ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου Προκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: ,00 Ευρώ ( ,78 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ) O προϋπολογισμός συμπεριλαμβάνει τα δικαιώματα προαίρεσης Αρ. Διακήρυξης: ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 1 ΑΠΟ 48

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του Έργου Το Iδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικές Αρχές Σχεδιασμού Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλεια Επεκτασιμότητα Διαλειτουργικότητα - Διασυνδεσιμότητα Χρηστικότητα Λογική Αρχιτεκτονική Πληροφοριακού Συστήματος Υποσυστήματα Πληροφοριακού Συστήματος Υποσύστημα Χρηστών Κατηγορίες Χρηστών Λειτουργίες - Χαρακτηριστικά Υποσύστημα Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου Υποσύστημα Δικτυακής Πύλης Υποσύστημα Τηλεκπαίδευσης Εφαρμογή Διαχείρισης και ολοκλήρωσης των επιμέρους συστημάτων Τηλεκπαίδευσης Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Πλατφόρμα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Πλατφόρμα Κοινωνικής Μάθησης (Social Learning) Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αλλαγών Συνολικός Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός (Instructional Design) Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Τηλεκπαίδευσης (Μαθησιακά Αντικείμενα SCORM) Υλοποίηση και Αξιολόγηση Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Χρηστών Εισαγωγή Δεδομένων και Μεταδεδομένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΠΕΣ) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ...27 ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 48

3 7.1 ΠΕ 1 : Αναλυτική Μελέτη Εφαρμογής ΠΕ 2 : Ανάπτυξη Δικτυακής Πύλης και Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου ΠΕ 3 : Εισαγωγή Δεδομένων και Μεταδεδομένων ΠΕ 4 : Εκπαίδευση Χρηστών ΠΕ 5 : Υποσύστημα Τηλεκπαίδευσης ΠΕ 6 : Δράσεις Δημοσιότητας ΠΕ 7 : Περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Υποσύστημα Χρηστών Υποσύστημα Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου Υποσύστημα Δικτυακής Πύλης Υποσύστημα Τηλεκπαίδευσης Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση και Λειτουργία Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση και Λειτουργία Πλατφόρμας Web 2.0 Εφαρμογών Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση και Λειτουργία Πλατφόρμας Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Υλικό SCORM Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Δράσεις Δημοσιότητας Εγγύηση Τεχνικά Εγχειρίδια Υλικό Τεκμηρίωσης ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εξοπλισμός & Έτοιμο Λογισμικό Υπηρεσίες Συγκεντρωτικός πίνακας Οικονομικής Προσφοράς...48 ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 3 ΑΠΟ 48

4 1. Εισαγωγή Το παρόν κείμενο περιγράφει το σύνολο της ζητούμενης τεχνικής λύσης που ζητείται από το Iδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ και περιλαμβάνει την καταγραφή των απαιτήσεων της δικτυακής πύλης και του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου του ψηφιοποιημένου και τεκμηριωμένου υλικού που διαθέτει το Iδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σκοπός του Έργου Το φυσικό αντικείμενο του έργου αναφέρεται στην ανάγκη διαχείρισης, προβολής, διατήρησης και αρχειοθέτησης του ψηφιοποιημένου και τεκμηριωμένου υλικού που διαθέτει το Iδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ και συνίσταται στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων όπως έχει προκύψει από προγενέστερο υποέργο. Η διάσωση και διεπιστημονική προσέγγιση των τεκμηρίων της ιστορικής μνήμης θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση κατανόησης της ιστορίας και της διαδικασίας αυτογνωσίας της όποιας Βλάχικης πληθυσμιακής συλλογικότητας. Η προβολή τους εξυπηρετεί την επίτευξη αυτού του στόχου με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, των συστημάτων πολιτισμικής τεκμηρίωσης και διασύνδεσης του ψηφιακού πολιτισμικού αποθέματος. Η προαγωγή της επιστημονικής μελέτης και έρευνας κι η διάχυση της προερχόμενης απ αυτή γνώσης θα συμβάλλει στην ανάδειξη και διάσωση της Βλάχικης πολιτιστικής κληρονομιάς, στην επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών Βλάχικων πληθυσμών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας την αλληλοκατανόηση, το σεβασμό των πολλαπλών και διαφορετικών ταυτοτήτων τους και την ειρηνική τους συνύπαρξη στο ενιαίο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Το έργο στοχεύει στη διαχείριση αυτού του υλικού, κάνοντας χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και στην προβολή του, μέσω της ανάπτυξης μίας διαδικτυακής πύλης ανάδειξης του περιεχομένου της συλλογής του ιδρύματος. Το έργο θα αναπτύσσεται σε πολλαπλούς τομείς και θα περιλαμβάνει διαδοχικές διαδικασίες με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικτυακής πύλης για το Ιδρυμα. Συνοπτικά οι διαδικασίες περιλαμβάνουν: Δημιουργία συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και συστήματος ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Δημιουργίας Portal σε ελληνική και αγγλική έκδοση για την ανάδειξη του περιεχομένου του Ιδρύματος Εισαγωγή δεδομένων και Μεταδεδομένων Συντήρηση υλικού Εκπαίδευση Έργου Υποστήριξη και Εκπαίδευση των χρηστών με χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και ψηφιακού και αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού υλικού Δράσεις δημοσιότητας και ανάδειξης του συνόλου του έργου. Το σύνολο του έργου αναμένεται να έχει ωφέλιμα αποτελέσματα για το Iδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, αλλά και ευρύτερα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επισημαίνεται ότι το ψηφιακό περιεχόμενο και η πράξη στο σύνολο της θα είναι διαθέσιμη για ελεύθερη μη κερδοσκοπική χρήση από το Ίδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ή από τρίτους, πρωτογενή ή περαιτέρω. ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 4 ΑΠΟ 48

5 Με την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, το Ιδρυμα θα μπορέσει να εκπληρώσει τους βασικούς του στόχους, που αφορούν την οργάνωση, τη συντήρηση, την τεκμηρίωση και την ψηφιοποίηση της συλλογής του. Με αυτόν τον τρόπο, τα τεκμήρια θα ενταχθούν σε σύστημα ταξινόμησης και καταγραφής, ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από τους υπευθύνους του Ιδρύματος για πολλαπλούς εκθεσιακούς και άλλους σκοπούς. Εξίσου σημαντική είναι όμως και η δυνατότητα που θα δοθεί στο Ιδρυμα να διαδραματίσει ευρύ επικοινωνιακό ρόλο, μέσω της προβολής του στη διαδικτυακή πύλη που θα δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό. Παράλληλα, η προβολή του Ιδρύματος μέσω διαδικτύου θα συμβάλλει ενεργά και στη σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική, η οποία θα μπορεί να κάνει χρήση του ψηφιακού υλικού για ερευνητικούς σκοπούς. Τέλος, με την ανάπτυξη του έργου, το Ιδρυμα θα γίνει πόλος έλξης επισκεπτών στην περιοχή και θα ενισχύσει το πολιτιστικό υπόβαθρο της περιοχής, την οποία επισκέπτονται ετησίως χιλιάδες επισκέπτες λόγω της ύπαρξης σημαντικών μνημείων στο Νομό Ιωαννίνων Το Iδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Το κοινωφελές Iδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ιδρύθηκε το 1991 στα Γιάννενα, με στόχο την συμβολή στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Ηπείρου, μέσα από καινοτόμες και συμβατές με το περιβάλλον και την παράδοση δραστηριότητες. Οι ιδρυτικοί σκοποί του ιδρύματος είναι: η υποστήριξη των γραμμάτων και των τεχνών και η διάσωση και ανάδειξη της Ηπειρωτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθηση δικτύων επικοινωνίας μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των μεταφορών, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των φυσικών πόρων της περιοχής. Για την επίτευξη των σκοπών του το Ίδρυμα συνεργάζεται με φυσικά και νομικά πρόσωπα δραστηριοποιούμενα εντός ή εκτός της Ηπείρου, οι δε πόροι του προέρχονται από δωρεές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους, ίδιες δραστηριότητες, καθώς και περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διοικείται από 5-μελές Διοικητικό Συμβούλιο με ισόβιο Πρόεδρο τον πρώην Δήμαρχο Μετσοβιτών και πρώην Ευρωβουλευτή κ. Γιάννη Αβέρωφ. Το Iδρυμα συμμετέχει σε έργα εντεταγμένα σε προγράμματα, και προωθεί δράσεις σχετικές με τις τεχνολογίες πληροφόρησης και τα προηγμένα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, την διασυνοριακή συνεργασία, την χρήση ήπιων μορφών ενέργειας, την καταγραφή σε οπτικούς δίσκους της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου κ.α. ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 5 ΑΠΟ 48

6 2. Αρχιτεκτονική Συστήματος Για την ευκολότερη κατανόηση του αντικειμένου και των ιδιαιτεροτήτων του έργου που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, παρουσιάζουμε στη συνέχεια τις λεπτομέρειες υλοποίησης των εργασιών που το αποτελούν. Στο σύνολό του, το υπό ανάπτυξη προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης, παρουσίασης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων αποτελεί την βάση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του πολιτιστικού περιεχομένου του Ιδρύματος. 2.1 Γενικές Αρχές Σχεδιασμού Πληροφοριακού Συστήματος Προκειμένου να είναι επιτυχημένη η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος και στη συνέχεια να καταστεί λειτουργικό, ώστε οι χρήστες του να έχουν τα αναμενόμενα οφέλη από τη χρήση του, θα πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες γενικές αρχές κατά το σχεδιασμό, οι οποίες αναλύονται στις επόμενες ενότητες Ασφάλεια Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να παρέχει το απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας, μέσω των ακόλουθων συνιστωσών: Απόρρητο: Ορισμένα από τα δεδομένα που θα αποθηκεύονται στο πληροφοριακό σύστημα θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητα, όπως τα προσωπικά στοιχεία των εγγεγραμμένων χρηστών. Ευαίσθητα δεδομένα θα πρέπει να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης και κρυπτογράφησης. Ακεραιότητα: Η σωστή λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος βασίζεται στα δεδομένα που διαχειρίζεται. Θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί που να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα δεν θα αλλοιωθούν και θα προστατεύονται από φυσικές απειλές (καιρικά φαινόμενα, φωτιά, πλημμυρά, βλάβες υλικού κλπ) και λογικές απειλές (λανθασμένο χειρισμό, κακόβουλη ενέργεια, καταστρεπτικά προγράμματα κλπ). Διαθεσιμότητα: Η εξασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων δεν σημαίνει ότι οι απειλές προς την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος δεν θα προκαλέσουν κάποια στιγμή ζημιά. Είναι λοιπόν σημαντικό σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης/ζημιάς/καταστροφής το πληροφοριακό σύστημα να μπορεί να ξανατεθεί σε λειτουργία στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα, ενώ για το διάστημα που δεν βρίσκεται σε λειτουργία να παρέχονται εναλλακτικοί τρόποι εργασίας Επεκτασιμότητα Όταν υλοποιείται ένα πληροφοριακό σύστημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του περιβάλλοντος του, δηλ. του οργανισμού στον οποίο θα εγκατασταθεί, τις ανάγκες και τις γνώσεις/δεξιότητες των χρηστών, το θεσμικό πλαίσιο κλπ. Το περιβάλλον ενός πληροφοριακού συστήματος όμως σπάνια παραμένει αμετάβλητο με την πάροδο του ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 6 ΑΠΟ 48

7 χρόνου. Για να παραμείνει ένα πληροφοριακό σύστημα λειτουργικό σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα σε αυτό. Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να επιτρέπει τη βελτίωση και επέκταση των αρχικών λειτουργιών του. Αυτό θα επιτευχθεί ακολουθώντας τις εξής αρχές: Ανοιχτή αρχιτεκτονική Συμβατότητα με πρότυπα: Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό ανεξάρτητο από συγκεκριμένες τεχνολογίες και κατασκευαστές υλικού ή λογισμικού ώστε να μπορεί να τροποποιηθεί η λειτουργικότητα του όταν απαιτείται. Αυτό θα επιτευχθεί με ανοιχτή αρχιτεκτονική που θα βασίζεται σε διεθνή, ανοιχτά πρότυπα. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική: Το πληροφοριακό σύστημα θα αποτελείται από σχεδόν αυτόνομα τμήματα λογισμικού, καθένα από τα οποία θα είναι υπεύθυνο για συγκεκριμένη λειτουργία. Έτσι, για τη βελτίωση κάποιας λειτουργίας αρκεί η τροποποίηση του αντίστοιχου τμήματος και για την επέκταση της λειτουργικότητας η προσθήκη νέων τμημάτων. Καλά τεκμηριωμένες διεπαφές λογισμικού: Η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων του πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να γίνεται μέσω των κατάλληλων διεπαφών (APIs), οι οποίες θα πρέπει να είναι καλά τεκμηριωμένες ώστε να είναι δυνατή η προσθήκη νέων τμημάτων και η τροποποίηση των υφιστάμενων Διαλειτουργικότητα - Διασυνδεσιμότητα Ένα πληροφοριακό σύστημα δεν είναι σχεδόν ποτέ απομονωμένο, αλλά αποτελεί συνήθως τμήμα ενός μεγαλύτερου συνόλου συστημάτων που διασυνδέονται. Ειδικά στη σημερινή εποχή της Ψηφιακής Σύγκλισης, η διασύνδεση ενός πληροφοριακού συστήματος με άλλα δεν είναι απλώς επιθυμητή αλλά επιβεβλημένη. Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να μπορεί να ανταλλάσει δεδομένα και να συνεργαστεί με άλλα συστήματα, είτε εσωτερικά στο Ιδρυμα είτε εκτός αυτού. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθες σχεδιαστικές αρχές: Καλά τεκμηριωμένες διεπαφές λογισμικού: Θα πρέπει να είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες διεπαφές (APIs) για διασύνδεση με τρίτα συστήματα. Οι συγκεκριμένες διεπαφές θα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική τεκμηρίωση ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν για διασύνδεση με άλλα συστήματα. Συμβατότητα με πρότυπα: Για να είναι δυνατή η διασύνδεση με άλλα συστήματα θα πρέπει να αξιοποιηθούν τεχνολογίες που ακολουθούν διεθνή και ανοιχτά πρότυπα όπως XML και web services (UDDI, SOAP, WSDL). Επίσης είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη το «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας» (www.egif.gov.gr) Χρηστικότητα Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα ενός πληροφοριακού συστήματος είναι η διεπαφή χρήστη (users interface). Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 7 ΑΠΟ 48

8 ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να αξιοποιήσουν τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος, διαφορετικά το σύστημα κινδυνεύει να μην είναι λειτουργικό. Στο πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί οι χρήστες θα έρχονται σε επαφή με το σύστημα μέσω της διαδικτυακής πύλης, η οποία θα πρέπει να ακολουθεί τις εξής σχεδιαστικές αρχές: Γραφική διεπαφή χρήστη: Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα είναι πλήρως γραφικό (GUI) χρησιμοποιώντας όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά (ποντίκι, παράθυρα, μενού λειτουργιών, κουμπιά λειτουργιών, λίστες επιλογής κλπ). Πολυμεσική διεπαφή χρήστη: Εκτός από το κείμενο, το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα πρέπει να αξιοποιεί και άλλες μορφές περιεχομένου, όπως εικόνες, ήχο και βίντεο. Διεπαφή βασισμένη σε τεχνολογίες Διαδικτύου: Όλες οι λειτουργίες θα πρέπει να προσφέρονται μέσω web interface. Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω όλων των διαδεδομένων προγραμμάτων πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome κλπ) χωρίς να απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση εφαρμογών με εξαίρεση εφαρμογές που επαυξάνουν τη λειτουργικότητα των προγραμμάτων πλοήγησης (plug ins). Θα πρέπει επίσης να υπάρχει πλήρης συμβατότητα με τα πρότυπα του WWW Consortium (W3C) Διαφάνεια: Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να κρύβει από τους χρήστες τις τεχνικές λεπτομέρειες του πληροφοριακού συστήματος. Συνέπεια: Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να έχει ενιαία σχεδιαστική φιλοσοφία ώστε να μην μπερδεύεται ο χρήστης. Αυτό αφορά τόσο τη χρήση κοινής χρωματικής παλέτας όσο και τη χρήση κοινών συμβολισμών για ομοειδείς και παρόμοιες λειτουργίες. Απόκριση: Ο χρόνος απόκρισης του πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε ο χρήστης να μην αναγκάζεται να κοιτάζει την οθόνη του υπολογιστή περιμένοντας τα αποτελέσματα. Στην περίπτωση χρονοβόρων λειτουργιών, ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται με κατάλληλα οπτικά μέσα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επεξεργασία ώστε να μην νομίσει ότι το σύστημα δεν αποκρίνεται. Ενοποίηση των βάσεων δεδομένων των χρηστών όλων των προσφερόμενων συστημάτων μέσω Single Sign-On: Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό σημείο εισόδου για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες (ανάλογα με τα δικαιώματα που έχουν οριστεί). Στην Κεντρική Σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης θα υπάρχει ειδικός σύνδεσμος που θα προτρέπει το χρήστη να εισάγει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης. Με την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη θα επιτρέπεται πλέον οι πρόσβαση στις ανάλογες υπηρεσίες (single signon) χωρίς να απαιτείται η πιστοποίηση του χρήστη για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά. Φιλικότητα: Όταν σχεδιάζεται η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες ατόμων, ακόμα και εκείνων που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια το περιβάλλον εργασίας να είναι όσο το δυνατό πιο απλό στη χρήση. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένες οι διάφορες λειτουργίες ώστε να είναι λογική η αλληλουχία των βημάτων, να ελαχιστοποιηθούν τα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μια λειτουργίας, να υπάρχει σαφή ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 8 ΑΠΟ 48

9 ένδειξη σε πιο βήμα μιας λειτουργίας βρίσκεται ο χρήστης και πως μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο ή προηγούμενο βήμα, να υπάρχει σαφή ένδειξη σε ποια σελίδα της διαδικτυακής πύλης βρίσκεται ο χρήστης και ποια ήταν η διαδρομή που ακολούθησε για να φτάσει καθώς και σε ποιες σελίδες ανώτερου ή κατώτερου επιπέδου μπορεί να μετακινηθεί. Πρόσβαση για ΑΜΕΑ: Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών του Έργου: 1- κατασκευή της πύλης και των διαδικτυακών υπηρεσιών θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0 level AA) με δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης σε ανώτερα επίπεδα (AAA). 2- στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρμογών με "ισχυρά διαδραστικό χαρακτήρα" που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών υπηρεσιών, είναι απαραίτητη αναλυτική τεκμηρίωση από τον Ανάδοχο της εξασφάλισης της προσβασιμότητας βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών προσβασιμότητας και ευχρηστίας εφαρμογών πληροφορικής Σημειώνεται ότι η συμμόρφωση με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές ανά περίπτωση θα πρέπει ελεγχθεί με συστηματικό τρόπο με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει σχετικό παραδοτέο στο οποίο αναφέρονται επακριβώς οι πρόνοιες που ακολουθήθηκαν για την τήρηση των προδιαγραφών προσβασιμότητας και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Η συμμόρφωση και τα αποτελέσματα αυτά θα ελέγχουν για την ορθότητά τους προ της οριστικής παραλαβής των παραδοτών του έργου. 2.2 Λογική Αρχιτεκτονική Πληροφοριακού Συστήματος Η λογική αρχιτεκτονική αναλύει το πληροφοριακό σύστημα σε λογικές ενότητες, δηλ. ενότητες που ομαδοποιούν ομοειδείς λειτουργίες, χωρίς όμως να απαιτείται αντιστοίχιση κάθε ενότητας σε στοιχείο υλικού (hardware component) ή λογισμικού (software component). Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λογική αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες: α) διαχωρισμό σε επίπεδα (tiers) και β) διαχωρισμό σε υποσυστήματα. Όπως όλα τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, έτσι και το σύστημα που θα αναπτυχθεί για το Ιδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ θα ακολουθεί το λογικό μοντέλο του Web3 tier. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιεί τεχνολογίες Διαδικτύου (web) για την επικοινωνία με το χρήστη και δομείται σε τρία (3) επίπεδα (tiers), με το κάθε επίπεδο να επικοινωνεί με το υποκείμενο ή υπερκείμενο επίπεδο, όπως παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα. ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 9 ΑΠΟ 48

10 Εικόνα 1. Λογικός Διαχωρισμός σε επίπεδα (tiers) Η τεχνοτροπία αυτή επιτρέπει την εφαρμογή του συστήματος σε διαφορετικά σενάρια φυσικής εγκατάστασης και λειτουργίας, οδηγώντας σε ένα σύστημα καλά δομημένο, σταθερό, ανοιχτό και εύκολα συντηρήσιμο και επεκτάσιμο. Η λειτουργία κάθε επιπέδου περιγράφεται στη συνέχεια. Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation / UI Layer) Το μέρος εκείνο ενός συστήματος το οποίο είναι υπεύθυνο για την διεπαφή με το χρήστη, δηλαδή την παρουσίαση στοιχείων από το σύστημα προς το τελικό χρήστη αλλά και την υποβολή στοιχείων από τον χρήστη προς το σύστημα. Ο χρήστης χρησιμοποιεί μια εφαρμογή πλοήγησης στο Διαδίκτυο (web browser) για να αποκτήσει πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήματος. Επίπεδο Επιχειρησιακής Λογικής ή Εφαρμογών (Business Logic / Application Layer) Το μέρος εκείνο του συστήματος το οποίο αναλαμβάνει να εφαρμόσει την επιχειρησιακή λογική, δηλ. τους κανόνες που καθορίζουν τις διάφορες λειτουργίες του συστήματος. Παραλαμβάνει δεδομένα από το Επίπεδο Δεδομένων, τα επεξεργάζεται και τα αποστέλλει στο Επίπεδο Παρουσίασης για προετοιμασία και προβολή στο χρήστη. Επίσης παραλαμβάνει από το Επίπεδο Παρουσίασης τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης, τα επεξεργάζεται και τα αποστέλλει στο Επίπεδο Δεδομένων για αποθήκευση. Τέλος το Επίπεδο Επιχειρησιακής Λογικής αναλαμβάνει τη διασύνδεση με τρίτα συστήματα. Επίπεδο Δεδομένων (Data Layer) Το μέρος εκείνο του συστήματος το οποίο αναλαμβάνει να μεταφέρει τα δεδομένα σε μόνιμο χώρο αποθήκευσης δεδομένων και να παρέχει προσπέλαση σε αυτά από τα ανώτερα Επίπεδα. 2.3 Υποσυστήματα Πληροφοριακού Συστήματος Το πληροφοριακό σύστημα θα αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες ενότητες: Υποσύστημα Χρηστών Υποσύστημα Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου Υποσύστημα Δικτυακής Πύλης (portal) ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 10 ΑΠΟ 48

11 Υποσύστημα Τηλεκπαίδευσης Υποσύστημα Χρηστών Κατηγορίες Χρηστών Έχουν αναγνωριστεί οι ακόλουθες τρείς κατηγορίες χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος: Επισκέπτες, Συμμετέχοντες, Διαχειριστές. i. Επισκέπτες Οι συγκεκριμένοι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δικτυακή πύλη και στο υλικό της, αλλά δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες του Ιδρύματος (ενημέρωση, forum κ.α.) ii. Συμμετέχοντες Οι συγκεκριμένοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στη δικτυακή πύλη και στο υλικό της και θα μπορούν να ενημερώνονται για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Ιδρυμα και να λαμβάνουν μέρος στο forum συζητήσεων. iii. Διαχειριστές Οι διαχειριστές θα μπορούν να έχουν τον έλεγχο σε όλη τη λειτουργικότητα της πύλης. Θα διαχειρίζονται τους ρόλους των χρηστών και τους χρήστες, θα είναι οι υπεύθυνοι του forum συζητήσεων, των ενημερωτικών newsletter αλλά και του συνόλου του υλικού της πύλης. Οι διαχειριστές θα είναι η μόνη ομάδα χρηστών που θα έχει πρόσβαση στο Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Λειτουργίες - Χαρακτηριστικά Το υποσύστημα χρηστών διαχειρίζεται τους χρήστες και τις ομάδες χρηστών του πληροφοριακού συστήματος. Η καθεμιά από αυτές τις προαναφερθείσες ομάδα χρηστών έχει διαφορετικές απαιτήσεις από το πληροφοριακό σύστημα αλλά και διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης σε αυτό. Οι βασικές λειτουργίες του Υποσυστήματος Χρηστών αναλύονται στη συνέχεια: Διαχείριση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος: Ο διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος θα μπορεί να δημιουργήσει ομάδες χρηστών, να ορίσει τα δικαιώματα κάθε ομάδας, να δημιουργήσει λογαριασμούς χρηστών και να εντάξει χρήστες σε ομάδες. Επίσης, ο διαχειριστής θα μπορεί να μεταβάλει τα δικαιώματα πρόσβασης των ομάδων και των χρηστών. Τήρηση στοιχείων χρήστη: Κάθε χρήστης θα μπορεί να γίνει μέλος της διαδικτυακής πύλης συμπληρώνοντας μόνος του τις ηλεκτρονικές φόρμες που θα είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πύλη (ακολουθώντας σχετικό σύνδεσμο στην Κεντρική Σελίδα). Ο χρήστης θα συμπληρώνει τις φόρμες με τα προσωπικά του στοιχεία και θα επιλέγει τις υπηρεσίες στις οποίες επιθυμεί να έχει πρόσβαση. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργεί μόνος του το προφίλ του στο πληροφοριακό σύστημα. Έλεγχος πρόσβασης/πιστοποίηση χρήστη: Κάθε χρήστης θα έχει ένα μοναδικό συνδυασμό ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password). Ακολουθώντας σχετικό σύνδεσμο στην Κεντρική Σελίδα της διαδικτυακής πύλης ο χρήστης θα συμπληρώνει το όνομα και τον κωδικό του για να γίνει στη συνέχεια ο σχετικός έλεγχος από το Υποσύστημα Χρηστών προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβασή του σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που δεν θα είναι ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 11 ΑΠΟ 48

12 διαθέσιμες στους μη εγγεγραμμένους χρήστες (απλοί επισκέπτες της διαδικτυακής πύλης). Το Υποσύστημα Χρηστών θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Η διεπαφή για το διαχειριστή του πληροφοριακού συστήματος θα είναι βασισμένη σε τεχνολογίες Διαδικτύου (web based) επιτρέποντας πρόσβαση σε αυτό από ένα πρόγραμμα πλοήγησης στο Διαδίκτυο (web browser). Ο χρήστης θα μπορεί να αλλάζει μόνος του όσο συχνά θέλει τον κωδικό πρόσβασης. Σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει τον κωδικό του θα υπάρχει δυνατότητα ορισμού νέου κωδικού μέσα από link που θα αποστέλλεται από τη διαδικτυακή πύλη στο που είχε δηλωθεί στο προφίλ του χρήστη. Ο διαχειριστής θα επιλέγει εάν ο χρήστης κατά την εγγραφή του θα είναι ενεργός ή ανενεργός. Σε περίπτωση που επιλέξει να μην είναι ενεργός, θα υπάρχουν δύο τρόποι ενεργοποίησης. Ο πρώτος είναι να ενεργοποιηθεί χειρονακτικά από το διαχειριστή. Ο δεύτερος είναι να σταλεί αυτόματα από τη διαδικτυακή πύλη μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο να έχει ένα μοναδικό link που όταν πατηθεί από τον χρήστη θα κάνει αυτόματα την ενεργοποίηση. Να υπάρχει δυνατότητα single sign-on για τους χρήστες, δηλαδή όταν ο χρήστης συνδεθεί σε μια περιοχή της διαδικτυακής πύλης (login) χρησιμοποιώντας το όνομα και τον κωδικό του θα έχει πρόσβαση και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές ελεγχόμενης πρόσβασης, χωρίς να απαιτείται εκ νέου διαδικασία σύνδεσης. Αυτό θα επιτυγχάνεται με αποθήκευση στο user session όλων των απαραίτητων στοιχείων από το προφίλ του χρήστη Υποσύστημα Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου Το υποσύστημα διαχείρισης περιεχομένου για το υλικό της συλλογής του Ιδρύματος θα αποτελέσει το εργαλείο διαχείρισης του συνόλου του περιεχομένου του έργου. Το σύστημα θα υποστηρίζει την εισαγωγή των ψηφιακών τεκμηρίων, καθώς και των τεκμηριωτικών μεταδεδομένων αυτού. Η ανάπτυξη βάσης δεδομένων και συστήματος διαχείρισης περιεχομένου για την πύλη του Ιδρύματος θα πρέπει να υποστηρίζει: Εισαγωγή ψηφιοποιημένου υλικού στο σύστημα και χαρακτηρισμός του με μεταδεδομένα καταλογογράφησης, τεκμηρίωσης και τεχνικά μεταδεδομένα, όπως χρόνο δημιουργίας, πλαίσιο αναφοράς, περιγραφές, τίτλους, λέξεις κλειδιά κ.ά. Χρήση οντολογιών για το χαρακτηρισμό των τεκμηρίων με μεταδεδομένα. Οι οντολογίες θα περιγράφουν το γνωσιακό πεδίο του Ιδρύματος και θα υποστηρίζονται από σύστημα διαχείρισης οντολογιών. Υποστήριξη εισαγωγής μεταδεδομένων υλικού στην ελληνική γλώσσα και πρόβλεψη για τη δυνατότητα εισαγωγής σε μεταγενέστερο χρόνο και άλλης ξενόγλωσσης έκδοσης, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του συστήματος, καθώς και τα δεδομένα που θα έχουν αποθηκευτεί σε αυτό. Δυνατότητα σύνδεσης των τεκμηρίων με μία ή παραπάνω φωτογραφίες σε διαφορετικές αναλύσεις για χρήση σε διαφορετικές περιοχές της εφαρμογής (πχ ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης) ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 12 ΑΠΟ 48

13 Δυνατότητα παραγωγής αυτόματων αναλύσεων στις φωτογραφίες των τεκμηρίων και προσθήκη υδατογραφήματος (watermarking) ώστε να είναι προφανής η πηγή προέλευσης τους Επεξεργασία των πληροφοριών που χαρακτηρίζουν το κάθε τεκμήριο και αλλαγή των επιθυμητών μεταδεδομένων Μηχανισμοί ευφυούς αναζήτησης για την εύρεση των τεκμηρίων με βάση διαφορετικά κριτήρια, όπως θεματική ενότητα, χρονολογική αναζήτηση, αναζήτηση με λέξεις κλειδιά κ.ά. Υποστήριξη συνάφειας αποτελεσμάτων. Δυνατότητα δημιουργίας λίστας επιθυμητών αντικειμένων. Η λίστα θα πρέπει να είναι σε μορφή κατάλληλη για εκτύπωση από τους χρήστες του συστήματος. Web based πρόσβαση για τους διαχειριστές Εύχρηστο και κατανοητό περιβάλλον διαχείρισης με δυνατότητα ορισμού πολλαπλών φίλτρων ώστε ο διαχειριστής να εντοπίζει εύκολα τα τεκμήρια και τις κατηγορίες ή συλλογές που αυτά ανήκουν Δυνατότητα εξαγωγής των εγγραφών ή των αποτελεσμάτων αναζήτησης σε Excel, csv, pdf κτλ Υποστήριξη web services για δυνατότητα δημοσίευσης υλικού στο διαδίκτυο είτε για προβολή στο κοινό είτε για διάθεση σε άλλα sites (διαλειτουργικότητα) Δυνατότητα αρχικής εισαγωγής των τεκμηρίων από άλλη βάση δεδομένων ή από αρχείο excel Τήρηση εκδόσεων για το κάθε τεκμήριο ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή σε παλιότερη έκδοση του αλλά και η σύγκριση εκδόσεων για γρήγορο εντοπισμό και αποφυγή λαθών. Κύκλο Ζωής τεκμηρίων Διαχείριση Συλλογών τεκμηρίων Η βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση του ψηφιακού υλικού και του συνοδευτικού πληροφοριακού του υλικού θα υλοποιηθεί σε επιλεγμένο λογισμικό, το οποίο θα καλύπτει ανάγκες: Αποθήκευσης μεγάλου όγκου υλικού και δεδομένων, χωρίς να επηρεάζεται η αποδοτικότητα του συστήματος Υποστήριξη XML Ασφάλεια δεδομένων Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών ταυτόχρονων συνδέσεων Παροχή εργαλείων πχ σχεδιασμού της βάσης, αυτοματοποιημένης λήψης αντιγράφων ασφαλείας Δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων με άλλες βάσεις Υποσύστημα Δικτυακής Πύλης Κατά την ανάπτυξη της δικτυακής πύλης, θα πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες και θα διασφαλίσουν την επιτυχή έκβαση του έργου. Αυτές είναι: Προγραμματισμός έργου Ανάλυση αναγκών και αρχικός σχεδιασμός των λειτουργιών Δημιουργία του περιβάλλοντος ανάπτυξης ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 13 ΑΠΟ 48

14 Τεχνικός σχεδιασμός της πύλης Λεπτομερής σχεδιασμός των λειτουργιών. Η διαδικτυακή πύλη του Ιδρύματος ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ θα αποτελεί το βασικό μέσο ανάδειξης της συλλογής του Ιδρύματος και του σημαντικού του ρόλου, όσον αφορά τη συγκέντρωση, τη μελέτη, τη διατήρηση και την προβολή στοιχείων σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά στη χώρα μας. Το υλικό της διαδικτυακής πύλης θα παρουσιάζεται σε διακριτές ενότητες, όπως θα προκύψουν από το έργο της τεκμηρίωσης. Σημειώνεται, ότι η διαδικτυακή πύλη απευθύνεται σε ευρεία ομάδα χρηστών και οφείλει να ικανοποιεί χρήστες, όπως: Μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Φοιτητές και σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Δασκάλους Καθηγητές Πανεπιστημιακούς Ερευνητές Το περιεχόμενο αλλά και οι υπηρεσίες της δικτυακής πύλης θα πρέπει να προβάλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συλλογή και το έργο του Ιδρύματος, αλλά και να ικανοποιούν σκοπούς ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς. Βασικά χαρακτηριστικά σχετικά με τη λειτουργία του δικτυοτόπου θα πρέπει να είναι: Η δυνατότητα πραγματοποίησης απλής και διευρυμένης αναζήτησης με βάση πολλαπλά κριτήρια στη συλλογή του Ιδρύματος. Η δυνατότητα εγγραφής χρήστη - δημιουργίας λογαριασμού στη διαδικτυακή πύλη του Ιδρύματος με στόχο την πρόσβαση των μελών σε υπηρεσίες, όπως το forum και το newsletter του Ιδρύματος. Η ύπαρξη σελίδας χάρτη δικτυοτόπου, όπου θα παρέχεται εύκολή και κατανοητή πρόσβαση στα επιμέρους τμήματα της πύλης. Η ύπαρξης σελίδας επικοινωνίας, όπου θα υπάρχουν κατάλληλες φόρμες επικοινωνίας, μέσω των οποίων ο χρήστης θα μπορεί να υποβάλλει ερωτήματα και παρατηρήσεις. Επιπλέον βασικές υπηρεσίες προς τους χρήστες της πύλης του Ιδρύματος θα είναι: Το Forum, όπου τα εγγεγραμμένα μέλη θα μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε θέματα του Ιδρύματος και ευρύτερα της εκπαίδευσης. Οι λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα εγγεγραμμένα μέλη για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters), σχετικά με νεότερες ειδήσεις και ζητήματα που αφορούν το ίδρυμα. Όσον αφορά τις προδιαγραφές της δικτυακής πύλης που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω τουλάχιστον απαιτήσεις: Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον εναρμονισμένο με την αισθητική και το περιεχόμενο του Ιδρύματος Εύχρηστους και κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης για την περιήγηση του χρήστη στις σελίδες Ένα χάρτη των σελίδων που θα δείχνει την θεματική οργάνωση του δικτυακού τόπου ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 14 ΑΠΟ 48

15 Θα υποστηρίζονται τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά) ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για την υποστήριξη και άλλων γλωσσών αργότερα Η δικτυακή πύλη θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες Όλες οι σελίδες θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες μέτα-ιδιότητες (metadata attributes) έτσι ώστε να μπορούν να δεικτοδοτηθούν από τις μηχανές αναζήτησης Αδιάλειπτη λειτουργία κόμβου που θα εξασφαλίζει την συνεχή (24x7) και χωρίς προβλήματα, πρόσβαση των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες Αξιοπιστία και απόδοση Διασφάλιση συστήματος πρόσβασης από τρίτους Επεκτασιμότητα: Το σύστημα θα μπορεί να υποστηρίξει ενδεχόμενη διεύρυνση παρεχόμενων υπηρεσιών και επέκταση της δικτυακής υποδομής Ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, η οποία δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την σύνδεση νέων μελών στους δικτυακούς τόπους Παρουσίαση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο Συνεχή ενημέρωση του περιεχομένου της δικτυακής πύλης. Υποστήριξη ανοιχτών προτύπων : εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της μελλοντικής επέκτασης του portal Ενοποιημένη αρχιτεκτονική : Αποφυγή προβλημάτων και κόστους ενοποίησης μεταξύ των στοιχείων λογισμικού που απαρτίζουν την υποδομή portal Η ασφάλεια των δεδομένων και της διαδικτυακής πύλης εκλαμβάνεται ως αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά. Στα πλαίσια αυτά, οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει κατ ελάχιστο να ικανοποιεί το σύστημα είναι: Διαμεσολάβηση firewall για τη διασύνδεση των διαδικτυακών τόπων στο Internet, καθώς και την απομακρυσμένη πρόσβαση για διαχείριση περιεχομένου Ταυτοποίηση (authentication) κατά την εισαγωγή στο σύστημα όπου αυτό είναι απαραίτητο (όπως π.χ. στο περιβάλλον διαχείρισης). Η ταυτοποίηση γίνεται με χρήση username/ password και πρόσθετη δυνατότητα ελέγχου και περιορισμού πρόσβασης μέσω διεύθυνσης IP και domain name Ενεργοποίηση των μηχανισμών ταυτοποίησης που παρέχει η βάση δεδομένων (database authentication) επιπλέον τυχόν ταυτοποίησης από το λειτουργικό σύστημα. Επιπλέον, το σύστημα θα πρέπει να διασφαλίσει την πρόσβαση σε ΑΜΕΑ. Για να είναι ένας δικτυακός τόπος εύκολα προσβάσιμος από άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει κατά την διάρκεια του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του να ακολουθούνται συγκεκριμένες μεθοδολογίες και οδηγίες που έχουν καθιερωθεί από διεθνείς οργανισμούς όπως το W3C και να είναι ο υλοποιούμενος δικτυακός τόπος συμβατός με το πρότυπο WAI επίπεδο ΑΑ Υποσύστημα Τηλεκπαίδευσης Καθώς σκοπός του έργου είναι η διάσωση και διεπιστημονική προσέγγιση των τεκμηρίων της ιστορικής μνήμης, είναι πολύ σημαντική η προβολή τους με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, των συστημάτων πολιτισμικής τεκμηρίωσης και της διασύνδεσης του ψηφιακού πολιτισμικού αποθέματος. Η προαγωγή της επιστημονικής μελέτης και έρευνας, η εκπαίδευση πολλαπλών ομάδων (ερευνητές, πολίτες, φοιτητές, μαθητές) κι η διάχυση της προερχόμενης απ αυτή γνώσης θα συμβάλλει στην ανάδειξη και διάσωση ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 15 ΑΠΟ 48

16 της Βλάχικης πολιτιστικής κληρονομιάς, στην επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών Βλάχικων πληθυσμών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας την αλληλοκατανόηση, το σεβασμό των πολλαπλών και διαφορετικών ταυτοτήτων τους και την ειρηνική τους συνύπαρξη στο ενιαίο ευρωπαϊκό περιβάλλον Εφαρμογή Διαχείρισης και ολοκλήρωσης των επιμέρους συστημάτων Τηλεκπαίδευσης Γενικές κατευθύνσεις που πρέπει να πληροί το σύστημα: 1. Ενιαία Διαχείριση Χρηστών και Διαβάθμιση Δικαιωμάτων ανά υποσύστημα αλλά και συνολικά, με δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης στις επι μέρους πλατφόρμες. 2. Μονάδα Διαχείρισης (Customizable Administration Module) που λειτουργεί οριζόντια για όλα τα υποσυστήματα. 3. Παροχή ενιαίας πρόσβασης στα επιμέρους υποσυστήματα χωρίς την διαδικασία επανα-εισαγωγής κωδικών για όσες επιμέρους πλατφόρμες χρειάζεται ταυτοποίηση χρήστη (authentication). 4. Δυνατότητα αυτόματης εγγραφής χρηστών στην εφαρμογή και στα επιμέρους υποσυστήματα. Η εγγραφή θα γίνεται είτε από τον διαχειριστή του συστήματος, μέσω της μονάδας διαχείρισης, είτε από τον ίδιο τον χρήστη με κατάλληλη διαδικασία (αποστολή για επιβεβαίωση). 5. Η εφαρμογή θα πρέπει να μπορεί να εγκαθίσταται αλλά και να είναι πλήρως λειτουργική σε λειτουργικό σύστημα ανοιχτού λογισμικού και παράλληλα θα πρέπει όλοι οι διακομιστές που εμπλέκονται στην εφαρμογή (ιστοσελίδων, βάσης δεδομένων) να βασίζονται σε τεχνολογίες / υποδομές σε ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα. 6. Το σύστημα θα πρέπει να ολοκληρώνει (indegrate) τις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης με ισχυρή, ενοποιημένη οριζόντια διαχείριση του χρήστη σε όλα τα υποσυστήματα Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Η προμήθεια πλατφόρμας (λογισμικού) Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης η οποία θα επεκταθεί και θα παραμετροποιηθεί κατάλληλα από τον ανάδοχο ώστε να καλύπτει τις ακριβείς απαιτήσεις του έργου για τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Βαρύτητα στην επιλογή δεν θα έχει το πλαίσιο ή η γλώσσα ανάπτυξης του προϊόντος αλλά η υιοθέτηση ανοικτών προτύπων, δομών, πρωτοκόλλων και αρχιτεκτονικών, γεγονός που θα εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την μελλοντική υποστήριξη νέων προτύπων, καλύτερη κλιμάκωση και μεγαλύτερη σταθερότητα. Θα εξεταστεί η τεχνολογική ωριμότητα της κάθε προτεινόμενης λύσης. Θα πρέπει, να είναι φιλική προς το χρήστη, προσαρμόσιμη στις ανάγκες του, και να υιοθετεί τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, ενσωματώνοντας τεχνολογία διαδικτύου, προηγμένες μορφές αλληλεπίδρασης, τεχνικές για μάθηση από απόσταση και βοηθήματα βασισμένα στη γνώση χρησιμοποιώντας πληροφορίες καταχωρημένες σε ασφαλείς βάσεις δεδομένων, μέσω προηγμένων εργαλείων της. Η πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης θα πρέπει 1. να λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται καμιά μετατροπή σε περιβάλλοντα Unix, Linux, Windows ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 16 ΑΠΟ 48

17 2. να είναι σχεδιασμένη με αρθρωτό τρόπο και επιτρέπει έτσι σε μεγάλο βαθμό την ευελιξία να προσθέτει (και να αφαιρεί) λειτουργικότητα σε πολλά επίπεδα. 3. να αναβαθμίζεται πολύ εύκολα από μια έκδοση στην επόμενη 4. να χρειάζεται μόνο μια βάση δεδομένων (και να μπορεί να τη μοιράζεται με άλλες εφαρμογές αν είναι απαραίτητο). 5. να περιλαμβάνει περιεκτική τεκμηρίωση βάσης δεδομένων που να υποστηρίζει πολλές εκδόσεις βάσεων δεδομένων. να έχει απλή, μικρού βάρους, αποτελεσματική, συμβατή, απλής τεχνολογίας διασύνδεση με το φυλλομετρητή (browser). 6. οι κατάλογοι μαθημάτων να απεικονίζουν περιγραφές για κάθε μάθημα στον εξυπηρετητή (server), περιλαμβάνοντας και τις προσβάσεις από τους επισκέπτες. 7. τα μαθήματα να μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και να ευρεθούν και η πλατφόρμα μπορεί να υποστηρίξει εκατοντάδες μαθημάτων 8. Οι περισσότερες περιοχές εισαγωγής κειμένου (πηγές, μηνύματα σε forum, εισαγωγές σε ημερολόγια κτλ) μπορούν να τύχουν επεξεργασίας με ένα ικανό, ενσωματωμένο επεξεργαστή κειμένου WYSIWYG HTML. H πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζει δυνατότητα διαλειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Είναι σημαντικό η προσφερόμενη λύση να παρέχει κατάλληλο API (Application Programming Interface) για την επέκταση του συστήματος και την ανάπτυξη plug-ins. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει web-based user interface και ακολουθούν την τυπική αρχιτεκτονική client-server. Για να διατηρηθεί η απλότητα χρήσης και η ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης θα πρέπει να αποφευχθούν λύσεις που απαιτούν εγκατάσταση λογισμικού στη μεριά του client computer Πλατφόρμα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Επιπλέον θα υπάρχει και πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, διασυνδεδεμένη με την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και δυνατότητα δημιουργίας Webinars με streaming video, με web conference εφαρμογές και web broadcasting για τη δημιουργία ημερίδων και events στο διαδίκτυο με συνέδρους και συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. Η πλατφόρμα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης θα πρέπει να διασυνδέεται με την πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο περιβάλλον για το χρήστη. Βαρύτητα στην επιλογή δεν θα έχει το πλαίσιο ή η γλώσσα ανάπτυξης του προϊόντος αλλά η υιοθέτηση ανοικτών προτύπων, δομών, πρωτοκόλλων και αρχιτεκτονικών, γεγονός που θα εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την μελλοντική υποστήριξη νέων προτύπων, καλύτερη κλιμάκωση και μεγαλύτερη σταθερότητα. Θα εξεταστεί η τεχνολογική ωριμότητα της κάθε προτεινόμενης λύσης. Η διαδικτυακή πλατφόρμα, θα πρέπει να είναι άμεσα προσιτή στον καθένα, όπου αυτός επιθυμεί, και να υποστηρίζει πολλούς ταυτόχρονους χρήστες. Θα πρέπει, επίσης, να είναι φιλική προς το χρήστη, προσαρμόσιμη στις ανάγκες του, και να υιοθετεί τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, ενσωματώνοντας τεχνολογία διαδικτύου, προηγμένες μορφές αλληλεπίδρασης, τεχνικές για μάθηση από απόσταση και βοηθήματα βασισμένα στη γνώση. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες καταχωρημένες σε ασφαλείς βάσεις δεδομένων, μέσω προηγμένων εργαλείων της. Οι χρήστες του συστήματος πρέπει να διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες (Διαχειριστές, Εκπαιδευτές, Εκπαιδευόμενοι). Η αναγνώριση των χρηστών και της κατηγορίας στην οποία ανήκουν θα πραγματοποιείται με τη χρήση συγκεκριμένων ονομάτων χρήσης και κωδικών πρόσβασης, οι οποίοι δίνονται από τους διαχειριστές του συστήματος. ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 17 ΑΠΟ 48

18 Η πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για εκπαίδευση από απόσταση θα πρέπει να αντικαθιστά την αλληλεπίδραση μιας τυπικής εκπαιδευτικής αίθουσας με την προσθήκη ενός συνόλου λειτουργιών υψηλών δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης με στόχο την αποτελεσματική εκπαίδευση ομάδων απομακρυσμένων χρηστών. Η αποτελεσματική εκπαίδευση ομάδων θα πρέπει να μπορεί να πραγματοποιηθεί με την συνύπαρξη ήχου, video, δεδομένων και γραφικών σε ένα δομημένο περιβάλλον σύγχρονης εκπαίδευσης μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων χρηστών. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα και στις εικονικές αίθουσες που δημιουργεί, θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε μέσω του internet, είτε σε εσωτερικά δίκτυα (intranets), είτε από εξωτερικά δίκτυα (extranets). Μοναδική προϋπόθεση θα είναι η ύπαρξη κάποιου φυλλομετρητή (browser). Εν συντομία από την πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχονται: Ολοκληρωμένος διαρκής αμφίδρομος ήχος μεταξύ των συμμετεχόντων που βρίσκονται μέσα στην εικονική αίθουσα. Ολοκληρωμένη δυνατότητα video conference. Απαντήσεις σε ερωτήσεις κλειστού τύπου με χρήση εικονιδίων Ναι/Οχι. Λειτουργία ένδειξης ευχαρίστησης ή επιβράβευσης με χρήση εικονιδίων. Συνομιλία μέσω κειμένου. Έρευνες ή ψηφοφορίες. Αλληλεπιδραστικός, ηλεκτρονικός πολυχρηστικός πίνακας εργασίας (electronic whiteboard) με δυνατότητα αποθήκευσης της εργασίας για χρήση εκ των υστέρων. Δυνατότητα χρήσης εργαλείων Δεικτοδότησης. Αλληλεπιδραστικό εργαλείο διαμοιρασμού εφαρμογής. Διενέργεια ερωτηματολογίων για αξιολόγηση ή πιστοποίηση γνώσης. Διαμοιρασμός οθόνης και εφαρμογών. Καταγραφή των συνεδριών Πλατφόρμα Κοινωνικής Μάθησης (Social Learning) Οι σύγχρονες μέθοδοι υποστήριξης της μάθησης εστιάζουν όλο και περισσότερο σε θέματα συνεργασίας (collaborative learning) και παραμετροποίησης από το χρήστη (selfdirected personalization). Η πλατφόρμα Εξατομικευμένης και Κοινωνικής Μάθησης, πέρα από τα κλασσικά χαρακτηριστικά ενός CMS (Course Management System), θα είναι δομημένη με επίκεντρο τον χρήστη (καθηγητή, μαθητή) λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη τα προσωπικά στυλ μάθησης και θα δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να έχει ενεργό ρόλο και τον έλεγχο στη διαδικασία της μάθησης. Αντί να αντιμετωπίζει τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων μαθητών με ομοιόμορφο τρόπο, η πλατφόρμα προσαρμόζεται στις επιμέρους ανάγκες του κάθε σπουδαστή και τον εμπλέκει σε σενάρια συνεργατικής μάθησης, υποστηρίζοντας και ενδυναμώνοντάς τον. Η πλατφόρμα θα έχει ρόλο αυτόνομο αλλά και συμπληρωματικό προς τις πλατφόρμες ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης συνδυάζοντας τις δυνατότητες των τεχνολογιών συνεργατικού διαδικτύου (web 2.0) και κοινωνικών δικτύων (social networks). Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποστηρίζεται: άτυπη συνεργατική μάθηση (informal collaborative learning) ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 18 ΑΠΟ 48

19 προσαρμογή στις ανάγκες των επιμέρους χρηστών και περιβαλλόντων μάθησης, δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης (social networking) με άλλα μέλη, Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να υποστηρίζονται τουλάχιστον τα κάτωθι:: 1. Δημιουργία προσωπικής σελίδας 2. Προσωπικό Ιστολόγιο (blogs) 3. Δημόσιο micro blogging (τύπου twitter) 4. Δημιουργία ομάδων κοινωνικής δικτύωσης και συνεργασίας (Social Networking Groups) 5. Έξυπνο σύστημα σήμανσης πόρων (tagging), 6. Σελιδοσήμανση ιστοσελίδων (social bookmarking) 7. Ανοιχτή Εγκυκλοπαίδεια (wiki) Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αλλαγών Για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των προγραμμάτων κατάρτισης αλλά και του εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει ο ανάδοχος να προτείνει και να ακολουθήσει συγκεκριμένη κατάλληλη μεθοδολογία ανάλυσης αναγκών βάση της οποίας αφενός μεν θα συνταχθούν οι εκπαιδευτικού στόχοι όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αφετέρου θα συγκροτηθούν κατάλληλα οι εκπαιδευτικές ομάδες με στόχο την επίτευξη ομοιογένειας και κοινών εκπαιδευτικών στόχων για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης. Επιπλέον με τη διαδικασία της ανάλυσης αναγκών θα πρέπει να συλλεχθούν και να ληφθούν υπόψη στο συνολικό σχεδιασμό των συστημάτων χρήσιμες πληροφορίες για τους τελικούς χρήστες των πλατφορμών και του εκπαιδευτικού υλικού Συνολικός Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός (Instructional Design) Για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό θα πρέπει να προταθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία και να ακολουθηθούν όλα να ενδεδειγμένα στάδια ώστε να γίνει επιστημονική ολοκληρωμένη προσέγγιση των απαιτήσεων του προγράμματος. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει την διδακτική μεθοδολογία που θα ακολουθήσει (σύνδεση με την ανάλυση αναγκών, γραφικός σχεδιασμός, σενάρια ροής/storyboards, στρατηγική αξιολόγησης). Τα μαθήματα της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης θα είναι οργανωμένα με τη μορφή των Μαθησιακών Αντικειμένων (Learning Objects) και το κάθε ένα θα εξυπηρετεί έναν εκπαιδευτικό στόχο. Κατά την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών του εκπαιδευτικού προγράμματος θα καθοριστούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι και στην συνέχεια με βάση την σχεδίαση θα αναπτυχθούν οι επιμέρους ενότητες-μαθήματα. Οι ενότητες αυτές θα πρέπει να αναπτυχθούν με τρόπο συμβατό με το πρότυπο SCORM. Ο βαθμός χρηστικότητας και διάχυσης (dissemination) του περιεχομένου θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά με την προσθήκη προηγμένων εφαρμογών τηλεκπαίδευσης με τη μορφή: 1. Εκπαιδευτικά προγράμματα ανοιχτής μάθησης Εκπαιδευτικά προγράμματα ανοιχτής μάθησης (open learning) με διαδραστικό πολυμεσικό περιεχόμενο για πρόσβαση μεγάλου αριθμού χρηστών (πολιτών, φοιτητών, μαθητών) ελεύθερα, χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά και χωρίς εκπαιδευτική υποστήριξη. Τα προγράμματα αυτά εξυπηρετούν στόχους κυρίως απόκτησης βασικών γνώσεων αλλά και διάδοσης του πολιτιστικού θησαυρού της κληρονομιάς των Βλάχων (Dissemination): ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 19 ΑΠΟ 48

20 1. Εισαγωγή στη χρήση εφαρμογών διαχείρισης γνώσης και τεχνικών αναζήτησης της βιβλιοθήκης (Digital Information Literacy), με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του περιεχομένου του Ιδρύματος, σε 3 μαθησιακά αντικείμενα 2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ενδεικτικό τίτλο Η πολιτιστική κληρονομιά των βλάχων μέσα από τα τεκμήρια του Ιδρύματος Εγνατία Ηπείρου, σε 5 μαθησιακά αντικείμενα Οι τελικοί τίτλοι όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του έργου θα καθοριστούν μετά από πρόταση του αναδόχου και με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα. 2. Εκπαιδευτικά προγράμματα Μικτής Μάθησης (Blended Learning) Η εφαρμογή των προγραμμάτων Μικτής Μάθησης (Blended Learning) αφορά στην ανάμειξη των μεθόδων εκπαίδευσης με σκοπό την επίτευξη ηψηλότερων μαθησιακών στόχων. Πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα αυτά μπορούν να συνδυάζουν την παραδοσιακή δια ζώσης εκπαίδευση, με την ασύγχρονη, σύγχρονη ή και μέσα από τις κοινότητες μάθησης (web 2.0 εφαρμογές). Τα προγράμματα αυτά είναι πιο σύνθετα στη δημιουργία του αλλά είναι και πιο ενδιαφέροντα στον εκπαιδευόμενο γιατί του παρέχεται η δυνατότητα : να έχει την καθοδήγηση του εκπαιδευτή και την ομαδοσυνεργατική δυναμική της τάξης και ταυτόχρονα, να εκπαιδεύεται ευέλικτα με βάση το δικό του ελεύθερο χρόνο και να ακολουθεί το δικό του ρυθμό μάθησης (Pace of Learning), να έχει την δική του προσέγγιση στο εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με το στυλ μάθησης (Learning Styles) Τα προγράμματα αυτά θα εξυπηρετούν στόχους απόκτησης γνώσεων αλλά και δεξιοτήτων σε ομάδα στόχο που θα μπορεί να αξιοποιεί τις εφαρμογές και το υλικό για να ερευνά, να εκπαιδεύει και να ενημερώνει άλλους εκπαιδευόμενου. Προγράμματα: 1. «Digital Information Literacy Advanced» : Διαδικασίες της βιβλιογραφικής έρευνας στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και χρήση εφαρμογών διαχείρισης γνώσης και τεχνικών αναζήτησης της βιβλιοθήκης, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης και τη διάδοση του περιεχομένου του Ιδρύματος, πρόγραμμα 10 ωρών με 3 ώρες δια ζώσης και 7 εξ αποστάσεως των εφαρμογών τηλεκπαίδευσης και χρήση διαδραστικού πολυμεσικού περιεχομένου ( 6 μαθησιακά αντικείμενα) ομάδα στόχο ερευνητές, εκπαιδευτικούς, φοιτητές. 2. Πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μικτής Μάθησης με ενδεικτικό τίτλο «Αναζητώντας τις πηγές : Η πολιτιστική κληρονομιά των βλάχων μέσα από τα τεκμήρια του Ιδρύματος ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», πρόγραμμα 15 ωρών με 3 ώρες δια ζώσης και 12 εξ αποστάσεως με ομάδα στόχο ερευνητές, εκπαιδευτικούς, φοιτητές με χρήση διαδραστικού πολυμεσικού περιεχομένου ( 8 μαθησιακά αντικείμενα) και υποστήριξη μέσα από κοινότητες μάθησης με τεχνολογίες Web 2.0 (forum, wikis, blogs, podcasts κα) Οι τελικοί τίτλοι όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του έργου θα καθοριστούν μετά από πρόταση του αναδόχου και με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα. Τα θέματα θα αντληθούν και θα υποστηριχθούν από το υλικό του Ιδρύματος. Με αυτόν τον τρόπο το ευρύτατο εκπαιδευτικό περιεχόμενο της συλλογής του Ιδρύματος θα αποτελέσει την αφορμή για τη γνωριμία των χρηστών με την πλούσια εκπαιδευτική θεωρία και πράξη της χώρας μας, όπως αυτή αποτυπώνεται στα ίδια τα τεκμήρια του Ιδρύματος. Στην τεχνική του προσφορά ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράφει αναλυτικά τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 20 ΑΠΟ 48

21 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Τηλεκπαίδευσης (Μαθησιακά Αντικείμενα SCORM) Το Διαδραστικό περιεχόμενο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης θα παραχθεί με τη μορφή Μαθησιακών Αντικειμένων (learning objects), που θα ενσωματώνουν βιντεοδιαλέξεις και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό που θα βασίζεται στο ψηφιοποιημένο υλικό που θα παραχθεί. Το υλικό του κάθε μαθησιακού αντικειμένου θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε η μέση διάρκεια ενασχόλησης του εκπαιδευόμενου με το μαθησιακό αντικείμενο να είναι H συγκρότηση του εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει γίνεται με τη μορφή των Μαθησιακών Αντικειμένων (Learning Objects) και θα συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα που αφορούν στη διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης της Εκπαίδευσης και του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου. Όπως το Content Packaging και Communication θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα AICC: CMI guidelines and recommendations (course structure file) και ADL: Sharable Content Object Model (SCORM 1.2 και μεταγενέστερα). Η δομή κάθε μαθησιακού αντικειμένου, θα πρέπει να αποτελείται κατά περίπτωση και ανάλογα με το σενάριο (storyboard) από τα παρακάτω βασικά δομικά συστατικά: 1. Περιεχόμενα Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 2. Σκοπός και Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 3. Έννοιες Κλειδιά - λεξιλόγιο 4. Περιεχόμενο Διδακτικής Ενότητας (Θεωρία, διαλέξεις, υλικό αναφοράς) 5. Επίδειξη με αφήγηση και video με επίδειξη διαδικασιών 6. Δραστηριότητες (Μελέτες περίπτωσης, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης) 7. Άσκηση με ή χωρίς υποβοήθηση 8. Αξιολόγηση (τεστ αξιολόγησης) 9. Σύνοψη και Βιβλιογραφία Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού θα γίνει με βάση το παραδοτέο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, κατόπιν έγκρισής του φορέα. Η δημιουργία των storyboards και η τελική ανάπτυξη του υλικού θα γίνεται με ευθύνη των επιστημονικά υπευθύνων του αναδόχου. Απαιτείται τα μαθησιακά αντικείμενα διαδραστικών παρουσιάσεων και εξομοιώσεων να είναι συμβατά με το πρότυπο SCORM και να επικοινωνούν στο σύστημα διαχείρισης γνώσης στοιχεία χρήσης και επίδοσης (π.χ., ταυτότητα εκπαιδευόμενου, status μαθήματος, μέγιστη και ελάχιστη δυνατή επίδοση, επίδοση εκπαιδευόμενου, χρόνος χρήσης κ.λπ) Υλοποίηση και Αξιολόγηση Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Χρηστών Αναγκαία επίσης κρίνεται η εκπαίδευση των εκπαιδευτών και διαχειριστών Μικτής και Ηλεκτρονικής Μάθησης (Blended Learning/ e-learning) σε πρόγραμμα δια ζώσης εκπαίδευσης με τίτλο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Διαχειριστών Ηλεκτρονικής Μάθησης που θα αξιοποιήσουν τις υποδομές της τηλεκπαίδευσης με στόχο τη διενέργεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ιδρύματος τόσο στο πλαίσιο του παρόντος έργου όσο και για μελλοντικά προγράμματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν από το φορέα με σκοπό να αποκτήσουν δεξιότητες εκπαιδευτών ηλεκτρονικής μάθησης και θα μετέχουν σε μια ομάδα 3-10 άτομα 21 ώρες εκπαίδευσης. ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΕΛ. 21 ΑΠΟ 48

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 1. Αρχιτεκτονική και προδιαγραφές της πλατφόρμας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 1. Αρχιτεκτονική και προδιαγραφές της πλατφόρμας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. Αρχιτεκτονική και προδιαγραφές της πλατφόρμας Προδιαγραφές Επιπέδου Παρουσίασης Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα ενός πληροφοριακού συστήματος είναι η παρουσίαση του προς τους διάφορες συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επιτελική Σύνοψη Αντίληψη του Έργου Demo του προσφερόμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Tμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας Πληροφορίες : Μαυροκυουκουλάκη Ελένη ΠΡΟΣ: ΑΔΑΜ: Γάζι, 03/10/2016 Αρ. Πρωτ. : 17891 ERGOMEC PRIVATE COMPANY ERGOMEC P.C. Σιδηρόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Documentation 1/16 Περιγραφή Πλατφόρμας

Open eclass Documentation 1/16 Περιγραφή Πλατφόρμας Open eclass Documentation 1/16 Περιγραφή Πλατφόρμας Περιγραφή Πλατφόρμας Open eclass (ver.3.5) 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης Κωνσταντίνος Τσιμπάνης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, Μάιος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης E-Agiografia, Η Media Suite έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (e-learning) με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης η-τάξη Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Φεβρουάριος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης E-Agiografia, Η Media Suite έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (e-learning) με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Κάργα Σουλτάνα MSc Πληροφορικός skarga@uom.gr Κατσάνα Αικατερίνη MSc Πληροφορικός akatsana@uom.gr «18 ο Συνάντηση Εκπαιδευτικών για θέματα Τ.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα Τηλεκπαίδευση: νέο μοντέλο εκπαίδευσης;; Συμπληρωματική ως προς την παραδοσιακή Άρση χωρο χρονικών περιορισμών Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την από 11 Φεβρουαρίου 2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και λαμβάνοντας υπόψη το με Αρ. Πρωτ.: 2.34460/3.2339

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΞΗ: ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ Περιπτώσεις Χρήσης για

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Επιμελητή Δράσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών)

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών) (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Διαχειριστή... 7 4.1 Σύνδεση Διαχειριστή... 7 4.2

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV001985597 2014-04-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 18-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 41074 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Καθηγητή

Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Καθηγητή Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης Moodle για τον Καθηγητή Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 1.1 Περιβάλλον Moodle... 3 1.2 Εισαγωγή / εγγραφή στην πλατφόρμα... 3 2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έκδοση: 01.00 22/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαγωνισμός... 3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 5 3 Περιβάλλον Εργασίας... 6 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Διαχειριστή... 9

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε.

Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Περιεχόμενα 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... 4 2.1 Όλοι οι όροι είναι απαράβατοι και η μη τήρηση έστω

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω Έκδοση 1.0 12 Ιανουαρίου 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25978/04.08.2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Προσαρμογή, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ - Διόφαντος) Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Έκδοση 6.2 Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη

Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Λογισμικό exe Οδηγός Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Απρίλιοσ 2010 Το SCORM είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 1.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΠΡΑΞΗ: «ΣΤΗΡΙΖΩ Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες και Στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 2.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 Υποέργο 10: «Υλοποίηση Πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ» για το ΠΣΔ και το Ψηφιακό Σχολείο ΠΡΑΞΗ: «ΣΤΗΡΙΖΩ Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Πλατφόρμα Τηλε-εκπαίδευσης

Οδηγός Χρήσης Πλατφόρμα Τηλε-εκπαίδευσης e-tutor Εγχειρίδιο Χρήσης Μαθητή Οδηγός Χρήσης Πλατφόρμα Τηλε-εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Μαθητή 2013 1 Εκπόνηση οδηγού: Σακελλαράκη Ουρανία (www.projectlab.gr) Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών. Orange Survey

Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών. Orange Survey Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΠΡΑΞΗ: «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΞΟΝΑΣ 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί την πρόταση του GUnet. ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Είναι ένα ανοικτό αρθρωτό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων

Αποτελεί την πρόταση του GUnet. ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Είναι ένα ανοικτό αρθρωτό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων Open eclass -GUnet Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ης ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet η πλατφόρμα με δυο λόγια Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Παν/μιο Αθηνών και στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Kώστας Τσιμπάνης, Καθ.

ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Παν/μιο Αθηνών και στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Kώστας Τσιμπάνης, Καθ. ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Παν/μιο Αθηνών και στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Kώστας Τσιμπάνης, Καθ. Λάζαρος Μεράκος Ημερίδα Ενημέρωσης Ακαδημία Πλάτωνος, 14/11/2014 άδεια χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες 3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Ιστολόγια και κοινότητες Ιστολόγια (blogs) και εκπαιδευτικές κοινότητες Εισαγωγή Ορισμοί Στόχοι και Όροι χρήσης Στατιστικά Στοιχεία Ιστολόγια Ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 9 ΣΎΣΤΗΜΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 9 ΣΎΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 9 ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1. Έλεγχος εγγράφου...3 2. Εισαγωγή...4 3. Εισαγωγή στην υπηρεσία...5 4. Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ A Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα