Νέο Π.Δ. για την Π.Φ.Υ. ετοιμάζει το υπουργείο Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέο Π.Δ. για την Π.Φ.Υ. ετοιμάζει το υπουργείο Υγείας"

Transcript

1 Νέο Π.Δ. για την Π.Φ.Υ. ετοιμάζει το υπουργείο Υγείας Ποιες είναι οι βασικές του διατάξεις Η υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και η υφυπουργός Φώφη Γεννηματά συναντήθηκαν με εκπροσώπους Ιατρικών Συλλόγων (Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς, Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής και της Ελληνικής Εταιρίας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης) με θέμα τις διατάξεις που αφορούν τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Μετά τη συνάντηση, η Υπουργός Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Όπως γνωρίζετε, μια από τις πρώτες πρωτοβουλίες που αναλάβαμε μόλις ήρθαμε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά τις εκλογές ήταν να ακυρώσουμε ένα απαράδεκτο Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύτηκε από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου, 2 μόλις ημέρες πριν από τις εκλογές, δηλαδή στις 2 Οκτωβρίου. Ένα Προεδρικό Διάταγμα το οποίο στην πραγματικότητα άνοιγε διάπλατα την πόρτα για την εμπορευματοποίηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Εμείς, συνεπείς με την υποχρέωση που είχαμε αναλάβει, ξεκινήσαμε σήμερα ένα πολύ ουσιαστικό διάλογο με τους Ιατρικούς Συλλόγους, τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους, στη συνέχεια φυσικά και τους εκπροσώπους από τα ιδιωτικά διαγνωστικά Κέντρα, προκειμένου να φέρουμε στη Βουλή μια νομοθετική πρωτοβουλία που να βάζει κανόνες και να διασφαλίζει ότι πραγματικά η υγεία είναι δημόσιο αγαθό. Συγχρόνως, να έρχεται και να προβλέπει ότι θα παρέχεται η υγεία από τους γιατρούς, τους οδοντιάτρους και μέσα σε κανόνες συγκεκριμένους. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Ταυτόχρονα, αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια να μπουν κανόνες και μια αποτελεσματική εποπτεία, συνολικά σε όλο το χώρο της υγείας. Αυτό είναι απαραίτητο και όσον αφορά τη διασφάλιση του χαρακτήρα της υγείας, της ποιότητας παροχής, του τρόπου με τον οποίο απασχολούνται οι γιατροί και οι οδοντίατροι, αλλά επίσης - κι είναι κρίσιμο θέμα - και στη συνολική τάξη που επιχειρούμε αυτή την περίοδο, όσον αφορά τις πιστώσεις και τις δαπάνες των ασφαλιστικών Ταμείων της χώρας μας». Ακολούθησε συνάντηση, για το ίδιο θέμα, της υπουργού και της υφυπουργού με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας και με την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Π.Φ.Υ. Στις συναντήσεις συζητήθηκε κείμενο εργασίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τροπολογία νόμου που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή. Το κείμενο εργασίας έχει ως εξής: «Άρθρο: Η διάταξη του άρθρου 13 του ν.2071/1992 (ΦΕΚ Α 123), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2256/1994 (ΦΕΚ Α 196) και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α 81) τροποποιείται ως ακολούθως : Άρθρο 13: Ιδιωτικοί φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.) 1. Η ιατρική και οδοντιατρική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ιδιωτικού τομέα παρέχεται από τους εξής φορείς: α) Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία β) Ιδιωτικά πολυϊατρεία και πολυοδοντιατρεία γ) Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια δ) Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. 2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των παραπάνω φορέων παροχής ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας χορηγείται σε: α) Φυσικά Πρόσωπα ιατρούς ή οδοντίατρους. β) Νομικά Πρόσωπα οιασδήποτε μορφής με την προϋπόθεση ότι αποκλειστικός σκοπός τους είναι η παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. γ) Αστικούς συνεταιρισμούς ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους. 3. Στα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου τα οποία έχουν: α. τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ανήκει σε ειδικευμένους ιατρούς ή οδοντιάτρους. β. τη νομική μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης η πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων πρέπει να ανήκει σε ειδικευμένους ιατρούς ή οδοντίατρους. γ. τη μορφή προσωπικής εταιρείας του εμπορικού κώδικα η πλειοψηφία των εταίρων είναι ειδικευμένοι ιατροί ή οδοντίατροι. δ. οιαδήποτε ετέρα μορφή, πλην των ως άνω, η πλειοψηφία των μετεχόντων ή του κεφαλαίου τους ανήκει σε ειδικευμένους ιατρούς ή οδοντίατρους. 4. Οι δικαιούχοι της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να κατέχουν πέραν της μίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και δεν επιτρέπεται να συστήσουν παραρτήματα για την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. ή υπηρεσιών που σχετίζονται με την Π.Φ.Υ. 5. Όπου στο θεσμικό πλαίσιο για τους φορείς Π.Φ.Υ. προβλέπονται επιστημονικοί υπεύθυνοι και επιστημονικοί διευθυντές των εν λόγω φορέων, οι έχοντες τις ως άνω ιδιότητες πρέπει να ανήκουν στον ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο της περιφέρειας που είναι εγκατεστημένος ο φορέας Π.Φ.Υ. και απαγορεύεται να οριστούν επιστημονικοί υπεύθυνοι ή επιστημονικοί διευθυντές ή να παρέχουν υπηρεσίες οιασδήποτε μορφής σε περισσότερους από δύο φορείς Π.Φ.Υ. 6. Με Π.Δ. μπορούν να ρυθμιστούν οι ειδικότερες προϋποθέσεις, όροι και προδιαγραφές λειτουργίας των Π.Φ.Υ. του παρόντος άρθρου. Με το ίδιο Π.Δ. μπορούν να ρυθμιστούν ζητήματα που σχετίζονται με τη νομική μορφή, τον τρόπο λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισης των φορέων Π.Φ.Υ. ακόμα και κατά τροποποίησιν των υφισταμένων διατάξεων εν γένει για τα νομικά πρόσωπα του εμπορικού και του αστικού δικαίου και να καθοριστούν μεταβατικές ρυθμίσεις για τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμους υφιστάμενους φορείς Π.Φ.Υ., καθώς και ο χρόνος και τα ειδικότερα ζητήματα που αναφέρονται στην προσαρμογή τους στις νέες ρυθμίσεις». 54 IATPIKO BHMA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

2 Νέοι γενικοί γραμματείς στο υπουργείο Υγείας Με απόφαση του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου ορίστηκαν οι νέοι γενικοί γραμματείς στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έτσι, λοιπόν, ο αντινομάρχης Αθηνών Γιώργος Κατριβάνος και ο αντιπρόεδρος του ΙΣΤΑΜΕ Αντώνης Δημόπουλος, αναλαμβάνουν τα καθήκοντα της Γενική Γραμματεία Πρόνοιας και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας αντίστοιχα. Ο κ. Κατριβάνος γεννήθηκε το 1952 και σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός. Στον τομέα της Υγείας έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου Άγιος Σάββας ( ), του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός ( ) και του Κέντρου Πρόληψης Ναρκωτικών ΦΑΕΘΩΝ ( ). Ο κ. Δημόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα το Σπούδασε οδοντιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύτηκε στην ορθοδοντική στην Πανεπιστημιακή Κλινική της Βιέννης. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε γραμματέας της Ορθοδοντικής Εταιρείας Ελλάδος και συμμετείχε σε πολλά συνέδρια με σειρά ανακοινώσεων. Από το 1983 έως σήμερα εργάζεται ως ειδικός ορθοδοντικός. Δραστηριοποιείται στο χώρο της δημόσιας υγείας-κοινωνικής πολιτικής και διετέλεσε επί σειρά ετών σύμβουλος στο ΙΚΑ και στο Υπουργείο Υγείας. Θήτευσε ως αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας και υπήρξε πρόεδρος της ΜΚΟ Πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό στην Υγεία. Η νέα σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), μετά και τη θεσμική συμμετοχή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) και την οριστικοποίηση των εκπροσώπων της ΑΔΕΔΥ, απαρτίζεται από τους εξής: 1. Καλοκαιρινό Εμμανουήλ, χειρουργό, πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), ως εκπρόσωπο του Π.Ι.Σ., με αναπληρωτή του τον Παπαπαναγιώτου Παναγιώτη, βιοπαθολόγο. 2. Αλεξανδρόπουλο Κων/νο, ψυχίατρο, γενικό γραμματέα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), ως εκπρόσωπο του Π.Ι.Σ., με αναπληρωτή του τον Κορμά Παναγιώτη, ορθοπαιδικό. 3. Παγώνη Ματίνα, παθολόγο, ως εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), με αναπληρωτή της τον Μπασκόζο Ιωάννη, ενδοκρινολόγο. 4. Κατσίκη Αθανάσιο, πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (E.O.O.), ως εκπρόσωπo της E.O.O., με αναπληρωτή του τον Χασάπη Ευστράτιο, μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. 5. Βαγιωνά Δημήτριο, πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.), ως εκπρόσωπο του Π.Φ.Σ. με αναπληρωτή του τον Αντωνόπουλο Χρήστο. 6. Βιρβιδάκη Κυριάκο, δήμαρχο Χανίων, ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), με αναπληρώτριά του την Μπελώνη - Αράπη Παναγιώτα, δημοτική σύμβουλο Αγίου Ιωάννη Ρέντη. 7. Μπατάκη Νικόλαο, ως εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), με αναπληρωτή του τον Φερέτη Αθανάσιο. 8. Γκουλιούμη Θεοχάρη, μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), ως εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ, με αναπληρωτή του τον Σκουλαρίκη Φώτη, οικονομολόγο, υπάλληλο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών. 9. Μαργαρώνη Κωνσταντίνο, ως εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), με αναπληρωτή του τον Φραγκούλη Κωνσταντίνο. 10. Κόλλια Παναγούλα, ως εκπρόσωπο των φορέων: Ένωση Ελλήνων Χημικών, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων, Ένωση Ελλήνων Φυσικών και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με αναπληρωτή της τον Τομαρά Ιωάννη, ομοίως. 11. Μπούρο Δημοσθένη, καθηγητή Ιατρικού Τμήματος του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης, ως εκπρόσωπο των Ιατρικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της χώρας, με αναπληρωτή του τον Ζώρα Οδυσσέα, αναπληρωτή καθηγητή Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης. 12. Δημητρακόπουλο Ιωάννη, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπο των Οδοντιατρικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της χώρας, με αναπληρωτή του τον Παπαδογεωργάκη Νικόλαο, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 13. Μαράκο Παναγιώτη, καθηγητή στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως εκπρόσωπο των Φαρμακευτικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της χώρας, με αναπληρωτή του τον Ρούσση Βασίλειο, καθηγητή στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ιδίου Πανεπιστημίου. 14. Χόρτη Νίκο, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ως εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αναπληρωτή του τον Κόνιαρη Χρήστο, διοικητικό υπάλληλο του Ε.Ι.Α.Α. 15. Σάββανο Μιχάλη, ΤΕ Νοσηλευτικής, Γ. Νοσ/μείο Κορίνθου, ως εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.), με αναπληρώτριά του την Τσιόπου Μαρία, ΤΕ Νοσηλευτριών, Γ. Νοσ/μείο Αθηνών «ΙΠΠΟ- ΚΡΑΤΕΙΟ», ομοίως. 16. Τουρούτσικα Νικόλαο, ΤΕ Διοίκησης Νοσ/ μείου ΛΑΪΚΟY Aθηνών, ως εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.), με αναπληρώτριά του την Τσιολερίδου Δέσποινα, ΠΕ Διοικ/κού Λογιστικού του Γ. Νοσοκομείο Δράμας, ομοίως. 17. Πλοίαρχο (ΥΙ) Μενούτη Βασίλειο ΠΝ του ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ, ως εκπρόσωπο των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, με αναπληρωτή του τον Ταγματάρχη (ΥΙ) Κολιό Μιχαήλ του ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ. 18. Μπραβάκο Νικόλαο, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρώτρια την Πολυχρονοπούλου-Ρούτση Αγγελική, προϊσταμένη Τμήματος στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων. 19. Κατσικάρου Σταυρούλα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρωτή της τον Κουφάκη Αντώνιο, προϊστάμενο Τμήματος στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας. 20. Αμπατζόγλου Θεόδωρο, διοικητή του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., με αναπληρωτή του τον Κυρζόπουλο Δημήτριο, υποδιοικητή του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 21. Παπαγεωργόπουλο Ελευθέριο, διοικητή IATPIKO BHMA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 55

3 του Ο.Γ.Α., με αναπληρωτή του τον Ζαχαράκη Κωνσταντίνο, υποδιοικητή του Ο.Γ.Α. 22. Δρ. Σερέτη Ανδρέα, διευθυντή Νευροχειρουργικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», με αναπληρωτή του τον Βέργαδο Ιωάννη, αναπληρωτή καθηγητή Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντή Β Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ». 23. Δρ. Δατσέρη Ιωάννη, διευθυντή Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», με αναπληρωτή του τον Λιονή Χρήστο, αναπληρωτή καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 24. Σελβιαρίδη Παναγιώτη, καθηγητή Νευροχειρουργικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητή Νευροχειρουργικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», με αναπληρωτή του τον Μαυρέα Βενετσάνο, καθηγητή Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 25. Λαοπόδη Βασίλη, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), ως εκπρόσωπο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε., με αναπληρωτή του τον Γιαννόπουλο Γεώργιο, μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. 26. Γιόγιακα Βασίλη, νομάρχη Θεσπρωτίας, ως εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, με αναπληρωτή του τον Δακή Γεώργιο, νομάρχη Κοζάνης. 27. Κρεμαστινού Τζένη, καθηγήτρια του Τομέα Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), ως εκπρόσωπο της Ε.Σ.Δ.Υ., με αναπληρωτή της τον Κοντό Βασίλειο, καθηγητή του Τομέα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Ε.Σ.Δ.Υ. 28. Φωτεινόπουλο Γεώργιο, Νομικό, πρόεδρο του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). Οι νέοι διοικητές στα νοσοκομεία της Αττικής Για τα νοσοκομεία της Αττικής επελέγησαν στο πλαίσιο της διαδικασίας της Ανοικτής Διακυβέρνησης, και ορίζονται από την υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Mαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου οι ακόλουθοι διοικητές και αναπληρωτές διοικητές: 1H YΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Α Νοσοκομεία άνω 400 κλινών Οι νέοι διοικητές και υποδιοικητές στις Υγειονομικές Περιφέρειες Μετά την ακρόαση και έγκριση των προτεινόμενων διοικητών των επτά Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας από τη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, η υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου με απόφασή της όρισε τους διοικητές και υποδιοικητές των ΥΠΕ. Αναλυτικά ορίστηκαν: Στην 1η ΥΠΕ (Αττικής): Διοικητής: Αναστάσιος Χατζής (παιδίατρος) Υποδιοικητές: Κατερίνα Αποστόλου (γιατρός), Άγγελος Παπαδόπουλος (γιατρός διευθυντής ΕΣΥ). Στην 2η ΥΠΕ (Πειραιά και Αιγαίου): Διοικητής: Χριστίνα Παπανικολάου (βιοπαθολόγος) Υποδιοικητές: Σωτήρης Ζώτος (τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων), Γιώργος Κασσάρας (οικονομολόγος). Στην 3η ΥΠΕ (Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας): Διοικητής : Χρήστος Ζηλίδης (επίκουρος κθηγητής Α.ΤΕΙ Λάρισας) Υποδιοικητές: Παναγιώτης Νάννος (σέλεχος Υπηρεσιών Υγείας Γ.Ν. Καρδίτσας), Βασίλειος Τσινασλανίδης (οικονομολόγος). Στην 4η ΥΠΕ (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης): Διοικητής: Αριστείδης Μπουσουλέγκας (επίκουρος καθηγητής Χειρουργικής Ευαγγελισμός: Διοικητής: Θεοδώρου Μιχάλης, Σμήναρχος ε.α., Aν. Διοικητής: Κάραλης Γιώργος, Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση & Οικονομία της Υγείας Σωτηρία: Διοικητής: Στεφάνου Γιάννης, Γιατρός ΕΣΥ -Παθολόγος- Λοιμοξιολόγος, Aν. Διοικητής: Τουρουτσίκας Νίκος, Διοίκηση Μονάδων Υγείας-Πρόνοιας ΚΑΤ: Διοικητής: Παπαφράγκας Βαγγέλης, Μικροβιολόγος Διευθυντής ΕΣΥ, Aν. Διοικητής: Καρράς Κων/νος, Οικονομολόγος Διοίκηση Υγείας Γενικό Κρατικό «Γεννηματάς»: Διοικητής: Ανωμερίτης Λεωνίδας, Φαρμακοποιός πρώην Αντινομάρχης Υγείας & Πρόνοιας, Aν. Διοικητής: Κοκολιού Μαρία, ΤΕΙ Νοσηλευτικής Παίδων «Αγ. Σοφία»: Διοικητής: Παπασάββας Μανώλης, Διοίκηση Υγείας Οργάνωση Διοίκησης Νοσοκομείων, Aν. Διοικητής: Θεάκου Α.Π.Θ.) Υποδιοικητές: Αλεξάνδρα Δημητριάδου (καθηγήτρια ΤΕΙ), Βασίλειος Χατζηαποστόλου (γιατρός, διευθυντής Καρδιολογικού Γ.Ν. Ξάνθης). Στην 5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας): Διοικητής: Πέτρος Τομάρας (καθηγητής Μάρκετινγκ ΤΕΙ Αθήνας). Υποδιοικητές: Παρασκευή Σκιαδοπούλου (χειρουργός οδοντίατρος), Αθανάσιος Τσάτσος (καθηγητής Μάνατζμεντ). Στην 6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιόνιων Νησιών, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας): Διοικητής: Παναγιώτης Γκούμας (διευθυντής της Πανεπιστημιακής Ωτορινολαρρυγγολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών) Υποδιοικητές: Ιωάννης Λαουδιάς (διευθυντής ΕΣΥ), Κωνσταντίνος Πατσιαλός (οικονομολόγος, διοικητικός διευθυντής Γ.Ν. Αγρινίου). Στην 7η ΥΠΕ (Κρήτης): Διοικητής: Εμμανουήλ Φραγκιαδουλάκης (γιατρός ακτινολόγος) Υποδιοικητές: Γεώργιος Αρχοντάκης (νευροχειρουργός, διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής), Γεώργιος Δελημπαλταδάκης (χειρουργός). Ρεγγίνα, Γιατρός Χειρουργός Λαϊκό: Διοικητής: Ζερβού Φανή, Οικονομολόγος με ειδίκευση σε Κοινωνική Ασφάλιση Υγεία, Aν. Διοικητής: Καλπακτσόγλου Θέμις Διοίκηση Επιχειρήσεων Ελ. Βενιζέλου: Διοικητής: Φαλδαμής Νίκος, Οικονομολόγος, Aν. Διοικητής: Αδαμοπούλου Μαρίνα, Ιατρός Δερματολόγος Αντινομάρχης Υγείας Αθήνας Αμαλία Φλέμιγκ: Διοικητής: Θωμόπουλος Νίκος, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος, Aν. Διοικητής: Μπουλούκου Ευανθία, Διοίκηση Επιχειρήσεων Οργάνωση & Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Σιμανόγλειο: Διοικητής: Οικονόμου Όλγα, Διευθύντρια Φαρμακοποιός ΕΣΥ, Aν. Διοικητής: Παπαχρήστου Αργυρώ, Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διοίκηση Νοσοκομείων Β Νοσοκομεία κάτω 400 κλινών Πολυκλινική: Διοικητής: Αμούργης Παντελής, Δικηγόρος 56 IATPIKO BHMA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

4 Παίδων Πεντέλης: Διοικητής: Τζουμάνη Αλεξάνδρα, Παθολόγος Διαβητολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΕΣΥ Γ.Ν. Πατησίων: Διοικητής: Μπιλιάνης Κώστας, Νομικός Διοίκηση Μονάδων Υγείας Οφθαλμιατρείο Αθηνών: Διοικητής: Μαϊσογλου Βαρβάρα, Οικονομολόγος 2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α Νοσοκομεία άνω 400 κλινών Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί» Διοικητής: Παπαδόπουλος Γιώργος, Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Aν. Διοικητής: Σκλαβούνος Λάμπρος, Εκπαιδευτικός Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Αττικόν: Διοικητής: Λαμπίρης Ηλίας, Καθηγητής Ορθοπεδικός τέως Βουλευτής, Aν. Διοικητής: Παπαχρήστος Β. Χρήστος, Δημόσια Διοίκηση- Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Γενικό Κρατικό Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων»: Διοικητής: Ρέσσος Χρήστος, Γιατρός ΕΣΥ Αναπληρωτής Διευθυντής ΜΕΘ, Aν. Διοικητής: Απέργης Νίκος, Οικονομολόγος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά Αντικαρκινικό Πειραιά «Μεταξά»: Διοικητής: Δημητριάδου Χαρίκλεια, Οικονομολόγος με ειδίκευση στη Διοίκηση Νοσοκομείων, Aν. Διοικητής: Γκερλές Δημήτρης, Διοίκηση Οικονομία Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά Πειραιά «Τζάννειο»: Διοικητής: Μαλαχίας Γεώργιος Γιατρός Διευθυντής Ακτινολόγος ΕΣΥ, Aν. Διοικητής: Παπαχρήστος Γ. Χρήστος, Διοίκηση Οικονομικών Υγείας Ελευσίνας «Θριάσιο»: Aν. Διοικητής: Λιόσης Άγγελος, Γιατρός, Χειρουργός Πρόεδρος Ν.Σ. Δυτικής Αττικής, πρώην Αντινομάρχης Υγείας, Aν. Διοικητής: Χονδρονικόλα Αφροδίτη, Οδοντίατρος Β Νοσοκομεία κάτω 400 κλινών Γ.Ν. Δυτ. Αττικής: Διοικητής: Γιούργας Αχιλλέας, Χημικός Μηχανικός- Διοίκηση Επιχειρήσεων Γ.Ν. ΚΥ Κυθήρων: Διοικητής: Μαραυγάκη Ευαγγελία, Διοίκηση Υγείας- ΤΕΙ Νοσηλευτικής Νοσοκομεία Ειδικών Διατάξεων Γ.Ν. Ν. Ιωνία «Κωνσταντοπούλειο»: Διοικητής: Λίτσας Κώστας, Γιατρός Παθολόγος, Aν. Διοικητής: Μπαλαούρα Όλγα, Παιδαγωγικά- Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ερυθρός Σταυρός: Διοικητής: Λωτίδης Λάζαρος, Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός, Aν. Διοικητής: Πετρόχειλος Ιωάννης, Κοινωνιολόγος Διοίκηση Φροντίδας Υγείας Ασκληπιείο Βούλας: Διοικητής: Καρκατζός Αλέξανδρος, Ναυπηγός- Μηχανολόγος Διοίκηση Επιχειρήσεων, Aν. Διοικητής: Κουλούρη Φωτεινή, Πολ. Επιστήμων Δημόσια Διοίκηση στην Υγεία -ΥΥΚΑ Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού»: Διοικητής: Μπίνης Θανάσης Χημικός-Μηχανικός Διοίκηση Επιχειρήσεων, Aν. Διοικητής: Σαμαρά- Κοντογιάννη Αικατερίνη, Κοινωνιολόγος Οργάνωση Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Ελπίς Δημοτικό Νοσοκομείο: Aν. Διοικητής: Γιάνναρος Θεόδωρος, Βιολόγος Επίσης επελέγησαν και ορίζονται ως Πρόεδροι: στο Ε.Κ.Κ.Α.: Αλτάνης Παναγιώτης, Κοινωνικός Λειτουργός στο Κέντρο Αποκατάστασης Τυφλών: Τσιλιμιγκάκη Παρασκευή, Κοινωνική Λειτουργός. Για Νοσοκομεία της Αττικής καθώς και για Ιδρύματα επελέγησαν επιπλέον στο πλαίσιο της Ανοικτής Διακυβέρνησης και ορίζονται από την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου οι ακόλουθοι: Ιπποκράτειο Διοικητής: Μπάνης Κώστας (Διευθυντής ΕΣΥ ΩΡΛ) Αναπληρωτής Διοικητής: Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (Οικονομολόγος- Διοίκηση Υγείας). Άγιος Σάββας Διοικητής: Μινογιάννης Παναγιώτης (Λέκτορας Πανεπιστημίου Columbia-Διοίκηση Υγείας) Αναπληρωτής Διοικητής: Μιτάκης Γεώργιος (Οικονομολόγος). Αλεξάνδρα Διοικητής: Λαμπαδάκης Ιωάννης (Οδοντίατρος τ. Δ/ντής ΕΣΥ). Ογκολογικό Κηφισίας «Αγ. Ανάργυροι» Διοικητής: Μπαρτζώκας Δήμος (Οικονομολόγος-Διοίκηση Υγείας). Παιδοψυχιατρικό Αττικής Διοικητής: Βασιλόπουλος Δημήτρης (Γιατρός Μικροβιολόγος Διευθυντής ΕΣΥ «Δρομοκαϊτείου»). Σπηλιοπούλειο «Αγία Ελένη» Διοικητής: Σμέρος Γεώργιος (Κοινωνικός Λειτουργός, πρώην Δήμαρχος Παλλήνης). Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο Διοικητής: Πολυχρονοπούλου Αγγελική (Κοινωνικές Επιστήμες, Διοίκηση Υγείας-Τμηματάρχης ΥΥΚΑ). Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Πρόεδρος: Μαργετάκης Ανδρέας (Παιδίατρος). Εθνικό Ίδρυμα Κωφών Πρόεδρος: Τσαγκαρουλάκης Αντώνης (Χειρούργος ΩΡΛ-Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών). Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας Πρόεδρος: Λουτράδη-Αναγνώστου Αφροδίτη (Γιατρός Αιματολόγος, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας). Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο ΚΕΕΛΠΝΟ Με απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, διορίστηκαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) οι ακόλουθοι: α) Σαρόγλου Γεώργιος, Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων Νοσηλευτικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρο Εθνικού Συμβουλίου Πανδημίας με αναπληρώτρια την Κρεμαστινού Τζένη, Καθηγήτρια Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. β) Μαλλιώρη Μινέρβα - Μελπομένη, Αναπλ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων, με αναπληρωτή τον Τσαγκρή Αθανάσιο, Καθηγητή Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρο Εθνικού Συμβουλίου Πανδημίας. γ) Γιαμαρέλλου Ελένη, Καθηγήτρια Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Πανδημίας με αναπληρωτή το Χατζηχριστοδούλου Χρήστο, Αναπλ. Καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δ) Λαζανάς Μάριος, Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής του ΓΝΑΕΕΣ Κοργιαλένειου Μπενάκειου, με αναπληρώτρια τη Μαργαρίτη Γεωργία, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΟΝΚ Άγιοι Ανάργυροι. ε) Παναγιώτης Κακολύρης-Γαργαλιάνος, Διευθυντής Α Παθολογικής Κλινικής ΠΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ με αναπληρώτρια τη Συριοπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών. στ) Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής Παιδιατρικής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, με αναπληρωτή το Βατόπουλο Άλκη, Καθηγητή Μικροβιολογίας Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. ζ) Ευσταθίου Παναγιώτης, Διοικητής ΕΚΕΠΥ, με αναπληρώτρια τη Φωτεινέα-Πανταζοπούλου Αναστασία, Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας ΥΥΚΑ. IATPIKO BHMA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 57

5 η) Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνα και Υμηττού Σεβασμιότατος κ.κ. Δανιήλ, Εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος με αναπληρωτή τον Αρχιμανδρίτη κ. Ν. Λιόλιο, Κληρικό στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. θ) Πίνης Σταμάτιος, Εκπρόσωπος Π.Ι.Σ., Διευθυντής Χειρουργικής Π.Γ.Ν. «ΑΓΙΟΣ ΠΑ- ΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», με αναπληρωτή το Μιλιώτη Στυλιανό Αγγειοχειρουργό - Διευθυντή Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ», Εκπρόσωπο Π.Ι.Σ. Πρόεδρος ορίστηκε ο Γεώργιος Σαρόγλου και Αντιπρόεδρος η Μελπομένη Μαλλιώρη. Πολιτική διακήρυξη του 7ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ Το 7ο τακτικό συνέδριο της ΟΕΝΓΕ πραγματοποιείται σε μια περίοδο λυσσαλέας επίθεσης του κεφαλαίου ενάντια στον κόσμο της εργασίας, της εργασιακής επισφάλειας και της ανεργίας σε όλη την υφήλιο. Πρόσχημα για την επίθεση αυτή αποτελεί η οικονομική κρίση που πυροδοτήθηκε από τις ίδιες τις επιλογές του παγκόσμιου κεφαλαίου και την αχαλίνωτη επιδίωξη υπερκερδών από το χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην ουσία αντανακλά τη βαθύτερη κρίση του σημερινού καπιταλισμού και των αδιεξόδων που δημιουργεί για την πορεία της ανθρωπότητας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι καθεστωτικές δυνάμεις έχουν υιοθετήσει πλήρως την πιο επιθετική λογική των αρπαχτικών της αγοράς, των τραπεζιτών και των εκπροσώπων του διεθνούς κεφαλαίου. Σε αυτή τη λογική προσχωρεί απροκάλυπτα και η ελληνική κυβέρνηση, όπως επίσημα επιβεβαιώνεται από το διάγγελμα Παπανδρέου για το πρόγραμμα «σταθερότητας» που σκοπεύουν να εφαρμόσουν στη χώρα μέχρι το Ένα πρόγραμμα που έσπευσε από την πρώτη στιγμή να χειροκροτήσει όλος ο συντηρητικός πολιτικός χώρος και οι εγχώριοι εκπρόσωποι του κεφαλαίου. Αυτό που στην ουσία επιδιώκεται με αυτό το σύμφωνο «σταθερότητας» δεν είναι μόνο η επιβολή μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλά η ολοκληρωτική πολιτική επικυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του κεφαλαίου πάνω στους λαούς, χρησιμοποιώντας πρώτα την Ελλάδα σαν πειραματόζωο. Ειδικά για την υγεία, την πρόνοια, το λεγόμενο κοινωνικό κράτος, το σύμφωνο «σταθερότητας» δίνει τη χαριστική βολή. Με την ακύρωση των προσλήψεων, τη δραματική μείωση της κρατικής επιχορήγησης για τα δημόσια νοσοκομεία (περικοπή των λειτουργικών κονδυλίων κατά 2/3), τη μείωση αποδοχών και την επιδείνωση των ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΣΤΟ ΓΣ ΜΕΤΩΠΟ* 69 7 ΠΑΣΚ 67 6 ΔΗΚΝΙ 58 6 ΑΡΣΙ 48 5 ΔΗΠΑΚ 30 3 Σύνολο Αποτελέσματα των εκλογών για ανάδειξη νέου γενικού συμβουλίου στην ΟΕΝΓΕ Τα μέλη του νέου Γενικού Συμβουλίου * Το «ΜΕΤΩΠΟ για την προάσπιση των αποφάσεων του εκτάκτου συνεδρίου» συγκροτήθηκε ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της ΑΕΓ και πλήθους συναδέλφων που προκρίνουν την κινηματική δράση. ΜΕΤΩΠΟ: Βαρνάβας Δημήτρης, Τερζής Στάθης, Ξανθός Ανδρέας, Λιβαδάς Κώστας, Παπαδόπουλος Σάκης, Γιαννάκενας Κώστας, Δημητρακόπουλος Στέλιος ΠΑΣΚ: Λαοπόδης Βασίλης, Βασιλείου Αλέξιος, Παντελής Θανάσης, Βαμβακάς Λάμπρος, Κιτσανού Μαργαρίτα, Βαμβακόπουλος Δημ. ΔΗΚΝΙ: Τσούκαλος Στάθης, Θεοδωρόπουλος Βασίλης, Κορδαλής Θανάσης, Παπαϊωάννου Γεωργία, Παγώνη Ματίνα, Κορρές Νεκτάριος ΑΡΣΙ: Ζδούκος Θοδωρής, Κοσμοπούλου Όλγα, Κλωνιζάκης Μάρκος, Γιακουμής Τάσος, Καταραχιάς Κώστας ΔΗΠΑΚ: Σιώρας Ηλίας, Μπουντούρογλου Νίκος, Αποστολίδης Χαράλαμπος συνθηκών εργασίας και εφημέρευσης των νοσοκομειακών γιατρών και των υπόλοιπων υγειονομικών, πραγματοποιείται η οριστική κατεδάφιση του δημόσιου συστήματος περίθαλψης. Εξακολουθεί η ασύστολη πριμοδότηση του κρατικοδίαιτου ιδιωτικού τομέα, ενώ προωθείται η παραπέρα εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας συνολικά. Η ΟΕΝΓΕ βρίσκεται στον αντίποδα των προθέσεων και των επιλογών τους. Το κίνημα των νοσοκομειακών γιατρών εντάσσει όλες τις από δω και πέρα διεκδικήσεις του στον άμεσο και επιτακτικό στόχο της ανατροπής του σταθεροποιητικού προγράμματος της κυβέρνησης και του συμφώνου σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένουμε ανυποχώρητοι στο στόχο για δημόσια, δωρεάν, υψηλού επιπέδου καθολική περίθαλψη για όλους ζουν και εργάζονται στη χώρα, ένας στόχος που δεν επιτρέπουμε να θυσιάζεται στο όνομα κανενός συμφώνου σταθερότητας. Κατηγορηματικά απορρίπτουμε: Την αναστολή των προσλήψεων γιατρών και το πάγωμα των κρίσεων για τις ήδη προκηρυγμένες θέσεις. Την αναστολή προσλήψεων νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας. Τη μείωση των λειτουργικών δαπανών για τα νοσοκομεία. Τη μείωση των κονδυλίων για εφημερίες. Την περικοπή στις αποδοχές των νοσοκομειακών γιατρών και όλων των υγειονομικών. Τη διεύρυνση ελαστικών μορφών απασχόλησης στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το συνέδριο της ΟΕΝΓΕ καλεί τους νοσοκομειακούς γιατρούς, τους υπόλοιπους υγειονομικούς, τους εργαζόμενους και του ιδιωτικού τομέα, τη νεολαία σε ένα κοινό μέτωπο αντίστασης, αντεπίθεσης και ανατροπής της πολιτικής της κυβέρνησης, του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνέδριο της ΟΕΝ- ΓΕ καλεί τους νοσοκομειακούς γιατρούς να δυναμώσουν τον αγώνα τους για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, αμοιβής, εκπαίδευσης, επιστημονικής εξέλιξης. Για επαγγελματική προοπτική των ειδικευόμενων γιατρών μέσα στο δημόσιο σύστημα. Το πρόγραμμα σταθε ρότητας βλάπτει σοβαρά την υγεία Η δημόσια περίθαλψη πάνω από τις επιταγές των αγορών. Κανένα βήμα πίσω από την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. Καμία υποχώρηση από τον αγώνα για δημόσια, δωρεάν, σύγχρονη, ισότιμη και καθολική περίθαλψη. IB 58 IATPIKO BHMA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΘ-7ΘΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα 4 / 2 / 2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΘ-7ΘΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα 4 / 2 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Αθήνα 4 / 2 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/οικ. 11354

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Το ΕΣΥ στην κλασική... ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ!

ΕΚΘΕΣΗ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Το ΕΣΥ στην κλασική... ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ! ΕΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟ [Φύλλο 177] 10-16 Φεβρουαρίου 2010 Εβδομαδιαία εφημερίδα Πολιτικής και Οικονομικών της Υγείας Συναινούμε στα μέτρα, ( αλλά όχι στο διαζύγιο! ) [ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ] Αργά και σταθερά! Σκίτσο του

Διαβάστε περισσότερα

T O Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Τ Ω Ν Ι Α Τ Ρ Ω Ν ΙΑΤΡΙΚΟ

T O Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Τ Ω Ν Ι Α Τ Ρ Ω Ν ΙΑΤΡΙΚΟ ΙSSN 1106-5249 2049 T O Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Τ Ω Ν Ι Α Τ Ρ Ω Ν ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ TOY ΠANEΛΛHNIOY IATPIKOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ T O Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Τ Ω Ν Ι Α Τ Ρ Ω Ν www.pis.gr T E Y X O Σ 1 2 3 ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χαιρετισμός Προέδρου... 7. Διοργάνωση...9. Συμβαλλόμενος Φορέας...9. Συμμετέχουν... 9. Συνεργαζόμενοι Φορεiς...9. Θεματικές Ενότητες...

Περιεχόμενα. Χαιρετισμός Προέδρου... 7. Διοργάνωση...9. Συμβαλλόμενος Φορέας...9. Συμμετέχουν... 9. Συνεργαζόμενοι Φορεiς...9. Θεματικές Ενότητες... Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου... 7 Διοργάνωση...9 Συμβαλλόμενος Φορέας...9 Συμμετέχουν... 9 Συνεργαζόμενοι Φορεiς...9 Θεματικές Ενότητες... Oργανωτική Επιτροπή... 3 Επιστημονική Επιτροπή... 3 Συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

στον Τοµέα Υγείας ιαχείριση Κρίσεων 7-9 Tελικό Πρόγραµµα 7-9 www.crisis-management2014.eu Ξενοδοχείο Divani Caravel Aίθουσα Ιλισσός Αθήνα ιοργάνωση

στον Τοµέα Υγείας ιαχείριση Κρίσεων 7-9 Tελικό Πρόγραµµα 7-9 www.crisis-management2014.eu Ξενοδοχείο Divani Caravel Aίθουσα Ιλισσός Αθήνα ιοργάνωση 7-9 Νοεµβρίου 04 Ξενοδοχείο Divani Caravel Aίθουσα Ιλισσός, Αθήνα o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ιαχείριση Κρίσεων στον Τοµέα Υγείας www.crisis-management04.eu 7-9 Νοεµβρίου 04 Ξενοδοχείο Divani Caravel Aίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1. Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Διετέλεσε Διοικητής του ΟΑΕΔ. Κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος στα

Διαβάστε περισσότερα

και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις tελικο προγραμμα Athens Hilton, 13-15 Δεκεμβρίου 2012 www.healthpolicycongress.gr

και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις tελικο προγραμμα Athens Hilton, 13-15 Δεκεμβρίου 2012 www.healthpolicycongress.gr Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις Athens Hilton, 3-5 Δεκεμβρίου 0 tελικο προγραμμα www.healthpolicycongress.gr Φορέας Επιστημονικής Υποστήριξης Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αγαπητές

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι!

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι! ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ νοσηλευτικη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ Βασ. Σοφίας 117 11521 Αθήνα ΤΕΥΧΟΣ: Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2015 34 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥνΟ - ΕΣΥ Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι! ΠΑΣΥνΟ -

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ρ.Σ.Ι. - Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών Νυστέρι - Πρωτοβουλία Γένοβα Ανεξάρτητοι ειδικευόμενοι και ειδικευμένοι

Α.Ρ.Σ.Ι. - Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών Νυστέρι - Πρωτοβουλία Γένοβα Ανεξάρτητοι ειδικευόμενοι και ειδικευμένοι ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΠ - ΟΕΝΓΕ Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013, 8πμ 4.30μμ Οι νοσοκομειακοί γιατροί ψηφίζουμε για νέο ΔΣ Ε.Ι.Ν.Α.Π. και εκπροσώπους στο συνέδριο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι ειδικευόμενοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ. Τα νέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

ΙΑΤΡΙΚΟ. Τα νέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου T O Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Τ Ω Ν Ι Α Τ Ρ Ω Ν ΙΑΤΡΙΚΟ www.pis.gr TEYXOΣ 124 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Τα νέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Διαμαρτυρία του Π.Ι.Σ. για την κατασυκοφάντηση της ιατρικής κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου 6.11.2011

Ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου 6.11.2011 ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΣ Ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου 6.11.2011 Μετά την ολοκλήρωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου

Διαβάστε περισσότερα

7 Το Γραμμα Του Προεδρου. 10 Δελτια Τυπου. 14 Παρεμβασεισ Ι.Σ.Α. 26 Koinωνικο Εργο Ι.Σ.Α. 30 Ενημερωση

7 Το Γραμμα Του Προεδρου. 10 Δελτια Τυπου. 14 Παρεμβασεισ Ι.Σ.Α. 26 Koinωνικο Εργο Ι.Σ.Α. 30 Ενημερωση ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Διεyθυνση: Σεβαστουπόλεως 113, 115 26 Αθήνα Διεyθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 70 26 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή...σελ. 9. Ευρετήριο Συντονιστών - Ομιλητών...σελ. 25-32

Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή...σελ. 9. Ευρετήριο Συντονιστών - Ομιλητών...σελ. 25-32 Χαιρετισμός Προέδρου...σελ. 5 Συνδιοργανωτές...σελ. 7 Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή...σελ. 9 Συνοπτικό Πρόγραμμα...σελ. 10-11 Επιστημονικό Πρόγραμμα...σελ. 12-23 Ευρετήριο Συντονιστών - Ομιλητών...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΗΣ Α.Ε. ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ 0 ο ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μαρτίου έως Απριλίου 04 Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα Τελικό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 2 1 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ιουλιοσ-αυγουστοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ. Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Δ.Σ. Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., Δήμαρχος Αμαρουσίου

Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ. Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Δ.Σ. Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., Δήμαρχος Αμαρουσίου ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ. Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Δ.Σ. Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., Δήμαρχος Αμαρουσίου Χαιρετισμός Διευθυντή Σωτήρης Παπασπυρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - ΕΣΥ 14 ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο ΠΗΛΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - ΕΣΥ 14 ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο ΠΗΛΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ πανελλήνια συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του ΕΣΥ Βασ. Σοφίας 117 11521 Αθήνα ΤΕΥΧΟΣ: Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2013 26 τριμηνιαία έκδοση της πασυνο - εσυ PRESS POST HP MENO TE O¼ Tαχ. Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελέγχου & Αξιολόγησης στον Υγειονομικό Τομέα

Πολιτικές Ελέγχου & Αξιολόγησης στον Υγειονομικό Τομέα Πολιτικές Ελέγχου & Αξιολόγησης στον Υγειονομικό Τομέα 15-18 Δεκεμβρίου 2010 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φορέας Επιστημονικής Υποστήριξης Τομέας Οικονομικών της Υγείας Υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 9 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) MAΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 354 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιατρός Ελευθεροεπαγγελματίας ΕΚΛΟΓΕΣ IΣA 12-13 Οκτωβρίου 2014 w w w. e e l i a. o r g

ιατρός Ελευθεροεπαγγελματίας ΕΚΛΟΓΕΣ IΣA 12-13 Οκτωβρίου 2014 w w w. e e l i a. o r g Ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός ΤΕΥΧΟΣ 41 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΞΑΜHΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ w w w. e e l i a. o r g Ε Ν Ω Σ Η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ω Ν Ι Α Τ Ρ Ω Ν Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ TEYXOΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ TEYXOΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ ISSN: 1790-6792 TEYXOΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Eκστρατεία εξοικονόμησης ενέργειας δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας, φαρμάκων, φαρμακείων και άλλες διατάξεις». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8 Το Γραμμα Του Προεδρου 14 Δελτια Τυπου 24 Παρεμβασεισ Ι.Σ.Α.

τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8 Το Γραμμα Του Προεδρου 14 Δελτια Τυπου 24 Παρεμβασεισ Ι.Σ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Διεyθυνση: Σεβαστουπόλεως 113, 115 26 Αθήνα Διεyθυνση

Διαβάστε περισσότερα

1. Δευτεροβάθμιο Επιστημονικό Συμβούλιο (ΔΕΣ)

1. Δευτεροβάθμιο Επιστημονικό Συμβούλιο (ΔΕΣ) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΟΦ (Σύνθεση) 1. Δευτεροβάθμιο Επιστημονικό Συμβούλιο (ΔΕΣ) 2. Επιστημονικό Συμβούλιο Εγκρίσεων (ΕΣΕ) A. Τμήμα Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης B. Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων & Προϊόντων Αίματος C.

Διαβάστε περισσότερα

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ TEYXOΣ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ TEYXOΣ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΥποΥργείο Υγείασ & κοίνωνίκησ αλληλεγγυησ TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ ISSN: 1790-6792 TEYXOΣ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα