ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4848 Παρασκευή, 20 Μαρτίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4848 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 1479"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4848 Παρασκευή, 2 Μαρτίου Aριθμός 1479 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 214 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών REN Ltd και REN USA Inc. από την Unilever U.K. Holdings Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών REN Ltd (εφεξής η «REN») και REN USA Inc. (εφεξής η «REN USA») από την Unilever U.K. Holdings Ltd (εφεξής η «Unilever»). Η REN είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας και η REN USA είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας της Νέας Υερσέης των H.Π.Α. Οι δραστηριότητες αμφοτέρων των εταιρειών είναι η παραγωγή και διανομή καλλυντικών και προϊόντων φροντίδας δέρματος και μπάνιου με την επωνυμία REN. Η REN δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πώληση των καλλυντικών και προϊόντων με την επωνυμία REN. Η Unilever είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η Unilever ανήκει στον όμιλο εταιρειών που ελέγχονται από την Unilever Plc (εφεξής ο «Όμιλος Unilever»). Ο Όμιλος Unilever προμηθεύει ταχέως κινούμενα καταναλωτικά αγαθά στους τομείς των τροφίμων, της οικιακής και προσωπικής φροντίδας. Ο Όμιλος Unilever δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω των εταιρειών Unilever Tseriotis Cyprus Ltd, Unilever Pmt Ltd και Rychkon Ltd στους τομείς των τροφίμων, της οικιακής και προσωπικής φροντίδας. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 1(4)(α) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 214.

2 Αριθμός 148 Αρ. Μητρώου: 12. Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 57 ΤΟΥ 1972) Γνωστοποίηση Διαγραφής Ιδρύματος σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 44 Με το παρόν γνωστοποιείται ότι κατόπιν απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στην Αίτηση με Αρ. 5/14 διατάχθηκε διάλυση του πιο κάτω αναφερόμενου Ιδρύματος με αρ. Μητρώου 12, στις και συνακόλουθα ο Έφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων προχώρησε στη διαγραφή του από το αντίστοιχο Μητρώο. Επωνυμία Ιδρύματος: «ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ». Διεύθυνση Ιδρύματος: Λευκωσία. Λευκωσία: 12 Μαρτίου 215. (Y.E /2) 148 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών, Έφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων. Αριθμός 1481 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24 ΤΟΥ 1978, 25 ΤΟΥ 1979, 8 ΤΟΥ 1982, 15 ΤΟΥ 1983, 9, 115 ΚΑΙ 199 ΤΟΥ 1986, 53, 87 ΚΑΙ 316 ΤΟΥ 1987, 18 ΚΑΙ 243 ΤΟΥ 1988, 122 ΤΟΥ 199, 97(Ι) ΤΟΥ 1992, 45(Ι) ΤΟΥ 1994, 14(Ι) ΚΑΙ 52(Ι) ΤΟΥ 1996, 37(Ι) ΚΑΙ 72(Ι) ΤΟΥ 1997, 71(Ι) ΤΟΥ 1998, 35(Ι), 61(Ι) ΚΑΙ 81(Ι) ΤΟΥ 1999, 57(Ι), 66(Ι), 73(Ι), 126(Ι) ΚΑΙ 157(Ι) ΤΟΥ 2, 26(Ι), 33(Ι) ΚΑΙ 22(Ι) ΤΟΥ 22, 11(Ι) ΤΟΥ 26, 21(Ι) ΚΑΙ 32(Ι) ΤΟΥ 28 ΚΑΙ 47(Ι) ΤΟΥ 211 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17(3) Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ως η αρμόδια Αρχή ( που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως «η αρμόδια Αρχή») σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου ( που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως ο «Νόμος»), ασκώντας τις εξουσίες του δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 17 του Νόμου κρίνει ότι οι δρόμοι που καθορίζονται στον πιο κάτω Πίνακα πρέπει να κατασκευαστούν κατάλληλα. Και επειδή η αρμόδια Αρχή πήρε απόφαση γι αυτό το σκοπό και ετοίμασε σχέδια και τεχνικούς όρους για την εργασία αυτή. Γι αυτό, η αρμόδια Αρχή γνωστοποιεί ότι: (α) Για τον πιο πάνω σκοπό έχει ληφθεί ομόφωνη απόφαση, (β) ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν στα γραφεία της σχέδια και τεχνικοί όροι και (γ) τα σχέδια και οι τεχνικοί όροι είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση από το κοινό, όλες τις ώρες εργασίας, για περίοδο δύο μηνών, από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Γνωστοποιείται επίσης ότι στις στήλες 1,4,5,6, και 7(β) του πιο κάτω Πίνακα περιέχονται λεπτομέρειες αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα σε σχέση με το δρόμο που καθορίζεται στον Πίνακα, δηλ.: 1. Τα α ονόματα των ιδιοκτητών που θα συνεισφέρουν στη δαπάνη, 4. την αναλογία σύμφωνα με την οποία θα γίνει ης συνεισφορά τους, 5. τη δαπάνη που έχει προϋπολογισθεί για την εργασία, 6. χρηματικά ποσά που δεν έχουν δαπανηθεί και που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, και 7(β) τον αριθμό των ετών κατά την διάρκεια των οποίων οι ιδιοκτήτες μπορούν να πληρώσουν τη συνεισφορά τους σε ίσες ετήσιες δόσεις. Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας επηρεάζεται από τα σχέδια και τους τεχνικούς όρους που ετοιμάστηκαν από την αρμόδια Αρχή και κατατέθηκαν στα γραφεία της, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δικαιούται κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία τα σχέδια και οι τεχνικοί όροι βρίσκονται κατατεθειμένα για επιθεώρηση, να καταχωρήσει έγγραφη ένσταση σ αυτά στην αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 17 του Νόμου. ΠΙΝΑΚΑΣ

3 1481 :, : / ( 17,..96) (): 715, : : : : :,,,, : 715, ( ): ,53 : : (ex-gratia): : : : :,, , ,99,, : 13.1,3 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / / 684 8,75 / , / 685 8,75 / , / 683 8,75 / , / 682 8,75 / ,7 / 21 / / / ,54 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 1.59,93 138,7 1.59,93 138,7 1.59,93 138,7 1.59,93 138, ,54 745,4

4 1482 / 21 / 4534 / 21 / 4534 / 21 / 4534 / 21 / / 21 / 4534 / 21 / 4534 / 21 / 4534 PIHASTO LIMITED PIHASTO LIMITED PIHASTO LIMITED PIHASTO LIMITED / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / ,99 13,6 35,45 48, ,97 27,97 22,3 22,3 3 / 34 3 / / / 51 3 / / / / 68 3 / 61 3 / / 69 3 / / 7 3 / 13 3 / 6 3 / 61 3 / / / / / / / / / / ,764 / 715 4,716 / ,762 / ,4636 / / / ,7128 / 715 6,7128 / 715 5,2872 / 715 5,2872 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 195,71 854, , , , , , ,52 961,32 961,32 554,82 237,78 237,78 332,89 285,33 285,33 665,78 57,67 17,6 74,53 22,3 276,83 459,71 491,41 16,41 16,41 83,81 83,81

5 1483 / 21 / 4562 PETRONDAS SUSAN COSTA JARRAUD NICOLAS STEP ANE KOUTSIDOU CHRISTINA LIVIE KATHERINE NORRIE DIAKOPOULOS AGNIESZKA IZAMPELLA / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / ,59 6,64 8,24 8,24 16,83 6,77 13,36 6,86 6,86 6, ,3 12,5 12,8 12,5 12,9 1,61 12,46 12,32 12,37 1,42 9,74 1,36 9,74 1,56 / 6767 / 6766 / 6765 / 6765 / 6764 / 6763 / 6762 / 6761 / 6761 / / 16 3 / 28 3 / 28 3 / / / / / / / / / / / / 71 3 / / ,8975 / 715 1,66 / 715 2,6 / 715 2,6 / 715 4,275 / 715 1,6925 / 715 3,34 / 715 1,715 / 715 1,715 / 715 1,66 / / ,5 / ,5 / ,832 / / 715 3,72 / / 715 3,96 / ,351 / 715 5,186 / 715 5,512 / 715 5,717 / 715 4,2722 / 715 3,9934 / 715,5576 / 715 3,9934 / 715 4,3296 / , , , , , , , , , ,5 6., , , , , , , , , , , , , , , , ,62 89,46 31,82 374,55 374,55 765,1 37,73 67,28 311,82 311,82 31,82 6., , , ,29 545,46 558,55 545,46 562,91 79,94 928,85 918,41 922,14 776,77 726,8 11,38 726,8 787,21 77,63 26,31 32,65 32,65 66,7 26,83 52,95 27,19 27,19 26,31 523,11 44,22 44,22 187,56 47,56 48,7 47,56 49,8 68,96 8,98 8,7 8,4 67,72 63,3 8,84 63,3 68,63

6 1484 1,42 3 / 716 / 21 / / 393 / 21 / / 394 / 21 / / 452 / 21 / / 635 / 21 / / / 736 : 1. 6% % 19% ,2722 / / / / / / / , , ,86 4.,4 5.9, , ,72 776, , ,86 4.,4 5.9, , ,86 67,72 317,4 364,59 348,74 443,85 364,59 364,59

7 1485 :, : / ( 17,..96) (): 156, : : : : :,, 8,, : 76, ( ): 5.55,5 : : (ex-gratia): : : : :, 8.635, , ,27,, : 8.23,44 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / / / ,26 / 21 / / ,5 / , / ,5 / ,18 : 1. Το επιτόκιο έχει υπολογιστεί σε 6%. Το Δάνειο θα χρεώνεται με ετήσιο σταθερό επιτόκιο. 2. Η χρέωση περιλαμβάνει 2% Λειτουργικά και Διαχειριστικά Έξοδα και 19% Φ.Π.Α. 3. Περίοδος αποπληρωμής 2 χρόνια. ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 3.13,26 272, ,59 221, ,59 221,15

8 1486 :, : / ( 17,..96) (): 614, : : : : :,, 37,, : 577, ( ): ,59 : : (ex-gratia): : : : :, 5.7, , ,2,, : 79.66,31 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / ,56 3 / ,6288 / ,69 49,44 3 / ,3712 / ,69 / 21 / ,62 3 / 566 1,2926 / ,69 5,6 3 / 581 1,1638 / ,69 5,6 3 / 581 1,1638 / ,69 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 1.593,49 138, ,2 135,85 177,13 15,44 159,48 13,9 159,48 13,9

9 1487 N / 21 / / 21 / 4641 NIKOY / 21 / 4641 / 21 / 4641 LOUCA ELENA / 21 / ,62 2,81 2,81 5,62 5,62 2,81 2,81 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 33,33 33,33 33, ,47 59,7 2,47 3 / / / / / / 57 3 / 57 3 / / / / / / / / / 58 3 / / / / / / / / / / 737 1,2926 / 577,6463 / 577,6463 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577,6463 / 577,6463 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / 577 1,2926 / ,6659 / 577 7,6659 / 577 7,6659 / / / / ,538 / ,8978 / ,538 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 177,13 88,56 88,56 177,13 177,13 88,56 88,56 177,13 177,13 177,13 177,13 177,13 177,13 177,13 177,13 177,13 177,13 1.5,46 1.5,46 1.5, , , , ,7 4.37, ,7 15,44 7,72 7,72 15,44 15,44 7,72 7,72 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44 91,58 91,58 91,58 274,78 274,78 262,83 132,6 381,8 132,6

10 1488 / 21 / / 246 / 21 / / 149 / 21 / / 15 / 21 / / 154 / 21 / / / 214 / 21 / / 444 / 21 / / 216 / 21 / / 161 / 21 / / 679 / 21 / ,33 3 / ,33 3 / ,33 3 / 649 / 21 / / / 689 : 1. 6% % 19% / / / / ,5 / 577 1,5 / / / / / ,3316 / ,3316 / ,3316 / / / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 394,25 46,19 418,14 346,46 125,44 125,44 25,88 238,94 97,96 585,4 27,6 27,6 27,6 95,58 95,58

11 1489 :, : / ( 17,..96) (): 918, : : : : :,,,, : 918, ( ): 41.76,39 : : (ex-gratia): : : : :,, , ,99,, : ,7 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / / / ,5 5 3 / / ,5 / 21 / / / ,1 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 73,75 63,71 73,75 63, ,1 178,39

12 149 / 21 / 4534 () / 21 / 4534 / 21 / / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / 4562 / 21 / / / / / / 47 3 / / / / / / / / / 35 3 / 35 3 / 35 3 / 35 3 / / / 918 1,5 / 918 1,5 / / / / / / / / ,5 / ,5 / 918 5,4 / 918 1,8 / 918 5,4 / 918 5,4 / / , ,5 3.69, , ,4 4.53, , ,1 4.92,2 4.92,2 4.92, , , , , , ,5 1.23,5 3.57, , , , ,4 4.53, , ,1 1.23,5 1.23,5 2.46, , ,3 789, ,42 789,21 789, ,5 35,81 382,26 133,79 133,79 458,71 395, 35,81 433,23 89,19 89,19 178,39 172,2 172,2 68,81 137,61 68,81 68,81 89,19

13 / 21 / / 21 / / 21 / 4562 MINISTER OF WORKS OF THE UNITED KINGDOM GO 3 / 21 / 4562 MINISTER OF WORKS OF THE UNITED KINGDOM GO 3 / 21 / 4562 AKINHTA 3 / 21 / 4562 ITAYIM MARWAN FOUAD 3 / 21 / / 21 / 4562 AKINHTA 3 / 21 / 4562 I MOISEENKOVA YULIYA ,33 1,33 2,81 2,66 2,66 1,33 1,33,99 1,65 2,66 2,66 3,11 3 / 31 3 / 35 3 / / / / / 47 3 / 47 3 / / / / / / 54 3 / / / / / / / / / / / / / / / / ,4655 / 918,4655 / 918,9835 / 918,931 / 918,931 / 918,4655 / 918,4655 / 918,3465 / 918,5775 / 918,931 / 918,931 / 918 1,885 / ,1 5.47, , 18.77,2 3.57,6 3.69, , 5.846, 6.284, , , , , , , , , , , , , ,1 5.47, , 18.77,2 3.57,6 3.69, , 2.923, 6.284,45 68,3 68,3 143,74 136,7 136,7 68,3 68,3 5,64 84,4 136,7 136,7 159,8 433,23 471,45 764, ,98 35,81 267,58 254,84 254,84 547,91 5,93 5,93 12,53 11,86 11,86 5,93 5,93 4,42 7,36 11,86 11,86 13,87

14 1492 ( ( ) IOANNIDES GISELE IOANNIDES CHRISTINE-SYLVI E IOANNIDES ROBINSON-PIERRE IOANNIDES GISELE IOANNIDES CHRISTINE-SYLVI E IOANNIDES ROBINSON-PIERRE - ANTONIADES HARALAMBOS 2,81 2,66 1,18 2,66 1,4 3, ,11 1,4 1,4 1,4 2,81,47,94,47,47,47 2,81 2,96 3,11 2,96 2,81 2,66 1,41 1,41 3,11 1,56 1,56 2,66 2,66 2,66 2,81 3 / / / 57 3 / / 58 3 / 59 3 / 51 3 / 51 3 / / / / / / / / / / / / / / / / 52 3 / / / / / / / / / 53,9835 / 918,931 / 918,413 / 918,931 / 918,364 / 918 1,3965 / 918,7 / 918,7 / 918 1,885 / 918,364 / 918,364 / 918,364 / 918,9835 / 918,1645 / 918,329 / 918,1645 / 918,1645 / 918,1645 / 918,9835 / 918 1,36 / 918 1,885 / 918 1,36 / 918,9835 / 918,931 / 918,4935 / 918,4935 / 918 1,885 / 918,546 / 918,546 / 918,931 / 918,931 / 918,931 / 918,9835 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 143,74 136,7 6,36 136,7 53,2 24,1 12,31 12,31 159,8 53,2 53,2 53,2 143,74 24,4 48,8 24,4 24,4 24,4 143,74 151,41 159,8 151,41 143,74 136,7 72,13 72,13 159,8 79,8 79,8 136,7 136,7 136,7 143,74 12,53 11,86 5,26 11,86 4,64 17,79 8,92 8,92 13,87 4,64 4,64 4,64 12,53 2,1 4,19 2,1 2,1 2,1 12,53 13,2 13,87 13,2 12,53 11,86 6,29 6,29 13,87 6,96 6,96 11,86 11,86 11,86 12,53

15 1493 2,66 3 / 531-2,66 3 / 532 2,81 3 / 534 / 21 / / / 492 / 21 / / / 621 / 21 / / 63 / 21 / / / / 751 NIKOY 2 3 / / 751 / 21 / / 756 / 21 / / 757 / 21 / / 758 : 1. 6% % 19% ,931 / 918,931 / 918,9835 / / / / / / 918 4,2 / 918 4,2 / 918 4,2 / 918 4,2 / 918 4,2 / / / / , , , ,6 6.43, , , , , , , , , , , ,35 136,7 136,7 143, , ,3 876,9 876, ,25 613,83 613,83 613,83 613,83 613, , , ,35 11,86 11,86 12,53 28,32 28,32 76,45 76,45 191,13 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 598,88 191,13 369,52

16 1494 :, : / ( 17,..96) (): 783, : : : :,, 244, :, : 539, ( ): ,63 : : (ex-gratia): : : : :,, , , ,38, : ,59 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / / ,5 / , / ,5 / ,63 / 21 / / ,5 / , / ,5 / ,11 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 1.55,32 135, ,32 135, ,56 182, ,56 182,18

17 1495 / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 SIMAN MARINA / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 ORPHANIDOU CHRYSTALLA / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / ,34 24, ,33 33,33 33, / 16 4 / / / / / / / / / / / / / / / / ,3962 / 539 1,638 / / ,6659 / 539 7,6659 / 539 7,6659 / / / / / / / / , , , , ,11 3.1,63 3.1,63 3.1,63 3.1,63 3.1, , , , , , , , , , , , , ,44 3.1,63 3.1, , , , , ,35 493,64 423,12 38,76 124,63 364,35 9,1 9,1 9,1 27,33 27,33 364,35 552,41 282,8 434,87 411,37

18 1496 / 21 / / 25 / 21 / ,33 4 / ,33 4 / ,33 4 / 951 : 1. 6% % 19% / ,9984 / ,9984 / ,9984 / ,2 6.47, , , , , , ,74 493,64 188,3 188,3 188,3

19 1497 :, : / ( 17,..96) (): 686, : : : : :,,, 33, : 653, ( ): 36.74,12 : : (ex-gratia): : : : :,, , , ,43, : ,89 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / ,39 4 / 185,864 / 653 2,19 4 / 187,7884 / 653 1,4 4 / 188,3744 / 653 2,58 4 / 189,9288 / 653 2,39 4 / 19,864 / 653 2,19 4 / 192,7884 / 653 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 116,27 1,14 16,54 9,29 5,59 4,41 125,51 1,94 116,27 1,14 16,54 9,29

20 KASSABJI DALAL ABDUL HAMID PETROU JOSEPH MARINOU J.L. WEATHER MASTER COMPANY LIMITED GREGORIOU AMY SOPHIA GEORGIOU JADE GEORGE ANTONIOU ESTATES AGENCY LIMITED /,35,35,35 2,39 1,91 1,1 1,1 1,4 1,29 1,29 6,44 1,58 1,74 1,61 1,63 2,21 1,91 1,91 2,58 4,93 1,91 1,63 2,19 1,91 3,3 4,58 1,61 1,78 1,74 1,84 1,63 1,2 2,23 4 / / / / / / / / / / / / / / / / 17 4 / / / / 11 4 / / / / / 16 4 / / / / / / / / 171,126 / 653,126 / 653,126 / 653,864 / 653,6876 / 653,396 / 653,396 / 653,3744 / 653,4644 / 653,4644 / 653 2,3184 / 653,5688 / 653,6264 / 653,5796 / 653,5868 / 653,7956 / 653,6876 / 653,6876 / 653,9288 / 653 1,7748 / 653,6876 / 653,5868 / 653,7884 / 653,6876 / 653 1,188 / 653 1,6488 / 653,5796 / 653,648 / 653,6264 / 653,6624 / 653,5868 / 653,3672 / 653,828 / ,3 17,3 17,3 116,27 92,92 53,51 53,51 5,59 62,75 62,75 313,29 76,86 84,65 78,32 79,29 17,51 92,92 92,92 125,51 239,83 92,92 79,29 16,54 92,92 16,53 222,8 78,32 86,59 84,65 89,51 79,29 49,62 18,48 1,48 1,48 1,48 1,14 8,1 4,67 4,67 4,41 5,47 5,47 27,31 6,7 7,38 6,83 6,91 9,37 8,1 8,1 1,94 2,91 8,1 6,91 9,29 8,1 14, 19,42 6,83 7,55 7,38 7,8 6,91 4,33 9,46

21 1499 1,2 4 / 172,3672 / 653 1,2 4 / 172,3672 / 653 1,24 4 / 173,4464 / 653 J.L. WEATHER MASTER COMPANY LIMITED 1,95 4 / 156,72 / 653 2,39 4 / 174,864 / 653 2,15 4 / 176,774 / 653 2,6 4 / 177,7416 / 653 GENCHEVA LILYANA MIKOLOVA 1,91 4 / 178,6876 / 653 1,24 4 / 179,4464 / 653 2,39 4 / 18,864 / 653 1,4 4 / 183,3744 / 653 3,78 4 / 184 1,368 / 653 / 21 / ,87 4 / 15 1,856 / ,94 2,74 4 / 138 1,412 / ,94 2,74 4 / 138 1,412 / ,94,46 4 / 136,1748 / ,94 WADIH-ITAYIM BASIM WADIH 3,68 4 / 148 1,3984 / ,94 3,68 4 / 148 1,3984 / ,94-3,72 4 / 143 1,4136 / ,94 3,72 4 / 143 1,4136 / ,94 3,88 4 / 137 1,4744 / ,94 3,88 4 / 137 1,4744 / ,94 7,3 4 / 151 2,6714 / ,94 6,98 4 / 149 2,6524 / ,94 5,19 4 / 147 1,9722 / ,94 3,68 4 / 146 1,3984 / ,94 3,68 4 / 146 1,3984 / ,94 3,68 4 / 145 1,3984 / ,94 3,68 4 / 145 1,3984 / ,94 5,19 4 / 144 1,9722 / ,94 7,35 4 / 142 2,793 / ,94 5,19 4 / 141 1,9722 / ,94 49,62 49,62 6,32 94,86 116,27 14,59 1,21 92,92 6,32 116,27 5,59 183,88 25,7 14,7 14,7 23,62 188,97 188,97 191,2 191,2 199,24 199,24 36,99 358,42 266,5 188,97 188,97 188,97 188,97 266,5 377,42 266,5 4,33 4,33 5,26 8,27 1,14 9,12 8,74 8,1 5,26 1,14 4,41 16,3 21,8 12,27 12,27 2,6 16,47 16,47 16,65 16,65 17,37 17,37 31,47 31,25 23,24 16,47 16,47 16,47 16,47 23,24 32,91 23,24

22 15 / 21 / 4641 () / 21 / 4641 / 21 / ( ) A HAVA MARILYN-SHELIA-ELIZAMBETH THOMA A ( ) ( ) / 21 / ,72 3,72 7, ,85 5,2 6,39 6,88 2,5 2,5 7,72 4,36 3,25 3,25 6,39 5 3,25 3,25 6,44 3,96 4,36 4,26 6,78 4, / 14 4 / 14 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 41 1,4136 / 653 1,4136 / 653 2,884 / / / ,1825 / 653 2,34 / 653 2,8755 / 653 3,96 / 653 1,125 / 653 1,125 / 653 3,474 / 653 1,962 / 653 1,4625 / 653 1,4625 / 653 2,8755 / 653 2,25 / 653 1,4625 / 653 1,4625 / 653 2,898 / 653 1,782 / 653 1,962 / 653 1,917 / 653 3,51 / 653 2,7 / 653 2,25 / / , , , , ,33 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8,85 6.8, ,9 191,2 191,2 389, , ,33 294,92 316,2 388,57 418,36 152,2 152,2 469,44 265,13 197,63 197,63 388,57 34,4 197,63 197,63 391,61 24,8 265,13 259,4 412,28 271,21 34,4 2.26,95 16,65 16,65 33,93 447,69 483,3 25,71 27,57 33,88 36,47 13,25 13,25 4,93 23,11 17,23 17,23 33,88 26,51 17,23 17,23 34,14 2,99 23,11 22,58 35,94 23,65 26,51 176,72

23 151 4 / 21 / / 21 / / 21 / / 21 / / 21 / / 21 / / 21 / 4643 KYRIAKOS ANDREOU ARSIOTIS DEVELOPMENTS L KYRIAKOS ANDREOU ARSIOTIS DEVELOPMENTS L 4 / 21 / 4643 Y Y 4 / 21 / / 21 / ,5 42, ,33 66, ,57 46,43 8, ,33 8, / 41 4 / / / 43 4 / 43 4 / 51 4 / 51 4 / / 6 4 / 61 4 / / / 7 4 / 7 4 / 7 4 / 7 4 / / / ,1 / ,9 / / / ,6652 / ,334 / / / / ,2497 / 653 9,753 / 653 1,7493 / ,75 / 653 1,7493 / 653 1,7493 / / / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 236, ,3 236,38 236, , ,95 176,72 189,68 14,2 2,28 2,28 172,77 345,55 388,78 388,78 483,3 132,54 114,87 2,61 185,55 2,61 2,61 282,75 176,72

24 152 / 21 / DAY ARTO LAWRENCE RICHARD 25 4 / 342 DAY BARRY ROBERT AVRAAM 25 4 / 342 DAY BERJOOHI ABRAHAM 5 4 / 342 / 21 / ,33 4 / 84 33,33 4 / ,33 4 / 84 / 21 / / / 799 / 21 / / 354 : 1. 6% % 19% ,75 / 653 7,75 / ,5 / ,9986 / ,9986 / ,9986 / ,5 / ,5 / / , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 91,3 91,3 182,61 164,92 164,92 164,92 17,83 17,83 341,66

25 153 :, : / ( 17,..96) (): 79, : : : : :,,, 38, : 671, ( ): ,9 : : (ex-gratia): : : : :,, ,2 7.26, ,99, : ,6 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / / / ,8 / 21 / PAGODA RESTAURANTS PLC 1 26 / / ,4 / 21 / / / ,2 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 5.71,8 497, ,4 45, ,2 369,94

26 154 / 21 / / 21 / / 21 / 4642 / 21 / / 21 / 4642 / 21 / 4642 L I CHRISTOPHIDES LIMITED / / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / 4643 & / 21 / ,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33, / / / / / / / / / / / / / / 65 4 / 31 4 / / ,9994 / 671 5,9994 / 671 5,9994 / ,9999 / 671,9999 / 671,9999 / / / / / / / / / / ,8 / 671 4,8 / , , ,8 397,8 397,8 397,8 5.34, 5.71, , ,4 5.38, , 5.171,4 3.49, , , ,4 795,52 795,52 795,52 132,59 132,59 132, , 5.71, , ,4 5.38, , 5.171,4 3.49, ,4 636,48 636,48 69,36 69,36 69,36 11,56 11,56 11,56 462,43 497,11 254,33 45,87 439,31 44,62 45,87 265,9 161,85 55,49 55,49

27 155 / 21 / 4643 / 21 / 4644 ARMA HOLDINGS LIMITED / / 21 / 4644 / 21 / ,16 2,23 2,23 3,42 5,5,3 4,61 2,97 2,97 4,16 4,75 1,71 1,71 3,42 3,57 3,57 4,1 4,9 6,54 2,1 2,1 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ,8 / 671 9,6 / / ,25 / 671 8,75 / / ,3312 / 671,7136 / 671,7136 / 671 1,944 / 671 1,616 / 671,96 / 671 1,4752 / 671,954 / 671,954 / 671 1,3312 / 671 1,52 / 671,5472 / 671,5472 / 671 1,944 / 671 1,1424 / 671 1,1424 / 671 1,2832 / 671 1,568 / 671 2,928 / 671,6432 / 671,6432 / , ,4 4.11, , 4.641, 2.652, 4.243, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 636, , ,6 3.48, , , 176,52 94,62 94,62 145,12 214,28 12,73 195,61 126,2 126,2 176,52 21,55 72,56 72,56 145,12 151,48 151,48 17,15 27,92 277,51 85,29 85,29 55,49 11,98 358,38 33,47 11,16 231,21 15,39 8,25 8,25 12,65 18,68 1,11 17,5 1,99 1,99 15,39 17,57 6,33 6,33 12,65 13,21 13,21 14,83 18,13 24,19 7,44 7,44

28 156 1,71 26 / ,71 26 / ,9 26 / 1253 VREEDE CONSTANTINOS 3,71 26 / ,27 26 / 1256 ROOT ANTONY JOHN ANDREW JOHN 1,86 26 / 1257 ROOT DIAN ANTONY 1,86 26 / ,94 26 / ,75 26 / 1259 / 21 / / / 398 / 21 / / / 442 / 21 / / 757 : 1. 6% % 19% ,5472 / 671,5472 / 671 1,568 / 671 1,1872 / 671 1,464 / 671,5952 / 671,5952 / 671 1,98 / 671 1,52 / / / ,5 / ,5 / / , , , , , , , , , , , , , ,2 72,56 72,56 27,92 157,42 138,75 78,92 78,92 252,5 21, , , , , ,2 6,33 6,33 18,13 13,72 12,1 6,88 6,88 21,97 17,57 184,97 184,97 271,68 271,68 254,33

29 157 :, : / ( 17,..96) (): 68, : : : : :,,,, : 68, ( ): ,56 : : (ex-gratia): : : : :,, , ,4,, : ,2 :,,,,,.. % / () 6 ( ) / 21 / / / ,6 / 21 / GOVERMENT OF THE SOCIALIST FEDERAL 1 4 / / ,4 / 21 / / / ,52 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 8.393,6 731, ,4 64, ,52 512,25

30 158 4 / 21 / / 21 / 4643 / 21 / 4643 / 21 / TOZA LIMITED M. HADJIMINAS LIMITED M. HADJIMINAS LIMITED M. HADJIMINAS LIMITED KYRIACOS KODJAPASHIS ESTATES LIMITED 5 5 3,48 1,32 3,97 3,61 3,27 4,74 4,6 3,48 5,28 33,87 1,99 1,99 3,27 4,29 3,61 1,64 1,64 3,48 4,74 1,32 1,32 1,2 1,2 1,2 1 2,95 15,26 4 / / / / / / / / 45 4 / / / / / / / / 44 4 / / / / / / / / / / / / / / 68 9 / ,184 / 68,7656 / 68 2,326 / 68 2,938 / 68 1,8966 / 68 2,7492 / 68 2,3548 / 68 2,184 / 68 3,624 / 68 19,6446 / 68 1,1542 / 68 1,1542 / 68 1,8966 / 68 2,4882 / 68 2,938 / 68,9512 / 68,9512 / 68 2,184 / 68 2,7492 / 68,7656 / 68,7656 / 68,696 / 68,696 / 68,696 / / ,3865 / 68 7,1722 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 423,54 16,65 483,18 439,36 397,98 576,89 494,13 423,54 642, ,22 242,2 242,2 397,98 522,12 439,36 199,6 199,6 423,54 576,89 16,65 16,65 146,5 146,5 146, ,88 29, ,1 164,65 164,65 36,93 14,1 42,13 38,31 34,7 5,3 43,8 36,93 56,3 359,39 21,12 21,12 34,7 45,52 38,31 17,4 17,4 36,93 5,3 14,1 14,1 12,73 12,73 12, ,77 25,37 131,21

31 159 STOP AND WATCH LIMITED C & C ORIGINAL VIDEO LTD /89 C & C ORIGINAL VIDEO LTD /89 SEROFF LEXANDER UNIBRAND LTD - XENOFONTOS MENELAOS 4 / 21 / 4643 SESLINO TRADING LIMITED(ALTIUS HOTEL) / 21 / ,5 3,39 3,5 3,5 4,24 3,15 3,15 5,77 3,9 4,75 5,94 4,75 3,82 3,82 7,29 3,9 4,75 6,11 3,9 48,8 2,19 7,69 8,18 8,18 7,69,9 3,41 3,81 8,62 3,1 4 / / / / / / / 84 4 / / / / / / / / / 85 4 / / / / / / / / / / / / / / 985 1,4335 / 68 1,5933 / 68 1,4335 / 68 1,4335 / 68 1,9928 / 68 1,485 / 68 1,485 / 68 2,7119 / 68 1,833 / 68 2,2325 / 68 2,7918 / 68 2,2325 / 68 1,7954 / 68 1,7954 / 68 3,4263 / 68 1,833 / 68 2,2325 / 68 2,8717 / 68 1,833 / ,2 / 68 5,475 / 68 1,9225 / 68 2,45 / 68 2,45 / 68 1,9225 / ,243 / 68,927 / 68 1,287 / 68 2,3274 / 68,8127 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5.246, 5.246, 5.246, 5.246, 5.246, 5.665, , , , ,68 3,81 334,34 3,81 3,81 418,17 31,67 31,67 569,7 384,64 468,47 585,83 468,47 376,75 376,75 718,97 384,64 468,47 62,6 384, , ,17 43,42 429,12 429,12 43,42 5,99 193,2 215,86 488,38 17,54 26,23 29,15 26,23 26,23 36,46 27,9 27,9 49,61 33,53 4,84 51,8 4,84 32,85 32,85 62,68 33,53 4,84 52,54 33,53 219,9 92,34 35,17 37,41 37,41 35,17 4,45 16,84 18,82 42,58 14,87

32 151 3,1 4 / 985,8127 / ,68 3,31 4 / 984,8937 / ,68 3,31 4 / 984,8937 / ,68 & ECONOMIKOS LTD 3,61 4 / 983,9747 / ,68-7,1 4 / 98 1,8927 / ,68 3,81 4 / 979 1,287 / ,68 1,81 4 / 978,4887 / ,68 3,81 4 / 97 1,287 / ,68 2,4 4 / 967,648 / ,68 6,41 4 / 968 1,737 / ,68 3,81 4 / 969 1,287 / ,68 7,1 4 / 981 1,8927 / ,68,9 4 / 971,243 / ,68 3,61 4 / 972,9747 / ,68 4,61 4 / 973 1,2447 / ,68 3,61 4 / 974,9747 / ,68 1,91 4 / 975,5157 / ,68 1,91 4 / 975,5157 / ,68 2,7 4 / 976,5589 / ,68 4,14 4 / 976 1,1178 / ,68 6,41 4 / 977 1,737 / ,68 1,81 4 / 978,4887 / ,68 / 21 / & 9,28 4 / ,9488 / ,64 8,69 4 / 112 1,8249 / ,64-12,89 4 / ,769 / ,64-9,43 4 / ,983 / ,64 13,4 4 / ,814 / ,64. 9,13 4 / ,9173 / ,64 13,4 4 / ,814 / ,64 3,32 4 / 1114,6972 / ,64-3,32 4 / 1114,6972 / ,64 NIKREA ESTATES LTD 11,71 4 / ,4591 / ,64 17,54 187,53 187,53 24,53 397,16 215,86 12,55 215,86 135,98 363,17 215,86 397,16 5,99 24,53 261,19 24,53 18,21 18,21 117,28 234,56 363,17 12,55 48,94 382,94 568,2 415,55 59,49 42,33 59,49 146,3 146,3 516,2 14,87 16,35 16,35 17,83 34,63 18,82 8,94 18,82 11,86 31,66 18,82 34,63 4,45 17,83 22,77 17,83 9,43 9,43 1,23 2,45 31,66 8,94 35,65 33,39 49,52 36,23 51,48 35,8 51,48 12,76 12,76 44,99

33 / 21 / 4643 SESLINO TRADING LIMITED(ALTIUS HOTEL) / 21 / THE QUEENS WAY LIMITED - Y M. & A. SHIPPING CO. LIMITED CAMPANELLI MARCO - 5,45 1 1,89 2,33 1,24,87 1,46 1,46 2,91,83,83,83 2,62 1,98 4,7 3,26 2,62 1,89 1,5 1,5 1,5 2,33 3,49 3,2 3,14 3,2 2,62 2,62 3,2 1,57 4 / / / 79 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 77 4 / / / / / / / 775 1,1445 / / ,773 / 68 1,3281 / 68,768 / 68,4959 / 68,8322 / 68,8322 / 68 1,6587 / 68,4731 / 68,4731 / 68,4731 / 68 1,4934 / 68 1,1286 / 68 2,3199 / 68 1,8582 / 68 1,4934 / 68 1,773 / 68,5985 / 68,5985 / 68,5985 / 68 1,3281 / 68 1,9893 / 68 1,824 / 68 1,7898 / 68 1,824 / 68 1,4934 / 68 1,4934 / 68 1,824 / 68,8949 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 24, ,28 226,6 278,69 148,31 14,6 174,63 174,63 348,6 99,28 99,28 99,28 313,38 236,83 486,81 389,92 313,38 226,6 125,59 125,59 125,59 278,69 417,43 382,75 375,57 382,75 313,38 313,38 382,75 187,79 2, ,75 19,71 24,3 12,93 9,7 15,22 15,22 3,35 8,66 8,66 8,66 27,32 2,65 42,44 34, 27,32 19,71 1,95 1,95 1,95 24,3 36,39 33,37 32,74 33,37 27,32 27,32 33,37 16,37

34 1512 1,57 4 / 775 1,31 4 / 776 1,31 4 / 776 1,89 4 / 777 3,14 4 / 779,63 4 / 781,63 4 / 781,63 4 / 781 2,62 4 / 784 1,3 4 / 76 1,3 4 / 76 1,3 4 / 76 1,89 4 / 773 3,2 4 / 778 5,52 4 / 766 2,33 4 / 757 2,33 4 / 765 2,62 4 / 772,87 4 / 78,87 4 / 78,87 4 / 78 1,89 4 / 785 1,24 4 / 754 : 1. 6% % 19% ,8949 / 68,7467 / 68,7467 / 68 1,773 / 68 1,7898 / 68,3591 / 68,3591 / 68,3591 / 68 1,4934 / 68,5871 / 68,5871 / 68,5871 / 68 1,773 / 68 1,824 / 68 3,1464 / 68 1,3281 / 68 1,3281 / 68 1,4934 / 68,4959 / 68,4959 / 68,4959 / 68 1,773 / 68,768 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 187,79 156,69 156,69 226,6 375,57 75,35 75,35 75,35 313,38 123,2 123,2 123,2 226,6 382,75 66,24 278,69 278,69 313,38 14,6 14,6 14,6 226,6 148,31 16,37 13,66 13,66 19,71 32,74 6,57 6,57 6,57 27,32 1,74 1,74 1,74 19,71 33,37 57,56 24,3 24,3 27,32 9,7 9,7 9,7 19,71 12,93

35 1513 Αριθμός 1482 Ο ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1989 (Άρθρο 29) Στοιχεία καταχωριζόμενα στο Αρχείο Βιβλίων 1. Τίτλος Βιβλίου και περιεχόμενο εξωφύλλου 2. Γλώσσα στην οποία γράφτηκε το βιβλίο 3. Όνομα του συγγραφέα, του μεταφραστή ή του εκδότη του βιβλίου ή μέρους αυτού. 4. Θέμα 5. Τόπος εκτύπωσης και έκδοσης 6. Τυπογραφείο και Εκδοτικός Οίκος 7. Ημερομηνία παράδοσης από το τυπογραφείο ή έκδοσης 8. Αριθμός φύλλων ή σελίδων 9. Μέγεθος 1. Αριθμός έκδοσης 11. Αριθμός αντιτύπων της έκδοσης 12. Κατά πόσο το βιβλίο είναι τυπωμένο ή λιθογραφημένο 13. Τιμή πώλησης 14. Όνομα και διεύθυνση αυτού που έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο βιβλίο ή μέρος αυτού. (1) 1. Ο Κώστας Μόντης και ο Μουτουλλάς 2. Ελληνικά 3. Σύνδεσμος Αποδήμων Μουτουλλά 4. Αφιέρωμα στον Κώστα Μόντη και τον Μουτουλλά 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφεία Κώνος Λτδ 7. 1/ Χ Α Τυπωμένο Σύνδεσμος Αποδήμων Μουτουλλά. (2) 1. Το Γέρι: Ιστορία, Έθιμα, Παραδόσεις 2. Ελληνικά 3. Πολύβιος Πολυβίου 4. Τοπική Κοινωνία της Κύπρου 5. Λευκωσία 6. Power Publishing 7. 1/ Χ Τυπωμένο Πολύβιος Πολυβίου. (3) 1. Η Έγκλειστη Ποίηση των Φυλακών και των Κρατητηρίων Ελληνικά 3. Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους 4. Ποίηση 5. Λευκωσία 6. Εκδόσεις Κυπριακά Θέματα, Τυπογραφείο Cassoulides Masterprinters 7. 2/ Χ Τυπωμένο Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους. (4) 1. George Vassiliou: Reflections on the Past and the Future 2. Αγγλικά 3. Niyazi Kizilyurek 4. Πολιτική, Κυπριακό 5. Λεμεσός 6. Τυπογραφείο Καΐλα, Heterotopia Publications 7. 2/ Χ Τυπωμένο Niyazi Kizilyurek και Heterotopia Publications. (5) 1. Οι Πίσω μου Σελίδες 2. Ελληνικά 3. Δένα Αναξαγόρου 4. Χρονογραφήματα 5. Λεμεσός 6. Τυπογραφεία Καΐλα 7. 2/ Χ Τυπωμένο Δένα Αναξαγόρου (6) 1. Identity / Identities in Late Medieval Cyprus 2. Αγγλικά 3. Edited by Tassos Papacostas & Guillaume Saint Guillain 4. Μεσαιωνική Κύπρος, Συνέδρια 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Imprinta, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Χ Τυπωμένο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών και King s College London Centre for Hellenic Studies. (7) 1. Λαϊκή Λατρεία στην Παραδοσιακή Κοινωνία της Κύπρου, Οι γιορτές του Δωδεκαημέρου 2. Ελληνικά 3. Άννα Νεοφύτου 4. Ήθη και Έθιμα της Κύπρου 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Κασουλίδης, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Χ Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, LVII Τυπωμένο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. (8) 1. Κυπριακή Ονοματολογία, τα Οικογενειακά Ονόματα των Κυπρίων 2. Ελληνικά 3. Γιώργος Π. Αθανασιάδης 4. Κυπριακή Ονοματολογία 5. Λάρνακα 6. Εκδόσεις Πήλιο 7. 2/ ,5 Χ 24, Τυπωμένο Γιώργος Αθανασιάδης, 124 Princes Avenue, London N13, 6HD. (9) 1. Ντόμινο 2. Ελληνικά 3. Λένια Μασούρα 4. Μυθιστόρημα 5. Λάρνακα 6. Εκδόσεις Πήλιο 7. 2/ Χ Τυπωμένο Λένια Μασούρα. (1) 1. Το σπίτι στα λασπόνερα 2. Ελληνικά 3. Σάββας Γεωργίου 4. Αληθινές Ιστορίες 5. Λάρνακα 6. Εκδόσεις Πήλιο 7. 2/ Χ Τυπωμένο Σάββας Γεωργίου, Αρχιμήδους 17, 631 Λάρνακα. (11) 1. Ο κήπος των θλιμμένων ποιημάτων 2. Ελληνικά 3. Χρήστος Αργυρού 4. Ποίηση 5. Λάρνακα Τυπογραφείο Negresco, Εκδόσεις ΑΝΕΥ 7. 2/ Χ Τυπωμένο Εκδόσεις ΑΝΕΥ και Χρήστος Αργυρού.

36 Αριθμός 1483 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με την Ann Jane Haji - Michael, τέως από την Αγγλία, αποβιώσασα. Αίτηση από Έλενα Γεωργίου, από τη Λεμεσό, αιτήτρια. και Αριθμός Αίτησης 112/215. Δίνεται διά του παρόντος ειδοποίηση ότι μετά την παρέλευση οκτώ (8) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, θα χορηγηθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, Δικαιοδοσία Επανασφράγισης Διαθηκών, προς την Έλενα Γεωργίου από τη Λεμεσό, η Επανασφράγιση της Διαθήκης της αποβιώσασας Ann Jane Haji-Michael τέως από την Αγγλία. Οποιοσδήποτε ενίσταται στην πιο πάνω επανασφράγιση της Διαθήκης της εν λόγω αποβιώσασας καλείται όπως υποβάλει εντός της πιο πάνω προθεσμίας, Ένσταση (CAVEAT) στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Αριθμός 1484 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με τον Κυριάκο Ελευθερίου (Αρ. Διαβατηρίου ), αποβιώσαντα. και ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ A.CHR.THEOPHILOU LLC, Δικηγόροι αιτήτριας. Αρ. Αίτ. 29/215. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις και ώρα 8.3 π.μ. είναι ορισμένη η αίτηση ημερ για την Επανασφράγιση της επικύρωσης της Διαθήκης του Κυριάκου Ελευθερίου, τέως εκ του Ηνωμένου Βασιλείου, αποβιώσαντα, που παραχωρήθηκε από το Αγγλικό Δικαστήριο (The High Court of Justice The District Probate Registry at Manchester) στις ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι για τους Εκτελεστές, κ.κ. Zinon Christopher Zinon και Gillian Kathryn Zinon. Αριθμός 1485, ΑΡΘΡΑ 21ΙΓ ΚΑΙ 365A ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Barcocapital Investment Limited» («ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FTF Columbus spółka akcyjna» (Η «ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») Με την παρούσα δημοσίευση γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: 1. Συγχώνευση/Σκοπός: H Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Πολωνικού δικαίου, που εφαρμόζεται για την Απορροφώσα Εταιρεία, καθώς και τις προϋποθέσεις του Κυπριακού δικαίου, όπως εφαρμόζεται για την Απορροφώμενη Εταιρεία, ήτοι: (α) Ο Τίτλος IV, Τμήμα Ι, Κεφάλαιο 2 1 του Πολωνικού Νόμου περί Εταιρειών («Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και ετερόρρυθμη εταιρεία με μετοχές»), και (β) Άρθρο 21Ι του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου που εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπάρχουν και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας κατ εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 25/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Οκτωβρίου 25, για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης, την Ημερομηνία της Συγχώνευσης: (α) Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα Εταιρεία με καθολική διαδοχή του τίτλου, και (β) η Απορροφώμενη Εταιρεία θα διαλυθεί και θα πάψει να υπάρχει χωρίς εκκαθάριση ή διεξαγωγή ξεχωριστής διαδικασίας εκκαθάρισης.

37 Η παρούσα γνωστοποίηση και ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 25/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Οκτωβρίου 25 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και τα άρθρα 21 ΙΓ και 365 Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (ως έχει τροποποιηθεί) και έχει το ακόλουθο περιεχόμενο όπως απαιτείται από τις πιο πάνω αναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις. 2. Λεπτομέρειες και αντικείμενο των εγγράφων που κατατίθενται: (α) Το Έγγραφο που αποτελεί το προτεινόμενο κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης για τους σκοπούς του άρθρου 21ΙΒ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 (το «Σχέδιο Συγχώνευσης») (β) Το Σχέδιο Συγχώνευσης περιγράφει τους όρους Συγχώνευσης των Μερών. 3. Μορφή, επωνυμία και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών: (α) Απορροφώμενη Εταιρεία: «Barcocapital Investment Limited», που εγγράφηκε και συστάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής HE , με έδρα στην οδό Αγίου Παύλου 15, Ledra House, Άγιος Ανδρέας, T.K. 115 Λευκωσία, Κύπρος. (β) Απορροφώσα Εταιρεία: «FTF Columbus spółka akcyjna», εγγεγραμμένη σύμφωνα με το Πολωνικό Δίκαιο στο μητρώο των επιχειρηματιών που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο της πρωτεύουσας πόλης της Πολωνίας, Βαρσοβία, XII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστηριακού Μητρώου με αριθμό KRS , με έδρα στη Βαρσοβία στην λεωφόρο Jerozolimskich 56C, -83, Πολωνία. 4. Ημερομηνία καταχώρησης: Το Σχέδιο Συγχώνευσης κατατέθηκε στο γραφείο της Απορροφώσας Εταιρείας στις 18/2/215 και στις 27/2/215 στο Περιφερειακό Δικαστήριο της πρωτεύουσας πόλης της Πολωνίας, Βαρσοβία, XII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστηριακού Μητρώου. Το Σχέδιο Συγχώνευσης κατατέθηκε στο Γραφείο της Απορροφώμενης Εταιρείας στις 25/2/215 και στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη στις 4/3/ Λεπτομέρειες των Γραφείων/ Μητρώων όπου καταχωρήθηκαν οι εγγραφές των μερών: (α) Για την Απορροφώσα Εταιρεία: Περιφερειακό Δικαστήριο της πρωτεύουσας πόλης της Πολωνίας, Βαρσοβία, XII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστηριακού Μητρώου, Αριθμός Μητρώου: KRS (β) Για την Απορροφώμενη Εταιρεία: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Λευκωσία, Κύπρος, Αριθμός Μητρώου/Φακέλου: HE Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας ή/ και των πιστωτών της Εταιρείας: (α) (β) (γ) 1515 Τα δικαιώματα των πιστωτών και των μειοψηφούντων μετόχων δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τη Συγχώνευση και οι πιστωτές της Απορροφώμενης Εταιρείας θα δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μετά την Ημερομηνία της Συγχώνευσης έναντι της Απορροφώσας Εταιρείας. Οι λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους της άσκησης των δικαιωμάτων των πιστωτών και των δικαιωμάτων των μειοψηφούντων μετόχων θα είναι διαθέσιμες συνεχώς μέχρι την Ημερομηνία της Συγχώνευσης στην έδρα της Απορροφώσας Εταιρείας, καθώς και στην έδρα της Απορροφώμενης Εταιρείας. Κάθε πιστωτής των Συγχωνευόμενων Εταιρειών προστατεύεται μέσω των κανονισμών, όπως ορίζονται στο άρθρο του Πολωνικού περί Εταιρειών Νόμου και των άρθρων 21ΙΑ και 21ΙΓ του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου. Σύμφωνα με τη διάταξη του Πολωνικού περί Εταιρειών Νόμου και τις διατάξεις του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου, κάθε πιστωτής της Απορροφώσας Εταιρείας μπορεί να ζητήσει να ασφαλιστούν οι απαιτήσεις του εάν αυτός αποδείξει με πιθανότητα ότι η ικανοποίησή του απειλείται από τη Συγχώνευση. Σε περίπτωση διαφοράς, το δικαστήριο, που έχει δικαιοδοσία βάσει της έδρας της Απορροφώσας Εταιρείας, κατόπιν αιτήματος του πιστωτή που έχει κατατεθεί εντός δύο μηνών από την ανακοίνωση του Σχεδίου Συγχώνευσης στην Πολωνία θα επιλύσει το εάν η ασφάλεια που απαιτείται από τον πιστωτή θα πρέπει να χορηγηθεί ή όχι. (δ) Το αίτημα του πιστωτή δεν θα εμποδίσει την έκδοση από το Πολωνικό Εφοριακό Δικαστήριο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης της διασυνοριακής συγχώνευσης με την Πολωνική νομοθεσία. 7. Καθοριστική ημερομηνία συγχώνευσης: Η Συγχώνευση θα παράγει αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο του Πολωνικού περί Εταιρειών Νόμου σε συνδυασμό με το άρθρο του Πολωνικού περί Εταιρειών Νόμου και του άρθρου 12 της Οδηγίας 25/56/ΕΚ, δηλαδή κατά την ημερομηνία της καταχώρησης της Συγχωνεύσεως στο μητρώο της Απορροφώσας Εταιρείας. Η σχετική απόφαση θα γνωστοποιηθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη και θα εγγραφεί και δημοσιευτεί με βάση τις πρόνοιες τους άρθρου 21Κ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (ως έχει τροποποιηθεί) της Κύπρου. 8. Τόπος επιθεώρησης του Κοινού Εγγράφου Συγχώνευσης και παροχή πληροφοριών: Οποιοδήποτε πρόσωπο, μέτοχος ή πιστωτής του οποίου τυχόν να επηρεάζονται τα δικαιώματά του από την Συγχώνευση μπορεί να επικοινωνήσει για οποιεσδήποτε πληροφορίες, χωρίς επιβάρυνση, με τις εταιρείες ή τους Νομικούς Συμβούλους της Εταιρείας ως ακολούθως: (α) Απορροφώμενη Εταιρεία: οδός Αγίου Παύλου 15, Ledra House, Άγιος Ανδρέας, Τ.Κ. 115, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ.: (β) Απορροφώσα Εταιρεία: Λεωφόρο Jerozolimskich 56C, -83, Βαρσοβία, Πολωνία, τηλ.:

38 MERGING COMPANIES: (i) and (ii) FTF COLUMBUS SPÓŁKA AKCYJNA and BARCOCAPITAL INVESTMENT LIMITED COMMON DRAFT TERMS OF CROSS-BORDER MERGER THESE COMMON DRAFT TERMS OF CROSS-BORDER MERGER HAVE BEEN DRAWN UP ON 25 FEBRUARY 215 BY THE FOLLOWING FTF Columbus spółka akcyjna (a joint stock company), duly organized and validly existing under the laws of the Poland, having its registered office at 56C Jerozolimskich Av., -83 Warszawa, Poland, registered in the register of entrepreneurs held by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under number KRS , with Polish Tax Identification Number (NIP) , with the share capital of PLN 1,6,. (in words: one million six hundred thousand zloty), fully paid up, represented by: (i) the CEO Mr Jarosław Tomasz GRODZKI, and (ii) the Deputy CEO Mr Robert Edward OSKARD (hereinafter referred to as "FTF" or the Absorbing Company ). Barcocapital Investment Limited, a limited liability company duly organized and validly existing under the laws of the Republic of Cyprus, with its registered office in Nicosia, at 15 Agiou Pavlou Street, Ledra House, Agios Andreas P.C. 115, Cyprus, entered in the Register of Companies maintained by the Registrar of Companies and Official Receiver, Ministry of Commerce, Industry and Tourism, under number HE with Tax Identification Number A, with an issued share capital of EUR 68, (in words: Euro sixty-eight thousand four hundred fifty-six and 43 cents) fully paid up, represented by the attorney-in-fact Mr Grzegorz MIROŃSKI (hereinafter referred to as " Barcocapital " or the Absorbed Company ). INTRODUCTION: The Merging Companies (as defined below) intend to consummate and enter into a cross-border merger which will be effected by transferring to the Absorbing Company all of the assets and liabilities of the Absorbed Company by way of universal succession and dissolving the Absorbed Company without going into liquidation in order to: (a) (b) (c) restructure and rationalize their activities by optimizing and simplifying their ownership structure; achieve, by simplifying the administrative structure of the group, a more efficient management of their business, inter alia through the optimum use of the group's human and material resources, the rationalization of their internal procedures, and the realization of cost savings in their management and accounting compliance procedures; enable the use of zloty as a single currency and of Polish language as the main language in all the communications and transactions of the group and thus generating advantages in relation to operational activities as well as their regulatory compliance obligations (e.g. the preparation of consolidated audited financial statements, the filing of tax returns). The Absorbed Company and the Absorbing Company are under common control of the same natural person holding in each of the Merging Companies more than 99% of the voting rights. The Merging Companies intend to effect the Merger (as defined below) pursuant to the requirements of Polish law, applicable to the Absorbing Company, as well as the requirements of Cyprus law, applicable to the Absorbed Company, ie: (a) (b) 1516 Title IV, Section I, Chapter 2 1 of the Polish Companies Law (as defined below) ("Cross border mergers of capital companies and limited joint-stock partnerships"), and Article 21Ι of the Cyprus Companies Law (as defined below) applicable to companies existing and registered under the Law of the Republic of Cyprus implementing the provisions of Directive 25/56/EC of the European Parliament and of the Council of October 26, 25, on cross-border mergers of limited liability companies. As an effect of the Merger, on the Merger Date (as defined below): (a) (b) all assets and liabilities of the Absorbed Company will be transferred to the Absorbing Company by universal succession of title (in particular, the ownership of the share capital of the subsidiaries of the Absorbed Company), the Absorbed Company will be dissolved and cease to exist without liquidation or initiation of separate windingup proceedings. IT WAS AGREED AS FOLLOWS: 1. DEFINITIONS 1.1 For the purposes of these Common Draft Terms of Cross-Border Merger, the following terms shall have the following meaning (unless the context otherwise requires): "Absorbing Company" means FTF;

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4818 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 5337

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4818 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 5337 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4818 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 5337 Aριθμός 5698 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4677 Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013 2469 Αριθμός 2713 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Δεύτερο Παράρτημα Παράγραφος 1 και 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 4975

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 4975 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 4975 Aριθμός 4956 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 83(I)/2014 Κοινοποίηση συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699 Aριθμός 4466 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 83(I)/2014 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4655 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι! 2} Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Longmutr David απο JSSU-1 SON 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4765 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 2153

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4765 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 2153 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4765 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 2153 Aριθμός 1936 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2014) Διαταγή ακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ TOY 19S5 ΜΕΧΡΙ 201Ί)

Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ TOY 19S5 ΜΕΧΡΙ 201Ί) Αριθμός 45S8 Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012 Αριθμός 1674 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ TOY 19S5 ΜΕΧΡΙ 201Ί) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3) Επειδή τα μέλη του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4781 Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014 3039 Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμός 3895 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικό με την Εταιρεία ΑΡΤΟΠΙΝΕΛΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755 Aριθμός 1618 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213 Αριθμός 1754 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 4895 Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4530 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011 3825

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4530 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011 3825 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4530 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011 3825 Αριθμός 4194 ΟΙ ΠΕΡ! ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΓΠΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4714 Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 4025 Αριθμός 4806 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 3789 Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 Aριθμός 2927 Aριθμός 2928 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4577 Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 2267 Αριβμός 2837 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημίουργια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Πώλησης Μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 77 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Waith Jonathan James, Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜ Η ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜ ΗΜ Α B O ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

ΕΠΙΣΗΜ Η ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜ ΗΜ Α B O ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 ΕΠΙΣΗΜ Η ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜ ΗΜ Α B Αριθμός 4829 Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014 6123 Αριθμός 6488 O ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Κοινοποίηση συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014 3613

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014 3613 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4790 Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014 3613 Aριθμός 3439 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4573 Παρασκευή, 1η Ιουνίου 2012 2233 Αριθμός 2770 Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την FORSONO HOLDINGS LIMITED, από τη

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΑριΑμός 709 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull BIyth Araouzos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4531 Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 3881 Αριθμός 427Θ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ} 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ. NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A )

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ. NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A ) Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A ) Kύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας για την αποφυγή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4703 Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013 3473 Αριθμός 4116 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα