ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος Περιγραφή. Προτ/νος Προηγ. Χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης"

Transcript

1 Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων Περιγραφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ιαµ/µένος Προηγ. Χρήσης Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης Προτ/νος 2013 Εγκεκ/νος ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , , ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) , , , , Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3Ν 2946/2001) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 800,00 500,00 500,00 500, , , , , Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , , , , Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγυρεις , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , , Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 100,00 0,00 100,00 100, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , ,55 1/141

2 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού , , , , Τέλος καθαριότητας µη ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων , , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τέλος Λαϊκών αγορών ,00 0, , , Μπάζα, κλαδιά κλπ απορρίµµατα 4.000, , , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 8.500, , , , ικαίωµα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 8.500, , , , Προσαύξηση υπέρ δήµου από αποχετευτικά έργα 2.500, , , , ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό 6.000, , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) , , , , ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου , , , , Παραχώρηση χρήσης τάφου , , , , Παραχώρηση χρήσης οστεοθήκης , , , , ικαίωµα ενταφιασµού , , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , ,00 2/141

3 Τέλος ανακοµιδής , , , , ικαίωµα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , , ικαίωµα ιεροπραξιών , , , , ικαίωµα από µνηµόσυνα , , , , ικαίωµα από κηδείες (εκκλησία) , , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , , ικαιώµατα από διάθεση κεριών , , , , Λοιπά έσοδα από νεκροταφείο (οστεοδοχεία) , , , , ικαίωµα δόµησης τάφων , , , , ιακόσµηση ναών , , , , Αφή κανδηλίων 0,00 160,00 0,00 0, ιανυκτέρευση νεκρών , , , , Καθαριότητα νεκροταφείου , , , , Ιερείς 0,00 64,00 100,00 100, Αρχιερείς 5.000, , , , Φιλοξενία νεκρών 8.000, , , , Χορωδία , , , ,00 3/141

4 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης , , , , Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης , ,25 0,00 0, Έσοδα από παραχώρηση χρήσης του κινηµατογράφου ''ΑΛΕΚΑ'' 0,00 0, , , Εισιτήρια θεάτρων, µουσείων κλπ 500,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών , , , , Τέλος αναπαραγωγής εγγράφων - Τεύχη δηµοπρασιών , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , , , ΤΑΠ µη ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων , , , , ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ , , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 1.000,00 370,07 500,00 500, Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 1.000,00 370,07 500,00 500, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , ,00 4/141

5 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 500,00 0,00 500,00 500, Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 3.000, , , , ΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , Λοιπά δυνητικά τέλη , , , , Τέλος αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων , , , , Τέλος αδειών πολιτικών γάµων , , , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , ΦΟΡΟΙ , , , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , , , Λοιποί φόροι 100,00 0,00 100,00 100, Λοιποί φόροι 100,00 0,00 100,00 100, ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0,00 450,00 0,00 0, Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 3.000, , , , ΤΡΟΦΕΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497Β )) Τροφεία & έξοδα µεταφοράς παιδιών παιδικών σταθµών , , , , , , , ,00 5/141

6 Λοιπές εισφορές 5.500, , , , Συνδροµές µελών Κ.ΑΠ.Η , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , , ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολειων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) , , , , , , , , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) , , , , ΚΑΠ οφειλόµενοι και µη αποδοθέντες , , , , Απόδοση οφειλόµενων ποσών παρελθόντων ετών από ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ,94 0, , , ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών για καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων Ν. 3852/ , , , , Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 100,00 0, , , Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 100,00 0, , , Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 100,00 0,00 0,00 0, Προνοιακά επιδόµατα 0,00 0, , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,40 6/141

7 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24.9/ (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , , , , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΓΙΑ Α ΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ & ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ , , , , Εσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν.2946/2001) , , , , Εσοδα παραβόλου τύπου Β' για κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας Ν.3838/ , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ,00 0,00 100,00 100, Λοιπά τακτικά που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 500,00 0,00 100,00 100, Εσοδα από µέρισµα εταιρίας παροχής αερίου - κατανοµή 10% 500,00 0,00 0,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 0,00 200,00 200, Εσοδα από εκποίηση ακινήτων 500,00 0,00 100,00 100, Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 500,00 0,00 100,00 100, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 500,00 0,00 100,00 100, Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) 500,00 0,00 100,00 100, ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , , , Από εθνικούς πόρους , , , ,00 7/141

8 Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 500,00 0,00 100,00 100, Επιχορήγηση για λειτουργία ΚΕΠ (ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ) , , , , Επιχορήγηση µέσω Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Κ ΑΠ, ΚΗΦΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ,71 0,00 0,00 0, Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 100,00 0,00 100,00 100, Επιχορήγηση από το ΕΤΠΑ για υλοποίηση προγράµµατος "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" 100,00 0,00 100,00 100, Λοιπές επιχορηγήσεις , , , , ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΝΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ , ,91 0,00 0, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΒΣΑ , , , , Λοιπές επιχορηγήσεις 2.082,23 0,00 100,00 100, Εσοδο από ΛΑΕΚ για επιµόρφωση υπαλλήλων Ι ΑΧ 7.000,00 0, , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , , ΚΑΠ Επενδυτικών απανών των ήµων , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001) , , , , Χρηµαατοδοτήσεις από το πρόγραµµα ΕΛΛ.Α. Α. (άρθρο 281 του ν.3852/2010 πρώην ΘΗΣΕΑΣ) , , , , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΗΣΕΑΣ" 0,00 0, , ,00 8/141

9 Μελέτη νέου γενικού πολεοδοµικού σχεδίου.ζωγράφου και αναθεώρηση παλαιού , ,94 0,00 0, Ανάπλαση - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές κλπ) 7.497,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες -Λοιπά ειδικά προγράµµατα 100,00 0,00 100,00 100, Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες -Λοιπά ειδικά προγράµµατα 100,00 0,00 100,00 100, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ,00 0, , , Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα ,00 0, , , Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ,00 0, , , ΕΣΟ Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" ,00 0, , , Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα ,00 0, , , Επιχορήγηση απο Γ. Γ Πολιτικής προστασίας ,00 0, , , Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 4.317,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από ΟΣΚ για κατασκευές ή επεκτάσεις σχολικών κτιρίων 4.317,00 0,00 0,00 0, ΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ , ,20 200,00 200, ΩΡΕΕΣ , ,20 100,00 100, Προϊόν δωρεών , ,20 100,00 100, Προιόν δωρεών , ,20 100,00 100, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 100,00 0,00 100,00 100,00 9/141

10 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες 100,00 0,00 100,00 100, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (ΑΡΘΡΟ 31 Ν 2130/93) από Ε.Α , , , , Πρόστιµα του ΚΟΚ, Ν 805/71 και ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 ν 2130/93) από ηµοτική Αστυνοµία , , , , Πρόστιµα ΚΟΚ από ΕΑ (πληρωµή µέσω ΕΛΤΑ) , , , , Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1.000,00 0,00 100,00 100, Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) , , , , Πρόστιµα πειθαρχικά σε βάρος των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου 100,00 0,00 100,00 100, Πρόστιµα πειθαρχικά σε βάρος των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου 100,00 0,00 100,00 100, Πρόστιµα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 100,00 0,00 100,00 100, Πρόστιµα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 100,00 0,00 100,00 100, Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων 1.000,00 0, , , Καταπτώσεις εγγυήσεων 1.000,00 0, , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , , , ,00 10/141

11 Πρόστιµα παράβασης κανονισµού λειτουργίας καταστηµάτων 1.000, ,00 500,00 500, Πρόστιµα από παραβάσεις υπαίθριου εµπορίου 200,00 0,00 100,00 100, Πρόστιµο µη καταβολής η ελλειπούς δήλωσης τέλους 2% (Ν.2539/97 αρθ.20) 3.000, , , , Πρόστιµο εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ 1.000,00 274,40 500,00 500, Πρόστιµο αυθαίρετης χρήσεως κοινοχρήστων χώρων , , , , Πρόστιµα παραβάσεων νοµοθεσίας υπαίθριας διαφήµισης 1.000,00 0,00 100,00 100, Πρόστιµα για παραβάσεις λαικών αγορών που βεβαιώνονται από τη ηµοτική Αστυνοµία 500,00 0,00 100,00 100, Πρόστιµα για παραβάσεις κανονισµού καθαριότητος 500,00 0,00 100,00 100, Πρόστιµα για απαγόρευση καπνίσµατος ν.3868// ,00 0,00 100,00 100, ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.100,00 467, , , Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολ ) 100,00 0,00 100,00 100, Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1.000,00 467, , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 100,00 0,00 0,00 0, Εσοδα από δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις 100,00 0,00 0,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 4.300, , , , απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 11 ν.2696/1999, άρθρο 9 ν.2946/01) 1.000,00 0,00 100,00 100,00 11/141

12 Εξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς παρανόµως σταθµευµένων οχηµάτων( ν.2218/1994) 100,00 0,00 100,00 100, απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελλειµένων οχηµάτων (ΚΥΑ /67/2002) 1.000, ,00 500,00 500, Εσοδα από την κατασκευή επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 ν.2696/1999) 1.000,00 0,00 100,00 100, Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριαµό των υπόχρεων λόγω προσκύρωσης και ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 ν.1828/1989) ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 0,00 100,00 100,00 700,00 0,00 200,00 200, Είσπραξη δαπανών µεταφοράς και φύλαξης ειδών από αυθαίρετη χρήση κοιν.δηµοτικών χώρων 500,00 0,00 100,00 100, Είσπραξη προστίµων που επιβάλλονται σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισµού από το δήµο, ιδιωτικών οικοπέδων κ.λ.π. ακαλύπτων χώρων (άρθ.94 παρ.1 περιπτ.26 ν.3872/2010) 200,00 0,00 100,00 100, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις , , , , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , , ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , , , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 100,00 0,00 100,00 100, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , ,00 12/141

13 Τακτικά έσοδα από τέλος χρήσεως κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π ,00 772, , , Τακτικά έσοδα από τέλος διαφήµισης 5.000,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , , ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , , Έκτακτα γενικά έσοδα , , , , Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 100,00 0,00 100,00 100, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 100,00 0,00 100,00 100, Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών (ΒΕΒ.ΠΟΕ) , , , , Λοιπά έσοδα , , , , Τέλη πεζοδροµίου (ΒΕΒ.ΠΟΕ) , , , , Εκ λοιπών φόρων και τελών , , , ,57 13/141

14 Εκ µισθωµάτων , , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , Έκτακτα γενικά έσοδα , , , , Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 7.176, , , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , , Εισφορά υπέρ του δηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας , , , , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας , , , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ , , , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων,αντιδηµάρχων, µελών ηµ.συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , , , , , , , Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ , , , ,00 14/141

15 Φόροι προµηθευτών, εργολάβων,ελευθέρων επαγγελµατιών κ.λ.π , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , , , , Απόδοση ΦΠΑ από εκµετάλλευση ειδικών χώρων στάθµευσης ,00 0, , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/ , , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/ , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , , Εισφορά χαρτοσήµου 2.000, , , , Προσαύξηση υπέρ ΕΥ ΑΠ από αποχετευτικά έργα 1.000,00 440,00 500,00 500, Εισφορές για δηµοσιεύσεις τρίτων (εφηµερίδων κλπ) 500,00 0,00 100,00 100, Εισφορά για δικαστικά έξοδα (φακέλλων, κατασχέσεων) 500,00 0,00 100,00 100,00 15/141

16 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής , , , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0, , , Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν /11652/1997) , ,63 0,00 0, Επιστροφή εν γένει χρηµάτων ,00 475,15 0,00 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα του ήµου , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα των νοµικών προσώπων του ήµου , ,69 0,00 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα , , , ,00 16/141

17 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από νοµικά πρόσωπα του ήµου (έκτακτα ανειδίκευτα) , ,59 0,00 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από νοµικά πρόσωπα του ήµου (έκτακτα ειδικευµένα) , ,01 0,00 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. (πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις) , , , ,22 17/141

18 Έξοδα Kωδικός Αριθµός Εξόδων Περιγραφή ιαµ/µένος Προηγ. Χρήσης Eντ/ντα Προγ. Χρήσης Προτ/νος 2013 Εγκεκ/νος ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΛΠ , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ , , , , ΑΠΟ ΟΧΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ , , , , ΑΜΟΙΒΗ Ι ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ , ,85 0,00 0, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , ,00 18/141

19 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ , , , , Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66) , , , , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑ ΚΥ (ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΤΟΥΣ %) , , , , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , απάνεςεισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 1.200,00 0,00 500,00 500, ΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ν.2527/97 ΑΡ.13 ΠΑΡ. 2) ΚΛΠ 1.200,00 0,00 500,00 500, απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια , , , , ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΛΠ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ , , , , Αµοιβές µεταφραστών 1.000,00 0, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 1.000,00 0, , ,00 19/141

20 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ , , , , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 4.600,00 0, , , ΤΕΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ) 0,00 0, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.200,00 0, , , ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 3.400,00 0, , , ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , , , Εξοδα παραστασεως ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδηµάρχου και προέδρου.σ(άρθρο 173) , , , , ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΩΝ , , , , ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ , , , , Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (αρθρο 175 ΚΚ) , ,04 0,00 0, ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 500,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ.Σ. ΚΑΙ Ο.Ε , ,04 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 500,00 0,00 0,00 0,00 20/141

21 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 500,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 500,00 0,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ , , , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , , ΙΚΑΙΩΜΑ.Ε.Η , , , , ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.000,00 149, , , Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕ Ε) 5.000, , , , ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 5.000, , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , , Ταχυδροµικά τέλη , , , , ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ , , , , Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ, ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , , ,00 21/141

22 Κινητή Τηλεφωνία , , , , ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ , , , , Λοιπές Επικοινωνίες 300,00 0,00 200,00 200, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ COURIER) 300,00 0,00 200,00 200, ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 500,00 0,00 500,00 500, Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 500,00 0,00 500,00 500, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ 500,00 0,00 500,00 500, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , , , , ΦΟΡΟΙ , , , , Λοιποί φόροι , , , , ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ , , , , ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ , , , , Λοιποί φόροι και τέλη , , , , ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ , , , ,00 22/141

23 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , , , Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 8.000, , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 3.000, , , , Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.500,00 888, , , ΕΞΟ Α ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 500,00 220,10 500,00 500, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 4.000,00 921, , , Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2.000,00 436, , , ΕΞΟ Α ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2.000,00 484, , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 1.000,00 0, , , Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 0,00 500,00 500, ΕΞΟ Α ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 0,00 500,00 500, ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) , , , , Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 6.000,00 522, , , ΕΞΟ Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 5.000,00 522, , ,00 23/141

24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΠΑΝΩ 1.000,00 0, , , απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 2.000,00 0, , , ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2.000,00 0, , , ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 0,00 0, , , τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 2.000,00 0, , , ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΩΡΑ 2.000,00 0, , , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων , , , , ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΕΠΑΘΛΑ 500,00 99,63 500,00 500, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ 800,00 0,00 500,00 500, ΣΙΤΙΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ , ,01 0,00 0, ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ , , , , Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.500,00 0, , , ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΞΕΙΣ 1.500,00 0, , , ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 1.500,00 276, , ,00 24/141

25 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ, ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΛΠ 1.500,00 276, , , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , , , ΕΠΙ ΕΙΞΕΙΣ, ΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ , , , , ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝ/ΝΟ , , , , ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (2013) 8.000,00 0, , , Έξοδα αδελφοποιήσεων 500,00 0,00 500,00 500, ΕΞΟ Α Α ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 500,00 0,00 500,00 500, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 2.676,08 0, , , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 1.500,00 0, , , ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ, ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 1.500,00 0, , , Συνδροµές internet 676,08 0, , , ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ INTERNET 676,08 0, , , Λοιπές συνδροµές 500,00 0,00 500,00 500, ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 500,00 0,00 500,00 500,00 25/141

26 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ , , , , Έξοδα δηµισίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.500,00 0,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.500,00 0,00 0,00 0, ηµοσίευση προκηρύξεων 8.000, , , , ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 8.000, , , , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 9.500, , , , ΕΞΟ Α ΛΟΠΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 9.500, , , , ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ , , , , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων , , , , ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ , , , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 900,00 166, , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 900,00 166, , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) , , , ,00 26/141

27 Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , , ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 500,00 0,00 300,00 300, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 500,00 0,00 300,00 300, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , ,58 0,00 0, ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,58 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) , , , , Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 3.000,00 0, , , ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 3.000,00 0, , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ , , , , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 3.436,65 150, , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 2.636,65 0,00 500,00 500, Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 500,00 0,00 0,00 0,00 27/141

28 Προµήθεια βιβλίων κλπ. 500,00 0,00 0,00 0, Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 1.636,65 0,00 0,00 0, Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 1.636,65 0,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500,00 0,00 500,00 500, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 500,00 0,00 500,00 500, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 800,00 150,06 500,00 500, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 800,00 150,06 500,00 500, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 800,00 150,06 500,00 500, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΩΡΕΕΣ , , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ , , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ 5.084,00 0, , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ , , , ,12 28/141

29 Επιχορήγηση ηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ. ΚΙΤΣΙΚΗ ,00 0, , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠ ΤΟΥ ΗΜΟΥ , , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , Εισοφρά υπέρ συνδέσµων , , , , ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΠΑΥ (ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ) , , , , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΣ ΚΝΑ (6% ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 2011) , , , , ΟΣΗ ΤΟΥ 2011 ΕΣ ΚΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΤΟ , ,00 0,00 0, Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές , , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΕ ΚΕ 15% ΤΑΠ , , , , ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , , Προαιρετικές εισφορές ΝΠ ,00 0, , , ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ,00 0, , ,00 29/141

30 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ,00 0, , , Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες ,00 0, , , ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΦΤΩΧΩΝ ,00 0, , , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 5.000, , , , ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (ΜΕΧΡΙ 1,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ) 5.000, , , , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 5.000,00 0, , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (1,5% ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ) 5.000,00 0, , , Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους , , , , ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ" (ΚΕΠΧΕΟ) , , , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΑΣΗ 0,00 0, , , ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ 6.000,00 0, , , ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ 0,00 0, , , ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ 0,00 0, , , ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 0,00 0, , ,00 30/141

31 ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΑΙΜΟΡΡΟΦΥΛΙΑ, AIDS 0,00 0, , , ΕΠΙ ΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 0,00 0, , , ΕΠΙ ΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜ ΕΝΟΥΣ 0,00 0, , , ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ 0,00 0, , , ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ 0,00 0, , , ΕΠΙ ΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ 0,00 0, , , ΕΠΙ ΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ 0,00 0, , , ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΕ ΚΩΦΑΛΑΛΑ ΑΤΟΜΑ 0,00 0, , , ΕΠΙ ΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ 0,00 0, , , ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ 0,00 0, , , ΕΠΙ ΟΜΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,00 0, , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , , , ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , , , Εγγυήσεις ηµοσίων οργανισµών 1.000, , , ,00 31/141

32 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1.000, , , , Λοιπές εγγυήσεις , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α , , , , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης , , , , ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΗΣΤΕΙΕΣ, κ.λ.π.) 3.000,00 0, , , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης 4.000,00 0, , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 4.000,00 0, , , Τόκοι υπερηµερίας χρήσης , , , , ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ,28 32/141

33 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , , , , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , ΕΠΙ ΟΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ 500,00 437,13 0,00 0, ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ,16 0, , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , , , Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , , , , ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ , , , , ΕΠΙ ΟΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 700,00 582,84 0,00 0, ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι ΑΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ,55 0, , ,55 33/141

34 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 9.500,00 0, , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 9.500,00 0, , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ) 9.500,00 0, , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου ικαίου , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΥ ΚΥ ΙΚΑ ΚΛΠ , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χρόνου , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΙΚΑ , , , , Λοιπές εργοδοτικές ειφορές , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑ ΚΥ , , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.000, , , , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 4.000, , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (συν/νο) 4.000, , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (2013) 0,00 0, , ,00 34/141

35 Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112. Ν.118/81) 0,00 0, , , ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 0,00 0, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ , , , , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου , , , , ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ ,00 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ (Ν. 2753/99) 5.000,00 0, , , ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ,00 0, , , ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ,00 0, , , ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ,00 0, , , ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 5.000,00 0,00 0,00 0, ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , , , , ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5.000,00 0,00 0,00 0, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ,00 0, , ,00 35/141

36 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ,00 0, , , ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ,00 0, , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ , , , , Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 600,00 0,00 600,00 600, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 600,00 0,00 600,00 600, Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 1.600,00 0, , , ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΠΕΤΑ, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΚΛΠ) 1.600,00 0, , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , , Ασφάλιστρα ακινήτων , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , , , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 7.000,00 0, , ,00 36/141

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.950,67 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011 ΕΣΟ Α Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 980.000,00 1.039.490,06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Κωδικός Αριθµός Προηγ.Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 52.462.224,08 30.908.752,10 49.953.895,62 0,00 06.00 ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Κ.Α. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Κ.Α. 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Κ.Α. 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα Ο ήµος είναι ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 4ης/2013 Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 38873366,46 3756326,53 3756326,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 ΜΗΝΑΣ ΜΑΪΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης

ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης Κωδικός Λογαριασµού ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αριθµ. πρωτ.: 414/12-01-2015) Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα