Θαρρενός Μπράτιτσης. Ηλ. Μηχανικός, Υπ. Διδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λ. Δημοκρατίας 1, Ρόδος,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θαρρενός Μπράτιτσης. Ηλ. Μηχανικός, Υπ. Διδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λ. Δημοκρατίας 1, Ρόδος, 85100 bratitsis@aegean."

Transcript

1 Μπράτιτσης Θ & Δημητρακοπούλου Α (2001) Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου: Παρόν και μέλλον Στο (Επιμ) Β Μακράκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυμνο 8-10 Ιουνίου 2001, Εκδόσεις Ατραπός Σελ 78- Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης από Aπόσταση μέσω διαδικτύου: Παρόν και μέλλον Θαρρενός Μπράτιτσης Ηλ Μηχανικός, Υπ Διδάκτορας ΤΕΠΑΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λ Δημοκρατίας 1, Ρόδος, Αγγελική Δημητρακοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια, Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής, ΤΕΠΑΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λ Δημοκρατίας 1, Ρόδος, Λέξεις-κλειδιά: Εκπαίδευση από απόσταση, διαδίκτυο, περιβάλλοντα δημιουργίας και διαχείρισης διδασκαλίας, μοντέλα εκπαίδευσης, πλατφόρμες Περίληψη: Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται έντονο ενδιαφέρον για δημιουργία συστημάτων εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου Στην παρούσα εργασία, αναφέρονται καταρχάς τα υπάρχοντα περιβάλλοντα που επιτρέπουν τη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και καταγράφεται η δομή τους και τα βασικά επιμέρους εργαλεία Στη συνέχεια, σχολιάζεται η συμβατότητα των περιβαλλόντων αυτών με το ολοκληρωμένο μοντέλο εκπαίδευσης από απόσταση, εντοπίζοντας τα σημεία στα οποία υστερούν Τέλος, καθορίζονται προδιαγραφές για τη νέα γενιά των περιβαλλόντων που επιτρέπουν εκπαίδευση από απόσταση και προτείνονται προσεγγίσεις υλοποίησης 1 Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνία και ειδικά η ανταγωνιστική δομή της οικονομικής αγοράς απαιτεί από τον άνθρωπο συνεχή εκπαίδευση, μετεκπαίδευση κι επιμόρφωση Σήμερα, πηγές πληροφόρησης και γνώσης υπάρχουν παντού, συχνά απομακρυσμένες από τον τελικό παραλήπτη χωρικά ή χρονικά Οι προσεγγίσεις εκπαίδευσης από απόσταση είναι αυτές που καθορίζουν τις αναγκαίες μεθόδους και τρόπους πρόσβασης του ανθρώπου σ αυτές τις πηγές [10] Υπάρχει μεγάλη ποικιλία εφαρμογών στη διάθεσή μας για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης από απόσταση Περιλαμβάνουν τεχνικές και εργαλεία που τα χρησιμοποιούμε καθημερινά, όπως η ταχυδρομική αποστολή βιβλίων ή κασετών βίντεο και ήχου, η μετάδοση 1

2 Μπράτιτσης Θ & Δημητρακοπούλου Α (2001) Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου: Παρόν και μέλλον Στο (Επιμ) Β Μακράκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυμνο 8-10 Ιουνίου 2001, Εκδόσεις Ατραπός Σελ 78- μαθημάτων μέσω τηλεόρασης και ραδιοφώνου [11] Η συνδρομή όμως του διαδικτύου (Ιnternet) και των τεχνολογιών της πληροφορίας (information technologies) λειτουργεί καταλυτικά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον τόσο για πλήρη συστήματα εκπαίδευσης από απόσταση όσο και για επιμέρους χρήση του διαδικτύου σε πρσόκαιρες εκπαιδευτικές και μαθησιακές δραστηριότητες στα πλαίσια συμβατικών εκπαιδευτικών συστημάτων τριτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Στην παρούσα εργασία, θα μας απασχολήσουν μόνο προσπάθειες που υλοποιούνται ολοκληρωτικά μέσω του διαδικτύου Εξετάζοντας μια σειρά από σχετικά λογισμικά, αναλύουμε τη δομή και τη λειτουργία τους Στη συνέχεια εξετάζουμε τη συμβατότητά τους με τα μοντέλα εκπαίδευσης από απόσταση πoυ προτείνει ο Mason, προσπαθώντας να εντοπίσουμε τα σημεία στα οποία υστερούν Τέλος, κάνουμε μια απόπειρα να προτείνουμε λύσεις για τα προβλήματα υλοποίησης που φαίνονται να υπάρχουν 2 Εργαλεία εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου: Έννοιες και όροι Η προσπάθεια των ερευνητών να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που φαίνεται να εμπεριέχει ο δυναμικός χαρακτήρας του διαδικτύου (Ιnternet) και ειδικότερα του παγκόσμιου ιστού (web) στην εκπαίδευση από απόσταση, οδήγησε στην ανάπτυξη πολυάριθμων προσεγγίσεων και αντίστοιχων εργαλείων Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε στη διάθεσή μας αρκετούς όρους, όπως αυτοί που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία: Εργαλεία Διαχείρισης Μαθημάτων ή Διδασκαλίας (Course Management tools ή Instructional Management Systems): Πρόκειται για εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και διαχείριση ενός μαθήματος κατά την εκπαίδευση από απόσταση (distance course) Περιλαμβάνουν εργαλεία και διαδικασίες παρακολούθησης της πορείας κάθε μαθητή (logging), της απόδοσής του, ηλεκτρονικά ημερολόγια και πολλά άλλα [1],[3] Εργαλεία Ανάπτυξης Μαθημάτων (Course development tools): Πρόκειται για εργαλεία που χρησιμοποιεί κανείς για να κατασκευάσει το διδακτικό υλικό Με αυτή την έννοια, τέτοιο εργαλείο είναι ένας web editor ή ένα πρόγραμμα multimedia παρουσιάσεων (πχ PowerPoint) [3] Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management Systems): Συστήματα αποθήκευσης, ταξινόμησης και αξιοποίησης της πληροφορίας και της γνώσης, με στόχο την εύκολη αξιοποίησή της Συνήθως πρόκειται για συστήματα που στηρίζονται σε βάσεις δεδομένων και χρησιμοποιούνται ευρέως ενδοεπιχειρησιακά [4] Εικονικά Μαθησιακά Περιβάλλοντα (Virtual Learning Environments): Πρόκειται για συστήματα λογισμικού, οργάνωσης και διαχείρισης εκπαίδευσης που συνδυάζουν τη λειτουργικότητα των υπολογιστικών μέσων επικοινωνίας (Computer Mediated 2

3 Μπράτιτσης Θ & Δημητρακοπούλου Α (2001) Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου: Παρόν και μέλλον Στο (Επιμ) Β Μακράκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυμνο 8-10 Ιουνίου 2001, Εκδόσεις Ατραπός Σελ 78- Communications), όπως , bulletin boards, newsgroups κά, υλοποιώντας διάφορες προσεγγίσεις δημιουργίας, παρουσίασης και παροχής του εκπαιδευτικού υλικού [2] Οι κατηγορίες εργαλείων που περιγράφονται με τους παραπάνω ορισμούς είναι σχεδόν ομοειδείς, αν και ορισμένα εργαλεία δίνουν έμφαση στη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασία, ενώ άλλα στη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού Αποτελούν όλα υποσύνολα της Εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου (Web Based Εducation or Training)) [4] Η διαφοροποίηση στην ονομασία οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην παιδαγωγική ή άλλη χρήση για την οποία προορίζονται από τον κατασκευαστή τους, αλλά και στην ομάδα χρηστών στην οποία απευθύνονται Ο τελευταίος όρος, που αναφέρεται στα εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα (VLE) είναι ίσως ο πιο γενικός Στην παρούσα εργασία, θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο Ενιαία Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου (ΕΠΕΔ) 3 Ενιαία Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου 31 Εξεταζόμενα λογισμικά Η ανάλυση που ακολουθεί αναφέρεται στη δομή ενός Ενιαίου Περιβάλλοντος (ΕΠΕΔ) για την εκπαίδευση μέσω διαδικτύου Για το σκοπό αυτό εξετάστηκαν αρκετά από τα πακέτα λογισμικού, που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά και έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση από απόσταση μέσω διαδικτύου, όπως είναι τα ακόλουθα: Ariadne (http://ariadneunilch/) LearnLinc (http://wwwlearnlinccom/) Blackboard CourseInfo (http://wwwblackboardcom/) Mentoware (http://wwwmentowarecom/) CENTRA (http://wwwcentracom/index_flashasp) Saba (http://wwwsabacom/) ECollege (http://wwwecollegecom/) Spectra (http://wwwallairecom/products/spectra/) CoSE (http://wwwstaffsacuk/cose/) Team Wave Workplace (http://wwwteamwavecom) CoMentor (http://comentorhudacuk/) TopClass (http://wwwwbtsystemscom/) FirstClass (http://softarccom/homepageshtml) Ucompass (http://wwwucompasscom) Intralearn (http://wwwintralearncom/) Virtual U (http://vleicssfuca/virtual_uhtml) Learning Landscapes (http://toomolbangoracuk/) Web Course in a Box (http://wwwmadduckcom/) Learning Space (http://wwwlotuscom/) WebCT (http://wwwwebctcom/) Από τα παραπάνω, το WebCT θεωρείται από τους περισσότερους το πληρέστερο και ένα από τα πιο εύχρηστα ΕΠΕΔ Ακολουθούν τα Web Course in a Box, Blackboard CourseInfo και Intralearn [12] Αυτά τα ΕΠΕΔ έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως από εκπαιδευτικά ιδρύματα και εταιρείες για την υλοποίηση από απόσταση διδασκαλιών Εξίσου πολυχρησιμοποιημένο είναι το παλαιότερο σε σχεδιασμό Learning Space, το οποίο αποτελεί ένα σταθερό και αξιόπιστο ΕΠΕΔ Τέλος πακέτα όπως το Learning Landscape, Virtual U και CoSE αποτελούν πιο σύγχρονες προσεγγίσεις που προσπαθούν να εισαγάγουν νέες τεχνικές σχεδίασης 3

4 Μπράτιτσης Θ & Δημητρακοπούλου Α (2001) Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου: Παρόν και μέλλον Στο (Επιμ) Β Μακράκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυμνο 8-10 Ιουνίου 2001, Εκδόσεις Ατραπός Σελ ΕΠΕΔ: Δομή και Συνιστώσες Ένα ΕΠΕΔ αποτελείται από πολλά επιμέρους τμήματα, όπως φαίνεται στο ακόλουθο πρότυπο σχεδιάγραμμα Πίνακες Ανακοινώσεων Notice/Bulletin Boards Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Επιμέρους Συνιστώσες Οργανόγραμμα Μαθήματος Course Outline Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Λίστα τάξης και προσωπικές σελίδες μαθητών Class List & Student Homepages Υπηρεσία Σελιδοδείκτη Book marking Ημερολόγιο Calendar Αναγνώριση Χρηστών Authentication Βοήθεια πραγματικού χρόνου Online Help Μεταδεδομένα Metadata Εργασίες Assignments Αξιολόγηση Βαθμολόγιο Assessments Grade Book Μοντέλο πλοήγησης Navigation Model Γλωσσάριο Glossary Διασκέψεις Conferences Εργαλεία Σύγχρονης Συνεργασίας Synchronous Collaboration Tools Περιοχή Αποθήκευσης Αρχείων File Upload Area Εργαλεία Αναζήτησης Search Tools Καταγραφή Logging Ας παρουσιάσουμε συνοπτικά τα βασικά τμήματα και δυνατότητες που συναντώνται στα περισσότερα ΕΠΕΔ: Αναγνώριση χρήστη: Κατά την είσοδο ενός χρήστη στο σύστημα γίνεται πιστοποίηση της ταυτότητά του με χρήση μοναδικών κωδικών πρόσβασης, για λόγους ασφαλείας και οργάνωσης Οργανόγραμμα Μαθήματος: Πρόκειται για ένα γενικό πλάνο πρόγραμμα του μαθήματος (course), το οποίο περιλαμβάνει σημαντικά ορόσημα της διαδικασίας (πχ παραδόσεις μαθημάτων, εργασιών, εξετάσεις) Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτική βιβλιογραφία και συνοπτική παρουσίαση του μαθήματος Ημερολόγιο: Είναι άλλη μία χρήσιμη υπηρεσία, αφού όλοι οι συμμετέχοντες σ ένα πρόγραμμα μπορούν να δουν με μια ματιά τις σημαντικές ημερομηνίες του προγράμματος, σε διάφορες μορφές (στατικά, απλού κειμένου, γραφικά) Λίστα τάξης και προσωπικές σελίδες μαθητών: Συνηθίζεται οι χρήστες που συμμετέχουν να δημιουργούν σελίδες με προσωπικές τους πληροφορίες στο διαδίκτυο Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτή να έχει καλύτερη εικόνα της τάξης του, και στους μαθητές να γνωριστούν κατά κάποιο τρόπο μεταξύ τους Ακόμη σε πολλά συστήματα βλέπουμε να δημιουργείται λίστα με τα ονόματα και τα των συμμετεχόντων 4

5 Μπράτιτσης Θ & Δημητρακοπούλου Α (2001) Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου: Παρόν και μέλλον Στο (Επιμ) Β Μακράκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυμνο 8-10 Ιουνίου 2001, Εκδόσεις Ατραπός Σελ 78- Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Είναι ένα από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των ΕΠΕΔ Συνήθως ο κάθε συμμετέχων έχει το δικό του, προσωπικό γραμματοκιβώτιο Πίνακες Ανακοινώσεων: Είναι από τα πρώτα πράγματα που βλέπει ή τουλάχιστον πρέπει να βλέπει ο χρήστης ενός τέτοιου συστήματος μόλις αναγνωριστεί απ αυτό Διασκέψεις Εργαλεία Σύγχρονης Επικοινωνίας: Προσφέρονται διάφοροι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών Άλλοι είναι σύγχρονοι (chat, teleconference, audio conference, whiteboards) κι άλλοι ασύγχρονοι ( , threaded discussions) Μεταδεδομένα: Είναι πρόσθετες πληροφορίες που δίνονται για ένα αντικείμενο του συστήματος Συνήθως χρησιμοποιούνται για λόγους κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης Για παράδειγμα οι λέξεις κλειδιά (keywords) που δίνονται μαζί με ένα κείμενο ως στοιχεία μιας βάσης δεδομένων για λόγους κριτηριακής αναζήτησης είναι μεταδεδομένα Ορισμένες φορές δεν περιέχουν ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες, (πχ όταν δίνουν το όνομα του συγγραφέα ενός word αρχείου) Γενικά όμως τα μεταδεδομένα μπορεί να συνιστούν ένα ουσιαστικό και σημαντικό χαρακτηριστικό των ΕΠΕΔ, που επιτρέπει να υποστηριχτεί η μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία Αυτός είναι ο λόγος που κινούν το ενδιαφέρον των σχεδιαστών ΕΠΕΔ κατά το τελευταίο διάστημα Εργασίες: Τα περιβάλλοντα αυτά στις περισσότερες περιπτώσεις, δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να ετοιμάζει εύκολα εργασίες για τους εκπαιδευόμενους, ενώ του παρέχουν και μεθόδους συλλογής των αποτελεσμάτων Αξιολόγηση Βαθμολόγιο: Ορισμένα ΕΠΕΔ παρέχουν εργαλεία για την κατασκευή διαγωνισμάτων, ατομικών ή ομαδικών Παράλληλα μπορούν να διατηρήσουν αρχείο με τις επιδόσεις του κάθε μαθητή προς διευκόλυνση του εκπαιδευτή Περιοχή Αποθήκευσης Αρχείων: Είναι μια πολύ χρήσιμη δυνατότητα που προσφέρεται στους χρήστες, αφού με τον τρόπο αυτό δεν είναι μόνο αποδέκτες διαφόρων αρχείων, αλλά μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες, πόρους και προσωπικές εργασίες Εργαλεία Αναζήτησης: Στις περισσότερες περιπτώσεις προσφέρεται κάποιο είδος μηχανής αναζήτησης μέσα στο περιβάλλον εργασίας, που αναζητά διαθέσιμους πόρους (κείμενα, εικόνες, βίντεο, πίνακες, κλπ) σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο χρήστης Είναι ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να διευκολύνει την πλοήγηση μέσα στο διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό Υπηρεσία Σελιδοδείκτη: Άλλη μία εύχρηστη και σημαντική υπηρεσία είναι αυτή του σελιδοδείκτη Υλοποιείται και στους συνηθισμένους φυλλομετρητές (web browsers) με τη μορφή των αγαπημένων, όπου αποθηκεύονται σύνδεσμοι προς πόρους που θέλει ο καθένας μας να επισκέπτεται συχνά κι εύκολα Μοντέλο πλοήγησης: Στα περισσότερα περιβάλλοντα εργασίας υλοποιείται με μια αρχική οθόνη (home page) που περιέχει συνδέσμους προς βασικές υποσελίδες, ενώ παράλληλα υπάρχουν σύνδεσμοι επιστροφής στην αρχική σελίδα Σε άλλα περιβάλλοντα υλοποιείται με δέντρο πλοήγησης (στο πλάι, πάνω ή κάτω από τον κύριο χώρο παρουσίασης πληροφορίας) 5

6 Μπράτιτσης Θ & Δημητρακοπούλου Α (2001) Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου: Παρόν και μέλλον Στο (Επιμ) Β Μακράκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυμνο 8-10 Ιουνίου 2001, Εκδόσεις Ατραπός Σελ 78- Καταγραφή: Πολύ χρήσιμη, κυρίως για τον εκπαιδευτή, είναι η δυνατότητα καταγραφής διαφόρων ενεργειών, όπως: Στατιστικά επισκέψεων σε διάφορα τμήματα του παρεχόμενου υλικού Συμμετοχής των μαθητών στις διάφορες δραστηριότητες του μαθήματος Προγραμματισμένων διασκέψεων μεταξύ των συμμετεχόντων Γλωσσάριο: Σε πολλά προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση, είναι πολύ χρήσιμο να δημιουργούνται γλωσσάρια με εξειδικευμένους όρους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών, που μπορεί να λάβει τη μορφή δυναμικής αναζήτησης Βοήθεια πραγματικού χρόνου: Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική υπηρεσία και αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο ευχρηστίας ενός ΕΠΕΔ Υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες υλοποίησης της υπηρεσίας αυτής 33 Σχολιασμός Οι συνιστώσες που, στο προηγούμενο σχήμα φαίνονται να συνθέτουν τα ΕΠΕΔ δε συναντώνται βέβαια σε όλα τα εργαλεία που παρουσιάζονται στην προηγούμενη αυτής ενότητα (ενότητα 31), αλλά εντοπίστηκαν στα περισσότερα από αυτά Μας δίνουν λοιπόν μια γενική άποψη της εικόνας που θα περιμένει να δει ο χρήστης που έρχεται σ επαφή με ένα τέτοιο σύστημα Αν ανατρέξουμε στους πίνακες με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λογισμικών των εργαλείων αυτών, θα παρατηρήσουμε ότι πολλές από τις συνιστώσες υπάρχουν σε ποσοστό πολύ υψηλό (πάνω από 90%), όπως είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο χώρος αποθήκευσης αρχείων και οι ομάδες συζήτησης Άλλα είναι λιγότερο συνηθισμένα, όπως το ημερολόγιο και τα ατομικά τεστ, πλησιάζοντας το 50% Τέλος, υπηρεσίες όπως η τηλεδιάσκεψη πραγματικού χρόνου, ή τα μεταδεδομένα αναφορικά με τις αλληλεπιδράσεις τα συναντάμε σε μικρό αριθμό συστημάτων (κάτω από 20%) Βέβαια σ αυτό συντελεί και η τεχνολογία που υπάρχει σήμερα, τόσο από πλευράς υλικού (hardware), όσο και λόγω των δυνατοτήτων διασύνδεσης συστημάτων Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να τονισθεί είναι ότι τα ΕΠΕΔ που περιγράφονται από το παραπάνω μοντέλο στηρίζονται συνήθως σε μια client-server λογική λειτουργίας Υπάρχει δηλαδή ένας κεντρικός υπολογιστής (server) ο οποίος διαχειρίζεται όλη τη διαδικασία υλοποίησης του μαθήματος Αυτή περιλαμβάνει εγγραφή-αναγνώριση χρηστών, δημοσίευση διδακτικού υλικού (web publishing), κοινόχρηστη περιοχή αποθήκευσης αρχείων, αρχεία παρακολούθησης επιδόσεων και ενεργειών χρηστών, κλπ Από την πλευρά του καθηγητή απαιτείται η ενημέρωση του υλικού που φιλοξενείται στο κεντρικό εξυπηρετητή (server) και η κατάλληλη λειτουργία διαχείριση των υπηρεσιών που του προσφέρει Οι χρήστες χρειάζεται να έχουν ένα πρόγραμμα πελάτη (client), ώστε να αλληλεπιδρούν με το υλικό και τις υπηρεσίες που φιλοξενούνται στον εξυπηρετητή Συνήθως, το πρόγραμμα αυτό είναι ένας κοινός φυλλομετρητής σελίδων (web browser) και σπανιότερα κάποιο ειδικό πρόγραμμα Πολλές φορές απαιτείται η χρήση και συμπληρωματικών προγραμμάτων (πχ για ζωντανή τηλεδιάσκεψη) 6

7 Μπράτιτσης Θ & Δημητρακοπούλου Α (2001) Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου: Παρόν και μέλλον Στο (Επιμ) Β Μακράκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυμνο 8-10 Ιουνίου 2001, Εκδόσεις Ατραπός Σελ 78- Αυτή είναι και η επικρατούσα υλοποίηση σήμερα, με έντονες τάσεις αλλαγής όμως Για παράδειγμα, το περιβάλλον Learning Landscapes χρησιμοποιεί διαφορετική αρχιτεκτονική, υλοποιώντας ισότιμη λογική (peer to peer), όπου κάθε πρόγραμμα-πελάτη αποτελεί μια αυτόνομη (stand alone) Java εφαρμογή Πρόκειται για μια περισσότερο κατανεμημένη προσέγγιση, αφού όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι ισότιμοι χρήστες Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει η έννοια του καθηγητή που δημιουργεί και προσφέρει το διδακτικό υλικό στους μαθητές μέσω κάποιου κεντρικού υπολογιστή Ο κάθε χρήστης συνεισφέρει στη συγκέντρωση του υλικού και η ενημέρωση των υπολοίπων γίνεται με δυναμικό τρόπο Γενικότερα, η έρευνα στρέφεται προς περισσότερο δυναμικά εργαλεία διαχείρισης διδασκαλίας εξ αποστάσεως 4 Μοντέλα Εκπαίδευσης από Απόσταση Όπως είπαμε προηγουμένως, ένα ΕΠΕΔ αποτελείται από ένα σύνολο επιμέρους εφαρμογών που υλοποιούν τις αντίστοιχες υπηρεσίες (πχ εργαλεία σύγχρονης επικοινωνίας) Το πλήθος, το είδος και η ποιότητα των εφαρμογών αυτών ποικίλει από περιβάλλον σε περιβάλλον, ανάλογα με την πρόθεση χρήσης του και το προφίλ των χρηστών στο οποίο απευθύνεται Αυτή η ποικιλομορφία στη σύνθεση των ΕΠΕΔ οδηγεί αναπόφευκτα στην ύπαρξη αρκετών διαφορετικών ομαδοποιήσεων-ταξινομήσεων των ΕΠΕΔ σε κατηγορίες Έτσι θα συναντήσουμε κατηγοριοποιήσεις που στηρίζονται στη βασική μέθοδο επικοινωνίας των χρηστών και το βαθμό ενσωμάτωσης τεχνικών τηλεδιασκέψεων, διακρίνοντάς τα σε σύγχρονα ή ασύγχρονα Άλλες που στηρίζονται στην ευκολία παραγωγής και παρουσίασης υλικού ή την ευκολία χρήσης χωρίς την προϋπόθεση τεχνικών γνώσεων Άλλο κριτήριο μπορεί να είναι η διεπιφάνεια επικοινωνίας (interface) και η φιλικότητα στο χρήστη ή ο βαθμός παροχής βοήθειας στον αρχάριο χρήστη Αυτό που έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε είναι ο συσχετισμός των ΕΠΕΔ με τη μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης της διδακτικής διαδικασίας, για να δούμε αν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις Σύμφωνα με τον Mason (1998) [5] υπάρχουν τρία μοντέλα εκπαίδευσης από απόσταση: 1Μοντέλο περιεχομένου και υποστήριξης (Content & Support Model): Πρόκειται για το προγενέστερο από τα τρία μοντέλα και το πλέον διαδεδομένο Μοιάζει πάρα πολύ με αυτό της παραδοσιακής διδασκαλίας στην τάξη και στηρίζεται στον έντονο διαχωρισμό ανάμεσα στο διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος και στην υποστήριξη του μαθητή από τον εκπαιδευτή Το πρώτο υλοποιείται με τη μορφή ενός στατικού κορμού πληροφορίας που δεν επιδέχεται συχνές και μεγάλες μεταβολές, συνήθως σε έντυπη μορφή (που αποστέλλεται ταχυδρομικά ή δίνεται προσωπικά στους μαθητές) ή σε ηλεκτρονική μορφή υπερκειμένου (hypertext) Συνήθως αυτός ο κορμός ονομάζεται Course Package (σε έντυπη μορφή) ή Web Package (σε ηλεκτρονική μορφή) Παράλληλα, παρέχεται υποστήριξη από την πλευρά του εκπαιδευτή με κατά πρόσωπο συναντήσεις ή διασκέψεις (σύγχρονες και ασύγχρονες) Με 7

8 Μπράτιτσης Θ & Δημητρακοπούλου Α (2001) Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου: Παρόν και μέλλον Στο (Επιμ) Β Μακράκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυμνο 8-10 Ιουνίου 2001, Εκδόσεις Ατραπός Σελ 78- παρόμοιο τρόπο, υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των μαθητών Στις περιπτώσεις αυτές, συνήθως ένα μικρό ποσοστό (της τάξης του 20%) από το συνολικό χρόνο ενασχόλησης των μαθητών με το μάθημα αφιερώνεται σε δικτυακές (online) δραστηριότητες Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά χαμηλό και είναι παρόμοιο με το ποσοστό συνεργασίας μεταξύ των μαθητών 2 Μοντέλο περιτυλιγμένου περιεχομένου (Wrap around Model): Σ αυτό το μοντέλο το διδακτικό περιεχόμενο βρίσκεται μέσα σ ένα περιτύλιγμα δραστηριοτήτων Δεν υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σ αυτά τα δύο, αλλά συγχωνεύονται σε μεγάλο βαθμό Η παρουσίαση του διδακτικού υλικού δηλαδή δε γίνεται εξ αρχής, αλλά σταδιακά με προγραμματισμένο τρόπο Εμφανίζεται ένα μεγαλύτερο ποσοστό δικτυακών (online) δραστηριοτήτων, σε ποσοστό που φτάνει και το 50% Γι αυτό και κατά τον Mason (1998) αυτό το μοντέλο ονομάζεται και 50/50 μοντέλο Εδώ έχουμε περισσότερο μαθητοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας, με την έννοια ότι έγκειται περισσότερο στην ευχέρεια των μαθητών να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν το παρεχόμενο υλικό Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι πιο σύνθετος απ ότι στο προηγούμενο μοντέλο, αφού πολύ μικρότερο ποσοστό του διδακτικού υλικού είναι προκαθορισμένο, μιας και κατά κάποιο τρόπο κατασκευάζεται στην πορεία, μέσω συζήτησης και δραστηριοτήτων 3 Ολοκληρωμένο Μοντέλο (Integrated Model): Αυτό το μοντέλο είναι το ακριβώς αντίθετο από το πρώτο Το μάθημα αποτελείται από συνεργατικές δικτυακές (online) δραστηριότητες, ομαδικές εργασίες και παροχή διδακτικών πόρων Δηλαδή, το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος είναι δυναμικό και ρευστό, αφού καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και τις ομαδικές δραστηριότητες Οι πόροι συνεισφέρονται απ όλους (μαθητές και εκπαιδευτή) καθ όλη τη διάρκεια του μαθήματος Εδώ έχουμε έντονη παρουσία δικτυακών υπηρεσιών επικοινωνίας και συνεργασίας σύγχρονης και ασύγχρονης Αν ανατρέξουμε στα τεχνικά φυλλάδια των περισσοτέρων ΕΠΕΔ που υπάρχουν σήμερα, θα παρατηρήσουμε ότι είναι φτιαγμένα με γνώμονα το πρώτο μοντέλο διδασκαλίας Ορισμένα από αυτά ενσωματώνουν περισσότερες κι άλλα λιγότερες υπηρεσίες, αλλά η φιλοσοφία σχεδίασής τους παραμένει η ίδια Πρόκειται εξάλλου, για το μοντέλο στο οποίο φαίνεται να στηρίχθηκαν κατά την ίδρυσή τους τα γνωστά Ανοικτά Πανεπιστήμια που δεν χρησιμοποιούν ουσιαστικά το διαδίκτυο (πχ Open University, EAΠ), αλλά και σχεδόν όλες οι σειρές μαθημάτων από πανεπιστημιακά ιδρύματα που οδηγούν σε πτυχία ή μεταπτυχιακούς τίτλους Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μια στροφή στο δεύτερο μοντέλο που προτείνει ο Mason, το οποίο συντελείται κυρίως με διαφοροποίηση στο σχεδιασμό της διδασκαλίας, και την ανάπτυξη κατάλληλων δραστηριοτήτων που να περιβάλλουν την εκπαιδευτική διαδικασία Μέχρι στιγμής τα ΕΠΕΔ που υπάρχουν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μοντέλου αυτού, έστω και με συνεχείς αναβαθμίσεις τους, για να ενσωματώσουν πιο σύγχρονες δικτυακές υπηρεσίες και τεχνικές (πχ νέες μέθοδοι συμπίεσης και μετάδοσης βίντεο ή ήχου) 8

9 Μπράτιτσης Θ & Δημητρακοπούλου Α (2001) Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου: Παρόν και μέλλον Στο (Επιμ) Β Μακράκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυμνο 8-10 Ιουνίου 2001, Εκδόσεις Ατραπός Σελ 78- Αν αναλογιστούμε παράλληλα όμως τη γενικότερη αναθεώρηση που διαφαίνεται στον παιδαγωγικό χώρο τα τελευταία χρόνια θα παρατηρήσουμε μια τάση προς περισσότερο μαθητοκεντρικές, συνεργατικές και ανακαλυπτικές διδακτικές προσεγγίσεις Το ολοκληρωμένο μοντέλο που προτείνει ο Mason για την εκπαίδευση από απόσταση φαίνεται να υιοθετεί πλήρως τις προσεγγίσεις αυτές Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε αν τα υπάρχοντα ΕΠΕΔ μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις προδιαγραφές που θέτουν οι σύγχρονες μαθησιακές θεωρίες και διδακτικές τεχνικές, τόσο από την πλευρά της ποιοτικής επάρκειας των υφιστάμενων υπηρεσιών-συνιστωσών, όσο και από την πλευρά της ποσοτικής τους επάρκειας (αν χρειάζεται δηλαδή να υλοποιηθούν και νέες) 5 Αδυναμίες των σύγχρονων ΕΠΕΔ Υιοθετώντας το ολοκληρωμένο μοντέλο εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου, (το τρίτο μοντέλο με βάση την κατηγοριοποίηση του Mason) θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται και υλοποιούνται δύσκολα με τις υπάρχουσες σχεδιαστικές προσεγγίσεις ΕΠΕΔ: 1 Βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου αυτού είναι ο μεγάλος βαθμός συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων Αυτή μπορεί να είναι σύγχρονη ή ασύγχρονη Τα υπάρχοντα ΕΠΕΔ παρέχουν αρκετά καλές υπηρεσίες ασύγχρονης επικοινωνίας, όπως είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι πίνακες ανακοινώσεων, οι χώροι συζήτησης Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τέτοιες υπηρεσίες είναι εύκολο να υλοποιηθούν σε δικτυακά περιβάλλοντα, αφού συνήθως είναι στατικής μορφής Η έννοια της στατικότητας εδώ αναφέρεται στη μη μεταβολή της πληροφορίας (ηλεκτρονικό μήνυμα ή ανακοίνωση) με το χρόνο ή με την πραγματοποίηση κάποιου γεγονότος Για παράδειγμα μια ανακοίνωση θα μεταβληθεί όταν αντικατασταθεί από μια νέα που θα τη μεταβάλει, ενώ ένα ηλεκτρονικό μήνυμα μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός άλλου (απάντηση) αλλά δε μεταβάλλεται 11 Πρόβλημα δημιουργείται όταν πρέπει να έχουμε σύγχρονη επικοινωνία και συνεργασία Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ο χρήστης θα κληθεί να χρησιμοποιήσει επιπλέον λογισμικά συνεργασίας άλλων κατασκευαστών (third party) Άρα αναγκάζεται να μάθει τη λειτουργία ενός νέου εργαλείου, με ενδεχομένως διαφορετική φιλοσοφία και διεπιφάνεια εργασίας από τα υπόλοιπα Αυτό μεταφράζεται πολλές φορές σε μεγάλο ποσοστό χρόνου που σπαταλάται για δραστηριότητες δευτερεύουσες σε σχέση με την εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας 12 Ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες παρουσιάζει η δυναμική επικοινωνία Η δυναμικότητα αναφέρεται περισσότερο στο διδακτικό υλικό-περιεχόμενο Όπως είπαμε, αυτό καθορίζεται κατά την εξέλιξη του μαθήματος μέσα από συνεργασία, δραστηριότητες και συζήτηση Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ευελιξία στη διαχείριση και στην 9

10 Μπράτιτσης Θ & Δημητρακοπούλου Α (2001) Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου: Παρόν και μέλλον Στο (Επιμ) Β Μακράκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυμνο 8-10 Ιουνίου 2001, Εκδόσεις Ατραπός Σελ 78- πρόσβαση κατανεμημένων πόρων που αποτελούν ουσιαστικά το διδακτικό υλικό, ώστε να μπορούν όλοι οι χρήστες να έχουν αυτόματα, πολύ εύκολη πρόσβαση σε αυτό Στα υπάρχοντα ΕΠΕΔ η κοινή πρόσβαση υλοποιείται μέσω του κοινού χώρου αποθήκευσης αρχείων (συνήθως χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο ftp) σε συνδυασμό με τον πίνακα ανακοινώσεων Αν και αρκετά λειτουργικός ο συνδυασμός αυτός, υστερεί σημαντικά σε ευελιξία αλλά και ομοιομορφία με το υπόλοιπο περιβάλλον εργασίας Μπορεί το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων (ftp) να υλοποιείται από φυλλομετρητές (web browsers), αλλά χωρίς την παράλληλη ενεργοποίηση ειδικών λογισμικών τύπου πελάτη (client) δεν είναι ιδιαίτερα εύχρηστο Ο χρήστης πρέπει δηλαδή να μάθει τη λειτουργία του ftp πρωτοκόλλου, να αντιγράφει τα αρχεία που τον ενδιαφέρουν και κατόπιν να τα επεξεργάζεται Επίσης πρέπει να ελέγχει συνεχώς τον κοινόχρηστο χώρο αποθήκευσης για νέους πόρους, αφού δεν υπάρχει τρόπος αυτοματοποιημένης ειδοποίησής του για κάτι τέτοιο Σε περίπτωση δε που επιθυμεί να εργαστεί κάποιες φορές από άλλο υπολογιστή, αναγκάζεται να πραγματοποιήσει τη διαδικασία αυτή από την αρχή, αφού οι πόροι που τον ενδιαφέρουν πρέπει να αντιγραφούν και στο δεύτερο υπολογιστή Η ύπαρξη διαφορετικού είδους αρχείων απαιτεί και διαφορετικές εφαρμογές για την επεξεργασία τους, οι οποίες πολλές φορές έχουν διαφορετικά λειτουργικά χαρακτηριστικά (πχ Word, Acrobat Reader, Excel, PowerPoint, Images) Έτσι ο χρήστης που θέλει να έχει πρόσβαση σ αυτά πρέπει να είναι εξοικειωμένος με όλες τις απαραίτητες εφαρμογές Και στις δύο περιπτώσεις, βλέπουμε να εμφανίζεται ως μείζον πρόβλημα η έλλειψη κοινής διεπιφάνειας εργασίας, προκαλώντας προβλήματα ευχρηστίας στα υπάρχοντα ΕΠΕΔ Παράλληλα η απαίτηση δυναμικής επικοινωνίας και ανταλλαγής πόρων απαιτεί εντελώς νέα τεχνική προσέγγιση στον τρόπο διαχείρισης κοινόχρηστων πόρων, αφού η υπάρχουσα κρίνεται ανεπαρκής 2 Συνεχίζοντας την αναζήτηση αδυναμιών των σύγχρονων ΕΠΕΔ, θα εξετάσουμε την υλοποίηση του ημερολογίου Το ημερολόγιο είναι συνήθως μια στατική σελίδα (τύπου html), όπου φαίνονται με χρονική σειρά τα σημαντικά γεγονότα της εξέλιξης του μαθήματος Ορισμένες φορές μπορεί να συναντήσουμε και γραφικές απεικονίσεις, για παραστατικότερη απόδοση της πληροφορίας Σχεδόν πάντα όμως κάποιος πρέπει να αναλάβει να ενημερώσει το ημερολόγιο με τις νέες καταχωρήσεις Λείπει λοιπόν κι απ αυτή την υπηρεσία η δυναμικότητα και ο αυτοματισμός στη λειτουργία Δεδομένου μάλιστα του μεγάλου ποσοστού συνεργασίας που απαιτείται στο μοντέλο που μας απασχολεί, μια πιο δυναμική υλοποίηση είναι απαραίτητη, ώστε με αυτοματοποιημένες διαδικασίες να ρυθμίζονται οι συνεδριάσεις, η επικοινωνία και η συνεργασία των συμμετεχόντων 3 Το σύστημα παροχής βοήθειας φαίνεται να χρήζει επανεξέτασης Συνήθως υλοποιείται σαν ηλεκτρονικού τύπου εγχειρίδιο χρήσης με μορφή απλού κειμένου ή υπερκειμένου 10

11 Μπράτιτσης Θ & Δημητρακοπούλου Α (2001) Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου: Παρόν και μέλλον Στο (Επιμ) Β Μακράκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυμνο 8-10 Ιουνίου 2001, Εκδόσεις Ατραπός Σελ 78- (hypertext) Αυτή η μορφή βοήθειας είναι αρκετά στατική και ανεπαρκής, ειδικά για τους αρχάριους χρήστες οι οποίοι χρειάζεται πολλές φορές να ψάξουν αρκετή ώρα για να βρουν τη λύση στο πρόβλημά τους Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο βρίσκεται συνήθως σε άλλο σημείο (web σελίδα) του ΕΠΕΔ και αφήνεται στην κρίση και στην επιθυμία του χρήστη να καταφύγει σ αυτό Με λίγα λόγια ο χρήστης δεν έχει βοήθεια τη στιγμή και στο σημείο που τη χρειάζεται Έτσι σπαταλά πολύ χρόνο για να λύσει τις απορίες του, ενώ πολλές φορές αποφεύγει να συμμετάσχει σε δραστηριότητες γιατί δε γνωρίζει πώς πρέπει να ενεργήσει Για παράδειγμα, όταν δε γνωρίζει καλά και σωστά τη λειτουργία της συζήτησης πραγματικού χρόνο (chat) θα αποφύγει να τη χρησιμοποιήσει κατά την επικοινωνία με τους συμμαθητές ή τον καθηγητή του 4 Εξετάζοντας το μοντέλο πλοήγησης των ΕΠΕΔ θα δούμε ότι οι πλέον συνηθισμένοι τρόποι υλοποίησης είναι: Η αρχική σελίδα με βασικές επιλογές και συχνή εμφάνιση συνδέσμου προς τη σελίδα αυτή Μενού επιλογών σε δενδρική συνήθως μορφή Όσο καλές και να είναι αυτές οι υλοποιήσεις, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί ο χρήστης αναζητώντας πληροφορίες Μπορεί δηλαδή να ακολουθήσει αρκετούς συνδέσμους μέχρι να καταλάβει ότι δεν έχει βρει αυτό που θέλει, αντιμετωπίζοντας τότε δυσκολία να επιστρέψει στο σημείο απ όπου ξεκίνησε Παράλληλα πρέπει να συνηθίσει να δουλεύει με περισσότερα του ενός παράθυρα ανοικτά στην οθόνη του αν θέλει να χρησιμοποιήσει πολλές υπηρεσίες την ίδια στιγμή (πχ , Chat, Bulletin Board), κάτι που κάνουν συνήθως οι έμπειροι χρήστες 5 Τέλος, πολλά ΕΠΕΔ θέτουν περιορισμό στον αριθμό των μαθητών κάθε ενότητας (υποστηρίζοντας συχνά το πολύ μέχρι 25 μαθητές) Σε περιπτώσεις σχεδιασμού μαθημάτων στα πλαίσια πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για παράδειγμα, αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, αφού πολλές φορές το πλήθος των φοιτητών που παρακολουθούν ένα μάθημα είναι μεγαλύτερο Παράλληλα, όταν σχεδιαστεί μια διδακτική ενότητα, η οποία πρέπει να επαναληφθεί για άλλη ομάδα χρηστών, απαιτείται αρκετή δουλειά από τον εκπαιδευτή για να επαναχρησιμοποιήσει στην ουσία το υλικό που έχει ετοιμάσει Δεν είναι εύκολο δηλαδή μια διδακτική ενότητα που έχει σχεδιαστεί να επαναχρησιμοποιηθεί αυτούσια, χωρίς τροποποιήσεις 6 Προδιαγραφές για την επόμενη γενιά των ΕΠΕΔ Δημιουργείται λοιπόν ένα ερώτημα: Με ποιο τρόπο θα υλοποιηθούν αυτές οι υπηρεσίες, ώστε να μετατραπεί η δομή τους σε περισσότερο δυναμική, ευέλικτη, εύχρηστη, διαφανής από τεχνικής πλευράς για το χρήστη και αυτοματοποιημένη; Σίγουρα η απάντηση δε θα βρεθεί 11

12 Μπράτιτσης Θ & Δημητρακοπούλου Α (2001) Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου: Παρόν και μέλλον Στο (Επιμ) Β Μακράκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυμνο 8-10 Ιουνίου 2001, Εκδόσεις Ατραπός Σελ 78- όσο τα ΕΠΕΔ υλοποιούνται με χρήση της HTML γλώσσας, της οποίας οι δυνατότητες είναι περιορισμένες και ξεπερασμένες Πρέπει να αναζητηθούν άλλα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών ή ακόμα και νέες πλατφόρμες πάνω στις οποίες θα γίνει η ανάπτυξη Στηριζόμενοι στις διαπιστώσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο κεφάλαιο, ας δούμε κατ αντιστοιχία τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά: 1 Όπως είδαμε, στις μέχρι τώρα υλοποιήσεις η δυναμική και σύγχρονη επικοινωνία μεταξύ των χρηστών εγείρει σημαντικές δυσκολίες 11 Για τη σύγχρονη επικοινωνία πρέπει να γνωρίζουν τη λειτουργία πολλών παράλληλων εφαρμογών Πρέπει λοιπόν να υλοποιούνται αυτές οι υπηρεσίες μέσα από ένα κοινή, ενιαία διεπιφάνεια εργασίας (interface), χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα για τις πρόσθετες εφαρμογές και σε άμεση συνεργασία μεταξύ τους Το ιδανικό θα ήταν η διεπιφάνεια εργασίας να είναι κοινή με αυτό που βλέπει ο χρήστης όταν εργάζεται και με τις πιο απλές υπηρεσίες (πχ ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 12 Στο θέμα της πρόσβασης σε κοινόχρηστους πόρους απαιτείται εντελώς νέα προσέγγιση Χρειάζεται να γίνει πραγματικότητα η έννοια των κατανεμημένων κοινόχρηστων πόρων (distributed shared resources) Η σημασία της λέξης πόρος είναι πολύ ευρεία και περιλαμβάνει αρχεία κειμένου, ήχου, πολυμέσων, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ Πρέπει κάθε πόρος να είναι προσβάσιμος από κάθε χρήστη εύκολα, χωρίς να απαιτείται η χρήση διαφορετικών εφαρμογών (πχ ftp clients για ανάκτηση και άλλη εφαρμογή για επεξεργασία) και να είναι μοναδικά καθορισμένος και χαρακτηρισμένος (addressable) Τέλος, θα πρέπει να ενημερώνονται οι χρήστες για την προσθήκη νέων πόρων στο σύστημα με τρόπο πιο δυναμικό και αυτοματοποιημένο, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνουν συνεχώς για κάτι τέτοιο μόνοι τους 2 Το ημερολόγιο πρέπει να εξελιχθεί και να αποκτήσει περισσότερο δυναμικό χαρακτήρα, προσεγγίζοντας τη λειτουργικότητα της ατζέντας που χρησιμοποιούμε στις καθημερινές μας ασχολίες Αυτό θα επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν προσωπικές πληροφορίες μεταξύ τους δυναμικά, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες (η ανταλλαγή διευθύνσεων, τηλεφώνων και άλλων πληροφοριών μπορεί να γίνεται με απλή αποστολή μηνύματος μέσα από το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Επίσης οι αμοιβαίες προσκλήσεις για τηλεσυνάντηση με σκοπό τη συνεργασία στα πλαίσια του μαθήματος θα πρέπει να γίνονται περισσότερο αυτοματοποιημένες με χαρακτηριστικά ελέγχου ορθότητας (πχ πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες σε μια συνάντηση να είναι ελεύθεροι στην καθορισμένη χρονική στιγμή) 3 Η βοήθεια προς το χρήστη πρέπει να υλοποιείται με περισσότερο δυναμικές μεθόδους Για παράδειγμα μπορεί να γίνει με την ανάπτυξη νοημόνων βοηθών (intelligent agents) που παρακολουθούν τις ενέργειες του χρήστη, παρέχοντας βοήθεια όπου αυτή χρειαστεί Κάτι ανάλογο βλέπουμε να γίνεται σήμερα σε πολλές εφαρμογές (πχ Microsoft Word) με τη μορφή ενός προσώπου (animated persona) που μιλά και καθοδηγεί το χρήστη Με παρόμοια 12

13 Μπράτιτσης Θ & Δημητρακοπούλου Α (2001) Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου: Παρόν και μέλλον Στο (Επιμ) Β Μακράκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυμνο 8-10 Ιουνίου 2001, Εκδόσεις Ατραπός Σελ 78- μέθοδο (χρήση agents) μπορούν να αναπτυχθούν προφίλ χρηστών που διαβάζουν τις συνήθειές του και του παρέχουν φιλτραρισμένα αποτελέσματα αναζητήσεων, απορρίπτοντας τους πόρους που φαίνεται να μη χρειάζεται 4 Το κομμάτι της πλοήγησης στις υπηρεσίες ενός ΕΠΕΔ απαιτεί προσεκτική μελέτη Μια καλή προσέγγιση είναι αυτή που υλοποιείται για την ώρα στις δικτυακές πύλες (portals) και ουσιαστικά λείπει από τα ΕΠΕΔ, αυτή της προσωπικοποιημένης θέασης (personalized view) Ο χρήστης ουσιαστικά χτίζει την πρώτη σελίδα που βλέπει από το σύστημα, διαμορφώνοντάς τη στις δικές του ανάγκες Πολύ χρήσιμες ενδέχεται να είναι και προηγμένες τεχνικές όπως τα Digital Dashboards [7] Αυτά συνίστανται στο διαχωρισμό της οθόνης σε ζώνες, στις οποίες μπορεί ο χρήστης να τοποθετήσει αυτόνομα λειτουργικά κομμάτια σε μορφή παραθύρων (πχ ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερολόγιο, chat) Έτσι θα λυθεί η αδυναμία των ΕΠΕΔ στην πλοήγηση, αφού με μια ματιά σ ένα παράθυρο ο χρήστης θα έχει τις υπηρεσίες που θέλει, ταξινομημένες σ αυτό με τον τρόπο που θέλει 5 Τέλος, είναι απαραίτητο να αρθούν οι περιορισμοί στον αριθμό των χρηστών, ενώ η διαχείρισή τους (αναγνώριση authentication, κανόνες ασφαλείας, δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης) πρέπει να γίνεται αυτόματα και δυναμικά από το σύστημα, μειώνοντας την ευθύνη που έχει ο εκπαιδευτής 7 Προτάσεις υλοποίησης Πρόσφατα αναπτύχθηκε μια πλατφόρμα που φαίνεται ότι μπορεί να υποστηρίξει τα περισσότερα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ώστε να αναπτυχθεί ένα ΕΠΕΔ που να πληροί τις απαιτήσεις ενός ολοκληρωμένου μοντέλου εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου Αυτή αποτελείται από το συνδυασμό του λειτουργικού συστήματος Windows 2000 Advanced Server και του πακέτου Exchange Server 2000 Εισάγονται έννοιες και προσεγγίσεις όπως active directory και web storage που μπορούν να αποτελέσουν αρκετά δυνατά εργαλεία στα χέρια των προγραμματιστών, για τη δημιουργία εφαρμογών ΕΠΕΔ Χωρίς να αναφερθούμε σε τεχνικά θέματα που ξεφεύγουν από τις προθέσεις της παρούσας εργασίας θα εξηγήσουμε συνοπτικά τις δυνατότητες που προσφέρουν Το web storage [6] περιγράφει μια «ιδιότητα» του πακέτου Exchange Server 2000 που δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαρμογών στο διαδίκτυο Επιτρέπει, για παράδειγμα, την ενσωμάτωση ολοκληρωμένων βάσεων δεδομένων με υλικό για το μάθημα σε δικτυακό περιβάλλον εργασίας Αυτό συνεπάγεται καλύτερη διαχείριση διδακτικού υλικού, εισαγωγή στην έννοια της διαχείρισης γνώσεων (knowledge management), εξυπνότερη αναζήτηση και αρτιότερη παρουσίαση της διαθέσιμης πληροφορίας (με χρήση πολυκριτηριακών αναζητήσεων και αναφορών) Η υλοποίηση απαιτεί τη χρήση σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού με αντικειμενοστραφή φιλοσοφία Παράλληλα απαιτείται η χρήση γλωσσών παρουσίασης 13

14 Μπράτιτσης Θ & Δημητρακοπούλου Α (2001) Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου: Παρόν και μέλλον Στο (Επιμ) Β Μακράκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυμνο 8-10 Ιουνίου 2001, Εκδόσεις Ατραπός Σελ 78- δεδομένων στο διαδίκτυο περισσότερο εξελιγμένων από την HTML (XML, ASP, ActiveX Controls) Το active directory [8] αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης χρηστών, δικαιωμάτων, κανόνων ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος Windows 2000 με πολύ προηγμένα χαρακτηριστικά Σε συνδυασμό με το web storage κάνει πολύ εύκολη τη διαχείριση κατανεμημένων κοινόχρηστων πόρων (distributed shared resources), αφού το τελευταίο δίνει τη δυνατότητα χαρακτηρισμού κάθε πόρου με μια μοναδική διεύθυνση (URL), ενώ το active directory βοηθάει στην εφαρμογή κανόνων ασφαλείας, πρόσβασης και δικαιωμάτων επεξεργασίας σ αυτόν Με την κατασκευή εφαρμογών χρησιμοποιώντας μεθόδους αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και των προηγμένων τεχνικών που παρέχουν οι γλώσσες αυτού του είδους (πχ ADO και CDO programming interface) επιτρέπουν μεγάλο βαθμό διαχείρισης πόρων (οι οποίοι λογίζονται ως αντικείμενα-objects) και μεταδεδομένων (τα οποία αποδίδονται ως ιδιότητες των αντικειμένων) Τονίσθηκε προηγουμένως η αυξανόμενη χρησιμότητα και σημασία των μεταδεδομένων Στη συγκεκριμένη περίπτωση η χρησιμότητά τους είναι επαυξημένη μιας και δίνεται η δυνατότητα διαχείρισής τους και από τους απλούς χρήστες Παράλληλα, είναι απαραίτητο να αναφερθούμε σε ένα χαρακτηριστικό που λείπει ουσιαστικά από όλα τα ΕΠΕΔ που υπάρχουν σήμερα Η έννοια της προσωπικοποιημένης θέασης (Personalized View), που αναφέρθηκε παραπάνω, σε συνδυασμό με τη χρήση βάσεων δεδομένων (για παράδειγμα SQL Server) λαμβάνει μια εντελώς νέα διάσταση Οι βάσεις δεδομένων μπορούν να περιέχουν το διδακτικό υλικό (αυτό που προαναφέρθηκε ως web package) σε μικρές αυτόνομες ενότητες, επιτρέποντας στο χρήστη να έχει στη διάθεσή του μόνο την πληροφορία που πραγματικά χρειάζεται Θα μπορεί να κάνει αναζήτηση με βάση τα δικά του κριτήρια και ανάγκες, παίρνοντας μόνο το τμήμα του διδακτικού υλικού που χρειάζεται Είναι άλλωστε γνωστό ότι κανένας φοιτητής δε χρησιμοποιεί το 100% των πόρων που τίθενται στη διάθεσή του, είτε γιατί γνωρίζει ήδη ένα μέρος αυτών, είτε γιατί περιλαμβάνουν επαναλήψεις ίδιων θεμάτων με διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης Με παρόμοιο τρόπο (βάσεις δεδομένων) μπορούν να δημιουργούνται αυτοματοποιημένες ασκήσεις αξιολόγησης για μια πιο δυναμική εξέλιξη της διδασκαλίας Παρόμοια θα είναι δυνατό, ο μαθητής να επιλέγει το διδακτικό υλικό στη μορφή που προτιμά (πχ να διαλέξει ανάμεσα σε κείμενο ή σε βίντεο που περιγράφουν το ίδιο αντικείμενο) και με αυτόματες διαδικασίες αυτοαξιολόγησης (ατομικές ή συλλογικές) να εργάζεται και να μαθαίνει με την προσέγγιση και το ρυθμό που του ταιριάζει Οι παραπάνω ιδέες δυνατότητες παρέχονται από την πλατφόρμα Windows 2000 Exchange Server 2000 SQL Server 2000, σε συνδυασμό με σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού (Visual Basic, Visual InterDev, Delphi 5) Απαιτείται να μελετηθεί και να σχεδιαστεί ένα μοντέλο που να τις ενσωματώνει στα πλαίσια προγραμμάτων εκπαίδευσης από απόσταση, ώστε 14

15 Μπράτιτσης Θ & Δημητρακοπούλου Α (2001) Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου: Παρόν και μέλλον Στο (Επιμ) Β Μακράκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυμνο 8-10 Ιουνίου 2001, Εκδόσεις Ατραπός Σελ 78- να δοκιμαστεί η υλοποίηση διδασκαλιών σύμφωνα με το ολοκληρωμένο μοντέλο που προτείνει ο Mason και ο λεπτομερής συσχετισμός τους με σύγχρονες θεωρίες μάθησης 8 Επίλογος Τα υπάρχοντα Ενιαία Περιβάλλοντα μέσα από τα οποία είναι δυνατόν να οργανώσουμε και να διαχειριστούμε προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου, αν και είναι σήμερα σημαντικά σε αριθμό, εμπεριέχουν περιορισμούς που θέτουν εμπόδια στην εφαρμογή ενός κατάλληλου, ευέλικτου και δυναμικού εκπαιδευτικού μοντέλου Για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου μοντέλου εκπαίδευσης συμβατού με τις σύγχρονες θεωρήσεις μάθησης, απαιτούνται νέες προδιαγραφές, καθώς και νέες προσεγγίσεις υλοποίησης 9 Βιβλιογραφικές αναφορές 1 Center for Learning Technologies (2000) The Design, Development and Delivery of Internet Based Training and Education, Report, Mount Alison University 2 Britain, S & Liber, O (2000) A Framework for Pedagogical Evaluation of Virtual Learning Environments, University of Wales Bangor 3 Hazari, S (1998) Evaluation and Selection of Web Course Management Tools, Robert H Smith, School of Business, University of Maryland, College Park 4 Kilby, T (1999) Frequently Asked Questions, WBT Information Center 5 Mason, R (1998) Models of Online Courses Institute of Educational Technology, The Open University, 6 Microsoft Corporation (2000) Building Solutions in Microsoft Exchange 2000 with the Web Storage System 2019A, Microsoft Training and Certification, Microsoft Official Curriculum, 7 Microsoft Corporation (2000) Creating Web Parts for Digital Dashboards 2017A, Microsoft Training and Certification, Microsoft Official Curriculum 8 Microsoft Corporation (2000) Updating Support Skills from Microsoft Windows NT 40 to Microsoft Windows 2000, Microsoft Training and Certification, Microsoft Official Curriculum, 9 Osgoode, K (2000) Key Success Factors and Lessons Learned in Workplace Learning Technologies, Center for Learning Technologies, Mount Alison University 10 Sherry, L (19) Issues in Distance Learning International Journal of Educational Telecommunications, 1 (4), , 15

16 Μπράτιτσης Θ & Δημητρακοπούλου Α (2001) Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου: Παρόν και μέλλον Στο (Επιμ) Β Μακράκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυμνο 8-10 Ιουνίου 2001, Εκδόσεις Ατραπός Σελ Willis, B (2000) Distance Education at a Glance Engineering Outsearch, University of Idaho, 12 Ρετάλης Σ (2001) Ευχρηστία ολοκληρωμένων μαθησιακών περιβαλλόντων: συγκριτικά στοιχεία Ημερίδα Αξιολόγησης Ευχρηστίας Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Επιστημονικό Δίκτυο Ευχρηστίας Λογισμικού, 3 Μαρτίου 2001, Αθήνα 16

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κων/νος Φαρμάκης 2006-2007 e-learning Ορισμοί Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μαθημάτων - μέσω του Internet ήμέσωτωνεταιρικώνintranets

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Καθηγητή

Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Καθηγητή Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης Moodle για τον Καθηγητή Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 1.1 Περιβάλλον Moodle... 3 1.2 Εισαγωγή / εγγραφή στην πλατφόρμα... 3 2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης η-τάξη Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα µάθηµα Παρέχουν εργαλεία για τη διαχείριση: Μαθησιακών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Χρήση και Υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης ΚΣΕ 5 ο Δ.Σ. Γλυφάδας Άξονες συζήτησης Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ:

«Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ: «Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ: http://e-learning.sch.gr/» Κάργα Σουλτάνα Κατσάνα Αικατερίνη Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλεκπαίδευσης Η υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή

ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. Εισαγωγή...3 1.1 Περιβάλλον Moodle... 3 1.2 Εισαγωγή / Εγγραφή στην πλατφόρμα... 3 1.3 Είσοδος σε μάθημα...

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Λεωνίδας Φραγγίδης fragidis@teicm.gr Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τους ρόλους μίας Πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Διαχειριστής 2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Διοικητικής Επάρκειας και Ετοιμότητας Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Διοικητικής Επάρκειας και Ετοιμότητας Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρόγραμμα Πιστοποίησης Διοικητικής Επάρκειας και Ετοιμότητας Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παντελής Γεωργογιάννης Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε το WebCT Vista -1-

Γνωριµία µε το WebCT Vista -1- Γνωριµία µε το WebCT Vista -1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το WebCT είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης και συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού. Βασίζεται στην χρήση του διαδικτύου τόσο για την δηµιουργία όσο και για την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Κάργα Σουλτάνα MSc Πληροφορικός skarga@uom.gr Κατσάνα Αικατερίνη MSc Πληροφορικός akatsana@uom.gr «18 ο Συνάντηση Εκπαιδευτικών για θέματα Τ.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ INTRANET ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠ.Ε.Ν.Δ.Υ.ΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ INTRANET ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠ.Ε.Ν.Δ.Υ.ΣΗ Γκραγκόπουλος, Ι. & Οικονομίδης, A.A.: Ανάπτυξη Intranet για τον κατανεμημένο έλεγχο εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών του έργου ΕΠ.Ε.Ν.Δ.Υ.ΣΗ. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορική και Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Ι.Π. Τζιγκουνάκης, Ν.Γ. Καλογερόπουλος, Ε.Α. Παυλάτου, Α.Γ. Μπουντουβής, Ι.Α. Παλυβός

Διαβάστε περισσότερα

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Άλλες Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης εκτός του e-class Είναι ένα πακέτο λογισµικού για διεξαγωγή ηλεκτρονικών µαθηµάτων µέσω διαδικτύου, το οποίο προσφέρει ολοκληρωµένες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Έργο ΛΑΕΡΤΗΣ Λογισμικό Δικτύων Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 1 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για το Φοιτητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για το Φοιτητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για το Φοιτητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Περιβάλλον Moodle...3 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...3 1.3 Είσοδος σε μάθημα... 3 1.4 Βοήθεια...3

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Documentation 1/16 Περιγραφή Πλατφόρμας

Open eclass Documentation 1/16 Περιγραφή Πλατφόρμας Open eclass Documentation 1/16 Περιγραφή Πλατφόρμας Περιγραφή Πλατφόρμας Open eclass (ver.3.5) 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 3.4 Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων 3.5 Συστήματα διαχείρισης μάθησης (CMS, LMS, LCMS): γνωριμία και χρήση Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Δ ι α δ ι κ α σ ί α Τίτλος Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία Κώστας Τσιμπάνης Στοιχεία Συντάκτη Κέντρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Περιεχόμενα Περιεχόμενα Γενικά... 3 Απαραίτητο λογισμικό... 3 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 3 Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 5 Οργάνωση της περιοχής του μαθήματος... 8 Έξοδος από

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες 3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Ιστολόγια και κοινότητες Ιστολόγια (blogs) και εκπαιδευτικές κοινότητες Εισαγωγή Ορισμοί Στόχοι και Όροι χρήσης Στατιστικά Στοιχεία Ιστολόγια Ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών Κατερίνα Πραματάρη Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes. Αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System) κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β' τάξης Γενικού Λυκείου Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

Α) Υποσύστημα Διαχείρισης Δομής & Περιεχομένου (E-vaL SCMS)

Α) Υποσύστημα Διαχείρισης Δομής & Περιεχομένου (E-vaL SCMS) To E-val Pro αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό «εργαλείο» για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος. Συγκεκριμένα το E-val Pro δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ L.M.S. 1 Γενικά Απαραίτητο λογισμικό Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης...

Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ L.M.S. 1 Γενικά Απαραίτητο λογισμικό Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... Περιεχόμενα 1 Γενικά... 3 2 Απαραίτητο λογισμικό... 3 3 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 3 4 Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 5 5 Έξοδος από την πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 10 SQLearn

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης Κωνσταντίνος Τσιμπάνης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, Μάιος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο 2014-2015 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης. Εισαγωγή

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης. Εισαγωγή Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Εισαγωγή Εισαγωγή στο Μάθημα Εκπαίδευση Σχέση Εκπαιδευτή Εκπαιδευόμενου Παραδοσιακά πρέπει να βρίσκονται στον ιδιο χώρο και στον ιδιο τόπο Τηλεκπαίδευση - Δεν απαιτείται να βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης E-Agiografia, Η Media Suite έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (e-learning) με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση «H εξ αποστάσεως εκπαίδευση» Επιµέλεια: Φιλοθέη Κολίτση (ΠΕ2) ραστηριότητα στην Ενότητα 4 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π Εργασία του µαθητή Μελίδη Λουκά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα 2 Πρόλογος. 3 Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την από 11 Φεβρουαρίου 2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και λαμβάνοντας υπόψη το με Αρ. Πρωτ.: 2.34460/3.2339

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 1Τι είναι ο Παγκόσµιος Ιστός; Λόγω της µεγάλης απήχησης του Παγκόσµιου Ιστού πολλές φορές ταυτίζουµε τον Παγκόσµιο Ιστό µε το Διαδίκτυο. Στην πραγµατικότητα αυτή η αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας Ημερίδα Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας «1 η Σειρά Εκπαίδευσης» Αποθετήρια & Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (K.E. A1) Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση (K.E. B1) Ανάπτυξη εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ- Γενικές Πληροφορίες Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα