Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας"

Transcript

1 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Βιομηχανικοί μειωτήρες Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες Σειρά P002 P082 Κατηγορίες ροπής από knm Έκδοση 10/ / EL

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις Χρήση του εγχειριδίου λειτουργίας Δομή των οδηγιών ασφαλείας Αξιώσεις παροχής εγγύησης Αποποίηση ευθύνης Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας Υποδείξεις ασφαλείας Προκαταρκτική παρατήρηση Γενικά Προβλεπόμενη χρήση Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα Ομάδα αποδεκτών Σύμβολα ασφαλείας στο μειωτήρα Σύμβολα επάνω στη συσκευασία Μεταφορά Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς Δομή μειωτήρα Συνδυασμός πλανητικού μειωτήρα με κύριο μειωτήρα Πινακίδα τύπου και ονομασία τύπου Θέση τοποθέτησης Φυλλάδια θέσεων τοποθέτησης Θέσεις τοποθέτησης των κύριων μειωτήρων Στρεφόμενες και μεταβαλλόμενες θέσεις Δομή πρόσθετων δυνατοτήτων και πρόσθετων εκδόσεων Εξαρτήματα στην πλευρά εισόδου του κινητήρα Βραχίονας ροπής Αισθητήρας θερμοκρασίας PT Δοχείο διαστολής λαδιού / Αγωγός ανόδου λαδιού Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά μέσα Ανοχές Υποδείξεις για την εγκατάσταση / συναρμολόγηση Προϋποθέσεις για τη συναρμολόγηση Τοποθέτηση του μειωτήρα Μειωτήρας με συμπαγή άξονα Σύνδεσμος Σύνδεσμος προσαρμογέα ΑΜ Καπάκι άξονα εισόδου AD Μειωτήρας με φλάντζα Βραχίονας ροπής Άξονας εξόδου ως κοίλος άξονας με δίσκο σύσφιξης Αισθητήρας θερμοκρασίας PT Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 3

4 Περιεχόμενα 6 Έναρξη χρήσης Υποδείξεις για την έναρξη χρήσης Περίοδος ρονταρίσματος Έναρξη χρήσης μειωτήρων με προστασία μακράς διαρκείας Καστάνια αντεπιστροφής Μέτρηση της θερμοκρασίας επιφανείας και της θερμοκρασίας λαδιού Διακοπή χρήσης μειωτήρα / συντήρηση Επιθεώρηση / συντήρηση Προεργασίες επιθεώρησης / συντήρησης Διαστήματα επιθεώρησης και συντήρησης Διαστήματα αλλαγής λιπαντικού Έλεγχος της στάθμης λαδιού Έλεγχος σύστασης λαδιού Αλλαγή λαδιού Έλεγχος και καθαρισμός του εξαερισμού Προσθήκη γράσων στεγανοποίησης Λιπαντικά Επιλογή λιπαντικών Πίνακας λιπαντικών Ποσότητες λιπαντικού Γράσα στεγανοποίησης / γράσα για έδρανα Πλανητικός μειωτήρας Γράσα στεγανοποίησης: Κύριοι μειωτήρες RF / KF και κινητήρες Δυσλειτουργίες Υποδείξεις Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Βλάβες στον πλανητικό μειωτήρα Ρ Βλάβες στον κύριο μειωτήρα RF../KF Δυσλειτουργίες του προσαρμογέα AM / AL Βλάβες στον κινητήρα Βλάβες στο φρένο DR / DV Απόρριψη Λίστα διευθύνσεων Ευρετήριο Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

5 Σημαντικές υποδείξεις Χρήση του εγχειριδίου λειτουργίας 1 1 Σημαντικές υποδείξεις 1.1 Χρήση του εγχειριδίου λειτουργίας Οι οδηγίες λειτουργίας αποτελούν τμήμα του προϊόντος και περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για τη λειτουργία και συντήρηση. Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα άτομα που εκτελούν εργασίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης στο προϊόν. Οι οδηγίες λειτουργίας θα πρέπει να διατηρούνται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στην SEW-EURODRIVE. 1.2 Δομή των οδηγιών ασφαλείας Σημασία των λέξεων σήμανσης Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τη διαβάθμιση και τη σημασία των λέξεων σήμανσης που χρησιμοποιούνται για υποδείξεις ασφαλείας, υποδείξεις πρόκλησης υλικών ζημιών και άλλες υποδείξεις. Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη μη τήρηση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Ελαφριές σωματικές βλάβες ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο περιβάλλον λειτουργίας ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή: Διευκολύνει το χειρισμό του συστήματος κίνησης Δομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο Οι υποδείξεις ασφαλείας για συγκεκριμένα κεφάλαια δεν ισχύουν μόνο για μία ειδική ενέργεια, αλλά για περισσότερες ενέργειες στα πλαίσια μίας θεματικής ενότητας. Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα υποδεικνύουν ένα γενικό ή ένα συγκεκριμένο κίνδυνο. Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή για μία υπόδειξη ασφαλείας που ισχύει ανά κεφάλαιο: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου Δομή των ενσωματωμένων οδηγιών ασφαλείας Οι ενσωματωμένες οδηγίες ασφαλείας έχουν ενσωματωθεί στη θέση όπου υπάρχει μία οδηγία χειρισμού, ακριβώς πριν από το επικίνδυνο βήμα χειρισμού. Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή μίας ενσωματωμένης οδηγίας ασφαλείας: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 5

6 1 Σημαντικές υποδείξεις Αξιώσεις παροχής εγγύησης 1.3 Αξιώσεις παροχής εγγύησης Η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας είναι βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των μειωτήρων και για την εξασφάλιση των αναφερόμενων ιδιοτήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για τραυματισμούς και υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η SEW- EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποκλείεται η υποχρέωση εγγύησης ζημιών. 1.4 Αποποίηση ευθύνης Η τήρηση των οδηγιών λειτουργίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία του πλανητικού μειωτήρα σειρά P002 P082 και για την επίτευξη των αναγραφόμενων ιδιοτήτων του προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για τραυματισμούς και υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποκλείεται η υποχρέωση εγγύησης ζημιών. 1.5 Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας 2010 SEW-EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επεξεργασία, δημοσίευση ή άλλη αξιοποίηση, έστω και αποσπασματική. 6 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

7 Υποδείξεις ασφαλείας Προκαταρκτική παρατήρηση 2 2 Υποδείξεις ασφαλείας Οι παρακάτω βασικές υποδείξεις ασφαλείας χρησιμεύουν στην αποφυγή σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών. Ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει τις συνθήκες ώστε να τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και κατανοήσει ολόκληρο το εγχειρίδιο λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW- EURODRIVE. 2.1 Προκαταρκτική παρατήρηση Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν κυρίως τη χρήση μειωτήρων. Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρομειωτήρες θα πρέπει να τηρείτε επίσης τις υποδείξεις ασφαλείας για τους ηλεκτροκινητήρες, που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια λειτουργίας. Παρακαλούμε, λάβετε επίσης υπόψη τις συμπληρωματικές υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται στις επί μέρους ενότητες του παρόντος εγχειριδίου. 2.2 Γενικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά τη λειτουργία ενδέχεται να υπάρχουν στους μειωτήρες κινούμενα ή περιστρεφόμενα μέρη, καθώς και καυτές επιφάνειες. Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες Κάθε εργασία που έχει σχέση με τη μεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση / συναρμολόγηση, σύνδεση, εκκίνηση, συντήρηση και επισκευή επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς, τηρώντας: Τις αναλυτικές οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων λειτουργίας Τις πινακίδες προειδοποίησης και ασφάλειας στο μειωτήρα Όλα τα υπόλοιπα έγγραφα μελέτης του έργου, τις οδηγίες έναρξης λειτουργίας και τα διαγράμματα συνδεσμολογίας που αφορούν τον ηλεκτροκινητήρα Τις συγκεκριμένες διατάξεις και απαιτήσεις που ισχύουν για το σύστημα Τις εθνικές/περιφερειακές διατάξεις που διέπουν την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων Μην εγκαθιστάτε ποτέ προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς, παρακαλούμε να υποβάλλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία μεταφοράς. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών από την ανεπίτρεπτη αφαίρεση των απαιτούμενων καλυμμάτων, τη μη προβλεπόμενη χρήση, καθώς και τη λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα σχετικά εγχειρίδια. Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 7

8 2 Υποδείξεις ασφαλείας Προβλεπόμενη χρήση 2.3 Προβλεπόμενη χρήση Οι πλανητικοί μειωτήρες της σειράς P002 P082 είναι μειωτήρες που λειτουργούν μαζί με ηλεκτροκινητήρες σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Οι επιτρεπόμενες στροφές και η ισχύς θα πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία ή την πινακίδα τύπου. Εάν τα φορτία των μειωτήρων αποκλίνουν από τις επιτρεπόμενες τιμές ή εάν προβλέπονται άλλοι τομείς εφαρμογών εκτός των βιομηχανικών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων, τότε οι μειωτήρες επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο κατόπιν συνεννόησης με τη SEW-EURODRIVE. Η χρήση σε περιοχές εκρήξεων (Ex) απαγορεύεται, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά Υπό την έννοια της Οδηγίας EK περί μηχανών 2006/42/EΚ, οι πλανητικοί μειωτήρες αποτελούν εξαρτήματα για τοποθέτηση σε μηχανήματα και σε εγκαταστάσεις. Στα πλαίσια εφαρμογής της οδηγίας ΕΕ απαγορεύεται η έναρξη της λειτουργίας μέχρι που να διαπιστωθεί η συμμόρφωση της τελικής εγκατάστασης προς την οδηγία περί μηχανών 2006/42/EΚ. 2.4 Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω έντυπα και έγγραφα: Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρομειωτήρες θα πρέπει να τηρείτε επίσης τις υποδείξεις ασφαλείας για τους ηλεκτροκινητήρες και τους κύριους μειωτήρες, που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια λειτουργίας. Οδηγίες λειτουργίας των πρόσθετων δυνατοτήτων που ενδεχομένως έχουν εγκατασταθεί. 2.5 Ομάδα αποδεκτών Όλες οι μηχανικές εργασίες επιτρέπεται να γίνουν αποκλειστικά από εξειδικευμένο τεχνικό. Εξειδικευμένοι τεχνικοί στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, τη μηχανική εγκατάσταση, την επιδιόρθωση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της μηχανικής (π.χ. μηχανικοί) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Γνώση αυτών των οδηγιών λειτουργίας. Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ηλεκτρική εγκατάσταση, την έναρξη χρήσης, τη διόρθωση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της ηλεκτρολογίας (π.χ. ηλεκτρολόγοι) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Γνώση των οδηγιών λειτουργίας. Όλες οι εργασίες στους υπόλοιπους τομείς της μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας και απόρριψης θα πρέπει να διεξάγονται μόνο από άτομα που έχουν ενημερωθεί κατάλληλα για τις εργασίες αυτές. Όλοι οι εξειδικευμένοι τεχνίτες πρέπει να φορούν προστατευτική στολή αντίστοιχη της δραστηριότητάς τους. 8 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

9 Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα ασφαλείας στο μειωτήρα Σύμβολα ασφαλείας στο μειωτήρα ΠΡΟΣΟΧΗ! Με το πέρασμα του χρόνου τα σύμβολα ασφαλείας και οι πινακίδες μπορεί να βρομίσουν ή να γίνουν δυσδιάκριτα με άλλον τρόπο. Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μη ευανάγνωστων συμβόλων. Διατηρείτε τις υποδείξεις ασφάλειας, προειδοποίησης και χειρισμού σε ευανάγνωστη κατάσταση. Ανανεώνετε τα κατεστραμμένα σύμβολα ασφαλείας και τις πινακίδες. Λάβετε υπόψη τα σύμβολα ασφαλείας πάνω στον μειωτήρα. 'Εχουν την εξής σημασία: Σύμβολα ασφαλείας Σημασία Oil Τάπα πλήρωσης λαδιού Oil Εκροή λαδιού Oil Δείκτης λαδιού Oil Κρύσταλλο στάθμης λαδιού Τάπα εξαερισμού Σημείο συμπληρωματικής λίπανσης Βίδα εξαγωγής αέρα C Αισθητήρας θερμοκρασίας Φορά περιστροφής Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 9

10 2 Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα επάνω στη συσκευασία 2.7 Σύμβολα επάνω στη συσκευασία Πρέπει να τηρηθούν τα σύμβολα που έχουν τοποθετηθεί επάνω στη συσκευασία. Έχουν την εξής σημασία: Εύθραυστα υλικά Προστασία από τη ζέστη Πρόσδεση Απαγορεύεται η έλξη με γάντζο Επάνω Προστασία από την υγρασία Κέντρο βάρους Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

11 Υποδείξεις ασφαλείας Μεταφορά Μεταφορά Υποδείξεις για τη μεταφορά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μπορεί να πέσουν κάτω αιωρούμενα φορτία. Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί. Μην μένετε κάτω από το αιωρούμενο φορτίο. Ασφαλίστε την περιοχή κινδύνου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ολίσθησης λόγω διαρροής λιπαντικού από κατεστραμμένες τσιμούχες. Ελαφριές σωματικές βλάβες. Ελέγξτε τον μειωτήρα και τα προσαρτήματα για διαρροή λιπαντικού. ΠΡΟΣΟΧΗ! Από τη λανθασμένη μεταφορά μπορεί να προκληθούν ζημιές στον μειωτήρα. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Λάβετε υπόψη τις παρακάτω υποδείξεις: Αμέσως μετά την παραλαβή επιθεωρήστε τη συσκευή για τυχόν ζημιές που μπορεί να έχει υποστεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε γι' αυτές κατευθείαν την μεταφορική εταιρία. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποκλείεται η λειτουργία. Το βάρος του μειωτήρα αναγράφεται στην πινακίδα τύπου ή στο φύλλο διαστάσεων. Τηρείτε τα αναφερόμενα φορτία και τις οδηγίες που αναγράφονται εκεί. Προσέξτε το κέντρο βάρους του μειωτήρα. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα μεταφοράς ανάλογων διαστάσεων χωρίς φθορές. Μεταφέρετε τον μειωτήρα χωρίς πλήρωση λαδιού. Λάβετε υπόψη ότι κατά το πέρασμα των βιδωτών κρίκων δεν επιτρέπεται να δημιουργηθεί λοξή διαδρομή. Η μεταφορά του μειωτήρα θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται ζημιές στον μειωτήρα. Τα χτυπήματα π.χ. στα ελεύθερα άκρα των αξόνων μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβες του μειωτήρα. Για τις ανάγκες μεταφοράς, οι πλανητικοί μειωτήρες και οι πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες μπορούν να ανυψωθούν από τα σημεία που περιγράφονται στις παρακάτω εικόνες. Οι ιμάντες μεταφοράς οι οποίοι στα παρακάτω σχέδια είναι διακεκομμένοι, εξυπηρετούν στη στήριξη και εξισορρόπηση του πλανητικού μειωτήρα. Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν παραδείγματα μεταφοράς του μειωτήρα. Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 11

12 2 Υποδείξεις ασφαλείας Μεταφορά Πλανητικός μειωτήρας με πέλμα στερέωσης Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει παράδειγμα μεταφοράς ενός πλανητικού μειωτήρα σε έκδοση με πέλμα στερέωσης Πλανητικός μειωτήρας με φλάντζα συναρμολόγησης Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει παράδειγμα μεταφοράς ενός πλανητικού μειωτήρα με φλάντζα. 12 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

13 Υποδείξεις ασφαλείας Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς Ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς μπορούν να εφαρμοστούν οι παρακάτω τρόποι συντήρησης και συσκευασίας των μειωτήρων Εσωτερική συντήρηση Βασική συντήρηση Μετά τη δοκιμαστική λειτουργία πραγματοποιείται εκροή της δοκιμαστικής ποσότητας λαδιού από το μειωτήρα. Ο μειωτήρας προστατεύεται από τη διάβρωση για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσω του κατάλοιπου στρώματος λαδιού. Μακροχρόνια συντήρηση Μετά τη δοκιμαστική λειτουργία πραγματοποιείται εκροή της δοκιμαστικής ποσότητας λαδιού και το εσωτερικό πληρώνεται με αναστολέα αέριας φάσης. Το φίλτρο εξαερισμού αντικαθίσταται από μια βιδωτή τάπα η οποία παρέχεται μαζί με τον μειωτήρα Εξωτερική συντήρηση Γενικά λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα για εξωτερική συντήρηση: Οι γυμνές, άβαφες, λειτουργικές επιφάνειες αξόνων, φλαντζών και οι επιφένειες συναρμογής και ποδιού στο περίβλημα καλύπτονται με αντιδιαβρωτικό μέσο. Η αφαίρεση επιτρέπεται να γίνει μόνο με κατάλληλα διαλυτικά μέσα, ακίνδυνα για την τσιμούχα λαδιού. Τα μικρά ανταλλακτικά καθώς και τα μη συνδεδεμένα εξαρτήματα, π.χ. βίδες, παξιμάδια κ.τ.λ., συσκευάζονται σε πλαστικές σακούλες με αντισκωριακή προστασία (σακούλες με αντισκωριακή προστασία VCI). Οι οπές με σπείρωμα και οι τυφλές οπές καλύπτονται με πλαστικές τάπες. Εάν ο μειωτήρας αποθηκευτεί για διάστημα άνω των 6 μηνών, θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά η βαφή και η προστατευτική επίστρωση των άβαφων επιφανειών. Εάν χρειαστεί, θα πρέπει να επισκευαστούν τα σημεία από τα οποία έχει αφαιρεθεί η βαφή ή η προστατευτική επίστρωση Συσκευασία Βασική συσκευασία Ο μειωτήρας στροφών είναι στερεωμένος σε μια παλέτα και παραδίδεται χωρίς κάλυμμα. Χρήση: Για χερσαία μεταφορά Συσκευασία μακράς συντήρησης Ο μειωτήρας συσκευάζεται σε προστατευτικό κιβώτιο από ξύλο, κατάλληλο για την μεταφορά μέσω θαλάσσης. Χρήση: Για θαλάσσια μεταφορά και / ή μακροχρόνια αποθήκευση Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 13

14 2 Υποδείξεις ασφαλείας Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς Συνθήκες αποθήκευσης ΠΡΟΣΟΧΗ! Από τη λανθασμένη αποθήκευση μπορεί να προκληθούν ζημιές στον μειωτήρα. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Ο μειωτήρας πρέπει κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης μέχρι την έναρξη λειτουργίας να αποθηκεύεται σε μέρος ελεύθερο από κραδασμούς για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στους διαδρόμους κίνησης των ρουλεμάν! Ο άξονας εξόδου θα πρέπει να περιστρέφεται κάθε 6 μήνες με μία τουλάχιστον στροφή, ώστε να αλλάζει η θέση των στοιχείων κύλισης στα ρουλεμάν των αξόνων εισόδου και εξόδου. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Οι μειωτήρες στροφών παραδίδονται χωρίς πλήρωση λαδιού, και ανάλογα με το χρονικό διάστημα αποθήκευσης και τις συνθήκες αποθήκευσης απαιτούνται διαφορετικά συστήματα προστασίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Συντήρηση + συσκευασία Χώρος αποθήκευσης Χρόνος αποθήκευσης Βασική συντήρηση + Βασική συσκευασία Μακροχρόνια συντήρηση + Βασική συσκευασία Μακροχρόνια συντήρηση + Συσκευασία μακράς συντήρησης Επιστεγασμένη και σφραγισμένη σε σταθερή θερμοκρασία και υγρασία αέρα (5 C < â < 60 C, < 50 % σχετική υγρασία). Χωρίς απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές και με ελεγχόμενο αερισμό με φιλτραρισμένο αέρα (χωρίς βρομιά και σκόνες). Χωρίς διαβρωτικούς ατμούς και χωρίς κραδασμούς. Επιστεγασμένη και σφραγισμένη σε σταθερή θερμοκρασία και υγρασία αέρα (5 C < â < 60 C, < 50 % σχετική υγρασία). Χωρίς απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές και με ελεγχόμενο αερισμό με φιλτραρισμένο αέρα (χωρίς βρομιά και σκόνες). Χωρίς διαβρωτικούς ατμούς και χωρίς κραδασμούς. Στεγασμένο, προστασία από βροχή, χωρίς κραδασμούς. Το πολύ 6 μήνες με άθικτο προστατευτικό κάλυμμα. Το πολύ 3 χρόνια με τακτική επιθεώρηση και έλεγχο ακεραιότητας Το πολύ 3 χρόνια με τακτική επιθεώρηση και έλεγχο ακεραιότητας ΥΠΟΔΕΙΞΗ Κατά την αποθήκευση σε τροπικές περιοχές φροντίστε για επαρκή προστασία από έντομα. Σε περίπτωση διαφορετικών απαιτήσεων επικοινωνήστε με την SEW- EURODRIVE. 14 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

15 Δομή μειωτήρα Συνδυασμός πλανητικού μειωτήρα με κύριο μειωτήρα 3 3 Δομή μειωτήρα 3.1 Συνδυασμός πλανητικού μειωτήρα με κύριο μειωτήρα Οι πλανητικοί μειωτήρες αποτελούν συνδυασμούς από Πλανητικός μειωτήρας P.. Τελική βαθμίδα Μειωτήρας κύριας λειτουργίας RF.. ή KF.. Προσαρτήματα: Κινητήρας, συμπλέκτης, προσαρμογέας και καστάνια αντεπιστροφής Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει παράδειγμα συνδυασμού του πλανητικού μειωτήρα, του κύριου μειωτήρα και του κινητήρα. RF.. Κινητήρας KF.. P.. RF.. KF.. P.. Πλανητικός μειωτήρας Μειωτήρας στροφών με ελικοειδή γρανάζια (με φλάντζα) Γωνιακός μειωτήρας (με φλάντζα) Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 15

16 3 Δομή μειωτήρα Πινακίδα τύπου και ονομασία τύπου 3.2 Πινακίδα τύπου και ονομασία τύπου Πλα3νητικός μειωτήρας Το παρακάτω παράδειγμα περιγράφει τη δομή της πινακίδας τύπου. SEW-EURODRIVE Type Nr. 1 PK1 PF042 KF97 DRS132 ML4 / TF / [kw] norm. min. max MK2 n1 n2 [Nm] [1/min] [1/min] Operation instruction have to be observed! Made in Germany Bruchsal / Germany i FS FR1 FR2 FA1 FA2 Mass 1 : [N] [N] [N] [N] [kg] Qty of greasing points 0 Fans 0 CLP HC VG220 synth. Oil - 29 ltr. Year Type Ονομασία τύπου Nr. 1 Εργοστασιακός αριθμός P K1 [kw] Ισχύς λειτουργίας στον άξονα εισόδου (HSS) M K2 [Nm] Ροπή εξόδου μειωτήρα n 1 [1/min] Στροφές εισόδου (HSS) n 2 [1/min] Στροφές εξόδου (LSS) norm. Κανονικό σημείο λειτουργίας min. Σημείο λειτουργίας για ελάχιστες στροφές max. Σημείο λειτουργίας για μέγιστες στροφές i Ακριβής σχέση μείωσης του μειωτήρα στροφών F S Συντελεστής λειτουργίας F R1 [N] Πραγματική εγκάρσια δύναμη στον άξονα εισόδου F R2 [N] Πραγματική εγκάρσια δύναμη στον άξονα εξόδου F A1 [N] Πραγματική αξονική δύναμη στον άξονα εισόδου F A2 [N] Πραγματική αξονική δύναμη στον άξονα εξόδου Mass [kg] Βάρος του μειωτήρα Qty of greasing points Αριθμός σημείων συμπληρωματικής λίπανσης Fans Αριθμός των εγκατεστημένων ανεμιστήρων Είδη λαδιού και κατηγορία ιξώδους / ποσότητα λαδιού Year Έτος κατασκευής IM Θέση τοποθέτησης και επιφάνεια συναρμολόγησης 16 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

17 Δομή μειωτήρα Πινακίδα τύπου και ονομασία τύπου 3 Η ονομασία τύπου του μειωτήρα έχει την εξής δομή: P H F 032 RF 97 DRS 160M4 Μέγεθος κινητήρα + αριθμός πόλων Σειρά Κινητήρας Μέγεθος Σειρά Κύριος μειωτήρας Μέγεθος Έκδοση με φλάντζα Κοίλος άξονας για δίσκο σύσφιξης Πλανητικός μειωτήρας Τύπος μειωτήρα Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 17

18 3 Δομή μειωτήρα Πινακίδα τύπου και ονομασία τύπου Κύριος μειωτήρας Το παρακάτω παράδειγμα περιγράφει τη δομή της πινακίδας τύπου Bruchsal / Germany K57 AQH140/ IM M3B na pk r/min 232 ne pk r/min 4500 CLP HC 220 Synth.Öl / 2,4L Ma pk i 19,34 IP 65 Nm 665 kg 32 Made in Germany f b = Συντελεστής λειτουργίας F Ra max [N] = Μέγιστη εγκάρσια δύναμη στο μέσο του άξονα εξόδου F Re max [N] = Μέγιστη εγκάρσια δύναμη στο μέσο του άξονα εισόδου (με προσαρμογέα στο άκρο εξόδου AD) i = Σχέση μείωσης στροφών μειωτήρα IM = Πληροφορίες θέσης τοποθέτησης IP.. = Είδος προστασίας n e max [σ.α.λ.] = Μέγιστες στροφές εισόδου n a [σ.α.λ.] = Στροφές εξόδου M emax [Nm] = Μέγιστη ροπή εισόδου M a [Nm] = Ροπή εξόδου M R [Nm] = Ροπή ολίσθησης με προσαρμογέα AR M RS [Nm] = Ροπή κλειδώματος καστάνιας αντεπιστροφής Η ονομασία τύπου του μειωτήρα έχει την εξής δομή: RF 47 / A Για απευθείας τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα Μέγεθος μειωτήρα Σειρά μειωτήρα στροφών με ελικοειδή γρανάζια (με φλάντζα) ΥΠΟΔΕΙΞΗ Μία γενική επισκόπηση των περιγραφών τύπου καθώς και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω έντυπα: Κατάλογος "Μειωτήρες" ή Κατάλογος "Ηλεκτρομειωτήρες" 18 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

19 Δομή μειωτήρα Πινακίδα τύπου και ονομασία τύπου Κύριος μειωτήρας με κινητήρα Το παρακάτω παράδειγμα περιγράφει τη δομή της πινακίδας τύπου. KF97 DRS160M4 3 IEC /26 kw 11 S1 i Nm 4070 V 400/ eff% 90.7 V A 22.5/13.0 Iso.Kl. 130 (B) IM IP 54 Hz 50.0 CLP 220 Miner.Öl / 7.0 l kg Typ Περιγραφή τύπου Nr. Αριθμός κατασκευής κύριου ηλεκτρομειωτήρα i Σχέση μετάδοσης 1/min [σ.α.λ.] Στροφές εισόδου/εξόδου Nm [Nm] Ροπή εξόδου kw [kw] Ισχύς εισόδου του μειωτήρα S1 Τρόπος λειτουργίας cos φ Συντελεστής ισχύος του κινητήρα V [V] Τάση σύνδεσης σε ζεύξη τριγώνου/αστέρα A [A] Τάση σύνδεσης σε ζεύξη τριγώνου/αστέρα Hz [Hz] Συχνότητα δικτύου IM Κατασκευαστικός τύπος kg [kg] Βάρος του κύριου ηλεκτρομειωτήρα IP Βαθμός προστασίας του κινητήρα Bremse V [V] Τάση σύνδεσης φρένου Nm [Nm] Ροπή φρένου Είδη λαδιού και κατηγορία ιξώδους / ποσότητα λαδιού Η ονομασία τύπου του μοτέρ έχει την εξής δομή: KF 97 DRS 160M4 Μέγεθος κινητήρα + αριθμός πόλων Σειρά ηλεκτροκινητήρα Μέγεθος κύριου μειωτήρα Σειρά κύριου μειωτήρα Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 19

20 3 Δομή μειωτήρα Θέση τοποθέτησης 3.3 Θέση τοποθέτησης Η θέση τοποθέτησης ορίζει τη θέση του περιβλήματος μειωτήρα στο χώρο και επισημαίνεται με M1..M6. Οι θέσεις τοποθέτησης ισχύουν για τους πλανητικούς μειωτήρες στην έκδοση συμπαγούς και κοίλου άξονα. P..RF.. M6 M2 M1 M4 M5 M3 P..KF.. M6 M2 M1 M4 M5 M Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

21 Δομή μειωτήρα Φυλλάδια θέσεων τοποθέτησης Φυλλάδια θέσεων τοποθέτησης Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα φυλλάδια θέσεων τοποθέτησης και τη σημασία τους: Σύμβολο Σημασία Βαλβίδα εξαερισμού Βίδα ελέγχου στάθμης λαδιού Τάπα εκροής λαδιού Εξαερωτής Δείκτης λαδιού Κρύσταλλο στάθμης λαδιού Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 21

22 3 Δομή μειωτήρα Φυλλάδια θέσεων τοποθέτησης P..RF.. 22 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

23 Δομή μειωτήρα Φυλλάδια θέσεων τοποθέτησης PF..RF.. Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 23

24 3 Δομή μειωτήρα Φυλλάδια θέσεων τοποθέτησης P..KF.. 24 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

25 Δομή μειωτήρα Φυλλάδια θέσεων τοποθέτησης PF.KF.. Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 25

26 3 Δομή μειωτήρα Θέσεις τοποθέτησης των κύριων μειωτήρων 3.5 Θέσεις τοποθέτησης των κύριων μειωτήρων ΥΠΟΔΕΙΞΗ Εκτός από τη θέση τοποθέτησης των πλανητικών μειωτήρων έχουν καθοριστεί τα παρακάτω στοιχεία Γωνιακός κύριος μειωτήρας KF.. Για τους γωνιακούς μειωτήρες κύριας λειτουργίας KF.. έχουν καθοριστεί οι θέσεις 0, 90, 180 ή 270. Επιπλέον ορίζεται η θέση της φλάντζας στερέωσης στην πλευρά Α ή Β. A B Για να κρατήσετε περιορισμένες τις απώλειες αναταράξεων στον κύριο μειωτήρα, η SEW-EURODRIVE συνιστά επιλογή των στάνταρ θέσεων τοποθέτησης που παρουσιάζονται στην παρακάτω επισκόπηση. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Σε περίπτωση διαφορετικών θέσεων τοποθέτησης επικοινωνήστε με την SEW- EURODRIVE. 26 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

27 Δομή μειωτήρα Θέσεις τοποθέτησης των κύριων μειωτήρων M1 M2 0 A 270 A 90 A 180 B 0 B M3 270 A 180 A 90 A 3 0 A 270 A 90 A 180 A 0 A M4 270 A 180 A 90 A M6 M5 0 A 270 A 90 B 180 A 0 A 270 B 90 A 180 A Υπόμνημα M1 / M2 / M3 / M4 / M5 / M6 = Θέση τοποθέτησης πλανητικών μειωτήρων 0 / 90 / 180 / 270 = Θέση τοποθέτησης των γωνιακών κύριων μειωτήρων A/B = Θέση της φλάντζας στερέωσης στο γωνιακό κύριο μειωτήρα Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 27

28 3 Δομή μειωτήρα Θέσεις τοποθέτησης των κύριων μειωτήρων Κύριος μειωτήρας με ελικοειδή γρανάζια RF.. Για τους κύριους μειωτήρες με ελικοειδή γρανάζια RF.. έχουν καθοριστεί οι θέσεις 0, 90, 180 ή 270. Για να κρατήσετε περιορισμένες τις απώλειες αναταράξεων στον κύριο μειωτήρα η SEW-EURODRIVE συνιστά επιλογή των στάνταρ θέσεων τοποθέτησης που παρουσιάζονται στην παρακάτω επισκόπηση. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Σε περίπτωση διαφορετικών θέσεων τοποθέτησης επικοινωνήστε με την SEW- EURODRIVE. M1 0 M2 0 M3 180 M4 0 M5 270 M Υπόμνημα M1 / M2 / M3 / M4 / M5 / M6 0 / 90 / 180 / 270 = Θέση τοποθέτησης πλανητικού μειωτήρα = Θέση τοποθέτησης των κύριων μειωτήρων με ελικοειδή γρανάζια 28 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

29 Δομή μειωτήρα Στρεφόμενες και μεταβαλλόμενες θέσεις Στρεφόμενες και μεταβαλλόμενες θέσεις Οι θέσεις τοποθέτησης που διαφέρουν από τις τυπικές ονομάζοντες στρεφόμενες ή μεταβαλόμενες θέσεις τοποθέτησης. Οι μειωτήρες με στρεφόμενη θέση τοποθέτησης έχουν μια διαφορετική θέση από την στάνταρ που είναι όμως σταθερή. Οι μειωτήρες με μεταβαλλόμενη θέση τοποθέτησης μπορούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να αλλάζουν ελεύθερα θέση στην καθορισμένη περιοχή. Η περιγραφή των στρεφόμενων και των μεταβαλλόμενων θέσεων τοποθέτησης έχει την εξής δομή: M1 - M2/20 /V [1] [2] [3] [4] [1] Αρχική θέση τοποθέτησης [3] Γωνία στρέψης [4] F = (fixe) σταθερή τελική θέση, V = (variable) μεταβλητή τελική [2] Τελική θέση θέση Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει παραδείγματα: M1 M6 / 20 M1 M1 M5 / M6 M5 M1 M4 / 30 M1 M2 / 30 M M4 M Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 29

30 3 Δομή μειωτήρα Στρεφόμενες και μεταβαλλόμενες θέσεις Αν η θέση τοποθέτησης του μειωτήρα διαφέρει σε πολλές διευθύνσεις από την στάνταρ θέση, τότε πρέπει να αναφέρονται όλες οι τελικές θέσεις. Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμών σταθερών και μεταβαλλόμενων τελικών θέσεων. Παράδειγμα για ένα μειωτήρα που ξεκινώντας από τη θέση M1 ξκατά τη λειτουργία τίθεται υπό κλίση ±20 γύρω από τον άξονα κίνησης και τοποθετείται υπό σταθερή γωνία 30 γύρω από το διαμήκη άξονα: M1 - M2/20 /V - M4/20 /V - M5/30 /F ΥΠΟΔΕΙΞΗ Στις στρεφόμενες και στις μεταβαλλόμενες θέσεις τοποθέτησης μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί όσο αναφορά τον πρόσθετο εξοπλισμό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ενδεχομένως τους χρόνους παράδοσης (μεγαλύτεροι). Επικοινωνήστε με την SEW- EURODRIVE. 30 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

31 Δομή πρόσθετων δυνατοτήτων και πρόσθετων εκδόσεων Εξαρτήματα στην πλευρά εισόδου του κινητήρα 4 4 Δομή πρόσθετων δυνατοτήτων και πρόσθετων εκδόσεων 4.1 Εξαρτήματα στην πλευρά εισόδου του κινητήρα Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει μια επισκόπηση των εξαρτημάτων στην πλευρά εισόδου. DRS DV AD/ZR AD AD/RS AM AD/P RF.. AR/W AR /W AR/WS KF.. /WS AT/RS AT AT/BM(G) Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 31

32 4 Δομή πρόσθετων δυνατοτήτων και πρόσθετων εκδόσεων Βραχίονας ροπής 4.2 Βραχίονας ροπής Για τη στήριξη της ροπής αντίδρασης σε μειωτήρες συμπαγούς και κοίλου άξονα σε έδραση κοίλου άξονα διατίθεται προαιρετικά ένας βραχίονας ροπής. Ο βραχίονας ροπής μπορεί να απορροφήσει τόσο φορτία εφελκυσμού όσο και θλίψης Βραχίονας ροπής μίας πλευράς Ο βραχίονας ροπής βρίσκεται μέσα στη συσκευασία ή τοποθετείτε ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη. Οι βίδες στερέωσης περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Η εικόνα παρουσιάζει παράδειγμα συνδυασμού του πλανητικού μειωτήρα με βραχίονα ροπής μίας πλευράς Αισθητήρας θερμοκρασίας PT100 Ο αισθητήρας θερμοκρασίας PT100 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της θερμοκρασίας λαδιού του μειωτήρα. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας έχει τοποθετηθεί στο κάρτερ αποστράγγισης λαδιού του μειωτήρα. Η ακριβής θέση εξαρτάται από τον τύπο μειωτήρα. 32 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

33 Δομή πρόσθετων δυνατοτήτων και πρόσθετων εκδόσεων Δοχείο διαστολής λαδιού / Αγωγός ανόδου λαδιού Δοχείο διαστολής λαδιού / Αγωγός ανόδου λαδιού Σε περιορισμένες συνθήκες τοποθέτησης του δοχείου διαστολής λαδιού (θέση M2) ή για τους αγωγούς ανόδου λαδιού (θέση M4) μπορείτε να ζητήσετε από τη SEW- EURODRIVE ειδικά σχέδια Δοχείο διαστολής λαδιού στη θέση M Αγωγός ανόδου λαδιού στη θέση M Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 33

34 5 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά μέσα 5 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση 5.1 Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά μέσα Δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία παράδοσης: Σετ κλειδιών Δυναμόκλειδο Διάταξη τοποθέτησης Εξαρτήματα συναρμογής (δίσκοι, αποστατικοί δακτύλιοι) Υλικά στερέωσης για τα στοιχεία εισόδου και εξόδου Λιπαντικά π.χ. υγρό NOCO από τη SEW εξαιρουμένων των μειωτήρων κοίλου άξονα Για μειωτήρες στροφών κοίλου άξονα βοηθητικά μέσα για τη συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση στον άξονα του μηχανήματος Εξαρτήματα στερέωσης για τη τσιμεντένια βάση μειωτήρα 5.2 Ανοχές Πλανητικός μειωτήρας P.. Ακραξόνια Ανοχή διαμέτρου κατά DIN 748: Ø > 50 mm ISO m6 Οπές κεντραρίσματος: Ø Ø mm M mm M24 Φλάντζα σύνδεσης Ανοχή πατούρας κεντραρίσματος: ISO f Κύριοι μειωτήρες RF.. / KF.. Ακραξόνια Ανοχή διαμέτρου κατά DIN 748: Ø 50 mm ISO k6 Ø > 50 mm ISO m6 Οπές κεντραρίσματος κατά DIN 332 D: Ø > mm M24 Ø > mm 1) M30 1) Οι διαστάσεις δεν ανταποκρίνονται στο DIN 332, το βάθος σπειρώματος μαζί με την προστατευτική διεύρυνση ανέρχεται τουλάχιστον στο διπλάσιο της ονομαστικής διαμέτρου σπειρώματος. Σφήνες κατά DIN 6885 (μεγάλος τύπος) Φλάντζα σύνδεσης Ανοχή πατούρας κεντραρίσματος: ISO f7 34 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

35 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Υποδείξεις για την εγκατάσταση / συναρμολόγηση Υποδείξεις για την εγκατάσταση / συναρμολόγηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος σύνθλιψης από αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες αποσυνδέστε την τάση από τον κινητήρα. Ασφαλίστε τον κινητήρα από την ακούσια ενεργοποίηση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ένα ανεπαρκώς ασφαλισμένο μηχάνημα του πελάτη μπορεί να πέσει κατά την εγκατάσταση και απεγκατάσταση του μειωτήρα. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Ένα ανεπαρκώς ασφαλισμένο μηχάνημα του πελάτη μπορεί να πέσει κατά την εγκατάσταση και απεγκατάσταση του μειωτήρα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων από το θερμό μειωτήρα και το θερμό λάδι του μειωτήρα. Σοβαρές σωματικές βλάβες. Πριν από την έναρξη των εργασιών αφήστε το μειωτήρα να κρυώσει. Ξεβιδώστε προσεκτικά τη τάπα ελέγχου της στάθμης λαδιού και την τάπα εκροής λαδιού. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος από μη ασφαλισμένα προσαρτήματα π.χ. σφήνες. Ελαφριές σωματικές βλάβες. Τοποθετήστε το αντίστοιχο σύστημα προστασίας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ολισθησης λόγω διαρροής λιπαντικού από κατεστραμμένες τσιμούχες. Ελαφριές σωματικές βλάβες. Ελέγξτε τον μειωτήρα και τα προσαρτήματα για διαρροή λιπαντικού. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος από προεξέχοντα εξαρτήματα. Ελαφριές σωματικές βλάβες. Ο μειωτήρας και τα προσαρτήματα δεν επιτρέπεται να προεξέχουν στο διάδρομο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Από τη λανθασμένη εγκατάσταση και συναρμολόγηση μπορεί να προκληθούν ζημιές στον μειωτήρα. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Προσέξτε τις παρακάτω υποδείξεις. Τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφαλείας που παρατίθενται στα επί μέρους κεφάλαια! Οι πλανητικοί μειωτήρες παραδίδονται χωρίς πλήρωση λαδιού. Οι κύριοι μειωτήρες RF.. / KF.. περιέχουν λιπαντικό ανάλογα με την τοποθέτησή τους. Οι θάλαμοι λαδιού των δύο μειωτήρων είναι χωριστοί. Οι εξαιρέσεις φέρουν ειδική σήμανση. Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 35

36 5 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Υποδείξεις για την εγκατάσταση / συναρμολόγηση Στην πινακίδα τύπου αναγράφονται τα σημαντικότερα τεχνικά στοιχεία. Τα πρόσθετα στοιχεία λειτουργίας αναφέρονται στα σχέδια, στην επιβεβαίωση της παραγγελίας ή ενδεχομένως στο έγγραφο που αφορά τη συγκεκριμένη παραγγελία. Η αλλαγή της θέσης τοποθέτησης επιτρέπεται να γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση με την εταιρία SEW-EURODRIVE. Χωρίς προηγούμενη συνεννόηση παύει να ισχύει η εγγύηση. Στην περίπτωση αλλαγής σε κατακόρυφη θέση τοποθέτησης απαιτούνται δοχεία εξισορρόπησης λαδιού ή/και αγωγός ανόδου λιπαντικού. Η ποσότητα πλήρωσης λιπαντικού και η θέση της βαλβίδας εξαέρωσης πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα. Ο μειωτήρας επιτρέπεται να τοποθετηθεί/εγκατασταθεί μόνο σε μία επίπεδη, άκαμπτη και αντικραδασμική κατασκευή υποπλαισίου, στην αναφερόμενο θέση τοποθέτησης. Ταυτόχρονα μη σφίγγετε τις βάσεις του περιβλήματος και τις φλάντζες σύνδεσης μεταξύ τους! Εκτελείτε τις εργασίες στο μειωτήρα μόνο όταν αυτός είναι ακινητοποιημένος. Ασφαλίστε το στοιχείο μετάδοσης κίνησης από την ακούσια ενεργοποίηση. Στο σημείο ενεργοποίησης πρέπει να αναρτηθεί μία πινακίδα που θα προειδοποιεί για τις εργασίες που γίνονται στο μειωτήρα. Στις τάπες ελέγχου και εκροής λαδιού καθώς και στις τάπες και τις βαλβίδες εξαερισμού πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση! Αν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροχημικής διάβρωσης ανάμεσα στον μειωτήρα και το μηχάνημα εργασίας (σύνδεση μεταξύ διαφορετικών μετάλλων, όπως χυτοσιδήρου και χάλυβα υψηλής αντοχής) χρησιμοποιήστε ενδιάμεσα πλαστικά παρεμβύσματα (πάχος 2 έως 3 mm)! Εάν χρειαστεί, τοποθετήστε στις βίδες ροδέλες από πλαστικό! Γειώνετε πάντοτε το περίβλημα του μειωτήρα. Προσέξτε ότι η συναρμολόγηση μειωτήρων ανοικτής εισόδου σε κινητήρες ή προσαρμογείς επιτρέπεται να διεξάγεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Επικοινωνήστε με τη SEW-EURODRIVE! Μην εκτελείτε εργασίες συγκόλλησης πουθενά στον κινητήρα. Μη χρησιμοποιείτε τους κινητήρες ως σημεία γείωσης για εργασίες συγκόλλησης. Τα στοιχεία οδόντωσης και τα έδρανα μπορεί να καταστραφούν από τη συγκόλληση. Ασφαλίστε τα περιστρεφόμενα μέρη του κινητήρα όπως σύνδεσμοι, οδοντωτοί τροχοί ή τροχαλίες ιμάντων με κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις από το ακούσιο άγγιγμα. Κατά την τοποθέτηση στο ύπαιθρο δεν επιτρέπεται η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Τοποθετήστε αντίστοιχες προστατευτικές διατάξεις όπως π.χ. καλύμματα, στέγαστρα ή παρόμοιες διατάξεις! Θα πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση θερμότητας. Ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η λειτουργία του μειωτήρα δεν θα περιορίζεται από ξένα σώματα (π.χ. από πτώση αντικειμένων ή από κάλυψη). Προστατέψτε το μειωτήρα από το απευθείας ρεύμα κρύου αέρα. Τα συμπυκνώματα μπορούν να οδηγήσουν στον εμπλουτισμό του λαδιού με νερό. Όταν ο μειωτήρας παραδίδεται χωρίς λάδι, στη στάνταρ θέση τοποθέτησης η βαλβίδα εξαέρωσης του πλανητικού μειωτήρα τοποθετείται και ενεργοποιείται από το εργοστάσιο. Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση και η λειτουργία της βαλβίδας εξαέρωσης. Για τη χρήση σε υγρούς χώρους ή στο ύπαιθρο διατίθενται μειωτήρες με κατάλληλη βαφή. Επισκευάζετε τις τυχόν ζημιές στη βαφή (π. χ. στη βαλβίδα εξαερισμού). 36 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

37 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Προϋποθέσεις για τη συναρμολόγηση Προϋποθέσεις για τη συναρμολόγηση Ελέγξτε εάν ισχύουν τα παρακάτω σημεία: Τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου του ηλεκτροκινητήρα συμφωνούν με τα στοιχεία του ηλεκτρικού δικτύου. Ο ηλεκτροκινητήρας δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση. Θερμοκρασία περιβάλλοντος σύμφωνα με τα Τεχνικά Εγχειρίδια, την πινακίδα τύπου και τον πίνακα λιπαντικών ( σελίδα 78). Στο περιβάλλον δεν πρέπει να υπάρχουν λάδια, οξέα, αέρια, αναθυμιάσεις, ακτινοβολία κλπ. Οι άξονες εξόδου και οι επιφάνειες των φλαντζών πρέπει να καθαριστούν σχολαστικά από τις αντιοξειδωτικές ουσίες και τους ρύπους. Χρησιμοποιήστε διαλυτικό μέσο του εμπορίου. Μην αφήνετε το διαλυτικό να έλθει σε επαφή με τα χείλη στεγανοποίησης από τις τσιμούχες του λαδιού κίνδυνος καταστροφής του υλικού! Μακροχρόνια αποθήκευση Προσέξτε: Σε χρόνους αποθήκευσης 1 έτους, η διάρκεια χρήσης του γράσου των εδράνων μειώνεται (ισχύει μόνο για έδρανα με λίπανση με γράσο). Αντικαταστήστε το παρεχόμενο φίλτρο εξαερισμού με τη βιδωτή τάπα Προσθήκη λαδιού Γεμίστε τον μειωτήρα με λάδι (βαθμός και η ποσότητα σύμφωνα με την πινακίδα στοιχείων). Η ποσότητα εξαρτάται από τη θέση τοποθέτησης και το είδος λίπανσης. Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού στο κρύσταλλο παρακολούθησης ή με το δείκτη μέτρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 37

38 5 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Τοποθέτηση του μειωτήρα 5.5 Τοποθέτηση του μειωτήρα Στερέωση μειωτήρα με πέλματα Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα μεγέθη σπειρωμάτων και τις ροπές σύσφιξης για τα μεμονωμένα μεγέθη μειωτήρα. Μέγεθος P002 Βίδα / παξιμάδι M20 Ροπή σύσφιξης βίδας / παξιμαδιού Κατηγορία αντοχής 8.8 [Nm] P012 M P022 M20 P032 M P042 M P052 M36 P062 M P072 M P082 M Αριθμός 8 ΥΠΟΔΕΙΞΗ Οι βίδες δεν επιτρέπεται να λιπαίνονται κατά τη συναρμολόγηση Ροπές σύσφιξης για βίδες στερέωσης Σφίχτε τις βίδες στον μειωτήρα με τις παρακάτω ροπές σύσφιξης: Βίδα / παξιμάδι Ροπή σύσφιξης Κατηγορία αντοχής 8.8 [Nm] M6 11 M8 25 M10 48 M12 86 M M M M M M M M ΥΠΟΔΕΙΞΗ Οι βίδες δεν επιτρέπεται να λιπαίνονται κατά τη συναρμολόγηση. 38 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

39 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Τοποθέτηση του μειωτήρα Βαλβίδα εξαερισμού στον κύριο μειωτήρα RF../ KF.. Ελέγξτε εάν η βαλβίδα εξαερισμού είναι ενεργοποιημένη. Σε περίπτωση που η βαλβίδα εξαερισμού δεν είναι ενεργοποιημένη, θα πρέπει να αφαιρέσετε τον κρίκο μεταφοράς της βαλβίδας εξαερισμού πριν από την έναρξη λειτουργίας του μειωτήρα! 1. Βαλβίδα εξαερισμού με κρίκο μεταφοράς Αφαιρέστε τον κρίκο μεταφοράς Ενεργοποιημένη βαλβίδα εξαερισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 39

40 5 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Τοποθέτηση του μειωτήρα Μειωτήρας με πέλματα στερέωσης με κύριο μειωτήρα RF.. / KF.. Στους παρακάτω συνδυασμούς πλανητικού μειωτήρα με πέλμα στερέωσης με κύριο μειωτήρα RF.. / KF.. μπορεί ο κύριος μειωτήρας να προεξέχει κάτω από την επιφάνεια στερέωσης. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Στον παρακάτω συνδυασμό μειωτήρων λάβετε υπόψη την απόσταση Α. Εδώ πρέπει να προετοιμαστεί ανάλογα η βάση εκ μέρους του πελάτη. Επιπλέον χρειάζεστε χώρο για να κάνετε την αλλαγή λαδιού. Για το σκοπό αυτό πρέπει να καθοριστεί μια απόσταση Β από τον πελάτη. Μέγεθος / Συνδυασμοί Διάσταση A RF.. KF.. [mm] P P P P P Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει έναν πλανητικό μειωτήρα με μειωτήρα κύριας λειτουργίας RF. A B Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

41 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Τοποθέτηση του μειωτήρα Βάση Προϋπόθεση για τη γρήγορη και αξιόπιστη τοποθέτηση του μειωτήρα αποτελεί η επιλογή του σωστού τύπου βάσης καθώς και ο προσεκτικός σχεδιασμός, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την προετοιμασία των σωστών σχεδίων βάσης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία κατασκευής και διαστάσεων. Για να αποφευχθούν οι επικίνδυνες δονήσεις και οι κραδασμοί, κατά την τοποθέτηση του μειωτήρα επάνω σε ένα χαλύβδινο πλαίσιο δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην επαρκή ακαμψία αυτού. Οι διαστάσεις της βάσης πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με το βάρος και τη ροπή του μειωτήρα στροφών, συνυπολογίζοντας τις δυνάμεις που επιδρούν στο μειωτήρα στροφών. Οι βίδες ή τα παξιμάδια στερέωσης πρέπει να σφίγγονται με την προβλεπόμενη ροπή. Για τις προβλεπόμενες βίδες και ροπές σύσφιξης ανατρέξτε στο Κεφάλαιο"Στερέωση μειωτήρα" ( σελίδα 38). ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στον μειωτήρα από τη χρήση μίας ακατάλληλης βάσης. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Η βάση πρέπει να είναι επίπεδη και σε οριζόντια θέση. Κατά το σφίξιμο των βιδών στερέωσης ο μειωτήρας δεν επιτρέπεται να υποβληθεί σε στρέβλωση. Οι ανωμαλίες πρέπει να εξισορροπηθούν με τον προβλεπόμενο τρόπο. Τηρείτε τα στοιχεία βάρους που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου Ευθυγράμμιση του άξονα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά τη μη τήρηση της ακρίβειας ευθυγράμμισης υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης ρηγμάτων του άξονα. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Για τις απαιτήσεις των συνδέσμων ανατρέξτε στα ξεχωριστά εγχειρίδια λειτουργίας! Η διάρκεια ζωής των αξόνων, εδράνων και συνδέσμων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την ακρίβεια ευθυγράμμισης των αξόνων μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό πρέπει να επιδιώκεται πάντα μια μηδενική απόκλιση. Για το σκοπό αυτό πρέπει π.χ. να ανατρέξετε και στις απαιτήσεις των συνδέσμων στα ειδικά εγχειρίδια λειτουργίας. Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 41

42 5 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Μειωτήρας με συμπαγή άξονα 5.6 Μειωτήρας με συμπαγή άξονα Τοποθέτηση στοιχείων εισόδου και εξόδου ΠΡΟΣΟΧΗ! Από τη λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί να προκληθούν ζημιές στα έδρανα, το περίβλημα ή τους άξονες. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Για την τοποθέτηση στοιχείων εισόδου και εξόδου, χρησιμοποιήστε μόνο διάταξη τοποθέτησης. Για την τοποθέτηση χρησιμοποιήστε την υπάρχουσα κεντρική οπή με σπείρωμα στο ακραξόνιο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περνάτε τις τροχαλίες, τους συνδέσμους, τα πινιόν κλπ. πάνω στο ακραξόνιο κτυπώντας με σφυρί. Το αποτέλεσμα θα είναι ζημιές στα έδρανα, το περίβλημα και τον άξονα! Εφαρμόστε τη σωστή ένταση στους ιμάντες σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τροχαλίες με ιμάντες (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή). Συναρμολόγηση με διάταξη τοποθέτησης Το σχήμα που ακολουθεί δείχνει μια διάταξη συναρμογής για την τοποθέτηση συμπλεκτών ή πλημνών σε ακραξόνια μειωτήρων ή ηλεκτροκινητήρων. Σε περίπτωση που η βίδα μπορεί να βιδωθεί χωρίς προβλήματα, μπορείτε να παραλείψετε το αξονικό ρουλεμάν της διάταξης συναρμογής. [1] [2] [3] [1] Ακραξόνιο μειωτήρα [2] Αξονικό ρουλεμάν [3] Πλήμνη συνδέσμου 42 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

43 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Μειωτήρας με συμπαγή άξονα 5 Αποφυγή μεγάλων εγκάρσιων δυνάμεων Για την αποφυγή μεγάλων εγκάρσιων δυνάμεων: Τοποθετήστε τα γρανάζια ή τα γρανάζια αλυσίδας σύμφωνα με την εικόνα Α. F X1 [1] X 1 [A] [1] F X1 X 1 [B] [1] Πλήμνη [Α] Σωστά [Β] Λάθος ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η εγκατάσταση γίνεται πιο εύκολη εάν περάσετε πρώτα λιπαντικό στο στοιχείο εξόδου και / ή το θερμάνετε για λίγο (στους C). Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 43

44 5 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Σύνδεσμος 5.7 Σύνδεσμος ΥΠΟΔΕΙΞΗ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες λειτουργίας του εκάστοτε κατασκευαστή συνδέσμων. Κατά τη συναρμολόγηση των συνδέσμων πραγματοποιήστε την παρακάτω ζυγοστάθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. α) Μέγιστη και ελάχιστη απόσταση b) Αξονική μετατόπιση c) Γωνιακή μετατόπιση a) b) c) Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

45 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Σύνδεσμος προσαρμογέα ΑΜ Σύνδεσμος προσαρμογέα ΑΜ ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την τοποθέτηση του κινητήρα στον προσαρμογέα μπορεί να εισχωρήσει υγρασία στον προσαρμογέα. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Στεγανοποιήστε τον προσαρμογέα με αναερόβιο στεγανοποιητικό υγρών. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Σας συνιστούμε να περάσετε υγρό NOCO στον άξονα του ηλεκτροκινητήρα πριν από την τοποθέτηση του μισού τμήματος του συνδέσμου προκειμένου να εμποδιστεί η διάβρωση λόγω επαφής Προσαρμογέας IEC AM / Προσαρμογέας NEMA AM [1] Άξονας κινητήρα [479] Μισό τμήμα συνδέσμου [481] Βιδωτός πείρος [484] Σφήνα [491] Σωλήνας-αποστάτης Καθαρίστε τον άξονα του κινητήρα και τις επιφάνειες της φλάντζας του κινητήρα και του προσαρμογέα. 2. Αφαιρέστε τη σφήνα από τον άξονα του κινητήρα και αντικαταστήστε την με τη συνημμένη σφήνα (484) (όχι σε AM63 και AM250). 3. Θερμάνετε τον ημισύνδεσμο [479] σε θερμοκρασία 80 C C και περάστε τον επάνω στον άξονα του ηλεκτροκινητήρα. Τοποθετήστε ως εξής: Προσαρμογέας IEC AM μέχρι το τέρμα στην πατούρα του άξονα του κινητήρα. Προσαρμογέας IEC AM στη διάσταση A. Προσαρμογέας NEMA με σωλήνα αποστάτη [491] στην απόσταση A. 4. Ασφαλίστε τη σφήνα και το μισό τμήμα του συνδέσμου με τον πείρο [481] και με ροπή σύσφιξης T A επάνω στον άξονα του κινητήρα, σύμφωνα με τον πίνακα. Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 45

46 5 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Σύνδεσμος προσαρμογέα ΑΜ 5. Ελέγξτε την απόσταση A. 6. Με κατάλληλο στεγανοποιητικό υλικό μονώστε τις επιφάνειες επαφής μεταξύ προσαρμογέα και ηλεκτροκινητήρα. 7. Τοποθετήστε τον ηλεκτροκινητήρα στον προσαρμογέα έτσι ώστε οι εγκοπές των δύο ημισυνδέσμων να εμπλακούν στην πλαστική μαργαρίτα. IEC-AM 63 / / / / / 280 A T A Σπείρωμα M4 M4 M6 M6 M8 M10 M10 M10 NEMA-AM / / / / / / / 365 A T A Σπείρωμα M4 M4 M6 M6 M8 M10 M10 M10 Επιτρεπόμενα φορτία ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την τοποθέτηση ενός κινητήρα μπορεί να παρουσιαστούν ανεπίτρεπτα υψηλά φορτία. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές! Μην υπερβαίνετε σε καμία περίπτωση τα δεδομένα φορτίου που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. X Fq Τύπος προσαρμογέα F q 1) [N] IEC NEMA x 1) [mm] Προσαρμογέας IEC Προσαρμογέας NEMA AM63/71 AM AM80/90 AM143/ AM100/112 AM182/ AM132 2) AM213/215 2) AM132.. AM213/ AM160/180 AM254/ AM200/225 AM324-AM AM250/ ) Όταν η απόσταση x του κέντρου βάρους αυξάνεται, το μέγιστο επιτρεπτό βάρος του τοποθετημένου κινητήρα F qmax πρέπει να μειώνεται γραμμικά. Εάν η απόσταση x του κέντρου βάρους μειωθεί, δεν επιτρέπεται η αύξηση του μέγιστου επιτρεπτού βάρους F qmax. 2) Διάμετρος της φλάντζας εξόδου του προσαρμογέα: 160 mm 46 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

47 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Σύνδεσμος προσαρμογέα ΑΜ 5 Προσαρμογέας AM με καστάνια αντεπιστροφής AM../RS Ελέγξτε πριν από τη συναρμολόγηση ή την έναρξη λειτουργίας, τη φορά περιστροφής του κινητήρα. Εάν η φορά περιστροφής είναι λανθασμένη επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEW-EURODRIVE. Η καστάνια αντεπιστροφής δεν παρουσιάζει προβλήματα κατά τη λειτουργία της και δε χρειάζεται πρόσθετη συντήρηση. Οι καστάνιες αντεπιστροφής χαρακτηρίζονται από τις επονομαζόμενες ταχύτητες ανύψωσης, οι οποίες εξαρτώνται από το μέγεθός τους (βλέπε επόμενο πίνακα). ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν ξεπεραστούν οι ελάχιστες στροφές ανύψωσης, τότε οι καστάνιες αντεπιστροφής φθείρονται κατά τη λειτουργία τους και μπορεί να αναπτυχθούν αυξημένες θερμοκρασίες λόγω τριβής. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές! Στην ονομαστική λειτουργία, οι ελάχιστες στροφές ανύψωσης δεν πρέπει να πέφτουν κάτω από την ελάχιστη τιμή τους. Οι ελάχιστες στροφές εμπλοκής επιτρέπεται να πέφτουν κάτω από την ελάχιστη τιμή τους μόνο κατά την εκκίνηση ή το φρενάρισμα. Τύπος AM80/90/RS, AM143/145/RS AM100/112/RS, AM182/184/RS AM132/RS, AM213/215/RS AM160/180/RS, AM254/286/RS AM200/225/RS, AM /RS Μέγιστη ροπή κλειδώματος καστάνιας αντεπιστροφής [Nm] Ελάχιστη ταχύτητα ανύψωσης [σ.α.λ.] Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 47

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Με αντιεκρηκτική προστασία Πλανητικοί σερβομειωτήρες PSF.. Έκδοση 11/2005 11384808 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Με αντιεκρηκτική προστασία Πλανητικοί σερβομειωτήρες PSF.. Έκδοση 11/2005 11384808 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες EX Με αντιεκρηκτική προστασία Πλανητικοί σερβομειωτήρες PSF.. Έκδοση 11/2005 11384808 / EL Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Πλανητικοί µειωτήρες Σειρά τύπων P..RF.., P..KF.. Έκδοση 06/2006 11359900 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Πλανητικοί µειωτήρες Σειρά τύπων P..RF.., P..KF.. Έκδοση 06/2006 11359900 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Πλανητικοί µειωτήρες Σειρά τύπων P..RF.., P..KF.. Έκδοση 06/2006 11359900 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. Έκδοση 09/2012 20051131

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Έκδοση 05/2008 11630418 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Έκδοση 05/2008 11630418 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Έκδοση 05/2008 11630418

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Μειωτήρες Τύποι R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Έκδοση 02/2009 16773403 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Έκδοση 02/2009 16773403 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία τύπου Έκδοση 02/2009 16773403 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X..

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Έκδοση 11/2008

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μειωτήρες τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Έκδοση 02/2009 16773004 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Μειωτήρες τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Έκδοση 02/2009 16773004 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Μειωτήρες τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Έκδοση 02/2009 16773004 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης

Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης Τεχνολογία επαγγ. οχημάτων και βιομηχανιών Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης Κεντρικοί άξονες της ELBE Κατασκευή Αντικατάσταση Επισκευή K3-0262/0909 Υποδείξεις τοποθέτησης Μεταφορά και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DRS/DRE/DRP 315 με αντιεκρηκτική προστασία. Έκδοση 10/2007 11631201 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DRS/DRE/DRP 315 με αντιεκρηκτική προστασία. Έκδοση 10/2007 11631201 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DRS/DRE/DRP 315 με αντιεκρηκτική προστασία Έκδοση 10/2007 11631201 / EL Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC.. Έκδοση 11/2005 GD110000 11357800 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC.. Έκδοση 11/2005 GD110000 11357800 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC.. GD110000 Έκδοση 11/2005 11357800 / EL Οδηγίες λειτουργίας Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/2006

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Έκδοση 12/2009 16881001 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Hλιακά συστήματα MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Oδηγίες εγκατάστασης Έκδοση 04 Οδηγίες εγκατάστασης: Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn. Κωδ. Πρ. : 256431. 02.2012 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Αντιεκρηκτικοί τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες / Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες. Έκδοση 04/2007 11559608 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Αντιεκρηκτικοί τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες / Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες. Έκδοση 04/2007 11559608 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Αντιεκρηκτικοί τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες / Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες Έκδοση 04/2007 11559608 /

Διαβάστε περισσότερα

1501 - Έλεγχος Κίνησης

1501 - Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Οδοντωτοί Τροχοί (Γρανάζια) - Μέρος Β Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Παλέτες συσκευασίας

Doka-Παλέτες συσκευασίας 11/2010 Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού 999281809 el Πρέπει να φυλάσσονται για μελλοντική χρήση ok-παλέτες συσκευασίας Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού ok-παλέτες συσκευασίας Περιγραφή προϊόντος Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες

Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες Έκδοση 10/2008 16715403

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση /0 0976 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Στοιχεια συστηματος μετάδοσης κινησης με ιμάντα

Τεχνικές Πληροφορίες Στοιχεια συστηματος μετάδοσης κινησης με ιμάντα Τεχνικές Πληροφορίες Στοιχεια συστηματος μετάδοσης κινησης με ιμάντα LuK-Aftermarket Service ohg Paul-Ehrlich-Straße 21 D-63225 Langen Telefon: +49 (0) 1801 753-333* Telefax: +49 (0) 6103-753-297 INA-AS@Schaeffler.com

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Ελληνικά 64

Ελληνικά. Ελληνικά 64 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά 64 Ελληνικά 1. Τεχνικά δεδομένα Χωρητικότητα γράσου του LAGD 60 60 ml, (2,03 fl.oz US) Χωρητικότητα γράσου του LAGD

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες

ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες Ηλεκτροµειωτήρες Ευθύγραµµοι - Γωνιακοί Οδηγίες επιλογής Τεχνικά Χαρακτηριστικά ιαστάσεις Γ. Λαµπράκη 10, 141 23 Λυκόβρυση ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 2102817217 Fax. : 2102814 277

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 EL 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 EL 06 Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα της SKF, ανατρέξτε στο πρόγραμμα Pole Position. Επικοινωνήστε με το μεταπωλητή της SKF στην περιοχή σας για περισσότερες πληροφορίες και για αιτήσεις μελών.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

GR B 1000. Μηχανισμός μετάδοσης. Οδηγία χρήσης και συναρμολόγησης

GR B 1000. Μηχανισμός μετάδοσης. Οδηγία χρήσης και συναρμολόγησης GR B 1000 Μηχανισμός μετάδοσης Οδηγία χρήσης και συναρμολόγησης Μηχανισμός μετάδοσης Οδηγία χρήσης και συναρμολόγησης Γενικές υποδείξεις ασφαλείας και χρήσης 1. Γενικά Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Οδηγίες εγκατάστασης TempsensorAmb-IGR110610 98-0042510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες Οδηγίες χειρισµού Φυγοκεντρικοί Μοντέλο µε τυποποιηµένους Τυπωµένο στη Γερµανία Επιφυλασσόµαστε για χειρισµού των αναφερόµενων δεδοµένων και απεικονίσεων της παρούσας οδηγίας χεισιρµού, λόγω τεχνικής µετεξέλιξης.

Διαβάστε περισσότερα

Διογκούμενος κάλυκας 15,0

Διογκούμενος κάλυκας 15,0 08/2011 Οδηγίες κατασκευής 999415009 el Διογκούμενος κάλυκας 15,0 Κωδικός 581120000 Περιγραφή προϊόντος Ο διογκούμενος κάλυκας 15,0 χρησιμεύει για την μονόπλευρη αγκύρωση ξυλότυπων στο μπετόν. ασικά απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας CE Θωρακίσεις ασφαλείας από ατύχημα Η εσχάρα VANGUARD V2 διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Έκδοση 03/2011 17055806 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

GR B 2000 Μηχανισμός μετάδοσης με προστασία από έκρηξη. Οδηγία χρήσης και συναρμολόγησης

GR B 2000 Μηχανισμός μετάδοσης με προστασία από έκρηξη. Οδηγία χρήσης και συναρμολόγησης GR B 2000 Μηχανισμός μετάδοσης με προστασία από έκρηξη Οδηγία χρήσης και συναρμολόγησης Μηχανισμός μετάδοσης με προστασία από έκρηξη Οδηγία χρήσης και συναρμολόγησης Γενικές υποδείξεις ασφαλείας και χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

SERVICE-INFO. Εξαγωγή και τοποθέτηση ενός συμπαγούς ρουλεμάν. Σελίδα 1/6

SERVICE-INFO. Εξαγωγή και τοποθέτηση ενός συμπαγούς ρουλεμάν. Σελίδα 1/6 Εξαγωγή και τοποθέτηση ενός συμπαγούς ρουλεμάν Σελίδα 1/6 Η εξαγωγή και η επανατοποθέτηση του μουαγιέ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή του οχήματος. Συνιστούμε η αντικατάσταση του ρουλεμάν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικές πληροφορίες Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά / Περιεχόμενο Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγκατάσταση και την επιλογή των καλωδίων των κύριων διανομέων D και.

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40/50/63 Με αντιεκρηκτική προστασία. Έκδοση 07/2008 11661607 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40/50/63 Με αντιεκρηκτική προστασία. Έκδοση 07/2008 11661607 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40/50/63 Με αντιεκρηκτική προστασία Έκδοση 07/2008 11661607 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Ο ηλεκτρικός αντιπαγετικός ανεμιστήρας είναι μέσον προστασίας των καλλιεργειών από παγετούς ακτινοβολίας. Η χρησιμοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων. Λύσεις για την Βιομηχανική Συντήρηση

Αξιοπιστία Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων. Λύσεις για την Βιομηχανική Συντήρηση Αξιοπιστία Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων Λύσεις για την Βιομηχανική Συντήρηση Doug Martin; E. l. du Pont de Nemours and Company Η Αξιοπιστία Ξεκινάει από Εδώ Το πρώτο βήμα προς την αξιοπιστία του εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Μειωτήρες και ηλεκτροµειωτήρες. Έκδοση 07/2006 11359005 / EL

Εγχειρίδιο. Μειωτήρες και ηλεκτροµειωτήρες. Έκδοση 07/2006 11359005 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μειωτήρες και ηλεκτροµειωτήρες Έκδοση 07/2006 11359005 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Λύση επισκευής της LuΚ για ξηρούς διπλούς συμπλέκτες

Λύση επισκευής της LuΚ για ξηρούς διπλούς συμπλέκτες Λύση επισκευής της LuΚ για ξηρούς διπλούς συμπλέκτες Διάγνωση βλαβών Ειδικά εργαλεία/αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση Renault, DC4 μετάδοση 6 ταχυτήτων Το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr MEAT&DORIA Περιγραφή Φωτογραφία Γενικό καθαριστικό 500ml Μ 1 Για µετρητές µάζας αέρος, βαλβίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Πλανητικά μίξερ BE5 300 W. (από 15 έως 220 ανά λεπτό)

Πλανητικά μίξερ BE5 300 W. (από 15 έως 220 ανά λεπτό) Πλανητικά Μίξερ 2 dito electrolux πλανητικά μίξερ Πλανητικά μίξερ Πανίσχυρα, κατασκευασμένα για να αντέχουν σε φορτία. Η Dito Electrolux προσφέρει πλούσια γκάμα πλανητικών μίξερ από 5 έως 80 λίτρων, για

Διαβάστε περισσότερα

Tόρνοι Εξαρτήματα ΟΚ ΕΛΕΓΜΕΝΑ 15-12 τορνοι 2011 δ).indd 2 15/12/2011 5:54:29 μμ

Tόρνοι Εξαρτήματα ΟΚ ΕΛΕΓΜΕΝΑ 15-12 τορνοι 2011 δ).indd 2 15/12/2011 5:54:29 μμ Tόρνοι Εξαρτήματα OPTI D180 X 300 VARIO Στιβαρός τόρνος γενικής χρήσης με ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας Πλεονεκτήματα Σκληρυμένες και ρεκτιφιαρισμένες γλύστρες Σκληρυμένος κώνος ατράκτου (DIN 6350) Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα