ΘΕΩΡΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΩΡΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 1 Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΘΕΩΡΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996

2 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καλύπτουν πλήρως το µάθηµα των Στοιχείων ικαίου του Γενικού Τµήµατος. Το φυλλάδιο αυτό είναι ένα από τη σειρά που καλύπτει τα µαθήµατα του Γενικού Τµήµατος. Σκοπός των σηµειώσεων αυτών είναι να δοθούν µε σαφήνεια και απλότητα όλες οι έννοιες και οι εφαρµογές όπως αυτές διδάσκονται στο µάθηµα αυτό, διατηρώντας όµως παράλληλα την επιστηµονική αυστηρότητα και ευκρίνεια που πρέπει να διέπει τέτοιες προσπάθειες. Το φυλλάδιο έχει χωριστεί σε δυο µέρη. Στο πρώτο, παρατίθενται οι σηµειώσεις εκ των παραδόσεων του µαθήµατος, µε αναλυτικά σχόλια και σαφή διατύπωση. Στο δεύτερο µέρος, απαντώνται πολλές ερωτήσεις του µαθήµατος, οι οποίες φυσικά αποτελούν παλαιότερα θέµατα. Όλα τα θέµατα και οι απαντήσεις των, προέρχονται από παραδόσεις του µαθήµατος και φροντίστηκε να υπάρχει οµοιογένεια στην έκφραση καθώς και στη διατύπωση για να µην δηµιουργείται πρόβληµα στους αναγνώστες. Τέλος η συγγραφική οµάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κ. Π. Νικολακόπουλο που της εµπιστεύθηκε την εργασία αυτή καθώς και εσάς που προτιµήσατε τις σηµειώσεις αυτές για τη µελέτη σας και ταυτόχρονα να εγγυηθεί την ορθότητα και αρτιότητά των. Φ. Φωτόπουλος Α. Χαραλαµπάκης

3 3 Περιεχόµενα Πρόλογος... 2 Περιεχόµενα... 3 Στοιχεία ικαίου: Σηµειώσεις Εκ Των Παραδόσεων ηµόσιο ίκαιο Συνταγµατικό ίκαιο ιοικητικό ίκαιο ιεθνές ίκαιο Ποινικό ίκαιο ικονοµικό ίκαιο Εκκλησιαστικό ίκαιο Εργατικό ίκαιο Κοινωνικό ίκαιο Ιδιωτικό ίκαιο Αστικό ίκαιο Ιδιωτικό ιεθνές ίκαιο (Ι ) Γενικές Αρχές Εµπράγµατο ίκαιο Ενοχικό ίκαιο Οικογενειακό ίκαιο Κληρονοµικό ίκαιο Εµπορικό ίκαιο Έµπορος - Εµπορικές Πράξεις Εµπορικές Εταιρείες Ιδιωτικό Ναυτικό ίκαιο ικαστήρια Πολιτικά ικαστήρια ιοικητικά ικαστήρια Ποινικά ικαστήρια Πολεοδοµικό ίκαιο...21

4 4 4.1 Χωροταξία Πολεοδοµία Επεµβατική Πολεοδοµία Ελληνική Πολεοδοµική Νοµοθεσία Πολεοδοµική Μελέτη Έκδοση Άδειας Οικοδοµής Συνέπειες Για αυθαίρετα Κατασκευή ηµοσίων Έργων Γενικές Γνώσεις Ο ρόλος της ΕΟΚ στα δηµόσια έργα Εκτέλεση ηµοσίων Έργων Αµοιβές Μηχανικού ιακηρύξεις...32 Απαντήστε µε ΝΑΙ ή ΟΧΙ τις παρακάτω ερωτήσεις... 35

5 5 Στοιχεία ικαίου: Σηµειώσεις Εκ Των Παραδόσεων ίκαιο είναι κανόνες οι οποίοι επιβάλλουν µια συµπεριφορά σε ένα λαό οργανωµένο σε κοινωνία σε κάποιο τόπο σε συγκεκριµένο χρόνο. ιακρίνεται σε προφορικό και γραπτό. Οι κανόνες δικαίου ξεχωρίζουν από τους κανόνες ηθικής γιατί χαρακτηριστικό τους είναι ο εξαναγκασµός. Προέλευση αυτού είναι το Ρωµαϊκό δίκαιο Ιουστινιάνειος κώδικας Ελληνορωµαϊκό δίκαιο. Η Αγγλία δεν έχει γραπτό σύνταγµα. Έχει άγραφους κανόνες δικαίου επηρεασµένους από τα εθιµοτυπικά και τη νοµοθεσία. Το δίκαιο διακρίνεται σε δηµόσιο και ιδιωτικό. Το δηµόσιο ασχολείται µε δηµόσιες υπηρεσίες το δε ιδιωτικό µε ιδιώτες. 1. ηµόσιο ίκαιο 1.1 Συνταγµατικό ίκαιο Αναφέρει τη µορφή, τα όργανα και τις λειτουργίες του πολιτεύµατος. Η εξουσία διακρίνεται σε νοµοθετική, δικαστική και εκτελεστική. Νοµοθετική εξουσία στην Ελλάδα είναι η βουλή, η οποία ψηφίζει τους νόµους. Τα διατάγµατα εκδίδονται. Το νοµοσχέδιο που κατατίθεται όταν γίνεται δεκτό επί της αρχής, µελετάται κατά άρθρο. Οι διάφορες (πιθανές) τροπολογίες αλλάζουν το νοµοσχέδιο. Αυτό στο τέλος υπογράφεται από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας και από

6 6 τον αρµόδιο υπουργό και µετά εκδίδεται στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως. Ισχύει µετά από 10 µέρες, εκτός αν αναφέρει ότι ισχύει από την ηµέρα εκδόσεώς του. Εκτελεστική εξουσία. Η συνταγµατικότητα των νόµων ελέγχεται έµµεσα από τα δικαστήρια. Οι διοικητικές πράξεις προσβάλλονται από τα διοικητικά δικαστήρια ή το συµβούλιο επικρατείας. Ένας νόµος που ψηφίστηκε, επέτρεψε τη δόµηση του σχήµατος. Ο νόµος κρίθηκε αντισυνταγµατικός γιατί επέφερε άνιση µεταχείριση, προσβάλλει τους κανόνες περιβάλλοντος, δεν έχει επαρκή φωτισµό και αερισµό, κτλ. Ο νόµος αυτός που κρίθηκε αντισυνταγµατικός από το Συµβούλιο της Επικρατείας πρέπει να τροποποιηθεί. Η εκτελεστική εξουσία είναι η διοίκηση και η κυβέρνηση. Τα προεδρικά διατάγµατα προτείνονται και συντάσσονται από τον αρµόδιο υπουργό και µετά πηγαίνουν για έλεγχο νοµιµότητας και εγκυρότητας στο ΣτΕ. Τα προεδρικά διατάγµατα τα οποία είναι διοικητικές πράξεις δηµιουργούν κανόνες δικαίου. Από την κυβέρνηση έχουµε: Υπουργικές αποφάσεις Νοµαρχιακές αποφάσεις Εγκυκλίους (αφορούν τους υπαλλήλους και τους δίνουν οδηγίες). ικαστική εξουσία. Έχουµε τα εξής διατάγµατα: εκτελεστικά, κατ εξουσιοδότηση και οργανωτικά. Το σύνταγµα είναι αυστηρό, δηλαδή οι συνταγµατικές διατάξεις περί πολιτεύµατος δεν αναθεωρούνται και αλλάζουν µόνο µε δηµοψήφισµα ή πραξικόπηµα. Για να αναθεωρηθούν οι υπόλοιπες συνταγµατικές διατάξεις πρέπει να ορισθεί από τη Βουλή ότι η επόµενη θα αναθεωρήσει το σύνταγµα. Έπειτα πρέπει να διαλυθεί η Βουλή, να γίνουν εκλογές και η νέα αναθεωρητική Βουλή να αναθεωρήσει το Σύνταγµα. Τα ατοµικά δικαιώµατα προστατεύονται από το Σύνταγµα.

7 7 1.2 ιοικητικό ίκαιο Έχουµε τις λεγόµενες διοικητικές πράξεις (όπως οι ληξιαρχικές, κτλ). Εδώ υπάγονται τα δικαιώµατα που έχει ο πολίτης έναντι κακής διοικήσεως. Οι διοικητικές πράξεις είναι πάντα γραπτές. Οι σχέσεις µε άλλα λόγια πολίτη - ιοικήσεως αποτελούν το διοικητικό δίκαιο. Όλες οι διοικητικές πράξεις που είναι επαχθείς για τους διοικούµενους πρέπει να δικαιολογούνται. ικαίωµα προσφυγής στα δικαστήρια κατά του κράτους υπάρχει για τον κάθε πολίτη. Το Συµβούλιο της Επικρατείας ασκεί τον προληπτικό έλεγχο των προεδρικών διαταγµάτων. 1.3 ιεθνές ίκαιο Πρόκειται για ιδιόµορφους κανόνες δικαίου που ορίζουν τις σχέσεις µεταξύ κρατών και µεταξύ κράτους και διεθνών οργανισµών. Προϊόντα τους είναι οι διεθνείς συµβάσεις. Οι διεθνείς συµβάσεις µετατρέπονται σε εσωτερικό δίκαιο. Στη Βουλή συζητείται επί της αρχής και ψηφίζεται ως νόµος, δηµοσιεύεται δε στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει δυνατότητα εξαναγκασµού, ισχύει η αρχή της αµοιβαιότητας. ΕΟΚ: νοµοθετική εξουσία - συµβούλιο υπουργείου αποφασίζει και εκδίδει πράξεις άµεσης εφαρµογής (κοµισιόν = επιτροπή). ίκαιο Πολέµου: ( ίκαιο αιχµαλώτων πολέµου). Σε εµφύλιους πολέµους δεν εφαρµόζεται το δίκαιο των αιχµαλώτων. Επίσης δεν εφαρµόζεται στους ακήρυκτους πολέµους.

8 8 1.4 Ποινικό ίκαιο Σ αυτό υπάγονται τα ποινικά αδικήµατα και οι ποινικοί εξαναγκασµοί. Το ποινικό δίκαιο περιγράφει την αντικειµενική αλλά και την υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος.(ψυχολογική σχέση κλπ.)τα αδικήµατα χωρίζονται σε πταίσµατα, πληµµελήµατα και κακουργήµατα (ειδεχθή κακουργήµατα),ενώ γίνεται και διάκριση µεταξύ ελαφράς και βαριάς αµέλειας. Τέλος πρέπει να σηµειώσουµε ότι δεν υπάρχει έγκληµα αν δεν προβλέπεται από το Νόµο. 1.5 ικονοµικό ίκαιο Υπάγονται οι κανόνες που ορίζουν τον τρόπο απονοµής της δικαιοσύνης και λειτουργίας των δικαστηρίων. Ο κώδικας διοικητικής δικονοµίας αφορά τα διοικητικά δικαστήρια που επιλύουν διαφορές µεταξύ πολιτών και κράτους. Ο κώδικας ποινικής δικονοµίας αφορά τα δικαστήρια που δικάζουν ποινικά αδικήµατα. Σ αυτά υποβάλλεται µήνυση και ζητείται τιµωρία του δράστη. Ο κώδικας πολιτικής δικονοµίας είναι σχετικός µε τα πολιτικά δικαστήρια. Σ αυτά, γίνονται αγωγές ζητώντας αποζηµίωση ή αποκατάσταση στην προηγούµενη κατάσταση. Στα εργατικά ατυχήµατα η ευθύνη του Μηχανικού είναι αντικειµενική. Αν ήταν υποκειµενική θα έπρεπε να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος, αλλά τώρα είναι εξ ορισµού ο υπεύθυνος. 1.6 Εκκλησιαστικό ίκαιο Η εκκλησία είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. (ΝΠ ) δηλαδή εκπληρώνει ένα δηµόσιο σκοπό (πχ κρατεί σύνολο προσώπων που παρέχουν

9 9 υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση δηµοσίου συµφέροντος) και υπάγεται στους κανόνες της πολιτείας. Υπάρχουν επίσης και ΝΠΙ (νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου) τα οποία δύναται να είναι κερδοσκοπικού (σωµατείο, εταιρία αστικού δικαίου) ή µη(εταιρία εµπορικού δικαίου) χαρακτήρα. 1.7 Εργατικό ίκαιο Αυτό είναι µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου. Σε αυτό ανήκει για παράδειγµα η συλλογική σύµβαση εργασίας που ορίζει τους µισθούς, τις αργίες κτλ των εργαζοµένων. Επίσης ανήκει η σύµβαση έργου κατά την οποία ο εργοδότης αναθέτει στον ανάδοχο την κατασκευή κάποιου έργου. Στη σύµβαση έργου δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση, δώρα, κτλ. 1.8 Κοινωνικό ίκαιο Χωρίζεται σε δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Είναι διεθνές δίκαιο αλλά τα αρµόδια όργανα έχουν νοµοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία. (εσωτερικό δίκαιο). 2. Ιδιωτικό ίκαιο 2.1 Αστικό ίκαιο Είναι οι κανόνες δικαίου που διέπουν τις σχέσεις µεταξύ των πολιτών. Το αστικό δίκαιο (αστικός κώδικας) διαιρείται σε υποκατηγορίες.

10 Ιδιωτικό ιεθνές ίκαιο (Ι ) Είναι κανόνες δικαίου που ορίζουν τις σχέσεις των πολιτών διαφόρων κρατών µεταξύ τους. Για τις συµβάσεις που αφορούν ακίνητα τονίζεται ότι ισχύουν αυτές που ισχύουν στον τόπο που βρίσκεται το ακίνητο Γενικές Αρχές Εµπεριέχεται η ικανότητα για δικαιοπραξία. Η δικαιοπραξία µπορεί να είναι µονοµερής όπως είναι η διαθήκη ή διµερής όπως είναι ο γάµος. Οι διάφορες συναλλαγές µπορεί να είναι καλόπιστες και όταν η σύµβαση είναι προϊόν απάτης, πλάνης ή απειλής τότε είναι άκυρη. Παράδειγµα. Ο γάµος είναι µια διµερής σύµβαση αν είναι προϊόν πλάνης ή απάτης δηλαδή παντρεύτηκε κάποιος µεθυσµένος διαλύεται η σύµβαση (διαζύγιο). Η σύµβαση βασίζεται στην καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Κατάχρηση του δικαιώµατος µπορεί να γίνει σε διάφορες περιπτώσεις. Επιχειρείται η εξυγίανση - αναδιαµόρφωση ενός χώρου (ανάπλαση) και κάποιος µε µικρό ποσοστό επί της γης διαφωνεί µε τους υπολοίπους κατοίκους της πολυκατοικίας που υπάρχει στο συγκεκριµένο χώρο και έτσι δεν µπορεί να γίνει ανάπλαση. Το ίδιο µπορεί να γίνει αν επιχειρηθούν επισκευές και κάποιος αρνηθεί. Πληρεξουσιότητα: είναι η εντολή που δίνει αυτός που χορηγεί την πληρεξουσιότητα στον πληρεξούσιο, να ενεργήσει εν ονόµατι αυτού και για λογαριασµό του.

11 11 Ποινική ρήτρα: είναι η ποινή που επιβάλλεται στον υπερήµερο οφειλέτη. Με τον όρο υπερήµερο εννοούµε αυτόν που ανέλαβε κάποιο έργο, το καθυστερεί και φταίει γι αυτό. Είναι ανεξάρτητη από τυχόν άλλες αποζηµιώσεις. Αρραβώνας: είναι ένα είδος συµφωνίας το οποίο αν δεν τηρηθεί υπάρχει ποινική ρήτρα και για τις δυο πλευρές. Προσύµφωνο: συµφωνία ότι θα γίνει µια σύµβαση. Αν η σύµβαση δε γίνει και έχει γίνει το προσύµφωνο µε συµβολαιογραφική πράξη, τότε τα χρήµατα επιστρέφονται σ αυτόν που έχει δίκιο. χάνουµε. Αποθετική ζηµιά: ονοµάζεται το ποσό που θα κερδίζαµε αλλά τελικά το Παραγραφή: είναι το φαινόµενο της διαγραφής της µη δυνατότητας διεκδίκησης των αξιώσεών µας µε την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήµατος από τη στιγµή που πραγµατοποιήθηκε το συµβάν. Πχ για το πέσιµο κτιρίου µπορεί να φταίει ο µηχανικός, αλλά αν το έκτισε πριν 25 χρόνια, δεν µπορούµε να τον κατηγορήσουµε γι αυτό Εµπράγµατο ίκαιο Περιέχει τους κανόνες που αφορούν τις σχέσεις των προσώπων µε τα πράγµατα. Ονοµάζουµε κυριότητα το απόλυτο δικαίωµα πάνω σε ένα κινητό ή ακίνητο πράγµα. Η κυριότητα µαζί µε τις δουλείες και την εµπράγµατη ασφάλεια αποτελούν αντικείµενο του εµπράγµατου δικαίου. Εµπράγµατο δικαίωµα µπορεί να είναι το αντικείµενο (τα πράγµατα) ή το υποκείµενο (τα άτοµα). Καλούµε Σ το συντελεστή δόµησης, Κ την κάλυψη, ΣΟ το συντελεστή όγκου και ΜΕΥ το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος. Είναι σαφές ότι κανένας δε µπορεί να χάσει

12 12 την περιουσία του παρά µόνο µε απαλλοτρίωση. Η απαλλοτρίωση πρέπει να γίνει για λόγους κοινής ωφελείας και πρέπει να υπάρξει κάποια αποζηµίωση. Αν η αποζηµίωση δε συµφωνηθεί µεταξύ των ενδιαφεροµένων, ορίζεται από το πολιτικό δικαστήριο το οποίο ορίζει την τιµή µονάδος. Απαιτείται η κατάθεση της αποζηµίωσης στο ταµείο Παρακαταθηκών και δανείων. Η κυριότητα µπορεί να αποκτηθεί: α) µε σύµβαση β) µε διάταξη τελικής θέλησης (διαθήκη) γ) µε χρησικτησία Ο νοµέας µπορεί να είναι καλόπιστος ή κακόπιστος. Για παράδειγµα µπορούµε να αποκτήσουµε ένα οικόπεδο µε χρησικτησία µε πάροδο 10 χρόνων από καλόπιστο νοµέα ή µε την πάροδο 20 χρόνων από κακόπιστο νοµέα. Γενικά, πρέπει να υπάρχουν διακατοχικές πράξεις ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος χρησικτησίας. Σηµειώνεται ότι για τα κινητά η χρησικτησία είναι 3 χρόνια για καλόπιστο νοµέα. Συγκυριότητα ονοµάζεται η εξ αδιαιρέτου κυριότητα. Ότι χτίζεται πάνω στο έδαφος ανήκει στον κύριο του εδάφους. Η αντιπαροχή σηµαίνει ότι µπορεί ο µηχανικός να κτίσει µια πολυκατοικία στον κύριο του οικοπέδου και να µην αµειφθεί µε χρήµατα, αλλά ανάλογα µε τη συµφωνία να πάρει ως αµοιβή µέρος της πολυκατοικίας. Αν ο µηχανικός δεν εγγυηθεί τον προϋπολογισµό τότε οι ανατιµήσεις δεν τον επιβαρύνουν. Οριζόντια ιδιοκτησία είναι η κατ όροφο ιδιοκτησία. Γεννήθηκε από την ανάγκη εξοικονόµησης κατοικίας εξ αιτίας της αυξήσεως του πληθυσµού. Η ανέγερση των πολυκατοικιών γινόταν είτε από τον ίδιο τον κύριο του ακινήτου, είτε παραχωρούσε αυτός το δικαίωµα προσθέσεως και άλλων ορόφων σε τρίτους µετά από συµφωνία µεταξύ τους. Ο κύριος του ορόφου ή του διαµερίσµατος είναι αυτοδικαίως συγκύριος εξ αδιαιρέτου κατά ανάλογη µερίδα στα κοινόκτητα µέρη του ακινήτου όπως είναι το έδαφος, τα θεµέλια, οι πρωτότοιχοι, η στέγη, κτλ.

13 13 ιακρίνουµε δυο είδη ζηµιών, τη θετική που όταν ζηµιώνοµαι και άρα χάνω, πληρώνω και την αποθετική που είναι η περίπτωση να κερδίσω κάποιο ποσό, αλλά τελικά το χάνω. Το εµπράγµατο δίκαιο έχει να κάνει µε τη γη. Ακίνητο θεωρούµε ό,τι συνδέεται µε το έδαφος, κινητά τα υπόλοιπα. Το σύνταγµα λέει πως δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση του δικαιώµατος κυριότητας και επιβάλλει ένα συντελεστή δόµησης. Αν ένα οικόπεδο των 200m 2 έχει συντελεστή δόµησης 2, τότε µπορώ να χτίσω 2*200=400 m 2. Πρέπει όµως ταυτόχρονα να ληφθεί υπόψη το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος καθώς και ο συντελεστής όγκου. Η ιδιοκτησία πρέπει να εξυπηρετεί και το κοινωνικό συµφέρον. ηλαδή να κάνουµε υπόγεια τούνελ κάτω από κάποια ιδιοκτησία. Το δηµόσιο δε δίνει αποζηµιώσεις αν βλάψει επουσιωδώς την ιδιοκτησία. Απαλλοτρίωση: γίνεται από το ταµείο παρακαταθηκών και δανείων. Χρησικτησία: κάποιος έχει τη χρήση ενός κινητού ή ακινήτου και πιστεύει ότι είναι δικό του. Αν σωστά το πιστεύει τότε είναι καλόπιστος νοµέας, αν εσφαλµένα, κακόπιστος. Για παράδειγµα αν ο ένας αδελφός χρησιµοποιεί όλα τα χωράφια που κληρονόµησαν τρία αδέλφια εξ αδιαιρέτου, µπορεί να θελήσει να τα κάνει δικά του. Αυτό µπορεί να γίνει µε την πάροδο 10 ετών. (Για κινητά µετά από 3 χρόνια). Αν όµως εµφανιστεί νόθος, τότε δεν παίρνει τίποτα. Συγκυριότητα: Ονοµάζεται η εξ αδιαιρέτου κυριότητα (πχ πολυκατοικίες). Ότι χτίζεται πάνω στο έδαφος ανήκει στον κύριο του εδάφους. Για παράδειγµα σε µια πενταόροφη πολυκατοικία, κάθε ένας ιδιοκτήτης διαµερίσµατος έχει δικαίωµα κυριότητας στη διαιρετή ιδιοκτησία και συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο (ανήκει και στους πέντε χωρίς να µπορεί να διαιρεθεί σε πέντε µέρη) και στους κοινόχρηστους χώρους (σκάλες, όψεις, σκελετός, ταράτσες, κτλ). >> Για την κατασκευή κάποιου έργου γίνεται πολλές φορές εγγύηση του προϋπολογισµού εκ µέρους του µηχανικού. ηλαδή ο µηχανικός εγγυάται ότι οι

14 14 συνολικές δαπάνες του έργου δε θα ξεπεράσουν τον προϋπολογισµό του. Αυτό όµως είναι παγίδα πολλές φορές, γιατί αν υπογράψει ο µηχανικός εγγύηση πληρώνει αυτός τη διαφορά, αλλιώς πληρώνει ο εργοδότης. Υπάρχει ο φόβος χρέους, υποθήκης, ρυµοτοµίας, απαλλοτρίωσης (πολεοδοµικά βάρη) κα, για τα οποία εγγυάται ο οικοπεδούχος. Όµως µια ανατίµηση πχ των δοµικών υλικών θα επιβαρύνει το µηχανικό. Σύµβαση αντιπαροχής: για παράδειγµα στα 100cm τα 50cm θα τα πάρει ο κατασκευαστής, για τετραώροφο κτίσµα τον 1 θα πάρει ο ιδιοκτήτης και τους 3 ο κατασκευαστής. ηλαδή παρέχω το οικόπεδό µου προς οικοδόµηση στον κατασκευαστή, που το ανοικοδοµεί µε έξοδά του και µου δίνει το 50%. Ως αντάλλαγµα κρατά το 50%.. Στη σύµβαση αντιπαροχής προσυµφωνείται ο τρόπος κατασκευής. Πολεοδοµικό συµβόλαιο, έκδοση άδειας, σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή οροφοκτησίας. Έτσι ένας κάτοχος διαµερίσµατος σε πολυκατοικία είναι: απόλυτος κύριος διαιρετής ιδιοκτησίας του και συγκύριος εξ αδιαιρέτου κοινόχρηστων χώρων. Ρυµοτοµική γραµµή: η γραµµή που χωρίζει κοινόχρηστο και ιδιόκτητο χώρο. Οικοδοµική γραµµή: η γραµµή που ορίζει µέχρι που µπορούµε να χτίσοµε. Πρασιά: Μεταξύ ρυµοτοµικής και οικοδοµικής γραµµής. ουλείες: Αυτές είναι προσωπικές (επικαρπία, οίκηση) ή πραγµατικές. Οι δουλείες αφορούν κοινόκτητο κινητό ή ακίνητο, του οποίου η χρήση είναι αποκλειστική για κάποιον. Όταν δηλαδή δίνω την επικαρπία, κρατάω την ψιλή κυριότητα και ο άλλος παίρνει τους καρπούς (την εκµεταλλεύεται). Πχ δίνω στο γιο µου στην επαρχία επικαρπία ενός διαµερίσµατος παίρνει αυτός το ενοίκιο. Όταν πεθάνει ο επικαρπωτής, γυρίζει πίσω η επικαρπία. ε συµβαίνει όµως το αντίστροφο.

15 15 Εµπράγµατη ασφάλεια: καλούµε την υποθήκη ή το ενέχυρο. Για να απαιτήσω µια οφειλή ασφαλίζοµαι βάζοντας υποθήκη - ενέχυρο κάποια ιδιοκτησία αυτού που µου οφείλει Ενοχικό ίκαιο Αυτό καθορίζει τις σχέσεις των προσώπων µεταξύ τους (πχ στην αγορά σπιτιού) και αφορά τα οικονοµικά συµφέροντα µεταξύ δυο προσώπων. Για παράδειγµα µέσα στα πλαίσια του νόµου µπορώ να συµφωνήσω ότι θέλω δρχ ενοίκιο. Η σύµβαση πρέπει ασφαλώς να είναι νόµιµη. Από παράνοµη σχέση δε µπορεί να υπάρξει νόµιµη απαίτηση. Για παράδειγµα ο παράνοµος εργοδότης δε δικαιώνεται ακόµη και αν έχει δίκιο. Αδικαιολόγητος πλουτισµός: κάποιος πλουτίζει χωρίς λόγο εις βάρος άλλου. (Πχ δεν πληρώνω έναν εργάτη - κατά προτίµηση Αλβανό - που δεν έχει άδεια εργασίας [σσ: καλό κόλπο] ) >>Υπάρχει για ένα κινητό ή ακίνητο η αντικειµενική του αξία και η ενδιάθετη, που είναι η αξία που δίνει ο κύριός του όπως η συναισθηµατική. >>Για να εκδοθεί άδεια οικοδοµής απαιτείται η προκατάθεση των χρηµάτων της µελέτης κατασκευής. Ο εργαζόµενος λέµε ότι έχει εξαρτηµένη εργασία και ο µηχανικός καλείται ανάδοχος Οικογενειακό ίκαιο ιακηρύττει ισοτιµία ανδρών - γυναικών. Οι γυναίκες (κακώς) δεν υποχρεώνονται σε αλλαγή επωνύµων και τα παιδιά (άκου πράγµατα) παίρνουν όποιο επώνυµο θέλουν. Υπάρχει επίσης κοινοκτηµοσύνη στην αποκτηθείσα περιουσία κατά

16 16 τη διάρκεια του γάµου (θα µας τρελάνει το Οικογενειακό Άδικο) και στο διαζύγιο είτε δουλεύει είτε όχι (προφανώς για τη γυναίκα λέει) µπορεί να πάρει το 1/4 της περιουσίας και αν έχει συµβάλλει αποδεδειγµένα (άτοπο) µπορεί να απαιτήσει και επιπλέον. Ο γάµος είναι σύµβαση (σε λίγο θα µας πει ότι ο άντρας κάνει εγγύηση του προϋπολογισµού). Στο διαζύγιο έχω θέµα διατροφής και ο ισχυρότερος οικονοµικά δίνει διατροφή στον οικονοµικά ασθενέστερο. (σσ. εν έχω ακούσει γυναίκα να ταΐζει τον άντρα της.) Κληρονοµικό ίκαιο Αυτό καθορίζει την τύχη της περιουσίας ενός νεκρού. Καλούµε ανιόντες την προηγούµενη γενιά ήτοι τους γονείς και κατιόντες την επόµενη, δηλαδή τα παιδιά. Η περιουσία του νεκρού µεταβιβάζεται µε διαθήκη ή εξ αδιαθέτου αν δε βρεθεί διαθήκη. Αν δε βρεθεί ανιόντες - κατιόντες (κοράκια) κληρονοµούν σίγουρα. Η διαθήκη µπορεί να είναι ιδιόχειρη ή να την έχει ο συµβολαιογράφος. Μπορώ να αποποιηθώ την κληρονοµιά αν µου αφήνουν για παράδειγµα και οι φόροι είναι , προφανώς δε µε συµφέρει. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κληρονόµοι, την περιουσία την παίρνει το κράτος. 2.2 Εµπορικό ίκαιο Έµπορος - Εµπορικές Πράξεις Ο έµπορος εν γένει αναλαµβάνει κάποιο επιχειρηµατικό κίνδυνο. Αν ο µηχανικός δουλεύει µε αντιπαροχές είναι έµπορος.

17 Εµπορικές Εταιρείες ιακρίνονται σε προσωπικές και µετοχικές. Προσωπικές είναι η οµόρρυθµος εταιρεία (ΟΕ) και η ετερόρρυθµος (ΕΕ) και αρκεί ιδιωτικό έγγραφο στο Πρωτοδικείο για τη σύστασή των. Το ότι είναι εταιρεία σηµαίνει όχι εµπορική. Αν όµως κάνω σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας για να πουλάω διαµερίσµατα, τότε έχω εµπορική εταιρεία. Υπάρχει επίσης οµόρυθµος εταιρεία µε ετερόρρυθµο εταίρο ο οποίος ευθύνεται για το ποσό που έχει συµβάλλει. Οι µετοχικές εταιρείες είναι ανώνυµες (ΑΕ) κεφαλαιούχες. (ΕΠΕ) από τη γενική συνέλευση εταίρων εκλέγονται διαχειριστές. Τα µερίδια - εταιρικές µερίδες τα παίρνουν πχ 3 πρόσωπα που συντάσσουν ένα συνυπεύθυνο συµβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύστασή της. Αξιόγραφο: καλούµε ένα έγγραφο που κατοχυρώνει την απαίτηση κάποιου πχ µε µια επιταγή εισπράττεις. Αξιόγραφα είναι οι συναλλαγµατικές, τα γραµµάτια, οι επιταγές, οι µετοχές, ο τίτλος µεταφοράς συντελεστή δόµησης. >>Προκειµένου ο µηχανικός να αναλάβει δουλειές του δηµοσίου, πρέπει η τράπεζα να χορηγήσει εγγυητική επιστολή, κάτι που γίνεται µόνον στους καλοπληρωτές. Παρατήρηση: Η µετοχή είναι ένα παραστατικό δικαίωµα Ιδιωτικό Ναυτικό ίκαιο Ορίζει ότι το πλοίο είναι κινητό µεγάλης αξίας. Η Αιγιαλίτιδα ζώνη και η υφαλοκρηπίδα ανήκουν στο κράτος και το πλοίο που βρίσκεται εντός των ζωνών

18 18 αυτών πρέπει να τηρεί τους κανόνες του εκάστοτε κράτους. Στα διεθνή ύδατα ισχύουν οι κανόνες της σηµαίας του. 3. ικαστήρια 3.1 Πολιτικά ικαστήρια Τα τρία είδη δικονοµιών ορίζουν και τρία είδη δικαστηρίων που αναλύονται παρακάτω. Έχουµε τα πολιτικά ή αστικά δικαστήρια τα οποία επιλύουν διαφορές µεταξύ πολιτών. Ζητάµε από αυτά αποζηµίωση ή αποκατάσταση στην προηγούµενη κατάσταση (πχ ζηµία αυτοκινήτου) ή µεταφορά µάντρας πιο µέσα στο κτήµα. Στα πολιτικά δικαστήρια έχουµε τρεις βαθµούς δικαιοδοσίας. Ειρηνοδικείο: είναι µονοµελές, απαρτίζεται δηλαδή από ένα δικαστή. Εκδικάζει τοπικές ή µικρού αντικειµένου υποθέσεις και οι αποφάσεις που εκδίδει είναι πρώτου και τελευταίου βαθµού (οριστικές και αµετάκλητες) ή αποφάσεις που εφεσιβάλλονται. Πρωτοδικείο: Εδώ έρχονται οι κατ έφεση αποφάσεις του ειρηνοδικείου. Πρέπει να επισηµάνοµε ότι η πολιτική δικονοµία καθορίζει τις σχέσεις των δικαστηρίων µεταξύ τους. Το πρωτοδικείο δύναται να είναι µονοµελές ή τριµελές. Οι αποφάσεις διακρίνονται σε γρήγορες στις οποίες ανήκουν οι ειδικές διαδικασίες (όπως οι αµοιβές µηχανικών, δικηγόρων, οι µισθώσεις, οι εξώσεις, οι συνοπτικές διαδικασίες). Στις γρήγορες αποφάσεις οι δικαστές δε χρειάζεται να πολυσκεφτούν. Όµως υπάρχουν και τα υπόλοιπα που µέχρι να βγει η απόφαση µπορεί να περάσουν και δυο χρόνια. Τα πρόσωπα στα πολιτικά δικαστήρια είναι ο ενάγων και ο εναγόµενος.

19 19 Εφετείο: Εφεσιβάλλοντας το πρωτοδικείο πάω στο εφετείο. Στο πρωτοδικείο αναφέρω τα πραγµατικά περιστατικά και ζητώ αυτό που θέλω µε οµιλία στο δικαστήριο. Το εφετείο είναι ο 2ος βαθµός δικαιοδοσίας (ο 1ος είναι το πρωτοδικείο) και εξετάζει αν δικαίως ή όχι το πρωτοδικείο πήρε την απόφαση, χωρίς να προσκοµίσω τίποτα καινούριο. Άρειος Πάγος: Ασκώ αίτηση αναιρέσεως της απόφασης και άρα πάω στον Άρειο Πάγο, τον 3ο βαθµό δικαιοδοσίας, γιατί η προσβολή απόφασης που είναι τακτικό ένδικο µέσο απαιτεί Άρειο Πάγο όπως και να το κάνουµε. Εδώ, αµφισβητώ την ορθή εφαρµογή ή / και ερµηνεία του νόµου από το δικαστή και όχι την αξιοποίηση του µαρτυρικού υλικού το οποίο είναι θέµα ουσίας. 3.2 ιοικητικά ικαστήρια Εδώ έχουµε το διοικητικό πρωτοδικείο το οποίο αρχικά είναι µονοµελές και αν ασκήσω έφεση πάω στο πολυµελές. Μετά έρχεται το διοικητικό εφετείο και τέλος είναι το Συµβούλιο Της Επικρατείας (ΣτΕ). Στα διοικητικά δικαστήρια εκδικάζονται διαφορές διοικήσεως και ιδιωτών. Οι αρµοδιότητές τους είναι ακυρωτικά ή επί της ουσίας. Ζητώ για παράδειγµα την ακύρωση πράξης δήµου (ένα πρόστιµο) ή δε µου πληρώνει το δηµόσιο την αµοιβή για µελέτη που εκπόνησα για ένα έργο. Εδώ εκδικάζεται η ουσία. Αν όµως ζητήσω την ακύρωση εκκαθαριστικού εφορίας (θέλω την εξαφάνισή του) έχω ακυρωτική απόφαση. Το ΣτΕ είναι κάτι ανάλογο µε τον Άρειο Πάγο των πολιτικών δικαστηρίων. Εδώ εκδικάζεται η απόφαση και όχι η ουσία. Πιο συγκεκριµένα υπάρχει η αίτηση αναιρέσεως κατά την οποία εκδικάζεται η νοµιµότητα της απόφασης, η αίτηση ακυρώσεως που γίνεται κατά διοικητικών εκτελεστικών πράξεων και τέλος το ΣτΕ γνωµοδοτεί.

20 20 Κρίνοντας ένα νόµο αντισυνταγµατικό, δεν τον ακυρώνουν γιατί δε µπορούν (µε την έννοια ότι εφαρµόζεται αντισυνταγµατικά από τους ενδιαφερόµενους πχ µε απώτερο σκοπό προσωπικά κέρδη εις βάρος του συνόλου). Η έκφραση το ΣτΕ γνωµοδοτεί σηµαίνει ότι επεξεργάζεται τα διάφορα διατάγµατα και κρίνει τη συνταγµατικότητα και νοµιµότητά των. 3.3 Ποινικά ικαστήρια Εδώ έχουµε το πταισµατοδικείο το οποίο εκδικάζει πταίσµατα και διενεργεί κατ εντολή εισαγγελέως προανακρίσεις. Το πληµµελειοδικείο είναι αρχικά µονοµελές και κατόπιν έφεσης πολυµελές (τριµελές) και εκδικάζει πληµµελήµατα, τα µονοµελή µικρών ποινών τα άλλα µεγάλων. Στη συνέχεια έρχεται το εφετείο, που είναι τριµελές και οι πολιτικοί δικαστές εναλλάσσονται µε τους ποινικούς. Μεικτό ορκωτό δικαστήριο: έχει δικαιοδοσία 1ου βαθµού και αποτελείται από πολίτες και δικαστές (γι αυτό και λέγεται µεικτό) που ονοµάζονται ένορκοι. Βλέπε υποθέσεις Νάσιουτζικ και ουρή. Οι ένορκοι αποφασίζουν αν ο κατηγορούµενος είναι ένοχος ή αθώος και οι δικαστές επισύρουν ποινή. Μεικτό ορκωτό β βαθµού, Ποινικό ακυρωτικό τµήµα Αρείου Πάγου. Υπάρχει τέλος και το πενταµελές εφετείο που εκδικάζει κακουργήµατα. Στα ποινικά δικαστήρια έχουµε µηνυτή και κατηγορούµενο και όχι ενάγων - εναγόµενο που είχαµε στα πολιτικά. Η ποινική διαδικασία κινείται αυτεπαγγέλτως και µόνο για πληµµελήµατα κάνω µήνυση (κατ έγκληση). Πχ αν προκαλέσω αυτοκινητιστικό δυστύχηµα και τραυµατίσω κάποιον και µήνυση να µη µου κάνει, κινείται η διαδικασία αυτεπαγγέλτως εναντίον µου. Το αίτηµα πολιτικής αγωγής συνίσταται στο να ζητήσω αποζηµίωση για ηθική βλάβη ή / και ψυχική οδύνη. Για παράδειγµα ένας εργάτης έπεσε και σκοτώθηκε,

21 21 αλλά δεν υπήρχε πολιτική αγωγή στη δίκη µιας και η χήρα που θα µπορούσε να µηνύσει τους µηχανικούς είχε πλήρως αποζηµιωθεί από αυτούς και ικανοποιηθεί. 4. Πολεοδοµικό ίκαιο Ο πολεοδόµος µηχανικός δε θεωρείται πια τεχνικός µε πεζή σκέψη και ενδιαφερόµενος µόνο για εφαρµογή, αλλά σκέπτεται και την αισθητική. Έτσι υπάρχει συνεργασία αυτού µε νοµικούς, οικονοµολόγους, κοινωνιολόγους, κλπ. Κατά την πολεοδοµία, η πόλη είναι µια ζωντανή οντότητα εξελισσόµενη στο χρόνο, ένα έργο τέχνης. Υπάρχει δυναµικότητα στην επιστήµη αυτή, πχ τα πολεοδοµικά σχέδια αλλάζουν για να ακολουθήσουν την αστική εξέλιξη. Εκτός από λειτουργικότητα εξασφαλίζεται και η αισθητική. 4.1 Χωροταξία Κυρίαρχο στοιχείο της επιστήµης του Πολιτικού Μηχανικού είναι ο χώρος. Χωροταξία είναι η επιστήµη που ασχολείται µε τον προγραµµατισµό και σχεδιασµό του χώρου ώστε να εκµεταλλευθεί όσο το δυνατόν καλύτερα και από την άποψη των ανθρώπων και από αυτή της οικονοµίας. Για το λόγο αυτό συντάσσονται τα λεγόµενα χωροταξικά σχέδια και προγράµµατα. Αν για παράδειγµα θέλω να βοηθήσω τη Θράκη για εκµετάλλευση πόρων / ενίσχυση παραµεθορίου / τόνωση ελληνικού στοιχείου, συντάσσω χωροταξικό πρόγραµµα ανάπτυξης που υλοποιείται µε αυτές τις κατευθύνσεις (σχέδιο). Το χωροταξικό σχέδιο ορίζει που θα χτίσω, το κόστος, οι πόροι, κτλ. Το κράτος και η ΕΤΒΑ κάνουν χωροταξικά προγράµµατα.

22 Πολεοδοµία Αναφερόµαστε για τον αστικό και περιαστικό χώρο. Η πολεοδοµία προγραµµατίζει µε προγράµµατα και σχέδια την ανάπτυξη µιας πόλης και των προαστίων της. Καταρτίζεται το ρυθµιστικό σχέδιο που αναφέρεται σε ευρύτερη περιοχή και δίνει γενικές κατευθύνσεις για τη µορφή της πόλης προσδιορίζοντας πλατείες, πυκνότητα οικήσεως, κτλ. Τα δε πολεοδοµικά σχέδια αναφέρονται σε κλίµακα γειτονιάς - οικισµού και καθορίζουν γήπεδα, πλατείες, δρόµους, παιδικές χαρές, κα. Ορίζονται οι κοινωφελείς χώροι όπως η εκκλησία, τα νοσοκοµεία κα και οι κοινόχρηστοι χώροι οι οποίοι δε χτίζονται. Τα πολεοδοµικά σχέδια καθορίζουν το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου από την οικοδοµή, το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος δόµησης και το συντελεστή δόµησης. Η ιεραρχία είναι χωροταξία (1) Ρυθµιστικό σχέδιο (2) Πολεοδοµικό σχέδιο (3). Πρέπει να τονίσοµε ότι ο χώρος ως έννοια είναι ένα γενικό και µάλλον αφηρηµένο στοιχείο, ο δε τόπος είναι συγκεκριµένο. Το πρώτο πολεοδοµικό σχέδιο ήταν το Περί Σχεδίων Πόλεων ιάταγµα του 1923 του Βενιζέλου, που ήταν πολύ προοδευτικό για τότε αλλά και για σήµερα. Τότε λέγοντας ρυµοτοµικά σχέδια, εννοούσαν τα σχέδια που σκόπευαν στον προσδιορισµό της µορφής των οικοπέδων, των κοινωφελών κτισµάτων, των κοινόχρηστων χώρων, του σωστού από άποψης υγιεινής χτισίµατος και του καθορισµού των οχλήσεων. Καθορίζει επίσης οι βιοµηχανικές ζώνες (θριάσειο πεδίο) και προβλέπει µορφοποίηση οικοπέδων στο σωστό σχήµα. Προέβλεπε ακόµη τη σύσταση κτηµατικής οµάδας που θα είχε δυο σκοπούς. Αφενός την τακτοποίηση πολλών οικοπέδων και αφετέρου έπειτα από λοιµό, σεισµό και καταποντισµό όπως στη Θεσσαλία µετά από πυρκαγιά, να γκρεµίσει τα πάντα και να κάνει αναδασµό, ενώνοντας και αναδιανέµοντας ισάξια τα οικόπεδα µε αυτά που έδωσε έκαστος. Επίσης για τις επαρχιακές οδούς που βρίσκονταν εκτός σχεδίου, µε

23 23 νόµους µπαίνουν εντός σχεδίου. Επί Όθωνος ο πρώτος νόµος για προστασία πολιτιστικής κληρονοµιάς (αρχαίων). Για αλλαγή των παραπάνω νόµων υπάρχει το λεγόµενο συµβούλιο χωροταξίας που δίνει απλή (αν θέλει τη δέχεται ο υπουργός, δε δεσµεύεται) ή σύµφωνη (δεσµευτική για το αποφασίζων όργανο) γνώµη. Εκδίδεται προεδρικό διάταγµα ή υπουργική απόφαση. 4.3 Επεµβατική Πολεοδοµία Αυτή για να πραγµατοποιηθεί, προϋποθέτει να κάνει το κράτος έναν ενιαίο σχεδιασµό για οργάνωση της δόµησης και δεν επιτρέπει την εκδήλωση ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η επεµβατική πολεοδοµία συνεπώς, αποβλέπει στην ανάπτυξη ή στην αναβάθµιση ή στην οικονοµική αναδιάρθρωση µιας περιοχής. Με τον όρο ανάπτυξη εννοούµε τη δηµιουργία µιας νέας περιοχής, ενώ µε τον όρο ανάπλαση ξαναφτιάχνουµε, εξυγιαίνουµε έναν οικισµό ή µια γειτονιά (πχ Πλάκα). 4.4 Ελληνική Πολεοδοµική Νοµοθεσία Τα οικόπεδα για να είναι οικοδοµήσιµα πρέπει να έχουν κατάλληλο εµβαδόν, σχήµα, να είναι όσο το δυνατόν ορθογωνισµένα, µε άλλα λόγια να είναι άρτια. Αν δεν είναι τακτοποιούνται µε πχ ανταλλαγή τµηµάτων µε τα διπλανά οικόπεδα.. Προσκύρωση είναι η διοικητική πράξη που επιβάλλει να χάσουµε κάποιο κοµµάτι του οικοπέδου. Βιοµηχανική Ζώνη (θριάσειο πεδίο) είναι διάφορη της βιοµηχανικής περιοχής που την έχει αναλάβει η ΕΤΒΑ για οργανωµένη ανάπτυξη.

24 24 Μπορεί και το κράτος να κάνει αντιπαροχές. Επίσης δεν ισχύουν οι κανονισµοί προστασίας της ατοµικής ιδιοκτησίας όταν υπάρχει θέµα προστασίας της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Για παράδειγµα υπάρχει υποχρεωτική απαλλοτρίωση οικοπέδων µε τιµή που καθορίζεται από τα πολιτικά δικαστήρια. Η απαλλοτρίωση συντελείται µε την καταβολή αποζηµίωσης και µεταφορά κυριότητας. Αν όµως δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες και το οικόπεδο πχ το εκµεταλλεύονται κάποιοι µε χρησικτησία, τότε τα χρήµατα της αποζηµίωσης κατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων και όποιος αποδειχθεί ιδιοκτήτης πάει και τα εισπράττει. Έτσι δύναται για παράδειγµα η διάνοιξη τούνελ αν δεν ενοχληθούν οι οικοπεδούχοι. Εφαρµογή έχουµε στο µετρό που διέρχεται κάτω από πολυκατοικίες. Είναι ακόµη σύνηθες το φαινόµενο να απαλλοτριώνεται ευρύτερη του έργου περιοχή για τη δηµιουργία αποθεµάτων γης προς µελλοντική χρήση. 4.5 Πολεοδοµική Μελέτη Για σχέδια και µελέτες υπάρχουν οπωσδήποτε επεξηγηµατικά σχόλια. Εκδίδονται από το ΣτΕ και ορίζουν ως γήπεδο την έκταση γης εκτός σχεδίου και ως οικόπεδο την έκσταση γης εντός σχεδίου. Προφανώς το οικόπεδο έχει µεγαλύτερη αξία από το γήπεδο. Η πράξη εφαρµογής γίνεται από µηχανικούς και συνίσταται στην προσκόµιση τίτλων ιδιοκτησίας από τους ιδιώτες. Ορίζεται κτηµατολογικό διάγραµµα αλλά οι ιδιώτες µπορούν να κάνουν ένσταση. Οι βαθµοί σχεδιασµού είναι οι εξής: αρχικά γίνεται ένα γενικό πολεοδοµικό σχέδιο, ακολουθεί η πολεοδοµική µελέτη και τέλος έρχεται η πράξη εφαρµογής. Καλούµε ενεργό πολεοδοµία την επέµβαση του κράτους. Καλούµε (ΖΕΚ) ζώνες ειδικών κινήτρων αυτές που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των κέντρων των πόλεων. Οι ιδιώτες που θα χτίσουν εκεί θα

25 25 βοηθηθούν από το κράτος µε χαµηλότοκα δάνεια, φοροαπαλλαγές στη µεταβίβαση κτλ. Καλούµε (ΖΟΕ) ζώνες οικιστικού ελέγχου τις ζώνες γύρω από τα όρια πόλης για προστασία από αυθαίρετη δόµηση, η οποία θα εµποδίσει ενδεχόµενη µελλοντική επέκταση. Για να χτίσω, αρχικά ζητώ το σχέδιο οικισµού από το Επαρχείο ώστε να δω τους όρους δοµήσεως. Θα απευθυνθώ στην αρχαιολογική υπηρεσία για παραδοσιακούς οικισµούς. Μια περιοχή µπορεί να είναι ελεύθερη ή δεσµευµένη. Υπάρχει αναστολή οικοδοµικών ενεργειών - αδειών (πχ Λεωφόρος Κηφισίας). Η αναστολή βγαίνει µε απόφαση του Υπουργού ωσότου µελετηθούν καλύτερα οι περιοχές. Έτσι θα εκδοθεί πρώτα το πολεοδοµικό σχέδιο και µετά θα γίνουν οποιεσδήποτε ενέργειες. Για την κατάρτιση χωροταξικού σχεδίου δεν προβλέπεται αναστολή. Μετά από όλα αυτά πάω στο οικόπεδο και βρίσκω το πολεοδοµικό σχέδιο (πχ Αθήνας). Οριοθετώ το οικόπεδο. Κοιτάζω την έκθεση υψοµέτρων δρόµων για καθορισµό της ρυµοτοµικής γραµµής. Αν δε βρω τέτοια έκθεση, είµαι υποχρεωµένος να συντάξω ο ίδιος πράξεις καθορισµού της ρυµοτοµικής γραµµής και να τις πάω στην πολεοδοµία για έγκριση. Αν εγκριθεί αποκτά τυπική ισχύ διοικητικής πράξης. Μετά κοιτώ αν το οικόπεδό µου είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο. Ας αναλύσουµε τι σηµαίνει άρτιο και οικοδοµήσιµο. Πρέπει να έχει το απαιτούµενο εµβαδόν και το κατάλληλο σχήµα για να είναι άρτιο. Το εµβαδόν και το σχήµα ορίζονται από το πολεοδοµικό σχέδιο της περιοχής. Εξαίρεση: αν το οικόπεδο έχει χαρακτηρισθεί άρτιο και αλλάξει ο νόµος, το οικόπεδο συνεχίζει να θεωρείται άρτιο. Ισχύει η αρτιότητα του προηγουµένου σχεδίου αν το οικόπεδο δηµιουργήθηκε από τον προηγούµενο νόµο. Αν δυο οικόπεδα δεν έχουν κατάλληλο σχήµα και δε συµφωνήσουν οι γείτονες, τότε τακτοποιούνται µε διοικητική πράξη. Αν στο µεταξύ τους χώρο υπάρχει

26 26 οικία τότε δεν είναι υποχρεωτική η τακτοποίησή τους. Μπορεί όµως στην περίπτωση αυτή να υπάρξει προσκύρωση δηλαδή ο ένας εκ των δυο να το πάρει όλο, πληρώνοντας αποζηµίωση στον άλλο. Το οικόπεδο θα είναι οικοδοµήσιµο αν δεν είναι υπό απαλλοτρίωση, δεν είναι δεσµευµένο, δεν είναι ρυµοτοµούµενο από το πολεοδοµικό ή άλλο σχέδιο. (ΓΟΚ) Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός: είναι νόµος κράτους µε δηµοσίας τάξης διατάξεις που δε µπορούν να αλλάξουν µε συµφωνίες συµβαλλοµένων. Ο ΓΟΚ δίνει τις µέγιστες τιµές εκµεταλλεύσεως οικοπέδων. Στους παραδοσιακούς οικισµούς µπορεί να διαφέρουν µιας και καθορίζονται από ειδικούς κανονισµούς. (Συντελεστής όµησης) * (Εµβαδόν Οικοπέδου) = πόσο να χτίσω Ο συντελεστής δόµησης εξαρτάται από το ύψος. Για παράδειγµα για Σ.. 0,3 έχω 12m µέγιστο ύψος, αλλά αν το οικόπεδό µου είναι κεκλιµένο, ίσως να µη µπορώ να το χτίσω µε 12m ύψος. Αν καλέσω µε Η το ύψος, τότε αν αφήσω =3+0,10Η ελεύθερη απόσταση από πεζοδρόµιο, σύµφωνα µε το ΓΟΚ το κτίριο τοποθετείται ελεύθερο στο οικόπεδο. ε µπορώ ωστόσο να χτίσω στο πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα. 4.6 Έκδοση Άδειας Οικοδοµής Παίζει καταρχήν ρόλο η χρήση του κτιρίου. ε σου δίνουν άδεια για χρήση που δε συνάδει µε την περιοχή. Κάθε άλλη χρήση είναι αυθαίρετη από αυτή που θα αναγράφεται στην άδεια. Κάνουµε µια ατοµική διοικητική πράξη που µπορεί να

27 27 προσβληθεί από το ΣτΕ για χτίσιµο συγκεκριµένου ακινήτου σε συγκεκριµένο τόπο. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια. Αν αλλάξει ο µηχανικός ή / και ο συντελεστής δόµησης µπορεί να αλλάξει η άδεια. Αν λήξει η άδεια και υπάρχει µόνον ο σκελετός µπορεί να αναθεωρηθεί. Για µικρές αλλαγές στο κτίριο αρκεί ενηµέρωση του φακέλου. Αν κτίσω καθ υπέρβαση αδείας (πχ χτίζω πυλωτή) τότε το επιπλέον είναι παράνοµο. 4.7 Συνέπειες Για αυθαίρετα Υπάρχει πρόστιµο ανεγέρσεως και πρόστιµο διατηρήσεως. Αν είναι σε κοινόχρηστο χώρο κατεδαφίζονται, τα υπόλοιπα όχι. Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη γενικά για όλα τα κτίσµατα και ο συντελεστής όγκου που καθορίζει το ύψος και τον αριθµό ορόφων. 5. Κατασκευή ηµοσίων Έργων 5.1 Γενικές Γνώσεις Ονοµάζουµε δηµόσιο έργο κάθε τεχνικό έργο συνδεόµενο µε το έδαφος - υπέδαφος - υποθαλάσσιο χώρο (πλωτές εξέδρες) εκτελούµενο από το ηµόσιο. Ως κύριο του έργου θα εννοούµε τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου. Ο κύριος του έργου αναθέτει σε εργοληπτικές εταιρίες το έργο, µε αυτεπιστασία για τα µικρά έργα ( ο ίδιος ο κύριος του έργου µελετά και κατασκευάζει το έργο, ήµος Αθηναίων, ΕΥ ΑΠ) ή µε σύµβαση έργου, το αναθέτει σε ανάδοχο έναντι εργολαβικού ανταλλάγµατος.

28 28 ιοικητική σύµβαση: οι όροι εν µέρει επιβάλλονται από τον ένα εκ των δυο συµβαλλόµενων. Αποφασίζουµε ότι θέλουµε στα πλαίσια της νοµιµότητας. Θέµα συµφωνίας αποτελεί εξάλλου και η ποινική ρήτρα που είναι η τιµωρία του υπερήµερου οφειλέτη. Στα δηµόσια έργα µε νόµο επιβάλλεται η ποινική ρήτρα. Καθορίζεται επίσης ο τρόπος πληρωµής του έργου. Η πληρωµή είναι συνήθως σταδιακή και κάθε φορά ελέγχονται αναδροµικά όλες οι προηγούµενες εργασίες και τα λεφτά που έχουν δοθεί. Σύµφωνα µε ειδική νοµοθεσία, για την εκτέλεση δηµοσίου έργου συντάσσεται διοικητική σύµβαση. Ο ειδικός νόµος αν είναι νεώτερος καταργεί τον παλαιότερο και υπερισχύει του γενικού. ηλαδή η τυχούσα σύµβαση µπορεί να καθορίζεται µεν από τον αστικό νόµο, όµως η σύµβαση έργου καθορίζεται από την ειδική νοµοθεσία δηµοσίων έργων. Αν όµως υπάρχει κενό στην ειδική νοµοθεσία πάω πάλι στη γενική. Για παράδειγµα για να αποφανθούµε τι γίνεται στην περίπτωση ανωτέρας βίας κατά την ειδική νοµοθεσία, πηγαίνουµε στο αστικό δίκαιο για να δούµε τι ορίζεται ως ανωτέρα βία. Εποµένως αν υπάρχει κενό στην ειδική νοµοθεσία δηµοσίων έργων, εφαρµόζεται αντ αυτής ο αστικός κώδικας και το διοικητικό δίκαιο. 5.2 Ο ρόλος της ΕΟΚ στα δηµόσια έργα Η ΕΟΚ λέει ρητά να µην υπάρχουν µονοπώλια και να µη γίνονται διακρίσεις µεταξύ των αναδόχων. Υπάρχουν οδηγίες της για τον προγραµµατισµό του έργου µε κατακύρωση διαγωνισµού, αλλά µετά δεν εµπλέκεται. Η κοινοτική νοµοθεσία αφορά το 1ο στάδιο αναθέσεως δηµοσίου έργου. Κατά συνέπεια, η νοµοθετική, εκτελεστική εξουσία καθώς και το δικαστικό όργανο έχουν τώρα ως εξής:

29 29 (κράτος): Βουλή Νοµοθετικό όργανο (ΕΟΚ): Συµβούλιο Υπουργών (κράτος): ικαστήρια, όπως τα αναλύσαµε στο κεφ3. ικαστικό όργανο (ΕΟΚ): Πρωτοδικείο, Ελεγκτικό Συνέδριο (οικονοµικά) Εκτελεστικό όργανο επιτροπή (κοµισιόν) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ασκεί έλεγχο στην επιτροπή και αποφασίζει για τον προϋπολογισµό. Αυτό µετά το Μάαστριχ άλλαξε αποκτώντας µεγαλύτερη δύναµη και επηρεάζοντας άµεσα την Ευρωπαϊκή πολιτική. Οι τοµείς που συµµετέχει πλέον είναι της κοινής άµυνας, της προστασίας περιβάλλοντος, κα. Οι κανονισµοί που εκδίδονται από την ΕΟΚ είναι αµέσου εφαρµογής. Οι πιο συνηθισµένες πράξεις είναι οι ντιρεκτίβες πχ να βάλεις αµόλυβδη σε 3-4 χρόνια. Είναι υποχρεωτικές ως προς το περιεχόµενό τους, αλλά όχι αµέσου εφαρµογής. ίνουν δηλαδή περιθώρια ώσπου να αλλάξει το εθνικό (το εκάστοτε) δίκαιο σε κοινοτικό. Μετά τη λήξη της προθεσµίας της οδηγίας η οδηγία ισχύει ως έχει ακόµα και αν το Κράτος δεν προσαρµόστηκε. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις που οι οδηγίες είναι άµεσης εφαρµογής. Έτσι από την ΕΟΚ έχουµε: 1. Κανονισµούς 2. οδηγίες (γενικά σε όλα τα µέλη - καθολικής ισχύος) 3. αποφάσεις (Υποχρεωτικές αλλά δίνεται προθεσµία και δεν έχουν καθολική ισχύ) 4. Συστάσεις (όχι δεσµευτικές) 5. Γνώµες

30 30 Ας υποθέσουµε ότι γίνεται καταγγελία για παραβίαση εκ µέρους ενός κράτους ακόµα και από πολίτη δίνεται προειδοποιητική επιστολή στον παραβάτη αν δε συµµορφωθεί ο παραβάτης (µε νόµους ή διατάξεις και όχι εγκυκλίους) τότε η Επιτροπή (κοµισιόν) του στέλνει µια αιτιολογηµένη γνώµη που απειλεί µε το ικαστήριο των Κοινοτήτων. Οι οδηγίες για τα δηµόσια έργα εφαρµόζονται αν το έργο είναι πάνω από ECU οπότε και ακολουθείται η ειδική κοινοτική νοµοθεσία. Το ποσό αυτό υπολογίζεται κάθε 2 χρόνια σε δραχµές βάση της ισοτιµίας που έχουν δραχµή και ECU. Σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση προσώπων είτε εργαζοµένων είτε υπηρεσιών είτε ακόµη για εγκατάσταση (εταιρίες, κλπ). Επίσης τονίζεται η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και προϊόντων. Παρατηρήσεις: Για τεχνικά έργα Πολιτικού Μηχανικού µε αυτοδύναµη λειτουργία και επιµέρους τεχνικές εργασίες ακολουθούνται οι οδηγίες για δηµόσια έργα της ΕΟΚ. Αν η ΕΟΚ χρηµατοδοτεί το έργο, τότε δεν ισχύει το φράγµα των ECU και εφαρµόζονται οι κοινοτικές οδηγίες. Εξαρτάται από τη φύση του φορέα το αν θα ακολουθήσουµε τις κοινοτικές οδηγίες. Πχ για παραγωγή - διανοµή ενέργειας ή για εταιρείες µεταφορών (Ολυµπιακή) δεν ακολουθούνται οι κοινοτικές οδηγίες. Εξαρτάται επίσης από τη φύση της συµβάσεως, γιατί για παραγωγή, διανοµή και µεταφορά ποσίµου ύδατος (ΕΥ ΑΠ) για βιολογικούς καθαρισµούς, κα εφαρµόζονται οι οδηγίες της ΕΟΚ, όπως επίσης και για στρατιωτικά έργα. Υπάρχουν τέλος και οι ειδικές διαδικασίες όµως διµερείς συµβάσεις για κάποιο έργο (παράδειγµα εµείς µε τη Ρωσία για το φυσικό Αέριο) στις οποίες δεν εφαρµόζονται οι κοινοτικές οδηγίες.

31 Εκτέλεση ηµοσίων Έργων Η εκτέλεση των.ε. περιλαµβάνει δυο φάσεις, τη µελέτη του έργου και την κατασκευή του. Οι µελετητές και οι κατασκευαστές για τα δηµόσια έργα δεν είναι το ίδιο πράγµα (πχ για ανέγερση κτιρίου η µελέτη και η κατασκευή γίνεται από τον ίδιο µηχανικό). Η µελέτη απαρτίζεται από τρία στάδια. Αρχικά είναι η προµελέτη, µετά η µελέτη και ύστερα η εφαρµογής. Γίνεται µετά τη δηµοπρασία, αν πρέπει φυσικά να δηµοπρατηθεί το έργο. Ο µεν κατασκευαστής σύµφωνα µε όσα έχουµε πει, είναι έµπορος γιατί αναλαµβάνει τον κίνδυνο κατασκευής σε ορισµένο χρόνο. Ο µελετητής όµως δεν είναι έµπορος. Ο κύριος του έργου είναι η αναθέτουσα αρχή, ο εργοδότης. Εδώ είναι το Ελληνικό δηµόσιο πχ για το µετρό Αθηνών. Ο φορέας είναι ο κατασκευαστής (πχ το Αττικό Μετρό ΑΕ). Μετά έχουµε τον ανάδοχο (πχ Ολυµπιακό Μετρό ΑΕ) την επιβλέπουσα υπηρεσία και την εποπτεύουσα υπηρεσία ή προϊστάµενη αρχή. Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση αυτεπιστασίας δεν υπάρχει ανάδοχος έργου. Ο τρόπος ανάθεσης δηµοσίων έργων δύναται να είναι: 1. ιαγωνισµός ιδεών 2. Αρχιτεκτονικός διαγωνισµός 3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος Στο διαγωνισµό ιδεών απλά λαµβάνονται υπόψη οι ιδέες των τεχνικών γραφείων. Τα διάφορα δηµόσια έργα χωρίζονται σε: - Κτιριακά - Λιµενικά - Κυκλοφοριακά - Τεχνικά - Ηλεκτροδοτικά, κα.

32 Αµοιβές Μηχανικού Ο µηχανικός κάνει την προµελέτη, την οριστική µελέτη και τη µελέτη εφαρµογής. Με υπουργική απόφαση επιλέγεται το γραφείο και υπογράφεται σύµβαση. Υπάρχει καταρχήν ο προϋπολογισµός υπηρεσίας - αρχικός προϋπολογισµός. Η αµοιβή του µηχανικού εξαρτάται από τη δυσκολία του έργου, το ύψος του προϋπολογισµού, κα. Ο προϋπολογισµός διέρχεται από τα παρακάτω στάδια: 1. Συµβατικός (σύµβαση) 2. Αναλυτικός (προµελέτη) 3. Τελικός (οριστική µελέτη) Αν το έργο υπερβεί το 40% του αναλυτικού προϋπολογισµού τότε έχουµε ποινικό αδίκηµα ενώ η ΕΟΚ δεν κάνει διαχωρισµό. Από τους προσφέροντας διαλέγω 5 και από τους 5 τον επικρατέστερο. Ο ανάδοχος δέχεται την ευθύνη της συµβάσεως. Όπως εξάλλου έχουµε πει, ένα έργο κατασκευάζεται µε διαγωνισµό ή αυτεπιστασία. (Εθνικό ίκαιο): α) ανοιχτός διαγωνισµός, β) προεκλογή (υποψήφιοι εργολήπτες), γ) απευθείας ανάθεση (αν δεν υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόµενοι ή αν λίγοι έχουν την τεχνογνωσία πχ για πυρηνικό αντιδραστήρα). (Κοινοτικό ίκαιο): α) Ανοιχτές διαδικασίες, β) Κλειστές διαδικασίες, γ) ιαπραγµατεύσεις (µε ή χωρίς δηµοσίευση). 5.5 ιακηρύξεις Πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουν: Ποιος είναι ο κύριος του έργου.

33 33 Τι έργο θα κατασκευαστεί Προϋπολογισµός έργου Να καλεί εργοληπτικές εταιρείες ανάλογα µε το είδος του έργου Η τάξη µιας εταιρείας εξαρτάται από το κεφάλαιό της και τον προϋπολογισµός της. Έχω 8 τάξεις και η πρώτη έχει κεφάλαιο. Οι πρώτες τρεις είναι προσωπικές, οι υπόλοιπες ΑΕ ή ΕΠΕ. Για µικρού προϋπολογισµού έργα καλούν µικρές εταιρείες, για µεγάλου µεγάλες και για πολύ µεγάλου κοινοπραξίες (πχ Μετρό). Αναφέρεις τα έργα που έχεις αναλάβει την τελευταία πενταετία και από εκεί γίνεται η κρίση στην ΕΟΚ. Συµβατικά τεύχη καλούµε τα τεύχη που έχουν µελέτες µε τεύχη δηµοπράτησης. Αν πάρω παραπάνω λεφτά από τον προϋπολογισµό τότε έχω αρνητικές τιµές και αν αυτό δεν προβλέπεται, είναι παράνοµο. Το να έχω αρνητικές τιµές σηµαίνει να δηλώσω ότι χρειάζονται παραπάνω λεφτά από αυτά που αναγράφονται στη διακήρυξη. Το σύστηµα µελέτη - κατασκευή δε γίνεται σε δυο φάσεις και θέλω εταιρία που να εκπονήσει και µελέτη και κατασκευή. Αν το έργο είναι πάνω από ECU τότε το αναλαµβάνει η ΕΟΚ και δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα ευρωπαϊκής κοινότητας. Η κοινότητα τότε απαιτεί κατά το στάδιο του σχεδιασµού του έργου προκαταρκτική δηµοσίευση στην εφηµερίδα ευρωπαϊκής κοινότητας. Επίσης απαιτεί γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού (γιατί το ανέθεσες σ αυτόν και όχι στον άλλο, κλπ). Αν ο κύριος του έργου ακυρώσει το διαγωνισµό πρέπει να το ανακοινώσει. Ο µετέχων εργολήπτης δύναται να προσβάλλει τις διοικητικές πράξεις (πχ κατοχύρωση ανάθεσης). Ο εργολήπτης πρέπει να προσκοµίσει έγγραφο καλής εκτέλεσης και υπογράφει σύµβαση. Αν δε γίνει καλή εκτέλεση γίνεται έκπτωτος, χάνει το έργο και δίνει αποζηµιώσεις.

34 34 Επιστρέφεται το 5 ως 10% του προϋπολογισµού του έργου ως εγγύηση καλής θέλησης αρχίζοντας από την προπαραλαβή και ολοκληρώνοντας στην οριστική παραλαβή. Υπάρχει συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών που είναι δεσµευτικό για ανάδοχο και κύριο έργου. Αν ο ανάδοχος καθυστερεί και είναι υπερήµερος (φταίει) τότε: α) πληρώνει ποινικές ρήτρες, β) πληρώνει θετική και αποθετική ζηµιά στον κύριο του έργου. Ας υποθέσουµε ότι η παράδοση ενός ξενοδοχείου ήταν να γίνει στις 30/4 και γίνεται στις 30/9. Τότε ο κύριος του έργου δικαιούται αποζηµίωση για τους υπαλλήλους που πλήρωσε και για τα λεφτά που έχασε µη νοικιάζοντας το ξενοδοχείο (αποθετική ζηµιά). Η προθεσµία διακρίνεται σε αποκλειστική (η ποινική ρήτρα καταπίπτει) και σε ενδεικτική (η ποινική ρήτρα συµψηφίζεται). Προκειµένου να πληρωθώ µετρώ τι έχω κατασκευάσει. Κάνω το λογαριασµό σύµφωνα µε τις τιµές του υπουργείου, το οποίο τις ανανεώνει κάθε τρεις µήνες, προσθέτοντας τα απρόβλεπτα, τα ποσοστά µου επί του εργολαβικού κέρδους και την αναθεώρηση των τιµών. Ο κύριος του έργου τα πιστοποιεί και εκδίδει την πληρωµή. Αν δε δεχτεί υποβάλλω ένσταση στην διευθύνουσα υπηρεσία. Αν και πάλι δε µε πληρώνουν, κάνω ένσταση στην επιβλέπουσα υπηρεσία αν δε µε πληρώνει η διευθύνουσα υπηρεσία. Κάνω αίτηση θεραπείας και τέλος προσφεύγω στο δικαστήριο.

35 35 Απαντήστε µε ΝΑΙ ή ΟΧΙ τις παρακάτω ερωτήσεις 1) Απαγορεύεται η σύστασις δουλειών σύµφωνα µε το νέο ΓΟΚ. (ΝΑΙ) 2) Το ενεργό οικοδοµικό τετράγωνο είναι µια µορφή αναπλάσεως. (ΝΑΙ) 3) Η µεταφορά του συντελεστή δόµησης µπορεί να επιβληθεί από το κράτος. (ΟΧΙ) 4) Επιτρέπεται η προσαύξηση ύψους λόγω πυλωτής ή κατασκευής χώρου σταθµεύσεως. (ΟΧΙ) 5) Απαγορεύεται η τεχνητή αλλοίωση του εδάφους περισσότερο από 1,5µ. ή λιγότερο από τη φυσική του στάθµη. (ΝΑΙ) 6) Το κτίριο µπορεί να τοποθετηθεί ελεύθερα µέσα στο οικόπεδο. (ΝΑΙ) 7) Η πυλωτή προσµετράται στον συντελεστή δόµησης. (ΟΧΙ) 8) Για την τροποποίηση της χρήσης ενός κτιρίου αρκεί ενηµέρωση του φακέλου. (ΟΧΙ) 9) Ρυµοτοµική γραµµή είναι το όριο του οικοδοµικού τετραγώνου µε τον κοινόχρηστο χώρο. (ΝΑΙ) 10) Η απαλλοτρίωση συντελείται µε την έκδοση της υπουργικής απόφασης που χαρακτηρίζει το χώρο ως κοινόχρηστο. (ΝΑΙ) 11) Η εκτέλεση των δηµοσίων έργων ρυθµίζεται µόνον από την ειδική γι αυτά νοµοθεσία και τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. (ΝΑΙ) 12) Οι γενικές αρχές του δικαίου εφαρµόζονται και κατά την εκτέλεση των δηµοσίων έργων. (ΝΑΙ) 13) Τα δηµόσια έργα εκτελούνται πάντα µετά από δηµόσιο διαγωνισµό της διακηρύξεως. (ΟΧΙ) 14) Οι σχετικές κοινοτικές οδηγίες εφαρµόζονται σε όλα τα δηµόσια έργα άνω των ECU. (ΝΑΙ) 15) Το πρώτο στάδιο της εκτελέσεως ενός δηµόσιου έργου είναι η µελέτη, το δεύτερο η κατασκευή. (ΝΑΙ) 16) Η διακήρυξη και τα συµβατικά τεύχη περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την κατασκευή έργου και δεσµεύουν την αναθέτουσα αρχή και τους διαγωνιζοµένους. (ΝΑΙ)

36 36 17) Η υποβολή προσφοράς πρέπει να γίνεται πάντα αυτοπροσώπως από τον διαγωνιζόµενο. (ΟΧΙ) 18) Οι τµηµατικές προθεσµίες διακρίνονται σε αποκλειστικές και ενδεικτικές. (ΟΧΙ) 19) Ο υπερήµερος ανάδοχος υποχρεούται να πληρώνει στον κύριο του έργου ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστερήσεως και αποζηµιώσεως. (ΝΑΙ) 20) Σε περίπτωση καθυστερήσεως του κυρίου του έργου ο ανάδοχος έχει δικαίωµα να κάνει αµέσως δήλωση διακοπής εργασιών. (ΟΧΙ) 21) Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. (ΝΑΙ) 22) Όλοι οι κανόνες του δικαίου είναι υποχρεωτικής εφαρµογής (δηµοσίας τάξεως). (ΟΧΙ) 23) Η ισχύς των νόµων αρχίζει πάντα από την ηµέρα δηµοσιεύσεώς τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. (ΟΧΙ) 24) Το κράτος είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. (ΝΑΙ) 25) Το προσύµφωνο υπόκειται στον τύπο της συµβάσεως που προσυµφωνείται ότι θα καταρτισθεί. (ΝΑΙ)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

-- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18

-- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18 -- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1023290/68/Β0013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ. : 1050 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11)

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) εκτίµηση & πολεοδοµικόςέλεγχος ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ καιοι επιπτώσεις της στην ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρ. Τοπογράφος µηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Στην άμεση αντιπροσώπευση: α) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του. β) Η δήλωση βούλησης γίνεται από αντιπρόσωπο στο όνομά του γ) Η δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 --------------------- Παρακάτω, τίθενται ορισμοί και έννοιες που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους Τεχνικούς και αφορούν σε ακίνητα εμπράγματα δικαιώματα ΑΚΙΝΗΤΟ Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος και τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Ημερίδα 2014. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων Ημερίδα 2014 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Τρόπος προσδιορισµού φόρου στα ακίνητα Ο προσδιορισµός του φόρου θα γίνει µε βάση τις δηλώσεις Ε9 των προηγούµενων ετών. Ο φορολογούµενος δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο ΓΕΝΙΚΑ Είναι κοινή αντίληψη ότι στη Χώρα μας είναι απαραίτητη η καταγραφή των ακινήτων, στην οποία πρέπει να προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου και ο ιδιοκτήτης του, έτσι ώστε να δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 2) Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι: - Ημιυπαίθριοι - Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. 1 η Περίπτωση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. 1 η Περίπτωση ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πληροφορίες: Νομική Υπηρεσία ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Δόμνα Κοκκαλίδου 1ος όροφος, τηλ. 2310 883 109 κάθε Τρίτη και Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014. Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014. Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014 Πολυχρόνη Θωμόπουλου Χαρ. Τρικούπη 41 Τηλ. 210-3808079 Κιν. 6972056324 Φαξ 210-3828958 Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΦΙΔΝΕΣ Απάντηση σε ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

34η ιδακτική Ενότητα ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥ - ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

34η ιδακτική Ενότητα ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥ - ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ 34η ιδακτική Ενότητα ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥ - ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. Η κατάχρηση δικαιώµατος Σύµφωνα µε το άρθρο 281

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Γ Ηλίας Τζιαβός ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Απαιτούνται όταν τα οικόπεδα δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα και βρίσκονται σε ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ 1. Οι διατάξεις των άρθρων 30-37 του ν.δ/τος της 17 Ιουλίου 1923 (Φ.Ε.Κ.228/τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (αγροκτημάτων) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου, των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Να βρίσκεται στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μερόπης του Δήμου Οιχαλίας

1. Να βρίσκεται στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μερόπης του Δήμου Οιχαλίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελιγαλά 13-03-2015 ΝΟΜΟΣ: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 2460 ΔΗΜΟΣ: ΟΙΧΑΛΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Αγ. Ιωάννου 24002 ΜΕΛΙΓΑΛΑ Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου Τηλέφωνο:2724360300/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020 Αρ.Πρ.40 Αθήνα 25/02/2010 ΠΡΟΣ: -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα