Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών"

Transcript

1 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς

2 Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου σώματος, του λιπαντικού, για τον περιορισμό της τριβής και της συνεπακόλουθης φοράς.

3 Είδη λίπανσης Ανάλογα με την κατάσταση του χρησιμοποιούμενου λιπαντικού, η λίπανση διακρίνεται σε: Στερεά (κόνεις, επικαλύψεις κ.λπ.) Υγρή (τα πιο συνηθισμένα λιπαντικά είναι υγρά) Αέρια (μικρό φορτίο και μεγάλο αριθμό στροφών)

4 Ιδιότητες των υγρών λιπαντικών (1) 1. Εισχωρούν με ευκολία μεταξύ των κινούμενων μερών 2. Μειώνουν τις τριβές, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας για τη λειτουργία του μηχανήματος/ 3. Μειώνουν τις φθορές: Προφανής λειτουργία του λιπαντικού, απαραίτητη για τη μακροζωία και αποδοτικότητα του μηχανήματος. 4. Έχουν σχετικά υψηλή ικανότητα απαγωγής θερμότητας και ψύχουν τα εφαπτόμενα μέρη (π.χ. στις Μ.Ε.Κ), μη επιτρέποντας την άνοδο της θερμοκρασίας στις εφαπτόμενες επιφάνειες. 5. Αποκτούν τις επιθυμητές ιδιότητες για συγκεκριμένη εφαρμογή, μετά από ανάμιξή τους με τις κατάλληλες χημικές ουσίες. 6. Διευκολύνουν την απομάκρυνση των ψηγμάτων φθοράς απότηδιεπιφάνεια.

5 Ιδιότητες των υγρών λιπαντικών (2)

6 Σύσταση υγρών λιπαντικών (1) Τα λιπαντικά είναι αποτέλεσμα ανάμειξης βασικών ελαίων και χημικών προσθέτων, σε συγκεκριμένες αναλογίες, και διασφαλίζουν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών των μηχανημάτων που λιπαίνουν που υπηρετούν. Ορυκτά βασικά έλαια: προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου. Συνθετικά βασικά έλαια: προϊόντα χημικής σύνθεσης, με διεργασίες που στοχεύουν, κύρια, στη βελτιστοποίηση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών. Χημικά / βελτιωτικά πρόσθετα: προϊόντα ειδικής σύνθεσης που προσδίδουν στο λιπαντικό ειδικά χαρακτηριστικά/ ιδιότητες, οι οποίες καθορίζονται από τις προδιαγραφές της συγκεκριμένης εφαρμογής.

7 Σύσταση υγρών λιπαντικών (2)

8 Σύσταση υγρών λιπαντικών (3)

9 Σύσταση υγρών λιπαντικών (4) Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω στην αγορά κυκλοφορούν οι παρακάτω κατηγορίες προϊόντων : Ορυκτής βάσεως λιπαντικά : Μίγμα ορυκτών βασικών λαδιών και χημικών προσθέτων Ημισυνθετικά ή /και συνθετικής βάσεως λιπαντικά : Μίγμα ορυκτών βασικών, υδρογονωμένων βασικών, συνθετικών βασικών και χημικών προσθέτων Συνθετικά λιπαντικά : Μίγμα συνθετικών βασικών και χημικών προσθέτων.

10 Κατηγοριοποίηση των λιπαντικών Πλέον τα λιπαντικά διακρίνονται στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες : Λιπαντικά Κινητήρων Εσωτερικής Καύσεως Λιπαντικά Βενζινοκινητήρων Λιπαντικά Ελαφρών Πετρελαιοκινητήρων Λιπαντικά Δίχρονων Εξωλέμβιων και Κινητήρων Μοτοσικλετών Λιπαντικά Τετράχρονων Εξωλέμβιων και Κινητήρων Μοτοσικλετών Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων Λιπαντικά Γραναζοκιβωτίων και Συστημάτων Μετάδοσης Κίνησης Λιπαντικά Βιομηχανίας Γράσα

11 Λάθος χρήση λιπαντικού Αν χρησιμοποιηθεί λιπαντικό βενζινοκινητήρα σε κινητήρα πετρελαίου, θα εμφανιστούν τα παρακάτω προβλήματα: Διάβρωση του μετάλλου λόγω σχηματισμού θειικού οξέως. Αύξηση του ιξώδους του λιπαντικού λόγω σχηματισμού αιθάλης.

12 Ιξώδες λιπαντικών (1) Τα λιπαντικά χαρακτηρίζονται από το Ιξώδες, το οποίο προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά ροής του λιπαντικού σε συγκεκριμένη θερμοκρασία.

13 Ιξώδες λιπαντικών (2) Το ιξώδες είναι χαρακτηριστική φυσική ιδιότητα ενός ρευστού. Σαν φυσικό μέγεθος, είναι μέτρο της εσωτερικής τριβής ενός ρευστού την οποία αντιλαμβανόμαστε μακροσκοπικά ως την αντίσταση που παρουσιάζειτορευστόαυτόκατάτηροήτου. Με βάση αυτό τον ορισμό τα λιπαντικά διακρίνονται σε λεπτόρευστα και παχύρευστα.

14 Ιξώδες λιπαντικών (3) Το δυναμικό ιξώδες (μ) είναι ανάλογο με τη δύναμη που απαιτείται για την υπερνίκηση των εσωτερικών τριβών. Με μονάδες: (Ν sec)/m 2 ή Pa sec Το πηλίκο του δυναμικού ιξώδους (μ) ενός λιπαντικού σε θερμοκρασία Τ, δια της πυκνότητάς του (ρ) στην ίδια θερμοκρασία, ονομάζεται κινηματικό ιξώδες (ν) του λιπαντικού. ν = μ / ρ Με μονάδες: Stokes (St), όπου 1St = 1 cm 2 /sec Στην πράξη, τα λιπαντικά εμφανίζουν ιξώδες της τάξεως του centistoke (cst) 1cSt = 10-2 St = 0,01 St

15 Τυποποίηση των λιπαντικών Η τυποποίηση της μεταβολής του ιξώδους (Δv) με τη θερμοκρασία (θ) έχει προταθεί από την Αμερικάνικη Εταιρεία Δοκιμής Μετάλλων (ASTM) και χρησιμοποιείται στην καθημερινή πρακτική: Για διάφορους τύπους λιπαντικού, υπάρχουν «χάρτες», όπου η (Δv) μετάβάλεται γραμμικά με τη (θ) Για τη σύνταξη των «χαρτών» αυτών έγινε η παραδοχή ότι το ιξώδες μειώνεται λογαριθμικά με τη θερμοκρασία, που ισχύει με ικανοποιητική προσέγγιση για όλα τα υγρά σε θερμοκρασίες -50 o C έως 150 o C, εφόσον δεν υπάρχει αλλαγή φάσης στη θερμοκρασιακή αυτή περιοχή.

16 Τυποποίηση των λιπαντικών SAE (1)

17 Τυποποίηση των λιπαντικών SAE (2) Κατά SAE (Society of Automotive Engineers), τα λιπαντικά διαιρούνται σε κλάσεις με βάση το ιξώδες τους σε θερμοκρασία 98,9 o C, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

18 Τυποποίηση των λιπαντικών SAE (3) Σύμφωνα με την ονοματολογία κατά SAE, τα λιπαντικά διακρίνονται σε : Μονότυπα λιπαντικά, τα οποία προσαρμόζουν το ιξώδες (ή τη ρευστότητά τους) σε μικρό φάσμα θερμοκρασιών (π.χ. SAE10W, SAE 30, SAE 90). Πολύτυπα λιπαντικά, τα οποία προσαρμόζουν και διατηρούν τη ρευστότητά τους σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών (π.χ. SAE 10W/40, SAE 20W/50, SAE 75W/90).

19 Τυποποίηση των λιπαντικών SAE (4)

20 Τυποποίηση των λιπαντικών SAE (5) *Το πρόθεμα W αναφέρεται στα χαρακτηριστικά ροής του λιπαντικού σε χαμηλές θερμοκρασίες.

21 Τυποποίηση των λιπαντικών SAE (6)

22 Τυποποίηση των λιπαντικών - ISO Στα λιπαντικά βιομηχανίας έχει υιοθετηθεί η ονομασία ISO - VG (International Organization for Standardization - Viscosity Grade). Σύμφωνα με το ISO, τα βιομηχανικά λιπαντικά χαρακτηρίζονται σύμφωνα με το ιξώδες τους στους 40ºC.

23 Μέτρηση κινηματικού ιξώδους λιπαντικών Για τη μέτρηση του κινηματικού ιξώδους λιπαντικών χρησιμοποιούνται διάφορες μεθοδολογίες και αντίστοιχες διατάξεις: τα ιξωδόμετρα. Η αρχή μέτρησης των ιξωδομέτρων είναι κοινή: Για τον προσδιορισμό του κινηματικού ιξώδους, μετράται ο χρόνος εκροής ορισμένης ποσότητας λαδιού, μέσω τριχοειδούς σωλήνα σύμφωναμετονόμοτουpoisseuille. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, ο χρόνος ροής του λαδιού είναι ανάλογος του ιξώδους, όταν η ροή είναι στρωτή και το υγρό νευτώνιο.

24 Ιξωδόμετρο Engler (1) Η μέθοδος αυτή καλύπτει τον προσδιορισμό του κινηματικού ιξώδους πετρελαϊκών προϊόντων. Τα αποτελέσματα μετρούνται σε βαθμούς Engler ( o E)

25 Ιξωδόμετρο Engler (2)

26 Ιξωδομέτρηση με ιξωδόμετρο Engler (1) 200cm 3 λιπαντικού ρέουν διαμέσου σωλήνα μικρής διατομής υπό καθορισμένες συνθήκες σε θερμοκρασία Τ o C. Η ίδια ποσότητα απεσταγμένου νερού στους 20 o C ρέει από τον ίδιο σωλήνα και μετρώνται οι χρόνοι εκροής στη μία και στην άλλη περίπτωση.

27 Ιξωδομέτρηση με ιξωδόμετρο Engler (2) Το λιπαντικό φιλτράρεται, τοποθετείται στο δοχείο σε ποσότητα ελαφρώς μεγαλύτερη από τη στάθμη αναφοράς, και στη συνέχεια τοποθετείται το κάλυμμα του δοχείου, όπου έχει προσαρμοσθεί θερμόμετρο. Η θερμοκρασία του εξεταζόμενου λιπαντικού διατηρείται σταθερή με τη χρήση υδατόλουτρου, το οποίο περιβάλει το δοχείο, όπου τοποθετείται το λιπαντικό. Οι θερμοκρασίες του υδατόλουτρου που περιβάλει το δοχείο μέτρησης είναι: 20 o C για δοκιμές στους 20 o C 50,25 o C για δοκιμές στους 50 o C 100 o C για δοκιμές στους 100 o C

28 Ιξωδομέτρηση με ιξωδόμετρο Engler (3) Όταν επιτευχθεί η ζητούμενη θερμοκρασία και αφού αυτή παραμένει σταθερή για 5min τουλάχιστον, αφαιρείται η περίσσεια λιπαντικού με τη βοήθεια του ξύλινου στελέχους. Ρυθμίζεται εκ νέου η θερμοκρασία, και αφού σταθεροποιηθεί για 5min, απελευθερώνεται το αποφρακτικό στέλεχος και μετράται ο χρόνος εκροής 200cm 3 λιπαντικού. Κατά τη διάρκεια της πειραματικής άσκησης εκτελούνται μετρήσεις σε διαφορετικές θερμοκρασίες και προσδιορίζεται το κινηματικό ιξώδες σε ( ο Ε) στις θερμοκρασίες αυτές. Οι μετρήσεις επαναλαμβάνονται για δεύτερο λιπαντικό. Γίνεται τυποποίηση του λιπαντικού, σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα.

ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ - ΛΙΠΑΝΣΗ Εισαγωγή

ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ - ΛΙΠΑΝΣΗ Εισαγωγή ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ - ΛΙΠΑΝΣΗ Εισαγωγή Γενικά για την Τριβή Τριβή είναι η δύναμη που αναπτύσσεται στην κοινή περιοχή μεταξύ δύο επιφανειών που βρίσκονται σε επαφή, με διεύθυνση παράλληλη και φορά αντίθετη της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΗΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΗΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΗΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ : ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΣΑΒΒΑΚΗΣ Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Μ.Ε.Κ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Μ.Ε.Κ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Μ.Ε.Κ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΙΤΤΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.Μ. 4034 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 1) Τι ακριβώς κάνει ένα λάδι στον κινητήρα µας Προφανώς λιπαίνει. Λίπανση µηχανικών µερών ενός στρώµατος από υγρό, αέριο ή στερεό υλικό µε σκοπό την µείωση της τριβής

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του λιπαντικού

Επιλογή του λιπαντικού AGMA: American Gear Manufacturers Association Επιλογή του λιπαντικού Η επιλογή του λιπαντικού πρέπει να γίνεται με βάση την χρήση για την οποία προορίζεται, σύμφωνα με το ιξώδες του αλλά και με τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

1)Τι ακριβώς κάνει ένα λάδι στον κινητήρα µας

1)Τι ακριβώς κάνει ένα λάδι στον κινητήρα µας 1)Τι ακριβώς κάνει ένα λάδι στον κινητήρα µας Προφανώς λιπαίνει. Λίπανση µηχανικών µερών ενός στρώµατος από υγρό, αέριο ή στερεό υλικό µε σκοπό την µείωση της τριβής και της φθοράς που παρουσιάζονται ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ. Χαράλαμπος Αποστολίδης Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΔΣ Hellenic Maintenance Society

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ. Χαράλαμπος Αποστολίδης Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΔΣ Hellenic Maintenance Society ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Χαράλαμπος Αποστολίδης Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΔΣ Hellenic Maintenance Society Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014 1 ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ H λίπανση παίζει καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

5 ο κεφάλαιο. βενζινομηχανές

5 ο κεφάλαιο. βενζινομηχανές 5 ο κεφάλαιο βενζινομηχανές 5.1 θεωρητικός και πραγματικός κύκλος λειτουργίας 4-χρονης και 2-χρονης βενζινομηχανής 1. Τι αποτυπώνεται σ ένα σπειροειδές διάγραμμα 4-Χ ΜΕΚ ; α, β, γ 71-77 α) η διάρκεια κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τα λιπαντικά αυτοκινήτων χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: μονότυπα και πολύτυπα.

Τα λιπαντικά αυτοκινήτων χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: μονότυπα και πολύτυπα. Κάθε λιπαντικό που καλύπτει ή υπερβαίνει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο όχημα, είναι κατάλληλο για τον κινητήρα του οχήματος. Τα όσα ακούγονται είναι απλώς λόγια συμφέροντος προς

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών Μ8 Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών 1. Εισαγωγή Η έννοια της τριβής υπεισέρχεται και στα ρευστά και είναι σηµαντική για πολλές διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Πανεεπιισττήμιιο Μακεεδονίίαςς Μεετταπττυχιιακό Πρόγγραμμα Εφαρμοσμέένηςς Πληροφοριικήςς Σπουδασττήςς:: ΒΑΣΙΙΛΕΙΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΙΛΕΙΙΟΣ A..M 174 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Με τη λέξη λιπαντικό εννοούμε το υλικό εκείνο που χρησιμοποιείται για τη μείωση των τριβών μεταξύ δύο επιφανειών που κινούνται σε επαφή μεταξύ τους. Το υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία όλων των πειραματικών αποτελεσμάτων - Τελική έκθεση

Στατιστική επεξεργασία όλων των πειραματικών αποτελεσμάτων - Τελική έκθεση «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» 0.1.1.1 ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναστάσιος Μωϋσιάδης 0.1.1.2 ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

5. Να εξηγήσετε τη σημασία, για την καύση, της σωστής ποσότητας του αέρα.

5. Να εξηγήσετε τη σημασία, για την καύση, της σωστής ποσότητας του αέρα. 1 1. Πότε μια εγκατάσταση λέγεται κεντρική; «Για τη θέρμανση χώρων κατοικίας, εργασίας, και πολλών άλλων δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η μετατροπή ενέργειας που διατίθεται σε κάποια άλλη μορφή σε θερμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας Σύνθεση & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διεργασιών & Συστημάτων Εργαστήριο Καυσίμων & Λιπαντικών Εργαστηριακή Άσκηση Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Θεωρία και ασκήσεις Αθήνα 0 0 Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ιστορία της θερμοδυναμικής, με τη μοντέρνα έννοια, μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει το πρώτο ήμισυ του ΧΙΧ αιώνα. Στην πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Πτυχιακή Εργασία. Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή Εργασία Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΠΑΝΑΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ: Α.Μ. 4055 Επιβλέπων : Βασίλης Λιόγκας,

Διαβάστε περισσότερα

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Κεφάλαιο 04-00 σελ. 1 04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 01-00-02α, η ενέργεια που περιέχεται στα βιοκαύσιμα αποθηκεύτηκε αρχικά από τη φωτοσύνθεση και βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τα συστήµατα Συνδυασµένης παραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ - γνωστή και ως Συµπαραγωγή) παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική (ή/και µηχανική)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ- ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑ ΩΝ (SI) Χρόνος βασική µονάδα το δευτερόλεπτο (s) Ορίζεται ως η χρονική διάρκεια 9192631770 κύκλων ακτινοβολίας για µια συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 63 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δελλής Πολυχρόνης PhD, DIC, Eur Ing, CENG, MIMECHE, Διπλωματούχος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Δείκτες Kovats...85 3.2. Βιβλιογραφικές αναφορές για ανάλυση GC σε δείγματα βενζινών...91 3.3. Πειραματική διαδικασία...95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: «Συζήτηση

3.1. Δείκτες Kovats...85 3.2. Βιβλιογραφικές αναφορές για ανάλυση GC σε δείγματα βενζινών...91 3.3. Πειραματική διαδικασία...95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: «Συζήτηση Πρόλογος Η παρουσα εργασία έχει θέμα της τις σύγχρονές χημειομέτρικες μεθόδους ταυτοποίησης δειγμάτων βενζίνης. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά γενικά στα καυσιμα και ιδιαιτερα στο αργό πετρέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΕΜΠΙΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επίδρασης του ειδικού καυσίμου.

Διερεύνηση της επίδρασης του ειδικού καυσίμου. «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» 0.1.1.1 ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναστάσιος Μωϋσιάδης 0.1.1.2 ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Σπουδαστές: Θεοδωρής Γ. Αινος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκοντες: Βασίλειος Παπαδόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα