Σχεδιασμός σεισμικά μονωμένης γέφυρας φορέα προκατασκευασμένων δοκών με αποκατάσταση συνέχειας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασμός σεισμικά μονωμένης γέφυρας φορέα προκατασκευασμένων δοκών με αποκατάσταση συνέχειας"

Transcript

1 Σχεδιασμός σεισμικά μονωμένης γέφυρας φορέα προκατασκευασμένων δοκών με αποκατάσταση συνέχειας Νικόλαος Φαρδής Πολ.Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. TU Delft, Χρήστος Κατσάρας Πολ.Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Berkeley, Δρ.Τηλέμαχος Παναγιωτάκος Πολ.Μηχανικός, Phd Παν. Πάτρας, Εισαγωγή Η γέφυρα G043 βρίσκεται στην Χ.Θ του αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ 2 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΡΤΑ. Αποτελείται από δύο (2) ξεχωριστούς κλάδους (έναν για κάθε διεύθυνση κυκλοφορίας) συνολικού μήκους 542m. Ο φορέας καταστρώματος είναι συνεχής από άκρο σε άκρο και αποτελείται από προκατασκευασμένες δοκούς με πλήρη αποκατάσταση συνέχειας των προεντεταμένων δοκών στην θέση των βάθρων. Λόγω των δυσμενών γεωτεχνικών συνθηκών (έδραση σε φλύσχη χαμηλής επιτρεπόμενης τάσης) και της μεγάλης ανομοιομορφίας στα ύψη των βάθρων (7.0m έως 34.5m) επιλέχθηκε η λύση της σεισμικής μόνωσης του φορέα με εφέδρανα εκκρεμούς τριβής (Friction Pendulum System). Στην θέση πίσω από τα ακρόβαθρα (ύψους 15m) διαμορφώνεται μέτωπο οπλισμένης γης. Η έδραση της γέφυρας πραγματοποιείται επί στρώματος φλύσχη χαμηλής σχετικά φέρουσας ικανότητας. Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα σχεδιάζεται και κατασκευάζεται γέφυρα με πλήρη αποκατάσταση συνέχειας δοκών. Γενική περιγραφή γέφυρας Κάθε κλάδος αποτελείται από δεκατέσσερα (14) ανοίγματα μήκους 35.50m - 12x39.00m m και έχει μήκος m μετρούμενο μεταξύ των αξόνων θεωρητικής στήριξης και κατά μήκος του άξονα κάθε κλάδου. Το συνολικό πλάτος κάθε κλάδου της γέφυρας είναι 13.26m εκ των οποίων η επιφάνεια κυκλοφορίας καταλαμβάνει πλάτος Στην εξωτερική πλευρά κάθε κλάδου προβλέπεται πεζοδρόμιο πλάτους 1.25m, ενώ στην εσωτερική πλευρά πλάτους 0.56 τοποθετείται στηθαίο τύπου New Jersey. Η καθαρή απόσταση μεταξύ των κλάδων είναι 0.68m. Σχ. 1 Κατά μήκος τομή γέφυρας G043. Ο φορέας της ανωδομής είναι συνεχής και αποτελείται από τέσσερις (4) ανά άνοιγμα προεντεταμένες προκατασκευασμένες δοκούς, ύψους 2.05m οι άξονες των οποίων απέχουν μεταξύ τους εγκάρσια 3.55m. Οι δοκοί είναι κατασκευασμένες από σκυρόδεμα ποιότητας C35/45. Το μήκος των

2 προκατασκευασμένων δοκών είναι 34.00m για τα ακραία ανοίγματα και 37.50m για τα μεσαία ανοίγματα. Ο φορέας συμπληρώνεται με πρόπλακες πάχους 0.08m και επί τόπου πλάκα καταστρώματος από έγχυτο σκυρόδεμα C35/45 ελάχιστου πάχους 0.20m. Το συνολικό πάχος της πλάκας του καταστρώματος είναι κατ' ελάχιστο 0.28m και το συνολικό ύψος του φορέα της ανωδομής είναι επίσης κατ' ελάχιστο 2.29m. Στην θέση κάθε βάθρου οι προκατασκευασμένες δοκοί των εκατέρωθεν ανοιγμάτων συνδέονται μεταξύ τους μέσω επί τόπου χυτής διαδοκίδας από σκυρόδεμα ποιότητας C35/45, πάχους 1.55m, συνολικού ύψους 2.55m και πλάτους 12.40m. Στην θέση των διαδοκίδων και για ένα μήκος εκατέρωθεν αυτών, εφαρμόζεται προένταση της πλάκας καταστρώματος. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται συνέχεια του φορέα καταστρώματος από άκρο σε άκρο. Για την τάνυση των τενόντων αυτών διαμορφώνονται προεξοχές αγκύρωσης (blister) που προεξέχουν στην κάτω πλευρά της πλάκας καταστρώματος. Η άνω επιφάνεια της πλάκας διαμορφώνεται μονοκλινής, ακολουθώντας την μεταβλητή επίκλιση του οδοστρώματος. Σχ. 2 Προένταση πλάκας καταστρώματος στην περιοχή των μεσοβάθρων. Για την έδραση του φορέα στα βάθρα και τα ακρόβαθρα χρησιμοποιούνται ανά βάθρο τρία (3) εφέδρανα εκκρεμούς τριβής με ολίσθησης σε καμπύλη επιφάνεια και μέγιστη μετακίνηση σχεδιασμού 375mm. Στα άκρα του καταστρώματος στις θέσεις των ακροβάθρων τοποθετούνται αρμοί συστολοδιαστολής με ικανότητα μετακίνησης ±280mm. Σχ. 3 Τομές Φορέα καταστρώματος στην θέση των βάθρων. Τα βάθρα είναι τοιχοειδή στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 2.00x5.50m, που καταλήγουν στην κορυφή σε κεφαλή μήκους 12.40m, πλάτους 3.50m και μεταβλητού πάχους από 1.00m έως 2.00m, όπου εδράζεται ο φορέας του καταστρώματος. Η κεφαλή των βάθρων ακολουθεί την επίκληση του καταστρώματος στην αντίστοιχη θέση. Τα βάθρα των δύο κλάδων θεμελιώνονται κατά κανόνα επιφανειακά μέσω μεμονωμένων ορθογωνικών πεδίλων από σκυρόδεμα C30/37. Στην περίπτωση των ψιλών βάθρων Μ10, Μ11 και Μ12 το πέδιλο θεμελίωσης είναι κοινό για τους δύο κλάδους. Εξαίρεση επίσης αποτελεί η θεμελίωση των μεσοβάθρων Μ8 δεξιού και αριστερού κλάδου όπου η θεμελίωση πραγματοποιείται με πασσάλους

3 από σκυρόδεμα C20/25 διαμέτρου Ø120 η έμπηξη των οποίων πραγματοποιείται στο υγειές στρώμα Φλύσχη. Κάθε ακρόβαθρο αποτελείται από τρεις (3) στύλους από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, συμπαγούς ορθογωνικής διατομής διαστάσεων m με αξονική μεταξύ τους απόσταση 4.50m. Στην κορυφή, οι στύλοι συνδέονται με κεφαλοδοκό μήκους 12.91m και διατομής m, πάνω στην οποία εδράζεται ο φορέας καταστρώματος. Η κεφαλοδοκός ακολουθεί την κατά πλάτος κλίση του φορέα καταστρώματος. Πίσω από τα ακρόβαθρο διαμορφώνεται μέτωπο οπλισμένης γης σύμφωνα με την σχετική γεωτεχνική μελέτη. Ως αποτέλεσμα αυτού τα ακρόβαθρα δεν δέχονται ωθήσεις γαιών παρά μόνο σε ένα τμήμα μικρού ύψους στην κορυφή των θωρακίων. Στο θωράκιο κάθε ακροβάθρου στηρίζεται φορέας πρόσβασης από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, διαστάσεων κάτοψης m. Τα ακρόβαθρα κάθε κλάδου θεμελιώνονται επιφανειακά μέσω κοινού πεδίλου από σκυρόδεμα C30/37, διαστάσεων κάτοψης m και πάχους 2.50m. Γεωτεχνικές συνθήκες στην περιοχή του τεχνικού. Σύμφωνα με τη γεωλογία, τα μητρώα γεωτρήσεων και φρεάτων και τα εργαστηριακά αποτελέσματα, τα ακόλουθα υλικά απαντήθηκαν στην υπό μελέτη περιοχή: επιφανειακά συναντάται μία στρώση αποσαθρωμένου μανδύα φλύσχη ενώ στην συνέχεια συναντάται υγειές υπόβαθρο φλύσχη, με ψαμμίτη και ιλυόλιθο σε διαφορετικές αναλογίες. Στο στρώμα αυτό πραγματοποιείται η θεμελίωση της γέφυρας. Η στρωματογραφία παρουσιάζεται συνοπτικά για κάθε βάθρο στον παρακάτω πίνακα: Λόγω των δυσμενών κλίσεων των στρώσεων του φλύσχη οι επιτρεπόμενες τάσεις έδρασης στην θεμελίωση της γέφυρας είναι σχετικά μικρές. Για τον ίδιο λόγο, οι εκσκαφές πραγματοποιούνται με σχετικά ήπιες κλίσεις 2(υ):3(μ) με ταυτόχρονη εφαρμογή μέτρων αντιστήριξης. Οι δυσμενείς αυτές γεωτεχνικές συνθήκες ενισχύουν την εφαρμογή λύσης σεισμικής μόνωσης στην γέφυρα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα εντατικά μεγέθη στην θεμελίωση. Υπολογιστικά μοντέλα στατικής και δυναμικής ανάλυσης. Η ανάλυση και διαστασιολόγηση του φορέα της ανωδομής, των ακροβάθρων και της θεμελίωσης γίνεται με κατάλληλα χωρικά προσομοιώματα πεπερασμένων στοιχείων τα οποία αποδίδουν με ικανοποιητική προσέγγιση την κατανομή των δυσκαμψιών, των μαζών και των συνθηκών στήριξης. Ο φορέας της ανωδομής (κατάστρωμα, μεσόβαθρα και ακρόβαθρα) προσομοιώνεται με γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία δοκού (κατακόρυφα και οριζόντια) με κατάλληλη διακριτοποίηση. Τα

4 οριζόντια μέλη που προσομοιώνουν τις προκατασκευασμένες δοκούς και το συνεργαζόμενο πλάτος της πλάκας καταστρώματος διατάσσονται κατά μήκος του άξονα της γέφυρας. Η συνεργασία της πλάκας καταστρώματος κατά την εγκάρσια διεύθυνση προσομοιώνεται με εγκάρσια αβαρή στοιχεία κατάλληλης δυσκαμψίας (εσχάρα δοκών). Οι διαδοκίδες προσομοιώνεται επίσης με στοιχεία δοκού. Στις θέσεις των στηρίξεων του καταστρώματος στα βάθρα και τα ακρόβαθρα εισάγονται ελατήρια κατάλληλης ακαμψίας τα οποία προσομοιώνουν τα προβλεπόμενα εφέδρανα. Η στήριξη των μεσοβάθρων και ακροβάθρων θεωρείται πάκτωση στην στάθμη των πεδίλων θεμελίωσης και των κεφαλοδέσμων. Κατά την ανάλυση λαμβάνονται υπόψη όλα τα στάδια κατασκευής του τεχνικού. Σχ. 4. Μοντέλο ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων. Η σεισμική ανάλυση της ανωδομής (κατάστρωμα και βάθρα) πραγματοποιείται στο παραπάνω προσομοίωμα με την μέθοδο της δυναμικής φασματικής ανάλυσης σύμφωνα με την παράγραφο 5.5 των «Οδηγιών για Μελέτη Γεφυρών με Σεισμική Μόνωση». Η ανάλυση φασματικής απόκρισης προσομοιώνει την μη-γραμμική συμπεριφορά του συστήματος σεισμικής μόνωσης με ισοδύναμο γραμμικό προσομοίωμα που ορίζεται από την ενεργό γραμμική δυσκαμψία K eff και από την ενεργό ιξώδη απόσβεση ξ eff με όμοιο τρόπο όπως την Μέθοδο Ισοδύναμου Μονοβάθμιου Συστήματος. Η χωρική κατανομή των μαζών και των δυσκαμψιών της κατασκευής λαμβάνεται υπόψη στο χωρικό προσομοίωμα πεπερασμένων στοιχείων δοκού που περιγράφεται παραπάνω. Πραγματοποιούνται δύο αναλύσεις α) η ανάλυση κάτω ορίου με τις τιμές κάτω ορίου για τις παραμέτρους σχεδιασμού και β) η ανάλυση άνω ορίου με τις τιμές άνω ορίου για τις παραμέτρους σχεδιασμού. Η ισοδύναμη γραμμική συμπεριφορά των μονωτήρων προσομοιώνεται με βάση την ενεργό δυσκαμψία K eff, η οποία ορίζεται για τα εφέδρανα τριβής ως: K eff = W / R + μ W / d bi Όπου μ ο ισοδύναμος συντελεστής τριβής του εφεδράνου, R η ισοδύναμη ακτίνα καμπυλότητας του εφεδράνου, W το σεισμικό βάρος που αντιστοιχεί στο εξεταζόμενο εφέδρανο και d bi η σεισμική μετακίνηση σχεδιασμού του εξεταζόμενου εφεδράνου η οποία εκτιμάται από την Μέθοδο Ισοδύναμου Μονοβάθμιου Συστήματος. Η επίδραση της ενεργού απόσβεσης ξ eff λαμβάνεται υπόψη με εφαρμογή του μειωτικού συντελεστή η eff για τις περιόδους μεγαλύτερες από 0.8T eff : 0.10 eff eff όπου ξ eff η ενεργός απόσβεση του συστήματος σεισμικής μόνωσης η οποία εκτιμάται από την Μέθοδο Ισοδύναμου Μονοβάθμιου Συστήματος στην εξεταζόμενη διεύθυνση, T eff η ενεργός περίοδος του συστήματος σεισμικής μόνωσης η οποία εκτιμάται από την μέθοδο Ισοδύναμου Μονοβάθμιου

5 Συστήματος στην εξεταζόμενη διεύθυνση. Η μορφή του φάσματος σχεδιασμού σύμφωνα με την μέθοδο φασματικής απόκρισης παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα. Φασματική Επιτάχυνση Sa Μειωτικός συντελεστής η eff 0.8T eff Περίοδος T Σχ. 5. Μοντέλο ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων. Η ανάλυση του φορέα για κάμψη κατά την εγκάρσια διεύθυνση πραγματοποιείται σε ξεχωριστό μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων, όπου η πλάκα καταστρώματος προσομοιώνεται με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία κελύφους ενώ ο κορμός της δοκού και η διαδοκίδα με στοιχεία ράβδου και με βάση αυτό το προσομοίωμα γίνεται ο έλεγχος εγκάρσιων τάσεων καθώς και η όπλισή του φορέα κατά την εγκάρσια διεύθυνση. Για τον έλεγχο εγκάρσιας εφελκυστικής τάσης λαμβάνονται δύο περιπτώσεις προσομοιωμάτων: i) Τα μόνιμα και κινητά φορτία εφαρμόζονται στο τελικό σύστημα, και ii) πλήρης θεώρηση των φάσεων κατασκευής (αμφιέριστη πρόπλακα σκυροδέτηση πλάκας τελικός φορέας) λαμβάνοντας υπόψη και της ανακατανομές λόγο ερπυσμού μέχρι να παραδοθεί η γέφυρα στην κυκλοφορία. Για να γίνει αυτό εξετάζεται ξεχωριστό μοντέλο ραβδωτών στοιχείων, όπου εισάγεται η διατομή του φορέα στην εγκάρσια διεύθυνση και προσομοιώνονται καταλλήλως οι προαναφερόμενες φάσεις της διατομής. Στις τάσεις που προκύπτουν από τα μόνιμά, πρόσθετα μόνιμα και τις ανακατανομές του ερπυσμού, προστίθενται οι τάσεις λόγω κινητών φορτίων, όπως αυτές προκύπτουν από το χωρικό μοντέλο επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων.

6 Σχ. 6. Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων για την ανάλυση της εγκάρσιας κάμψης καταστρώματος και μοντέλο προσομοίωσης της πλάκας του φορέα στην εγκάρσια διεύθυνση. Τα πέδιλα της θεμελίωσης μεσοβάθρων και ακροβάθρων αναλύονται με ανεξάρτητα προσομοιώματα από επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία κελύφους που προσομοιώνουν τον κεφαλόδεσμο. Στα θεμέλια με πασσάλους, οι πάσσαλοι προσομοιώνονται με γραμμικά πεπερασμένα στοιχειά δοκού. Οι αντιδράσεις της ανωδομής εισάγονται ως φορτίσεις. Το θωράκιο και ο πτερυγότοιχος των ακροβάθρων προσομοιώνονται σε ξεχωριστό μοντέλο όπου προσομοιώνονται με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία κελύφους. Σχ. 7 α. Προσομοίωμα θεμελίωσης μεμονομένου πεδίλου και κοινού πεδίλου μεσοβάθρου. Σχ. 7 β. Προσομοίωμα θεμελίωσης κοινού πεδίλου ακροβάθρου και θεμελίωσης μεσοβάθρου με πασσάλους. Η στατική ανάλυση γίνεται γενικά με τη πλήρη δυσκαμψία των στοιχείων (δυσκαμψία σταδίου Ι). Για την στατική ανάλυση χρησιμοποιείται το πρόγραμμα SOFISTIK.

7 Σύστημα σεισμικής μόνωσης Η μείωση της σεισμικής απαίτησης στα μεσόβαθρα και στα ακρόβαθρα επιτυγχάνεται με την έδραση του φορέα σε ειδικά εφέδρανα σεισμικής μόνωσης τύπου εκκρεμούς τριβής (friction pendulum). Προβλέπονται συνολικά 45 εφέδρανα εκκρεμούς τριβής ανά κλάδο, τα οποία τοποθετούνται τρία σε κάθε στήριξη ακροβάθρου και μεσοβάθρου. Η απόκριση των εφεδράνων αυτών στην σεισμική διέγερση αντιστοιχεί σε ολίσθηση με χαμηλό συντελεστή τριβής σε διεπιφάνεια μεγάλης ακτίνας καμπυλότητας. Η παραπάνω συμπεριφορά οδηγεί σε επιμήκυνση της ιδιοπεριόδου της κατασκευής και επιπλέον απόσβεση ενέργειας λόγω της δράσης της τριβής. Ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων οδηγεί σε σημαντική μείωση της σεισμικής απαίτησης στην υποδομή. Οι αυξημένες σεισμικές μετακινήσεις που αντιστοιχούν στην αύξηση της ιδιοπεριόδου περιορίζονται από την αυξημένη απόσβεση ώστε να αναλαμβάνονται με ασφάλεια από τα εφέδρανα ενώ αυτά παραμένουν ευσταθή υπό το πλήρες κατακόρυφο φορτίο. Σχ. 8. Σχηματική διάταξη εφεδράνου εκκρεμούς τριβής απλής καμπυλότητας Ο τύπος των εφεδράνων εκκρεμούς τριβής μπορεί να είναι απλής, διπλής ή τριπλής ακτίνας καμπυλότητας. Η συμπεριφορά των εφεδράνων αυτών είναι μη-γραμμική συμπεριφορά η οποία αναλύεται σε μια μη-γραμμική συνιστώσα τριβής που αντιστοιχεί στην ολίσθηση και μια γραμμική ελαστική συνιστώσα που αντιστοιχεί στην τάση επαναφοράς από την καμπύλη επιφάνεια. Η μηγραμμική συμπεριφορά μπορεί να προσομοιωθεί με ένα διγραμμικό υστερητικό προσομοίωμα το οποίο χαρακτηρίζεται από τον ισοδύναμο συντελεστή τριβής μ και την ισοδύναμη ακτίνα καμπυλότητας R. Το μοντέλο αυτό είναι ακριβές για την ανάλυση των εφεδράνων εκκρεμούς τριβής με απλή και διπλή καμπυλότητα. Το ίδιο προσομοίωμα μπορεί να προσεγγίσει και την συμπεριφορά των εφεδράνων εκκρεμούς τριβής τριπλής καμπυλότητας με την εισαγωγή μιας ισοδύναμης μετακίνησης διαρροής dy στον ελαστικό κλάδο, της τάξης των 10mm, η οποία οδηγεί σε μικρή απομείωση της ενεργής απόσβεσης του συστήματος. Η εισαγωγή της μετακίνησης διαρροής οδηγεί σε συντηρητικά αποτελέσματα για την περίπτωση εφεδράνων εκκρεμούς τριβής απλής και διπλής καμπυλότητας καθώς σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μικρή υποεκτίμηση της ενεργής απόσβεσης. Συνεπώς εφαρμόζεται για την ανάλυση η προσομοίωση με ισοδύναμο διγραμμικό μοντέλο που χαρακτηρίζεται από τον ισοδύναμο συντελεστή τριβής μ, την ισοδύναμη ακτίνα καμπυλότητας R, και μια μικρή ισοδύναμη μετακίνηση διαρροής dy στον ελαστικό κλάδο της τάξης των 10mm. Το μοντέλο αυτό μπορεί να προσομοιώσει με ικανοποιητική ακρίβεια την συμπεριφορά των εφεδράνων

8 εκκρεμούς τριβής απλής, διπλής, και τριπλής καμπυλότητας και τα αποτελέσματα της ανάλυσης του συστήματος σεισμικής μόνωσης είναι αντιπροσωπευτικά και για τους τρεις τύπους εφεδράνων. Οι ονομαστικές τιμές των ιδιοτήτων των εφεδράνων εκκρεμούς τριβής οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα μελέτη είναι οι εξής: Ονομαστική τιμή της ισοδύναμης ακτίνας καμπυλότητας: R = 2.9m Μέση ονομαστική τιμή του ισοδύναμου συντελεστή τριβής: μ = 0.05 Μεταβλητότητα της μέσης τιμής του ισοδύναμου συντελεστή τριβής: +/- 25% Η ισοδύναμη ακτίνα καμπυλότητας R των μονωτήρων είναι γεωμετρική ιδιότητα και δεν υπόκειται σε μεταβλητότητα. Η ισοδύναμη μετακίνηση διαρροής dy εισάγεται για την ισοδυναμία της προσομοίωσης των εφεδράνων εκκρεμούς τριβής τριπλής καμπυλότητας και δεν έχει μεγάλη επίδραση όποτε δεν εξετάζεται μεταβλητότητα. Η παραπάνω μεταβλητότητα την ονομαστικής τιμής του συντελεστή τριβής αντιστοιχεί στην μεταβλητότητα κατά τις δοκιμές, οπότε για μέση ονομαστική τιμή του συντελεστή τριβής μ = 0.05 και μεταβλητότητα της μέσης τιμής κατά +/- 25% προκύπτουν αντιστοίχως η ελάχιστη και η μέγιστη ονομαστική τιμή της παραμέτρου: mindp nom = και maxdp nom = Ταυτόχρονα υπάρχουν πρόσθετες μεταβλητότητες του ισοδύναμου διγραμμικού συντελεστή τριβής λόγω χρόνιων φαινομένων. Η μεταβλητότητα αυτή εκτιμάται με βάση τους συντελεστές λ οι οποίοι αντιστοιχούν στις επιδράσεις φαινομένων όπως η γήρανση του εφεδράνου, η θερμοκρασία, η ρύπανση του εφεδράνου και η συνολική διαδρομή που διανύει το εφέδρανο, στην ονομαστική τιμή των παραμέτρων για τους μονωτήρες ολίσθησης: i) f1=γήρανση: λ max,f1 = 1.1 (χωρίς λίπανση, προστατευτική σφράγιση, κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος) ii) f2= θερμοκρασία: λ max,f2 = 1.1 (ελάχιστη θερμοκρασία υπό σκιά στην περιοχή του έργου με ετήσια πιθανότητα υπέρβασης 0.02 T min = -15 o C, φορέας από σκυρόδεμα ΔTr = 7.5 o C, ελάχιστη θερμοκρασία μονωτήρων T min,b =0.5 x T min +ΔΤ r = 0 o C, χωρίς λίπανση). iii) = ρύπανση: λ max,f3 = 1.1 (χωρίς λίπανση, προστατευτική σφράγιση, επιφάνεια ανοξείδωτου χάλυβα προς τα πάνω και προς τα κάτω). iv) f4= συνολική διαδρομή: λ max,f4 = 1.0 (χωρίς λίπανση, συνολική διαδρομή 1.0 km). Για γέφυρες με σπουδαιότητα πάνω της μέσης ο συντελεστής συνδυασμού είναι ψ fi = 0.9. Οι τροποποιημένοι συντελεστές λ max είναι: λ U,f1 =1+(λ max,f1-1) x ψ fi = 1 + (1.1 1) x 0.9 = 1.09 λ U,f2 =1+(λ max,f2-1) x ψ fi = 1 + (1.1 1) x 0.9 = 1.09 λ U,f3 =1+(λ max,f3-1) x ψ fi = 1 + (1.1 1) x 0.9 = 1.09 λ U,f4 =1+(λ max,f4-1) x ψ fi = 1 + (1.0 1) x 0.9 = 1.00 Η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή σχεδιασμού του ισοδύναμου συντελεστή τριβής υπολογίζονται ως εξής: maxdp = maxdp nom x λ U,f1 x λ U,f2 x λ U,f3 x λ U,f4 = maxdp nom x 1.09 x 1.09 x 1.09 x 1.00 = maxdp nom x = και mindp = mindp nom = Πραγματοποιούνται δύο αναλύσεις για τον σχεδιασμό του συστήματος σεισμικής μόνωσης και τον έλεγχο της αντοχής της κατασκευής α) η ανάλυση κάτω ορίου με τις τιμές κάτω ορίου για τις παραμέτρους σχεδιασμού και β) η ανάλυση άνω ορίου με τις τιμές άνω ορίου για τις παραμέτρους σχεδιασμού. Κατά κανόνα, η ανώτερη τιμή του ισοδύναμου συντελεστή τριβής οδηγεί σε μέγιστες σεισμικές δυνάμεις στην κατασκευή και η κατώτερη τιμή οδηγεί σε μέγιστες μετακινήσεις στους σεισμικούς μονωτήρες. Από την ανάλυση αυτή προκύπτουν οι ισοδύναμες ελατηριακές σταθερές που

9 εφαρμόζονται στην συνέχεια στο χωρικό προσομοίωμα πεπερασμένων στοιχείων για την ανάλυση φασματικής απόκρισης. Φάσεις κατασκευής Η κατασκευή του τεχνικού περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις: 1. Γενική εκσκαφή στην περιοχή του τεχνικού μέχρι την στάθμη θεμελίωσης των μεσοβάθρων, των ακροβάθρων και κατασκευή των απαιτούμενων μέτρων αντιστήριξης. 2. Κατασκευή της θεμελίωσης των μεσοβάθρων και ακροβάθρων. 3. Κατασκευή του κορμου μεσοβάθρων και ακροβάθρων με αναρριχόμενο ξυλότυπο (αρμοί ανά 4.25m). Κατασκευή κεφαλής μεσοβάθρων & ακροβάθρων. Η κατασκευή του θωρακίου και των πτερυγοτοίχων των ακροβάθρων προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δεύτερη φάση 4. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων δοκών στην τελική τους θέση σε προσωρινές στηρίξεις. Κατά την φάση αυτή και μέχρι την σκυροδέτηση των διαδοκίδων, η ευστάθεια των προκατασκευασμένων δοκών εξασφαλίζεται με κατάλληλο σύστημα (χιαστί μεταλλικά στοιχεία τοποθετούμενα στα άκρα των δοκών) 5. Τοποθέτηση εφεδράνων εκκρεμούς τριβής και επί τόπου σκυροδέτηση των διαδοκίδων για την πλήρη αποκατάσταση συνέχειας του καταστρώματος. 6. Τοποθέτηση προπλακών, επί τόπου σκυροδέτηση της πλάκας καταστρώματος και πραγματοποίηση προέντασης πλάκας καταστρώματος. Αυτό το στάδιο πραγματοποιείται σε τρεις επιμέρους υπο-φάσεις: (α) τοποθετούνται πρόπλακες και σκυροδετείται το τμήμα του καταστρώματος πάνω από τις στηρίξεις που στην συνέχεια θα προενταθούν, (β) πραγματοποίηση της προέντασης του τμήματος αυτού όταν το σκυρόδεμα έχει αποκτήσει την απαιτούμενη αντοχή, (γ) τοποθέτηση προπλακών στο υπόλοιπο τμήμα κάθε ανοίγματος μεταξύ των στηρίξεων και σκυροδέτηση της υπόλοιπης πλάκας καταστρώματος. 7. Σκυροδέτηση του υπόλοιπου τμήματος των ακροβάθρων (θωράκιο και πτερυγότοιχοι). 8. Κατασκευή του οπλισμένου επιχώματος πίσω από τα ακρόβαθρα. Κατασκευή των φορέων πρόσβασης και κατασκευή του υπολειπόμενου τμήματος του επιχώματος. 9. Τοποθέτηση στεγανωτικών μεμβρανών στον φορέα καταστρώματος, κατασκευή πεζοδρομίων, διάστρωση ασφαλτικών. Τοποθέτηση αρμών καταστρώματος. Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

10 Φωτογραφικό υλικό από την κατασκευή της γέφυρας. Φωτ. 1. Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί Φωτ. 2. Τοποθετημένες προκατασκευασμένοι δοκοί επί των βάθρων Φωτ. 3. Σκυροδέτηση διαδοκίδας στην θέση του μεσοβάθρου Φωτ. 4. Τοποθέτηση προπλακών Φωτ. 5. Πρώτη φάση σκυροδέτησης πλάκας καταστρώματος και προεξοχών αγκύρωσης προέντασης Φωτ. 6. Μεταλλικό καλούπι για την σκυροδέτηση των blister

11 Φωτ. 7. Εφέδρανο εκκρεμούς τριβής Φωτ. 8. Προσωρινή στήριξη των προκατασκευασμένων δοκών επί των βάθρων Φωτ. 9. Διαμόρφωση οπλισμένου επιχώματος πίσω από τα ακρόβαθρα Φωτ. 10. Φορέας Καταστρώματος πριν την 2 η φάση σκυροδέτησης πλάκας καταστρώματος Φωτ. 11. Πανοραμική όψη γέφυρας Βαθρο Μ6 προς ακρόβαθρο Α2 Φωτ. 12. Πανοραμική όψη γέφυρας Βαθρο Μ9 προς ακρόβαθρο Α2

12 Συμπεράσματα Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μελετάται και κατασκευάζεται η λύση γέφυρας προκατασκευασμένων προεντεταμένων δοκών με πλήρη αποκατάσταση της συνέχειας του φορέα στις στηρίξεις σε συνδυασμό με εφαρμογή συστήματος σεισμικής μόνωσης. Με την λύση αυτή βελτιστοποιήθηκε ο σχεδιασμός των προκατασκευασμένων δοκών με την μεταφορά τμήματος της ροπής ανοίγματος στην στήριξη. Η επιλογή της σεισμικής μόνωσης αντιμετώπισε τόσο την έντονη μη-κανονικότητα των βάθρων λόγω της έντονης υψομετρικής διαφοράς του αναγλύφου όσο και την θεμελίωση σε δυσμενείς συνθήκες εδάφους με την μείωση της απαίτησης στην θεμελίωση του τεχνικού. Συντελεστές Έργου Ευχαριστίες Η στατική μελέτη του έργου εκπονήθηκε από την μελετητική εταιρεία DENCO (DENCO Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. & DENCO Στατικές Μελέτες Ι.Κ.Ε.). Ο έλεγχος της μελέτης έγινε από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό του Έργου OMEK Consulting Engineers. S.A. (κ.κ. Χ.Μιχαηλίδης, Ν.Γούλος, Λ.Κρυσταλλίδου). Η κατασκευή του τεχνικού εκτελείται από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε υπό τη διεύθυνση του κ. Π. Κεφαλά. Από την πλευρά των συγγραφέων του άρθρου εκφράζονται οι θερμότερες ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές του έργου. Βιβλιογραφία - DIN 1045 : ΑΟΠΛΟ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - DIN 1075 : ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - DIN 1072 : ΟΔΟΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΕΣ - ΦΟΡΤΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - DIN 4227 : ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - DIN 1054 : ΥΠΕΔΑΦΟΣ - ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ - DIN 4014 : ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε39/99/ΥΠΕΧΩΔΕ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ - ΕΑΚ 2003 : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - Οδηγίες για μελέτη γεφυρών με σεισμική μόνωση - ΥΠΕΧΩΔΕ - Φεβ EN : 2005 Ευρωκώδικας 8 : Αντισεισμικός σχεδιασμός - Μέρος 2: Γέφυρες -SOFiSTiK ANALYSIS PROGRAMS - Oberschleissheim, 2009

Αναβάθμιση Υφιστάμενης Γέφυρας Ποταμού Σελινούντα στην Χ.Θ του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Πάτρα

Αναβάθμιση Υφιστάμενης Γέφυρας Ποταμού Σελινούντα στην Χ.Θ του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Πάτρα Αναβάθμιση Υφιστάμενης Γέφυρας Ποταμού Σελινούντα στην Χ.Θ. 85+674 του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Πάτρα Χρήστος Κατσάρας Πολ.Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. U.C. Berkeley, ckatsaras@denco.gr Δρ. Τηλέμαχος Παναγιωτάκος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 8. Αποτίμηση & Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος Αναβάθμιση Γέφυρας Σελινούντα Πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα των παρακάτω τεχνικών αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Άνω Διαβάσεων Αιγίου

Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Άνω Διαβάσεων Αιγίου Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Άνω Διαβάσεων Αιγίου Θεόδωρος Ψυχογιός Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Berkeley, tpsycho@denco.gr Δρ. Τηλέμαχος Παναγιωτάκος Πολιτικός Μηχανικός, Ph.D. Παν. Πάτρας, tpanagiotakos@dencopc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης

Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. 1 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Στατική μελέτη: ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. Σύμβουλος στατικής μελέτης: Καθ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Γέφυρα Ποταμού Αξιού - Τεχνικό Τ12. Παπαδόπουλος Ηλίας Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σιδηροδρομική Γέφυρα Ποταμού Αξιού - Τεχνικό Τ12. Παπαδόπουλος Ηλίας Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ Σιδηροδρομική Γέφυρα Ποταμού Αξιού - Τεχνικό Τ12 Παπαδόπουλος Ηλίας Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ DS 804 ΚλάσηUIC 71, ταχύτητα μελέτης v 200km/h Γερμανικοί Κανονισμοί DIN

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 6. Σεισμική Μόνωση Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 6. Σεισμική Μόνωση Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή της σεισμικής μόνωσης γεφυρών. Αρχικά θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των φορέων καταστρώματος γεφυρών η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1 Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που αναλύει και διαστασιολογεί ακρόβαθρο γέφυρας επί πασσαλοεσχάρας θεμελίωσης. Είναι σύνηθες να επιλύεται ένα φορέας ανωδομής επί εφεδράνων, να λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 29.10.2015 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Ακρόβαθρο : Συντελεστές EN 1992-1-1 : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

Εφέδρανα - Αποσβεστήρες

Εφέδρανα - Αποσβεστήρες Εφέδρανα - Αποσβεστήρες Εφέδρανα Τα εφέδρανα μεταβιβάζουν δυνάμεις από το φορέα στην θεμελίωση και παρέχουν τη δυνατότητα οριζοντίων μετατοπίσεων εφόσον αυτές δεν παρεμποδίζονται με κατασκευαστικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ο Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕ 11 - ΑΝΩ ΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ.Π.Λ.Α.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕ 11 - ΑΝΩ ΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ.Π.Λ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕ 11 - ΑΝΩ ΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ.Π.Λ.Α. Σ. Σταθόπουλος Π. Κοτσανόπουλος ρ. Πολ. Μηχανικός MSc Πολ. Μηχανικός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόκειται για µία καµπύλη οριζοντιογραφικά οδογέφυρα µε κατά µήκος κλίση i = 1.4%, συνεχή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩ ΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΑΛΩ ΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Σ. Σταθόπουλος Π. Κοτσανόπουλος ρ. Πολ. Μηχανικός MSc Πολ. Μηχανικός Ε. Σταθόπουλος Κ. Σταθόπουλος ιπλ. Πολ. Μηχανικός ρ. Πολ. Μηχανικός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με σκοπό την σύνδεση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής.

Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής. Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής. Α.Σ. Μαρής, Σ.Θ. εµερτζή, Α.Π. Μακρανδρέου ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Χ.Γ. Παπουτσή ιπλωµατούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Η σεισµική προστασία γεφυρών στην Ελλάδα σήµερα Γενικά Η σεισµική προστασία των γεφυρών αποτελεί ένα µέληµα πρωτίστης σηµασίας για την πολιτεία λόγω της εξαιρετικής

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εκκεντρότητες: Στατικές: e = Χ ΚΜ Χ o, e = Y ΚΜ Y o όροφος

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος.

Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος. Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος. Σ. Μητούλης Πολιτικός Μηχανικός. Ι. Τέγος Καθηγητής, Εργαστήριο Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

τομή ακροβάθρου δεδομένα

τομή ακροβάθρου δεδομένα B 1 = 4,4 m B 2 = 1,6 m B 3 = m B 4 = m B 5 =,3 m B 6 = m Η 1 = 1,6 m Η 2 = m Η 3 = m Η 4 = m Η 5 = m Η 6 =,3 m Η 7 = 1,3 m L 1 = m L 2 = 1 m L 3 = m E C = 28847,6 ΜPa μέτρο ελαστικότητας f ck = 2 ΜPa

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA

ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα δομικά συστήματα στις σύμμικτες κτιριακές κατασκευές, αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΔΩΡΕΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΟΥΣΙΟΥ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΔΩΡΕΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΟΥΣΙΟΥ ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΔΩΡΕΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΟΥΣΙΟΥ Ελευθερία Γκουτζίκα Πολιτικός Μηχανικός MSc Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Γεώργιος Μαυράκης

Διαβάστε περισσότερα

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών 9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Χειμερινό εξάμηνο 2016 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής Κατανομή φορτίων πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας ομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι ιδάσκοντες :Χ. Γαντές.Βαμβάτσικος Π. Θανόπουλος Νοέμβριος 04 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των βασικών δράσεων σχεδιασμού γεφυρών. Έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Ομάδα μελέτης Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Ομ. Καθηγητής Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών Παράρτημα Η Έκδοση 2011 Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Βελτιωμένη χωρική επαλληλία σεισμικών συνδυασμών...3

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα της χρήσης προκατασκευασμένων δοκών διατομής διπλού ταυ σε φορείς γεφυρών

Πλεονεκτήματα της χρήσης προκατασκευασμένων δοκών διατομής διπλού ταυ σε φορείς γεφυρών Θεσσαλονίκη, 10 1 Νοεμβρίου 016 Πλεονεκτήματα της χρήσης προκατασκευασμένων δοκών διατομής διπλού ταυ σε φορείς γεφυρών Κωνσταντίνος Φακής Πολιτικός μηχανικός Α.Π.Θ., costasfakis@yahoo.gr Εισαγωγή Η αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης.

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. 1. Ανατροπής ολίσθησης. 2. Φέρουσας ικανότητας 3. Καθιζήσεων Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι διατομών και να υπολογισθεί ο απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Έργο Ημερομηνία : 6.12.2012 Ονομασία : Έργο Στάδιο : 1 7,00 2,00 +z 12,00 ΥΥΟ Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Κελύφη οπλισμένου σκυροδέματος Κελύφη Ο/Σ Καμπύλοι επιφανειακοί φορείς μικρού πάχους Εντατική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9 ΟΧΕΤΟΣ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και υδραυλικού υπολογισμού ενός κιβωτιοειδούς φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός συνεχούς πλάκας καταστρώµατος σε γέφυρες µε προκατασκευασµένες δοκούς πολλών ανοιγµάτων

Υπολογισµός συνεχούς πλάκας καταστρώµατος σε γέφυρες µε προκατασκευασµένες δοκούς πολλών ανοιγµάτων Υπολογισµός συνεχούς πλάκας καταστρώµατος σε γέφυρες µε προκατασκευασµένες δοκούς πολλών ανοιγµάτων Φ. Κανδύλας Πολιτικός Μηχανικός, Μελετητής Ι. Τέγος Καθηγητής Α.Π.Θ. Λέξεις κλειδιά: Πλάκα συνέχειας

Διαβάστε περισσότερα

χώρος θα διαµορφωθεί στη στάθµη +118,00 m σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τη σύµφωνη γνώµη της 9 ης ΕΒΑ. Για την εκτίµηση των γεωτεχνικών συνθηκώ

χώρος θα διαµορφωθεί στη στάθµη +118,00 m σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τη σύµφωνη γνώµη της 9 ης ΕΒΑ. Για την εκτίµηση των γεωτεχνικών συνθηκώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η αντιστήριξης της οδού Σαπουντζόγλου στο Ο.Τ. Γ169α, η προστασία και διασφάλιση του αποκαλυφθέντος από αρχαιολογικές ανασκαφές

Διαβάστε περισσότερα

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηαχανικών η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Βλάσης ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΤΕΕ, Απρίλιος 2007 Δύο Κατηγορίες Σεισμικής Μόνωσης (ως προς τα μνημεία) (1) Μόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Γέφυρα Τ8 Εγνατίας Οδού

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Γέφυρα Τ8 Εγνατίας Οδού ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γέφυρα Τ8 Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η σύγχρονη Εγνατία Οδός δανείζεται το όνομά της από το ομώνυμο ρωμαϊκό έργο το οποίο κατασκευάστηκε μεταξύ του 146-120 π.χ., πάνω στα ίχνη ενός αρχαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ (Δ.Μπισκίνης)

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ (Δ.Μπισκίνης) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ (Δ.Μπισκίνης) ΑΣΚΗΣΗ Κατά την κατασκευή νέας οδικής αρτηρίας σε ορεινή περιοχή, πρόκειται να κατασκευαστεί οδική γέφυρα συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99 : Φέρουσα (πέτρα) τοιχοπ :

Διαβάστε περισσότερα

Προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (HCS)

Προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (HCS) Προκατασκευασμένες πλάκες Οι προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (Hollow Core Slab HCS) είναι βιομηχανικώς παραγώμενα δομικά στοιχεία από προεντεταμένο σκυρόδεμα, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος Προκατασκευή 2 Δοκός Δοκός Δοκός Δοκός Δ1 25/50 Δοκός Μορφή Ολόσωμες Δοκός α) Αμφιέρειστη β) Τετραέρειστη Με νευρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ.

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΚΟΛΕΤΣΗ ΑΓΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 115,93m ΑΠΟ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΠΑΓΟΥΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 13 Θεμελιώσεις με πασσάλους : Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων 1.05.005 1. Κατηγορίες πασσάλων. Αξονική φέρουσα ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΞΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 204,55m ΑΠΟ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ: ΕΙΔΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ: ΕΙΔΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ 1 ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ: ΕΙΔΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Στοιχεία γεφυρών Ακρόβαθρο Φορέας ανωδομής ή κατάστρωμα Μεσόβαθρο Θεμελίωση Εφέδρανο ΚΑΤΗΓ ΟΡΙΟΠ ΟΊΗΣΗ ΓΕΦΥΡ ΏΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΗ ΔΙΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάσεις Αμέσου Συναρμολογήσεως (ΔΙ.Α.Σ.) System of Fast Bridge Construction (ZEUS)

Διαβάσεις Αμέσου Συναρμολογήσεως (ΔΙ.Α.Σ.) System of Fast Bridge Construction (ZEUS) Διαβάσεις Αμέσου Συναρμολογήσεως (ΔΙ.Α.Σ.) System of Fast Bridge Construction (ZEUS) Αλέξανδρος ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 2, Γεωργία ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗ 3 Λέξεις κλειδιά: Γέφυρες, Τόξο του Οδυσσέα,, Προκατασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σχεδιασμός κτιρίου με ΕΑΚ, Κανονισμό 84 και Κανονισμό 59 και αποτίμηση με ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα Κέρκυρα, 20 Απριλίου 2013 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι «στατικές μελέτες» ή καλύτερα «οι μελέτες φέροντος οργανισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, 2018 Εργασία Εξαμήνου. ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ. Εργασία Εξαμήνου

ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, 2018 Εργασία Εξαμήνου. ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ. Εργασία Εξαμήνου Γενικές οδηγίες: ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, 2018 Εργασία Εξαμήνου Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΑ MEMALIAJ. ΔΟΜΗ Α.Ε. Αθήνα, Ελλάδα

ΓΕΦΥΡΑ MEMALIAJ. ΔΟΜΗ Α.Ε. Αθήνα, Ελλάδα ΓΕΦΥΡΑ MEMALIAJ Κυριάκος Σταθόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός k.stathopoulos@domi-ae.gr Ευάγγελος Σταθόπουλος Πολιτικός Μηχανικός v.stathopoulos@domi-ae.gr Παύλος Θανόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός p.thanopoulos@domi-ae.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 2. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών,

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΟ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΚΡΟΒΑΘΡΑ ΑΝΑΣΧΕΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΟ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΚΡΟΒΑΘΡΑ ΑΝΑΣΧΕΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων» Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Αντισεισμικός σχεδιασμός στεγάστρου με συνδέσμους δυσκαμψίας με εκκεντρότητα Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος. Τηλέμαχος Παναγιωτάκος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος. Τηλέμαχος Παναγιωτάκος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Τηλέμαχος Παναγιωτάκος Δομή Μαθήματος 1. Γενικά Τύποι Γεφυρών 2. Στατικά Συστήματα Γεφυρών 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών 5. Μεσόβαθρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Προεντεταμένο σκυρόδεμα Προεντεταμένο σκυρόδεμα Βασικές αρχές της προέντασης Η προένταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΑΓΚΡΑΤΟΥΝΙ ΑΝΝΕΤ & ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η μελέτη ενός εξαώροφου κτιρίου, το οποίο μονώνεται σεισμικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Εργαστήριο ιδάσκοντες: Παναγόπουλος Γ., Σους Ι.

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Εργαστήριο ιδάσκοντες: Παναγόπουλος Γ., Σους Ι. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Εργαστήριο ιδάσκοντες: Παναγόπουλος Γ, Σους Ι Ονοµατεπώνυµο: ΑΕΜ Σέρρες 6-6-2013 Βαθµολογία: ίνεται ο ξυλότυπος του σχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3,7,8,9,10,11. - Εγκύκλιος: / του Υπουργείου Εργασίας)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3,7,8,9,10,11. - Εγκύκλιος: / του Υπουργείου Εργασίας) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3,7,8,9,10,11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Eίδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Αναπλ. Καθ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1 Φορτίσεις Σεισμική Δράση Ιδιο Βάρος Ωθήσεις Γαιών Υδροστατική Φόρτιση Κινητά Φορτία Θερμοκρασιακές Μεταβολές Καταναγκασμοί Κινηματική Αλληλεπίδραση Αδρανειακές Δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων

Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων 3.1 Εισαγωγή 3.1.1 Στόχος Ο στόχος του Κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση ολοκληρωμένων παραδειγμάτων προσομοίωσης και ανάλυσης απλών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ. Ανάλυση & Σχεδιασμός Οπλισμένων Επιχωμάτων: μεθοδολογία, εφαρμογή και κρίσιμες παράμετροι

ΗΜΕΡΙΔΑ. Ανάλυση & Σχεδιασμός Οπλισμένων Επιχωμάτων: μεθοδολογία, εφαρμογή και κρίσιμες παράμετροι ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ανάλυση & Σχεδιασμός Οπλισμένων Επιχωμάτων: μεθοδολογία, εφαρμογή και κρίσιμες παράμετροι Νικόλαος Κλήμης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ Μάνος Ψαρουδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ DIN-FB 102, 103, 104 (ΟΑΜΓ-FB)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ DIN-FB 102, 103, 104 (ΟΑΜΓ-FB) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ DIN-FB 102, 103, 104

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ..

Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ.. Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ.. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ PILLOTIS ΜΕΣΩ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα