ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πτυχιακή εργασία με θέμα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πτυχιακή εργασία με θέμα:"

Transcript

1 ΝJ/Σ ιοο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Αλγορίθμων Διαπομπής για Ασύρματα Δίκτυα 60GHz (Α.Μ.: 34158) Εισηγητής: Δρ. Νικόλαος Τσελίκας ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕ~ θ Ι ΒΛtΟΘΗΚΗ ΠΕ~Ρ ΑΙΑ

2 . '

3 Α.Τ.Ε.ι. Πειραιά- Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Σπουδαστής: Στέφανος Καλαvτζής -~.,-::«: ~ "' 7' ;ι.,..~,...;κ- ~,,,."' ~ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη Αλγορίθμων Διαπομπής για Ασύρματα Δίκτυα 60GHz Στέφανος Καλαντζής Α.Μ Εισηγητής: Δρ. Νικόλαος Τσελίκας Εξεταστική επιτροπή: Γεώργιος Πρεζεράκος Γεώργιος Τσελίκης Ημερομηνία εξέτασης: Στέφανος Καλαντζής 3 / 77

4 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά- Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων r:.ί? ; ~ -~~:;: _.~~ Στέφανος Καλαντζής 4 / 77

5 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά - Τμήμα Ηλεκτροvικώv Υπολογιστικώv Συστημάτωv Θέμα: Σχεδίαση και Αvάπτυξη Αλγορίθμωv Διαπομπής για Ασύρματα Δίκτυα 60GHz Σπουδαστής: Στέφαvος Καλαvτζής ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ θερμά τον κ. Τσελ ί κα για την συνεχ ή βοήθεια που μου προσέφερε κατά την διάρκεια της πτυχιακής καθώς και στην εύρεση εργασίας σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινων ίας (lnformation and Communication Technolog ies - ICT). Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και αξιέπαινος επιστήμονας που προσφέρεται στους συνεργάτες και στην κοινότητά του. Επίσης ευχαριστώ όλους τους συγγενε ί ς και φ ίλους μου για την υπομονή και κατανόηση που έδειξαν κατά την συγγραφής της πτυχιακής. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τις κοινότητες ανοιχτού κώδ ι κα την συνεχή προσπάθεια και αγώνα τ ους, μιας και όλες οι τεχνολογ ί ες και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ε ίναι ανοιχτού κώδικα. Ενδεικτικά αναφέρω τα πιο βασικά : Ubuntu, LibreOffice, Jaνa, Maνen, git. Στ έ φανο ς Καλαν τ ζ ή ς 5 / 77

6 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Στέφανος Καλαντζής 6 / 77

7 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά - Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με το πέρασμα των χρόνων και με τη ραγδαία πρόοδο της τεχνολογίας η ανάγκη για ασύρματες και κινητές επικοινωνίες γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση όμως, καθώς και η απαίτηση των χρηστών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, οδηγούν στην αναζήτηση τρόπων βελτιστοποίησης των ήδη υπαρχουσών τεχνολογιών και εφαρμογών αλλά και στην εισαγωγή νέων. Η εισαγωγή των ασύρματων οπτικών δικτύων (Radio oνer Fiber - RoF) αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο παράδειγμα για την παροχή ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών στα 60GHz. Ωστόσο, τα δίκτυα αυτά πρέπει να υπερνικήσουν τους περιορισμούς που υπάρχουν, ώστε να εξασφαλίσουν απρόσκοπτη ασύρματη επικοινωνία. Ένα από τα βασικά προβλήματα που προκύπτουν στις ασύρματες επικοινωνίες είναι η σημαντική απώλεια διάδοσης των σημάτων μέσω του αέρα. Το γεγονός αυτό, περιορίζει τις ακτίνες των κυψελών μόλις σε μερικές δεκάδες μέτρα και έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό πικοκυψελών (pico-cells) με μικρές περιοχές επικάλυψης μεταξύ των γειτονικών κυψελών. Αυτό περιορίζει τον διατιθέμενο χρόνο που έχει στη διάθεσή του το σύστημα, ώστε να ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικασία της διαπομπής, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα μόνο σε χρήστες που κινούνται με πολύ χαμηλή ταχύτητα να διατηρήσουν την σύνδεσή τους ενεργή. Για να ξεπεράσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το πρόβλημα και για να δώσουμε τη δυνατότητα και σε χρήστες που κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα να διατηρήσουν τη σύνδεσή τους ενεργή, θα εισάγουμε έναν νέο αλγόριθμο για την γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία της διαπομπής. Ο αλγόριθμος αυτός ονομάζεται Αλγόριθμος Εκτεταμένης Κινούμενης Κυψέλης (Moνing Extended Cell - MEC) και ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυα Radio oνer Fiber των 60 GHz. Σύμφωνα με τη μαθηματική ανάλυση και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης που θα παρουσιαστούν στην παρούσα εργασία, μπορεί να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη ασύρματη επικοινωνία ανεξάρτητα από το μέγεθος της περιοχής επικάλυψης μεταξύ των κυψελών, παρέχοντας μηδενική απώλεια πακέτων (packet loss) και για ταχύτητες χρηστών έως και 40m/sec. πιθανότητα εγκατάλειψης κλήσεων (call drop) Επιστημονική περιοχή: Επιστήμη δικτύων Λέξεις κλειδιά: ασύρματη επικοινωνία 60 GHz; μικροκυψελικά δίκτυα ; Cell; εξομοίωση ; Jaνa Moνing Extended Στέφανος Καλαντζής 7 / 77

8 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά- Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Στέφανος Καλαντζής 8 / 77

9 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατάλογος σχημάτων Συντομογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της εργασίας Διάρθρωση της εργασίας ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Τα κυψελωτά συστήματα επικοινωνιών και η διαπομπή Κυψελωτά συστήματα επικοινωνιών Η διαδικασία της διαπομπής Βασικές απαιτήσεις και κριτήρια έναρξης της διαπομπής Παράμετροι επίδοσης της διαπομπής Προβλήματα προς επίλυση Το φαινόμενο της γωνίας του δρόμου Το φαινόμενο της ping-pong διαπομπής ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Είδη και τεχνικές διαπομπής στα σύγχρονα κυψελωτά συστήματα κινητών επικοινωνιών Σκληρή διαπομπή Ήπια και ηπιότερη διαπομπή (Soft and softer handoνer) Οριζόντια και κάθετη διαπομπή Δημοφιλείς αλγόριθμοι διαπομπής Ορισμός του βασικού αλγόριθμου διαπομπής στο GSM Μη παραδοσιακοί αλγόριθμοι διαπομπής Fuzzy Διαπομπές Προσαρμοστικές Κεραίες (Adaptiνe Antennas) Πρωτόκολλα διαπομπής Ce/lular ΙΡ Hawaii Ιεραρχικό Mobile ΙΡ ΔΙΚΤΥΑ 60GHz Δίκτυα Radio oνer Fiber (RoF) Τι είναι τα δίκτυα Radio oνer Fiber Οφέλη των RoF δικτύων Χαμηλή απώλεια εξασθένησης Μεγάλο εύρος ζώνης Ασυλία από παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας Δυναμική κατανομή πόρων Μελλοντική χρήση Περιορισμοί των δικτύων RoF Αλγόριθμοι μεταπομπής (hand-off) Αλγόριθμος Ιδεατής Ζώνης Κυψελών (Virtual Cell Zone, VCZ) Αλγόριθμος Εκτεταμένης Κυψέλης (Extended Cell, EC) Αλγόριθμος Κινούμενης Κυψέλης ( Moνing Cell, MC) Αλγόριθμος μεταπομπής Κινούμενης Εκτεταμένης Κυψέλης (Moνing Extended Cell, MEC)42 Στέφανος Καλαντζής 9 / 77

10 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Θέμα : Σχεδίαση και Ανάπτυξη Αλγορίθμων Διαπομπής για Ασύρματα Δίκτυα 60GHz (;. { _,( _-;.~: -::~Ξ~( Μαθηματικό μο ντέλο Απαιτήσεις - Προδιαγραφές ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Τεχνολογίες υλοποίησης Γλώσσα προγραμματισμού Jaνa Ι στορική αναδρομή Χαρακτηριστικά Σύστημα δ ια χείρισης λογισμικού Maνen YAML Σύστημα ελέγχου εκδόσεων git (git νers i on control system, VCS) Διάρθρωση υλοποίησης Επεξήγηση πηγαίων αρχείων pom.xml src/main/assembly/assembly.xml Το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 και η βιβλιοθήκη APFloat Λεπτομέρειες για την βιβλιοθήκη APFloat Λεπτομέρειες υλοπο ίησης Οργάνωση κώδικα Επεξήγηση υλοπο ίησης Γενική περιγραφή Μονήρεις μοτίβο (Singleton pattern) Λογικές Εξομοίωσης Κατασκευή λογισμικού (build) Προαπαιτούμενα Διάρθρωση τελικού πακέτου Το αρχείο εισόδου περιβάλλοντος Το αρχείο εισόδου εξομοίωσης Παράδειγμα και επεξήγηση του πεδίου usergroup: Παράδειγμα και επεξήγηση του πεδίου users: Αποτελέσματα υλοπο ίη σης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Περίληψη Συμπεράσματα και προοπτικές ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Στέφανος Καλαντζή ς 1 ο / 77

11 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 1 Κατάλογος σχημάτων Εικόνα 4-1: Μηχανισμός δ ι απομπής. Παρατ η ρούμε τ ην αλλαγή των συχνοτ ήτων καθώς το όχημα περνάει από τη μία κυψ έλη στην άλλη Ε ι κόνα 4-2: Φαινόμενο της γων ί ας του δρόμου Εικόνα 4-3: Φαινόμενο ping-pong διαπομ π ής Εικόνα 5-1: Οριζόντια και κάθετη διαπομπή Εικόνα 5-2: DOA μέθοδος εντοπισμού θέσης με προσαρμοστ ι κές κερα ίες Εικόνα 6-1 : Κάλυψη του ίδιου κτηρίου στα 2.4 GHz ( αριστερά) και στα 60 GHz ( δεξιά ) Εικόνα 6-2: Περ ι οχή επικάλυψης γειτονικών κυψελών σε εξωτερικό περιβάλλον Εικόνα 6-3: Ο αλγόριθμος Virtual Cell Zone (VCZ) Εικόνα 6-4: Παράδειγμα εφαρμογής του αλγορ ί θμου VCZ σε δύο διασ τάσεις Εικόνα 6-5: Ο αλγόριθμος Εκτεταμένης Κυψέλης (EC) Εικόνα 6-6: Ο αλγόριθμος Κινούμενης Κυψέλης (MC) Εικόνα 6-7 : Ο αλγόριθμος Κινούμενης Εκτεταμένης Κυψέλης (MEC) Εικόνα 6-8: Η τοπ ολογία του δικτύου, που χρησιμοποιεί τ αι για την ανάλυση των επιδόσεων του αλγορίθμου Moνing Extended Cell Εικόνα 7-1 : Διάγραμμα μέσου ρυθμού τερματισμού κλήσεων προς την ταχύτη τα του κινούμενου χρήστη Εικόνα 7-2 : Διάγραμμα μέσης απώλειας πακέτων προς το μήκος της οπτικής ζεύξης για την απλή περίπτωση διαπομπής Εικόνα 7-3: Διάγραμμα μέσης απώλειας πακέτων προς το μήκος της οπτικής ζεύξης για τ ην περίπτωση του αλγορίθμου Εκτεταμένης Κινούμενης Κυψέλης Στέφ ανος Καλαν τζής 11 / 77

12 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 2 Συντομογραφίες (σε αλφαβητική σειρά) ΑΡ: Access Point BSS: Base Station Subsystem BTS: Base Transceiver Station CDMA: Code division multiple access CIR: Carrier to lnterference Ratio DOA: Difference Of Arrival DWDM: Dense Wavelength Division Multiplexing EC : Extended Cell GC: Garbage Collector GPL: General Public License GSM: Global System for Mobile Communications ΗΗΟ: Hard Hanfover IDE: lntegrated Development Environment JCP: Java Community Process JVM: Java Virtual Machine LTE: Long Term Evolution MC: Moving Cell MEC: Moving Extended Cell MSC: Mobile Switching Center NaN: Not a Number OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing OTDM: Optical Time Division Multiplexing RAU: Radio Access Unit RoF: Radio over Fiber RSS: Received Signal Strength SHO: Soft Handover SIR: Signal to lnterference Ratio UMTS: Universal Mobile Telecommunications System UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Access Network VCS: Version Control System VCZ: Virtual Cell Zones WCDMA: Wideband Code Division Multiple Access WDM: Wavelength Division Multiplexing YAML: YAML Ain't a Markup Language Στέφανος Καλαντζής 12 / 77

13 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Ηλεκτροvικώv Υπολογιστικώv Συστημάτωv Θέμα: Σχεδίαση και Αvάπτυξη Αλγορίθμωv Διαπομπής για Ασύρματα Δίκτυα 60GHz Σπουδαστής: Στέφαvος Καλαvτζής 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3.1 Αντικείμενο της εργασίας Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι οι διαπομπές, που λαμβάνουν χώρα στα σύγχρονα κυψελωτά συστήματα επικοινωνιών, τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί με τις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες και οι απαιτήσεις των χρηστών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών. Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, θα παρουσιαστε ί ένας νέος αλγόριθμος, ο οποίος συντελε ί στη σωστότερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία της διαπομπής και υπερνικά πολλά από τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη ασύρματη επικοινωνία ανεξάρτητα από το μέγεθος της περιοχής επικάλυψης μεταξύ των γειτονικών κυψελών. Ο αλγόριθμος αυτός είναι ο Αλγόριθμος Εκτεταμένης Κινούμενης Κυψέλης (Moνing Extended Cell), ο οποίος λειτουργεί σε δίκτυα Radio oνer Fiber των 60 GHz και παρέχει στους χρήστες μηδενική απώλεια πακέτων και πιθανότητα εγκατάλειψης κλήσεων για ταχύτητες έως και 40m/sec. Με βάση τα αποτελέσματα της προσομοίωσης που θα παρουσιάσουμε, θα συγκρίνουμε τον παρόντα αλγόριθμο με τις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες, θα αναλύσουμε κάποιες βασικές έννοιες και θα δείξουμε πώς εξαλείφονται κάποια από τα προβλήματα που υπάρχουν στα σύγχρονα κυψελωτά συστήματα επικοινωνιών. 3.2 Διάρθρωση της εργασίας Η εργασία ξεκινάει με μία παρουσίαση του απαραίτητου θεωρητικού υποβάθρου των σύγχρονων κυψελωτών συστημάτων, το οποίο θα συντελέσει στην καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση του θέματος. Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 4, γίνεται μία αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας της διαπομπής στα κυψελωτά συστήματα καθώς και τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Ακολουθε ί, στο κεφάλαιο 5, η παρουσ ίαση των ειδών και τεχνικών της διαπομπής, καθώς και οι δημοφιλείς αλγόριθμοι και τα πρωτόκολλα διαπομπής που χρησιμοποιούντα ι σήμερα. Στο κεφάλαιο 6, παρουσ ι άζεται ο αλγόριθμος της Εκτεταμένης Κινούμενης Κυψέλης, αφού πρώτα κάνουμε μία περιγραφή των δικτύων Radio oνer Fiber (RoF). Στη συνέχεια αναλύονται οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές για την αποτελεσματική λειτουργία του αλγορίθμου, καθώς και το μαθηματικό μοντέλο για τη χρήση του στα δίκτυα RoF. Στο κεφάλαιο 7, αναλύονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του προγράμματος προσομοίωσης, καθώς και τα αποτελέσματα αυτής και γ ίνεται η σύγκριση του αλγορίθμου με τις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες. Τέλος, στο κεφάλαιο 8, γίνεται μία περίληψη της εργασίας, παρατίθενται κάποια γενικά συμπεράσματα και μελλοντικές προοπτικές. Στέφανος Καλαν τζής 13 / 77

14 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά - Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ~ ~:; _ f_' ' '-. ~ ~ ~-~~~r:χ 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 4.1 Τα κυψελωτά συστήματα επικοινωνιών και η διαπομπή Κυψελωτά συστήματα επικοινωνιών Ο αντικειμενικός σκοπός των συστημάτων κινητών επικοινωνιών είναι η δυνατότητα παροχής επικοινωνίας μεταξύ χρηστών συστημάτων κινητών επικοινωνιών, αλλά και μεταξύ χρηστών συστημάτων κινητών επικοινωνιών και χρηστών δικτύων σταθερών επικοινωνιών, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Επιπλέον, κάθε σύστημα πρέπει να μπορεί να διασφαλίζει την ολοκλήρωση των επικοινωνιών (κλήσεων) που βρίσκονται σε εξέλιξη, ανεξάρτητα από το αν κινούνται οι χρήστες ή όχι, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας. Η σχεδιαστική επιδίωξη για τα πρώτα ασύρματα συστήματα κινητών επικοινωνιών ήταν η επίτευξη ραδιοκάλυψης σε μία μεγάλη περιοχή. Επιλεγόταν συνήθως ένας ή περισσότεροι δίαυλοι από μία συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων για να χρησιμοποιηθούν σε αυτόνομες γεωγραφικές ζώνες. Η περιοχή κάλυψης κάθε ζώνης σχεδιαζόταν συνήθως να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερη, γεγονός που σήμαινε ότι η εκπεμπόμενη ισχύς είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερη, αλλά φυσικά εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Ο χρήστης, που πραγματοποιούσε μία κλήση και άρχιζε την επικοινωνία ευρισκόμενος σε κάποια ζώνη, έπρεπε να ξαναρχίσει την κλήση αυτή όταν έμπαινε σε νέα ζώνη, διότι κατά την είσοδό του στη νέα ζώνη, η κλήση αποκοπτόταν. Δεν προβλεπόταν στα πρώτα συστήματα η διαδικασία της διαπομπής, δηλαδή, η αυτόματη αλλαγή ραδιοδιαύλου (συχνότητας την εποχή εκείνη), όταν το κινητό έμπαινε σε διαφορετική γεωγραφική ζώνη, ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η επικοινωνία στη νέα ζώνη χωρίς την ανάγκη να γίνει επανεγκατάσταση της κλήσης. Με την ανωτέρω προσέγγιση, ενώ επιτυγχάνεται πολύ καλή ραδιοκάλυψη, δεν είναι δυνατό να επαναχρησιμοποιηθούν οι ίδιες συχνότητες στην περιοχή εξυπηρέτησης του συστήματος, διότι οποιαδήποτε επαναχρησιμοποίηση θα έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές. Άλλο μειονέκτημα των συμβατικών συστημάτων είναι ότι ο αριθμός των ταυτόχρονα εξυπηρετούμενων χρηστών περιορίζεται από τον αριθμό των διαύλων που αφιερώνονται σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού συνδρομητών σε αυτή την περίπτωση, έχει ως συνέπεια την αρκετά μεγάλη πιθανότητα αποκλεισμού των κλήσεων κατά τις ώρες αιχμής. Επίσης, όσον αφορά τη χρησιμοπο ί ηση του φάσματος, το συμβατικό σύστημα δεν χρησιμοποιεί αποδοτικά το φάσμα, καθότι κάθε ραδιοδίαυλος μπορε ί να εξυπηρετεί μόνο έναν χρήστη κάθε φορά σε όλη την περιοχή που εξυπηρετείται από το υπόψη σύστημα. Οι περιορισμο ί που υπεισέρχονται από το διαθέσιμο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, αποτελούν το μεγάλο πρόβλημα στις ασύρματες επικο ι νωνίες. Το ιδανικό κινητό σύστημα επικοινωνιών θα πρέπει να λειτουργεί σε μ ί α περιορισμένη προκαθορισμένη ζώνη και να εξυπηρετεί σχεδόν απεριόριστο αριθμό χρηστών σε απεριόριστες, όσον αφορά την έκτασή τους, περιοχές. Στέφανος Καλαντζής 14 / 77

15 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά- Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Αρκετές ενδιάμεσες λύσεις έχουν προταθε ί και έχουν χρησιμοποιηθε ί για να παρέχουν αναγνώριση, παράδοση των κλήσεων και εξασφάλιση της ολοκλήρωσής τους ανεξάρτητα από την κίνηση των χρηστών. Το 1971, η κυψελωτή προσέγγιση έδειξε να είναι το πιο αποδοτικό σύστημα, όσον αφορά το φάσμα. Τα κυψελωτά συστήματα χρησιμοποιούν ραδιοδιαύλους για μετάδοση των σημάτων σε αποστάσεις που κυμαίνονται από λίγες δεκάδες μέτρα μέχρι λιγότερο από μερικές δεκάδες χιλιόμετρα. Η επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων εφαρμόζεται κατά κανονικό και συστηματικό τρόπο. Στα ήδη λειτουργούντα κυψελωτά συστήματα, παρακολουθείται διαρκώς από τον σταθμό βάσης η στάθμη ισχύος κάθε κινητού που πραγματοποιεί κλήση. Αν η στάθμη ισχύος πέσει κάτω από μία συγκεκριμένη τιμή, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι το κινητό τερματικό εγκαταλείπει την κυψέλη, λαμβάνει χώρα αυτόματα μία ακολουθία λειτουργιών, στις οποίες περιλαμβάνονται η εξεύρεση του καλύτερου σταθμού βάσης για την κάλυψη του τερματικού, η εκχώρηση ενός νέου διαύλου στον προτιμότερο σταθμό βάσης για την εξυπηρέτηση του κινητού τερματικού και η διαπομπή στη νέα κυψέλη. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται τόσο όταν οι διαδοχικές κυψέλες από τις οποίες διέρχεται το κινητό βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ίδιου συστήματος, όσο και όταν βρίσκονται υπό τον έλεγχο διαφορετικών συστημάτων. Οι απαιτήσεις που ανακύπτουν από την εκπλήρωση του αντικειμενικού σκοπού των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών, δικτύου : αφορούν στους εξής βασικούς τομείς του τη ραδιοκάλυψη, δηλαδή, την κατάλληλη τοποθέτηση σταθμών βάσης (base stations) σε όλη την περιοχή κάλυψης του συστήματος. την υποστήριξη της κινητικότητας των χρηστών. Το δίκτυο κινητών επικοινωνιών, σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, για να αποκαταστήσει την επικοινωνία προς τον καλούμενο κινητό χρήστη, πρέπει να έχει την υποδομή που μεριμνά γ ι α : a) τον προσδιορισμό της παρούσας θέσης του καλούμενου ( δηλ. τον προσδιορισμό του κατάλληλου σταθμού βάσης, που μπορεί να εξυπηρετήσει την κλήση), και b) τη δρομολόγηση της κλήσης. Μία επικοινωνία που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν πρέπει να επηρεάζεται από την κίνηση του χρήστη, η οποία πιθανόν να εμπλέκει αλλαγή κυψέλης ή αλλαγή υποδικτύου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας της διαπομπής (handoνer) Η διαδικασία της διαπομπής Ο μηχανισμός της διαπομπής είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που επιτρέπει στα κυψελωτά συστήματα να λειτουργούν αποτελεσματικά. Για να δώσουμε μία σαφή περιγραφή της έννοιας της διαπομπής χρησιμοποιούμε τη μονοδιάστατη εικόνα που φαίνετα ι στην εικόνα 4-1. Η έννοια της διαπομπής, όπως περιγράφεται για τη Στέφανος Καλαν τζής 15 / 77

16 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων _..:...,,...--<' ~ι ι t ' - 1. ~.ι;~~~:~. :~ μονοδιάστατη περίπτωση, μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση διαστάσεων, που ισχύει κατά κανόνα στα κυψελωτά συστήματα. C1 C2 C3 C4 c, C2 των δύο f 1 f 2 f3 f4 t, f2 Εικόνα 4-1: Μηχανισμός διαπομπής. Παρατηρούμε την αλλαγή των συχνοτήτων καθώς το όχημα περνάει από τη μία κυψέλη στην άλλη Όταν ένα κινητό αρχίζει μία κλήση στην κυψέλη C1 και στη συνέχεια εισέρχεται στην C2, η κλήση αυτόματα μεταφέρεται από την αρχική συχνότητα f1 στην νέα συχνότητα f2, καθώς το κινητό βγαίνει από την κυψέλη C1 και εισέρχεται στην κυψέλη C2. Αυτή η διαδικασία αλλαγής συχνότητας, που γίνεται αυτόματα από το σύστημα χωρίς τη μεσολάβηση του χρήστη, λέγεται διαπομπή (handoνer) και είναι χαρακτηριστική διαδικασία των κυψελωτών συστημάτων. Είναι μία διαδικασία μεταγωγής, όπου η επικοινωνία ενός τερματικού μεταφέρεται από έναν σταθμό βάσης σε έναν γειτονικό και η οποία ενεργοποιε ί ται όταν ικανοποιηθούν συγκεκριμένες συνθήκες, οι οποίες έχουν οριστεί κατά την αρχικοποίηση του συστήματος. Αυτό το είδος διαπομπής, το οποίο εμπλέκει αλλαγή σημείου πρόσβασης αναφέρεται ως διακυψελική διαπομπή (inter-cell handoνer). Όπως γνωρίζουμε όμως, στα κυψελωτά συστήματα, η κάθε κυψέλη περιλαμβάνει έναν συγκεκριμένο αριθμό διαφορετικών διαύλων επικοινωνίας. Για λόγους που θα αναλύσουμε παρακάτω, υπάρχει η περίπτωση να απαιτείται αλλαγή συχνότητας (δηλαδή αλλαγή διαύλου επικοινωνίας) εντός της ίδιας κυψέλης. Επειδή όμως η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια παραμονής του κινητού στην ίδια κυψέλη (το κινητό εξακολουθεί μετά τη διαπομπή να εξυπηρετείται από τον ίδιο σταθμό βάσης), αναφέρεται ως ενδοκυψελική διαπομπή (intra-cell handoνer). Στέφανος Καλαντζής 16 / 77

17 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων p.-;:- ".~? ~'.: { Ουσιαστικά, η διαπομπή είναι ένα χαρακτηριστικό των κυψελωτών συστημάτων που έχει σχέση με την αλλαγή φυσικών καναλιών, ραδιοδιαύλων ή σταθερών διαύλων κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, με σκοπό τη διατήρησή της και είναι μεγάλης σημασίας, καθότι επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα των επικοινωνιών, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους χρήστες. Κατά τη σχεδίαση των κυψελωτών συστημάτων δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαπομπή. Οι επιτυχείς διαπομπές, ο περιορισμός όλων των μη αναγκαίων διαπομπών και ο έλεγχος της κίνησης στην κυψέλη μέσω της αλλαγής του αλγορίθμου διαπομπής είναι βασικά στοιχεία στη σχεδίαση των κυψελωτών συστημάτων. Το πρόβλημα που επιλύεται με τη διαδικασία της διαπομπής συνίσταται στη διάθεση μίας σύνδεσης από το κινητό τερματικό έως το κέντρο μεταγωγής κινητών επικοινωνιών κάθε στιγμή, σε όλη τη διάρκεια μίας κλήσης, παρά τις κινήσεις του χρήστη. Τούτο συνεπάγεται την ύπαρξη μίας περίπλοκης διαδικασίας στην οποία γίνονται μετρήσεις και λαμβάνεται απόφαση, η οποία προκαλεί τη μεταφορά της επικοινωνίας στην κατάλληλη κυψέλη την κατάλληλη στιγμή. Η διαδικασία της διαπομπής έχει μεγάλη σημασία στα κυψελωτά δ ί κτυα, καθότι επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα των επικοινωνιών, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους χρήστες, καθώς επίσης και την απόδοση φάσματος. Η προετοιμασία για μία διαπομπή μπορεί να ε ίναι πολύπλοκη διαδικασία. Πρώτα πρέπει να ληφθεί η απόφαση πού και πότε πρέπει να γίνει η διαπομπή και στη συνέχεια να γίνει μεταγωγή και στο δίκτυο και στο τερματικό. Ο αλγόριθμος απόφασης χρησιμοποιεί συνήθως μετρήσεις της έντασης του πεδίου του λαμβανόμενου σήματος και του BER για να ανιχνεύσει την ανάγκη για διαπομπή και πρέπει να προσδιορίσει έναν ελεύθερο δίαυλο σε γειτονική κυψέλη. Υπάρχουν κατώφλια για τη στάθμη του λαμβανόμενου σήματος και του BER και μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι υστέρησης και χρονοκαθυστέρησης για να εμποδίσουν ένα κινητό τερματικό από το να πραγματοποιεί επανειλημμένες διαπομπές. Υπάρχουν αρκετές μορφές διαπομπής. Μερικές αποσκοπούν στο να ελαχιστοποιούν και την πιθανότητα αναγκαστικού τερματισμού των κλήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, λόγω αποτυχιών στις διαπομπές, και την υποβάθμιση της χρησιμοποίησης του φάσματος. Μπορεί π. χ. να δεσμευθούν δίαυλοι για διαπομπές και υπάρχουν αλγόριθμοι για τη διαχείριση αυτών των δεσμεύσεων. Οι αλγόριθμοι αυτοί προέρχονται από αντίστοιχους των συστημάτων ενσύρματων επικοινωνιών μετά από κατάλληλη προσαρμογή. Άλλα χαρακτηριστικά της διαπομπής στοχεύουν στην εξισορρόπηση ή στην κατανομή της τηλεπικοινωνιακής κίνησης κατά μήκος των γειτονικών κυψελών. Αν π.χ. το τηλεπικοινωνιακό φορτίο υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο κατώφλι, γ ί νεται δ ι απομπή μερικών κλήσεων σε γειτονικές κυψέλες. Συχνά, χρησιμοποιούνται υπερκε ί μενες κυψέλες για να υποβοηθήσουν τις μικρότερες κυψέλες που δεν διαθέτουν προσωρινά ελεύθερους διαύλους για διαπομπή. Η στρωματωμένη αυτή αρχιτεκτονική κυψελών επιτρέπει στις μικρότερες κυψέλες να λειτουργούν με υψηλή χρησιμοπο ί ηση των διαύλων τους, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα αποκλεισμού, γνωρίζοντας βέβαια ότι μ ία υπερκε ί μενη κυψέλη είναι διαθέσιμη για να παράσχει σκληρή διαπομπή, όταν χρειαστεί. Στέφανος Καλαντζής 17 / 77

18 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά- Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Βασικές απαιτήσεις και κριτήρια έναρξης της διαπομπής Βασικές απαιτήσεις που αφορούν τη διαδικασία διαπομπής είναι : Από την μεριά του χρήστη, η διαπομπή θα πρέπει να μην γίνεται αντιληπτή και να μην αποκόπτεται η επικοινωνία. Από την μεριά του δικτύου, η διαδικασία διαπομπής δεν θα πρέπει να αυξάνει σημαντικά το φορτίο σηματοδοσίας και θα πρέπει να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες διαπομπές. Στην πράξη, χρησιμοποιούνται τέσσερα κριτήρια έναρξης της διαπομπής στα κυψελωτά συστήματα : ί. η ισχύς του λαμβανόμενου σήματος (Receiνed Signal Strength, RSS) ίί. ο λόγος του φέροντος προς παρεμβολή (Carrier to lnterference Ratio, CIR) ίίί. ίν. η απόσταση κινητού τερματικού και σταθμού βάσης κριτήρια σχετικά με το δίκτυο Η ισχύς του λαμβανόμενου σήματος είναι το κριτήριο που χρησιμοποιείται περισσότερο. Όταν η ισχύς του λαμβανόμενου σήματος στον τρέχοντα δίαυλο είναι μικρότερη από μία προκαθορισμένη τιμή, ενεργοποιείται η διαδικασία της διαπομπής. Για την αποφυγή πρόωρων διαπομπών, χρησιμοποιούνται το παράθυρο μέσης τιμής και το περιθώριο υστέρησης (Η), όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την πραγματοποίηση κάθε διαπομπής. Παρόλο που η απόσταση ανάμεσα στον σταθμό βάσης και στο κινητό τερματικό είναι η προφανέστερη αιτία εκκίνησης της διαδικασίας της διαπομπής, δεν είναι και η περισσότερο ενδιαφέρουσα στην περίπτωση που έχουμε μικροκυψέλες. Λόγω του ιδιαίτερου περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται το κινητό τερματικό, είναι πολύ πιθανό ο πιο κοντ ι νός σταθμός βάσης να παρέχει χειρότερη ποιότητα υπηρεσίας από ότι ο πιο απομακρυσμένος. Έτσ ι οι ακριβείς αποφάσεις για διαπομπή εξαρτώνται όχι μόνο από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, αλλά και από το συγκεκριμένο μοντέλο διάδοσης. Ως εκ τούτου, η απόσταση μεταξύ του σταθμού βάσης και του χρήστη χρησιμοποιείται ως ένα βοηθητικό κριτήριο μαζί με το CIR ή την ισχύ του λαμβανόμενου σήματος ώστε να γ ίνετ αι αξιόπιστη και ακριβής έναρξη της διαδικασίας της διαπομπής. Η υποβαθμισμένη ποιότητα όμως δεν είναι η μόνη αιτία για τις διαπομπές. Για την εξυπηρέτηση περισσότερων χρηστών σε μία κυψέλη ή για την εξισορρόπηση της κίνησης μεταξύ των κυψελών, είναι μερικές φορές αναγκαίο να γίνεται αναδιάταξη των πόρων του συστήματος, π.χ. μεταφορά μίας κλήσης, που βρίσκεται σε εξέλιξη, από τον τρέχοντα δίαυλο σε κάποιον νέο δ ίαυλο. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαπομπή ενεργοποιείται από το ίδιο το δίκτυο. Ο κύριος σκοπός της διαπομπής αυτού του είδους είναι να παρέχει υψηλότερη χωρητικότητα και καλύτερη επίδοση του συστήματος χρησιμοποιώντας πληροφορίες από ολόκληρο το σύστημα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι διαπομπές είναι μεν αναγκα ίες, αλλά δεν μπορούν να γίνουν. Μία τέτοια περίπτωση είναι, όταν το κινητό πλησιάζει στα όρια μίας κυψέλης, αλλά Στέφανος Καλαντζής 18 / 77

19 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά- Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Σπουδαστής: Στέφανος Καλαvτζής δεν υπάρχουν δ ι αθέσιμοι δίαυλοι στη νέα κυψέλη. Σε αυτή την περίπτωση, εάν η νέα κυψέλη δεν μπορεί με αναδιατάξεις στις εκχωρήσεις διαύλων της να δεχθεί την κλήση, τότε η κλήση θα απορριφθε ί. Μία άλλη περίπτωση είναι όταν το κινητό βρίσκεται σε μια περιοχή της κυψέλης όπου παρατηρείται χαμηλή ισχύς του λαμβανόμενου σήματος, αλλά δεν βρίσκεται στα όρια της κυψέλης ώστε να γίνει διαπομπή σε γειτονική κυψέλη, ούτε υπάρχουν άλλο ι διαθέσιμοι δίαυλοι στην ί δια κυψέλη, ώστε να πραγματοποιηθεί ενδοκυψελική διαπομπή. Σε αυτή την περίπτωση, η κλήση πρέπει να παραμείνει στον δίαυλο που χρησιμοποιε ί μέχρι να διακοπεί λόγω μη παραδεκτής στάθμης του σήματος Παράμετροι επίδοσης της διαπομπής Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για να χαρακτηριστεί η επίδοση της διαπομπής είναι: Πιθανότητα αποκλεισμού κλήσης (call blocking probability): η πιθανότητα να αποκλειστεί κάποια αίτηση για νέα κλήση. Πιθανότητα αποκλεισμού διαπομπής (handoνer blocking probability): η πιθανότητα να αποκλειστεί κάποια αίτηση για διαπομπή. Πιθανότητα διαπομπής (handoνer probability): η πιθανότητα να απαιτείται διαπομπή πριν τον τερματισμό μίας κλήσης που βρίσκεται σε εξέλιξη σε συγκεκριμένη κυψέλη. Η παράμετρος αυτή μεταφράζεται στον μέσο αριθμό διαπομπών ανά κλήση. Πιθανότητα απόρριψης κλήσης (call dropping probability): η πιθανότητα να τερματιστεί μ ί α κλήση λόγω αποτυχίας της διαπομπής, Η παράμετρος αυτή μπορεί να παραχθεί άμεσα από την πιθανότητα αποκλεισμού διαπομπής και από την πιθανότητα διαπομπής. Πιθανότητα μη αναγκαίας διαπομπής (probability of an unnecessary handoνer) : η πιθανότητα να γίνει διαπομπή σύμφωνα με τον εφαρμοζόμενο αλγόριθμο, ενώ ο χρησιμοποιούμενος δ ίαυλος είναι ακόμη κατάλληλος. Ρυθμός διαπομπών (handoνer rate): ο αριθμός των διαπομπών ανά μονάδα χρόνου. Σε συνδυασμό με τη μέση διάρκεια κλήσεων, ε ί ναι δυνατό να καθορίσουμε στη συνέχεια τον μέσο αριθμό διαπομπών ανά κλήση και, συνεπώς, την πιθανότητα διαπομπής. Διάρκεια διακοπής (duration of interruption): το χρονικό διάστημα, κατά τη διαδικασία της διαπομπής, για το οποίο το κινητό τερματικό δεν επικοινωνεί με κανέναν από τους σταθμούς βάσης. Η παράμετρος αυτή σχετίζετα ι πολύ με την τοπολογία του συγκεκριμένου δικτύου και τον χρησιμοποιούμενο αλγόριθμο. Καθυστέρηση (delay): η απόσταση που δ ι ανύει το κ ι νητό τερματικό από τη στιγμή που θα εμφανιστεί η ανάγκη διαπομπής μέχρι να πραγματοποιηθεί η διαπομπή. Στέφανος Καλαντζής 19 / 77

20 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά- Τμήμα Ηλεκτροvικώv Υπολογιστικώv Συστημάτωv Θέμα: Σχεδίαση και Αvάπτυξη Αλγορίθμωv Διαπομπής για Ασύρματα Δίκτυα 60GHz Σπουδαστής: Στέφαvος Καλαvτζής Οι παραπάνω παράμετροι αποτελούν βασικούς παράγοντες στη σχεδίαση των αλγορίθμων διαπομπής και είναι πολύ σημαντικο ί για την παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσίας στους χρήστες. 4.2 Προβλήματα προς επίλυση Λόγω της διαδεδομένης επέκτασης των κυψελοειδών δικτύων, της όλο και αυξανόμενης ζήτησης νέων υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια αλλά και παράλληλα της έλλειψης περαιτέρω διαθέσιμου φάσματος, ο σχεδιασμός αξιόπιστων αλγορίθμων handoνer κρίνεται ιδιαιτέρα σημαντικός για τη σωστή και αξιόπιστη λειτουργία των κυψελοειδών συστημάτων επικοινωνιών. Για το λόγο αυτό έχει δοθεί σημαντικό βάρος στη μελέτη και έρευνα αλγορίθμων διαπομπής ικανών στο να προσφέρουν την απαιτούμενη αξιοπιστία στους ασύρματους φορείς παροχής υπηρεσιών. Παρ ' όλες τις μακροχρόνιες μελέτες και έρευνες ο χώρος για βελτιστοποίηση αλλά και εξερεύνηση νέων αλγορίθμων διαπομπής παραμένει ανοιχτός. Προκειμένου όμως μια εμπεριστατωμένη έρευνα για βελτιστοποίηση των αλγορίθμων διαπομπής να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα θα πρέπει αρχικά να εξετασθούν σε βάθος και να καταγραφούν κάποια από τα προβλήματα και τις κρίσιμες παραμέτρους που περιορίζουν την ομαλή λειτουργία δικτύου και ειδικότερα της διαδικασίας διαπομπής στα υπάρχοντα δίκτυα 2ης και 3ης γενιάς. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την επικέντρωση της μελέτης στην εξεύρεση τρόπων και μεθόδων καταπολέμησης αυτών των προβλημάτων και περιορισμών Το φαινόμενο της γωνίας του δρόμου Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα κυψελωτά συστήματα επικοινωνιών εξελίσσονται διαρκώς ώστε να διορθώνονται τα όποια προβλήματα προκύπτουν και να παρέχεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσίας προς τους χρήστες. Ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουν ανακύψε ι στα μικροκυψελωτά συστήματα είναι το φαινόμενο της γωνίας του δρόμου. Το φαινόμενο αυτό χαρακτηρίζεται από απότομη πτώση της στάθμης του σήματος, της τάξης των db για διανυόμενη απόσταση μέτρων, και εμφανίζεται όταν το κινητό τερματικό στρίβει στη γωνία ενός δρόμου και χάνει την οπτική επαφή με τον σταθμό βάσης (Εικόνα 4-2). Όπως φαίνεται και στο σχήμα, η απότομη πτώση της στάθμης του σήματος λαμβάνει χώρα καθώς ο χρήστης μετακινείται από την θέση Α στην θέση C, όπου και χάνει απότομα την οπτική επαφή με τον σταθμό βάσης 1. Το φαινόμενο γωνίας του δρόμου απαιτεί γρηγορότερη διαπομπή και μπορεί να μεταβάλει την ποιότητα του σήματος πολύ γρήγορα και να συντελέσει στον τερματισμό μίας κλήσης. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι ε ίναι δύσκολο να προβλεφθεί, καθώς η κίνηση του κάθε χρήστη είναι μοναδική και τυχαία. Για αυτό το λόγο, το φαινόμενο αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στη διαδικασ ί α της διαπομπής κα ι επιδρά στη λήψη απόφασης για την εκτέλεσή της. Στέφανος Καλαντζής 20 / 77

21 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά - Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Ισχύς λαμβανό μενο υ σήματος από BTS1 Δρόμος BTS3 BTS1 Α C Απόσταση Εικόνα 4-2: Φαινόμενο της γωνίας του δρόμου Το φαινόμενο της ping-pong διαπομπής Συνήθως οι ping-pong διαπομπές εμφανίζονται σε περιοχές όπου τα σύνορα δύο κυψελών επικαλύπτονται (oνerlapping cell borders). Έχει παρατηρηθεί ότι, καθώς το τερματικό εισέρχεται σε μια τέτοια περιοχή οι διαπομπές είναι συχνές και αρκετά πιθανές. Η Εικόνα 4-3 δείχνει τον συνήθη ορισμό αυτής από τους πάροχους δικτύου. ' BTS2 Best Candidat Cell ; 1 & m 8TS1 Serνing Cell 1 to tk tm Εικόνα 4-3: Φαινόμενο ping-pong διαπομπής Στέφανος Καλαντζής 21 / 77 Β Ι Β Λ ιοθηκη ΤΕ.. ~~ ΡΑΙΑ

22 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά- Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Ας υποθέσουμε ότι, κάποιος χρήστης, τη χρονική στιγμή ta έχει πραγματοποιήσει μία κλήση, ενώ βρίσκεται στη θέση Sa, όπως φαίνεται στο σχήμα, και η κυψέλη που τον εξυπηρετεί είναι η κυψέλη BTS1 (Serving Cell). Ας θεωρηθεί επίσης, ότι, τις επόμενες χρονικές στιγμές tk, tm ο χρήστης βρίσκεται στις θέσεις Sk, Sm αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στις χρονικές αυτές στιγμές, ο χρήστης συνεχίζει την ίδια κλήση. Αν την χρονική στιγμή tk το τερματικό πραγματοποιήσει διαπομπή στην κυψέλη BTS2 και στη συνέχεια την χρονική στιγμή tm. πριν τον τερματισμό της κλήσης, αυτό «επιστρέψει>> και πάλι στην κυψέλη που τον εξυπηρετούσε αρχικά, τότε λέγεται ότι αυτό το τερματικό πραγματοποίησε μία ping-pong διαπομπή. Γενικά το φαινόμενο αυτό μπορεί να παρατηρηθεί τόσο στον χρόνο όσο και στο χώρο. Πιο συγκεκριμένα, ένα τερματικό, παρόλο που μπορεί να βρίσκεται ακίνητο, λόγω του γνωστού φαινομένου των διαλείψεων μπορεί, κάλλιστα, να υποπέσει σε ping-pong διαπομπή λόγω των αρκετών και σημαντικών αυξομειώσεων που παρατηρούνται στο λαμβανόμενο σήμα από τ ι ς κυψέλες γύρω του. Στέφανος Καλαντζής 22 / 77

23 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Ηλεκτροvικώv Υπολογιστικώv Συστημάτωv Θέμα: Σχεδίαση και Αvάπτυξη Αλγορίθμωv Διαπομπής για Ασύρματα Δίκτυα 60GHz Σπουδαστής: Στέφαvος Καλαvτζής ~ _:;:...~ ~;. -r >f --,..,~4'\"~~... 5 ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 5.1 Είδη και τεχνικές διαπομπής στα σύγχρονα κυψελωτά συστήματα κινητών επικοινωνιών Στα σύγχρονα κυψελωτά συστήματα υπάρχουν δύο βασικές μορφές διαπομπής: η σκληρή διαπομπή (hard handoνer, ΗΗΟ), όπου η επικοινωνία του κινητού τερματικού με το σταθμό βάσης αποκόπτετα ι πριν αποκατασταθεί μέσω του νέου σταθμού βάσης. Η ήπια διαπομπή (soft handoνer, SHO), όπου και ο αρχικός σταθμός βάσης και εκείνος που δέχεται τελικά τη συνέχιση της κλήσης επικοινωνούν ταυτόχρονα με το κινητό τερματικό παρέχοντας μία μορφή δ ι αφορικής λήψης και στο κινητό και στο δίκτυο Σκληρή διαπομπή Σκληρή καλείται η διαπομπή, κατά την οποία μια σύνδεση τερματίζεται, προτού εγκαθιδρυθεί μια νέα σύνδεση μεταξύ του τερματικού και του δικτύου πρόσβασης. Αυτός ο τύπος διαπομπής χρησιμοποιείται στα κυψελοειδή συστήματα GSM (Global System for Mobile Communications), στο πλαίσιο των οποίων μια διαφορετική ζώνη συχνότητας έχει οριστεί για κάθε κυψέλη. Όταν ένας χρήστης εισέρχεται στην περιοχή κάλυψης μιας νέας κυψέλης, η υπάρχουσα σύνδεση οδηγείται σε διακοπή, πριν εγκαθιδρυθεί μια νέα σύνδεση σε μια διαφορετική συχνότητα στην κυψέλη προορισμού. Ο αλγόριθμος πίσω από αυτόν τον τύπο παράδοσης είναι ιδιαίτερα απλός. Ο κινητός σταθμός εκτελεί μια διαπομπή, κάθε φορά που η ισχύς σήματος μιας γειτονικής κυψέλης υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο κατώφλι, την ισχύ σήματος της εξυπηρετούσας κυψέλης. Στο UMTS (Un i νersal Mobile Telecommunications System) οι σκληρές διαπομπές χρησιμοποιούνται, όταν π. χ αλλάζει η ζώνη ραδιοσυχνότητας της σύνδεσης μεταξύ του τερματικού και του επίγειου ασύρματου δικτύου πρόσβασης UMTS (UMTS Terrestrial Rad io Access Network, UTRAN). Εφαρμόζονται επίσης και στην περίπτωση, που πραγματοποιείται αλλαγή κυψέλης στην ίδια συχνότητα. Όταν ένα τερματικό κινείται προς μια διαφορετική κυψέλη ενός δικτύου UMTS, παράλληλα με ένα κανάλι, που διατίθεται να το εξυπηρετεί, η σκληρή διαπομπή επιλέγεται μόνο στην περίπτωση που η ήπια ή έστω ηπιότερη διαπομπή είναι αδύνατη. Το κύριο πρόβλημα που ανακύπτε ι στις σκληρές διαπομπές εντός των συστημάτων GSM είναι οι - κάποιες φορές υψηλές - πιθανότητες διακοπής μιας κλήσης, έτσι όπως αυτές βιώνονται από τους χρήστες κατά την μετάβαση σε μια νέα κυψέλη. Οι εν λόγω πιθανότητες ε ίναι δυνατόν να μειωθούν με την παραχώρηση προτεραιότητας στους χρήστες διαπομπής σε σχέση με τους νέους χρήστες, παραχώρηση η οποία μπορεί να επιτευχθε ί με την δέσμευση π. χ ενός ορισμένου μέρους της χωρητικότητας κάθε κυψέλης για τους χρήστες σε τρέχουσα επ ι κοινωνία. Όμως, τέτοιου είδους λύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερες πιθανότητες μ πλοκαρίσματος για τους νέους χρήστες. Για την Στ έφανος Καλαντζής 23 / 77

24 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά -Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων αποφυγή ενός τέτοιου φαινομένου θα πρέπει να υπάρξει αποδοτική διαχείριση μεταξύ απόρριψης τρεχόντων κλήσεων και αποκλεισμού νέων. Οι εκτιμήσεις αυτές μαζί με άλλες παραμέτρους του CDMA (Code diνision multiple access) οδήγησαν στην επιλογή και επιπρόσθετων τύπων διαπομπής, προκειμένου να συνυπάρξουν στο δίκτυο πρόσβασης WCDMA (Wιdeband Code Diνision Multiple Access): οι ήπιοι και ηπιότεροι αλγόριθμοι διαπομπής αναγκαία έρχονται αντιμέτωποι με κάποια από τα μειονεκτήματα των συστημάτων CDMA και ως εκ τούτου, η γενική απόδοση συστημάτων αυξάνεται. Χαρακτηριστικά, οι σκληρές παραδόσεις χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους κάλυψης και φορτίου, ενώ η ήπια και ηπιότερη δ ι απομπή ε ίναι τα κύρια μέσα για την υποστήριξη της κινητικότητας Ήπια και ηπιότερη διαπομπή (Soft and softer handover) Οι ήπιες και ηπιότερες διαπομπές αποτελούν συγκεκριμένους τύπους διαπομπών CDMA, που αναπτύχθηκαν στο σύστημα UMTS. Αυτές διαμορφώνουν ένα από τα χαρακτηριστικότερα γνωρίσματα της επαναστατικής μεθόδου προσπέλασης WCDMA. Μια ήπια ή ηπιότερη διαπομπή εμφανίζεται πρωτίστως στην περίπτωση, κατά την οποία ο κινητός σταθμός βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης, που επικαλύπτεται από δύο παρακείμενες κυψέλες. Ο χρήστης έχει δύο ταυτόχρονες συνδέσεις στο μέρος UTRAN του δικτύου χρησιμοποιώντας κατά τον ίδιο χρόνο περισσότερα διαφορετικά κανάλια διεπαφών. Στην περίπτωση της ήπιας διαπομπής ο κινητός σταθμός βρίσκεται στην επικαλυπτόμενη περιοχή κάλυψης κυψελών από δύο διαφορετικούς τομείς (sectors), που ανήκουν, όμως, σε διαφορετικούς σταθμούς βάσης. Η ηπιότερη διαπομπή είναι η κατάσταση, κατά την οποία ένας σταθμός βάσης λαμβάνει δύο σήματα χρηστών από δύο παρακείμενους τομείς (sectors), που αυτός εξυπηρετεί. Αν και υπάρχει υψηλός βαθμός ομοιότητας μεταξύ των δύο τύπων διαπομπών υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικές διαφορές. Στην πράξη, η ήπια διαπομπή εμφανίζεται σε ποσοστό 5-10% των συνδέσεων. Στην περίπτωση της ηπιότερης διαπομπής ο σταθμός βάσης λαμβάνει δύο χωριστά σήματα μέσω της διάδοσης πολλαπλών διαδρομών. Λόγω των αντανακλάσεων στα κτίρια ή στα φυσικά εμπόδια, το σήμα, που στέλνεται από τους κινητούς σταθμούς, φθάνει στο σταθμό βάσης από δύο διαφορετικούς τομείς. Τα σήματα, που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της ηπιότερης διαπομπής, αντιμετωπίζονται ομοίως ως σήματα πολλαπλών διαδρομών. Στη ζεύξη ανόδου τα σήματα, που λαμβάνονται στο σταθμό βάσης, δρομολογούνται στον ίδιο δέκτη και συνδυάζονται ακολουθώντας τη μέγιστη αναλογία της συνδυαστικής τεχν ι κής. Στην ζεύξη καθόδου η κατάσταση είναι ελαφρώς διαφορετική, δεδομένου ότι ο σταθμός βάσης χρησιμοποιεί διαφορετικούς κώδικες περίπλεξης, προκειμένου να διαχωρίσε ι τους διαφορετικούς τομείς, που εξυπηρετεί Οριζόντια και κάθετη διαπομπή Εάν κοιτάξουμε την διαπομπή από αρχιτεκτονικής άποψης, υπάρχουν 2 διαφορετικά είδη, η κάθετη και η οριζόντια. Οριζόντια διαπομπή είναι η διαπομπή μεταξύ σταθμών βάσης που ανήκουν στον ίδ ι ο τύπο τεχνολογίας δικτύου, ενώ κάθετη διαπομπή έχουμε μεταξύ σταθμών βάσης διαφορετικών τεχνολογιών δικτύου, όπως φαίνεται και στο Στέφανος Καλαντζής 24 / 77

25 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων παρακάτω σχήμα. [ΞJ [ΞJ 1 Β Β ~ ~ ~ a [ φ ~ Β Οριζόντια Δι<tπομπι) --- Εικόνα 5-1: Οριζόντια και κάθετη διαπομπή Τόσο η οριζόντια όσο και η κάθετη διαπομπή μπορούν να είναι είτε σκληρές είτε ήπιες. Επειδή όμως η ήπια διαπομπή είναι πιο πολύπλοκη και απαιτεί συνεργασ ία μεταξύ των συστατικών του δικτύου, είναι πιο συνήθης στις οριζόντιες παρά στις κάθετες διαπομπές. 5.2 Δημοφιλείς αλγόριθμοι διαπομπής Ορισμός του βασικού αλγόριθμου διαπομπής στο GSM Στη παρούσα παράγραφο θα περιγράψουμε ένα βασικό γενικό αλγόριθμο διαπομπής, που μπορεί να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί σε ένα σύστημα GSM. Οι προδιαγραφές παρακάτω περιέχουν ένα σύνολο αρχικών αλγορίθμων από τους οποίους περισσότερο περίπλοκοι αλγόριθμοι διαπομπής θα μπορούσαν να μελετηθούν. Ο υπάρχων αλγόριθμος βασίζεται στις παρακάτω παραδοχές: Έχουμε μία κυψέλη ανά υποσύστημα σταθμού βάσης (Base Station Subsystem, BSS). Η ανάγκη για πραγματοποίηση διαπομπής σύμφωνα με κριτήρια ραδιοκάλυψη αναγνωρίζεται στο BSS. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ενδοκυψελική ή διακυψελική διαπομπή. Η αποτίμηση της λίστας με τις κυψέλες στόχους πραγματοποιείται στο BSS. Στέφανος Καλαντζής 25 / 77

26 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά- Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Η επιλογή κυψέλης γίνεται στο κέντρο μεταγωγής κινητής τηλεφωνίας (Mobile Switching Center, MSC). Η ενδοκυψελική διαπομπή για κριτήρια ραδιοκάλυψης (π.χ. προβλήματα παρεμβολών) μπορεί να εκτελεστεί απευθείας από το BSS. Η ανάγκη για διαπομπή για λόγους φορτίου αναγνωρίζεται από το MSC. Όλες οι παράμετροι που ελέγχουν τη διαδικασία διαπομπής θα πρέπει να ελέγχονται κυψέλη προς κυψέλη. Η γενική διαδικασία διαπομπής διασπάται στα παρακάτω τμήματα: ί. Προ-επεξεργασία και σύγκριση με τα κατώφλια στο BSS. Για το σκοπό της διαδικασίας της διαπομπής, το BSS αποθηκεύει μία σειρά από παραμέτρους και κατώφλια. Στη συνέχεια γίνεται η απαραίτητη επεξεργασία των μετρήσεων και σύγκριση μεταξύ διαφόρων παραμέτρων, οι οποίοι καθορίζουν κατά πόσο είναι απαραίτητη η διαδικασία της διαπομπής. ίί. Αλγόριθμος απόφασης στο BSS. Το BSS, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες παραμέτρους που έχει υπολογίσει στο προηγούμενο βήμα και συγκρίνοντας με παραμέτρους των γειτονικών κυψελών, αναγνωρίζει την ανάγκη πραγματοποίησης μιας διαπομπής και στέλνει ένα μήνυμα "handoνer required message" στο MSC περιέχοντας τη λίστα με τις πιθανές κυψέλες στόχους. Θα πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι, από τη στιγμή που τα αποτελέσματα μετρήσεων μπορούν να σταλούν στο MSC μέσα από το μήνυμα "handoνer required", η απόφαση για διαπομπή μπορεί να εφαρμοστεί είτε στο MSC είτε στο BSS. ίίί. Αλγόριθμος επιλογής κυψέλης στο MSC. Σε αυτό το βήμα το MSC, έχοντας λάβει την λίστα με τις πιθανές κυψέλες στόχους, κρίνει ποια είναι η καλύτερη επιλογή. Στέφανος Καλαντζής 26 / 77

27 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Μη παραδοσιακοί αλγόριθμοι διαπομπής Η διαδικασία διαπομπής στα κυψελοειδή συστήματα δεν είνα ι πλήρως προτυποποιημένη. Οι αλγόριθμοι διαφέρουν από πάροχο σε πάροχο, καθώς αυτοί προσαρμόζουν τις παραμέτρους με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικά σχήματα διαπομπών. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται κάποιοι από τους ευφυείς αλγορίθμους διαπομπής (πέρα από τους παραδοσιακούς αλγορ ί θμους) στα συστήματα 2G, όπως αυτά έχουν μελετηθε ί και αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια Fuzzy Διαπομπές Ευφυε ίς τεχνολογίες λογισμικού, όπως είναι π.χ. η ασαφής (fuzzy) λογική, τα νευρωνικά δίκτυα και η αναγνώριση σημάτων, μπορούν να εφαρμοστούν στη διαδικασία διαπομπής στο GSM. Η ασαφής (fuzzy) διαπομπή ουσιαστικά συντελείται μέσω μιας βελτιωμένης διαδικασίας επεξεργασίας των προτυποποιημένων αναφορών μετρήσεων στο GSM. Ασαφής διαπομπή είναι η διαδικασία εκείνη, κατά την οποία χρησιμοποιείται ένας fuzzy ελεγκτής για τη λήψη απόφασης διαπομπής. Τα μετρούμενα δεδομένα που φθάνουν στο τερματικό, μετασχηματίζονται σε fuzzy τιμές, οι οποίες τροφοδοτούν μια μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων. Η μηχανή αυτή χρησιμοποιεί ένα σετ ασαφών κανόνων, προκειμένου να αποφασιστεί, κατά πόσο μια διαπομπή ε ίναι αναγκαία. Η ενοπο ί ηση της ασαφούς λογικής με τα υπάρχοντα συστήματα έχει σαν αποτέλεσμα μια πιο σταθερή διαδικασία απόφασης διαπομπής Προσαρμοστικές Κεραίες (Adaptiνe Antennas) Οι προσαρμοστικές κεραίες συμβάλλουν στη δημιουργία πιο «έξυπνων» διαπομπών. Οι διαπομπές αυτές, όπως ε ίδαμε, είναι κατά κύριο λόγο, είτε σκληρές, ε ί τε ήπιες. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της καλής εκτίμησης της θέσης του τερματικού, μέσω αυτών των κεραιών, που επιτρέπει την πρόβλεψη της ταχύτητας του χρήστη. Η εκτίμηση της θέσης στηρίζεται στην τεχνολογ ία ΟΟΑ (Difference Of Arr i νal). Ορισμένα μοντέλα προσδιορίζουν έναν κανονικά κατανεμημένο σκεδαστή και οι ακτίνες με την μικρότερη απόσταση μεταξύ τερματικού και σταθμού χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της γωνίας άφιξης. Η ακτ ί να σκέδασης R εξαρτάται από την περιοχή. Με την χρήση της μικρότερης DOA ακτίνας και μιας εικονικής χρονικής προώθησης, η θέση μπορεί να καθοριστεί με συγκεκριμένη ακρίβε ι α. Στέφανος Καλαν τ ζής 27 / 77

28 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά - Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Εικόνα 5-2: DOA μέθοδος εντοπισμού θέσης με προσαρμοστικές κεραίες Η εκτίμηση, που πραγματοποιείται βάσει της μεθόδου ΟΟΑ στις προσαρμοστικές κεραίες, μπορεί να έχει αποτελέσματα μόνο σχετικά με βραχυπρόθεσμες προβλέψεις. Αντίθετα, μακροπρόθεσμες προβλέψεις είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, με την εφαρμογή νευρωνικών δικτύων, με τη γνώση της συμπεριφοράς του χρήστη, τόσο όσον αφορά τον χρόνο όσο και την θέση. Όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούν να μεταφερθούν από τον σταθμό βάσης σε ένα κέντρο ελέγχου. Σκοπός του κέντρου αυτού ελέγχου θα είναι η βελτίωση της κατανομής των διαθέσιμων πόρων, εφόσον η διαδικασία διαπομπής θα έχει ήδη γίνει αποδοτικότερη λόγω της γνώσης της θέσης του χρήστη. 5.3 Πρωτόκολλα διαπομπής Cellular ΙΡ Το πρωτόκολλο αυτό, το οποίο δημιουργήθηκε από το πανεπιστήμιο της Columbia και την εταιρία Ericsson, υποστηρίζει την υπηρεσία της τηλεειδοποίησης (paging) καθώς και μία σειρά από τεχνικές διαπομπής. Η διαχείριση θέσης και η υποστήριξη διαπομπής του κινητού τερματικού ενσωματώνονται με τη δρομολόγηση στα δίκτυα πρόσβασης του Cellular ΙΡ. Για να ελαχιστοποιηθούν τα μηνύματα ελέγχου, η τακτική ροή των πακέτων δεδομένων που μεταδίδονται από τα κινητά τερματικά, χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της θέσης του κινητού. Το πρωτόκολλο, χρησιμοποιεί τα πακέτα που προέρχονται από το κινητό Στέφανος Καλαντζής 28 / 77

29 Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά - Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ~ , 4"... :.~"',,.'!"" '" ~ "... τερματικό, ώστε να διατηρεί μ ία λίστα με τις διαδρομές προς αυτό το τερματικό. Οι κόμβοι στο δίκτυο πρόσβασης παρακολουθούν την διαδρομή που ακολούθησε το πακέτο μέχρι να φτάσει εκεί και την καταγράφουν στην βάση δεδομένων τους βήμα προς βήμα, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να δρομολογήσουν πακέτα προς το εκάστοτε κινητό τερματικό, χρησιμοποιώντας τις ΙΡ διευθύνσεις. Το πρωτόκολλο αυτό υποστηρίζει δύο είδη διαπομπής. Η σκληρή διαπομπή, που βασίζεται σε μια απλή προσέγγιση, η οποία εμπορεύεται κάποια απώλεια πακέτων σε αντάλλαγμα για την ελαχιστοποίηση της σηματοδοσίας, αντί να προσπαθεί να εγγυηθεί μηδενική απώλεια πακέτων. Η ήπια διαπομπή προετοιμάζει την διαδικασία της διαπομπής, ενημερώνοντας εκ των προτέρων τον νέο σταθμό βάσης πριν από την πραγματική διαπομπή. Η ήπια δ ι απομπή ελαχιστοποιεί την απώλεια πακέτων και παρέχει καλύτερη απόδοση των TCP και UDP πρωτοκόλλων, σε σχέση με τη σκληρή διαπομπή. Το Cellular ΙΡ επίσης υποστηρίζει την υπηρεσία της τηλεειδοποίησης (paging) και έχει τη δυνατότητα να ξεχωρίζει τους ενεργούς από τους αδρανείς χρήστες. Τα συστήματα τηλεειδοποίησης βοηθούν στην ελαχιστοποίηση των μηνυμάτων σηματοδοσίας και μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας των κινητών τερματικών. Το πρωτόκολλο εντοπίζει την τοποθεσία των αδρανών χρηστών με αποτελεσματικό και ακριβή τρόπο. Ως εκ τούτου, τα κινητά τερματικά δεν χρειάζεται να ενημερώνουν για την τοποθεσία τους ύστερα από κάθε διαπομπή, πράγμα το οποίο επεκτείνει την διάρκεια ζωής της μπαταρίας και μειώνει τις παρεμβολές. Όταν αποσταλούν πακέτα προς έναν αδρανή χρήστη, τότε ο χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα τηλεειδοπο ί ησης, το οποίο τον καθιστά σε ενεργή κατάσταση, και εν συνεχεία ενημερώνει για την τοποθεσία του, έως ότου μεταβε ί ξανά σε κατάσταση αδράνειας. Το πρωτόκολλο Cellυlar ΙΡ υποστηρίζει ακόμα ένα μοντέλο ασφάλειας, το οποίο είναι κατάλληλο γ ι α περιβάλλοντα που βασίζονται στην διαχείριση των κλειδιών συνόδου (session keys). Αντί να ορίζεται καινούργια σηματοδοσία, το δίκτυο πρόσβασης του Cellular ΙΡ χρησιμοποιεί ειδικά κλειδιά συνόδου, τα οποία υπολογίζονται ξεχωριστά στον κάθε σταθμό βάσης. Αυτή η διαδικασία εξαλείφει την ανάγκη για σηματοδοσία για την διαχείριση των κλειδιών συνόδου, η οποία θα πρόσθετε επιπλέον καθυστέρηση στην διαδικασ ία της διαπομπής Hawaii Το πρωτόκολλο αυτό δημιουργήθηκε από την εταιρία Lucent Technologies και προτείνει έναν ξεχωριστό πρωτόκολλο δρομολόγησης για την ενδοκινητικότητα. Βασίζεται στο Mobile ΙΡ για να παρέχει μεγάλου εύρους κινητικότητα. Όταν ένα κινητό τερματικό εισέρχεται στη ζώνη ενός ξένου φορέα, του παρατίθεται μ ία συγκεκριμένη διεύθυνση. Το κινητό κρατάει αυτή τη διεύθυνση σταθερή όσο κινείται στην περιοχή του ξένου φορέα και έτσι ο αρχικός φορέας δεν χρειάζεται να αναμειχθεί παρά μόνο εάν ο χρήστης μεταβεί σε μ ί α νέα περιοχή. Οι κόμβοι σε ένα δ ί κτυο Hawaii εκτελο ύ ν ένα γενικό πρωτόκολλο δρομολόγησης ΙΡ και διατηρούν τις συγκεκριμένες πληροφορίες δρομολόγησης σύμφωνα με τις διαδρομές των Στέφανος Καλαντζής 29 / 77

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία 1 Κυψελωτή Τηλεφωνία Για την ανάπτυξη νέων δικτύων κινητών επικοινωνιών υιοθετήθηκε η σχεδιαστική αρχή της κυψελωτής τηλεφωνίας που παρά την περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προβλήματα 11 ου Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική ικτύου

Αρχιτεκτονική ικτύου Αρχιτεκτονική ικτύου Φυσική αρχιτεκτονική Oµαδοποίηση των λειτουργιών του δικτύου σε φυσικές οντότητες Η φυσική αρχιτεκτονική ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µέρη κινητό τερµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ιάθεση ασύρµατων πόρων

ιάθεση ασύρµατων πόρων ιάθεση ασύρµατων πόρων Μεταγωγή (Handover ή Handoff) ιαδικασία µεταγωγής µιας κλήσης από µια κυψέλη σε γειτονική κυψέλη Η κλήση από την συχνότητα f 1 της κυψέλης C 1 µεταφέρεται στη συχνότητα f 2 της κυψέλης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών & Υπολογιστών» Βασικές Αρχές Κυψελωτών Συστημάτων Δημοσθένης Βουγιούκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 19.5.013 ΘΕΜΑ 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων 1, είναι εγκατεστημένο σε μια γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Στρίγκος Θεόδωρος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο el01222@mail.ntua.gr Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση

Κινητές επικοινωνίες. Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση Κινητές επικοινωνίες Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση 1 Αρχική Μορφή της Αρχιτεκτονικής του Τηλεφωνικού Συστήματος Κινητές Υπηρεσίες πρώτης γενιάς το σχέδιο με το οποίο έχει δομηθεί είναι παρόμοιο με

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Δίκτυα Επικοινωνίες Κάποιες Συμβουλές 4,5 3. Σταθμοί βάσης και κυψέλες..6,7,8 4. Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ Γενικό διάγραμμα 3 Λειτουργίες διαχείρισης Χαρακτηριστικά επικοινωνίας Σταθερά, μεταξύ καλούντος και MSC Επιλεγόμενα από

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA 1 Πολυπλεξία Η πολυπλεξία επιτρέπει την παράλληλη μετάδοση δεδομένων από διαφορετικές πηγές χωρίς αλληλοπαρεμβολές. Τρία βασικά είδη TDM/TDMA

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES METROMOLITAN NETWORK) ΠΗΓΕΣ ΤΕΛΟΣ 1 ΙΕΕΕ 802.11 Τι είναι η ISM (Industrial Scientific and Medical ) ζώνη; Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 9.1 Ανάθεση καναλιών (channel allocation) Η κατανομή καναλιών σχετίζεται με την ανάθεση το καναλιών στις κυψέλες ενός κυψελωτού δικτύου.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπλεξία Ανάλυση σημάτων στο πεδίο χρόνου, συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (1.6 ενότητα σελ 19-20, 29-30 και στοιχεία από 2.1 ενότητα σελ. 52-58). http://diktya-epal-b.ggia.info

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος Μελέτη της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας των δικτύων κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Το αντικείμενο είναι τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη.

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη. Άσκηση 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, ελέγχεται κατά την ώρα αιχμής (busy hour) από πλευράς εξυπηρέτησης συνδρομητών. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος πραγματοποιείται σε μια τυχαία κυψέλη, στην

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Επιβλέπων: Π.Νικοπολιτίδης 1. Μελέτη Απόδοσης Προσαρμοστικών Πρωτοκόλλων Ασύρματης Εκπομπής Δεδομένων. Μελέτη βιβλιογραφίας, ανάπτυξη εργαλείου προσομοίωσης με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Ασύρματα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Κυψελοειδή δίκτυα αρχιτεκτονική σχεδίαση και

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου 1 Προϋπολογισμός ισχύος ραδιοζεύξης (Ιink budget) Συνυπολογίζοντας διάφορες παραμέτρους (απώλειες καλωδίωσης, χαρακτηριστικά κεραιών κτλ), υπολογίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ιαστασιοποίηση του Ασύρµατου Μέρους του ικτύου

ιαστασιοποίηση του Ασύρµατου Μέρους του ικτύου ιαστασιοποίηση του Ασύρµατου Μέρους του ικτύου Συγκέντρωση/Οµαδοποίηση Πόρων Τα συστήµατα απευθύνονται σε µεγάλο πλήθος χρηστών Η συγκέντρωση (trunking) ή αλλιώς οµαδοποίηση των διαθέσιµων καναλιών επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο 1 ΓΕΝΙΚΑ Ο αριθμός των κλήσεων σε εξέλιξη μεταβάλλεται με έναν τυχαίο τρόπο καθώς κάθε κλήση ξεχωριστά αρχίζει και τελειώνει με τυχαίο τρόπο. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου 1 Σχεδίαση συστήματος Η εταιρία μας θέλει να καλύψει με κυψελωτό σύστημα τηλεφωνίας μία πόλη επιφάνειας 20000 km 2 (συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες

Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ.Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου MYE006-ΠΛΕ-065 Ασύρματα Δίκτυα 2 Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis

Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis, University of Macedonia, Greece http://users.uom.gr/~kpsannis/ JAPAN-EU Laboratory: http://www.mobility2net.eu/ Visiting Research Scientist Department of

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer.

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer. Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Το δίκτυο GSM ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Ιστορικό Η 1 η γενιά κινητής τηλεφωνίας ήταν αναλογική και η επιτυχία της έδειξε ότι υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Γεώργιος Χ. Αλεξανδρόπουλος Διπλ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής MSc Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων & Εικόνων Εργαστήριο Ασυρμάτων Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11. Κεφάλαιο 1 ο : Ιστορική Αναδρομή ο δρόμος προς το LTE... 13. Κεφάλαιο 2 ο : Διεπαφή Αέρα (Air Interface) Δικτύου LTE...

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11. Κεφάλαιο 1 ο : Ιστορική Αναδρομή ο δρόμος προς το LTE... 13. Κεφάλαιο 2 ο : Διεπαφή Αέρα (Air Interface) Δικτύου LTE... Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ο : Ιστορική Αναδρομή ο δρόμος προς το LTE... 13 1.1 Ιστορική Αναδρομή Κινητής Τηλεφωνίας... 13 1.2 Δικτυακή Υποδομή Δικτύου 4G (LTE/SAE)... 26 1.3 Το δίκτυο προσβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM Ιστορία του GSM 1982 1990 1992 Ομάδα επιστημόνων (Group Special Mobile) για τον καθορισμό διεθνούς Προτύπου κινητών επικοινωνιών Μετά από απαίτηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικά Δίκτυα. Δομή των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων. Εισαγωγή

Οπτικά Δίκτυα. Δομή των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων. Εισαγωγή Οπτικά Δίκτυα Εισαγωγή University of Patras, GREECE, contact: kvlachos@ceid.upatras.gr Δομή των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων University of Patras, GREECE, contact: kvlachos@ceid.upatras.gr 2 1 Τυπική αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 10 ίκτυα Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου 10 Τεχνολογίες Μετάδοσης εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών. Δ. Μετάφας. (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την

Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών. Δ. Μετάφας. (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την 31 Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών Δ. Μετάφας Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη δικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού πολλών χρηστών, ανεξάρτητο πλατφόρμας λειτουργικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Συλλογή δεδομένων κυρίως με τη βοήθεια της Διαδικτυακής Κοινότητας 3 Automatic Identification System (AIS): Όλα τα πλοία ολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 006 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Ι, Πρακτικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - Ευρεία Ραδιοκάλυψη Εξωτερικών χώρων -Βάθος Ραδιοκάλυψης -Interwoking µεταξύ συστηµάτων ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ -Μεγάλος αριθµός συνδροµητών -Μικρή απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Από ένα αθόρυβο κανάλι 4 khz παίρνουμε δείγματα κάθε 1 msec. - Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων; - Πώς μεταβάλλεται ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων (ΕΠ 17) Εαρινό Εξάµηνο 2014-2015. Εργασία Εξαµήνου, Ηµεροµηνία Παράδοσης: Ηµέρα Εξέτασης Μαθήµατος (25/6/2015)

Διαχείριση Δικτύων (ΕΠ 17) Εαρινό Εξάµηνο 2014-2015. Εργασία Εξαµήνου, Ηµεροµηνία Παράδοσης: Ηµέρα Εξέτασης Μαθήµατος (25/6/2015) Διαχείριση Δικτύων (ΕΠ 17) Εαρινό Εξάµηνο 2014-2015 Εργασία Εξαµήνου, Ηµεροµηνία Παράδοσης: Ηµέρα Εξέτασης Μαθήµατος (25/6/2015) Οµαδική εργασία (2 ατόµων) Σε αυτή την εργασία καλείστε να υλοποιήσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 2 3 4 5 Καλώς ήρθατε Εγκατάσταση του USB Stick Εκκίνηση εφαρμογής Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Οδηγίες: {ΑΜ} = Αριθμός Μητρώου σας, Πλήρη βαθμολογία απονέμεται μόνο σε αιτιολογημένες και σαφείς απαντήσεις με ευανάγνωστα γράμματα:

Α Οδηγίες: {ΑΜ} = Αριθμός Μητρώου σας, Πλήρη βαθμολογία απονέμεται μόνο σε αιτιολογημένες και σαφείς απαντήσεις με ευανάγνωστα γράμματα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Μάθημα: ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ Εισηγητής: Δρ. Κ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Α Οδηγίες: {ΑΜ} = Αριθμός Μητρώου σας, Πλήρη βαθμολογία απονέμεται μόνο σε αιτιολογημένες

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες

Κινητές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 1: Μοντέλα Ραδιοδιάδοσης Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ημέχρι τώρα περιγραφή των πρωτοκόλλων TCP/IP αποδεικνύει, ότι το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των αυτοδύναμων πακέτων στον προορισμό, που δηλώνεται από τη διεύθυνση προορισμού, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο Εργαστηριακή Άσκηση 1: Εισαγωγή στη διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ) Προσομοίωση σε Η/Υ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών. Διαχείριση ραδιοδιαύλων

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών. Διαχείριση ραδιοδιαύλων Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Διαχείριση ραδιοδιαύλων Περίληψη Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων διαχείριση διάταξης διαχείριση εκχώρησης έναρξη δραστηριότητας ΜΤ διαχείριση μετάδοσης Διαπομπή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία σχεδιασμού Επιλογή Κέντρων Εκπομπής Καθορισμός συχνοτικών αποστάσεων

Εργαλεία σχεδιασμού Επιλογή Κέντρων Εκπομπής Καθορισμός συχνοτικών αποστάσεων Μεθοδολογία Σχεδιασμού δικτύου Εργαλεία σχεδιασμού Επιλογή Κέντρων Εκπομπής Καθορισμός συχνοτικών αποστάσεων μεταξύ των Κ.Ε. μεταξύ των Κ.Ε. και των Κ.Ε. της ΕΡΤ μεταξύ των Κ.Ε. και των διεθνώς κατοχυρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης K.5.1 Γραμμή Παραγωγής Μια γραμμή παραγωγής θεωρείται μια διάταξη με επίκεντρο το προϊόν, όπου μια σειρά από σταθμούς εργασίας μπαίνουν σε σειρά με στόχο ο κάθε ένας από αυτούς να κάνει μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα