του εξωτερικού. Η χρηματοδότηση του STTC προέρχεται από το κράτος για τις κύριες δραστηριότητές του και από την τουριστική βιομηχανία για συγκεκριμένα προγράμματα. Με το νόμο του 2005, η ευθύνη για την τουριστική προώθηση της Σουηδίας επιμερίσθηκε μεταξύ του STTC και της Nutek. Στη συνέχεια το STTC αντικαταστάθηκε από τη Visit Sweden, το σύγχρονο σουηδικό Οργανισμό Προβολής και Προώθησης που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Επικοινωνιών. Η Visit Sweden περιλαμβάνει α) υλικό σχετικό με την οικοδόμηση της εικόνας του προορισμού. Το υλικό αυτό γράφεται από τη Visit Sweden ως μέρος της αρμοδιότητάς της που έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Επικοινωνιών για την προβολή και προώθηση της χώρας, προσφέρει επισκόπηση των κύριων τουριστικών πόλων έλξης της Σουηδίας, β) υλικό σχετικό με τους εταίρους του οργανισμού από την ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία της χώρας π.χ. μια συγκεκριμένη τοποθεσία, γ) υλικό εμπορικού χαρακτήρα. Αυτό το υλικό αντιπροσωπεύει την αγορά διαφημιστικού χώρου από όσους επιθυμούν να προβάλλουν τα τουριστικά προϊόντα τους μέσω του ιστότοπου του οργανισμού. Ο ιστότοπος της Visit Sweden απευθύνεται σε τέσσερις διακριτές κατηγορίες κοινού, στους ιδιώτες (ταξιδιώτες), στους εταίρους της σουηδικής τουριστικής βιομηχανίας, στους ανθρώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και στους διοργανωτές συνεδρίων. Μέσω του ιστότοπου παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο η δυνατότητα να εγγραφεί ως συνδρομητής σε μηνιαία ενημερωτικά έντυπα, δελτία τύπου, φυλλάδια κ.λπ. Επίσης ο Οργανισμός έχει δημιουργήσει ηλεκτρονικό γραφείο τύπου. Οι τουριστικοί ακόλουθοι επικοινωνίας του Οργανισμού είναι πάντοτε σε ετοιμότητα να συνδράμουν τους ανθρώπους των ΜΜΕ σε ότι αφορά το σουηδικό τουρισμό. Σε εθνικό επίπεδο λειτουργεί επιπρόσθετα το ειδικό συμβούλιο για την εικόνα της Σουηδίας (Image Sweden). Η διοίκησή του αποτελείται κυρίως από επαγγελματίες του χώρου των τουριστικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων προβολής και προώθησης. Ιδρύθηκε το έτος 1992 για να αντικαταστήσει τον Εθνικό Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Προώθησης. Κυβερνητική πρόθεση ήταν η μείωση της χρηματοδότησης του Οργανισμού από τον κρατικό προϋπολογισμό, στη λογική του περιορισμού του ρόλου του κράτους στην εξασφάλιση πόρων για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή. Η αδυναμία όμως της τουριστικής βιομηχανίας να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου την προώθηση του σουηδικού τουριστικού προϊόντος εξανάγκασε την κυβέρνηση να προβεί σε αναθεώρηση της απόφασής της. Για την τουριστική προβολή της Στοκχόλμης λειτουργεί ο Δημοτικός Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Προώθησης που φιλοδοξεί να καταστήσει τη Στοκχόλμη τουριστική πρωτεύουσα της Σκανδιναβίας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται από διακριτό τμήμα του ιστότοπου του οργανισμού στην προώθηση της αγοράς κρουαζιέρας Δανία. Η Δανία, αποτελώντας στο παρελθόν μια παγκόσμια υπερδύναμη, γνωστή ως η χώρα, όπου ο ήλιος ποτέ δεν δύει και με κτήσεις από τη Γροιλανδία μέχρι τις (1), 6, Jan

7 e -Journal of Science & Technology (e-jst) e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 89 δυτικές Ινδίες έχοντας υπό τον έλεγχό της κατά το 15 ο και 16 ο αιώνα και τα τεράστια εδάφη της Σουηδίας και Νορβηγίας θεωρείται σήμερα ως μια νεωτεριστική και εκσυγχρονισμένη κοινωνία. Η πρωτεύουσα της χώρας Κοπεγχάγη που σημαίνει «το λιμάνι των εμπόρων» αποτελεί την πύλη για τη Βαλτική θάλασσα και τον Σκανδιναβικό βορρά και θεωρείται η πρωτεύουσα της κρουαζιέρας στη Βαλτική. Η Δανία έχει τρία επίπεδα τουριστικών αρχών που δρουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική σφαίρα αρμοδιότητας. Λειτουργούν σχετικά ανεξάρτητα μεταξύ τους και υποστηρίζονται από διαφορετικές συμπράξεις 5. Η αρμοδιότητα για την άσκηση και τη διαμόρφωση της τουριστικής πολιτικής στη Δανία ανήκει στο Υπουργείο Οικονομίας και Επιχειρηματικών Υποθέσεων (πρώην Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας). Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου ανήκουν α) ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εθνική ανάπτυξη του τουρισμού, β) η διαφύλαξη και η ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της χώρας, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές, γ) η δόμηση και η διαχείριση του εθνικού «τουριστικού δικτύου» (Holier, 1993:18). Στους κόλπους του Υπουργείου λειτουργεί ειδική Επιτροπή για τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής, η οποία παρέχει στον Υπουργό υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα. Στην ειδική αυτή επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις κυριότερες επαγγελματικές ενώσεις του τουρισμού. Η Επιτροπή για την τουριστική πολιτική της Δανίας συνιστά ένα όργανο διαβούλευσης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του τουρισμού. (Can Seng Ooi, 2006: 9-14). Σε περιφερειακό επίπεδο, η Δανία διαθέτει οκτώ περιφερειακές αναπτυξιακές τουριστικές εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές δημιουργήθηκαν από τη σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα τουρισμού. Μέχρι το έτος 2002 συγχρηματοδοτούνταν και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Από το έτος 2003 οι πόροι τους προέρχονται κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα και επικουρικά από τις περιφερειακές αρχές. Τα τοπικά συμβούλια δήμων και κοινοτήτων είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση στρατηγικών που θα οδηγήσουν στην τουριστική ανάπτυξη. Στον κύκλο των αρμοδιοτήτων τους περιλαμβάνεται η παροχή πληροφοριών στους τουρίστες μέσω των αντίστοιχων γραφείων. Σε επίπεδο προβολής και προώθησης του τουρισμού αρμόδιο είναι το εθνικό τουριστικό συμβούλιο (Danish Tourist Board s Government Department) με κύριους στόχους α) το συντονισμό της προβολής της Δανίας ως τουριστικού προορισμού τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και β) η παρακολούθηση και η ανάλυση των τουριστικών αγορών. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 το Συμβούλιο εγκαινίασε ένα ευρύ διάλογο με όλους τους φορείς της τουριστικής βιομηχανίας, δημόσιους και ιδιωτικούς, σχετικά με το όραμα του δανέζικου τουρισμού για την περίοδο μέχρι το 2010 (A New Vision for Danish Tourism 2010). Ο διάλογος διεξήχθη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και διαμόρφωσε το πλαίσιο ανάπτυξης του δανέζικου τουρισμού (DTB, 2010). Το 2004 ο Οργανισμός Visit Denmark αντικατέστησε το Συμβούλιο και ξεκίνησε τη διαδικασία οικοδόμησης της τουριστικής εικόνας της Δανίας υιοθετώντας ως λογότυπο την κόκκινη καρδιά. Ο Visit Denmark επιχειρεί ειδικότερα να προωθήσει μια 5 Ministries/Ministry-Of-Economic-And-Business-Affairs/ European Commission, Annual Tourism Reports, Year 2003 & 2004, Summary Table, DK in 89

8 e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας e-journal of Science & Technology (e-jst) 90 περισσότερο ελκυστική και ολοκληρωμένη εικόνα της Δανίας ως τόπου προσέλκυσης τουριστών. Ο Visit Denmark, αναγνωρίζοντας την αξία του εμπορικού μεσολαβητή στην πώληση του τουριστικού προϊόντος, σχεδίασε ένα ειδικό εβδομαδιαίο ταξιδιωτικό οδηγό με σκοπό να ενημερώνεται ο ταξιδιωτικός πράκτορας συνεχώς για τον τουριστικό προορισμό Δανία. Επίσης μέσω αυτού προωθείται δυναμικά ο τουρισμός πόλεων, ο παράκτιος τουρισμός και ο τουρισμός κρουαζιέρας. Ο Οργανισμός, σε μια συνεχή προσπάθεια υποστήριξης της ταξιδιωτικής βιομηχανίας διοργανώνει συναντήσεις στα πλαίσια των οποίων οι ταξιδιωτικοί πράκτορες άλλων κρατών έρχονται σε επαφή με εκπροσώπους της δανέζικης τουριστικής προσφοράς, διοργανώνει επισκέψεις για τους εκπροσώπους της ταξιδιωτικής βιομηχανίας άλλων κρατών, παρέχει φυλλάδια και άλλο πληροφοριακών υλικό. Ιδιαίτερη θέση στον ιστότοπο του Visit Denmark κατέχει ο συνεδριακός τουρισμός, ο εκθεσιακός τουρισμός και ο τουρισμός ταξιδίων κινήτρων. Για την προώθησή του, προτείνονται ταξίδια εξοικείωσης ώστε ο διοργανωτής συνεδρίων να γνωρίσει τον προορισμό Δανία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενημέρωση των δημοσιογράφων και γενικότερα των εκπροσώπων των ΜΜΕ, στους οποίους παρέχονται κίνητρα για τη συγγραφή άρθρων και τη δημιουργία ταινιών που αναφέρονται στις διάφορες πτυχές της Δανίας και στις ποικίλες μορφές τουρισμού που παρέχει. Στην ευρύτερη περιοχή της Κοπεγχάγης λειτουργεί επίσημος Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Προώθησης. Οι ρίζες του Οργανισμού αυτού ανάγονται στο 1887 όταν ιδρύθηκε ο πρώτος τουριστικός οργανισμός πόλης. Σήμερα, η Wonderful Copenhagen αποτελεί το επίσημο Γραφείο Συνεδρίων της πόλης, το οποίο ασχολείται με όλες τις πτυχές της ως τουριστικού και ταξιδιωτικού προορισμού δηλ. προώθηση, προβολή, στρατηγικό σχεδιασμό, παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, δημόσιες σχέσεις, αποστολή και διανομή φυλλαδίων, στατιστικά στοιχεία, αναλύσεις. Επίσης λειτουργεί και ως γραφείο πληροφοριών Φιλανδία. Μέχρι το 2000 η αρμοδιότητα για την τουριστική ανάπτυξη της Φιλανδίας ανήκε στις περιφέρειες (Ministry of Trade &Industry, 2007:4). Οι περιφερειακές αρχές δηλ. οι επαρχιακές δημόσιες υπηρεσίες και τα περιφερειακά συμβούλια, διαχειρίζονταν τους ανάλογους δημόσιους πόρους. Τότε το αρμόδιο για τον τουρισμό Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου αποφάσισε τη διεξαγωγή εθνικής έρευνας για την περιφερειακό καταμερισμό ευθυνών και δράσεων ως προς την τουριστική ανάπτυξη. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής ήταν το 2001 να διαμορφωθεί η τουριστική πολιτική της Φιλανδίας 6. Μέσω αυτής παρέχεται στους παράγοντες του δημόσιου τομέα του τουρισμού η κατάλληλη καθοδήγηση για την τουριστική ανάπτυξη. Στον κύκλο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου ανήκει α) η κατάρτιση των προτεραιοτήτων της εθνικής τουριστικής πολιτικής και η διασφάλιση της συμμόρφωσης στις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται από την εθνική στρατηγική για τον τουρισμό από τα περιφερειακά συμβούλια κατά την οργάνωση των τουριστικών προγραμμάτων, β) η προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας συνολικά και ο συντονισμός των υποστηρικτικών μέτρων που λαμβάνονται γι αυτή, γ) η κατάρτιση και η παρακολούθηση της εφαρμογής της τουριστικής νομοθεσίας, δ) η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς του τουρισμού. 6 European Commission, Annual Tourism Reports, Year 2003, Summary Table, FI in (1), 6, Jan

9 e -Journal of Science & Technology (e-jst) e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 91 Στα τέλη του 2007 το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου έπαυσε να υφίσταται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Απασχόλησης. Ο τουρισμός για τη Φιλανδία, ως πηγή απασχόλησης και οικονομικής ευημερίας, ιδιαίτερα για τις περιφέρειες της χώρας, είναι το βασικότερο μέσο συντήρησης των τοπικών πληθυσμών. Στόχος της εθνικής τουριστικής στρατηγικής μέχρι το 2020 καθίσταται η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη, μεγέθυνση και ανταγωνιστικότητα του τουριστικού κλάδου. Οι αξίες που διέπουν τη στρατηγική αυτή είναι η παραγωγική επιχειρηματική δραστηριότητα, η βιώσιμη διαχείριση των Φιλανδικών τουριστικών πόρων, η ασφάλεια των τουριστών και η προστασία των καταναλωτών. Ειδικότερα η Φιλανδική τουριστική στρατηγική που δημοσιεύτηκε επίσημα την 1 η Ιουνίου 2006 αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας μέχρι το Ειδικό σχέδιο δράσης καταρτίσθηκε για την περίοδο Δύο είναι οι βασικοί άξονες α) η καθιέρωση τουριστικών θερέτρων και β) η ανάπτυξη θεματικών προϊόντων και υπηρεσιών. Για την επίτευξη των στόχων, τα μέτρα που προβλέπονται περιλαμβάνουν την ενίσχυση της εικόνας της Φιλανδίας, τη διασφάλιση μιας ολοκληρωμένης και συνεχούς αλυσίδας υπηρεσιών και προϊόντων, την εύκολη προσπελασιμότητα, τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου κατάρτισης των επαγγελματιών του τουρισμού, την εξασφάλιση υποδομών υψηλής αισθητικής, τη διαμόρφωση κατάλληλου ρυθμιστικού περιβάλλοντος, υποστηρικτικού της επιχειρηματικότητας και τη σύμπραξη των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του τουρισμού. Η συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θεωρείται, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό, ως η βασική συνιστώσα για την καλλιέργεια πνεύματος συναντίληψης στις δράσεις για την ανάπτυξη της χώρας. Το Φιλανδικό Τουριστικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την προώθηση του τουρισμού και για τη βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών της Φιλανδίας. Ιδρύθηκε το έτος 1973 και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Απασχόλησης. Διοικείται από Συμβούλιο, πρόεδρος του οποίου είναι ο μόνιμος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου και τα άλλα μέλη του προέρχονται από τα συναρμόδια υπουργεία και από τους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας. Στο εσωτερικό της χώρας το Φιλανδικό Τουριστικό Συμβούλιο επικεντρώνεται στο συντονισμό των δράσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που αναλαμβάνονται για την ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Στον εξωτερικό τομέα, εκτός από την προβολή του Φιλανδικού τουριστικού προϊόντος το Συμβούλιο παρακολουθεί τη διεθνή τουριστική αγορά και συλλέγει πληροφορίες για τους ανταγωνιστικούς προορισμούς. Η λειτουργία του χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η τουριστική βιομηχανία της χώρας συμμετέχει ενεργά στις επικοινωνιακές εκστρατείες και σε άλλες δραστηριότητες προβολής. Επίσης το Φιλανδικό Τουριστικό Συμβούλιο υποστηρίζει το έργο της εθνικής τουριστικής βιομηχανίας και σε περιφερειακό επίπεδο, βοηθώντας στην κατάρτιση των διαπεριφερειακών στρατηγικών προγραμμάτων. Στο εξωτερικό έχει αναπτύξει δίκτυο γραφείων με σκοπό τη συνδρομή των Φιλανδικών τουριστικών επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση της διείσδυσής τους στη διεθνή τουριστική αγορά. Γραφεία λειτουργούν στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αυστραλία και στην Αμερική. Το Φιλανδικό Τουριστικό Συμβούλιο διενεργεί έρευνες για τα κίνητρα των τουριστών στη Φιλανδία και τα αποτελέσματα αυτών αξιοποιούνται στην κατάρτιση των προγραμμάτων του τουρισμού. 91

10 e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας e-journal of Science & Technology (e-jst) 92 Τη στρατηγική της τουριστικής προβολής του Φιλανδικού οργανισμού, για την περίοδο χαρακτήριζε η αντίληψη ότι η τουριστική βιομηχανία επαφίεται στους επιχειρηματίες του κλάδου και ότι η δημόσια διοίκηση στηρίζει την επιτυχή δραστηριοποίησή τους και δημιουργεί νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό το φιλανδικό τουριστικό συμβούλιο αποτελεί τον εθνικό εμπειρογνώμονα του φιλανδικού τουρισμού και συνιστά ένα ενεργό διεθνή παράγοντα που προσδίδει αξία στο τουριστικό προϊόν. Οι αξίες που διέπουν το Φιλανδικό Τουριστικό Συμβούλιο είναι ο επαγγελματισμός, η παραγωγικότητα, η ηθική και ο προσανατολισμός στον τουρίστα καταναλωτή. Ο σκοπός της νέας στρατηγικής είναι η σταδιακή διοχέτευση της δημόσιας χρηματοδότησης αποκλειστικά σε εκείνα τα έργα που ο ιδιωτικός τομέας αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να χρηματοδοτήσει. Αυτά αφορούν στην ενδυνάμωση της εικόνας της Φιλανδίας, στη συλλογή πληροφοριών για τις τουριστικές αγορές και στην υποστήριξη προγραμμάτων ανάπτυξης τουριστικών προϊόντων. Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική, μια από τις κεντρικές κατευθύνσεις του Φιλανδικού Τουριστικού Συμβουλίου είναι η συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ώστε να ενισχυθεί η εικόνα της Φιλανδίας ως τουριστικού προορισμού σε εργαζόμενους, φοιτητές και επενδυτές. Μέχρι πρόσφατα η εικόνα της χώρας εθεωρείτο ετερόκλιτη. Για το λόγο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια να οικοδομηθεί νέα εικόνα με σαφή χαρακτηριστικά στοιχεία της Φιλανδίας, όπως είναι το φυσικό τοπίο, η εναλλαγή των εποχών, ο πολιτισμός και το υψηλό βιοτικό επίπεδο. Με αυτό τον προσανατολισμό η Επιτροπή Προβολής της Φιλανδίας, που λειτούργησε άτυπα από τη δεκαετία του 1970, απέκτησε επίσημη μορφή. Σ αυτή την προεδρία ασκεί το Υπουργείο Εξωτερικών και συμμετέχουν ως μέλη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του τουρισμού. Ο Φιλανδός Υπουργός Εξωτερικών όρισε μια υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία με εμπειρία και ικανότητες στους τομείς του πολιτισμού, των επιχειρήσεων, της διεθνούς προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοσίων σχέσεων, με σκοπό να κατευθύνει σε εκτελεστικό επίπεδο, μέχρι τα τέλη του 2010, τις προσπάθειες για την ανάπτυξη του εθνικού σήματος. Στο Φιλανδικό Τουριστικού Συμβούλιο λειτουργεί ο ιστότοπος Visit Finland που παρέχει στον επισκέπτη γενική πληροφόρηση για τη χώρα και τις μεταφορές της και για το τουριστικό προϊόν της. Ειδικοί χώροι του ιστότοπου απευθύνονται στο ταξιδιωτικό κοινό, στους επαγγελματίες του κλάδου, στους δημοσιογράφους και στους διοργανωτές συνεδρίων. Ειδικά για την προώθηση του συνεδριακού τουρισμού στη Φιλανδία λειτουργεί το Finland Convention Bureau που εκπροσωπεί περισσότερα από 90 μέλη. Το γραφείο αυτό ιδρύθηκε το 1974 και είναι το πρώτο γραφείο προώθησης συνεδριακού τουρισμού στην Ευρώπη. Στις δραστηριότητές του συγκαταλέγονται α) η συλλογή στατιστικών στοιχείων για τα διεθνή συνέδρια που γίνονται στη Φιλανδία και η έκδοσή τους σε ετήσιο τόμο, β) η ανάρτηση στον ιστότοπο του ετήσιου προγραμματισμού συνεδρίων, γ) η δημοσίευση περιοδικού τρεις φορές το χρόνο και δ) η δημοσίευση ενημερωτικών δελτίων Σκανδιναβική συνέργεια. Αξίζει να αναφερθεί η συνέργεια των Σκανδιναβικών κρατών για την προώθηση των Σκανδιναβικών προορισμών στην τουριστική αγορά των ΗΠΑ. Για την προβολή αυτών λειτουργεί κοινός ηλεκτρονικός ιστότοπος που παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με τις ταξιδιωτικές πύλες πληροφόρησης ξεχωριστά για κάθε χώρα αλλά και τη δυνατότητα πλοήγησης για την αναζήτηση από κοινού πακέτων επίσκεψης στους Σκανδιναβικούς προορισμούς. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής ως συνδρομητή για τη λήψη ενημερωτικών φυλλαδίων για τις Σκανδιναβικές πρωτεύουσες. (1), 6, Jan

11 e -Journal of Science & Technology (e-jst) e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Συμπέρασμα Αν και δεν υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο για τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχή έκβαση της συνεργασίας όπως είναι η ανάγκη για μια ισορροπημένη δομή στα όρια της συνεργασίας με σαφείς ρόλους και καθήκοντα για όλους τους συμμετέχοντες. Είναι απαραίτητη μια ευέλικτη προσέγγιση εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων συνδυασμένη με την ικανότητα κατανόησης των αναγκών του άλλου συμμετέχοντα. Επίσης επιτακτική κρίνεται η αποδοχή της ιδέας από όλους τους συμμετέχοντες ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιμη οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Το σκανδιναβικό παράδειγμα με κατανεμημένη την ευθύνη στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με σωστά προσδιορισμένους στόχους και ρεαλιστικές προσδοκίες συνιστά ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό πλαίσιο συνεργασίας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Airey David (1983). European government approaches to tourism, Tourism Management, Volume 4(4), p.p Can Seng Ooi (2006). Tales From Two Countries: The Place Branding of Denmark and Singapore, Asian Research Center, Copenhagen Business School - Copenhagen Discussion Papers, May 2006, Brand Denmark, p.p DTB (2004). Oplevelser I Vjkst. Danmarks Turistrads Fremtidsvision for Dansk Turisme 2010, May 4. Elliott, J. (1997). Tourism politics and public sector management, Routledge London. 5. European Commission (2004). Annual Tourism Reports, Year 2003, SE in _2003.pdf 6. European Commission (2004). Annual Tourism Reports, Year 2003, Summary Table, DK in _2003.pdf 7. European Commission, Annual Tourism Reports (2004). Year 2003, Summary Table, FI in _2003.pdf. 8. European Commission, Annual Tourism Reports, Year 2003 & 2004, Summary Table, DK in _2003[4].pdf 9. Hollier R. (1993). Directeur Exécutif de la Commission Européenne du Tourisme, Ministère de l Equipement, des Transports et du Tourisme, Conseil National du Tourisme, Section des Questions Européennes et Internationales, Les Structures Nationales et Régionales des Organismes Officiels de Tourisme en Europe, Session 1993, p.p Ministry of Trade & Industry (2007). The Government s Decision-in-Principle on Finnish Tourism Policy, 2 May 2007, p.p Moira P., Mylonopoulos D., and Kontoudaki C. (2009). "Using Films as a Tourism Promotional Tool", Paper presented at the 2 nd International Conference 93

12 e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας e-journal of Science & Technology (e-jst) 94 of Impact of Movies and Television on Tourism, Hong-Kong, May, 21-23, p.p Norvegian Industry of Trade and Industry (2007). The Government s Tourism Strategy, Valuable Experiences, National Strategy for the Tourism Industry, p.p Swedish Ministry of Industry, Employment and Communications (2005). A Policy for long-term Competitive Swedish Tourism, August 2005, p.p UNWTO (2001). Public-Private Sector Cooperation. Enhancing Tourism Competitiveness, WTO Business Council, October, Madrid, Spain. 15. Ζαχαράτος Γ. (2006). Τουριστική Πολιτική, Τεύχος Εισηγήσεων για το Τμήμα Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, σελ Μοίρα, Π. (1999). Τουριστική Γεωγραφία Ευρώπη, εκδ. Αθαν. Σταμούλη, Αθήνα. 17. Μυλωνόπουλος, Δ. Μέντης, Γρ. Μοίρα, Π. (2003). Οι εργασιακές σχέσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις, Προπομπός, Αθήνα. 18. Μυλωνόπουλος, Δ. & Κοντουδάκη Αικ. (2007). «Οι δημόσιες σχέσεις ως επιτελική λειτουργία στη δημόσια διοίκηση του τουρισμού. H περίπτωση των μεσογειακών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Διοικητική Ενημέρωση, τεύχος 42, Ιούλιος, σελ (1), 6, Jan

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey).

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 Διαπιστώσεις στην αγορά του κοσμήματος Η διεθνής τάση Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Δυναμική ανάπτυξη των επωνύμων brands με πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό.

Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό. Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό. Μιχάλης Βαμιεδάκης Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης Iούλιος 2016 Η Κρήτη αποτελεί την τουριστική ατμομηχανή της Ελλάδας 48

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας»

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» Εισηγητής: Νίκος Παπαδόπουλος MP of SWEDEN Γενικά Χαρακτηριστικά της Σουηδίας Πληθυσμός 10.500.000 κάτοικοι Το 84%

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

η άλλη Ελλάδα Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός

η άλλη Ελλάδα Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός η άλλη Ελλάδα Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σελίδα1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Πρόγραμμα Joy-Welcult-εργασία, Νέοι και γνώση σε θέματα τοπίου-πολιτισμού-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος...017 Προλεγόμενα συγγραφέων....019 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 Κεφάλαιο Α : Εισαγωγικές έννοιες για τον τουρισμό...027 1. Γενικά...027 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές του Ελληνικού Τουρισμού. Δρ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης Πρόεδρος ΣΕΤΕ

Οι Προοπτικές του Ελληνικού Τουρισμού. Δρ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης Πρόεδρος ΣΕΤΕ Οι Προοπτικές του Ελληνικού Τουρισμού Δρ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης Πρόεδρος ΣΕΤΕ Ελληνικός Τουρισμός 2014 Συνολικές Αφίξεις 14 Συνολικά Άμεσα Έσοδα 14 Συνολική Συνεισφορά ΑΕΠ 14 Συνολικές Επενδύσεις 13-14

Διαβάστε περισσότερα

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 EAEC-EOC TASK FORCE Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 1 Οφέλη από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου μέχρι σήμερα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Στοχευµένη, έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: EC - EIE Programme - SEIPLED Project WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο Τοπικές συνθήκες Εμπόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Στάδιο Σχεδιασμού Πρόγραμμα εργασίας 1. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ Αθήνα,21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και κύριοι, Είναι ευτυχής συγκυρία που το φετινό Συνέδριο διεξάγεται κοντά στην ολοκλήρωση μίας τουριστικής περιόδου που κατά γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα. Διεθνής Τουριστικός Προορισμός

Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα. Διεθνής Τουριστικός Προορισμός Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα Διεθνής Τουριστικός Προορισμός Σκοπός του project Να προσδιορίσει το ρόλο των DMO, στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό σχέδιο: Εργαλείο οικοδόμησης και αξιοποίησης της ταυτότητας μιας πόλης /ενός τόπου»

«Στρατηγικό σχέδιο: Εργαλείο οικοδόμησης και αξιοποίησης της ταυτότητας μιας πόλης /ενός τόπου» «Στρατηγικό σχέδιο: Εργαλείο οικοδόμησης και αξιοποίησης της ταυτότητας μιας πόλης /ενός τόπου» Κώστας Μοχιανάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου. Η ανάγκη για ταυτότητα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς, 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Καραβελίδου έσποινα, προπτυχιακή σπουδάστρια Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Μαγαλιού Βικτόρια ιαφήµιση στον τουρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 22 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κυρίες και Κύριοι, Αναμφίβολα ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μια από τις δυναμικότερες και επιλεκτικότερες μορφές σύγχρονου τουρισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΣΕΒΕ ιδρύθηκε το 1975, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

22 Δεκεμβρίου 2014 1

22 Δεκεμβρίου 2014 1 22 Δεκεμβρίου 2014 1 Επιχειρηματικές αποστολές - Επενδύσεις Αποστολές στο εξωτερικό: 66 αποστολές & επαφές με περισσότερες από 1930 επιχειρήσεις 2012: 21 αποστολές, επαφές με περισσότερες από 980 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σε συνεργασία με το δημοτικό συμβούλιο, αρμόδιους φορείς και πρόσωπα, δεσμευόμαστε ότι στις πρώτες ενενήντα μέρες ανάληψης της δημαρχίας από εμάς, θα φροντίσουμε ώστε να τροχιοδρομηθούν οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014- Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σημαίνει : «Έξυπνη Εξειδίκευση» (R.I.S.) -την αξιοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Αποτελεί τον μεγαλύτερο μεταποιητικό κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Βερολίνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ALTERNATE MINISTER OF TOURISM, MINISTRY OF ECONOMY, INFRASTRUCTURE, MARITIME AFFAIRS AND TOURISM, GREECE THE 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες 18 Οκτωβρίου 2016 Συνέδριο ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις» PwC REMACO/ Υπεργολάβος: ΕΚΠΑ Οι επιδόσεις της χώρας αποδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού. Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE

Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού. Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE Περιεχόμενα Παρουσίασης Γιατί γαστρονομία; Σκοπός Γαστρονομικά προϊόντα στην τουριστική αγορά Αξιολόγηση γαστρονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα