Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου"

Transcript

1 Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που επιθυμούμε από την κάτω αριστερά γωνία της οθόνης του Word. Κανονική (Normal): Χρησιμοποιείται κυρίως όταν έχουμε να πληκρολογίσουμε μεγάλα έγγραφα, καθώς καλύπτει όλη την οθόνη επεξεργασίας. Να σημειωθεί ότι κατά την επιλογή της συγκεκριμένης προβολής δεν εμφανίζονται οι κεφαλίδες, τα υποσέλιδα, οι υποσημειώσεις καθώς και ο κάθετος χάρακας. Διάταξη Web (Web Layout): Χρησιμοποιείται για να δούμε πως θα εμφανίζεται το κείμενο μας σε μια ιστοσελίδα. Διάταξη εκτύπωσης (Print Layout): Είναι η προβολή που χρησιμοποιούμε συνήθως, καθώς μας φανερώνει πως ακριβώς θα εκτυπωθεί το έγγραφο. Διάταξη ανάγνωσης (Reading Layout): Χρησιμοποιείται κυρίως όταν ανοίγουμε ένα έγγραφο για ανάγνωση. Διάρθρωση (Outline): Χρησιμοποιείται για την εύκολη και γρήγορη αναδιαμόρφωση του κειμένου, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης όλου του κειμένου ή μόνο των τίτλων κεφαλαίων ή ενοτήτων.

2 Ζουμ Από το παράθυρο διαλόγου Ζουμ (Zoom) μπορούμε να επιλέξουμε ή να πληκτρολογήσουμε το ποσοστό εμφάνισης του εγγράφου (η δυνατότητα αυτή υπάρχει και μέσω της βασικής γραμμής εργαλείων). Κεφαλίδες και Υποσέλιδα Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα τοποθετούνται στο πάνω και κάτω μέρος των σελίδων αντίστοιχα. Μπορούν να περιέχουν κείμενο ή και γραφικά. Για να τα εισάγουμε επιλέγουμε την εντολή Κεφαλίδες και Υποσέλιδα (Header and Footer) από το μενού Προβολή.

3 Έπειτα επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο (Κεφαλίδας ή Υποσέλιδου), μπορούμε να πληκτρολογήσουμε το αντίστοιχο κείμενο που επιθυμούμε. Επιπροσθέτως μέσω της γραμμής εργαλείων Κεφαλίδες και Υποσέλιδα που εμφνίζεται μπορούμε να προβούμε σε περεταίρω ενέργειες Εισαγωγή Αυτόματου Κειμένου: Μας δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής συνδιασμών πεδίων δεδομένων και κειμένου. Εισαγωγή πεδίου σελίδας: Μπορούμε να εισάγουμε ένα πεδίο στο οποίο θα εμφανίζεται ο αριθμός σελίδας σε κάθε σελίδα του εγγράφου. Εισαγωγή αριθμού σελίδων: Μπορούμε να εισάγουμε το σύνολο των σελίδων του εγγράφου. Μορφοποίηση αριθμών σελίδας: Με την επιλογή της συγκεκριμένης ενέργειας ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μορφή αρίθμησης σελίδων (Page Number Format)

4 Εισαγωγή πεδίου ημερομηνίας: Μας δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής της τρέχουσας ημερομηνίας. Εισαγωγή πεδίου ώρας: Μας δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής της τρέχουσας ώρας. Αρχείο Διαμόρφωσης σελίδας: Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας (το οποίο περιλαμβάνεται στο μενού Αρχείο ). Απο την καρτέλα Διάταξη μπορούμε να καθορίσουμε διαφορετική κεφαλίδα ή υποσέλιδο για τις μονές και τις ζυγές σελίδες και διαφορετική για την πρώτη σελίδα του εγγράφου. Εναλλαγή κύριας επιφάνειας κειμένου: Μας δίνει τη δυνατότητα απόκρυψης του κειμένου του εγγράφου. Εναλλαγή σύνδεσης κεφαλίδας/υποσέλιδου: Μετατρέπει την τρέχουσα κεφαλίδα ή υποσέλιδο σε ίδια με την κεφαλίδα ή υποσέλιδο της προηγούμενης ενότητας ή σελίδας. Μετάβαση σε κεφαλίδα/υποσέλιδο: Χρησιμοποιείται για την μετάβαση από την κεφαλίδα στο υποσέλιδο και το αντίστροφο. Εμφάνιση προηγούμενης κεφαλίδας/υποσέλιδου: Μετακινεί το σημείο εισαγωγής στην κεφαλίδα/υποσέλιδο της προηγούμενης ενότητας ή σελίδας. Εμφάνιση επόμενης κεφαλίδας/υποσέλιδου: Μετακινεί το σημείο εισαγωγής στην κεφαλίδα/υποσέλιδο της επόμενης ενότητας ή σελίδας. Αφού ολοκληρώσουμε την εισαγωγή κεφαλίδων/υποσέλιδων επιλέγουμε το κουμπί Κλείσιμο για να κλείσουμε την αντίστοιχη γραμμή εργαλείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ή να επεξεργαστούμε κεφαλίδες/ υποσέλιδα, αυτόματα μεταφερόμαστε στην προβολή διάταξης εκτύπωσης.

5 Λοιπές επιλογές του μενού Προβολή Παράθυρο Εργασιών: Εμφανίζει το παράθυρο εργασιών στο δεξί μέρος της οθόνης του Word. Γραμμές εργαλειών: Περιέχει τις εργαλειοθήκες τις οποίες θέλουμε να εμφανίσουμε ή να κρύψουμε. Χάρακας: Εμφανίζει ή κρύβει τον οριζόντιο και κάθετο χάρακα. Χάρτης εγγράφου: Είναι ένα επιμέρους τμήμα παραθύρου το οποίο εμφανίζει μια λίστα από επικεφαλίδες του εγγράφου. Χρησιμοποιείται για την γρήγορη περιήγηση μέσα στο έγγραφο. Μικρογραφίες: Είναι ένα επιμέρους τμήμα παραθύρου το οποίο εμφανίζει σε μικρογραφία τις σελίδες του εγγράφου. Χρησιμοποιείται για την γρήγορη περιήγηση μέσα στο έγγραφο. Υποσημειώσεις: Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη εντολή μπορούμε να δούμε τις υποσημειώσεις και τα σημεία όπου τις έχουμε ορίσει. Σημειώσεις: Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη εντολή εμφανίζονται τα σχόλια που έχουμε εισάγει στο έγγραφό μας. Πλήρης οθόνη: Η προβολή του εγγράφου καλύπτει όλη την οθόνη

6 Μενού Εισαγωγή Αριθμοί σελίδων Για την προσθήκη αριθμών ανοίγουμε το παράθυρο διαλόγου Αριθμοί σελίδων επιλέγοντας την εντολή Αριθμοί σελίδων (Page Numbers). Από το παράθυρο αυτό ορίζουμε την θέση στην οποία θα εκτυπώνονται οι αριθμοί. Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε αν θα αριθμείται η πρώτη σελίδα του εγγράφου ή όχι. Τέλος αν επιλέξουμε το κουμπί Μορφή εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μορφή αρίθμησης σελίδων Ημερομηνία και ώρα Για την προσθήκη ημερομηνίας και ώρας ανοίγουμε το παράθυρο διαλόγου Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) επιλέγοντας την αντίστοιχη εντολή από το μενού Εισαγωγή.

7 Από το παράθυρο αυτό επιλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να εμφανίζονται στο έγγραφό μας η ημερομηνία, η ώρα ή και τα δυο. Επίσης επιλέγουμε την γλώσσα στην οποία θέλουμε να εμφανίζονται, καθώς και αν επιθυμούμε η ανανέωση τους να γίνεται αυτόματα κάθε φορά που ανοίγουμε το έγγραφο. Σύμβολο Για την εισαγωγή ενός συμβόλου στο έγγραφό μας ανοίγουμε το παράθυρο διαλόγου Σύμβολο (Symbol) επιλέγοντας την αντίστοιχη εντολή από το μενού Εισαγωγή.

8 Σχόλιο (Comment) Επιλέγοντας την εντολή αυτή εισάγουμε στο έγγραφό μας ένα σχόλιο. πχ Αναφορά Από την επιλογή Αναφορά (Reference) μπορούμε να προσθέσουμε στο έγγραφό μας υποσημειώσεις, σημειώσεις τέλους, λεζάντες, παραπομπές, και πίνακες περιεχομένων. Υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους (Footnote): Χρησιμοποιούνται για την αναφορά της προέλευσης του υλικού στο οποίο στηριχθήκαμε για την σύνταξη του εγγράφου ή για να εισάγουμε επεξηγηματικό ή συμπληρωματικό υλικό. Αφού επιλέξουμε το σημείο στο οποίο θέλουμε να μπει η παραπομπή της σημείωσης, εκτελούμε την εντολή Υποσημειώσεις οπότε και ανοίγει το αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου.

9 Στο πεδίο Location, μπορούμε να καθορίσουμε αν επιθυμούμε να εισάγουμε υποσημείωση ή σημείωση τέλους. Επίσης επιλέγουμε τη θέση που θα καταλαμβάνει μέσα στο έγγραφο. Στο πεδίο Format, καθορίζουμε τη μορφή της αρίθμησης (αν επιθυμούμε κάποιο συγκεκριμένο σύμβολο, μπορούμε να το δηλώσουμε επιλέγοντας το άπο το παράθυρο διαλόγου Σύμβολο, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί). Επίσης ορίζουμε από ποιό αριθμό ή γράμμα θέλουμε να ξεκινάει η αρίθμηση και αν θέλουμε να είναι συνεχής ή να ξεκινάει εκ νέου σε κάθε ενότητα ή σελίδα. Εισαγωγή Λεζάντας (Caption): Χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της ονομασίας μιας εικόνας, ενός πίνακα, κ.α. Αφού επιλέξουμε το αντικείμενο στο οποίο θέλουμε να αποδώσουμε λεζάντα εκτελούμε την εντολή Λεζάντα για να ανοίξει το αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου.

10 Στο πεδίο Λεζάντα εισάγουμε το επιθυμητό όνομα/τίτλο για το αντικείμενο που έχουμε επιλέξει. Στο πεδίο Επιλογές ορίζουμε το είδος του αντικειμένου στο οποίο θέλουμε να εισάγουμε λεζάντα, καθώς και αν αυτή θέλουμε να τοποθετηθεί πάνω ή κάτω από το αντικείμενο. Τέλος μας δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας νεας ετικέτας. Εισαγωγή παραπομπής (Cross-reference): Χρησιμοποιείται για την παραπομπή σε μια συγκεκριμένη θέση του εγγράφου (υπό προϋποθέσεις). Στο πεδίο Reference type, επιλέγουμε από την αναπτυσσόμενη λίστα τον τύπο στον οποίο αναφέρεται η παραπομπή. Αυτόματα εμφανίζονται στο παράθυρο όλες οι επιλέξιμες κατηγορίες που έχουμε ορίσει. Στο πεδίο Insert reference to εμφανίζονται οι επιλογές που καθορίζονται από το τι έχουμε εισάγει στο προηγούμενο πεδίο.

11 Εικόνα Χρησιμοποιώντας την εντολή Εικόνα (Picture) από το μενού Εισαγωγή μπορούμε να εισάγουμε από την αναπτυσσόμενη λίστα που προκύπτει πληθώρα γραφικών. Ανάλογα με το τι επιλέγουμε να εισάγουμε φανερώνεται και η αντίστοιχη γραμμή εργαλείων. Για παράδειγμα στην εισαγωγή εικόνας Clip Art θα εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων Εικόνα Πίνακες Εισαγωγή πίνακα Για να εισάγουμε έναν πίνακα στο word ακολουθούμε τη διαδρομή Πίνακας Εισαγωγή Πίνακας...

12 Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Πίνακα (Insert Table) ορίζουμε το μέγεθος του πίνακα, δηλαδή των αριθμό των στηλών και των γραμμών που θα περιέχει. Επίσης μας παρέχονται κάποιες επιπλέον δυνατότητες που βρίσκονται στο πεδίο Συμπεριφορά Αυτόματης Προσαρμογής και πιο συγκεκριμένα Σταθερό πλάτος στηλών: Ορίζει το πλάτος των στηλών του πίνακα. Η προκαθορισμένη επιλογή Αυτόματο, συνεπάγεται ότι το πλάτος της σελίδας μας θα κατανεμηθεί ισότιμα στον αριθμό των στηλών που ορίσαμε. Αυτόματη Προσαρμογή στα περιεχόμενα: Ορίζει ότι το πλάτος των στηλών θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα που εισάγονται μέσα σε αυτές. Αυτόματη Προσαρμογή στο παράθυρο: Ορίζει ότι το πλάτος του παράθυρου, το οποίο εξαρτάται από τον οριζόντιο χάρακα, θα κατανεμηθεί ισότιμα στον αριθμό των στηλών που ορίσαμε. Τέλος επιλέγοντας το κουμπί Αυτόματη Μορφοποίηση... ανοίγει ένα νέο παράθυρο διαλόγου απ όπου μπορούμε να επιλέξουμε κάποιους από τους μορφοποιημένους πίνακες που περιέχει. Σχεδίαση Πίνακα Μια άλλη δυνατότητα που υπάρχει για την κατασκευή πίνακα είναι μέσω της εντολής Σχεδίαση Πίνακα Επιλέγοντας το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην εντολή Δημιουργία πίνακα ο κέρσορας παίρνει τη μορφή μολυβιού που υπάρχει κατά τη σχεδίαση και ακολούθως ορίζουμε το μέγεθος του πίνακα καθώς και το πλάτος των στηλών και γραμμών.

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ιαµόρφωση Φ.Ε. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Ενότητα 3.6 ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να εισάγουν αρίθµηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2014 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar)

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar) Επεξεργασία κειµένου µε το Τα βασικά Microsoft Word 1 ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή Για να ανοίξετε το Word επιλέξτε Start > Microsoft Word ή Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Word. Θα ανοίξει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Ομάδες Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Όταν ανοίγουμε το Word, ανοίγει αυτόματα ένα νέο έγγραφο. (Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Microsoft Word ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Microsoft Word ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Microsoft Word ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ WORD Κειμενογράφος WORD Σελίδα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία εγγράφου 1. Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου ενός εγγράφου 23. Αλλαγή της εμφάνισης ενός εγγράφου 45

Περιεχόμενα. Δημιουργία εγγράφου 1. Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου ενός εγγράφου 23. Αλλαγή της εμφάνισης ενός εγγράφου 45 Περιεχόμενα Οι νέες δυνατότητες του Microsoft Word 2002 Διορθώσεις, σχόλια, και βοήθεια Χρήση του συνοδευτικού CD του βιβλίου Συμβάσεις και χαρακτηριστικά του βιβλίου Θέματα εξέτασης MOUS Εξετάσεις MOUS

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι)

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

OpenOffice.org Writer

OpenOffice.org Writer OpenOffice.org Writer Πνευματικά δικαιώματα Μπορείτε να το διανείμετε ή/και να το τροποποιήσετε είτε υπό τους όρους της άδειας GNU General Public License έκδοση 2 ή νεότερη (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html),

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειµένου

Επεξεργασία Κειµένου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα