Ωτολογία - Ακοολογία. Θάνος Μπίµπας CMath MSc FRCSI(Otol) Scene in a Russian Hospital The Ear Inspection (Emily Shanks)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ωτολογία - Ακοολογία. Θάνος Μπίµπας CMath MSc FRCSI(Otol) Scene in a Russian Hospital The Ear Inspection (Emily Shanks)"

Transcript

1 Ωτολογία - Ακοολογία Θάνος Μπίµπας CMath MSc FRCSI(Otol) Scene in a Russian Hospital The Ear Inspection (Emily Shanks)

2 Συµπτώµατα 1. Βαρηκοΐα 2. Ωταλγία 3. Ωτόρροια 4. Εµβοές 5. Ίλιγγος

3 1. Βαρηκοΐα

4 Βαρηκοΐα Αγωγιµότητας Νευροαισθητήριος Βαρηκοΐα Ωτοσλήρυνση Τυµπανική Διακοπή συνέχειας Διάτρηση τυµπανικής µεµβράνη οστικής Οστάρια αλύσου µεµβράνης Χρόνια µέση ωτίτιδα Πρεσβυακουσία Βαρηκοΐα από θόρυβο Ωτοτοξικότητα Νόσος Meniere Κοχλίας (Τριχωτά κύτταρα) Ακουστικό νεύρο (Νευρικές ίνες) Ανωτία Ατρησία Έξω έξω ακουστικού ακουστικός πόρου πόρος Μέση ωτίτιδα µε υγρό Βύσµα Οξεία µέση πυώδης ωτίτιδα Ευσταχιανή σάλπιγγα κυψελίδας Εξωτερική ωτίτιδα Ακουστικό νευρίνωµα

5 Κλινική εξέταση Ωτοσκόπηση Τονοδότες

6

7 Έλξη προς τα πίσω και πάνω Στα νεογνά: έλξη προς τα πίσω και κάτω Δεξί αυτί, Δεξί χέρι

8 Ωτοσκόπηση Έξω αυτί Μέσο αυτί Συγγενής ανωµαλία; Βύσµα κυψελίδας; Φλεγµονή; Όγκος; Φαίνεται όλο το τύµπανο; Είναι το τύµπανο ακέραιο; Είναι το τύµπανο διαφανές; Κινείται το τύµπανο µε Valsalva;

9 Οστέινη οδός Αέρινη οδός Η µεταφορά της ακουστικής ενέργειας είναι καλύτερη από την αέρινη οδό σε σχέση µε την οστέινη λόγω της παρεµβολής του µέσου ωτός

10 Δοκιµασία Rinne 2. Οστέινη οδός 1. Αέρινη οδός Rinne (+): Αέρινη > Οστέινη Rinne (-): Οστέινη > Αέρινη

11 Οστέινη οδός Βαρηκοΐα αγωγιµότητας Αέρινη οδός Rinne (-) Διάτρηση τυµπανικής µεµβράνης µε απώλεια της σφύρας και του άκµονα

12 Οστέινη οδός Νευροαισθητήριος βαρηκοΐα Αέρινη οδός Rinne (+) Καταστροφή των τριχωτών κυττάρων µετά από χορήγηση αµινογλυκοσιδών

13 Διερεύνηση βαρηκοΐας Ακοολογικός έλεγχος Απεικονιστικός έλεγχος

14 Ακοοµετρία καθαρών τόνων Οστέινη οδός Αέρινη οδός Ουδός ακοής καθαρών τόνων συνάρτηση της συχνότητας Τύπος βαρηκοΐας (νευροαισθητήριος, αγωγιµότητας, µικτή) Δεν δίνει πληροφορίες για ειδική διάγνωση

15 Βαρηκοΐα αγωγιµότητας Χάσµα αέρινου οστέινου ουδού

16 Νευροαισθητήριος βαρηκοΐα Σύµπτωση αέρινου οστέινου ουδού

17 Τυµπανοµετρία Ενδοτικότητα του τυµπανικού υµένα ως συνάρτηση µεταβολών της πίεσης στον έξω ακουστικό πόρο Έµµεση ένδειξη της πίεσης στην τυµπανική κοιλότητα Ενδοτικότητα Ενδοτικότητα Ενδοτικότητα Πίεση Πίεση Πίεση Φυσιολογική πίεση Αρνητική πίεση Δυσλειτουργία Ευσταχιανής σάλπιγγας Υγρό Εκκριτική ωτίτιδα

18 Ακουστικά προκλητά δυναµικά εγκεφαλικού στελέχους Καταγραφή δυναµικών εγκεφαλικού στελέχους µετά από ηχητικό ερέθισµα Αντικειµενική εξέταση Υπολογισµός ουδού ακοής Μικρά παιδιά Μη οργανική βαρηκοΐα

19 Ωτοακουστικές εκποµπές Παράγονται από τα έξω τριχωτά κύτταρα Διαλογή (screening) βαρηκοΐας στα νεογνά Πρώιµη διάγνωση ωτοτοξικότητας

20 Συγγενείς ανωµαλίες Μικρωτία/Ανωτία Ατρησία έξω ακουστικού πόρου Διαταραχές οστικής αλύσου Ανωµαλίες 1 ου και 2 ου βραγχιακού τόξου Κοχλίας συνήθως φυσιολογικός Ανωµαλίες πορείας προσωπικού νεύρου

21 Βύσµα κυψελίδας Δεν επηρεάζει την ακοή εκτός και εάν αποφράσσει πλήρως τον έξω ακουστικό πόρο. Πάντα αφαιρούµε το κερί για να δούµε τι υπάρχει στα ενδότερα!

22 Προσοχή στις πλύσεις του αυτιού µε σύριγγα. Δεν συνιστάται να επιχειρείται από µη έµπειρους. Αντενδείκνυται σε αυτιά µε διάτρηση τυµπανικής µεµβράνης.

23 Μέση ωτίτιδα µε υγρό (Εκκριτική ωτίτιδα) Παρουσία υγρού στην κοιλότητα του µέσου ωτός λόγω δυσλειτουργίας της Ευσταχιανής σάλπιγγας Συχνή στα παιδιά Παρακολούθηση για τουλάχιστον 3 µήνες Σωληνίσκος αερισµού

24 Παρουσία υγρού µετά από ΟΜΩ Στις περισσότερες περιπτώσεις απορροφιέται σε 6 8 εβδοµάδες Η χορήγηση αντιβιοτικών και αποσυµφορητικών της µύτης δεν επηρεάζει την αποδροµή

25 Μονόπλευρη εκκριτική ωτίτιδα σε ενήλικα χρήζει ενδοσκόπησης για τον αποκλεισµό όγκου στον ρινοφάρυγγα

26 Διάτρηση τυµπανικού υµένα Μετά από µέση ωτίτιδα ή τραύµα Όσο µεγαλύτερη η διάτρηση τόσο µεγαλύτερη η βαρηκοΐα Δεν χρειάζεται θεραπεία, εάν είναι µικρή, δεν προκαλεί µεγάλου βαθµού βαρηκοΐα και δεν υπάρχει διαλείπουσα ωτόρροια Τυµπανοπλαστική

27 Ωτοσκλήρυνση Καθήλωση της βάσης του αναβολέα στην ωοειδή θυρίδα λόγω εναπόθεσης νέου οστίτη ιστού. Θετικό οικογενειακό ιστορικό Πιο συχνή γυναίκες Συνήθως αµφοτερόπλευρη και προοδευτική βαρηκοΐα Ακουστικό βαρηκοΐας Αναβολοτοµή

28 Διακοπή οσταριακής αλύσου Τραύµα Χρόνια µέση ωτίτιδα Αποκλεισµός συνυπάρχουσας νευροαισθητήριας βαρηκοΐας στις περιπτώσεις τραύµατος Οσταριοπλαστική: Αποκατάσταση της συνέχειας της οσταριακής αλύσου µε τη χρήση προθέσεων.

29 Πρεσβυακουσία Βαρηκοΐα σχετιζόµενη µε την ηλικία Προοδευτική και αµφοτερόπλευρη Πιο εµφανής στις υψηλές συχνότητες Ακουστικό βαρηκοΐας

30 Βαρηκοΐα από έκθεση σε θόρυβο Απώλεια τριχωτών κυττάρων Προοδευτική και συνήθως αµφοτερόπλευρη Χαρακτηριστική εντοµή στα 4 KHz στο τονικό ακοόγραµµα Πρόληψη Ακουστικό βαρηκοΐας

31 Ωτοτοξικότητα Αµινογλυκοσίδες, Χηµειοθεραπευτικά (cisplatin), Διουρητικά της αγκύλης Υπερδοσολογία ή και κανονική δόση σε άτοµα µε προδιάθεση (µιτοχονδριακή κληρονοµικότητα στις αµυνογλυκοσίδες) Απώλεια τριχωτών κυττάρων Συνήθως αµφοτερόπλευρη Συνήθως συµπτώµατα και από το αιθουσαίο Υψηλού κινδύνου ασθενείς: νεφρική ανεπάρκεια, προϋπάρχουσα βαρηκοΐα, µεγάλη ηλικία. Πρόληψη: Χρήση λιγότερο ωτοτοξικών φαρµάκων, µέτρηση επιπέδων φαρµάκων, περιοδικός ακοολογικός έλεγχος. audiograms

32 Ακουστικό νευρίνωµα Όγκος γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας Συνήθως προοδευτική µονόπλευρη βαρηκοΐα ή/και εµβοές MRI scan µε Gadolinium Παρακολούθηση σε πρώτη διάγνωση για µικρούς όγκους και σε ηλικιωµένα άτοµα Χειρουργική εξαίρεση Gamma knife

33 Μονόπλευρη νευροαισθητήριος βαρηκοΐα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης µε µαγνητική τοµογραφία µε Gd για τον αποκλεισµό ακουστικού νευρινώµατος

34 Νευροαισθητήριος βαρηκοΐα µετά από Κρανιοεγκεφαλική κάκωση Κάταγµα κροταφικού Γραµµή κατάγµατος διαπερνά τον κοχλία Μονόπλευρη, οξεία έναρξη Μπορεί να συνυπάρχει ίλιγγος Μόνιµη βαρηκοΐα Πάντα ελέγχουµε το προσωπικό νεύρο

35 Αιφνίδια βαρηκοΐα Ιδιοπαθής αιφνίδια µονόπλευρη απώλεια της ακοής, νευροαισθητήριου τύπου Θεραπεία: Κορτιζόνη peros/iv ή ενδοτυµπανική έγχυση κορτιζόνης ή συνδυασµός Πλήρης αποκατάσταση στο 60% Χειρότερη πρόγνωση εάν συνυπάρχουν αιθουσαία συµπτώµατα MRI υποχρεωτικά για αποκλεισµό άλλων καταστάσεων µε παρόµοια συµπτωµατολογία, κυρίως ακουστικό νευρίνωµα και νόσος του Meniere

36 Αίτια παιδικής βαρηκοΐας Συγγενής Αγωγιµότητας Ανωµαλίες 1ου και 2ου βραγχιακού τόξου Νευροαισθητήριος (1:1000 γεννήσεις) συνδροµική (Usher, Pendred) µη συνδροµική (µετάλλαξη στην Connexin 26) Μη γενετική (λοιµώξεις µητέρας) Επίκτητη Αγωγιµότητας Ωτίτιδα µε υγρό Νευροαισθητήριος Μηνιγγίτιδα

37 Αντιµετώπιση βαρηκοΐας Πρόληψη Ακουστικά βαρηκοΐας Χειρουργική αποκατάσταση Τυµπανοπλαστική Αναβολοτοµή Εµφυτεύµατα

38 Ακουστικά βαρηκοΐας Αύξηση έντασης ηχητικού ερεθίσµατος Καλύτερη λειτουργία σε βαρηκοΐα αγωγιµότητας από ότι σε νευροαισθητήριο βαρηκοΐα

39 Εµφυτεύµατα Οστικά εµφυτεύµατα Εµφυτεύµατα µέσου ωτός Κοχλιακά εµφυτεύµατα Μετάδοση του ηχητικού ερεθίσµατος µέσω της οστέινης οδού απευθείας στον κοχλία παρακάµπτοντας το µέσο ους Χρήση σε συγγενείς ανωµαλίες του έξω και µέσου ωτός ή ΧΜΩ Αυξάνουν την κινητική ενέργεια των οσταρίων. Για µετρίου βαθµού βαρηκοΐα όταν δεν επαρκούν τα συνήθη ακουστικά Άµεση ηλεκτρική διέγερση των νευρώνων παρακάµπτοντας τα τριχωτά κύτταρα. Χρήση σε πολύ µεγάλου βαθµού βαρηκοΐα ή κώφωση

40 2. Ωταλγία

41 Εξωτερική Ωτίτιδα Ωταλγία (γίνεται εντονότερος όταν τραβάµε το πτερύγιο ή πιέζοντας τον τράγο) Ωτόρροια Μικροοργανισµοί Pseudomonas & Staphylococcus ή Μύκητες Καθαρισµός µε µπατονέτα ή αναρρόφηση Εάν υπάρχει οίδηµα, φυτιλάκι µε στεροειδές ή spongostan Όχι επαφή µε νερό Στάγόνες αντιβιοτικές + κορτιζόνη Σε περίπτωση µυκήτων αντιµυκητιασικές (clotrimazol) ρωτάµε για ονυχοµύκωση ή κολπική καντιντίαση

42 Κακοήθης εξωτερική ωτίτιδα Επικίνδυνη για τη ζωή ψευδοµοναδική λοίµωξη σε διαβητικούς. Πολύ έντονος πόνος Παράλυση προσωπικού Οστεοµυελίτιδα βάσης κρανίου Σταγόνες Ciprogloxacin + 3 ης γενιάς κεφαλοσπορίνη ή αµινογλυκοσίδες

43 Εξωτερική ωτίτιδα + Διαβήτης + Παράλυση προσωπικού = Κακοήθης εξωτερική ωτίτιδα

44 Οξεία πυώδης µέση ωτίτιδα Οξεία λοίµωξη µέσου ωτός Ωταλγία, πυρετός, ωτόρροια σε διάτρηση του τυµπάνου S.Pneumonia, H. influenza, Moraxella catarrhalis? Αντιβιοτικά Αµοξυκιλλίνη 2 ης γενιά κεφαλοσπορίνη Αµοξυκιλλίνη + κλαβουλανικό

45 3. Ωτόρροια

46 Χρόνια Μέση Πυώδης Ωτίτιδα Χρόνια φλεγµονώδης διεργασία του µέσου ωτός Διάτρηση τυµπάνου Χολοστεάτωµα: πολύστοιβο πλακώδες επιθήλιο στο µέσο αυτί Επεκτείνεται και καταστρέφει τους γύρω ιστούς Ενδοκρανιακές επιπλοκές Αντιµετώπιση: Μαστοειδεκτοµή

47 Εξωτερική Ωτίτιδα ή Μαστοειδίτιδα? Εάν η τυµπανική µεµβράνη είναι φυσιολογική ΔΕΝ είναι µαστοειδίτιδα! Πρόπτωση του οπισθίου τοιχώµατος του έξω ακουστικού πόρου στη µαστοειδίτιδα Συστηµατικά συµπτώµατα στη µαστοειδίτιδα

48 Αιµατηρή έκκριση Φλεγµονή Τραύµα Κακοήθεια

49 ΕΝΥ Τραύµα σηµείο της άλω: το ΕΝΥ διαχέεται πιο εύκολα από το αίµα σχηµατίζοντας µία λευκή άλω γύρω από έναν αιµατηρό κύκλο στο µαξιλάρι Αποφυγή νερού στο αυτί β2-transferrin?αντιβιοτικά

50 4. Εµβοές Ώστε ακούτε ένα συνεχές κουδούνισµα στ αυτιά

51 Εµβοές Μπορεί να είναι συνοδό σύµπτωµα σε όλες σχεδόν τις ωτολογικές παθήσεις Αρκετά συχνά εµφανίζεται ως µοναδικό σύµπτωµα Δεν υπάρχει φαρµακευτική αγωγή

52 Μονόπλευρες εµβοές χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης µε µαγνητική τοµογραφία µε Gd για τον αποκλεισµό ακουστικού νευρινώµατος

53 5. Ίλιγγος

54 Βασικά σηµεία Η ταχεία φάση του νυσταγµού είναι αντίθετη από την πλευρά της βλάβης Η χρονική διάρκεια του ιλίγγου είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο του ιστορικού Η συχνότερη αιτία ιλίγγου είναι ο ίλιγγος θέσης και όχι η νόσος Meniere Η θεραπεία του ιλίγγου θέσης γίνεται µε τον χειρισµό Epley και όχι µε φάρµακα Η α/α ΑΜΣΣ & κόλπων προσώπου δεν έχουν καµία θέση στην διαγνωστική διερεύνηση του ιλίγγου Η νυσταγµογραφία σπάνια θα δώσει περισσότερες πληροφορίες από το ιστορικό και την κλινική εξέταση Η κατάχρηση στη χορήγηση κατασταλτικών φαρµάκων εµποδίζει την κεντρική αντιρρόπηση και συµβάλλει στην χρονιότητα των συµπτωµάτων

55 Σύστηµα Ισορροπίας 1. Ισορροπία 2. Διατήρηση καθαρής εικόνας στην ωχρά κηλίδα σε κατάσταση κίνησης 1. Αιθουσο-νωτιαίο αντανακλαστικό 2. Αιθουσο-οφθαλµικό αντανακλαστικό (VOR)

56 Παθολογία Συστήµατος Ισορροπίας 1. Αιθουσο-νωτιαίο αντανακλαστικό 1. Αστάθεια 2. Αιθουσο-οφθαλµικό αντανακλαστικό (VOR) 2. Νυσταγµός

57 Βασικός τόνος αιθουσαίου σήµατος Υπάρχει µία σταθερή εκφόρτιση νευρικών ώσεων ανά µονάδα χρόνου και από τους δύο λαβυρίνθους Ο κάθε λαβύρινθος προσπαθεί να στρέψει τους οφθαλµούς προς την αντίθετη κατεύθυνση µέσω του VOR

58 Βασικός τόνος VOR = αριθµός στροφών κινητήρα VOR VOR Ο κάθε κινητήρας προσπαθεί να στρίψει το αεροπλάνο προς την αντίθετη πλευρά Επειδή οι κινητήρες έχουν τις ίδιες στροφές, το αεροσκάφος πορεύεται ευθεία

59 βραδεία φάση VOR Το αεροσκάφος στρίβει αργά προς την µεριά της βλάβης (βραδεία φάση προς την πλευρά της βλάβης)

60 ταχεία φάση σακκαδική κίνηση Χ VOR Ταχεία διορθωτική κίνηση του πιλότου αντίθετα από την πλευρά της βλάβης (ταχεία φάση αντίθετα από την πλευρά της βλάβης)

61 Λαβυρινθικός νυσταγµός VOR Σακκαδική κίνηση Χ Βλάβη Αριστερά Νυσταγµός Δεξιά

62 Είναι ίλιγγος; Ίλιγγος ή Ζάλη Ίλιγγος: Ψευδαίσθηση κίνησης Ο ίλιγγος συνοδεύεται από νυσταγµό

63 Είναι περιφερικός ή κεντρικός ίλιγγος; Υπάρχουν συνοδά εστιακά ή άλλα νευρολογικά συµπτώµατα; Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του νυσταγµού;

64 Νυσταγµός χωρίς ίλιγγο = Κεντρική βλάβη

65 Ο κεντρικός ίλιγγος είναι σπάνιος

66 Η βασική ερώτηση Πόση ώρα διαρκούν τα συµπτώµατα;

67 Οι 3 βασικές διαγνωστικές οµάδες Ίλιγγος Θέσης δευτερόλεπτα- λεπτά Meniere ώρες (<24) Αιθουσαία νευρωνίτιδα >24 ώρες - ηµέρες

68 Καλοήθης Παροξυσµικός Ίλιγγος Θέσης (BPPV) Η πιο συχνή µορφή ιλίγγου Αυτοπεριοριζόµενη Καναλο-λιθίαση: Ελεύθερα ωτοκόνια στους ηµικύκλιους σωλήνες* Οπίσθιος ηµικύκλιος σωλήνας > οριζόντιος * σπανιότερα ωτοκόνια στο κυπέλλιο (κυπελλιο-λιθίαση)

69 Καλοήθης Παροξυσµικός Ίλιγγος χρονική διάρκεια συµπτωµάτων: δευτερόλεπτα λίγα λεπτά έκλυση µε κινήσεις της κεφαλής ακοή φυσιολογική Θέσης (BPPV) διάγνωση -> ιστορικό και δοκιµασία Hallpike

70 Νόσος / Σύνδροµο Meniere Ενδολυµφατικός ύδρωπας Επεισόδια απώλειας ακοής, εµβοών και ιλίγγου Συνήθως µονόπλευρα Η ακοή στα αρχικά στάδια επανέρχεται, αλλά αργότερα προοδευτικά επιδεινώνεται µε κάθε επεισόδιο Ύδρωπας φυσιολογική µέση κλίµακα

71 Αντιµετώπιση Meniere Οξύ επεισόδιο: αιθουσαία κατασταλτικά Δίαιτα χαµηλή σε αλάτι (<1-2 g/ηµέρα για 3-4 µήνες) Διουρητικά: hydrochlorothiazide 25 mg+ triamterene 50 mg Χειρουργική αντιµετώπιση: ενδοτυµπανική έγχυση γενταµυκίνης Κανένας θεραπευτικός χειρισµός δεν µπορεί να ελέγξει την απώλεια της ακοής

72 Οξεία αιθουσαία ανεπάρκεια οξύ επεισόδιο ιλίγγου µε οριζοντιοκυκλικό νυσταγµό και αστάθεια µε διάρκεια > 24 ώρες χωρίς απώλεια ακοής µε απώλεια ακοής Αιθουσαία νευρωνίτιδα Λαβυρινθίτιδα? HSV-1

73 Αντιµετώπιση οξείας αιθουσαίας ανεπάρκειας Αποκλείστε το ενδεχόµενο λαβυρινθίτιδας λόγω µέσης ωτίτιδας Οξέια φάση: Prochlorperazine (Stemetil) (φαινοθειαζίνη) Cinnarizine (Stugeron) (αντι-ισταµινικ;o) Dimenhydrinate (Vertigo Vomex) (αντι-ισταµινικ;o) Φυσικοθεραπεία (ασκήσεις Cawthorne Cooksey): βοηθούν στην κεντρική αντιρρόπηση Προσοχή:Η χρόνια χρήση κατασταλτικών του ΚΝΣ εµποδίζει την κεντρική αντιρρόπηση και συµβάλει στην χρονιότητα των συµπτωµάτων

74 Τι εξετάσεις να ζητήσω για έναν ασθενή µε ίλιγγο;

75 Εξετάσεις χωρίς διαγνωστική αξία X X Triplex καρωτίδων X α/α κόλπων προσώπου α/α ΑΜΣΣ

76 επεισόδια ιλίγγου µε µονόπλευρη νευροαισθητήρια βαρηκοία ή εµβοές επεισόδια ιλίγγου µε εστιακά συµπτώµατα από το ΚΝΣ MRI

77 Νυσταγµογραφία µε ψυχρό και θερµό διακλυσµό Δεν θέτει αιτιολογική διάγνωση Απουσία ΗΝΓραφικών ευρηµάτων δεν σηµαίνει απουσία αιθουσαίας βλάβης

78 Το πτερύγιο

79 Προωτιαίο συριγγίο - κύστη Αντιβίωση από το στόµα Παρακέντηση, παροχέτευση, σε περίπτωση αποστηµατοποίησης Χειρουργική αφαίρεση σε υποτροπές

80 Ξένα σώµατα Έντοµα / ζωύφια (λάδι, οινόπνευµα) Όσπρια, φυτικές ίνες (όχι νερό γιατί φουσκώνει) Πλαστικά, βαµβάκι κλπ Στα παιδιά, η πρώτη απόπειρα είναι η πιο σηµαντική. Εάν αποτύχεται, παραποµπή σε ΩΡΛ Τρόποι αφαίρεσης: άγκιστρο, πλύσεις, αναρρόφηση.

81 Τραύµα πτερυγίου Irrigation Debridement Tetanus toxoid? prophylactic antibiotics if cartilage is exposed, bury it under a postauricular surgical pocket totally avulsion -à reattach as free graft

82 Παράλυση προσωπικού

83 Κλινική πόρος εξέταση Εγκέφαλος Αγγειακό Εγκεφαλικό Έσω ακουστικός Ακουστικό νευρίνωµα Παράλυση Bell Γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία Ακουστικό Νευρίνωµα Βάση κρανίου Παραγαγγλιώµατα Κροταφικό οστό Κάταγµα Χειρουργείο Μέσο ους Χειρουργείο Καρκίνος Παρωτίδα Καρκίνος

84 Κλινική εξέταση Κλινική εκτίµηση προσωπικού νεύρου Ωτοσκόπηση Παρωτίδα Διόγκωση Νευρολογική εκτίµηση Μερική ή πλήρης Ρυτίδωση µετώπου Ωτόρροια Διόγκωση παρωτίδας Εγκεφαλικές συζυγίες

85 Ιδιοπαθής παράλυση Bell Διάγνωση αποκλεισµού Πιθανή λοίµωξη HSV Ταχεία εγκατάσταση σε διάστηµα 2-3 ηµερών µε σχεδόν πλήρη αποκατάσταση µέσα σε 3 εβδοµάδες στην πλειονότητα των περιπτώσεων Χωρίς άλλα σηµεία ή συµπτώµατα Θεραπεία: Κορτιζόνη

86 Σύνδροµο Ramsay-Hunt Θεραπεία: Κορτιζόνη + Ακυκλοβίρη Λοίµωξη από έρπητα ζωστήρα Συχνά συµµετοχή και άλλων εγκεφαλικών συζυγιών Φυσαλιδώδες εξάνθηµα στην περιοχή κατανοµής του V

87 Κακοήθης εξωτερική ωτίτιδα Επικίνδυνη για τη ζωή ψευδοµοναδική λοίµωξη σε διαβητικούς. Πολύ έντονος πόνος Παράλυση προσωπικού Οστεοµυελίτιδα βάσης κρανίου Θνητότητα 50% χωρίς θεραπεία Θεραπεία: Σταγόνες Ciprogloxacin + 3 ης γενιάς κεφαλοσπορίνη ή αµινογλυκοσίδες

88 Εξωτερική ωτίτιδα + Διαβήτης + Παράλυση προσωπικού = Κακοήθης εξωτερική ωτίτιδα

89 Καρκίνος παρωτίδας Ολική παρωτιδεκτοµή Θα θυσιάσετε το προσωπικό νεύρο κατά την επέµβαση;

90 Προσπάθεια διατήρησης της προεγχειρητικής λειτουργίας του νεύρου

91 Σενάριο 12 Νεαρός 25 ετών Τραύµα στο πρόσωπό από µαχαίρι Παράλυση προσωπικού

92 Γναθοπροσωπικό τραύµα Διερεύνηση τραύµατος εντός 3 ηµερών Τελικοτελική αναστόµωση

93 Κάταγµα κροταφικού Σε µερική παράλυση η πρόγνωση είναι πολύ καλή Σε πλήρη παράλυση ενδείκνυται η χειρουργική διερεύνηση και προσπάθεια αποκατάστασης

94 Απεικονιστική διερεύνηση παράλυσης προσωπικού MRI: υποψία όγκου Υποτροπιάζουσα παράλυση Προοδευτική παράλυση Χωρίς ένδειξη επαναφοράς Παρουσία µυοκλονιών Παράλυση µεµονωµένων περιφερικών κλάδων CT: τραύµα

95 Αρχές αντιµετώπισης παράλυσης προσωπικού Αιτιολογική? Κορτιζόνη /? Ακυκλοβίρη Προστασία του οφθαλµού Χειρουργική αντιµετώπιση Αντιµετώπιση παραλυτικής βλεφαρικής σχισµής αποκατάσταση προσωπικού νεύρου αποκατάσταση προσώπου

96 Προστασία οφθαλµού Πρόληψη εξέλκωσης κερατοειδούς Χρήση σταγόνων τεχνητών δακρύων Κάλυψη οφθαλµού το βράδυ

97 Χειρουργική αποκατάσταση προσωπικού νεύρου Απευθείας αναστόµωση (νευροραφή) Χρήση παρεµβαλλόµενου µοσχεύµατος Αναστόµωση υπογλωσσίου - προσωπικού Διασταυρούµενο µόσχευµα

ΒΑΡΗΚΟΪΑ Γενικά Σημασία της ακοής

ΒΑΡΗΚΟΪΑ Γενικά Σημασία της ακοής ΒΑΡΗΚΟΪΑ Γενικά Το αυτί είναι το όργανο της ακοής και της ισορροπίας. Διαιρείται ανατομικά σε έξω, μέσο, και έσω αυτί. Η ικανότητα του ανθρώπου να ακούει και να καταλαβαίνει τους ήχους και τους συνομιλητές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΧΛΙΑΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΩΦΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΧΛΙΑΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΩΦΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ιευθυντής: Αθ. Κουλούλας ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2005-06 Αριθµ. 1919 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Λογοθεραπευτική. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας. παρέμβαση σε παιδιά με.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Λογοθεραπευτική. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας. παρέμβαση σε παιδιά με. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Λογοθεραπευτική Σπουδαστής: Σιώμος Χρήστος Α.Μ. : 12728 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ναυσικά Ζιάβρα παρέμβαση σε παιδιά με βαρηκοΐα-κώφωση»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ίλιγγος στα παιδιά:

Ο ίλιγγος στα παιδιά: Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 26, Oκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2006, σελίδες 19-25 Ο ίλιγγος στα παιδιά: διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση Σtayροσ Ντουμaζιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΙΑΒΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΜΑ: SCREENING ΑΚΟΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΜΑ: SCREENING ΑΚΟΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ. ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΜΑ: SCREENING ΑΚΟΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΡΚΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΧΛΙΑΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ & ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΖΙΓΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Α.Μ.: 12273 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική ανατομία και φυσιολογία του συστήματος ισορροπίας

Βασική ανατομία και φυσιολογία του συστήματος ισορροπίας Βασική ανατομία και φυσιολογία του συστήματος ισορροπίας 1 Εισαγωγή Αν έχετε αρχίσει να διαβάζετε αυτό το βιβλίο είστε σχεδόν σίγουρα ένας πολυάσχολος κλινικός γιατρός. Καταλαβαίνουμε τον δισταγμό σας

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ωτολογικές και φλεγμονώδεις παθήσεις στοματοφάρυγγα

Επείγουσες ωτολογικές και φλεγμονώδεις παθήσεις στοματοφάρυγγα Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 27, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2007, σελίδες 44-48 Επείγουσες ωτολογικές και φλεγμονώδεις παθήσεις στοματοφάρυγγα ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΜΠΕΡΟΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Το όργανο της ακοής δηλ. το αυτί περικλείεται στο κροταφικό οστό. ιαιρείται σε τρία µέρη: το έξω, το µέσο και το έσω ους (αυτί). Έξω ους Αποτελείται από: το πτερύγιο, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Εκτίμηση Λήψη Ιστορικού Εξέταση των Ψυχοδιανοητικών Λειτουργιών Εξέταση του Λόγου Εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών Οι λειτουργίες των Εγκεφαλικών Συζυγιών Ι-ΧΙΙ Λειτουργική εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σπουδάστρια: ΜΩΡΑΊΤΗ ΑΘΑΝΑΣΊΑ Α.Μ: 11934 Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΗ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΤΕ: ΟΠΤΙΚΗ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ, ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΓΕΥΣΤΙΚΗ, ΑΠΤΙΚΗ, ΟΣΦΡΗΤΙΚΗ) DISTURBED SENSORY

Διαβάστε περισσότερα

03_00_GERBESIOTIS02-OK-6:MASTER ORL 09/02/2010 12:11 ΜΜ Page 154

03_00_GERBESIOTIS02-OK-6:MASTER ORL 09/02/2010 12:11 ΜΜ Page 154 03_00_GERBESIOTIS02-OK-6:MASTER ORL 09/02/2010 12:11 ΜΜ Page 154 Π. Γκερμπεσιώτης Θ. Νικολόπουλος Δ. Ασημακόπουλος Λ. Πρέζας Ν. Παπαδημητρίου Ν. Τσίλης Α. Τζαγκαρουλάκης Β Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Λογοθερπαείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Λογοθερπαείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Λογοθερπαείας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Θέμα: Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατά την άθληση και η λογοθεραπευτική τους προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΕΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α. ΨΗΦΙΔΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΕΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α. ΨΗΦΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β. ΒΙΤΑΛ -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Απώλεια ακοής και το μωρό σας: το επόμενο βήμα

Απώλεια ακοής και το μωρό σας: το επόμενο βήμα Απώλεια ακοής και το μωρό σας: το επόμενο βήμα Ενημέρωση για οικογένειες σ τη ΝΝΟ Μια πρωτοβουλία του Πολιτειακού Προγράμματος Ανιχνευτικού Ελέγχου Ακοής Βρεφών ΝΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΝΟ 73 Miller Street

Διαβάστε περισσότερα

Προεγχειρητική, Διεγχειρητική και Άμεσα Μετεγχειρητική Εκτίμηση του Νευροχειρουργικού Ασθενή

Προεγχειρητική, Διεγχειρητική και Άμεσα Μετεγχειρητική Εκτίμηση του Νευροχειρουργικού Ασθενή ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 111 Προεγχειρητική, Διεγχειρητική και Άμεσα Μετεγχειρητική Εκτίμηση του Νευροχειρουργικού Ασθενή Π. ΣΕΛΒΙΑΡΙΔΗΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗτΙΙill ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής. Πτυχιακή Εργασία των:

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής. Πτυχιακή Εργασία των: Επιπλοκές κακώσεων σπονδυλικής στήλης 1 Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Πτυχιακή Εργασία των: Ευθυμίου Άννα Κουνδουράκη Ειρήνη Φλώρο

Διαβάστε περισσότερα

Eπιδιδυμίτιδα. Oρχίτιδα

Eπιδιδυμίτιδα. Oρχίτιδα Το οξύ όσχεο στα παιδιά Eπιδιδυμίτιδα Oρχίτιδα Συστροφή των αποφύσεων του όρχεως και της επιδιδυμίδας Συστροφή του όρχεως Όγκοι όρχεων Λοίμωξης του ουροποιητικού Λιθίαση ουροποιητικού Νυχτερινή ενούρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 17 Αν. Πετρόπουλος ΑΝ. Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ιευθυντής - Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. B Πανεπιστηµιακής Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Γ. Ν. «Παπαγεωργίου» ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Β.

Διαβάστε περισσότερα

TO OΞY OΣXEO ΣTA ΠAIΔIA EΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ OΡΧΙΤΙΔΑ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΌΡΧΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΌΡΧΕΩΣ

TO OΞY OΣXEO ΣTA ΠAIΔIA EΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ OΡΧΙΤΙΔΑ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΌΡΧΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΌΡΧΕΩΣ TO OΞY OΣXEO ΣTA ΠAIΔIA EΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ OΡΧΙΤΙΔΑ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΌΡΧΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΌΡΧΕΩΣ ΌΓΚΟΙ ΌΡΧΕΩΝ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΓΚΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤA ΕΤH 2001 KAI 2003 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá ÁöéÝñùìá óôç ÂáñçêïÀá Διανέµεται δωρεάν Ôüìïò à Ôåý ïò 21 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2014

éáôòéëà áîàìåëôá ÁöéÝñùìá óôç ÂáñçêïÀá Διανέµεται δωρεάν Ôüìïò à Ôåý ïò 21 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2014 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 21 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2014 ÁöéÝñùìá óôç ÂáñçêïÀá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí Nïóïêïìåßùí ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σπουδάστρια: Πρόκλου Αθανασία Υπεύθυνος καθηγητής: Βαρσαμίδης Κωνσταντίνος 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 65 Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Ν.ΓΟΡΓΙΑΣ Η αντικειμενική προσέγγιση του θέματος των επιπλοκών της περιοχικής αναισθησίας παρουσιάζει δυσκολίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΜΙ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα