ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις"

Transcript

1 Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν ποτέ δεν οφείλεται µόνο στην ορθότητα ή µη του περιεχοµένου. Ο τρόπος που γίνεται η παρουσίαση, η ύπαρξη δοµής που οδηγεί σε συγκεκριµένους στόχους και η χρήση των κατάλληλων µέσων επηρεάζουν σηµαντικά το απότέλεσµα. Οι παρουσιάσεις είναι το είδος του λογισµικού που είναι απαραίτητο σε κάθε εκπαιδευτικό και σε όσους θέλουν να εκφράσουν µε σαφήνεια τις ιδέες τους και να κάνουν ελκυστική την παρουσίασή τους. Τα προγράµµατα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν εύκολη την παραγωγή διαφανειών και τη δηµιουργία ηλεκτρονικών δυναµικών παρουσιάσεων. Τα πρώτα προγράµµατα παρουσιάσεων ήταν το Microsoft PowerPoint και το Lotus Freelance Graphics. Ένα άλλο πρόγραµµα για παρουσιάσεις είναι το πρόγραµµα Lotus Screen Cam που µπορεί να «µαγνητοσκοπεί» ό,τι συµβαίνει στην οθόνη και στη συνέχεια να τα αποθηκεύσει σε αρχείο που µπορεί να προβληθεί στη συνέχεια µέσω των προγραµµάτων παρουσίασης. Τα προγράµµατα παρουσίασης χρησιµοποιούνται για την παρουσίαση των ιδεών µας σε άλλους. Η αποδοχή µιας θέσης δεν είναι µόνο αποτέλεσµα του πόσο καλή είναι αλλά και συνάρτηση του τρόπου που την παρουσιάζουµε. Οι παρουσιάσεις µπορεί να γίνονται τοπικά ή δηµοσιεύοντας το αποτέλεσµα τους στο διαδίκτυο. 121

2 Σ. Παπαδάκης Ν. Χατζηπέρης Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Συχνά ερωτήµατα που υποβάλουν οι εκπαιδευόµενοι Μπορώ να βάλω µια εικόνα στη διαφάνεια µου; Πώς µπορώ να τυπώσω σηµειώσεις για το ακροατήριό µου; Μπορώ να πατάω ένα κουµπί για να εµφανίσω µια άλλη διαφάνεια; Το κεφάλαιο αυτό όπως και το υπόλοιπο βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς µε ελάχιστη ή ανύπαρκτη προηγούµενη εµπειρία στη χρήση των υπολογιστών και τις εφαρµογές τους. Αποσκοπεί στο να γνωρίσει στους εκπαιδευτικούς τις εφαρµογές παρουσιάσεων και τις δυνατότητές τους. Οι εκπαιδευόµενοι θα αποκτήσουν τη δεξιότητα να δηµιουργούν τις διαφάνειές τους και τις ηλεκτρονικές τους παρουσιάσεις. Το πέµπτο κεφάλαιο αναφέρεται: α) Στη γνωριµία µε το περιβάλλον και µε θεµελιώδεις έννοιες παρουσιάσεων, β) στη δηµιουργία, διαµόρφωση και διαχείριση διαφανειών και γ) στην προεπισκόπηση, εκτύπωση και προβολή των παρουσιάσεων. Αντικείµενα επιµόρφωσης Το Κεφάλαιο 5 περιλαµβάνει µια (1) ενότητα και προτείνεται να διδαχθεί σε τρεις (3) ώρες: 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιάσεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή, µετακίνηση - διαγραφή διαφάνειας. Εισαγωγή αντικειµένων (εικόνες, σχήµατα). ιαµόρφωση διαφάνειας. 3. Προεπισκόπηση - εκτύπωση. Προβολή παρουσίασης και εφέ προβολής. [1 ώρα] [1 ώρα] [1 ώρα] 122

3 Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας Ενότητα 5.1 Σκοπός Το µάθηµα αυτό αναφέρεται σε: Χρόνος Ενεργοποίηση και τον τερµατισµό µιας εφαρµογής παρουσιάσεων. ηµιουργία νέας παρουσίασης Εισαγωγή νέας διαφάνειας, αριθµών, προσθήκη εφέ. Ρύθµιση εναλλαγής Προεπισκόπηση, εκτύπωση διαφανειών - σηµειώσεων Τρεις (3) διδακτικές ώρες. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να µπορούν να Ανοίγουν και να κλείνουν µια εφαρµογή παρουσιάσεων ηµιουργούν, µορφοποιούν, εκτυπώνουν και προβάλ- λουν µια παρουσίαση. Παρουσιάζουν στην τάξη το µάθηµά τους, είτε προβάλ- λοντας απ ευθείας την παρουσίαση, είτε µέσω διαφα- νειών, τις οποίες παράγουν από την παρουσίαση. Εισάγουν στοιχεία πολυµέσων στις διαφάνειες. Προσθέτουν εφέ και να ρυθµίζουν την εναλλαγή των 123

4 Σ. Παπαδάκης Ν. Χατζηπέρης Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Σχέδιο µαθήµατος ΣΤΑ ΙΟ - [ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1 ο [10 ] Θεµελιώδεις έννοιες παρουσιάσεων. Ενεργοποίηση εφαρµογής παρουσιάσεων. ηµιουργία νέας παρουσίασης. ηµιουργία νέας παρουσίασης µε οδηγό αυτόµατου περιεχοµένου. Τι πρέπει να προσέχουµε σε µια παρουσίαση. Εισήγηση Πρακτική άσκηση Πίνακας, Video projector οθόνης ή Συσκευή προβολής 2 ο [10 ] Γνωριµία µε το περιβάλλον εργασίας - προσθήκη νέων Τα µέρη ενός προγράµµατος παρουσιάσεων Οι βασικές γραµµές εργαλείων. Προσθήκη νέας διαφάνειας. Αλλαγή προβολής Ταξινόµηση Εισήγηση, Συζήτηση. Video projector οθόνης ή Συσκευή προβολής διαφανειών ή video. 3 ο [12 ] ιαµόρφωση παρουσίασης. Ρύθµιση προβολής παρουσίασης. ηµιουργία παρουσίασης από την αρχή. Εφέ κίνησης. Εναλλαγή Ταξινόµηση και χρονισµός. Ρύθµιση εναλλαγής Προσθήκη ήχου και κίνησης Χρήση εφέ και τρόποι εναλλαγής διαφανειών Εισήγηση, Πρακτική άσκηση Συσκευή προβολής 4 ο [15 ] Προεπισκόπηση - εκτύπωση παρουσίασης και σηµειώσεων. Απλή εκτύπωση διαφανειών και σηµειώσεων Προεπισκόπηση παρουσίασης. Πακετάρισµα και µεταφορά παρουσίασης Επιλογή τρόπου προβολής Εισήγηση, Πρακτική Άσκηση Συσκευή προβολής διαφανειών ή video-projector. 124

5 Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας Υποδείξεις Αρχίζουµε µε µια σύντοµη εισαγωγή για τη δηµιουργία παρουσιάσεων. Παρουσιάζουµε το περιβάλλον εργασίας και επισηµαίνουµε τις οµοιότητες και τις διαφορές του σε σχέση µε το περιβάλλον του επεξεργαστή κειµένου και των λογιστικών φύλλων που δούλευαν µέχρι τώρα. Επιδεικνύουµε τον τρόπο δηµιουργίας µιας παρουσίασης µε τον οδηγό αυτόµατου περιεχοµένου. ίνουµε χρόνο στους εκπαιδευόµενους να αρχίσουν τη δηµιουργία της πρώτης τους παρουσίασης. Εξηγούµε πώς οι διαφάνειες γίνονται πιο ελκυστικές µε τη χρήση κίνησης, ήχου και γενικότερα στοιχείων πολυµέσων. Επιδεικνύουµε την προσθήκη νέων διαφανειών, τη διαγραφή ή τη µετακίνησή τους, την προσθήκη κίνησης και τη ρύθµιση εναλλαγής των Υπενθυµίζουµε τον τρόπο χρήσης της βοήθειας σε ένα γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας. Καλούµε τους εκπαιδευόµενους να εξασκηθούν στη δηµιουργία µιας παρουσίασης από την αρχή. Επιδεικνύουµε την εκτύπωση διαφανειών και σηµειώσεων. ραστηριότητες - Οµαδικές Εργασίες «ηµιουργία παρουσίασης της πόλης σας». Οι εκπαιδευτικοί δηµιουργούν µια παρουσίαση της πόλης τους. Συζητήσεις - Στάσεις Τι πρέπει να επιδιώκεται και τι να αποφεύγεται σε µια παρουσίαση. Αν και βασικό στοιχείο µιας παρουσίασης είναι το περιεχόµενό της, αυτό σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι ανεξάρτητο από τη σύνθεση του ακροατηρίου που θα παρακολουθήσει την παρου- σίαση. Η γνώση των τεχνικών µέσων που θα είναι διαθέσιµα για την υλοποίησή της και οι πληροφορίες για το τι προηγήθηκε και τι ακολουθεί, βοηθά σηµαντικά στην ετοιµασία µιας παρουσίασης. Η ετοιµασία σηµειώσεων για το ακροατήριο αλλά και ορισµένες εφεδρικές διαφάνειες για θέµατα που µπορεί να προκύψουν στη συζήτηση από το ακροατήριο θα βοηθήσουν σηµαντικά. 125

6 Σ. Παπαδάκης Ν. Χατζηπέρης Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Πριν την παρουσίαση προετοιµαζόµαστε σωστά. Βεβαιωνόµαστε ότι οι διαφάνειες που δηµιουργούµε θα διαβάζονται και από αυτούς που κάθονται στις τελευταίες θέσεις. Επισκεφθείτε το χώρο της πα- ρουσίασης από πριν και κάντε µια δοκιµή µε τον διαθέσιµο εξο- πλισµό. Μην πάτε την τελευταία στιγµή. Ελέγξτε τη νευρικότητά σας και το άγχος και µετατρέψτε τα σε ζωντάνια. Όταν αρχίσει η παρουσίαση ελέγξτε αν όλοι ακούν αυτά που λέτε και βλέπουν αυτά που δείχνετε. Βεβαιωθείτε ότι αυτοί που παρακολουθούν, σας κατανοούν και ότι δεν προχωράτε πολύ γρήγορα. Ο στόχος δεν είναι να ολοκληρώσετε απλά την παρουσίαση άλλά να γίνουν κατανοητά αυτά που λέτε. Μιλάτε αργά, δυνατά και σταθερά ώστε να εµπνέετε εµπιστοσύνη και να περνάτε τη σιγουριά στο ακροα- τήριο, ότι γνωρίζετε πολύ καλά το θέµα. Ενθαρρύνετε την έκφραση αποριών (αν όλοι τα γνώριζαν όλα δεν θα έρχονταν να σας ακούσουν) και αξιοποιείστε τις δυνατότητες των σύγχρονων µέσων για να τις λύσετε. Υποδείγµατα ιαφανειών ΤΠΕ-51.PPT Εισαγωγή Η ανάγκη παρουσίασης της εργασίας σας Θα µάθετε διάφορους τρόπους για να παρουσιάσετε την εργασία σας Το σχετικό υπόβαθρο που πρέπει να υπάρχει είναι να είστε εξοικειωµένοι µε τα βασικά της χρήσης των Windows Πρόγραµµα εργασιών ηµιουργία Παρουσίασης µε Οδηγό ηµιουργία Παρουσίασης µε χρήση Πρότυπου Σχεδίασης ηµιουργία Παρουσίασης µε χρήση Πρότυπου Περιεχοµένου ηµιουργία Παρουσίασης µε χρήση κενής παρουσίασης Νίκος Θ. Χατζηπέρης 2 Νίκος Θ. Χατζηπέρης 3 Επισκόπηση Το πλεονέκτηµα της σωστής Παρουσίασης Το πάζλ αποτελείται από τα εξής κοµµάτια Γνώση Παρουσίαση Πρότυπα Μεράκι Μοτίβα Φόντο Νίκος Θ. Χατζηπέρης 4 Εικόνα Κείµενο Γράφηµα Λεξιλόγιο ιαφάνεια Πρότυπο Σχεδίασης Πρότυπο Περιεχοµένου Εφέ κίνησης & ήχου Εισαγωγή γραφήµατος Εφέ γραφήµατος & Video Ταξινόµηση χρονισµός διαφανειών Προβολή Παρουσίασης Νίκος Θ. Χατζηπέρης 5 Παρουσίαση µε Οδηγό Επιλογή έτοιµου περιεχοµένου Προσαρµογή του περιεχοµένου αυτού Πιθανή αλλαγή του Πρότυπου Σχεδίασης Άσκηση που θα ενισχύσει την εκµάθηση Κενή Παρουσίαση Επιλογή Προτύπου Σχεδίασης ή Φόντου εν υπάρχει έτοιµο περιεχόµενο Επιλογή ιάταξης από ειδική λίστα Άσκηση που θα ενισχύσει την εκµάθηση Νίκος Θ. Χατζηπέρης 6 Νίκος Θ. Χατζηπέρης 9 126

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ηµιουργία Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παρουσιάσεις Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιά- σεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. επικοινωνίας. Η επικοινωνία έγινε ευκολότερη µε την ανάπτυξη της γραφής. Η επικοινωνία είναι πιο δύσκολη. ακοή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. επικοινωνίας. Η επικοινωνία έγινε ευκολότερη µε την ανάπτυξη της γραφής. Η επικοινωνία είναι πιο δύσκολη. ακοή. Κεφάλαιο 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τα δίκτυα υπολογιστών και η δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας από απόσταση µέσα από το διαδίκτυο ανοίγουν νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση. Η απόκτηση µιας πληροφορίας ή η δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

CD/DVD-ROM, cut/copy/paste

CD/DVD-ROM, cut/copy/paste «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ιδακτική Πράξη» ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Οδηγός Ενηµέρωσης Εκπαιδευτικών για την Πιστοποίηση στις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2001 Σ. Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills

Vellum Diploma in IT Skills Vellum Diploma in IT Skills ίπλωµα της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του ιπλώµατος.... 5 Κεφάλαιο 3: οµή

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39 Κωδικός Πακέτου: P2 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Standard 6 ενότητες Full Εκπαιδευτικές Ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Βάσεις δεδοµένων Παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ιαµόρφωση Φ.Ε. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Ενότητα 3.6 ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να εισάγουν αρίθµηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Επεξεργασία κειµένου

Κεφάλαιο 2 : Επεξεργασία κειµένου Κεφάλαιο 2 : Επεξεργασία κειµένου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Επεξεργασία κειµένου Περιεχόµενα 1.. 2. Επιλογή, ιόρθωση, Επεξεργασία. 3. Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και παραγράφων. 4. ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.3. Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 4.3. Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών Ενότητα 4.3 Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορικής εδοµένα & Πληροφορία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/ Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O

Διαβάστε περισσότερα

Ε 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ. Σύνθεση ενημερωτικού φυλλαδίου. με υπολογιστή. Εγχειρίδιο Επιμορφωτή ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ε 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ. Σύνθεση ενημερωτικού φυλλαδίου. με υπολογιστή. Εγχειρίδιο Επιμορφωτή ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ε 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ Σύνθεση ενημερωτικού φυλλαδίου με υπολογιστή Εγχειρίδιο Επιμορφωτή ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιμορφωτών και βοηθών επιμορφωτών»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

«International Diploma In IT Skills Standard» SYLLABUS. Έκδοση 1.0

«International Diploma In IT Skills Standard» SYLLABUS. Έκδοση 1.0 Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 mail: info@vellum.org.gr - url: www.cambridge-vellum.gr Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2.6. Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 2.6. Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση. Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 2 : Επεξεργασία κειµένου Ενότητα 2.6 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει να µπορούν: Να δηµιουργούν πίνακες. Να εισάγουν στοιχεία σε αυτούς. Να εισάγουν και να διαγράφουν γραµµές, στήλες και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Office Excel 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι)

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές»

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΚΣΕ ΣΕΚ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ.

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ. Κωδικός Πακέτου: P Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Standard 3 ενότητες ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικές Ενότητες: Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Είδος προγράµµατος: Βασικές γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ενότητα 4.5 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Α, Β και Γ Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Γλωσσική Επιμέλεια: Εξώφυλλο: Συντονισμός: Σωκράτης Μυλωνάς, Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I Βασικές λειτουργίες Η/Υ & ιαχείριση Αρχείων Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word 2002 Μπουκουβάλας Κώστας ΚΕΚ- ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή...5 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα