GUnet eclass 2.0 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GUnet eclass 2.0 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης"

Transcript

1 GUnet eclass 2.0 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

2 Η πλατφόρµα eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδηµαϊκού ιαδικτύου GUnet για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Αναπτύχθηκε από την Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Ακαδηµαϊκού ιαδικτύου, υποστηρίζεται κεντρικά από το GUnet και διανέµεται ελεύθερα ως Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα. Τίτλος: Εγχειρίδιο Χρήστη-Φοιτητή (GUnet eclass 2.0) Ηµεροµηνία: Ιούνιος 2007 Πνευµατικά ικαιώµατα: Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet Συγγραφική Οµάδα: Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Κράλλη ήµητρα Επικοινωνία:

3 Πίνακας Περιεχοµ ένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α Αίτηση δηµιουργίας Λογαριασµού Φοιτητή Εγγραφή Φοιτητή (Αυτόµατη ηµιουργία Λογαριασµού Φοιτητή) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β Εγγραφή Φοιτητή µε Πιστοποίηση εισόδου από την Πλατφόρµα Εγγραφή Φοιτητή µε Πιστοποίηση εισόδου από Υπηρεσία Καταλόγου Χρηστών Εγγραφή Φοιτητή µε Πιστοποίηση µέσω POP Εγγραφή Φοιτητή µε Πιστοποίηση µέσω άλλης βάσης δεδοµένων Ά ΕΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ /ΑΠΟΣΥΝ ΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ ιαγραφή Λογαριασµού Αλλαγή συνθηµατικού ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΈΞΟ ΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΖΕΝΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑ ΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Οµαδική εργασία ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ...28 Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή - 3 -

4 5.11 ΧΩΡΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΛΕΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Λειτουργικότητα Τηλεδιασκέψεων Λειτουργικότητα Μετάδοσης Βίντεο Λειτουργικότητα Παρουσίασης Λειτουργικότητα Ανταλλαγής Μηνυµάτων ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΘΗΣΗΣ...37 Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή - 4 -

5 1. Ε ι σ α γ ω γ ή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα eclass, αποτελεί ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων. Στόχος της είναι η παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της κλασσικής διδασκαλίας, προσφέροντας στον εκπαιδευόµενο ένα εναλλακτικό κανάλι πρόσβασης στη γνώση. Βασική επιδίωξη είναι η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδοµητική χρήση του ιαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, υποστηρίζεται η ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, που προσφέρεται σήµερα στους εκπαιδευόµενους µε παραδοσιακά µέσα (βιβλία, σηµειώσεις, κλπ.), σε ψηφιακή µορφή άµεσα προσβάσιµη από το ιαδίκτυο. Η πρόσβαση στην πλατφόρµα γίνεται µε τη χρήση ενός απλού φυλλοµετρητή (web browser) χωρίς την χωρίς την απαίτηση εξειδικευµένων τεχνικών γνώσεων. Εικ.1. Αρχική Σελίδα πλατφόρµας eclass Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ένα χρήσιµο οδηγό για τον εγγεγραµµένο χρήστη φοιτητή της πλατφόρµας όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι λειτουργίες και οι δυνατότητες της πλατφόρµας. Ειδικότερα περιγράφονται οι διαδικασίες εγγραφής στην πλατφόρµα καθώς και η δυνατότητες συµµετοχής στα ηλεκτρονικά µαθήµατα (πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, ενηµέρωση και επικοινωνία, ηλεκτρονική υποβολή των εργασιών, συµµετοχή σε οµάδες εργασίας και περιοχές συζητήσεων, επίλυση ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, κλπ). Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή - 5 -

6 2. Ε γ γ ρ α φ ή σ τ η ν Π λ α τ φ ό ρ µ α Η είσοδο σας στην πλατφόρµα µε τη ιδιότητα του φοιτητή, θα σας επιτρέψει να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες λειτουργίες που υποστηρίζουν τα ηλεκτρονικά µαθήµατα. Επιπλέον, θα µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε µαθήµατα που απαιτούν εγγραφή, καθώς επίσης και σε κλειστά µαθήµατα, στα οποία θα σας καλέσει εγγράψει ο καθηγητής του µαθήµατος. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αποκτήσετε έναν Λογαριασµό Φοιτητή. Για την απόκτηση του: Επιλέξτε: από την αρχική σελίδα της πλατφόρµας το σύνδεσµο "Εγγραφή Χρήστη" Στη συνέχεια επιλέξτε: 2.1 Περίπτωση Α Αν η εγκατάσταση της πλατφόρµας eclass που χρησιµοποιείτε δεν υποστηρίζει τη σύνδεση χρηστών µέσω υπηρεσίας καταλόγου χρηστών (LDAP), πιστοποίηση µέσω POP3 και µέσω db, τότε από την αρχική σελίδα της πλατφόρµας η επιλογή του συνδέσµου "Εγγραφή Φοιτητή" οδηγεί αυτόµατα: στην "Αίτηση ηµιουργίας Λογαριασµού Φοιτητή" ή στην "Εγγραφή Φοιτητή" Σηµείωση: Η εµφάνιση της φόρµας για αίτηση δηµιουργίας λογαριασµού ή της απ ευθείας εγγραφής (χωρίς την παρέµβαση έγκριση του διαχειριστή) εξαρτάται την πολιτική που έχει ορίσει ο διαχειριστής στις ρυθµίσεις της πλατφόρµας. Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή - 6 -

7 2.1.1 Αίτηση δηµιουργίας Λογαριασµού Φοιτητή Στην περίπτωση που ο διαχειριστής έχει ορίσει πολιτική που δεν επιτρέπει την αυτόµατη εγγραφή των φοιτητών στην πλατφόρµα, τότε απαιτείται η υποβολή αίτησης για τον έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων του αιτούντος. Σε αυτή την περίπτωση: Πληκτρολογήστε: τα στοιχεία σας στη φόρµα που εµφανίζεται. Πιο αναλυτικά, θα πρέπει να συµπληρώσετε: (1) Τα προσωπικά σας στοιχεία: Όνοµα, Επώνυµο, Τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) (2) Το επιθυµητό όνοµα χρήστη. Πρόκειται για το όνοµα χρήστη (username) µε το οποίο θα σας αναγνωρίζει το σύστηµα. Προσοχή: το username προτείνεται η χρήση Λατινικών Χαρακτήρων και να µην περιέχει ειδικούς χαρακτήρες, παρά µόνο αριθµούς ή/και γράµµατα. (3) Σχόλια, στα οποία θα πρέπει να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους επιθυµείτε να εγγραφείτε στην πλατφόρµα ως φοιτητής. (4) Επιλέξτε από τη λίστα τη Σχολή ή το Τµήµα στο οποίο ανήκετε. Τέλος, κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "Αποστολή" Εικ.2. Αίτηση ηµιουργίας Λογαριασµού Φοιτητή (µε πιστοποίηση εισόδου από την Πλατφόρµα) Ο διαχειριστής της πλατφόρµας θα παραλάβει την αίτηση σας και αφού την επεξεργαστεί θα αποστείλει στο ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο ένα µήνυµα επιβεβαίωσης της εγγραφής σας, στο οποίο θα αναφέρεται το Όνοµα Χρήστη (username) και το Συνθηµατικό (password) για την πρόσβασή σας στο eclass. Αν στα στοιχεία που δηλώσατε δεν προσδιορίζεται µε σαφήνεια η ταυτότητα σας ή δεν αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο κάνετε την αίτηση, τότε ο διαχειριστής θα επικοινωνήσει µαζί σας στο ή Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή - 7 -

8 το τηλέφωνο που δηλώσατε προκειµένου να λάβει τις απαραίτητες διευκρινίσεις και στη συνέχεια να προβεί στη δηµιουργία του λογαριασµού σας Εγγραφή Φοιτητή (Αυτόµατη ηµιουργία Λογαριασµού Φοιτητή) Στην περίπτωση που ο διαχειριστής έχει ορίσει πολιτική που επιτρέπει την αυτόµατη εγγραφή των φοιτητών στην πλατφόρµα, τότε µε τη συµπλήρωση της φόρµας εγγραφής θα δηµιουργηθεί αυτόµατα ο λογαριασµός σας (δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης). Σε αυτή την περίπτωση: Πληκτρολογήστε: τα στοιχεία σας στη φόρµα που εµφανίζεται. Πιο αναλυτικά, θα πρέπει να συµπληρώσετε: 1. Τα προσωπικά σας στοιχεία: Όνοµα, Επώνυµο, Τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) και Αριθµό Μητρώου Φοιτητή 2. Το επιθυµητό όνοµα χρήστη (username) και το συνθηµατικό (password). Πρόκειται για το username & password µε το οποίο θα σας αναγνωρίζει το σύστηµα. Το password σας ζητείται να το πληκτρολογήσετε δύο (2) φορές για επιβεβαίωση Προσοχή: τόσο το username, όσο και το password προτείνεται η χρήση Λατινικών Χαρακτήρων και να µην περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες, παρά µόνο αριθµούς ή/και γράµµατα. 3. Επιλέξτε από τη λίστα τη Σχολή ή το Τµήµα στο οποίο ανήκετε. Τέλος, κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "Εγγραφή" Εικ.3. Εγγραφή Φοιτητή (µε πιστοποίηση εισόδου από την Πλατφόρµα) Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή - 8 -

9 Το σύστηµα θα ελέγξει τα στοιχεία σας και θα δηµιουργήσει αυτόµατα το προσωπικό σας Λογαριασµό Φοιτητή. Παράλληλα θα σας εισάγει στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο στην πλατφόρµα και θα σας επιτρέψει να εγγραφείτε στα ηλεκτρονικά µαθήµατα που επιθυµείτε. 2.2 Περίπτωση Β Αν η εγκατάσταση της πλατφόρµας eclass που χρησιµοποιείτε υποστηρίζει τη σύνδεση χρηστών µέσω υπηρεσίας καταλόγου χρηστών (LDAP), πιστοποίηση µέσω POP3 και µέσω db, τότε από την αρχική σελίδα της πλατφόρµας η επιλογή του συνδέσµου "Εγγραφή Φοιτητή" οδηγεί στην επιλογή εναλλακτικών τρόπων εγγραφής. Εικ.4. Επιλογή τρόπου εγγραφής χρήστη-φοιτητή Εγγραφή Φοιτητή µε Πιστοποίηση εισόδου από την Πλατφόρµα Επιλέξετε τη «Εγγραφή χρήστη µέσω eclass» Πληκτρολογήστε: τα στοιχεία σας στη φόρµα που εµφανίζεται. Πιο αναλυτικά, θα πρέπει να συµπληρώσετε: (1) Τα προσωπικά σας στοιχεία: Όνοµα, Επώνυµο, Τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) (2) Το επιθυµητό όνοµα χρήστη. Πρόκειται για το όνοµα χρήστη (username) µε το οποίο θα σας αναγνωρίζει το σύστηµα. Προσοχή: για το username προτείνεται η χρήση Λατινικών Χαρακτήρων και να µην περιέχει ειδικούς χαρακτήρες, παρά µόνο αριθµούς ή/και γράµµατα. (3) Τα σχόλια στα οποία θα πρέπει να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους επιθυµείτε να εγγραφείτε στην πλατφόρµα. (4) Επιλέξτε από τη λίστα τη Σχολή ή το Τµήµα στο οποίο ανήκετε. Τέλος, πατήστε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "Αποστολή" Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή - 9 -

10 Εικ.5. Αίτηση Εγγραφής Φοιτητή (µε πιστοποίηση εισόδου από την Πλατφόρµα) Ο διαχειριστής της πλατφόρµας θα παραλάβει την αίτηση σας και αφού την επεξεργαστεί θα αποστείλει στο ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο ένα µήνυµα επιβεβαίωσης της εγγραφής σας, στο οποίο θα αναφέρεται το Όνοµα Χρήστη (username) και το Συνθηµατικό (password) για την πρόσβασή σας στην Πλατφόρµα eclass. Αν στα στοιχεία που δηλώσατε δεν προσδιορίζεται µε σαφήνεια η ταυτότητα σας ή ο λόγος για τον οποίο αιτείστε την εγγραφή σας ως φοιτητής, ο διαχειριστής θα επικοινωνήσει µαζί σας στο ή στο τηλέφωνο που δηλώσατε προκειµένου να λάβει τις απαραίτητες διευκρινίσεις και στη συνέχεια να προβεί στη δηµιουργία του λογαριασµού σας Εγγραφή Φοιτητή µε Πιστοποίηση εισόδου από Υπηρεσία Καταλόγου Χρηστών Αν έχετε λογαριασµό στην υπηρεσία καταλόγου του ιδρύµατος στο οποίο ανήκετε: επιλέξτε: τον τρόπο εγγραφής: Με χρήση Υπηρεσίας Καταλόγου Στη οθόνη που θα ακολουθήσει: Εγγραφή Φοιτητή µε χρήση LDAP. Πληκτρολογήστε: τα στοιχεία που σας ζητούνται. Πιο αναλυτικά: (1) συµπληρώσετε την διεύθυνση σας και το συνθηµατικό (password) που έχετε στην υπηρεσία κατάλογου χρηστών (LDAP). Με αυτό τον τρόπο θα µπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Πλατφόρµα eclass χρησιµοποιώντας την διεύθυνσή σας και το υπάρχον συνθηµατικό. (2) επιλέξτε από τη λίστα τον LDAP Server του Ιδρύµατος σας, και (3) επιλέξτε από τη λίστα τη Σχολή ή το Τµήµα στο οποίο ανήκετε Τέλος, πατήστε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "Εγγραφή" Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

11 Εικ.6. Εγγραφή Φοιτητή (µε πιστοποίηση εισόδου από Υπηρεσία Καταλόγου LDAP) Αν τα στοιχεία που δώσετε είναι σωστά η πλατφόρµα θα σας ζητήσει επιβεβαίωση για τη συγκεκριµένη ενέργεια που πρόκειται να εκτελέσει (εγγραφή φοιτητή µε πιστοποίηση εισόδου από υπηρεσία καταλόγου χρηστών). Τέλος, πατήστε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "Προσθήκη" Σε κάθε περίπτωση θα λάβετε µήνυµα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο µε την επιβεβαίωσης της εγγραφής σας, και θα αναφέρεται ρητά ότι αξιοποιήθηκε η πιστοποίηση χρήστη µέσω LDAP για την πρόσβασή σας στη Πλατφόρµα Εγγραφή Φοιτητή µε Πιστοποίηση µέσω POP3 Αν έχετε λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τύπου POP3 µπορείτε να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρµα µε αυτό το λογαριασµό. Συµπληρώστε στην φόρµα το όνοµα χρήστη και το συνθηµατικό που χρησιµοποιείτε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Εγγραφή» Εγγραφή Φοιτητή µε Πιστοποίηση µέσω άλλης βάσης δεδοµένων Αν έχετε λογαριασµό που φυλάσσεται σε κάποιο πίνακα κάποιας εξωτερικής βάσης µπορείτε να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρµα και αυτό το λογαριασµό. Συµπληρώστε στην φόρµα το όνοµα χρήστη και το συνθηµατικό που χρησιµοποιείτε στη βάση και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Εγγραφή». Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

12 3. Ά δ ε ι α ε ι σ ό δ ο υ / α π ο σ ύ ν δ ε σ η Αφού λοιπόν αποκτήσετε λογαριασµό µε δικαιώµατα φοιτητή στην πλατφόρµα, θα πρέπει κάθε φορά που επισκέπτεστε την πλατφόρµα να πληκτρολογείτε στην αρχική σελίδα το Όνοµα Χρήστη (username) και το προσωπικό σας Συνθηµατικό (password). Με τον τρόπο αυτό θα έχετε πρόσβαση ως χρήστης φοιτητής σε όλες τις λειτουργίες της πλατφόρµας eclass, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. 4. Χ α ρ τ ο φ υ λ ά κ ι ο Χ ρ ή σ τ η Με την είσοδό σας στην πλατφόρµα (εισαγωγή username και password) θα βρεθείτε στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, έναν χώρο που σας επιτρέπει να οργανώνετε και να ελέγχετε τη συµµετοχή σας στα ηλεκτρονικά µαθήµατα της πλατφόρµας. Εικ.7.Χαρτοφυλάκιο χρήστη - φοιτητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

13 Στην αριστερή στήλη, έχετε στη διάθεσή σας µια σειρά από επιλογές που αφορούν την εγγραφή σε µάθηµα, τη διαµόρφωση του προφίλ σας, το προσωπικό σας ηµερολόγιο µαθηµάτων, τις ανακοινώσεις κλπ, τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια. Στην δεξιά στήλη, θα βρείτε µια λίστα µε τα µαθήµατα που παρακολουθείτε εφόσον βέβαια έχετε εγγραφεί σε κάποια από αυτά. Επιπλέον, υπάρχει η επιλογή «Απεγγραφή» η οποία σας επιτρέπει να διαγράψετε από τη λίστα το µάθηµα που δεν θέλετε πλέον να παρακολουθείτε. Τέλος, κάνοντας κλικ στον τίτλο ενός µαθήµατος από τη λίστα εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό µάθηµα µε δικαιώµατα χρήστη - φοιτητή. 4.1 Αλλαγή του προφίλ µου Επιλέξτε «Αλλαγή του προφίλ µου» στην αριστερή στήλη στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, και αλλάξτε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως, το όνοµα χρήστη, το συνθηµατικό σας, τη διεύθυνσή ή τον αριθµό µητρώου σας κλπ. Για να αλλάξετε τα παραπάνω στοιχεία πληκτρολογείστε στα αντίστοιχα πεδία τα καινούρια στοιχεία. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Αλλαγή». Παράλληλα στο κάτω µέρος της οθόνης κάτω από τα πεδία µε τα προσωπικά σας στοιχεία, εµφανίζονται επίσης οι 10 τελευταίες επισκέψεις σας στην πλατφόρµα eclass. Εικ.8. Αλλαγή του προφίλ µου Σηµείωση για τους χρήστες LDAP: Οι χρήστες που χρησιµοποιούν την υπηρεσία καταλόγου (LDAP) για την είσοδό τους στην πλατφόρµα δεν µπορούν να κάνουν αλλαγές στο προφίλ τους. Οι αλλαγές αυτές πρέπει να γίνονται σε συνεννόηση µε τον διαχειριστή της υπηρεσία καταλόγου του ιδρύµατός τους. Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

14 4.1.1 ιαγραφή Λογαριασµού Τέλος σας παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής του λογαριασµού σας από την πλατφόρµα. Ωστόσο για να διαγραφείτε πρέπει πρώτα τα απεγγραφείτε από όλα τα µαθήµατα που παρακολουθείτε και στην συνέχεια να επιλέξετε το σύνδεσµο «ιαγραφή Λογαριασµού» στο πάνω µέρος της οθόνης. Πριν διαγραφεί ο λογαριασµός σας θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση Αλλαγή συνθηµατικού Τέλος σας παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του συνθηµατικού σας για την πρόσβαση σας στην πλατφόρµα. Πληκτρολογείτε το παλιό και το νέο συνθηµατικό και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Αλλαγή». 4.2 Εγγραφή σε µάθηµ α Επιλέγοντας «Εγγραφή σε µάθηµα» στην αριστερή στήλη στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, θα µεταφερθείτε στη λίστα µαθηµάτων στην οποία µπορείτε να επιλέξετε ποια από τα διαθέσιµα µαθήµατα θέλετε να συµπεριλάβετε στην προσωπική σας λίστα παρακολούθησης. Ο κατάλογος των µαθηµάτων που εµφανίζεται περιέχει τα διαθέσιµα µαθήµατα χωρισµένα σε οµάδες ανάλογα µε το τµήµα στο οποίο ανήκουν. Επιλέξτε αρχικά το Τµήµα και κατόπιν τα µαθήµατα που επιθυµείτε να παρακολουθήσετε µαρκάροντας ( ) το κουτί επιλογής (checkbox). Έχοντας τελειώσει µε τις επιλογές σας κάντε κλικ στο πλήκτρο µε την ένδειξη «Υποβολή αλλαγών» και µε τον τρόπο αυτό ολοκληρώνετε τον καθορισµό του προσωπικού σας καταλόγου µαθηµάτων που παρακολουθείτε. Τώρα, στο προσωπικό σας Χαρτοφυλάκιο θα υπάρχουν στη λίστα των µαθηµάτων που παρακολουθώ όλα τα µαθήµατα που επιλέξατε. Κάνοντας κλικ στον τίτλο του µαθήµατος, που επιθυµείτε εισέρχεστε στο χώρο του µαθήµατος µε δικαιώµατα χρήστη φοιτητή. Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

15 Εικ.9. Λίστα µαθηµάτων 4.3 Το Η µ ερολόγιο µου Επιλέγοντας «Το Ηµερολόγιο µου» στην αριστερή στήλη στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, µπορείτε να δείτε ένα ηµερολόγιο µε τα γεγονότα που έχουν συµπεριληφθεί στην ατζέντα όλων των µαθηµάτων στα οποία είστε εγγεγραµµένος. Με το τρόπο αυτό µπορείτε να οργανώσετε καλύτερα το πρόγραµµά σας. Εικ.10. Ηµερολόγιο Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

16 4.4 Οι Ανακοινώσεις µου Επιλέγοντας «Οι Ανακοινώσεις µου» στην αριστερή στήλη στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, µπορείτε να δείτε τις ανακοινώσεις που έχουν δηµοσιευθεί στα µαθήµατά που παρακολουθείτε. Με τον τρόπο αυτό σας δίνεται η δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης για όλα τα µαθήµατα που βρίσκονται στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο χωρίς να χρειάζεται να ελέγξετε καθένα ξεχωριστά. 4.5 Αναζήτηση Κάνοντας κλικ στον σύνδεσµο «Σύνθετη αναζήτηση» πάνω αριστερά, µπορείτε να εκτελέσετε µια αναζήτηση στα µαθήµατα της πλατφόρµας µε βάση τον τίτλο του µαθήµατος, τυχόν λέξεις κλειδιά, τον καθηγητή ή τον κωδικό του µαθήµατος. Σηµειώστε ότι η αναζήτηση θα γίνει µόνο στα µαθήµατα στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση (δηλαδή στα «ανοικτά» ή «ανοικτά µε εγγραφή»). Επιπλέον µπορείτε να εκτέλεσετε µια απλή αναζήτηση πληκτρολογώντας το κείµενο που επιθυµείτε και κάνοντας κλικ στο «ΟΚ». Επίσης, αναζήτηση µπορείτε να εκτελέσετε και από την αρχική σελίδα της πλατφόρµας και µέσα από το µάθηµα το οποίο παρακολουθείτε. Στην τελευταία περίπτωση, η αναζήτηση θα γίνει µόνο µέσα στο µάθηµα στο οποίο βρίσκεστε. 4.6 Έξοδος Τέλος, αφού ολοκληρώσετε την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών σας µαθηµάτων µπορείτε να αποσυνδεθείτε από την πλατφόρµα eclass. Κάντε κλικ στην επιλογή «Έξοδος» η οποία βρίσκεται στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνη σας. Με αυτό τον τρόπο ενηµερώνετε την πλατφόρµα για το τέλος της συνόδου κι έτσι αποφεύγεται η χρήση της πλατφόρµας από κάποιον άλλο χρήστη µε τα δικά σας στοιχεία. Η ενέργεια αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών σας µαθηµάτων όταν χρησιµοποιείτε κοινόχρηστους υπολογιστές. 5. Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό Μ ά θ η µ α Το Ηλεκτρονικό Μάθηµα αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της πλατφόρµας eclass. Κάθε µάθηµα αποτελεί µια αυτόνοµη οντότητα η οποία ενσωµατώνει µια σειρά από υποσυστήµατα. Ουσιαστικά το ηλεκτρονικό µάθηµα είναι µια αρθρωτή δοµή, η οποία Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

17 οργανώνεται και διαχειρίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Ειδικότερα, η οθόνη του µαθήµατος για τον χρήστη φοιτητή έχει την παρακάτω µορφή. (βλ. Εικ.11) Εικ.11 Αρχική σελίδα µαθήµατος Η αρχική οθόνη του ηλεκτρονικού µαθήµατος απαρτίζεται από 3 κύριες ενότητες. Στην κορυφή της οθόνης υπάρχει ο χώρος ταυτότητας του ηλεκτρονικού µαθήµατος όπου αναφέρονται βασικές πληροφορίες (τίτλος, κωδικός, υπεύθυνος καθηγητής, τµήµα, κλπ). ίπλα στο όνοµα του υπεύθυνου καθηγητή υπάρχει η επιλογή « », η οποία επιτρέπει στους εγγεγραµµένους χρήστες φοιτητές, που έχουν ορίσει διεύθυνση στο προφίλ τους, να επικοινωνούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τον υπεύθυνο καθηγητή του µαθήµατος. Ακριβώς από κάτω υπάρχει χώρος για το εισαγωγικό κείµενο περιγραφής του µαθήµατος. Η τρίτη ενότητα περιλαµβάνει όλα τα ενεργά υποσυστήµατα του ηλεκτρονικού µαθήµατος τα οποία θα περιγράψουµε στη συνέχεια αναλυτικά. 5.1 Περιγραφή του µαθήµ ατος Αν ο υπεύθυνος καθηγητής δηµιουργήσει την περιγραφή του µαθήµατος, τότε στο υποσύστηµα αυτό θα µπορείτε να βρείτε χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα το µαθήµατος, τους στόχους και το εκπαιδευτικό περιεχόµενο, τον τρόπο αξιολόγησης και εξέτασης, το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ο υπεύθυνος καθηγητής κρίνει σηµαντικό. Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

18 Εικ.12 Περιγραφή µαθήµατος 5.2 Ατζέντα Το υποσύστηµα Ατζέντα σας επιτρέπει να παρακολουθείτε µε χρονολογική σειρά τα γεγονότα σταθµούς του µαθήµατος (διαλέξεις, συναντήσεις, αξιολογήσεις, κλπ). Η επιλογή που έχετε είναι να αλλάξετε τη σειρά µε την οποία εµφανίζονται τα γεγονότα (πρόσφατο - παλαιότερο), κάνοντας κλικ στο σύνδεσµο "Αντιστροφή σειράς παρουσίασης" πάνω δεξιά. Παράλληλα, τα γεγονότα που παρουσιάζονται στην Ατζέντα µπορεί να περιέχουν υπερσυνδέσµους από τους οποίους µπορείτε, κάνοντας κλικ, να µεταφερθείτε στο συνδεδεµένο περιεχόµενο. Εικ.13 Ατζέντα 5.3 Έγγραφα Τα Έγγραφα αποτελούν το χώρο όπου αποθηκεύεται, οργανώνεται και παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος. Στο υποσύστηµα αυτό µπορείτε να βρείτε διαθέσιµα κείµενα, σηµειώσεις, παρουσιάσεις, εικόνες, διαγράµµατα, κλπ που αφορούν το µάθηµα µέσα από ένα σύστηµα καταλόγων και υποκαταλόγων. Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

19 του καθηγητή, µπορεί τα διαθέσιµα αρχεία, να είναι οµαδοποιηµένα σε καταλόγους. Χρησιµοποιήστε αυτό το εργαλείο, σαν ένα κλασικό διαχειριστή αρχείων. Εικ.14. Έγγραφα Για να «ανοίξετε» ένα κάντε κλικ στο στον τίτλο του αρχείου. Για να «κατεβάσετε» και να αποθηκεύσετε ένα αρχείο στο τοπικό σας µηχάνηµα, κάντε κλικ στην δισκέτα που βρίσκεται δίπλα στον τίτλο του αρχείου. Επιλέξτε "Αποθήκευση" δώστε ένα όνοµα στο αρχείο και πληκτρολογήστε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκευθεί. Η µεταφορά θα αρχίσει αµέσως µετά. Είναι πιθανόν να υπάρχει ένα επεξηγηµατικό κείµενο (σχόλιο), κάτω από το όνοµα του αρχείου, έτσι ώστε να µπορείτε να διαπιστώσετε το περιεχόµενό του χωρίς να χρειάζεται να το ανοίξετε πρώτα. 5.4 Ανακοινώσεις Το υποσύστηµα Ανακοινώσεις επιτρέπει την ενηµέρωση των εγγεγραµµένων χρηστών σε θέµατα που αφορούν το συγκεκριµένο µάθηµα. Παράλληλα επιτρέπει στους υπεύθυνους καθηγητές του µαθήµατος να στέλνουν τις ανακοινώσεις µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, στους φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα. Βασική προϋπόθεση για να λαµβάνετε τα ενηµερωτικά µηνύµατα είναι να έχετε ορίσει σωστή διεύθυνση στο προφίλ σας. ("Αλλαγή του Προφίλ µου" στο χαρτοφυλάκιο χρήστη). Εικ.15. Ανακοινώσεις 5.5 Περιοχή Συζητήσεων Η περιοχή συζητήσεων αποτελεί ένα υποσύστηµα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή εκπαιδευόµενου. Η πλατφόρµα παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας περιοχών συζητήσεων Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

20 επιτρέποντας τη συµµετοχή σε όλους τους εγγεγραµµένους στο µάθηµα χρήστες (καθηγητές και φοιτητές). Εικ.16. Περιοχές Συζητήσεων Επιπλέον µπορείτε να δείτε την τελευταία προσθήκη σε κάθε θέµα συζητήσεων, το πλήθος των θεµάτων συζητήσεων και των αριθµό των µηνυµάτων. Κάνοντας κλικ σε ένα θέµα συζήτησης µπορείτε να συµµετέχετε στις θεµατικές ενότητες που περιέχει. Εικ.17 Περιοχές Συζητήσεων2 Ειδικότερα µπορείτε να δείτε όλα τα θέµατα προς συζήτηση, να δείτε τον αποστολέα του θέµατος, την ηµεροµηνία αποστολής, τις απαντήσεις που έχουν σταλεί για το συγκεκριµένο θέµα, καθώς και πόσες φορές διαβάστηκε το θέµα και πότε µπήκε η τελευταία απάντηση. Για να διαβάσετε τα µηνύµατα σε ένα θέµα, κάντε κλικ στο όνοµα του θέµατος. Με αυτό τον τρόπο θα δείτε τα περιεχόµενα του θέµατος. Τα µηνύµατα διαβάζονται από πάνω προς τα κάτω δηλαδή τα πιο πρόσφατα είναι στο κάτω µέρος της σελίδας. Σε αυτό το στάδιο υπάρχουν ορισµένες επιλογές. Για να στείλετε απάντηση επιλέξτε τον σύνδεσµο "Απάντηση" Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

21 Εικ.18. Απάντηση σε ένα θέµα συζήτησης Πληκτρολογήστε το µήνυµά σας µέσα στο πλαίσιο κειµένου και κατόπιν κάντε κλικ στο "Υποβολή" για να στείλετε το µήνυµα σας ή κάντε κλικ στο "Ακύρωση Αποστολής" αν δεν θέλετε να το στείλετε. Αν θέλετε να ξεκινήσετε µια καινούρια συζήτηση, τότε κάντε κλικ στο σύνδεσµο "Νέο θέµα". Πληκτρολογήστε το θέµα συζήτησης και το µήνυµα στα αντίστοιχα πλαίσια κειµένου. Αν κάνετε κάποιο λάθος τότε θα σας παρουσιαστεί ένα µήνυµα λάθους. Μερικές φορές είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο επιστροφής του browser σας για να διώξετε το µήνυµα λάθους. Εικ.19. Υποβολή νέου θέµατος Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

22 Αν ο καθηγητής του µαθήµατος, σας έχει συµπεριλάβει σε µια οµάδα (βλ. Οµάδες), είναι πιθανόν ότι υπάρχει ένας κατάλογος µε τις συζητήσεις των οµάδων. Αυτές οι συζητήσεις µπορεί να είναι κλειστές, ανάλογα µε την απόφαση του καθηγητή. ίπλα στις συζητήσεις της οµάδας σας, οι λέξεις ("Η οµάδα µου") θα εµφανιστεί. Αν οι οµάδες είναι κλειστές, µπορείτε να κάνετε κλικ µόνο στις συζητήσεις της οµάδας που ανήκετε. 5.6 Σύνδεσµ οι Το υποσύστηµα Σύνδεσµοι σας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρήσιµες πηγές από το ιαδίκτυο οµαδοποιηµένες σε κατηγορίες που αφορούν το µάθηµα. Οι σύνδεσµοι αυτοί έχουν επιλεχτεί από τον υπεύθυνο καθηγητή του µαθήµατος. Κάθε σύνδεσµος διαθέτει έναν τίτλο, µια περιγραφή, µε επιπλέον πληροφορίες. Εικ.20. Σύνδεσµοι Οι σύνδεσµοι που έχει επιλέξει ο καθηγητής µπορεί να είναι οµαδοποιηµένοι σε κατηγορίες. Υπάρχει η επιλογή "Εµφάνιση" αν θέλετε να εµφανιστούν οι σύνδεσµοι που περιέχει µια κατηγορία και η επιλογή "Απόκρυψη" αν θέλετε να µην εµφανίζονται. 5.7 Εργασίες Μαθήµ ατος Το υποσύστηµα Εργασίες Μαθήµατος είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο του ηλεκτρονικού µαθήµατος µιας και επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή και βαθµολόγηση των εργασιών του µαθήµατος. Ειδικότερα, παρέχει τη δυνατότητα στους εγγεγραµµένους χρήστες - φοιτητές να ανεβάσουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρµα τις εργασίες τους µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής και στη συνέχεια αφού ο καθηγητής τις βαθµολογήσει να δουν το βαθµό τους. Επιλέγοντας το υποσύστηµα "Εργασίες Μαθήµατος" µπορείτε : Να δείτε τις εργασίες που έχουν τοποθετηθεί από το υπεύθυνο καθηγητή Την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των εργασιών Τη βαθµολογία της εργασίας σας εφόσον έχει βαθµολογηθεί από τον καθηγητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

23 Εικ.21. Εργασίες Φοιτητών Κάνοντας κλικ στον τίτλο της εργασίας µπορείτε να δείτε επιπλέον πληροφορίες για την εργασία όπως: Εικ.22. Πληροφορίες εργασίας Τον τίτλο και την περιγραφή της εργασίας Την ηµεροµηνία έναρξης και την ηµεροµηνία λήξης υποβολής της εργασίας Τον τύπο της εργασίας, αν είναι ατοµική ή οµαδική Μπορείτε να ανεβάσετε την εργασία σας, µεταφορτώνοντας (upload) ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας στην πλατφόρµα. Ειδικότερα: Εικ.23.Αποστολή εργασίας Κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "Browse", πλοηγηθείτε στο τοπικό σας δίσκο και επιλέξτε το αρχείο που επιθυµείτε να µεταφορτώσετε Πληκτρολογήστε αν επιθυµείτε µια περιγραφή για την εργασία σας Κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "Αποστολή εργασίας" Η διαδικασία µεταφόρτωσης ξεκινάει και σε λίγο θα είστε σε θέση να δείτε το αρχείο της εργασίας σας στον κατάλογο των εργασιών που έχουν υποβληθεί. Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

24 Σηµείωση: εν µπορείτε να διαγράψετε αρχεία τα οποία έχετε ανεβάσει αλλά µπορείτε να ανεβάσετε τροποποιηµένες εκδόσεις της εργασίας σας αντικαθιστώντας τις παλαιότερες µέχρι την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής τους. Αν η ηµεροµηνία υποβολής της εργασίας έχει περάσει τότε αυτόµατα η πλατφόρµα απενεργοποιεί τη δυνατότητα υποβολής εργασίας. 5.8 Ο µ άδες Χρηστών Ένα άλλο υποσύστηµα που επιτρέπει τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση ανάµεσα στους εκπαιδευόµενους είναι οι οµάδες χρηστών. Μια οµάδα χρηστών είναι µια συλλογή εγγεγραµµένων χρηστών του µαθήµατος που µοιράζονται την ίδια περιοχή συζητήσεων καθώς και την ίδια περιοχή µεταφόρτωσης αρχείων και εργασιών. Αν ο υπεύθυνος καθηγητής έχει ορίσει οµάδες χρηστών τότε επιλέγοντας το σχετικό υποσύστηµα µπορείτε τα δείτε : Εικ.24. Οµάδες Χρηστών Τις οµάδες χρηστών που έχουν δηµιουργηθεί από τον καθηγητή Πόσα άτοµα είναι εγγεγραµµένα στην κάθε οµάδα Ποιος είναι ο µέγιστος αριθµός ατόµων που µπορούν να κάνουν εγγραφή στην κάθε οµάδα Αν ανήκετε σε µια οµάδα δίπλα στο όνοµα της οµάδας θα υπάρχει η ένδειξη "η οµάδα µου" Αν δίπλα στα ονόµατα των οµάδων υπάρχει η ένδειξη "Εγγραφή" τότε οι οµάδες αυτές δεν είναι συµπληρωµένες και µπορείτε να κάνετε εγγραφή. Αν δεν είστε εγγεγραµµένος σε κάποια οµάδα για να συµµετάσχετε σε αυτή εφόσον δεν έχει συµπληρωθεί : κάντε κλικ στην ένδειξη "Εγγραφή" δίπλα στο όνοµα της οµάδας στην οποία επιθυµείτε να συµµετάσχετε Στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Πρoσθέστε µε στην οµάδα" Αµέσως µετά θα σας ενηµερώσει ότι είστε µέλος της οµάδας Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

25 Εικ.25. Προσθήκη χρήστη σε µια οµάδα χρηστών - 1 Εικ.26. Προσθήκη χρήστη σε µια οµάδα χρηστών - 2 Από την στιγµή που είστε µέλος µιας οµάδας, σας παρέχετε ένας κοινόχρηστος χώρος εγγράφων για να µοιράζεστε αρχεία µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας καθώς κι ένας χώρος συζητήσεων της οµάδας. Ο χώρος των αρχείων σας επιτρέπει να µεταφορτώνετε, να µετονοµάζετε, να διαγράφετε και να µετακινείτε αρχεία, να δηµιουργείτε καταλόγους και υποκαταλόγους ώστε να οµαδοποιείτε καλύτερα τα αρχεία σας Οµαδική εργασία Από τον κοινόχρηστο αυτό χώρο µπορείτε να ανεβάζετε τις οµαδικές εργασίες του µαθήµατος. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή " ηµοσίευση" και συµπληρώστε προσεκτικά όλα τα πεδία. Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

26 Εικ.27. Οµαδική Εργασία 5.9 Ασκήσεις Το υποσύστηµα αυτό ενσωµατώνει ένα µηχανισµό διαχείρισης Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης για τους εκπαιδευόµενους, τι οποίες έχει δηµιουργήσει ο υπεύθυνος καθηγητής του µαθήµατος. Βασικός στόχος είναι οι εξάσκηση των φοιτητών στην ύλη του µαθήµατος. Σε κάποιες ασκήσεις µπορεί να υπάρχει επιπλέον χρονικός περιορισµός ή περιορισµός στον αριθµό συµµετοχών. Εικ.28. Ασκήσεις Ειδικότερα, για να επιλύσετε µια άσκηση αυτοαξιολόγησης επιλέξτε αυτή που επιθυµείτε, κάνοντας κλικ στο όνοµά της. Αυτόµατα εµφανίζονται οι ερωτήσεις είτε σε µορφή πολλαπλών επιλογών είτε σε κάποια άλλη µορφή ανάλογα µε την επιλογή του υπεύθυνου καθηγητή. Εικ.29. Άσκηση Πολλαπλής Επιλογής Στην περίπτωση πολλαπλών επιλογών, επιλέγετε την απάντηση που θεωρείτε σωστή, κάνοντας κλικ στο κουτί επιλογής που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή σας. Στην περίπτωση συµπληρώµατος κενών, πληκτρολογείτε την απάντηση που θεωρείτε σωστή στο κενό και στην περίπτωση ερωτήσεων ταιριάσµατος επιλέγετε τις σωστές απαντήσεις από τις λίστες επιλογών. Όταν απαντήσετε στις ερωτήσεις, κάντε κλικ στην "Επικύρωση" και περιµένετε τη σελίδα των αποτελεσµάτων. Στην σελίδα αποτελεσµάτων εµφανίζονται οι σωστές και οι λάθος απαντήσεις που έχετε δώσει σε κάθε ερώτηση καθώς και η τελική βαθµολογία σας. Μπορείτε να επιστρέψετε στα περιεχόµενα του µαθήµατος από την µπάρα πλοήγησης στο πάνω µέρος της σελίδας. Να Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

27 σηµειωθεί πως µπορείτε να επιλύσετε µια άσκηση αυτοαξιολόγησης όσες φορές επιθυµείτε ενώ ο υπεύθυνος καθηγητής δεν ενηµερώνεται για τις επιδόσεις σας. Εικ.30. Άσκηση Συµπληρώµατος κενών Εικ.31. Άσκηση Ταιριάσµατος Όταν απαντήσετε στις ερωτήσεις, κάντε κλικ στην "Επικύρωση" και περιµένετε τη σελίδα των αποτελεσµάτων. Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

28 Εικ.32. Αποτελέσµατα Άσκησης 5.10 Βίντεο Πρόκειται για ένα υποσύστηµα διάθεσης οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού. Υπάρχουν αρχεία βίντεο και σύνδεσµοι σε εξωτερικά αρχεία βίντεο που βρίσκονται αποθηκευµένα σε ένα Video On Demand (VOD) Server. Εικ.33. Βίντεο Στην επιλογή αυτή θα βρείτε αρχεία βίντεο (τύπου mpeg, avi κ.λπ.) που αφορούν το µάθηµα κι έχει ανεβάσει στην πλατφόρµα ο υπεύθυνος καθηγητής. Επιλέγετε, κάνοντας κλικ στο όνοµα του αρχείου, το βίντεο που θέλετε να παρακολουθήσετε. Αντίστοιχα, για να δείτε το οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο βρίσκεται αποθηκευµένο σε εξωτερικούς εξυπηρετητές αποθήκευσης βίντεο (VOD server), κάντε κλικ στον σύνδεσµο που δηλώνει τον αριθµό των συνδέσµων σε εξωτερικά αρχεία βίντεο. Με την επιλογή αυτή θα εµφανιστεί η λίστα µε τους συνδέσµους προς το οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό που αφορούν το µάθηµα, το οποίο βρίσκεται αποθηκευµένο σε εξωτερικούς εξυπηρετητές, κι έχει προστεθεί από τον υπεύθυνο Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

29 καθηγητή. Κάθε σύνδεσµος διαθέτει έναν τίτλο και µια σύντοµη περιγραφή. Για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο, απλά κάντε κλικ στον τίτλο του συνδέσµου Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων Ο Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων είναι ένα εργαλείο ανταλλαγής αρχείων µεταξύ των φοιτητών και του υπεύθυνου Μπορείτε να ανταλλάξετε οποιοδήποτε τύπο αρχείων κειµένου, εικόνων ή παρουσιάσεων. Ειδικότερα, για να στείλετε ένα αρχείο επιλέξτε το σύνδεσµο «Ανέβασµα αρχείου». Για να στείλετε ένα αρχείο στον καθηγητή του µαθήµατος, αρχικά επιλέξτε το αρχείο στον υπολογιστή σας χρησιµοποιώντας το πλήκτρο "Browse" και προαιρετικά µπορείτε να πληκτρολογήστε µια σύντοµη περιγραφή. Στη συνέχεια επιλέξτε από τον κατάλογο των καθηγητών του µαθήµατος τον παραλήπτη του αρχείου και κάντε κλικ στο πλήκτρο "Αποστολή". Αν θέλετε το αρχείο να σταλεί σε περισσότερους από έναν καθηγητές (εφόσον υπάρχουν), επιλέξτε τους επιθυµητούς παραλήπτες κάνοντας κλικ µε το ποντίκι σας στο όνοµά του καθενός κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο CTRL (Control) Εικ.34. Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων Για να στείλετε ένα αρχείο στον καθηγητή του µαθήµατος, αρχικά επιλέξτε το αρχείο στον υπολογιστή σας χρησιµοποιώντας το πλήκτρο "Browse" και προαιρετικά µπορείτε να πληκτρολογήστε µια σύντοµη περιγραφή. Στη συνέχεια επιλέξτε από τον κατάλογο των καθηγητών του µαθήµατος τον παραλήπτη του αρχείου και κάντε κλικ στο πλήκτρο "Αποστολή". Αν θέλετε το αρχείο να σταλεί σε περισσότερους από έναν καθηγητές (εφόσον υπάρχουν), επιλέξτε τους επιθυµητούς παραλήπτες κάνοντας κλικ µε το ποντίκι σας στο όνοµά του καθενός κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο CTRL (Control) Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

30 Το υποσύστηµα περιλαµβάνει δύο κατάλογους Ανταλλαγής Αρχείων. Στον κατάλογο Εισερχόµενα Αρχεία εµφανίζονται τα αρχεία που έχετε παραλάβει από τον καθηγητή του µαθήµατος, µε κάποιες επιπλέον πληροφορίες που αφορούν το αρχείο, όπως το όνοµα του χρήστη, το µέγεθος του αρχείου και την ηµεροµηνία που το έστειλε. Στον κατάλογο Απεσταλµένα Αρχεία εµφανίζονται τα αρχεία που έχετε στείλει στον καθηγητή του µαθήµατος µε τις αντίστοιχες πληροφορίες. Αν ο κατάλογος µε τα αρχεία που έχετε παραλάβει ή τα αρχεία που έχετε αποστείλει, γίνει αρκετά µεγάλος µπορείτε να τον ελαττώσετε διαγράφοντας όλα ή µερικά από τα αρχεία του. Σηµειώστε, ότι το αρχείο δεν διαγράφεται από τη βάση δεδοµένων της πλατφόρµας πάρα µόνο από τον κατάλογο Ερωτηµ ατολόγια Το σύστηµα παρέχει την δυνατότητα συµµετοχής σε δύο (2) διαφορετικού τύπου ερωτηµατολογίων: 1. Έρευνας Μαθησιακού Προφίλ, 2. ηµοσκόπησης Για την συµµετοχή σε οποιουδήποτε τύπου ερωτηµατολογίου αρκεί να επιλέξετε τον σύνδεσµο «Συµµετοχή». Εικ.35. Κεντρική Οθόνη Ερωτηµατολογίων Όταν επιλέξετε κάποια έρευνα επιλέξτε την απάντηση που επιθυµείτε µαρκάροντας το κουτί επιλογής και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο µε την ένδειξη «Συνέχεια». Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

31 Εικ.36. Συµµετοχή σε Έρευνα Μαθησιακού Προφίλ Εικ.37. Συµµετοχή σε ηµοσκόπηση Όταν έχετε ήδη συµµετάσχει σε κάποια έρευνα ή δηµοσκόπηση δεν µπορείτε να ξανασυµµετάσχετε και εµφανίζεται η ένδειξη «Έχετε ήδη συµµετάσχει» 5.13 Τηλεσυνεργασία Το υποσύστηµα «Τηλεσυνεργασία» (conference) περιλαµβάνει τρεις λειτουργικότητες: λειτουργικότητα τηλεδιασκέψεων λειτουργικότητα µετάδοσης βίντεο λειτουργικότητα παρουσίασης λειτουργικότητα ανταλλαγής µηνυµάτων Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

32 Λειτουργικότητα Τηλεδιασκέψεων Απαιτήσεις σε Εξοπλισµό και Λογισµικό Οι απαιτήσεις για τους τελικούς χρήστες (εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι) της λειτουργικότητας τηλεδιασκέψεων είναι: Σε εξοπλισµό απαραίτητα η ύπαρξη ηχείων και µικροφώνου για τη λήψη και τη µετάδοση ήχου (συµµετοχή στην τηλεδιάσκεψη) προαιρετική η ύπαρξη κάµερας, µόνο για τη µετάδοση εικόνας Σε λογισµικό η ύπαρξη του NetMeeting στην τελευταία του έκδοση στον προσωπικό υπολογιστή, πράγµα που συµβαίνει αυτόµατα σε υπολογιστές µε λειτουργικό σύστηµα WinXP, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης σε Win2000,Win98,WinNT κ.λ.π. η χρήση αποκλειστικά του Microsoft Internet Explorer, λόγω θέµατος συµβατότητας µε το NM ActiveX Control η χρήση λειτουργικού συστήµατος Windows, λόγω της συµβατότητας µε τον Internet Explorer και το NM ActiveX Control Εναλλακτικές για άλλα λειτουργικά συστήµατα είναι όλες οι λύσεις για H.323 τηλεδιασκέψεις (Ekiga για Linux, XMeeting για Mac), αλλά οι χρήστες αυτοί χάνουν τη δυνατότητα ενεργοποίησης του λογισµικού τηλεδιάσκεψης µέσα από τις ιστοσελίδες της πλατφόρµας eclass και θα πρέπει να δοθούν ειδικές οδηγίες σε αυτούς για την κλήση των τηλεδιασκέψεων που τους αφορούν, ανάλογα µε τα µαθήµατα στα οποία έχουν εγγραφεί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: διαφορετικοί H.323 clients καλούν µε διαφορετικό τρόπο το MCU, ζητώντας τη σύνδεση σε συγκεκριµένο εικονικό δωµάτιο, οπότε δεν µπορούν να δοθούν γενικές οδηγίες για κάτι τέτοιο. Απαιτούνται δοκιµές για την κάθε περίπτωση H.323 client και MCU εξυπηρετητή. Ρυθµίσεις Λογισµικού σε Συµµετέχοντες Με βάση τις παραπάνω απαιτήσεις ειδικά για τη λειτουργικότητα των τηλεδιασκέψεων, ο µέσος τελικός χρήστης της πλατφόρµας πρέπει να έχει στον υπολογιστή του λειτουργικό Windows, να χρησιµοποιεί τον Internet Explorer σαν browser και να έχει εγκατεστηµένο το NetMeeting στην τελευταία του έκδοση. Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

33 Οι ρυθµίσεις που πρέπει να κάνει ο κάθε τελικός χρήστης του NetMeeting θα γίνουν µόνο πριν από την πρώτη χρήση του NetMeeting και δεν απαιτείται τροποποίηση ξανά. Οι ρυθµίσεις αυτές αφορούν τη χρήση του gatekeeper του φορέα, όπως θα στηθεί µαζί µε το OpenMCU στο ίδιο µηχάνηµα. Συγκεκριµένα, όλοι οι χρήστες θα πρέπει να ρυθµίσουν την επιλογή "Advanced Calling" για ενεργοποίηση της χρήσης του Gatekeeper. Ξεκινώντας από τις επιλογές: Εικ.5 Ρύθµιση επιλογών NetMeeting στην Advanced Calling επιλογή: Εικ.38 Κουµπί Advanced Calling θα δείτε πιθανά το παράθυρο µε απενεργοποιηµένη τη χρήση του gatekeeper: Εικ.39 Έλεγχος επιλογών Advanced Calling Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

34 Προχωρήστε σε ενεργοποίηση του gatekeeper µε συµπλήρωση της διεύθυνσης του gatekeeper του φορέα σας, όπως οι διαχειριστές σας προτείνουν και όχι απαραίτητα όπως βλέπετε στο παρακάτω παράδειγµα. Επίσης, συµπληρώστε την διεύθυνσή σας µε την οποία θα σας γνωρίζει πλέον ο gatekeeper: Μετά από αυτή τη ρύθµιση, ο χρήστης µπορεί να κλείσει το NetMeeting, χωρίς να χρειαστεί να ρυθµίσει ξανά οτιδήποτε άλλο εκεί. Κατά την λειτουργία της τηλεδιάσκεψης από την πλατφόρµα eclass, ο χρήστης δεν θα βλέπει καθόλου την εφαρµογή NetMeeting να ανοίγει, καθώς θα χρησιµοποιείται το ActiveX Control της µέσα από τις ιστοσελίδες, ενώ θα χρησιµοποιούνται οι προαποθηκευµένες στο NetMeeting ρυθµίσεις του gatekeeper, όπως υποδείξαµε παραπάνω. Η κλήση γίνεται από το NM προς το MCU µε τη χρήση της IP διεύθυνσης του εξυπηρετητή, η οποία δηλώνεται από τον διαχειριστή της πλατφόρµας eclass κατά την εγκατάστασή της. Μόλις ο χρήστης εισέλθει στο υποσύστηµα Κουβέντα, η κλήση προς το MCU ξεκινάει αυτόµατα. Ειδικά κάτω από τις τελευταίες ενηµερωµένες εκδόσεις των WinXP, η Microsoft έχει προσθέσει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας, που αναγκάζει το χρήστη να αποδεχθεί την προσπάθεια κλήσης από την JavaScript του NetMeeting ActiveX Control και έτσι ο χρήστης θα δει ένα παράθυρο του NetMeeting που τον ειδοποιεί για την επικείµενη κλήση και τη σύνδεσή του µε την τηλεδιάσκεψη του µαθήµατος, στη συγκεκριµένη περίπτωση στο µάθηµα TMA107 και στον MCU server rts.grnet.gr: Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

35 Σε κάποιες περιπτώσεις, τα κουµπιά σε αυτό το παράθυρο δεν ανταποκρίνονται (πιθανώς λόγω bug στα WindowsXP) και χρειάζεται ο χρήστης να ενεργοποιήσει κάποια άλλη εφαρµογή (click σε άλλο παράθυρο) και να επιστρέψει αµέσως µετά σε αυτό το διάλογο, όπου τα κουµπιά έχουν πλέον ενεργοποιηθεί. Μετά την αποδοχή του µε OK, στον browser του θα εµφανιστεί η σελίδα µε το παράθυρο της τηλεδιάσκεψης: Προαιρετικά, ο χρήστης µπορεί ανοίγει και το NetMeeting του, ώστε να έχει καλύτερο έλεγχο κάποιων επιλογών που δεν του δίνονται µέσα από το ActiveX Control, όπως η χρήση του Audio Tuning Wizard και η εµφάνιση του ονόµατος του άλλου µέρους της τηλεδιάσκεψης. Σε αυτή την περίπτωση, στο παράθυρο του NetMeeting του, αν το έχει ανοιχτό, θα δει το πλήρες περιβάλλον τηλεδιάσκεψης µε όλες τις επιλογές: Καλή πρακτική για την αποφυγή προβληµάτων κατά την διεξαγωγή των τηλεδιασκέψεων είναι η χρήση του "Audio Tuning Wizard" σε φάση προετοιµασίας για την τηλεδιάσκεψη. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιµη στο µενού "Tools" του NM: Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

36 Εικ.40 Εκκίνηση Audio Tuning Wizard και επιτρέπει στον χρήστη να επιβεβαιώσει µε απλό τρόπο την καλή λειτουργία των ηχείων (για να λαµβάνει τον ήχο των υπολοίπων). Πατήστε το κουµπί Test και βεβαιωθείτε ότι ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο δοκιµής από τα ηχεία σας: Εικ.41 Έλεγχος Έντασης Ηχείων και του µικροφώνου του (για να µπορεί να παίρνει και ο ίδιος τον λόγο). Βεβαιωθείτε ότι η µπάρα της έντασης του µικροφώνου παίζει καθώς µιλάτε µέσα στο µικρόφωνό σας: Εικ.42 Έλεγχος Έντασης Μικροφώνου Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

37 Αν κάποιο από τα δύο αυτά βήµατα δεν είναι επιτυχές, υπάρχει πρόβληµα µε τα ηχεία σας ή το µικρόφωνό σας, το οποίο είναι απαραίτητο να λύσετε πριν να επιχειρήσετε τη σύνδεση µε την τηλεδιάσκεψη. Τηλεδιάσκεψη Ειδικά για τη λειτουργία τηλεδιάσκεψης, ο εκπαιδευόµενος θα αποκτήσει τη δυνατότητα µέσα από τις ιστοσελίδες του υποσυστήµατος εφόσον το έχει ενεργοποιήσει ο εκπαιδευτής µε την επιλογή του κατά την είσοδό του στο υποσύστηµα «Κουβέντα». Η κλήση σύνδεσης στην τηλεδιάσκεψη γίνεται αυτόµατα µε την είσοδο του εκπαιδευόµενου στο υποσύστηµα «Κουβέντα», εφόσον έχει ρυθµιστεί σωστά την πρώτη φορά το NetMeeting για χρήση του gatekeeper, όπως περιγράφεται παραπάνω. Το κάθε µάθηµα της πλατφόρµας διαθέτει το δικό του "εικονικό δωµάτιο τηλεδιάσκεψης", στο οποίο βρίσκονται συνδεδεµένοι όλοι οι συµµετέχοντες. Καλή πρακτική είναι η διατήρηση κλειστού µικροφώνου (muting) µέχρι την ανάγκη επαφής µε τον εκπαιδευτή, ώστε θόρυβοι ή οµιλίες να µην µεταδίδονται άκαιρα στους υπόλοιπους συµµετέχοντες Λειτουργικότητα Μετάδοσης Βίντεο Ο εκπαιδευόµενος από την πλευρά του δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Αυτόµατα θα φορτώσει το ανάλογο πρόγραµµα αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού αναλόγως το βίντεο που επέλεξε ο εκπαιδευτής Λειτουργικότητα Παρουσίασης Στον εκπαιδευόµενο παρουσιάζεται ο σύνδεσµος που επέλεξε ο καθηγητής και στη συνέχεια πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που τους λέει ο καθηγητής ώστε να ακολουθεί τους συνδέσµους που πατάει Λειτουργικότητα Ανταλλαγής Μηνυµάτων Ο εκπαιδευόµενος έχει την δυνατότητα να ανταλλάσσει µηνύµατα µε όσους χρήστες είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα πληκτρολογώντας το µήνυµα σας και συνέχεια κάνοντας κλικ στο πλήκτρο '>>' Γραµµή Μάθησης Το υποσύστηµα «Γραµµή Μάθησης» (Learning Path) ενσωµατώνει στο eclass στοιχεία από την πρότυπη τεχνολογία Sharable Content Object Reference Model (SCORM), η οποία θεωρεί τα εργαλεία ενός µαθήµατος ως ανεξάρτητα αντικείµενα µάθησης (learning objects) και επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση τους στα πλαίσια άλλων ηλεκτρονικών µαθηµάτων. Το υποσύστηµα παρέχει τη δυνατότητα οι εκπαιδευόµενοι να ακολουθουν µια σειρά από βήµατα ως δραστηριότητες µάθησης. Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

38 Ο εκπαιδευτής προτείνει στους εκπαιδευόµενους τη µελέτη ορισµένων εγγράφων, τη διεξαγωγή ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, την αναδίφηση σε συγκεκριµένες αναφορές στο ιαδίκτυο (links), την ανάγνωση της περιγραφής του µαθήµατος ή την πλοήγηση σε ένα εισηγµένο αντικείµενο τύπου SCORM, ως µία συγκεκριµένη ακολουθία ενεργειών µάθησης στα πλαίσια ενός ηλεκτρονικού µαθήµατος. Ο εκπαιδευόµενος µέσω του υποσυστήµατος µπορεί να πλοηγηθεί στις διαθέσιµες γραµµές µάθησης και να ακολουθήσει τα βήµατα που έχει ορίσει ο εκπαιδευτής µε συγκεκριµένη σειρά. Στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται το υποσύστηµα παρακολουθεί την πρόοδο, το χρόνο και τη βαθµολογία του εκπαιδευόµενου στα διάφορα βήµατα της εκάστοτε γραµµής µάθησης. Η γραµµή µάθησης αποτελείται από ενότητες (τουλάχιστον µία). Οι ενότητες είναι ανεξάρτητα µαθησιακά αντικείµενα. Στην τρέχουσα πλατφόρµα eclass, τα αντικείµενα αυτά µπορούν να ανήκουν σε µία εκ των εξής πέντε κατηγοριών: Έγγραφα: Τα έγγραφα που είναι διαθέσιµα στο εργαλείο «Έγγραφα» της πλατφόρµας eclass. Μπορεί να είναι οτιδήποτε έχετε δηµιουργήσει εσείς αρκεί να είναι ανεβασµένο και προσβάσιµο µέσω του εργαλείου «Έγγραφα». Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης: Ασκήσεις που είναι διαθέσιµες στο εργαλείο «Ασκήσεις» της πλατφόρµας. Σύνδεσµοι: Σύνδεσµοι που είναι διαθέσιµοι µέσω του εργαλείου «Σύνδεσµοι» της πλατφόρµας. Περιγραφή Μαθήµατος:Η περιγραφή που είναι διαθέσιµη µέσω του εργαλείου «Περιγραφή Μαθήµατος» της πλατφόρµας. Περιεχόµενο τύπου SCORM: οι ενότητες αυτές είναι το αποτέλεσµα της εισαγωγής µαθησιακών πακέτων συµβατών µε το πρότυπο SCORM. Τα περιεχόµενά τους εξαρτώνται από το τί έχει τοποθετήσει µέσα τους ο δηµιουργός τους, δηλαδή έγγραφα, ασκήσεις, συνδέσµους, κείµενο και οτιδήποτε άλλο είναι προσπελάσιµο σύµφωνα µε το πρότυπο SCORM ώστε να µπορέσει η πλατφόρµα eclass να το χρησιµοποιήσει κατάλληλα. Για να ξεκινήσετε µια γραµµή µάθησης που έχει δηµιουργήσει ο εκπαιδευτής κάντε κλικ στον τίτλο της γραµµής µάθησης. Αρχικά η πρόοδος κάθε γραµµής µάθησης και η πρόοδος του µαθήµατος είναι είναι στο 0%. Όταν θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι γραµµές µάθησης του µαθήµατος η πρόοδος του µαθήµατος θα είναι στο 100%. Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

39 Εικ.43 Γραµµή Μάθησης Στη συνέχεια για να ολοκληρωθεί η γραµµή µάθησης πρέπει να επιλέξετε όλες τις ενότητες που έχει προσθέσει ο εκπαιδευόµενος για τη συγκεκριµένη γραµµή µάθησης. Αρχικά η πρόοδος της κάθε ενότητας γραµµής µάθησης είναι στο 0%. Εικ.44 Ενότητες Γραµµής Μάθησης Ξεκινώντας γραµµή µάθησης, επιλέγετε µια ενότητα, Υοπάρχουν χρήσιµες πληροφορίες και επιλογές: Επιλέγοντας τα βελάκια µπορείτε να προχωρήσετε στην επόµενη ενότητα της γραµµής µάθησης ή να επιστρέψετε στην προηγούµενη. Τα εικονίδια επιτρέπουν στον φοιτητή να εµφανίσει την ενότητα σε ολόκληρη την οθόνη ή να παραµείνει σε πλαίσια αντίστοιχα. Επιλέγοντας το εικονίδιο µπορεί ο εκπαιδευόµενος να επιστρέψει στη λίστα µε τις γραµµές µάθησης και να µην ολοκληρώσει τη γραµµή µάθησης τη συγκεκριµένη στιγµή. Όταν έχει ολοκληρωθεί µε επιτυχία η ενότητα υπάρχει στο τσεκ δίπλα στο όνοµα τηε ενότητας. Επίσης καθώς ολοκληρώνεται µια ενότητα της γραµµής µάθησης η πρόοδος φαίνεται στην αντίστοιχη µπάρα και όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενότητες οι µπάρα είναι στην ένδειξη 100%. Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου 1/40 Open eclass (ver.3.0) 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) για την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Καθηγητή. 1. Εισαγωγή. Σελίδα 1 από 27

Εγχειρίδιο Καθηγητή. 1. Εισαγωγή. Σελίδα 1 από 27 Εγχειρίδιο Καθηγητή 1. Εισαγωγή Η Πλατφόρµα e-class είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα δηµιουργίας και διαχείρισης µαθηµάτων, βασισµένο σε τεχνολογίες του Παγκόσµιου Ιστού (WWW). Επιτρέπει στο δάσκαλο (καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ [1] ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009 Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Frederick University E-Learning Platform

Frederick University E-Learning Platform Frederick University E-Learning Platform Το Frederick University E-Learning Platform είναι µια ηλεκτρονική υπηρεσία που µπορούν να χρησιµοποιούν οι φοιτητές µέσω διαδικτύου (Internet) για να έχουν πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εγκατάσταση λογαριασμού 3. Οδηγίες χρήσης 4. Ανάγνωση ελληνικών 1. Εισαγωγή Σ αυτό το εγχειρίδιο αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 21 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» Σύνδεσμος: http://opencourses.uoa.gr / Περιεχόμενα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής... 5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής... 6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Οδηγός για Ρυθμίσεις μικροφώνου και ηχείου WHITEBOARD Διαδραστικός πίνακας VIDEO & ΗΧΟΣ Ενεργοποίηση και ρύθμιση κάμερας, ηχείων, μικροφώνου Ζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Web 2 SMS Εφαρµογή τελικού χρήστη ( ιαδίκτυο) Οδηγός Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1. Έναρξη της εφαρµογής... 3 1.1. Πλαίσιο εισόδου / εξόδου και επιλογών... 4 1.2. Πλαίσιο εργασιών αποτελεσµάτων... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Σελίδα 1 / 8 Πίνακας περιεχομένων 1. Γενικά...3 2. Ρυθμίσεις για προχωρημένους...3 α.

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψάχνετε να βρείτε ένα µήνυµα από τα πολλά που έχετε, πώς θα το καταφέρετε αυτό εύκολα και γρήγορα; Θέλετε τα µηνύµατά σας να εµφανίζονται µε βάση την ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προϋποθέσεις

Τεχνικές προϋποθέσεις Τεχνικές προϋποθέσεις Υποστήριξη Windows Επεξεργαστής Intel Core Duo CPU.XX GHz ή AMD. ( GB of RAM προτεινόμενο) Ενεργά JavaScript και Cookies Active X, ενεργό για τον Microsoft Internet Explorer (προτεινόμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΔΑΠΥ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πίνακας Υποβολών & Υπολοίπων ανά Ασφαλιστικό Ταμείο Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εισαγωγή Η εφαρμογή των περιοδικών etwinning δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης: Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ε.Φ.Ε.Τ.

Εγχειρίδιο Χρήσης: Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ε.Φ.Ε.Τ. Εγχειρίδιο Χρήσης: Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ε.Φ.Ε.Τ. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.6 Σελίδα 2 από 10 Περιεχόμενα Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ε.Φ.Ε.Τ.... 4 1.1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2013-14 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2013-14 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 3ος όροφος πύργου παιδαγωγικής τηλέφωνο: 2310-991203 ώρες λειτουργίας: 9.00-19.00 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Λειτουργιών BBB

Διαχείριση Λειτουργιών BBB Διαχείριση Λειτουργιών BBB Στη συνέχεια θα βρείτε μια χαρτογράφηση και ανάλυση των λειτουργιών του λογισμικού τηλεκπαίδευσης, χρήσιμες για την διεξαγωγή του μαθήματος και τις σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3 Κύρια Εφαρμογή...4 2. Οδηγίες Χρήσης...5 Αρχική Σελίδα...

1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3 Κύρια Εφαρμογή...4 2. Οδηγίες Χρήσης...5 Αρχική Σελίδα... ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενηµέρωσης Ιατρών Ειδικού Σώµατος Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων Η/Υ Προπτυχιακών Φοιτητών και Βασικές Υπηρεσίες που Παρέχονται από την Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σάμου Υπηρεσία Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της επίσημης Moodle Mobile εφαρμογής

Αξιολόγηση της επίσημης Moodle Mobile εφαρμογής Αξιολόγηση της επίσημης Moodle Mobile εφαρμογής ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αυτή η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2014 Εισαγωγή Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Αν στέλνουμε email συχνά σε κάποιους, τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις τους κάθε φορά, τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Έτσι όταν θα θέλουμε να τους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail)

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail), είναι µια από τις περισσότερο δηµοφιλείς υπηρεσίες του ιαδικτύου (Internet). Μαζί µε την υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...1 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

http://web.thessaloniki.gr/webmail

http://web.thessaloniki.gr/webmail Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Webmail (Ver 1.0 21-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον Τάσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εφόσον έχετε κάνει δήλωση του SMART προϊόντος σας, θα σας ενηµερώσουµε για νέα χαρακτηριστικά και καινούριες ενηµερώσεις του

Διαβάστε περισσότερα