Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας"

Transcript

1 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Βιομηχανικοί μειωτήρες Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες Σειρά P002 P082 Κατηγορίες ροπής από knm Έκδοση 10/ / EL

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις Χρήση του εγχειριδίου λειτουργίας Δομή των οδηγιών ασφαλείας Αξιώσεις παροχής εγγύησης Αποποίηση ευθύνης Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας Υποδείξεις ασφαλείας Προκαταρκτική παρατήρηση Γενικά Προβλεπόμενη χρήση Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα Ομάδα αποδεκτών Σύμβολα ασφαλείας στο μειωτήρα Σύμβολα επάνω στη συσκευασία Μεταφορά Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς Δομή μειωτήρα Συνδυασμός πλανητικού μειωτήρα με κύριο μειωτήρα Πινακίδα τύπου και ονομασία τύπου Θέση τοποθέτησης Φυλλάδια θέσεων τοποθέτησης Θέσεις τοποθέτησης των κύριων μειωτήρων Στρεφόμενες και μεταβαλλόμενες θέσεις Δομή πρόσθετων δυνατοτήτων και πρόσθετων εκδόσεων Εξαρτήματα στην πλευρά εισόδου του κινητήρα Βραχίονας ροπής Αισθητήρας θερμοκρασίας PT Δοχείο διαστολής λαδιού / Αγωγός ανόδου λαδιού Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά μέσα Ανοχές Υποδείξεις για την εγκατάσταση / συναρμολόγηση Προϋποθέσεις για τη συναρμολόγηση Τοποθέτηση του μειωτήρα Μειωτήρας με συμπαγή άξονα Σύνδεσμος Σύνδεσμος προσαρμογέα ΑΜ Καπάκι άξονα εισόδου AD Μειωτήρας με φλάντζα Βραχίονας ροπής Άξονας εξόδου ως κοίλος άξονας με δίσκο σύσφιξης Αισθητήρας θερμοκρασίας PT Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 3

4 Περιεχόμενα 6 Έναρξη χρήσης Υποδείξεις για την έναρξη χρήσης Περίοδος ρονταρίσματος Έναρξη χρήσης μειωτήρων με προστασία μακράς διαρκείας Καστάνια αντεπιστροφής Μέτρηση της θερμοκρασίας επιφανείας και της θερμοκρασίας λαδιού Διακοπή χρήσης μειωτήρα / συντήρηση Επιθεώρηση / συντήρηση Προεργασίες επιθεώρησης / συντήρησης Διαστήματα επιθεώρησης και συντήρησης Διαστήματα αλλαγής λιπαντικού Έλεγχος της στάθμης λαδιού Έλεγχος σύστασης λαδιού Αλλαγή λαδιού Έλεγχος και καθαρισμός του εξαερισμού Προσθήκη γράσων στεγανοποίησης Λιπαντικά Επιλογή λιπαντικών Πίνακας λιπαντικών Ποσότητες λιπαντικού Γράσα στεγανοποίησης / γράσα για έδρανα Πλανητικός μειωτήρας Γράσα στεγανοποίησης: Κύριοι μειωτήρες RF / KF και κινητήρες Δυσλειτουργίες Υποδείξεις Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Βλάβες στον πλανητικό μειωτήρα Ρ Βλάβες στον κύριο μειωτήρα RF../KF Δυσλειτουργίες του προσαρμογέα AM / AL Βλάβες στον κινητήρα Βλάβες στο φρένο DR / DV Απόρριψη Λίστα διευθύνσεων Ευρετήριο Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

5 Σημαντικές υποδείξεις Χρήση του εγχειριδίου λειτουργίας 1 1 Σημαντικές υποδείξεις 1.1 Χρήση του εγχειριδίου λειτουργίας Οι οδηγίες λειτουργίας αποτελούν τμήμα του προϊόντος και περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για τη λειτουργία και συντήρηση. Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα άτομα που εκτελούν εργασίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης στο προϊόν. Οι οδηγίες λειτουργίας θα πρέπει να διατηρούνται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στην SEW-EURODRIVE. 1.2 Δομή των οδηγιών ασφαλείας Σημασία των λέξεων σήμανσης Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τη διαβάθμιση και τη σημασία των λέξεων σήμανσης που χρησιμοποιούνται για υποδείξεις ασφαλείας, υποδείξεις πρόκλησης υλικών ζημιών και άλλες υποδείξεις. Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη μη τήρηση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Ελαφριές σωματικές βλάβες ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο περιβάλλον λειτουργίας ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή: Διευκολύνει το χειρισμό του συστήματος κίνησης Δομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο Οι υποδείξεις ασφαλείας για συγκεκριμένα κεφάλαια δεν ισχύουν μόνο για μία ειδική ενέργεια, αλλά για περισσότερες ενέργειες στα πλαίσια μίας θεματικής ενότητας. Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα υποδεικνύουν ένα γενικό ή ένα συγκεκριμένο κίνδυνο. Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή για μία υπόδειξη ασφαλείας που ισχύει ανά κεφάλαιο: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου Δομή των ενσωματωμένων οδηγιών ασφαλείας Οι ενσωματωμένες οδηγίες ασφαλείας έχουν ενσωματωθεί στη θέση όπου υπάρχει μία οδηγία χειρισμού, ακριβώς πριν από το επικίνδυνο βήμα χειρισμού. Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή μίας ενσωματωμένης οδηγίας ασφαλείας: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 5

6 1 Σημαντικές υποδείξεις Αξιώσεις παροχής εγγύησης 1.3 Αξιώσεις παροχής εγγύησης Η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας είναι βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των μειωτήρων και για την εξασφάλιση των αναφερόμενων ιδιοτήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για τραυματισμούς και υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η SEW- EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποκλείεται η υποχρέωση εγγύησης ζημιών. 1.4 Αποποίηση ευθύνης Η τήρηση των οδηγιών λειτουργίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία του πλανητικού μειωτήρα σειρά P002 P082 και για την επίτευξη των αναγραφόμενων ιδιοτήτων του προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για τραυματισμούς και υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποκλείεται η υποχρέωση εγγύησης ζημιών. 1.5 Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας 2010 SEW-EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επεξεργασία, δημοσίευση ή άλλη αξιοποίηση, έστω και αποσπασματική. 6 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

7 Υποδείξεις ασφαλείας Προκαταρκτική παρατήρηση 2 2 Υποδείξεις ασφαλείας Οι παρακάτω βασικές υποδείξεις ασφαλείας χρησιμεύουν στην αποφυγή σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών. Ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει τις συνθήκες ώστε να τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και κατανοήσει ολόκληρο το εγχειρίδιο λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW- EURODRIVE. 2.1 Προκαταρκτική παρατήρηση Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν κυρίως τη χρήση μειωτήρων. Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρομειωτήρες θα πρέπει να τηρείτε επίσης τις υποδείξεις ασφαλείας για τους ηλεκτροκινητήρες, που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια λειτουργίας. Παρακαλούμε, λάβετε επίσης υπόψη τις συμπληρωματικές υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται στις επί μέρους ενότητες του παρόντος εγχειριδίου. 2.2 Γενικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά τη λειτουργία ενδέχεται να υπάρχουν στους μειωτήρες κινούμενα ή περιστρεφόμενα μέρη, καθώς και καυτές επιφάνειες. Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες Κάθε εργασία που έχει σχέση με τη μεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση / συναρμολόγηση, σύνδεση, εκκίνηση, συντήρηση και επισκευή επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς, τηρώντας: Τις αναλυτικές οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων λειτουργίας Τις πινακίδες προειδοποίησης και ασφάλειας στο μειωτήρα Όλα τα υπόλοιπα έγγραφα μελέτης του έργου, τις οδηγίες έναρξης λειτουργίας και τα διαγράμματα συνδεσμολογίας που αφορούν τον ηλεκτροκινητήρα Τις συγκεκριμένες διατάξεις και απαιτήσεις που ισχύουν για το σύστημα Τις εθνικές/περιφερειακές διατάξεις που διέπουν την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων Μην εγκαθιστάτε ποτέ προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς, παρακαλούμε να υποβάλλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία μεταφοράς. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών από την ανεπίτρεπτη αφαίρεση των απαιτούμενων καλυμμάτων, τη μη προβλεπόμενη χρήση, καθώς και τη λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα σχετικά εγχειρίδια. Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 7

8 2 Υποδείξεις ασφαλείας Προβλεπόμενη χρήση 2.3 Προβλεπόμενη χρήση Οι πλανητικοί μειωτήρες της σειράς P002 P082 είναι μειωτήρες που λειτουργούν μαζί με ηλεκτροκινητήρες σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Οι επιτρεπόμενες στροφές και η ισχύς θα πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία ή την πινακίδα τύπου. Εάν τα φορτία των μειωτήρων αποκλίνουν από τις επιτρεπόμενες τιμές ή εάν προβλέπονται άλλοι τομείς εφαρμογών εκτός των βιομηχανικών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων, τότε οι μειωτήρες επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο κατόπιν συνεννόησης με τη SEW-EURODRIVE. Η χρήση σε περιοχές εκρήξεων (Ex) απαγορεύεται, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά Υπό την έννοια της Οδηγίας EK περί μηχανών 2006/42/EΚ, οι πλανητικοί μειωτήρες αποτελούν εξαρτήματα για τοποθέτηση σε μηχανήματα και σε εγκαταστάσεις. Στα πλαίσια εφαρμογής της οδηγίας ΕΕ απαγορεύεται η έναρξη της λειτουργίας μέχρι που να διαπιστωθεί η συμμόρφωση της τελικής εγκατάστασης προς την οδηγία περί μηχανών 2006/42/EΚ. 2.4 Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω έντυπα και έγγραφα: Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρομειωτήρες θα πρέπει να τηρείτε επίσης τις υποδείξεις ασφαλείας για τους ηλεκτροκινητήρες και τους κύριους μειωτήρες, που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια λειτουργίας. Οδηγίες λειτουργίας των πρόσθετων δυνατοτήτων που ενδεχομένως έχουν εγκατασταθεί. 2.5 Ομάδα αποδεκτών Όλες οι μηχανικές εργασίες επιτρέπεται να γίνουν αποκλειστικά από εξειδικευμένο τεχνικό. Εξειδικευμένοι τεχνικοί στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, τη μηχανική εγκατάσταση, την επιδιόρθωση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της μηχανικής (π.χ. μηχανικοί) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Γνώση αυτών των οδηγιών λειτουργίας. Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ηλεκτρική εγκατάσταση, την έναρξη χρήσης, τη διόρθωση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της ηλεκτρολογίας (π.χ. ηλεκτρολόγοι) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Γνώση των οδηγιών λειτουργίας. Όλες οι εργασίες στους υπόλοιπους τομείς της μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας και απόρριψης θα πρέπει να διεξάγονται μόνο από άτομα που έχουν ενημερωθεί κατάλληλα για τις εργασίες αυτές. Όλοι οι εξειδικευμένοι τεχνίτες πρέπει να φορούν προστατευτική στολή αντίστοιχη της δραστηριότητάς τους. 8 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

9 Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα ασφαλείας στο μειωτήρα Σύμβολα ασφαλείας στο μειωτήρα ΠΡΟΣΟΧΗ! Με το πέρασμα του χρόνου τα σύμβολα ασφαλείας και οι πινακίδες μπορεί να βρομίσουν ή να γίνουν δυσδιάκριτα με άλλον τρόπο. Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μη ευανάγνωστων συμβόλων. Διατηρείτε τις υποδείξεις ασφάλειας, προειδοποίησης και χειρισμού σε ευανάγνωστη κατάσταση. Ανανεώνετε τα κατεστραμμένα σύμβολα ασφαλείας και τις πινακίδες. Λάβετε υπόψη τα σύμβολα ασφαλείας πάνω στον μειωτήρα. 'Εχουν την εξής σημασία: Σύμβολα ασφαλείας Σημασία Oil Τάπα πλήρωσης λαδιού Oil Εκροή λαδιού Oil Δείκτης λαδιού Oil Κρύσταλλο στάθμης λαδιού Τάπα εξαερισμού Σημείο συμπληρωματικής λίπανσης Βίδα εξαγωγής αέρα C Αισθητήρας θερμοκρασίας Φορά περιστροφής Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 9

10 2 Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα επάνω στη συσκευασία 2.7 Σύμβολα επάνω στη συσκευασία Πρέπει να τηρηθούν τα σύμβολα που έχουν τοποθετηθεί επάνω στη συσκευασία. Έχουν την εξής σημασία: Εύθραυστα υλικά Προστασία από τη ζέστη Πρόσδεση Απαγορεύεται η έλξη με γάντζο Επάνω Προστασία από την υγρασία Κέντρο βάρους Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

11 Υποδείξεις ασφαλείας Μεταφορά Μεταφορά Υποδείξεις για τη μεταφορά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μπορεί να πέσουν κάτω αιωρούμενα φορτία. Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί. Μην μένετε κάτω από το αιωρούμενο φορτίο. Ασφαλίστε την περιοχή κινδύνου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ολίσθησης λόγω διαρροής λιπαντικού από κατεστραμμένες τσιμούχες. Ελαφριές σωματικές βλάβες. Ελέγξτε τον μειωτήρα και τα προσαρτήματα για διαρροή λιπαντικού. ΠΡΟΣΟΧΗ! Από τη λανθασμένη μεταφορά μπορεί να προκληθούν ζημιές στον μειωτήρα. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Λάβετε υπόψη τις παρακάτω υποδείξεις: Αμέσως μετά την παραλαβή επιθεωρήστε τη συσκευή για τυχόν ζημιές που μπορεί να έχει υποστεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε γι' αυτές κατευθείαν την μεταφορική εταιρία. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποκλείεται η λειτουργία. Το βάρος του μειωτήρα αναγράφεται στην πινακίδα τύπου ή στο φύλλο διαστάσεων. Τηρείτε τα αναφερόμενα φορτία και τις οδηγίες που αναγράφονται εκεί. Προσέξτε το κέντρο βάρους του μειωτήρα. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα μεταφοράς ανάλογων διαστάσεων χωρίς φθορές. Μεταφέρετε τον μειωτήρα χωρίς πλήρωση λαδιού. Λάβετε υπόψη ότι κατά το πέρασμα των βιδωτών κρίκων δεν επιτρέπεται να δημιουργηθεί λοξή διαδρομή. Η μεταφορά του μειωτήρα θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται ζημιές στον μειωτήρα. Τα χτυπήματα π.χ. στα ελεύθερα άκρα των αξόνων μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβες του μειωτήρα. Για τις ανάγκες μεταφοράς, οι πλανητικοί μειωτήρες και οι πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες μπορούν να ανυψωθούν από τα σημεία που περιγράφονται στις παρακάτω εικόνες. Οι ιμάντες μεταφοράς οι οποίοι στα παρακάτω σχέδια είναι διακεκομμένοι, εξυπηρετούν στη στήριξη και εξισορρόπηση του πλανητικού μειωτήρα. Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν παραδείγματα μεταφοράς του μειωτήρα. Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 11

12 2 Υποδείξεις ασφαλείας Μεταφορά Πλανητικός μειωτήρας με πέλμα στερέωσης Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει παράδειγμα μεταφοράς ενός πλανητικού μειωτήρα σε έκδοση με πέλμα στερέωσης Πλανητικός μειωτήρας με φλάντζα συναρμολόγησης Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει παράδειγμα μεταφοράς ενός πλανητικού μειωτήρα με φλάντζα. 12 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

13 Υποδείξεις ασφαλείας Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς Ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς μπορούν να εφαρμοστούν οι παρακάτω τρόποι συντήρησης και συσκευασίας των μειωτήρων Εσωτερική συντήρηση Βασική συντήρηση Μετά τη δοκιμαστική λειτουργία πραγματοποιείται εκροή της δοκιμαστικής ποσότητας λαδιού από το μειωτήρα. Ο μειωτήρας προστατεύεται από τη διάβρωση για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσω του κατάλοιπου στρώματος λαδιού. Μακροχρόνια συντήρηση Μετά τη δοκιμαστική λειτουργία πραγματοποιείται εκροή της δοκιμαστικής ποσότητας λαδιού και το εσωτερικό πληρώνεται με αναστολέα αέριας φάσης. Το φίλτρο εξαερισμού αντικαθίσταται από μια βιδωτή τάπα η οποία παρέχεται μαζί με τον μειωτήρα Εξωτερική συντήρηση Γενικά λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα για εξωτερική συντήρηση: Οι γυμνές, άβαφες, λειτουργικές επιφάνειες αξόνων, φλαντζών και οι επιφένειες συναρμογής και ποδιού στο περίβλημα καλύπτονται με αντιδιαβρωτικό μέσο. Η αφαίρεση επιτρέπεται να γίνει μόνο με κατάλληλα διαλυτικά μέσα, ακίνδυνα για την τσιμούχα λαδιού. Τα μικρά ανταλλακτικά καθώς και τα μη συνδεδεμένα εξαρτήματα, π.χ. βίδες, παξιμάδια κ.τ.λ., συσκευάζονται σε πλαστικές σακούλες με αντισκωριακή προστασία (σακούλες με αντισκωριακή προστασία VCI). Οι οπές με σπείρωμα και οι τυφλές οπές καλύπτονται με πλαστικές τάπες. Εάν ο μειωτήρας αποθηκευτεί για διάστημα άνω των 6 μηνών, θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά η βαφή και η προστατευτική επίστρωση των άβαφων επιφανειών. Εάν χρειαστεί, θα πρέπει να επισκευαστούν τα σημεία από τα οποία έχει αφαιρεθεί η βαφή ή η προστατευτική επίστρωση Συσκευασία Βασική συσκευασία Ο μειωτήρας στροφών είναι στερεωμένος σε μια παλέτα και παραδίδεται χωρίς κάλυμμα. Χρήση: Για χερσαία μεταφορά Συσκευασία μακράς συντήρησης Ο μειωτήρας συσκευάζεται σε προστατευτικό κιβώτιο από ξύλο, κατάλληλο για την μεταφορά μέσω θαλάσσης. Χρήση: Για θαλάσσια μεταφορά και / ή μακροχρόνια αποθήκευση Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 13

14 2 Υποδείξεις ασφαλείας Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς Συνθήκες αποθήκευσης ΠΡΟΣΟΧΗ! Από τη λανθασμένη αποθήκευση μπορεί να προκληθούν ζημιές στον μειωτήρα. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Ο μειωτήρας πρέπει κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης μέχρι την έναρξη λειτουργίας να αποθηκεύεται σε μέρος ελεύθερο από κραδασμούς για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στους διαδρόμους κίνησης των ρουλεμάν! Ο άξονας εξόδου θα πρέπει να περιστρέφεται κάθε 6 μήνες με μία τουλάχιστον στροφή, ώστε να αλλάζει η θέση των στοιχείων κύλισης στα ρουλεμάν των αξόνων εισόδου και εξόδου. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Οι μειωτήρες στροφών παραδίδονται χωρίς πλήρωση λαδιού, και ανάλογα με το χρονικό διάστημα αποθήκευσης και τις συνθήκες αποθήκευσης απαιτούνται διαφορετικά συστήματα προστασίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Συντήρηση + συσκευασία Χώρος αποθήκευσης Χρόνος αποθήκευσης Βασική συντήρηση + Βασική συσκευασία Μακροχρόνια συντήρηση + Βασική συσκευασία Μακροχρόνια συντήρηση + Συσκευασία μακράς συντήρησης Επιστεγασμένη και σφραγισμένη σε σταθερή θερμοκρασία και υγρασία αέρα (5 C < â < 60 C, < 50 % σχετική υγρασία). Χωρίς απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές και με ελεγχόμενο αερισμό με φιλτραρισμένο αέρα (χωρίς βρομιά και σκόνες). Χωρίς διαβρωτικούς ατμούς και χωρίς κραδασμούς. Επιστεγασμένη και σφραγισμένη σε σταθερή θερμοκρασία και υγρασία αέρα (5 C < â < 60 C, < 50 % σχετική υγρασία). Χωρίς απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές και με ελεγχόμενο αερισμό με φιλτραρισμένο αέρα (χωρίς βρομιά και σκόνες). Χωρίς διαβρωτικούς ατμούς και χωρίς κραδασμούς. Στεγασμένο, προστασία από βροχή, χωρίς κραδασμούς. Το πολύ 6 μήνες με άθικτο προστατευτικό κάλυμμα. Το πολύ 3 χρόνια με τακτική επιθεώρηση και έλεγχο ακεραιότητας Το πολύ 3 χρόνια με τακτική επιθεώρηση και έλεγχο ακεραιότητας ΥΠΟΔΕΙΞΗ Κατά την αποθήκευση σε τροπικές περιοχές φροντίστε για επαρκή προστασία από έντομα. Σε περίπτωση διαφορετικών απαιτήσεων επικοινωνήστε με την SEW- EURODRIVE. 14 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

15 Δομή μειωτήρα Συνδυασμός πλανητικού μειωτήρα με κύριο μειωτήρα 3 3 Δομή μειωτήρα 3.1 Συνδυασμός πλανητικού μειωτήρα με κύριο μειωτήρα Οι πλανητικοί μειωτήρες αποτελούν συνδυασμούς από Πλανητικός μειωτήρας P.. Τελική βαθμίδα Μειωτήρας κύριας λειτουργίας RF.. ή KF.. Προσαρτήματα: Κινητήρας, συμπλέκτης, προσαρμογέας και καστάνια αντεπιστροφής Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει παράδειγμα συνδυασμού του πλανητικού μειωτήρα, του κύριου μειωτήρα και του κινητήρα. RF.. Κινητήρας KF.. P.. RF.. KF.. P.. Πλανητικός μειωτήρας Μειωτήρας στροφών με ελικοειδή γρανάζια (με φλάντζα) Γωνιακός μειωτήρας (με φλάντζα) Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 15

16 3 Δομή μειωτήρα Πινακίδα τύπου και ονομασία τύπου 3.2 Πινακίδα τύπου και ονομασία τύπου Πλα3νητικός μειωτήρας Το παρακάτω παράδειγμα περιγράφει τη δομή της πινακίδας τύπου. SEW-EURODRIVE Type Nr. 1 PK1 PF042 KF97 DRS132 ML4 / TF / [kw] norm. min. max MK2 n1 n2 [Nm] [1/min] [1/min] Operation instruction have to be observed! Made in Germany Bruchsal / Germany i FS FR1 FR2 FA1 FA2 Mass 1 : [N] [N] [N] [N] [kg] Qty of greasing points 0 Fans 0 CLP HC VG220 synth. Oil - 29 ltr. Year Type Ονομασία τύπου Nr. 1 Εργοστασιακός αριθμός P K1 [kw] Ισχύς λειτουργίας στον άξονα εισόδου (HSS) M K2 [Nm] Ροπή εξόδου μειωτήρα n 1 [1/min] Στροφές εισόδου (HSS) n 2 [1/min] Στροφές εξόδου (LSS) norm. Κανονικό σημείο λειτουργίας min. Σημείο λειτουργίας για ελάχιστες στροφές max. Σημείο λειτουργίας για μέγιστες στροφές i Ακριβής σχέση μείωσης του μειωτήρα στροφών F S Συντελεστής λειτουργίας F R1 [N] Πραγματική εγκάρσια δύναμη στον άξονα εισόδου F R2 [N] Πραγματική εγκάρσια δύναμη στον άξονα εξόδου F A1 [N] Πραγματική αξονική δύναμη στον άξονα εισόδου F A2 [N] Πραγματική αξονική δύναμη στον άξονα εξόδου Mass [kg] Βάρος του μειωτήρα Qty of greasing points Αριθμός σημείων συμπληρωματικής λίπανσης Fans Αριθμός των εγκατεστημένων ανεμιστήρων Είδη λαδιού και κατηγορία ιξώδους / ποσότητα λαδιού Year Έτος κατασκευής IM Θέση τοποθέτησης και επιφάνεια συναρμολόγησης 16 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

17 Δομή μειωτήρα Πινακίδα τύπου και ονομασία τύπου 3 Η ονομασία τύπου του μειωτήρα έχει την εξής δομή: P H F 032 RF 97 DRS 160M4 Μέγεθος κινητήρα + αριθμός πόλων Σειρά Κινητήρας Μέγεθος Σειρά Κύριος μειωτήρας Μέγεθος Έκδοση με φλάντζα Κοίλος άξονας για δίσκο σύσφιξης Πλανητικός μειωτήρας Τύπος μειωτήρα Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 17

18 3 Δομή μειωτήρα Πινακίδα τύπου και ονομασία τύπου Κύριος μειωτήρας Το παρακάτω παράδειγμα περιγράφει τη δομή της πινακίδας τύπου Bruchsal / Germany K57 AQH140/ IM M3B na pk r/min 232 ne pk r/min 4500 CLP HC 220 Synth.Öl / 2,4L Ma pk i 19,34 IP 65 Nm 665 kg 32 Made in Germany f b = Συντελεστής λειτουργίας F Ra max [N] = Μέγιστη εγκάρσια δύναμη στο μέσο του άξονα εξόδου F Re max [N] = Μέγιστη εγκάρσια δύναμη στο μέσο του άξονα εισόδου (με προσαρμογέα στο άκρο εξόδου AD) i = Σχέση μείωσης στροφών μειωτήρα IM = Πληροφορίες θέσης τοποθέτησης IP.. = Είδος προστασίας n e max [σ.α.λ.] = Μέγιστες στροφές εισόδου n a [σ.α.λ.] = Στροφές εξόδου M emax [Nm] = Μέγιστη ροπή εισόδου M a [Nm] = Ροπή εξόδου M R [Nm] = Ροπή ολίσθησης με προσαρμογέα AR M RS [Nm] = Ροπή κλειδώματος καστάνιας αντεπιστροφής Η ονομασία τύπου του μειωτήρα έχει την εξής δομή: RF 47 / A Για απευθείας τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα Μέγεθος μειωτήρα Σειρά μειωτήρα στροφών με ελικοειδή γρανάζια (με φλάντζα) ΥΠΟΔΕΙΞΗ Μία γενική επισκόπηση των περιγραφών τύπου καθώς και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω έντυπα: Κατάλογος "Μειωτήρες" ή Κατάλογος "Ηλεκτρομειωτήρες" 18 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

19 Δομή μειωτήρα Πινακίδα τύπου και ονομασία τύπου Κύριος μειωτήρας με κινητήρα Το παρακάτω παράδειγμα περιγράφει τη δομή της πινακίδας τύπου. KF97 DRS160M4 3 IEC /26 kw 11 S1 i Nm 4070 V 400/ eff% 90.7 V A 22.5/13.0 Iso.Kl. 130 (B) IM IP 54 Hz 50.0 CLP 220 Miner.Öl / 7.0 l kg Typ Περιγραφή τύπου Nr. Αριθμός κατασκευής κύριου ηλεκτρομειωτήρα i Σχέση μετάδοσης 1/min [σ.α.λ.] Στροφές εισόδου/εξόδου Nm [Nm] Ροπή εξόδου kw [kw] Ισχύς εισόδου του μειωτήρα S1 Τρόπος λειτουργίας cos φ Συντελεστής ισχύος του κινητήρα V [V] Τάση σύνδεσης σε ζεύξη τριγώνου/αστέρα A [A] Τάση σύνδεσης σε ζεύξη τριγώνου/αστέρα Hz [Hz] Συχνότητα δικτύου IM Κατασκευαστικός τύπος kg [kg] Βάρος του κύριου ηλεκτρομειωτήρα IP Βαθμός προστασίας του κινητήρα Bremse V [V] Τάση σύνδεσης φρένου Nm [Nm] Ροπή φρένου Είδη λαδιού και κατηγορία ιξώδους / ποσότητα λαδιού Η ονομασία τύπου του μοτέρ έχει την εξής δομή: KF 97 DRS 160M4 Μέγεθος κινητήρα + αριθμός πόλων Σειρά ηλεκτροκινητήρα Μέγεθος κύριου μειωτήρα Σειρά κύριου μειωτήρα Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 19

20 3 Δομή μειωτήρα Θέση τοποθέτησης 3.3 Θέση τοποθέτησης Η θέση τοποθέτησης ορίζει τη θέση του περιβλήματος μειωτήρα στο χώρο και επισημαίνεται με M1..M6. Οι θέσεις τοποθέτησης ισχύουν για τους πλανητικούς μειωτήρες στην έκδοση συμπαγούς και κοίλου άξονα. P..RF.. M6 M2 M1 M4 M5 M3 P..KF.. M6 M2 M1 M4 M5 M Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

21 Δομή μειωτήρα Φυλλάδια θέσεων τοποθέτησης Φυλλάδια θέσεων τοποθέτησης Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα φυλλάδια θέσεων τοποθέτησης και τη σημασία τους: Σύμβολο Σημασία Βαλβίδα εξαερισμού Βίδα ελέγχου στάθμης λαδιού Τάπα εκροής λαδιού Εξαερωτής Δείκτης λαδιού Κρύσταλλο στάθμης λαδιού Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 21

22 3 Δομή μειωτήρα Φυλλάδια θέσεων τοποθέτησης P..RF.. 22 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

23 Δομή μειωτήρα Φυλλάδια θέσεων τοποθέτησης PF..RF.. Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 23

24 3 Δομή μειωτήρα Φυλλάδια θέσεων τοποθέτησης P..KF.. 24 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

25 Δομή μειωτήρα Φυλλάδια θέσεων τοποθέτησης PF.KF.. Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 25

26 3 Δομή μειωτήρα Θέσεις τοποθέτησης των κύριων μειωτήρων 3.5 Θέσεις τοποθέτησης των κύριων μειωτήρων ΥΠΟΔΕΙΞΗ Εκτός από τη θέση τοποθέτησης των πλανητικών μειωτήρων έχουν καθοριστεί τα παρακάτω στοιχεία Γωνιακός κύριος μειωτήρας KF.. Για τους γωνιακούς μειωτήρες κύριας λειτουργίας KF.. έχουν καθοριστεί οι θέσεις 0, 90, 180 ή 270. Επιπλέον ορίζεται η θέση της φλάντζας στερέωσης στην πλευρά Α ή Β. A B Για να κρατήσετε περιορισμένες τις απώλειες αναταράξεων στον κύριο μειωτήρα, η SEW-EURODRIVE συνιστά επιλογή των στάνταρ θέσεων τοποθέτησης που παρουσιάζονται στην παρακάτω επισκόπηση. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Σε περίπτωση διαφορετικών θέσεων τοποθέτησης επικοινωνήστε με την SEW- EURODRIVE. 26 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

27 Δομή μειωτήρα Θέσεις τοποθέτησης των κύριων μειωτήρων M1 M2 0 A 270 A 90 A 180 B 0 B M3 270 A 180 A 90 A 3 0 A 270 A 90 A 180 A 0 A M4 270 A 180 A 90 A M6 M5 0 A 270 A 90 B 180 A 0 A 270 B 90 A 180 A Υπόμνημα M1 / M2 / M3 / M4 / M5 / M6 = Θέση τοποθέτησης πλανητικών μειωτήρων 0 / 90 / 180 / 270 = Θέση τοποθέτησης των γωνιακών κύριων μειωτήρων A/B = Θέση της φλάντζας στερέωσης στο γωνιακό κύριο μειωτήρα Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 27

28 3 Δομή μειωτήρα Θέσεις τοποθέτησης των κύριων μειωτήρων Κύριος μειωτήρας με ελικοειδή γρανάζια RF.. Για τους κύριους μειωτήρες με ελικοειδή γρανάζια RF.. έχουν καθοριστεί οι θέσεις 0, 90, 180 ή 270. Για να κρατήσετε περιορισμένες τις απώλειες αναταράξεων στον κύριο μειωτήρα η SEW-EURODRIVE συνιστά επιλογή των στάνταρ θέσεων τοποθέτησης που παρουσιάζονται στην παρακάτω επισκόπηση. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Σε περίπτωση διαφορετικών θέσεων τοποθέτησης επικοινωνήστε με την SEW- EURODRIVE. M1 0 M2 0 M3 180 M4 0 M5 270 M Υπόμνημα M1 / M2 / M3 / M4 / M5 / M6 0 / 90 / 180 / 270 = Θέση τοποθέτησης πλανητικού μειωτήρα = Θέση τοποθέτησης των κύριων μειωτήρων με ελικοειδή γρανάζια 28 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

29 Δομή μειωτήρα Στρεφόμενες και μεταβαλλόμενες θέσεις Στρεφόμενες και μεταβαλλόμενες θέσεις Οι θέσεις τοποθέτησης που διαφέρουν από τις τυπικές ονομάζοντες στρεφόμενες ή μεταβαλόμενες θέσεις τοποθέτησης. Οι μειωτήρες με στρεφόμενη θέση τοποθέτησης έχουν μια διαφορετική θέση από την στάνταρ που είναι όμως σταθερή. Οι μειωτήρες με μεταβαλλόμενη θέση τοποθέτησης μπορούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να αλλάζουν ελεύθερα θέση στην καθορισμένη περιοχή. Η περιγραφή των στρεφόμενων και των μεταβαλλόμενων θέσεων τοποθέτησης έχει την εξής δομή: M1 - M2/20 /V [1] [2] [3] [4] [1] Αρχική θέση τοποθέτησης [3] Γωνία στρέψης [4] F = (fixe) σταθερή τελική θέση, V = (variable) μεταβλητή τελική [2] Τελική θέση θέση Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει παραδείγματα: M1 M6 / 20 M1 M1 M5 / M6 M5 M1 M4 / 30 M1 M2 / 30 M M4 M Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 29

30 3 Δομή μειωτήρα Στρεφόμενες και μεταβαλλόμενες θέσεις Αν η θέση τοποθέτησης του μειωτήρα διαφέρει σε πολλές διευθύνσεις από την στάνταρ θέση, τότε πρέπει να αναφέρονται όλες οι τελικές θέσεις. Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμών σταθερών και μεταβαλλόμενων τελικών θέσεων. Παράδειγμα για ένα μειωτήρα που ξεκινώντας από τη θέση M1 ξκατά τη λειτουργία τίθεται υπό κλίση ±20 γύρω από τον άξονα κίνησης και τοποθετείται υπό σταθερή γωνία 30 γύρω από το διαμήκη άξονα: M1 - M2/20 /V - M4/20 /V - M5/30 /F ΥΠΟΔΕΙΞΗ Στις στρεφόμενες και στις μεταβαλλόμενες θέσεις τοποθέτησης μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί όσο αναφορά τον πρόσθετο εξοπλισμό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ενδεχομένως τους χρόνους παράδοσης (μεγαλύτεροι). Επικοινωνήστε με την SEW- EURODRIVE. 30 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

31 Δομή πρόσθετων δυνατοτήτων και πρόσθετων εκδόσεων Εξαρτήματα στην πλευρά εισόδου του κινητήρα 4 4 Δομή πρόσθετων δυνατοτήτων και πρόσθετων εκδόσεων 4.1 Εξαρτήματα στην πλευρά εισόδου του κινητήρα Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει μια επισκόπηση των εξαρτημάτων στην πλευρά εισόδου. DRS DV AD/ZR AD AD/RS AM AD/P RF.. AR/W AR /W AR/WS KF.. /WS AT/RS AT AT/BM(G) Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 31

32 4 Δομή πρόσθετων δυνατοτήτων και πρόσθετων εκδόσεων Βραχίονας ροπής 4.2 Βραχίονας ροπής Για τη στήριξη της ροπής αντίδρασης σε μειωτήρες συμπαγούς και κοίλου άξονα σε έδραση κοίλου άξονα διατίθεται προαιρετικά ένας βραχίονας ροπής. Ο βραχίονας ροπής μπορεί να απορροφήσει τόσο φορτία εφελκυσμού όσο και θλίψης Βραχίονας ροπής μίας πλευράς Ο βραχίονας ροπής βρίσκεται μέσα στη συσκευασία ή τοποθετείτε ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη. Οι βίδες στερέωσης περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Η εικόνα παρουσιάζει παράδειγμα συνδυασμού του πλανητικού μειωτήρα με βραχίονα ροπής μίας πλευράς Αισθητήρας θερμοκρασίας PT100 Ο αισθητήρας θερμοκρασίας PT100 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της θερμοκρασίας λαδιού του μειωτήρα. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας έχει τοποθετηθεί στο κάρτερ αποστράγγισης λαδιού του μειωτήρα. Η ακριβής θέση εξαρτάται από τον τύπο μειωτήρα. 32 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

33 Δομή πρόσθετων δυνατοτήτων και πρόσθετων εκδόσεων Δοχείο διαστολής λαδιού / Αγωγός ανόδου λαδιού Δοχείο διαστολής λαδιού / Αγωγός ανόδου λαδιού Σε περιορισμένες συνθήκες τοποθέτησης του δοχείου διαστολής λαδιού (θέση M2) ή για τους αγωγούς ανόδου λαδιού (θέση M4) μπορείτε να ζητήσετε από τη SEW- EURODRIVE ειδικά σχέδια Δοχείο διαστολής λαδιού στη θέση M Αγωγός ανόδου λαδιού στη θέση M Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 33

34 5 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά μέσα 5 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση 5.1 Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά μέσα Δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία παράδοσης: Σετ κλειδιών Δυναμόκλειδο Διάταξη τοποθέτησης Εξαρτήματα συναρμογής (δίσκοι, αποστατικοί δακτύλιοι) Υλικά στερέωσης για τα στοιχεία εισόδου και εξόδου Λιπαντικά π.χ. υγρό NOCO από τη SEW εξαιρουμένων των μειωτήρων κοίλου άξονα Για μειωτήρες στροφών κοίλου άξονα βοηθητικά μέσα για τη συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση στον άξονα του μηχανήματος Εξαρτήματα στερέωσης για τη τσιμεντένια βάση μειωτήρα 5.2 Ανοχές Πλανητικός μειωτήρας P.. Ακραξόνια Ανοχή διαμέτρου κατά DIN 748: Ø > 50 mm ISO m6 Οπές κεντραρίσματος: Ø Ø mm M mm M24 Φλάντζα σύνδεσης Ανοχή πατούρας κεντραρίσματος: ISO f Κύριοι μειωτήρες RF.. / KF.. Ακραξόνια Ανοχή διαμέτρου κατά DIN 748: Ø 50 mm ISO k6 Ø > 50 mm ISO m6 Οπές κεντραρίσματος κατά DIN 332 D: Ø > mm M24 Ø > mm 1) M30 1) Οι διαστάσεις δεν ανταποκρίνονται στο DIN 332, το βάθος σπειρώματος μαζί με την προστατευτική διεύρυνση ανέρχεται τουλάχιστον στο διπλάσιο της ονομαστικής διαμέτρου σπειρώματος. Σφήνες κατά DIN 6885 (μεγάλος τύπος) Φλάντζα σύνδεσης Ανοχή πατούρας κεντραρίσματος: ISO f7 34 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

35 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Υποδείξεις για την εγκατάσταση / συναρμολόγηση Υποδείξεις για την εγκατάσταση / συναρμολόγηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος σύνθλιψης από αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες αποσυνδέστε την τάση από τον κινητήρα. Ασφαλίστε τον κινητήρα από την ακούσια ενεργοποίηση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ένα ανεπαρκώς ασφαλισμένο μηχάνημα του πελάτη μπορεί να πέσει κατά την εγκατάσταση και απεγκατάσταση του μειωτήρα. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Ένα ανεπαρκώς ασφαλισμένο μηχάνημα του πελάτη μπορεί να πέσει κατά την εγκατάσταση και απεγκατάσταση του μειωτήρα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων από το θερμό μειωτήρα και το θερμό λάδι του μειωτήρα. Σοβαρές σωματικές βλάβες. Πριν από την έναρξη των εργασιών αφήστε το μειωτήρα να κρυώσει. Ξεβιδώστε προσεκτικά τη τάπα ελέγχου της στάθμης λαδιού και την τάπα εκροής λαδιού. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος από μη ασφαλισμένα προσαρτήματα π.χ. σφήνες. Ελαφριές σωματικές βλάβες. Τοποθετήστε το αντίστοιχο σύστημα προστασίας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ολισθησης λόγω διαρροής λιπαντικού από κατεστραμμένες τσιμούχες. Ελαφριές σωματικές βλάβες. Ελέγξτε τον μειωτήρα και τα προσαρτήματα για διαρροή λιπαντικού. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος από προεξέχοντα εξαρτήματα. Ελαφριές σωματικές βλάβες. Ο μειωτήρας και τα προσαρτήματα δεν επιτρέπεται να προεξέχουν στο διάδρομο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Από τη λανθασμένη εγκατάσταση και συναρμολόγηση μπορεί να προκληθούν ζημιές στον μειωτήρα. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Προσέξτε τις παρακάτω υποδείξεις. Τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφαλείας που παρατίθενται στα επί μέρους κεφάλαια! Οι πλανητικοί μειωτήρες παραδίδονται χωρίς πλήρωση λαδιού. Οι κύριοι μειωτήρες RF.. / KF.. περιέχουν λιπαντικό ανάλογα με την τοποθέτησή τους. Οι θάλαμοι λαδιού των δύο μειωτήρων είναι χωριστοί. Οι εξαιρέσεις φέρουν ειδική σήμανση. Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 35

36 5 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Υποδείξεις για την εγκατάσταση / συναρμολόγηση Στην πινακίδα τύπου αναγράφονται τα σημαντικότερα τεχνικά στοιχεία. Τα πρόσθετα στοιχεία λειτουργίας αναφέρονται στα σχέδια, στην επιβεβαίωση της παραγγελίας ή ενδεχομένως στο έγγραφο που αφορά τη συγκεκριμένη παραγγελία. Η αλλαγή της θέσης τοποθέτησης επιτρέπεται να γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση με την εταιρία SEW-EURODRIVE. Χωρίς προηγούμενη συνεννόηση παύει να ισχύει η εγγύηση. Στην περίπτωση αλλαγής σε κατακόρυφη θέση τοποθέτησης απαιτούνται δοχεία εξισορρόπησης λαδιού ή/και αγωγός ανόδου λιπαντικού. Η ποσότητα πλήρωσης λιπαντικού και η θέση της βαλβίδας εξαέρωσης πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα. Ο μειωτήρας επιτρέπεται να τοποθετηθεί/εγκατασταθεί μόνο σε μία επίπεδη, άκαμπτη και αντικραδασμική κατασκευή υποπλαισίου, στην αναφερόμενο θέση τοποθέτησης. Ταυτόχρονα μη σφίγγετε τις βάσεις του περιβλήματος και τις φλάντζες σύνδεσης μεταξύ τους! Εκτελείτε τις εργασίες στο μειωτήρα μόνο όταν αυτός είναι ακινητοποιημένος. Ασφαλίστε το στοιχείο μετάδοσης κίνησης από την ακούσια ενεργοποίηση. Στο σημείο ενεργοποίησης πρέπει να αναρτηθεί μία πινακίδα που θα προειδοποιεί για τις εργασίες που γίνονται στο μειωτήρα. Στις τάπες ελέγχου και εκροής λαδιού καθώς και στις τάπες και τις βαλβίδες εξαερισμού πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση! Αν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροχημικής διάβρωσης ανάμεσα στον μειωτήρα και το μηχάνημα εργασίας (σύνδεση μεταξύ διαφορετικών μετάλλων, όπως χυτοσιδήρου και χάλυβα υψηλής αντοχής) χρησιμοποιήστε ενδιάμεσα πλαστικά παρεμβύσματα (πάχος 2 έως 3 mm)! Εάν χρειαστεί, τοποθετήστε στις βίδες ροδέλες από πλαστικό! Γειώνετε πάντοτε το περίβλημα του μειωτήρα. Προσέξτε ότι η συναρμολόγηση μειωτήρων ανοικτής εισόδου σε κινητήρες ή προσαρμογείς επιτρέπεται να διεξάγεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Επικοινωνήστε με τη SEW-EURODRIVE! Μην εκτελείτε εργασίες συγκόλλησης πουθενά στον κινητήρα. Μη χρησιμοποιείτε τους κινητήρες ως σημεία γείωσης για εργασίες συγκόλλησης. Τα στοιχεία οδόντωσης και τα έδρανα μπορεί να καταστραφούν από τη συγκόλληση. Ασφαλίστε τα περιστρεφόμενα μέρη του κινητήρα όπως σύνδεσμοι, οδοντωτοί τροχοί ή τροχαλίες ιμάντων με κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις από το ακούσιο άγγιγμα. Κατά την τοποθέτηση στο ύπαιθρο δεν επιτρέπεται η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Τοποθετήστε αντίστοιχες προστατευτικές διατάξεις όπως π.χ. καλύμματα, στέγαστρα ή παρόμοιες διατάξεις! Θα πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση θερμότητας. Ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η λειτουργία του μειωτήρα δεν θα περιορίζεται από ξένα σώματα (π.χ. από πτώση αντικειμένων ή από κάλυψη). Προστατέψτε το μειωτήρα από το απευθείας ρεύμα κρύου αέρα. Τα συμπυκνώματα μπορούν να οδηγήσουν στον εμπλουτισμό του λαδιού με νερό. Όταν ο μειωτήρας παραδίδεται χωρίς λάδι, στη στάνταρ θέση τοποθέτησης η βαλβίδα εξαέρωσης του πλανητικού μειωτήρα τοποθετείται και ενεργοποιείται από το εργοστάσιο. Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση και η λειτουργία της βαλβίδας εξαέρωσης. Για τη χρήση σε υγρούς χώρους ή στο ύπαιθρο διατίθενται μειωτήρες με κατάλληλη βαφή. Επισκευάζετε τις τυχόν ζημιές στη βαφή (π. χ. στη βαλβίδα εξαερισμού). 36 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

37 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Προϋποθέσεις για τη συναρμολόγηση Προϋποθέσεις για τη συναρμολόγηση Ελέγξτε εάν ισχύουν τα παρακάτω σημεία: Τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου του ηλεκτροκινητήρα συμφωνούν με τα στοιχεία του ηλεκτρικού δικτύου. Ο ηλεκτροκινητήρας δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση. Θερμοκρασία περιβάλλοντος σύμφωνα με τα Τεχνικά Εγχειρίδια, την πινακίδα τύπου και τον πίνακα λιπαντικών ( σελίδα 78). Στο περιβάλλον δεν πρέπει να υπάρχουν λάδια, οξέα, αέρια, αναθυμιάσεις, ακτινοβολία κλπ. Οι άξονες εξόδου και οι επιφάνειες των φλαντζών πρέπει να καθαριστούν σχολαστικά από τις αντιοξειδωτικές ουσίες και τους ρύπους. Χρησιμοποιήστε διαλυτικό μέσο του εμπορίου. Μην αφήνετε το διαλυτικό να έλθει σε επαφή με τα χείλη στεγανοποίησης από τις τσιμούχες του λαδιού κίνδυνος καταστροφής του υλικού! Μακροχρόνια αποθήκευση Προσέξτε: Σε χρόνους αποθήκευσης 1 έτους, η διάρκεια χρήσης του γράσου των εδράνων μειώνεται (ισχύει μόνο για έδρανα με λίπανση με γράσο). Αντικαταστήστε το παρεχόμενο φίλτρο εξαερισμού με τη βιδωτή τάπα Προσθήκη λαδιού Γεμίστε τον μειωτήρα με λάδι (βαθμός και η ποσότητα σύμφωνα με την πινακίδα στοιχείων). Η ποσότητα εξαρτάται από τη θέση τοποθέτησης και το είδος λίπανσης. Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού στο κρύσταλλο παρακολούθησης ή με το δείκτη μέτρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 37

38 5 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Τοποθέτηση του μειωτήρα 5.5 Τοποθέτηση του μειωτήρα Στερέωση μειωτήρα με πέλματα Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα μεγέθη σπειρωμάτων και τις ροπές σύσφιξης για τα μεμονωμένα μεγέθη μειωτήρα. Μέγεθος P002 Βίδα / παξιμάδι M20 Ροπή σύσφιξης βίδας / παξιμαδιού Κατηγορία αντοχής 8.8 [Nm] P012 M P022 M20 P032 M P042 M P052 M36 P062 M P072 M P082 M Αριθμός 8 ΥΠΟΔΕΙΞΗ Οι βίδες δεν επιτρέπεται να λιπαίνονται κατά τη συναρμολόγηση Ροπές σύσφιξης για βίδες στερέωσης Σφίχτε τις βίδες στον μειωτήρα με τις παρακάτω ροπές σύσφιξης: Βίδα / παξιμάδι Ροπή σύσφιξης Κατηγορία αντοχής 8.8 [Nm] M6 11 M8 25 M10 48 M12 86 M M M M M M M M ΥΠΟΔΕΙΞΗ Οι βίδες δεν επιτρέπεται να λιπαίνονται κατά τη συναρμολόγηση. 38 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

39 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Τοποθέτηση του μειωτήρα Βαλβίδα εξαερισμού στον κύριο μειωτήρα RF../ KF.. Ελέγξτε εάν η βαλβίδα εξαερισμού είναι ενεργοποιημένη. Σε περίπτωση που η βαλβίδα εξαερισμού δεν είναι ενεργοποιημένη, θα πρέπει να αφαιρέσετε τον κρίκο μεταφοράς της βαλβίδας εξαερισμού πριν από την έναρξη λειτουργίας του μειωτήρα! 1. Βαλβίδα εξαερισμού με κρίκο μεταφοράς Αφαιρέστε τον κρίκο μεταφοράς Ενεργοποιημένη βαλβίδα εξαερισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 39

40 5 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Τοποθέτηση του μειωτήρα Μειωτήρας με πέλματα στερέωσης με κύριο μειωτήρα RF.. / KF.. Στους παρακάτω συνδυασμούς πλανητικού μειωτήρα με πέλμα στερέωσης με κύριο μειωτήρα RF.. / KF.. μπορεί ο κύριος μειωτήρας να προεξέχει κάτω από την επιφάνεια στερέωσης. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Στον παρακάτω συνδυασμό μειωτήρων λάβετε υπόψη την απόσταση Α. Εδώ πρέπει να προετοιμαστεί ανάλογα η βάση εκ μέρους του πελάτη. Επιπλέον χρειάζεστε χώρο για να κάνετε την αλλαγή λαδιού. Για το σκοπό αυτό πρέπει να καθοριστεί μια απόσταση Β από τον πελάτη. Μέγεθος / Συνδυασμοί Διάσταση A RF.. KF.. [mm] P P P P P Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει έναν πλανητικό μειωτήρα με μειωτήρα κύριας λειτουργίας RF. A B Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

41 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Τοποθέτηση του μειωτήρα Βάση Προϋπόθεση για τη γρήγορη και αξιόπιστη τοποθέτηση του μειωτήρα αποτελεί η επιλογή του σωστού τύπου βάσης καθώς και ο προσεκτικός σχεδιασμός, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την προετοιμασία των σωστών σχεδίων βάσης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία κατασκευής και διαστάσεων. Για να αποφευχθούν οι επικίνδυνες δονήσεις και οι κραδασμοί, κατά την τοποθέτηση του μειωτήρα επάνω σε ένα χαλύβδινο πλαίσιο δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην επαρκή ακαμψία αυτού. Οι διαστάσεις της βάσης πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με το βάρος και τη ροπή του μειωτήρα στροφών, συνυπολογίζοντας τις δυνάμεις που επιδρούν στο μειωτήρα στροφών. Οι βίδες ή τα παξιμάδια στερέωσης πρέπει να σφίγγονται με την προβλεπόμενη ροπή. Για τις προβλεπόμενες βίδες και ροπές σύσφιξης ανατρέξτε στο Κεφάλαιο"Στερέωση μειωτήρα" ( σελίδα 38). ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στον μειωτήρα από τη χρήση μίας ακατάλληλης βάσης. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Η βάση πρέπει να είναι επίπεδη και σε οριζόντια θέση. Κατά το σφίξιμο των βιδών στερέωσης ο μειωτήρας δεν επιτρέπεται να υποβληθεί σε στρέβλωση. Οι ανωμαλίες πρέπει να εξισορροπηθούν με τον προβλεπόμενο τρόπο. Τηρείτε τα στοιχεία βάρους που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου Ευθυγράμμιση του άξονα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά τη μη τήρηση της ακρίβειας ευθυγράμμισης υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης ρηγμάτων του άξονα. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Για τις απαιτήσεις των συνδέσμων ανατρέξτε στα ξεχωριστά εγχειρίδια λειτουργίας! Η διάρκεια ζωής των αξόνων, εδράνων και συνδέσμων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την ακρίβεια ευθυγράμμισης των αξόνων μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό πρέπει να επιδιώκεται πάντα μια μηδενική απόκλιση. Για το σκοπό αυτό πρέπει π.χ. να ανατρέξετε και στις απαιτήσεις των συνδέσμων στα ειδικά εγχειρίδια λειτουργίας. Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 41

42 5 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Μειωτήρας με συμπαγή άξονα 5.6 Μειωτήρας με συμπαγή άξονα Τοποθέτηση στοιχείων εισόδου και εξόδου ΠΡΟΣΟΧΗ! Από τη λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί να προκληθούν ζημιές στα έδρανα, το περίβλημα ή τους άξονες. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Για την τοποθέτηση στοιχείων εισόδου και εξόδου, χρησιμοποιήστε μόνο διάταξη τοποθέτησης. Για την τοποθέτηση χρησιμοποιήστε την υπάρχουσα κεντρική οπή με σπείρωμα στο ακραξόνιο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περνάτε τις τροχαλίες, τους συνδέσμους, τα πινιόν κλπ. πάνω στο ακραξόνιο κτυπώντας με σφυρί. Το αποτέλεσμα θα είναι ζημιές στα έδρανα, το περίβλημα και τον άξονα! Εφαρμόστε τη σωστή ένταση στους ιμάντες σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τροχαλίες με ιμάντες (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή). Συναρμολόγηση με διάταξη τοποθέτησης Το σχήμα που ακολουθεί δείχνει μια διάταξη συναρμογής για την τοποθέτηση συμπλεκτών ή πλημνών σε ακραξόνια μειωτήρων ή ηλεκτροκινητήρων. Σε περίπτωση που η βίδα μπορεί να βιδωθεί χωρίς προβλήματα, μπορείτε να παραλείψετε το αξονικό ρουλεμάν της διάταξης συναρμογής. [1] [2] [3] [1] Ακραξόνιο μειωτήρα [2] Αξονικό ρουλεμάν [3] Πλήμνη συνδέσμου 42 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

43 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Μειωτήρας με συμπαγή άξονα 5 Αποφυγή μεγάλων εγκάρσιων δυνάμεων Για την αποφυγή μεγάλων εγκάρσιων δυνάμεων: Τοποθετήστε τα γρανάζια ή τα γρανάζια αλυσίδας σύμφωνα με την εικόνα Α. F X1 [1] X 1 [A] [1] F X1 X 1 [B] [1] Πλήμνη [Α] Σωστά [Β] Λάθος ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η εγκατάσταση γίνεται πιο εύκολη εάν περάσετε πρώτα λιπαντικό στο στοιχείο εξόδου και / ή το θερμάνετε για λίγο (στους C). Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 43

44 5 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Σύνδεσμος 5.7 Σύνδεσμος ΥΠΟΔΕΙΞΗ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες λειτουργίας του εκάστοτε κατασκευαστή συνδέσμων. Κατά τη συναρμολόγηση των συνδέσμων πραγματοποιήστε την παρακάτω ζυγοστάθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. α) Μέγιστη και ελάχιστη απόσταση b) Αξονική μετατόπιση c) Γωνιακή μετατόπιση a) b) c) Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

45 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Σύνδεσμος προσαρμογέα ΑΜ Σύνδεσμος προσαρμογέα ΑΜ ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την τοποθέτηση του κινητήρα στον προσαρμογέα μπορεί να εισχωρήσει υγρασία στον προσαρμογέα. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Στεγανοποιήστε τον προσαρμογέα με αναερόβιο στεγανοποιητικό υγρών. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Σας συνιστούμε να περάσετε υγρό NOCO στον άξονα του ηλεκτροκινητήρα πριν από την τοποθέτηση του μισού τμήματος του συνδέσμου προκειμένου να εμποδιστεί η διάβρωση λόγω επαφής Προσαρμογέας IEC AM / Προσαρμογέας NEMA AM [1] Άξονας κινητήρα [479] Μισό τμήμα συνδέσμου [481] Βιδωτός πείρος [484] Σφήνα [491] Σωλήνας-αποστάτης Καθαρίστε τον άξονα του κινητήρα και τις επιφάνειες της φλάντζας του κινητήρα και του προσαρμογέα. 2. Αφαιρέστε τη σφήνα από τον άξονα του κινητήρα και αντικαταστήστε την με τη συνημμένη σφήνα (484) (όχι σε AM63 και AM250). 3. Θερμάνετε τον ημισύνδεσμο [479] σε θερμοκρασία 80 C C και περάστε τον επάνω στον άξονα του ηλεκτροκινητήρα. Τοποθετήστε ως εξής: Προσαρμογέας IEC AM μέχρι το τέρμα στην πατούρα του άξονα του κινητήρα. Προσαρμογέας IEC AM στη διάσταση A. Προσαρμογέας NEMA με σωλήνα αποστάτη [491] στην απόσταση A. 4. Ασφαλίστε τη σφήνα και το μισό τμήμα του συνδέσμου με τον πείρο [481] και με ροπή σύσφιξης T A επάνω στον άξονα του κινητήρα, σύμφωνα με τον πίνακα. Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 45

46 5 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Σύνδεσμος προσαρμογέα ΑΜ 5. Ελέγξτε την απόσταση A. 6. Με κατάλληλο στεγανοποιητικό υλικό μονώστε τις επιφάνειες επαφής μεταξύ προσαρμογέα και ηλεκτροκινητήρα. 7. Τοποθετήστε τον ηλεκτροκινητήρα στον προσαρμογέα έτσι ώστε οι εγκοπές των δύο ημισυνδέσμων να εμπλακούν στην πλαστική μαργαρίτα. IEC-AM 63 / / / / / 280 A T A Σπείρωμα M4 M4 M6 M6 M8 M10 M10 M10 NEMA-AM / / / / / / / 365 A T A Σπείρωμα M4 M4 M6 M6 M8 M10 M10 M10 Επιτρεπόμενα φορτία ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την τοποθέτηση ενός κινητήρα μπορεί να παρουσιαστούν ανεπίτρεπτα υψηλά φορτία. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές! Μην υπερβαίνετε σε καμία περίπτωση τα δεδομένα φορτίου που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. X Fq Τύπος προσαρμογέα F q 1) [N] IEC NEMA x 1) [mm] Προσαρμογέας IEC Προσαρμογέας NEMA AM63/71 AM AM80/90 AM143/ AM100/112 AM182/ AM132 2) AM213/215 2) AM132.. AM213/ AM160/180 AM254/ AM200/225 AM324-AM AM250/ ) Όταν η απόσταση x του κέντρου βάρους αυξάνεται, το μέγιστο επιτρεπτό βάρος του τοποθετημένου κινητήρα F qmax πρέπει να μειώνεται γραμμικά. Εάν η απόσταση x του κέντρου βάρους μειωθεί, δεν επιτρέπεται η αύξηση του μέγιστου επιτρεπτού βάρους F qmax. 2) Διάμετρος της φλάντζας εξόδου του προσαρμογέα: 160 mm 46 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082

47 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Σύνδεσμος προσαρμογέα ΑΜ 5 Προσαρμογέας AM με καστάνια αντεπιστροφής AM../RS Ελέγξτε πριν από τη συναρμολόγηση ή την έναρξη λειτουργίας, τη φορά περιστροφής του κινητήρα. Εάν η φορά περιστροφής είναι λανθασμένη επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEW-EURODRIVE. Η καστάνια αντεπιστροφής δεν παρουσιάζει προβλήματα κατά τη λειτουργία της και δε χρειάζεται πρόσθετη συντήρηση. Οι καστάνιες αντεπιστροφής χαρακτηρίζονται από τις επονομαζόμενες ταχύτητες ανύψωσης, οι οποίες εξαρτώνται από το μέγεθός τους (βλέπε επόμενο πίνακα). ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν ξεπεραστούν οι ελάχιστες στροφές ανύψωσης, τότε οι καστάνιες αντεπιστροφής φθείρονται κατά τη λειτουργία τους και μπορεί να αναπτυχθούν αυξημένες θερμοκρασίες λόγω τριβής. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές! Στην ονομαστική λειτουργία, οι ελάχιστες στροφές ανύψωσης δεν πρέπει να πέφτουν κάτω από την ελάχιστη τιμή τους. Οι ελάχιστες στροφές εμπλοκής επιτρέπεται να πέφτουν κάτω από την ελάχιστη τιμή τους μόνο κατά την εκκίνηση ή το φρενάρισμα. Τύπος AM80/90/RS, AM143/145/RS AM100/112/RS, AM182/184/RS AM132/RS, AM213/215/RS AM160/180/RS, AM254/286/RS AM200/225/RS, AM /RS Μέγιστη ροπή κλειδώματος καστάνιας αντεπιστροφής [Nm] Ελάχιστη ταχύτητα ανύψωσης [σ.α.λ.] Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες της σειράς P002 P082 47

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X..

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Έκδοση 11/2008

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης

Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης Τεχνολογία επαγγ. οχημάτων και βιομηχανιών Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης Κεντρικοί άξονες της ELBE Κατασκευή Αντικατάσταση Επισκευή K3-0262/0909 Υποδείξεις τοποθέτησης Μεταφορά και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Έκδοση 12/2009 16881001 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση /0 0976 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Στοιχεια συστηματος μετάδοσης κινησης με ιμάντα

Τεχνικές Πληροφορίες Στοιχεια συστηματος μετάδοσης κινησης με ιμάντα Τεχνικές Πληροφορίες Στοιχεια συστηματος μετάδοσης κινησης με ιμάντα LuK-Aftermarket Service ohg Paul-Ehrlich-Straße 21 D-63225 Langen Telefon: +49 (0) 1801 753-333* Telefax: +49 (0) 6103-753-297 INA-AS@Schaeffler.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Μειωτήρες και ηλεκτροµειωτήρες. Έκδοση 07/2006 11359005 / EL

Εγχειρίδιο. Μειωτήρες και ηλεκτροµειωτήρες. Έκδοση 07/2006 11359005 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μειωτήρες και ηλεκτροµειωτήρες Έκδοση 07/2006 11359005 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Έκδοση 03/2011 17055806 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

GR B 1000. Μηχανισμός μετάδοσης. Οδηγία χρήσης και συναρμολόγησης

GR B 1000. Μηχανισμός μετάδοσης. Οδηγία χρήσης και συναρμολόγησης GR B 1000 Μηχανισμός μετάδοσης Οδηγία χρήσης και συναρμολόγησης Μηχανισμός μετάδοσης Οδηγία χρήσης και συναρμολόγησης Γενικές υποδείξεις ασφαλείας και χρήσης 1. Γενικά Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες Οδηγίες χειρισµού Φυγοκεντρικοί Μοντέλο µε τυποποιηµένους Τυπωµένο στη Γερµανία Επιφυλασσόµαστε για χειρισµού των αναφερόµενων δεδοµένων και απεικονίσεων της παρούσας οδηγίας χεισιρµού, λόγω τεχνικής µετεξέλιξης.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Ελληνικά 64

Ελληνικά. Ελληνικά 64 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά 64 Ελληνικά 1. Τεχνικά δεδομένα Χωρητικότητα γράσου του LAGD 60 60 ml, (2,03 fl.oz US) Χωρητικότητα γράσου του LAGD

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 EL 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 EL 06 Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα της SKF, ανατρέξτε στο πρόγραμμα Pole Position. Επικοινωνήστε με το μεταπωλητή της SKF στην περιοχή σας για περισσότερες πληροφορίες και για αιτήσεις μελών.

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2

MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2 Ατμοπαγίδα MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2 Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών εγκατάστασης 818727-02 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Διαθεσιμότητα...3 Διάταξη κειμένου...3 Ασφάλεια...3 Χρήση για τον προβλεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης

Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης Περιεχόμενο Σελίδα 1 Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) 3 1. 1 Ο SAC αυξάνει την άνεση οδήγησης 3 1. 2 Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Τομή της αντλίας με αριθμούς θέσης Εικόνα 2 Συναρμολόγηση και σωληνώσεις της αντλίας 2 Εικόνα 3 Διαστάσεις Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Πλανητικά μίξερ BE5 300 W. (από 15 έως 220 ανά λεπτό)

Πλανητικά μίξερ BE5 300 W. (από 15 έως 220 ανά λεπτό) Πλανητικά Μίξερ 2 dito electrolux πλανητικά μίξερ Πλανητικά μίξερ Πανίσχυρα, κατασκευασμένα για να αντέχουν σε φορτία. Η Dito Electrolux προσφέρει πλούσια γκάμα πλανητικών μίξερ από 5 έως 80 λίτρων, για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικές πληροφορίες Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά / Περιεχόμενο Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγκατάσταση και την επιλογή των καλωδίων των κύριων διανομέων D και.

Διαβάστε περισσότερα

Λύση Επισκευής Ρουλεμάν Τροχού FAG για Ελαφρά Επαγγελματικά

Λύση Επισκευής Ρουλεμάν Τροχού FAG για Ελαφρά Επαγγελματικά Λύση Επισκευής Ρουλεμάν Τροχού FAG για Ελαφρά Επαγγελματικά Mercedes-Benz Sprinter, Vito, Viano και Volkswagen Crafter Εμπρόσθιος άξονας Το περιεχόμενο αυτού του φυλλαδίου δεν είναι νομικά δεσμευτικό και

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm PPP Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 5,5 mm 5,5 mm ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Ο μηχανισμός με γρανάζια ελαχιστοποιεί την απαιτούμενη δύναμη και διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό Έκδοση 11/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7 CL-06.gr 2007 ιάγνωση προβληµάτων στη λειτουργία του συµπλέκτη Συµπλέκτης Σετ συµβατικού συµπλέκτη 11 σηµεία συστηµατικού ελέγχου. Όταν πραγµατοποιείται µια επισκευή αλλαγής σετ συµπλέκτη, είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας CE Θωρακίσεις ασφαλείας από ατύχημα Η εσχάρα VANGUARD V2 διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

SERVICE-INFO. Εξαγωγή και τοποθέτηση ενός συμπαγούς ρουλεμάν. Σελίδα 1/6

SERVICE-INFO. Εξαγωγή και τοποθέτηση ενός συμπαγούς ρουλεμάν. Σελίδα 1/6 Εξαγωγή και τοποθέτηση ενός συμπαγούς ρουλεμάν Σελίδα 1/6 Η εξαγωγή και η επανατοποθέτηση του μουαγιέ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή του οχήματος. Συνιστούμε η αντικατάσταση του ρουλεμάν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

EUCAT SA 2006 Σελίδα 1 από 17. Εγχειρίδιο χειριστή

EUCAT SA 2006 Σελίδα 1 από 17. Εγχειρίδιο χειριστή EUCAT SA 2006 Σελίδα 1 από 17 EU.C.A.T. Consulting Engineers & Scientists Βας. Σοφίας 86, 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 7486407 Φαξ: 210 7792041 www.eucat.gr ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ Model: AEGIS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων. Λύσεις για την Βιομηχανική Συντήρηση

Αξιοπιστία Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων. Λύσεις για την Βιομηχανική Συντήρηση Αξιοπιστία Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων Λύσεις για την Βιομηχανική Συντήρηση Doug Martin; E. l. du Pont de Nemours and Company Η Αξιοπιστία Ξεκινάει από Εδώ Το πρώτο βήμα προς την αξιοπιστία του εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β (ΓΕ.010.0) Η βάση είναι χυτοσιδηρά και διαστάσεων 20 cm περίπου x 12 cm περίπου x 1 cm περίπου, και εδράζεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ΟΛΑ Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η Σ A.B. E.E ΣΥΣ ΤΗΜΑΤΑ Ρ ΟΛΩΝ Α Λ Ο ΥΜΙΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ρ ΟΛΑ Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η Σ A.B. E.E ΣΥΣ ΤΗΜΑΤΑ Ρ ΟΛΩΝ Α Λ Ο ΥΜΙΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ρ ΟΛΑ Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η Σ A.B. E.E ΣΥΣ ΤΗΜΑΤΑ Ρ ΟΛΩΝ Α Λ Ο ΥΜΙΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΑ ΚΩΝ ΡΟΛ ΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΙΜΑΝΤΑ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ Μ ΑΝΙΒ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αυτές είναι γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02. Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02. Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 EL Ελληνικά Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό... 4 Σημείωση ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Anti-Seize. Πάστες Συναρμολόγησης για Απαιτητικά Περιβάλλοντα

Anti-Seize. Πάστες Συναρμολόγησης για Απαιτητικά Περιβάλλοντα Anti-Seize Πάστες Συναρμολόγησης για Απαιτητικά Περιβάλλοντα 2 Συνεργάτης Εμπιστοσύνης στις Λύσεις Συναρμολόγησης Στη Henkel, κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στην συντήρηση και την επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Τεχνικά χαρακτηριστικά: 12V AC/DC (εύρος λειτουργίας: 12-18 VAC or DC) Χρόνος ζωής: 60000 ώρες 16 προγράμματα φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού. 333 LED RGB: 19W White:

Διαβάστε περισσότερα

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Πληροφορίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό 604 4490 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN.0 / SKE.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 604965.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα Γενικά.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 18.03.20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ/4333.423 / 19-2-2009 Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες Στεγανοί πλαστικοί πίνακες IP 65 System pro E comfort MISTRAL65 Η νέα σειρά πινάκων MISTRAL65 της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Δελτίο συντήρησης Αρ. δελτίου 2007-19M Aρ. OEM 2007-09 Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Επίσημη ειδοποίηση ανάκλησης σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη

Διαβάστε περισσότερα