ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ για ΔΔΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ για ΔΔΑ"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ για ΔΔΑ Νικόλαος Σπετσέρης Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1

2 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΔΑ Τι είναι τα ΔΔΑ; Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας αποτελούν το βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση του ότι οι παραγωγοί/εισαγωγείς/μεταγενέστεροι χρήστες κοινοποιούν επαρκείς πληροφορίες κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής χρήση των ουσιών και των μειγμάτων τους. Περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες της ουσίας/μείγματος, με τους κινδύνους και τις οδηγίες για τον χειρισμό, την απόρριψη και μεταφορά, καθώς και με τα μέτρα πρώτων βοηθειών, πυρόσβεσης και ελέγχου της έκθεσης σε αυτά. Πληροφόρηση σχετικά με τις επικίνδυνες ιδιότητες του προϊόντος Πρόταση για τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να προστατευθεί η υγεία και το περιβάλλον (αποθήκευση, χρήση, απόρριψη) Βάση για την εκτίμηση του κινδύνου που απορρέει από το προϊόν 2

3 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΔΑ Αποτελούν πηγή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν : Για τους εργοδότες έτσι ώστε : να αναπτύξουν πρόγραμμα μέτρων προστασίας για τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, το οποίο έχει διαμορφωθεί ειδικά για τον εκάστοτε χώρο εργασίας, και να εξετάσουν τυχόν μέτρα που ενδέχεται να είναι απαραίτητα για την προστασία του περιβάλλοντος. Για τους εργαζόμενους, ώστε να ενημερώνονται για τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή χρήση των χημικών Για λοιπούς φορείς : που ασχολούνται με τη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων, που παρέχουν πρώτες βοήθειες (συμπεριλαμβανομένων των κέντρων δηλητηριάσεων), που χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα επαγγελματικά, και για τους καταναλωτές 3

4 ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΔΑ Αρχική ευθύνη σύνταξης του ΔΔΑ, ο πρώτος στην αλυσίδα εφοδιασμού - παρασκευαστής, - εισαγωγέας ή - αποκλειστικός αντιπρόσωπος Στα επόμενα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού : - την ευθύνη για το περιεχόμενο του ΔΔΑ την έχει ο άμεσος προμηθευτής, ακόμη και αν δεν έχει συντάξει ο ίδιος το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 4

5 ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΕΙ ΤΟ ΔΔΑ Στην σημείο του παραρτήματος II - REACH (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) αναφέρεται : «Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας καταρτίζεται από αρμόδιο πρόσωπο που λαμβάνει υπόψη του τις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών προς τους οποίους απευθύνεται, εφόσον τους γνωρίζει. Οι προμηθευτές των ουσιών και των μειγμάτων μεριμνούν ώστε τα αρμόδια πρόσωπα να εκπαιδεύονται κατάλληλα, συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης». «Αρμόδιο Πρόσωπο» νοείται το πρόσωπο το οποίο διαθέτει, χάρη στην κατάρτισή του, πείρα, λαμβάνει συνεχή επιμόρφωση και έχει επαρκή γνώση για τη σύνταξη των αντίστοιχων τμημάτων του ΔΔΑ ή του συνόλου του ΔΔΑ. 5

6 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΔΑ Το ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για ένα χημικό προϊόν, από το άρθρο 31 του κανονισμού 1907/ REACH (και σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού REACH) Το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού REACH έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με τον κανονισμό 453/2010 6

7 ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1) Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ (άρθρο REACH) Ουσία ή μείγμα που ταξινομείται ως επικίνδυνο Ουσία ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική (PBT) ή άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη (vpvb) (σύμφωνα με το παράρτημα XIII) Ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των υποψηφίων προς αδειοδότηση ουσιών - SVHC, (candidate list) Παρέχεται άμεσα στους επαγγελματίες χρήστες κατά την αρχική αγορά του προϊόντος. 7

8 ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2) Β. ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (άρθρο 31 3 REACH) Όταν το μείγμα δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο αλλά περιέχει : 1. oυσία επικίνδυνη για την υγεία ή το περιβάλλον σε συγκέντρωση > 1% κατά βάρος για μη αέρια μείγματα ή σε συγκέντρωση > 2% κατ όγκον για τα αέρια μείγματα, 2. ουσία ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ή άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη (PBT ή vpvb), σε συγκέντρωση > 1% κατά βάρος για μη αέρια μείγματα 3. oυσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των υποψηφίων προς αδειοδότηση ουσιών (SVHC- candidate list), σε συγκέντρωση > 1% κατά βάρος για μη αέρια μείγματα 4. ουσία για την οποία υπάρχουν κοινοτικά όρια για την έκθεση στο χώρο εργασίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να αναγράφεται η διαθεσιμότητα του ΔΔΑ στην ετικέτα (επισήμανση) του προϊόντος 5. επικίνδυνου χημικού προϊόντος που διατίθεται στο ευρύ κοινό κατόπιν αιτήματος του μεταγενέστερου χρήστη ή του διανομέα 8

9 Παροχή ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (3) Γ. ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΒΑΣΗ Συναντάται σε μείγματα που δεν ταξινομούνται αλλά : Προκαλούν συχνά ερωτήματα Επιλέγεται για τη επικοινωνία άλλων κινδύνων (όπως ασφυξία, κρυοπαγήματα, τάση για σχηματισμό σκόνης, κλπ) Υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών σύμφωνα με άλλες νομοθεσίες 9

10 ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΔΑ Γενικές Εξαιρέσεις Ραδιενεργά προϊόντα Προϊόντα υπό τελωνειακή επιτήρηση Μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα Προϊόντα για χρήση για έρευνα και ανάπτυξη που δεν διατίθενται στην αγορά Απόβλητα Ουσίες ή μείγματα στην τελική τους μορφή προοριζόμενα για τον τελικό καταναλωτή - Φαρμακευτικά/κτηνιατρικά προϊόντα - Καλλυντικά - Ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Τρόφιμα/Ζωοτροφές Ακόμη δεν απαιτείται παροχή ΔΔΑ Όταν η επικίνδυνη ουσία ή το μείγμα διατίθεται στο ευρύ κοινό με επαρκείς πληροφορίες στην επισήμανση (ετικέτα) ώστε οι χρήστες να μπορούν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία και το περιβάλλον (εκτός αν ζητηθεί από τον μεταγενέστερο χρήστη ή τον διανομέα) για τα αντικείμενα 10

11 Επικαιροποίηση ΔΔΑ Όταν υπάρχουν νέες πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου ή νέες πληροφορίες για την επικινδυνότητα Όταν καταχωριστεί μια ουσία, και πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός καταχώρισης Όταν χορηγείται αδειοδότηση χρήσης, και πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός αδείας Όταν επιβάλλεται περιορισμός για συγκεκριμένες χρήσεις σύμφωνα με το παράρτημα XVII του REACH Η νέα έκδοση μετά την προσθήκη των νέων πληροφοριών, προσδιορίζεται ως «Αναθεώρηση: (ημερομηνία)» και παρέχεται δωρεάν σε χαρτί ή ηλεκτρονικά σε όλους τους προηγούμενους αποδέκτες στους οποίους παρασχέθηκε η ουσία ή το μείγμα κατά τους προηγούμενους 12 μήνες. 11

12 Ουσίες Χρονοδιαγράμματα Επισήμανση : CLP ΔΔΑ : Καν. 453/2010, Παράρτημα I Σημείο 2.1: Ταξινόμηση CLP και DSD Σημείο 2.2: Επισήμανση CLP Επισήμανση: CLP ΔΔΑ: Καν. 453/2010 Παράρτημα IΙ Σημείο 2.1: Ταξινόμηση CLP Σημείο 2.2: Επισήμανση CLP Μείγματα Επισήμανση : DPD ΔΔΑ: Καν. 453/2010, Παράρτημα Ι Σημείο 2.1: Ταξινόμηση DPD Σημείο 2.2: Επισήμανση DPD Σημείο 3.2: Ταξινόμηση συστατικών κατά DPD, προαιρετικά κατά CLP ή Επισήμανση: CLP ΔΔΑ: Καν. 453/2010, Παράρτημα IΙ Σημείο 2.1: ταξινόμηση DPD + CLP Σημείο 2.2: Επισήμανση CLP Σημείο 3.2: ταξινόμηση DSD και CLP (συστατικά) Επισήμανση: CLP ΔΔΑ: Kαν. 453/2010, Παράρτημα IΙ Σημείο 2.1: Ταξινόμηση CLP Σημείο 2.2: Επισήμανση CLP Σημείο 3.2: Ταξινόμηση συστατικών κατά CLP Μείγματα (Διάθεση στην αγορά πριν την ) Επισήμανση: DPD ΔΔΑ: Καν. 453/2010, Παράρτημα Ι Σημείο 2.1: Ταξινόμηση DPD Σημείο 2.2: Επισήμανση DPD Σημείο 3.2: Ταξινόμηση συστατικών κατά DPD, προαιρετικά κατά CLP Επισήμανση: CLP ΔΔΑ: Καν. 453/2010, Παράρτημα ΙI 12

13 Βασικές αρχές (1) Οι πληροφορίες στο ΔΔΑ πρέπει να παρέχονται με τρόπο σαφή και συνοπτικό Η ημερομηνία σύνταξης δίδεται στην πρώτη σελίδα ενώ όλες οι σελίδες αριθμούνται Αν το ΔΔΑ έχει αναθεωρηθεί η ημερομηνία αναθεώρησης αναγράφεται Η έκταση του ΔΔΑ δεν καθορίζεται αλλά είναι ανάλογη των κινδύνων της χημικής ουσίας και των διαθέσιμων πληροφοριών Παρέχονται δωρεάν σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά όχι αργότερα από την ημερομηνία της πρώτης διάθεσης. Ανάρτηση στο διαδίκτυο μόνον δεν συνιστά παροχή ΔΔΑ. 13

14 Βασικές αρχές (2) Παρέχεται στην επίσημη γλώσσα του Κράτους Μέλους που διατίθεται στην αγορά - για την Ελλάδα παρέχεται υποχρεωτικά (άρθρο 31 5) στην Ελληνική γλώσσα Περιέχει 16 ενότητες με υποχρεωτικές υποπαραγράφους Συμπληρώνονται όλα, καμία υποπαράγραφος κενή Περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη βλάβης στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον Παρέχεται υποχρεωτικά στους επαγγελματίες χρήστες κατά την πρώτη αγορά του προϊόντος Επισυνάπτεται πάντοτε κατά την εισαγωγή/εξαγωγή στις επίσημες γλώσσες του εισαγωγέα και του εξαγωγέα 14

15 Βασικές ενότητες ΔΔΑ 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 7. Χειρισμός και αποθήκευση 8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν/ατομική προστασία 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 10. Σταθερότητα και δραστικότητα 11. Τοξικολογικές πληροφορίες 12. Οικολογικές πληροφορίες 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 15. Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις 16. Άλλες πληροφορίες. 15

16 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Όνομα ουσίας: EC No.: Αριθμός καταχώρησης REACH: 16 ψηφία CAS No.: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις Μη ενδεικνυόμενες χρήσεις Μην το χρησιμοποιείτε για ψεκασμό Δεν ενδείκνυται για οικιακή χρήση σε μεγάλες επιφάνειες 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του ΔΔΑ - Παραγωγός/Προμηθευτής - Διεύθυνση/Τ.Θ. - Χώρα/Τ.Κ./Τόπος - Τηλέφωνο - παρόχου ΔΔΑ - Εθνικό σημείο επαφής για ΔΔΑ εφόσον έχει οριστεί από προμηθευτή άλλου κράτους μέλους 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Ώρες λειτουργίας του αρμόδιου στην εταιρεία Κέντρο δηλητηριάσεων 16

17 ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΟΣ (1) 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας Ταξινόμηση σύμφωνα με τον καν. 1272/2008 (CLP) (π.χ. Οξεία τοξικότητα 3, Η301) Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ (DSD) (π.χ. F; R11) Πρόσθετες πληροφορίες (Το πλήρες κείμενο των φράσεων R και των δηλώσεων H και EUH στο τμήμα 16) 2.1 Ταξινόμηση του μείγματος (κατά την μεταβατική περίοδο - παρ. Ι) Ταξινόμηση σύμφωνα με τον καν. 1272/2008 (CLP) Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ (DPD) Πρόσθετες πληροφορίες (Το πλήρες κείμενο των φράσεων R στο τμήμα 16) 17

18 ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΟΣ (2) 2.2 Στοιχεία επισήμανσης Για ουσίες (CLP) Εικονόγραμμα Προειδοποιητική λέξη Δηλώσεις Η, EUH (πλήρεις) Δηλώσεις Ρ (πλήρεις) Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 25 CLP και 32(6)) Για μείγματα (DPD ή CLP μέχρι , CLP από )) Σύμβολα κινδύνου Ενδείξεις κινδύνου Φράσεις R (πλήρεις) Φράσεις S (πλήρεις) Στοιχεία βάσει των τμημάτων Α και Β του Παρ/τος V της DPD Αριθμός αδειοδότησης 18

19 ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΟΣ (3) Παράδειγμα 2.2 Στοιχεία επισήμανσης Επισήμανση σύμφωνα με τον καν. (EΚ) No 1272/2008 (CLP) Εικονογράμματα GHS05 GHS03 Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος Δηλώσεις επικινδυνότητος: H271 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. Ισχυρό οξειδωτικό. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Δηλώσεις προφύλαξης: P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. P221 Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να μην αναμειχθεί με καύσιμα. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 19

20 ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΟΣ (4) 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Παρέχονται πληροφορίες για PBT ή vpvb Παρέχονται πληροφορίες για άλλους κινδύνους που δεν οδηγούν σε ταξινόμηση, αλλά δύνανται να συμβάλουν στη συνολική επικινδυνότητα της ουσίας ή του μείγματος, όπως σχηματισμός αερίων ρυπαντών κατά τη σκλήρυνση ή την επεξεργασία, δημιουργία σκόνης, κίνδυνοι λόγω έκρηξης σκόνης, αλληλοευαισθητοποίηση, ασφυξία, πάγωμα, έντονη οσμή ή γεύση ή περιβαλλοντικές συνέπειες, όπως κίνδυνοι για τους οργανισμούς του εδάφους, ή δυνατότητα φωτοχημικής δημιουργίας όζοντος. Παράδειγμα Κίνδυνος τύφλωσης κατόπιν κατάποσης του προϊόντος Φωτοτοξική ουσία 20

21 ΤΜΗΜΑ 3. ΣYΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚA (1) 3.1 Ουσίες Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας ή άλλο μέσο ταυτοποίησης σύμφωνα με το σημείο 1.1 Αναφέρονται προσμίξεις που συμβάλλουν στη ταξινόμηση αυτής 3.2 Μείγματα Περιγραφή μείγματος πχ. Μείγμα στυρολίου και αιθυλοβενζολίου Επικίνδυνα συστατικά Αναφέρονται οι ουσίες σύμφωνα με τα κριτήρια του Καν. 453/2010 και η ταξινόμηση αυτών σύμφωνα με την DSD και τον CLP Οι συγκεντρώσεις των ουσιών σε ένα μείγμα περιγράφονται είτε ως: ακριβή ποσοστά κατά φθίνουσα σειρά εύρη ποσοστών κατά φθίνουσα σειρά 21

22 Ενότητα 3. ΣYΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚA (2) Αν το μείγμα ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την DPD : 1. Επικίνδυνες ουσίες σύμφωνα με την DSD ή τον CLP εφόσον ξεπερνούν τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης 2. Ουσίες για τις οποίες υπάρχουν κοινοτικές οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο εργασίας 3. Ουσίες ΑΒΤ ή αααβ ή SVHC εφόσον βρίσκονται σε ποσοστό άνω του 0,1% στο μείγμα. Αν το μείγμα δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την DPD : 1. Επικίνδυνες ουσίες σύμφωνα με την DSD και τον CLP σε συγκέντρωση άνω του 1 % κατά βάρος για τα μη αέρια μείγματα και 0,2 % κατ όγκο για τα αέρια μείγματα 2. Ουσίες για τις οποίες υπάρχουν κοινοτικές οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο εργασίας 3. Ουσίες ΑΒΤ ή αααβ ή SVHC εφόσον βρίσκονται σε ποσοστό άνω του 0,1% στο μείγμα. 22

23 ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 3.1 ΟΥΣΙΕΣ Τύπος αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Αναγνωριστικός κωδικός Αναγνωριστική ονομασία Κατά βάρος % περιεκτικότητα (ή εύρος) Αριθμός ΕΚ Αριθμός ευρετηρίου στο παράρτημα VI του κανονισμού CLP styrene (στυρόλιο) 99,70 99, Αριθμός CAS στο παράρτημα VI του κανονισμού CLP Ethylbenzene (αιθυλοβενζόλιο) 0,05 κατά μέγιστο Αριθμός CAS tert- butylbenzene-1,2- diol (4-τερτ- βουτυλοβενζο-1,2- διόλη) 69 0,0015 (15 ppm) κατά μέγιστο (Μη ταξινομημένο συστατικό) Άνευ αντικειμένου Polymers (Πολυμερή) 0,0020 κατά μέγιστο Άνευ αντικειμένου

24 ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 3.2 Μείγματα Περιγραφή του μείγματος: Μείγμα στυρολίου και αιθυλοβενζολίου. Επικίνδυνα συστατικά: CAS No EC No Index No REACH Reg No XXXXXX XXXX- XX-YYYY % [κατά βάρος ] Ονομασία 60 styrene (στυρόλιο) Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟ Κ Εύφλεκτο, R10 Επιβλαβές, Xn, R20 Ερεθιστικό, Xi, R36/38 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP). Εύφλ. Υγρό 3 H226 Οξεία Τοξ. 4 H332 Οφθαλμ. Ερεθ. 2 H319 Ερεθ. Δέρμ. 2 H NNNNN NNNNN- NN- ZZZZ 40 Ethylbenze ne (αιθυλοβενζ όλιο) Πολύ εύφλεκτο, F, R11 Επιβλαβές, Xn, R20 Εύφλ. Υγρό 2 H225 Οξεία Τοξ. 4 H332

25 ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 3.2 Μείγματα Περιγραφή του μείγματος: Μείγμα στυρολίου και αιθυλοβενζολίου. Επικίνδυνα συστατικά: Index No REACH Reg No %[κατάβάρος] Ονομασία Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) XXXXXXXXX X-XX-YYYY 60 styrene (στυρόλιο) Εύφλεκτο, R10 Επιβλαβές, Xn, R20 Ερεθιστικό, Xi, R36/38 Εύφλ. Υγρό 3 H226 Οξεία Τοξ. 4 H332 Οφθαλμ. Ερεθ. 2 H319 Ερεθ. Δέρμ. 2 H NNNNNNNN NN-NN- ZZZZ 40 Ethylbenze ne (αιθυλοβεν ζόλιο) Πολύ εύφλεκτο, F, R11 Επιβλαβές, Xn, R20 Εύφλ. Υγρό 2 H225 Οξεία Τοξ. 4 H332

26 ΤΜΗΜΑ 4. ΜEΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Παράδειγμα 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Σε περίπτωση εισπνοής : Αερίστε το χώρο. Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Χαλαρώστε τυχόν σφικτό ρουχισμό όπως κολάρο, γραβάτα, ή ζώνη. Αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό και υποδήματα. Ξεπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με άφθονο νερό και ήπιο σαπούνι, είναι διαθέσιμο. Συνεχίστε την έκπλυση τουλάχιστον για 10 λεπτά. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Πλύνετε το ρουχισμό πριν από την επαναχρησιμοποίησή του. 23

27 ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1 Πυροσβεστικά μέσα 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 5.4 Πρόσθετες πληροφορίες Παράδειγμα 5.1 Πυροσβεστικά μέσα Πολυλειτουργική χημική σκόνη ή διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ) στις αρχές της πυρκαγιάς, αφρός ή ψεκαζόμενο νερό για πυρκαγιές μεγαλύτερων διαστάσεων 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Μην εισπνέετε τις αναθυμιάσεις που προέρχονται από την καύση του προϊόντος. 24

28 ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα Παράδειγμα 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης : Φοράτε μάσκα για την προστασία των αναπνευστικών οδών, γάντια και προστατευτική ενδυμασία. 6.2 Περιβαλλοντολογικές προφυλάξεις: Περιορίζετε ενδεχόμενες απώλειες με άμμο, χώμα ή κατάλληλα απορροφητικά υλικά. Αν το προϊόν διοχετευτεί σε υδάτινο ρεύμα, αποχετευτικό δίκτυο ή έχει μολύνει το έδαφος ή τη βλάστηση, ειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές. 25

29 ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Μέτρα προστασίας Συστάσεις για τη γενική επαγγελματική υγιεινή 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Παράδειγμα 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και την εισπνοή των ατμών. Βλέπε τμήμα 8 πιο κάτω. Μην καταναλώνετε φαγητά ή ποτά κατά την εργασία. Μην καπνίζετε κατά την εργασία. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων : Διατηρείτε τους περιέκτες καλά κλεισμένους. Κρατάτε το μακριά από ανοικτές φλόγες, σπινθήρες, πηγές θερμότητας, αποφεύγετε την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Διατηρείτε σε δροσερό και στεγνό χώρο, με κατάλληλο αερισμό. 26

30 ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1 Παράμετροι ελέγχου 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Παράδειγμα Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλλείματα και αμέσως μετά τον χειρισμό του προϊόντος Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός Προστασία των ματιών / του προσώπου Πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γυαλιά με φακούς ανθεκτικούς σε χημικές ουσίες, κατά προτίμηση εγκεκριμένου προτύπου ποιότητας (EN 166). Προστασία του δέρματος /Προστασία των χεριών Πρέπει να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες και αδιαπέραστα, κατά προτίμηση εγκεκριμένου προτύπου (ΕΝ 374). Η καταλληλότητα και η σταθερότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τη χρήση, π.χ. από τη συχνότητα και διάρκεια επαφής, τη χημική σταθερότητα του υλικού κατασκευής και την επιδεξιότητα. Να συμβουλεύεστε πάντα τον προμηθευτή γαντιών. 27

31 ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Μέχρι : Εμπειρικά δεδομένα Από : Εφαρμογή άρθρου 8( 2) CLP δοκιμές. Πληροφορίες σύμφωνες με στοιχεία καταχώρησης και/ή την έκθεση χημικής ασφαλείας και την ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος. Όψη, Οσμή, ph, Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως, Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης, Σημείο ανάφλεξης, κλπ 9.2. Άλλες πληροφορίες Παράδειγμα 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσική κατάσταση: στερεό, ομοιόμορφη μάζα Χρώμα: καφέ Οσμή: Ελαφρά οσμή μεθανόλης Πίεση ατμού: 52 mmhg 25 C Θερμοκρασία ανάφλεξης: ( TOC ) 93,3 C Ειδικό βάρος: 1,135-1,165 Σημείο βρασμού: 80 C Ρυθμός εξάτμισης: 7 ( οξικός βουτυλεστέρας = 1 ) Διαλυτότητα στο νερό: 100 % 28

32 ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Δραστικότητα Χημική σταθερότητα Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Συνθήκες προς αποφυγήν Μη συμβατά υλικά Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Παράδειγμα Χημική σταθερότητα Σταθερό στις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού. Αποφεύγετε την επαφή με εύφλεκτα υλικά Συνθήκες προς αποφυγήν Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας Μη συμβατά υλικά Χλωρίδια οξέων, Ανυδρίτες οξέων, Οξειδωτικά & Αναγωγικά μέσα, Οξέα 29

33 ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (1) Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Ουσίες Κατηγορίες κινδύνων για τις οποίες παρέχονται πληροφορίες: α. οξεία τοξικότητα β. διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος γ. σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών δ. αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος ε. μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων στ. καρκινογένεση ζ. τοξικότητα για την αναπαραγωγή η. STOT-εφάπαξ έκθεση θ. STOT-επανειλημμένη έκθεση ι. τοξικότητα αναρρόφησης STOT: Specific Target Organ Toxicity Ειδική Τοξικότητα σε Όργανα Στόχους 30

34 ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (2) Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Μείγματα Για τα μείγματα, οι σχετικές επιπτώσεις για τις οποίες παρέχονται πληροφορίες, είναι οι εξής: α. οξεία τοξικότητα β. διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος γ. σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών δ. αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος ε. μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων στ. καρκινογένεση ζ. τοξικότητα για την αναπαραγωγή η. STOT-εφάπαξ έκθεση θ. STOT-επανειλημμένη έκθεση ι. τοξικότητα αναρρόφησης 31

35 ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (3) Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Μείγματα Για τα μείγματα, οι σχετικές επιπτώσεις για τις οποίες παρέχονται πληροφορίες, είναι οι εξής: Συνήθως δεν υπάρχουν δεδομένα και κατά συνέπεια χρησιμοποιούνται τα στοιχεία των επιμέρους ουσιών. Όταν ένα μείγμα έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό CLP με χρήση εκτίμησης οξείας τοξικότητας (ATE), η τιμή της υπολογισθείσας ATE mix πρέπει να αναφέρεται στο εν λόγω υποτμήμα ATE MIX (δια του στόματος) = xxx mg/kg ATE MIX (δια του δέρματος) = yyy mg/kg ATE MIX (δια του εισπνοής) = z mg/l/4 h ατμοί 31

36 ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (4) Παράδειγμα Oξεία τοξικότητα Μέθοδος Είδη Δόση Οδοί χορήγησης Αποτελέσματα Οξεία τοξικότητα από του στόματος ΟΟΣΑ: 423 LDLO άνθρωπος: 143 mg/kg (RTECS) LD50 αρουραίος: mg/kg (IUCLID) Συμπτώματα: Ναυτία, εμετός Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής ΟΟΣΑ: 436 LC50 αρουραίος: 85,26 mg/l; 4 ώρες Συμπτώματα: Συμπτώματα ερεθισμού στην αναπνευστική οδό. 32

37 Ενότητα 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 12.1 Τοξικότητα 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης PΒΤ και vpvb 12.5 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Παράδειγμα 12.1 Τοξικότητα Τοξικότητα στα ψάρια ΟΟΣΑ: 202 LC50 Lepomis macrochirus (Πέρκα ψάρι) : mg/l, 96h (σε μαλακό νερό) 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Βιοαποδομησιμότητα ΟΟΣΑ: TG 301D 99% : 30d 33

38 ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Παράδειγμα Η διάθεση των αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την οδηγία για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ, καθώς και σύμφωνα με άλλες σχετικές εθνικές νομοθεσίες. Αν είναι δυνατό ανακτήστε ή ανακυκλώστε (το προϊόν). Να μην απορρίπτεται στο περιβάλλον, σε αποχετεύσεις ή σε υδατικά συστήματα εν ροή. Αδειάστε εντελώς τις φιάλες πριν την απόρριψη. Δεν επιτρέπεται να εναποτεθεί μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Αφήνετε τα χημικά στους αρχικούς τους περιέκτες. Μην αναμειγνύετε με άλλα απόβλητα. Μεταχειρίζεστε τους ακάθαρτους περιέκτες όπως θα μεταχειριζόσασταν το ίδιο το προϊόν. 34

39 ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Αριθμός ΟΗΕ (UN Number) Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Ομάδα συσκευασίας Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC Παράδειγμα Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID) Αριθμός ΟΗΕ (UN number) : 1950 Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά : 2 Ομάδα συσκευασίας : Κωδικός ταξινόμησης : 5CO Όνομα και Περιγραφή: ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ, διαβρρωτικά, οξειδωτικά 35

40 ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Στοιβάδα του όζοντος Ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους Εξαγωγές & εισαγωγές επικινδύνων χημικών Κίνδυνοι από μεγάλα ατυχήματα 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 36

41 ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (1) Πληροφορίες εκτός ενοτήτων 1-15, καθώς και πληροφορίες για την αναθεώρηση του ΔΔΑ όπως: Υπόδειξη αλλαγών Συντομογραφίες και ακρωνύμια Παραπομπές στη βασική βιβλιογραφία και πηγές δεδομένων Ταξινόμηση και χρησιμοποιηθείσα διαδικασία για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης ενός μείγματος σύμφωνα με τον CLP Βάσει δεδομένων δοκιμών Βάσει μεθόδου υπολογισμού Συναφείς φράσεις R η/και δηλώσεις H (αριθμός και πλήρες κείμενο) Οδηγίες για την επιμόρφωση 37

42 ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (2) Παράδειγμα 16.1 Υποσημειώσεις ακρωνύμια του δελτίου δεδομένων ασφαλείας CLP Classification Labeling Packaging DSD Dangerous Substance Directive TWA Total Weighed Average STEL Short Term Exposure Limit Μέθοδος ταξινόμησης του μείγματος σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 Εύφλεκτο στερεό 2 Η228, Βάσει δεδομένων δοκιμών Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 3 Η301, Μέθοδος υπολογισμού Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 3 Η311, Μέθοδος υπολογισμού Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4 Η332, Μέθοδος υπολογισμού Διαβρωτικό του δέρματος Κατηγορία 1 Η314, Μέθοδος υπολογισμού 38

43 Σενάρια έκθεσης και εκτεταμένο ΔΔΑ (extended Safety Data Sheets) Σενάρια έκθεσης ΔΔΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΔΔΑ Πληροφορίες για την ταξινόμηση και επισήμανση Οριακές τιμές έκθεσης Φυσικοχημικές ιδιότητες Τοξικολογικά και οικοτοξικολογικά δεδομένα Λειτουργικές συνθήκες ανάλογα με τη χρήση Μέτρα για τη διαχείρηση του κινδύνου ανάλογα με τη χρήση 39

44 Σενάρια έκθεσης Παράρτημα στο ΔΔΑ που απορρέει από την έκθεση χημικής ασφάλειας Βασικό νέο στοιχείο : για τη διαχείριση των κινδύνων και την ασφαλή χρήση των χημικών σύμφωνα με τον καν. REACH Στόχος των σεναρίων έκθεσης είναι να προταθούν από τους παραγωγούς/εισαγωγείς που έχουν κάνει αξιολόγηση των κινδύνων της ουσίας τα κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από τη χρήση της ουσίας 40

45 Πότε απαιτείται σενάριο έκθεσης Όταν απαιτείται έκθεση χημικής ασφάλειας κατά την καταχώριση - για ουσίες σε ποσότητες άνω των 10 τόνων ανά έτος Εάν η ουσία πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως Επικίνδυνη PBT ή vpvb Τα σενάρια έκθεσης πρέπει να καλύπτουν όλες τις πιθανές χρήσεις σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής από την παραγωγή έως την απόρριψη της ουσίας 41

46 ΔΔΑ - Υποχρεώσεις εισαγωγέων - παραγωγών Εισαγωγή ή παραγωγή ουσιών που έχουν καταχωριστεί Έκδοση νέων Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας όπου θα περιλαμβάνονται : ο αριθμός καταχώρισης οι χρήσεις που καλύπτονται και για ουσίες > 10tn/έτος Εκτεταμένα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας όπου θα περιλαμβάνουν επίσης τα σενάρια έκθεσης για την ασφαλή χρήση 42

47 ΔΔΑ - Υποχρεώσεις εισαγωγέων - παραγωγών Εισαγωγή ή παραγωγή ουσιών που έχουν καταχωριστεί Έλεγχος εκτεταμένου δελτίου δεδομένων ασφαλείας Καλύπτονται όλες οι χρήσεις στον κύκλο ζωής της ουσίας? - Χρήσεις (ουσίας) στην επιχείρηση των ΜΧ (Μεταγενέστεροι Χρήστες) - Χρήσεις των πελατών τους - Χρήσεις από τις επιχειρήσεις που προμηθεύονται την ουσία από πελάτες των ΜΧ 43

48 ΔΔΑ - Υποχρεώσεις μεταγενεστέρων χρηστών Εισαγωγή ή παραγωγή ουσιών που έχουν καταχωριστεί Εάν οι χρήσεις καλύπτονται : Σε 12 μήνες - θα πρέπει να υλοποιηθούν τα μέτρα που αναφέρονται στο εκτεταμένο ΔΔΑ και - να επικαιροποιηθούν τα ΔΔΑ των μειγμάτων που παρέχουν οι ΜΧ 44

49 ΔΔΑ - Υποχρεώσεις μεταγενεστέρων χρηστών Εισαγωγή ή παραγωγή ουσιών που έχουν καταχωριστεί Χ Εάν οι χρήσεις δεν καλύπτονται, τότε οι επιλογές των ΜΧ είναι : Προσαρμογή των συνθηκών χρήσης σύμφωνα με το εκτεταμένο ΔΔΑ Να ζητηθεί από τον προμηθευτή να συμπεριληφθεί η χρήση στην έκθεση χημικής ασφάλειας Εκπόνηση από τον ΜΧ έκθεσης χημικής ασφάλειας για την ουσία ή το μείγμα Αναζήτηση διαφορετικού προμηθευτή 45

50 ΔΔΑ - Υποχρεώσεις μεταγενεστέρων χρηστών Εισαγωγή ή παραγωγή ουσιών που έχουν καταχωριστεί Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει οι ΜΧ να ενημερώσουν τον ECHA *? Όταν πρέπει να εκπονήσουν έκθεση χημικής ασφάλειας Όταν επιθυμούν εξαίρεση για την εκπόνηση έκθεσης χημικής ασφάλειας λόγω του ότι - χρησιμοποιούν την ουσία σε ποσότητα < 1 τόνου /έτος - χρησιμοποιούν την ουσία για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής (PPORD) Ενημέρωση ECHA* : εντός 6 μηνών από την παραλαβή των ΔΔΑ με αριθμό καταχώρισης *ECHA : European Chemicals Agency 46

51 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ελληνικό Γραφείο στήριξης REACH- CLP Γενικό Χημείο Κράτους Τσόχα 16, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Τηλ /287 Ιστοσελίδα Γ.Χ.Κ. : Ιστοσελίδα ECHA : 47

52 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 48

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση νέων πτυχιούχων χημικών για τους κανονισμούς REACH, CLP και απορρυπαντικών

Εκπαίδευση νέων πτυχιούχων χημικών για τους κανονισμούς REACH, CLP και απορρυπαντικών Εκπαίδευση νέων πτυχιούχων χημικών για τους κανονισμούς REACH, CLP και απορρυπαντικών Γενικό Χημείο του Κράτους 14-16.10.2013 Διεύθυνση Περιβάλλοντος Διεύθυνση Πρώτων Υλών & Βιομηχανικών Προϊόντων environment@gcsl.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του REACH και τις τροποποιήσεις αυτού

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του REACH και τις τροποποιήσεις αυτού ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του REACH και τις τροποποιήσεις αυτού Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ιστορική αναδρομή REACH: άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

: CELLSEARCH Tumor Phenotyping Reagent EGFr

: CELLSEARCH Tumor Phenotyping Reagent EGFr ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : Ονομασία της ουσίας : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Δεν διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Basfoliar Avant Natur pur

Basfoliar Avant Natur pur 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 92582 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Standard BOD5 10 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CODACIDE

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CODACIDE ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχειά της ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός Εµπορικό όνοµα: CODACIDE προϊόντος Κωδικός προϊόντος: MC001 1.2 Χρήσεις της Ουσίας / Βοηθητική ουσία Μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 550 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 550 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: ACTI-FRESH 550 MARINE 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας βάσει των Κανονισμών REACH, CLP και 453/2010. Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας βάσει των Κανονισμών REACH, CLP και 453/2010. Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας βάσει των Κανονισμών REACH, CLP και 453/2010 Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός 2 Νομοθετικό Πλαίσιο για τα ΔΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ REACH 1907/2006: Το ΔΔΑ το οποίο είναι μέσο επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH CARPET EXTRACT Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 16/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH CARPET EXTRACT Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 16/02/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740655 Εμπορική ονομασία NucleoTrap mrna Mini (12) 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αναθεώρησης: 8/6/2014 Αναθεώρηση: 5 Νέα ημερομηνία: 1/10/2013

Ημερομηνία αναθεώρησης: 8/6/2014 Αναθεώρηση: 5 Νέα ημερομηνία: 1/10/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1907/2006, Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 453/2010 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI NI GOLD 108 Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI NI GOLD 108 Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC ERS-DET 250 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 25/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC ERS-DET 250 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 25/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-CHLOR 110 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-CHLOR 110 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ROLCO POWER ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 10/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ROLCO POWER ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 10/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Πληροφόρηση κινδύνου των χημικών προϊόντων Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Eυρύ κοινό ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (καθαριστικά, προϊόντα συντήρησης και περιποίησης αυτοκινήτου, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά

Διαβάστε περισσότερα

: KANAMYCIN. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

: KANAMYCIN. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 12/08/2009 εκδοχή: 4.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 791442; 505534;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Ημερομηνία έκδοσης: 23-Ιουν-2015 Έκδοση 1 Τμήμα 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αρ. SDS BIO-018-EU Κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 18/03/2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Αριθμός ΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ROLCO PERLÉ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/03/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ROLCO PERLÉ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/03/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/5 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 165-L Αριθμούς καταχώρισης μη χρησιμοποιήσιμο Χρήση του υλικού / της σύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T6641

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T6641 Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Δοχείο Μελάνης EPSON T6641 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 985044 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Hardness Ca/Mg 20 x 1 x 1 x 20x 100 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

: Alfuzosin for system suitability A CRS

: Alfuzosin for system suitability A CRS Ημερομηνία έκδοσης: 15/11/2016 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος : Ουσία Εμπορική ονομασία : Alfuzosin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα