στοχασµός Εγχειρίδιο χρήσης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στοχασµός Εγχειρίδιο χρήσης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού"

Transcript

1 στοχασµός του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού Η πλατφόρµα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραµµάτων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΠΛΗΡΟ/0506, ) 2009) και «ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ» (ΠΕΝΕΚ/ΚΙΝΗΤ/0504, ) που χρηµατοδοτήθηκαν από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και στο πλαίσιο των προγραµµάτων CoReflect» (Science-in-Society program, , ) 2011) και «Reflective Inquiry» (Marie Curie IRG grant, 17515, ) 2007) που χρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2 ήλωση εµπιστευτικότητας Αυτό το αρχείο περιέχει πληροφόρηση η οποία είναι εµπιστευτική και ανήκει στην ιδιοκτησία της NQcontent. εν µπορεί µέρος του αρχείου ή ολόκληρο το αρχείο να δηµοσιοποιηθεί σε άλλους φορείς ή υπαλλήλους πέραν από αυτούς που χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε αυτή την πληροφόρηση. εν µπορεί να αντιγραφεί ή να χρησιµοποιηθεί από τον αποδέκτη για οποιοδήποτε σκοπό πέραν από την αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της NQcontent. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διανοµή, η αποθήκευση σε βάση δεδοµένων ή σύστηµα ανάκτησης ή η µεταβίβαση σε οποιαδήποτε µορφή ή µέσω οποιουδήποτε µέσου, χωρίς την αποκλειστική και γραπτή συγκατάθεση της NQcontent UK Ltd. εν αναλαµβάνεται καµιά ευθύνη για βλάβες που µπορεί να προκληθούν λόγω της χρήσης της παρούσας πληροφόρησης. Πνευµατικά ικαιώµατα Κάποιες τεχνολογίες που έχουν χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία της πλατφόρµας του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ανήκουν στην εταιρεία Cyberopsis Webdata Ltd, ως ακολούθως: NetQuest and NQcontent are trademarks of Cyberopsis Webdata Ltd. Copyright 2009 NetQuest (Cyberopsis Webdata Ltd.). All rights reserved. Ευαγγελίστριας 68, 3 ος όροφος, Τ.Κ , 1311, Λευκωσία, Κύπρος. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή άλλες λεπτοµέρειες που µπορεί να χρειάζεστε για τις τεχνολογίες αυτές, επικοινωνήστε µε: Σιµόνη Αγγελίδη Τηλ Τα πνευµατικά δικαιώµατα της διαµόρφωσης και του σχεδιασµού των υπολοίπων µερών της πλατφόρµας ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ανήκουν στην οµάδα δηµιουργίας του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ενώ το περιεχόµενο των περιβαλλόντων µάθησης ανήκουν στους δηµιουργούς τους. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή άλλες λεπτοµέρειες που µπορεί να χρειάζεστε για αυτό το πρόγραµµα, επικοινωνήστε µε: Συνεργάτες ρ. Ελένη Α. Κύζα Τα πιο κάτω άτοµα συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη αυτού του εγχειριδίου: Ελένη Α. Κύζα Γεωργία Μιχαήλ Ιόλη Νικολαΐδου Καρίµ Μπεσιάρα Άντρη Αλκιβιάδου NetQuest Ιστοσελίδα προγράµµατος Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Προτεινόµενος τρόπος αναφοράς στην πλατφόρµα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ Κύζα, Ε.Α. & Κωνσταντίνου, Κ.Π. (2007). ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: Μια διαδικτυακή πλατφόρµα για περιβάλλοντα αναστοχαστικής µάθησης µέσω διερώτησης [λογισµικό]. Κύπρος: Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες. Λευκωσία: Κύπρος. Σελίδα 2 of 124

3 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ACTIVEX ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ/ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ Σηµειωµατάριο Εργαλείο Συνοµιλίας (Chat tool) ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΙΕΡΕΎΝΗΣΗΣ Γλωσσάρι Εργαλείο Φωτογράφισης ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πώς ουλεύει ο Φάκελος Εργασίας των Μαθητών ηµιουργία Σελίδας ιαγραφή Σελίδας ή Φακέλου Μετονοµασία Σελίδας ή Φακέλου Εργαλεία Περιεχοµένου Φακέλου Εργασίας ιαθέσιµες εικόνες Εργαλειοθήκη Αποστολή Σελίδας για Σχόλια σε Συνεργαζόµενη Οµάδα Ιστορικό Σελίδας ΑΝΤΑΛΛΑΓΉ ΣΕΛΊ ΩΝ Πώς Λειτουργεί η Ανταλλαγή Σελίδων ες τα Σχόλια των Συµµαθητών σου ΣΥΖΗΤΗΣΗ Πρόσθεσε Νέο Θέµα Προσθέστε Σχόλιο στο Θέµα Παρουσιάστε όλα τα σχόλια ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΊΣΟ ΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Προσθήκη µαθητή Οµάδες Φιλτράρισµα πληροφοριών ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ηµιουργία καινούριου Περιβάλλοντος Μάθησης ηµιουργία διπλότυπου ενός υφιστάµενου περιβάλλοντος µάθησης Χρήση ενός υφιστάµενου Περιβάλλοντος ιερεύνησης Επεξεργασία Βοηθηµάτων σε Σελίδες του Περιβάλλοντος ιερεύνησης Το Εργαλείο Γραφικών Παραστάσεων του Περιβάλλοντος ιερεύνησης ΣΧΕ ΙΌΤΥΠΑ Εργαλείο Φωτογράφισης Αξιολόγηση της ουλειάς των Μαθητών ΖΕΎΓΗ ΜΑΘΗΤΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ Σελίδα 3 of 124

4 1 Εισαγωγή Η διαδικτυακή πλατφόρµα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ είναι αναπόσπαστο µέρος έρευνας του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου και του Πανεπιστηµίου Κύπρου που στοχεύει στην ανάπτυξη και έρευνα του ρόλου τεχνολογικών εργαλείων στη µάθηση και διδασκαλία της µάθησης στις φυσικές και περιβαλλοντικές επιστήµες. Η πλατφόρµα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αποτελείται από δύο διαδικτυακά συστήµατα: το περιβάλλον του µαθητή και το περιβάλλον του εκπαιδευτικού για σχεδιαστές µαθησιακών περιβαλλόντων: Μέσω του περιβάλλοντος των µαθητών, οι µαθητές µπορούν να έχουν πρόσβαση σε µαθησιακά περιβάλλοντα τύπου λύσης προβλήµατος, στα οποία µπορούν να µελετήσουν και να επιλέξουν στοιχεία για να τα χρησιµοποιήσουν ως τεκµήρια, ερµηνεύοντας και οργανώνοντάς τα. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν πρόσβαση στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού µπορούν να δηµιουργήσουν ένα ή περισσότερα µαθησιακά περιβάλλοντα ή να προσαρµόσουν ένα ή περισσότερα υφιστάµενα µαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία σχεδιάστηκαν από άλλους εκπαιδευτικούς, να προσαρµόσουν ή να δηµιουργήσουν καινούρια αναστοχαστικά σχεδιότυπα για το Φάκελο Εργασίας, να εµπλακούν σε συντρέχουσα αξιολόγησης και να συνεργαστούν µε άλλους εκπαιδευτικούς. 1.1 Οδηγίες για την εγκατάσταση ActiveX Ένα από τα βασικά εργαλεία του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ είναι το εργαλείο φωτογράφισης, το οποίο επιτρέπει στους µαθητές να φωτογραφίσουν δεδοµένα από τον υπολογιστή τους στη µορφή εικόνων που αποθηκεύονται αυτόµατα στο Φάκελο Εργασίας. Για να µπορεί να λειτουργήσει το εργαλείο φωτογράφισης, χρειάζεται να εγκατασταθεί ένα πρόγραµµα Active X. Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την εγκατάσταση του προγράµµατος. Σηµειώσεις: 1. Τα επόµενα βήµατα είναι απαραίτητα µόνο την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε την πλατφόρµα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ σε κάποιον υπολογιστή, εκτός και αν οι ρυθµίσεις (π.χ. στους υπολογιστές ενός σχολείου) είναι διαφορετικές. 2. Το πρόγραµµα Active X που πρέπει να εγκατασταθεί είναι συµβατό µόνο µε Microsoft Internet Explorer. Αν και µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το ΣΤΟΧΑΣΜΟ και µε Firefox, το εργαλείο φωτογράφισης δεν θα είναι διαθέσιµο. Για να εγκαταστήσετε το πρόγραµµα Active X: 1. Ανοίξτε Internet Explorer (εκδόσεις 6.0 ή 7.0). 2. Πληκτρολογήστε: Θα πρέπει να µεταφερθείτε στην ιστοσελίδα που φαίνεται στην επόµενη εικόνα. Σελίδα 4 of 124

5 3. Επιλέξτε Tools>Internet Options Η οικοσελίδα της ιστοσελίδας του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ (Internet Explorer) Internet Explorer Tools Επιλογή «Internet Options» Σελίδα 5 of 124

6 4. Στο παράθυρο που φαίνεται πιο κάτω, πατήστε στην επιλογή «Security». Επιλογή Security 5. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Internet» είναι επιλεγµένη ως ζώνη και µετά πατήστε στο κουµπί «Custom level». Ζώνη Custom Level Σελίδα 6 of 124

7 6. Στο παράθυρο που εµφανίζεται, προχωρήστε κάτω µέχρι να βρείτε την επιλογή «ActiveX controls and plug-ins». «ActiveX controls and plug-ins» 7. Αλλάξτε όλες τις επιλογές κάτω από την κατηγορία «ActiveX controls and plug-ins» ώστε από «Disable» να γίνουν «Enable». Σελίδα 7 of 124

8 8. Σε κάποιες περιπτώσεις η επιλογή «Enable» δεν είναι ασφαλής. Εναλλακτικά µπορείτε να επιλέξετε «Prompt». «Enable» Not Secure 9. Πατήστε το κουµπί OK και (εάν ερωτηθείτε) επιβεβαιώστε ότι θέλετε να κάνετε αυτές τις αλλαγές πατώντας στο κουµπί «Yes» στο καινούριο παράθυρο που εµφανίζεται. Επιβεβαίωση αλλαγών 10. Όταν θα συνδεθείτε στην πλατφόρµα θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε το εργαλείο φωτογράφισης. Η διαδικασία εγκατάστασης διαρκεί µόνο λίγα δευτερόλεπτα και σας επιτρέπει να χρησιµοποιείται το εργαλείο φωτογράφισης που βρίσκετε στο Περιβάλλον ιερεύνησης και στο Φάκελο Εργασίας. 11. Θα εµφανιστεί το πιο κάτω µήνυµα για να επιτρέψετε την εγκατάσταση προγραµµάτων όπως ActiveX να εγκατασταθούν. Πατήστε στο Yes. Σελίδα 8 of 124

9 ActiveX Installation Confirmation Η επόµενη εικόνα (Ενεργοποίηση εργαλείου φωτογράφισης) δείχνει το ενεργοποιηµένο εργαλείο φωτογράφισης (µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε πατώντας στο κουµπί «Φωτογράφιση» στα αριστερά.). Ενεργοποίηση εργαλείου φωτογράφισης Αν έχετε προβλήµατα ή ερωτήσεις, µπορείτε να στείλετε στο Σελίδα 9 of 124

10 2 Περιβάλλον Μαθητών Το µαθησιακό περιβάλλον του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ δίνει στους µαθητές πρόσβαση στο περιεχόµενο του περιβάλλοντος διερεύνησης και στα εργαλεία του κάθε περιβάλλοντος στην πλατφόρµα. Οι µαθητές µπορούν να εργάζονται ατοµικά ή σε οµάδες. Επειδή βλέπουµε πολλά πλεονεκτήµατα στο να έχουµε τους µαθητές να συνεργάζονται, οι λέξεις «µαθητές» και «οµάδες» θα χρησιµοποιούνται εναλλακτικά στο κείµενο αυτό. Εντούτοις, οι εκπαιδευτικοί µπορούν επίσης να δίνουν πρόσβαση και σε µαθητές σε ατοµική βάση. Σε αυτή την περίπτωση, όλες οι αναφορές σε οµάδες στο παρόν κείµενο απευθύνονται και στους µαθητές που δουλεύουν ατοµικά. Το µαθησιακό περιβάλλον αποτελείται από διάφορα εργαλεία, τα οποία σχεδιάστηκαν ώστε να βοηθούν τους µαθητές να εµπλακούν, να συνεργαστούν, να διατυπώσουν, να εξηγήσουν και να αναστοχαστούν σε σχέση µε τη διαδικασία λύσης προβλήµατος. Αυτά τα εργαλεία είναι τα εξής: Περιβάλλον ιερεύνησης Μέσω του «Περιβάλλοντος ιερεύνησης» οι µαθητές έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που πρέπει να µελετήσουν για να ανταποκριθούν στην αποστολή τους. Οι µαθητές µπορούν να µελετήσουν αυτά τα στοιχεία και να συλλέξουν αυτά που θεωρούν κατάλληλα. Οι υποσελίδες που δηµιουργούνται σε κάθε Περιβάλλον ιερεύνησης βοηθούν τους µαθητές να κατανοήσουν το πρόβληµα. Αυτές οι υποσελίδες περιέχουν πολυµεσικά δεδοµένα (κείµενο, εικόνες, βίντεο ή αρχεία ήχου) από διάφορες πηγές. Εργαλεία όπως το γλωσσάρι, αλλά και το εργαλείο αυτόµατης παραγωγής γραφικών παραστάσεων από κάποια βάση δεδοµένων, κάνουν το περιβάλλον πιο δυναµικό και µπορούν να στηρίξουν τη διερεύνηση των µαθητών. Φάκελος Εργασίας Οι µαθητές χρησιµοποιούν το «Φάκελο Εργασίας» για οργάνωση της δουλειάς τους σε σελίδες που δηµιουργούν βασισµένοι σε ειδικά σχεδιότυπα που έχουν προσχεδιαστεί από τον εκπαιδευτικό. Ανταλλαγή Σελίδων Μια οµάδα µπορεί να ανταλλάξει σελίδες µε µια άλλη οµάδα της ίδιας ή διαφορετικής τάξης, δεδοµένου ότι ο εκπαιδευτικός έχει δηµιουργήσει ζευγάρια οµάδων. Στο χώρο «Ανταλλαγή Σελίδων» η δεύτερη οµάδα έχει πρόσβαση στις κοινοποιηµένες σελίδες της πρώτης οµάδας ώστε να σχολιάσει και να παρέχει ανατροφοδότηση. Συζήτηση Ο χώρος «Συζήτηση» παρέχει στους µαθητές τη δυνατότητα να συζητούν θέµατα σχετικά µε τη διερεύνησή τους, να ζητούν βοήθεια ή πληροφορίες και να εµπλέκονται σε άλλα γενικά θέµατα συζήτησης. Μόλις το θέµα προς συζήτηση αναρτηθεί επιτυχώς από τον εκπαιδευτικό ή κάποιον άλλο µαθητή και άλλοι µαθητές µπορούν να συµµετέχουν στο διάλογο αποστέλλοντας ένα µήνυµα για το θέµα, σχολιάζοντας, προτείνοντας, υποβάλλοντας µια ερώτηση ή ζητώντας µια διευκρίνιση. Συνοµιλία Μια οµάδα µαθητών µπορεί να έχει σύγχρονη επικοινωνία µε το ζευγάρι της µέσω του εργαλείου συνοµιλίας. Σηµειωµατάριο Οι µαθητές µπορούν να παίρνουν σηµειώσεις υπό µορφή κειµένου στο σηµειωµατάριο. Μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στο ιστορικό των σηµειώσεών τους. Στη συνέχεια περιγράφονται ο τρόπος εισόδου στο σύστηµα και τα εργαλεία του µαθησιακού περιβάλλοντος. Σελίδα 10 of 124

11 Για να έχετε πρόσβαση στο εργαλείο µαθητών, πρέπει να πάτε στην οθόνη εισόδου µαθητών (στη σελίδα όπως φαίνεται στην επόµενη εικόνα, και να εισαγάγετε το όνοµα και τον κωδικό πρόσβασης της οµάδας σας. Είσοδος Με την επιτυχή είσοδο, οι µαθητές θα βλέπουν είτε το «Περιβάλλον ιερεύνησης» είτε το «Φάκελο Εργασίας» που ο εκπαιδευτικός έχει διαµορφώσει ανάλογα µε τις ανάγκες της συγκεκριµένης διερεύνησης. Οι χώροι «Ανταλλαγή Σελίδων», «Συζήτηση» και «Συνοµιλία» θα είναι διαθέσιµες µόνο εάν ο εκπαιδευτικός έχει ενεργοποιήσει τις επιλογές αυτές για το συγκεκριµένο περιβάλλον µάθησης. Οθόνη Υποδοχής Σελίδα 11 of 124

12 2.1 Επεξεργασία Προφίλ Αν το επιθυµούν, οι µαθητές µπορούν να αλλάξουν το προφίλ τους κάνοντας κλικ στο κουµπί «Προφίλ». Προφίλ Αποσύνδεση Προφίλ αλλαγές Οι µαθητές έχουν την επιλογή να αλλάξουν το όνοµά τους, το όνοµα πρόσβασης και τον κωδικό του λογαριασµού. Οι µαθητές µπορούν επίσης να αλλάζουν την εικόνα που θα εµφανίζεται δίπλα από το όνοµα του προφίλ τους. Σελίδα 12 of 124

13 2.2 Σηµειωµατάριο/Εργαλείο Συνοµιλίας Σηµειωµατάριο Οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιούν το σηµειωµατάριο, για να αποθηκεύουν σηµειώσεις µε µορφή κειµένου σε όλη τη διάρκεια της διερεύνησής τους. Κουµπί Σηµειωµατάριου Όταν επιλεχθεί το «Σηµειωµατάριο», εµφανίζεται ένα µικρό πορτοκαλί παράθυρο, όπως φαίνεται πιο στην εικόνα πιο κάτω. Αφού οι µαθητές πληκτρολογήσουν τις σηµειώσεις τους, µπορούν να πατήσουν το κουµπί «Αποθήκευση». Τα κείµενα που έχουν αποθηκεύσει οι µαθητές εµφανίζονται στο χώρο «Ιστορικό Μηνυµάτων» (βλ. εικόνα «Σηµειωµατάριο» πιο κάτω). Κάθε φορά που ένας µαθητής αποθηκεύει σηµειώσεις, ένα ιστορικό µηνυµάτων παράγεται αυτόµατα. Επίσης, προστίθεται µια ένδειξη για τη µέρα και ώρα που αποθηκεύτηκε η σηµείωση για µελλοντική αναφορά. Το ιστορικό µηνυµάτων µπορεί να είναι κρυµµένο ή να εµφανίζεται, ανάλογα µε το τι απαιτείται. Σηµειωµατάριο Σελίδα 13 of 124

14 2.2.2 Εργαλείο Συνοµιλίας (Chat tool) Οι µαθητές έχουν στη διάθεσή τους ένα εργαλείο συνοµιλίας, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για σύγχρονη επικοινωνία µε άλλους µαθητές. Οι µαθητές µπορούν να επικοινωνούν µόνο µε την οµάδα µε την οποία ο εκπαιδευτικός τους έχει κάνει ζευγάρι. Οι µαθητές στους διαλόγους τους µπορούν να χρησιµοποιούν εισαγωγικές προτάσεις που ο εκπαιδευτικός έχει ενσωµατώσει στο εργαλείο της συνοµιλίας για να υποστηρίξει τη συνοµιλία. Κουµπί Συνοµιλίας Παράθυρο Συνοµιλίας Όταν δύο µαθητές ή δύο οµάδες που είναι ζευγάρι είναι συνδεµένοι στην πλατφόρµα, καθένας τους µπορεί να στείλει ένα γραπτό µήνυµα µέσω του εργαλείου «Συνοµιλία» για να επικοινωνήσει µε το ζευγάρι του. Για παράδειγµα, αν η «οµάδα 2» έχει το παράθυρο «Συνοµιλία» κλειστό και η «οµάδα 1» της στείλει κείµενο µέσω του εργαλείου αυτού, ένα µήνυµα θα εµφανιστεί υποδεικνύοντας ότι υπάρχει µια «Νέα Συνοµιλία». Το µήνυµα εµφανίζεται δίπλα από τα στοιχεία του χρήστη (βλ. την εικόνα «Μήνυµα Ανακοίνωσης Νέας Συνοµιλίας»). Μήνυµα Ανακοίνωσης Νέας Συνοµιλίας Μόλις η «οµάδα 2» κάνει κλικ στο εικονίδιο «Νέα Συνοµιλία», το παράθυρο «Συνοµιλία» εµφανίζεται και µπορεί τώρα να δει το µήνυµα των συνεργατών της και να απαντήσει σε αυτό. Σελίδα 14 of 124

15 Συνοµιλία Στην απάντησή τους οι µαθητές µπορούν να δακτυλογραφούν το δικό τους προσωπικό κείµενο στο χώρο που δίνεται ή µπορούν να χρησιµοποιήσουν κείµενο από µια σειρά εισαγωγικών προτάσεων κάνοντας κλικ στο εικονίδιο (βλ. εικόνα «Παράδειγµα Εισαγωγικών Προτάσεων» πιο κάτω). Οι εισαγωγικές προτάσεις µπορούν να ενσωµατωθούν στο εργαλείο του «Συνοµιλία» από τον εκπαιδευτικό, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να καθοδηγήσουν την σύγχρονη επικοινωνία των µαθητών. Παραδείγµατα Εισαγωγικών Προτάσεων Αν η συνεργαζόµενη οµάδα δεν είναι συνδεµένη στο δίκτυο, όταν η πρώτη οµάδα της στέλνει µήνυµα συνοµιλίας, τότε θα πάρει µια ειδοποίηση από το σύστηµα ότι οι συνεργάτες της δεν είναι συνδεµένοι (βλ. εικόνα «Ειδοποίηση στην περίπτωση που η συνεργαζόµενη οµάδα δεν είναι συνδεδεµένη»). Μόλις συνδεθεί η συνεργαζόµενη οµάδα και ανοίξει το εργαλείο της «Συνοµιλίας» θα πάρει τα µηνύµατα που της στάλθηκαν ενώ ήταν αποσυνδεδεµένη. Σελίδα 15 of 124

16 Ειδοποίηση στην περίπτωση που η συνεργαζόµενη οµάδα δεν είναι συνδεδεµένη 2.3 Περιβάλλον ιερεύνησης Το Περιβάλλον ιερεύνησης είναι ο χώρος όπου ο εκπαιδευτικός/ σχεδιαστής τοποθετεί το περιεχόµενο που θα χρησιµοποιούν οι µαθητές για διερεύνηση. Είναι εξ ορισµού ενεργοποιηµένο, αλλά είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί, αν για παράδειγµα ο εκπαιδευτικός θεωρεί ότι οι µαθητές χρειάζεται να χρησιµοποιούν µόνο τη περιοχή του Φακέλου Εργασίας του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ. (Ακόµα και σε αυτή την περίπτωση, θα µπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόµενο να χρησιµοποιηθεί και το Περιβάλλον ιερεύνησης ώστε να παρέχει στους µαθητές βασικές πληροφορίες για τους στόχους τους.) εδοµένου ότι η εργασία πάνω στην οποία µια οµάδα µαθητών εργάζεται έχει επιλεχθεί να περιλαµβάνει το «Περιβάλλον ιερεύνησης», οι µαθητές θα µπορούν να περιηγούνται στις διάφορες σελίδες που έχουν δηµιουργηθεί και να συλλέγουν στοιχεία που χρειάζονται ώστε να διεκπεραιώσουν την αποστολή τους. Το «Βοήθηµα», στις σελίδες που είναι ενεργοποιηµένο από τον εκπαιδευτικό, επιτρέπει στους µαθητές να βλέπουν βοηθήµατα που εισήχθησαν από τον εκπαιδευτικό για τη συγκεκριµένη σελίδα, τα οποία στοχεύουν να βοηθήσουν τους µαθητές στη διερεύνησή τους. Είναι πιθανό να εισαχθούν περισσότερα από ένα βοηθήµατα σε κάθε σελίδα. Τα βοηθήµατα εµφανίζονται στο αναδυόµενο παράθυρο ένα κάθε φορά και οι µαθητές µπορούν να µετακινούνται µεταξύ των βοηθηµάτων χρησιµοποιώντας τα βέλη που βρίσκονται στο πάνω µέρος του εν λόγω παραθύρου. Σελίδα 16 of 124

17 Βοήθηµα Γλωσσάρι Το «Γλωσσάρι» παρέχεται αφενός για να επιτρέπει τον ορισµό σηµαντικών αλλά άγνωστων ή δύσκολων όρων του περιβάλλοντος διερεύνησης και αφετέρου για να ελαχιστοποιεί την ανάγκη για τον εκπαιδευτικό να εξηγεί κάθε λέξη σε όλους τους µαθητές, καθώς τις συναντούν σε διαφορετικούς χρόνους κατά τη διάρκεια της διερεύνησης τους. Το γλωσσάρι µπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε διερεύνηση και αναµένεται ότι οι ορισµοί θα είναι αρκετά απλοί και προσαρµοσµένοι στο επίπεδο των µαθητών. Όλοι οι όροι που υπάρχουν στο «Γλωσσάρι» που δηµιουργήθηκε από τον εκπαιδευτικό, θα εµφανίζονται στο «Περιβάλλον ιερεύνησης» µε πράσινες κυρτές λέξεις για να υποδεικνύεται ότι είναι ορισµοί που υπάρχουν στο γλωσσάρι. Οι µαθητές θα είναι σε θέση να βλέπουν την περιγραφή που εισήχθηκε για το συγκεκριµένο όρο µε την τοποθέτηση του κέρσορα πάνω στη λέξη, όπως φαίνεται στην επόµενη εικόνα. Σελίδα 17 of 124

18 2.3.2 Εργαλείο Φωτογράφισης Όρος στο Γλωσσάρι Το εργαλείο φωτογράφισης είναι το κύριο εργαλείο για τη συλλογή δεδοµένων υπό τη µορφή εικόνων. Το εργαλείο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κάθε χώρο του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αλλά και σε εφαρµογές εκτός της πλατφόρµας. Οι µαθητές, για παράδειγµα, µπορεί να χρειαστεί να χρησιµοποιήσουν το εργαλείο φωτογράφισης για να συλλέξουν τη δουλειά που έχουν κάνει σε άλλες εφαρµογές (π.χ. γραφήµατα στην Excel ή αποτελέσµατα δουλειάς σε προγράµµατα προσοµοιώσεων). Και οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές έχουν πρόσβαση στο εργαλείο φωτογράφισης, το οποίο τους επιτρέπει να παίρνουν φωτογραφίες από οποιοδήποτε τµήµα της οθόνης και να τις επικολλούν σε κάποιο κουτί εισαγωγής κειµένου ή/και σε κάποιο κουτί εισαγωγής εικόνας στο χώρο του Φακέλου Εργασίας στο ΣΤΟΧΑΣΜΟ. Για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί το εργαλείο φωτογράφισης σε έναν υπολογιστή, θα πρέπει να εγκατασταθεί το λογισµικό Active X, (βλ. «Οδηγίες για εγκατάσταση του active X» στην αρχή του εγχειριδίου). Με την εγκατάστασή του εµφανίζεται στην πάνω αριστερή πλευρά της οθόνης το κουµπί «Φωτογράφιση». Μόλις το κουµπί «Φωτογράφιση» έχει επιλεγεί, θα εµφανιστεί ένα καινούριο παράθυρο το οποίο µπορεί να αυξοµειωθεί ώστε να επιλεγεί η επιθυµητή περιοχή για φωτογράφιση. Για να ρυθµίσετε το µέγεθος και το σχήµα του παραθύρου, κάντε κλικ στο κουµπί που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνιά του παραθύρου και, αφήνοντας πατηµένο το δροµέα, σύρετε αναλόγως. Όταν το παράθυρο έχει ρυθµιστεί όπως θέλετε, η εικόνα µπορεί να αποθηκευτεί κάνοντας κλικ στο κουµπί (όπως φαίνεται στην εικόνα «Φωτογράφιση εδοµένων»). Κάντε κλικ στο κουµπί, που βρίσκεται στην πάνω δεξιά πλευρά του παραθύρου, για να κλείσετε το εργαλείο φωτογράφισης. (Σηµειώστε ότι το εργαλείο φωτογράφισης κλείνει αυτόµατα, όταν φωτογραφηθούν κάποια δεδοµένα). Σελίδα 18 of 124

19 Φωτογράφιση Φωτογράφιση εδοµένων Μετά τη φωτογράφιση της πλαισιωµένης περιοχής, η εικόνα εµφανίζεται κάτω από το χώρο «ιαθέσιµες Εικόνες» στην αριστερή στήλη του Φακέλου Εργασίας. Από εκεί µπορείτε να επιλέξετε τα δεδοµένα που θέλετε να εισαγάγετε σε κάποιο από τα κουτιά εισαγωγής κειµένου/εικόνας. Οι εικόνες µπορούν να διαγραφούν µε δύο τρόπους και αυτοί οι δύο τρόποι φαίνονται µε τα δύο κουµπιά, «ιαγραφή» και «ιαγραφή Όλων» ( ), που βρίσκονται κάτω από το χώρο «ιαθέσιµες Εικόνες». Με το κουµπί «ιαγραφή», µόνο οι επιλεγµένες εικόνες διαγράφονται, ενώ µε το κουµπί «ιαγραφή όλων» διαγράφονται όλες οι εικόνες (για αυτό χρειάζεται να είστε προσεκτικοί όταν χρησιµοποιείτε αυτή την επιλογή). Και τα δύο κουµπιά, όταν επιλεχθούν, απαιτούν επιβεβαίωση («ΟΚ» για να επιβεβαιώσετε και «Cancel» για να ακυρώσετε) µε την εµφάνιση παραθύρων όπως φαίνεται πιο κάτω στην εικόνα «ιαγραφή/ ιαγραφή Όλων των ιαθέσιµων Εικόνων του Φακέλου Εργασίας» ιαγραφή / ιαγραφή Όλων των ιαθέσιµων Εικόνων του Φακέλου Εργασίας Σελίδα 19 of 124

20 ιαθέσιµες Εικόνες 2.4 Φάκελος Εργασίας εδοµένου ότι το περιβάλλον έχει το «Φάκελο Εργασίας» ενεργοποιηµένο, ο «Φάκελος Εργασίας» αποτελεί το χώρο όπου οι µαθητές θα οργανώσουν την δουλειά τους, θα µεταφέρουν και θα ερµηνεύσουν δεδοµένα του Περιβάλλοντος ιερεύνησης. Φάκελος Εργασίας Σελίδα 20 of 124

21 2.4.1 Πώς ουλεύει ο Φάκελος Εργασίας των Μαθητών Οι µαθητές µπορούν να δηµιουργήσουν σελίδες στο Φάκελο Εργασίας τις οποίες µπορούν να οργανώσουν σε φακέλους (οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της διερεύνησης) οι οποίοι δηµιουργούνται και µετονοµάζονται από τους µαθητές. Για να δηµιουργηθεί µια σελίδα, απαιτείται από τους µαθητές να δώσουν όνοµα στη σελίδα. Οι µαθητές µπορούν να προσθέσουν κείµενα, εικόνες και σηµειώσεις σε κάθε σελίδα (η οποία µπορεί να σταλεί στη συνεργαζόµενη οµάδα µαθητών, εάν ο εκπαιδευτικός έχει δηµιουργήσει ζευγάρια οµάδων). Η επόµενη ενότητα περιγράφει πώς προστίθεται µία σελίδα και ένας φάκελος. Μια εργαλειοθήκη είναι διαθέσιµη για εισαγωγή καινούριου περιεχοµένου στις σελίδες που δηµιουργήθηκαν (βλ. ενότητα: «Εργαλειοθήκη»). Το εργαλείο φωτογράφισης επιτρέπει στους µαθητές να συλλέγουν στοιχεία (κείµενο ή εικόνες) και να τις µεταφέρουν σε σελίδες τους (βλ. προηγούµενη ενότητα: «Φάκελος Εργασίας») ηµιουργία Σελίδας Για να δηµιουργηθεί µια σελίδα στο Φάκελο Εργασίας, επιλέγεται το κουµπί, που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της σελίδας. Στην εικόνα «Φάκελος Εργασίας» που φαίνεται πιο κάτω, µπορείτε να δείτε πώς φαίνεται ο Φάκελος Εργασίας όταν δεν έχει δηµιουργηθεί ακόµα κάποια σελίδα. Φάκελος Εργασίας Σελίδα 21 of 124

22 Μόλις επιλεχθεί το κουµπί «Προσθήκη Σελίδας», εµφανίζονται περισσότερες επιλογές ώστε να επιτρέπεται στο µαθητή να διαλέξει ένα σχεδιότυπο από τη λίστα που εµφανίζεται και να δηµιουργήσει έτσι µια καινούρια σελίδα την οποία µπορεί να ονοµάσει, όπως φαίνεται στην εικόνα «Προσθήκη Σελίδας Φακέλου Εργασίας» που ακολουθεί. Ο αριθµός των σχεδιοτύπων που θα εµφανιστούν στη λίστα εξαρτάται από τα ποια σχεδιότυπα έχουν ενεργοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό. Αν κάποια σχεδιότυπα δεν είναι ενεργοποιηµένα, τότε οι µαθητές δεν µπορούν να τα δουν σε αυτή τη λίστα. Προσθήκης Σελίδας στο Φάκελο Εργασίας Όπως φαίνεται στην εικόνα «Φάκελος «Βάση» που βρίσκεται πιο κάτω, η καινούρια σελίδα που δηµιουργήθηκε ονοµάζεται «Σηµειώσεις» και είναι τοποθετηµένη κάτω από το φάκελο «Βάση». Φάκελος «Βάση» Είναι εφικτό να δηµιουργηθούν περισσότεροι φάκελοι (υπο-φάκελοι του φακέλου «Βάση»), χρησιµοποιώντας το κουµπί, και στη συνέχεια να δηµιουργηθεί η σελίδα κάτω από συγκεκριµένο φάκελο (βλ. εικόνα «Εισαγωγή Φακέλου» που ακολουθεί). Σελίδα 22 of 124

23 Εισαγωγή Φακέλου Για να προστεθεί µια σελίδα κάτω από το φάκελο «Αποτελέσµατα», απλά επιλέξετε το συγκεκριµένο φάκελο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί «Προσθήκη Σελίδας», συνεχίζοντας µε τα βήµατα για την προσθήκη µιας σελίδας, όπως αυτά παρουσιάστηκαν πιο πάνω. Σηµειώστε ότι υπάρχουσες σελίδες µπορούν να µετακινηθούν σε υπάρχοντες φακέλους, σύροντας και αφήνοντας τη σελίδα στον επιθυµητό φάκελο. Όταν υπάρχουν σελίδες ή/και φάκελοι, οι µαθητές µπορούν να µετονοµάσουν ή να διαγράψουν το φάκελο ή/και τη σελίδα. Αυτό µπορεί να γίνει µε δύο κουµπιά που βρίσκονται στο κάτω µέρος της αριστερής στήλης (βλ. την εικόνα «Μετονοµασία/ ιαγραφή Φακέλου/ Σελίδας» και το κείµενο που ακολουθεί). Μετονοµασία/ ιαγραφή Φακέλου/ Σελίδας Σελίδα 23 of 124

24 2.4.3 ιαγραφή Σελίδας ή Φακέλου Για να διαγράψετε µια σελίδα ή ένα φάκελο, απλά επιλέξτε το όνοµα της σελίδας ή του φακέλου που εµφανίζεται στην αριστερή στήλη (κάτω από τη «Βάση») και µετά επιλέξτε το κουµπί που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της αριστερής στήλης. Όταν επιλεχθεί το κουµπί, εµφανίζεται ένα παράθυρο (βλ. πιο κάτω εικόνα «Επιβεβαίωση ιαγραφής Σελίδας») που σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε την επιλεγµένη σελίδα ή φάκελο. Πατήστε «ΟΚ» για να επιβεβαιώσετε ή «Cancel» για να ακυρώσετε. Επιβεβαίωση ιαγραφής Σελίδας Μετονοµασία Σελίδας ή Φακέλου Για να µετονοµάσετε µια σελίδα ή ένα φάκελο, απλά επιλέξτε το όνοµα της σελίδας ή του φακέλου στην αριστερή στήλη και µετά κάντε κλικ στο κουµπί που βρίσκεται στο κάτω µέρος της αριστερής στήλης. Θα εµφανιστεί τότε ένα παράθυρο που θα σας ζητά να εισαγάγετε το καινούριο όνοµα (βλ. πιο κάτω εικόνα «Μετονοµασία Σελίδας ή Φακέλου»). Μετονοµασίας Σελίδας ή Φακέλου Παρακαλώ σηµειώστε ότι ενδέχεται να µην επιτραπεί η εµφάνιση του πιο πάνω παραθύρου για λόγους ασφαλείας. εδοµένου ότι ξέρουµε ότι η σελίδα είναι ασφαλής, πιο κάτω περιγράφεται τι πρέπει να κάνετε για να επιτρέψετε την εµφάνιση του παραθύρου (βλ. πιο κάτω εικόνα «Εµφάνιση Παραθύρου για Μετονοµασία»). Σελίδα 24 of 124

25 Εµφάνιση Παραθύρου για Μετονοµασία Κάνοντας δεξί κλικ στη ράβδο που εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης, εµφανίζεται ένα καινούριο µενού από το οποίο µπορείτε να επιλέξτε «Temporarily Allow Scripted Windows» (Βλ. εικόνα «Εµφάνιση Παραθύρου για Μετονοµασία»). Πατώντας ξανά στο κουµπί «Μετονοµασία» θα µπορέσετε να δώσετε το καινούριο όνοµα στη σελίδα ή στο φάκελο σας. Πρόσθεση/Επεξεργασία Περιεχοµένου Σελίδας Όταν δηµιουργηθεί µια σελίδα (δηλαδή έχει επιλεχθεί σχεδιότυπο, έχει δοθεί όνοµα και έχει πατηθεί το κουµπί «Προσθήκη»), οι µαθητές θα µπορούν να προσθέσουν κείµενα και εικόνες (βλ. πιο κάτω εικόνα «Σελίδα στο Φάκελο Εργασίας»). Κάνοντας κλικ στο µικρό βέλος κάτω από την επικεφαλίδα του κάθε κουτιού για κείµενα εµφανίζεται µια εργαλειοθήκη µε επιλογές για επεξεργασία κειµένου (π.χ. για αλλαγή γραµµατοσειράς, αλλαγή µεγέθους και µορφοποίηση γραµµάτων, βλ. εικόνα «Τροποποίηση κειµένου σελίδων Φακέλου Εργασίας»). Σελίδα στο Φάκελο Εργασίας Σελίδα 25 of 124

26 Τροποποίηση κειµένου σελίδων Φακέλου Εργασίας Οι µαθητές µπορούν επίσης να αλλάζουν το χρώµα των επικεφαλίδων κάθε κουτιού για εισαγωγή κειµένου, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα αριστερά του κουτιού και επιλέγοντας το επιθυµητό χρώµα από µια λίστα (βλ. πιο κάτω εικόνα «Επιλογή Χρώµατος Επικεφαλίδων»). Επιλογή Χρώµατος Επικεφαλίδων Εργαλεία Περιεχοµένου Φακέλου Εργασίας ιαθέσιµες εικόνες Στο χώρο «ιαθέσιµες Εικόνες» παρουσιάζονται τα δεδοµένα του Περιβάλλοντος ιερεύνησης που φωτογραφήθηκαν από τους µαθητές. Οι µαθητές διαλέγουν εικόνες από αυτό το χώρο και τις τοποθετούν στο κατάλληλο πλαίσιο στη σελίδα τους (βλ. πιο κάτω εικόνα «ιαθέσιµες Εικόνες»). Ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι κάνοντας κλικ στην εικόνα σύροντάς τη στο ανάλογο πλαίσιο στη σελίδα. ιαθέσιµες Εικόνες Σελίδα 26 of 124

27 Εργαλειοθήκη Τα εικονίδια στο πάνω δεξί µέρος της σελίδας αντιπροσωπεύουν εργαλεία που οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν για να προσθέσουν περιεχόµενο στις σελίδες τους (βλ. εικόνα «Εργαλεία Φακέλου Εργασίας»). Εργαλεία Φακέλου Εργασίας Πατώντας στο εικονίδιο «Τοποθέτηση Κειµένου» ( ), δηµιουργείται ένα κουτί για εισαγωγή κειµένου. Αφήνοντας πατηµένο το δροµέα στην περιοχή του τίτλου (caption) του εν λόγω κουτιού και σύροντας το εκεί που θέλουν, οι µαθητές µπορούν να µετακινήσουν το κουτί εισαγωγής κειµένου οπουδήποτε µέσα στα όρια της σελίδας. Κάνοντας µια φορά κλικ στην περιοχή του τίτλου του κουτιού εισαγωγής κειµένου, οκτώ µικρές λαβές εµφανίζονται, οι οποίες περιβάλλουν την περιφέρεια του, και δίνουν την δυνατότητα στους µαθητές να ρυθµίσουν το µέγεθος του κουτιού, ανάλογα µε τις ανάγκες τους, µε το να σύρουν τις λαβές (βλ. εικόνα «Αλλαγή µεγέθους κουτιού για εισαγωγή κειµένων») Αλλαγή µεγέθους κουτιού για εισαγωγή κειµένων Οι µαθητές έχουν την ικανότητα να διαµορφώσουν το κείµενο αυτό, κάνοντας κλικ στο µικρό βέλος κάτω από τον τίτλο του κουτιού εισαγωγής κειµένου (βλ. πιο κάτω εικόνα «Μενού διαµόρφωσης κειµένων Φακέλου Εργασίας»). Μενού διαµόρφωσης κειµένων Φακέλου Εργασίας Σελίδα 27 of 124

28 Μόλις έχει γίνει κλικ σε αυτό, εµφανίζεται µια εργαλειοθήκη και επιλογές για διαµόρφωση του κειµένου είναι διαθέσιµες. Μερικές από τις διαθέσιµες λειτουργίες είναι η εισαγωγή emoticons, η αλλαγή χρώµατος και µεγέθους κειµένου, η αλλαγή γραµµατοσειράς, η εισαγωγή πίνακα και η εισαγωγή κουκίδων για διαµόρφωση κειµένων σε λίστες. ιαθέσιµα Emoticons Κάνοντας διπλό κλικ στο χώρο της επικεφαλίδας (caption), οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν το δικό τους τίτλο (βλ. πιο κάτω εικόνα «Αλλαγή Τίτλου (Caption) στα Κουτιά για Τοποθέτηση Κειµένων») Αλλαγή Τίτλου (Caption) στα Κουτιά για Τοποθέτηση Κειµένων Tο κουµπί, που εµφανίζεται στα αριστερά του τίτλου στο κουτί εισαγωγής κειµένου, χρησιµοποιείται για την επιλογή χρώµατος για το φόντο του τίτλου στο κουτί εισαγωγής κειµένου. Κάνοντας κλικ σε αυτό, µια λίστα µε διαθέσιµα χρώµατα εµφανίζεται στο µαθητή για να διαλέξει αυτό που προτιµά (βλ. ακόλουθη εικόνα «Παλέτα Φακέλου Εργασίας») Σελίδα 28 of 124

29 Παλέτα Φακέλου Εργασίας Το εικονίδιο «Τοποθέτηση Σηµείωσης» ( ) χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση σχολίων, ερωτήσεων, σηµειώσεων, παρατηρήσεων και κειµένων σε διαφορετικού σχήµατος κουτιά. Αυτός είναι ένας γρήγορος τρόπος για να τοποθετηθεί για παράδειγµα κάποιο σχόλιο ή η ερµηνεία των δεδοµένων µιας σελίδας. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στη πάνω δεξιά πλευρά της σελίδας, οι µαθητές µπορούν να διαλέξουν το είδος της σηµείωσης που θέλουν να τοποθετήσουν (βλ. πιο κάτω εικόνα «Είδη Σηµειώσεων»). Είδη Σηµειώσεων Οι πρώτοι τέσσερις τύποι έγχρωµων σηµειώσεων έχουν ένα συγκεκριµένο σκοπό. Για παράδειγµα, η ροζ σηµείωση είναι για την υποβολή κάποιας ερώτησης, η πράσινη για την υποβολή σχολίων και η γαλάζια για υποβολή παρατηρήσεων (βλ. πιο κάτω εικόνα «Τύποι Έγχρωµων Σηµειώσεων»). Σελίδα 29 of 124

30 Τύποι Έγχρωµων Σηµειώσεων Το εικονίδιο «Τοποθέτηση Βέλους» ( ) χρησιµοποιείται για την εισαγωγή βελών στο περιεχόµενο κάποιας σελίδας. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να παρέχει συνδέσεις µε διάφορα στοιχεία στο περιεχόµενο. Οι µαθητές απλά κάνουν κλικ στο εικονίδιο «Τοποθέτηση Βέλους» και µια συλλογή από διαθέσιµα βέλη εµφανίζεται (βλ. πιο κάτω εικόνα «Τοποθέτηση Βέλους»). Τοποθέτηση Βέλους Το εικονίδιο «Τοποθέτηση Εικόνας» ( ) χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ενός πλαισίου για την εισαγωγή κάποιας εικόνας από τους µαθητές. Μόνο οι εικόνες που έχουν φωτογραφηθεί µε το εργαλείο φωτογράφισης και έχουν αυτόµατα µεταφερθεί στο χώρο «ιαθέσιµες Εικόνες» µπορούν να µεταφερθούν σε αυτά τα πλαίσια. Για να µεταφερθούν χρειάζεται να επιλεχθεί η εικόνα και να συρθεί µέσα στο κουτί για εισαγωγή εικόνας (βλ. επόµενη εικόνα «Μεταφορά Εικόνας σε Σελίδα του Φακέλου Εργασίας»). Σελίδα 30 of 124

31 Μεταφορά Εικόνας σε Σελίδα του Φακέλου Εργασίας Το εικονίδιο «Τοποθέτηση Συνδέσεων» ( ) χρησιµοποιείται για την εισαγωγή συνδέσµων από µια σελίδα σε άλλες σελίδες του Φακέλου Εργασίας. Για να δηµιουργήσετε συνδέσµους µεταξύ σελίδων σας, πρέπει πρώτα να επιλέξετε το εικονίδιο «Τοποθέτηση κειµένου» και να τοποθετήσετε στη σελίδα σας το σχετικό κουτί στο χώρο που θέλετε. Στη συνέχεια κάντε κλικ στη σελίδα στην οποία θέλετε να δηµιουργήσετε σύνδεσµο και, αφήνοντας αριστερό κουµπί του ποντικιού πατηµένο, σύρετέ την στο κουτί που δηµιουργήθηκε και αφήστε την (Βλ. εικόνα «Πώς Τοποθετούνται Συνδέσεις σε Σελίδα του Φακέλου Εργασίας»). Κουτί για τοποθέτηση συνδέσµων Πώς Τοποθετούνται Συνδέσεις σε Σελίδα του Φακέλου Εργασίας Σελίδα 31 of 124

32 Μόλις το κουµπί του ποντικιού ελευθερωθεί, δηµιουργείται ένας σύνδεσµος προς τη σελίδα που επιλέξατε, όπως φαίνεται στην επόµενη εικόνα. Σελίδα µε Σύνδεσµο σε Άλλη Σελίδα του Φακέλου Εργασίας Σηµειώστε πώς, κάνοντας κλικ στο κουµπί της διαγραφής δίπλα από τον τίτλο της σελίδας, οι µαθητές µπορούν να αφαιρέσουν οποιαδήποτε σελίδα έχουν προσθέσει στο κουτί για «Τοποθέτηση Συνδέσεων». Όταν οι µαθητές έχουν τελειώσει µε την προσθήκη/διαµόρφωση του περιεχοµένου κάποιας σελίδας, µπορούν να αποθηκεύσουν την τρέχουσα δουλειά τους κάνοντας κλικ στο κουµπί, στο πάνω µέρος της σελίδας. Μπορούν επίσης να τυπώσουν τη σελίδα επιλέγοντας το κουµπί κουµπί «Αποθήκευση»., το οποίο είναι τοποθετηµένο ακριβώς δίπλα από το Οι µαθητές µπορούν, εκτός από το να διαµορφώσουν τις σελίδες τους και να αποθηκεύσουν τη δουλειά τους, να κοινοποιήσουν τις σελίδες τους σε µαθητές που ανήκουν στην οµάδα µε την οποία συνεργάζονται (εάν ο εκπαιδευτικός έχει φτιάξει ζευγάρια οµάδων µαθητών). Αυτό γίνεται ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας την επιλογή «Στείλε για Σχόλια», όπως εξηγείται στη συνέχεια Αποστολή Σελίδας για Σχόλια σε Συνεργαζόµενη Οµάδα Η αποστολή µιας σελίδας για σχόλια στη συνεργαζόµενη οµάδα µπορεί να γίνει επιλέγοντας το µικρό βέλος δίπλα από τον τίτλο της σελίδας στην αριστερή στήλη του Φακέλου Εργασίας. Τότε εµφανίζονται κάποιες νέες επιλογές, µια εκ των οποίων είναι η επιλογή «Στείλε για Σχόλια» (βλ. επόµενη εικόνα «Κοινοποίηση Σελίδας στη Συνεργαζόµενη Οµάδα»). Σελίδα 32 of 124

33 Κοινοποίηση Σελίδας στη Συνεργαζόµενη Οµάδα Το εικονίδιο στα αριστερά του ονόµατος της σελίδας υποδεικνύει αν η σελίδα έχει κοινοποιηθεί ή όχι. Στην περίπτωση που το εικονίδιο είναι πράσινο ( ) σηµαίνει ότι η σελίδα έχει αποσταλεί ενώ σε περίπτωση που είναι κόκκινο ( ) σηµαίνει ότι η σελίδα δεν είναι κοινοποιηµένη. Οι επιλογές στην περίπτωση που µια σελίδα είναι κοινοποιηµένη εµφανίζονται ως εξής: Όταν η σελίδα δεν έχει σταλεί για σχόλια, οι επιλογές που εµφανίζονται είναι: Ιστορικό Σελίδας Κάνοντας κλικ στο βέλος δίπλα από τον τίτλο της σελίδας, µία από τις τρεις επιλογές που εµφανίζονται είναι «ες το Ιστορικό της Σελίδας» (βλ. επόµενη εικόνα «Ιστορικό Σελίδας Φακέλου Εργασίας»). Ιστορικό Σελίδας Φακέλου Εργασίας Σελίδα 33 of 124

34 Όταν επιλέξετε «ες το Ιστορικό της Σελίδας», εµφανίζεται µια λίστα µε όλες τις προηγούµενες αποθηκευµένες εκδοχές της σελίδας. Οι µαθητές µπορούν να µεταφερθούν από την τρέχουσα εκδοχή της σελίδας σε κάποια προηγούµενη πατώντας στο κόκκινο βελάκι ( ) που βρίσκεται δίπλα από την ένδειξη ηµεροµηνίας και ώρας της σελίδας στην οποία θέλουν να επιστρέψουν (βλ. επόµενη εικόνα «Επιστροφή σε Προηγούµενη Εκδοχή της Σελίδας»). Επιστροφή σε Προηγούµενη Εκδοχή της Σελίδας Η σελίδα τότε ενηµερώνεται µε το περιεχόµενο το οποίο είχε αποθηκευτεί κατά τη διάρκεια της επιλεγµένης ηµεροµηνίας και ώρας. 2.5 Ανταλλαγή Σελίδων Οι οµάδες που συνεργάζονται µπορούν να βλέπουν τη σελίδα (ή τις σελίδες) που η άλλη οµάδα τους κοινοποίησε και να παρέχουν ανατροφοδότηση µε την επίσκεψή τους στην ενότητα «Ανταλλαγή Σελίδων». Αυτός ο χώρος είναι διαθέσιµος στο εργαλείο των µαθητών, µόνο αν οι µαθητές έχουν γίνει ζευγάρια από τον εκπαιδευτικό. Στο χώρο αυτό οι µαθητές θα είναι σε θέση να βλέπουν µια λίστα από όλες τις σελίδες τις οποίες η συνεργαζόµενη οµάδα τους έχει κοινοποιήσει. Κάνοντας κλικ σε κάποια σελίδα, οι µαθητές θα βλέπουν την πιο πρόσφατη εκδοχή της σελίδας και, επιπλέον, θα έχουν την δυνατότητα να προσθέτουν σχόλια Πώς Λειτουργεί η Ανταλλαγή Σελίδων Η οµάδα «µαθητής1» επιθυµεί να δηµιουργήσει µια σελίδα και να την µοιραστεί µε το ζευγάρι της (µαθητής2). Οι µαθητές της οµάδας µαθητής1 προσθέτουν το περιεχόµενο τους κάτω από την ενότητα «Φάκελος Εργασίας», πατούν το κουµπί «Αποθήκευση» και στη συνέχεια σιγουρεύονται ότι η σελίδα έχει σταλεί για σχόλια. Αυτό υποδεικνύεται από το µικρό πράσινο εικονίδιο, δίπλα από το όνοµα της σελίδας, όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα «Φάκελος Εργασίας Οµάδας µαθητής1». Σελίδα 34 of 124

35 Φάκελος Εργασίας Οµάδας µαθητής1 Οι µαθητές της οµάδας «µαθητής2» πρέπει τώρα να µεταφερθούν στην ενότητα «Ανταλλαγή Σελίδων» για να δουν οποιεσδήποτε σελίδες τους έχει κοινοποιήσει το ζευγάρι τους (µαθητής1). Κάνοντας κλικ στο χώρο αυτό εµφανίζονται τα ονόµατα των σελίδων. Στα αριστερά οι µαθητές µπορούν να δουν τις σελίδες που έχουν σταλεί για σχόλια. Κάνοντας κλικ στο όνοµα της σελίδας («Σηµειώσεις») η οµάδα «µαθητής2» µπορεί να δει τι τους έχει στείλει για σχόλια η οµάδα «µαθητής1» (βλ. επόµενη εικόνα «Χώρος Ανταλλαγής Σελίδων Οµάδας «µαθητής2»»). Σελίδα 35 of 124

36 Χώρος Ανταλλαγής Σελίδων Οµάδας «µαθητής2» Οι µαθητές της οµάδας «µαθητής2» έχουν στη διάθεσή τους µόνο ένα είδος σηµειώσεων που µπορούν να τοποθετήσουν στη σελίδα για να προσθέσουν τα σχόλιά τους. Η οµάδα «µαθητής2» δεν µπορεί να µετακινήσει, να διαγράψει ή να αλλάξει κάτι από τη σελίδα της οµάδας «µαθητής1» µε οποιοδήποτε τρόπο. (δες επόµενη εικόνα «Σχόλιο Από Οµάδα «Μαθητής2» σε Σελίδα της Οµάδας «Μαθητής1»») Σελίδα 36 of 124

37 Σχόλιο Από Οµάδα «Μαθητής2» σε Σελίδα της Οµάδας «Μαθητής1» Μόλις οι µαθητές της οµάδας «µαθητής2» έχουν προσθέσει τα σχόλιά τους και έχουν κάνει κλικ στο κουµπί «Αποθήκευση», οι µαθητές της οµάδας «µαθητής1» µπορούν να δουν τα σχόλια στο «Φάκελος Εργασίας» τους. Ένα νέο εικονίδιο ( ) εµφανίζεται στη δεξιά πλευρά της σελίδας («Σηµειώσεις») που είχε σταλεί για σχόλια, κάθε φορά που ένα καινούριο σχόλιο έχει σταλεί από το ζευγάρι τους («µαθητής2») (βλ. εικόνα «Ειδοποίηση για Εισαγωγή Σχολίων σε Σελίδα του Φακέλου Εργασίας» πιο κάτω). Σηµειώστε ότι απαιτείται ανανέωση της σελίδας ώστε να εµφανιστούν τα σχόλια της συνεργαζόµενης οµάδας. Ειδοποίηση για Εισαγωγή Σχολίων σε Σελίδα του Φακέλου Εργασίας Σελίδα 37 of 124

38 2.5.2 ες τα Σχόλια των Συµµαθητών σου Για να δουν οι µαθητές της οµάδας «µαθητής1» τα σχόλια της οµάδας «µαθητής2», πρέπει να κάνουν κλικ στο εικονίδιο που εµφανίζεται δίπλα από το όνοµα της σελίδας στο Φάκελο Εργασίας. Οι µαθητές της οµάδας «µαθητής1» µπορούν να έχουν πρόσβαση στα σχόλια και σε επόµενη φάση κάνοντας κλικ στο βελάκι δίπλα από το όνοµα της σελίδας και πατώντας στην επιλογή «ες τα σχόλια των συµµαθητών σου» (βλ. εικόνα «ες τα Σχόλια των Συµµαθητών σου» πιο κάτω). ες τα Σχόλια των Συµµαθητών σου Τότε παρουσιάζεται µια λίστα µε τις εκδοχές της σελίδας που αποθηκεύτηκαν από την οµάδα «µαθητής2». Κάνοντας κλικ στην επιλογή µε την επιθυµητή ένδειξη χρόνου, εµφανίζεται η σελίδα µε τα σχόλια που επισυνάφθηκαν από την οµάδα «µαθητής2» (βλ. επόµενη εικόνα «Εµφάνιση Σχολίων Συνεργαζόµενης Οµάδας»). Εµφάνιση Σχολίων Συνεργαζόµενης Οµάδας Σελίδα 38 of 124

39 Η οµάδα «µαθητής1» δεν µπορεί να επεξεργαστεί ή να διαγράψει οποιαδήποτε σχόλια στη σελίδα αυτή αλλά ούτε και να προσθέσει κάτι καινούριο. Αυτή η σελίδα δείχνει µόνο το περιεχόµενο της σελίδας που κοινοποιήθηκε στην άλλη οµάδα και τα σχόλια της συνεργαζόµενης οµάδας. 2.6 Συζήτηση Η «Συζήτηση» είναι διαθέσιµη για όλους τους µαθητές που είναι εγγεγραµµένοι στην ίδια διερεύνηση ή για όλους τους µαθητές που είναι εγγεγραµµένοι σε διερευνήσεις του ίδιου ή διαφορετικών εκπαιδευτικών που συνεργάζονται. Οι µαθητές µπορούν να κάνουν συζητήσεις και να µοιράζονται ιδέες (βλ. πιο κάτω εικόνα «Αρχική Σελίδα Συζήτησης»). Αρχική Σελίδα Συζήτησης Πρόσθεσε Νέο Θέµα Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν µια καινούρια συζήτηση (βλ. εικόνα «Προσθήκη Νέου Θέµατος-Βήµα 1» πιο κάτω). Προσθήκη Νέου Θέµατος-Βήµα 1 Μόλις γίνει κλικ στο κουµπί «Πρόσθεσε νέο θέµα», οι µαθητές οδηγούνται στην ακόλουθη οθόνη, όπου τους ζητείται να προσθέσουν «Τίτλο» και «Περιγραφή» του θέµατος προς συζήτηση (βλ. εικόνα «Προσθήκη Νέου Θέµατος-Βήµα 2» πιο κάτω). Πρόσθεσε Νέο Θέµα Σηµείωση: Οτιδήποτε συνοδεύεται µε ένα * αποτελεί πεδίο το οποίο πρέπει να συµπληρωθεί υποχρεωτικά για να µπορέσετε να προχωρήσετε παρακάτω. Η οθόνη «ηµοσιευµένη Συζήτηση», που φαίνεται στη συνέχεια, δείχνει πώς φαίνεται ένα καινούριο δηµοσιευµένο θέµα. Σελίδα 39 of 124

40 ηµοσιευµένη Συζήτηση Αν περισσότερα από ένα θέµατα έχουν δηµοσιευτεί, τότε κάποιος µπορεί να δει ένα συγκεκριµένο θέµα ανοίγοντας το, µε το να κάνει κλικ στο σύµβολο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τον τίτλο του θέµατος (βλ. εικόνα «Πολλαπλά Θέµατα» πιο κάτω) Προσθέστε Σχόλιο στο Θέµα Πολλαπλά Θέµατα Κάθε µέλος της συζήτησης έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στη συζήτηση µε την εισαγωγή ενός καινούριου θέµατος συζήτησης («Προσθέστε Σχόλιο στο Θέµα») (βλ. πιο κάτω εικόνα «Προσθήκη Σχολίου σε Υφιστάµενο Θέµα»), το οποίο µπορεί να σηµανθεί ως ερώτηση, σχόλιο, διευκρίνιση ή εισήγηση (βλ. πιο κάτω εικόνα «Κατηγοριοποίηση Νέων Σχολίων»). Προσθήκη Σχολίου σε Υφιστάµενο Θέµα Σελίδα 40 of 124

41 Κατηγοριοποίηση Νέων Σχολίων Αφού σταλεί ένα µήνυµα ως απάντηση στο θέµα, εµφανίζεται ο τίτλος της απάντησης και πατώντας πάνω του το κείµενο επεκτείνεται και µπορεί κάποιος να διαβάσει την απάντηση. Η ηµεροµηνία κατά την οποία η απάντηση έχει σταλεί µαζί µε το όνοµα του χρήστη που την έστειλε και την κατηγορία της απάντησης αναγράφονται επίσης στη λίστα (βλ. εικόνα «Εµφάνιση Απάντησης σε Θέµα»). Εµφάνιση Απάντησης σε Θέµα Παρουσιάστε όλα τα σχόλια Το κουµπί δείχνει όλες τις απαντήσεις στο συγκεκριµένο θέµα σε µία νέα σελίδα. Με αυτό τον τρόπο, οι µαθητές µπορούν να δουν το χρήστη που έστειλε τα µηνύµατα, την ηµεροµηνία και την κατηγορία της απάντησης µε ένα πιο οργανωµένο τρόπο (βλ. εικόνα «Παρουσιάστε όλα τα σχόλια»). Σελίδα 41 of 124

42 Παρουσιάστε όλα τα σχόλια 2.7 Εργαλείο αναζήτησης Οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν το εργαλείο αναζήτησης για να εντοπίσουν ιστοσελίδες οι οποίες περιέχουν συγκεκριµένες λέξεις ή φράσεις. Οι µαθητές θα πρέπει να γράψουν τη λέξη ή φράση την οποία ψάχνουν στο άδειο κουτί το οποίο βρίσκεται τοποθετηµένο στην πάνω γωνιά στα δεξιά του περιβάλλοντος µάθησης και ακολούθως να πατήσουν το κουµπί Αναζήτηση. Εργαλείο αναζήτησης στο Περιβάλλον ιερεύνησης Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης θα παρουσιαστούν αυτόµατα σε ειδική σελίδα του Περιβάλλοντος ιερεύνησης. Η προεπιλεγµένη εντολή για το σύστηµα είναι να παρουσιάζονται οι σελίδες στις οποίες περιλαµβάνονται όλες οι λέξεις κλειδιά τις οποίες οι µαθητές αναζητούν. Μετά την εµφάνιση των αποτελεσµάτων είναι δυνατή η αλλαγή της εντολής αναζήτησης ώστε να παρουσιαστούν οι σελίδες που περιέχουν τουλάχιστον µία από τις λέξεις κλειδιά. Σελίδα 42 of 124

43 Αποτελέσµατα αναζήτησης τα οποία περιέχουν όλες τις λέξεις κλειδιά Αποτελέσµατα αναζήτησης τα οποία περιέχουν τουλάχιστον µία λέξη κλειδί Τα αποτελέσµατα αναζήτησης αποτελούν συνδέσµους σε σελίδες οι οποίες περιέχουν όλες τις λέξεις κλειδιά / τουλάχιστον µία λέξη κλειδί (ανάλογα µε την επιλογή αναζήτησης των µαθητών). Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν το σύνδεσµο και να επισκεφτούν την αντίστοιχη σελίδα. Οι µαθητές µπορούν να επιστρέψουν στα αποτελέσµατα αναζήτησης πατώντας το κουµπί Αναζήτηση. Σελίδα 43 of 124

44 3 Περιβάλλον Εκπαιδευτικών Το περιβάλλον εκπαιδευτικών επιτρέπει στους σχεδιαστές να δηµιουργούν καινούρια µαθησιακά περιβάλλοντα, να διαχειρίζονται τις λειτουργίες και τα εργαλεία του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ και να έχουν πρόσβαση στη δουλειά των µαθητών τους. Ανάλογα µε την οικειότητα των εκπαιδευτικών µε το ΣΤΟΧΑΣΜΟ, το εργαλείο δηµιουργίας µπορεί να γίνει µία πύλη για εισαγωγή και χρήση υπαρχόντων µαθησιακών περιβαλλόντων (αρχάριοι χρήστες) ή για σχεδιασµό ενός εντελώς καινούριου περιβάλλοντος (προχωρηµένοι χρήστες). 3.1 Είσοδος Για να έχετε πρόσβαση στο εργαλείο για εκπαιδευτικούς, πηγαίνετε στην οθόνη εισόδου εκπαιδευτικών, στο (βλ. πιο κάτω εικόνα «Οθόνη Εισόδου») και εισαγάγετε το όνοµα και τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει δοθεί από τη διαχειρίστρια της πλατφόρµας. (Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν πρόσβαση στην πλατφόρµα ως εκπαιδευτικοί µπορούν να στείλουν ένα ηλεκτρονικό µήνυµα στη διαχειρίστρια στη διεύθυνση για να σας αποσταλεί ο δικό σας κωδικός πρόσβασης.) Οθόνη Εισόδου Με την επιτυχή είσοδο, θα εµφανιστεί µια οθόνη (ένα παράδειγµα της οποίας φαίνεται στην εικόνα «Οθόνη υποδοχής») που θα σας επιτρέπει: Να διαλέξετε το µαθησιακό περιβάλλον στο οποίο επιθυµείτε να δουλέψετε Να φτιάξετε ένα καινούριο µαθησιακό περιβάλλον ή να εισάγετε ένα υφιστάµενο Να διαχειριστείτε τις πληροφορίες που έχετε εισαγάγει στο σύστηµα για τους µαθητές σας (προσθήκη, διαγραφή ή επεξεργασία) Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να καθορίσουν τη γλώσσα στην οποία παρουσιάζεται το περιβάλλον των µαθητών. Στο παρόν στάδιο, ο ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ είναι διαθέσιµος στις ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά Αγγλικά Αραβικά Γερµανικά Εβραϊκά Ολλανδικά Σουηδικά Σε κάποιες σελίδες είναι διαθέσιµο βοηθητικό κείµενο το οποίο παρουσιάζεται στην αριστερή στήλη, ενώ είναι δυνατό να αλλαχθεί η γλώσσα παρουσίασης του περιβάλλοντος των εκπαιδευτικών από την επιλογή «Αλλαγή γλώσσας» στην πάνω δεξιά γωνία. Σελίδα 44 of 124

45 Οθόνη υποδοχής 3.2 ιαχείριση µαθητών Κάνοντας κλικ στο σύνδεσµο «Πατήστε εδώ για πρόσβαση στη διαχείριση των µαθητών» στο κάτω µέρος της οθόνης υποδοχής (βλ. πιο πάνω εικόνα «Οθόνη υποδοχής»), µεταφέρεστε στον τοµέα «ιαχείριση µαθητών». Ο τοµέας αυτός σας επιτρέπει να διαχειριστείτε (τροποποίηση, διαγραφή) τους µαθητές που έχετε εισαγάγει στο σύστηµα και να προσθέσετε τα στοιχεία καινούριων µαθητών. Ένα παράδειγµα της σελίδας «ιαχείριση µαθητών» φαίνεται πιο κάτω: ιαχείριση µαθητών Όταν διαχειρίζεστε τις εγγραφές µαθητών, έχετε τη δυνατότητα: Σελίδα 45 of 124

46 Να προσθέσετε τα στοιχεία ενός µαθητή επιλέγοντας το κουµπί προσθήκη στο κάτω µέρος του πίνακα. Να διαγράψτε τα στοιχεία µαθητών επιλέγοντας τα κουτάκια δίπλα από το όνοµα των µαθητών που επιθυµείτε να διαγράψετε και κάνοντας στη συνέχεια κλικ στο κουµπί «διαγραφή» στο κάτω µέρος του πίνακα. Να τροποποιήσετε τα στοιχεία κάποιου µαθητή κάνοντας κλικ στο κουµπί, δίπλα από το όνοµα του µαθητή Προσθήκη µαθητή Κάνοντας κλικ στο κουµπί στο κάτω µέρος της οθόνης που φαίνεται στην εικόνα «ιαχείριση µαθητών», οι εκπαιδευτικοί οδηγούνται σε µια σελίδα όπου τους ζητείται να εισάξουν τα στοιχεία ενός µαθητή όπως, όνοµα και επώνυµο, ηµεροµηνία γεννήσεως, φύλο, τάξη και σχολείο. Αν το επιθυµούν, µπορούν επίσης να εισάξουν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του µαθητή, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό (βλ. επόµενη εικόνα «Προσθήκη Μαθητή») Προσθήκη Μαθητή Όταν όλες οι πληροφορίες έχουν εισαχθεί, µπορείτε να πατήσετε στο κουµπί για να προστεθούν τα στοιχεία του/της µαθητή/τριας στη λίστα µαθητών σας. Κάνοντας κλικ στο κουµπί τα δεδοµένα που είχαν εισαχθεί θα διαγραφούν και ο χρήστης θα επιστρέψει στην προηγούµενη σελίδα Οµάδες Για να προσθέσετε τα στοιχεία µίας οµάδας, θα χρειαστεί να δηµιουργήσετε ένα όνοµα και ένα κωδικό πρόσβασης για κάθε οµάδα και, αν θέλετε, µπορείτε να επιλέξετε από τη λίστα τους µαθητές που ανήκουν στην οµάδα. Οι οµάδες θα ισχύουν µόνο για το παρόν περιβάλλον µάθησης. Για να το κάνετε αυτό χρειάζεται να επιλέξτε «Οµάδες» από τη λίστα της κατηγορίας «ιαχείριση Ενότητας» (βλ. πιο κάτω εικόνα «Επεξεργασία Στοιχείων Οµάδων»). Σελίδα 46 of 124

47 Επεξεργασία Στοιχείων Οµάδων Μόλις έχετε επιλέξει την κατηγορία «Οµάδες», θα οδηγηθείτε σε µια σελίδα όπου θα µπορείτε να δείτε τις υφιστάµενες οµάδες και θα µπορείτε να προσθέσετε καινούριες (βλ. πιο κάτω εικόνα «Εγγεγραµµένες Οµάδες Μαθητών σε Περιβάλλον Μάθησης»). Εγγεγραµµένες Οµάδες Μαθητών σε Περιβάλλον Μάθησης Η στήλη «Όνοµα» αποτελείται από τα ονόµατα των οµάδων, η στήλη «Είσοδος Μέλους» περιέχει το όνοµα πρόσβασης το οποίο χρησιµοποιούν όλοι οι µαθητές της συγκεκριµένης οµάδας, η στήλη «Μαθητές» δείχνει τον αριθµό των µαθητών που έχει η κάθε οµάδα µέχρι τώρα και η στήλη «Ενεργό» δείχνει κατά πόσο ο κωδικός κάθε οµάδας είναι ενεργοποιηµένος ή όχι. (Όπου το είναι κενό σηµαίνει ότι ο κωδικός είναι ανενεργός ενώ το κουτάκι υποδηλοί ότι ο κωδικός είναι ενεργός). Ενεργοποιώντας τον κωδικό µιας οµάδας, η οµάδα αποκτά τη δυνατότητα πρόσβασης στο περιβάλλον µάθησης στο οποίο έχει εγγραφεί, ενώ απενεργοποιώντας τον κωδικό µιας οµάδας, η οµάδα δεν έχει πλέον πρόσβαση στο περιβάλλον. Επιλέγοντας το εικονίδιο δίπλα από το όνοµα µιας οµάδας, µπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία αυτής της οµάδας. Όπως µπορείτε να δείτε στην εικόνα «Τροποποίηση Στοιχείων Σελίδα 47 of 124

48 Οµάδας» πιο κάτω, το όνοµα, η είσοδος µέλους, ο κωδικός πρόσβασης, η κατάσταση για το αν είναι ενεργή αλλά και το εικονίδιο που θα εµφανίζεται δίπλα από το όνοµα της οµάδας µπορούν να επιλεχθούν σε αυτή τη φάση. Αφού τροποποιήσετε ανάλογα τα στοιχεία, πατήστε το κουµπί για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές ή το κουµπί οποιεσδήποτε αλλαγές και να επιστρέψετε στην προηγούµενη σελίδα. για να ακυρώσετε Τροποποίηση Στοιχείων Οµάδας Το µικρό εικονίδιο που έχει την µορφή δύο ανθρώπων ( ) χρησιµοποιείται για τη διαχείριση των µαθητών που εντάσσονται σε µια οµάδα. Μόλις κάνετε κλικ σε αυτό, θα οδηγηθείτε στη σελίδα µε τη λίστα µαθητών της επιλεγµένης οµάδας. Μπορεί να µην υπάρχουν εγγραφές µαθητών στην οµάδα, όπως στην ακόλουθη εικόνα («Οµάδα Μαθητών). Οµάδα Μαθητών Η οµάδα «µαθητής1», η οποία φαίνεται στην πιο πάνω εικόνα δεν περιλαµβάνει εγγεγραµµένους µαθητές (No records found!!!). Κάνοντας κλικ στο «Προσθήκη» µπορείτε να διαλέξετε από µία λίστα υφιστάµενων µαθητών (βλ. την εικόνα «Προσθήκη Μαθητών σε Οµάδα»» πιο κάτω). Σελίδα 48 of 124

49 Προσθήκη Μαθητών σε Οµάδα Πατώντας στο κουτάκι στα αριστερά, επιλέγετε το/τη µαθητή/τρια που θα προστεθεί στη συγκεκριµένη οµάδα. Όπως φαίνεται στην εικόνα «Προσθήκη Μαθητών σε Οµάδα» πιο πάνω, οι µαθητές µε τα ονόµατα «όνοµα2» και «όνοµα4» έχουν επιλεχθεί και µόλις το κουµπί «Προσθήκη» πατηθεί, θα προστεθούν στην οµάδα «µαθητής1» (βλ. εικόνα «Μαθητές που Προστέθηκαν σε Οµάδα» πιο κάτω). Μαθητές που Προστέθηκαν σε Οµάδα Στην οθόνη που φαίνεται στην εικόνα «Μαθητές που Προστέθηκαν σε Οµάδα», µπορείτε να δείτε τους µαθητές της οµάδας που αναφέρεται στο πάνω αριστερά µέρος της σελίδας που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι η οµάδα «µαθητής1». Μπορείτε επίσης να διαλέξετε µαθητές που επιθυµείτε να διαγράψετε από την οµάδα, επιλέγοντας τα ανάλογα κουτάκια στα αριστερά και κάνοντας στη συνέχεια κλικ στο κουµπί «ιαγραφή». Σελίδα 49 of 124

50 3.2.3 Φιλτράρισµα πληροφοριών Οι επιλογές «Filters» και «Columns» που εµφανίζονται στο πάνω µέρος της σελίδας σας επιτρέπουν να διαλέξετε τις εγγραφές µαθητών και τις στήλες που θα εµφανίζονται στον πίνακα µαθητών. Η σελίδα «Filters» σας επιτρέπει να ψάξετε για συγκεκριµένους µαθητές χρησιµοποιώντας έναν αριθµό κριτηρίων. Τα φίλτρα χρησιµοποιούνται για να περιορίσουν τις εγγραφές µαθητών βάσει των κριτηρίων που εισάγετε. Για να ψάξετε για ένα συγκεκριµένο µαθητή, χρειάζεται πρώτα να διαλέξετε το κατάλληλο φίλτρο από το µενού κάτω από τη στήλη Filter µε τις επιλογές «equal to» και «like» και στη συνέχεια να δακτυλογραφήσετε τα κριτήρια εύρεσης µέσα στο κουτί στη στήλη Value. Για παράδειγµα, για να ψάξετε για όλες τις µαθήτριες που έχουν το όνοµα «Μαρία», τότε θα διαλέξετε την επιλογή «equal to» που εµφανίζεται στο µενού στη στήλη Filter, στη συνέχεια θα εισάξετε το όνοµα «Μαρία» στο κουτί εισαγωγής κειµένου Value και µετά θα κάνετε κλικ στο Search. Ο τύπος φίλτρου «like» δέχεται το σύµβολο του ποσοστού (%) για πολλαπλούς χαρακτήρες. Για παράδειγµα, η τιµή «M%» θα επιστρέψει όλους τους µαθητές των οποίων τα ονόµατα αρχίζουν από «Μ» ενώ η τιµή «%s» θα επιστρέψει όλους τους µαθητές των οποίων το όνοµα τελειώνει σε «s». Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια στήλη στην έρευνά σας όσες φορές επιθυµείτε, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο + και επιλέγοντας µία στήλη. Για παράδειγµα, όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα «Προσθήκη Φίλτρων», αφού κάνετε κλικ στο κουµπί + εµφανίζονται δύο στήλες και επιλέγοντας το «Last Name», εµφανίζεται ένα καινούριο φίλτρο. Προσθήκη Φίλτρων Μπορείτε επιπρόσθετα να χρησιµοποιήσετε παρενθέσεις για οµαδοποίηση συγκεκριµένων φίλτρων ή να χρησιµοποιήσετε τους συνδέσµους AND/OR και τον απαγορευτικό σύνδεσµο NOT. Στην επόµενη εικόνα (Φίλτρα AND OR NOT), φαίνονται τα φίλτρα που θα χρησιµοποιούσαµε για να βρούµε τους µαθητές µε το όνοµα «όνοµα1» που να µην έχουν, όµως, το επίθετο «επίθετο2». Επειδή εδώ χρησιµοποιούνται δύο φίλτρα, απαιτείται η επιλογή του «AND». Επίσης, επειδή το επίθετο «επίθετο2» δεν επιθυµείται, το φίλτρο NOT έχει επιλεχθεί, ώστε να αποκλείσει τα επίθετα που αντιστοιχούν στο «επίθετο2». Τέλος, κάνοντας κλικ στο κουµπί Search, εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της έρευνάς σας. Αν τα αποτελέσµατα που σας επιστρέφονται είναι πολλά, µπορείτε να επιλέξετε διαφορετική τιµή στο Display rows, ώστε να αλλάξετε τον αριθµό των στοιχείων που βλέπετε ανά σελίδα. Σελίδα 50 of 124

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή.

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή. στοχασμός Εγχειρίδιο χρήσης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού Η πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικώνν προγραμμάτων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΠΛΗΡΟ/0506,,

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Καθηγητή. 1. Εισαγωγή. Σελίδα 1 από 27

Εγχειρίδιο Καθηγητή. 1. Εισαγωγή. Σελίδα 1 από 27 Εγχειρίδιο Καθηγητή 1. Εισαγωγή Η Πλατφόρµα e-class είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα δηµιουργίας και διαχείρισης µαθηµάτων, βασισµένο σε τεχνολογίες του Παγκόσµιου Ιστού (WWW). Επιτρέπει στο δάσκαλο (καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου 1/40 Open eclass (ver.3.0) 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) για την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ Version 0.1 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 Εισαγωγή και Περίληψη:... 4 Γενικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής:... 4 Εργασίες Λειτουργού:... 4 Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ

ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ: (210) 86.61.159 Fax: (210) 86.79.467 e-mail: info@keystone.gr Web: www.keystone.gr 1 Εισαγωγή...1 2 Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισερχόµενα... 13. Πρόχειρα... 14. Εξερχόµενα... 14. Απεσταλµένα... 15

Περιεχόµενα. Εισερχόµενα... 13. Πρόχειρα... 14. Εξερχόµενα... 14. Απεσταλµένα... 15 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 1 Γενική Επισκόπηση... 6 Τι είναι το Vodafone Mobile Connect;... 6 Υποστηριζόµενα Λειτουργικά Συστήµατα... 6 Σύνδεση... 6 Άνοιγµα σύνδεσης µέσω δικτύου 3G ή GPRS... 6 Άνοιγµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service Πίνακας Περιεχοµένων

Computing and Information Systems Service Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων Περιεχόµενα Σελίδα 1 Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows Η/Υ Σελίδα 3 Windows 2000 Σελίδα 7 ιαχείριση Αρχείων Σελίδα 13 Microsoft Word 2000 Σελίδα 21 Ανάγνωση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου

Διαβάστε περισσότερα

Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5

Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5 Συχνές ερωτήσεις 2 Βασικά 2 Ρύθμιση 3 Διαθεσιμότητα 6 Επαφές 9 Συνομιλία 12 Κλήσεις 21 Κλήσεις συνδιάσκεψης 29 Φωνητικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird 1 Το έγγραφο αυτό κυκλοφορεί με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα (Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 Greece) που σημαίνει ότι μπορείτε να προσαρμόσετε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 6 217 218 ΘΕΜΑ 6 Διαδίκτυο Στόχοι Θεματικής ενότητας Η θεματική ενότητα 6 καλύπτει τις πιο κάτω ενότητες: 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ / ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗ 2. ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 3. ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυο και Επικοινωνίες

ιαδίκτυο και Επικοινωνίες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας ιαδίκτυο και Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις Οδηγός για τον Mozilla Firefox 3.5 για χρήστες Microsoft Windows 1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις 1.1.Λήψη και Εγκατάσταση του Firefox 1.1.1.Εγκατάσταση σε συστήματα Windows Σημείωση: Εάν κάνετε αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων υπηρεσιών στην πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook 3 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 1. Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (E-mail) Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των ανθρώπων είναι μια πολύ παλιά απαίτηση. Από τα βάθη της ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2014 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol

Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το λογισµικό δεν σχεδιάστηκε για παράνοµη και µη εξουσιοδοτηµένη αντιγραφή πνευµατικού υλικού. Ο συγγραφέας σας υπενθυµίζει ότι η άνευ αδείας αντιγραφή πνευµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1.3. Εξοικείωση µε τον Υπολογιστή και το. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 1.3. Εξοικείωση µε τον Υπολογιστή και το. Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εξοικείωση µε τον υπολογιστή και το Γ.Π. Εργασίας Ενότητα 1.3 Εξοικείωση µε τον Υπολογιστή και το Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας Ειδικοί Στόχοι Οι εκπαιδευόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/

ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/ ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/ ΑΘΗΝΑ 2007 Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 Βασικοί Ορισµοί και Συµβάσεις για Αρχάριους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Φαξ: 210-7299572 email: siem@siem.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα