ΘΕΜΑ : Οδηγός εφαρμογής περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : Οδηγός εφαρμογής περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : Μαρούσι ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1α Πληροφορίες : Γεώργιος Χιώνης Τηλέφωνο : Fax : Ιστοσελίδα : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πληροφορίες : Μήνας Γεωργακόπουλος Τηλέφωνο : Fax : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης (Έδρες τους) 2. Διευθυντές Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε. (Έδρες τους) 3. Σχολικούς Συμβούλους (Μέσω Δ/νσεων Π.Ε.) 4. Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης (Μέσω Δ/νσεων Π.Ε.) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Μονάδα Β2 Περιάνδρου 2-4 & Πιττακού, Αθήνα Υπόψη κας. Κωστομούδη, Χειρίστριας Έργου ΘΕΜΑ : Οδηγός εφαρμογής περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων στο πλαίσιο της Πράξης «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», της Κατηγορίας Πράξεων γ «Εφαρμογή νέων ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση», της Ενέργειας «Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», του Μέτρου 2.2: «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών Διερεύνηση Ανώτατης Εκπαίδευσης» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Γ ΚΠΣ). Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο θα πραγματοποιηθούν 34 περιφερειακά επιμορφωτικά σεμινάρια σύμφωνα με το Παράρτημα Α, με στόχο την επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τη δεύτερη ξένη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο. Τα ανωτέρω επιμορφωτικά σεμινάρια θα διεξαχθούν εντός του Σχολικού Έτους Σελίδα 1 από 13

2 Όλα τα σεμινάρια θα διοργανωθούν και θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας και των Προϊσταμένων Γραφείων Π.Ε με την ακόλουθη διαδικασία: Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Στα 34 περιφερειακά σεμινάρια θα επιμορφωθούν όλοι οι ωρομίσθιοι καθηγητές Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας των Δημοτικών Σχολείων καθώς και οι καθηγητές που έχουν διατεθεί από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για την πλήρωση των αναγκών της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία. Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 1. Οργανωτικές Επιτροπές Διοργανώτρια των Σεμιναρίων σε κάθε Διεύθυνση θα είναι Τριμελής Οργανωτική Επιτροπή αποτελούμενη από: α) Το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο της επιτροπής ο οποίος υπογράφει τα σχετικά έγγραφα, β) Το Σχολικό Σύμβουλο Γαλλικής ή Γερμανικής του Νομού, γ) Εναν Προϊστάμενο Γραφείου Π.Ε. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει Σχολικός Σύμβουλος Γαλλικής ή Γερμανικής, η επιτροπή συμπληρώνεται από ένα Σχολικό Σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει Προϊστάμενος Γραφείου, η επιτροπή συμπληρώνεται από ένα Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου που εφαρμόζει το πρόγραμμα της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο και τον οποίο ορίζει με απόφασή του ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η επιτροπή θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δ/ντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα έχει την ευθύνη της Διοργάνωσης των Σεμιναρίων και της παραλαβής των σχετικών υπηρεσιών (εστίαση κλπ), της παραλαβής και διανομής του επιμορφωτικού υλικού, της χορήγησης των βεβαιώσεων Παρακολούθησης, της τήρησης παρουσιολόγιου Σελίδα 2 από 13

3 επιμορφούμενων και επιμορφωτών, του περιεχομένου των εισηγήσεων σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου Β.2 και θα πραγματοποιήσει την αξιολόγηση του σεμιναρίου με βάση ειδικό ερωτηματολόγιο που θα εκπονηθεί από την Ομάδα Έργου και θα συμπληρωθεί από τους επιμορφούμενους. Επίσης, η Επιτροπή οφείλει να ενημερώνει την ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ για την πορεία διοργάνωσης των σεμιναρίων. Η τριμελής οργανωτική επιτροπή προτείνεται να έχει συγκροτηθεί μέχρι 30/01/2008. Οι σχετικές αποφάσεις, καθώς και η σύνθεση της επιτροπής με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας, θα διαβιβαστούν στην ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ. Στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε. της οργανωτικής επιτροπής θα τηρηθεί φάκελος-αρχείο για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων (Παράρτημα Β). Μετά το πέρας της διεξαγωγής των Σεμιναρίων ο πρωτότυπος φάκελος θα διαβιβαστεί στην ΕΥΕ προγραμμάτων ΚΠΣ, ενώ η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα κρατήσει αντίγραφο του φακέλου. 2. Θεματολογία και διάρκεια του σεμιναρίου Κάθε Περιφερειακό Σεμινάριο θα έχει διάρκεια 8 ώρες (2 ώρες θεωρία με δυνατότητα κοινών εισηγήσεων για τους καθηγητές Γαλλικής και Γερμανικής και 2 τρίωρα Ομαδικής Άσκησης ξεχωριστά για τους καθηγητές Γαλλικής και Γερμανικής εάν υπάρχει ικανός αριθμός καθηγητών της κάθε κατηγορίας). Τα εργαστήρια αυτά για να είναι λειτουργικά θα πρέπει να αφορούν τμήματα των 20 περίπου ατόμων. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού καθηγητών Γαλλικής ή Γερμανικής η κάθε ειδικότητα μπορεί να χωρίζεται σε περισσότερα τμήματα. Τα επιμέρους θέματα, τα οποία η οργανωτική επιτροπή θα συμπεριλάβει στο πρόγραμμα, θα οριστούν σε συνεργασία με τους εισηγητές. Ενδεικτικό Πρόγραμμα του Σεμιναρίου παρατίθεται στο Παράρτημα Γ. Στο πρόγραμμα των Περιφερειακών Σεμιναρίων θα ενταχθούν θέματα που αναφέρονται στη μεθοδολογία και στο πρόγραμμα σπουδών της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας, τα οποία θα διευκολύνουν το σύνθετο έργο των εκπαιδευτικών και θα προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Απώτερος στόχος των Σεμιναρίων είναι να ενισχύσουν το ενδιαφέρον των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και να συμβάλλουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης. Το περιεχόμενο του σεμιναρίου θα συμπεριλαμβάνει τους εξής άξονες: Διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας με σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και με τη χρήση ασκήσεων και δραστηριοτήτων. Σελίδα 3 από 13

4 Διαθεματική προσέγγιση της δεύτερης ξένης γλώσσας. Πρακτική αξιοποίηση των μεθόδων αντιμετώπισης διδακτικών και μεθοδολογικών προβλημάτων. Σημασία της βιωματικής μάθησης στα πλαίσια της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας. Προσομοίωση της διδασκαλίας με εργαστηριακή μορφή. Μελέτη περιπτώσεων στο πλαίσιο της πρώιμης εκμάθησης των ξένων Γλωσσών. 3. Επιλογή επιμορφωτών Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αναλάβουν επιστήμονες με εξειδικευμένη γνώση και ανάλογη εμπειρία σε σχετικά προγράμματα και ειδικότερα, μέλη ΔΕΠ, στελέχη του Π.Ι., στελέχη του ΥΠ.Ε.Π.Θ., Σχολικοί Σύμβουλοι της αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς και εκπαιδευτικοί και ειδικοί επιστήμονες Γαλλικής και Γερμανικής φιλολογίας με αυξημένα προσόντα. Οι επιμορφωτές θα επιλεγούν από το Μητρώο Επιμορφωτών, όπως καταρτίστηκε έπειτα από αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι επιμορφωτές θα καλούνται ξεκινώντας από τον πρώτο στο σχετικό Περιφερειακό Μητρώο και κατά φθίνουσα σειρά και θα πρέπει να υποβάλουν στην Οργανωτική Επιτροπή υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ή απόρριψης, ανά περίπτωση, με fax. Οι δηλώσεις αυτές θα κρατούνται στο αρχείο του σεμιναρίου. Θα καταβληθεί προσπάθεια για την εξασφάλιση αναπληρωτών επιμορφωτών, στην περίπτωση έκτακτης απουσίας κάποιου επιμορφωτή. Μετά την αποδοχή της συμμετοχή τους στο Περιφερειακό επιμορφωτικό σεμινάριο, οι επιμορφωτές οφείλουν εντός 5 ημερών από ειδοποίηση της Οργανωτικής Επιτροπής να αποστείλουν στην Οργανωτική Επιτροπή σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή (σύμφωνα με τις υποδείξεις που θα τους δοθούν) περίληψη της εισήγησής τους. Σε περίπτωση μη επαρκούς αριθμού επιμορφωτών μετά την εξάντληση του σχετικού Περιφερειακού Μητρώου, είναι δυνατό με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής να ανατεθεί η διάθεση ωρών εισήγησης σε σχολικό σύμβουλο Γαλλικής ή Γερμανικής Γλώσσας ή να ανατεθούν περισσότερες ώρες εισηγήσεων σε κάποιον επιμορφωτή που το επιθυμεί, σε θέμα που θα συμφωνήσει η Οργανωτική Επιτροπή. Σελίδα 4 από 13

5 Επιτροπής. Ο ορισμός των επιμορφωτών θα καταγράφεται σε πρακτικό της Οργανωτικής Παράρτημα Α. 4.Ειδικές περιπτώσεις ανάπτυξης και σύμπτυξης των σεμιναρίων. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις έδρες των Δ/νσεων Π.Ε. σύμφωνα με το 5. Οικονομική διαχείριση των Περιφερειακών σεμιναρίων Από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπ.Ε.Π.Θ. θα εκδοθεί έγκαιρα αναλυτικός Οικονομικός Οδηγός Διαχείρισης, στον οποίο θα περιγράφονται και θα καθορίζονται τα ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική υποστήριξη των σεμιναρίων. Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Τα Περιφερειακά Σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν εντός του σχολικού έτους Λόγω οργανωτικών αναγκών όλα τα περιφερειακά σεμινάρια πρέπει να διεξαχθούν αποκλειστικά ημέρα Σάββατο. Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητα του χώρου διεξαγωγής των σεμιναρίων και να εξασφαλίσει την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα η Οργανωτική Επιτροπή θα επιμεληθεί για : Την εξασφάλιση χώρου για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων λαμβάνοντας υπόψη ότι στα πλαίσια του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα πρέπει να είναι δυνατή η εργασία των συμμετεχόντων σε μικρές ομάδες (κατά προτίμηση αίθουσες σχολείων, του Δήμου ή άλλου φορέα), Την ανάθεση catering, Την εξασφάλιση μικροφωνικών και οπτικοαουστικών μέσων και ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύνδεση στο Internet. Μόνο εφόσον δεν εξευρεθεί κατάλληλος χώρος από τους παραπάνω φορείς, δίνεται η δυνατότητα ενοικίασης άλλου χώρου. Μεταξύ αυτών που καλείται να επιμεληθεί η Οργανωτική Επιτροπή είναι και η εξασφάλιση της παρουσίας της Ελληνικής σημαίας και της σημαίας της Ευρωπαϊκής Σελίδα 5 από 13

6 Ένωσης στο χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων, σύμφωνα με τον ΕΚ 1159/2000 περί δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων ορίζεται Γραμματειακή Υποστήριξη ως υπεύθυνο όργανο για τη διανομή του Φακέλου του Σεμιναρίου και την τήρηση λίστας - παρουσιολόγιου των συμμετεχόντων. Με γνώμονα την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ομοιογένειας των εισηγήσεων και του επιπέδου των επιμορφωτών σε όλη την Ελλάδα, τα σεμινάρια εντός της ίδιας περιφέρειας ή γειτονικών περιφερειών θα διεξάγονται σε διαφορετικές ημερομηνίες, ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των ίδιων επιμορφωτών. Ο συντονισμός για τον καθορισμό των ημερομηνιών διεξαγωγής των σεμιναρίων στις διάφορες περιφέρειες θα γίνει σε συνεργασία με την ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ. Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Το εκπαιδευτικό υλικό θα δοθεί από την ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ στα σημεία διεξαγωγής των σεμιναρίων (ή όπου αλλού υποδείξει η Οργανωτική Επιτροπή) και θα παραληφθεί και διανεμηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή. Το εκπαιδευτικό υλικό θα περιέχεται σε φάκελο (folder) στον οποίο θα αναγράφεται λογότυπο που θα δοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ. Στα περιεχόμενα του φακέλου θα περιλαμβάνονται: Τεύχος εισηγήσεων των επιμορφωτών για τους εκπαιδευτικούς της Γαλλικής γλώσσας. Τεύχος εισηγήσεων των επιμορφωτών για τους εκπαιδευτικούς της Γερμανικής γλώσσας. Μπλοκ σημειώσεων μεγέθους Α4, ριγέ 80 σελίδων και στυλό. Ενημερωτικό φυλλάδιο. Σελιδοδείκτη. Επίσης με φροντίδα της ε πιτροπής θα προστεθούν: Το πρόγραμμα σεμιναρίου το οποίο θα συνταχθεί σε συνεργασία με τους επιμορφωτές. Κείμενο-Ενημέρωση-Χαιρετισμός από Αρμόδιες Υπηρεσίες. Τα βασικά σημεία του Οδηγού Οικονομικής Διαχείρισης. Σελίδα 6 από 13

7 Η Τριμελής Οργανωτική Επιτροπή, πρέπει να φροντίσει για την έγκαιρη και έγκυρη συγκέντρωση του εκπαιδευτικού υλικού (εισηγήσεων των επιμορφωτών) και για την παραλαβή και διανομή των φακέλων. Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΜΕΡΙΔΩΝ Το πληροφορικό υλικό που αφορά τα σεμινάρια (δικαιολογητικά μετακινήσεων, οδηγίες για την πρόσβαση στους χώρους διεξαγωγή ς) πρέπει να παραχθούν εγκαίρως από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους με κάθε πρόσφορο τρόπο. ΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Η Οργανωτική Επιτροπή θα φροντίσει ώστε στο χώρο του σεμιναρίου να υπάρχει ονομαστική κατάσταση-παρουσιολόγιο των συμμετεχόντων, στην οποία θα υπογράφουν οι επιμορφούμενοι και οι επιμορφωτές για κάθε ώρα παρακολούθησης/ εισήγησης για τους επιμορφούμενους / επιμορφωτές αντίστοιχα. Σε κάθε κατάσταση θα πρέπει οπωσδήποτε να σημειώνονται με ευκρίνεια στοιχεία, όπως ο τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου, η οικεία Διεύθυνση Π.Ε. καθώς και η ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου. Οι πρωτότυπες καταστάσεις πρέπει να αποστέλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπ.Ε.Π.Θ. καθώς και αντίγραφα των ονομαστικών καταστάσεων των συμμετεχόντων στην Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Αντίγραφο θα κρατηθεί στο αρχείο κάθε Διεύθυνσης Π.Ε. Ζ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια (επιμορφωτές, επιμορφούμενοι και στελέχη εκπαίδευσης) που θα μετακινηθούν εκτός έδρας δικαιούνται έξοδα μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιες αποζημιώσεις, σύμφωνα με τον Ν. 2685/ (ΦΕΚ 35/Τεύχος Α ). Για τη μετακίνηση των συμμετεχόντων θα εκδοθούν αποφάσεις μετακίνησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Λόγω της μεγάλης σημασίας της επιμόρφωσης στην ενίσχυση και επιτυχία του θεσμού της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, να υπάρξει διευκόλυνση Σελίδα 7 από 13

8 των συμμετεχόντων, αναφορικά με τη συμμετοχή τους στα σεμινάρια, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως έγκαιρη έκδοση αδειών και αποφάσεων μετακίνησης από τους αρμόδιους φορείς. Η. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Κατά την διεξαγωγή του σεμιναρίου θα πρέπει να υπάρχει αναρτημένη, σε κατάλληλο για το σκοπό αυτό χώρο, σχετική αφίσα, η οποία θα έχει αποσταλεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. στις Διευθύνσεις Π.Ε. Για ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση μπορούν να δοθούν Δελτία Τύπου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Δ/νσης ΠΕ. Το κόστος για δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων στον τοπικό ή πανελλαδικό τύπο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, καθώς δεν έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Πράξης. Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό επιμορφωτικό περιεχόμενο των σεμιναρίων θα δίνονται από την Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ενώ για την οργά νωση και την οικονομική διαχείριση και δημοσιότητα των σεμιναρίων θα δίνονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α1α ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ.Ε. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπ.Ε.Π.Θ. Δημήτρης Πλατής Σελίδα 8 από 13

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πόλεις όπου θα πραγματοποιηθούν τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια για τη Γαλλική και τη Γερμανική Γλώσσα Περιφέρεια Αττικής (7): Αθήνα - Δ/νση Π.Ε. Α Αθήνας: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Π.Ε. Α Αθήνας. Αγία Παρασκευή - Δ/νση Π.Ε. Β Αθήνας: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Π.Ε. Β Αθήνας. Αιγάλεω, Δ/νση Π.Ε. Γ Αθήνας: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Π.Ε. Γ Αθήνας. Άλιμος, Δ/νση Π.Ε. Δ Αθήνας: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Π.Ε. Δ Αθήνας. Πειραιάς, Δ/νση Π.Ε. Πειραιά: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των Δ/νσεων Π.Ε. Πειραιά και Κυκλάδων. Γέρακας, Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. Ελευσίνα, Δ/νση Π.Ε. Δυτικής Αττικής: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2): Πάτρα- Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των Δ/νσεων Αχαΐας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ηλείας. Μεσσολόγγι - Δ/νση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Περιφέρεια Πελοποννήσου (3): Καλαμάτα Δ/νση Π.Ε. Μεσσηνίας: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Μεσσηνίας. Τρίπολη Δ/νση Π.Ε. Αρκαδίας: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Αρκαδίας, Αργολίδας και Λακωνίας. Κόρινθος Δ/νση Π.Ε. Κορινθίας: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Κορινθίας. Σελίδα 9 από 13

10 Περιφέρεια Ηπείρου (2): Πρέβεζα Δ/νση Π.Ε. Πρέβεζας: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας. Ιωάννινα Δ/νση Π.Ε. Ιωαννίνων: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Ιωαννίνων. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (1): Κέρκυρα Δ/νση Π.Ε. Κέρκυρας: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των Δ/νσεων Κέρκυρας και Θεσπρωτίας. Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης (2): Καβάλα Δ/νση Π.Ε. Καβάλας: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των Δ/νσεων Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Αλεξανδρούπολη Δ/νση Π.Ε. Έβρου: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των Δ/νσεων Έβρου και Ροδόπης. Περιφέρεια Ν. Ν. Αιγαίου (1): Ρόδος - Δ/νση Π.Ε. Δωδεκανήσου: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Δωδεκανήσου. Περιφέρεια Κρήτης (2): Ηράκλειο Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των Δ/νσεων Ηρακλείου και Λασιθίου. Χανιά Δ/νση Π.Ε. Χανίων: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των Δ/νσεων Χανίων και Ρεθύμνης. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (4): Θεσσαλονίκη- Δ/νση Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των Δ/νσεων Δυτ. Θεσσαλονίκης και Κιλκίς. Θεσσαλονίκη- Δ/νση Π.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσεων Ανατ. Θεσσαλονίκης. Βέροια Δ/νση Π.Ε. Ημαθίας: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των Δ/νσεων Πιερίας, Ημαθίας και Πέλλας. Σελίδα 10 από 13

11 Σέρρες Δ/νση Π.Ε. Σερρών: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των Δ/νσεων Σερρών και Χαλκιδικής. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2): Κοζάνη- Δ/νση Π.Ε. Κοζάνης: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των Δ/νσεων Κοζάνης, Φλώρινας και Γρεβενών. Καστοριάς- Δ/νση Π.Ε. Καστοριάς: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Καστοριάς. Περιφέρεια Θεσσαλίας (3): Βόλος Δ/νση Π.Ε. Μαγνησίας: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των Δ/νσεων Μαγνησίας. Λάρισα Δ/νση Π.Ε. Λάρισας: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των Δ/νσεων Λάρισας. Τρίκαλα Δ/νση Π.Ε. Τρικάλων: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των Δ/νσεων Τρικάλων και Καρδίτσας. Περιφέρεια Ν.Β. Αιγαίου (3): Μυτιλήνη- Δ/νση Π.Ε. Λέσβου: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Λέσβου. Χίος Δ/νση Π.Ε. Χίου: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Χίου. Σάμος- Δ/νση Π.Ε. Σάμου: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Σάμου. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (2): Λαμία Δ/νση Π.Ε. Φθιώτιδας: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των Δ/νσεων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας. Χαλκίδα- Δ/νση Π.Ε Εύβοιας: Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των Δ/νσεων Εύβοιας και Βοιωτίας. Σελίδα 11 από 13

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Περιεχόμενο Αρχείου του Σεμιναρίου Αποφάσεις ορισμού μελών και συγκρότησης της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής. Ονομαστική λίστα συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (αλφαβητικά, ανά συμμετέχουσα Διεύθυνση Π.Ε. και ειδικότητα). Ονομαστική λίστα επιμορφωτών και υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής/απόρριψης της θέσης εισηγητή στο σεμινάριο. Έγγραφο της Οργανωτικής Επιτροπής προς την ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ με τη διεύθυνση του χώρου διεξαγωγής του σεμιναρίου, η οποία θα περιέχει περιγραφή των χώρων και του εξοπλισμού, τεκμηρίωση της καταλληλότητας-επάρκειας καθώς και αναφορά των τμημάτων-ομάδων που προτείνεται να δημιουργηθούν για καθεμία από τις γλώσσες. Εισηγήσεις των επιμορφωτών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή). Πρόγραμμα Σεμιναρίου. Εντολές μετακίνησης και άδειες συμμετοχής των συμμετεχόντων. Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής επιμορφωτικού υλικού. Δείγματα επιπλέον υλικού που θα εντεθεί στο φάκελο επιμόρφωσης. Παρουσιολόγιο επιμορφούμενων και επιμορφωτών με υπογραφές για κάθε ώρα. Ερωτηματολόγια επιμορφούμενων. Έκθεση αξιολόγησης. Πρακτικά της Οργανωτικής Επιτροπής Οι επιπλέον βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίου που ίσως δεν χρησιμοποιηθούν. Παραστατικά οικονομικού αντικειμένου, όπως περιγράφονται στον Οδηγό Οικονομικής Διαχείρισης. Ό,τι άλλο προκύψει κατά τη διοργάνωση ή κρίνει η επιτροπή ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στο αρχείο. Σελίδα 12 από 13

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Υπόδειγμα Προγράμματος Πράξη: Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Του Μέτρου 2.2 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Σάββατο 15 Μαρτίου :30-09:00 Προσέλευση-Εγγραφές Κοινές Θεωρητικές Εισηγήσεις 09:00-09:30 Χαιρετισμοί 09:30-10:15 Εισήγηση Α κα. Α. Εισηγήτρια, θέμα 10:15-11:00 Εισήγηση Β κος Β. Εισηγητής, θέμα 11: Διάλειμμα 11:30-14:00 Γαλλικά Ομαδικές Ασκήσεις Ομάδα Γαλλικών Α κα. Γ. Εισηγήτρια, θέμα Γερμανικά Ομάδα Γαλλικών Β κα. Δ. Εισηγήτρια, θέμα Ομάδα Γερμανικών Α κα. Ε. Εισηγήτρια, θέμα Ομάδα Γερμανικών Β κα. ΣΤ. Εισηγήτρια, θέμα 14:00-16:00 Γεύμα 16:00-18:30 Γαλλικά Ομάδα Γαλλικών Α κα. Δ. Εισηγήτρια, θέμα Γερμανικά Ομάδα Γαλλικών Β κα. Γ. Εισηγήτρια, θέμα Ομάδα Γερμανικών Α κα. ΣΤ. Εισηγήτρια, θέμα Ομάδα Γερμανικών Β κα. Ε. Εισηγήτρια, θέμα Οργανωτική Επιτροπή: κ. Δντης Δ/ντής ΠΕ Ν. Ηλείας κ. Σύμβουλος Σχολικός Σύμβουλος Γαλλικής Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας κ. Προϊστάμενος Προϊστάμενος 2 ου Γραφείου ΠΕ Ν. Ηλείας Σελίδα 13 από 13

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03 / 2014. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03 / 2014. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» : 9-1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.27 18:11:54 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 6958 Αθήνα 0.11.008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 25 /2/2013 Α.Π. 2203

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 25 /2/2013 Α.Π. 2203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 25 /2/2013 Α.Π. 2203 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ και (β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στην ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β1 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: A3 Τ.Θ. 77117/171510

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4558

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4558 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΥ: «ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΕΡΓΟΥ: «ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ: «ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Επιστημονικός Υπεύθυνος : Καθ/τής Παναγιώτης ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11/6/2014 Α.Π. 5799

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11/6/2014 Α.Π. 5799 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11/6/2014 Α.Π. 5799 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ. ΕΠ. Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα