Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων. Δρ. Χ. Εμμανουήλ Περιβαλλοντική Τοξικολόγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων. Δρ. Χ. Εμμανουήλ Περιβαλλοντική Τοξικολόγος emanouil@uth.gr"

Transcript

1 Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων Δρ. Χ. Εμμανουήλ Περιβαλλοντική Τοξικολόγος

2 Νοσοκομείο-μια μικρογραφία της κοινωνίας (?) Πολλές από τις περιβαλλοντικά επικίνδυνες ουσίες σε σημαντικές ποσότητες στον νοσοκομειακό χώρο (Hg, τοξικοί διαλύτες, ραδιενεργές ουσίες)

3 Στον δικό μας (νοσοκομειακό) χώρο... Νοσοκομεία Κλινικές Ιατρικά κέντρα Οδοντιατρεία Ιατρικά εργαστήρια Μικροβιολογικά εργαστήρια Κέντρα πρώτων βοηθείων Κέντρα απεξάρτησης ναρκομανών Κτηνιατρεία Τράπεζες αίματος Ιατρικές και νοσηλευτικές σχολές Πανεπιστημιακά και άλλα κέντρα ιατρικής έρευνας

4 Νοσοκομειακά (στερεά) απόβλητα 1) Απόβλητα παρόμοια με τα οικιακά απορρίματα (commercial waste): λόγω λειτουργίας μαγειρείων, κυλικείων, γραφεία, αποθήκες, καθαρισμός κτιρίων

5 Αποτελούν σχεδόν το 85% των παραγόμενων νοσοκομειακών αποβλήτων! Περισσότερο πλαστικό από τα κλασικά «οικιακά απορρίματα» (15-30% του βάρους τους) «Εύκολη» διαχείριση λόγω διάθεσης μαζί με οικιακά απορρίματα (βλ. και υποκεφάλαιο ανακύκλωσης)

6 2) Μολυσματικά απόβλητα (red-bag waste, regulated medical waste): ιδιαίτερα επικίνδυνα και επιβλαβή απόβλητα τα οποία μπορούν να χωριστούν σε αιχμηρά αντικείμενα όπως βελόνες, σύριγγες, νυστέρια, πιπέτες σπασμένα γυάλινα αντικείμενα καλλιέργειες μικροοργανισμών, εργαλεία για την καλλιέργεια, άχρηστα εμβόλια κλπ

7 Αίμα και προϊόντα αίματος, υλικά που έχουν έρθει σε επαφή με αυτό Απόβλητα χειρουργείων όπως κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, μέλη ή σωματικές εκκρίσεις

8 Μετά την αναγνώριση ακολουθεί ο διαχωρισμός των επικίνδυνων αποβλήτων (σε σχέση με τα μη επικίνδυνα) με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους με τρόπο στανταρισμένο, σαφή και κατανοητό από όλους. Ο σωστός διαχωρισμός των επικίνδυνων αποβλήτων από τα αδρανή επιφέρει σημαντικό οικονομικό κέρδος!!

9 Παράδειγμα 1

10 Παράδειγμα 2 +

11 Παράδειγμα 3

12 Παράδειγμα 4 1% Cl > 1100 C

13 Η μείωση της παραγωγής τόσο των επικίνδυνων όσο και των οικιακού τύπου αποβλήτων επίσης βοηθά την νοσοκομειακή διαχείριση εξοικονομώντας χρήμα! (π.χ. Μείωση πλαστικού) Εντούτοις η ασφάλεια και προστασία ασθενών και εργαζομένων δεν πρέπει να διακυβεύεται από αυτήν

14 Η αντικατάσταση επικίνδυνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στις νοσοκομειακές πρακτικές βοηθά στην μείωση των επικίνδυνων αποβλήτων. Η χρήση αυτών των ουσιών σαφώς και έχει εδραιωθεί κατά την διάρκεια των χρόνων λόγω επιθυμητών ιδιοτήτων τους Η αντικατάσταση θα πρέπει να αποτελεί συνειδητοποιημένη απόφαση του Δ.Σ. του ιδρύματος μετά από πολυκριτηριακή έρευνα

15 Παράδειγμα 1: Φορμαλδεϋδη Εξαιρετική σποροκτόνος δράση Κλασσικό στερεωτικό βιολογικών παρασκευασμάτων Ε.Ε. Απαγόρευσητηςχρήσηςτηςαπό 22/9/2007 Glyo-fixx, Prefer, Histofix, Notox, FineFix Συγκριτικήεκτίμησημετηνφορμαλδεϋδηκαι πάντα ανάλογα με την χρήση

16 Παράδειγμα 2: Βρωμιούχο αιθίδιο EtBr μια από τις πιο διαδεδομένες φθορίζουσες χρώσεις για μια σειρά βιοχημικών τεχνικών Ισχυρό καρκινογόνο το οποίο δεν πρέπει να καταλήγει σε αστικά λύματα Πολλές εναλλακτικές όπως SYBRGold, SYBRGreen, GelRed, Propidium Iodide

17 Παράδειγμα 3: PVC Ένα από τα πιο κοινά πλαστικά. Πολυμερές του βινυλοχλωριδίου. Εκτεταμένη χρήση στις κτιριακές κατασκευές. Επίσης σωλήνες, δάπεδα, ρούχα, σακούλες ορρών Μη αποικοδομήσιμο-ακριβή ανακύκλωση με περιθώρια βελτίωσης Μονομερές υπεύθυνο για αγγειοσάρκωμα ήπατος (σύμφωνα με ΕΡΑ) Το μεγάλο ερώτημα ποιό ποσοστό μονομερούς διαφεύγει

18 Συλλογή Ν.Α. Μια από τις σημαντικότερες διεργασίες κατά την διάρκεια της διαχείρισης Ορισμένα σημεία που εξασφαλίζουν σωστή πρακτική είναι τα επόμενα 1) Όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής 2) Όχι παραγωγή σκόνης και αερίων 3) Όχι άμεση επαφή με χέρια. Όχι άμεση επαφή με τον ιματισμό

19 5) Συλλέκτης μιας χρήσης ή πολλαπλών χρήσεων ανάλογα με την περίπτωση 6) Η κατάλληλη σήμανση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας! Ησήμανσηθα πρέπει να περιλαμβάνει τμήμα παραγωγής, ημερομηνία παραγωγής (ή πρώτης πλήρωσης) και απαραίτητα διεθνές σήμα επικίνδυνων ουσιών

20 «τοξικό» (toxic) για επικίνδυνα για την υγεία υλικά π.χ. μεθανόλη ή/και για καρκινογόνα υλικά π.χ. τριοξείδιο αρσενικού ή/και για τερατογόνα υλικά π.χ. βιταμίνη Α «εκρηκτικό» (explosive) για υλικά ικανά προς εξώθερμη αντίδραση χωρίς παρεμβολή οξυγόνου π.χ. διχρωμικό αμμώνιο + Xn «επιβλαβές» (harmful) για υλικά ικανά να προκαλέσουν οξεία ή χρόνια βλάβη μετά από οξεία ή επαναλαμβανόμενη επαφή. Ύποπτο για τερατογόνο, μεταλλαξιογόνο ή καρκινογόνο δράση. Ύποπτο για αντιδράσεις ευαίσθησίας

21 + Xi «ερεθιστικό» (irritant) για υλικά ικανά να προκαλέσουν ερεθισμό μετά από οξεία ή επαναλαμβανόμενη επαφή.ικανό να προκαλέσει φλεγμονή.ύποπτο για αντιδράσεις ευαίσθησίας μετά από δερματική επαφή «ραδιενεργό» (radioactive) για υλικά τα οποία εκπέμπουν α, β ή γ ακτινοβολία. «κίνδυνος βιολογικής προέλευσης» (biohazard) Για οργανισμούς ή υλικά προερχόμενα από οργανισμούς ικανά να προκαλέσουν βλάβη στην (ανθρώπινη) υγεία. Τα επιπεδα του κινδύνου είναι 4 (American CDC.)

22 Συλλογή Ν.Α. Οι συλλέκτες Ν.Α.πρέπει να είναι οι κατάλληλοι για την διεργασία που θα ακολουθήσει 1) Δοχεία προοριζόμενα για αποτέφρωσηείναιμιαςχρήσης, αδιαφανή, αδιαπέρατα από υγρασία, ασφαλή κατά μεταφορά και αδιάτρητα, μικρού βάρους. Πρέπει να κλείνουν έτσι ώστε η διασπορά μικροοργανισμών να είναι αδύνατη. Έντονη σήμανση

23 Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σάκοι πολυαιθυλενίου PE (ΟΧΙ PVC) με ελάχιστο πάχος τοιχώματος 0,01mm. Αιχμηρά αντικείμενα απαραιτήτως σε αδιάτρητα δοχεία συλλογής με πλήρωση μέχρι 75% τουόγκουτους

24 Συλλογή Ν.Α. 2) Δοχεία προοριζόμενα για αποστείρωση είναι συνήθως α) σάκοι για στερεά β) πυρίμαχα υάλινα σκεύη για υγρά. Οι συλλέκτες αυτοί πρέπει να είναι ανθεκτικοί σε ατμό, ανθεκτικοί σε υψηλές θερμοκρασίες και ασφαλείς κατά την μεταφορά

25 Προσωρινή αποθήκευση Ν.Α. Αναγκαστικά πολλές φορές χρειάζεται προσωρινή αποθήκευση ειδικά αν η κατεργασία γίνεται εκτός νοσοκομείου. Τα Ν.Α. ΔΕΝ πρέπει να στοιβάζονται σε διαδρόμους ή τουαλέτες Επάρκεια χώρων προσωρινής αποθήκευσης 24 ωρών-3 ημερών (walk-in cold rooms)

26 Εύκολη πρόσβαση στα οχήματα αποκομιδής Δύσκολη πρόσβαση σε ανιδίκευτα άτομα Ευκολία καθαρισμού και απολύμανσης Σκιά, ξηρότητα και θερμοκρασία μέχρι 8º C

27 Επεξεργασία Ν.Α Πολλές έρευνες παγκόσμια-μικρό λειτουργικό κόστος και κόστος εγκατάστασης Πιο κοινές-αποτεφρωση και ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Απαραίτητος ο τεμαχισμός (πχ. για αποστείρωση) προς ομογενοποίηση

28 Αποτέφρωση Δηλαδή θερμική αποσύνθεση και οξείδωση σε C έτσι ώστε και όγκος Πρόβλημα με τα απαέρια καύσης (διοξίνες, φουράνια, βαρέα μέταλλα, οξείδια Ν, S, C) Απαραίτητα κατακράτηση των απαερίων και μέτρηση εκπομπών

29 Αποστείρωση Πολύ διαδεδομένη μέθοδος και αποτελεσματική για μολυσματικά απόβλητα (αλλά σύριγγες, πτώματα ζώων, φαρμακευτικά απόβλητα?) αποστείρωση με ατμό σε διαπερατούς σάκους ---κιβώτιο από χάλυβα κορεσμένοι υδρατμοί

30 Επίσης... Χημική αποστείρωση-τεμαχισμός + απολυμαντικό Θερμική αδρανοποίηση-συνεχής ανάμιξη+ θερμός θάλαμος Ακτινοβόληση-IR ή UV, αποτελεσματική για ευαίσθητα υλικά#υψηλό κόστος-μειωμένη διεισδυτικότητα Microwave-σε 2450 Hz-12,24 nm, φθηνό αλλά μόνο για μολυσματικά SANPAC-επιτόπου αποστείρωση σε σακούλα για 2 min, υψηλή αποτελεσματικότητα

31 Control Of Substances Hazardous to Health Βλ. και Η σύνταξη μιας «καρτέλας» αποτελείται απο τα παρακάτω απλά βήματα Παράδειγμα-η δουλειάπουπρέπειναγίνει είναι «δημιουργία βερνικιού (λάκκας)» 1) Επιμέρους διεργασίες: μεταφορά (υλικών), ανάμειξη (υλικών) 2) Χημικά: πόσα? (1) 3) Χημικά: ποιά? (Citox υγρό) 4) R-phrases: (για Citox R21/22, R37/38/39) (από MSDS) 5) Εκτίμηση κινδύνου βάσει των R: (για Citox C: αρκετά επικίνδυνο)

32 Control Of Substances Hazardous to Health 6) Δημιουργία αεροσόλης πιθανή?: Για παρούσα διεργασία και Σ.Ζ.Citox- Ναι 7) Ποσότητα και χρόνος διεργασίας: λίτρα, 2 φορές την ημέρα, συνολικά 2 ώρες 8) Τελική εκτίμηση κινδύνου: «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ» + επιμέρους οδηγίες προστασίας

33 Control Of Substances Hazardous to Health Η εκτίμηση αυτή πέρα από το αυτόματο software μπορεί να γίνει και εμπειρικά από τον συντάκτη της COSHH με βάση τό φύλλο οδηγιών των χημικών που χρησιμοποιούνται και το είδος των εργασιών που λαμβάνουν χώρα Μια πλήρης καρτέλα COSHH περιλαμβάνει και μέτρα έκτατης ανάγκης Οι υπολογισμοί της COSHH (πρέπει να) γίνονται με βάση το σενάριο υψηλότερης επικινδυνότητας

34 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τετάρτη 26 Μαΐου 2010 http://utopia.duth.gr/~tconstan/hygerg0txtfin.pdf ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιαννοπούλου Ευδοξία

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

Περιβαλλοντική Διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Περιβαλλοντική Διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Φωτεινή Καράμπαμπα Δρ. Βιολόγος Lead Auditor TÜV Hellas Τον Φεβρουάριο του 2012 ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή ο νόμος 4042 που αφορά στην ποινική

Διαβάστε περισσότερα

Οτομέας της υγείας και της περίθαλψης αναγνωρίζεται τελευταία ως ένα επιτακτικό

Οτομέας της υγείας και της περίθαλψης αναγνωρίζεται τελευταία ως ένα επιτακτικό _-----'~/O 2 ΝΟ60κομειακά Από8Απτα 2.1 Ορισμός και επικινδυνόπιτα νοσοκομειακών απορριμμάτων Οτομέας της υγείας και της περίθαλψης αναγνωρίζεται τελευταία ως ένα επιτακτικό και πολύ σημαντικό κομμάτι του

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων Φωτεινή Καράμπαμπα Με τον όρο ιατρικά απόβλητα (ΙΑ) νοούνται όλα τα απόβλητα που παράγονται από κάθε είδους υγειονομικές μονάδες (ΥΜ, μονάδες παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 20/03/15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3360 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 20/03/15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3360 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 20/03/15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3360 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ Ταχ. Διευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13363 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ. Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Κ.Υ.Α. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003), Κοινή Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ιαχείριση Νοσοκοµειακών Αποβλήτων : Συµπεράσµατα από την Ελληνική Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ) Π.Π.Υ.Υ 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012-2013, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 516.257,45 ΜΕ Φ.Π.Α Η σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003), Κοινή Υπουργική Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Κωνσταντίνος Πούλιος Μηχανικός Περιβάλλοντος Ανδρέας Χασιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΛΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ) Π.Π.Υ.Υ 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012-2013, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΑΝΗΣ 516.257,45 ΜΕ Φ.Π.Α Η σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ιατρικών Απόβλητων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

«Διαχείριση Ιατρικών Απόβλητων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Διαχείριση Ιατρικών Απόβλητων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Α68/Σ6/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; Γκαρνετίδου ήµητρα άγκου Σοφία. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Θεοδώρα Καυκιά

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; Γκαρνετίδου ήµητρα άγκου Σοφία. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Θεοδώρα Καυκιά ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; Γκαρνετίδου ήµητρα άγκου Σοφία Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Θεοδώρα Καυκιά Θεσσαλονίκη 2010 1 Τριµελής Επιτροπή: Καυκιά Θεοδώρα Λαβδανίτη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα εργαστήρια που χρησιμοποιούν χημικές ουσίες, διαλύτες, πεπιεσμένα αέρια κλπ, παρουσιάζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες σε ότι αφορά τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Σύνθεση γεωπολυμερών από ιπτάμενη τέφρα ιατρικών αποβλήτων»

«Σύνθεση γεωπολυμερών από ιπτάμενη τέφρα ιατρικών αποβλήτων» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικινδύνων Αποβλήτων Δ/ντής: Ευάγγελος Γιδαράκος, Καθηγητής 73100-ΧΑΝΙΑ, Τηλ: 28210-37789-90, Fax: 28210-37850 email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες

ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Μη κερδοσκοπική εκδοτική εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για ιαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Biosafety & Biosecurity SOP, Dr. Β. Σιάρκου, Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων

Biosafety & Biosecurity SOP, Dr. Β. Σιάρκου, Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Faculty of Veterinary Medicine, AUTh. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Biosafety & Biosecurity Standard Operating Procedures Guidelines for students of the FVM Οκτώβριος 2010

Διαβάστε περισσότερα

1.Επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (εφεξής ΕΑΑΜ)

1.Επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (εφεξής ΕΑΑΜ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προϋπολογισμός 94.408,05 Τεχνικές Προδιαγραφές 1) ΣΥΛΛΟΓΗ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η συλλογή και ο διαχωρισμός των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (εφεξής ΕΑΥΜ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµεία Παθολογοανατοµικού Ενδιαφέροντος:

Σηµεία Παθολογοανατοµικού Ενδιαφέροντος: Άρθρο 1 Σκοπός ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της ΥΑ Η.Π.37591/2031/2003 ΦΕΚ 1419/1.10.2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων

Νομοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων Νομοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων Παναγιώτης Χαλαζωνίτης Υγειονολόγος Μηχ/κός (MSc) European Master στη διαχείριση περιβάλλοντος (ΕΑΕΜΕ) Υπουργείο Υγείας Δ/νση Υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι προδιαγραφές αφορούν την διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ), των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), καθώς και των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή Εργασία Τρόποι ανακύκλωσης Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού επιπέδου 1 κατά OSI απαραίτητου για τη λειτουργία των απομακρυσμένων τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευθύµιος Νταρακάς Θεσσαλονίκη 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΥΑΕ) στους χώρους εργασίας είναι απαίτηση της εποχής μας και στόχος κάθε κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα