ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΚΩΝ Παναγιώτης Πιντέλας 1, Καθηγητής, Αχιλλέας Δ. Καμέας 1, Δρ. Μηχ/κος Η/Υ & Πληροφορικής, Αναστάσιος Τριάντης 1, Μαθηματικός, Υποψ. Διδάκτορας, Σπυρίδων Βάθης 1, Μαθηματικός, Υποψ. Διδάκτορας, Γεώργιος Κουταλιέρης 1, Μηχ/κος Η/Υ & Πληροφορικής, Τάσος Α. Μικρόπουλος 2, Επίκουρος Καθηγητής, Απόστολος Κατσίκης 2, Επίκουρος Καθηγητής, 1. Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Τμ. Μαθηματικών, Παν. Πατρών 2. Εργαστήριο Πολυμέσων & Εικονικής Πραγματικότητας, Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παν. Ιωαννίνων Επικοινωνία: Δρ. Αχιλλέας Καμέας, Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού, ΤΘ 1399, Τμ. Μαθηματικών, Παν. Πατρών, Πάτρα Λέξεις-Κλειδιά: εικονική πραγματικότητα, πολυμέσα, δίκτυα, εκπαιδευτικό λογισμικό Θέμα Συνεδρίου: σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού, εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση Επίπεδο Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο, Δημοτικό Κατηγορία Εργασίας: άλλη (σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού εικονικής πραγματικότητας) Περίληψη Στην εργασία αυτή περιγράφονται οι σχεδιαστικές αρχές, η αρχιτεκτονική και ο τρόπος χρήσης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ΕΙΚΩΝ, το οποίο συνδυάζει την Εικονική Πραγματικότητα με τεχνολογίες πολυμέσων και δικτύων για να υλοποιήσει μια διαθεματική προσέγγιση διδασκαλίας μαθημάτων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχοντας ως αφετηρία το μάθημα της Τεχνολογίας. Το ΕΙΚΩΝ περιλαμβάνει τέσσερις εικονικούς μικρόκοσμους, μέσα στους οποίους ο μαθητής ανακαλύπτει την εξέλιξη της γεωργικής τεχνολογίας, και μια βιβλιοθήκη πολυμεσικού υλικού, από την οποία ο μαθητής μπορεί να συλλέξει υλικό για τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί. Στο διδάσκοντα παρέχονται έτοιμα εκπαιδευτικά σενάρια, αλλά και εργαλεία κατασκευής νέων σεναρίων και διαχείρισης της τάξης του, ενώ στον μαθητή παρέχονται εργαλεία ανάκτησης πολυμεσικού υλικού και σύνθεσης εργασιών με αυτό. Το σύστημα έχει υλοποιηθεί υιοθετώντας τις πιο σύγχρονες αντιλήψεις στο χώρο του λογισμικού, όπως αντικειμενοστραφής σχεδίαση, ανοιχτή αρχιτεκτονική και λειτουργία σε δύο επίπεδα (πελάτη-εξυπηρέτη), παρέχοντας ένα άριστο περιβάλλον εφαρμογής σύγχρονων διδακτικών αντιλήψεων, όπως είναι η δημιουργική μάθηση και η μάθηση με ανακάλυψη της γνώσης. Abstract This paper presents EIKON, a virtual reality-based educational environment, which also combines multimedia and networking technologies. The presentation focuses on the design principles, the architecture and the proposed educational use of EIKON. The educational environment consists of four virtual reality micro-worlds, inside which the student can navigate freely or follow a predefined path, in order to discover the historical evolution of agricultural technology. The student can observe the 3D objects which are located inside the micro-worlds, grab and rotate them, ask for more information about an object, assemble and activate agricultural tools, etc. In addition, the student can access a multimedia library in order to complete his knowledge. The library can also be used as a source of information for class assignments, since the student is allowed to export parts of its content. The teacher is offered a complete collection of educational scenarios, which he / she can use in class. In addition, the teacher can use a tool suite in order to manage his class or to create new scenarios. During the design and implementation of EIKON powerful software design concepts, such as object-oriented design, open architecture and client-server operation have been adopted. Moreover, the virtual reality metaphor permits the student to engage in a first-person experience with the subject of the training session. That is why EIKON is regarded as a powerful educational environment, capable of supporting the application of contemporary learning approaches, such as constructivism and learning by discovery. Εισαγωγή Το εκπαιδευτικό περιβάλλον ΕΙΚΩΝ στοχεύει στην υποβοήθηση της διδασκαλίας μαθημάτων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών μέσα από τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής, 144

2 όπως η εικονική πραγματικότητα, τα πολυμέσα, και τα δίκτυα 1. Ως αφετηρία χρησιμοποιείται το μάθημα της Τεχνολογίας που διδάσκεται στην Α' και Β' γυμνασίου με διαθεματική προσέγγιση στα γνωστικά αντικείμενα της Γεωγραφίας, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Οικολογίας. Η προσέγγιση γίνεται μέσα από ειδικά σχεδιασμένες (για το μάθημα και το στοχευόμενο κοινό) μελέτες περίπτωσης (case studies), καθεμία από τις οποίες διεξάγεται μέσα σε έναν εικονικό μικρόκοσμο (virtual micro-world), ο οποίος αποτελείται από τρισδιάστατα αντικείμενα (3D objects) με παιδαγωγική σημασία. Ο κάθε μαθητής εισέρχεται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον από τον υπολογιστή του σχολείου του και μετακινείται μέσα στον τρισδιάστατο μικρόκοσμο με πλήρη ελευθερία. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ρυθμίζει τόσο την εμφάνιση του μικρόκοσμου και των αντικειμένων, όσο και το είδος των πληροφοριών που θα παρέχονται, ρυθμίζοντας τις ιδιότητες των αντικειμένων και των αλληλεπιδράσεων τους. Ο στόχος είναι οι μαθητές να μην παρακολουθούν παθητικά την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά να την ανακαλύπτουν, να την παράγουν και να την εφαρμόζουν πρακτικά. Το ΕΙΚΩΝ βασίζεται στην Εικονική Πραγματικότητα, η παιδαγωγική και τεχνολογική αξία της οποίας παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υιοθετούμενων τεχνολογιών και οι «μοναδικές» δυνατότητες της εικονικής πραγματικότητας βοήθησαν την ομάδα ανάπτυξης να υιοθετήσει ένα σύνολο από σύγχρονες σχεδιαστικές αρχές (ενότητα 3) και να σχεδιάσει μία πολύπλοκη client-server εφαρμογή (ενότητα 4), η οποία όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον «φυσικότερο» τρόπο από τους μαθητές και τους διδάσκοντες (ενότητα 5). Οι δυνατότητες και η αξία της εφαρμογής εκτιμήθηκαν στην πράξη από ένα σύνολο χρηστών, με πολύ θετικά αποτελέσματα (τα πλήρη αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάζονται σε άλλη εργασία που έχει υποβληθεί στο συνέδριο [10] εδώ γίνεται στην ενότητα 6 μια παράθεση των συμπερασμάτων για λόγους πληρότητας). Εικονική Πραγματικότητα Η εφαρμογή ΕΙΚΩΝ χρησιμοποιεί την Εικονική Πραγματικότητα (ΕΠ) ως βασική τεχνολογία, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες των πολυμέσων και των δικτύων. Δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός της Εικονικής Πραγματικότητας - ΕΠ (Virtual Reality VR). Ο ίδιος ο όρος συνιστά οξύμωρο, αφού φαίνεται να περιγράφει μία κατάσταση που μοιάζει να είναι πραγματική μόνο για όσο χρόνο διαρκεί! Για τις ανάγκες αυτής της εργασίας είναι αρκετό να περιοριστούμε στην ΕΠ που υποστηρίζεται από υπολογιστικά συστήματα. Στην πραγματικότητα, ένα σύστημα ΕΠ περιλαμβάνει διάφορα υποσυστήματα υλικού και λογισμικού, τα οποία υποστηρίζουν τα τμήματα και τις συσκευές αλληλεπίδρασης με το χρήστη [6, 9], όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Τα εκπαιδευτικά συστήματα ΕΠ συνήθως χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς βαθμούς αυτονομίας, παρουσίας και αλληλεπίδρασης [7]. Η αυτονομία περιγράφει το βαθμό στον οποίο το σύστημα ΕΠ μπορεί να χειρίζεται αυτόνομα τον εικονικό κόσμο χωρίς παρέμβαση του χρήστη. Η παρουσία είναι η εμπειρία που έχει ο χρήστης ότι βρίσκεται σε πραγματικό χώρο, ενώ βρίσκεται σε κάποιον εικονικό. Τέλος, η αλληλεπίδραση ενός συστήματος ΕΠ μετρά τη δυνατότητα ορθής απόκρισης του συστήματος στις ενέργειες του χρήστη. Με βάση τα τρία αυτά χαρακτηριστικά, τα συστήματα ΕΠ κατηγοριοποιούνται σε: Συστήματα 2D: πρόκειται για τα πρώτα συστήματα ΕΠ, τα οποία χρησιμοποιούσαν λεκτική περιγραφή των εικονικών κόσμων. Συστήματα 2,5D: λέγονται αλλιώς και συστήματα επιτραπέζιας ΕΠ, αφού σε μία δισδιάστατη οθόνη υπολογιστή αναπαριστούν τρισδιάσταστους κόσμους και εξομοιώνουν την κίνηση στην Τρίτη διάσταση. Συστήματα 3D: λέγονται αλλιώς και συστήματα εμβύθισης. Με τη χρήση των ειδικών συσκευών που αναφέρονται στο Σχήμα 1, ο χρήστης βυθίζεται σε ένα «συνθετικό» κόσμο, όπου ο προγραμματισμός, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι αντικαθίστανται από φυσιολογικές λειτουργίες του χρήστη όπως οι χειρονομίες, η κίνηση και η ομιλία. Τα συστήματα της τρίτης κατηγορίας είναι αυτά που αναμένεται ότι θα δώσουν τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική αξία στην ΕΠ. Απαιτούν όμως ισχυρό υπολογιστικό εξοπλισμό και ακριβές περιφερειακές συσκευές, με αποτέλεσμα να έχουν υλοποιηθεί παγκοσμίως λίγα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα του είδους. Έτσι, δεν έχουν συλλεχθεί ακόμη αρκετά δεδομένα που θα τεκμηριώνουν τις εκπαιδευτικές τους δυνατότητες [8]. Περισσότερο διαδεδομένα είναι τα συστήματα της δεύτερης κατηγορίας, στα οποία μπορούμε να κατατάξουμε και το ΕΙΚΩΝ. Η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων μπορεί να απαιτεί εκτεταμένη τεχνογνωσία και τη συνεισφορά διαφορετικών γνωστικών πεδίων, αλλά είναι εύκολη και άμεση η διάθεσή τους στον τελικό χρήστη, από τον οποίο απαιτείται ένα μέσο υπολογιστικό σύστημα. 1 Το έργο έχει ήδη παραδώσει το πρωτότυπο του ΕΙΚΩΝ, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ «Σειρήνες». Στην ανάπτυξη συμμετείχαν το Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Τμ. Μαθηματικών του Παν. Πατρών, το Εργαστήριο Πολυμέσων & Εικονικής Πραγματικότητας, του Παιδαγωγικού Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Ιωαννίνων, η εταιρεία πληροφορικής SYSTEMA ΕΠΕ και ο εκδοτικός οίκος ΙΩΝ. 145

3 COMPUTERS VISUAL ΚΡΑΝΟΣ HARDWARE SOFTWARE ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΩΝΗΣ ΓΑΝΤΙ TRACKER 3D HXOΣ ΕΞΩΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΦΗΣ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ AUDIO ROOMS SENSORY TACTICE ELECTRONICS Σχήμα 1: Ο «κόσμος» της εικονικής πραγματικότητας Εκπαιδευτικός ρόλος της ΕΠ Η ΕΠ μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να συμμετάσχει σε αφηρημένους χώρους όπου φυσική μηχανή και φυσικός παρατηρητής δεν υπάρχουν. Η ΕΠ είναι το μέσο εκείνο το οποίο επιτρέπει στον άνθρωπο να αναπαριστά, να διαχειρίζεται και να αλληλεπιδρά με ιδιαίτερα περίπλοκα δεδομένα [1]. Θεωρώντας ότι η μάθηση απαιτεί την προσοχή του μαθητή και την εξάσκηση της γνώσης μέσα σε κατάλληλο πλαίσιο, μπορούμε να συμπεράνουμε το υψηλό εκπαιδευτικό δυναμικό της ΕΠ. Οι μαθητές μπορούν εύκολα να επισκεφθούν εικονικούς κόσμους και να εξετάσουν αντικείμενα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Κάθε είδους δεδομένα, αφαιρετικά ή όχι, είναι δυνατό να αναπαρασταθούν από τρισδιάστατα αντικείμενα μέσα σε εικονικούς κόσμους. Οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν με τα αντικείμενα, να κατασκευάσουν νέα ή να ανακαλύψουν συσχετίσεις μεταξύ αυτών [7]. Καθώς η μηχανή που βρίσκεται ανάμεσα στο μαθητή και τον εικονικό κόσμο γίνεται «αόρατη», ο χρήστης «παρασύρεται» μέσα στη διαδικασία μάθησης, με αποτέλεσμα να αναπτύσσει σταδιακά τις κατάλληλες δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να μαθαίνει χρησιμοποιώντας πολλά «κανάλια» επικοινωνίας. Η ΕΠ παρέχει τον τρόπο διασύνδεσης μ' αυτά και διδάσκει τις έννοιες μέσα από την εμπειρία. Η μεταφορά στην αφαίρεση και τους συμβολισμούς ακολουθεί, όταν κρίνεται απαραίτητη [5]. Σχεδιαστικές και παιδαγωγικές αρχές Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των χρηστών και του στοχευόμενου περιβάλλοντος χρήσης του ΕΙΚΩΝ έχουν υιοθετηθεί οι εξής σχεδιαστικές αρχές (Σχήμα 2): Ανοιχτή Αρχιτεκτονική: Το σύστημα είναι δυναμικό και κατανεμημένο. Η σχεδίαση του ΕΙΚΩΝ είναι τμηματοποιημένη. Αποτελείται από ανεξάρτητα και ολοκληρωμένα τμήματα (είτε είναι εργαλεία, είτε δεδομένα, είτε αναπαριστούν αφηρημένα αντικείμενα δεδομένων), τα οποία ολοκληρώνονται και επικοινωνούν μέσα στο περιβάλλον 146

4 του συστήματος. Συνεπώς, το σύστημα μπορεί να επεκταθεί προσθέτοντας ένα ακόμη τμήμα (π.χ. ένα επιπλέον εργαλείο για το διδάσκοντα, ένα τρισδιάστατο αντικείμενο στον εικονικό μικρόκοσμο με την ενσωματωμένη συμπεριφορά του και τη συσχετιζόμενη μονάδα περιεχομένου κλπ). Το σύστημα είναι κατανεμημένο με την έννοια ότι κάποια από τα τμήματα του εκτελούνται στον εξυπηρέτη του σχολείου, ενώ κάποια άλλα εκτελούνται στο σταθμό εργασίας του πελάτη (μαθητή). Τα περισσότερα από τα τελευταία μεταφέρονται εκεί κατά τη χρήση του συστήματος, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του μαθητή. Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού: Η έννοια της επαναχρησιμοποίησης (reuse) είναι βασικό χαρακτηριστικό για την παραγωγή ποιοτικού λογισμικού. Επαναχρησιμοποίηση σημαίνει ότι οι ιδέες και ο κώδικας αναπτύσσονται μια φορά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λύση πολλών προβλημάτων που καλείται να λύσει το λογισμικό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας, της αξιοπιστίας και γενικότερα της ποιότητας του λογισμικού. Η επαναχρησιμοποίηση εφαρμόζεται όχι μόνο σε κομμάτια του πηγαίου κώδικα αλλά και σε όλα τα προϊόντα εργασίας που προκύπτουν κατά τις διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης του λογισμικού, όπως: Επαναχρησιμοποίηση Αντικειμένων: Τα τρισδιάστατα αντικείμενα του εικονικού κόσμου υποστηρίζουν συγκεκριμένες λειτουργίες και είναι συσχετισμένα με συγκεκριμένες μονάδες περιεχομένου. Κατά τη σχεδίαση της εκπαίδευσης, ο διδάσκων μπορεί να επαναχρησιμοποιεί τα έτοιμα αντικείμενα, μαζί με το περιεχόμενο που τους αντιστοιχεί, ώστε, σχεδόν αυτόματα, να συνθέσει ένα εκπαιδευτικό σενάριο. Επαναχρησιμοποίηση Σεναρίων: Τα εκπαιδευτικά σενάρια ενσωματώνονται σαν ολοκληρωμένες περιγραφές της διαμόρφωσης ενός μικρόκοσμου, όπου τα αντικείμενα έχουν καθορισμένη συμπεριφορά και λειτουργίες. Κάθε σενάριο είναι δυνατό να επαναχρησιμοποιηθεί για τη σχεδίαση ενός νέου σεναρίου. Επαναχρησιμοποίηση Μονάδων Περιεχομένου: Με τα αντικείμενα που υπάρχουν στους εικονικούς μικρόκοσμους έχει συσχετιστεί πολυμεσική πληροφορία στη μορφή των Μονάδων Περιεχομένου (ΜΠ) οι οποίες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά σενάρια. Ελαχιστοποίηση της εξάρτησης μεταξύ των τμημάτων του συστήματος: κάθε τμήμα του συστήματος επιτελεί συγκεκριμένες και σαφείς λειτουργίες με τον ελάχιστο βαθμό εξάρτησης από άλλα τμήματα (στην πραγματικότητα, η επικοινωνία γίνεται διαμέσου των βάσεων δεδομένων και του data distribution layer). Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η τροποποίηση, διόρθωση αλλά και προσθήκη νέων τμημάτων χωρίς την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του γενικότερου σχεδιασμού. Μοντέλο πελάτη/εξυπηρέτη (Client/Server) με εγκατεστημένες διαδικασίες πρόσβασης στα δεδομένα: Το μεγαλύτερο μέρος του συστήματος αποθηκεύεται και εκτελείται στον εξυπηρέτη του σχολικού δικτύου. Εκεί έχει πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Οι μαθητές χρησιμοποιούν το σύστημα μέσω της εφαρμογής πελάτη, η οποία εκτελείται τοπικά στο σταθμό εργασίας του κάθε μαθητή. Αντικειμενοστραφής σχεδίαση: Το σύστημα έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε τα δεδομένα που χρησιμοποιεί να είναι "κρυμμένα" μέσα στις διαδικασίες που τα μεταχειρίζονται (data encapsulation) δημιουργώντας αντικείμενα. Έτσι επιτυγχάνεται ανεξαρτησία των τμημάτων, συνοχή λειτουργιών με δεδομένα, καλύτερη ποιότητα της σχεδίασης και του κώδικα κλπ. Επιπλέον προωθείται η αρχή της ανοιχτής αρχιτεκτονικής και αυξάνει η επεκτασιμότητα του συστήματος. Συγκεντρωτική πρόσβαση των εφαρμογών στα δεδομένα (information hiding) και απεξάρτηση των εφαρμογών από τα δεδομένα (data independence): Τη διαχείριση των δεδομένων την έχουν ειδικά τμήματα λογισμικού. Όποια εφαρμογή χρειάζεται να προσπελάσει τα δεδομένα του συστήματος, μπορεί να το κάνει μόνο καλώντας αυτά τα τμήματα. Έτσι, η αναβάθμιση των δεδομένων του συστήματος είναι ανεξάρτητη από το υπόλοιπο σύστημα, και αντίστοιχα, νέα τμήματα χειρισμού των δεδομένων μπορούν να προστεθούν ανεξάρτητα από τα υφιστάμενα δεδομένα. Έμφαση στα εργαλεία: Το ΕΙΚΩΝ παρέχει στο διδάσκοντα ένα σύνολο από εργαλεία με τα οποία μπορεί να διαχειριστεί την εκπαιδευτική διαδικασία. Όλα τα εργαλεία του συστήματος είναι αυτόνομα και ανεξάρτητα από το σύστημα. Υποστήριξη προτύπων και συνέργεια: Το σύστημα έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να υιοθετεί τα τελευταία πρότυπα εκπαιδευτικών εφαρμογών που εκτελούνται σε δίκτυο (π.χ. AICC, P1484). Επιπλέον, υποστηρίζει τα πρότυπα ενδοεπικοινωνίας (π.χ. DCOM, OLE) και επαναχρησιμοποίησης (π.χ. ActiveX) τμημάτων λογισμικού που προωθεί η Microsoft, ώστε να υπάρχει εξασφαλισμένη συμβατότητα με τις άλλες εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο σχολείο. Κατάλληλα δικαιώματα προσπέλασης (αρχή need-to-know): Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει διαφορετικά δικαιώματα προσπέλασης σε διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. Συνέπεια αυτού είναι ότι ο μαθητής δεν μπορεί να επέμβει στη δομή ή στις παραμέτρους του μαθήματος, κάτι που επιτρέπεται στον καθηγητή. Ευχρηστία (έμφαση στο user interface): Δεν απαιτούμε οι χρήστες του ΕΙΚΩΝ να είναι έμπειροι χρήστες υπολογιστών. Η χρήση του συστήματος είναι απλή για αρχάριους χρήστες, χωρίς να γίνεται κουραστική για τους έμπειρους. Σε αυτό συντελούν τρεις παράγοντες: (α) η υιοθέτηση διαδεδομένων προτύπων και αρχών επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή (direct manipulation, desktop metaphor, WIMP interface), (β) η ελαχιστοποίηση των λειτουργικών ή μορφολογικών χαρακτηριστικών που δεν έχουν εκπαιδευτική αξία, ώστε να αυξηθεί το εύρος επικοινωνίας χρήστη και εφαρμογής, και (γ) η τεχνολογία της ΕΠ, που υποστηρίζει την άμεση επικοινωνία με την εφαρμογή και τη φυσική μεταχείριση των αντικειμένων που ενδιαφέρουν το χρήστη. 147

5 Αυτές οι σχεδιαστικές αρχές «προωθούν» και υποστηρίζουν ένα σύνολο παιδαγωγικών αρχών, οι οποίες αποτέλεσαν την «αφετηρία» για την ανάπτυξη του ΕΙΚΩΝ (η παιδαγωγική προσέγγιση που υιοθετήθηκε κατά την ανάπτυξη του ΕΙΚΩΝ περιγράφεται αναλυτικά στο [10]). Αυτές περιλαμβάνουν: Την πρωτογενή διαδικασία για την ανάπτυξη της βασικής γνώσης. Τη δευτερογενή διαδικασία μάθησης. Την ενσωμάτωση προαπαιτούμενων γνώσεων. Την άμεση διδακτική παρέμβαση. Την αρχή της άμεσης εμπειρίας. Την αρχή της έμμεσης εμπειρίας. Την αρχή της εξατομικευμένης μάθησης. Την αρχή της συνεργατικότητας. Τον διερευνητικό χαρακτήρα της εφαρμογής και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον ΕΙΚΩΝ παρέχει ένα ανοικτό περιβάλλον για διερεύνηση και δράση του μαθητή γύρω από το γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας με προεκτάσεις και σε άλλα μαθήματα. Από παιδαγωγικής άποψης βασίζεται στην επικοδομητική διδασκαλία (constructivism, constructionism) και την ενίσχυση των εμπειριών και παροχή νέων στους μαθητές [2,3]. Η επιλογή του μαθήματος της τεχνολογίας έγινε για διάφορους λόγους που συμβαδίζουν με το αναλυτικό πρόγραμμα, όπως π.χ. το γεγονός ότι είναι ένα νέο σχετικά γνωστικό αντικείμενο με κύριο στόχο τη σύνδεση του σχολείου και ιδιαίτερα των μαθητών με τη συνεχώς μεταβαλλόμενη τεχνολογικά κοινωνία, τα επιτεύγματα και τις επιδράσεις της που είναι πλέον θέματα καθημερινής συζήτησης και βιωμάτων, ότι το πρόγραμμα του μαθήματος εφαρμόζεται σε εργαστήριο ξεχωριστό από το αντίστοιχο της πληροφορικής με εξοπλισμό που θα περιλαμβάνει και υπολογιστές, κ.ά. Η ενότητα εργαλεία και μηχανές προσφέρεται για την ανάπτυξη αντίληψης σχετικά με τη φύση της τεχνολογίας, τα στάδια ανάπτυξης και την προσφορά της στον πολιτισμό. Η γεωργική τεχνολογία προσφέρεται για διαχρονική και διαθεματική μελέτη, ενώ τα εργαλεία και οι μηχανές ολοκληρώνονται εύκολα και ομαλά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που αφορούν στο αντίστοιχο μάθημα της Β γυμνασίου. Σχεδίαση του ΕΙΚΩΝ Το ΕΙΚΩΝ αποτελείται από (Σχήμα 2): το υποσύστημα εισόδου, όπου ταυτοποιούνται οι χρήστες πριν τους παρασχεθεί πρόσβαση στο σύστημα, το υποσύστημα Βάσεων Δεδομένων, το οποίο προς το παρόν περιλαμβάνει τη Βάση Εικονικών Αντικειμένων, τη Βάση Σεναρίων, τη Βάση Πολυμεσικού Υλικού και τη Βάση Χρηστών, τις εφαρμογές που επιτρέπουν δικτυακή πρόσβαση στις διάφορες βάσεις, την ψηφίδα Εικονικής Πραγματικότητας (3D ), μέσω της οποίας ο χρήστης εμβυθίζεται σε κάποιον μικρόκοσμο, την ψηφίδα HTML (HTML ), μέσω της οποίας ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του πολυμεσικού υλικού, ένα σύνολο από εργαλεία συγγραφής, τα οποία χρησιμοποιεί μόνο ο διδάσκων (π.χ. ο Διαχειριστής Σεναρίων και ο Διαχειριστής Τάξης), ένα σύνολο από εργαλεία εκπαίδευσης, τα οποία χρησιμοποιεί ο μαθητής, αλλά και ο διδάσκων (π.χ. το Τετράδιο Σημειώσεων). Η ψηφίδα ΕΠ Η ψηφίδα ΕΠ εμφανίζεται στο αριστερό τμήμα της οθόνης και αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό του ΕΙΚΩΝ. Πρόκειται για ενεργοποίηση του Viscape, δηλαδή του εργαλείου που επιτρέπει την οπτικοποίηση και διάθεση μέσω δικτύου εικονικών μικρόκοσμων που έχουν σχεδιαστεί με το περιβάλλον VRT (και τα δύο εργαλεία διατίθενται από την Superscape [4] ). Με την έναρξη της λειτουργίας του ΕΙΚΩΝ από κάποιο μαθητή, η ψηφίδα ΕΠ διαβάζει από τον εξυπηρέτη το τρέχον εκπαιδευτικό σενάριο. Με βάση αυτό, αρχικοποιεί τον αντίστοιχο μικρόκοσμο, δηλαδή οπτικοποιεί τα ενεργοποιημένα αντικείμενα και τις ιδιότητές τους. Στη συνέχεια, ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιεί τις διαθέσιμες λειτουργίες της ψηφίδας για να πλοηγείται μέσα στο μικρόκοσμο (Εικόνα 1, κάτω μέρος του αριστερού τμήματος). Οι λειτουργίες περιλαμβάνουν: Μετακίνηση εμπρός, πίσω, δεξιά και αριστερά. Στροφή κεφαλιού. Ανύψωση ή καταβύθιση. Δημιουργία άλλων γεγονότων, όπως επιλογή, σύρσιμο αντικειμένων κ.λ.π. Με τον τρόπο αυτό, η ψηφίδα ΕΠ επιτρέπει στο μαθητή να έχει μία πρώτου προσώπου εμπειρία από τη χρήση του ΕΙΚΩΝ, «εμβυθιζόμενος» στον εκπαιδευτικό μικρόκοσμο. Ο υπολογιστής ως ενδιάμεσο εργαλείο χρήσης ουσιαστικά εξαφανίζεται, αφού οι κινήσεις του μαθητή είναι εντελώς φυσικές. Ας σημειωθεί ότι το ΕΙΚΩΝ συνεργάζεται και με 148

6 περιφερειακές συσκευές εμβυθιζόμενης ΕΠ, όπως κράνος και γάντι, ενισχύοντας τη φυσικότητα της αλληλεπίδρασης του μαθητή με το μικρόκοσμο. TEACHER Scenario Manager 3D HTML Portfolio Class Manager Login TEACHER CLIENT DATA DISTRIBUTION LAYER 3D objects repository Scenario database Multimedia library User database EIKON SERVER DATA DISTRIBUTION LAYER STUDENT CLIENT 3D HTML Portfolio Login STUDENT Σχήμα 2: Αρχιτεκτονική του ΕΙΚΩΝ Το ΕΙΚΩΝ, στη σημερινή του μορφή, περιέχει τέσσερις μικρόκοσμους, οι οποίοι έχουν οργανωθεί ώστε να αναπαριστούν τη χρονική εξέλιξη μιας περιοχής. Ο μαθητής μπορεί να αντιληφθεί το μικρόκοσμο στον οποίο βρίσκεται, κοιτάζοντας, εκτός των άλλων, και το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται. Οι τέσσερις μικρόκοσμοι είναι: Προϊστορικός κόσμος: Στον μικρόκοσμο αυτό παρουσιάζονται τα υποτυπώδη γεωργικά εργαλεία που υπήρχαν την προϊστορική εποχή. Αρχαίοι χρόνοι: Στον μικρόκοσμο αυτό παρουσιάζεται η εξέλιξη της γεωργίας στους ιστορικούς χρόνους. Βασικό αντικείμενο στον κόσμο αυτό είναι το χυτήριο μέσω του οποίου ο μαθητής μπορεί να «κατασκευάσει» τα γεωργικά εργαλεία της εποχής εκείνης. Μεσαίωνας και Αναγέννηση: Στον μικρόκοσμο αυτό εξέχουσα θέση κατέχει ο νερόμυλος ο οποίος χρησιμοποιούνταν συστηματικά την περίοδο αυτή. Σύγχρονη Εποχή: Τέλος στον μικρόκοσμο αυτό παρουσιάζεται η εκμηχάνιση της γεωργίας, όπως αυτή εξελίχθηκε στη σύγχρονη εποχή. Βασικό αντικείμενο είναι ο γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ) ενώ παρουσιάζονται στο μαθητή πολλαπλές χρήσεις του αντικειμένου αυτού. Η ανοικτή αρχιτεκτονική του συστήματος επιτρέπει τόσο τον εμπλουτισμό των υπαρχόντων μικρόκοσμων με επί πλέον τρισδιάστατα αντικείμενα ή την επέκταση της συμπεριφοράς των υπαρχόντων αντικειμένων, αλλά και την πρόσθεση νέων μικρόκοσμων, οι οποίοι θα επεκτείνουν το φυσικό ή το γνωσιολογικό χώρο της εφαρμογής. Η πολυμεσική βιβλιοθήκη Το γνωσιολογικό περιεχόμενο του συστήματος είναι δομημένο σε Μονάδες Περιεχομένου (ΜΠ), οι οποίες συνθέτουν την Πολυμεσική βιβλιοθήκη. Κάθε ΜΠ είναι ουσιαστικά μία HTML σελίδα, οπότε η βιβλιοθήκη 149

7 περιλαμβάνει ένα HTML, το οποίο διαχειρίζεται την προβολή των σελίδων και την πλοήγηση του χρήστη στο εκπαιδευτικό υλικό. Η έκταση και το μέγεθος κάθε ΜΠ έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε: η παρουσίαση της γνώσης να είναι ολοκληρωμένη χωρίς να είναι κουραστική, να είναι συμβατό με τις δυνατότητες του υπολογιστικού συστήματος και του δικτύου των σχολείων, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δομικό στοιχείο ενός μαθήματος που διαρκεί μια εκπαιδευτική ώρα, να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από τον διδάσκοντα στα πλαίσια της κατασκευής νέων σεναρίων Το πολυμεσικό υλικό διατίθεται στους μαθητές με δύο τρόπους: Επιλέγοντας ένα τρισδιάστατο αντικείμενο ενός μικρόκοσμου, οπότε εμφανίζεται η ΜΠ που συσχετίζεται με το αντικείμενο (εάν υπάρχει τέτοια) Ενεργοποιώντας το εργαλείο «Βιβλιοθήκη» με το πάτημα του αντίστοιχου πλήκτρου από τη γραμμή εργαλείων. Η ενεργοποίηση του εργαλείου μεταφέρει το μαθητή σε κατάσταση βιβλιοθήκης (library mode), οπότε ο μαθητής αποκτά πρόσβαση σε όλες τις ΜΠ, οι οποίες είναι οργανωμένες χρονικά ανά μικρόκοσμο. Για να βγει από την κατάσταση βιβλιοθήκης και να επιστρέψει στη συνηθισμένη χρήση του ΕΙΚΩΝ, ο μαθητής πρέπει να πατήσει ξανά το πλήκτρο της βιβλιοθήκης στη γραμμή εργαλείων. Η υποστήριξη της δικτυακής λειτουργίας Η εφαρμογή ΕΙΚΩΝ εκτελείται σε τοπικό δίκτυο. Ο κάθε χρήστης, μετά την εγγραφή του στο σύστημα, εκτελεί τοπικά στον υπολογιστή του μία μικρή εφαρμογή (client), η οποία συνδέεται με την εφαρμογή εξυπηρέτη και αναλαμβάνει στο εξής την επικοινωνία του χρήστη με το ΕΙΚΩΝ. Η υποστήριξη της δικτυακής λειτουργίας παρέχεται προς το παρόν μόνο σε επίπεδο τοπικού δικτύου (LAN). Ο εξυπηρέτης καθώς και όλοι οι πελάτες διεκπεραιώνουν όλες τις επικοινωνίες μεταξύ τους σε ένα Windows Workgroup ή σε ένα NT Domain χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του πρωτοκόλλου NetBeui. Ο υπολογιστής που παίζει το ρόλο του εξυπηρέτη φιλοξενεί τη βάση δεδομένων του συστήματος και το data distribution layer. Όπως φαίνεται και το Σχήμα 1, το layer αυτό είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη διαχείριση αλλά και τη διαμοίραση στους μαθητές του περιεχομένου που βρίσκεται στις βάσεις δεδομένων του ΕΙΚΩΝ. Έτσι, οι client εφαρμογές ζητούν και λαμβάνουν δεδομένα που βρίσκονται στη βάση δεδομένων του συστήματος κάνοντας κλήσεις (queries) αποκλειστικά στο data distribution layer του εξυπηρέτη. Με βάση τις απαντήσεις στις κλήσεις αυτές, οι client εφαρμογές αναλαμβάνουν να αναπαραστήσουν στο χρήστη μαθητή το ανάλογο εκπαιδευτικό σενάριο. Τρόπος χρήσης Στο σύστημα υποστηρίζονται δύο καταστάσεις (modes) λειτουργίας: μία για το μαθητή (student mode) και για μία το διδάσκοντα (author mode). Ο διδάσκων θα μπορεί να τρέχει την εφαρμογή και στις δύο καταστάσεις λειτουργίας ενώ ο μαθητής όχι. Έτσι ο διδάσκων θα μπορεί να γίνεται μαθητής και να βλέπει ότι ακριβώς και ο μαθητής. Η εφαρμογή ΕΙΚΩΝ ξεκινά ζητώντας την εγγραφή του χρήστη. Με βάση τα username και login, η εφαρμογή συμπεραίνει εάν ο χρήστης είναι διδάσκων ή μαθητής και ενεργοποιεί τις λειτουργίες της αντίστοιχης κατάστασης. Λειτουργίες κατάστασης «μαθητή» Ο μαθητής, μετά την εγγραφή του στο σύστημα, δεν έρχεται απευθείας σε επαφή με κάποιον μικρόκοσμο, αλλά χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό σενάριο που έχει καθορίσει ο διδάσκων. Ένα σενάριο εκπαίδευσης στηρίζεται σε έναν ή περισσότερους μικρόκοσμους, τα περιεχόμενα και τη συμπεριφορά των οποίων «φιλτράρει» με βάση τους εκπαιδευτικούς στόχους του εκάστοτε μαθήματος. Οι εικονικοί μικρόκοσμοι διαμορφώνουν το διερευνητικό και αποκαλυπτικό χαρακτήρα του λογισμικού με τη δυνατότητα ελεύθερης πλοήγησης που υποστηρίζουν. Ο μαθητής μπορεί να περιηγείται στους τρισδιάστατους χώρους και να αναγνωρίζει αντικείμενα και διεργασίες στις οποίες δεν έχει άλλου είδους πρόσβαση αφού αναφέρονται σε παρελθόντες χρόνους και τεχνολογίες (Εικόνα 1). Για την πλοήγηση στους εικονικούς μικρόκοσμους ο μαθητής χρησιμοποιεί το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο, με τα οποία μπορεί να κινείται ελεύθερα μέσα σε αυτούς, αποκτώντας όποια οπτική γωνία επιθυμεί. Πλοηγούμενος μέσα σε ένα εικονικό μικρόκοσμο, και ανάλογα με το τρέχον σενάριο εκπαίδευσης, ο μαθητής μπορεί να: Εντοπίσει ένα τρισδιάστατο αντικείμενο, φέρνοντάς το μπροστά του στο παράθυρο του 3D, στο αριστερό τμήμα της οθόνης (το ΕΙΚΩΝ ενισχύει τις εμπειρίες πρώτου προσώπου των μαθητών) Επιλέξει και περιστρέψει ένα τρισδιάστατο αντικείμενο, με στόχο να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της μορφής και των ορατών ιδιοτήτων του Συναρμολογήσει ένα τρισδιάστατο αντικείμενο από τα τμήματά του, τα οποία βρίσκονται διασκορπισμένα στο γύρω χώρο Θέσει σε λειτουργία ένα μηχάνημα ή ενεργοποιήσει μια διεργασία που είναι συσχετισμένη με ένα τρισδιάστατο αντικείμενο Επιλέξει ένα τρισδιάστατο αντικείμενο και να δει πληροφορίες γύρω από αυτό στο παράθυρο του HTML 150

8 , στο δεξί τμήμα της οθόνης Σημειώνεται ότι κάθε σενάριο «εξελίσσεται» μέσα στο χρόνο, και η μορφή του μικρόκοσμου μπορεί να αλλάζει εξαιτίας των ενεργειών του μαθητή. Επίσης, καθώς η εκπαιδευτική διαδικασία είναι δυναμική, ο διδάσκων μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα σενάρια κατά τη διάρκεια μίας εκπαιδευτικής συνόδου. Το σύστημα επιτρέπει στο μαθητή να ξεκινήσει το τρέχον σενάριο από την αρχή, αλλά και να «φορτώσει» ένα νέο σενάριο, μετά από προτροπή του διδάσκοντα, ενισχύοντας το διερευνητικό και δυναμικό χαρακτήρα της μάθησης. Οι δυνατότητες αυτές, καθώς και αυτές που περιγράφονται στη συνέχεια, παρέχονται στο μαθητή μέσω της γραμμής εργαλείων, στην κορυφή της οθόνης. Εικόνα 1: Η οθόνη του τρόπου «μαθητή» του ΕΙΚΩΝ Ας ακολουθήσουμε ένα σενάριο, το οποίο περιλαμβάνει πλοήγηση στην προϊστορική εποχή και αναζήτηση πληροφοριών για τα προϊστορικά εργαλεία. Ο μαθητής, λοιπόν, ευρισκόμενος μέσα στο μικρόκοσμο «Προϊστορικός κόσμος» και χρησιμοποιώντας το σενάριο «Ελεύθερη πλοήγηση προϊστορίας» (οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στον τίτλο του παράθυρου της εφαρμογής, ώστε ο μαθητής να μη νοιώθει «χαμένος στο χρόνο» - βλ. Εικόνα 1), έχει εντοπίσει το εργαλείο «Άροτρο» (το οποίο φαίνεται ακριβώς μπροστά του). Έχοντας επιλέξει το αντικείμενο, η σχετική πολυμεσική πληροφορία εμφανίζεται στο χώρο του HTML. Ο μαθητής δοκιμάζει να περιστρέψει το άροτρο, ώστε να αποκτήσει μια εικόνα του στο χώρο (Εικόνα 2). Εικόνα 2: Περιστροφή τρισδιάστατου αντικειμένου στο ΕΙΚΩΝ Εικόνα 3: Η πολυμεσική βιβλιοθήκη του ΕΙΚΩΝ 151

9 Εκτός από την ανάκληση πληροφορίας για τρισδιάστατα αντικείμενα, ο μαθητής μπορεί να μεταβεί σε κατάσταση «βιβλιοθήκης». Τότε αποκτά πρόσβαση σε όλες τις ΜΠ που περιλαμβάνει η βιβλιοθήκη, τις οποίες ανευρίσκει μέσω της γραμμής περιεχομένων, στα αριστερά της οθόνης ή μέσω υπερμεσικών συνδέσμων. Για τη διευκόλυνση της προσπέλασης, οι ΜΠ είναι οργανωμένες ανά χρονολογική περίοδο. Ο μαθητής λοιπόν αναζητά πληροφορίες για τα υπόλοιπα εργαλεία των προϊστορικών χρόνων (Εικόνα 3 δείχνει μόνο το παράθυρο της βιβλιοθήκης). Επί πλέον, ο μαθητής μπορεί να συλλέξει πληροφορίες από την πολυμεσική βιβλιοθήκη του ΕΙΚΩΝ και να τις καταγράψει στο Τετράδιο Εργασιών (portfolio) του (Εικόνα 4). Ας σημειωθεί ότι ο μαθητής μπορεί να συλλέξει ολόκληρα πολυμεσικά αντικείμενα ή τμήματα αυτών. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα προσωπικό χώρο εργασίας του κάθε μαθητή, τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει π.χ. για να συνθέσει κάποια εργασία που του έχει ανατεθεί. Αφού, λοιπόν, ο μαθητής συλλέξει όλα τα τμήματα γνώσης που σχετίζονται με την εργασία, μπορεί να τα εξάγει σε κάποια από τις υπάρχουσες εφαρμογές στο δίκτυο του σχολείου του, με την οποία θα ολοκληρώσει την εργασία. Εικόνα 4: Το τετράδιο εργασιών Λειτουργίες κατάστασης «διδάσκοντα» Αν και οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης και πλοήγησης του διδάσκοντα μέσα στους εικονικούς μικρόκοσμους είναι ίδιες με αυτές του μαθητή, ο διδάσκων, στην καθημερινή διδακτική πρακτική, καθορίζει το επιθυμητό εκπαιδευτικό σενάριο από τη βιβλιοθήκη σεναρίων που περιλαμβάνει η εφαρμογή ΕΙΚΩΝ. Εάν κανένα από τα σενάρια της βιβλιοθήκης δεν ικανοποιεί τους εκπαιδευτικούς του στόχους, το σύστημα του επιτρέπει να δημιουργήσει ένα νέο, δικό του σενάριο, χρησιμοποιώντας κάποιο από τα υπάρχοντα σενάρια ως πρότυπο (template). Για το σκοπό αυτό, ο εκπαιδευτικός πρέπει να χρησιμοποιήσει το Εργαλείο Διαχείρισης Σεναρίων (Εικόνα 5). Κάθε σενάριο είναι συσχετισμένο με ένα μικρόκοσμο (απλό σενάριο) ή με περισσότερους από έναν μικρόκοσμους (σύνθετα σενάρια στην ουσία αποτελούνται από πολλά απλά σενάρια). Ο διδάσκων μπορεί να επιλέξει ένα από τα προκατασκευασμένα σενάρια που διαθέτει το ΕΙΚΩΝ, ή να κατασκευάσει ένα δικό του. Εικόνα 5: Το εργαλείο διαχείρισης σεναρίων Στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει πρώτα να επιλέξει το έτοιμο σενάριο που θα χρησιμοποιήσει ως πρότυπο και στη συνέχεια μπορεί να τροποποιήσει διάφορα χαρακτηριστικά του, όπως, όνομα και περιγραφή σεναρίου, εκπαιδευτικοί στόχοι, μάθημα με το οποίο συσχετίζεται, βήματα που απαιτούνται για τη σωστή χρήση του στην τάξη και φύλλο εργασίας που βασίζεται στο σενάριο. Κάθε σενάριο «αποδίδεται» στο διδάσκοντα που το δημιούργησε. Ακόμη, καθώς κάθε σενάριο χρησιμοποιεί τα τρισδιάστατα αντικείμενα του μικρόκοσμου με τον οποίο συσχετίζεται, ο διδάσκων μπορεί για κάθε αντικείμενο του συγκεκριμένου μικρόκοσμου να καθορίσει εάν θα είναι ορατό, εάν θα επιδεικνύει τη συμπεριφορά που του έχει ανατεθεί, εάν θα μετέχει σε κάποια συναρμολόγηση και εάν θα 152

10 είναι συνδεδεμένο με πολυμεσική πληροφορία (και πού βρίσκεται αυτή). Εκτός από τη διαχείριση σεναρίων, ο διδάσκων μπορεί να διαχειριστεί και τους μαθητές του, οργανώνοντάς τους σε τάξεις και καταχωρώντας username και login σε καθέναν από αυτούς (Εικόνα 6). Συνοπτικά αποτελέσματα αξιολόγησης Μια πρώτη αξιολόγηση έγινε με τη διεξαγωγή πιλοτικής μελέτης σε 94 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρώτη αυτή αξιολόγηση έγινε σε τέτοιου είδους δείγμα για τον έλεγχο του λογισμικού πρώτα ως εργαλείου για τον εκπαιδευτικό. Οι άξονες της έρευνας ήταν η μελέτη της στάσης των εκπαιδευτικών ως προς τα εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα, καθώς και ως προς τη συγκεκριμένη εφαρμογή και την αξιοποίησή της στην τάξη. Μετά από παρουσίαση της εφαρμογής από τους ερευνητές, κάθε εκπαιδευτικός εργάσθηκε με το ΕΙΚΩΝ μια ώρα την ημέρα, επί τρεις ημέρες. Κατόπιν κάθε εκπαιδευτικός κλήθηκε να σχεδιάσει στο χαρτί ένα σχέδιο διδασκαλίας, να το υλοποιήσει με το ΕΙΚΩΝ ως διαχειριστής και να ελέγξει τις επιλογές του από την πλευρά του μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο το οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικές με την εφαρμογή, καθώς και τα σχέδια διδασκαλίας. Από την πρώτη επεξεργασία των εμπειρικών δεδομένων προκύπτει ότι για τα ενενήντα τέσσερα άτομα που συγκροτούν το δείγμα, οι άνδρες και οι γυναίκες κατανέμονται σε ποσοστά 64%και 36% αντίστοιχα. Ο μέσος όρο ηλικίας του είναι 45 έτη και η μέση τιμή των ετών υπηρεσίας τους προσεγγίζει τα είκοσι δύο έτη. Σε ποσοστό 64% δεν έχουν παρακολουθήσει κάποια ειδική επιμόρφωση σε ζητήματα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, η γενική τους εντύπωση για την εφαρμογή είναι θετική σε ποσοστό 98%, ενώ οι εκτιμήσεις τους για την εφαρμογή παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν: Διαδικασία επιλογής σεναρίου Valid Πολύ εύκολη Εύκολη Δύσκολη Total Frequency Percent Valid Percent 33 35,1 35,1 35, ,7 61,7 96,8 3 3,2 3,2 100, ,0 100,0 Cumulative Percent Διαδικασία ενεργοποίησης σεναρίου Valid Πολύ εύκολη Εύκολη Δύσκολη Total Frequency Percent Valid Percent 34 36,2 36,2 36, ,7 61,7 97,9 2 2,1 2,1 100, ,0 100,0 Cumulative Percent Διαδικασία τροποποίησης σεναρίου Valid Πολύ εύκολη Εύκολη Δύσκολη Total Frequency Percent Valid Percent 30 31,9 31,9 31, ,8 62,8 94,7 5 5,3 5,3 100, ,0 100,0 Cumulative Percent Σύνοψη Για την παραγωγή και παράδοση της τελικής, πλήρους έκδοσης του Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος ΕΙΚΩΝ έχει υιοθετηθεί το μοντέλο της αυξητικής ανάπτυξης (incremental development). Για την ανάπτυξη του ΕΙΚΩΝ χρησιμοποιήθηκαν πολλά εργαλεία ανάπτυξης 2. Οι εικονικοί κόσμοι αναπτύχθηκαν με το εργαλείο συγγραφής εφαρμογών ΕΠ VRT της εταιρίας Superscape. To VRT επιτρέπει τη δημιουργία τρισδιάστατων εικονικών μικρόκοσμων και αντικειμένων. Επιπλέον, προσφέρει την δυνατότητα για την προσθήκη λειτουργικότητας και συμπεριφοράς στα αντικείμενα των κόσμων, μετατρέποντάς τα, από απλά τρισδιάστατα αντικείμενα, σε ενεργά αντικείμενα που αντιδρούν στα ερεθίσματα που λαμβάνουν από τον χρήστη καθώς αυτός πλοηγείται στον εικονικό 2 Τα εργαλεία ανάπτυξης που αναφέρονται εδώ αποτελούν trademarks των αντίστοιχων εταιρειών 153

11 μικρόκοσμο. Η βάση δεδομένων του συστήματος αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας τη δημοφιλή βάση δεδομένων Microsoft Access. Η επιλογή της Access έγινε εξαιτίας της ευκολίας και της ευελιξίας που προσφέρει στην ανάπτυξη σχετικά πολύπλοκων βάσεων δεδομένων, αλλά και επειδή το λογισμικό αυτό βρίσκεται εγκατεστημένο στα σχολεία του προγράμματος «Οδυσσέας». To εκπαιδευτικό περιβάλλον του ΕΙΚΩΝ καθώς και τα διάφορα εργαλεία του αναπτύχθηκαν με το περιβάλλον προγραμματισμού Delphi της εταιρίας Borland. Το Delphi είναι ένα visual περιβάλλον ταχείας ανάπτυξης εφαρμογών (Rapid Application Development) το οποίο επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν εύκολα και γρήγορα πρωτότυπα των εφαρμογών, χωρίς αυτό να απαιτεί τη συγγραφή μεγάλου όγκου κώδικα. Τέλος, το πολυμεσικό υλικό του ΕΙΚΩΝ δομήθηκε και οργανώθηκε σε HTML σελίδες με τη χρήση του εργαλείου Dreamweaver της εταιρίας Macromedia. To Dreamweaver είναι ένας visual HTML editor ο οποίος επιτρέπει στο χρήστη την εύκολη δημιουργία HTML σελίδων, χωρίς ωστόσο να είναι απαραίτητη η γνώση της Εικόνα 6: Το εργαλείο διαχείρισης μαθητών και τάξης γλώσσας HTML. Ο χρόνος που απαιτήθηκε για να αναπτυχθεί το πρώτο πρωτότυπο του ΕΙΚΩΝ ήταν εννέα μήνες. Στο διάστημα αυτό, προσδιορίστηκαν οι απαιτήσεις του συστήματος, έγινε ο σχεδιασμός του, αναπτύχθηκαν οι τρισδιάστατοι κόσμοι, τα εργαλεία καθηγητή και μαθητή καθώς και το πολυμεσικό υλικό. Επίσης στο διάστημα αυτό έγινε και εκτεταμένος έλεγχος και αποσφαλμάτωση (debugging) του συστήματος. Βιβλιογραφία 1. G. Burdea and P. Coiffet, Virtual Reality Technology. John Wiley & sons (1994). 2. Τ. Μικρόπουλος, κ. α., Ενίσχυση εμπειριών μέσω εικονικής πραγματικότητας, ένα παράδειγμα από το χώρο των επιστημών. Πρακτικά του 3 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών & Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Πάτρα (1997). 3. S. Papert, Situating constructionism in I. Harel & S. Papert Constructionism. Eds. Ablex Publishing Co., Norwood, NJ, (1991). 4. Superscape, VRT 5.0 for Windows, User Guide (1996). 5. W. Winn, A Conceptual Basis for Educational Applications of Virtual Reality, available at ftp.u.washington.edu, /public/virtualreality/*. 6. L. Casey Larijani, The virtual reality primer. McGraw-Hill (1994). 7. T. Furness, W. Winn and R. Yu, The impact of three dimensional immersive VR environments on modern pedagogy. NSF report of workshops held at Seattle, Washington and Loughborough (1998). 8. C. Youngblut, Educational uses of VR technology. Institute for Defense Analyses (1998). 9. J. Isdale, What is VR?. Available at sunee.uwaterloo.ca/pub/vr/documents/whatisvr.txt. Τ. Μικρόπουλος, Α. Κατσίκης κ.ά., ΕΙΚΩΝ: Εικονική Πραγματικότητα στην υποστήριξη του μαθήματος της Τεχνολογίας: παιδαγωγική προσέγγιση. Πρακτικά του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών & Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο, 1-4 Οκτωβρίου

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ιαµορφωτική αξιολόγηση εικονικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου laser

ιαµορφωτική αξιολόγηση εικονικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου laser 382 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση ιαµορφωτική αξιολόγηση εικονικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου laser Τάσος Α. Μικρόπουλος, amikrop@cc.uoi.gr Βασίλης Στρουµπούλης, me00298@cc.uoi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» Σύνδεσμος: http://opencourses.uoa.gr / Περιεχόμενα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Ορολογία CMS (Content Management System) Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Έναν Ιστορικό Εικονικό Κόσμο

Χτίζοντας Έναν Ιστορικό Εικονικό Κόσμο Χτίζοντας Έναν Ιστορικό Εικονικό Κόσμο Παναγιώτης Κωστάκης, Σοφία Βούρη, Aναστάσιος Α. Μικρόπουλος Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ

Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Διδακτική Ενότητα: Ελέγχω-Προγραμματίζω τον Υπολογιστή Τάξη: Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Όλα όσα θέλατε να µάθετε και δεν τολµούσατε να ρωτήσετε Γιακουµάτου Τερέζα www.netschoolbook netschoolbook.gr Με προσεκτικά βήµατα Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Δ ι α δ ι κ α σ ί α Τίτλος Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία Κώστας Τσιμπάνης Στοιχεία Συντάκτη Κέντρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος Καλτσίδης Χρήστος Μάρτιος 2009 Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων στο ΠΣΔ Η υπηρεσία φιλοξενίας σελίδων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Organic.Edunet Web portal

Organic.Edunet Web portal Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Σεναρίων µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Παγκόσµιου Ιστού Πέτρος Λαµέρας Ελληνογερµανική Αγωγή 29 Απριλίου 2010 Τοέργο Organic.Edunet Στόχος να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008 Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Τι είναι το Active Directory; Το Active Directory είναι ουσιαστικά μια βάση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns)

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ενότητα 6 Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ορισµοί βασικές έννοιες. Σηµαντικά µοτίβα σχεδίασης: Παρατηρητής (Observer). Πρόσοψη (Façade). Προσαρµογέας (Adapter). Πληρεξούσιος (Proxy). Μοναχοπαίδι (Singleton).

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών»

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών» Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών» Φάση «3» Τίτλος Φάσης: «Ανάλυση Σχεδιασμού Δικτύου Ελεύθερη Προσομοίωση» Χρόνος Υλοποίησης: 30 Λεπτά Φύλλο Εργασίας 1 Σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Γρ. Δαβράζος 1, Β. Γαλάνης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

More than. Software as a Service

More than. Software as a Service More than Software as a Service! Software as a Service SaaS. Καινοτομία Τεχνολογία Αποτέλεσμα Το SaaS - Software as a Service ή on demand - είναι το νέο πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού που αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD (Μορφοποίηση κειμένου έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα γράμματα, στοίχιση κειμένου) 1 ως 2 διδακτικές ώρες. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοιχτό Λογισμικό και Εκπαιδευτική Διαδικασία Νέοι Τρόποι Διδασκαλίας-Μάθησης»

«Ανοιχτό Λογισμικό και Εκπαιδευτική Διαδικασία Νέοι Τρόποι Διδασκαλίας-Μάθησης» «Ανοιχτό Λογισμικό και Εκπαιδευτική Διαδικασία Νέοι Τρόποι Διδασκαλίας-Μάθησης» Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr tsinakos@athabascau.ca

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Research Associate, South-East European Research Centre (SEERC) ΕΛΛΑΚ 2222 Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα