BC 32. BEURER GmbH Söflinger Str Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / Fax: +49 (0) 731 / Mail:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BC 32. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer."

Transcript

1 BC 32 O Bloeddrukmeter Gebruiksaanwijzing P Medidor de tensão arterial Instruções de utilização K Συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης Οδηγίες χρήσεως c Blodtryksmåler Betjeningsvejledning S Blodtrycksmätare Bruksanvisning N Blodtrykksmåler Bruksanvisning BEURER GmbH Söflinger Str Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / Fax: +49 (0) 731 / Mail: 0483

2 NEDERLANDS Geachte klant, we zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons assortiment. Onze naam staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten die te maken hebben met warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, hartslag, zachte therapie, massage en lucht. Neem deze gebruikshandleiding aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, houd deze toegankelijk voor andere gebruikers en neem alle aanwijzingen in acht. Met vriendelijke groet, Uw Beurer-team 1. Inleiding De polsbloeddrukmeter dient voor het non-invasief meten en controleren van de arteriële bloeddrukwaarden van volwassenen. U kunt snel en eenvoudig uw bloeddruk meten, de meetwaarden opslaan en het verloop van de meetwaarden visualiseren. Opgepast bij eventueel bestaande hartritmestoornissen. De gemeten waarden worden volgens richtlijnen van de WHO geclassificeerd en grafisch geëvalueerd. Bewaar deze gebruikershandleiding voor latere raadpleging en stel deze beschikbaar voor andere gebruikers. 2. Belangrijke aanwijzingen Verklaring van symbolen In de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat en de accessoires worden de volgende symbolen gebruikt: Voorzichtig Aanwijzing Verwijzing naar belangrijke informatie Neem de gebruiksaanwijzing in acht Toepassingsdeel type BF Gelijkstroom Verwijder het apparaat conform EU-richtlijn 2002/96/EG betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Fabrikant 2

3 -20 C RH 85% SN 70 C Toegestane temperatuur bij opslag 0483 Toegestane luchtvochtigheid bij opslag Niet blootstellen aan vocht Serienummer Met de CE-markering wordt aangetoond dat het apparaat voldoet aan de fundamentele eisen van de richtlijn 93/42/EEG voor medische hulpmiddelen. Gebruiksaanwijzingen Meet uw bloeddruk altijd op hetzelfde tijdstip, zodat de gemeten waarden vergelijkbaar zijn. Rust voor iedere meting ongeveer 5 minuten uit! Als u meerdere metingen bij dezelfde persoon wilt uitvoeren, moet tussen de afzonderlijke metingen telkens 5 minuten rust worden gehouden. Ten minste 30 minuten voor de meting mag u niet eten, drinken of roken, en geen lichamelijke inspanningen verrichten. Herhaal de meting wanneer u twijfelt over de gemeten waarden. De waarden die u hebt gemeten, dienen slechts als indicatie - ze vormen geen vervanging van een medisch onderzoek! Bespreek uw meetwaarden met uw arts. Neem in geen geval 3 op eigen grond medische beslissingen op basis van deze waarden (bijv. met betrekking tot medicijnen en hun doseringen)! Gebruik de bloeddrukmeter niet bij baby s, zwangeren en vrouwen met pre-eclampsie. Bij verminderde doorbloeding van een arm wegens chronische of acute aderziekten (onder andere adervernauwingen) is de polsmeting minder nauwkeurig. Kies in dat geval voor een bloeddrukmeter waarmee metingen aan de bovenarm worden uitgevoerd. Aandoeningen aan het hart en de bloedvaten kunnen leiden tot foutieve metingen of de meetnauwkeurigheid beïnvloeden. Dit is ook het geval bij een zeer lage bloeddruk, diabetes, doorbloedings- en hartritmestoornissen en bij koude rillingen of trillingen. De bloeddrukmeter mag niet in combinatie met een een chirurgisch apparaat met hoge frequenties worden gebruikt. Gebruik het toestel alleen bij personen met een polsomvang die binnen de grenswaarden ligt voor het apparaat. Let op dat de functie van het betreffende ledemaat tijdens het oppompen kan worden beïnvloed. De bloedsomloop mag door de bloeddrukmeting niet onnodig lang worden afgebonden. Haal bij storingen van het apparaat de manchet van de arm. Voorkom een aanhoudende druk in de manchet en veelvuldige metingen. De belemmering van de bloeddoorstroming die daardoor ontstaat, kan leiden tot verwondingen. Let op dat de manchet niet om een arm wordt geplaatst waarvan de slagaderen of aderen een medische behandeling ondergaan, zoals intravasculaire toegang, intravasculaire therapie of een arterioveneuze shunt.

4 Plaats de manchet niet bij personen die een borstamputatie Aanwijzingen voor batterijen hebben ondergaan. Plaats de manchet niet over wonden, omdat dit kan leiden Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Bewaar daarom batterijen en producten op een voor tot meer verwondingen. De bloeddrukmeter werkt uitsluitend op batterijen. kinderen onbereikbare plaats. Indien er een batterij is ingeslikt, moet u onmiddellijk medische hulp zoeken. Om de batterijen te sparen, wordt de bloeddrukmeter automatisch uitgeschakeld als er één minuut lang geen toets Batterijen mogen niet opgeladen of met andere middelen ingedrukt wordt. geheractiveerd, niet uit elkaar gehaald, in vuur geworpen of Dit apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik. De fabrikant is niet aansprake- Neem de batterijen uit het apparaat als deze leeg zijn of als kortgesloten worden. lijk voor schade die is veroorzaakt door onjuist of verkeerd u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt. Zo voorkomt u gebruik. schade die door lekkage kan ontstaan. Vervang de batterijen altijd gelijktijdig. Aanwijzingen voor bewaring en onderhoud Gebruik geen verschillende batterijtypes, batterijmerken of De bloeddrukmeter bestaat uit elektronische onderdelen en batterijen met verschillende capaciteit. Gebruik bij voorkeur precisieonderdelen. De nauwkeurigheid van de meetwaarden alkalinebatterijen. en de levensduur van het apparaat hangen af van een zorgvuldige behandeling: Aanwijzingen voor reparatie en verwijdering Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vochtigheid, Batterijen horen niet thuis bij het huisvuil. Deponeer de lege vuil, sterke temperatuurschommelingen en direct zonlicht. batterijen in daarvoor voorziene inzamelplaatsen. Laat het apparaat niet vallen. Open het apparaat niet. Bij niet naleven vervalt de garantie. Gebruik het apparaat niet in de buurt van sterke elektromagnetische velden, houd het steeds ver van radiozendin- Een foutloze werking is in dat geval niet meer verzekerd. Het apparaat mag niet zelf gerepareerd of bijgesteld worden. stallaties of mobiele telefoons. Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautoriseerde handelaars uitgevoerd worden. Druk niet op toetsen, zo lang de manchet niet is aangebracht. Controleer voor iedere klacht de batterijen en vervang deze In het geval dat het apparaat voor langere tijd niet wordt eventueel. gebruikt, is het aanbevolen om de batterijen te verwijderen. Verwijder het apparaat conform Verordening 2002/96/EC betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Als u vragen heeft, neemt u 4

5

6 Als het symbool batterij vervangen verschijnt, kan er niet meer gemeten worden en moet u alle batterijen vervangen. Lege batterijen horen niet thuis bij het huisvuil. Deponeer ze bij uw elektrohandelaar of uw plaatselijk afvalpunt. U bent hiertoe wettelijk verplicht. Aanwijzing: deze tekens vindt u terug op batterijen die schadelijke stoffen bevatten: Pb: batterij bevat lood, Cd: batterij bevat cadmium, Hg: batterij bevat kwik. Datum en tijd instellen De datum en de tijd moeten absoluut ingesteld worden. Alleen zo kunt u uw gemeten waarden correct met datum en tijdstip opslaan en later laden. De tijd wordt weergegeven in het 24-uurs-formaat. Om de datum en de tijd in te stellen, gaat u als volgt te werk: Schakel de bloeddrukmeter in met de toets. Druk langer dan 5 seconden op de functietoets. De maand begint te knipperen. Stel met de functietoets + de maand 1 12 in en bevestig met de functietoets. Stel dag / uur / minuut in en bevestig telkens met de functietoets. Bevestig uw keuze met de functietoets Bloeddruk meten Manchet aanbrengen Ontbloot uw linkerpols Zorg ervoor dat de doorbloeding van de arm niet door te strakke kleding of iets soortgelijks wordt beperkt. Breng de manchet aan op de binnenkant van uw pols. Sluit de manchet met de klittenband zodat de bovenkant van het apparaat ca. 1 cm onder de handbal zit. De manchet moet strak rond de pols zitten, maar mag niet knellen. Neem een correcte houding in Rust voor iedere meting ongeveer 5 minuten uit! Anders kan de meting afwijkingen vertonen. U kunt de meting zittend of liggend uitvoeren. Zorg ervoor dat u tijdens de bloeddrukmeting comfortabel zit. Ondersteun uw rug en armen. Ga niet met gekruiste benen zitten. Plaats uw voeten plat op de grond. Ondersteun en buig uw arm. Zorg er in ieder geval voor dat de manchet zich ter hoogte van uw hart bevindt. Anders kan de meting aanzienlijke afwijkingen vertonen. Ontspan uw arm en handpalmen.

7 Om een juist resultaat te behalen, is het belangrijk dat u tijdens de meting rustig blijft en niet spreekt. Geheugen selecteren Schakel de bloeddrukmeter in met de toets. Selecteer de gewenste geheugenplaats met behulp van de functietoets +. U heeft twee geheugens met 60 geheugenplaatsen waarin u de meetresultaten van 2 personen afzonderlijk kunt opslaan of metingen s morgens en s avonds apart kunt opslaan. Bloeddruk meten Breng, zoals reeds beschreven, de manchet aan en neem de houding in waarin u de meting wilt uitvoeren. Kies met de toets + het gebruikersgeheugen 1 of 2. Start de bloeddrukmeting met behulp van de toets. Na de controle van de display, waarbij alle cijfers oplichten, pompt de manchet zich automatisch op. Tijdens het oppompen registreert het apparaat al meetwaarden om de oppompdruk te bepalen. Mocht deze druk niet voldoende zijn, dan pompt het apparaat automatisch bij. Dan wordt de druk in de manchet langzaam verlaagd en de pols geregistreerd. Wanneer de meting is beëindigd, wordt de resterende druk zeer snel verlaagd. De pols, de systolische en diastolische bloeddruk worden weergegeven. U kunt de meting te allen tijde door middel van annuleren. Het symbool verschijnt als de meting niet naar behoren kon worden uitgevoerd. Lees het hoofdstuk foutmelding/ oplossingen in deze gebruikershandleiding en herhaal de meting. Het apparaat schakelt zichzelf na 1 minuut automatisch uit. Wacht minstens 5 minuten voor een nieuwe meting! Resultaten beoordelen Hartritmestoornissen: Dit apparaat kan tijdens de meting eventuele hartritmestoornissen identificeren en maakt u na de meting hierop attent met het symbool. Dit kan een indicator voor een ritmestoornis zijn. Aritmie is een ziekte waarbij het hartritme door fouten in het bioelektrische systeem, dat de hartslag stuurt, abnormaal is. De symptomen (opgewonden of vroegtijdige hartslagen, een langzame of te snelle pols) kunnen o.a. het gevolg zijn van hartaandoeningen, ouderdom, aanleg, overmatig gebruik van genotmiddelen, stress of slaapgebrek. Aritmie kan uitsluitend vastgesteld worden door een medisch onderzoek. Herhaal de meting als het symbool na de meting op de display verschijnt. Let op, u moet eerst 5 minuten rusten en tijdens de meting niet spreken of bewegen. Mocht het symbool vaak verschijnen, raadpleeg dan uw arts. Zelf een diagnose stellen of een behandeling opstarten op basis van de meetresultaten kan gevaarlijk zijn. Volg absoluut de aanwijzingen van uw arts op. WHO-classificatie: Aan de hand van richtlijnen/definities van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de laatste onderzoeken kunnen de resultaten geclassificeerd en beoordeeld worden volgens de volgende tabel. 7

8 Bereik van de bloeddrukwaarden Systole (in mmhg) Diastole (in mmhg) Maatregel Niveau 3: sterke hypertonie >=180 >=110 Raadpleeg een arts Niveau 2: gemiddelde hypertonie Raadpleeg een arts Niveau 1: lichte hypertonie Regelmatige controle bij een arts Hoog-normaal Regelmatige controle bij een arts Normaal Zelfcontrole Optimaal <120 <80 Zelfcontrole Bron: WHO, 1999 De grafische balk in de display en de schaalverdeling op debloeddrukmeter geven aan binnen welk gebied de gemetenbloeddruk zich bevindt. Als de systolische en diastolische waarde zich in twee verschillende WHO-gebieden bevinden (bijv. systolisch in het gebied hoog-normaal en diastolisch in het gebied normaal), dan geeft de grafische WHO-classificatie op het apparaat het hoogste gebied weer; in het voorbeeld is dat hoog-normaal. 6. Meetwaarden opslaan, laden en verwijderen De resultaten van elke succesvolle meting worden opgeslagen met de bijbehorende datum en tijd. Als alle 60 plaatsen bezet zijn, wordt telkens de oudste meetwaarde verwijderd. Selecteer met de toets MEM en daarna met de toets + het gewenste gebruikersgeheugen. Druk nogmaals op de toets MEM om de gemiddelde waarde van alle meetresultaten van het gebruikersgeheugen weer te geven. Druk nogmaals op de toets MEM om de gemiddelde waarde van de laatste 7 dagen van de dagmeting weer te geven (Dag: 5:00 uur 9:00 uur, weergave ). Druk nogmaals op de MEM-toets om de gemiddelde waarde van de laatste 7 dagen van de nachtmeting weer te geven (Nacht: 17:00 21:00 uur, weergave ). Druk nogmaals op de geheugentoets MEM om de laatste individuele meetwaarden met datum en tijdstip weer te geven. Om het geheugen te wissen drukt u eerst op de MEM-toets; verschijnt op de display. Met de toets + kunt u dan het gebruikersgeheugen selecteren en met MEM bevestigen. Druk nu gelijktijdig voor 5 seconden op de toetsen + en ( verschijnt op de display). Indien u het gebruikersgeheugen wilt wijzigen, zie dan het hoofdstuk geheugen kiezen. 7. Foutmelding/oplossing Bij fouten verschijnt op de display de foutmelding. Foutmeldingen kunnen optreden als 1. de oppompdruk hoger is dan 300 mmhg:, 2. de bloeddruk buitengewoon hoog of laag is:, 3. u tijdens de meting beweegt of spreekt (Naast wordt ook het hartritmesymbool op de display weergegeven), 4. de manchetslang niet naar behoren is aangekoppeld:, 5. het oppompen langer duurt dan 25 seconden:. 8

9 Herhaal in deze gevallen de meting. Zorg ervoor dat de manchetslang naar behoren is aangekoppeld en dat u niet beweegt of spreekt. Plaats de batterijen opnieuw of vervang ze. 8. Reiniging en onderhoud Reinig uw bloeddrukcomputer voorzichtig met alleen een licht bevochtigd doekje. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddel. Dompel het apparaat nooit onder in water omdat anders water kan binnendringen en het apparaat beschadigd raakt. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. 9. Technische gegevens Modelnr. BC 32 Meetmethode Oscillometrische non-invasieve bloeddrukmeting aan de pols Meetbereik Manchetdruk mmhg, systolisch mmhg, diastolisch mmhg, hartslag slagen/minuut Nauwkeurigheid van de weergave Meetafwijking Geheugen Afmetingen systolisch ± 3 mmhg, diastolisch ± 3 mmhg, hartslag ± 5 % van de weergegeven waarde max. toelaatbare standaardafwijking conform klinische controle: systolisch 8 mmhg / diastolisch 8 mmhg 2 x 60 geheugenplaatsen l 72 mm x b 69 mm x h 29,2 mm Gewicht Ongeveer 115 g (zonder batterijen) Manchetgrootte 135 tot 195 mm Toegelaten gebruiksvoorwaarden +10 C tot +40 C, 85 % relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) Toegelaten voorwaarden voor bewaring -20 C tot +70 C, 85 % relatieve luchtvochtigheid, hpa omgevingsdruk Voeding 2 x 1,5 V AAA-batterijen Levensduur batterij Voor ongeveer 250 metingen, afhankelijk van de hoogte van de bloeddruk c.q. de oppompdruk Accessoires Gebruiksaanwijzing, 2 x 1,5 V AAA-batterijen, opbergbox Classificatie Interne voorziening, IPX0, geen AP of APG, ononderbroken werking, toepassingsdeel type BF Wijzigingen van de technische gegevens zonder kennisgeving zijn om actualiseringsredenen voorbehouden. Dit apparaat voldoet aan de Europese norm EN en is onderworpen aan bijzondere veiligheidsmaatregelen op het gebied van elektromagnetische verdraagzaamheid. Houd er daarbij rekening mee dat draagbare en mobiele HFcommunicatie-installaties dit apparaat kunnen beïnvloeden. U kunt uitgebreide informatie aanvragen bij de klantenservice op het aangegeven adres of deze aan het eind van de bijgevoegde gebruiksaanwijzing op pagina nalezen. Het apparaat is in overeenstemming met de EU-richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EG, de Duitse wet inzake 9

10 medische producten en de normen EN (Non-invasieve bloeddrukmeters deel 1: Algemene eisen) en EN (Non-invasieve bloeddrukmeters deel 3: Aanvullende eisen voor elektromechanische bloeddrukmeetsystemen) en IEC (Medische elektrische toestellen deel 2 30: Bijzondere eisen voor de veiligheid, met inbegrip van essentiele gebruikseigenschappen, van automatische non-invasieve bloeddrukmeters). De nauwkeurigheid van deze bloeddrukmeter is zorgvuldig gecontroleerd en het apparaat is ontwikkeld met het oog op een lange gebruiksduur. Wanneer het apparaat wordt gebruikt in de geneeskunde moeten meettechnische controles met daarvoor geschikte middelen worden uitgevoerd. Uitgebreide informatie voor het controleren van de nauwkeurigheid kan worden aangevraagd via het serviceadres. 10

11 PORTUGUES Cara cliente, caro cliente! É com muito prazer que constatamos que optou por um produto da nossa gama. O nosso nome é sinónimo de produtos profundamente testados e da mais alta qualidade nas áreas do calor, peso, tensão arterial, temperatura do corpo, pulso, terapia suave, massagem e ar. Leia estas instruções com atenção, guarde-as num lugar seguro para utilizações posteriores, torne-as acessíveis aos outros utilizadores e respeite os avisos. Com os nossos cumprimentos A equipa Beurer 1. Conhecer o equipamento O medidor de tensão arterial para o pulso destina-se a efectuar medições não-invasivas e a controlar os valores da tensão arterial de adultos. Pode assim medir a sua tensão arterial de uma forma rápida e simples, guardar os valores medidos e ver a evolução desses mesmos valores medidos. Caso haja perturbações no ritmo cardíaco o utilizador será avisado. Os valores medidos são classificados de acordo com as directivas da OMS (Organização Mundial de Saúde) e analisados com recurso a meios gráficos. Guarde estas instruções de utilização para consulta futura em local acessível a outros utilizadores. 2. Indicações importantes Explicação dos símbolos Nas instruções de utilização, na embalagem e na chapa de características do aparelho e dos acessórios são usados os seguintes símbolos: Cuidado Nota Chamada de atenção para informações importantes Observar as instruções de utilização Peça de aplicação tipo BF Corrente contínua Eliminação de acordo com a diretiva 2002/96/CE (diretiva REEE), relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos Fabricante 11

12 -20 C RH 85% SN 70 C Temperatura de armazenamento admissível 0483 Humidade do ar admissível no local de armazenamento Proteger da humidade N.º de série A marcação CE comprova a conformidade com os requisitos básicos da diretiva 93/42/ CEE sobre dispositivos médicos. Indicações sobre a utilização Meça a sua tensão arterial sempre à mesma hora do dia, por forma a que os valores possam ser comparados com fiabilidade. Antes de cada medição, descanse durante aproximadamente 5 minutos! Se pretender efetuar várias medições na mesma pessoa, espere sempre cinco minutos antes de efetuar a medição seguinte. Pelo menos 30 minutos antes da medição, não se deve comer, beber, fumar nem praticar esforço físico. Se os valores medidos lhe parecerem dúbios, repita a medição. Os valores que tiver apurado destinam-se apenas à sua utilização pessoal. Não substituem, de forma alguma, uma consulta médica! 12 Fale ao seu médico sobre os valores medidos. O mesmo é dizer, não tome decisões de carácter médico por sua própria iniciativa (por ex. relativamente a medicamentos e respectiva dosagem)! Não utilize o medidor de tensão arterial em crianças recémnascidas, mulheres grávidas nem em doentes que sofram de pré-eclampsia. Em caso de diminuição da circulação sanguínea num braço, devido a patologias vasculares crónicas ou agudas (entre outras, vasoconstrição), a precisão da medição no pulso também é afetada. Opte, neste caso, por um medidor de tensão arterial para o braço. Patologias do sistema cardiovascular podem causar medições erradas ou prejudicar a precisão da medição. O mesmo acontece no caso de tensão arterial muito baixa, diabetes, distúrbios circulatórios e arritmias, bem como calafrios ou tremores. O medidor de tensão arterial não pode ser utilizado em conjugação com um aparelho cirúrgico de alta frequência. Utilize o dispositivo apenas em pessoas cujo perímetro do pulso corresponda ao que está especificado para o dispositivo. Lembre-se de que durante a insuflação é possível que a funcionalidade do respetivo membro do corpo possa ficar afetada. A circulação sanguínea não pode ser cortada demasiado tempo pela medição da tensão arterial. Se detetar qualquer anomalia do aparelho, tire a braçadeira do braço. Impeça a manutenção da pressão da braçadeira e evite medições frequentes. A deterioração da circulação sanguínea daí resultante poderá causar lesões.

13 Assegure-se de que a braçadeira não é aplicada num braço cujas artérias ou veias sejam alvo de tratamento médico, por ex., um acesso intravascular ou uma terapia intravascular ou, então, uma derivação arterio-venosa (A-V). Não aplique a braçadeira em pessoas que tenham sido submetidas a uma amputação mamária. Não aplique a braçadeira sobre feridas, dado que existe o perigo de ferimento adicional. O medidor de tensão arterial só pode funcionar a pilhas. A fim de poupar as pilhas, um sistema automático desliga o medidor de tensão arterial se, durante um minuto, não for pressionado qualquer botão. O aparelho só deve ser usado para os fins previstos descritos nestas instruções de utilização. O fabricante não assume a responsabilidade por danos que resultem de uma utilização imprópria ou errada. Indicações para o armazenamento e conservação O medidor de tensão arterial é formado por componentes electrónicos e de precisão. A precisão dos valores medidos e a durabilidade do dispositivo dependem de um manuseamento cuidadoso: Proteja o dispositivo contra embates, humidade, sujidade, variações acentuadas de temperatura e exposição à luz solar directa. Não deixe cair o dispositivo. Não utilize o dispositivo próximo de fortes campos electromagnéticos; mantenha-o afastado de sistemas de rádio ou de telemóveis. Não carregue em botões enquanto a braçadeira não estiver colocada. 13 Caso o dispositivo não seja usado durante um longo período de tempo, recomendamos que as pilhas sejam retiradas. Indicações sobre as pilhas As pilhas podem ser mortais se forem engolidas. Por isso, guarde as pilhas e os produtos num local ao qual crianças pequenas não consigam aceder. Se uma pilha tiver sido engolida é preciso pedir imediatamente ajuda médica. As pilhas não podem ser recarregadas ou reactivadas por outros meios, nem tão pouco abertas, lançadas para o lume ou ligadas em curto-circuito. Retire as pilhas do dispositivo, caso estas estejam gastas ou se for previsível que o dispositivo não venha a ser utilizado durante bastante tempo. Dessa forma evitará a ocorrência de danos provocados pelo vazamento do conteúdo das pilhas. Substitua sempre todas as pilhas ao mesmo tempo. Nunca utilize pilhas de tipos ou marcas diferentes, nem pilhas com capacidades diferentes. Prefira sempre pilhas alcalinas. Indicações relativas à reparação e à eliminação As pilhas nunca devem ser deitadas fora junto com o lixo doméstico. Deposite sempre as pilhas gastas no pilhão. Não abra o dispositivo. Se o fizer, a garantia perderá sua validade. Não repare nem ajuste o dispositivo por sua própria iniciativa. Se o fizer, deixará de estar assegurado um funcionamento sem problemas. As reparações só poderão ser efectuadas pelo serviço de apoio ao cliente ou então por revendedores autorizados.

14

15 Assim que surgir o símbolo indicador de substituição de pilha deixa de ser possível efectuar mais medições, sendo necessário substituir todas as pilhas. As pilhas gastas nunca devem ser deitadas fora junto com o lixo doméstico. Entregue-as na loja onde comprou o dispositivo ou coloque-as no pilhão. Está obrigado a fazer isso por lei. Nota: este símbolo encontra-se a em pilhas que contêm substâncias nocivas: Pb: a pilha contém chumbo, Cd: a pilha contém cádmio, Hg: a pilha contém mercúrio. Ajustar a hora e a data É imprescindível acertar a data e a hora. Só dessa forma será passível guardar correctamente os seus valores medidos junto com a data e a hora e aceder a esses dados posteriormente. A hora é apresentada em formato de 24 horas. Para acertar a data e a hora proceda da seguinte forma: Ligue o medidor de tensão arterial com o botão. Carregue durante mais de 5 segundos no botão de função. A indicação do mês começa a piscar. Com o botão de função +, defina o mês entre 1 12, e confirme com o botão de função. Acerte o dia, as horas e os minutos e confirme de cada vez com o botão de função. Confirme a sua selecção com o botão de função Medir a tensão arterial Aplicar a braçadeira Se necessário, arregace a manga para ter o seu pulso esquerdo descoberto. Preste atenção para que a circulação sanguínea do braço não seja estrangulada devido a uma peça de vestuário (ou semelhante) demasiado apertada. Coloque a braçadeira do lado de dentro do seu pulso. Feche a braçadeira com o fecho velcro, de maneira a que a aresta superior do dispositivo fique aprox. 1 cm abaixo da palma da mão. A braçadeira tem de ficar justa à volta do pulso mas não poderá apertá-lo demasiado. Assumir a postura corporal correcta Antes de cada medição, descanse durante aproximadamente 5 minutos! Caso contrário, poderão registar-se resultados de medição diferentes. A medição tanto pode ser feita sentado como deitado. Sente-se confortavelmente antes de medir a tensão arterial. Recoste-se e pouse os braços. Não cruze as pernas. Assente bem os pés no chão. Apoie o braço e disponha-o num ângulo. Preste atenção para que a braçadeira fique à

16 altura do coração. Caso contrário, poderão registar-se resultados de medição bastante diferentes. Relaxe o seu braço e as palmas das mãos. Para que o resultado de medição não seja falseado é importante que se mantenha quieto durante a medição e que não fale. Seleccionar a memória Ligue o medidor de tensão arterial com o botão. Escolha o local de memória pretendido pressionando o botão de função +. Tem ao seu dispor duas memórias com 60 locais de memória cada uma para guardar os resultados de medição de duas pessoas diferentes, ou então para guardar separadamente os resultados da manhã e da noite. Efectuar a medição da tensão arterial Coloque a braçadeira da forma descrita anteriormente e adopte a postura corporal que lhe for mais conveniente para efectuar a medição. Com os botões +, escolha as memórias do utilizador 1 ou 2. Inicie o processo de medição carregando no botão. Após o teste do visor, durante o qual todos os caracteres ficam a piscar, a braçadeira insufla automaticamente. Durante a insuflação, o dispositivo determina desde logo valores de medição, que servem para calcular qual a pressão de bombeamento necessária. Caso esta pressão não seja suficiente, o dispositivo bombeia mais ar automaticamente. Depois disso, a pressão vai sendo aliviada gradualmente na braçadeira e o batimento cardíaco é medido. Assim que a medição estiver concluída, a restante pressão de ar é eliminada de forma muito rápida. São apresentados os valores do batimento cardíaco (pulso) e da tensão arterial na sístole e na diástole. A qualquer momento poderá cancelar a medição, carregando no botão. O símbolo surge no visor sempre que uma medição não tenha sido efectuada da forma correcta. Preste atenção ao conteúdo do capítulo Indicação de erro/eliminação de erro destas instruções de utilização e repita a medição. O dispositivo desliga-se automaticamente passado 1 minuto. Aguarde, pelo menos, 5 minutos antes de voltar a efectuar mais uma medição! Analisar os resultados Arritmias cardíacas: Este dispositivo permite identificar, durante a medição, eventuais perturbações no ritmo cardíaco, podendo alertar para esse facto, após a medição, através do símbolo. Este poderá remeter para a existência de uma arritmia. A arritmia é uma patologia em que o ritmo cardíaco não é normal, em virtude de falhas no sistema bioeléctrico que controla o batimento cardíaco. Os sintomas (batimentos do coração exacerbados ou retardados, pulso lento ou demasiado acelerado) poderão ficar a dever-se, entre outras, a patologias cardíacas, predisposição física, excesso de estimulantes, stress ou poucas horas de sono. A arritmia só poderá ser determinada mediante exame médico. Repita a medição caso o símbolo surja no visor após a medição. Não se esqueça de que tem de deixar intervalos de 5 minutos entre as medições, bem como de que não pode falar nem mexer-se durante a medição. Se o símbolo surgir com frequência, fale com o seu médico assistente. O auto- 16

17 diagnóstico e o autotratamento baseados nos resultados de medição obtidos poderão ser situações perigosas. Siga sempre as indicações do seu médico. O gráfico de barras no visor e a escala no dispositivo indicam em que zona a tensão arterial medida se encontra. O gráfico de barras no visor e a escala no dispositivo indicam em que zona a tensão arterial medida se encontra. Caso o valor da sístole e diástole se encontre em duas zonas OMS diferentes (por ex. sístole na zona Elevada a normal e a diástole na zona Normal), a classificação gráfica da OMS indicada no dispositivo será sempre a que corresponde à zona mais elevada, no exemplo descrito Elevada a normal. 6. Guardar, consultar e apagar os valores medidos Os resultados de cada medição bem sucedida são guardados juntamente com a indicação da data e da hora. Assim que houver mais de 60 medições, irão sendo eliminados gradualmente os valores mais antigos. 17 Classificação da OMS: De acordo com as directivas/definições da Organização Mundial de Saúde (OMS) e os conhecimentos mais recentes, os resultados de medição poderão ser classificados e avaliados de acordo com a seguinte tabela. Faixa de valores da tensão arterial Sístole (em mmhg) Diástole (em mmhg) Medida a tomar Nível 3: hipertonia acentuada >=180 >=110 Consultar um médico Nível 2: hipertonia média Consultar um médico Nível 1: hipertonia ligeira Acompanhamento regular por um médico Elevada a normal Acompanhamento regular por um médico Normal Auto-controlo Ideal <120 <80 Auto-controlo Fonte: OMS, 1999 Escolha a memória do utilizador pretendida, primeiro com o botão MEM e depois com o botão +. Carregando mais uma vez no botão MEM é indicado o valor médio de todas as medições guardadas na memória do utilizador correspondente. Carregando mais uma vez no botão MEM é indicado o valor médio dos últimos sete dias das medições realizadas de dia (dia: 5:00 h 9:00 h, indicação ). Carregando mais uma vez no botão MEM é indicado o valor médio dos últimos sete dias das medições realizadas à noite (noite: 17:00 h 21:00 h, indicação ). Carregando mais uma vez no botão de memória MEM são indicados, juntamente com a data e a hora, os valores medidos individuais correspondentes. Para limpar a memória, comece por carregar no botão MEM; no visor surge o. Com o botão + poderá seleccionar

18 agora a memória do utilizador pretendida e confirmar essa selecção com o botão MEM. De seguida, carregue simultaneamente nos botões + e, durante 5 segundos (no visor surge a indicação ). Caso pretenda modificar a memória do utilizador, veja as indicações do capítulo Seleccionar a memória. 7. Indicação de erro/eliminação de erro Em caso de erro surge no visor a indicação. As indicações de erro podem surgir se 1. a pressão de bombeamento for superior a 300 mmhg ( ), 2. o valor de tensão arterial medido for extremamente elevado ou baixo ( ), 3. se a pessoa se mexer ou falar durante a medição (para além de, é também mostrado no visor o símbolo do ritmo cardíaco ), 4. o tubo flexível da braçadeira não estiver bem encaixado ( ), 5. o bombeamento demorar mais do que 25 segundos ( ). Nestes casos, é conveniente repetir a medição. Certifiquese de que o tubo flexível da braçadeira está devidamente encaixado e procure não se mexer nem falar. Se for necessário, tire e volte a colocar as pilhas ou substitua-as por novas. 8. Limpeza e conservação Limpe cuidadosamente o mini-computador para medir a tensão arterial com um pano ligeiramente humedecido. Não use produtos detergentes nem solventes. Nunca meta o dispositivo debaixo de água, pois existe o risco de infiltração, o que iria danificar o dispositivo. Não coloque quaisquer objectos pesados sobre o dispositivo Dados técnicos Número do modelo. BC 32 Método de medição Medição oscilométrica não-invasiva da tensão arterial no pulso Margem de medição Pressão na braçadeira mmhg, Sístole mmhg, Diástole mmhg, Pulsação batimentos/minuto Precisão da indicação Incerteza da medição Memória Dimensões Peso Tamanho da braçadeira Condições de funcionamento admissívei Condições de armazenamento admissíveis Sístole ± 3 mmhg, Diástole ± 3 mmhg, Pulsação ± 5 % do valor exibido Desvio-padrão máx. permitido de acordo com exame clínico: Sístole 8 mmhg / Diástole 8 mmhg 2 x 60 posições de memória C 72 mm x L 69 mm x A 29,2 mm Aproximadamente 115 g (sem pilhas) 135 a 195 mm +10 C a +40 C, 85 % de humidade relativa do ar (sem condensação) -20 C a +70 C, 85 % de humidade relativa do ar, hpa de pressão atmosférica Alimentação de corrente 2 x 1,5 V Pilhas AAA

19 Duração das pilhas Autonomia para aprox. 250 medições, dependendo da tensão arterial medida ou da pressão de bombeamento Acessórios Instruções de utilização, 2 x pilhas AAA de 1,5 V, Caixa de acondicionamento Classificação Alimentação interna, IPX0, sem AP ou APG, funcionamento permanente, peça de aplicação tipo BF Por motivos de atualização, estão reservados os direitos de alteração dos dados técnicos sem aviso prévio. Este dispositivo cumpre o disposto na norma europeia EN e está sujeito a medidas de precaução especiais com vista a assegurar a compatibilidade eletromagnética. Atenção que dispositivos de comunicação de altas frequências móveis e portáteis podem influenciar este dispositivo. Para obter informações mais detalhadas, contacte o serviço de apoio ao cliente no endereço indicado ou consulte a parte final das instruções de utilização fornecidas, nas páginas 73 a 75. O dispositivo cumpre a diretiva 93/42/CE relativa a dispositivos médicos, bem como a lei alemã sobre dispositivos médicos e as normas EN (Esfigmomanómetros nãoinvasivos Parte 1: Requisitos gerais), EN (Esfigmomanómetros não-invasivos Parte 3: Requisitos suplementares para sistemas eletromecânicos de medição da pressão sanguínea) e IEC (dispositivos médicos elétricos - Parte 2-30: Requisitos especiais de segurança, incluindo os requisitos de desempenho essencial de esfigmomanómetros não-invasivos automatizados). A precisão deste medidor de tensão arterial foi controlada com rigor e foi concebida visando uma longa vida útil. A utilização do aparelho no âmbito medicinal exige controlos metrológicos por meios apropriados. Indicações mais exatas sobre a verificação da precisão podem ser solicitadas no endereço da assistência técnica indicado. 19

20 Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, τα συγχαρητήριά μας για την απόφασή σας να αποκτήσετε ένα προϊόν της εταιρίας μας. Το όνομά μας ταυτίζεται με υψηλής αξίας προϊόντα, τα οποία υπόκεινται σε λεπτομερείς ελέγχους ποιότητας, στους τομείς θερμότητα, βάρος, αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία σώματος, σφυγμός, ήπια θεραπεία, μασάζ και αέρας. Παρακαλείσθε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες χρήσης, να τις φυλάσσετε για μελλοντική χρήση, να τις έχετε διαθέσιμες και για άλλους χρήστες και να προσέχετε τις υποδείξεις. Με φιλική σύσταση Η δική σας ομάδα της Beurer 1. Γν ριμία Η συσκευή μέτρησης πίεσης αίματος καρπού χρησιμεύει για τη μη επεμβατική μέτρηση και παρακολούθηση των τιμών αρτηριακής πίεσης ενηλίκων. Με αυτή μπορείτε να μετράτε γρήγορα και εύκολα την πίεση του αίματός σας, να διατηρείτε σε μνήμη και να υποδεικνύετε τις διαδοχικές τιμές μέτρησης. Σε περίπτωση που ενδεχομένως υπάρχουν διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, λαμβάνετε προειδοποίηση. Οι διαπιστούμενες τιμές ταξινομούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΟΥ (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) και αξιολογούνται γραφικώς. Διατηρήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης για μεταγενέστερη χρησιμοποίηση και διαθέστε τις και σε άλλους χρήστες. EΛΛΗΝΙΚΑ Σημαντικές υποδείξεις Επεξήγηση συμβόλων Στις οδηγίες χρήσης, στη συσκευασία και στην πινακίδα τύπου της συσκευής και των αξεσουάρ χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα: Προσοχή Υπόδειξη Υπόδειξη για σημαντικές πληροφορίες Προσοχή στις οδηγίες χρήσης Μέρος εφαρμογής τύπου BF Συνεχές ρεύμα Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/ΕΚ της ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΑΗΗΕ (Waste Electrical and Electronic Equipment). Κατασκευαστής

21 -20 C RH 85% SN 70 C Επιτρεπόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης 0483 Επιτρεπόμενη υγρασία αποθήκευσης Προστατεύετε τη συσκευή από την υγρασία Αριθμός σειράς Η σήμανση CE πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Υποδείξεις για την εφαρμογή Για να εξασφαλίζετε τη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών, μετράτε την αρτηριακή σας πίεση πάντοτε τις ίδιες ώρες της ημέρας. Πριν από κάθε μέτρηση ηρεμείτε για περίπου 5 λεπτά! Αν επιθυμείτε να εκτελέσετε πολλές μετρήσεις σε ένα άτομο, περιμένετε κάθε φορά 5 λεπτά ανάμεσα στις μετρήσεις. Τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από τη μέτρηση μην φάτε, πιείτε, καπνίσετε ή καταβάλετε σωματική προσπάθεια. Επαναλάβετε την εξέταση, σε περίπτωση αμφίβολων μετρούμενων τιμών. Οι τιμές μέτρησης που διαπιστώσατε μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για πληροφόρησή σας δεν αντικαθιστούν την ιατρική εξέταση! 21 Συζητήστε τις μετρήσεις σας με τον γιατρό, σε καμία περίπτωση μην αιτιολογείτε βάσει αυτών δικές σας ιατρικές αποφάσεις (π.χ. φάρμακα και δοσολογίες τους)! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης σε νεογνά, εγκύους και ασθενείς με προεκλαμψία. Σε περιπτώσεις περιορισμών της ροής του αίματος σε ένα βραχίονα λόγω χρόνιων ή οξειών ασθενειών των αγγείων (μεταξύ άλλων στενώσεων των αγγείων), η ακρίβεια της μέτρησης καρπού είναι περιορισμένη. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήστε συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης που μετρά στο βραχίονα. Οι ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένες μετρήσεις και/ή υποβάθμιση της ακρίβειας μέτρησης. Το ίδιο συμβαίνει επίσης όταν υπάρχει πολύ χαμηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτης, διαταραχές της ροής του αίματος, αρρυθμίες καθώς και κρυάδες ή τρεμούλιασμα. Η συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με χειρουργικό εξοπλισμό υψηλής συχνότητας. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε άτομα με την ενδεικνυόμενη περίμετρο καρπού για αυτήν τη συσκευή. Λάβετε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια του φουσκώματος μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του αντίστοιχου άκρου. Η κυκλοφορία του αίματος δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται για αδικαιολόγητα μεγάλο διάστημα από τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, αφαιρέστε τη μανσέτα από το χέρι. Αποφεύγετε τη συνεχή πίεση στη μανσέτα καθώς και τις συχνές μετρήσεις. Μια διαταραχή της ροής του αίματος που προκύπτει με αυτό τον τρόπο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

22 Προσέχετε η μανσέτα να μην τοποθετείται σε βραχίονα στις αρτηρίες ή φλέβες του οποίου εφαρμόζεται ιατρική θεραπεία, π.χ. ενδαγγειακή πρόσβαση ή ενδαγγειακή θεραπεία ή αρτηριοφλεβική αναστόμωση. Μην τοποθετείτε τη μανσέτα σε άτομα που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή. Μην τοποθετείτε τη μανσέτα πάνω από πληγές, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω τραυματισμούς. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης αποκλειστικά με μπαταρίες. Ο μηχανισμός αυτόματης διακοπής διακόπτει τη συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης για εξοικονόμηση μπαταρίας, αν μέσα σε 1 λεπτό δεν ενεργοποιηθεί κάποιο πλήκτρο. Η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για το σκοπό που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από μη ενδεδειγμένη ή λανθασμένη χρήση. Μην πιέζετε πλήκτρα, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί η μανσέτα. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να αφαιρούνται οι μπαταρίες. Υποδείξεις για τις μπαταρίες Οι μπαταρίες μπορεί να είναι επικίνδυνες για τη ζωή εάν καταποθούν. Συνεπώς διατηρήστε τις μπαταρίες και τα προϊόντα μακριά από μικρά παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, πρέπει αμέσως να ζητηθεί ιατρική βοήθεια. Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να φορτίζονται ή να επανενεργοποιούνται με άλλα μέσα, να αποσυναρμολογούνται, να πετάγονται στη φωτιά ή να βραχυκυκλώνονται. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή όταν έχουν εξαντληθεί ή όταν δεν χρησιμοποιείτε πια τη συσκευή. Έτσι αποφεύγετε τις ζημιές, οι οποίες μπορούν να προκύψουν από διαρροή. Αντικαθιστάτε πάντοτε όλες τις μπαταρίες συγχρόνως. Υποδείξεις για Συντήρηση και Φροντίδα Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών, μάρκες μπαταριών ή μπαταρίες με διαφορετική χωρητικότητα. Η συσκευή μέτρησης πίεσης αίματος αποτελείται από ηλεκτρονικά δομικά στοιχεία ακριβείας. Η ακρίβεια των τιμών Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση αλκαλικές μπαταρίες. μέτρησης και η διάρκεια ζωής της συσκευής εξαρτάται από την προσεχτική μεταχείριση: Υποδείξεις για την επισκευή και τη διάθεση αποβλήτ ν Προστατέψτε τη συσκευή από χτυπήματα, υγρασία, Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε διαθέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στις προ- ρύπανση, έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. βλεπόμενες γι αυτό θέσεις συλλογής. Μην αφήνετε τη συσκευή να πέσει. Μην ανοίγετε τη συσκευή. Σε περίπτωση μη τήρησης, παύει Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, κρατήστε τη μακριά από τηλεπικοινωνιακές Δεν επιτρέπεται η επισκευή ή η ρύθμιση της συσκευής από να ισχύει εγγύηση. εγκαταστάσεις ή κινητά τηλέφωνα. τον χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει πλέον εγγύηση για απρόσκοπτη λειτουργία. 22

23

24 Όταν εμφανιστεί το σύμβολο της αλλαγής μπαταριών, δεν είναι πλέον δυνατή καμία μέτρηση και πρέπει να αλλάξετε όλες τις μπαταρίες. Οι εξαντλημένες μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Διαθέστε τις μέσω του ειδικού εμπόρου ηλεκτρικών ειδών ή της τοπικής σας θέσης συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Γι αυτό είσαστε νομικά υπόχρεος. Υπόδειξη: Σε μπαταρίες που περιέχουν βλαπτικές ουσίες θα βρείτε αυτά τα σήματα: Pb: Η μπαταρία περιέχει μόλυβδο, Cd: Η μπαταρία περιέχει κάδμιο, Hg: Η μπαταρία περιέχει υδράργυρο. Ρυθμίζετε ημερομηνία και ώρα Πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα. Μόνον έτσι μπορείτε να αποθηκεύσετε σωστά με ημερομηνία και ώρα και να ανακαλέσετε αργότερα τις τιμές μέτρησής σας. Η ώρα παριστάνεται σε 24ωρη μορφή. Για τη ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας ενεργήστε ως ακολούθως: Ενεργοποιήστε τη συσκευή μέτρησης πίεσης αίματος με το πλήκτρο. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Ο μήνας αρχίζει να αναβοσβήνει. Ρυθμίστε με το πλήκτρο λειτουργίας + το μήνα 1 12 και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο λειτουργίας. Ρυθμίστε ημέρα /ώρα /λεπτό και επιβεβαιώστε εκάστοτε με το πλήκτρο λειτουργίας. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το πλήκτρο λειτουργίας Μέτρηση της πίεσης του αίματος Τοποθέτηση της μανσέτας Γυμνώστε τον αριστερό σας καρπό. Προσέξτε ώστε η ροή του αίματος του βραχίονα να μην περιορίζεται από στενά ρούχα ή παρόμοια. Τοποθετήστε τη μανσέτα στην εσωτερική πλευρά του καρπού σας. Κλείστε τη μανσέτα με το κλείσιμο σκρατς, έτσι ώστε η πάνω πλευρά της συσκευής να κάθεται περίπου 1 cm κάτω από την προεξοχή του χεριού. Η μανσέτα πρέπει να είναι σφιχτή γύρω από τον καρπό, αλλά δεν επιτρέπεται να στενεύει. Λήψη σ στής θέσης σώματος. Πριν από κάθε μέτρηση χαλαρώστε για περίπου 5 λεπτά! Διαφορετικά μπορεί να προκύψουν αποκλίσεις. Μπορείτε να κάνετε τη μέτρηση καθιστός ή ξαπλωμένος. Καθίστε αναπαυτικά για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Ακουμπήστε την πλάτη και τους βραχίονες. Μην σταυρώνετε τα πόδια. Βάλτε τα πόδια σας να εφάπτονται στο πάτωμα. Θα πρέπει να στερεώσετε το βραχίονά σας ώστε να σχηματίζει γωνία. Προσέχετε σε κάθε περίπτωση ώστε η μανσέτα να βρίσκεται στο ύψος της καρδιάς. Διαφορετικά

25 μπορεί να προκύψουν σημαντικές αποκλίσεις. Χαλαρώστε το βραχίονα και την παλάμη σας. Για να μην αλλοιώσετε το αποτέλεσμα της μέτρησης, είναι σημαντικό να είστε χαλαροί κατά τη διάρκεια της μέτρησης και να μη μιλάτε. Επιλογή μνήμης Ενεργοποιήστε τη συσκευή μέτρησης πίεσης αίματος με το πλήκτρο. Επιλέξτε την επιθυμητή θέση της μνήμης με πίεση του πλήκτρου λειτουργίας +. Έχετε δύο μνήμες με 60 θέσεις μνήμης για να αποθηκεύσετε χωριστά τα αποτελέσματα μέτρησης δύο διαφορετικών ατόμων ή για να αποθηκεύσετε χωριστά πρωινές και βραδινές μετρήσεις. Εκτέλεση της μέτρησης πίεσης αίματος Τοποθετήστε όπως περιγράφηκε παραπάνω τη μανσέτα και πάρτε τη στάση στην οποία θέλετε να εκτελέσετε τη μέτρηση. Επιλέξτε με τα πλήκτρα + τη μνήμη χρήστη 1 ή 2. Ξεκινήστε τη διαδικασία μέτρησης με πίεση του πλήκτρου. Μετά τον έλεγχο των ενδείξεων, ενώ όλοι οι αριθμοί φωτίζονται, η μανσέτα φουσκώνει αυτομάτως. Κατά τη διάρκεια του φουσκώματος η συσκευή καταγράφει τιμές μέτρησης, οι οποίες χρησιμεύουν για την εκτίμηση της αναγκαίας πίεσης φουσκώματος. Εάν αυτή η πίεση δεν είναι αρκετή, η συσκευή εξακολουθεί να φουσκώνει αυτομάτως. Κατόπιν μειώνεται αργά η πίεση στη μανσέτα και λαμβάνονται οι παλμοί. Όταν τελειώσει η μέτρηση, η παραμένουσα πίεση αέρα μειώνεται πολύ γρήγορα. Εμφανίζονται οι παλμοί και η συστολική και διαστολική πίεση αίματος. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε τη μέτρηση πατώντας το πλήκτρο. 25 Το σύμβολο εμφανίζεται όταν η μέτρηση δεν μπόρεσε να εκτελεστεί κανονικά. Τηρήστε το κεφάλαιο Αναγγελία σφάλματος/διόρθωση σφάλματος στις παρούσες Οδηγίες χρήσης και επαναλάβετε τη μέτρηση. Η συσκευή τίθεται εκτός λειτουργίας αυτομάτως μετά από 1 λεπτό. Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από νέα μέτρηση! Αξιολόγηση αποτελεσμάτ ν Διαταραχές του ρυθμού της καρδιάς: Αυτή η συσκευή μπορεί κατά τη μέτρηση να αναγνωρίζει ενδεχόμενες διαταραχές του ρυθμού της καρδιάς και τις υποδεικνύει κατά περίπτωση μετά τη μέτρηση με το σύμβολο. Αυτό μπορεί να είναι ένας δείκτης για αρρυθμία. Η αρρυθμία είναι μια ασθένεια κατά την οποία ο ρυθμός της καρδιάς είναι ανώμαλος λόγω σφαλμάτων στο βιοηλεκτρικό σύστημα το οποίο διευθύνει τον καρδιακό παλμό. Τα συμπτώματα (διαλείψεις ή πρόωροι καρδιακοί παλμοί, βραδύτεροι ή πολύ ταχύτεροι παλμοί) μπορούν μεταξύ άλλων να προέρχονται από ασθένειες της καρδιάς, γήρας, σωματική καταπόνηση, υπερβολική κατανάλωση διεγερτικών, ένταση ή έλλειψη ύπνου. Η αρρυθμία μπορεί να διαπιστωθεί μόνο με εξέταση από το γιατρό σας. Επαναλάβετε τη μέτρηση, όταν μετά από αυτή εμφανίζεται το σύμβολο στην οθόνη. Προσέξτε να χαλαρώσετε 5 λεπτά και να μη μιλάτε ή να κινείστε κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Εάν το σύμβολο εμφανίζεται συχνά, συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Η αυτοδιάγνωση και αυτοθεραπεία βάσει των αποτελεσμάτων μέτρησης μπορεί να είναι επικίνδυνες. Ακολουθήστε οπωσδήποτε τις οδηγίες του γιατρού σας.

26 Κατάταξη ΠΟΥ: Σύμφωνα με τις οδηγίες/ορισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και τις νέες γνώσεις, τα αποτελέσματα μέτρησης κατατάσσονται και αξιολογούνται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Περιοχή τιμών της πίεσης αίματος Συστολική (σε mmhg) Διαστολική (σε mmhg) Μέτρα Βαθμίδα 3: υψηλή υπερτονία >=180 >=110 επισκεφθείτε γιατρό Βαθμίδα 2: μέση υπερτονία επισκεφθείτε γιατρό Βαθμίδα 1: ελαφρά υπερτονία τακτικός έλεγχος με το γιατρό Υψηλή κανονική τακτικός έλεγχος με το γιατρό Κανονική Αυτοέλεγχος Βέλτιστη <120 <80 Αυτοέλεγχος Πηγή: ΠΟΥ, 1999 Το ραβδογράφημα στην οθόνη και η κλίμακα πάνω στη συσκευή δείχνουν σε ποια περιοχή βρίσκεται η διαπιστωθείσα πίεση αίματος. Εάν οι τιμές της συστολικής και της διαστολικής πίεσης βρίσκονται σε δύο διαφορετικές περιοχές ΠΟΥ (π.χ. συστολική στην περιοχή υψηλή κανονική και διαστολική στην περιοχή κανονική), τότε η γραφική κατανομή ΠΟΥ σας δείχνει πάντοτε πάνω στη συσκευή την υψηλότερη περιοχή, στην περίπτωση του παραδείγματος Υψηλή κανονική. 6. Αποθήκευση, ανάκληση και διαγραφή τιμών μέτρησης Τα αποτελέσματα κάθε επιτυχούς μέτρησης αποθηκεύονται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα. Σε περίπτωση περισσότερων από 60 δεδομένα μέτρησης, τα εκάστοτε παλαιότερα δεδομένα μέτρησης χάνονται. 26 Με το πλήκτρο MEM και κατόπιν με το πλήκτρο + επιλέξτε την επιθυμητή μνήμη χρήστη. Με περαιτέρω πίεση του πλήκτρου MEM παρουσιάζεται η μέση τιμή όλων των αποθηκευμένων τιμών μέτρησης της μνήμης χρήστη. Με περαιτέρω πίεση του πλήκτρου MEM παρουσιάζεται η μέση τιμή των τελευταίων 7 ημερών της μέτρησης ημέρας (Ημέρα: ώρα 5.00 ώρα 9.00, ένδειξη ). Με περαιτέρω πίεση του πλήκτρου MEM παρουσιάζεται η μέση τιμή των τελευταίων 7 ημερών της μέτρησης νύχτας (Νύχτα: ώρα ώρα 21.00, ένδειξη ). Με περαιτέρω πίεση του πλήκτρου αποθήκευσης MEM εμφανίζονται οι τελευταίες επιμέρους τιμές με ημερομηνία και ώρα. Για να διαγράψετε τη μνήμη πιέστε πρώτα το πλήκτρο MEM. Το παρουσιάζεται στην οθόνη. Με το πλήκτρο + μπορείτε κατόπιν να επιλέξετε τη μνήμη χρήστη και να την επιβεβαιώσετε με το πλήκτρο MEM. Πιέστε τώρα συγχρόνως

27 για 5 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα + και (Στην οθόνη εμφανίζεται ). Εάν θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη χρήστη, εφαρμόστε το κεφάλαιο Επιλογή μνήμης. 7. Αναγγελία σφάλματος/διόρθ ση σφάλματος Σε περίπτωση σφάλματος παρουσιάζεται στην οθόνη η αναγγελία σφάλματος. Αναγγελίες σφάλματος μπορούν να προκύψουν, όταν 1. η πίεση φουσκώματος είναι μεγαλύτερη από 300 mmhg:, 2. η τιμή της πίεσης αίματος είναι ασυνήθιστα ψηλή ή χαμηλή:, 3. κινείστε ή μιλάτε κατά τη διάρκεια της μέτρησης (Δίπλα στο παρουσιάζεται επίσης στην οθόνη το σύμβολο του καρδιακού ρυθμού ), 4. ο σωλήνας της μανσέτας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά:, 5. το φούσκωμα διαρκεί περισσότερο από 25 δευτερόλεπτα:. Σε αυτές τις περιπτώσεις επαναλάβετε τη μέτρηση. Προσέξτε ώστε ο σωλήνας της μανσέτας να τοποθετηθεί σωστά και να μην κινείστε ή να μιλάτε. Τοποθετήστε ενδεχομένως εκ νέου τις μπαταρίες ή αλλάξτε τις. 8. Καθαρισμός και φροντίδα Καθαρίστε προσεκτικά τον υπολογιστή πίεσης αίματος μόνο με ένα υγρό ύφασμα. Μη χρησιμοποιείτε παρασκευάσματα καθαρισμού ή διαλυτικά μέσα. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τοποθετήσετε τη συσκευή κάτω από το νερό, καθώς η υγρασία μπορεί να εισχωρήσει και να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή Τεχνικά στοιχεία Αριθ. μοντέλου BC 32 Μέθοδος μέτρησης Περιοχή μέτρησης Ακρίβεια της ένδειξης Αβεβαιότητα μέτρησης Ταλαντωτική, μη επεμβατική μέτρηση αρτηριακής πίεσης στον καρπό Πίεση μανσέτας mmhg, συστολική mmhg, διαστολική mmhg, Σφυγμός παλμοί/λεπτό Μνήμη Διαστάσεις Βάρος Μέγεθος μανσέτας 135 έως 195 mm Επιτρ. συνθήκες λειτουργίας Επιτρ. συνθήκες αποθήκευσης συστολική ± 3 mmhg, διαστολική ± 3 mmhg, Σφυγμός ± 5 % της εμφανιζόμενης τιμής μέγ. επιτρεπόμενη τυπική απόκλιση σύμφωνα με κλινικό έλεγχο: συστολική 8 mmhg / διαστολική 8 mmhg 2 x 60 Θέσεις μνήμης Μ 72 mm x Π 69 mm x Υ 29,2 mm Περίπου 115 g (χωρίς μπαταρίες) +10 C έως +40 C, 85 % σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) -20 C έως +70 C, 85 % σχετική υγρασία, hpa ατμοσφαιρική πίεση Παροχή ρεύματος 2 x μπαταρίες 1,5 V AAA Διάρκεια ζωής μπαταρίας Για περίπου 250 μετρήσεις, ανάλογα με το μέγεθος της αρτηριακής πίεσης ή της πίεσης φουσκώματος

G? W ENGLISH. 2. Important information

G? W ENGLISH. 2. Important information SBM 09 G? W Instruction for Use Blood pressure monitor K W Οδηγίες χρήσης Συσκευή μέτρησης πίεσης αίματς P Instruções de utilização Computador de pressão arterial Service-Hotline: 0344 G Tel.: 020 302

Διαβάστε περισσότερα

BC 32. O Bloeddrukmeter voor de bovenarm. Gebruikshandleiding...(2 9) P Medidor de tensão arterial de braço

BC 32. O Bloeddrukmeter voor de bovenarm. Gebruikshandleiding...(2 9) P Medidor de tensão arterial de braço BC 32 O Bloeddrukmeter voor de bovenarm Gebruikshandleiding...(2 9) P Medidor de tensão arterial de braço Instruções de utilização... (10 17) K Συσκευή µέτρησης πίεσης αίµατς ρα ί να δηγίες ρήσης...(18

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 ISANDE NL GR NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 NEDERLANDS 4 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 4 Veiligheidsvoorschriften 5 Montage 7 Beschrijving van het product 8 Bediening 9 Het eerste gebruik 13 Dagelijks

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Algemene informatie Vriendelijke klant, Wij bedanken u hartelijk voor de keuze van de Teuco Hydromassage. De hydromassaga kan door de gecombineerde

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Beste klant, Dank u wel voor het kiezen van een hydromassage uit de Teuco Easy lijn. De hydromassage zorgt voor heerlijke ontspannende momenten

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Περιεχόµενα Πιεσόµετρο του καρπού Μοντέλο HL 168Y Κωδ.: ΠΙΕΣ01 Η χρήση για την οποία προορίζεται το Πιεσόµετρο. 1. Τι είναι η αρτηριακή πίεση; 2. Σε τι χρησιµεύει η µέτρηση της αρτηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 22 ES 43 EL 64

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 22 ES 43 EL 64 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 22 ES 43 EL 64 WatchBP Home S makes screening for AFIB and hypertension simple and convenient. Instruction Manual EN

Διαβάστε περισσότερα

Accurate home blood pressure measurements with the WatchBP Home. Instruction Manual

Accurate home blood pressure measurements with the WatchBP Home. Instruction Manual Accurate home blood pressure measurements with the WatchBP Home. Instruction Manual EN 3 Microlife WatchBP Home is the world s first digital blood pressure measurement device that strictly follows European

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GÖRLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση 10

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

BLOWER 554 S20 S25 T08 T10 T20 T21 T40 T45 T50 T59 T70 T74

BLOWER 554 S20 S25 T08 T10 T20 T21 T40 T45 T50 T59 T70 T74 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB F NL I E P GR Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117 a EN Affordable ABPM and strictly guideline-based SBPM for accurate out-of-office blood pressure measurement.

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

1 Σύμβολα. 3 Κατάλληλη χρήση. 4 Προβλεπόμενη λανθασμένη χρήση. 2 Ασφάλεια και κίνδυνοι. 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης. 1.

1 Σύμβολα. 3 Κατάλληλη χρήση. 4 Προβλεπόμενη λανθασμένη χρήση. 2 Ασφάλεια και κίνδυνοι. 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Σύμβολα 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης Οι υποδείξεις προειδοποίησης διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το είδος του κινδύνου με τις εξής λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J NL PT EL Gebruikshandleiding Manual do Usuário Εγχειριδιο χρησης Gebruikshandleiding NL PT EL ΣΑΟΥΝΑ J L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-EF1100 Comece aqui Guia de início rápido Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-EF1100 1 Conteúdo da embalagem/configurar os altifalantes Περιεχόμενα συσκευασίας/ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Πιεσόµετρο καρπού HL 168FV

Οδηγίες Χρήσης. Πιεσόµετρο καρπού HL 168FV Οδηγίες Χρήσης Πιεσόµετρο καρπού HL 168FV Περιεχόµενα Ο σκοπός της χρήσης του συγκεκριµένου πιεσόµετρου 3 1. Τι είναι η πίεση του αίµατος? 4 2. Γιατί είναι χρήσιµο να µετράτε την πίεση σας στο σπίτι 4

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ A B C D E F 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 66-71 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b Bijlage VWO 2009 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje 925-0041-a-VW-1-b Tekst 1 Aphrodite probeert op het slagveld Aeneas in veiligheid te brengen. 311 Καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 312 εἰ μὴ ἄρ'

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Πιεσόμετρο καρπού HL 168JK

Οδηγίες Χρήσης. Πιεσόμετρο καρπού HL 168JK Οδηγίες Χρήσης Πιεσόμετρο καρπού HL 168JK Δυνατότητες Ένδειξη κατηγοριοποίησης της πίεσης σας σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. Ένδειξη ύπαρξης πιθανής αρρυθμίας. Αισθητήρας θέσης καρπού. 3 ζώνες μνήμης με 40 θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ Ma Machine FR DE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSAEITUNG EN IT INSTRUCTION MANUAL ISTRUTIONI PER L USO 3 19 C50 XN250 ES MANUAL DE INSTRUCCIONES PT INSTUCTION MANUAL 35 GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38

A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38 A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38 2 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMG 5611

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMG 5611 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMG 5611 Γενικές οδηγίες ασφαλείας - ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη s υσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συµπεριλαµβανοµένης της εγγύησης, την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη massage ΟδηγίεςΛειτουργίας

Ζώνη massage ΟδηγίεςΛειτουργίας Ζώνη massage ΟδηγίεςΛειτουργίας Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας προκειμένου να ξέρετε προσεκτικά πώς να χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν σωστά

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Μοντέλο: PBT2125 Οδηγίες χρήσης www.fandu.gr 1. Υποδοχή Micro SD 2. Υποδοχή SD 3. Pause/Play 6 1 3 2 7 4 8 5 10 11 15 12 13 14 9 4. Ένταση 5. Προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from

Downloaded from NL Gebruiksaanwijzing 2 Kookplaat EL Οδηγίες Χρήσης 27 Εστίες HKP85410XB 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 5 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 7 4.

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 5.A De voorbereiding οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 3 τρεῖς ἡμέρας. τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἡ προαυλία E ἦν. ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (PT-EL-TR) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Instruções de funcionamento Οδηγίες χρήσης Kullanım Talimatları PT EL TR DVP-FX780 2012 Sony Corporation AVISO Para reduzir

Διαβάστε περισσότερα

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Αξιότιμε κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμη κυρία, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

HYDRO BASIC 543 544 545 546/546M 552 554 571 573 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

HYDRO BASIC 543 544 545 546/546M 552 554 571 573 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Printing specification

Printing specification Printing specification Drawn Checked Approved Signature Mi-Ra Woo Ye-Na Park Jong-Ok Kim MMM/DD/YYYY Jan/29/2012 Jan/29/2012 Jan/29/2012 1. Model Description Model name 2nd, 3rd Suffix : : LN5400-ZA/LA6130-ZB

Διαβάστε περισσότερα

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN

Διαβάστε περισσότερα

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::...

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::... Eletromagnetismo Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística Lista -.1 - Mostrar que a seguinte medida é invariante d 3 p p 0 onde: p 0 p + m (1)

Διαβάστε περισσότερα

T50 T59 T70 T74 S20 S25

T50 T59 T70 T74 S20 S25 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ O ΗΤ 300 touch θερμοστάτης χώρου έχει χωριστές εξόδους για εντολή μόνο θέρμανσης και μόνο ψύξης. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τον θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZBB28465SA EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης PT Manual de instruções 14 Combinado ES Manual de instrucciones 25 Frigorífico-congelador ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS1 90320 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων l οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany www.burg-wactr.d Structur

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Printing Specification

Printing Specification Printing Specification Drawn Checked Approved Signature SH JO SUIN KIM Jongok.kim MMM/DD/YYYY Mar/07/2013 Mar/07/2013 Mar/07/2013 1. Model Description Model name 2nd, 3rd Suffix : : 26LN460U-ZJ Brand name

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση MODEL: ICR-210 Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση 1. 1st Alarm Indicator Buzzer 2. 1st Alarm Indicator Music 3. Volume Increase/Alarm 1 Set 4. Volume Decrease/Alarm 2 Set

Διαβάστε περισσότερα

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

RENLIG PT ES GR NL FWM7

RENLIG PT ES GR NL FWM7 RENLIG PT ES GR NL FWM7 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 58 NEDERLANDS 88 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 8 Primeira utilização 11 Personalização

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KW-R910BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R951BT / KD-R852BT / KD-R851BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα