ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Transcript

1

2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η Alpha MENTOR, είναι µία δυναµικά αναπτυσσόµενη εταιρία συµβούλων ανάπτυξης και εξειδικεύεται στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών συµβούλου management και µελετητικού έργου. Καινοτοµώντας στην ανάπτυξη και υιοθετώντας εξειδικευµένη τεχνογνωσία, προηγµένη τεχνολογία, ποιότητα και αποτελεσµατικότητα στην παροχή των υπηρεσιών της, η Alpha MENTOR στοχεύει στην ικανοποίηση των αναπτυξιακών στόχων των Πελατών της, µέσω της συνεχούς υποστήριξης των εξειδικευµένων αναγκών τους µε την εδραίωση µακροχρόνιων και στενών συνεργασιών. Βασικά χαρακτηριστικά της Alpha MENTOR αποτελούν η επιστηµονική αρτιότητα των µελετών και η επάρκεια υλοποίησης των έργων που αναλαµβάνει, ξεκινώντας από τη θεσµική ωρίµανση του έργου και καταλήγοντας στην επιτυχή ολοκλήρωση και λειτουργία του (one stop shop). Έχοντας απόλυτα ξεκάθαρες τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σύγχρονου αναπτυξιακού πλαισίου, πάντα µε γνώµονα τους αναπτυξιακούς στόχους των πελατών της, αναλαµβάνει να διαχειριστεί µια ιδέα µετατρέποντας την σε ένα αναπτυξιακό έργο. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει χαµηλότερο κόστος για τον Εργοδότη, αποτελεσµατικό συντονισµό Εργοδότη-Συµβούλου, έλεγχο και αξιολόγηση σε ένα ενιαίο κέντρο υποστήριξης. Η Εταιρία µας διαθέτει πιστοποιηµένο Σ Π κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 για την εκπόνηση µελετών και τη διαχείριση ιδιωτικών και δηµόσιων έργων. Επιπλέον η εταιρία είναι πιστοποιηµένη σε short lists της Ε.Ε.(πχ FIBU/Μ007). Αυτό της παρέχει τη δυνατότητα συµµετοχής σε διαγωνισµούς Έργων, που ανατίθενται µε κλειστές διαδικασίες από την Ε.Ε.. Η Alpha MENTOR αποτελεί επίσης ενεργό µέλος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), και άλλων ιευρωπαϊκών ικτύων (LEDA Europartenariat). Η Alpha MENTOR αναγνωρίζοντας ότι η επιχειρηµατική δραστηριότητα και η ανάπτυξη της σχετίζονται άµεσα µε το κοινωνικό σύνολο, στο οποίο εντάσσεται και λειτουργεί, αναγνωρίζει ως βασική της αξία την εταιρική κοινωνική ευθύνη µέσα από το τρίπτυχο: ανθρώπινο δυναµικό, κοινωνικό σύνολο, περιβάλλον. Στην προσπάθειά της αυτή, η εταιρία έχει γίνει ενεργό µέλος του Ελληνικού ικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οι παρεχόµενες υπηρεσίες Συντονισµού και ιαχείρισης Έργου αποτελούν ένα από τα δυναµικότερα πεδία δραστηριοτήτων της Alpha MENTOR, η οποία αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων του έργου: Σχεδιασµός Εφαρµογή Έλεγχος Αξιολόγηση. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν το συντονισµό και τη διαχείριση έργων µεσαίας και µεγάλης κλίµακας, τη διαχείριση πολλαπλών έργων ενιαίου στόχου και έργου υποέργων. Βασική αρχή που διέπει την υλοποίηση του Γ ΚΠΣ στην ένταξη έργων προς χρηµατοδότηση είναι η προώθηση και κατ επέκταση η χρηµατοδότηση έργων που διαθέτουν θεσµική και διοικητική ωριµότητα (απαιτούµενες µελέτες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, διοικητική ετοιµότητα του φορέα υλοποίησης και διαχείρισης). Η επίτευξη ωριµότητας αποτελεί το ζητούµενο όλων των φορέων (δηµόσιων και ιδιωτικών) που επιθυµούν να υλοποιήσουν έργα µέσω του Γ ΚΠΣ. Η Alpha MENTOR µε τις υπηρεσίες µελετητικού χαρακτήρα, συντονισµού και διαχείρισης του έργου επιτυγχάνει τη ζητούµενη ωριµότητα των έργων που τις ανατίθενται.

3 Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργου εξασφαλίζει: το σχεδιασµό και τον καθορισµό του στόχου µε βάση το ανταγωνιστικό περιβάλλον και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του Εργοδότη τη δυνατότητα αναθεώρησης των επί µέρους ενεργειών και δράσεων και των διορθωτικών παρεµβάσεων, την εφαρµογή των πλέον σύγχρονων µεθόδων οικονοµικής ανάλυσης, στρατηγικής, marketing, σχεδιασµού και αξιολόγησης, και κυρίως, την ολοκλήρωση του έργου µε τη βέλτιστη σχέση κόστους χρόνου ποιότητας. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η Alpha MENTOR στα πλαίσια του έργου της, και αντιλαµβανόµενη τον πολιτισµό ως συστατικό στοιχείο της τοπικής ανάπτυξης, επιλέγει να υποστηρίζει µε υπηρεσίες της έργα στον τοµέα του πολιτισµού, επιδιώκοντας την ενσωµάτωση της πολιτιστικής παραµέτρου σε κάθε αναπτυξιακό της έργο. Παράλληλα, η διαπίστωση ότι ο τουρισµός αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο το οποίο µπορεί να συµβάλει πολλαπλά στην τοπική ανάπτυξη αποτελεί πιστεύω της εταιρείας µας από την αρχή της σύστασής της. Η ποιότητα και η επάρκεια των στελεχών της έχει συµβάλει στην διαµόρφωση µιας ξεκάθαρης αντίληψης σε ζητήµατα που αφορούν τον τουριστικό τοµέα, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα την περιβαλλοντική διάσταση των τουριστικών παρεµβάσεων, συµβάλλοντας έτσι στην προώθηση των γενικών αρχών αειφορίας οι οποίες είναι κυρίαρχες τα τελευταία χρόνια, σε διεθνές επίπεδο. Η Alpha MENTOR, διαθέτει αξιόπιστη επιστηµονική οµάδα που επί δεκαετία ασχολείται µε την πολυµορφία, την ποιότητα και την βιωσιµότητα των πολιτιστικών - τουριστικών προϊόντων. Η εµπειρία της όπως ενδεικτικά παρουσιάζεται και στα έργα που ακολουθούν αναφέρεται σε: Ολοκληρωµένα σχέδια τουριστικής πολιτιστικής ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο Ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού µε έµφαση στον οικοτουρισµό Αξιοποίηση περιουσίας (δηµόσιας και ιδιωτικής ) για τουριστική ανάπτυξη Προώθηση - προβολή του τουριστικού πολιτιστικού προϊόντος Τουριστική ανάπτυξη ειδικών -αποµακρυσµένων περιοχών Μελέτες για την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου Εκπαίδευση στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση του τουριστικού και του πολιτιστικού προϊόντος Ολοκληρωµένη υποστήριξη τουριστικών και πολιτιστικών επιχειρήσεων (ιδιωτικού τοµέα, είτε κάθε βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης) Ανάπτυξη και λειτουργία ιευρωπαϊκών ικτύων

4 A. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ίδια κεφάλαια και Υπουργείο Γεωργίας (Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων - έργο «Εθνικοί ρυµοί ασικά Χωριά») Το έργο αφορά την τουριστική ανάπτυξη µιας δηµοτικής δασικής έκτασης 50 στρ. στο νησί της Σαµοθράκης, µε όρους αειφορίας του φυσικού περιβάλλοντος, στοχεύοντας παράλληλα στην προώθηση νέων οικονοµικών ευκαιριών για την τοπική κοινωνία, στην αξιοποίηση του ενδογενούς τουριστικού δυναµικού του νησιού και στην αποκατάσταση και ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου. Ο σχεδιασµός περιλαµβάνει µια σειρά διευθετήσεων οι οποίες θα έχουν συνάφεια µε την προτεινόµενη εγκατάσταση και θα περιλαµβάνουν σηµατοδότηση και οριοθέτηση µονοπατιών, χάραξη και κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών καθώς και συστήµατος πυρόσβεσης, χώρους στάθµευσης ανά µονάδα οικίσκων, κατασκευή µιας γέφυρας για την διέλευση αυτοκινήτων και δυο πεζογεφυρών, χώρους άθλησης. Το έργο θα συνοδεύεται από την κατασκευή βιολογικού σταθµού καθαρισµού των αποβλήτων, οικίσκο εστίασης για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των φιλοξενουµένων και περίφραξη του οικοπέδου. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Μελέτη Σκοπιµότητας Χωροθέτησης του έργου του ασικού Χωριού, Προµελέτη Χωροταξικής Οργάνωσης και Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης του ασικού Χωριού Σαµοθράκης, Τεχνική Μελέτη του ασικού Χωριού Σαµοθράκης, Τεχνική Μελέτη του Σταθµού του Βιολογικού Καθαρισµού του ασικού Χωριού Σαµοθράκης, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την λειτουργία του ασικού Χωριού Σαµοθράκης. Σύµβουλος του Έργου Χωροταξική Οργάνωση ασικού Χωριού Σαµοθράκης

5 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ Ν. ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.. ΚΑΙ Σ.Α. Ίδια κεφάλαια και επιδοτήσεις Ν. 2601/1998 Το έργο αφορά την τουριστική και οικιστική ανάπτυξη µιας ιδιωτικής έκτασης στρ. στην περιοχή της Ολυµπιάδας του Ν. Χαλκιδικής, µε όρους αειφορίας του φυσικού περιβάλλοντος, στοχεύοντας παράλληλα στην ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος. Ο σχεδιασµός περιλαµβάνει ήπιες οικιστικές παρεµβάσεις (bungalows), συνεδριακό κέντρο, spa, δυο γήπεδα golf κ.α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Οριοθέτηση Χωροθέτηση χρήσεων γης. Εκπόνηση του Master Plan. Εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Μελέτης LandScape. Συντονισµός για τη σύσταση του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του έργου. Προώθηση και Προβολή του έργου. Συντονισµός της προσπάθειας αναζήτησης υποψήφιων επενδυτών

6 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Ν.Α. ΠΕΛΛΑΣ Ν.Α. ΠΕΛΛΑΣ Αναπτυξιακός σχεδιασµός για την τουριστική ανάπτυξη του νοµού Πέλλας Εκπόνηση Μελέτης Τουριστικής Ανάπτυξης Σχεδιασµός και πραγµατοποίηση έρευνας επισκεπτών - τουριστών της πόλης της Έδεσσας «ΕΝΥ ΡΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ανάπτυξη ενυδρείου µε δείγµατα της ιχθυοπανίδας της λίµνης της Καστοριάς Υποστήριξη δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής αγωγής Υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Εκπόνηση τεχνικών µελετών Ενυδρείου (κατασκευαστική, ηλεκτροµηχανολογική) Εκπόνηση ενυδρειολογικού προγράµµατος Σύµβουλος του Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑ ΙΩΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ Αφορά τον σχεδιασµό και την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος τοπικής ανάπτυξης µε αιχµές την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού και της τοπικής παραγωγής προϊόντων µε µεθόδους καλλιέργειας φιλικές προς το περιβάλλον. Στόχος η αναβάθµιση της περιοχής στα πλαίσια µιας πολιτικής οικονοµικής αναδιάρθρωσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης µε την προώθηση και ενίσχυση τοπικών πρωτοβουλιών και καινοτόµων µορφών ανάπτυξης ενταγµένων στον συνολικό σχεδιασµό ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Εξειδικευµένη παρέµβαση, αποτελεί η ανάπτυξη Βλάχικου χωριού και εγκαταστάσεων αθλητικών δραστηριοτήτων. Μελέτη σύστασης «Κοινοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού και Ανάπτυξης Λειβαδίων (ΚΕΠΑΛ) Μοσχόπολις» Σχεδιασµός πιλοτικού προγράµµατος τοπικής ανάπτυξης Εκπόνηση master plan Σύµβουλος του έργου

7 «ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΙΒΟΣ Π. ΛΟΥ ΙΑ» ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ήµος Αξιού Θεσσαλονίκης Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Θεσσαλονίκης Ναυτικός Όµιλος Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης Όµιλος Φίλων Θαλάσσης - Θεσσαλονίκης Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ Γ Κ.Π.Σ Αφορά την ανάπτυξη ενός κωπηλατικού κέντρου στίβου στον ποταµό Λουδία και στα όρια των νοµών Θεσσαλονίκης και Ηµαθίας µε σκοπό την υποστήριξη των αθληµάτων της κωπηλασίας και του κανόε καγιάκ. Το έργο στοχεύει στην δηµιουργία ενός αγωνιστικού και προπονητικού κέντρου διεθνών προδιαγραφών το οποίο θα αναδείξει και θα προβάλει τα αγωνίσµατα της κωπηλασίας και του κανόε καγιάκ αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών: Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης της ΕΕΛ, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελέτη Σκοπιµότητας. Συντονισµός έκδοσης των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων για το έργο. Προετοιµασία του Φακέλου για την υποβολή στους αρµόδιους φορείς (Υπ. Γεωργίας). Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης του έργου µέχρι την έγκρισή του. Προώθηση και Προβολή του έργου. Σύµβουλος στην κατασκευή και στη διαχείριση της χρηµατοδότησης του έργου.

8 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙ ΟΣ Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ο.Π.Α.Α.Χ Το ολοκληρωµένο σχέδιο καταγραφής, προβολής και προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του δήµου Ορεστίδος αποτελεί ένα έργο που αποσκοπεί στο να δηµιουργήσει ένα πλήρες µίγµα προβολής της περιοχής. Η όλη διαδικασία έχει ως εφαλτήριο την πλήρη καταγραφή και αποτύπωση του συνόλου των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής ώστε να διαπιστωθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και στη συνέχεια να εφαρµοστεί το κατάλληλο µίγµα προβολής που θα οδηγήσει στην προσέλκυση συγκεκριµένων οµάδων στόχου. Η προσπάθεια έχοντας ένα χρονικό ορίζοντα τριών ετών χρησιµοποιεί κατά την υλοποίησή της µια πληθώρα σύγχρονων επιστηµονικών µεθόδων και εργαλείων µε ξεκάθαρους στόχους και µετρήσιµα αποτελέσµατα, τα οποία θα οδηγήσουν σε µια διαδικασία ανατροφοδότησης και αξιολόγησης του έργου µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Σύνταξη φακέλου Σύµβουλος του Έργου ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙ ΟΣ Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ο.Π.Α.Α.Χ. Το έργο αφορά την αναβάθµιση των ήδη υπαρχουσών εκδηλώσεων της Καστανογιορτής και της Γιορτής φασολιού του ήµου Ορεστίδος και η σύνδεση τους µε τις παραδόσεις και τις αγροτικές συνήθειες της περιοχής, η ανάπτυξη του τοπικού τουρισµού, η αύξηση της απασχόλησης και η άρση της αποµόνωσης των περιοχών αυτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Σύνταξη φακέλου Σύµβουλος του Έργου

9 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΜΜΟΥ ΑΡΑΣ ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙ ΟΣ Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ο.Π.Α.Α.Χ Η επένδυση αφορά την Επέκταση και Αναβάθµιση των Ιαµατικών Θεραπευτικών Λουτρών Αµµουδάρας µε ποιοτική ανασυγκρότηση των παρεχόµενων υπηρεσιών, ανάπτυξη ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών εισπνοθεραπείας και συστήµατος προώθησης και προβολής. Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου περιλαµβάνει µια σειρά από δράσεις όπως: Εκσυγχρονισµός υποδοµών Ιαµατικών Λουτρών Εγκατάσταση ολοκληρωµένου συστήµατος εισπνοθεραπείας σε προϋπάρχοντα ειδικά διαµορφωµένο χώρο ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ανάπτυξη και λειτουργία αναψυκτηρίου Ολοκληρωµένο σχέδιο προώθησης και προβολής του Θερµαλιστικού Κέντρου ως νέα σύγχρονη και ενιαία τουριστική µονάδα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας βιωσιµότητας Εκπόνηση Marketing Plan Σύµβουλος του Έργου ΑΦΟΙ ΜΟΥΖΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ALTER ΠΑΪΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ο.Π.Α.Α.Χ. Η προτεινόµενη επένδυση αφορά την ανάπτυξη πολύκεντρου προώθησης εναλλακτικών µορφών τουρισµού, τοπικών προϊόντων και αναψυχής στην κοινότητα Μεγάλων Λιβαδίων στο όρος Παϊκο µε την δηµιουργία ειδικών εγκαταστάσεων από φιλικά στο περιβάλλον υλικά, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 800 τ.µ. στις οποίες θα αναπτυχθούν οι δραστηριότητες της επιχείρησης. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες αυτές θα περιλαµβάνουν: - Κέντρο υποστήριξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού (trekking, mountain bike, κλπ) - Κατάστηµα προώθησης και πώλησης τοπικών προϊόντων - Αναψυκτήριο Καφέ-Μπαρ (καθιστικό, πρόχειρο γεύµα) - Αρχική διαµόρφωση Πολυχώρου πολλαπλών δραστηριοτήτων (internet multimedia, φιλοξενία εκδηλώσεων) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας βιωσιµότητας Εκπόνηση Marketing Plan Σύµβουλος του Έργου Σύνταξη φακέλου πρότασης προς το Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου, Μέτρο 7.9. «Ενθάρρυνση Τουριστικών και Βιοτεχνικών ραστηριοτήτων».

10 Β. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΠΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΞΙΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΛΟΥ ΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΞΙΟΥ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000 NATURA ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΥΡΩΠΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΣ ΕΧΕ ΩΡΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το «ιαχειριστικό Σχέδιο Ήπιων Παρεµβάσεων Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού και ιαχείρισης Επισκεπτών στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αξιού, Γαλλικού, Λουδία, Αλιάκµονα και Λιµνοθάλασσας Καλοχωρίου καθώς και των περιοχών της κοίτης του ποταµού Αξιού του ικτύου Φύση Natura» αναφέρεται στον υγρότοπο του έλτα Αξιού, Γαλλικού, Λουδία, Αλιάκµονα και Λιµνοθάλασσας Καλοχωρίου, ο οποίος είναι ενταγµένος στο ειδικό καθεστώς της ιεθνούς Συνθήκης Ramsar και στην κοίτη του ποταµού Αξιού, εως τον ήµο Ευρωπού, η οποία έχει υπαχθεί στο ίκτυο Φύση Natura. Αφορά ένα ολοκληρωµένο σχέδιο παρεµβάσεων εναλλακτικού τουρισµού, µέσα από το οποίο προσδιορίζονται οι δραστηριότητες - σε ότι αφορά τον χαρακτήρα τους, το αντικείµενο τους και το µέγεθος - και χωροθετούνται - λαµβάνοντας υπ' όψη το θεσµικό πλαίσιο το οποίο διέπει την περιοχή, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου και την ανθρωπογενή δραστηριότητα. Εκπόνηση Μελέτης ιαχειριστικού Σχεδίου

11 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΤΑ Π. ΑΞΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ PESCA Αφορά την ανάδειξη και πληροφόρηση για την µυδοκαλλιεργητική παραγωγή, στον θαλάσσιο και χερσαίο χώρου του έλτα ποταµού Αξιού. Για τον σκοπό αυτό χρηµατοδοτήθηκε το Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών και ακάρινο παράκτιο σκάφος (πλάβα) για µεταφορά οκτώ ατόµων, µέσω του οποίου θα πραγµατοποιείται θαλάσσια περιήγηση, στις πασαλωτές και πλωτές µονάδες µυδοκαλλιεργειών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας Μελέτη σκοπιµότητας βιωσιµότητας Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σύνταξη φακέλου πρότασης προς το Ε.Π. PESCA

12 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΥΚΩΝ ΚΙΤΡΟΥΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥ ΝΑΣ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 2.2. ΕΤΕΡΠΣ ΥΠΕΧΩ Ε Η παρέµβαση αναφέρεται στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους και της ευρύτερης περιοχής τους η οποία βάσει της κείµενης νοµοθεσίας είναι ενταγµένη στο ίκτυο Φύση Natura και προστατεύεται από την διεθνή σύµβαση για την προστασία των υγροτόπων (Σύµβαση Ramsar). Σκοπός του Σχεδίου είναι να προτείνει µια σειρά µέτρων ολοκληρωµένου χαρακτήρα διαχείρισης και αξιοποίησης του υγρότοπου και του ευρύτερου χώρου που τον περιβάλει µέσα από τα οποία θα βελτιωθεί η κατάσταση στην περιοχή, αξιοποιώντας το δυναµικό της. Τα µέτρα αυτά θα αναδείξουν τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν για την προστασία των παράκτιων ζωνών από τον συντονισµό των δράσεων των εµπλεκόµενων φορέων. Περαιτέρω, µέσα από την διαµόρφωση ενός συνόλου υποδοµών διαχείρισης περιβαλλοντικού και παραγωγικού χαρακτήρα, διαφαίνεται µια σειρά λόγων σαν επιµέρους στόχοι του ιαχειριστικού Σχεδίου: Η διαχείριση του υγρότοπου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση Η ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων της περιοχής Η ισόρροπη ανάπτυξη των οικισµών του ήµου µέσα από την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και την συγκράτηση του πληθυσµού Ο προσδιορισµός της χωρητικότητας και του µοντέλου διαχείρισης των επισκεπτών Ειδικότερα προτείνεται η πλήρης και ολοκληρωµένη αξιοποίηση του παλαιού ανενεργού κτίσµατος που βρίσκεται στον χώρο των Αλυκών Κίτρους, στην κατεύθυνση της χρησιµοποίησης: Σαν Εργαστήριο Εθελοντισµού όπου παράλληλα µε την στέγαση των δραστηριοτήτων θα λειτουργεί και σαν κέντρο διηµέρευσης και διαµονής των εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Σαν Κέντρο Υποδοχής και Ενηµέρωσης του κοινού για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή (περιβαλλοντική διάσταση), Επιπλέον η πρόταση είναι λειτουργικά ενταγµένη σε ένα ευρύτερο πλέγµα παρεµβάσεων οι οποίες περιλαµβάνουν: Έργα διαχείρισης της επισκεψιµότητας και ερµηνείας περιβάλλοντος, ηµιουργία υπαίθριου µουσείου άλατος (µε χρήση και ανάδειξη παλαιών µηχανηµάτων συλλογής και επεξεργασίας του αλατιού), Θέσεις θέας και παρατήρησης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,67 Εκπόνηση µελέτης Ολοκληρωµένου Σχεδίου Εκπόνηση µελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σύµβουλος του Έργου

13 ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Μέτρο 4.7. «Ενίσχυση Υποδοµών Παράκτιας Αλιείας», Κατηγορία πράξης «Ενέργειες Ανάδειξης του Αλιευτικού Τοµέα (Μουσεία αλιευτικών σκαφών ή ειδών αλιείας κ.α.)». Προϋπολογισµός ήµου Αξιού Το έργο το οποίο προτείνεται αφορά την δηµιουργία ενός Μουσείου Αλιευτικής Ιστορίας και Εφαρµογών στις εκβολές του ποταµού Λουδία. Βασικός στόχος του είναι η ανάδειξη των δραστηριοτήτων της οστρακοκαλλιέργειας και της αλιείας, ως παραγωγικούς κλάδους στην περιοχή του Θερµαϊκού κόλπου και του κόλπου της Θεσσαλονίκης. Σαν ειδικότεροι στόχοι αναφέρονται οι επιδράσεις στα ανθρωπογενή στοιχεία, οι ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, οι ψυχαγωγικοί λόγοι, ο εκπαιδευτικός ρόλος του µουσείου καθώς και οι συνέργιες και δράσεις µε άλλους φορείς. Η χωρική οργάνωση του µουσείου, χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη υποδοµών κύριας και βοηθητικής λειτουργίας οι οποίες περιλαµβάνουν υποδοµές υποστήριξης καθώς και κυρίως χώρους (ανοιχτούς και κλειστούς) ενηµέρωσης των επισκεπτών και έκθεση αντικειµένων κατά είδος και κατηγορία. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,86 Εκπόνηση µελέτης Σκοπιµότητας Βιωσιµότητας και Χωροθέτησης Θεσµική και ιοικητική ωριµότητα έργου Σύνταξη φακέλου πρότασης προς το Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας

14 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΗΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Στόχος του έργου είναι να διαµορφώσει ένα Ολοκληρωµένο Σχέδιο ιαχείρισης της περιοχής των Αλυκών, της Λιµνοθάλασσας Αγγελοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους η οποία εντάσσεται στο ίκτυο Φύση 2000 Natura, αποτελεί τµήµα του ήµου Μηχανιώνας και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους µε ευαίσθητες οικολογικές ισορροπίες. Οι παρεµβάσεις που προτείνονται για κάθε περιοχή αλληλοσυµπληρώνονται και αλληλοκαλύπτονται ως προς την κάλυψη των αναγκών. Περιλαµβάνουν ένα σύνολο από υποδοµές οι οποίες λειτουργικά έχουν ενταχθεί σε τρεις κατηγορίες: Υποδοµές οριοθέτησης και σήµανσης του χώρου παρέµβασης, Υποδοµές υποστήριξης της οικοτουριστικής δραστηριότητας, Παρεµβάσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα. Το παρόν έργο αφορά παρεµβάσεις στους τοµείς των υποδοµών οριοθέτησης και υποστήριξης της οικοτουριστικής δραστηριότητας. Περιλαµβάνει: Την χωροθέτηση και οργάνωση εισόδων, Την σήµανση του χώρου µε πινακίδες, Την σήµανση υφιστάµενων µονοπατιών, Την περίφραξη της προστατευόµενης περιοχής, Την δηµιουργία Κέντρου Υποδοχής και Ενηµέρωσης Επισκεπτών, την δηµιουργία Παρατηρητηρίων, την δηµιουργία χώρων για τους αιωροπτεριστές και τους ποδηλάτες, την δηµιουργία χώρων υπαίθριας αναψυχής, τον καθορισµό περιπατητικών, ποδηλατικών και ιππήλατων διαδροµών σε υφιστάµενα µονοπάτια. Εκτός των παραπάνω υποδοµών, το σχέδιο περιβάλλεται από ενέργειες εξυγίανσης του χώρου. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,08 Εκπόνηση Μελέτης Ολοκληρωµένου Σχεδίου Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σύµβουλος του Έργου

15 Γ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (E.K.B.M.M.) Ίδιοι πόροι και πόροι Γ Κ.Π.Σ. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων (ΕΚΒΜΜ), εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και έχει σαν σκοπό του την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στους τοµείς της µουσειολογίας και µουσειογραφίας, της συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης των βυζαντινών και µεταβυζαντινών µνηµείων. H Alpha MENTOR έχει αναλάβει να παρέχει υπηρεσίες για την πληροφόρηση, τον σχεδιασµό, την θεσµική και διοικητική ωρίµανση των έργων και την υποβολή ολοκληρωµένων φακέλων των έργων και των πρωτοβουλιών του Φορέα για την έγκριση και την χρηµατοδότηση τους στα πλαίσια του Γ Κ.Π.Σ Ήδη στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής έχουν υποβληθεί και εγκριθεί 2 προτάσεις που αφορούν: Τεχνική διερεύνηση µεταβυζαντινών εικόνων του Εθνικού Μουσείου Μεσαιωνικής Τέχνης Κορυτσάς µε µη καταστρεπτικές µεθόδους (Πρόγραµµα Ε&Τ Συνεργασίας µεταξύ των ηµοκρατιών Ελλάδας και Αλβανίας) ηµιουργία και προώθηση ηλεκτρονικών πολύγλωσσων εκδόσεων και κόµβου πληροφόρησης µνηµείων βυζαντινής περιόδου (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας») Σύµβουλος Ε.Κ.Β.Μ.Μ. σχεδιασµός έργων και πρωτοβουλιών εκπόνηση µελετών υποστήριξη χρηµατοδότησης έργων διαχείρισης και διοίκηση έργων και πρωτοβουλιών ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ SOS ήµος Αργυροκάστρου ALBΑΝΙΑ Ίδιοι πόροι Αφορά το συντονισµό της κίνησης Μη Κερδοσκοπικών Φορέων και προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και την Αλβανία µε στόχο την ανάδειξη του πολεοδοµικού ιστού, την διαφύλαξη της Αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της πόλης του Αργυροκάστρου στη Νότια Αλβανία. Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Σύµβουλος της Πρωτοβουλίας

16 «EGERIA: MEDITERRANEAN MEDIEVAL PLACES OF PILGRIMAGE» ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ίδιοι πόροι και πόροι προγράµµατος INTERREG Η «Εγερία (Αιθερία)» είναι ένα έργο το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριµένα από το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα INTERREG IIIB ARCHIMED και συντονίζεται από το Ε.Κ.Β.Μ.Μ., µε τη συνδροµή της Alpha MENTOR, ενώ στους Έλληνες εταίρους του έργου συµπεριλαµβάνονται η ιεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και το Ίδρυµα Όρους Σινά. Στο εταιρικό σχήµα περιλαµβάνονται επίσης το Τµήµα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων της Κύπρου, ο ήµος της πόλης-µνηµείου Mατέρα της Nοτίου Iταλίας, η Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Θεοβαδίστου Όρους Σινά και τα Μετόχια της στο Λίβανο και την Κων/πολη, το Σικελικό Iνστιτούτο Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών Bruno Lavagnini από το Παλέρµο της Σικελίας, το Τεχνικό Γραφείο του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύµων, το Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικών Πολιτισµών του Πανεπιστηµίου Koç στη Κωνσταντινούπολη και το Τµήµα Προγραµµάτων και Οικουµενικών Σχέσεων του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Αντιοχείας, στη αµασκό. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο στόχος του έργου «Εγερία (Αιθερία)» είναι η ανάδειξη και η προώθηση της µελέτης κινητών και ακίνητων προσκυνηµάτων της Ανατολικής Μεσογείου, µέσω: της επαρκούς τεκµηρίωσης µε τη χρήση πολυγλωσικών βάσεων δεδοµένων που έχουν αναπτύξει το Ε.Κ.Β.Μ.Μ. και το Ίδρυµα Σινά. της παραγωγής µιας επιστηµονικής έκδοσης. της χρήσης του διαδικτύου και ηλεκτρονικής πλατφόρµας για την προώθηση µιας σύγχρονης προσκυνηµατικής διαδροµής ανάπτυξη σειράς σεµιναρίων, εργαστηρίων και αποστολών Η Alpha MENTOR παρέχει υπηρεσίες Οικονοµικής ιαχείρισης και Συντονισµού και συγκεκριµένα: Τον Συντονισµό εταίρων και δράσεων για την εφαρµογή του προγράµµατος στο καθορισµένο χρόνο, τη τήρηση των επί µέρους χρονοδιαγραµµάτων, τη παρακολούθηση του προϋπολογισµού και της απορροφητικότητας των επί µέρους προϋπολογισµών όλων των εταίρων. Την Υποστήριξη του Φορέα για την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού ικτύου (προετοιµασία και υπογραφή συµβολαίων, µε προσαρµογή των προτύπων της ιαχειριστικής Αρχής του INTERREG III ARCHIMED, αντιµετώπιση ειδικών προβληµάτων των εταίρων, αντιµετώπιση θεµάτων πνευµατικών δικαιωµάτων κ.λ.π.) Τον συντονισµό των συναντήσεων σε συνεργασία µε τους εταίρους, την επεξεργασία και συγγραφή των πρακτικών των συναντήσεων καθώς και το συντονισµό των εργασιών του συµποσίου. Την ανάπτυξη και παρακολούθηση των δεικτών υλοποίησης του έργου και του συστήµατος αυτοαξιολόγησης Τη προετοιµασία των εκθέσεων (7 ) για τη πορεία του έργου, σε ότι αφορά τη παρακολούθηση του φυσικού αντικειµένου.

17 «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ NEBOJSA ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΕΛΙΓΡΑ ΙΟΥ» ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ Ε.Κ.Β.Μ.Μ. & ΗΜΟΣ ΒΕΛΙΓΡΑ ΙΟΥ Ίδιοι πόροι και πόροι προγράµµατος HELLENIC AID Το πρόγραµµα αφορά τη συντήρηση και επανάχρηση του πύργου Nebojsa στο ιστορικό κέντρο του Βελιγραδίου. Πρόκειται για τον πύργο που βρίσκεται στο παραποτάµιο τµήµα (σύγκλιση του ποταµού Σάβα µε το ούναβη) του κάστρου του Βελιγραδίου και στον οποίο δολοφονήθηκε ο Ρήγας Φεραίος και οι σύντροφοι του. Για το µνηµείο αυτό εκπονήθηκε µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων (Ε.Κ.Β.Μ.Μ.) σε συνεργασία µε το ήµο Βελιγραδίου ένα σχέδιο µετατροπής του σε µουσείο-πολιτιστικό κέντρο αφιερωµένο στο Ρήγα Φεραίο, στην ιστορία του πύργου και στους απελευθερωτικούς αγώνες των Σέρβων και εν γένει των Βαλκανίων λαών. Το σχέδιο αποτέλεσε αντικείµενο πολλών συναντήσεων και διερευνητικών αποστολών, µια και η προοπτική αυτή είναι εξ ίσου ενδιαφέρουσα για την Ελληνική και τη Σερβική πλευρά. Είναι ένα έργο το οποίο συµβάλλει αποφασιστικά στη πολιτιστική περιβαλλοντική, τουριστική και οικονοµική αναβάθµιση της περιοχής αυτής του Βελιγραδίου και ταυτόχρονα στοχεύει να γίνει χώρος µνήµης και τιµής µιας σηµαντικής προσωπικότητας, αυτής του Ρήγα Φεραίου, για τον ελληνισµό αλλά και τη φιλία και τη συνεργασία των λαών των Βαλκανίων. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η ολοκλήρωση των απαραίτητων µελετών (µε τη συνδροµή και της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου του Βελιγραδίου) και ταυτόχρονα η έναρξη των απαραίτητων εργασιών ώστε: να αναστυλωθεί ο Πύργος για να µπορεί να λειτουργήσει ως µουσειακός χώρος. να µελετηθεί µουσειολογικά και µουσειογραφικά ώστε να προετοιµαστεί µε τον καλύτερο τρόπο η λειτουργία του Πύργου. να αποκτήσει το µνηµείο τον απαραίτητο για τη λειτουργία του εξοπλισµό. να διευθετηθεί ο ιδιαίτερα σηµαντικός περιβάλλων χώρος. να προετοιµασθεί πολύπλευρα η λειτουργία του Μουσείου και της ευρύτερης περιοχής του, της οποίας την ευθύνη έχει ήδη αναλάβει ο ήµος Βελιγραδίου. να ετοιµαστεί το ανάλογο προωθητικό υλικό. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ειδικότερα οι υπηρεσίες της Alpha MENTOR κατανέµονται: Σε ότι αφορά την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών ενεργειών Προετοιµασία ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης ποιότητας του έργου

18 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σε ότι αφορά στην υλοποίηση του έργου Παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου και επιτόπου. Ιδιαίτερα παρακολουθεί την ορθή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων, την ποιοτική ορθά και ποσοτικά αναλογική υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου. Υποστηρίζει τον εντολέα στην διενέργεια των διαγωνισµών και την κατάρτιση των συµβάσεων που θα υπογραφούν µε τους αναδόχους, ώστε να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική νοµοθεσία, µε τη συνεργασία ειδικού νοµικού συµβούλου. Υποστηρίζει τον εντολέα στην λήψη των απαιτούµενων προεγκρίσεων. Προετοιµάζει κάθε Ενηµέρωση για την Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας ( Υ ΑΣ ) και για τις ελληνικές διπλωµατικές και προξενικές αρχές, της χώρας όπου εκτελείται το έργο. Επιβλέπει κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου την τήρηση του Κανονισµού 1159/2000 και των σχετικών οδηγιών που αφορούν τους κανόνες δηµοσιότητας του έργου. Φροντίζει για τη δηµοσιοποίηση του έργου και ταυτόχρονα διασφαλίζει τη δηµοσιοποίηση της ελληνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Παρέχει και επιβλέπει την λειτουργία µηχανισµού πιστοποίησης έργου Παρέχει και επιβλέπει την λειτουργία συστήµατος παρακολούθησης και πιστοποίησης της ποσότητας του είδους των υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα και παρακολουθεί την ποιότητα τους. Υποστηρίζει πλήρως τον Εντολέα στην οικονοµική διαχείριση του έργου και ειδικότερα στην κατάρτιση των εκθέσεων προόδου. Υποστηρίζει τον Εντολέα κατά την διενέργεια αποστολών αξιολόγησης του έργου καθώς και σε περιπτώσεις ελέγχων από την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης καθώς και από τα άλλα αρµόδια ελεγκτικά όργανα. ιευκολύνει επιτόπιους ελέγχους από την Υ ΑΣ, τα χρηµατοδοτούντα Υπουργεία και τις Ελληνικές ιπλωµατικές Αρχές. Προετοιµάζει την Τελική έκθεση αποτελούµενη από τον Τελικό Οικονοµικό Απολογισµό (συνοδευόµενο από πλήρη παραστατικά στοιχεία των γενοµένων δαπανών) και Τελική Έκθεση Υλοποίησης. Αναλαµβάνει την ανάπτυξη συστήµατος αξιολόγησης του έργου (On going) Ανταποκρίνεται στην υποχρέωση συµβουλευτικής υποστήριξης του φορέα σε οτιδήποτε ζητηθεί από την Υ..Α.Σ. και αφορά την ολοκλήρωση του έργου. Υποστηρίζει το φορέα µέχρι την αποπληρωµή του έργου.

19 ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ - ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «ΤΗΘΥΣ» Ίδιοι πόροι H ανάπτυξη και λειτουργία του Ιχθυοτροφικού Οικοτουριστικού Πάρκου «ΤΗΘΥΣ» - νότια του χωριού Ν. Πόροι Πιερίας - πραγµατοποιείται σε µισθωµένη έκταση περίπου στρεµµάτων. Αφορά έναν υγρότοπο, ο οποίος αµφιτροφοδοτείται από τη θάλασσα µε δύο φυσικές διόδους και από τη στράγγιση γλυκών νερών από τον ορεινό όγκο του νότιου τµήµατος του Ολύµπου. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Είναι η πρώτη φορά στη Χώρα µας, όπου επιχειρείται η πολλαπλή και παράλληλα ήπια αξιοποίηση ενός µισθωµένου δηµοσίου ιχθυοτροφείου που περιλαµβάνει: την αξιοποίηση της αύλακας για αλιευτικούς παραγωγικούς σκοπούς, µε παραδοσιακή υποδοµή και µέσα (ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις, ιχθυοφραγµοί, κ.λ.π.), τη σύνδεση δράσεων και πρωτοβουλιών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της περιοχής, σε σχέση µε το ιχθυοτροφείο, της λειτουργίας του µισθωµένου χώρου, ως υποδοχέα περιβαλλοντικής αγωγής και πληροφόρησης και ως υποδοµή ελεγχόµενης οικοτουριστικής αναψυχής, της ανάπτυξης ερευνητικών προγραµµάτων και δραστηριοτήτων φυσικού εργαστηρίου και εφαρµοσµένης βιολογίας, χώρου επίδειξης καινοτοµιών ΑΠΕ και αειφορικής διαχείρισης σύγχρονων περιβαλλοντικών προβληµάτων και χώρου άσκησης πρακτικής φοιτητών, σε συνεργασία µε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και ερευνητικούς φορείς. Η υποστήριξη και ο συντονισµός του εγχειρήµατος ανατέθηκε στις εταιρίες Alpha MENTOR Ε.Π.Ε. και ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε., µε µακρόχρονη δραστηριότητα, ενασχόληση και εξειδίκευση, στους τοµείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, ΑΠΕ, της επιχειρηµατικότητας και του περιβάλλοντος. Η διεύθυνση της «ΤΗΘΥΣ» δροµολόγησε αντίστοιχου χαρακτήρα συνεργασίες µε Εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Βιοχηµικής Μηχανικής & Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. ιαχείριση ρύπων αύλακας. 2. Αντιµετώπιση ρύπων πυθµένα και παρόχθιας ζώνης. 1. ιαχείριση των ζωοπλαγκτικών πληθυσµών. 2. Γενετική ταυτοποίηση πληθυσµών αύλακας. 3. Εκπόνηση εργασιών και πρακτικής άσκησης.

20 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων Α.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1. Καλλιέργεια του δίθυρου µαλακίου Ostrea edulis. 2. ιαχείριση του καρκινοειδούς Melikertus kerathurus. 1. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 2. Εργαλεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επίδειξης 3. Εκπόνηση εργασιών και πρακτικής άσκησης. 1. Μελέτη φυκών παράκτιας ζώνης. 2. Ανάπτυξη εργαλείων περιβαλλο-ντικής εκπαίδευσης. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ gr

21 . ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΚΤΥΩΣΗ ShMILE ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΣΙΚΗ, ΤΗ ΣΑΡ ΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ECO-LABEL ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ιεθνής συνεργασία µε επικεφαλής την γαλλική εταιρεία Sigma Consultants και µέλη του δικτύου για την Ελλάδα: Την εταιρεία Alpha MENTOR Το ξενοδοχείο Porto Carras Resort Την Ν.Α. Χαλκιδικής Το ΤΕΙ Θεσ/νίκης Τµήµα Τουριστικού Μάνατζµεντ European Union - DG Environment LIFE ENVIRONMENT Το εν λόγω πρόγραµµα έχει ως στόχο την επιτυχή εφαρµογή του συστήµατος Eco Label της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τουριστικές υπηρεσίες σε επιλεγµένες περιοχές της Μεσογείου.. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Προετοιµασία και υποβολή στοιχείων φακέλου Συντονισµός εταίρων ιακρατική επαφή ιαχείριση έργου ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ το Οικολογικό Μουσείο στην TRELON στη Γαλλία το Μουσείο Σιδήρου στο LEMBUR στην Ισπανία το Μουσείο Πόλης στο ROSSELSHEIM στη Γερµανία το Βιοµηχανικό Μουσείο στο LOWE DEBA στην Ισπανία το Μουσείο Νερού στην Έδεσσα EUROPEAN UNION DG CULTURE / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RAPHAEL Σκοπός του έργου ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εµπειριών και ιδεών αλλά και η προετοιµασία ενός πανευρωπαϊκού συνεδρίου µε θέµα: «τον παιδαγωγικό ρόλο των Βιοµηχανικών Μουσείων και τη συνεισφορά τους στην ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης.. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Σύµβουλος του έργου

22 MOUNTAIN TOURISM ίκτυο OUVERTURE ήµος Έδεσσας - Ελλάδα ήµος Bansko Βουλγαρία Περιοχή Toscany - Ιταλία Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέµατα ανάπτυξης ορεινού τουρισµού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ιαχείριση έργου Αξιολόγηση ιαχείριση χρηµατοδότησης TOURS PROJECT ίκτυο ECOS ήµος Έδεσσας Περιοχή Shannon ήµοι Bansko & Blagoevgrad Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέµατα τουρισµού και τοπικής ανάπτυξης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ιαχείριση έργου Αξιολόγηση Μελέτες ιαχείριση χρηµατοδότησης

23 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Ν.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Προϋπολογισµός Ν.Α. Αφορά την ολοκληρωµένη πρόταση του Νοµού Καστοριάς στο πρόγραµµα INTERREG III, στα πλαίσια της οποίας υπάρχει εξειδικευµένη προσέγγιση για τις θεµατικές του πολιτισµού και του τουρισµού: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ / ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΙΑ ΡΟΜΗΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΠΑΛΙΟ ΚΟΤΥΛΙ» / ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ: ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΡΟΜΗΣ / ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΧΟΡΩ ΙΑΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ / ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,68 Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ INTERREG III Ν.Α. ΡΟ ΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ Ν.. ΕΒΡΟΥ Προϋπολογισµός Ο.Τ.Α. β βαθµού Το ολοκληρωµένο Σχέδιο Τουριστικής και πολιτιστικής Ανάπτυξης Βορείου Έβρου στα πλαίσια του προγράµµατος INTERREG III, µε δράσεις για την αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής παράδοσης και κληρονοµιάς όπως: 1. ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΜΥΛΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΩΤΩΝ (τεχνικές µελέτες / παρεµβάσεις αναπαλαίωσης) 2. ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ «ΜΑΝΤΕΝΙΩΝ» ΗΜΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΥ (παρεµβάσεις ανάδειξης και επισκεψιµότητας / συµπληρωµατικές παρεµβάσεις, δηµιουργία χώρου εκδηλώσεων) 3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ (στο Βόρειο Έβρο διατηρούνται αρκετές παραδοσιακές πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως οι γιορτές του «µπέη» και του «βασιλιά», στην περίοδο του καρναβαλιού, η γιορτή της «Μπάµπουτεν» για τον ρόλο και τη συµµετοχή της γυναίκας στην κοινωνική ζωή κ.α. η δράση αυτή αναµένεται να ενισχύσει, να οργανώσει και να συντονίσει πληρέστερα αυτές τις δραστηριότητες. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,58

24 Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδιασµού ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙ ΟΣ INTERREG III Ν.Α. Καστοριάς ήµος Ορεστίδος Προϋπολογισµός Interreg IIIC Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη Κέντρου ιαβαλκανικών Πολιτιστικών ραστηριοτήτων στον ήµο Ορεστίδος και στην διασυνοριακή συνεργασία µε το αντίστοιχο Πολιτιστικό Κέντρο του ήµου Κορυτσάς, Αλβανίας. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,14 Προετοιµασία και υποβολή στοιχείων φακέλου Μελέτες ιοικητική και θεσµική Ωρίµανση του Έργου ιαχείριση του Έργου

25

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η Alpha MENTOR, η οποία αποτελεί τη µετεξέλιξη της MENTOR Consultants, είναι µία δυναµικά αναπτυσσόµενη εταιρία συµβούλων και εξειδικεύεται στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος, Προϊστάµενος Τµήµατος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΚαλαµπούκαςΙωάννης Μηχανικός Περιβάλλοντος.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Β Κ.Π.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΜΕΤΡΟ 1.2: «ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής

Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής Τεχνολογίες Φιλικές προς το Περιβάλλον για Αγροτική Ανάπτυξη Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής Ενσωµάτωση του σχεδιασµού τους στα διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας H Ανατολική Πελοπόννησος ετοιμάζεται! LEADER ΙΙ (1994-2001) Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν τόσο η εξομάλυνση των δυσμενών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Υποέργο 5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 39.270,00 Υποέργο 6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 42.

Υποέργο 4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Υποέργο 5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 39.270,00 Υποέργο 6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 42. 2006-2009 1.386.831,82 Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΠΕΑΕΚ) ΥΠΟΕΡΓΟ Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε προστατευόμενες περιοχές 19.238,74 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 2003-2012 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Οριστική Μελέτη Αποχετευτικού ικτύου & Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.. Ροδολίβους.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας Νοµός: Θεσσαλονίκης ΟΤΑ: ήµος Θεσσαλονίκης 2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. Υπεύθυνος έργου

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Επενδυτικά Κεφάλαια: ΠαναγιώτηςΚυριάκου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Τοπικά Επενδυτικά Κεφάλαια: ΠαναγιώτηςΚυριάκου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Τοπικά Επενδυτικά Κεφάλαια: Το παράδειγμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΠαναγιώτηςΚυριάκου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ερµούπολη, 12 Μαρτίου 2011 Ενέργειες της ΠΒΑ Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ για έναν ζωντανό πλανήτη Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Ελλάς Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2006 Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Εισαγωγή οµή & περιεχόµενο Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα»

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» «Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» 29 30 Mai 2012 29. 30. ΜΑΪΟΥ 2012 Gabriela Scheiner Mitglied des Tourismusausschusses der Gemeinde

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 Σύµβουλοι Μηχανικοί Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 www.abec.gr - info@abec.gr Η Athens Business Engineering Consulting-ABEC,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΕΛΛΑ ΑΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΕΕυστερείσεσχέσηµετιςΗΠΑκαι Ιαπωνία στην καινοτοµία. Η διαφορά διευρύνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ: ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ Στην Μύρινα σήμερα Νοεμβρίου 2011 και στο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Πραγµατοποιήθηκε χθες 6 Σεπτεµβρίου η δηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και αναµένεται η έγκριση δηµοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας».

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ (Η σειρά των φορέων και υπηρεσιών είναι αλφαβητική. Ο κατάλογος παραµένει ανοχιτός για συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης Ενότητα 8: Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, το παράδειγμα του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ Πιστοί στη δέσμευση μας για την προστασία του μοναδικού και ευαίσθητου περιβάλλοντος του νησιού μας και σύμφωνοι με τις αρχές της αειφόρους και βιώσιμης ανάπτυξης, εργαστήκαμε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 2 Αειφορία και Τουρισμός 2.0 Εισαγωγή... 29 2.1 Ανησυχία για το Μέλλον της Ανθρωπότητας... 30 2.2 Ιστορική Αναδρομή... 33 2.3 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΜΑΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ) ΥΠ.ΕΣ...Α. / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ) Το Ερωτηµατολόγιο αυτό αποσκοπεί στην

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Δ/ντής Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΚΣΑ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΚΡΥΡΑΣ 7/3/09 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 206 6 Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 207 Στο προηγούµενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε η προσέγγιση βήµα βήµα των επιχειρησιακών στόχων του Σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα