46/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "46/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 46/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Ευαγγελάτο, Πρωτοδίκη, Αικατερίνη Συμεωνίδου Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια και τη Γραμματέα Δέσποινα Παπαλιονάκη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την , για να επικυρώσει το αποτέλεσμα των εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014 του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ της Περιφέρειας Κρήτης και να ανακηρύξει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, τον Δήμαρχο, τους τακτικούς και τους αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού και τους τακτικούς και τους αναπληρωματικούς συμβούλους και εκπροσώπους των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων κάθε συνδυασμού. ΟΡΙΣΘΗΚΕ δικάσιμος η παραπάνω αναφερομένη, μετά την υπ αρ. 328/2014 πράξη της Προέδρου που διευθύνει το Δικαστήριο τούτο. ΑΦΟΥ ΕΙΔΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 877/ ), το Δικαστήριο αυτό νόμιμα επιλαμβάνεται της επικύρωσης του αποτελέσματος της εκλογής και ανακήρυξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του Δημάρχου, των τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων κάθε συνδυασμού και των τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων και εκπροσώπων των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων

2 κάθε συνδυασμού στον Δήμο Πλατανιά, κατά την ψηφοφορία της 18 ης Μαΐου Με την υπ αριθμ. 24/2014 απόφαση και τις διορθωτικές υπ αριθμ. 31, 34, 37, 38 και 40 /2014 αποφάσεις του Δικαστηρίου τούτου, ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι δήμαρχοι, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι και οι υποψήφιοι σύμβουλοι και εκπρόσωποι των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά με τους παρακάτω συνδυασμούς: Α) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», με υποψήφιο Δήμαρχο τον ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Β) «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», με υποψήφιο Δήμαρχο τον ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Γ) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», με υποψήφιο Δήμαρχο τον ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Τα πρακτικά της εκλογής και τα λοιπά στοιχεία της ψηφοφορίας, μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων, που καταρτίσθηκαν από την Διευθύνουσα Πρόεδρο Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Χανίων, εκτέθηκαν με την από πράξη της ίδιας Προέδρου στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Χανίων επί πέντε [5] ημέρες, κατ άρθρο 43 2 του Ν. 3852/2010. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, ορίσθηκε νόμιμα, με έκθεμα που συντάχθηκε από την Πρόεδρο και τοιχοκολλήθηκε στο ακροατήριο, η σημερινή δικάσιμος, για να γίνει η επικύρωση του αποτελέσματος της εκλογής και η ανακήρυξη των επιτυχόντων υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 3852/2010. ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ Κατά την 2 του άρθρου 7 του Ν. 3852/2010, «2. Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, δεκαεπτά (17) σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες ( ) κατοίκους, είκοσι ένα (21) σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες ( ) κατοίκους, είκοσι επτά (27) σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες ( ) κατοίκους, τριάντα τρία 2

3 ο φύλλο της υπ αριθμ. 46 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων (33) σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα χιλιάδες ( ) κατοίκους, σαράντα ένα (41) σε δήμους με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες ( ) κατοίκους, σαράντα πέντε (45) σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) κατοίκους και σαράντα εννέα (49) σε δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν ( ) και άνω κατοίκους. Συνεπώς, δεδομένου ότι ο Δήμος Πλατανιά έχει πληθυσμό κατοίκους (όπως φαίνεται από τους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού της χώρας), το Δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από 27 μέλη, στα οποία δεν περιλαμβάνεται ο δήμαρχος. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ως άνω νόμου: «1. Στις εκλογές των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων θεωρείται επιτυχών συνδυασμός αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μία έδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 32, 33 και 41 του ίδιου νόμου. 2. Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού». Σύμφωνα δε με το άρθρο 32 2 του ίδιου νόμου: «Αν ο επιτυχών συνδυασμός συγκεντρώνει ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου τους, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5». Σύμφωνα δε με την 5 του ίδιου άρθρου: «Η αναλογική κατανομή των εδρών στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος γίνεται ως εξής: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα δήμου, όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Στην περίπτωση αυτή, ο επιτυχών συνδυασμός μπορεί να λάβει αριθμό εδρών που ξεπερνά το ποσοστό των 3

4 τριών πέμπτων (3/5). Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα τους. Εάν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση. Εάν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο». Από τον πίνακα των αποτελεσμάτων και από όλα τα λοιπά εκλογικά στοιχεία, προκύπτει το ακόλουθο αποτέλεσμα στον Δήμο ΠΛΑΤΑΝΙΑ, αναφορικά με τις εκλογές που διενεργήθηκαν κατά την Κυριακή 18 Μαΐου 2014: ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: ΨΗΦΙΣΑΝ: ΑΚΥΡΑ: 288 ΛΕΥΚΑ: 103 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΩΝ/ΛΕΥΚΩΝ: 391 ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ: Από τους συνδυασμούς που μετείχαν στην εκλογή, έλαβαν: Α) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», ψήφους 4540, ήτοι ποσοστό 31,94%. Β) «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», ψήφους 8822, ήτοι ποσοστό 62,07%. Γ) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», ψήφους 852, ήτοι ποσοστό 5,99%. Με βάση το παραπάνω αποτέλεσμα, επιτυχών συνδυασμός είναι ο συνδυασμός «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», καθώς έλαβε 4

5 ο φύλλο της υπ αριθμ. 46 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων κατά την ως άνω ψηφοφορία, από τον οποίο εκλέγεται ο Δήμαρχος. Επομένως, Δήμαρχος του Δήμου Πλατανιά εκλέγεται ο υποψήφιος του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. Περαιτέρω, αναφορικά με τις 27 έδρες δημοτικών συμβούλων που λαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, και δεδομένου ότι ο επιτυχών συνδυασμός «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» συγκέντρωσε ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 60% του συνόλου τους, ισχύουν τα εξής: Σύνολο έγκυρων ψηφοδελτίων (ΣΕΨ) που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου και οι τρεις συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές: Εκλογικό μέτρο: ΣΕΨ διά του αριθμού των εδρών και το πηλίκο, παραλειπομένου του κλάσματος, αυξημένο κατά μία μονάδα, ήτοι: [ : 27] + 1 = = 527. Με βάση το ως άνω εκλογικό μέτρο, οι τρεις συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές λαμβάνουν τις παρακάτω έδρες: Α) Ο συνδυασμός «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», με ψήφους 8822, λαμβάνει 16 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 390. Β) Ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», με ψήφους 4540, λαμβάνει 8 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 324. Γ) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», με ψήφους 852, λαμβάνει 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 325. Επειδή δε το σύνολο των εδρών ( = 25), που με βάση την προηγούμενη διαδικασία λαμβάνουν οι ως άνω συνδυασμοί, υπολείπεται του συνόλου των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου (27), οι δύο (2) έδρες που απομένουν θα διανεμηθούν μεταξύ των ως άνω συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα τους. Συνεπώς, τις έδρες αυτές θα την λάβουν οι 5

6 συνδυασμοί, που έχουν τα μεγαλύτερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπο (ήτοι η «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 390 και η «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 325 έναντι της «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 324). Έτσι, τις 27 έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου τις λαμβάνουν οι ως άνω συνδυασμοί ως εξής: Α) Ο συνδυασμός «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», λαμβάνει δέκα επτά (17) έδρες. Β) Ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», λαμβάνει οκτώ (8) έδρες. Γ) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», λαμβάνει δύο (2) έδρες. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Με την από υπουργική απόφαση ορίσθηκε ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 (με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή) για τον Δήμο Χανίων, ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 4 ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 7 ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 5 ΠΛΑΤΑΝΙΑ 11 Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ως άνω νόμου: «Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου σε δήμο που έχει περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες κατανέμονται μεταξύ του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 32 του παρόντος, ως εξής: 1) Η κατανομή ξεκινά αποδίδοντας 6

7 ο φύλλο της υπ αριθμ. 46 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων στον επιτυχόντα συνδυασμό σε κάθε εκλογική περιφέρεια μία έδρα, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του στην οικεία εκλογική περιφέρεια. 2) Στη συνέχεια, αρχίζοντας από το μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό, ο οποίος εξασφάλισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του παρόντος, συμμετοχή στο δημοτικό συμβούλιο, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του στο δήμο διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που δικαιούται και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης, προσαυξημένο κατά μία μονάδα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Εάν ο συνδυασμός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο δημοτικό συμβούλιο, ο αριθμός τους συμπληρώνεται με την διάθεση ανά μίας από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του σε μια εκλογική περιφέρεια, οι έδρες αυτές παραμένουν κενές, δεν προσκυρώνονται στον επιτυχόντα συνδυασμό σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος και μειώνεται ανάλογα ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου. 3) Εάν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας. Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες. Εάν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παραμένουν αδιάθετες για το συνδυασμό έδρες, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες, όπου ο συνδυασμός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. 4) Οι έδρες που κατανέμονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής περιφέρειας. 5) Με την ίδια διαδικασία κατανέμονται οι έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια για καθέναν από τους άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής. 6) Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και για όλους τους επιλαχόντες συνδυασμούς καταλαμβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασμό, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του στις 7

8 αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες. Τυχόν αδιάθετες έδρες δεν κατανέμονται και μειώνεται αναλόγως ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Από τον πίνακα των αποτελεσμάτων και από όλα τα λοιπά εκλογικά στοιχεία, προκύπτει το ακόλουθο αποτέλεσμα στον Δήμο Πλατανιά, αναφορικά με τις ψήφους που έλαβε έκαστος συνδυασμός ανά εκλογική περιφέρεια κατά τις εκλογές που διενεργήθηκαν την Κυριακή 18 Μαΐου 2014: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ (17) ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (2) (8) ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ (4) ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ (7) ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ (5) ΠΛΑΤΑΝΙΑ (11) Με βάση τα ως άνω αποτελέσματα, η κατανομή των εδρών θα γίνει ως εξής: α) Αποδίδεται στον επιτυχόντα συνδυασμό «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» σε κάθε εκλογική περιφέρεια μία έδρα. β) Στην συνέχεια, εξευρίσκεται το εκλογικό μέτρο για τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό, που είναι ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», με την διαίρεση του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων του στο δήμο (852) με τον αριθμό των εδρών που δικαιούται (2) και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης, προσαυξημένο κατά μία μονάδα. Εν προκειμένω, το εκλογικό μέτρο για τον παραπάνω συνδυασμό είναι [852 : 2] + 1 =427. Επειδή δε σε καμία εκλογική περιφέρεια ο ως άνω συνδυασμός δεν έχει λάβει περισσότερους ψήφους από το εκλογικό μέτρο, οι συνολικά δύο (2) έδρες που λαμβάνει θα του διατεθούν από τις εκλογικές περιφέρειες όπου διατηρεί τον μεγαλύτερο αριθμό («αδιάθετο υπόλοιπο») ψηφοδελτίων συνεπώς, θα του διατεθούν από τις εκλογικές περιφέρειες Βουκολιών και Πλατανιά. γ) Η 8

9 ο φύλλο της υπ αριθμ. 46 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων ίδια διαδικασία (υπό β) ακολουθείται και για τον έτερο επιλαχόντα συνδυασμό. Συγκεκριμένα, για το συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», που λαμβάνει συνολικά 8 έδρες, το εκλογικό μέτρο είναι [4540:8]+1= 568, όποτε βάσει αυτού, λαμβάνει 2 έδρες από την εκλογική περιφέρεια Κολυμβαρίου, 2 έδρες από την εκλογική περιφέρεια Μουσούρων και 2 έδρες από την εκλογική περιφέρεια Πλατανιά. Περαιτέρω, με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, λαμβάνει 1 έδρα από την εκλογική περιφέρεια Βουκολιών και 1 ακόμη έδρα από την εκλογική περιφέρεια Πλατανιά. Τέλος, ο επιτυχών συνδυασμός «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» λαμβάνει τις υπόλοιπες έδρες κάθε εκλογικής περιφέρειας, όσες δηλαδή δεν έχουν διατεθεί σους επιλαχόντες συνδυασμούς, σύμφωνα με τα παραπάνω. Έτσι, οι έδρες που συνολικά λαμβάνει έκαστος συνδυασμός σε εκάστη εκλογική περιφέρεια, είναι οι παρακάτω: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ (17) ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (2) (8) ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ (4) ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ (7) ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ (5) ΠΛΑΤΑΝΙΑ (11) ΣΥΝΟΛΟ (29) ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 31 9 του Ν. 3852/2010, οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία 9

10 σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 και του άρθρου 38 του παρόντος. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 3852/2010: «1) Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται, από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς του άρθρου 31, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 του παρόντος. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους. Σε περίπτωση που ο συνδυασμός καταλαμβάνει έδρες σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο υποψήφιος δήμαρχος λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθμού εδρών σε περισσότερες περιφέρειες, τότε λαμβάνει την έδρα αυτής στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση όπου σε περισσότερες περιφέρειες ο συνδυασμός έλαβε ίσο αριθμό ψήφων, διενεργείται κλήρωση. 2) Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας με την σειρά των σταυρών προτίμησης. 3) Εάν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση. Από τον πίνακα των αποτελεσμάτων και από όλα τα λοιπά εκλογικά στοιχεία, προκύπτει το ακόλουθο αποτέλεσμα στον Δήμο Πλατανιά, αναφορικά με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκάστου συνδυασμού ανά εκλογική περιφέρεια κατά τις εκλογές που διενεργήθηκαν την Κυριακή 18 Μαΐου 2014: Α) ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»: ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΔΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ 661 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1092 ΚΑΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 567 ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 623 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

11 ο φύλλο της υπ αριθμ. 46 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 189 ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 401 ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 927 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 201 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 475 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 760 ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 285 ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 946 ΚΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 252 ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 457 ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 94 ΚΝΙΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 268 ΜΑΛΑΚΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1762 ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 669 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΛΓΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 256 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 649 ΦΟΒΑΚΗ- ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 251 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 496 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 279 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 120 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΚΑΤΙΝΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 528 ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΡΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ 101 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 680 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 696 ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΥ 421 ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2234 ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 742 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΕΠΗ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 194 ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 437 ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 286 ΓΟΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 411 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 933 ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 446 ΚΟΥΒΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

12 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 526 ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 584 ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 563 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 134 ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 358 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 394 ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 348 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 882 ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 230 Με βάση το ως άνω αποτέλεσμα, τακτικοί και αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι του παραπάνω επιτυχόντος συνδυασμού εκλέγονται οι παρακάτω: - Στην εκλογική περιφέρεια Βουκολιών τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται οι δύο (2) πρώτοι ήτοι: 1) ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και 2) ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί, με την σειρά των σταυρών προτίμησης. - Στην εκλογική περιφέρεια Κολυμβαρίου τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται οι πέντε (5) πρώτοι, ήτοι: 1) ΜΑΛΑΚΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, 2) ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, 3) ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 4) ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, 5) ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί, με την σειρά των σταυρών προτίμησης. - Στην εκλογική περιφέρεια Μουσούρων τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι, ήτοι: 1) ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 2) ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 3) ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί, με την σειρά των σταυρών προτίμησης. - Στην εκλογική περιφέρεια Πλατανιά τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι, ήτοι: 1) ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, 2) 12

13 ο φύλλο της υπ αριθμ. 46 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, 3) ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, 4) ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, 5) ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 6) ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 7) ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί, με την σειρά των σταυρών προτίμησης. Β) ΤΟΥ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»: ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 334 ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 169 ΚΑΝΤΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 81 ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 338 ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ 107 ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 158 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 285 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 190 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 338 ΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 143 ΚΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 207 ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 325 ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 79 ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 293 ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 292 ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 123 ΝΑΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 309 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 288 ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 153 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 392 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 276 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 255 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΒΙΓΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

14 ΒΟΛΑΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 522 ΒΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 157 ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1089 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 301 ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 243 ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 377 ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 192 ΦΡΑΓΚΑΚΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 101 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ 173 ΒΕΡΙΒΑΚΗ-ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 413 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 295 ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 218 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ KNOROVA (ΚΝΟΡΟΒΑ) NATALIA (NATAΛΙΑ) ΤΟΥ ZDENEK (ΖNTENEK) 89 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 116 ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 250 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 299 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 331 ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 251 ΜΑΝΑΡΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 240 ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 300 ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ 28 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 293 ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 210 ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 299 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 142 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 116 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 523 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 109 Με βάση το ως άνω αποτέλεσμα, τακτικοί και αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι του παραπάνω επιλαχόντος συνδυασμού εκλέγονται οι παρακάτω: - Στην εκλογική περιφέρεια Βουκολιών τακτικός Δημοτικός Σύμβουλος εκλέγεται ο πρώτος του συνδυασμού, ήτοι ο ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας 14

15 ο φύλλο της υπ αριθμ. 46 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων εκλέγονται αναπληρωματικοί, με την σειρά των σταυρών προτίμησης. - Στην εκλογική περιφέρεια Κολυμβαρίου τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται οι δύο (2) πρώτοι του συνδυασμού 1) ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ και 2) ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί, με την σειρά των σταυρών προτίμησης. - Στην εκλογική περιφέρεια Μουσούρων τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται οι δύο (2) πρώτοι του συνδυασμού 1) ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και 2) ΒΟΛΑΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί, με την σειρά των σταυρών προτίμησης. - Στην εκλογική περιφέρεια Πλατανιά τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται ο υποψήφιος δήμαρχος του ως άνω επιλαχόντος συνδυασμού ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, καθώς σε αυτήν την εκλογική περιφέρεια έλαβε τις περισσότερες έδρες (3) ο ανωτέρω επιλαχών συνδυασμός, και οι δύο (2) πρώτοι του συνδυασμού στην ως άνω εκλογική περιφέρεια, ήτοι 1) ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και 2) ΒΕΡΙΒΑΚΗ-ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με την σειρά των σταυρών προτίμησης. Γ) ΤΟΥ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 71 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΒΥΡΩΝ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 75 ΚΟΥΜΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 95 ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 59 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 60 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 80 ΤΣΕΠΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 59 ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 80 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΡΜΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 35 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 36 15

16 ΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 33 ΜΠΑΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26 ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 147 ΜΠΙΡΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 120 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 79 ΝΑΛΕΤΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 10 ΣΜΥΡΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 42 ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 95 ΤΣΕΠΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 36 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 36 Με βάση το ως άνω αποτέλεσμα, τακτικοί και αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι του παραπάνω επιλαχόντος συνδυασμού εκλέγονται οι παρακάτω: - Στην εκλογική περιφέρεια Βουκολιών τακτικός Δημοτικός Σύμβουλος εκλέγεται η πρώτη του συνδυασμού ΚΟΥΜΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί. - Στην εκλογική περιφέρεια Πλατανιά τακτικός Δημοτικός Σύμβουλος εκλέγεται ο υποψήφιος δήμαρχος του ως άνω επιλαχόντος συνδυασμού ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, καθώς σε αυτήν την εκλογική περιφέρεια έλαβε τις περισσότερες ψήφους ο συνδυασμός (σε σχέση με την ανωτέρω περιφέρεια), ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3852/2010: «1) Τα Όργανα της δημοτικής κοινότητας είναι: α) Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας. β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας. 2) Όργανα της τοπικής κοινότητας είναι: α) το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, β) ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, γ) ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, προκειμένου για τοπικές κοινότητες μέχρι τριακόσιους 16

17 ο φύλλο της υπ αριθμ. 46 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων (300) κατοίκους. 3) Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη. 3) Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας. Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, το συμβούλιο τοπικής κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη. Συνεπώς, δεδομένου ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων είναι κάτοικοι (όπως φαίνεται από τους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού της χώρας), το συμβούλιό της αποτελείται από 15 μέλη. Παράλληλα, δεδομένου ότι ο πληθυσμός εκάστης από τις λοιπές Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Χανίων δεν υπερβαίνει τους κατοίκους, το συμβούλιό της αποτελείται από 5 μέλη. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3852/2010: «1) Για την εκλογή των συμβούλων της δημοτικής κοινότητας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 31, 32, 33, 35, 39, 41 και 42 του παρόντος. 2) Ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου στις δημοτικές εκλογές λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτική κοινότητα και τα δύο πέμπτα (2/5) λαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 32, 33 και 41 του παρόντος. Αν σε δημοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασμού του επιτυχόντος δημάρχου, οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των υπόλοιπων συνδυασμών κατ' ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 32. 3) Για την κατανομή των εδρών των συμβούλων των δημοτικών κοινοτήτων σε κάθε δημοτική κοινότητα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός υποψήφιου δημάρχου σε όλα τα εκλογικά τμήματα της εδαφικής περιφέρειας του δήμου». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 39 17

18 του Ν. 3852/2010: «1) Τακτικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς των υποψήφιων δημάρχων, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 2) Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης. 3) Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση». Από τον πίνακα των αποτελεσμάτων και από όλα τα λοιπά εκλογικά στοιχεία, προέκυψε, όπως προαναφέρθηκε, το ακόλουθο αποτέλεσμα στο Δήμο Πλατανιά, αναφορικά με τα έγκυρα ψηφοδέλτια που έλαβε κάθε συνδυασμός, κατά φθίνουσα σειρά, κατά την Κυριακή 18 Μαΐου 2014: Α) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», ψήφους 852, ήτοι ποσοστό 5,99%. Β) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», ψήφους 4540, ήτοι ποσοστό 31,94%. Γ) «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», ψήφους 8822, ήτοι ποσοστό 62,07%. Συνεπώς, όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, επιτυχών είναι ο συνδυασμός «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», καθώς έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων κατά την ως άνω ψηφοφορία. Α. Περαιτέρω, αναφορικά με τις έδρες συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Γερανίου (5) που λαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, ισχύουν τα εξής: Κατ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 32 2 και 5 του Ν. 3852/2010 (βλ. άρθρο 36 1 και 2 του ίδιου νόμου), οι έδρες κατανέμονται, στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές ως ακολούθως. Σύνολο έγκυρων ψηφοδελτίων (ΣΕΨ) που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές στην 18

19 αρχική ψηφοφορία: ο φύλλο της υπ αριθμ. 46 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων Εκλογικό μέτρο: ΣΕΨ διά του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γερανίου και το πηλίκο, παραλειπομένου του κλάσματος, αυξημένο κατά μία μονάδα, ήτοι: [ : 5] + 1 = 2844 Με βάση το ως άνω εκλογικό μέτρο, οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία λαμβάνουν τις παρακάτω έδρες: Α) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» με ψήφους 852, δεν λαμβάνει έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο όλες του τις ψήφους. Β)Ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» με ψήφους 4540, λαμβάνει 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1696 ψήφους. Γ)Ο συνδυασμός «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» με ψήφους 8822, λαμβάνει 3 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 290 ψήφους. Επειδή δε το σύνολο των εδρών που με βάση την προηγούμενη διαδικασία λαμβάνουν οι ως άνω συνδυασμοί, υπολείπεται των προς διάθεση εδρών, η έδρα που απομένει (1) διανέμεται ανά μία μεταξύ των ως άνω συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα τους. Συνεπώς, μία επιπλέον έδρα λαμβάνει ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο (1696). Έτσι, τις 5 έδρες λαμβάνουν οι παραπάνω συνδυασμοί ως εξής: Α)Ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», λαμβάνει 2 έδρες. Β)Ο συνδυασμός «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», λαμβάνει 3 έδρες. Εξάλλου, από τον ως άνω πίνακα των αποτελεσμάτων και από όλα τα λοιπά εκλογικά στοιχεία, προκύπτει το ακόλουθο αποτέλεσμα αναφορικά με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε κάθε υποψήφιος σύμβουλος εκάστου συνδυασμού που λαμβάνει κατά τα άνω έδρες στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γερανίου, κατά τις εκλογές που διενεργήθηκαν την Κυριακή 18 19

20 Μαΐου 2014: Α) ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 72 ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΝΙΔΗ 36 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 50 ΞΥΛΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 28 ΠΑΝΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 148 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 146 Β) ΤΟΥ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 113 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10 ΜΑΣΤΟΡΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13 ΠΡΑΣΣΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 21 Με βάση το ως άνω αποτέλεσμα, τακτικοί και αναπληρωματικοί Σύμβουλοι του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γερανίου εκλέγονται οι παρακάτω: Α) Από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» τακτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται οι: 1) ΠΑΝΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, 2) ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 3) ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι εκλέγονται αναπληρωματικοί. Β) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» εκλέγονται τακτικοί Σύμβουλοι οι: 1) ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, 2) ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι εκλέγονται αναπληρωματικοί. 20

21 ο φύλλο της υπ αριθμ. 46 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων Β. Περαιτέρω, αναφορικά με τις έδρες συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Πλατανιά (5) που λαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, ισχύουν τα εξής: Κατ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 32 2 και 5 του Ν. 3852/2010 (βλ. άρθρο 36 1 και 2 του ίδιου νόμου), οι έδρες κατανέμονται, στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές ως ακολούθως. Σύνολο έγκυρων ψηφοδελτίων (ΣΕΨ) που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία: Εκλογικό μέτρο: ΣΕΨ διά του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γερανίου και το πηλίκο, παραλειπομένου του κλάσματος, αυξημένο κατά μία μονάδα, ήτοι: [ : 5] + 1 = 2844 Με βάση το ως άνω εκλογικό μέτρο, οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία λαμβάνουν τις παρακάτω έδρες: Α) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» με ψήφους 852, δεν λαμβάνει έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο όλες του τις ψήφους. Β)Ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» με ψήφους 4540, λαμβάνει 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1696 ψήφους. Γ)Ο συνδυασμός «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» με ψήφους 8822, λαμβάνει 3 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 290 ψήφους. Επειδή δε το σύνολο των εδρών που με βάση την προηγούμενη διαδικασία λαμβάνουν οι ως άνω συνδυασμοί, υπολείπεται των προς διάθεση εδρών, η έδρα που απομένει (1) διανέμεται ανά μία μεταξύ των ως άνω συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα τους. Συνεπώς, μία επιπλέον έδρα λαμβάνει ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο (1696). Έτσι, τις 5 έδρες λαμβάνουν οι παραπάνω συνδυασμοί ως εξής: Α)Ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ 21

22 ΕΠΟΧΗ», λαμβάνει 2 έδρες. Β)Ο συνδυασμός «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», λαμβάνει 3 έδρες. Εξάλλου, από τον ως άνω πίνακα των αποτελεσμάτων και από όλα τα λοιπά εκλογικά στοιχεία, προκύπτει το ακόλουθο αποτέλεσμα αναφορικά με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε κάθε υποψήφιος σύμβουλος εκάστου συνδυασμού που λαμβάνει κατά τα άνω έδρες στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πλατανιά, κατά τις εκλογές που διενεργήθηκαν την Κυριακή 18 Μαΐου 2014: Α) ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΒΑΡΟΥΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 93 ΒΕΡΙΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 62 ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 65 ΜΑΡΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 158 Β) ΤΟΥ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 150 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 84 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 195 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 24 ΣΑΡΡΙΔΑΚΗ ΑΛΕΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24 ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ - ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25 Με βάση το ως άνω αποτέλεσμα, τακτικοί και αναπληρωματικοί Σύμβουλοι του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πλατανιά εκλέγονται οι παρακάτω: 22

23 ο φύλλο της υπ αριθμ. 46 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων Α) Από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» τακτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται οι: 1) ΜΑΡΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, 2) ΒΑΡΟΥΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, 3) ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι εκλέγονται αναπληρωματικοί. Β) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» εκλέγονται τακτικοί Σύμβουλοι οι: 1) ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, 2) ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι εκλέγονται αναπληρωματικοί. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3852/2010: «1) Στις εκλογές των συμβουλίων τοπικής κοινότητας η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά, μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές και έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, με τον ακόλουθο τρόπο: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην τοπική κοινότητα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές και είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου τοπικής κοινότητας, αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ όλων αυτών των συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν 23

24 ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση. Αν και μετά τη διανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο. 2) Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, ο πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας και οι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί. 3) Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί για το συμβούλιο τοπικής κοινότητας ή για τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας και ισοψηφίσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού. Στην περίπτωση αυτή στα τριμελή συμβούλια τοπικής κοινότητας κατανέμονται στον πλειοψηφούντα συνδυασμό δύο (2) έδρες και στον επιλαχόντα συνδυασμό μία (1) έδρα. Την έδρα εκπροσώπου τοπικής κοινότητας λαμβάνει ο συνδυασμός που πλειοψήφησε. 4) Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. Στα τριμελή συμβούλια τοπικής κοινότητας ο πρώτος συνδυασμός εκλέγει τον πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασμοί από έναν σύμβολο τοπικής κοινότητας. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί για τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού, ο οποίος και λαμβάνει την έδρα του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας. Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3852/2010: «1) Τακτικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας εκλέγονται από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας εκλέγεται από τους 24

25 ο φύλλο της υπ αριθμ. 46 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων υποψηφίους του συνδυασμού που πλειοψήφησε αυτός που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 2) Πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 3) Οι λοιποί υποψήφιοι είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας. 4) Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση». Από το αποτέλεσμα στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Πλατανιά, όπως αυτό προκύπτει από τον πίνακα των αποτελεσμάτων και από όλα τα λοιπά εκλογικά στοιχεία και σε συνδυασμό με τα ως άνω αναφερόμενα στην προπαρατεθείσα μείζονα σκέψη, προκύπτουν τα εξής αναφορικά με το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε κάθε τοπική κοινότητα του Δήμου Πλατανιά οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές και είχαν υποψηφίους για τα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων («Σ.Ε.Ψ.»), τα έγκυρα ψηφοδέλτια που έλαβε κάθε συνδυασμός, το εκλογικό μέτρο («Ε.Μ.»), τις έδρες που λαμβάνει κάθε συνδυασμός με βάση το εκλογικό μέτρο («ΕΔΡΕΣ ΜΕ Ε.Μ.»), τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα («ΥΠΟΛ») και τις έδρες που λαμβάνει κάθε συνδυασμός με βάση αυτά («ΕΔΡΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛ»), το σύνολο των εδρών που τελικά λαμβάνει κάθε συνδυασμός, τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος των συνδυασμών που λαμβάνουν έδρες και το ποιοι εκλέγονται σύμβουλοι των παρακάτω τοπικών κοινοτήτων και αναπληρωματικοί αυτών στα (τριμελή) συμβούλια κάθε τοπικής κοινότητας του Δήμου Χανίων με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων: Α) Ε.Π. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 1. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ Σ.Ε.Ψ.: 721 Ε.Μ. = [721 : 4] = 180 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΜΕ Ε.Μ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΔΡΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛ ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ 25

26 ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΔΗΜΟΥ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Α) ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»: ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΒΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 122 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 217 ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 46 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 84 Με βάση το ως άνω αποτέλεσμα, τακτικοί και αναπληρωματικοί Σύμβουλοι του συμβουλίου της ως άνω Τοπικής Κοινότητας εκλέγονται οι παρακάτω: - Από το συνδυασμό «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» τακτικοί σύμβουλοι εκλέγονται οι 1) ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ως Πρόεδρος, 2) ΒΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ και 3) ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι εκλέγονται αναπληρωματικοί. 2. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ Σ.Ε.Ψ.: 402 Ε.Μ. = [402 : 4] =

27 ο φύλλο της υπ αριθμ. 46 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΜΕ Ε.Μ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΔΡΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛ ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΔΗΜΟΥ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Α) ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»: ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ ΓΟΥΝΑΚΗ-ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 14 ΚΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΥ 116 ΛΟΥΦΑΡΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 138 Με βάση το ως άνω αποτέλεσμα, τακτικοί και αναπληρωματικοί Σύμβουλοι του συμβουλίου της ως άνω Τοπικής Κοινότητας εκλέγονται οι παρακάτω: - Από το συνδυασμό «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» τακτικοί σύμβουλοι εκλέγονται οι 1) ΛΟΥΦΑΡΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ως Πρόεδρος, 2) ΚΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΥ και 3) ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι εκλέγονται αναπληρωματικοί. 3. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΩΝΙΤΟΥ 27

28 Σ.Ε.Ψ.: 362 Ε.Μ. = [362 : 4] = 90 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΕΠΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΜΕ Ε.Μ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΔΡΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛ ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Α) ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»: ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΩΝΙΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 55 ΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 60 ΚΕΡΑΜΙΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 40 ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 12 Β) ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΩΝΙΤΟΥ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ 19 ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 59 ΠΟΡΦΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 54 ΠΡΩΙΜΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 32 Με βάση το ως άνω αποτέλεσμα, τακτικοί και αναπληρωματικοί Σύμβουλοι του συμβουλίου της ως άνω Τοπικής Κοινότητας εκλέγονται οι 28

29 παρακάτω: ο φύλλο της υπ αριθμ. 46 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων - Από το συνδυασμό «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» τακτικοί σύμβουλοι εκλέγονται οι 1) ΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως Πρόεδρος, 2) ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι εκλέγονται αναπληρωματικοί. - Από το συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» τακτικός σύμβουλος εκλέγεται ο 1) ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι εκλέγονται αναπληρωματικοί Β) Ε.Π. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 1. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ Σ.Ε.Ψ.: 336 Ε.Μ. = [336 : 4] = 84 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΜΕ Ε.Μ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΔΡΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛ ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Α) ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»: 29

30 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ ΓΟΝΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 38 ΛΟΥΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 38 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 72 ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 Β) ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 50 ΚΩΣΤΑΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 26 ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 39 Με βάση το ως άνω αποτέλεσμα, τακτικοί και αναπληρωματικοί Σύμβουλοι του συμβουλίου της ως άνω Τοπικής Κοινότητας εκλέγονται οι παρακάτω: - Από το συνδυασμό «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» τακτικοί σύμβουλοι εκλέγονται οι 1) ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ως Πρόεδρος, 2) ΓΟΝΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, κατόπιν κλήρωσης. Λόγω της ισοψηφίας της τελευταίας με τον ΛΟΥΛΑΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, το Πρωτοδικείο ενήργησε κλήρωση για την ανάδειξη του συμβούλου που θα εκλεγεί. Από την κλήρωση αυτή, που διενεργήθηκε κατά την δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσης, κληρώθηκε η ΓΟΝΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ο οποίος και εκλέγεται. Ακολούθως, όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι εκλέγονται αναπληρωματικοί. - Από το συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» τακτικός σύμβουλος εκλέγεται ο 1) ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι εκλέγονται αναπληρωματικοί 2. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 30

31 ο φύλλο της υπ αριθμ. 46 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων Σ.Ε.Ψ.: 666 Ε.Μ. = [666 : 4] = 166 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΜΕ Ε.Μ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΔΡΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛ ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΔΗΜΟΥ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Α) ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»: ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 58 ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 28 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 139 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 68 Β) ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»: 31

32 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΜΑΛΑΚΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 38 ΜΠΛΑΖΙΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 68 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 64 Με βάση το ως άνω αποτέλεσμα, τακτικοί και αναπληρωματικοί Σύμβουλοι του συμβουλίου της ως άνω Τοπικής Κοινότητας εκλέγονται οι παρακάτω: - Από το συνδυασμό «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» τακτικοί σύμβουλοι εκλέγονται οι 1) ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως Πρόεδρος, 2) ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι εκλέγονται αναπληρωματικοί. - Από το συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» τακτικός σύμβουλος εκλέγεται ο 1) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι εκλέγονται αναπληρωματικοί 3. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΩΠΟΥ Σ.Ε.Ψ.: 362 Ε.Μ. = [362 : 4] = 90 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΜΕ Ε.Μ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΔΡΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛ ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ

33 ο φύλλο της υπ αριθμ. 46 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων ΕΠΟΧΗ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Α) ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»: ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΩΠΟΥ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 68 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 40 ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 108 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 23 Β) ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΩΠΟΥ ΜΑΚΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 50 ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50 ΦΩΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 3 Με βάση το ως άνω αποτέλεσμα, τακτικοί και αναπληρωματικοί Σύμβουλοι του συμβουλίου της ως άνω Τοπικής Κοινότητας εκλέγονται οι παρακάτω: - Από το συνδυασμό «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» τακτικοί σύμβουλοι εκλέγονται οι 1) ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ως Πρόεδρος, 2) ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι εκλέγονται αναπληρωματικοί. - Από το συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» τακτικός σύμβουλος εκλέγεται ο 1) ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατόπιν κλήρωσης. Λόγω της ισοψηφίας 33

Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ρόλη, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65 / 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65 / 2014 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65 / 2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κωνσταντίνα Σπηλιωτοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μελπομένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2218 Έτος: 1994 ΦΕΚ: Α 90 19940613 Τέθηκε σε ισχύ: 13.06.1994 Ημ.Υπογραφής: 13.06.1994 Τίτλος Ιδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 13 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 2209/2014 (2842/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

Αριθμός 2209/2014 (2842/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 2209/2014 (2842/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Δωροθέα Νικάνδρου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ξυνόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οι παρακάτω υπογράφοντες ως ιδρυτικά μέλη, όλοι Έλληνες υπήκοοι και ενήλικοι, υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, υπηρετούντες

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ω Ν Χ Α Ν Ι Ω Ν META TA AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ » 6-9

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ω Ν Χ Α Ν Ι Ω Ν META TA AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ » 6-9 Χανιώτικα νέα Χανιώτικα νέα AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 14.254 ΤΙΜΗ 0,60 Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ω Ν Χ Α Ν Ι Ω Ν ΤΡΙΤΗ 20.5.2014 META TA AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Εβδομάδα ζυμώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 7

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 86(Ι)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κοινοτήτων Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Βασικότερες τροποποιήσεις της ιατρικής νομοθεσίας (Π.Ι.Σ.- Ιατρικοί Σύλλογοι)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Βασικότερες τροποποιήσεις της ιατρικής νομοθεσίας (Π.Ι.Σ.- Ιατρικοί Σύλλογοι) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Βασικότερες τροποποιήσεις της ιατρικής νομοθεσίας (Π.Ι.Σ.- Ιατρικοί Σύλλογοι) I. Π.Ι.Σ. Άρθρο 1 - Εμπλουτίστηκαν οι σκοποί του Π.Ι.Σ. σύμφωνα με ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 893 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 34

Αρ. Απόφασης: 893 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 34 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 34 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 29η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 ύστερα από την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΞ-49Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος. 15. Μαρινάκης Πέτρος. 2. Κολομβάκης Κων/νος

16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος. 15. Μαρινάκης Πέτρος. 2. Κολομβάκης Κων/νος INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 205.06.30 5:3:27 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4806/30-06-205 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2007 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2007 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ: Α 114 20060608) Αρθρο: 1 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ Πρώτος Βαθμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της

Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της Τροποποιήθηκε και Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε την 1/17-1-2007 απόφαση της Ολοµέλειας µε ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ την 16-9-2007 ( ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 461/4-4-2007 τ. Β & στο διορθωτικό Φ.Ε.Κ. 836/30-5-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-19 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 267. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-19 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 267. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 29/07/2015 Αρ. Πρωτ. 20729 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-19 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 267 Περίληψη Λήψη απόφασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 17799 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 11 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4255 Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196).

Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196). Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196). Άρθρο 1 1. Αστικός συνεταιρισµός είναι εκούσια ένωση προσώπων µε οικονοµικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 453/2013 Α Α: ΒΛΩ2ΩΕΤ-ΧΡ3 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Κανονισµού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα