«Η επικοινωνία νηπιαγωγών και δασκάλων στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης των παιδιών από το νηπιαγωγείο στην Α τάξη του Δημοτικού σχολείου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η επικοινωνία νηπιαγωγών και δασκάλων στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης των παιδιών από το νηπιαγωγείο στην Α τάξη του Δημοτικού σχολείου."

Transcript

1 «Η επικοινωνία νηπιαγωγών και δασκάλων στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης των παιδιών από το νηπιαγωγείο στην Α τάξη του Δημοτικού σχολείου.» Τόζιου Τάνια, Προϊσταμένη του 12 ου Νηπιαγωγείου Καλαμαριάς- Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής Μ.Sc. στην Διαχείριση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Περίληψη Σκοπός της επικοινωνίας μέσα σε μια σχολική μονάδα είναι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της με στόχο την επίτευξη του συνολικού έργου της, με επίκεντρο την πρόοδο του μαθητή. Στο εκπαιδευτικό μας σύστημα ένα από τα κυριότερα προβλήματα, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι η μετάβαση του νηπίου από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο. Η εποικοδομητική επικοινωνία, τυπική και άτυπη, των εκπαιδευτικών των δύο ιδρυμάτων μπορεί να βοηθήσει ώστε αυτή η μετάβαση να είναι ομαλή. Αυτό που φαίνεται να προωθεί τη συνεργασία των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων και δημιουργεί θετική αυτοαντίληψη στα παιδιά είναι το Άτυπο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Ο όρος περιλαμβάνει όλες τις εγκεκριμένες, από τις επίσημες εκπαιδευτικές αρχές, δραστηριότητες που γίνονται μέσα στο σχολείο, αλλά δεν αναφέρονται στο τυπικό ωρολόγιο πρόγραμμα. Ο από κοινού σχεδιασμός και η υλοποίηση άτυπων δραστηριοτήτων, όχι μόνο προς τέλος της σχολικής χρονιάς, αλλά και σε όλη τη διάρκειά της, μπορούν να συντελέσουν στην ομαλή είσοδο και την προσαρμογή των νηπίων στο δημοτικό σχολείο. Λέξεις-κλειδιά: επικοινωνία, μετάβαση, άτυπο πρόγραμμα, δραστηριότητες. 1. Εισαγωγή Επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία μεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήματα από έναν άνθρωπο σε άλλον, η διαδικασία με την οποία ένας πομπός (άνθρωπος, ομάδα) μεταβιβάζει πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα και ενέργεια σε ένα δέκτη (άνθρωπος, ομάδα), με στόχο να ενεργήσει πάνω του με τρόπο, ώστε να προκαλέσει σ αυτόν την εμφάνιση ιδεών, πράξεων, συναισθημάτων, ενέργειας και σε τελική ανάλυση να επηρεάσει την κατάσταση του και τη συμπεριφορά του. Γίνεται φανερό λοιπόν ότι η επικοινωνία δεν είναι απλή μεταβίβαση πληροφοριών ή νοημάτων. Είναι διαδικασία επαφής, αλληλοκατανόησης και αλληλοεπηρεασμού μεταξύ των ανθρώπων ή των ομάδων. Είναι το μέσο με το οποίο οι άνθρωποι συνδέονται, σχηματίζουν ομάδες ή οργανώσεις, συνεργάζονται και πετυχαίνουν κοινούς στόχους. Η συνεργασία και ο συντονισμός των μελών μιας ομάδας ή μιας οργάνωσης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να επιτευχθεί χωρίς αυτήν. Ξεχωριστό κομμάτι της εσωτερικής πολιτικής της Σχολικής μονάδας είναι η επικοινωνία που καλείται να αναπτύξει στην ζωή της προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά και να επιτύχει τους σκοπούς της. Μέσα από την επικοινωνία η μονάδα καλείται να κάνει κατανοητή τη κουλτούρα της, να εξασφαλίσει τους πόρους της, να καλύψει τις ανάγκες της, να εισάγει ιδέες και προσωπικό, να ανταλλάξει προβλήματα με σκοπό την εύρεση λύσεων για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Συνεπώς σκοπός της επικοινωνίας μέσα σε μια σχολική μονάδα είναι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της με στόχο την επίτευξη του συνολικού έργου της σχολικής μονάδας. Επίσης η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος εργασίας, δηλαδή, θετικός επηρεασμός των εργαζομένων στην σχολική μονάδα και δημιουργία ενός ISSN

2 υψηλού ηθικού και ομαδικού πνεύματος συνεργασίας έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να ενδιαφέρονται με ενθουσιασμό και να υποστηρίζουν όλες τις βασικές ενέργειες για την επιτυχία της σχολικής μονάδας. 2. Επικοινωνία στη σχολική μονάδα 2.1. Μορφές επικοινωνίας (1) Κάθετη επικοινωνία Η από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία είναι αυτή που αρχίζει από τα ανώτερα κλιμάκια και καταλήγει στα κατώτερα, χωρίς την αντίστροφη λειτουργία. Η από τα κάτω προς τα πάνω επικοινωνία όπου η ροή των πληροφοριών εδώ ξεκινά από τα κατώτερα επίπεδα και καταλήγει στα ανώτερα. (2) Οριζόντια επικοινωνία Η οριζόντια επικοινωνία ανάμεσα σε συναδέλφους του ίδιου ιεραρχικού επιπέδου ομοιόβαθμων ή παρόμοιας εξειδίκευσης στην ίδια οργάνωση ή και σε διαφορετική αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων με σκοπό το συντονισμό των εργασιών, την επίλυση προβλημάτων, την ενημέρωση για την ύπαρξη πληροφοριακού υλικού, την επίλυση διαφορών, γεγονός που διευκολύνει την επικοινωνία, εφ όσον θεωρείται ότι δε δημιουργεί ανασφάλεια στα μέλη της οργάνωσης. Ο σκοπός της είναι πέρα από την ενημέρωση, η υποστήριξη και ο συντονισμός των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Αυτή η μορφή επικοινωνίας μας ενδιαφέρει περισσότερο σε αυτή την εργασία (συνεργασία των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού σχολείου). Επίσης στη Σχολική Μονάδα μπορούμε να διακρίνουμε δύο διαστάσεις επικοινωνίας, τη διαπροσωπική και την οργανωτική. Διαπροσωπική είναι η επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάμεσα στα άτομα που αποτελούν τον Οργανισμό και οργανωτική είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη αυτή η επικοινωνία μεταξύ τους. Το πρώτο δηλαδή αναφέρεται στο ποιος επικοινωνεί και στο τι λέει, ενώ το δεύτερο στον τρόπο που γίνεται αυτή η επικοινωνία, ποιος μεταφέρει την πληροφορία και προς τα πού. Μια αναποτελεσματική και ακατάλληλη λύση του προβλήματος της οργανωτικής επικοινωνίας μπορεί να επιβαρύνει και να επηρεάσει αρνητικά τη συνολική αποτελεσματικότητα του Σχολείου. Η επικοινωνία μεταξύ των μελών διακρίνεται σε τυπική και άτυπη, όπου με τον όρο τυπική εννοούμε αυτήν που γίνεται σύμφωνα με προκαθορισμένο και τυπικό τρόπο, πολλές φορές και με παραστατικά. Άτυπη εννοούμε την επικοινωνία που αναπτύσσεται ελεύθερα ανάμεσα στα μέλη του οργανισμού η οποία δεν τηρεί κανόνες, γίνεται δηλαδή έξω από το οργανόγραμμα. Είναι το ίδιο ζωτική με την άτυπη, αντανακλά τη κουλτούρα και τη διάθεση της σχολικής μονάδας και είναι βασική στη διαμόρφωση των στάσεων και στην εξοικείωση των διαφόρων φορέων μεταξύ τους. Η άτυπη επικοινωνία λαμβάνει χώρα έξω από τα καθορισμένα από τη διοίκηση κανάλια, συνυπάρχει με την τυπική, και σε αρκετές περιπτώσεις την υποκαθιστά, ιδίως αν η τυπική είναι ανεπαρκής, ασυνεχής και αναποτελεσματική. Στις σχέσεις της με φορείς ή άλλα σχολεία η σχολική μονάδα χρησιμοποιεί γραπτή επικοινωνία (στις επίσημες συναλλαγές της μέσω της αλληλογραφίας) και προφορική(πρωταγωνιστεί σε καθημερινές καταστάσεις μεταξύ των μελών κυρίως του οργανισμού). ISSN

3 Πάντως η επικοινωνία, οριζόντια ή κάθετη, οργανωτική ή διαπροσωπική, λεκτική ή μη λεκτική, γραπτή ή προφορική αποτελεί βασική παράμετρο για την επιτυχία των στόχων του σχολείου Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας Είναι πολλά τα εμπόδια που παρεμβάλλονται και κάνουν δύσκολη την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και μειώνουν την αποτελεσματικότητά της. Η στρατηγική, τα προγράμματα και τα συστήματα επικοινωνίας θα πρέπει να θεμελιώνονται στην κατανόηση αυτών των εμποδίων. Μια σύντομη παρουσίαση των πιο σημαντικών εμποδίων που αφορούν τον πομπό, το δέκτη και το περιβάλλον είναι: (Μπουραντάς, 2002) Ασαφείς στόχοι. Όπως φαίνεται από τη διαδικασία της επικοινωνίας, το σημείο εκκίνησής της ή ο λόγος για τον οποίο αυτή επιδιώκεται είναι η επιθυμία του πομπού να επικοινωνήσει με το δέκτη, για να πετύχει κάποιο σκοπό ή στόχο. Όταν ο στόχος της επικοινωνίας είτε σε επίπεδο ατόμου είτε σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας δεν είναι σαφής και συγκεκριμένος, τότε είναι λογικό να μην είναι αποτελεσματικός. Απαιτείται λοιπόν σαφήνεια στο στόχο. Μη σωστά μηνύματα. Συχνά, από πίεση χρόνου αλλά και για άλλους λόγους (αδιαφορία, ικανότητες κτλ.), ο πομπός δε διαμορφώνει σωστά μηνύματα, δηλαδή δεν εμπεριέχουν ακριβώς αυτό που επιθυμεί να μεταβιβάσει ή είναι δύσκολο να κατανοηθούν από το δέκτη. Κακή επιλογή χρόνου και χώρου. Ο πομπός συνήθως είναι αυτός που καθορίζει το χρόνο και το χώρο της επικοινωνίας. Κακή επιλογή τρόπου και μέσου. Εμπόδιο στην αποτελεσματική επικοινωνία αποτελούν οι κακές επιλογές του πομπού σε ό,τι αφορά τον τρόπο (γραπτή, προφορική, οπτική) και τα μέσα (λόγος, τόνος, σώμα, τηλέφωνο κτλ.). Έλλειψη ενδιαφέροντος / απροσεξία. Αυτό έχει ως συνέπεια να μη συλλαμβάνεται ή να συλλαμβάνεται λανθασμένα ένα μέρος του μηνύματος και να αλλοιώνεται το περιεχόμενο του. Συγχρόνως αποθαρρύνει τον πομπό να εκφραστεί και να συνεχίσει την επικοινωνία. Βιαστικά συμπεράσματα. Αρκετές φορές το άτομο ο δέκτης υπό την πίεση χρόνου βγάζει βιαστικά συμπεράσματα σε ό,τι αφορά το νόημα του μηνύματος που του μεταβιβάζεται, πριν ακόμη ο πομπός ολοκληρώσει τη μετάδοση του. Προδιάθεση / προκατάληψη. Κάθε άνθρωπος χαρακτηρίζεται λίγο ή πολύ από προδιαθέσεις και προκαταλήψεις έναντι άλλων ανθρώπων. Αυτό έχει ως συνέπεια να μη δίνεται προσοχή στο πραγματικό νόημα του μηνύματος, αλλά να διαστρεβλώνεται, σύμφωνα με την προκατάληψη που έχει ο δέκτης προς τον πομπό. Υπερευαισθησία. Ένα σημαντικό εμπόδιο είναι η υπερευαισθησία που χαρακτηρίζει κάποια άτομα ως προς ορισμένες λέξεις, φράσεις ή γεγονότα. Αυτό τα κάνει να συγκεντρώνουν την προσοχή τους κυρίως σ' αυτά τα σημεία του μηνύματος και να μη δίνουν προσοχή ή σημασία στα υπόλοιπα, χάνοντας έτσι ένα σημαντικό μέρος του νοήματος. Διαφορετικές αντιλήψεις. Οι διαφορετικές αντιλήψεις των ανθρώπων οδηγούν σε διαφορετικές αξιολογήσεις και ερμηνείες των ίδιων μηνυμάτων, με συνέπεια να δημιουργούνται σημαντικά εμπόδια στην επικοινωνία. Σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη. Οι ανθρώπινες σχέσεις, οι σχέσεις εξουσίας, η κοινωνική και διοικητική θέση καθώς και οι σχέσεις συμφερόντων δυσχεραίνουν την επικοινωνία. Όταν οι ανθρώπινες σχέσεις είναι κακές, η επικοινωνία είναι δύσκολη. ISSN

4 Δομές / διαδικασίες. Συχνά εμπόδια αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων στους οργανισμούς αποτελούν οι οργανωτικές δομές και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται. Υπερφόρτωση. Ο μεγάλος όγκος πληροφοριών που δέχεται καθημερινά κάθε άνθρωπος σε συνδυασμό με το χρόνο και τις ικανότητες σύλληψης, ερμηνείας και αξιοποίησής τους συχνά αποτελεί εμπόδιο στην επικοινωνία. Οι κώδικες. Οι κώδικες που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να επικοινωνήσουν αποτελούν ένα παράγοντα - κλειδί για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Ο κώδικας κάθε ανθρώπου διαμορφώνεται κυρίως από τις γνώσεις του, τις εμπειρίες του και την προσωπικότητα του. Η αποτελεσματική επικοινωνία απαιτεί τη συνειδητοποίηση από τους συνομιλητές των διαφορών που υπάρχουν σε επίπεδο κωδίκων. Η προσπάθειά τους για την ελαχιστοποίηση αυτών είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της επικοινωνίας. Γενικά, τα προβλήματα επικοινωνίας μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις κατηγορίες: α) Οι άνθρωποι δεν έχουν συνειδητοποιήσει αρκετά την ανάγκη της επικοινωνίας. β) Οι άνθρωποι δε γνωρίζουν τι να μεταδώσουν. γ) Οι άνθρωποι δε γνωρίζουν πώς να το μεταδώσουν. δ) Δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για να μεταβιβάσουν αυτό που θέλουν να μεταδώσουν στους άλλους. 3. Το εκπαιδευτικό σύστημα στα πλαίσια της συστημικής θεωρία. Στο εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται συστημικός τρόπος σκέψης. Πρέπει να βλέπουμε το όλον (αντί κάθε «μέρος» ξεχωριστά) και τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα «μέρη» γιατί αποτελεί ένα ανοιχτό, ζωντανό σύστημα, το οποίο με τη σειρά του αποτελείται από τα μικροσυστήματα των σχολικών βαθμίδων, των σχολικών μονάδων, των σχολικών τάξεων, των ομάδων παιδιών, των εκπαιδευτικών. Η λειτουργικότητα της σχολικής μονάδας, καθώς και η αποτελεσματικότητα των στόχων που θέτει, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μοιάζουν να εξαρτώνται από την ποσότητα και την ποιότητα αυτών των σχέσεων καθώς και από την ποιότητα της επικοινωνίας συνεργασίας μεταξύ τους. Στο εκπαιδευτικό μας σύστημα ένα από τα κυριότερα προβλήματα, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι η μετάβαση του νηπίου από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο. Ένα πρόβλημα, το οποίο εντάσσεται στις κρίσιμες μεταβατικές φάσεις της ανάπτυξης και της αγωγής. Σύμφωνα με τη συστηματική προσέγγιση, «η μετάβαση αποτελεί αλλαγή του μεσοσυστήματος του ατόμου, κατά την οποία πρέπει να συνυπολογίζονται οι εν δυνάμει σχέσεις μεταξύ σχολείου, νηπιαγωγείου και οικογενειακού περιβάλλοντος.»(τοκμακίδου-κέζου,2010). Ένας μαθητής ακολουθεί την εξής τετραμερή κλιμάκωση των σχολικών βαθμίδων: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. Κατά τη μετάβαση από τη μία σχολική βαθμίδα στην επόμενη, επικρατούν νέες συνθήκες και απαιτήσεις, στις οποίες πρέπει να προσαρμοστεί το παιδί και οι οποίες απαιτήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ψυχικές εντάσεις, όπως και συγκρούσεις στις σχέσεις του παιδιού με το σχολείο (Σωτηρίου, Ζαφειροπούλου, 2003).Η κρισιμότερη,όμως, μετάβαση είναι η μετάβαση των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Η περίοδος αυτή σηματοδοτεί ιδιαίτερα έντονες αλλαγές τόσο στην προσωπικότητα του παιδιού όσο και στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον, εκθέτοντάς το σε μια μεγάλη ποικιλία απαιτήσεων (γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών), στις οποίες καλείται να απαντήσει βάσει καθορισμένων προδιαγραφών. Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ISSN

5 ότι συνδέονται άμεσα με αυτή την κρίσιμη περίοδο προβλήματα όπως σχολική φοβία, σχολική αποτυχία, λειτουργικός αναλφαβητισμός, αρνητική στάση προς την μάθηση. Αυτό έκανε πολλές χώρες της δυτικής Ευρώπης να ασχοληθούν με το θέμα της μετάβασης και να διαπιστώσουν την ύπαρξη χάσματος ανάμεσα στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο, τις αρνητικές συνέπειες του οποίου υφίσταται ένα μέρος των μαθητών της Α τάξης του Δημοτικού. Αιτίες αυτού του χάσματος είναι η μη οργανική σύνδεση του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου, η μη επίτευξη, δηλαδή, συνέχειας σε επίπεδο στόχων, περιεχομένων, διδακτικής μεθοδολογίας, και κατάρτισης των εκπαιδευτικών, καθώς και η έλλειψη συνεργασίας των εκπαιδευτικών των δύο ιδρυμάτων, δεδομένου ότι η συνεργασία δρα ανασταλτικά στην εμφάνιση προβλημάτων μετάβασης. (Βρυνιώτη, Ματσαγγούρας,2005).Η εποικοδομητική επικοινωνία των εκπαιδευτικών των δύο ιδρυμάτων μπορεί να βοηθήσει ώστε αυτή η μετάβαση να είναι ομαλή. 4. Προβλήματα μετάβασης και αντιμετώπισή τους Μια από τις στρατηγικές που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών μετάβασης είναι η επίτευξη συνέχειας, για την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου. Αυτή η συνεργασία σε επίπεδο στόχων, περιεχομένων, μεθοδολογίας και κατάρτισης προγραμμάτων τεκμηριώνεται από τα ερευνητικά δεδομένα ως η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων μετάβασης (Πανταζής, 2001, Βρυνιώτη,2000). Η πράξη όμως έχει αποδείξει ότι υπάρχουν σημαντικές δυσχέρειες σε αυτή τη συνεργασία. Οι σημαντικότερες πρέπει να αναζητηθούν στη θεσμική σχέση των δύο ιδρυμάτων. Αυτή η σχέση διερευνάται στα εξής τρία θεματικά πεδία (Βρυνιώτη, 2000): Της οργάνωσης (διοίκηση, εποπτεία, φορέας χρηματοδότησης, υποχρεωτικός ή προαιρετικός φορέας φοίτησης, δημόσιος ή ιδιωτικός χαρακτήρας). Του εκπαιδευτικού προσωπικού (κατάρτιση, εργασιακό καθεστώς, αξιολόγηση, μισθοδοσία, απολαβές, συνδικαλιστικό καθεστώς, status). Του περιεχομένου και της δομής (στόχοι, προγράμματα, μεθοδολογία, περιβάλλον-χώρος). Από αυτά τα τρία πεδία απορρέουν τα προβλήματα επικοινωνίας, συνεργασίας, προσαρμογής και ομαλής μετάβασης των παιδιών, καθώς και η ασυνέχεια στην διαδικασία εκπαίδευσης. Ακόμη και οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που υπάρχουν στη σχέση των δασκάλων και νηπιαγωγών διαμορφώνουν αμοιβαία αρνητική στάση των δύο επαγγελματικών ομάδων προς τη μεταξύ τους συνεργασία και δημιουργούν διαφορετική αυτοαντίληψη σε σχέση με το ρόλο του (Ξωχέλλης, 2000). Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί δάσκαλοι δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων του Νηπιαγωγείου, ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν ποιες περίπου εμπειρίες και δεξιότητες απέκτησαν στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά, και να στηρίξουν σε αυτές τις δικές τους ενέργειες. Ομοίως και οι Νηπιαγωγοί δεν γνωρίζουν καλά το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην Α Δημοτικού, ώστε να ξέρουν τι θα συναντήσουν τα παιδιά και να σχεδιάσουν δραστηριότητες που θα τα βοηθήσουν στην ένταξή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Ακόμη, έχει διαπιστωθεί ότι σε κάποιους τομείς στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού (στην Α και Β τάξη) συνεχίζουν να υλοποιούνται και να επαναλαμβάνονται στόχοι και δραστηριότητες που προβλέπονται στο Νηπιαγωγείο, γεγονός που φανερώνει ότι το Δημοτικό Σχολείο δεν λαμβάνει υπόψη το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (Μπαγάκης και συν., 2006). ISSN

6 Στην προβληματική αυτή κινούνται τα νέα προγράμματα σπουδών της χώρας μας, τα οποία προσαρμόζουν στην ελληνικά πραγματικότητα τις αρχές και πρακτικές των διεπιστημονικών και διαθεματικών προγραμμάτων σπουδών, που αποτελούν τις πλέον αξιόπιστες αντιπροτάσεις στα συμβατικά αναλυτικά προγράμματα. Συντάσσεται για πρώτη φορά το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό. Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. στοχεύει στην εξασφάλιση συνέχειας της ύλης, εξάλειψη της αποσπασματικότητας των προγραμμάτων και την αποφυγή επικαλύψεων της ύλης. Αυτό που φαίνεται όμως να προωθεί τη συνεργασία των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων και δημιουργεί θετική αυτοαντίληψη στα παιδιά είναι το Άτυπο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Ο όρος περιλαμβάνει όλες τις εγκεκριμένες, από τις επίσημες εκπαιδευτικές αρχές, δραστηριότητες που γίνονται μέσα στο σχολείο, αλλά δεν αναφέρονται στο τυπικό ωρολόγιο πρόγραμμα (όπως αγώνες, θεατρικές παραστάσεις, γιορτές, εκπαιδευτικές εκδρομές, κ.ά.). Η συμμετοχή των μαθητών σε αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να συμβάλει στην αποκάλυψη νέων ενδιαφερόντων που θα αντισταθμίσουν τα συχνά εμφανιζόμενα αισθήματα μειονεξίας και ανασφάλειας, όταν η επίδοση στα μαθήματα του τυπικού προγράμματος είναι χαμηλή και ενισχύεται η αυτοπεποίθηση. Οι άτυπες δραστηριότητες προσφέρουν επιπλέον ένα ιδανικό πλαίσιο για συνεργασία ανάμεσα σε Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο. Στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές δίνεται η ευκαιρία να επανεκτιμήσουν ο ένας τον άλλον μέσα σε ένα κλίμα φιλικό και ευχάριστο παρά τυπικό (Αναγνωστοπούλου, 1999). Το Υπουργείο γνωρίζοντας ότι η μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί σημαντικό σταθμό στην εξέλιξη των παιδιών, με καταλυτικές επιδράσεις στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, της συμπεριφοράς, της στάσης τους και της αποδοτικότητά τους στο σχολείο, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή στην υποβοήθηση της ομαλής μετάβασής τους. Η μετάβαση αντιμετωπίζεται ως ένα θέμα που δεν αφορά μόνο το παιδί, αλλά αντίθετα αφορά όλα τα πρόσωπα και τους φορείς που εμπλέκονται με αυτό και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Η ισότιμη συνεργασία όλων όσων εμπλέκονται με τη φροντίδα και την εκπαίδευση των νηπίων αποτελεί σημαντική παράμετρο στην ομαλή επίτευξη της μετάβασης από τη προσχολική στη σχολική εκπαίδευση. Η συνέχεια και η σταθερότητα στους προτεινόμενους παιδαγωγικούς σκοπούς και η συμφωνία νηπιαγωγείου, δημοτικού και γονέων στις βασικές θέσεις της αγωγής, θεωρείται ότι ενισχύει τη διαδικασία ομαλής μετάβασης. Κατά συνέπεια το Νηπιαγωγείο - και ιδιαίτερα το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο - παίζει καθοριστικό μεσολαβητικό ρόλο στην προσαρμογή του παιδιού και αναλαμβάνει να υποβοηθήσει τα νήπια να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στον κόσμο του σχολείου. Τα νήπια είναι έτοιμα να παρακολουθήσουν επιτυχημένες μαθησιακές εμπειρίες στο δημοτικό σχολείο, όταν κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο Νηπιαγωγείο αναπτύσσεται θετική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του παιδιού, τις σχολικές πρακτικές και την οικογενειακή υποστήριξη. (ΥΠΕΠΘ, 2007). Έτσι, προβλέπει κάποιες δράσεις που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής αποτελεσματικότητάς του Νηπιαγωγείου. Στοχεύουν στην αξιοποίηση του Ολοήμερου την εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης από την προσχολική προς την σχολική εκπαίδευση. 5. Μελέτη περίπτωσης ISSN

7 Το Νηπιαγωγείο μας είναι 4/θεσιο, έχει δύο ολοήμερα τμήματα, ένα κλασικό και Τμήμα Ένταξης. Έχει 60 παιδιά. Είμαστε στην ίδια αυλή με το Δημοτικό και αυτό μας διευκολύνει στον από κοινού σχεδιασμό και στην υλοποίηση δραστηριοτήτων με σκοπό την ομαλή είσοδο και την προσαρμογή των νηπίων στο δημοτικό σχολείο Δραστηριότητες Η συνεργασία μας αρχίζει από το Νοέμβρη, αφού έχουμε γνωρίσει καλά τα παιδιά και αξιολογήσαμε τις δυνατότητες, τις ανάγκες τους και τις ιδιαιτερότητές τους. Γι αυτόν το σκοπό συλλέγουμε πληροφορίες από τους γονείς μέσα από ένα ερωτηματολόγιο αλλά και μέσα από συνάντηση μαζί τους. Ανάλογο ερωτηματολόγιο συμπληρώνουν και τα παιδιά της πρώτης τάξης που φοιτούσαν την προηγούμενη χρονιά στο νηπιαγωγείο στα πλαίσια της μετα-αξιολόγησης(αξιολόγηση της διαδικασίας μετάβασης της προηγούμενης χρονιάς και τροποποίηση αυτής σύμφωνα με τα δεδομένα). Στη συνέχεια: Συναντιόμαστε συχνά με τους δασκάλους της πρώτης τάξης για να τους μιλήσουμε για τα προγράμματα που κάνουμε και να τους δείξουμε τη διαμόρφωση του χώρου.( Η πρώτη συνάντηση, βέβαια, γίνεται στην αρχή της χρονιάς για να τους ενημερώσουμε για τα παιδιά που έχουν πάει στην πρώτη, τις τεχνικές και τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε στο νηπιαγωγείο). Αποφασίζουμε με τους δάσκαλους από κοινού κάποιες δράσεις όπως π.χ. 1. υλοποίηση κάποιων προγραμμάτων (Περιβαλλοντικά: ανακύκλωση, καθαριότητα του χώρου, δενδροφύτευση της αυλής, περιποίηση λουλουδιών, επίσκεψη στο διπλανό δάσος. Αγωγής υγείας: αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, προσέγγιση του «διαφορετικού». Πολιτιστικά: έκθεση βιβλίου, παραδοσιακά παιχνίδια στην αυλή κ.α.) 2. χριστουγεννιάτικη γιορτή την ίδια μέρα για την παρακολουθήσουν όλοι 3. να φτιάξουμε ημερολόγια για να τα πουλήσουν τη μέρα της χριστουγεννιάτικης γιορτής και με τα χρήματα που θα μαζέψουν να πραγματοποιήσουν μια κοινή εκδρομή. 4. επισκέψεις σε μουσεία, εκθέσεις, θεάματα 5. εκδρομές Οργανώνουμε εκδηλώσεις νηπιαγωγείου και πρώτης τάξης με κοινό θέμα. Επικοινωνούν τα παιδιά του νηπιαγωγείου με τα παιδιά του δημοτικού με mail. Οργανώνουμε συναντήσεις με τους γονείς και τους δασκάλους στην αρχή και στο τέλος της σχολικής χρονιάς για να τους ενημερώσουμε για τους στόχους του σχολείου καθώς και για τη μεθοδολογία. Κάνουμε κάποιες φορές κοινά διαλείμματα για να έρχονται σε επαφή τα παιδιά του νηπιαγωγείου με τα παιδιά του δημοτικού. Προσκαλούμε τη δασκάλα της πρώτης στο νηπιαγωγείο για να δει τον τρόπο εργασίας μας, τις διάφορες γωνιές δραστηριοτήτων και να κάνει μια πρώτη γνωριμία με τα παιδιά που θα πάνε στην πρώτη Δημοτικού. Προσκαλούμε παιδιά της Πρώτης στο Νηπιαγωγείο για να τους κάνουν ερωτήσεις και για να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους και τις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς διοργανώνουμε μια συμβουλευτική συνάντηση με τη συμμετοχή γονέων, δασκάλων, εδικών, σχολικής συμβούλου για να δοθούν πληροφορίες στους γονείς για τις διαδικασίες της μετάβασης, κυρίως παιδιών που χρειάζονται ειδική βοήθεια. Επίσης προς το τέλος οργανώνουμε επίσκεψη στο Δημοτικό, τους ξεναγούμε στο χώρο, συναντιούνται και γνωρίζονται με το Διευθυντή, επισκέπτονται την Α ISSN

8 τάξη, γνωρίζονται με τα παιδιά, ανταλλάσουν απόψεις και παρακολουθούν κάποιο μάθημα. Στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς δίνουμε στους δασκάλους το portfolio, το οποίο έχει, εκτός από τα επιτεύγματα των παιδιών και μια έκθεση δική μας. Σε αυτή περιγράφουμε το μαθησιακό προφίλ του παιδιού, δίνουμε πληροφορίες τις σχέσεις του με τα παιδιά, για θέματα υγείας και για οτιδήποτε μπορεί να φανεί χρήσιμο στο δάσκαλο. Επίσης στην αρχή της νέας χρονιάς επικοινωνούμε με τους δασκάλους της πρώτης για να επιλύσουμε μαζί ενδεχόμενα προβλήματα ( είναι εύκολη για μας αυτή η επικοινωνία σε καθημερινή βάση γιατί βρισκόμαστε συχνά στην αυλή του σχολείου) Αξιολόγηση Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι πάντα εύκολο να εφαρμοστούν όλα τα παραπάνω και με επιτυχία γιατί υπάρχουν αντιδράσεις γονέων, δασκάλων, διευθυντή και νηπιαγωγών και δυσκολίες που απορρέουν από τα εμπόδια και προβλήματα στην επικοινωνία όπως αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο. Πάντως, όταν οι συνθήκες επέτρεψαν τις παραπάνω δράσεις, παρατηρήσαμε πολύ καλά αποτελέσματα και για τα παιδιά και τους γονείς τους καθώς και στο έργο των δασκάλων της πρώτης τάξης. Μειώθηκε το άγχος των παιδιών και των γονέων τους κατά τη μετάβαση. Ενισχύθηκε η αυτοπεποίθησή των παιδιών. Ενισχύθηκαν οι σχέσεις τους. Υπήρχε συνέχεια του προγράμματος του νηπιαγωγείου και μειώθηκαν οι επικαλύψεις με αποτέλεσμα οι δάσκαλοι να αξιοποιήσουν καλύτερα το διδακτικό χρόνο. Αναγνωρίστηκε και εκτιμήθηκε περισσότερο το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και η σπουδαιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης. Διαπιστώθηκε αλλαγή στη στάση των δασκάλων απέναντι στους νηπιαγωγούς. Βελτιώθηκαν πολύ οι διαπροσωπικές σχέσεις δασκάλων- νηπιαγωγών. Αναγνωρίστηκε από όλους η αξία της ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο ιδρυμάτων. 6. Συμπεράσματα Το αποτελεσματικό σχολείο είναι ικανό να εξασφαλίσει στον κάθε μαθητή τη δυνατότητα να αποδώσει τα μέγιστα και οφείλει να στηρίζει τους μαθητές σε κρίσιμες και μεταβατικές περιόδους, όπως είναι αυτή της μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο( Ανδρεαδάκης, 2006). Τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό είναι: η παροχή συνέχειας στη μάθηση μέσα από το σχεδιασμό αναπτυξιακά κατάλληλων προγραμμάτων για παιδιά του νηπιαγωγείου και πρώτης δημοτικού η εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία της μετάβασης και η ανάπτυξη θετικών, αμοιβαίων σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων. ISSN

9 Ο Fullan υποστηρίζει ότι η εκπαιδευτική αλλαγή πρέπει να γίνεται πράξη μέσα από τρεις διαστάσεις για να έχει αποτέλεσμα. Οι τρεις αυτές διαστάσεις στην εφαρμογή νέων μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων είναι (Υφαντή, 2000): H πιθανή χρήση νέων ή αναθεωρημένων υλικών (όπως διδακτικό υλικό, τεχνολογία, στοιχεία του αναλυτικού προγράμματος). Η πιθανή υιοθέτηση νέων διδακτικών προσεγγίσεων (όπως νέες διδακτικές στρατηγικές ή δραστηριότητες). Η πιθανή μεταβολή πεποιθήσεων (όπως παιδαγωγικές θέσεις και θεωρίες που αποτελούν τη βάση νέων προγραμμάτων). Όλα αυτά προϋποθέτουν αλλαγή νοοτροπίας και στάσης των εκπαιδευτικών των δύο ιδρυμάτων καθώς και της πολιτείας (Κιούση, Κοντάκος, 2006). Όμως «η ουσιαστική αλλαγή σε επίπεδο εκπαιδευτικών μονάδων προϋποθέτει αλλαγή της οργανωσιακής τους κουλτούρας η οποία από την πλευρά της θα πρέπει να μη θέτει φραγμούς στο θετικό συστημικό δυναμικό της», Κοντάκος, 2011) Βιβλιογραφικές παραπομπές: Αναγνωστοπούλου, Μ.(1999). Οι μορφές, η διάρθρωση και η διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, Σχολείο και Ζωή, τευχ. 12. Ανδρεαδάκης, Ν. (2006). Αποτελεσματικότητα σχολικών μονάδων. Σημειώσεις για το μάθημα Μέθοδοι και Τεχνικές Μελέτης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων, του ΠΜΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος. Ανδρεαδάκης, Ν. (2004) Αποτελεσματικός εκπαιδευτικός (πανεπιστημιακές σημειώσεις). Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΤΕΠΑΕΣ, Ρόδος. Βρυνιώτη, Κ.,Ματσαγγούρας, Η.(2005). Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο: μια οικοσυστημική ερευνητική προσέγγιση των κοινωνικών σχέσεων των αρχαρίων μαθητών και μαθητριών στη σχολική τάξη. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 40, Βρυνιώτη, Π.(2000). Θεσμικός διαχωρισμός και συνεργασία μεταξύ Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Σχολείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα, Εμπειρική- Συγκριτική προσέγγιση των Ελλήνων και Γερμανών Εκπαιδευτικών, Π.Τ.Δ.Ε., Αθήνα. Κιούση, Σ., Κοντάκος, Α.(2006). Σχολική Κουλτούρα και Νομοθετικό Πλαίσιο του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, (Πρακτικά Συνεδρίου του 5 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας),Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Θεσσαλονίκη. Κοντάκος,.(2011) Διαμορφώνοντας μια Κουλτούρα Εκπαιδευτικής Αλλαγής, Φάκελος μαθήματος στο Μ.Π.Σ. του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Μπαγάκης, Μπαγάκης, Γ.,Διδάχου, Ε., Βαλμάς, Φ., Λουμάκου, Μ., Πομώνης, Μ. (2006). Η oμαλή Μετάβαση των Παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό και η Προσαρμογή τους στην Α Τάξη, Αθήνα: Μεταίχμιο. Μπουζάκης, Σ., Γεωργογιάννης, Π. (1991). Σχολική ένταξη, Αθήνα: Σμυρνιωτάκης. Μπουραντάς Δ. (2002). Οργανωτική Θεωρία και συμπεριφορά, Αθήνα: Μπένου Ξωχέλλης, Π.(2000). Το εκπαιδευτικό έργο ως κοινωνικός ρόλος, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Πανταζής, Σ. (2001). Σχολική προετοιμασία στο Νηπιαγωγείο, Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τευχ. 21. Σωτηρίου Α., Ζαφειροπούλου, Μ. (2003). Αλλαγές στην έννοια του εαυτού των ISSN

10 παιδιών κατά τη μετάβασή τους από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, Ψυχολογία, 10, Τοκμακίδου, Ε., Κέζου,Μ. (2009). Η μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο: Δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου μέσα από τη κοινή Δράση των εκπαιδευτικών, Πρακτικά 3 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας, Β τόμος, Δράμα. ΥΠΕΠΘ, Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης( 2007), Εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο. Υφαντή, Α. (2000). Εκπαιδευτικές αλλαγές και βελτίωση του σχολείου. Μια πολύπλοκη σχέση, Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχ. 113, Χατζηγεωργίου, Γ., Κόνσολας, Μ.,(2000). Η ανάπτυξη της αυτονομίας ως κατευθυντήριος σκοπός στην Προσχολική Εκπαίδευση, Προσχολική Εκπαίδευση, τευχ. 11. ISSN

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον.

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον. 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 141 156, έκδοση 2014 : σελίδες 136 150 ) 3.3.4 Επικοινωνία Η επικοινωνία ταυτίζεται µε την ανθρώπινη ύπαρξη. Χωρίς αυτήν η ζωή του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία

Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3α Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία 3.3. Δυναμική Ομάδων-Βασικές έννοιες Η ομάδα είναι όρος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Υπεύθυνη καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές 49 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές Μπάκας Θ., Λέκτορας, Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων 1. Εισαγωγή Με το θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY A HNA ñ 2000 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Το υλικό αυτό έχει παραχθεί στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΠΟΠΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Μηνά Α. Ευσταθίου

από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Μηνά Α. Ευσταθίου Ανακοίνωση των Πορισµάτων του 6 ου Πανελλήνιου Επιστηµονικού Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής του Π.Ε.Σ.Ε.Α. από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Μηνά Α. Ευσταθίου Κυρίες και κύριοι προσκεκληµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα της Σχολικής Μονάδας

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα της Σχολικής Μονάδας Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 5-24, 2014 Παιδαγωγικό Πρόγραμμα της Σχολικής Μονάδας Γιώργος Κόσυβας gkosyvas@yahoo.com Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03, Α Αθήνας «Ο άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιότητα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα