ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4848 Παρασκευή, 20 Μαρτίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4848 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 1479"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4848 Παρασκευή, 2 Μαρτίου Aριθμός 1479 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 214 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών REN Ltd και REN USA Inc. από την Unilever U.K. Holdings Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών REN Ltd (εφεξής η «REN») και REN USA Inc. (εφεξής η «REN USA») από την Unilever U.K. Holdings Ltd (εφεξής η «Unilever»). Η REN είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας και η REN USA είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας της Νέας Υερσέης των H.Π.Α. Οι δραστηριότητες αμφοτέρων των εταιρειών είναι η παραγωγή και διανομή καλλυντικών και προϊόντων φροντίδας δέρματος και μπάνιου με την επωνυμία REN. Η REN δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πώληση των καλλυντικών και προϊόντων με την επωνυμία REN. Η Unilever είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η Unilever ανήκει στον όμιλο εταιρειών που ελέγχονται από την Unilever Plc (εφεξής ο «Όμιλος Unilever»). Ο Όμιλος Unilever προμηθεύει ταχέως κινούμενα καταναλωτικά αγαθά στους τομείς των τροφίμων, της οικιακής και προσωπικής φροντίδας. Ο Όμιλος Unilever δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω των εταιρειών Unilever Tseriotis Cyprus Ltd, Unilever Pmt Ltd και Rychkon Ltd στους τομείς των τροφίμων, της οικιακής και προσωπικής φροντίδας. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 1(4)(α) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 214.

2 Αριθμός 148 Αρ. Μητρώου: 12. Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 57 ΤΟΥ 1972) Γνωστοποίηση Διαγραφής Ιδρύματος σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 44 Με το παρόν γνωστοποιείται ότι κατόπιν απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στην Αίτηση με Αρ. 5/14 διατάχθηκε διάλυση του πιο κάτω αναφερόμενου Ιδρύματος με αρ. Μητρώου 12, στις και συνακόλουθα ο Έφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων προχώρησε στη διαγραφή του από το αντίστοιχο Μητρώο. Επωνυμία Ιδρύματος: «ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ». Διεύθυνση Ιδρύματος: Λευκωσία. Λευκωσία: 12 Μαρτίου 215. (Y.E /2) 148 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών, Έφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων. Αριθμός 1481 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24 ΤΟΥ 1978, 25 ΤΟΥ 1979, 8 ΤΟΥ 1982, 15 ΤΟΥ 1983, 9, 115 ΚΑΙ 199 ΤΟΥ 1986, 53, 87 ΚΑΙ 316 ΤΟΥ 1987, 18 ΚΑΙ 243 ΤΟΥ 1988, 122 ΤΟΥ 199, 97(Ι) ΤΟΥ 1992, 45(Ι) ΤΟΥ 1994, 14(Ι) ΚΑΙ 52(Ι) ΤΟΥ 1996, 37(Ι) ΚΑΙ 72(Ι) ΤΟΥ 1997, 71(Ι) ΤΟΥ 1998, 35(Ι), 61(Ι) ΚΑΙ 81(Ι) ΤΟΥ 1999, 57(Ι), 66(Ι), 73(Ι), 126(Ι) ΚΑΙ 157(Ι) ΤΟΥ 2, 26(Ι), 33(Ι) ΚΑΙ 22(Ι) ΤΟΥ 22, 11(Ι) ΤΟΥ 26, 21(Ι) ΚΑΙ 32(Ι) ΤΟΥ 28 ΚΑΙ 47(Ι) ΤΟΥ 211 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17(3) Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ως η αρμόδια Αρχή ( που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως «η αρμόδια Αρχή») σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου ( που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως ο «Νόμος»), ασκώντας τις εξουσίες του δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 17 του Νόμου κρίνει ότι οι δρόμοι που καθορίζονται στον πιο κάτω Πίνακα πρέπει να κατασκευαστούν κατάλληλα. Και επειδή η αρμόδια Αρχή πήρε απόφαση γι αυτό το σκοπό και ετοίμασε σχέδια και τεχνικούς όρους για την εργασία αυτή. Γι αυτό, η αρμόδια Αρχή γνωστοποιεί ότι: (α) Για τον πιο πάνω σκοπό έχει ληφθεί ομόφωνη απόφαση, (β) ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν στα γραφεία της σχέδια και τεχνικοί όροι και (γ) τα σχέδια και οι τεχνικοί όροι είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση από το κοινό, όλες τις ώρες εργασίας, για περίοδο δύο μηνών, από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Γνωστοποιείται επίσης ότι στις στήλες 1,4,5,6, και 7(β) του πιο κάτω Πίνακα περιέχονται λεπτομέρειες αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα σε σχέση με το δρόμο που καθορίζεται στον Πίνακα, δηλ.: 1. Τα α ονόματα των ιδιοκτητών που θα συνεισφέρουν στη δαπάνη, 4. την αναλογία σύμφωνα με την οποία θα γίνει ης συνεισφορά τους, 5. τη δαπάνη που έχει προϋπολογισθεί για την εργασία, 6. χρηματικά ποσά που δεν έχουν δαπανηθεί και που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, και 7(β) τον αριθμό των ετών κατά την διάρκεια των οποίων οι ιδιοκτήτες μπορούν να πληρώσουν τη συνεισφορά τους σε ίσες ετήσιες δόσεις. Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας επηρεάζεται από τα σχέδια και τους τεχνικούς όρους που ετοιμάστηκαν από την αρμόδια Αρχή και κατατέθηκαν στα γραφεία της, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δικαιούται κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία τα σχέδια και οι τεχνικοί όροι βρίσκονται κατατεθειμένα για επιθεώρηση, να καταχωρήσει έγγραφη ένσταση σ αυτά στην αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 17 του Νόμου. ΠΙΝΑΚΑΣ

3 1481 :, : / ( 17,..96) (): 715, : : : : :,,,, : 715, ( ): ,53 : : (ex-gratia): : : : :,, , ,99,, : 13.1,3 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / / 684 8,75 / , / 685 8,75 / , / 683 8,75 / , / 682 8,75 / ,7 / 21 / / / ,54 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 1.59,93 138,7 1.59,93 138,7 1.59,93 138,7 1.59,93 138, ,54 745,4

4 1482 / 21 / 4534 / 21 / 4534 / 21 / 4534 / 21 / / 21 / 4534 / 21 / 4534 / 21 / 4534 PIHASTO LIMITED PIHASTO LIMITED PIHASTO LIMITED PIHASTO LIMITED / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / ,99 13,6 35,45 48, ,97 27,97 22,3 22,3 3 / 34 3 / / / 51 3 / / / / 68 3 / 61 3 / / 69 3 / / 7 3 / 13 3 / 6 3 / 61 3 / / / / / / / / / / ,764 / 715 4,716 / ,762 / ,4636 / / / ,7128 / 715 6,7128 / 715 5,2872 / 715 5,2872 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 195,71 854, , , , , , ,52 961,32 961,32 554,82 237,78 237,78 332,89 285,33 285,33 665,78 57,67 17,6 74,53 22,3 276,83 459,71 491,41 16,41 16,41 83,81 83,81

5 1483 / 21 / 4562 PETRONDAS SUSAN COSTA JARRAUD NICOLAS STEP ANE KOUTSIDOU CHRISTINA LIVIE KATHERINE NORRIE DIAKOPOULOS AGNIESZKA IZAMPELLA / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / ,59 6,64 8,24 8,24 16,83 6,77 13,36 6,86 6,86 6, ,3 12,5 12,8 12,5 12,9 1,61 12,46 12,32 12,37 1,42 9,74 1,36 9,74 1,56 / 6767 / 6766 / 6765 / 6765 / 6764 / 6763 / 6762 / 6761 / 6761 / / 16 3 / 28 3 / 28 3 / / / / / / / / / / / / 71 3 / / ,8975 / 715 1,66 / 715 2,6 / 715 2,6 / 715 4,275 / 715 1,6925 / 715 3,34 / 715 1,715 / 715 1,715 / 715 1,66 / / ,5 / ,5 / ,832 / / 715 3,72 / / 715 3,96 / ,351 / 715 5,186 / 715 5,512 / 715 5,717 / 715 4,2722 / 715 3,9934 / 715,5576 / 715 3,9934 / 715 4,3296 / , , , , , , , , , ,5 6., , , , , , , , , , , , , , , , ,62 89,46 31,82 374,55 374,55 765,1 37,73 67,28 311,82 311,82 31,82 6., , , ,29 545,46 558,55 545,46 562,91 79,94 928,85 918,41 922,14 776,77 726,8 11,38 726,8 787,21 77,63 26,31 32,65 32,65 66,7 26,83 52,95 27,19 27,19 26,31 523,11 44,22 44,22 187,56 47,56 48,7 47,56 49,8 68,96 8,98 8,7 8,4 67,72 63,3 8,84 63,3 68,63

6 1484 1,42 3 / 716 / 21 / / 393 / 21 / / 394 / 21 / / 452 / 21 / / 635 / 21 / / / 736 : 1. 6% % 19% ,2722 / / / / / / / , , ,86 4.,4 5.9, , ,72 776, , ,86 4.,4 5.9, , ,86 67,72 317,4 364,59 348,74 443,85 364,59 364,59

7 1485 :, : / ( 17,..96) (): 156, : : : : :,, 8,, : 76, ( ): 5.55,5 : : (ex-gratia): : : : :, 8.635, , ,27,, : 8.23,44 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / / / ,26 / 21 / / ,5 / , / ,5 / ,18 : 1. Το επιτόκιο έχει υπολογιστεί σε 6%. Το Δάνειο θα χρεώνεται με ετήσιο σταθερό επιτόκιο. 2. Η χρέωση περιλαμβάνει 2% Λειτουργικά και Διαχειριστικά Έξοδα και 19% Φ.Π.Α. 3. Περίοδος αποπληρωμής 2 χρόνια. ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 3.13,26 272, ,59 221, ,59 221,15

8 1486 :, : / ( 17,..96) (): 614, : : : : :,, 37,, : 577, ( ): ,59 : : (ex-gratia): : : : :, 5.7, , ,2,, : 79.66,31 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / ,56 3 / ,6288 / ,69 49,44 3 / ,3712 / ,69 / 21 / ,62 3 / 566 1,2926 / ,69 5,6 3 / 581 1,1638 / ,69 5,6 3 / 581 1,1638 / ,69 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 1.593,49 138, ,2 135,85 177,13 15,44 159,48 13,9 159,48 13,9

9 1487 N / 21 / / 21 / 4641 NIKOY / 21 / 4641 / 21 / 4641 LOUCA ELENA / 21 / ,62 2,81 2,81 5,62 5,62 2,81 2,81 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 33,33 33,33 33, ,47 59,7 2,47 3 / / / / / / 57 3 / 57 3 / / / / / / / / / 58 3 / / / / / / / / / / 737 1,2926 / 577,6463 / 577,6463 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577,6463 / 577,6463 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / ,6659 / 577 7,6659 / 577 7,6659 / / / / ,538 / ,8978 / ,538 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 177,13 88,56 88,56 177,13 177,13 88,56 88,56 177,13 177,13 177,13 177,13 177,13 177,13 177,13 177,13 177,13 177,13 1.5,46 1.5,46 1.5, , , , ,7 4.37, ,7 15,44 7,72 7,72 15,44 15,44 7,72 7,72 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44 91,58 91,58 91,58 274,78 274,78 262,83 132,6 381,8 132,6

10 1488 / 21 / / 246 / 21 / / 149 / 21 / / 15 / 21 / / 154 / 21 / / / 214 / 21 / / 444 / 21 / / 216 / 21 / / 161 / 21 / / 679 / 21 / ,33 3 / ,33 3 / ,33 3 / 649 / 21 / / / 689 : 1. 6% % 19% / / / / ,5 / 577 1,5 / / / / / ,3316 / ,3316 / ,3316 / / / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 394,25 46,19 418,14 346,46 125,44 125,44 25,88 238,94 97,96 585,4 27,6 27,6 27,6 95,58 95,58

11 1489 :, : / ( 17,..96) (): 918, : : : : :,,,, : 918, ( ): 41.76,39 : : (ex-gratia): : : : :,, , ,99,, : ,7 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / / / ,5 5 3 / / ,5 / 21 / / / ,1 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 73,75 63,71 73,75 63, ,1 178,39

12 149 / 21 / 4534 () / 21 / 4534 / 21 / / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / / / / / / 47 3 / / / / / / / / / 35 3 / 35 3 / 35 3 / 35 3 / / / 918 1,5 / 918 1,5 / / / / / / / / ,5 / ,5 / 918 5,4 / 918 1,8 / 918 5,4 / 918 5,4 / / , ,5 3.69, , ,4 4.53, , ,1 4.92,2 4.92,2 4.92, , , , , , ,5 1.23,5 3.57, , , , ,4 4.53, , ,1 1.23,5 1.23,5 2.46, , ,3 789, ,42 789,21 789, ,5 35,81 382,26 133,79 133,79 458,71 395, 35,81 433,23 89,19 89,19 178,39 172,2 172,2 68,81 137,61 68,81 68,81 89,19

13 / 21 / / 21 / / 21 / 4562 MINISTER OF WORKS OF THE UNITED KINGDOM GO 3 / 21 / 4562 MINISTER OF WORKS OF THE UNITED KINGDOM GO 3 / 21 / 4562 AKINHTA 3 / 21 / 4562 ITAYIM MARWAN FOUAD 3 / 21 / / 21 / 4562 AKINHTA 3 / 21 / 4562 I MOISEENKOVA YULIYA ,33 1,33 2,81 2,66 2,66 1,33 1,33,99 1,65 2,66 2,66 3,11 3 / 31 3 / 35 3 / / / / / 47 3 / 47 3 / / / / / / 54 3 / / / / / / / / / / / / / / / / ,4655 / 918,4655 / 918,9835 / 918,931 / 918,931 / 918,4655 / 918,4655 / 918,3465 / 918,5775 / 918,931 / 918,931 / 918 1,885 / ,1 5.47, , 18.77,2 3.57,6 3.69, , 5.846, 6.284, , , , , , , , , , , , , ,1 5.47, , 18.77,2 3.57,6 3.69, , 2.923, 6.284,45 68,3 68,3 143,74 136,7 136,7 68,3 68,3 5,64 84,4 136,7 136,7 159,8 433,23 471,45 764, ,98 35,81 267,58 254,84 254,84 547,91 5,93 5,93 12,53 11,86 11,86 5,93 5,93 4,42 7,36 11,86 11,86 13,87

14 1492 ( ( ) IOANNIDES GISELE IOANNIDES CHRISTINE-SYLVI E IOANNIDES ROBINSON-PIERRE IOANNIDES GISELE IOANNIDES CHRISTINE-SYLVI E IOANNIDES ROBINSON-PIERRE - ANTONIADES HARALAMBOS 2,81 2,66 1,18 2,66 1,4 3, ,11 1,4 1,4 1,4 2,81,47,94,47,47,47 2,81 2,96 3,11 2,96 2,81 2,66 1,41 1,41 3,11 1,56 1,56 2,66 2,66 2,66 2,81 3 / / / 57 3 / / 58 3 / 59 3 / 51 3 / 51 3 / / / / / / / / / / / / / / / / 52 3 / / / / / / / / / 53,9835 / 918,931 / 918,413 / 918,931 / 918,364 / 918 1,3965 / 918,7 / 918,7 / 918 1,885 / 918,364 / 918,364 / 918,364 / 918,9835 / 918,1645 / 918,329 / 918,1645 / 918,1645 / 918,1645 / 918,9835 / 918 1,36 / 918 1,885 / 918 1,36 / 918,9835 / 918,931 / 918,4935 / 918,4935 / 918 1,885 / 918,546 / 918,546 / 918,931 / 918,931 / 918,931 / 918,9835 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 143,74 136,7 6,36 136,7 53,2 24,1 12,31 12,31 159,8 53,2 53,2 53,2 143,74 24,4 48,8 24,4 24,4 24,4 143,74 151,41 159,8 151,41 143,74 136,7 72,13 72,13 159,8 79,8 79,8 136,7 136,7 136,7 143,74 12,53 11,86 5,26 11,86 4,64 17,79 8,92 8,92 13,87 4,64 4,64 4,64 12,53 2,1 4,19 2,1 2,1 2,1 12,53 13,2 13,87 13,2 12,53 11,86 6,29 6,29 13,87 6,96 6,96 11,86 11,86 11,86 12,53

15 1493 2,66 3 / 531-2,66 3 / 532 2,81 3 / 534 / 21 / / / 492 / 21 / / / 621 / 21 / / 63 / 21 / / / / 751 NIKOY 2 3 / / 751 / 21 / / 756 / 21 / / 757 / 21 / / 758 : 1. 6% % 19% ,931 / 918,931 / 918,9835 / / / / / / 918 4,2 / 918 4,2 / 918 4,2 / 918 4,2 / 918 4,2 / / / / , , , ,6 6.43, , , , , , , , , , , ,35 136,7 136,7 143, , ,3 876,9 876, ,25 613,83 613,83 613,83 613,83 613, , , ,35 11,86 11,86 12,53 28,32 28,32 76,45 76,45 191,13 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 598,88 191,13 369,52

16 1494 :, : / ( 17,..96) (): 783, : : : :,, 244, :, : 539, ( ): ,63 : : (ex-gratia): : : : :,, , , ,38, : ,59 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / / ,5 / , / ,5 / ,63 / 21 / / ,5 / , / ,5 / ,11 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 1.55,32 135, ,32 135, ,56 182, ,56 182,18

17 1495 / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 SIMAN MARINA / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 ORPHANIDOU CHRYSTALLA / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / ,34 24, ,33 33,33 33, / 16 4 / / / / / / / / / / / / / / / / ,3962 / 539 1,638 / / ,6659 / 539 7,6659 / 539 7,6659 / / / / / / / / , , , , ,11 3.1,63 3.1,63 3.1,63 3.1,63 3.1, , , , , , , , , , , , , ,44 3.1,63 3.1, , , , , ,35 493,64 423,12 38,76 124,63 364,35 9,1 9,1 9,1 27,33 27,33 364,35 552,41 282,8 434,87 411,37

18 1496 / 21 / / 25 / 21 / ,33 4 / ,33 4 / ,33 4 / 951 : 1. 6% % 19% / ,9984 / ,9984 / ,9984 / ,2 6.47, , , , , , ,74 493,64 188,3 188,3 188,3

19 1497 :, : / ( 17,..96) (): 686, : : : : :,,, 33, : 653, ( ): 36.74,12 : : (ex-gratia): : : : :,, , , ,43, : ,89 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / ,39 4 / 185,864 / 653 2,19 4 / 187,7884 / 653 1,4 4 / 188,3744 / 653 2,58 4 / 189,9288 / 653 2,39 4 / 19,864 / 653 2,19 4 / 192,7884 / 653 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 116,27 1,14 16,54 9,29 5,59 4,41 125,51 1,94 116,27 1,14 16,54 9,29

20 KASSABJI DALAL ABDUL HAMID PETROU JOSEPH MARINOU J.L. WEATHER MASTER COMPANY LIMITED GREGORIOU AMY SOPHIA GEORGIOU JADE GEORGE ANTONIOU ESTATES AGENCY LIMITED /,35,35,35 2,39 1,91 1,1 1,1 1,4 1,29 1,29 6,44 1,58 1,74 1,61 1,63 2,21 1,91 1,91 2,58 4,93 1,91 1,63 2,19 1,91 3,3 4,58 1,61 1,78 1,74 1,84 1,63 1,2 2,23 4 / / / / / / / / / / / / / / / / 17 4 / / / / 11 4 / / / / / 16 4 / / / / / / / / 171,126 / 653,126 / 653,126 / 653,864 / 653,6876 / 653,396 / 653,396 / 653,3744 / 653,4644 / 653,4644 / 653 2,3184 / 653,5688 / 653,6264 / 653,5796 / 653,5868 / 653,7956 / 653,6876 / 653,6876 / 653,9288 / 653 1,7748 / 653,6876 / 653,5868 / 653,7884 / 653,6876 / 653 1,188 / 653 1,6488 / 653,5796 / 653,648 / 653,6264 / 653,6624 / 653,5868 / 653,3672 / 653,828 / ,3 17,3 17,3 116,27 92,92 53,51 53,51 5,59 62,75 62,75 313,29 76,86 84,65 78,32 79,29 17,51 92,92 92,92 125,51 239,83 92,92 79,29 16,54 92,92 16,53 222,8 78,32 86,59 84,65 89,51 79,29 49,62 18,48 1,48 1,48 1,48 1,14 8,1 4,67 4,67 4,41 5,47 5,47 27,31 6,7 7,38 6,83 6,91 9,37 8,1 8,1 1,94 2,91 8,1 6,91 9,29 8,1 14, 19,42 6,83 7,55 7,38 7,8 6,91 4,33 9,46

21 1499 1,2 4 / 172,3672 / 653 1,2 4 / 172,3672 / 653 1,24 4 / 173,4464 / 653 J.L. WEATHER MASTER COMPANY LIMITED 1,95 4 / 156,72 / 653 2,39 4 / 174,864 / 653 2,15 4 / 176,774 / 653 2,6 4 / 177,7416 / 653 GENCHEVA LILYANA MIKOLOVA 1,91 4 / 178,6876 / 653 1,24 4 / 179,4464 / 653 2,39 4 / 18,864 / 653 1,4 4 / 183,3744 / 653 3,78 4 / 184 1,368 / 653 / 21 / ,87 4 / 15 1,856 / ,94 2,74 4 / 138 1,412 / ,94 2,74 4 / 138 1,412 / ,94,46 4 / 136,1748 / ,94 WADIH-ITAYIM BASIM WADIH 3,68 4 / 148 1,3984 / ,94 3,68 4 / 148 1,3984 / ,94-3,72 4 / 143 1,4136 / ,94 3,72 4 / 143 1,4136 / ,94 3,88 4 / 137 1,4744 / ,94 3,88 4 / 137 1,4744 / ,94 7,3 4 / 151 2,6714 / ,94 6,98 4 / 149 2,6524 / ,94 5,19 4 / 147 1,9722 / ,94 3,68 4 / 146 1,3984 / ,94 3,68 4 / 146 1,3984 / ,94 3,68 4 / 145 1,3984 / ,94 3,68 4 / 145 1,3984 / ,94 5,19 4 / 144 1,9722 / ,94 7,35 4 / 142 2,793 / ,94 5,19 4 / 141 1,9722 / ,94 49,62 49,62 6,32 94,86 116,27 14,59 1,21 92,92 6,32 116,27 5,59 183,88 25,7 14,7 14,7 23,62 188,97 188,97 191,2 191,2 199,24 199,24 36,99 358,42 266,5 188,97 188,97 188,97 188,97 266,5 377,42 266,5 4,33 4,33 5,26 8,27 1,14 9,12 8,74 8,1 5,26 1,14 4,41 16,3 21,8 12,27 12,27 2,6 16,47 16,47 16,65 16,65 17,37 17,37 31,47 31,25 23,24 16,47 16,47 16,47 16,47 23,24 32,91 23,24

22 15 / 21 / 4641 () / 21 / 4641 / 21 / ( ) A HAVA MARILYN-SHELIA-ELIZAMBETH THOMA A ( ) ( ) / 21 / ,72 3,72 7, ,85 5,2 6,39 6,88 2,5 2,5 7,72 4,36 3,25 3,25 6,39 5 3,25 3,25 6,44 3,96 4,36 4,26 6,78 4, / 14 4 / 14 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 41 1,4136 / 653 1,4136 / 653 2,884 / / / ,1825 / 653 2,34 / 653 2,8755 / 653 3,96 / 653 1,125 / 653 1,125 / 653 3,474 / 653 1,962 / 653 1,4625 / 653 1,4625 / 653 2,8755 / 653 2,25 / 653 1,4625 / 653 1,4625 / 653 2,898 / 653 1,782 / 653 1,962 / 653 1,917 / 653 3,51 / 653 2,7 / 653 2,25 / / , , , , ,33 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8, ,9 191,2 191,2 389, , ,33 294,92 316,2 388,57 418,36 152,2 152,2 469,44 265,13 197,63 197,63 388,57 34,4 197,63 197,63 391,61 24,8 265,13 259,4 412,28 271,21 34,4 2.26,95 16,65 16,65 33,93 447,69 483,3 25,71 27,57 33,88 36,47 13,25 13,25 4,93 23,11 17,23 17,23 33,88 26,51 17,23 17,23 34,14 2,99 23,11 22,58 35,94 23,65 26,51 176,72

23 151 4 / 21 / / 21 / / 21 / / 21 / / 21 / / 21 / / 21 / 4643 KYRIAKOS ANDREOU ARSIOTIS DEVELOPMENTS L KYRIAKOS ANDREOU ARSIOTIS DEVELOPMENTS L 4 / 21 / 4643 Y Y 4 / 21 / / 21 / ,5 42, ,33 66, ,57 46,43 8, ,33 8, / 41 4 / / / 43 4 / 43 4 / 51 4 / 51 4 / / 6 4 / 61 4 / / / 7 4 / 7 4 / 7 4 / 7 4 / / / ,1 / ,9 / / / ,6652 / ,334 / / / / ,2497 / 653 9,753 / 653 1,7493 / ,75 / 653 1,7493 / 653 1,7493 / / / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 236, ,3 236,38 236, , ,95 176,72 189,68 14,2 2,28 2,28 172,77 345,55 388,78 388,78 483,3 132,54 114,87 2,61 185,55 2,61 2,61 282,75 176,72

24 152 / 21 / DAY ARTO LAWRENCE RICHARD 25 4 / 342 DAY BARRY ROBERT AVRAAM 25 4 / 342 DAY BERJOOHI ABRAHAM 5 4 / 342 / 21 / ,33 4 / 84 33,33 4 / ,33 4 / 84 / 21 / / / 799 / 21 / / 354 : 1. 6% % 19% ,75 / 653 7,75 / ,5 / ,9986 / ,9986 / ,9986 / ,5 / ,5 / / , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 91,3 91,3 182,61 164,92 164,92 164,92 17,83 17,83 341,66

25 153 :, : / ( 17,..96) (): 79, : : : : :,,, 38, : 671, ( ): ,9 : : (ex-gratia): : : : :,, ,2 7.26, ,99, : ,6 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / / / ,8 / 21 / PAGODA RESTAURANTS PLC 1 26 / / ,4 / 21 / / / ,2 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 5.71,8 497, ,4 45, ,2 369,94

26 154 / 21 / / 21 / / 21 / 4642 / 21 / / 21 / 4642 / 21 / 4642 L I CHRISTOPHIDES LIMITED / / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 & / 21 / ,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33, / / / / / / / / / / / / / / 65 4 / 31 4 / / ,9994 / 671 5,9994 / 671 5,9994 / ,9999 / 671,9999 / 671,9999 / / / / / / / / / / ,8 / 671 4,8 / , , ,8 397,8 397,8 397,8 5.34, 5.71, , ,4 5.38, , 5.171,4 3.49, , , ,4 795,52 795,52 795,52 132,59 132,59 132, , 5.71, , ,4 5.38, , 5.171,4 3.49, ,4 636,48 636,48 69,36 69,36 69,36 11,56 11,56 11,56 462,43 497,11 254,33 45,87 439,31 44,62 45,87 265,9 161,85 55,49 55,49

27 155 / 21 / 4643 / 21 / 4644 ARMA HOLDINGS LIMITED / / 21 / 4644 / 21 / ,16 2,23 2,23 3,42 5,5,3 4,61 2,97 2,97 4,16 4,75 1,71 1,71 3,42 3,57 3,57 4,1 4,9 6,54 2,1 2,1 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ,8 / 671 9,6 / / ,25 / 671 8,75 / / ,3312 / 671,7136 / 671,7136 / 671 1,944 / 671 1,616 / 671,96 / 671 1,4752 / 671,954 / 671,954 / 671 1,3312 / 671 1,52 / 671,5472 / 671,5472 / 671 1,944 / 671 1,1424 / 671 1,1424 / 671 1,2832 / 671 1,568 / 671 2,928 / 671,6432 / 671,6432 / , ,4 4.11, , 4.641, 2.652, 4.243, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 636, , ,6 3.48, , , 176,52 94,62 94,62 145,12 214,28 12,73 195,61 126,2 126,2 176,52 21,55 72,56 72,56 145,12 151,48 151,48 17,15 27,92 277,51 85,29 85,29 55,49 11,98 358,38 33,47 11,16 231,21 15,39 8,25 8,25 12,65 18,68 1,11 17,5 1,99 1,99 15,39 17,57 6,33 6,33 12,65 13,21 13,21 14,83 18,13 24,19 7,44 7,44

28 156 1,71 26 / ,71 26 / ,9 26 / 1253 VREEDE CONSTANTINOS 3,71 26 / ,27 26 / 1256 ROOT ANTONY JOHN ANDREW JOHN 1,86 26 / 1257 ROOT DIAN ANTONY 1,86 26 / ,94 26 / ,75 26 / 1259 / 21 / / / 398 / 21 / / / 442 / 21 / / 757 : 1. 6% % 19% ,5472 / 671,5472 / 671 1,568 / 671 1,1872 / 671 1,464 / 671,5952 / 671,5952 / 671 1,98 / 671 1,52 / / / ,5 / ,5 / / , , , , , , , , , , , , , ,2 72,56 72,56 27,92 157,42 138,75 78,92 78,92 252,5 21, , , , , ,2 6,33 6,33 18,13 13,72 12,1 6,88 6,88 21,97 17,57 184,97 184,97 271,68 271,68 254,33

29 157 :, : / ( 17,..96) (): 68, : : : : :,,,, : 68, ( ): ,56 : : (ex-gratia): : : : :,, , ,4,, : ,2 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / / / ,6 / 21 / GOVERMENT OF THE SOCIALIST FEDERAL 1 4 / / ,4 / 21 / / / ,52 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 8.393,6 731, ,4 64, ,52 512,25

30 158 4 / 21 / / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / TOZA LIMITED M. HADJIMINAS LIMITED M. HADJIMINAS LIMITED M. HADJIMINAS LIMITED KYRIACOS KODJAPASHIS ESTATES LIMITED 5 5 3,48 1,32 3,97 3,61 3,27 4,74 4,6 3,48 5,28 33,87 1,99 1,99 3,27 4,29 3,61 1,64 1,64 3,48 4,74 1,32 1,32 1,2 1,2 1,2 1 2,95 15,26 4 / / / / / / / / 45 4 / / / / / / / / 44 4 / / / / / / / / / / / / / / 68 9 / ,184 / 68,7656 / 68 2,326 / 68 2,938 / 68 1,8966 / 68 2,7492 / 68 2,3548 / 68 2,184 / 68 3,624 / 68 19,6446 / 68 1,1542 / 68 1,1542 / 68 1,8966 / 68 2,4882 / 68 2,938 / 68,9512 / 68,9512 / 68 2,184 / 68 2,7492 / 68,7656 / 68,7656 / 68,696 / 68,696 / 68,696 / / ,3865 / 68 7,1722 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 423,54 16,65 483,18 439,36 397,98 576,89 494,13 423,54 642, ,22 242,2 242,2 397,98 522,12 439,36 199,6 199,6 423,54 576,89 16,65 16,65 146,5 146,5 146, ,88 29, ,1 164,65 164,65 36,93 14,1 42,13 38,31 34,7 5,3 43,8 36,93 56,3 359,39 21,12 21,12 34,7 45,52 38,31 17,4 17,4 36,93 5,3 14,1 14,1 12,73 12,73 12, ,77 25,37 131,21

31 159 STOP AND WATCH LIMITED C & C ORIGINAL VIDEO LTD /89 C & C ORIGINAL VIDEO LTD /89 SEROFF LEXANDER UNIBRAND LTD - XENOFONTOS MENELAOS 4 / 21 / 4643 SESLINO TRADING LIMITED(ALTIUS HOTEL) / 21 / ,5 3,39 3,5 3,5 4,24 3,15 3,15 5,77 3,9 4,75 5,94 4,75 3,82 3,82 7,29 3,9 4,75 6,11 3,9 48,8 2,19 7,69 8,18 8,18 7,69,9 3,41 3,81 8,62 3,1 4 / / / / / / / 84 4 / / / / / / / / / 85 4 / / / / / / / / / / / / / / 985 1,4335 / 68 1,5933 / 68 1,4335 / 68 1,4335 / 68 1,9928 / 68 1,485 / 68 1,485 / 68 2,7119 / 68 1,833 / 68 2,2325 / 68 2,7918 / 68 2,2325 / 68 1,7954 / 68 1,7954 / 68 3,4263 / 68 1,833 / 68 2,2325 / 68 2,8717 / 68 1,833 / ,2 / 68 5,475 / 68 1,9225 / 68 2,45 / 68 2,45 / 68 1,9225 / ,243 / 68,927 / 68 1,287 / 68 2,3274 / 68,8127 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5.246, 5.246, 5.246, 5.246, 5.246, 5.665, , , , ,68 3,81 334,34 3,81 3,81 418,17 31,67 31,67 569,7 384,64 468,47 585,83 468,47 376,75 376,75 718,97 384,64 468,47 62,6 384, , ,17 43,42 429,12 429,12 43,42 5,99 193,2 215,86 488,38 17,54 26,23 29,15 26,23 26,23 36,46 27,9 27,9 49,61 33,53 4,84 51,8 4,84 32,85 32,85 62,68 33,53 4,84 52,54 33,53 219,9 92,34 35,17 37,41 37,41 35,17 4,45 16,84 18,82 42,58 14,87

32 151 3,1 4 / 985,8127 / ,68 3,31 4 / 984,8937 / ,68 3,31 4 / 984,8937 / ,68 & ECONOMIKOS LTD 3,61 4 / 983,9747 / ,68-7,1 4 / 98 1,8927 / ,68 3,81 4 / 979 1,287 / ,68 1,81 4 / 978,4887 / ,68 3,81 4 / 97 1,287 / ,68 2,4 4 / 967,648 / ,68 6,41 4 / 968 1,737 / ,68 3,81 4 / 969 1,287 / ,68 7,1 4 / 981 1,8927 / ,68,9 4 / 971,243 / ,68 3,61 4 / 972,9747 / ,68 4,61 4 / 973 1,2447 / ,68 3,61 4 / 974,9747 / ,68 1,91 4 / 975,5157 / ,68 1,91 4 / 975,5157 / ,68 2,7 4 / 976,5589 / ,68 4,14 4 / 976 1,1178 / ,68 6,41 4 / 977 1,737 / ,68 1,81 4 / 978,4887 / ,68 / 21 / & 9,28 4 / ,9488 / ,64 8,69 4 / 112 1,8249 / ,64-12,89 4 / ,769 / ,64-9,43 4 / ,983 / ,64 13,4 4 / ,814 / ,64. 9,13 4 / ,9173 / ,64 13,4 4 / ,814 / ,64 3,32 4 / 1114,6972 / ,64-3,32 4 / 1114,6972 / ,64 NIKREA ESTATES LTD 11,71 4 / ,4591 / ,64 17,54 187,53 187,53 24,53 397,16 215,86 12,55 215,86 135,98 363,17 215,86 397,16 5,99 24,53 261,19 24,53 18,21 18,21 117,28 234,56 363,17 12,55 48,94 382,94 568,2 415,55 59,49 42,33 59,49 146,3 146,3 516,2 14,87 16,35 16,35 17,83 34,63 18,82 8,94 18,82 11,86 31,66 18,82 34,63 4,45 17,83 22,77 17,83 9,43 9,43 1,23 2,45 31,66 8,94 35,65 33,39 49,52 36,23 51,48 35,8 51,48 12,76 12,76 44,99

33 / 21 / 4643 SESLINO TRADING LIMITED(ALTIUS HOTEL) / 21 / THE QUEENS WAY LIMITED - Y M. & A. SHIPPING CO. LIMITED CAMPANELLI MARCO - 5,45 1 1,89 2,33 1,24,87 1,46 1,46 2,91,83,83,83 2,62 1,98 4,7 3,26 2,62 1,89 1,5 1,5 1,5 2,33 3,49 3,2 3,14 3,2 2,62 2,62 3,2 1,57 4 / / / 79 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 77 4 / / / / / / / 775 1,1445 / / ,773 / 68 1,3281 / 68,768 / 68,4959 / 68,8322 / 68,8322 / 68 1,6587 / 68,4731 / 68,4731 / 68,4731 / 68 1,4934 / 68 1,1286 / 68 2,3199 / 68 1,8582 / 68 1,4934 / 68 1,773 / 68,5985 / 68,5985 / 68,5985 / 68 1,3281 / 68 1,9893 / 68 1,824 / 68 1,7898 / 68 1,824 / 68 1,4934 / 68 1,4934 / 68 1,824 / 68,8949 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 24, ,28 226,6 278,69 148,31 14,6 174,63 174,63 348,6 99,28 99,28 99,28 313,38 236,83 486,81 389,92 313,38 226,6 125,59 125,59 125,59 278,69 417,43 382,75 375,57 382,75 313,38 313,38 382,75 187,79 2, ,75 19,71 24,3 12,93 9,7 15,22 15,22 3,35 8,66 8,66 8,66 27,32 2,65 42,44 34, 27,32 19,71 1,95 1,95 1,95 24,3 36,39 33,37 32,74 33,37 27,32 27,32 33,37 16,37

34 1512 1,57 4 / 775 1,31 4 / 776 1,31 4 / 776 1,89 4 / 777 3,14 4 / 779,63 4 / 781,63 4 / 781,63 4 / 781 2,62 4 / 784 1,3 4 / 76 1,3 4 / 76 1,3 4 / 76 1,89 4 / 773 3,2 4 / 778 5,52 4 / 766 2,33 4 / 757 2,33 4 / 765 2,62 4 / 772,87 4 / 78,87 4 / 78,87 4 / 78 1,89 4 / 785 1,24 4 / 754 : 1. 6% % 19% ,8949 / 68,7467 / 68,7467 / 68 1,773 / 68 1,7898 / 68,3591 / 68,3591 / 68,3591 / 68 1,4934 / 68,5871 / 68,5871 / 68,5871 / 68 1,773 / 68 1,824 / 68 3,1464 / 68 1,3281 / 68 1,3281 / 68 1,4934 / 68,4959 / 68,4959 / 68,4959 / 68 1,773 / 68,768 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 187,79 156,69 156,69 226,6 375,57 75,35 75,35 75,35 313,38 123,2 123,2 123,2 226,6 382,75 66,24 278,69 278,69 313,38 14,6 14,6 14,6 226,6 148,31 16,37 13,66 13,66 19,71 32,74 6,57 6,57 6,57 27,32 1,74 1,74 1,74 19,71 33,37 57,56 24,3 24,3 27,32 9,7 9,7 9,7 19,71 12,93

35 1513 Αριθμός 1482 Ο ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1989 (Άρθρο 29) Στοιχεία καταχωριζόμενα στο Αρχείο Βιβλίων 1. Τίτλος Βιβλίου και περιεχόμενο εξωφύλλου 2. Γλώσσα στην οποία γράφτηκε το βιβλίο 3. Όνομα του συγγραφέα, του μεταφραστή ή του εκδότη του βιβλίου ή μέρους αυτού. 4. Θέμα 5. Τόπος εκτύπωσης και έκδοσης 6. Τυπογραφείο και Εκδοτικός Οίκος 7. Ημερομηνία παράδοσης από το τυπογραφείο ή έκδοσης 8. Αριθμός φύλλων ή σελίδων 9. Μέγεθος 1. Αριθμός έκδοσης 11. Αριθμός αντιτύπων της έκδοσης 12. Κατά πόσο το βιβλίο είναι τυπωμένο ή λιθογραφημένο 13. Τιμή πώλησης 14. Όνομα και διεύθυνση αυτού που έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο βιβλίο ή μέρος αυτού. (1) 1. Ο Κώστας Μόντης και ο Μουτουλλάς 2. Ελληνικά 3. Σύνδεσμος Αποδήμων Μουτουλλά 4. Αφιέρωμα στον Κώστα Μόντη και τον Μουτουλλά 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφεία Κώνος Λτδ 7. 1/ Χ Α Τυπωμένο Σύνδεσμος Αποδήμων Μουτουλλά. (2) 1. Το Γέρι: Ιστορία, Έθιμα, Παραδόσεις 2. Ελληνικά 3. Πολύβιος Πολυβίου 4. Τοπική Κοινωνία της Κύπρου 5. Λευκωσία 6. Power Publishing 7. 1/ Χ Τυπωμένο Πολύβιος Πολυβίου. (3) 1. Η Έγκλειστη Ποίηση των Φυλακών και των Κρατητηρίων Ελληνικά 3. Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους 4. Ποίηση 5. Λευκωσία 6. Εκδόσεις Κυπριακά Θέματα, Τυπογραφείο Cassoulides Masterprinters 7. 2/ Χ Τυπωμένο Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους. (4) 1. George Vassiliou: Reflections on the Past and the Future 2. Αγγλικά 3. Niyazi Kizilyurek 4. Πολιτική, Κυπριακό 5. Λεμεσός 6. Τυπογραφείο Καΐλα, Heterotopia Publications 7. 2/ Χ Τυπωμένο Niyazi Kizilyurek και Heterotopia Publications. (5) 1. Οι Πίσω μου Σελίδες 2. Ελληνικά 3. Δένα Αναξαγόρου 4. Χρονογραφήματα 5. Λεμεσός 6. Τυπογραφεία Καΐλα 7. 2/ Χ Τυπωμένο Δένα Αναξαγόρου (6) 1. Identity / Identities in Late Medieval Cyprus 2. Αγγλικά 3. Edited by Tassos Papacostas & Guillaume Saint Guillain 4. Μεσαιωνική Κύπρος, Συνέδρια 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Imprinta, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Χ Τυπωμένο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών και King s College London Centre for Hellenic Studies. (7) 1. Λαϊκή Λατρεία στην Παραδοσιακή Κοινωνία της Κύπρου, Οι γιορτές του Δωδεκαημέρου 2. Ελληνικά 3. Άννα Νεοφύτου 4. Ήθη και Έθιμα της Κύπρου 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Κασουλίδης, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Χ Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, LVII Τυπωμένο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. (8) 1. Κυπριακή Ονοματολογία, τα Οικογενειακά Ονόματα των Κυπρίων 2. Ελληνικά 3. Γιώργος Π. Αθανασιάδης 4. Κυπριακή Ονοματολογία 5. Λάρνακα 6. Εκδόσεις Πήλιο 7. 2/ ,5 Χ 24, Τυπωμένο Γιώργος Αθανασιάδης, 124 Princes Avenue, London N13, 6HD. (9) 1. Ντόμινο 2. Ελληνικά 3. Λένια Μασούρα 4. Μυθιστόρημα 5. Λάρνακα 6. Εκδόσεις Πήλιο 7. 2/ Χ Τυπωμένο Λένια Μασούρα. (1) 1. Το σπίτι στα λασπόνερα 2. Ελληνικά 3. Σάββας Γεωργίου 4. Αληθινές Ιστορίες 5. Λάρνακα 6. Εκδόσεις Πήλιο 7. 2/ Χ Τυπωμένο Σάββας Γεωργίου, Αρχιμήδους 17, 631 Λάρνακα. (11) 1. Ο κήπος των θλιμμένων ποιημάτων 2. Ελληνικά 3. Χρήστος Αργυρού 4. Ποίηση 5. Λάρνακα Τυπογραφείο Negresco, Εκδόσεις ΑΝΕΥ 7. 2/ Χ Τυπωμένο Εκδόσεις ΑΝΕΥ και Χρήστος Αργυρού.

36 Αριθμός 1483 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με την Ann Jane Haji - Michael, τέως από την Αγγλία, αποβιώσασα. Αίτηση από Έλενα Γεωργίου, από τη Λεμεσό, αιτήτρια. και Αριθμός Αίτησης 112/215. Δίνεται διά του παρόντος ειδοποίηση ότι μετά την παρέλευση οκτώ (8) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, θα χορηγηθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, Δικαιοδοσία Επανασφράγισης Διαθηκών, προς την Έλενα Γεωργίου από τη Λεμεσό, η Επανασφράγιση της Διαθήκης της αποβιώσασας Ann Jane Haji-Michael τέως από την Αγγλία. Οποιοσδήποτε ενίσταται στην πιο πάνω επανασφράγιση της Διαθήκης της εν λόγω αποβιώσασας καλείται όπως υποβάλει εντός της πιο πάνω προθεσμίας, Ένσταση (CAVEAT) στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Αριθμός 1484 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με τον Κυριάκο Ελευθερίου (Αρ. Διαβατηρίου ), αποβιώσαντα. και ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ A.CHR.THEOPHILOU LLC, Δικηγόροι αιτήτριας. Αρ. Αίτ. 29/215. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις και ώρα 8.3 π.μ. είναι ορισμένη η αίτηση ημερ για την Επανασφράγιση της επικύρωσης της Διαθήκης του Κυριάκου Ελευθερίου, τέως εκ του Ηνωμένου Βασιλείου, αποβιώσαντα, που παραχωρήθηκε από το Αγγλικό Δικαστήριο (The High Court of Justice The District Probate Registry at Manchester) στις ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι για τους Εκτελεστές, κ.κ. Zinon Christopher Zinon και Gillian Kathryn Zinon. Αριθμός 1485, ΑΡΘΡΑ 21ΙΓ ΚΑΙ 365A ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Barcocapital Investment Limited» («ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FTF Columbus spółka akcyjna» (Η «ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») Με την παρούσα δημοσίευση γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: 1. Συγχώνευση/Σκοπός: H Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Πολωνικού δικαίου, που εφαρμόζεται για την Απορροφώσα Εταιρεία, καθώς και τις προϋποθέσεις του Κυπριακού δικαίου, όπως εφαρμόζεται για την Απορροφώμενη Εταιρεία, ήτοι: (α) Ο Τίτλος IV, Τμήμα Ι, Κεφάλαιο 2 1 του Πολωνικού Νόμου περί Εταιρειών («Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και ετερόρρυθμη εταιρεία με μετοχές»), και (β) Άρθρο 21Ι του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου που εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπάρχουν και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας κατ εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 25/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Οκτωβρίου 25, για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης, την Ημερομηνία της Συγχώνευσης: (α) Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα Εταιρεία με καθολική διαδοχή του τίτλου, και (β) η Απορροφώμενη Εταιρεία θα διαλυθεί και θα πάψει να υπάρχει χωρίς εκκαθάριση ή διεξαγωγή ξεχωριστής διαδικασίας εκκαθάρισης.

37 Η παρούσα γνωστοποίηση και ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 25/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Οκτωβρίου 25 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και τα άρθρα 21 ΙΓ και 365 Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (ως έχει τροποποιηθεί) και έχει το ακόλουθο περιεχόμενο όπως απαιτείται από τις πιο πάνω αναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις. 2. Λεπτομέρειες και αντικείμενο των εγγράφων που κατατίθενται: (α) Το Έγγραφο που αποτελεί το προτεινόμενο κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης για τους σκοπούς του άρθρου 21ΙΒ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 (το «Σχέδιο Συγχώνευσης») (β) Το Σχέδιο Συγχώνευσης περιγράφει τους όρους Συγχώνευσης των Μερών. 3. Μορφή, επωνυμία και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών: (α) Απορροφώμενη Εταιρεία: «Barcocapital Investment Limited», που εγγράφηκε και συστάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής HE , με έδρα στην οδό Αγίου Παύλου 15, Ledra House, Άγιος Ανδρέας, T.K. 115 Λευκωσία, Κύπρος. (β) Απορροφώσα Εταιρεία: «FTF Columbus spółka akcyjna», εγγεγραμμένη σύμφωνα με το Πολωνικό Δίκαιο στο μητρώο των επιχειρηματιών που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο της πρωτεύουσας πόλης της Πολωνίας, Βαρσοβία, XII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστηριακού Μητρώου με αριθμό KRS , με έδρα στη Βαρσοβία στην λεωφόρο Jerozolimskich 56C, -83, Πολωνία. 4. Ημερομηνία καταχώρησης: Το Σχέδιο Συγχώνευσης κατατέθηκε στο γραφείο της Απορροφώσας Εταιρείας στις 18/2/215 και στις 27/2/215 στο Περιφερειακό Δικαστήριο της πρωτεύουσας πόλης της Πολωνίας, Βαρσοβία, XII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστηριακού Μητρώου. Το Σχέδιο Συγχώνευσης κατατέθηκε στο Γραφείο της Απορροφώμενης Εταιρείας στις 25/2/215 και στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη στις 4/3/ Λεπτομέρειες των Γραφείων/ Μητρώων όπου καταχωρήθηκαν οι εγγραφές των μερών: (α) Για την Απορροφώσα Εταιρεία: Περιφερειακό Δικαστήριο της πρωτεύουσας πόλης της Πολωνίας, Βαρσοβία, XII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστηριακού Μητρώου, Αριθμός Μητρώου: KRS (β) Για την Απορροφώμενη Εταιρεία: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Λευκωσία, Κύπρος, Αριθμός Μητρώου/Φακέλου: HE Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας ή/ και των πιστωτών της Εταιρείας: (α) (β) (γ) 1515 Τα δικαιώματα των πιστωτών και των μειοψηφούντων μετόχων δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τη Συγχώνευση και οι πιστωτές της Απορροφώμενης Εταιρείας θα δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μετά την Ημερομηνία της Συγχώνευσης έναντι της Απορροφώσας Εταιρείας. Οι λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους της άσκησης των δικαιωμάτων των πιστωτών και των δικαιωμάτων των μειοψηφούντων μετόχων θα είναι διαθέσιμες συνεχώς μέχρι την Ημερομηνία της Συγχώνευσης στην έδρα της Απορροφώσας Εταιρείας, καθώς και στην έδρα της Απορροφώμενης Εταιρείας. Κάθε πιστωτής των Συγχωνευόμενων Εταιρειών προστατεύεται μέσω των κανονισμών, όπως ορίζονται στο άρθρο του Πολωνικού περί Εταιρειών Νόμου και των άρθρων 21ΙΑ και 21ΙΓ του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου. Σύμφωνα με τη διάταξη του Πολωνικού περί Εταιρειών Νόμου και τις διατάξεις του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου, κάθε πιστωτής της Απορροφώσας Εταιρείας μπορεί να ζητήσει να ασφαλιστούν οι απαιτήσεις του εάν αυτός αποδείξει με πιθανότητα ότι η ικανοποίησή του απειλείται από τη Συγχώνευση. Σε περίπτωση διαφοράς, το δικαστήριο, που έχει δικαιοδοσία βάσει της έδρας της Απορροφώσας Εταιρείας, κατόπιν αιτήματος του πιστωτή που έχει κατατεθεί εντός δύο μηνών από την ανακοίνωση του Σχεδίου Συγχώνευσης στην Πολωνία θα επιλύσει το εάν η ασφάλεια που απαιτείται από τον πιστωτή θα πρέπει να χορηγηθεί ή όχι. (δ) Το αίτημα του πιστωτή δεν θα εμποδίσει την έκδοση από το Πολωνικό Εφοριακό Δικαστήριο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης της διασυνοριακής συγχώνευσης με την Πολωνική νομοθεσία. 7. Καθοριστική ημερομηνία συγχώνευσης: Η Συγχώνευση θα παράγει αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο του Πολωνικού περί Εταιρειών Νόμου σε συνδυασμό με το άρθρο του Πολωνικού περί Εταιρειών Νόμου και του άρθρου 12 της Οδηγίας 25/56/ΕΚ, δηλαδή κατά την ημερομηνία της καταχώρησης της Συγχωνεύσεως στο μητρώο της Απορροφώσας Εταιρείας. Η σχετική απόφαση θα γνωστοποιηθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη και θα εγγραφεί και δημοσιευτεί με βάση τις πρόνοιες τους άρθρου 21Κ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (ως έχει τροποποιηθεί) της Κύπρου. 8. Τόπος επιθεώρησης του Κοινού Εγγράφου Συγχώνευσης και παροχή πληροφοριών: Οποιοδήποτε πρόσωπο, μέτοχος ή πιστωτής του οποίου τυχόν να επηρεάζονται τα δικαιώματά του από την Συγχώνευση μπορεί να επικοινωνήσει για οποιεσδήποτε πληροφορίες, χωρίς επιβάρυνση, με τις εταιρείες ή τους Νομικούς Συμβούλους της Εταιρείας ως ακολούθως: (α) Απορροφώμενη Εταιρεία: οδός Αγίου Παύλου 15, Ledra House, Άγιος Ανδρέας, Τ.Κ. 115, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ.: (β) Απορροφώσα Εταιρεία: Λεωφόρο Jerozolimskich 56C, -83, Βαρσοβία, Πολωνία, τηλ.:

38 MERGING COMPANIES: (i) and (ii) FTF COLUMBUS SPÓŁKA AKCYJNA and BARCOCAPITAL INVESTMENT LIMITED COMMON DRAFT TERMS OF CROSS-BORDER MERGER THESE COMMON DRAFT TERMS OF CROSS-BORDER MERGER HAVE BEEN DRAWN UP ON 25 FEBRUARY 215 BY THE FOLLOWING FTF Columbus spółka akcyjna (a joint stock company), duly organized and validly existing under the laws of the Poland, having its registered office at 56C Jerozolimskich Av., -83 Warszawa, Poland, registered in the register of entrepreneurs held by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under number KRS , with Polish Tax Identification Number (NIP) , with the share capital of PLN 1,6,. (in words: one million six hundred thousand zloty), fully paid up, represented by: (i) the CEO Mr Jarosław Tomasz GRODZKI, and (ii) the Deputy CEO Mr Robert Edward OSKARD (hereinafter referred to as "FTF" or the Absorbing Company ). Barcocapital Investment Limited, a limited liability company duly organized and validly existing under the laws of the Republic of Cyprus, with its registered office in Nicosia, at 15 Agiou Pavlou Street, Ledra House, Agios Andreas P.C. 115, Cyprus, entered in the Register of Companies maintained by the Registrar of Companies and Official Receiver, Ministry of Commerce, Industry and Tourism, under number HE with Tax Identification Number A, with an issued share capital of EUR 68, (in words: Euro sixty-eight thousand four hundred fifty-six and 43 cents) fully paid up, represented by the attorney-in-fact Mr Grzegorz MIROŃSKI (hereinafter referred to as " Barcocapital " or the Absorbed Company ). INTRODUCTION: The Merging Companies (as defined below) intend to consummate and enter into a cross-border merger which will be effected by transferring to the Absorbing Company all of the assets and liabilities of the Absorbed Company by way of universal succession and dissolving the Absorbed Company without going into liquidation in order to: (a) (b) (c) restructure and rationalize their activities by optimizing and simplifying their ownership structure; achieve, by simplifying the administrative structure of the group, a more efficient management of their business, inter alia through the optimum use of the group's human and material resources, the rationalization of their internal procedures, and the realization of cost savings in their management and accounting compliance procedures; enable the use of zloty as a single currency and of Polish language as the main language in all the communications and transactions of the group and thus generating advantages in relation to operational activities as well as their regulatory compliance obligations (e.g. the preparation of consolidated audited financial statements, the filing of tax returns). The Absorbed Company and the Absorbing Company are under common control of the same natural person holding in each of the Merging Companies more than 99% of the voting rights. The Merging Companies intend to effect the Merger (as defined below) pursuant to the requirements of Polish law, applicable to the Absorbing Company, as well as the requirements of Cyprus law, applicable to the Absorbed Company, ie: (a) (b) 1516 Title IV, Section I, Chapter 2 1 of the Polish Companies Law (as defined below) ("Cross border mergers of capital companies and limited joint-stock partnerships"), and Article 21Ι of the Cyprus Companies Law (as defined below) applicable to companies existing and registered under the Law of the Republic of Cyprus implementing the provisions of Directive 25/56/EC of the European Parliament and of the Council of October 26, 25, on cross-border mergers of limited liability companies. As an effect of the Merger, on the Merger Date (as defined below): (a) (b) all assets and liabilities of the Absorbed Company will be transferred to the Absorbing Company by universal succession of title (in particular, the ownership of the share capital of the subsidiaries of the Absorbed Company), the Absorbed Company will be dissolved and cease to exist without liquidation or initiation of separate windingup proceedings. IT WAS AGREED AS FOLLOWS: 1. DEFINITIONS 1.1 For the purposes of these Common Draft Terms of Cross-Border Merger, the following terms shall have the following meaning (unless the context otherwise requires): "Absorbing Company" means FTF;

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4573 Παρασκευή, 1η Ιουνίου 2012 2233 Αριθμός 2770 Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την FORSONO HOLDINGS LIMITED, από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4818 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 5337

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4818 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 5337 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4818 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 5337 Aριθμός 5698 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4677 Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013 2469 Αριθμός 2713 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Δεύτερο Παράρτημα Παράγραφος 1 και 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 4975

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 4975 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 4975 Aριθμός 4956 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 83(I)/2014 Κοινοποίηση συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4781 Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014 3039 Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΣΤΟ ΕΠΑΡΧIΑΚΟ ΔIΚΑΣΤΗΡIΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αίτηση Αρ.168 /2012 ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦ. 113 Μονομερής (ex parte)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59 Αριθμός 4430 Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010 1945 Αριθμός 1794 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4655 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι! 2} Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Longmutr David απο JSSU-1 SON 1,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρώντας στο Χονγκ Κονγκ

Επιχειρώντας στο Χονγκ Κονγκ Επιχειρώντας στο Χονγκ Κονγκ Η οικονομία του Χονγκ Κονγκ προσελκύει έναν μεγάλο αριθμό επενδυτών. Η λειτουργία των εταιρειών στο Χονγκ Κονγκ γίνεται βάσει ενός οργανωμένου διοικητικού συστήματος. Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4800 Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014 4215

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4800 Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014 4215 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4800 Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014 4215 Aριθμός 4142 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012 Αντίτυπα της έκθεσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Assessment Report. Βασικές Πληροφορίες. Περιληπτική Εικόνα. Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED*

Credit Assessment Report. Βασικές Πληροφορίες. Περιληπτική Εικόνα. Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED* Credit Assessment Report Ημερομηνία: Τελευταία Ανανέωση: 26/03/2012 26/03/2012 Βασικές Πληροφορίες Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED* Όνομα στα αγγλικά Εγγεγραμμένη Διεύθυνση Headquarters Αριθ.Tηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1/3/2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1/3/2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Μετρητά και Τραπεζικές Καταθέσεις 1 101.507 Επενδύσεις 0 Οχήματα 2 3.000 39.298 Έπιπλα και Εξοπλισμός 7.000 Ακίνητη Περιουσία 3 300.000 275.000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 422.805 Δάνεια και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμός 3895 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικό με την Εταιρεία ΑΡΤΟΠΙΝΕΛΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας Ακίνητης Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Αλλαγές στους συντελεστές φορολόγησης μείωση αφορολόγητου ποσού και αύξηση συντελεστών Σελίδα 1 από 8 Ακίνητης Γενικές Διατάξεις Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Κ.Δ.Π. 41/2011 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑ2ΕΙΣ Αριθμός 4475 Παραακευή, 4 Φεβρουαρίου 2011 283 Αριθμός 41 ΟΙ ΠΕΡ! ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΪ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):.

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Α/Α: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Ανακοίνωση Επικοινωνία

Εισαγωγή Ανακοίνωση Επικοινωνία Φορολογικό ενημερωτικό δελτίο Ιανουάριος 2012 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένωνκαι

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Private Company (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.) capital: 1 one or more persons company s liability up to its property for company s obligations

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755 Aριθμός 1618 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 77 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Waith Jonathan James, Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 703 Ν. 31(Ι)/92 Ο περί Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στη Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 το Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 1107688/2134/05/ΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00009204/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Πρόσφατες Αλλαγές στη Φορολογική Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σεμινάριο Πρόσφατες Αλλαγές στη Φορολογική Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αρ. 8/2014 Σεμινάριο Πρόσφατες Αλλαγές στη Φορολογική Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014 14:00 18:00 Χαρουπόμυλοι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4531 Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 3881 Αριθμός 427Θ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ} 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 06-2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 4895 Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00011263/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO 0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD Δημόσια Πρόταση Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση σχετικά με τη σημερινή συνεδρία του Δ.Σ. που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο Γραφείο Συντονιστή Εναρµόνισης Υπουργικό Συµβούλιο Βουλή των Αντιπροσώπων ικαστική Υπηρεσία Νοµική Υπηρεσία της ηµοκρατίας Ελεγκτική

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβληµα κάποτε βρίσκεται στην ερώτηση και όχι στην απάντηση (λύσεις βλέπε και πιο κάτω «Personal Holding Companies ).

Το πρόβληµα κάποτε βρίσκεται στην ερώτηση και όχι στην απάντηση (λύσεις βλέπε και πιο κάτω «Personal Holding Companies ). ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕΤΟΧΟΣ «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΕΙ» ΤΑ ΚΕΡ Η ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ; Η ενδιαφέρον απάντηση σε αυτή τη «δηµοφιλή ερώτηση». Επίσης τελευταία εξέλιξη: «διασυνοριακή µεταφορά τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699 Aριθμός 4466 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 83(I)/2014 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013 Ενημέρωση κατά την 1 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE MARKETING MANAGER

EXECUTIVE MARKETING MANAGER EXECUTIVE MARKETING MANAGER Περιγραφή: EXECUTIVE MARKETING MANAGER,, Please include the national vacancy reference number Ελάχιστος μισθός: 2,500.00 Μέγιστος μισθός: 2,500.00 Απαιτούμενη εκπαίδευση: 5

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (en) Επισυνάπτεται ανακοίνωση (en)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (en) Επισυνάπτεται ανακοίνωση (en) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (en) Επισυνάπτεται ανακοίνωση (en) 0072/00003193/en Interim Management Statement UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2.

Διαβάστε περισσότερα

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνες επενδύσεις Μεγάλη απόδοση

Έξυπνες επενδύσεις Μεγάλη απόδοση Your investor partner in Bulgaria Έξυπνες επενδύσεις Μεγάλη απόδοση Developments Your investor partner in Bulgaria Το σκηνικό έχει αλλάξει. Η Βουλγαρία είναι πλέον ένας σημαντικός επενδυτικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 επί Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα επί σε μερίσματα Νέες που θα επικυρωθούν το 2014 Αυξήσεις συντελεστών Μετατροπή ξένου νομίσματος Αλλαγές στους κανόνες τιμολόγησης Σχέδιο ταμειακής λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα