ΘΕΩΡΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΩΡΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 1 Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΘΕΩΡΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996

2 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καλύπτουν πλήρως το µάθηµα των Στοιχείων ικαίου του Γενικού Τµήµατος. Το φυλλάδιο αυτό είναι ένα από τη σειρά που καλύπτει τα µαθήµατα του Γενικού Τµήµατος. Σκοπός των σηµειώσεων αυτών είναι να δοθούν µε σαφήνεια και απλότητα όλες οι έννοιες και οι εφαρµογές όπως αυτές διδάσκονται στο µάθηµα αυτό, διατηρώντας όµως παράλληλα την επιστηµονική αυστηρότητα και ευκρίνεια που πρέπει να διέπει τέτοιες προσπάθειες. Το φυλλάδιο έχει χωριστεί σε δυο µέρη. Στο πρώτο, παρατίθενται οι σηµειώσεις εκ των παραδόσεων του µαθήµατος, µε αναλυτικά σχόλια και σαφή διατύπωση. Στο δεύτερο µέρος, απαντώνται πολλές ερωτήσεις του µαθήµατος, οι οποίες φυσικά αποτελούν παλαιότερα θέµατα. Όλα τα θέµατα και οι απαντήσεις των, προέρχονται από παραδόσεις του µαθήµατος και φροντίστηκε να υπάρχει οµοιογένεια στην έκφραση καθώς και στη διατύπωση για να µην δηµιουργείται πρόβληµα στους αναγνώστες. Τέλος η συγγραφική οµάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κ. Π. Νικολακόπουλο που της εµπιστεύθηκε την εργασία αυτή καθώς και εσάς που προτιµήσατε τις σηµειώσεις αυτές για τη µελέτη σας και ταυτόχρονα να εγγυηθεί την ορθότητα και αρτιότητά των. Φ. Φωτόπουλος Α. Χαραλαµπάκης

3 3 Περιεχόµενα Πρόλογος... 2 Περιεχόµενα... 3 Στοιχεία ικαίου: Σηµειώσεις Εκ Των Παραδόσεων ηµόσιο ίκαιο Συνταγµατικό ίκαιο ιοικητικό ίκαιο ιεθνές ίκαιο Ποινικό ίκαιο ικονοµικό ίκαιο Εκκλησιαστικό ίκαιο Εργατικό ίκαιο Κοινωνικό ίκαιο Ιδιωτικό ίκαιο Αστικό ίκαιο Ιδιωτικό ιεθνές ίκαιο (Ι ) Γενικές Αρχές Εµπράγµατο ίκαιο Ενοχικό ίκαιο Οικογενειακό ίκαιο Κληρονοµικό ίκαιο Εµπορικό ίκαιο Έµπορος - Εµπορικές Πράξεις Εµπορικές Εταιρείες Ιδιωτικό Ναυτικό ίκαιο ικαστήρια Πολιτικά ικαστήρια ιοικητικά ικαστήρια Ποινικά ικαστήρια Πολεοδοµικό ίκαιο...21

4 4 4.1 Χωροταξία Πολεοδοµία Επεµβατική Πολεοδοµία Ελληνική Πολεοδοµική Νοµοθεσία Πολεοδοµική Μελέτη Έκδοση Άδειας Οικοδοµής Συνέπειες Για αυθαίρετα Κατασκευή ηµοσίων Έργων Γενικές Γνώσεις Ο ρόλος της ΕΟΚ στα δηµόσια έργα Εκτέλεση ηµοσίων Έργων Αµοιβές Μηχανικού ιακηρύξεις...32 Απαντήστε µε ΝΑΙ ή ΟΧΙ τις παρακάτω ερωτήσεις... 35

5 5 Στοιχεία ικαίου: Σηµειώσεις Εκ Των Παραδόσεων ίκαιο είναι κανόνες οι οποίοι επιβάλλουν µια συµπεριφορά σε ένα λαό οργανωµένο σε κοινωνία σε κάποιο τόπο σε συγκεκριµένο χρόνο. ιακρίνεται σε προφορικό και γραπτό. Οι κανόνες δικαίου ξεχωρίζουν από τους κανόνες ηθικής γιατί χαρακτηριστικό τους είναι ο εξαναγκασµός. Προέλευση αυτού είναι το Ρωµαϊκό δίκαιο Ιουστινιάνειος κώδικας Ελληνορωµαϊκό δίκαιο. Η Αγγλία δεν έχει γραπτό σύνταγµα. Έχει άγραφους κανόνες δικαίου επηρεασµένους από τα εθιµοτυπικά και τη νοµοθεσία. Το δίκαιο διακρίνεται σε δηµόσιο και ιδιωτικό. Το δηµόσιο ασχολείται µε δηµόσιες υπηρεσίες το δε ιδιωτικό µε ιδιώτες. 1. ηµόσιο ίκαιο 1.1 Συνταγµατικό ίκαιο Αναφέρει τη µορφή, τα όργανα και τις λειτουργίες του πολιτεύµατος. Η εξουσία διακρίνεται σε νοµοθετική, δικαστική και εκτελεστική. Νοµοθετική εξουσία στην Ελλάδα είναι η βουλή, η οποία ψηφίζει τους νόµους. Τα διατάγµατα εκδίδονται. Το νοµοσχέδιο που κατατίθεται όταν γίνεται δεκτό επί της αρχής, µελετάται κατά άρθρο. Οι διάφορες (πιθανές) τροπολογίες αλλάζουν το νοµοσχέδιο. Αυτό στο τέλος υπογράφεται από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας και από

6 6 τον αρµόδιο υπουργό και µετά εκδίδεται στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως. Ισχύει µετά από 10 µέρες, εκτός αν αναφέρει ότι ισχύει από την ηµέρα εκδόσεώς του. Εκτελεστική εξουσία. Η συνταγµατικότητα των νόµων ελέγχεται έµµεσα από τα δικαστήρια. Οι διοικητικές πράξεις προσβάλλονται από τα διοικητικά δικαστήρια ή το συµβούλιο επικρατείας. Ένας νόµος που ψηφίστηκε, επέτρεψε τη δόµηση του σχήµατος. Ο νόµος κρίθηκε αντισυνταγµατικός γιατί επέφερε άνιση µεταχείριση, προσβάλλει τους κανόνες περιβάλλοντος, δεν έχει επαρκή φωτισµό και αερισµό, κτλ. Ο νόµος αυτός που κρίθηκε αντισυνταγµατικός από το Συµβούλιο της Επικρατείας πρέπει να τροποποιηθεί. Η εκτελεστική εξουσία είναι η διοίκηση και η κυβέρνηση. Τα προεδρικά διατάγµατα προτείνονται και συντάσσονται από τον αρµόδιο υπουργό και µετά πηγαίνουν για έλεγχο νοµιµότητας και εγκυρότητας στο ΣτΕ. Τα προεδρικά διατάγµατα τα οποία είναι διοικητικές πράξεις δηµιουργούν κανόνες δικαίου. Από την κυβέρνηση έχουµε: Υπουργικές αποφάσεις Νοµαρχιακές αποφάσεις Εγκυκλίους (αφορούν τους υπαλλήλους και τους δίνουν οδηγίες). ικαστική εξουσία. Έχουµε τα εξής διατάγµατα: εκτελεστικά, κατ εξουσιοδότηση και οργανωτικά. Το σύνταγµα είναι αυστηρό, δηλαδή οι συνταγµατικές διατάξεις περί πολιτεύµατος δεν αναθεωρούνται και αλλάζουν µόνο µε δηµοψήφισµα ή πραξικόπηµα. Για να αναθεωρηθούν οι υπόλοιπες συνταγµατικές διατάξεις πρέπει να ορισθεί από τη Βουλή ότι η επόµενη θα αναθεωρήσει το σύνταγµα. Έπειτα πρέπει να διαλυθεί η Βουλή, να γίνουν εκλογές και η νέα αναθεωρητική Βουλή να αναθεωρήσει το Σύνταγµα. Τα ατοµικά δικαιώµατα προστατεύονται από το Σύνταγµα.

7 7 1.2 ιοικητικό ίκαιο Έχουµε τις λεγόµενες διοικητικές πράξεις (όπως οι ληξιαρχικές, κτλ). Εδώ υπάγονται τα δικαιώµατα που έχει ο πολίτης έναντι κακής διοικήσεως. Οι διοικητικές πράξεις είναι πάντα γραπτές. Οι σχέσεις µε άλλα λόγια πολίτη - ιοικήσεως αποτελούν το διοικητικό δίκαιο. Όλες οι διοικητικές πράξεις που είναι επαχθείς για τους διοικούµενους πρέπει να δικαιολογούνται. ικαίωµα προσφυγής στα δικαστήρια κατά του κράτους υπάρχει για τον κάθε πολίτη. Το Συµβούλιο της Επικρατείας ασκεί τον προληπτικό έλεγχο των προεδρικών διαταγµάτων. 1.3 ιεθνές ίκαιο Πρόκειται για ιδιόµορφους κανόνες δικαίου που ορίζουν τις σχέσεις µεταξύ κρατών και µεταξύ κράτους και διεθνών οργανισµών. Προϊόντα τους είναι οι διεθνείς συµβάσεις. Οι διεθνείς συµβάσεις µετατρέπονται σε εσωτερικό δίκαιο. Στη Βουλή συζητείται επί της αρχής και ψηφίζεται ως νόµος, δηµοσιεύεται δε στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει δυνατότητα εξαναγκασµού, ισχύει η αρχή της αµοιβαιότητας. ΕΟΚ: νοµοθετική εξουσία - συµβούλιο υπουργείου αποφασίζει και εκδίδει πράξεις άµεσης εφαρµογής (κοµισιόν = επιτροπή). ίκαιο Πολέµου: ( ίκαιο αιχµαλώτων πολέµου). Σε εµφύλιους πολέµους δεν εφαρµόζεται το δίκαιο των αιχµαλώτων. Επίσης δεν εφαρµόζεται στους ακήρυκτους πολέµους.

8 8 1.4 Ποινικό ίκαιο Σ αυτό υπάγονται τα ποινικά αδικήµατα και οι ποινικοί εξαναγκασµοί. Το ποινικό δίκαιο περιγράφει την αντικειµενική αλλά και την υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος.(ψυχολογική σχέση κλπ.)τα αδικήµατα χωρίζονται σε πταίσµατα, πληµµελήµατα και κακουργήµατα (ειδεχθή κακουργήµατα),ενώ γίνεται και διάκριση µεταξύ ελαφράς και βαριάς αµέλειας. Τέλος πρέπει να σηµειώσουµε ότι δεν υπάρχει έγκληµα αν δεν προβλέπεται από το Νόµο. 1.5 ικονοµικό ίκαιο Υπάγονται οι κανόνες που ορίζουν τον τρόπο απονοµής της δικαιοσύνης και λειτουργίας των δικαστηρίων. Ο κώδικας διοικητικής δικονοµίας αφορά τα διοικητικά δικαστήρια που επιλύουν διαφορές µεταξύ πολιτών και κράτους. Ο κώδικας ποινικής δικονοµίας αφορά τα δικαστήρια που δικάζουν ποινικά αδικήµατα. Σ αυτά υποβάλλεται µήνυση και ζητείται τιµωρία του δράστη. Ο κώδικας πολιτικής δικονοµίας είναι σχετικός µε τα πολιτικά δικαστήρια. Σ αυτά, γίνονται αγωγές ζητώντας αποζηµίωση ή αποκατάσταση στην προηγούµενη κατάσταση. Στα εργατικά ατυχήµατα η ευθύνη του Μηχανικού είναι αντικειµενική. Αν ήταν υποκειµενική θα έπρεπε να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος, αλλά τώρα είναι εξ ορισµού ο υπεύθυνος. 1.6 Εκκλησιαστικό ίκαιο Η εκκλησία είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. (ΝΠ ) δηλαδή εκπληρώνει ένα δηµόσιο σκοπό (πχ κρατεί σύνολο προσώπων που παρέχουν

9 9 υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση δηµοσίου συµφέροντος) και υπάγεται στους κανόνες της πολιτείας. Υπάρχουν επίσης και ΝΠΙ (νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου) τα οποία δύναται να είναι κερδοσκοπικού (σωµατείο, εταιρία αστικού δικαίου) ή µη(εταιρία εµπορικού δικαίου) χαρακτήρα. 1.7 Εργατικό ίκαιο Αυτό είναι µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου. Σε αυτό ανήκει για παράδειγµα η συλλογική σύµβαση εργασίας που ορίζει τους µισθούς, τις αργίες κτλ των εργαζοµένων. Επίσης ανήκει η σύµβαση έργου κατά την οποία ο εργοδότης αναθέτει στον ανάδοχο την κατασκευή κάποιου έργου. Στη σύµβαση έργου δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση, δώρα, κτλ. 1.8 Κοινωνικό ίκαιο Χωρίζεται σε δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Είναι διεθνές δίκαιο αλλά τα αρµόδια όργανα έχουν νοµοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία. (εσωτερικό δίκαιο). 2. Ιδιωτικό ίκαιο 2.1 Αστικό ίκαιο Είναι οι κανόνες δικαίου που διέπουν τις σχέσεις µεταξύ των πολιτών. Το αστικό δίκαιο (αστικός κώδικας) διαιρείται σε υποκατηγορίες.

10 Ιδιωτικό ιεθνές ίκαιο (Ι ) Είναι κανόνες δικαίου που ορίζουν τις σχέσεις των πολιτών διαφόρων κρατών µεταξύ τους. Για τις συµβάσεις που αφορούν ακίνητα τονίζεται ότι ισχύουν αυτές που ισχύουν στον τόπο που βρίσκεται το ακίνητο Γενικές Αρχές Εµπεριέχεται η ικανότητα για δικαιοπραξία. Η δικαιοπραξία µπορεί να είναι µονοµερής όπως είναι η διαθήκη ή διµερής όπως είναι ο γάµος. Οι διάφορες συναλλαγές µπορεί να είναι καλόπιστες και όταν η σύµβαση είναι προϊόν απάτης, πλάνης ή απειλής τότε είναι άκυρη. Παράδειγµα. Ο γάµος είναι µια διµερής σύµβαση αν είναι προϊόν πλάνης ή απάτης δηλαδή παντρεύτηκε κάποιος µεθυσµένος διαλύεται η σύµβαση (διαζύγιο). Η σύµβαση βασίζεται στην καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Κατάχρηση του δικαιώµατος µπορεί να γίνει σε διάφορες περιπτώσεις. Επιχειρείται η εξυγίανση - αναδιαµόρφωση ενός χώρου (ανάπλαση) και κάποιος µε µικρό ποσοστό επί της γης διαφωνεί µε τους υπολοίπους κατοίκους της πολυκατοικίας που υπάρχει στο συγκεκριµένο χώρο και έτσι δεν µπορεί να γίνει ανάπλαση. Το ίδιο µπορεί να γίνει αν επιχειρηθούν επισκευές και κάποιος αρνηθεί. Πληρεξουσιότητα: είναι η εντολή που δίνει αυτός που χορηγεί την πληρεξουσιότητα στον πληρεξούσιο, να ενεργήσει εν ονόµατι αυτού και για λογαριασµό του.

11 11 Ποινική ρήτρα: είναι η ποινή που επιβάλλεται στον υπερήµερο οφειλέτη. Με τον όρο υπερήµερο εννοούµε αυτόν που ανέλαβε κάποιο έργο, το καθυστερεί και φταίει γι αυτό. Είναι ανεξάρτητη από τυχόν άλλες αποζηµιώσεις. Αρραβώνας: είναι ένα είδος συµφωνίας το οποίο αν δεν τηρηθεί υπάρχει ποινική ρήτρα και για τις δυο πλευρές. Προσύµφωνο: συµφωνία ότι θα γίνει µια σύµβαση. Αν η σύµβαση δε γίνει και έχει γίνει το προσύµφωνο µε συµβολαιογραφική πράξη, τότε τα χρήµατα επιστρέφονται σ αυτόν που έχει δίκιο. χάνουµε. Αποθετική ζηµιά: ονοµάζεται το ποσό που θα κερδίζαµε αλλά τελικά το Παραγραφή: είναι το φαινόµενο της διαγραφής της µη δυνατότητας διεκδίκησης των αξιώσεών µας µε την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήµατος από τη στιγµή που πραγµατοποιήθηκε το συµβάν. Πχ για το πέσιµο κτιρίου µπορεί να φταίει ο µηχανικός, αλλά αν το έκτισε πριν 25 χρόνια, δεν µπορούµε να τον κατηγορήσουµε γι αυτό Εµπράγµατο ίκαιο Περιέχει τους κανόνες που αφορούν τις σχέσεις των προσώπων µε τα πράγµατα. Ονοµάζουµε κυριότητα το απόλυτο δικαίωµα πάνω σε ένα κινητό ή ακίνητο πράγµα. Η κυριότητα µαζί µε τις δουλείες και την εµπράγµατη ασφάλεια αποτελούν αντικείµενο του εµπράγµατου δικαίου. Εµπράγµατο δικαίωµα µπορεί να είναι το αντικείµενο (τα πράγµατα) ή το υποκείµενο (τα άτοµα). Καλούµε Σ το συντελεστή δόµησης, Κ την κάλυψη, ΣΟ το συντελεστή όγκου και ΜΕΥ το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος. Είναι σαφές ότι κανένας δε µπορεί να χάσει

12 12 την περιουσία του παρά µόνο µε απαλλοτρίωση. Η απαλλοτρίωση πρέπει να γίνει για λόγους κοινής ωφελείας και πρέπει να υπάρξει κάποια αποζηµίωση. Αν η αποζηµίωση δε συµφωνηθεί µεταξύ των ενδιαφεροµένων, ορίζεται από το πολιτικό δικαστήριο το οποίο ορίζει την τιµή µονάδος. Απαιτείται η κατάθεση της αποζηµίωσης στο ταµείο Παρακαταθηκών και δανείων. Η κυριότητα µπορεί να αποκτηθεί: α) µε σύµβαση β) µε διάταξη τελικής θέλησης (διαθήκη) γ) µε χρησικτησία Ο νοµέας µπορεί να είναι καλόπιστος ή κακόπιστος. Για παράδειγµα µπορούµε να αποκτήσουµε ένα οικόπεδο µε χρησικτησία µε πάροδο 10 χρόνων από καλόπιστο νοµέα ή µε την πάροδο 20 χρόνων από κακόπιστο νοµέα. Γενικά, πρέπει να υπάρχουν διακατοχικές πράξεις ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος χρησικτησίας. Σηµειώνεται ότι για τα κινητά η χρησικτησία είναι 3 χρόνια για καλόπιστο νοµέα. Συγκυριότητα ονοµάζεται η εξ αδιαιρέτου κυριότητα. Ότι χτίζεται πάνω στο έδαφος ανήκει στον κύριο του εδάφους. Η αντιπαροχή σηµαίνει ότι µπορεί ο µηχανικός να κτίσει µια πολυκατοικία στον κύριο του οικοπέδου και να µην αµειφθεί µε χρήµατα, αλλά ανάλογα µε τη συµφωνία να πάρει ως αµοιβή µέρος της πολυκατοικίας. Αν ο µηχανικός δεν εγγυηθεί τον προϋπολογισµό τότε οι ανατιµήσεις δεν τον επιβαρύνουν. Οριζόντια ιδιοκτησία είναι η κατ όροφο ιδιοκτησία. Γεννήθηκε από την ανάγκη εξοικονόµησης κατοικίας εξ αιτίας της αυξήσεως του πληθυσµού. Η ανέγερση των πολυκατοικιών γινόταν είτε από τον ίδιο τον κύριο του ακινήτου, είτε παραχωρούσε αυτός το δικαίωµα προσθέσεως και άλλων ορόφων σε τρίτους µετά από συµφωνία µεταξύ τους. Ο κύριος του ορόφου ή του διαµερίσµατος είναι αυτοδικαίως συγκύριος εξ αδιαιρέτου κατά ανάλογη µερίδα στα κοινόκτητα µέρη του ακινήτου όπως είναι το έδαφος, τα θεµέλια, οι πρωτότοιχοι, η στέγη, κτλ.

13 13 ιακρίνουµε δυο είδη ζηµιών, τη θετική που όταν ζηµιώνοµαι και άρα χάνω, πληρώνω και την αποθετική που είναι η περίπτωση να κερδίσω κάποιο ποσό, αλλά τελικά το χάνω. Το εµπράγµατο δίκαιο έχει να κάνει µε τη γη. Ακίνητο θεωρούµε ό,τι συνδέεται µε το έδαφος, κινητά τα υπόλοιπα. Το σύνταγµα λέει πως δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση του δικαιώµατος κυριότητας και επιβάλλει ένα συντελεστή δόµησης. Αν ένα οικόπεδο των 200m 2 έχει συντελεστή δόµησης 2, τότε µπορώ να χτίσω 2*200=400 m 2. Πρέπει όµως ταυτόχρονα να ληφθεί υπόψη το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος καθώς και ο συντελεστής όγκου. Η ιδιοκτησία πρέπει να εξυπηρετεί και το κοινωνικό συµφέρον. ηλαδή να κάνουµε υπόγεια τούνελ κάτω από κάποια ιδιοκτησία. Το δηµόσιο δε δίνει αποζηµιώσεις αν βλάψει επουσιωδώς την ιδιοκτησία. Απαλλοτρίωση: γίνεται από το ταµείο παρακαταθηκών και δανείων. Χρησικτησία: κάποιος έχει τη χρήση ενός κινητού ή ακινήτου και πιστεύει ότι είναι δικό του. Αν σωστά το πιστεύει τότε είναι καλόπιστος νοµέας, αν εσφαλµένα, κακόπιστος. Για παράδειγµα αν ο ένας αδελφός χρησιµοποιεί όλα τα χωράφια που κληρονόµησαν τρία αδέλφια εξ αδιαιρέτου, µπορεί να θελήσει να τα κάνει δικά του. Αυτό µπορεί να γίνει µε την πάροδο 10 ετών. (Για κινητά µετά από 3 χρόνια). Αν όµως εµφανιστεί νόθος, τότε δεν παίρνει τίποτα. Συγκυριότητα: Ονοµάζεται η εξ αδιαιρέτου κυριότητα (πχ πολυκατοικίες). Ότι χτίζεται πάνω στο έδαφος ανήκει στον κύριο του εδάφους. Για παράδειγµα σε µια πενταόροφη πολυκατοικία, κάθε ένας ιδιοκτήτης διαµερίσµατος έχει δικαίωµα κυριότητας στη διαιρετή ιδιοκτησία και συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο (ανήκει και στους πέντε χωρίς να µπορεί να διαιρεθεί σε πέντε µέρη) και στους κοινόχρηστους χώρους (σκάλες, όψεις, σκελετός, ταράτσες, κτλ). >> Για την κατασκευή κάποιου έργου γίνεται πολλές φορές εγγύηση του προϋπολογισµού εκ µέρους του µηχανικού. ηλαδή ο µηχανικός εγγυάται ότι οι

14 14 συνολικές δαπάνες του έργου δε θα ξεπεράσουν τον προϋπολογισµό του. Αυτό όµως είναι παγίδα πολλές φορές, γιατί αν υπογράψει ο µηχανικός εγγύηση πληρώνει αυτός τη διαφορά, αλλιώς πληρώνει ο εργοδότης. Υπάρχει ο φόβος χρέους, υποθήκης, ρυµοτοµίας, απαλλοτρίωσης (πολεοδοµικά βάρη) κα, για τα οποία εγγυάται ο οικοπεδούχος. Όµως µια ανατίµηση πχ των δοµικών υλικών θα επιβαρύνει το µηχανικό. Σύµβαση αντιπαροχής: για παράδειγµα στα 100cm τα 50cm θα τα πάρει ο κατασκευαστής, για τετραώροφο κτίσµα τον 1 θα πάρει ο ιδιοκτήτης και τους 3 ο κατασκευαστής. ηλαδή παρέχω το οικόπεδό µου προς οικοδόµηση στον κατασκευαστή, που το ανοικοδοµεί µε έξοδά του και µου δίνει το 50%. Ως αντάλλαγµα κρατά το 50%.. Στη σύµβαση αντιπαροχής προσυµφωνείται ο τρόπος κατασκευής. Πολεοδοµικό συµβόλαιο, έκδοση άδειας, σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή οροφοκτησίας. Έτσι ένας κάτοχος διαµερίσµατος σε πολυκατοικία είναι: απόλυτος κύριος διαιρετής ιδιοκτησίας του και συγκύριος εξ αδιαιρέτου κοινόχρηστων χώρων. Ρυµοτοµική γραµµή: η γραµµή που χωρίζει κοινόχρηστο και ιδιόκτητο χώρο. Οικοδοµική γραµµή: η γραµµή που ορίζει µέχρι που µπορούµε να χτίσοµε. Πρασιά: Μεταξύ ρυµοτοµικής και οικοδοµικής γραµµής. ουλείες: Αυτές είναι προσωπικές (επικαρπία, οίκηση) ή πραγµατικές. Οι δουλείες αφορούν κοινόκτητο κινητό ή ακίνητο, του οποίου η χρήση είναι αποκλειστική για κάποιον. Όταν δηλαδή δίνω την επικαρπία, κρατάω την ψιλή κυριότητα και ο άλλος παίρνει τους καρπούς (την εκµεταλλεύεται). Πχ δίνω στο γιο µου στην επαρχία επικαρπία ενός διαµερίσµατος παίρνει αυτός το ενοίκιο. Όταν πεθάνει ο επικαρπωτής, γυρίζει πίσω η επικαρπία. ε συµβαίνει όµως το αντίστροφο.

15 15 Εµπράγµατη ασφάλεια: καλούµε την υποθήκη ή το ενέχυρο. Για να απαιτήσω µια οφειλή ασφαλίζοµαι βάζοντας υποθήκη - ενέχυρο κάποια ιδιοκτησία αυτού που µου οφείλει Ενοχικό ίκαιο Αυτό καθορίζει τις σχέσεις των προσώπων µεταξύ τους (πχ στην αγορά σπιτιού) και αφορά τα οικονοµικά συµφέροντα µεταξύ δυο προσώπων. Για παράδειγµα µέσα στα πλαίσια του νόµου µπορώ να συµφωνήσω ότι θέλω δρχ ενοίκιο. Η σύµβαση πρέπει ασφαλώς να είναι νόµιµη. Από παράνοµη σχέση δε µπορεί να υπάρξει νόµιµη απαίτηση. Για παράδειγµα ο παράνοµος εργοδότης δε δικαιώνεται ακόµη και αν έχει δίκιο. Αδικαιολόγητος πλουτισµός: κάποιος πλουτίζει χωρίς λόγο εις βάρος άλλου. (Πχ δεν πληρώνω έναν εργάτη - κατά προτίµηση Αλβανό - που δεν έχει άδεια εργασίας [σσ: καλό κόλπο] ) >>Υπάρχει για ένα κινητό ή ακίνητο η αντικειµενική του αξία και η ενδιάθετη, που είναι η αξία που δίνει ο κύριός του όπως η συναισθηµατική. >>Για να εκδοθεί άδεια οικοδοµής απαιτείται η προκατάθεση των χρηµάτων της µελέτης κατασκευής. Ο εργαζόµενος λέµε ότι έχει εξαρτηµένη εργασία και ο µηχανικός καλείται ανάδοχος Οικογενειακό ίκαιο ιακηρύττει ισοτιµία ανδρών - γυναικών. Οι γυναίκες (κακώς) δεν υποχρεώνονται σε αλλαγή επωνύµων και τα παιδιά (άκου πράγµατα) παίρνουν όποιο επώνυµο θέλουν. Υπάρχει επίσης κοινοκτηµοσύνη στην αποκτηθείσα περιουσία κατά

16 16 τη διάρκεια του γάµου (θα µας τρελάνει το Οικογενειακό Άδικο) και στο διαζύγιο είτε δουλεύει είτε όχι (προφανώς για τη γυναίκα λέει) µπορεί να πάρει το 1/4 της περιουσίας και αν έχει συµβάλλει αποδεδειγµένα (άτοπο) µπορεί να απαιτήσει και επιπλέον. Ο γάµος είναι σύµβαση (σε λίγο θα µας πει ότι ο άντρας κάνει εγγύηση του προϋπολογισµού). Στο διαζύγιο έχω θέµα διατροφής και ο ισχυρότερος οικονοµικά δίνει διατροφή στον οικονοµικά ασθενέστερο. (σσ. εν έχω ακούσει γυναίκα να ταΐζει τον άντρα της.) Κληρονοµικό ίκαιο Αυτό καθορίζει την τύχη της περιουσίας ενός νεκρού. Καλούµε ανιόντες την προηγούµενη γενιά ήτοι τους γονείς και κατιόντες την επόµενη, δηλαδή τα παιδιά. Η περιουσία του νεκρού µεταβιβάζεται µε διαθήκη ή εξ αδιαθέτου αν δε βρεθεί διαθήκη. Αν δε βρεθεί ανιόντες - κατιόντες (κοράκια) κληρονοµούν σίγουρα. Η διαθήκη µπορεί να είναι ιδιόχειρη ή να την έχει ο συµβολαιογράφος. Μπορώ να αποποιηθώ την κληρονοµιά αν µου αφήνουν για παράδειγµα και οι φόροι είναι , προφανώς δε µε συµφέρει. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κληρονόµοι, την περιουσία την παίρνει το κράτος. 2.2 Εµπορικό ίκαιο Έµπορος - Εµπορικές Πράξεις Ο έµπορος εν γένει αναλαµβάνει κάποιο επιχειρηµατικό κίνδυνο. Αν ο µηχανικός δουλεύει µε αντιπαροχές είναι έµπορος.

17 Εµπορικές Εταιρείες ιακρίνονται σε προσωπικές και µετοχικές. Προσωπικές είναι η οµόρρυθµος εταιρεία (ΟΕ) και η ετερόρρυθµος (ΕΕ) και αρκεί ιδιωτικό έγγραφο στο Πρωτοδικείο για τη σύστασή των. Το ότι είναι εταιρεία σηµαίνει όχι εµπορική. Αν όµως κάνω σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας για να πουλάω διαµερίσµατα, τότε έχω εµπορική εταιρεία. Υπάρχει επίσης οµόρυθµος εταιρεία µε ετερόρρυθµο εταίρο ο οποίος ευθύνεται για το ποσό που έχει συµβάλλει. Οι µετοχικές εταιρείες είναι ανώνυµες (ΑΕ) κεφαλαιούχες. (ΕΠΕ) από τη γενική συνέλευση εταίρων εκλέγονται διαχειριστές. Τα µερίδια - εταιρικές µερίδες τα παίρνουν πχ 3 πρόσωπα που συντάσσουν ένα συνυπεύθυνο συµβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύστασή της. Αξιόγραφο: καλούµε ένα έγγραφο που κατοχυρώνει την απαίτηση κάποιου πχ µε µια επιταγή εισπράττεις. Αξιόγραφα είναι οι συναλλαγµατικές, τα γραµµάτια, οι επιταγές, οι µετοχές, ο τίτλος µεταφοράς συντελεστή δόµησης. >>Προκειµένου ο µηχανικός να αναλάβει δουλειές του δηµοσίου, πρέπει η τράπεζα να χορηγήσει εγγυητική επιστολή, κάτι που γίνεται µόνον στους καλοπληρωτές. Παρατήρηση: Η µετοχή είναι ένα παραστατικό δικαίωµα Ιδιωτικό Ναυτικό ίκαιο Ορίζει ότι το πλοίο είναι κινητό µεγάλης αξίας. Η Αιγιαλίτιδα ζώνη και η υφαλοκρηπίδα ανήκουν στο κράτος και το πλοίο που βρίσκεται εντός των ζωνών

18 18 αυτών πρέπει να τηρεί τους κανόνες του εκάστοτε κράτους. Στα διεθνή ύδατα ισχύουν οι κανόνες της σηµαίας του. 3. ικαστήρια 3.1 Πολιτικά ικαστήρια Τα τρία είδη δικονοµιών ορίζουν και τρία είδη δικαστηρίων που αναλύονται παρακάτω. Έχουµε τα πολιτικά ή αστικά δικαστήρια τα οποία επιλύουν διαφορές µεταξύ πολιτών. Ζητάµε από αυτά αποζηµίωση ή αποκατάσταση στην προηγούµενη κατάσταση (πχ ζηµία αυτοκινήτου) ή µεταφορά µάντρας πιο µέσα στο κτήµα. Στα πολιτικά δικαστήρια έχουµε τρεις βαθµούς δικαιοδοσίας. Ειρηνοδικείο: είναι µονοµελές, απαρτίζεται δηλαδή από ένα δικαστή. Εκδικάζει τοπικές ή µικρού αντικειµένου υποθέσεις και οι αποφάσεις που εκδίδει είναι πρώτου και τελευταίου βαθµού (οριστικές και αµετάκλητες) ή αποφάσεις που εφεσιβάλλονται. Πρωτοδικείο: Εδώ έρχονται οι κατ έφεση αποφάσεις του ειρηνοδικείου. Πρέπει να επισηµάνοµε ότι η πολιτική δικονοµία καθορίζει τις σχέσεις των δικαστηρίων µεταξύ τους. Το πρωτοδικείο δύναται να είναι µονοµελές ή τριµελές. Οι αποφάσεις διακρίνονται σε γρήγορες στις οποίες ανήκουν οι ειδικές διαδικασίες (όπως οι αµοιβές µηχανικών, δικηγόρων, οι µισθώσεις, οι εξώσεις, οι συνοπτικές διαδικασίες). Στις γρήγορες αποφάσεις οι δικαστές δε χρειάζεται να πολυσκεφτούν. Όµως υπάρχουν και τα υπόλοιπα που µέχρι να βγει η απόφαση µπορεί να περάσουν και δυο χρόνια. Τα πρόσωπα στα πολιτικά δικαστήρια είναι ο ενάγων και ο εναγόµενος.

19 19 Εφετείο: Εφεσιβάλλοντας το πρωτοδικείο πάω στο εφετείο. Στο πρωτοδικείο αναφέρω τα πραγµατικά περιστατικά και ζητώ αυτό που θέλω µε οµιλία στο δικαστήριο. Το εφετείο είναι ο 2ος βαθµός δικαιοδοσίας (ο 1ος είναι το πρωτοδικείο) και εξετάζει αν δικαίως ή όχι το πρωτοδικείο πήρε την απόφαση, χωρίς να προσκοµίσω τίποτα καινούριο. Άρειος Πάγος: Ασκώ αίτηση αναιρέσεως της απόφασης και άρα πάω στον Άρειο Πάγο, τον 3ο βαθµό δικαιοδοσίας, γιατί η προσβολή απόφασης που είναι τακτικό ένδικο µέσο απαιτεί Άρειο Πάγο όπως και να το κάνουµε. Εδώ, αµφισβητώ την ορθή εφαρµογή ή / και ερµηνεία του νόµου από το δικαστή και όχι την αξιοποίηση του µαρτυρικού υλικού το οποίο είναι θέµα ουσίας. 3.2 ιοικητικά ικαστήρια Εδώ έχουµε το διοικητικό πρωτοδικείο το οποίο αρχικά είναι µονοµελές και αν ασκήσω έφεση πάω στο πολυµελές. Μετά έρχεται το διοικητικό εφετείο και τέλος είναι το Συµβούλιο Της Επικρατείας (ΣτΕ). Στα διοικητικά δικαστήρια εκδικάζονται διαφορές διοικήσεως και ιδιωτών. Οι αρµοδιότητές τους είναι ακυρωτικά ή επί της ουσίας. Ζητώ για παράδειγµα την ακύρωση πράξης δήµου (ένα πρόστιµο) ή δε µου πληρώνει το δηµόσιο την αµοιβή για µελέτη που εκπόνησα για ένα έργο. Εδώ εκδικάζεται η ουσία. Αν όµως ζητήσω την ακύρωση εκκαθαριστικού εφορίας (θέλω την εξαφάνισή του) έχω ακυρωτική απόφαση. Το ΣτΕ είναι κάτι ανάλογο µε τον Άρειο Πάγο των πολιτικών δικαστηρίων. Εδώ εκδικάζεται η απόφαση και όχι η ουσία. Πιο συγκεκριµένα υπάρχει η αίτηση αναιρέσεως κατά την οποία εκδικάζεται η νοµιµότητα της απόφασης, η αίτηση ακυρώσεως που γίνεται κατά διοικητικών εκτελεστικών πράξεων και τέλος το ΣτΕ γνωµοδοτεί.

20 20 Κρίνοντας ένα νόµο αντισυνταγµατικό, δεν τον ακυρώνουν γιατί δε µπορούν (µε την έννοια ότι εφαρµόζεται αντισυνταγµατικά από τους ενδιαφερόµενους πχ µε απώτερο σκοπό προσωπικά κέρδη εις βάρος του συνόλου). Η έκφραση το ΣτΕ γνωµοδοτεί σηµαίνει ότι επεξεργάζεται τα διάφορα διατάγµατα και κρίνει τη συνταγµατικότητα και νοµιµότητά των. 3.3 Ποινικά ικαστήρια Εδώ έχουµε το πταισµατοδικείο το οποίο εκδικάζει πταίσµατα και διενεργεί κατ εντολή εισαγγελέως προανακρίσεις. Το πληµµελειοδικείο είναι αρχικά µονοµελές και κατόπιν έφεσης πολυµελές (τριµελές) και εκδικάζει πληµµελήµατα, τα µονοµελή µικρών ποινών τα άλλα µεγάλων. Στη συνέχεια έρχεται το εφετείο, που είναι τριµελές και οι πολιτικοί δικαστές εναλλάσσονται µε τους ποινικούς. Μεικτό ορκωτό δικαστήριο: έχει δικαιοδοσία 1ου βαθµού και αποτελείται από πολίτες και δικαστές (γι αυτό και λέγεται µεικτό) που ονοµάζονται ένορκοι. Βλέπε υποθέσεις Νάσιουτζικ και ουρή. Οι ένορκοι αποφασίζουν αν ο κατηγορούµενος είναι ένοχος ή αθώος και οι δικαστές επισύρουν ποινή. Μεικτό ορκωτό β βαθµού, Ποινικό ακυρωτικό τµήµα Αρείου Πάγου. Υπάρχει τέλος και το πενταµελές εφετείο που εκδικάζει κακουργήµατα. Στα ποινικά δικαστήρια έχουµε µηνυτή και κατηγορούµενο και όχι ενάγων - εναγόµενο που είχαµε στα πολιτικά. Η ποινική διαδικασία κινείται αυτεπαγγέλτως και µόνο για πληµµελήµατα κάνω µήνυση (κατ έγκληση). Πχ αν προκαλέσω αυτοκινητιστικό δυστύχηµα και τραυµατίσω κάποιον και µήνυση να µη µου κάνει, κινείται η διαδικασία αυτεπαγγέλτως εναντίον µου. Το αίτηµα πολιτικής αγωγής συνίσταται στο να ζητήσω αποζηµίωση για ηθική βλάβη ή / και ψυχική οδύνη. Για παράδειγµα ένας εργάτης έπεσε και σκοτώθηκε,

21 21 αλλά δεν υπήρχε πολιτική αγωγή στη δίκη µιας και η χήρα που θα µπορούσε να µηνύσει τους µηχανικούς είχε πλήρως αποζηµιωθεί από αυτούς και ικανοποιηθεί. 4. Πολεοδοµικό ίκαιο Ο πολεοδόµος µηχανικός δε θεωρείται πια τεχνικός µε πεζή σκέψη και ενδιαφερόµενος µόνο για εφαρµογή, αλλά σκέπτεται και την αισθητική. Έτσι υπάρχει συνεργασία αυτού µε νοµικούς, οικονοµολόγους, κοινωνιολόγους, κλπ. Κατά την πολεοδοµία, η πόλη είναι µια ζωντανή οντότητα εξελισσόµενη στο χρόνο, ένα έργο τέχνης. Υπάρχει δυναµικότητα στην επιστήµη αυτή, πχ τα πολεοδοµικά σχέδια αλλάζουν για να ακολουθήσουν την αστική εξέλιξη. Εκτός από λειτουργικότητα εξασφαλίζεται και η αισθητική. 4.1 Χωροταξία Κυρίαρχο στοιχείο της επιστήµης του Πολιτικού Μηχανικού είναι ο χώρος. Χωροταξία είναι η επιστήµη που ασχολείται µε τον προγραµµατισµό και σχεδιασµό του χώρου ώστε να εκµεταλλευθεί όσο το δυνατόν καλύτερα και από την άποψη των ανθρώπων και από αυτή της οικονοµίας. Για το λόγο αυτό συντάσσονται τα λεγόµενα χωροταξικά σχέδια και προγράµµατα. Αν για παράδειγµα θέλω να βοηθήσω τη Θράκη για εκµετάλλευση πόρων / ενίσχυση παραµεθορίου / τόνωση ελληνικού στοιχείου, συντάσσω χωροταξικό πρόγραµµα ανάπτυξης που υλοποιείται µε αυτές τις κατευθύνσεις (σχέδιο). Το χωροταξικό σχέδιο ορίζει που θα χτίσω, το κόστος, οι πόροι, κτλ. Το κράτος και η ΕΤΒΑ κάνουν χωροταξικά προγράµµατα.

22 Πολεοδοµία Αναφερόµαστε για τον αστικό και περιαστικό χώρο. Η πολεοδοµία προγραµµατίζει µε προγράµµατα και σχέδια την ανάπτυξη µιας πόλης και των προαστίων της. Καταρτίζεται το ρυθµιστικό σχέδιο που αναφέρεται σε ευρύτερη περιοχή και δίνει γενικές κατευθύνσεις για τη µορφή της πόλης προσδιορίζοντας πλατείες, πυκνότητα οικήσεως, κτλ. Τα δε πολεοδοµικά σχέδια αναφέρονται σε κλίµακα γειτονιάς - οικισµού και καθορίζουν γήπεδα, πλατείες, δρόµους, παιδικές χαρές, κα. Ορίζονται οι κοινωφελείς χώροι όπως η εκκλησία, τα νοσοκοµεία κα και οι κοινόχρηστοι χώροι οι οποίοι δε χτίζονται. Τα πολεοδοµικά σχέδια καθορίζουν το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου από την οικοδοµή, το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος δόµησης και το συντελεστή δόµησης. Η ιεραρχία είναι χωροταξία (1) Ρυθµιστικό σχέδιο (2) Πολεοδοµικό σχέδιο (3). Πρέπει να τονίσοµε ότι ο χώρος ως έννοια είναι ένα γενικό και µάλλον αφηρηµένο στοιχείο, ο δε τόπος είναι συγκεκριµένο. Το πρώτο πολεοδοµικό σχέδιο ήταν το Περί Σχεδίων Πόλεων ιάταγµα του 1923 του Βενιζέλου, που ήταν πολύ προοδευτικό για τότε αλλά και για σήµερα. Τότε λέγοντας ρυµοτοµικά σχέδια, εννοούσαν τα σχέδια που σκόπευαν στον προσδιορισµό της µορφής των οικοπέδων, των κοινωφελών κτισµάτων, των κοινόχρηστων χώρων, του σωστού από άποψης υγιεινής χτισίµατος και του καθορισµού των οχλήσεων. Καθορίζει επίσης οι βιοµηχανικές ζώνες (θριάσειο πεδίο) και προβλέπει µορφοποίηση οικοπέδων στο σωστό σχήµα. Προέβλεπε ακόµη τη σύσταση κτηµατικής οµάδας που θα είχε δυο σκοπούς. Αφενός την τακτοποίηση πολλών οικοπέδων και αφετέρου έπειτα από λοιµό, σεισµό και καταποντισµό όπως στη Θεσσαλία µετά από πυρκαγιά, να γκρεµίσει τα πάντα και να κάνει αναδασµό, ενώνοντας και αναδιανέµοντας ισάξια τα οικόπεδα µε αυτά που έδωσε έκαστος. Επίσης για τις επαρχιακές οδούς που βρίσκονταν εκτός σχεδίου, µε

23 23 νόµους µπαίνουν εντός σχεδίου. Επί Όθωνος ο πρώτος νόµος για προστασία πολιτιστικής κληρονοµιάς (αρχαίων). Για αλλαγή των παραπάνω νόµων υπάρχει το λεγόµενο συµβούλιο χωροταξίας που δίνει απλή (αν θέλει τη δέχεται ο υπουργός, δε δεσµεύεται) ή σύµφωνη (δεσµευτική για το αποφασίζων όργανο) γνώµη. Εκδίδεται προεδρικό διάταγµα ή υπουργική απόφαση. 4.3 Επεµβατική Πολεοδοµία Αυτή για να πραγµατοποιηθεί, προϋποθέτει να κάνει το κράτος έναν ενιαίο σχεδιασµό για οργάνωση της δόµησης και δεν επιτρέπει την εκδήλωση ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η επεµβατική πολεοδοµία συνεπώς, αποβλέπει στην ανάπτυξη ή στην αναβάθµιση ή στην οικονοµική αναδιάρθρωση µιας περιοχής. Με τον όρο ανάπτυξη εννοούµε τη δηµιουργία µιας νέας περιοχής, ενώ µε τον όρο ανάπλαση ξαναφτιάχνουµε, εξυγιαίνουµε έναν οικισµό ή µια γειτονιά (πχ Πλάκα). 4.4 Ελληνική Πολεοδοµική Νοµοθεσία Τα οικόπεδα για να είναι οικοδοµήσιµα πρέπει να έχουν κατάλληλο εµβαδόν, σχήµα, να είναι όσο το δυνατόν ορθογωνισµένα, µε άλλα λόγια να είναι άρτια. Αν δεν είναι τακτοποιούνται µε πχ ανταλλαγή τµηµάτων µε τα διπλανά οικόπεδα.. Προσκύρωση είναι η διοικητική πράξη που επιβάλλει να χάσουµε κάποιο κοµµάτι του οικοπέδου. Βιοµηχανική Ζώνη (θριάσειο πεδίο) είναι διάφορη της βιοµηχανικής περιοχής που την έχει αναλάβει η ΕΤΒΑ για οργανωµένη ανάπτυξη.

24 24 Μπορεί και το κράτος να κάνει αντιπαροχές. Επίσης δεν ισχύουν οι κανονισµοί προστασίας της ατοµικής ιδιοκτησίας όταν υπάρχει θέµα προστασίας της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Για παράδειγµα υπάρχει υποχρεωτική απαλλοτρίωση οικοπέδων µε τιµή που καθορίζεται από τα πολιτικά δικαστήρια. Η απαλλοτρίωση συντελείται µε την καταβολή αποζηµίωσης και µεταφορά κυριότητας. Αν όµως δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες και το οικόπεδο πχ το εκµεταλλεύονται κάποιοι µε χρησικτησία, τότε τα χρήµατα της αποζηµίωσης κατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων και όποιος αποδειχθεί ιδιοκτήτης πάει και τα εισπράττει. Έτσι δύναται για παράδειγµα η διάνοιξη τούνελ αν δεν ενοχληθούν οι οικοπεδούχοι. Εφαρµογή έχουµε στο µετρό που διέρχεται κάτω από πολυκατοικίες. Είναι ακόµη σύνηθες το φαινόµενο να απαλλοτριώνεται ευρύτερη του έργου περιοχή για τη δηµιουργία αποθεµάτων γης προς µελλοντική χρήση. 4.5 Πολεοδοµική Μελέτη Για σχέδια και µελέτες υπάρχουν οπωσδήποτε επεξηγηµατικά σχόλια. Εκδίδονται από το ΣτΕ και ορίζουν ως γήπεδο την έκταση γης εκτός σχεδίου και ως οικόπεδο την έκσταση γης εντός σχεδίου. Προφανώς το οικόπεδο έχει µεγαλύτερη αξία από το γήπεδο. Η πράξη εφαρµογής γίνεται από µηχανικούς και συνίσταται στην προσκόµιση τίτλων ιδιοκτησίας από τους ιδιώτες. Ορίζεται κτηµατολογικό διάγραµµα αλλά οι ιδιώτες µπορούν να κάνουν ένσταση. Οι βαθµοί σχεδιασµού είναι οι εξής: αρχικά γίνεται ένα γενικό πολεοδοµικό σχέδιο, ακολουθεί η πολεοδοµική µελέτη και τέλος έρχεται η πράξη εφαρµογής. Καλούµε ενεργό πολεοδοµία την επέµβαση του κράτους. Καλούµε (ΖΕΚ) ζώνες ειδικών κινήτρων αυτές που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των κέντρων των πόλεων. Οι ιδιώτες που θα χτίσουν εκεί θα

25 25 βοηθηθούν από το κράτος µε χαµηλότοκα δάνεια, φοροαπαλλαγές στη µεταβίβαση κτλ. Καλούµε (ΖΟΕ) ζώνες οικιστικού ελέγχου τις ζώνες γύρω από τα όρια πόλης για προστασία από αυθαίρετη δόµηση, η οποία θα εµποδίσει ενδεχόµενη µελλοντική επέκταση. Για να χτίσω, αρχικά ζητώ το σχέδιο οικισµού από το Επαρχείο ώστε να δω τους όρους δοµήσεως. Θα απευθυνθώ στην αρχαιολογική υπηρεσία για παραδοσιακούς οικισµούς. Μια περιοχή µπορεί να είναι ελεύθερη ή δεσµευµένη. Υπάρχει αναστολή οικοδοµικών ενεργειών - αδειών (πχ Λεωφόρος Κηφισίας). Η αναστολή βγαίνει µε απόφαση του Υπουργού ωσότου µελετηθούν καλύτερα οι περιοχές. Έτσι θα εκδοθεί πρώτα το πολεοδοµικό σχέδιο και µετά θα γίνουν οποιεσδήποτε ενέργειες. Για την κατάρτιση χωροταξικού σχεδίου δεν προβλέπεται αναστολή. Μετά από όλα αυτά πάω στο οικόπεδο και βρίσκω το πολεοδοµικό σχέδιο (πχ Αθήνας). Οριοθετώ το οικόπεδο. Κοιτάζω την έκθεση υψοµέτρων δρόµων για καθορισµό της ρυµοτοµικής γραµµής. Αν δε βρω τέτοια έκθεση, είµαι υποχρεωµένος να συντάξω ο ίδιος πράξεις καθορισµού της ρυµοτοµικής γραµµής και να τις πάω στην πολεοδοµία για έγκριση. Αν εγκριθεί αποκτά τυπική ισχύ διοικητικής πράξης. Μετά κοιτώ αν το οικόπεδό µου είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο. Ας αναλύσουµε τι σηµαίνει άρτιο και οικοδοµήσιµο. Πρέπει να έχει το απαιτούµενο εµβαδόν και το κατάλληλο σχήµα για να είναι άρτιο. Το εµβαδόν και το σχήµα ορίζονται από το πολεοδοµικό σχέδιο της περιοχής. Εξαίρεση: αν το οικόπεδο έχει χαρακτηρισθεί άρτιο και αλλάξει ο νόµος, το οικόπεδο συνεχίζει να θεωρείται άρτιο. Ισχύει η αρτιότητα του προηγουµένου σχεδίου αν το οικόπεδο δηµιουργήθηκε από τον προηγούµενο νόµο. Αν δυο οικόπεδα δεν έχουν κατάλληλο σχήµα και δε συµφωνήσουν οι γείτονες, τότε τακτοποιούνται µε διοικητική πράξη. Αν στο µεταξύ τους χώρο υπάρχει

26 26 οικία τότε δεν είναι υποχρεωτική η τακτοποίησή τους. Μπορεί όµως στην περίπτωση αυτή να υπάρξει προσκύρωση δηλαδή ο ένας εκ των δυο να το πάρει όλο, πληρώνοντας αποζηµίωση στον άλλο. Το οικόπεδο θα είναι οικοδοµήσιµο αν δεν είναι υπό απαλλοτρίωση, δεν είναι δεσµευµένο, δεν είναι ρυµοτοµούµενο από το πολεοδοµικό ή άλλο σχέδιο. (ΓΟΚ) Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός: είναι νόµος κράτους µε δηµοσίας τάξης διατάξεις που δε µπορούν να αλλάξουν µε συµφωνίες συµβαλλοµένων. Ο ΓΟΚ δίνει τις µέγιστες τιµές εκµεταλλεύσεως οικοπέδων. Στους παραδοσιακούς οικισµούς µπορεί να διαφέρουν µιας και καθορίζονται από ειδικούς κανονισµούς. (Συντελεστής όµησης) * (Εµβαδόν Οικοπέδου) = πόσο να χτίσω Ο συντελεστής δόµησης εξαρτάται από το ύψος. Για παράδειγµα για Σ.. 0,3 έχω 12m µέγιστο ύψος, αλλά αν το οικόπεδό µου είναι κεκλιµένο, ίσως να µη µπορώ να το χτίσω µε 12m ύψος. Αν καλέσω µε Η το ύψος, τότε αν αφήσω =3+0,10Η ελεύθερη απόσταση από πεζοδρόµιο, σύµφωνα µε το ΓΟΚ το κτίριο τοποθετείται ελεύθερο στο οικόπεδο. ε µπορώ ωστόσο να χτίσω στο πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα. 4.6 Έκδοση Άδειας Οικοδοµής Παίζει καταρχήν ρόλο η χρήση του κτιρίου. ε σου δίνουν άδεια για χρήση που δε συνάδει µε την περιοχή. Κάθε άλλη χρήση είναι αυθαίρετη από αυτή που θα αναγράφεται στην άδεια. Κάνουµε µια ατοµική διοικητική πράξη που µπορεί να

27 27 προσβληθεί από το ΣτΕ για χτίσιµο συγκεκριµένου ακινήτου σε συγκεκριµένο τόπο. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια. Αν αλλάξει ο µηχανικός ή / και ο συντελεστής δόµησης µπορεί να αλλάξει η άδεια. Αν λήξει η άδεια και υπάρχει µόνον ο σκελετός µπορεί να αναθεωρηθεί. Για µικρές αλλαγές στο κτίριο αρκεί ενηµέρωση του φακέλου. Αν κτίσω καθ υπέρβαση αδείας (πχ χτίζω πυλωτή) τότε το επιπλέον είναι παράνοµο. 4.7 Συνέπειες Για αυθαίρετα Υπάρχει πρόστιµο ανεγέρσεως και πρόστιµο διατηρήσεως. Αν είναι σε κοινόχρηστο χώρο κατεδαφίζονται, τα υπόλοιπα όχι. Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη γενικά για όλα τα κτίσµατα και ο συντελεστής όγκου που καθορίζει το ύψος και τον αριθµό ορόφων. 5. Κατασκευή ηµοσίων Έργων 5.1 Γενικές Γνώσεις Ονοµάζουµε δηµόσιο έργο κάθε τεχνικό έργο συνδεόµενο µε το έδαφος - υπέδαφος - υποθαλάσσιο χώρο (πλωτές εξέδρες) εκτελούµενο από το ηµόσιο. Ως κύριο του έργου θα εννοούµε τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου. Ο κύριος του έργου αναθέτει σε εργοληπτικές εταιρίες το έργο, µε αυτεπιστασία για τα µικρά έργα ( ο ίδιος ο κύριος του έργου µελετά και κατασκευάζει το έργο, ήµος Αθηναίων, ΕΥ ΑΠ) ή µε σύµβαση έργου, το αναθέτει σε ανάδοχο έναντι εργολαβικού ανταλλάγµατος.

28 28 ιοικητική σύµβαση: οι όροι εν µέρει επιβάλλονται από τον ένα εκ των δυο συµβαλλόµενων. Αποφασίζουµε ότι θέλουµε στα πλαίσια της νοµιµότητας. Θέµα συµφωνίας αποτελεί εξάλλου και η ποινική ρήτρα που είναι η τιµωρία του υπερήµερου οφειλέτη. Στα δηµόσια έργα µε νόµο επιβάλλεται η ποινική ρήτρα. Καθορίζεται επίσης ο τρόπος πληρωµής του έργου. Η πληρωµή είναι συνήθως σταδιακή και κάθε φορά ελέγχονται αναδροµικά όλες οι προηγούµενες εργασίες και τα λεφτά που έχουν δοθεί. Σύµφωνα µε ειδική νοµοθεσία, για την εκτέλεση δηµοσίου έργου συντάσσεται διοικητική σύµβαση. Ο ειδικός νόµος αν είναι νεώτερος καταργεί τον παλαιότερο και υπερισχύει του γενικού. ηλαδή η τυχούσα σύµβαση µπορεί να καθορίζεται µεν από τον αστικό νόµο, όµως η σύµβαση έργου καθορίζεται από την ειδική νοµοθεσία δηµοσίων έργων. Αν όµως υπάρχει κενό στην ειδική νοµοθεσία πάω πάλι στη γενική. Για παράδειγµα για να αποφανθούµε τι γίνεται στην περίπτωση ανωτέρας βίας κατά την ειδική νοµοθεσία, πηγαίνουµε στο αστικό δίκαιο για να δούµε τι ορίζεται ως ανωτέρα βία. Εποµένως αν υπάρχει κενό στην ειδική νοµοθεσία δηµοσίων έργων, εφαρµόζεται αντ αυτής ο αστικός κώδικας και το διοικητικό δίκαιο. 5.2 Ο ρόλος της ΕΟΚ στα δηµόσια έργα Η ΕΟΚ λέει ρητά να µην υπάρχουν µονοπώλια και να µη γίνονται διακρίσεις µεταξύ των αναδόχων. Υπάρχουν οδηγίες της για τον προγραµµατισµό του έργου µε κατακύρωση διαγωνισµού, αλλά µετά δεν εµπλέκεται. Η κοινοτική νοµοθεσία αφορά το 1ο στάδιο αναθέσεως δηµοσίου έργου. Κατά συνέπεια, η νοµοθετική, εκτελεστική εξουσία καθώς και το δικαστικό όργανο έχουν τώρα ως εξής:

29 29 (κράτος): Βουλή Νοµοθετικό όργανο (ΕΟΚ): Συµβούλιο Υπουργών (κράτος): ικαστήρια, όπως τα αναλύσαµε στο κεφ3. ικαστικό όργανο (ΕΟΚ): Πρωτοδικείο, Ελεγκτικό Συνέδριο (οικονοµικά) Εκτελεστικό όργανο επιτροπή (κοµισιόν) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ασκεί έλεγχο στην επιτροπή και αποφασίζει για τον προϋπολογισµό. Αυτό µετά το Μάαστριχ άλλαξε αποκτώντας µεγαλύτερη δύναµη και επηρεάζοντας άµεσα την Ευρωπαϊκή πολιτική. Οι τοµείς που συµµετέχει πλέον είναι της κοινής άµυνας, της προστασίας περιβάλλοντος, κα. Οι κανονισµοί που εκδίδονται από την ΕΟΚ είναι αµέσου εφαρµογής. Οι πιο συνηθισµένες πράξεις είναι οι ντιρεκτίβες πχ να βάλεις αµόλυβδη σε 3-4 χρόνια. Είναι υποχρεωτικές ως προς το περιεχόµενό τους, αλλά όχι αµέσου εφαρµογής. ίνουν δηλαδή περιθώρια ώσπου να αλλάξει το εθνικό (το εκάστοτε) δίκαιο σε κοινοτικό. Μετά τη λήξη της προθεσµίας της οδηγίας η οδηγία ισχύει ως έχει ακόµα και αν το Κράτος δεν προσαρµόστηκε. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις που οι οδηγίες είναι άµεσης εφαρµογής. Έτσι από την ΕΟΚ έχουµε: 1. Κανονισµούς 2. οδηγίες (γενικά σε όλα τα µέλη - καθολικής ισχύος) 3. αποφάσεις (Υποχρεωτικές αλλά δίνεται προθεσµία και δεν έχουν καθολική ισχύ) 4. Συστάσεις (όχι δεσµευτικές) 5. Γνώµες

30 30 Ας υποθέσουµε ότι γίνεται καταγγελία για παραβίαση εκ µέρους ενός κράτους ακόµα και από πολίτη δίνεται προειδοποιητική επιστολή στον παραβάτη αν δε συµµορφωθεί ο παραβάτης (µε νόµους ή διατάξεις και όχι εγκυκλίους) τότε η Επιτροπή (κοµισιόν) του στέλνει µια αιτιολογηµένη γνώµη που απειλεί µε το ικαστήριο των Κοινοτήτων. Οι οδηγίες για τα δηµόσια έργα εφαρµόζονται αν το έργο είναι πάνω από ECU οπότε και ακολουθείται η ειδική κοινοτική νοµοθεσία. Το ποσό αυτό υπολογίζεται κάθε 2 χρόνια σε δραχµές βάση της ισοτιµίας που έχουν δραχµή και ECU. Σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση προσώπων είτε εργαζοµένων είτε υπηρεσιών είτε ακόµη για εγκατάσταση (εταιρίες, κλπ). Επίσης τονίζεται η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και προϊόντων. Παρατηρήσεις: Για τεχνικά έργα Πολιτικού Μηχανικού µε αυτοδύναµη λειτουργία και επιµέρους τεχνικές εργασίες ακολουθούνται οι οδηγίες για δηµόσια έργα της ΕΟΚ. Αν η ΕΟΚ χρηµατοδοτεί το έργο, τότε δεν ισχύει το φράγµα των ECU και εφαρµόζονται οι κοινοτικές οδηγίες. Εξαρτάται από τη φύση του φορέα το αν θα ακολουθήσουµε τις κοινοτικές οδηγίες. Πχ για παραγωγή - διανοµή ενέργειας ή για εταιρείες µεταφορών (Ολυµπιακή) δεν ακολουθούνται οι κοινοτικές οδηγίες. Εξαρτάται επίσης από τη φύση της συµβάσεως, γιατί για παραγωγή, διανοµή και µεταφορά ποσίµου ύδατος (ΕΥ ΑΠ) για βιολογικούς καθαρισµούς, κα εφαρµόζονται οι οδηγίες της ΕΟΚ, όπως επίσης και για στρατιωτικά έργα. Υπάρχουν τέλος και οι ειδικές διαδικασίες όµως διµερείς συµβάσεις για κάποιο έργο (παράδειγµα εµείς µε τη Ρωσία για το φυσικό Αέριο) στις οποίες δεν εφαρµόζονται οι κοινοτικές οδηγίες.

31 Εκτέλεση ηµοσίων Έργων Η εκτέλεση των.ε. περιλαµβάνει δυο φάσεις, τη µελέτη του έργου και την κατασκευή του. Οι µελετητές και οι κατασκευαστές για τα δηµόσια έργα δεν είναι το ίδιο πράγµα (πχ για ανέγερση κτιρίου η µελέτη και η κατασκευή γίνεται από τον ίδιο µηχανικό). Η µελέτη απαρτίζεται από τρία στάδια. Αρχικά είναι η προµελέτη, µετά η µελέτη και ύστερα η εφαρµογής. Γίνεται µετά τη δηµοπρασία, αν πρέπει φυσικά να δηµοπρατηθεί το έργο. Ο µεν κατασκευαστής σύµφωνα µε όσα έχουµε πει, είναι έµπορος γιατί αναλαµβάνει τον κίνδυνο κατασκευής σε ορισµένο χρόνο. Ο µελετητής όµως δεν είναι έµπορος. Ο κύριος του έργου είναι η αναθέτουσα αρχή, ο εργοδότης. Εδώ είναι το Ελληνικό δηµόσιο πχ για το µετρό Αθηνών. Ο φορέας είναι ο κατασκευαστής (πχ το Αττικό Μετρό ΑΕ). Μετά έχουµε τον ανάδοχο (πχ Ολυµπιακό Μετρό ΑΕ) την επιβλέπουσα υπηρεσία και την εποπτεύουσα υπηρεσία ή προϊστάµενη αρχή. Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση αυτεπιστασίας δεν υπάρχει ανάδοχος έργου. Ο τρόπος ανάθεσης δηµοσίων έργων δύναται να είναι: 1. ιαγωνισµός ιδεών 2. Αρχιτεκτονικός διαγωνισµός 3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος Στο διαγωνισµό ιδεών απλά λαµβάνονται υπόψη οι ιδέες των τεχνικών γραφείων. Τα διάφορα δηµόσια έργα χωρίζονται σε: - Κτιριακά - Λιµενικά - Κυκλοφοριακά - Τεχνικά - Ηλεκτροδοτικά, κα.

32 Αµοιβές Μηχανικού Ο µηχανικός κάνει την προµελέτη, την οριστική µελέτη και τη µελέτη εφαρµογής. Με υπουργική απόφαση επιλέγεται το γραφείο και υπογράφεται σύµβαση. Υπάρχει καταρχήν ο προϋπολογισµός υπηρεσίας - αρχικός προϋπολογισµός. Η αµοιβή του µηχανικού εξαρτάται από τη δυσκολία του έργου, το ύψος του προϋπολογισµού, κα. Ο προϋπολογισµός διέρχεται από τα παρακάτω στάδια: 1. Συµβατικός (σύµβαση) 2. Αναλυτικός (προµελέτη) 3. Τελικός (οριστική µελέτη) Αν το έργο υπερβεί το 40% του αναλυτικού προϋπολογισµού τότε έχουµε ποινικό αδίκηµα ενώ η ΕΟΚ δεν κάνει διαχωρισµό. Από τους προσφέροντας διαλέγω 5 και από τους 5 τον επικρατέστερο. Ο ανάδοχος δέχεται την ευθύνη της συµβάσεως. Όπως εξάλλου έχουµε πει, ένα έργο κατασκευάζεται µε διαγωνισµό ή αυτεπιστασία. (Εθνικό ίκαιο): α) ανοιχτός διαγωνισµός, β) προεκλογή (υποψήφιοι εργολήπτες), γ) απευθείας ανάθεση (αν δεν υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόµενοι ή αν λίγοι έχουν την τεχνογνωσία πχ για πυρηνικό αντιδραστήρα). (Κοινοτικό ίκαιο): α) Ανοιχτές διαδικασίες, β) Κλειστές διαδικασίες, γ) ιαπραγµατεύσεις (µε ή χωρίς δηµοσίευση). 5.5 ιακηρύξεις Πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουν: Ποιος είναι ο κύριος του έργου.

33 33 Τι έργο θα κατασκευαστεί Προϋπολογισµός έργου Να καλεί εργοληπτικές εταιρείες ανάλογα µε το είδος του έργου Η τάξη µιας εταιρείας εξαρτάται από το κεφάλαιό της και τον προϋπολογισµός της. Έχω 8 τάξεις και η πρώτη έχει κεφάλαιο. Οι πρώτες τρεις είναι προσωπικές, οι υπόλοιπες ΑΕ ή ΕΠΕ. Για µικρού προϋπολογισµού έργα καλούν µικρές εταιρείες, για µεγάλου µεγάλες και για πολύ µεγάλου κοινοπραξίες (πχ Μετρό). Αναφέρεις τα έργα που έχεις αναλάβει την τελευταία πενταετία και από εκεί γίνεται η κρίση στην ΕΟΚ. Συµβατικά τεύχη καλούµε τα τεύχη που έχουν µελέτες µε τεύχη δηµοπράτησης. Αν πάρω παραπάνω λεφτά από τον προϋπολογισµό τότε έχω αρνητικές τιµές και αν αυτό δεν προβλέπεται, είναι παράνοµο. Το να έχω αρνητικές τιµές σηµαίνει να δηλώσω ότι χρειάζονται παραπάνω λεφτά από αυτά που αναγράφονται στη διακήρυξη. Το σύστηµα µελέτη - κατασκευή δε γίνεται σε δυο φάσεις και θέλω εταιρία που να εκπονήσει και µελέτη και κατασκευή. Αν το έργο είναι πάνω από ECU τότε το αναλαµβάνει η ΕΟΚ και δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα ευρωπαϊκής κοινότητας. Η κοινότητα τότε απαιτεί κατά το στάδιο του σχεδιασµού του έργου προκαταρκτική δηµοσίευση στην εφηµερίδα ευρωπαϊκής κοινότητας. Επίσης απαιτεί γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού (γιατί το ανέθεσες σ αυτόν και όχι στον άλλο, κλπ). Αν ο κύριος του έργου ακυρώσει το διαγωνισµό πρέπει να το ανακοινώσει. Ο µετέχων εργολήπτης δύναται να προσβάλλει τις διοικητικές πράξεις (πχ κατοχύρωση ανάθεσης). Ο εργολήπτης πρέπει να προσκοµίσει έγγραφο καλής εκτέλεσης και υπογράφει σύµβαση. Αν δε γίνει καλή εκτέλεση γίνεται έκπτωτος, χάνει το έργο και δίνει αποζηµιώσεις.

34 34 Επιστρέφεται το 5 ως 10% του προϋπολογισµού του έργου ως εγγύηση καλής θέλησης αρχίζοντας από την προπαραλαβή και ολοκληρώνοντας στην οριστική παραλαβή. Υπάρχει συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών που είναι δεσµευτικό για ανάδοχο και κύριο έργου. Αν ο ανάδοχος καθυστερεί και είναι υπερήµερος (φταίει) τότε: α) πληρώνει ποινικές ρήτρες, β) πληρώνει θετική και αποθετική ζηµιά στον κύριο του έργου. Ας υποθέσουµε ότι η παράδοση ενός ξενοδοχείου ήταν να γίνει στις 30/4 και γίνεται στις 30/9. Τότε ο κύριος του έργου δικαιούται αποζηµίωση για τους υπαλλήλους που πλήρωσε και για τα λεφτά που έχασε µη νοικιάζοντας το ξενοδοχείο (αποθετική ζηµιά). Η προθεσµία διακρίνεται σε αποκλειστική (η ποινική ρήτρα καταπίπτει) και σε ενδεικτική (η ποινική ρήτρα συµψηφίζεται). Προκειµένου να πληρωθώ µετρώ τι έχω κατασκευάσει. Κάνω το λογαριασµό σύµφωνα µε τις τιµές του υπουργείου, το οποίο τις ανανεώνει κάθε τρεις µήνες, προσθέτοντας τα απρόβλεπτα, τα ποσοστά µου επί του εργολαβικού κέρδους και την αναθεώρηση των τιµών. Ο κύριος του έργου τα πιστοποιεί και εκδίδει την πληρωµή. Αν δε δεχτεί υποβάλλω ένσταση στην διευθύνουσα υπηρεσία. Αν και πάλι δε µε πληρώνουν, κάνω ένσταση στην επιβλέπουσα υπηρεσία αν δε µε πληρώνει η διευθύνουσα υπηρεσία. Κάνω αίτηση θεραπείας και τέλος προσφεύγω στο δικαστήριο.

35 35 Απαντήστε µε ΝΑΙ ή ΟΧΙ τις παρακάτω ερωτήσεις 1) Απαγορεύεται η σύστασις δουλειών σύµφωνα µε το νέο ΓΟΚ. (ΝΑΙ) 2) Το ενεργό οικοδοµικό τετράγωνο είναι µια µορφή αναπλάσεως. (ΝΑΙ) 3) Η µεταφορά του συντελεστή δόµησης µπορεί να επιβληθεί από το κράτος. (ΟΧΙ) 4) Επιτρέπεται η προσαύξηση ύψους λόγω πυλωτής ή κατασκευής χώρου σταθµεύσεως. (ΟΧΙ) 5) Απαγορεύεται η τεχνητή αλλοίωση του εδάφους περισσότερο από 1,5µ. ή λιγότερο από τη φυσική του στάθµη. (ΝΑΙ) 6) Το κτίριο µπορεί να τοποθετηθεί ελεύθερα µέσα στο οικόπεδο. (ΝΑΙ) 7) Η πυλωτή προσµετράται στον συντελεστή δόµησης. (ΟΧΙ) 8) Για την τροποποίηση της χρήσης ενός κτιρίου αρκεί ενηµέρωση του φακέλου. (ΟΧΙ) 9) Ρυµοτοµική γραµµή είναι το όριο του οικοδοµικού τετραγώνου µε τον κοινόχρηστο χώρο. (ΝΑΙ) 10) Η απαλλοτρίωση συντελείται µε την έκδοση της υπουργικής απόφασης που χαρακτηρίζει το χώρο ως κοινόχρηστο. (ΝΑΙ) 11) Η εκτέλεση των δηµοσίων έργων ρυθµίζεται µόνον από την ειδική γι αυτά νοµοθεσία και τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. (ΝΑΙ) 12) Οι γενικές αρχές του δικαίου εφαρµόζονται και κατά την εκτέλεση των δηµοσίων έργων. (ΝΑΙ) 13) Τα δηµόσια έργα εκτελούνται πάντα µετά από δηµόσιο διαγωνισµό της διακηρύξεως. (ΟΧΙ) 14) Οι σχετικές κοινοτικές οδηγίες εφαρµόζονται σε όλα τα δηµόσια έργα άνω των ECU. (ΝΑΙ) 15) Το πρώτο στάδιο της εκτελέσεως ενός δηµόσιου έργου είναι η µελέτη, το δεύτερο η κατασκευή. (ΝΑΙ) 16) Η διακήρυξη και τα συµβατικά τεύχη περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την κατασκευή έργου και δεσµεύουν την αναθέτουσα αρχή και τους διαγωνιζοµένους. (ΝΑΙ)

36 36 17) Η υποβολή προσφοράς πρέπει να γίνεται πάντα αυτοπροσώπως από τον διαγωνιζόµενο. (ΟΧΙ) 18) Οι τµηµατικές προθεσµίες διακρίνονται σε αποκλειστικές και ενδεικτικές. (ΟΧΙ) 19) Ο υπερήµερος ανάδοχος υποχρεούται να πληρώνει στον κύριο του έργου ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστερήσεως και αποζηµιώσεως. (ΝΑΙ) 20) Σε περίπτωση καθυστερήσεως του κυρίου του έργου ο ανάδοχος έχει δικαίωµα να κάνει αµέσως δήλωση διακοπής εργασιών. (ΟΧΙ) 21) Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. (ΝΑΙ) 22) Όλοι οι κανόνες του δικαίου είναι υποχρεωτικής εφαρµογής (δηµοσίας τάξεως). (ΟΧΙ) 23) Η ισχύς των νόµων αρχίζει πάντα από την ηµέρα δηµοσιεύσεώς τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. (ΟΧΙ) 24) Το κράτος είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. (ΝΑΙ) 25) Το προσύµφωνο υπόκειται στον τύπο της συµβάσεως που προσυµφωνείται ότι θα καταρτισθεί. (ΝΑΙ)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώµατα, αυτά είναι π.χ. το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης.

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώµατα, αυτά είναι π.χ. το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ ιοικητική δικονοµία: σύνολο κανόνων δικαίου που βοηθούν στην επίλυση διοικητικών διαφορών που πηγάζουν από τις διοικητικές πράξεις και εξετάζει την αρµοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1.Έννοια της ιδιοκτησίας 6 2.Περιεχόµενο των δικαιωµάτων επί της ιδιοκτησίας 7 α. ιατήρηση της ιδιοκτησίας 7 β. Συντήρηση της ιδιοκτησίας 7 γ. Χρήση και κάρπωση της ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες»

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Το ίκαιο Εκτέλεσης των ημοσίων Έργων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κων/νος Παπαδηµητρίου Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Απόφοιτος Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης Α. Ορολογία/Αποσαφήνιση εννοιών: ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ 1. Γενικές νοµικές έννοιες Κατά τη σύνταξη των πράξεων εφαρµογής, ερχόµαστε σε επαφή µε θέµατα κυριότητας. Χωρίς να θεωρηθεί ότι «µπαίνουµε σε ξένα χωράφια» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053

Πτυχιακή Εργασία. Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053 Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (Μ.Σ.Δ.) Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Ζέρβα Άννα-Μαρία. Οι Πολεοδομικοι Περιορισμοί της Ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα

Προπτυχιακή Εργασία. Ζέρβα Άννα-Μαρία. Οι Πολεοδομικοι Περιορισμοί της Ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα Προπτυχιακή Εργασία Ζέρβα Άννα-Μαρία Οι Πολεοδομικοι Περιορισμοί της Ιδιοκτησίας Περιεχόμενα Πρόλογος Εισαγωγή Κεφάλαιο Ά : «Ιδιοκτησία Μια πρώτη προσέγγιση στον Α17 του Συντάγματος» Κεφάλαιο Β : «Πολεοδομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πανεπιστηµιακές παραδόσεις στις Γενικές Αρχές του Αστικού ικαίου Μάθηµα: Εµπορικό ίκαιο ιδάσκων: Βασίλης Τουντόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.- Εισαγωγή Το ηµοσιονοµικό ίκαιο αποτελεί τον κλάδο του δικαίου που έχει ως αντικείµενο έρευνας και επιστηµονικής επεξεργασίας τη δηµοσιονοµική νοµοθεσία, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, Α.Μ: 9418 ΠΑΡΘΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Α.Μ: 8858 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 23-6--12 Σελίδα 1 από 74

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 23-6--12 Σελίδα 1 από 74 120623 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες»

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Η Ανάθεση των ημοσίων Έργων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣ:ΟΣΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ.ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ. (#µότο_ µαθήµατος)

ΟΥΣΙΑΣ:ΟΣΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ.ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ. (#µότο_ µαθήµατος) ΟΥΣΙΑΣ:ΟΣΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ.ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ. (#µότο_ µαθήµατος) Συµβουλή: παρακολουθήστε το πρώτο µάθηµα Λαζαράτου (για να πάρετε µία ιδέα της τρέλας του και όταν ολοκληρώσει και το 45 του Π 18/89

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Ν. Ο. Π. Ε.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Ν. Ο. Π. Ε. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Ν. Ο. Π. Ε. Τµήµα Νοµικής Σύνθεση ηµοσίου ικαίου Α Κλιµάκιο: Α Ε, Ο, Υ, Φ, Ψ, Ω. ιδάσκοντες: καθηγητής Α. ηµητρόπουλος καθηγητής Σ. Φλογαίτης λέκτωρ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Κοσμάς Παξινός

Επιβλέπων καθηγητής: Κοσμάς Παξινός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Χρηματοδότηση Ακινήτων μέσω του Real Estate. Περιοχή Μελέτης : Δήμος Ηρακλείου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Αλεξάκης

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57 120219 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57 120219 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa-Institut, Universität des

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εισήγησης

Περιεχόμενα Εισήγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Συμβάσεις Μελετών ημοσίων Έργων και Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Χειµώνας 2010 ελτίο Eνηµερωτικό Περιεχόµενα Εν συντοµία Πρόσφατη Νοµοθεσία Νοµολογιακή Ενηµέρωση Θέµατα Εµπορικού ικαίου Θέµατα Εργατικού ικαίου

Χειµώνας 2010 ελτίο Eνηµερωτικό Περιεχόµενα Εν συντοµία Πρόσφατη Νοµοθεσία Νοµολογιακή Ενηµέρωση Θέµατα Εµπορικού ικαίου Θέµατα Εργατικού ικαίου Eνηµερωτικό ελτίο Περιεχόµενα Εν συντοµία 2 Πρόσφατη Νοµοθεσία 4 Νοµολογιακή Ενηµέρωση 8 Θέµατα Εµπορικού ικαίου 12 Θέµατα Εργατικού ικαίου 27 Ρυθµιστικά θέµατα 29 ικαστική Επίλυση ιαφορών 34 Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ÔÌÔıÂÙÈÎ, ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ Î È ÔÚÁ ÓˆÙÈÎ appleúôù ÛÂÈ

ÔÌÔıÂÙÈÎ, ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ Î È ÔÚÁ ÓˆÙÈÎ appleúôù ÛÂÈ Â ÔÚÈÛÌ ÓÂ appleâúèappleùòûâè ÙÔ ÈÛ ÔÓ ÓÔÌÈÎfi Î ıâûùò appleú appleâè Ó ÌÂÙ ÏËıÂ Î È Ó Û ÌappleÏËÚˆıÂ ÌÂ Ó Â È Ù ÍÂÈ. Â ÏÏÂ appleâúèappleùòûâè ÚÂÈ ÂÙ È ÂÎÛ Á ÚÔÓÈÛÌfi ÙË ÈÔÈÎËÙÈÎ appleú ÎÙÈÎ. ÔÌÔıÂÙÈÎ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αυθαίρετες κατασκευές ορίζονται µε το άρθ-22 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2831/00, το οποίο προβλέπει ότι:

Οι Αυθαίρετες κατασκευές ορίζονται µε το άρθ-22 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2831/00, το οποίο προβλέπει ότι: ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΩΝ & ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Οι Αυθαίρετες κατασκευές ορίζονται µε το άρθ-22 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2831/00, το οποίο προβλέπει ότι: «Κάθε κατασκευή που εκτελείται α) χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση των προσωπικών εταιρειών. Περιγράφει σε γενικές γραμμές τους κανόνες που ισχύουν για τις προσωπικές εταιρείες, αναλύοντας τα είδη των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA Οκτώβριος 2012 Ο παρών Οδηγός αποσκοπεί στο να παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών

Διαβάστε περισσότερα