EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ"

Transcript

1 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 11 Μαΐου Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 8164 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου Aθήνα ΠPOΣ :Τον Υπουργό Πληροφορίες : Α.Χριστίδου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Tηλέφωνο : &Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης FAX : κ. Γιάννη Ραγκούση e mail : URL : ΘΕΜΑ: Προτάσεις Ξ.Ε.Ε. για το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» αποτελεί μεταρρύθμιση σταθμό για τη διοικητική οργάνωση του κράτους. Εισάγει νέο πρότυπο διοίκησης, νέες δομές και πρωτοποριακές λειτουργίες. Η σπουδαιότητα του νομοθετήματος επιβάλλει τη συστηματική διαβούλευση του Υπουργείου με φορείς όπως το Ξ.Ε.Ε., προκειμένου να αποφευχθούν κενά και αδυναμίες, που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του τουρισμού, που είναι κατά κοινή ομολογία ο πιο σημαντικός τομέας της εθνικής οικονομίας. Ο κλάδος μας κρίνει αναγκαία τη διοικητική μεταρρύθμιση και κατ επέκταση θεωρεί θετικό το κείμενο που έχει δοθεί για δημόσια διαβούλευση. Τόσο οι γενικές αρχές του συστήματος, όσο και η νέα αρχιτεκτονική της διοικητικής διαίρεσης μας βρίσκει σύμφωνους, διότι το ισχύον διοικητικό σύστημα πρέπει να εκσυγχρονιστεί εκ βάθρων και να αναδιαρθρωθεί. Εντούτοις, υπάρχει μεγάλη ανησυχία και προβληματισμός στα μέλη μας, διότι με τον καθορισμό των ευρύτερων ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων τόσο σε επίπεδο περιφέρειας όσο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, θα συνυπάρχουν περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα μαζί με αγροτικές ή βιομηχανικές. Επειδή είναι κοινά αποδεκτό ότι ο τουρισμός συνιστά το μόνο συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει η χώρα μας, θα πρέπει η αξιοποίηση και η ανάδειξη της τουριστικής μας προσφοράς να αποτελεί κύρια παράμετρο κατά τον σχεδιασμό των οργάνων και των λειτουργιών των νέων διοικητικών δομών. 1

2 Λαμβάνοντας ως δεδομένη την πρόθεση της Κυβέρνησης να δώσει αναπτυξιακή ώθηση στις περιφέρειες της χώρας με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης», είναι επιβεβλημένο να εξασφαλιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην ελληνική τουριστική βιομηχανία να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική. Από την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα θα ωφεληθεί το σύνολο των δραστηριοτήτων της περιφερειακής και τοπικής οικονομίας λόγω των πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων, που επιφέρει το εισόδημα από τον τουρισμό στους υπόλοιπους κλάδους της εθνικής οικονομίας. Είναι επομένως αναγκαίο στα νέα όργανα που δημιουργούνται στο πλαίσιο τόσο της περιφέρειας όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης να υπάρχει θεσμοθετημένη εκπροσώπηση του Ξ.Ε.Ε., που είναι θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα ξενοδοχίας και τουρισμού γενικότερα. Το Ξ.Ε.Ε. έχει ως μέλη όλες τις επιχειρήσεις των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της χώρας, και μαζί με τις τοπικές ξενοδοχειακές ενώσεις, διαθέτουν από κοινού συσσωρευμένη τεχνογνωσία, εμπειρία και έννομο συμφέρον για την προώθηση της τουριστικής οικονομίας. Η εκπροσώπηση του Ξ.Ε.Ε. θα πρέπει αριθμητικά να είναι αναλογική με βάση το μέγεθος της ξενοδοχειακής υποδομής στην Περιφέρεια και στο Δήμο και να αναφέρεται ρητά στο νόμο. Επιπλέον τίθενται μία σειρά από ερωτήματα καίριας σημασίας για το ίδιο το μέλλον του τουριστικού τομέα σε συνάρτηση με τις μεταβολές που θα επιφέρει το πρόγραμμα «Καλλικράτης»: Πως θα διαμορφώνεται η περιφερειακή τουριστική πολιτική μέσα από τα θεσμοθετημένα όργανα και με ποιες διαδικασίες; Πως θα εξασφαλίζονται και θα διατίθενται οι πόροι για την τουριστική ανάπτυξη καθώς και για την τουριστική προβολή των προορισμών; Ποια όργανα θα διαχειρίζονται τα θέματα της τουριστικής προβολής σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου και με ποιους μηχανισμούς υποστήριξης ; Πιο συγκεκριμένα οι παρατηρήσεις μας κατ άρθρο έχουν ως εξής: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1. Αρμοδιότητες Δημάρχου - Άρθρο 58 Στο άρθρο αυτό περιγράφονται οι γενικές αρμοδιότητες του Δημάρχου. Επειδή είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που διαδραματίζει ο Δήμαρχος στη διαμόρφωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος της περιοχής του καθώς και στη διαφύλαξη και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, κρίνουμε σκόπιμο να τονιστεί στο 2

3 άρθρο 58 ότι ο Δήμαρχος είναι ταυτόχρονα ο θεματοφύλακας της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και πρέσβης του τουρισμού στις διεθνείς αγορές. 2. Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων - Αρθρο 59 Προκειμένου να ενισχυθεί η υπευθυνότητα και η εμπλοκή της δημοτικής αρχής στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, είναι αναγκαίο να οριστεί Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για θέματα τουρισμού στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς και στους νησιωτικούς δήμους, ενώ στους υπόλοιπους δήμους να ενταχθεί υποχρεωτικά ο τουρισμός στις αρμοδιότητες ενός αντιδημάρχου. 3. Υποχρεώσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Μελών Επιτροπών Άρθρο 61 Στο άρθρο 61 ορίζεται ότι «με ευθύνη των οικείων συμβουλίων καταρτίζονται κώδικες δεοντολογίας για τους αιρετούς εκπροσώπους». Εκτός όμως από την ευθύνη σε επίπεδο προσώπων που θα διασφαλίζουν οι ενλόγω κώδικες δεοντολογίας, είναι κρίσιμο θέμα για τις τοπικές κοινωνίες να καταρτιστεί κώδικας, που θα περιλαμβάνει γενικές αρχές και κατευθύνσεις για τη διαφύλαξη της ποιότητας του τουριστικού τους προϊόντος, της ταυτότητάς του και γενικά εκείνων των πολιτισμικών στοιχείων που προσδίδουν αυθεντικότητα και γνησιότητα. Για παράδειγμα, πρέπει να διευκρινίζεται ποιές δραστηριότητες επιτρέπονται κατά την περίοδο της τουριστικής αιχμής, τα ανεκτά επίπεδα ηχορρύπανσης, να ορίζονται οι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των ακτών, οι διαδικασίες έκδοσης αδειών για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μουσική που γειτνιάζουν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κατοικίες, οι άδειες κυκλοφορίας μοτοσυκλετών, η διαφύλαξη της γνησιότητας της τοπικής κουζίνας, των τοπικών πανηγυριών, κ.ο.κ 4. Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής- Άρθρο 63 Στις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής, που προβλέπονται στο άρθρο 63, πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθεί διάταξη που να ορίζει ότι η Εκτελεστική Επιτροπή συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση σε ετήσια βάση του προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης και προβολής σε συνεργασία με την επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής. Θεωρούμε ότι χωρίς τη νομοθετική πρόβλεψη ειδικού προγράμματος για τον τουρισμό, είναι καταδικασμένη να μείνει γράμμα κενό περιεχομένου οποιαδήποτε 3

4 προσπάθεια ενίσχυσης του τοπικού τουριστικού προϊόντος. Ταυτόχρονα πρέπει να προβλέπεται η παροχή της αναγκαίας επιστημονικής και τεχνικής στήριξης για την εκπόνηση και την υλοποίηση τόσο του προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης όσο και του προγράμματος προβολής σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τον Ε.Ο.Τ. 5. Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου Άρθρο 70 Στο άρθρο 70 ορίζεται ότι «στους τουριστικούς δήμους συγκροτείται επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου». Η έννοια του τουριστικού δήμου δεν υφίσταται πλέον, δεδομένου ότι μετά τις μεγάλες συνενώσεις των δήμων, κάθε ένας από τους 330 ή 340 δήμους θα διαχειρίζεται ένα διόλου ευκαταφρόνητο τμήμα των τουριστικών πόρων της χώρας μας. Οπότε θα πρέπει η σύσταση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής να καταστεί υποχρεωτική σε όλους τους δήμους, όπως και η σύνθεσή της με αμιγή τουριστικό χαρακτήρα. Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής θα πρέπει να εξαρτάται από το μέγεθος της τουριστικής προσφοράς του κάθε δήμου και να ανέρχεται από 5 μέλη για τους μικρούς δήμους μέχρι 9 μέλη για τους μεγάλους. Πρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να αναλαμβάνει ο Αντιδήμαρχος, που είναι υπεύθυνος για θέματα τουρισμού, τα δε υπόλοιπα μέλη προτείνουμε να ορίζονται ex officio ως εξής: Ο Γενικός Διευθυντής του Δήμου, 2-5 εκπρόσωποι του Ξ.Ε.Ε. και της τοπικής ένωσης Ξενοδόχων ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μελών της επιτροπής. Οι υπόλοιποι εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδεικνύονται από τους άλλους αντιπροσωπευτικούς τουριστικούς φορείς της περιοχής. Η Επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής, ως το πλέον αρμόδιο όργανο επί τουριστικών θεμάτων, θα καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Το ετήσιο πρόγραμμα θα προκύπτει από το τετραετές πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής, το οποίο θα εκπονείται στην αρχή της θητείας της δημοτικής αρχής και θα εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. Σε όλες τις άλλες επιτροπές που συστήνονται σε επίπεδο Δήμου, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 70, θα πρέπει να συμμετέχουν υποχρεωτικά εκπρόσωποι του Ξ.Ε.Ε. και της τοπικής ένωσης ξενοδόχων. 6. Ιστοσελίδα Άρθρο 71 4

5 Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου θα πρέπει να διαθέτει και τουριστικό περιεχόμενο, οι προδιαγραφές του οποίου θα πρέπει να διαμορφώνονται σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ., το Ξ.Ε.Ε. και την τοπική ένωση ξενοδόχων όσον αφορά στην παρουσίαση και προβολή των ξενοδοχείων και των τουριστικών πόρων της περιοχής. 7. Οικονομική Επιτροπή Άρθρο 72 Επειδή η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, επηρεάζει με τις αποφάσεις της την τιμή διάθεσης και την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος. Θα πρέπει κάθε σχετική εισήγηση, για να είναι νόμιμη, να συνοδεύεται από έκθεση, που θα ποσοτικοποιεί τις επιπτώσεις της εισηγούμενης επιβάρυνσης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του Δήμου. Όσον αφορά στο κρίσιμο θέμα των πόρων του προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης και προβολής, πρέπει να στηριχθεί η χρηματοδότησή του από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου. Επιπροσθέτως πρέπει να δεσμευθούν υπέρ του συγκεκριμένου προγράμματος και όλα τα έσοδα που εισπράττονται από το τέλος παρεπιδημούντων, που καταβάλλουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στους δήμους. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί διαφάνεια στη διαχείριση των εσόδων και θα υπηρετείται επιτέλους η μέχρι σήμερα ορθά αμφισβητούμενη από τους τουριστικούς επιχειρηματίες ανταποδοτικότητα των εισπραττομένων τελών. Επίσης η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να καταθέτει ετήσιο απολογισμό για την ανταποδοτικότητα όλων των επιβληθέντων τελών σε υποχρεωτική συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Λογιστών. 8. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Άρθρο 73 Στο άρθρο 73 προβλέπεται η σύσταση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και γίνεται αναφορά στις αρμοδιότητές και στις δράσεις της που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο Δήμο. Οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να εμπλουτιστούν και με μια σειρά από δράσεις που απευθύνονται στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος του Δήμου. Συγκεκριμένα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πρέπει να μεριμνά για: τον σχεδιασμό δράσεων προετοιμασίας του Δήμου ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου, 5

6 την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται από την αυξημένη κίνηση κατά την τουριστική αιχμή την εξυπηρέτηση των επισκεπτών να εισηγείται θέματα απόσυρσης κτιρίων, αλλαγής χρήσης και απαλλοτριώσεων Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται στο έργο της από το Ξ.Ε.Ε. και το Τ.Ε.Ε., που είναι οι θεσμικοί σύμβουλοι της Πολιτείας σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. 9. Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης- Άρθρο 76 Στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αναφέρεται ένας μεγάλος αριθμός φορέων, που μπορεί δυνητικά να συμμετέχουν στη σύνθεσή της. Κρίνουμε σκόπιμο για λόγους δεοντολογίας να υπάρχει στο συγκεκριμένο άρθρο ρητή αναφορά στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και στις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων. 10. Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης- Άρθρο 77 Να προβλεφθεί στο άρθρο 77 ότι ο συμπαραστάτης θα είναι υπεύθυνος και για τον τουρίστα, που προσφεύγει στις υπηρεσίες του, ειδικά στους δήμους που δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών. 11. Πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων Άρθρο 94 Να μεταβιβαστούν στους δήμους οι παρακάτω αρμοδιότητες: διαχείριση των ακτών, η αδειοδότηση έργων διευκόλυνσης της πρόσβασης στις ακτές, η αδειοδότηση άντλησης θαλασσινού νερού για τις κολυμβητικές δεξαμενές και για τα κέντρα θαλασσοθεραπείας κ.ο.κ., η χορήγηση βεβαίωσης καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος καταλύματος Επίσης στην περίπτωση 4 παρ.30, όπου αναφέρεται η αρμοδιότητα της επιχορήγησης ν.π.ι.δ., που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου, να επεκταθεί η παραπάνω δυνατότητα και στα ν.π.ι.δ. που αναπτύσσουν τουριστικού χαρακτήρα δραστηριότητες εντός της επικράτειας του δήμου. 6

7 12. Υπηρεσιακές Μονάδες Δήμων Άρθρο 97 Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της τουριστικής δραστηριότητας που θα ενταχθεί στη δικαιοδοσία των νέων δημοτικών δομών, είναι απολύτως απαραίτητη η σύσταση αυτοτελούς υπηρεσιακής μονάδας τουρισμού κατά προτεραιότητα στους μεγάλους δημοτικούς σχηματισμούς, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους, προκειμένου να δημιουργηθεί ο κατάλληλος διοικητικός μηχανισμός υποστήριξης των αυξημένων αρμοδιοτήτων των δήμων στον τομέα του τουρισμού. Σε όλους τους υπόλοιπους δήμους, πρέπει να ενταχθεί ο τουρισμός ως διακριτή αρμοδιότητα στις υπηρεσιακές μονάδες που θα ασχολούνται τόσο με τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη, όσο και με τις επικοινωνίες και με τον πολιτισμό. 13. Σύσταση-Συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου- Άρθρο 103 Στη δυνατότητα που παρέχεται στους δήμους να συνιστούν έως δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, να συμπεριληφθεί απαραιτήτως στο τελευταίο και η αρμοδιότητα του τουρισμού, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με τον πολιτισμό και το περιβάλλον. 14. Επιχειρήσεις Δήμων Άρθρα 107 και επόμενα Είμαστε απολύτως σύμφωνοι με την προσπάθεια δραστικής μείωσης των εταιρειών που έχουν συστήσει οι Δήμοι. Πρέπει όμως να ληφθεί πρόνοια για τη συνέχιση της λειτουργίας των εταιρειών των δήμων, που έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο και τεχνογνωσία στην προώθηση και προβολή του τοπικού τουριστικού προϊόντος, όπως επίσης και στον τομέα της προσέλκυσης συνεδρίων. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 15. Αντιπεριφερειάρχες Άρθρο 160 7

8 Κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο να οριστεί αντιπεριφερειάρχης υπεύθυνος για θέματα τουρισμού σε όλες τις περιφέρειες. 16. Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου- Άρθρο 161 Στις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου πρέπει οπωσδήποτε να προστεθεί η έγκριση και η παρακολούθηση του προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της περιφέρειας. Επίσης στην αρμοδιότητα της επιβολής τελών, εισφορών και δικαιωμάτων, να προστεθεί ότι πριν από την επιβολή τους προηγείται έκθεση του αντίκτυπου του τέλους στην ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής οικονομίας 17. Επιτροπές Περιφερειακού Συμβουλίου Άρθρο 164 Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί Περιφερειακή Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, με επικεφαλής τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, στην οποία να συμμετέχουν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Επιτροπών Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, εκπρόσωποι του Ε.Ο.Τ., του Υπουργείου Πολιτισμού- Τουρισμού, του Ξ.Ε.Ε, των οικείων επιμελητηρίων και των περιφερειακής εμβέλειας τουριστικών φορέων. 18. Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής- Άρθρο 174 Στις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής να ενταχθεί διακριτή διάταξη για την αρμοδιότητα κατάρτισης του Προγράμματος Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. Επίσης να προβλεφθεί η υποχρέωση κατάρτισης σχεδίου ετοιμότητας για την ομαλή λειτουργία της τουριστικής περιόδου σε συνεργασία με την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. 19. Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής- Άρθρο 176 Η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να καταρτίζει ειδικό προϋπολογισμό για το πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της περιφέρειας, με βάση τις 8

9 κατευθύνσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. 20. Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Άρθρο 178 Στη σύνθεση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης πρέπει να αναφέρεται ρητά η συμμετοχή εκπροσώπων του Ξ.Ε.Ε., δεδομένου ότι όπως αναφέραμε πιο πάνω είναι το μόνο κλαδικό επιμελητήριο με αιρετούς εκπροσώπους από όλες τις περιφέρειες της χώρας. 21. Αρμοδιότητες των περιφερειών Άρθρο 186 Στην εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των περιφερειών στον τομέα του προγραμματισμού- ανάπτυξης αναφέρεται στην περίπτωση 16 η αρμοδιότητα της κατανομής των πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Εδώ πρέπει να προστεθεί ότι η κατανομή των πιστώσεων ανά τομέα γίνεται με βάση την βαρύτητα που έχει ο κάθε τομέας στην περιφερειακή οικονομία σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδας. Στην περίπτωση 29, όπου αναφέρεται η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη των ΜΜΕ προς το Υπουργείο Οικονομίας, να προστεθεί και το Υπουργείο Πολιτισμού-Τουρισμού. Στις αρμοδιότητες στους υποτομείς γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, ορυκτού πλούτου, ενέργειας, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, πριν από την χορήγηση αδειών σκοπιμότητας, να εξετάζονται κατά προτεραιότητα οι επιπτώσεις στους τουριστικούς πόρους της περιοχής. Επίσης στον υποτομέα ενέργειας να προστεθεί ειδική διάταξη για την αρμοδιότητα χορήγησης αδειών εγκατάστασης μονάδων αφαλάτωσης με τεχνολογία ΑΠΕ. 22. Διοίκηση- όργανα- αρμοδιότητες Περιφερειακού Ταμείου Άρθρο 191 Στο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, όπου προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων των επιμελητηρίων, είναι επιβεβλημένη η παρουσία εκπροσώπου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, δεδομένου ότι το Ταμείο θα διαθέτει σημαντικά καθήκοντα στον τομέα 9

10 του ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδιασμού με βαρύνουσες συνέπειες στην τουριστική ανάπτυξη όλης της χώρας. Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Η Διευθυντής Γεώργιος Αλεξ. Τσακίρης Αγνή Χριστίδου 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 5. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 5. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 3. ΠΡΟΤΥΠΟΙ Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 5. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Εισαγωγή Ως σύστημα διακυβέρνησης ορίζουμε το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Εισαγωγή Η νέα αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) και του κράτους αποτελεί τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή πρωτοβουλία των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.1 Διοικητική Οργάνωση και Διαίρεση Το επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, με το οποίο πρόκειται να ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία διακρίνεται στις εξής βαθμίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων)

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007-2010 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) Ιούλιος 2008 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 2742/ΦΕΚ 207/Α /07.10.1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Το Ξ.Ε.Ε. καταγράφει ως θετική την προσπάθεια του ΥΠΕΧΩΔΕ να αποκτήσει ο τουρισμός χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Το παρόν σχέδιο νόμου έχει ως σκοπό, με βάση τις αρχές και τους στόχους της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ και ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΟΤΑ Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

να είναι απολύτως επιβεβλημένη, είναι, ωστόσο, εξαιρετικά δύσκολη.

να είναι απολύτως επιβεβλημένη, είναι, ωστόσο, εξαιρετικά δύσκολη. editorial Δύο μήνες εφαρμογής του «Καλλικράτη» φαίνεται πως παραείναι αρκετό διάστημα για να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πως δρουν και πράττουν υπό την αποθέωση μιας μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα