ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4848 Παρασκευή, 20 Μαρτίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4848 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 1479"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4848 Παρασκευή, 2 Μαρτίου Aριθμός 1479 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 214 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών REN Ltd και REN USA Inc. από την Unilever U.K. Holdings Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών REN Ltd (εφεξής η «REN») και REN USA Inc. (εφεξής η «REN USA») από την Unilever U.K. Holdings Ltd (εφεξής η «Unilever»). Η REN είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας και η REN USA είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας της Νέας Υερσέης των H.Π.Α. Οι δραστηριότητες αμφοτέρων των εταιρειών είναι η παραγωγή και διανομή καλλυντικών και προϊόντων φροντίδας δέρματος και μπάνιου με την επωνυμία REN. Η REN δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πώληση των καλλυντικών και προϊόντων με την επωνυμία REN. Η Unilever είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η Unilever ανήκει στον όμιλο εταιρειών που ελέγχονται από την Unilever Plc (εφεξής ο «Όμιλος Unilever»). Ο Όμιλος Unilever προμηθεύει ταχέως κινούμενα καταναλωτικά αγαθά στους τομείς των τροφίμων, της οικιακής και προσωπικής φροντίδας. Ο Όμιλος Unilever δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω των εταιρειών Unilever Tseriotis Cyprus Ltd, Unilever Pmt Ltd και Rychkon Ltd στους τομείς των τροφίμων, της οικιακής και προσωπικής φροντίδας. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 1(4)(α) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 214.

2 Αριθμός 148 Αρ. Μητρώου: 12. Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 57 ΤΟΥ 1972) Γνωστοποίηση Διαγραφής Ιδρύματος σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 44 Με το παρόν γνωστοποιείται ότι κατόπιν απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στην Αίτηση με Αρ. 5/14 διατάχθηκε διάλυση του πιο κάτω αναφερόμενου Ιδρύματος με αρ. Μητρώου 12, στις και συνακόλουθα ο Έφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων προχώρησε στη διαγραφή του από το αντίστοιχο Μητρώο. Επωνυμία Ιδρύματος: «ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ». Διεύθυνση Ιδρύματος: Λευκωσία. Λευκωσία: 12 Μαρτίου 215. (Y.E /2) 148 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών, Έφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων. Αριθμός 1481 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24 ΤΟΥ 1978, 25 ΤΟΥ 1979, 8 ΤΟΥ 1982, 15 ΤΟΥ 1983, 9, 115 ΚΑΙ 199 ΤΟΥ 1986, 53, 87 ΚΑΙ 316 ΤΟΥ 1987, 18 ΚΑΙ 243 ΤΟΥ 1988, 122 ΤΟΥ 199, 97(Ι) ΤΟΥ 1992, 45(Ι) ΤΟΥ 1994, 14(Ι) ΚΑΙ 52(Ι) ΤΟΥ 1996, 37(Ι) ΚΑΙ 72(Ι) ΤΟΥ 1997, 71(Ι) ΤΟΥ 1998, 35(Ι), 61(Ι) ΚΑΙ 81(Ι) ΤΟΥ 1999, 57(Ι), 66(Ι), 73(Ι), 126(Ι) ΚΑΙ 157(Ι) ΤΟΥ 2, 26(Ι), 33(Ι) ΚΑΙ 22(Ι) ΤΟΥ 22, 11(Ι) ΤΟΥ 26, 21(Ι) ΚΑΙ 32(Ι) ΤΟΥ 28 ΚΑΙ 47(Ι) ΤΟΥ 211 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17(3) Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ως η αρμόδια Αρχή ( που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως «η αρμόδια Αρχή») σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου ( που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως ο «Νόμος»), ασκώντας τις εξουσίες του δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 17 του Νόμου κρίνει ότι οι δρόμοι που καθορίζονται στον πιο κάτω Πίνακα πρέπει να κατασκευαστούν κατάλληλα. Και επειδή η αρμόδια Αρχή πήρε απόφαση γι αυτό το σκοπό και ετοίμασε σχέδια και τεχνικούς όρους για την εργασία αυτή. Γι αυτό, η αρμόδια Αρχή γνωστοποιεί ότι: (α) Για τον πιο πάνω σκοπό έχει ληφθεί ομόφωνη απόφαση, (β) ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν στα γραφεία της σχέδια και τεχνικοί όροι και (γ) τα σχέδια και οι τεχνικοί όροι είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση από το κοινό, όλες τις ώρες εργασίας, για περίοδο δύο μηνών, από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Γνωστοποιείται επίσης ότι στις στήλες 1,4,5,6, και 7(β) του πιο κάτω Πίνακα περιέχονται λεπτομέρειες αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα σε σχέση με το δρόμο που καθορίζεται στον Πίνακα, δηλ.: 1. Τα α ονόματα των ιδιοκτητών που θα συνεισφέρουν στη δαπάνη, 4. την αναλογία σύμφωνα με την οποία θα γίνει ης συνεισφορά τους, 5. τη δαπάνη που έχει προϋπολογισθεί για την εργασία, 6. χρηματικά ποσά που δεν έχουν δαπανηθεί και που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, και 7(β) τον αριθμό των ετών κατά την διάρκεια των οποίων οι ιδιοκτήτες μπορούν να πληρώσουν τη συνεισφορά τους σε ίσες ετήσιες δόσεις. Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας επηρεάζεται από τα σχέδια και τους τεχνικούς όρους που ετοιμάστηκαν από την αρμόδια Αρχή και κατατέθηκαν στα γραφεία της, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δικαιούται κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία τα σχέδια και οι τεχνικοί όροι βρίσκονται κατατεθειμένα για επιθεώρηση, να καταχωρήσει έγγραφη ένσταση σ αυτά στην αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 17 του Νόμου. ΠΙΝΑΚΑΣ

3 1481 :, : / ( 17,..96) (): 715, : : : : :,,,, : 715, ( ): ,53 : : (ex-gratia): : : : :,, , ,99,, : 13.1,3 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / / 684 8,75 / , / 685 8,75 / , / 683 8,75 / , / 682 8,75 / ,7 / 21 / / / ,54 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 1.59,93 138,7 1.59,93 138,7 1.59,93 138,7 1.59,93 138, ,54 745,4

4 1482 / 21 / 4534 / 21 / 4534 / 21 / 4534 / 21 / / 21 / 4534 / 21 / 4534 / 21 / 4534 PIHASTO LIMITED PIHASTO LIMITED PIHASTO LIMITED PIHASTO LIMITED / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / ,99 13,6 35,45 48, ,97 27,97 22,3 22,3 3 / 34 3 / / / 51 3 / / / / 68 3 / 61 3 / / 69 3 / / 7 3 / 13 3 / 6 3 / 61 3 / / / / / / / / / / ,764 / 715 4,716 / ,762 / ,4636 / / / ,7128 / 715 6,7128 / 715 5,2872 / 715 5,2872 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 195,71 854, , , , , , ,52 961,32 961,32 554,82 237,78 237,78 332,89 285,33 285,33 665,78 57,67 17,6 74,53 22,3 276,83 459,71 491,41 16,41 16,41 83,81 83,81

5 1483 / 21 / 4562 PETRONDAS SUSAN COSTA JARRAUD NICOLAS STEP ANE KOUTSIDOU CHRISTINA LIVIE KATHERINE NORRIE DIAKOPOULOS AGNIESZKA IZAMPELLA / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / ,59 6,64 8,24 8,24 16,83 6,77 13,36 6,86 6,86 6, ,3 12,5 12,8 12,5 12,9 1,61 12,46 12,32 12,37 1,42 9,74 1,36 9,74 1,56 / 6767 / 6766 / 6765 / 6765 / 6764 / 6763 / 6762 / 6761 / 6761 / / 16 3 / 28 3 / 28 3 / / / / / / / / / / / / 71 3 / / ,8975 / 715 1,66 / 715 2,6 / 715 2,6 / 715 4,275 / 715 1,6925 / 715 3,34 / 715 1,715 / 715 1,715 / 715 1,66 / / ,5 / ,5 / ,832 / / 715 3,72 / / 715 3,96 / ,351 / 715 5,186 / 715 5,512 / 715 5,717 / 715 4,2722 / 715 3,9934 / 715,5576 / 715 3,9934 / 715 4,3296 / , , , , , , , , , ,5 6., , , , , , , , , , , , , , , , ,62 89,46 31,82 374,55 374,55 765,1 37,73 67,28 311,82 311,82 31,82 6., , , ,29 545,46 558,55 545,46 562,91 79,94 928,85 918,41 922,14 776,77 726,8 11,38 726,8 787,21 77,63 26,31 32,65 32,65 66,7 26,83 52,95 27,19 27,19 26,31 523,11 44,22 44,22 187,56 47,56 48,7 47,56 49,8 68,96 8,98 8,7 8,4 67,72 63,3 8,84 63,3 68,63

6 1484 1,42 3 / 716 / 21 / / 393 / 21 / / 394 / 21 / / 452 / 21 / / 635 / 21 / / / 736 : 1. 6% % 19% ,2722 / / / / / / / , , ,86 4.,4 5.9, , ,72 776, , ,86 4.,4 5.9, , ,86 67,72 317,4 364,59 348,74 443,85 364,59 364,59

7 1485 :, : / ( 17,..96) (): 156, : : : : :,, 8,, : 76, ( ): 5.55,5 : : (ex-gratia): : : : :, 8.635, , ,27,, : 8.23,44 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / / / ,26 / 21 / / ,5 / , / ,5 / ,18 : 1. Το επιτόκιο έχει υπολογιστεί σε 6%. Το Δάνειο θα χρεώνεται με ετήσιο σταθερό επιτόκιο. 2. Η χρέωση περιλαμβάνει 2% Λειτουργικά και Διαχειριστικά Έξοδα και 19% Φ.Π.Α. 3. Περίοδος αποπληρωμής 2 χρόνια. ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 3.13,26 272, ,59 221, ,59 221,15

8 1486 :, : / ( 17,..96) (): 614, : : : : :,, 37,, : 577, ( ): ,59 : : (ex-gratia): : : : :, 5.7, , ,2,, : 79.66,31 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / ,56 3 / ,6288 / ,69 49,44 3 / ,3712 / ,69 / 21 / ,62 3 / 566 1,2926 / ,69 5,6 3 / 581 1,1638 / ,69 5,6 3 / 581 1,1638 / ,69 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 1.593,49 138, ,2 135,85 177,13 15,44 159,48 13,9 159,48 13,9

9 1487 N / 21 / / 21 / 4641 NIKOY / 21 / 4641 / 21 / 4641 LOUCA ELENA / 21 / ,62 2,81 2,81 5,62 5,62 2,81 2,81 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 33,33 33,33 33, ,47 59,7 2,47 3 / / / / / / 57 3 / 57 3 / / / / / / / / / 58 3 / / / / / / / / / / 737 1,2926 / 577,6463 / 577,6463 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577,6463 / 577,6463 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / ,6659 / 577 7,6659 / 577 7,6659 / / / / ,538 / ,8978 / ,538 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 177,13 88,56 88,56 177,13 177,13 88,56 88,56 177,13 177,13 177,13 177,13 177,13 177,13 177,13 177,13 177,13 177,13 1.5,46 1.5,46 1.5, , , , ,7 4.37, ,7 15,44 7,72 7,72 15,44 15,44 7,72 7,72 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44 91,58 91,58 91,58 274,78 274,78 262,83 132,6 381,8 132,6

10 1488 / 21 / / 246 / 21 / / 149 / 21 / / 15 / 21 / / 154 / 21 / / / 214 / 21 / / 444 / 21 / / 216 / 21 / / 161 / 21 / / 679 / 21 / ,33 3 / ,33 3 / ,33 3 / 649 / 21 / / / 689 : 1. 6% % 19% / / / / ,5 / 577 1,5 / / / / / ,3316 / ,3316 / ,3316 / / / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 394,25 46,19 418,14 346,46 125,44 125,44 25,88 238,94 97,96 585,4 27,6 27,6 27,6 95,58 95,58

11 1489 :, : / ( 17,..96) (): 918, : : : : :,,,, : 918, ( ): 41.76,39 : : (ex-gratia): : : : :,, , ,99,, : ,7 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / / / ,5 5 3 / / ,5 / 21 / / / ,1 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 73,75 63,71 73,75 63, ,1 178,39

12 149 / 21 / 4534 () / 21 / 4534 / 21 / / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / / / / / / 47 3 / / / / / / / / / 35 3 / 35 3 / 35 3 / 35 3 / / / 918 1,5 / 918 1,5 / / / / / / / / ,5 / ,5 / 918 5,4 / 918 1,8 / 918 5,4 / 918 5,4 / / , ,5 3.69, , ,4 4.53, , ,1 4.92,2 4.92,2 4.92, , , , , , ,5 1.23,5 3.57, , , , ,4 4.53, , ,1 1.23,5 1.23,5 2.46, , ,3 789, ,42 789,21 789, ,5 35,81 382,26 133,79 133,79 458,71 395, 35,81 433,23 89,19 89,19 178,39 172,2 172,2 68,81 137,61 68,81 68,81 89,19

13 / 21 / / 21 / / 21 / 4562 MINISTER OF WORKS OF THE UNITED KINGDOM GO 3 / 21 / 4562 MINISTER OF WORKS OF THE UNITED KINGDOM GO 3 / 21 / 4562 AKINHTA 3 / 21 / 4562 ITAYIM MARWAN FOUAD 3 / 21 / / 21 / 4562 AKINHTA 3 / 21 / 4562 I MOISEENKOVA YULIYA ,33 1,33 2,81 2,66 2,66 1,33 1,33,99 1,65 2,66 2,66 3,11 3 / 31 3 / 35 3 / / / / / 47 3 / 47 3 / / / / / / 54 3 / / / / / / / / / / / / / / / / ,4655 / 918,4655 / 918,9835 / 918,931 / 918,931 / 918,4655 / 918,4655 / 918,3465 / 918,5775 / 918,931 / 918,931 / 918 1,885 / ,1 5.47, , 18.77,2 3.57,6 3.69, , 5.846, 6.284, , , , , , , , , , , , , ,1 5.47, , 18.77,2 3.57,6 3.69, , 2.923, 6.284,45 68,3 68,3 143,74 136,7 136,7 68,3 68,3 5,64 84,4 136,7 136,7 159,8 433,23 471,45 764, ,98 35,81 267,58 254,84 254,84 547,91 5,93 5,93 12,53 11,86 11,86 5,93 5,93 4,42 7,36 11,86 11,86 13,87

14 1492 ( ( ) IOANNIDES GISELE IOANNIDES CHRISTINE-SYLVI E IOANNIDES ROBINSON-PIERRE IOANNIDES GISELE IOANNIDES CHRISTINE-SYLVI E IOANNIDES ROBINSON-PIERRE - ANTONIADES HARALAMBOS 2,81 2,66 1,18 2,66 1,4 3, ,11 1,4 1,4 1,4 2,81,47,94,47,47,47 2,81 2,96 3,11 2,96 2,81 2,66 1,41 1,41 3,11 1,56 1,56 2,66 2,66 2,66 2,81 3 / / / 57 3 / / 58 3 / 59 3 / 51 3 / 51 3 / / / / / / / / / / / / / / / / 52 3 / / / / / / / / / 53,9835 / 918,931 / 918,413 / 918,931 / 918,364 / 918 1,3965 / 918,7 / 918,7 / 918 1,885 / 918,364 / 918,364 / 918,364 / 918,9835 / 918,1645 / 918,329 / 918,1645 / 918,1645 / 918,1645 / 918,9835 / 918 1,36 / 918 1,885 / 918 1,36 / 918,9835 / 918,931 / 918,4935 / 918,4935 / 918 1,885 / 918,546 / 918,546 / 918,931 / 918,931 / 918,931 / 918,9835 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 143,74 136,7 6,36 136,7 53,2 24,1 12,31 12,31 159,8 53,2 53,2 53,2 143,74 24,4 48,8 24,4 24,4 24,4 143,74 151,41 159,8 151,41 143,74 136,7 72,13 72,13 159,8 79,8 79,8 136,7 136,7 136,7 143,74 12,53 11,86 5,26 11,86 4,64 17,79 8,92 8,92 13,87 4,64 4,64 4,64 12,53 2,1 4,19 2,1 2,1 2,1 12,53 13,2 13,87 13,2 12,53 11,86 6,29 6,29 13,87 6,96 6,96 11,86 11,86 11,86 12,53

15 1493 2,66 3 / 531-2,66 3 / 532 2,81 3 / 534 / 21 / / / 492 / 21 / / / 621 / 21 / / 63 / 21 / / / / 751 NIKOY 2 3 / / 751 / 21 / / 756 / 21 / / 757 / 21 / / 758 : 1. 6% % 19% ,931 / 918,931 / 918,9835 / / / / / / 918 4,2 / 918 4,2 / 918 4,2 / 918 4,2 / 918 4,2 / / / / , , , ,6 6.43, , , , , , , , , , , ,35 136,7 136,7 143, , ,3 876,9 876, ,25 613,83 613,83 613,83 613,83 613, , , ,35 11,86 11,86 12,53 28,32 28,32 76,45 76,45 191,13 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 598,88 191,13 369,52

16 1494 :, : / ( 17,..96) (): 783, : : : :,, 244, :, : 539, ( ): ,63 : : (ex-gratia): : : : :,, , , ,38, : ,59 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / / ,5 / , / ,5 / ,63 / 21 / / ,5 / , / ,5 / ,11 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 1.55,32 135, ,32 135, ,56 182, ,56 182,18

17 1495 / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 SIMAN MARINA / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 ORPHANIDOU CHRYSTALLA / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / ,34 24, ,33 33,33 33, / 16 4 / / / / / / / / / / / / / / / / ,3962 / 539 1,638 / / ,6659 / 539 7,6659 / 539 7,6659 / / / / / / / / , , , , ,11 3.1,63 3.1,63 3.1,63 3.1,63 3.1, , , , , , , , , , , , , ,44 3.1,63 3.1, , , , , ,35 493,64 423,12 38,76 124,63 364,35 9,1 9,1 9,1 27,33 27,33 364,35 552,41 282,8 434,87 411,37

18 1496 / 21 / / 25 / 21 / ,33 4 / ,33 4 / ,33 4 / 951 : 1. 6% % 19% / ,9984 / ,9984 / ,9984 / ,2 6.47, , , , , , ,74 493,64 188,3 188,3 188,3

19 1497 :, : / ( 17,..96) (): 686, : : : : :,,, 33, : 653, ( ): 36.74,12 : : (ex-gratia): : : : :,, , , ,43, : ,89 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / ,39 4 / 185,864 / 653 2,19 4 / 187,7884 / 653 1,4 4 / 188,3744 / 653 2,58 4 / 189,9288 / 653 2,39 4 / 19,864 / 653 2,19 4 / 192,7884 / 653 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 116,27 1,14 16,54 9,29 5,59 4,41 125,51 1,94 116,27 1,14 16,54 9,29

20 KASSABJI DALAL ABDUL HAMID PETROU JOSEPH MARINOU J.L. WEATHER MASTER COMPANY LIMITED GREGORIOU AMY SOPHIA GEORGIOU JADE GEORGE ANTONIOU ESTATES AGENCY LIMITED /,35,35,35 2,39 1,91 1,1 1,1 1,4 1,29 1,29 6,44 1,58 1,74 1,61 1,63 2,21 1,91 1,91 2,58 4,93 1,91 1,63 2,19 1,91 3,3 4,58 1,61 1,78 1,74 1,84 1,63 1,2 2,23 4 / / / / / / / / / / / / / / / / 17 4 / / / / 11 4 / / / / / 16 4 / / / / / / / / 171,126 / 653,126 / 653,126 / 653,864 / 653,6876 / 653,396 / 653,396 / 653,3744 / 653,4644 / 653,4644 / 653 2,3184 / 653,5688 / 653,6264 / 653,5796 / 653,5868 / 653,7956 / 653,6876 / 653,6876 / 653,9288 / 653 1,7748 / 653,6876 / 653,5868 / 653,7884 / 653,6876 / 653 1,188 / 653 1,6488 / 653,5796 / 653,648 / 653,6264 / 653,6624 / 653,5868 / 653,3672 / 653,828 / ,3 17,3 17,3 116,27 92,92 53,51 53,51 5,59 62,75 62,75 313,29 76,86 84,65 78,32 79,29 17,51 92,92 92,92 125,51 239,83 92,92 79,29 16,54 92,92 16,53 222,8 78,32 86,59 84,65 89,51 79,29 49,62 18,48 1,48 1,48 1,48 1,14 8,1 4,67 4,67 4,41 5,47 5,47 27,31 6,7 7,38 6,83 6,91 9,37 8,1 8,1 1,94 2,91 8,1 6,91 9,29 8,1 14, 19,42 6,83 7,55 7,38 7,8 6,91 4,33 9,46

21 1499 1,2 4 / 172,3672 / 653 1,2 4 / 172,3672 / 653 1,24 4 / 173,4464 / 653 J.L. WEATHER MASTER COMPANY LIMITED 1,95 4 / 156,72 / 653 2,39 4 / 174,864 / 653 2,15 4 / 176,774 / 653 2,6 4 / 177,7416 / 653 GENCHEVA LILYANA MIKOLOVA 1,91 4 / 178,6876 / 653 1,24 4 / 179,4464 / 653 2,39 4 / 18,864 / 653 1,4 4 / 183,3744 / 653 3,78 4 / 184 1,368 / 653 / 21 / ,87 4 / 15 1,856 / ,94 2,74 4 / 138 1,412 / ,94 2,74 4 / 138 1,412 / ,94,46 4 / 136,1748 / ,94 WADIH-ITAYIM BASIM WADIH 3,68 4 / 148 1,3984 / ,94 3,68 4 / 148 1,3984 / ,94-3,72 4 / 143 1,4136 / ,94 3,72 4 / 143 1,4136 / ,94 3,88 4 / 137 1,4744 / ,94 3,88 4 / 137 1,4744 / ,94 7,3 4 / 151 2,6714 / ,94 6,98 4 / 149 2,6524 / ,94 5,19 4 / 147 1,9722 / ,94 3,68 4 / 146 1,3984 / ,94 3,68 4 / 146 1,3984 / ,94 3,68 4 / 145 1,3984 / ,94 3,68 4 / 145 1,3984 / ,94 5,19 4 / 144 1,9722 / ,94 7,35 4 / 142 2,793 / ,94 5,19 4 / 141 1,9722 / ,94 49,62 49,62 6,32 94,86 116,27 14,59 1,21 92,92 6,32 116,27 5,59 183,88 25,7 14,7 14,7 23,62 188,97 188,97 191,2 191,2 199,24 199,24 36,99 358,42 266,5 188,97 188,97 188,97 188,97 266,5 377,42 266,5 4,33 4,33 5,26 8,27 1,14 9,12 8,74 8,1 5,26 1,14 4,41 16,3 21,8 12,27 12,27 2,6 16,47 16,47 16,65 16,65 17,37 17,37 31,47 31,25 23,24 16,47 16,47 16,47 16,47 23,24 32,91 23,24

22 15 / 21 / 4641 () / 21 / 4641 / 21 / ( ) A HAVA MARILYN-SHELIA-ELIZAMBETH THOMA A ( ) ( ) / 21 / ,72 3,72 7, ,85 5,2 6,39 6,88 2,5 2,5 7,72 4,36 3,25 3,25 6,39 5 3,25 3,25 6,44 3,96 4,36 4,26 6,78 4, / 14 4 / 14 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 41 1,4136 / 653 1,4136 / 653 2,884 / / / ,1825 / 653 2,34 / 653 2,8755 / 653 3,96 / 653 1,125 / 653 1,125 / 653 3,474 / 653 1,962 / 653 1,4625 / 653 1,4625 / 653 2,8755 / 653 2,25 / 653 1,4625 / 653 1,4625 / 653 2,898 / 653 1,782 / 653 1,962 / 653 1,917 / 653 3,51 / 653 2,7 / 653 2,25 / / , , , , ,33 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8, ,9 191,2 191,2 389, , ,33 294,92 316,2 388,57 418,36 152,2 152,2 469,44 265,13 197,63 197,63 388,57 34,4 197,63 197,63 391,61 24,8 265,13 259,4 412,28 271,21 34,4 2.26,95 16,65 16,65 33,93 447,69 483,3 25,71 27,57 33,88 36,47 13,25 13,25 4,93 23,11 17,23 17,23 33,88 26,51 17,23 17,23 34,14 2,99 23,11 22,58 35,94 23,65 26,51 176,72

23 151 4 / 21 / / 21 / / 21 / / 21 / / 21 / / 21 / / 21 / 4643 KYRIAKOS ANDREOU ARSIOTIS DEVELOPMENTS L KYRIAKOS ANDREOU ARSIOTIS DEVELOPMENTS L 4 / 21 / 4643 Y Y 4 / 21 / / 21 / ,5 42, ,33 66, ,57 46,43 8, ,33 8, / 41 4 / / / 43 4 / 43 4 / 51 4 / 51 4 / / 6 4 / 61 4 / / / 7 4 / 7 4 / 7 4 / 7 4 / / / ,1 / ,9 / / / ,6652 / ,334 / / / / ,2497 / 653 9,753 / 653 1,7493 / ,75 / 653 1,7493 / 653 1,7493 / / / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 236, ,3 236,38 236, , ,95 176,72 189,68 14,2 2,28 2,28 172,77 345,55 388,78 388,78 483,3 132,54 114,87 2,61 185,55 2,61 2,61 282,75 176,72

24 152 / 21 / DAY ARTO LAWRENCE RICHARD 25 4 / 342 DAY BARRY ROBERT AVRAAM 25 4 / 342 DAY BERJOOHI ABRAHAM 5 4 / 342 / 21 / ,33 4 / 84 33,33 4 / ,33 4 / 84 / 21 / / / 799 / 21 / / 354 : 1. 6% % 19% ,75 / 653 7,75 / ,5 / ,9986 / ,9986 / ,9986 / ,5 / ,5 / / , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 91,3 91,3 182,61 164,92 164,92 164,92 17,83 17,83 341,66

25 153 :, : / ( 17,..96) (): 79, : : : : :,,, 38, : 671, ( ): ,9 : : (ex-gratia): : : : :,, ,2 7.26, ,99, : ,6 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / / / ,8 / 21 / PAGODA RESTAURANTS PLC 1 26 / / ,4 / 21 / / / ,2 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 5.71,8 497, ,4 45, ,2 369,94

26 154 / 21 / / 21 / / 21 / 4642 / 21 / / 21 / 4642 / 21 / 4642 L I CHRISTOPHIDES LIMITED / / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 & / 21 / ,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33, / / / / / / / / / / / / / / 65 4 / 31 4 / / ,9994 / 671 5,9994 / 671 5,9994 / ,9999 / 671,9999 / 671,9999 / / / / / / / / / / ,8 / 671 4,8 / , , ,8 397,8 397,8 397,8 5.34, 5.71, , ,4 5.38, , 5.171,4 3.49, , , ,4 795,52 795,52 795,52 132,59 132,59 132, , 5.71, , ,4 5.38, , 5.171,4 3.49, ,4 636,48 636,48 69,36 69,36 69,36 11,56 11,56 11,56 462,43 497,11 254,33 45,87 439,31 44,62 45,87 265,9 161,85 55,49 55,49

27 155 / 21 / 4643 / 21 / 4644 ARMA HOLDINGS LIMITED / / 21 / 4644 / 21 / ,16 2,23 2,23 3,42 5,5,3 4,61 2,97 2,97 4,16 4,75 1,71 1,71 3,42 3,57 3,57 4,1 4,9 6,54 2,1 2,1 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ,8 / 671 9,6 / / ,25 / 671 8,75 / / ,3312 / 671,7136 / 671,7136 / 671 1,944 / 671 1,616 / 671,96 / 671 1,4752 / 671,954 / 671,954 / 671 1,3312 / 671 1,52 / 671,5472 / 671,5472 / 671 1,944 / 671 1,1424 / 671 1,1424 / 671 1,2832 / 671 1,568 / 671 2,928 / 671,6432 / 671,6432 / , ,4 4.11, , 4.641, 2.652, 4.243, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 636, , ,6 3.48, , , 176,52 94,62 94,62 145,12 214,28 12,73 195,61 126,2 126,2 176,52 21,55 72,56 72,56 145,12 151,48 151,48 17,15 27,92 277,51 85,29 85,29 55,49 11,98 358,38 33,47 11,16 231,21 15,39 8,25 8,25 12,65 18,68 1,11 17,5 1,99 1,99 15,39 17,57 6,33 6,33 12,65 13,21 13,21 14,83 18,13 24,19 7,44 7,44

28 156 1,71 26 / ,71 26 / ,9 26 / 1253 VREEDE CONSTANTINOS 3,71 26 / ,27 26 / 1256 ROOT ANTONY JOHN ANDREW JOHN 1,86 26 / 1257 ROOT DIAN ANTONY 1,86 26 / ,94 26 / ,75 26 / 1259 / 21 / / / 398 / 21 / / / 442 / 21 / / 757 : 1. 6% % 19% ,5472 / 671,5472 / 671 1,568 / 671 1,1872 / 671 1,464 / 671,5952 / 671,5952 / 671 1,98 / 671 1,52 / / / ,5 / ,5 / / , , , , , , , , , , , , , ,2 72,56 72,56 27,92 157,42 138,75 78,92 78,92 252,5 21, , , , , ,2 6,33 6,33 18,13 13,72 12,1 6,88 6,88 21,97 17,57 184,97 184,97 271,68 271,68 254,33

29 157 :, : / ( 17,..96) (): 68, : : : : :,,,, : 68, ( ): ,56 : : (ex-gratia): : : : :,, , ,4,, : ,2 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / / / ,6 / 21 / GOVERMENT OF THE SOCIALIST FEDERAL 1 4 / / ,4 / 21 / / / ,52 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 8.393,6 731, ,4 64, ,52 512,25

30 158 4 / 21 / / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / TOZA LIMITED M. HADJIMINAS LIMITED M. HADJIMINAS LIMITED M. HADJIMINAS LIMITED KYRIACOS KODJAPASHIS ESTATES LIMITED 5 5 3,48 1,32 3,97 3,61 3,27 4,74 4,6 3,48 5,28 33,87 1,99 1,99 3,27 4,29 3,61 1,64 1,64 3,48 4,74 1,32 1,32 1,2 1,2 1,2 1 2,95 15,26 4 / / / / / / / / 45 4 / / / / / / / / 44 4 / / / / / / / / / / / / / / 68 9 / ,184 / 68,7656 / 68 2,326 / 68 2,938 / 68 1,8966 / 68 2,7492 / 68 2,3548 / 68 2,184 / 68 3,624 / 68 19,6446 / 68 1,1542 / 68 1,1542 / 68 1,8966 / 68 2,4882 / 68 2,938 / 68,9512 / 68,9512 / 68 2,184 / 68 2,7492 / 68,7656 / 68,7656 / 68,696 / 68,696 / 68,696 / / ,3865 / 68 7,1722 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 423,54 16,65 483,18 439,36 397,98 576,89 494,13 423,54 642, ,22 242,2 242,2 397,98 522,12 439,36 199,6 199,6 423,54 576,89 16,65 16,65 146,5 146,5 146, ,88 29, ,1 164,65 164,65 36,93 14,1 42,13 38,31 34,7 5,3 43,8 36,93 56,3 359,39 21,12 21,12 34,7 45,52 38,31 17,4 17,4 36,93 5,3 14,1 14,1 12,73 12,73 12, ,77 25,37 131,21

31 159 STOP AND WATCH LIMITED C & C ORIGINAL VIDEO LTD /89 C & C ORIGINAL VIDEO LTD /89 SEROFF LEXANDER UNIBRAND LTD - XENOFONTOS MENELAOS 4 / 21 / 4643 SESLINO TRADING LIMITED(ALTIUS HOTEL) / 21 / ,5 3,39 3,5 3,5 4,24 3,15 3,15 5,77 3,9 4,75 5,94 4,75 3,82 3,82 7,29 3,9 4,75 6,11 3,9 48,8 2,19 7,69 8,18 8,18 7,69,9 3,41 3,81 8,62 3,1 4 / / / / / / / 84 4 / / / / / / / / / 85 4 / / / / / / / / / / / / / / 985 1,4335 / 68 1,5933 / 68 1,4335 / 68 1,4335 / 68 1,9928 / 68 1,485 / 68 1,485 / 68 2,7119 / 68 1,833 / 68 2,2325 / 68 2,7918 / 68 2,2325 / 68 1,7954 / 68 1,7954 / 68 3,4263 / 68 1,833 / 68 2,2325 / 68 2,8717 / 68 1,833 / ,2 / 68 5,475 / 68 1,9225 / 68 2,45 / 68 2,45 / 68 1,9225 / ,243 / 68,927 / 68 1,287 / 68 2,3274 / 68,8127 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5.246, 5.246, 5.246, 5.246, 5.246, 5.665, , , , ,68 3,81 334,34 3,81 3,81 418,17 31,67 31,67 569,7 384,64 468,47 585,83 468,47 376,75 376,75 718,97 384,64 468,47 62,6 384, , ,17 43,42 429,12 429,12 43,42 5,99 193,2 215,86 488,38 17,54 26,23 29,15 26,23 26,23 36,46 27,9 27,9 49,61 33,53 4,84 51,8 4,84 32,85 32,85 62,68 33,53 4,84 52,54 33,53 219,9 92,34 35,17 37,41 37,41 35,17 4,45 16,84 18,82 42,58 14,87

32 151 3,1 4 / 985,8127 / ,68 3,31 4 / 984,8937 / ,68 3,31 4 / 984,8937 / ,68 & ECONOMIKOS LTD 3,61 4 / 983,9747 / ,68-7,1 4 / 98 1,8927 / ,68 3,81 4 / 979 1,287 / ,68 1,81 4 / 978,4887 / ,68 3,81 4 / 97 1,287 / ,68 2,4 4 / 967,648 / ,68 6,41 4 / 968 1,737 / ,68 3,81 4 / 969 1,287 / ,68 7,1 4 / 981 1,8927 / ,68,9 4 / 971,243 / ,68 3,61 4 / 972,9747 / ,68 4,61 4 / 973 1,2447 / ,68 3,61 4 / 974,9747 / ,68 1,91 4 / 975,5157 / ,68 1,91 4 / 975,5157 / ,68 2,7 4 / 976,5589 / ,68 4,14 4 / 976 1,1178 / ,68 6,41 4 / 977 1,737 / ,68 1,81 4 / 978,4887 / ,68 / 21 / & 9,28 4 / ,9488 / ,64 8,69 4 / 112 1,8249 / ,64-12,89 4 / ,769 / ,64-9,43 4 / ,983 / ,64 13,4 4 / ,814 / ,64. 9,13 4 / ,9173 / ,64 13,4 4 / ,814 / ,64 3,32 4 / 1114,6972 / ,64-3,32 4 / 1114,6972 / ,64 NIKREA ESTATES LTD 11,71 4 / ,4591 / ,64 17,54 187,53 187,53 24,53 397,16 215,86 12,55 215,86 135,98 363,17 215,86 397,16 5,99 24,53 261,19 24,53 18,21 18,21 117,28 234,56 363,17 12,55 48,94 382,94 568,2 415,55 59,49 42,33 59,49 146,3 146,3 516,2 14,87 16,35 16,35 17,83 34,63 18,82 8,94 18,82 11,86 31,66 18,82 34,63 4,45 17,83 22,77 17,83 9,43 9,43 1,23 2,45 31,66 8,94 35,65 33,39 49,52 36,23 51,48 35,8 51,48 12,76 12,76 44,99

33 / 21 / 4643 SESLINO TRADING LIMITED(ALTIUS HOTEL) / 21 / THE QUEENS WAY LIMITED - Y M. & A. SHIPPING CO. LIMITED CAMPANELLI MARCO - 5,45 1 1,89 2,33 1,24,87 1,46 1,46 2,91,83,83,83 2,62 1,98 4,7 3,26 2,62 1,89 1,5 1,5 1,5 2,33 3,49 3,2 3,14 3,2 2,62 2,62 3,2 1,57 4 / / / 79 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 77 4 / / / / / / / 775 1,1445 / / ,773 / 68 1,3281 / 68,768 / 68,4959 / 68,8322 / 68,8322 / 68 1,6587 / 68,4731 / 68,4731 / 68,4731 / 68 1,4934 / 68 1,1286 / 68 2,3199 / 68 1,8582 / 68 1,4934 / 68 1,773 / 68,5985 / 68,5985 / 68,5985 / 68 1,3281 / 68 1,9893 / 68 1,824 / 68 1,7898 / 68 1,824 / 68 1,4934 / 68 1,4934 / 68 1,824 / 68,8949 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 24, ,28 226,6 278,69 148,31 14,6 174,63 174,63 348,6 99,28 99,28 99,28 313,38 236,83 486,81 389,92 313,38 226,6 125,59 125,59 125,59 278,69 417,43 382,75 375,57 382,75 313,38 313,38 382,75 187,79 2, ,75 19,71 24,3 12,93 9,7 15,22 15,22 3,35 8,66 8,66 8,66 27,32 2,65 42,44 34, 27,32 19,71 1,95 1,95 1,95 24,3 36,39 33,37 32,74 33,37 27,32 27,32 33,37 16,37

34 1512 1,57 4 / 775 1,31 4 / 776 1,31 4 / 776 1,89 4 / 777 3,14 4 / 779,63 4 / 781,63 4 / 781,63 4 / 781 2,62 4 / 784 1,3 4 / 76 1,3 4 / 76 1,3 4 / 76 1,89 4 / 773 3,2 4 / 778 5,52 4 / 766 2,33 4 / 757 2,33 4 / 765 2,62 4 / 772,87 4 / 78,87 4 / 78,87 4 / 78 1,89 4 / 785 1,24 4 / 754 : 1. 6% % 19% ,8949 / 68,7467 / 68,7467 / 68 1,773 / 68 1,7898 / 68,3591 / 68,3591 / 68,3591 / 68 1,4934 / 68,5871 / 68,5871 / 68,5871 / 68 1,773 / 68 1,824 / 68 3,1464 / 68 1,3281 / 68 1,3281 / 68 1,4934 / 68,4959 / 68,4959 / 68,4959 / 68 1,773 / 68,768 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 187,79 156,69 156,69 226,6 375,57 75,35 75,35 75,35 313,38 123,2 123,2 123,2 226,6 382,75 66,24 278,69 278,69 313,38 14,6 14,6 14,6 226,6 148,31 16,37 13,66 13,66 19,71 32,74 6,57 6,57 6,57 27,32 1,74 1,74 1,74 19,71 33,37 57,56 24,3 24,3 27,32 9,7 9,7 9,7 19,71 12,93

35 1513 Αριθμός 1482 Ο ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1989 (Άρθρο 29) Στοιχεία καταχωριζόμενα στο Αρχείο Βιβλίων 1. Τίτλος Βιβλίου και περιεχόμενο εξωφύλλου 2. Γλώσσα στην οποία γράφτηκε το βιβλίο 3. Όνομα του συγγραφέα, του μεταφραστή ή του εκδότη του βιβλίου ή μέρους αυτού. 4. Θέμα 5. Τόπος εκτύπωσης και έκδοσης 6. Τυπογραφείο και Εκδοτικός Οίκος 7. Ημερομηνία παράδοσης από το τυπογραφείο ή έκδοσης 8. Αριθμός φύλλων ή σελίδων 9. Μέγεθος 1. Αριθμός έκδοσης 11. Αριθμός αντιτύπων της έκδοσης 12. Κατά πόσο το βιβλίο είναι τυπωμένο ή λιθογραφημένο 13. Τιμή πώλησης 14. Όνομα και διεύθυνση αυτού που έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο βιβλίο ή μέρος αυτού. (1) 1. Ο Κώστας Μόντης και ο Μουτουλλάς 2. Ελληνικά 3. Σύνδεσμος Αποδήμων Μουτουλλά 4. Αφιέρωμα στον Κώστα Μόντη και τον Μουτουλλά 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφεία Κώνος Λτδ 7. 1/ Χ Α Τυπωμένο Σύνδεσμος Αποδήμων Μουτουλλά. (2) 1. Το Γέρι: Ιστορία, Έθιμα, Παραδόσεις 2. Ελληνικά 3. Πολύβιος Πολυβίου 4. Τοπική Κοινωνία της Κύπρου 5. Λευκωσία 6. Power Publishing 7. 1/ Χ Τυπωμένο Πολύβιος Πολυβίου. (3) 1. Η Έγκλειστη Ποίηση των Φυλακών και των Κρατητηρίων Ελληνικά 3. Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους 4. Ποίηση 5. Λευκωσία 6. Εκδόσεις Κυπριακά Θέματα, Τυπογραφείο Cassoulides Masterprinters 7. 2/ Χ Τυπωμένο Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους. (4) 1. George Vassiliou: Reflections on the Past and the Future 2. Αγγλικά 3. Niyazi Kizilyurek 4. Πολιτική, Κυπριακό 5. Λεμεσός 6. Τυπογραφείο Καΐλα, Heterotopia Publications 7. 2/ Χ Τυπωμένο Niyazi Kizilyurek και Heterotopia Publications. (5) 1. Οι Πίσω μου Σελίδες 2. Ελληνικά 3. Δένα Αναξαγόρου 4. Χρονογραφήματα 5. Λεμεσός 6. Τυπογραφεία Καΐλα 7. 2/ Χ Τυπωμένο Δένα Αναξαγόρου (6) 1. Identity / Identities in Late Medieval Cyprus 2. Αγγλικά 3. Edited by Tassos Papacostas & Guillaume Saint Guillain 4. Μεσαιωνική Κύπρος, Συνέδρια 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Imprinta, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Χ Τυπωμένο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών και King s College London Centre for Hellenic Studies. (7) 1. Λαϊκή Λατρεία στην Παραδοσιακή Κοινωνία της Κύπρου, Οι γιορτές του Δωδεκαημέρου 2. Ελληνικά 3. Άννα Νεοφύτου 4. Ήθη και Έθιμα της Κύπρου 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Κασουλίδης, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Χ Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, LVII Τυπωμένο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. (8) 1. Κυπριακή Ονοματολογία, τα Οικογενειακά Ονόματα των Κυπρίων 2. Ελληνικά 3. Γιώργος Π. Αθανασιάδης 4. Κυπριακή Ονοματολογία 5. Λάρνακα 6. Εκδόσεις Πήλιο 7. 2/ ,5 Χ 24, Τυπωμένο Γιώργος Αθανασιάδης, 124 Princes Avenue, London N13, 6HD. (9) 1. Ντόμινο 2. Ελληνικά 3. Λένια Μασούρα 4. Μυθιστόρημα 5. Λάρνακα 6. Εκδόσεις Πήλιο 7. 2/ Χ Τυπωμένο Λένια Μασούρα. (1) 1. Το σπίτι στα λασπόνερα 2. Ελληνικά 3. Σάββας Γεωργίου 4. Αληθινές Ιστορίες 5. Λάρνακα 6. Εκδόσεις Πήλιο 7. 2/ Χ Τυπωμένο Σάββας Γεωργίου, Αρχιμήδους 17, 631 Λάρνακα. (11) 1. Ο κήπος των θλιμμένων ποιημάτων 2. Ελληνικά 3. Χρήστος Αργυρού 4. Ποίηση 5. Λάρνακα Τυπογραφείο Negresco, Εκδόσεις ΑΝΕΥ 7. 2/ Χ Τυπωμένο Εκδόσεις ΑΝΕΥ και Χρήστος Αργυρού.

36 Αριθμός 1483 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με την Ann Jane Haji - Michael, τέως από την Αγγλία, αποβιώσασα. Αίτηση από Έλενα Γεωργίου, από τη Λεμεσό, αιτήτρια. και Αριθμός Αίτησης 112/215. Δίνεται διά του παρόντος ειδοποίηση ότι μετά την παρέλευση οκτώ (8) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, θα χορηγηθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, Δικαιοδοσία Επανασφράγισης Διαθηκών, προς την Έλενα Γεωργίου από τη Λεμεσό, η Επανασφράγιση της Διαθήκης της αποβιώσασας Ann Jane Haji-Michael τέως από την Αγγλία. Οποιοσδήποτε ενίσταται στην πιο πάνω επανασφράγιση της Διαθήκης της εν λόγω αποβιώσασας καλείται όπως υποβάλει εντός της πιο πάνω προθεσμίας, Ένσταση (CAVEAT) στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Αριθμός 1484 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με τον Κυριάκο Ελευθερίου (Αρ. Διαβατηρίου ), αποβιώσαντα. και ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ A.CHR.THEOPHILOU LLC, Δικηγόροι αιτήτριας. Αρ. Αίτ. 29/215. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις και ώρα 8.3 π.μ. είναι ορισμένη η αίτηση ημερ για την Επανασφράγιση της επικύρωσης της Διαθήκης του Κυριάκου Ελευθερίου, τέως εκ του Ηνωμένου Βασιλείου, αποβιώσαντα, που παραχωρήθηκε από το Αγγλικό Δικαστήριο (The High Court of Justice The District Probate Registry at Manchester) στις ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι για τους Εκτελεστές, κ.κ. Zinon Christopher Zinon και Gillian Kathryn Zinon. Αριθμός 1485, ΑΡΘΡΑ 21ΙΓ ΚΑΙ 365A ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Barcocapital Investment Limited» («ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FTF Columbus spółka akcyjna» (Η «ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») Με την παρούσα δημοσίευση γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: 1. Συγχώνευση/Σκοπός: H Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Πολωνικού δικαίου, που εφαρμόζεται για την Απορροφώσα Εταιρεία, καθώς και τις προϋποθέσεις του Κυπριακού δικαίου, όπως εφαρμόζεται για την Απορροφώμενη Εταιρεία, ήτοι: (α) Ο Τίτλος IV, Τμήμα Ι, Κεφάλαιο 2 1 του Πολωνικού Νόμου περί Εταιρειών («Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και ετερόρρυθμη εταιρεία με μετοχές»), και (β) Άρθρο 21Ι του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου που εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπάρχουν και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας κατ εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 25/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Οκτωβρίου 25, για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης, την Ημερομηνία της Συγχώνευσης: (α) Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα Εταιρεία με καθολική διαδοχή του τίτλου, και (β) η Απορροφώμενη Εταιρεία θα διαλυθεί και θα πάψει να υπάρχει χωρίς εκκαθάριση ή διεξαγωγή ξεχωριστής διαδικασίας εκκαθάρισης.

37 Η παρούσα γνωστοποίηση και ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 25/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Οκτωβρίου 25 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και τα άρθρα 21 ΙΓ και 365 Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (ως έχει τροποποιηθεί) και έχει το ακόλουθο περιεχόμενο όπως απαιτείται από τις πιο πάνω αναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις. 2. Λεπτομέρειες και αντικείμενο των εγγράφων που κατατίθενται: (α) Το Έγγραφο που αποτελεί το προτεινόμενο κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης για τους σκοπούς του άρθρου 21ΙΒ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 (το «Σχέδιο Συγχώνευσης») (β) Το Σχέδιο Συγχώνευσης περιγράφει τους όρους Συγχώνευσης των Μερών. 3. Μορφή, επωνυμία και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών: (α) Απορροφώμενη Εταιρεία: «Barcocapital Investment Limited», που εγγράφηκε και συστάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής HE , με έδρα στην οδό Αγίου Παύλου 15, Ledra House, Άγιος Ανδρέας, T.K. 115 Λευκωσία, Κύπρος. (β) Απορροφώσα Εταιρεία: «FTF Columbus spółka akcyjna», εγγεγραμμένη σύμφωνα με το Πολωνικό Δίκαιο στο μητρώο των επιχειρηματιών που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο της πρωτεύουσας πόλης της Πολωνίας, Βαρσοβία, XII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστηριακού Μητρώου με αριθμό KRS , με έδρα στη Βαρσοβία στην λεωφόρο Jerozolimskich 56C, -83, Πολωνία. 4. Ημερομηνία καταχώρησης: Το Σχέδιο Συγχώνευσης κατατέθηκε στο γραφείο της Απορροφώσας Εταιρείας στις 18/2/215 και στις 27/2/215 στο Περιφερειακό Δικαστήριο της πρωτεύουσας πόλης της Πολωνίας, Βαρσοβία, XII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστηριακού Μητρώου. Το Σχέδιο Συγχώνευσης κατατέθηκε στο Γραφείο της Απορροφώμενης Εταιρείας στις 25/2/215 και στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη στις 4/3/ Λεπτομέρειες των Γραφείων/ Μητρώων όπου καταχωρήθηκαν οι εγγραφές των μερών: (α) Για την Απορροφώσα Εταιρεία: Περιφερειακό Δικαστήριο της πρωτεύουσας πόλης της Πολωνίας, Βαρσοβία, XII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστηριακού Μητρώου, Αριθμός Μητρώου: KRS (β) Για την Απορροφώμενη Εταιρεία: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Λευκωσία, Κύπρος, Αριθμός Μητρώου/Φακέλου: HE Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας ή/ και των πιστωτών της Εταιρείας: (α) (β) (γ) 1515 Τα δικαιώματα των πιστωτών και των μειοψηφούντων μετόχων δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τη Συγχώνευση και οι πιστωτές της Απορροφώμενης Εταιρείας θα δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μετά την Ημερομηνία της Συγχώνευσης έναντι της Απορροφώσας Εταιρείας. Οι λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους της άσκησης των δικαιωμάτων των πιστωτών και των δικαιωμάτων των μειοψηφούντων μετόχων θα είναι διαθέσιμες συνεχώς μέχρι την Ημερομηνία της Συγχώνευσης στην έδρα της Απορροφώσας Εταιρείας, καθώς και στην έδρα της Απορροφώμενης Εταιρείας. Κάθε πιστωτής των Συγχωνευόμενων Εταιρειών προστατεύεται μέσω των κανονισμών, όπως ορίζονται στο άρθρο του Πολωνικού περί Εταιρειών Νόμου και των άρθρων 21ΙΑ και 21ΙΓ του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου. Σύμφωνα με τη διάταξη του Πολωνικού περί Εταιρειών Νόμου και τις διατάξεις του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου, κάθε πιστωτής της Απορροφώσας Εταιρείας μπορεί να ζητήσει να ασφαλιστούν οι απαιτήσεις του εάν αυτός αποδείξει με πιθανότητα ότι η ικανοποίησή του απειλείται από τη Συγχώνευση. Σε περίπτωση διαφοράς, το δικαστήριο, που έχει δικαιοδοσία βάσει της έδρας της Απορροφώσας Εταιρείας, κατόπιν αιτήματος του πιστωτή που έχει κατατεθεί εντός δύο μηνών από την ανακοίνωση του Σχεδίου Συγχώνευσης στην Πολωνία θα επιλύσει το εάν η ασφάλεια που απαιτείται από τον πιστωτή θα πρέπει να χορηγηθεί ή όχι. (δ) Το αίτημα του πιστωτή δεν θα εμποδίσει την έκδοση από το Πολωνικό Εφοριακό Δικαστήριο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης της διασυνοριακής συγχώνευσης με την Πολωνική νομοθεσία. 7. Καθοριστική ημερομηνία συγχώνευσης: Η Συγχώνευση θα παράγει αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο του Πολωνικού περί Εταιρειών Νόμου σε συνδυασμό με το άρθρο του Πολωνικού περί Εταιρειών Νόμου και του άρθρου 12 της Οδηγίας 25/56/ΕΚ, δηλαδή κατά την ημερομηνία της καταχώρησης της Συγχωνεύσεως στο μητρώο της Απορροφώσας Εταιρείας. Η σχετική απόφαση θα γνωστοποιηθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη και θα εγγραφεί και δημοσιευτεί με βάση τις πρόνοιες τους άρθρου 21Κ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (ως έχει τροποποιηθεί) της Κύπρου. 8. Τόπος επιθεώρησης του Κοινού Εγγράφου Συγχώνευσης και παροχή πληροφοριών: Οποιοδήποτε πρόσωπο, μέτοχος ή πιστωτής του οποίου τυχόν να επηρεάζονται τα δικαιώματά του από την Συγχώνευση μπορεί να επικοινωνήσει για οποιεσδήποτε πληροφορίες, χωρίς επιβάρυνση, με τις εταιρείες ή τους Νομικούς Συμβούλους της Εταιρείας ως ακολούθως: (α) Απορροφώμενη Εταιρεία: οδός Αγίου Παύλου 15, Ledra House, Άγιος Ανδρέας, Τ.Κ. 115, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ.: (β) Απορροφώσα Εταιρεία: Λεωφόρο Jerozolimskich 56C, -83, Βαρσοβία, Πολωνία, τηλ.:

38 MERGING COMPANIES: (i) and (ii) FTF COLUMBUS SPÓŁKA AKCYJNA and BARCOCAPITAL INVESTMENT LIMITED COMMON DRAFT TERMS OF CROSS-BORDER MERGER THESE COMMON DRAFT TERMS OF CROSS-BORDER MERGER HAVE BEEN DRAWN UP ON 25 FEBRUARY 215 BY THE FOLLOWING FTF Columbus spółka akcyjna (a joint stock company), duly organized and validly existing under the laws of the Poland, having its registered office at 56C Jerozolimskich Av., -83 Warszawa, Poland, registered in the register of entrepreneurs held by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under number KRS , with Polish Tax Identification Number (NIP) , with the share capital of PLN 1,6,. (in words: one million six hundred thousand zloty), fully paid up, represented by: (i) the CEO Mr Jarosław Tomasz GRODZKI, and (ii) the Deputy CEO Mr Robert Edward OSKARD (hereinafter referred to as "FTF" or the Absorbing Company ). Barcocapital Investment Limited, a limited liability company duly organized and validly existing under the laws of the Republic of Cyprus, with its registered office in Nicosia, at 15 Agiou Pavlou Street, Ledra House, Agios Andreas P.C. 115, Cyprus, entered in the Register of Companies maintained by the Registrar of Companies and Official Receiver, Ministry of Commerce, Industry and Tourism, under number HE with Tax Identification Number A, with an issued share capital of EUR 68, (in words: Euro sixty-eight thousand four hundred fifty-six and 43 cents) fully paid up, represented by the attorney-in-fact Mr Grzegorz MIROŃSKI (hereinafter referred to as " Barcocapital " or the Absorbed Company ). INTRODUCTION: The Merging Companies (as defined below) intend to consummate and enter into a cross-border merger which will be effected by transferring to the Absorbing Company all of the assets and liabilities of the Absorbed Company by way of universal succession and dissolving the Absorbed Company without going into liquidation in order to: (a) (b) (c) restructure and rationalize their activities by optimizing and simplifying their ownership structure; achieve, by simplifying the administrative structure of the group, a more efficient management of their business, inter alia through the optimum use of the group's human and material resources, the rationalization of their internal procedures, and the realization of cost savings in their management and accounting compliance procedures; enable the use of zloty as a single currency and of Polish language as the main language in all the communications and transactions of the group and thus generating advantages in relation to operational activities as well as their regulatory compliance obligations (e.g. the preparation of consolidated audited financial statements, the filing of tax returns). The Absorbed Company and the Absorbing Company are under common control of the same natural person holding in each of the Merging Companies more than 99% of the voting rights. The Merging Companies intend to effect the Merger (as defined below) pursuant to the requirements of Polish law, applicable to the Absorbing Company, as well as the requirements of Cyprus law, applicable to the Absorbed Company, ie: (a) (b) 1516 Title IV, Section I, Chapter 2 1 of the Polish Companies Law (as defined below) ("Cross border mergers of capital companies and limited joint-stock partnerships"), and Article 21Ι of the Cyprus Companies Law (as defined below) applicable to companies existing and registered under the Law of the Republic of Cyprus implementing the provisions of Directive 25/56/EC of the European Parliament and of the Council of October 26, 25, on cross-border mergers of limited liability companies. As an effect of the Merger, on the Merger Date (as defined below): (a) (b) all assets and liabilities of the Absorbed Company will be transferred to the Absorbing Company by universal succession of title (in particular, the ownership of the share capital of the subsidiaries of the Absorbed Company), the Absorbed Company will be dissolved and cease to exist without liquidation or initiation of separate windingup proceedings. IT WAS AGREED AS FOLLOWS: 1. DEFINITIONS 1.1 For the purposes of these Common Draft Terms of Cross-Border Merger, the following terms shall have the following meaning (unless the context otherwise requires): "Absorbing Company" means FTF;

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4573 Παρασκευή, 1η Ιουνίου 2012 2233 Αριθμός 2770 Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την FORSONO HOLDINGS LIMITED, από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18/4/2016 Α.Π. 2/25847/0025 ΣΧΕΤ. 2/32003/0025 2/51648/0025 2/52388/0025, 2/59021/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4336, 31/5/2012. Αρ. 4336, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4336, 31/5/2012. Αρ. 4336, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Αρ. 4336, 31.5.2012 64(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 259, 02.10.2009, σ. 14. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Logout Exit Print. Form Description Order Date Page Scanned

Logout Exit Print.  Form Description Order Date Page Scanned Logout draganajournalist@gmail.com Exit Print File Content Addresses Directors & Secretaries Share Capital Charges & Mortgages Name History Name ILMARINEN CONSULTING LTD Reg. Number ΗΕ 354029 Type Limited

Διαβάστε περισσότερα

Form Description Order Date Page Number. HE3 Particulars in relation to the first directors and secretary

Form Description Order Date Page Number. HE3 Particulars in relation to the first directors and secretary Logout draganajournalist@gmail.com Exit Print Orders Basket (0) File Content Addresses Directors & Secretaries Share Capital Charges & Mortgages Name History Name AZYOL DEVELOPMENT LTD Reg. Number ΗΕ 321887

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4818 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 5337

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4818 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 5337 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4818 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 5337 Aριθμός 5698 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4811 Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014 4831

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4811 Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014 4831 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4811 Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014 4831 Aριθμός 4726 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3.

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3. 0042/00015662/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Αποφασεις Δ.Σ. της SFS Group Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της SFS Group Public Company Ltd για την έγκριση και δημοσιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4852 Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015 1703

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4852 Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015 1703 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4852 Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015 1703 Aριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4563 Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012 1625 Αριθμός 2016 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 7(1) ΤΟΥ 1998 Αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 2. 42 του 1961 20 του 1963 46 του 1970 40 του 1975 55 του 1978 71 του 1981 92 του 1983

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4918 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015 7997

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4918 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015 7997 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4918 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015 7997 Aριθμός 7643 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14(2) ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων

Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Deposit Guarantee Scheme Basic information about the protection of deposits EN Deposits in

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών

Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών Κυρία/ε, Συνημμένα μπορείτε να βρείτε κατάλογο με τα έντυπα και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005, σ.1. «Οδηγία 2005/56/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014 Λευκωσία 14 Οκτωβρίου 2014 TO: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη του Κύπρο-Ισραηλίτικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ 25-27 Νοεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

122(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2014

122(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 122(Ι)/2014 122(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4774 Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014 2557

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4774 Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014 2557 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4774 Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014 2557 Aριθμός 2540 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ALLIANZ WORLDWIDE CARE

Διαβάστε περισσότερα

Publication of Notice of the Annual General Meeting of shareholders Announcement Attached

Publication of Notice of the Annual General Meeting of shareholders Announcement Attached 0076/00019804/en General Meeting ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Publication of Notice of the Annual General Meeting of shareholders Announcement Attached ELF Attachments: 1. Publication of Notice of

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αλλαγές στην σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αλλαγές στην σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00008988/el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αλλαγές στην σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4394 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009 5545 Αριθμός 2323 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113, Άρθρα 201 ΙΓ και 365Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 99(I)/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 26/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3388 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 26 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4781 Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014 3039 Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 0042/00016149/el Γενική Συνέλευση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE Εκδόθηκε βάσει των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση Έρματος και Ιζημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 204(Ι)/2012 204(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ.

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Συννημένο / υπό Εγγραφή Οργανισμού Εγγραφή Ιδιωτικής Εταιρείας ΗΕ1 Ιδρυτικό και Καταστατικό έγγραφο 100 + 0,6% επί του, + 105 σταθερό ποσό, + 20 η ΗΕ1 0,6% επί του, +105 σταθερό ποσό, + 20 ευρώ η ΗΕ1 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Θάνος Χρίστου Δικηγόρος LLB,LLM Corporate Law and Finance

Θάνος Χρίστου Δικηγόρος LLB,LLM Corporate Law and Finance Θάνος Χρίστου Δικηγόρος LLB,LLM Corporate Law and Finance Έννοιες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές: Περιορισμένη Ευθύνη: Η περιορισμένη Ευθύνη, αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP 0041/00016435/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 15/7/2016 Επισυνάπτονται: α) Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ειδοποιούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας ότι σύμφωνα με το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερ. 30 Απριλίου 2013, καλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4677 Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013 2469 Αριθμός 2713 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Δεύτερο Παράρτημα Παράγραφος 1 και 2)

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω χαλαρώσεις στο 8ο Διάταγμα της ΚΤΚ. Μικραίνουν οι περιορισμοί!

Περαιτέρω χαλαρώσεις στο 8ο Διάταγμα της ΚΤΚ. Μικραίνουν οι περιορισμοί! 15 Απριλίου 2013 Περαιτέρω χαλαρώσεις στο 8ο Διάταγμα της ΚΤΚ Μεταξύ άλλων, οι μεταφορές χρημάτων (transfers) σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα εντός της Δημοκρατίας: (i) αυξάνονται από 2.000 σε 3.000, για φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4583 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012 2511

Αριθμός 4583 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012 2511 Αριθμός 4583 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012 2511 Αριθμός 3230 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τις πρόνοιες των ακόλουθων άρθρων των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων ,

Τις πρόνοιες των ακόλουθων άρθρων των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων , Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 372/2014 Αρ. 4806, 1.8.2014 Αριθμός 372 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 4975

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 4975 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 4975 Aριθμός 4956 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 83(I)/2014 Κοινοποίηση συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ BUSINESS CO-OPERATION DATABASE FORM Παρακαλούµε να συµπληρώσετε ΟΛΑ τα ζητούµενα πεδία έτσι ώστε να µπορέσει

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Επισυνάπτεται ανακοίνωση. 0117/ /el Ανακοινώσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Cyprus Securities and Exchange Commision CySEC

Ανακοίνωση. Επισυνάπτεται ανακοίνωση. 0117/ /el Ανακοινώσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Cyprus Securities and Exchange Commision CySEC 0117/00001191/el Ανακοινώσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Cyprus Securities and Exchange Commision CySEC Επισυνάπτεται ανακοίνωση Ανακοίνωση Attachment: 1. CYSEC Announcement Non Regulated Publication Date:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ.

ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου - Χειριστές ΣΑΤ/ΧΑΚ ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Διαδικασία Διαγραφής Παραστατικών Δικαιωμάτων, παράδοση των Υποκείμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου (Ν.3556/2007)

Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου (Ν.3556/2007) Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2017 Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου (Ν.3556/2007) Η Εταιρεία GRIVALIA PROPERTIES AΕΕΑΠ (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3556/2007, τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1/3/2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1/3/2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Μετρητά και Τραπεζικές Καταθέσεις 1 101.507 Επενδύσεις 0 Οχήματα 2 3.000 39.298 Έπιπλα και Εξοπλισμός 7.000 Ακίνητη Περιουσία 3 300.000 275.000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 422.805 Δάνεια και

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τα πιο πάνω πλεονεκτήματα, το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει και τα ακόλουθα κίνητρα προς τους επιχειρηματίες και επενδυτές:

Πέρα από τα πιο πάνω πλεονεκτήματα, το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει και τα ακόλουθα κίνητρα προς τους επιχειρηματίες και επενδυτές: Επιχειρώντας το Ηνωμένο Βασίλειο Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το μεγαλύτερο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο προσφέροντας σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες παγκοσμίως ένα αξιόπιστο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4560 Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012 1509. Αριθμός 1736

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4560 Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012 1509. Αριθμός 1736 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4560 Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012 1509 Αριθμός 1736 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 1. Από πότε φορολογείται η Ακίνητη Ιδιοκτησία;... 3 2. Ποιος έχει υποχρέωση πληρωμής φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας ;... 3 3. Ποια ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix Βρυξέλλες (Βέλγιο) RLE (Βρυξέλλες)

CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix Βρυξέλλες (Βέλγιο) RLE (Βρυξέλλες) CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix 30 1000 Βρυξέλλες (Βέλγιο) 0649.991.654 RLE (Βρυξέλλες) ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4666 Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 1973 Αριθμός 2114 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ --------------------- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της. E.E L 166, 11.6.1998, σ.51: L

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ. 301 1060 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 1309 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012)

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) Δια της παρούσης σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ, σε συνεδρίασή του η οποία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010

Α. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τροποποιητικά νομοσχέδια σε σχέση με τον «Νόμο που προνοεί για την Έκδοση Καλυμμένων Αξιογράφων από Εγκεκριμένα Ιδρύματα και τη Διεξαγωγή Εργασιών Καλυμμένων Αξιογράφων από Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00015806/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4693 Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013 3227 Αριθμός 3674 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 0018/00015828/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Credit Assessment Report. Βασικές Πληροφορίες. Περιληπτική Εικόνα. Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED*

Credit Assessment Report. Βασικές Πληροφορίες. Περιληπτική Εικόνα. Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED* Credit Assessment Report Ημερομηνία: Τελευταία Ανανέωση: 26/03/2012 26/03/2012 Βασικές Πληροφορίες Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED* Όνομα στα αγγλικά Εγγεγραμμένη Διεύθυνση Headquarters Αριθ.Tηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62 -- 847 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Ιουνίου 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1058790/845/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.: 1139

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 41

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 41 Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 41 Από την Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων 25 Φεβρουαρίου 2009 Θέμα: Γνωστοποίηση Προτύπων και Διερμηνειών που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρώντας στο Χονγκ Κονγκ

Επιχειρώντας στο Χονγκ Κονγκ Επιχειρώντας στο Χονγκ Κονγκ Η οικονομία του Χονγκ Κονγκ προσελκύει έναν μεγάλο αριθμό επενδυτών. Η λειτουργία των εταιρειών στο Χονγκ Κονγκ γίνεται βάσει ενός οργανωμένου διοικητικού συστήματος. Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 52 του 1980 135 του 1990 70(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4655 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι! 2} Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Longmutr David απο JSSU-1 SON 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4997 Παρασκευή, 10 Μαρτίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4997 Παρασκευή, 10 Μαρτίου ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4997 Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 1233 Aριθμός 1472 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αίτημα της εταιρείας Bioland Energy Ltd για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο

GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο 23, οδός Balzac 75008 Παρίσι (Γαλλία) Μητρώο Εμπορικών Εταιρειών 397 478 421 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005»

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙA ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Sleep-Well Limited, (H.E ), εκ Καρυάτιδων 40, Λάρνακα. Εναντίον

1. Sleep-Well Limited, (H.E ), εκ Καρυάτιδων 40, Λάρνακα. Εναντίον ΠΟΙΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ. 9 ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ (Κεφ. 155, Άρθρο 38) Επαρχιακό Δικαστήριο ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Τύπος Δ.235) Αρ. Υποθέσεως:.../2015 Κατηγορητήριο καταχωρηθέν από 1. Sleep-Well Limited, (H.E. 10340), εκ Καρυάτιδων

Διαβάστε περισσότερα

Η Κύπρος σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο

Η Κύπρος σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο Η Κύπρος σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο Η ουσιαστική παρουσία στην Κύπρο σήμερα είναι σημαντικός παράγοντας στο φορολογικό σχεδιασμό Σημερινές απαιτήσεις για ουσιαστική παρουσία στη Κύπρο Οι νέοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΣΤΟ ΕΠΑΡΧIΑΚΟ ΔIΚΑΣΤΗΡIΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αίτηση Αρ.168 /2012 ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦ. 113 Μονομερής (ex parte)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε.Ε. Παρ. III(I) 311 Κ.Α.Π. 78/2004 Αρ. 3810,13.2.2004 Αριθμός 78 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2003 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα