BC 32. BEURER GmbH Söflinger Str Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / Fax: +49 (0) 731 / Mail:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BC 32. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer."

Transcript

1 BC 32 O Bloeddrukmeter Gebruiksaanwijzing P Medidor de tensão arterial Instruções de utilização K Συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης Οδηγίες χρήσεως c Blodtryksmåler Betjeningsvejledning S Blodtrycksmätare Bruksanvisning N Blodtrykksmåler Bruksanvisning BEURER GmbH Söflinger Str Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / Fax: +49 (0) 731 / Mail: 0483

2 NEDERLANDS Geachte klant, we zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons assortiment. Onze naam staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten die te maken hebben met warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, hartslag, zachte therapie, massage en lucht. Neem deze gebruikshandleiding aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, houd deze toegankelijk voor andere gebruikers en neem alle aanwijzingen in acht. Met vriendelijke groet, Uw Beurer-team 1. Inleiding De polsbloeddrukmeter dient voor het non-invasief meten en controleren van de arteriële bloeddrukwaarden van volwassenen. U kunt snel en eenvoudig uw bloeddruk meten, de meetwaarden opslaan en het verloop van de meetwaarden visualiseren. Opgepast bij eventueel bestaande hartritmestoornissen. De gemeten waarden worden volgens richtlijnen van de WHO geclassificeerd en grafisch geëvalueerd. Bewaar deze gebruikershandleiding voor latere raadpleging en stel deze beschikbaar voor andere gebruikers. 2. Belangrijke aanwijzingen Verklaring van symbolen In de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat en de accessoires worden de volgende symbolen gebruikt: Voorzichtig Aanwijzing Verwijzing naar belangrijke informatie Neem de gebruiksaanwijzing in acht Toepassingsdeel type BF Gelijkstroom Verwijder het apparaat conform EU-richtlijn 2002/96/EG betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Fabrikant 2

3 -20 C RH 85% SN 70 C Toegestane temperatuur bij opslag 0483 Toegestane luchtvochtigheid bij opslag Niet blootstellen aan vocht Serienummer Met de CE-markering wordt aangetoond dat het apparaat voldoet aan de fundamentele eisen van de richtlijn 93/42/EEG voor medische hulpmiddelen. Gebruiksaanwijzingen Meet uw bloeddruk altijd op hetzelfde tijdstip, zodat de gemeten waarden vergelijkbaar zijn. Rust voor iedere meting ongeveer 5 minuten uit! Als u meerdere metingen bij dezelfde persoon wilt uitvoeren, moet tussen de afzonderlijke metingen telkens 5 minuten rust worden gehouden. Ten minste 30 minuten voor de meting mag u niet eten, drinken of roken, en geen lichamelijke inspanningen verrichten. Herhaal de meting wanneer u twijfelt over de gemeten waarden. De waarden die u hebt gemeten, dienen slechts als indicatie - ze vormen geen vervanging van een medisch onderzoek! Bespreek uw meetwaarden met uw arts. Neem in geen geval 3 op eigen grond medische beslissingen op basis van deze waarden (bijv. met betrekking tot medicijnen en hun doseringen)! Gebruik de bloeddrukmeter niet bij baby s, zwangeren en vrouwen met pre-eclampsie. Bij verminderde doorbloeding van een arm wegens chronische of acute aderziekten (onder andere adervernauwingen) is de polsmeting minder nauwkeurig. Kies in dat geval voor een bloeddrukmeter waarmee metingen aan de bovenarm worden uitgevoerd. Aandoeningen aan het hart en de bloedvaten kunnen leiden tot foutieve metingen of de meetnauwkeurigheid beïnvloeden. Dit is ook het geval bij een zeer lage bloeddruk, diabetes, doorbloedings- en hartritmestoornissen en bij koude rillingen of trillingen. De bloeddrukmeter mag niet in combinatie met een een chirurgisch apparaat met hoge frequenties worden gebruikt. Gebruik het toestel alleen bij personen met een polsomvang die binnen de grenswaarden ligt voor het apparaat. Let op dat de functie van het betreffende ledemaat tijdens het oppompen kan worden beïnvloed. De bloedsomloop mag door de bloeddrukmeting niet onnodig lang worden afgebonden. Haal bij storingen van het apparaat de manchet van de arm. Voorkom een aanhoudende druk in de manchet en veelvuldige metingen. De belemmering van de bloeddoorstroming die daardoor ontstaat, kan leiden tot verwondingen. Let op dat de manchet niet om een arm wordt geplaatst waarvan de slagaderen of aderen een medische behandeling ondergaan, zoals intravasculaire toegang, intravasculaire therapie of een arterioveneuze shunt.

4 Plaats de manchet niet bij personen die een borstamputatie Aanwijzingen voor batterijen hebben ondergaan. Plaats de manchet niet over wonden, omdat dit kan leiden Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Bewaar daarom batterijen en producten op een voor tot meer verwondingen. De bloeddrukmeter werkt uitsluitend op batterijen. kinderen onbereikbare plaats. Indien er een batterij is ingeslikt, moet u onmiddellijk medische hulp zoeken. Om de batterijen te sparen, wordt de bloeddrukmeter automatisch uitgeschakeld als er één minuut lang geen toets Batterijen mogen niet opgeladen of met andere middelen ingedrukt wordt. geheractiveerd, niet uit elkaar gehaald, in vuur geworpen of Dit apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik. De fabrikant is niet aansprake- Neem de batterijen uit het apparaat als deze leeg zijn of als kortgesloten worden. lijk voor schade die is veroorzaakt door onjuist of verkeerd u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt. Zo voorkomt u gebruik. schade die door lekkage kan ontstaan. Vervang de batterijen altijd gelijktijdig. Aanwijzingen voor bewaring en onderhoud Gebruik geen verschillende batterijtypes, batterijmerken of De bloeddrukmeter bestaat uit elektronische onderdelen en batterijen met verschillende capaciteit. Gebruik bij voorkeur precisieonderdelen. De nauwkeurigheid van de meetwaarden alkalinebatterijen. en de levensduur van het apparaat hangen af van een zorgvuldige behandeling: Aanwijzingen voor reparatie en verwijdering Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vochtigheid, Batterijen horen niet thuis bij het huisvuil. Deponeer de lege vuil, sterke temperatuurschommelingen en direct zonlicht. batterijen in daarvoor voorziene inzamelplaatsen. Laat het apparaat niet vallen. Open het apparaat niet. Bij niet naleven vervalt de garantie. Gebruik het apparaat niet in de buurt van sterke elektromagnetische velden, houd het steeds ver van radiozendin- Een foutloze werking is in dat geval niet meer verzekerd. Het apparaat mag niet zelf gerepareerd of bijgesteld worden. stallaties of mobiele telefoons. Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautoriseerde handelaars uitgevoerd worden. Druk niet op toetsen, zo lang de manchet niet is aangebracht. Controleer voor iedere klacht de batterijen en vervang deze In het geval dat het apparaat voor langere tijd niet wordt eventueel. gebruikt, is het aanbevolen om de batterijen te verwijderen. Verwijder het apparaat conform Verordening 2002/96/EC betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Als u vragen heeft, neemt u 4

5

6 Als het symbool batterij vervangen verschijnt, kan er niet meer gemeten worden en moet u alle batterijen vervangen. Lege batterijen horen niet thuis bij het huisvuil. Deponeer ze bij uw elektrohandelaar of uw plaatselijk afvalpunt. U bent hiertoe wettelijk verplicht. Aanwijzing: deze tekens vindt u terug op batterijen die schadelijke stoffen bevatten: Pb: batterij bevat lood, Cd: batterij bevat cadmium, Hg: batterij bevat kwik. Datum en tijd instellen De datum en de tijd moeten absoluut ingesteld worden. Alleen zo kunt u uw gemeten waarden correct met datum en tijdstip opslaan en later laden. De tijd wordt weergegeven in het 24-uurs-formaat. Om de datum en de tijd in te stellen, gaat u als volgt te werk: Schakel de bloeddrukmeter in met de toets. Druk langer dan 5 seconden op de functietoets. De maand begint te knipperen. Stel met de functietoets + de maand 1 12 in en bevestig met de functietoets. Stel dag / uur / minuut in en bevestig telkens met de functietoets. Bevestig uw keuze met de functietoets Bloeddruk meten Manchet aanbrengen Ontbloot uw linkerpols Zorg ervoor dat de doorbloeding van de arm niet door te strakke kleding of iets soortgelijks wordt beperkt. Breng de manchet aan op de binnenkant van uw pols. Sluit de manchet met de klittenband zodat de bovenkant van het apparaat ca. 1 cm onder de handbal zit. De manchet moet strak rond de pols zitten, maar mag niet knellen. Neem een correcte houding in Rust voor iedere meting ongeveer 5 minuten uit! Anders kan de meting afwijkingen vertonen. U kunt de meting zittend of liggend uitvoeren. Zorg ervoor dat u tijdens de bloeddrukmeting comfortabel zit. Ondersteun uw rug en armen. Ga niet met gekruiste benen zitten. Plaats uw voeten plat op de grond. Ondersteun en buig uw arm. Zorg er in ieder geval voor dat de manchet zich ter hoogte van uw hart bevindt. Anders kan de meting aanzienlijke afwijkingen vertonen. Ontspan uw arm en handpalmen.

7 Om een juist resultaat te behalen, is het belangrijk dat u tijdens de meting rustig blijft en niet spreekt. Geheugen selecteren Schakel de bloeddrukmeter in met de toets. Selecteer de gewenste geheugenplaats met behulp van de functietoets +. U heeft twee geheugens met 60 geheugenplaatsen waarin u de meetresultaten van 2 personen afzonderlijk kunt opslaan of metingen s morgens en s avonds apart kunt opslaan. Bloeddruk meten Breng, zoals reeds beschreven, de manchet aan en neem de houding in waarin u de meting wilt uitvoeren. Kies met de toets + het gebruikersgeheugen 1 of 2. Start de bloeddrukmeting met behulp van de toets. Na de controle van de display, waarbij alle cijfers oplichten, pompt de manchet zich automatisch op. Tijdens het oppompen registreert het apparaat al meetwaarden om de oppompdruk te bepalen. Mocht deze druk niet voldoende zijn, dan pompt het apparaat automatisch bij. Dan wordt de druk in de manchet langzaam verlaagd en de pols geregistreerd. Wanneer de meting is beëindigd, wordt de resterende druk zeer snel verlaagd. De pols, de systolische en diastolische bloeddruk worden weergegeven. U kunt de meting te allen tijde door middel van annuleren. Het symbool verschijnt als de meting niet naar behoren kon worden uitgevoerd. Lees het hoofdstuk foutmelding/ oplossingen in deze gebruikershandleiding en herhaal de meting. Het apparaat schakelt zichzelf na 1 minuut automatisch uit. Wacht minstens 5 minuten voor een nieuwe meting! Resultaten beoordelen Hartritmestoornissen: Dit apparaat kan tijdens de meting eventuele hartritmestoornissen identificeren en maakt u na de meting hierop attent met het symbool. Dit kan een indicator voor een ritmestoornis zijn. Aritmie is een ziekte waarbij het hartritme door fouten in het bioelektrische systeem, dat de hartslag stuurt, abnormaal is. De symptomen (opgewonden of vroegtijdige hartslagen, een langzame of te snelle pols) kunnen o.a. het gevolg zijn van hartaandoeningen, ouderdom, aanleg, overmatig gebruik van genotmiddelen, stress of slaapgebrek. Aritmie kan uitsluitend vastgesteld worden door een medisch onderzoek. Herhaal de meting als het symbool na de meting op de display verschijnt. Let op, u moet eerst 5 minuten rusten en tijdens de meting niet spreken of bewegen. Mocht het symbool vaak verschijnen, raadpleeg dan uw arts. Zelf een diagnose stellen of een behandeling opstarten op basis van de meetresultaten kan gevaarlijk zijn. Volg absoluut de aanwijzingen van uw arts op. WHO-classificatie: Aan de hand van richtlijnen/definities van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de laatste onderzoeken kunnen de resultaten geclassificeerd en beoordeeld worden volgens de volgende tabel. 7

8 Bereik van de bloeddrukwaarden Systole (in mmhg) Diastole (in mmhg) Maatregel Niveau 3: sterke hypertonie >=180 >=110 Raadpleeg een arts Niveau 2: gemiddelde hypertonie Raadpleeg een arts Niveau 1: lichte hypertonie Regelmatige controle bij een arts Hoog-normaal Regelmatige controle bij een arts Normaal Zelfcontrole Optimaal <120 <80 Zelfcontrole Bron: WHO, 1999 De grafische balk in de display en de schaalverdeling op debloeddrukmeter geven aan binnen welk gebied de gemetenbloeddruk zich bevindt. Als de systolische en diastolische waarde zich in twee verschillende WHO-gebieden bevinden (bijv. systolisch in het gebied hoog-normaal en diastolisch in het gebied normaal), dan geeft de grafische WHO-classificatie op het apparaat het hoogste gebied weer; in het voorbeeld is dat hoog-normaal. 6. Meetwaarden opslaan, laden en verwijderen De resultaten van elke succesvolle meting worden opgeslagen met de bijbehorende datum en tijd. Als alle 60 plaatsen bezet zijn, wordt telkens de oudste meetwaarde verwijderd. Selecteer met de toets MEM en daarna met de toets + het gewenste gebruikersgeheugen. Druk nogmaals op de toets MEM om de gemiddelde waarde van alle meetresultaten van het gebruikersgeheugen weer te geven. Druk nogmaals op de toets MEM om de gemiddelde waarde van de laatste 7 dagen van de dagmeting weer te geven (Dag: 5:00 uur 9:00 uur, weergave ). Druk nogmaals op de MEM-toets om de gemiddelde waarde van de laatste 7 dagen van de nachtmeting weer te geven (Nacht: 17:00 21:00 uur, weergave ). Druk nogmaals op de geheugentoets MEM om de laatste individuele meetwaarden met datum en tijdstip weer te geven. Om het geheugen te wissen drukt u eerst op de MEM-toets; verschijnt op de display. Met de toets + kunt u dan het gebruikersgeheugen selecteren en met MEM bevestigen. Druk nu gelijktijdig voor 5 seconden op de toetsen + en ( verschijnt op de display). Indien u het gebruikersgeheugen wilt wijzigen, zie dan het hoofdstuk geheugen kiezen. 7. Foutmelding/oplossing Bij fouten verschijnt op de display de foutmelding. Foutmeldingen kunnen optreden als 1. de oppompdruk hoger is dan 300 mmhg:, 2. de bloeddruk buitengewoon hoog of laag is:, 3. u tijdens de meting beweegt of spreekt (Naast wordt ook het hartritmesymbool op de display weergegeven), 4. de manchetslang niet naar behoren is aangekoppeld:, 5. het oppompen langer duurt dan 25 seconden:. 8

9 Herhaal in deze gevallen de meting. Zorg ervoor dat de manchetslang naar behoren is aangekoppeld en dat u niet beweegt of spreekt. Plaats de batterijen opnieuw of vervang ze. 8. Reiniging en onderhoud Reinig uw bloeddrukcomputer voorzichtig met alleen een licht bevochtigd doekje. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddel. Dompel het apparaat nooit onder in water omdat anders water kan binnendringen en het apparaat beschadigd raakt. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. 9. Technische gegevens Modelnr. BC 32 Meetmethode Oscillometrische non-invasieve bloeddrukmeting aan de pols Meetbereik Manchetdruk mmhg, systolisch mmhg, diastolisch mmhg, hartslag slagen/minuut Nauwkeurigheid van de weergave Meetafwijking Geheugen Afmetingen systolisch ± 3 mmhg, diastolisch ± 3 mmhg, hartslag ± 5 % van de weergegeven waarde max. toelaatbare standaardafwijking conform klinische controle: systolisch 8 mmhg / diastolisch 8 mmhg 2 x 60 geheugenplaatsen l 72 mm x b 69 mm x h 29,2 mm Gewicht Ongeveer 115 g (zonder batterijen) Manchetgrootte 135 tot 195 mm Toegelaten gebruiksvoorwaarden +10 C tot +40 C, 85 % relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) Toegelaten voorwaarden voor bewaring -20 C tot +70 C, 85 % relatieve luchtvochtigheid, hpa omgevingsdruk Voeding 2 x 1,5 V AAA-batterijen Levensduur batterij Voor ongeveer 250 metingen, afhankelijk van de hoogte van de bloeddruk c.q. de oppompdruk Accessoires Gebruiksaanwijzing, 2 x 1,5 V AAA-batterijen, opbergbox Classificatie Interne voorziening, IPX0, geen AP of APG, ononderbroken werking, toepassingsdeel type BF Wijzigingen van de technische gegevens zonder kennisgeving zijn om actualiseringsredenen voorbehouden. Dit apparaat voldoet aan de Europese norm EN en is onderworpen aan bijzondere veiligheidsmaatregelen op het gebied van elektromagnetische verdraagzaamheid. Houd er daarbij rekening mee dat draagbare en mobiele HFcommunicatie-installaties dit apparaat kunnen beïnvloeden. U kunt uitgebreide informatie aanvragen bij de klantenservice op het aangegeven adres of deze aan het eind van de bijgevoegde gebruiksaanwijzing op pagina nalezen. Het apparaat is in overeenstemming met de EU-richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EG, de Duitse wet inzake 9

10 medische producten en de normen EN (Non-invasieve bloeddrukmeters deel 1: Algemene eisen) en EN (Non-invasieve bloeddrukmeters deel 3: Aanvullende eisen voor elektromechanische bloeddrukmeetsystemen) en IEC (Medische elektrische toestellen deel 2 30: Bijzondere eisen voor de veiligheid, met inbegrip van essentiele gebruikseigenschappen, van automatische non-invasieve bloeddrukmeters). De nauwkeurigheid van deze bloeddrukmeter is zorgvuldig gecontroleerd en het apparaat is ontwikkeld met het oog op een lange gebruiksduur. Wanneer het apparaat wordt gebruikt in de geneeskunde moeten meettechnische controles met daarvoor geschikte middelen worden uitgevoerd. Uitgebreide informatie voor het controleren van de nauwkeurigheid kan worden aangevraagd via het serviceadres. 10

11 PORTUGUES Cara cliente, caro cliente! É com muito prazer que constatamos que optou por um produto da nossa gama. O nosso nome é sinónimo de produtos profundamente testados e da mais alta qualidade nas áreas do calor, peso, tensão arterial, temperatura do corpo, pulso, terapia suave, massagem e ar. Leia estas instruções com atenção, guarde-as num lugar seguro para utilizações posteriores, torne-as acessíveis aos outros utilizadores e respeite os avisos. Com os nossos cumprimentos A equipa Beurer 1. Conhecer o equipamento O medidor de tensão arterial para o pulso destina-se a efectuar medições não-invasivas e a controlar os valores da tensão arterial de adultos. Pode assim medir a sua tensão arterial de uma forma rápida e simples, guardar os valores medidos e ver a evolução desses mesmos valores medidos. Caso haja perturbações no ritmo cardíaco o utilizador será avisado. Os valores medidos são classificados de acordo com as directivas da OMS (Organização Mundial de Saúde) e analisados com recurso a meios gráficos. Guarde estas instruções de utilização para consulta futura em local acessível a outros utilizadores. 2. Indicações importantes Explicação dos símbolos Nas instruções de utilização, na embalagem e na chapa de características do aparelho e dos acessórios são usados os seguintes símbolos: Cuidado Nota Chamada de atenção para informações importantes Observar as instruções de utilização Peça de aplicação tipo BF Corrente contínua Eliminação de acordo com a diretiva 2002/96/CE (diretiva REEE), relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos Fabricante 11

12 -20 C RH 85% SN 70 C Temperatura de armazenamento admissível 0483 Humidade do ar admissível no local de armazenamento Proteger da humidade N.º de série A marcação CE comprova a conformidade com os requisitos básicos da diretiva 93/42/ CEE sobre dispositivos médicos. Indicações sobre a utilização Meça a sua tensão arterial sempre à mesma hora do dia, por forma a que os valores possam ser comparados com fiabilidade. Antes de cada medição, descanse durante aproximadamente 5 minutos! Se pretender efetuar várias medições na mesma pessoa, espere sempre cinco minutos antes de efetuar a medição seguinte. Pelo menos 30 minutos antes da medição, não se deve comer, beber, fumar nem praticar esforço físico. Se os valores medidos lhe parecerem dúbios, repita a medição. Os valores que tiver apurado destinam-se apenas à sua utilização pessoal. Não substituem, de forma alguma, uma consulta médica! 12 Fale ao seu médico sobre os valores medidos. O mesmo é dizer, não tome decisões de carácter médico por sua própria iniciativa (por ex. relativamente a medicamentos e respectiva dosagem)! Não utilize o medidor de tensão arterial em crianças recémnascidas, mulheres grávidas nem em doentes que sofram de pré-eclampsia. Em caso de diminuição da circulação sanguínea num braço, devido a patologias vasculares crónicas ou agudas (entre outras, vasoconstrição), a precisão da medição no pulso também é afetada. Opte, neste caso, por um medidor de tensão arterial para o braço. Patologias do sistema cardiovascular podem causar medições erradas ou prejudicar a precisão da medição. O mesmo acontece no caso de tensão arterial muito baixa, diabetes, distúrbios circulatórios e arritmias, bem como calafrios ou tremores. O medidor de tensão arterial não pode ser utilizado em conjugação com um aparelho cirúrgico de alta frequência. Utilize o dispositivo apenas em pessoas cujo perímetro do pulso corresponda ao que está especificado para o dispositivo. Lembre-se de que durante a insuflação é possível que a funcionalidade do respetivo membro do corpo possa ficar afetada. A circulação sanguínea não pode ser cortada demasiado tempo pela medição da tensão arterial. Se detetar qualquer anomalia do aparelho, tire a braçadeira do braço. Impeça a manutenção da pressão da braçadeira e evite medições frequentes. A deterioração da circulação sanguínea daí resultante poderá causar lesões.

13 Assegure-se de que a braçadeira não é aplicada num braço cujas artérias ou veias sejam alvo de tratamento médico, por ex., um acesso intravascular ou uma terapia intravascular ou, então, uma derivação arterio-venosa (A-V). Não aplique a braçadeira em pessoas que tenham sido submetidas a uma amputação mamária. Não aplique a braçadeira sobre feridas, dado que existe o perigo de ferimento adicional. O medidor de tensão arterial só pode funcionar a pilhas. A fim de poupar as pilhas, um sistema automático desliga o medidor de tensão arterial se, durante um minuto, não for pressionado qualquer botão. O aparelho só deve ser usado para os fins previstos descritos nestas instruções de utilização. O fabricante não assume a responsabilidade por danos que resultem de uma utilização imprópria ou errada. Indicações para o armazenamento e conservação O medidor de tensão arterial é formado por componentes electrónicos e de precisão. A precisão dos valores medidos e a durabilidade do dispositivo dependem de um manuseamento cuidadoso: Proteja o dispositivo contra embates, humidade, sujidade, variações acentuadas de temperatura e exposição à luz solar directa. Não deixe cair o dispositivo. Não utilize o dispositivo próximo de fortes campos electromagnéticos; mantenha-o afastado de sistemas de rádio ou de telemóveis. Não carregue em botões enquanto a braçadeira não estiver colocada. 13 Caso o dispositivo não seja usado durante um longo período de tempo, recomendamos que as pilhas sejam retiradas. Indicações sobre as pilhas As pilhas podem ser mortais se forem engolidas. Por isso, guarde as pilhas e os produtos num local ao qual crianças pequenas não consigam aceder. Se uma pilha tiver sido engolida é preciso pedir imediatamente ajuda médica. As pilhas não podem ser recarregadas ou reactivadas por outros meios, nem tão pouco abertas, lançadas para o lume ou ligadas em curto-circuito. Retire as pilhas do dispositivo, caso estas estejam gastas ou se for previsível que o dispositivo não venha a ser utilizado durante bastante tempo. Dessa forma evitará a ocorrência de danos provocados pelo vazamento do conteúdo das pilhas. Substitua sempre todas as pilhas ao mesmo tempo. Nunca utilize pilhas de tipos ou marcas diferentes, nem pilhas com capacidades diferentes. Prefira sempre pilhas alcalinas. Indicações relativas à reparação e à eliminação As pilhas nunca devem ser deitadas fora junto com o lixo doméstico. Deposite sempre as pilhas gastas no pilhão. Não abra o dispositivo. Se o fizer, a garantia perderá sua validade. Não repare nem ajuste o dispositivo por sua própria iniciativa. Se o fizer, deixará de estar assegurado um funcionamento sem problemas. As reparações só poderão ser efectuadas pelo serviço de apoio ao cliente ou então por revendedores autorizados.

14

15 Assim que surgir o símbolo indicador de substituição de pilha deixa de ser possível efectuar mais medições, sendo necessário substituir todas as pilhas. As pilhas gastas nunca devem ser deitadas fora junto com o lixo doméstico. Entregue-as na loja onde comprou o dispositivo ou coloque-as no pilhão. Está obrigado a fazer isso por lei. Nota: este símbolo encontra-se a em pilhas que contêm substâncias nocivas: Pb: a pilha contém chumbo, Cd: a pilha contém cádmio, Hg: a pilha contém mercúrio. Ajustar a hora e a data É imprescindível acertar a data e a hora. Só dessa forma será passível guardar correctamente os seus valores medidos junto com a data e a hora e aceder a esses dados posteriormente. A hora é apresentada em formato de 24 horas. Para acertar a data e a hora proceda da seguinte forma: Ligue o medidor de tensão arterial com o botão. Carregue durante mais de 5 segundos no botão de função. A indicação do mês começa a piscar. Com o botão de função +, defina o mês entre 1 12, e confirme com o botão de função. Acerte o dia, as horas e os minutos e confirme de cada vez com o botão de função. Confirme a sua selecção com o botão de função Medir a tensão arterial Aplicar a braçadeira Se necessário, arregace a manga para ter o seu pulso esquerdo descoberto. Preste atenção para que a circulação sanguínea do braço não seja estrangulada devido a uma peça de vestuário (ou semelhante) demasiado apertada. Coloque a braçadeira do lado de dentro do seu pulso. Feche a braçadeira com o fecho velcro, de maneira a que a aresta superior do dispositivo fique aprox. 1 cm abaixo da palma da mão. A braçadeira tem de ficar justa à volta do pulso mas não poderá apertá-lo demasiado. Assumir a postura corporal correcta Antes de cada medição, descanse durante aproximadamente 5 minutos! Caso contrário, poderão registar-se resultados de medição diferentes. A medição tanto pode ser feita sentado como deitado. Sente-se confortavelmente antes de medir a tensão arterial. Recoste-se e pouse os braços. Não cruze as pernas. Assente bem os pés no chão. Apoie o braço e disponha-o num ângulo. Preste atenção para que a braçadeira fique à

16 altura do coração. Caso contrário, poderão registar-se resultados de medição bastante diferentes. Relaxe o seu braço e as palmas das mãos. Para que o resultado de medição não seja falseado é importante que se mantenha quieto durante a medição e que não fale. Seleccionar a memória Ligue o medidor de tensão arterial com o botão. Escolha o local de memória pretendido pressionando o botão de função +. Tem ao seu dispor duas memórias com 60 locais de memória cada uma para guardar os resultados de medição de duas pessoas diferentes, ou então para guardar separadamente os resultados da manhã e da noite. Efectuar a medição da tensão arterial Coloque a braçadeira da forma descrita anteriormente e adopte a postura corporal que lhe for mais conveniente para efectuar a medição. Com os botões +, escolha as memórias do utilizador 1 ou 2. Inicie o processo de medição carregando no botão. Após o teste do visor, durante o qual todos os caracteres ficam a piscar, a braçadeira insufla automaticamente. Durante a insuflação, o dispositivo determina desde logo valores de medição, que servem para calcular qual a pressão de bombeamento necessária. Caso esta pressão não seja suficiente, o dispositivo bombeia mais ar automaticamente. Depois disso, a pressão vai sendo aliviada gradualmente na braçadeira e o batimento cardíaco é medido. Assim que a medição estiver concluída, a restante pressão de ar é eliminada de forma muito rápida. São apresentados os valores do batimento cardíaco (pulso) e da tensão arterial na sístole e na diástole. A qualquer momento poderá cancelar a medição, carregando no botão. O símbolo surge no visor sempre que uma medição não tenha sido efectuada da forma correcta. Preste atenção ao conteúdo do capítulo Indicação de erro/eliminação de erro destas instruções de utilização e repita a medição. O dispositivo desliga-se automaticamente passado 1 minuto. Aguarde, pelo menos, 5 minutos antes de voltar a efectuar mais uma medição! Analisar os resultados Arritmias cardíacas: Este dispositivo permite identificar, durante a medição, eventuais perturbações no ritmo cardíaco, podendo alertar para esse facto, após a medição, através do símbolo. Este poderá remeter para a existência de uma arritmia. A arritmia é uma patologia em que o ritmo cardíaco não é normal, em virtude de falhas no sistema bioeléctrico que controla o batimento cardíaco. Os sintomas (batimentos do coração exacerbados ou retardados, pulso lento ou demasiado acelerado) poderão ficar a dever-se, entre outras, a patologias cardíacas, predisposição física, excesso de estimulantes, stress ou poucas horas de sono. A arritmia só poderá ser determinada mediante exame médico. Repita a medição caso o símbolo surja no visor após a medição. Não se esqueça de que tem de deixar intervalos de 5 minutos entre as medições, bem como de que não pode falar nem mexer-se durante a medição. Se o símbolo surgir com frequência, fale com o seu médico assistente. O auto- 16

17 diagnóstico e o autotratamento baseados nos resultados de medição obtidos poderão ser situações perigosas. Siga sempre as indicações do seu médico. O gráfico de barras no visor e a escala no dispositivo indicam em que zona a tensão arterial medida se encontra. O gráfico de barras no visor e a escala no dispositivo indicam em que zona a tensão arterial medida se encontra. Caso o valor da sístole e diástole se encontre em duas zonas OMS diferentes (por ex. sístole na zona Elevada a normal e a diástole na zona Normal), a classificação gráfica da OMS indicada no dispositivo será sempre a que corresponde à zona mais elevada, no exemplo descrito Elevada a normal. 6. Guardar, consultar e apagar os valores medidos Os resultados de cada medição bem sucedida são guardados juntamente com a indicação da data e da hora. Assim que houver mais de 60 medições, irão sendo eliminados gradualmente os valores mais antigos. 17 Classificação da OMS: De acordo com as directivas/definições da Organização Mundial de Saúde (OMS) e os conhecimentos mais recentes, os resultados de medição poderão ser classificados e avaliados de acordo com a seguinte tabela. Faixa de valores da tensão arterial Sístole (em mmhg) Diástole (em mmhg) Medida a tomar Nível 3: hipertonia acentuada >=180 >=110 Consultar um médico Nível 2: hipertonia média Consultar um médico Nível 1: hipertonia ligeira Acompanhamento regular por um médico Elevada a normal Acompanhamento regular por um médico Normal Auto-controlo Ideal <120 <80 Auto-controlo Fonte: OMS, 1999 Escolha a memória do utilizador pretendida, primeiro com o botão MEM e depois com o botão +. Carregando mais uma vez no botão MEM é indicado o valor médio de todas as medições guardadas na memória do utilizador correspondente. Carregando mais uma vez no botão MEM é indicado o valor médio dos últimos sete dias das medições realizadas de dia (dia: 5:00 h 9:00 h, indicação ). Carregando mais uma vez no botão MEM é indicado o valor médio dos últimos sete dias das medições realizadas à noite (noite: 17:00 h 21:00 h, indicação ). Carregando mais uma vez no botão de memória MEM são indicados, juntamente com a data e a hora, os valores medidos individuais correspondentes. Para limpar a memória, comece por carregar no botão MEM; no visor surge o. Com o botão + poderá seleccionar

18 agora a memória do utilizador pretendida e confirmar essa selecção com o botão MEM. De seguida, carregue simultaneamente nos botões + e, durante 5 segundos (no visor surge a indicação ). Caso pretenda modificar a memória do utilizador, veja as indicações do capítulo Seleccionar a memória. 7. Indicação de erro/eliminação de erro Em caso de erro surge no visor a indicação. As indicações de erro podem surgir se 1. a pressão de bombeamento for superior a 300 mmhg ( ), 2. o valor de tensão arterial medido for extremamente elevado ou baixo ( ), 3. se a pessoa se mexer ou falar durante a medição (para além de, é também mostrado no visor o símbolo do ritmo cardíaco ), 4. o tubo flexível da braçadeira não estiver bem encaixado ( ), 5. o bombeamento demorar mais do que 25 segundos ( ). Nestes casos, é conveniente repetir a medição. Certifiquese de que o tubo flexível da braçadeira está devidamente encaixado e procure não se mexer nem falar. Se for necessário, tire e volte a colocar as pilhas ou substitua-as por novas. 8. Limpeza e conservação Limpe cuidadosamente o mini-computador para medir a tensão arterial com um pano ligeiramente humedecido. Não use produtos detergentes nem solventes. Nunca meta o dispositivo debaixo de água, pois existe o risco de infiltração, o que iria danificar o dispositivo. Não coloque quaisquer objectos pesados sobre o dispositivo Dados técnicos Número do modelo. BC 32 Método de medição Medição oscilométrica não-invasiva da tensão arterial no pulso Margem de medição Pressão na braçadeira mmhg, Sístole mmhg, Diástole mmhg, Pulsação batimentos/minuto Precisão da indicação Incerteza da medição Memória Dimensões Peso Tamanho da braçadeira Condições de funcionamento admissívei Condições de armazenamento admissíveis Sístole ± 3 mmhg, Diástole ± 3 mmhg, Pulsação ± 5 % do valor exibido Desvio-padrão máx. permitido de acordo com exame clínico: Sístole 8 mmhg / Diástole 8 mmhg 2 x 60 posições de memória C 72 mm x L 69 mm x A 29,2 mm Aproximadamente 115 g (sem pilhas) 135 a 195 mm +10 C a +40 C, 85 % de humidade relativa do ar (sem condensação) -20 C a +70 C, 85 % de humidade relativa do ar, hpa de pressão atmosférica Alimentação de corrente 2 x 1,5 V Pilhas AAA

19 Duração das pilhas Autonomia para aprox. 250 medições, dependendo da tensão arterial medida ou da pressão de bombeamento Acessórios Instruções de utilização, 2 x pilhas AAA de 1,5 V, Caixa de acondicionamento Classificação Alimentação interna, IPX0, sem AP ou APG, funcionamento permanente, peça de aplicação tipo BF Por motivos de atualização, estão reservados os direitos de alteração dos dados técnicos sem aviso prévio. Este dispositivo cumpre o disposto na norma europeia EN e está sujeito a medidas de precaução especiais com vista a assegurar a compatibilidade eletromagnética. Atenção que dispositivos de comunicação de altas frequências móveis e portáteis podem influenciar este dispositivo. Para obter informações mais detalhadas, contacte o serviço de apoio ao cliente no endereço indicado ou consulte a parte final das instruções de utilização fornecidas, nas páginas 73 a 75. O dispositivo cumpre a diretiva 93/42/CE relativa a dispositivos médicos, bem como a lei alemã sobre dispositivos médicos e as normas EN (Esfigmomanómetros nãoinvasivos Parte 1: Requisitos gerais), EN (Esfigmomanómetros não-invasivos Parte 3: Requisitos suplementares para sistemas eletromecânicos de medição da pressão sanguínea) e IEC (dispositivos médicos elétricos - Parte 2-30: Requisitos especiais de segurança, incluindo os requisitos de desempenho essencial de esfigmomanómetros não-invasivos automatizados). A precisão deste medidor de tensão arterial foi controlada com rigor e foi concebida visando uma longa vida útil. A utilização do aparelho no âmbito medicinal exige controlos metrológicos por meios apropriados. Indicações mais exatas sobre a verificação da precisão podem ser solicitadas no endereço da assistência técnica indicado. 19

20 Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, τα συγχαρητήριά μας για την απόφασή σας να αποκτήσετε ένα προϊόν της εταιρίας μας. Το όνομά μας ταυτίζεται με υψηλής αξίας προϊόντα, τα οποία υπόκεινται σε λεπτομερείς ελέγχους ποιότητας, στους τομείς θερμότητα, βάρος, αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία σώματος, σφυγμός, ήπια θεραπεία, μασάζ και αέρας. Παρακαλείσθε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες χρήσης, να τις φυλάσσετε για μελλοντική χρήση, να τις έχετε διαθέσιμες και για άλλους χρήστες και να προσέχετε τις υποδείξεις. Με φιλική σύσταση Η δική σας ομάδα της Beurer 1. Γν ριμία Η συσκευή μέτρησης πίεσης αίματος καρπού χρησιμεύει για τη μη επεμβατική μέτρηση και παρακολούθηση των τιμών αρτηριακής πίεσης ενηλίκων. Με αυτή μπορείτε να μετράτε γρήγορα και εύκολα την πίεση του αίματός σας, να διατηρείτε σε μνήμη και να υποδεικνύετε τις διαδοχικές τιμές μέτρησης. Σε περίπτωση που ενδεχομένως υπάρχουν διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, λαμβάνετε προειδοποίηση. Οι διαπιστούμενες τιμές ταξινομούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΟΥ (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) και αξιολογούνται γραφικώς. Διατηρήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης για μεταγενέστερη χρησιμοποίηση και διαθέστε τις και σε άλλους χρήστες. EΛΛΗΝΙΚΑ Σημαντικές υποδείξεις Επεξήγηση συμβόλων Στις οδηγίες χρήσης, στη συσκευασία και στην πινακίδα τύπου της συσκευής και των αξεσουάρ χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα: Προσοχή Υπόδειξη Υπόδειξη για σημαντικές πληροφορίες Προσοχή στις οδηγίες χρήσης Μέρος εφαρμογής τύπου BF Συνεχές ρεύμα Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/ΕΚ της ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΑΗΗΕ (Waste Electrical and Electronic Equipment). Κατασκευαστής

21 -20 C RH 85% SN 70 C Επιτρεπόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης 0483 Επιτρεπόμενη υγρασία αποθήκευσης Προστατεύετε τη συσκευή από την υγρασία Αριθμός σειράς Η σήμανση CE πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Υποδείξεις για την εφαρμογή Για να εξασφαλίζετε τη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών, μετράτε την αρτηριακή σας πίεση πάντοτε τις ίδιες ώρες της ημέρας. Πριν από κάθε μέτρηση ηρεμείτε για περίπου 5 λεπτά! Αν επιθυμείτε να εκτελέσετε πολλές μετρήσεις σε ένα άτομο, περιμένετε κάθε φορά 5 λεπτά ανάμεσα στις μετρήσεις. Τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από τη μέτρηση μην φάτε, πιείτε, καπνίσετε ή καταβάλετε σωματική προσπάθεια. Επαναλάβετε την εξέταση, σε περίπτωση αμφίβολων μετρούμενων τιμών. Οι τιμές μέτρησης που διαπιστώσατε μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για πληροφόρησή σας δεν αντικαθιστούν την ιατρική εξέταση! 21 Συζητήστε τις μετρήσεις σας με τον γιατρό, σε καμία περίπτωση μην αιτιολογείτε βάσει αυτών δικές σας ιατρικές αποφάσεις (π.χ. φάρμακα και δοσολογίες τους)! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης σε νεογνά, εγκύους και ασθενείς με προεκλαμψία. Σε περιπτώσεις περιορισμών της ροής του αίματος σε ένα βραχίονα λόγω χρόνιων ή οξειών ασθενειών των αγγείων (μεταξύ άλλων στενώσεων των αγγείων), η ακρίβεια της μέτρησης καρπού είναι περιορισμένη. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήστε συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης που μετρά στο βραχίονα. Οι ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένες μετρήσεις και/ή υποβάθμιση της ακρίβειας μέτρησης. Το ίδιο συμβαίνει επίσης όταν υπάρχει πολύ χαμηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτης, διαταραχές της ροής του αίματος, αρρυθμίες καθώς και κρυάδες ή τρεμούλιασμα. Η συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με χειρουργικό εξοπλισμό υψηλής συχνότητας. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε άτομα με την ενδεικνυόμενη περίμετρο καρπού για αυτήν τη συσκευή. Λάβετε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια του φουσκώματος μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του αντίστοιχου άκρου. Η κυκλοφορία του αίματος δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται για αδικαιολόγητα μεγάλο διάστημα από τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, αφαιρέστε τη μανσέτα από το χέρι. Αποφεύγετε τη συνεχή πίεση στη μανσέτα καθώς και τις συχνές μετρήσεις. Μια διαταραχή της ροής του αίματος που προκύπτει με αυτό τον τρόπο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

22 Προσέχετε η μανσέτα να μην τοποθετείται σε βραχίονα στις αρτηρίες ή φλέβες του οποίου εφαρμόζεται ιατρική θεραπεία, π.χ. ενδαγγειακή πρόσβαση ή ενδαγγειακή θεραπεία ή αρτηριοφλεβική αναστόμωση. Μην τοποθετείτε τη μανσέτα σε άτομα που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή. Μην τοποθετείτε τη μανσέτα πάνω από πληγές, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω τραυματισμούς. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης αποκλειστικά με μπαταρίες. Ο μηχανισμός αυτόματης διακοπής διακόπτει τη συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης για εξοικονόμηση μπαταρίας, αν μέσα σε 1 λεπτό δεν ενεργοποιηθεί κάποιο πλήκτρο. Η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για το σκοπό που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από μη ενδεδειγμένη ή λανθασμένη χρήση. Μην πιέζετε πλήκτρα, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί η μανσέτα. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να αφαιρούνται οι μπαταρίες. Υποδείξεις για τις μπαταρίες Οι μπαταρίες μπορεί να είναι επικίνδυνες για τη ζωή εάν καταποθούν. Συνεπώς διατηρήστε τις μπαταρίες και τα προϊόντα μακριά από μικρά παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, πρέπει αμέσως να ζητηθεί ιατρική βοήθεια. Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να φορτίζονται ή να επανενεργοποιούνται με άλλα μέσα, να αποσυναρμολογούνται, να πετάγονται στη φωτιά ή να βραχυκυκλώνονται. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή όταν έχουν εξαντληθεί ή όταν δεν χρησιμοποιείτε πια τη συσκευή. Έτσι αποφεύγετε τις ζημιές, οι οποίες μπορούν να προκύψουν από διαρροή. Αντικαθιστάτε πάντοτε όλες τις μπαταρίες συγχρόνως. Υποδείξεις για Συντήρηση και Φροντίδα Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών, μάρκες μπαταριών ή μπαταρίες με διαφορετική χωρητικότητα. Η συσκευή μέτρησης πίεσης αίματος αποτελείται από ηλεκτρονικά δομικά στοιχεία ακριβείας. Η ακρίβεια των τιμών Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση αλκαλικές μπαταρίες. μέτρησης και η διάρκεια ζωής της συσκευής εξαρτάται από την προσεχτική μεταχείριση: Υποδείξεις για την επισκευή και τη διάθεση αποβλήτ ν Προστατέψτε τη συσκευή από χτυπήματα, υγρασία, Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε διαθέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στις προ- ρύπανση, έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. βλεπόμενες γι αυτό θέσεις συλλογής. Μην αφήνετε τη συσκευή να πέσει. Μην ανοίγετε τη συσκευή. Σε περίπτωση μη τήρησης, παύει Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, κρατήστε τη μακριά από τηλεπικοινωνιακές Δεν επιτρέπεται η επισκευή ή η ρύθμιση της συσκευής από να ισχύει εγγύηση. εγκαταστάσεις ή κινητά τηλέφωνα. τον χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει πλέον εγγύηση για απρόσκοπτη λειτουργία. 22

23

24 Όταν εμφανιστεί το σύμβολο της αλλαγής μπαταριών, δεν είναι πλέον δυνατή καμία μέτρηση και πρέπει να αλλάξετε όλες τις μπαταρίες. Οι εξαντλημένες μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Διαθέστε τις μέσω του ειδικού εμπόρου ηλεκτρικών ειδών ή της τοπικής σας θέσης συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Γι αυτό είσαστε νομικά υπόχρεος. Υπόδειξη: Σε μπαταρίες που περιέχουν βλαπτικές ουσίες θα βρείτε αυτά τα σήματα: Pb: Η μπαταρία περιέχει μόλυβδο, Cd: Η μπαταρία περιέχει κάδμιο, Hg: Η μπαταρία περιέχει υδράργυρο. Ρυθμίζετε ημερομηνία και ώρα Πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα. Μόνον έτσι μπορείτε να αποθηκεύσετε σωστά με ημερομηνία και ώρα και να ανακαλέσετε αργότερα τις τιμές μέτρησής σας. Η ώρα παριστάνεται σε 24ωρη μορφή. Για τη ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας ενεργήστε ως ακολούθως: Ενεργοποιήστε τη συσκευή μέτρησης πίεσης αίματος με το πλήκτρο. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Ο μήνας αρχίζει να αναβοσβήνει. Ρυθμίστε με το πλήκτρο λειτουργίας + το μήνα 1 12 και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο λειτουργίας. Ρυθμίστε ημέρα /ώρα /λεπτό και επιβεβαιώστε εκάστοτε με το πλήκτρο λειτουργίας. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το πλήκτρο λειτουργίας Μέτρηση της πίεσης του αίματος Τοποθέτηση της μανσέτας Γυμνώστε τον αριστερό σας καρπό. Προσέξτε ώστε η ροή του αίματος του βραχίονα να μην περιορίζεται από στενά ρούχα ή παρόμοια. Τοποθετήστε τη μανσέτα στην εσωτερική πλευρά του καρπού σας. Κλείστε τη μανσέτα με το κλείσιμο σκρατς, έτσι ώστε η πάνω πλευρά της συσκευής να κάθεται περίπου 1 cm κάτω από την προεξοχή του χεριού. Η μανσέτα πρέπει να είναι σφιχτή γύρω από τον καρπό, αλλά δεν επιτρέπεται να στενεύει. Λήψη σ στής θέσης σώματος. Πριν από κάθε μέτρηση χαλαρώστε για περίπου 5 λεπτά! Διαφορετικά μπορεί να προκύψουν αποκλίσεις. Μπορείτε να κάνετε τη μέτρηση καθιστός ή ξαπλωμένος. Καθίστε αναπαυτικά για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Ακουμπήστε την πλάτη και τους βραχίονες. Μην σταυρώνετε τα πόδια. Βάλτε τα πόδια σας να εφάπτονται στο πάτωμα. Θα πρέπει να στερεώσετε το βραχίονά σας ώστε να σχηματίζει γωνία. Προσέχετε σε κάθε περίπτωση ώστε η μανσέτα να βρίσκεται στο ύψος της καρδιάς. Διαφορετικά

25 μπορεί να προκύψουν σημαντικές αποκλίσεις. Χαλαρώστε το βραχίονα και την παλάμη σας. Για να μην αλλοιώσετε το αποτέλεσμα της μέτρησης, είναι σημαντικό να είστε χαλαροί κατά τη διάρκεια της μέτρησης και να μη μιλάτε. Επιλογή μνήμης Ενεργοποιήστε τη συσκευή μέτρησης πίεσης αίματος με το πλήκτρο. Επιλέξτε την επιθυμητή θέση της μνήμης με πίεση του πλήκτρου λειτουργίας +. Έχετε δύο μνήμες με 60 θέσεις μνήμης για να αποθηκεύσετε χωριστά τα αποτελέσματα μέτρησης δύο διαφορετικών ατόμων ή για να αποθηκεύσετε χωριστά πρωινές και βραδινές μετρήσεις. Εκτέλεση της μέτρησης πίεσης αίματος Τοποθετήστε όπως περιγράφηκε παραπάνω τη μανσέτα και πάρτε τη στάση στην οποία θέλετε να εκτελέσετε τη μέτρηση. Επιλέξτε με τα πλήκτρα + τη μνήμη χρήστη 1 ή 2. Ξεκινήστε τη διαδικασία μέτρησης με πίεση του πλήκτρου. Μετά τον έλεγχο των ενδείξεων, ενώ όλοι οι αριθμοί φωτίζονται, η μανσέτα φουσκώνει αυτομάτως. Κατά τη διάρκεια του φουσκώματος η συσκευή καταγράφει τιμές μέτρησης, οι οποίες χρησιμεύουν για την εκτίμηση της αναγκαίας πίεσης φουσκώματος. Εάν αυτή η πίεση δεν είναι αρκετή, η συσκευή εξακολουθεί να φουσκώνει αυτομάτως. Κατόπιν μειώνεται αργά η πίεση στη μανσέτα και λαμβάνονται οι παλμοί. Όταν τελειώσει η μέτρηση, η παραμένουσα πίεση αέρα μειώνεται πολύ γρήγορα. Εμφανίζονται οι παλμοί και η συστολική και διαστολική πίεση αίματος. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε τη μέτρηση πατώντας το πλήκτρο. 25 Το σύμβολο εμφανίζεται όταν η μέτρηση δεν μπόρεσε να εκτελεστεί κανονικά. Τηρήστε το κεφάλαιο Αναγγελία σφάλματος/διόρθωση σφάλματος στις παρούσες Οδηγίες χρήσης και επαναλάβετε τη μέτρηση. Η συσκευή τίθεται εκτός λειτουργίας αυτομάτως μετά από 1 λεπτό. Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από νέα μέτρηση! Αξιολόγηση αποτελεσμάτ ν Διαταραχές του ρυθμού της καρδιάς: Αυτή η συσκευή μπορεί κατά τη μέτρηση να αναγνωρίζει ενδεχόμενες διαταραχές του ρυθμού της καρδιάς και τις υποδεικνύει κατά περίπτωση μετά τη μέτρηση με το σύμβολο. Αυτό μπορεί να είναι ένας δείκτης για αρρυθμία. Η αρρυθμία είναι μια ασθένεια κατά την οποία ο ρυθμός της καρδιάς είναι ανώμαλος λόγω σφαλμάτων στο βιοηλεκτρικό σύστημα το οποίο διευθύνει τον καρδιακό παλμό. Τα συμπτώματα (διαλείψεις ή πρόωροι καρδιακοί παλμοί, βραδύτεροι ή πολύ ταχύτεροι παλμοί) μπορούν μεταξύ άλλων να προέρχονται από ασθένειες της καρδιάς, γήρας, σωματική καταπόνηση, υπερβολική κατανάλωση διεγερτικών, ένταση ή έλλειψη ύπνου. Η αρρυθμία μπορεί να διαπιστωθεί μόνο με εξέταση από το γιατρό σας. Επαναλάβετε τη μέτρηση, όταν μετά από αυτή εμφανίζεται το σύμβολο στην οθόνη. Προσέξτε να χαλαρώσετε 5 λεπτά και να μη μιλάτε ή να κινείστε κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Εάν το σύμβολο εμφανίζεται συχνά, συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Η αυτοδιάγνωση και αυτοθεραπεία βάσει των αποτελεσμάτων μέτρησης μπορεί να είναι επικίνδυνες. Ακολουθήστε οπωσδήποτε τις οδηγίες του γιατρού σας.

26 Κατάταξη ΠΟΥ: Σύμφωνα με τις οδηγίες/ορισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και τις νέες γνώσεις, τα αποτελέσματα μέτρησης κατατάσσονται και αξιολογούνται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Περιοχή τιμών της πίεσης αίματος Συστολική (σε mmhg) Διαστολική (σε mmhg) Μέτρα Βαθμίδα 3: υψηλή υπερτονία >=180 >=110 επισκεφθείτε γιατρό Βαθμίδα 2: μέση υπερτονία επισκεφθείτε γιατρό Βαθμίδα 1: ελαφρά υπερτονία τακτικός έλεγχος με το γιατρό Υψηλή κανονική τακτικός έλεγχος με το γιατρό Κανονική Αυτοέλεγχος Βέλτιστη <120 <80 Αυτοέλεγχος Πηγή: ΠΟΥ, 1999 Το ραβδογράφημα στην οθόνη και η κλίμακα πάνω στη συσκευή δείχνουν σε ποια περιοχή βρίσκεται η διαπιστωθείσα πίεση αίματος. Εάν οι τιμές της συστολικής και της διαστολικής πίεσης βρίσκονται σε δύο διαφορετικές περιοχές ΠΟΥ (π.χ. συστολική στην περιοχή υψηλή κανονική και διαστολική στην περιοχή κανονική), τότε η γραφική κατανομή ΠΟΥ σας δείχνει πάντοτε πάνω στη συσκευή την υψηλότερη περιοχή, στην περίπτωση του παραδείγματος Υψηλή κανονική. 6. Αποθήκευση, ανάκληση και διαγραφή τιμών μέτρησης Τα αποτελέσματα κάθε επιτυχούς μέτρησης αποθηκεύονται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα. Σε περίπτωση περισσότερων από 60 δεδομένα μέτρησης, τα εκάστοτε παλαιότερα δεδομένα μέτρησης χάνονται. 26 Με το πλήκτρο MEM και κατόπιν με το πλήκτρο + επιλέξτε την επιθυμητή μνήμη χρήστη. Με περαιτέρω πίεση του πλήκτρου MEM παρουσιάζεται η μέση τιμή όλων των αποθηκευμένων τιμών μέτρησης της μνήμης χρήστη. Με περαιτέρω πίεση του πλήκτρου MEM παρουσιάζεται η μέση τιμή των τελευταίων 7 ημερών της μέτρησης ημέρας (Ημέρα: ώρα 5.00 ώρα 9.00, ένδειξη ). Με περαιτέρω πίεση του πλήκτρου MEM παρουσιάζεται η μέση τιμή των τελευταίων 7 ημερών της μέτρησης νύχτας (Νύχτα: ώρα ώρα 21.00, ένδειξη ). Με περαιτέρω πίεση του πλήκτρου αποθήκευσης MEM εμφανίζονται οι τελευταίες επιμέρους τιμές με ημερομηνία και ώρα. Για να διαγράψετε τη μνήμη πιέστε πρώτα το πλήκτρο MEM. Το παρουσιάζεται στην οθόνη. Με το πλήκτρο + μπορείτε κατόπιν να επιλέξετε τη μνήμη χρήστη και να την επιβεβαιώσετε με το πλήκτρο MEM. Πιέστε τώρα συγχρόνως

27 για 5 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα + και (Στην οθόνη εμφανίζεται ). Εάν θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη χρήστη, εφαρμόστε το κεφάλαιο Επιλογή μνήμης. 7. Αναγγελία σφάλματος/διόρθ ση σφάλματος Σε περίπτωση σφάλματος παρουσιάζεται στην οθόνη η αναγγελία σφάλματος. Αναγγελίες σφάλματος μπορούν να προκύψουν, όταν 1. η πίεση φουσκώματος είναι μεγαλύτερη από 300 mmhg:, 2. η τιμή της πίεσης αίματος είναι ασυνήθιστα ψηλή ή χαμηλή:, 3. κινείστε ή μιλάτε κατά τη διάρκεια της μέτρησης (Δίπλα στο παρουσιάζεται επίσης στην οθόνη το σύμβολο του καρδιακού ρυθμού ), 4. ο σωλήνας της μανσέτας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά:, 5. το φούσκωμα διαρκεί περισσότερο από 25 δευτερόλεπτα:. Σε αυτές τις περιπτώσεις επαναλάβετε τη μέτρηση. Προσέξτε ώστε ο σωλήνας της μανσέτας να τοποθετηθεί σωστά και να μην κινείστε ή να μιλάτε. Τοποθετήστε ενδεχομένως εκ νέου τις μπαταρίες ή αλλάξτε τις. 8. Καθαρισμός και φροντίδα Καθαρίστε προσεκτικά τον υπολογιστή πίεσης αίματος μόνο με ένα υγρό ύφασμα. Μη χρησιμοποιείτε παρασκευάσματα καθαρισμού ή διαλυτικά μέσα. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τοποθετήσετε τη συσκευή κάτω από το νερό, καθώς η υγρασία μπορεί να εισχωρήσει και να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή Τεχνικά στοιχεία Αριθ. μοντέλου BC 32 Μέθοδος μέτρησης Περιοχή μέτρησης Ακρίβεια της ένδειξης Αβεβαιότητα μέτρησης Ταλαντωτική, μη επεμβατική μέτρηση αρτηριακής πίεσης στον καρπό Πίεση μανσέτας mmhg, συστολική mmhg, διαστολική mmhg, Σφυγμός παλμοί/λεπτό Μνήμη Διαστάσεις Βάρος Μέγεθος μανσέτας 135 έως 195 mm Επιτρ. συνθήκες λειτουργίας Επιτρ. συνθήκες αποθήκευσης συστολική ± 3 mmhg, διαστολική ± 3 mmhg, Σφυγμός ± 5 % της εμφανιζόμενης τιμής μέγ. επιτρεπόμενη τυπική απόκλιση σύμφωνα με κλινικό έλεγχο: συστολική 8 mmhg / διαστολική 8 mmhg 2 x 60 Θέσεις μνήμης Μ 72 mm x Π 69 mm x Υ 29,2 mm Περίπου 115 g (χωρίς μπαταρίες) +10 C έως +40 C, 85 % σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) -20 C έως +70 C, 85 % σχετική υγρασία, hpa ατμοσφαιρική πίεση Παροχή ρεύματος 2 x μπαταρίες 1,5 V AAA Διάρκεια ζωής μπαταρίας Για περίπου 250 μετρήσεις, ανάλογα με το μέγεθος της αρτηριακής πίεσης ή της πίεσης φουσκώματος

G? W ENGLISH. 2. Important information

G? W ENGLISH. 2. Important information SBM 09 G? W Instruction for Use Blood pressure monitor K W Οδηγίες χρήσης Συσκευή μέτρησης πίεσης αίματς P Instruções de utilização Computador de pressão arterial Service-Hotline: 0344 G Tel.: 020 302

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Beste klant, Dank u wel voor het kiezen van een hydromassage uit de Teuco Easy lijn. De hydromassage zorgt voor heerlijke ontspannende momenten

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB F NL I E P GR Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117 a EN Affordable ABPM and strictly guideline-based SBPM for accurate out-of-office blood pressure measurement.

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J NL PT EL Gebruikshandleiding Manual do Usuário Εγχειριδιο χρησης Gebruikshandleiding NL PT EL ΣΑΟΥΝΑ J L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (PT-EL-TR) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Instruções de funcionamento Οδηγίες χρήσης Kullanım Talimatları PT EL TR DVP-FX780 2012 Sony Corporation AVISO Para reduzir

Διαβάστε περισσότερα

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KW-R910BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R961BT / KD-R864BT / KD-R862BT / KD-R861BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD MANUAL DE

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R951BT / KD-R852BT / KD-R851BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use Instrucciones de uso Manual de utilização Οδηγίες χρήσεως Kullanım Kılavuzu

Instructions for use Instrucciones de uso Manual de utilização Οδηγίες χρήσεως Kullanım Kılavuzu Instructions for use Instrucciones de uso Manual de utilização Οδηγίες χρήσεως Kullanım Kılavuzu R Please read this introduction carefully before use as correct measurement can only be carried out following

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

visomat handy CL Οδηγίες Χρήσης Anl_handy_CL_GR.indd 1 05.12.2007 13:36:11

visomat handy CL Οδηγίες Χρήσης Anl_handy_CL_GR.indd 1 05.12.2007 13:36:11 visomat handy CL Οδηγίες Χρήσης 0123 Anl_handy_CL_GR.indd 1 05.12.2007 13:36:11 Περιεχόμενα Περιεχόμενα A Πληροφορίες για το προϊόν/σημειώσεις για τον τρόπο χρήσης 4 Περιγραφή προϊόντος 6 B Σύντομες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R761 / KD-R661 / KD-R567 / KD-R561 / KD-R469 / KD-R467 / KD-R464 / KD-R462 / KD-R461 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012

T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012 T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012 Vertaling van de originele instructies Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2

Διαβάστε περισσότερα

CARELINK EXPRESS TM MONITOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C / Μοντέλο 2020B/2020C / Modelo 2020B/2020C

CARELINK EXPRESS TM MONITOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C / Μοντέλο 2020B/2020C / Modelo 2020B/2020C CARELINK EXPRESS TM MONITOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CARELINK EXPRESS TM MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C / Μοντέλο 2020B/2020C / Modelo 2020B/2020C Electromagnetic Compatibility Declaration

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ASCIUGATRICE ELETTRONICA MANUALE DI USO E MANUTENZIONE BENUTZUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 CTS22 / CTS22 L-M-H CTS40 L-M-H CTT40 L-M-H BDC40 H GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 Inhoudsopgave Vertaling van oorspronkelijke

Διαβάστε περισσότερα

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων l οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany www.burg-wactr.d Structur

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTION BOOK GOV 580C. Vented Tumble Dryer. English 2. Portuguese. Ελληικα. Deutsch 35

INSTRUCTION BOOK GOV 580C. Vented Tumble Dryer. English 2. Portuguese. Ελληικα. Deutsch 35 INSTRUCTION BOOK Vented Tumble Dryer GOV 580C English 2 Portuguese Ελληικα 13 24 Deutsch 35 INDEX Introduction Delivery Information Unpacking the Product Safety Reminders Use Installation The Laundry Environmental

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Διαβάστε περισσότερα

VHC200 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011

VHC200 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011 Vertaling van de originele instructies Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit INVERTER DELUXE XE CS-XE7MKEW CS-XE9MKEW CS-XE12MKEW CS-XE15MKEW CS-XE18MKEW CS-XE21MKEW INVERTER DELUXE E CS-E7MKEW CS-E9MKEW CS-E12MKEW CS-E15MKEW CS-E18MKEW

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 Vertaling van oorspronkelijke instructies Inhoudsopgave

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X220 / KD-X125 / KD-X120 DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν ατυχήματα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R757 / KD-R751 / KD-R651 / KD-R557 / KD-R551 / KD-R457 / KD-R453 / KD-R452 / KD-R451 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα

Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο.

Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο. Μασάζ για λαιμό και ώμο Οδηγίες χρήσης Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο. -Δυναμικό drum-massage

Διαβάστε περισσότερα

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

x2 x4 STC 50323 Ø7mm STC 50082AA 1/11 2/11 Ø 5mm

x2 x4 STC 50323 Ø7mm STC 50082AA 1/11 2/11 Ø 5mm ACCSSORS WARNNG Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. f in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Spanish Dutch English Ελληνικά. Οδηγίες Χρήσης. Manual de usuario. Gebruikershandleiding. Item n : 52043 52045 52047. Κωδικός Είδους: 1025-63153

Spanish Dutch English Ελληνικά. Οδηγίες Χρήσης. Manual de usuario. Gebruikershandleiding. Item n : 52043 52045 52047. Κωδικός Είδους: 1025-63153 Manual de usuario Gebruikershandleiding User Guide Οδηγίες Χρήσης Spanish Dutch English Ελληνικά Item n : 55001 55003 Item n : 52043 52045 52047 Item n : 94105 Κωδικός Είδους: 1025-63153 1 clempad2014-es

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

N8791. www.fisher-price.gr

N8791. www.fisher-price.gr N8791 www.fisher-price.gr Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή ΕΛΛΑΔΑ: Mattel AEBE, Ελληνικού 2, Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ. GREAT BRITAIN: Helpline: 01628 500303. Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

DANA. GR ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ Οδηγίες χρήσης

DANA. GR ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ Οδηγίες χρήσης DANA GR ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ Οδηγίες χρήσης Hans Dinslage GmbH Riedlinger Straße 28 88524 Uttenweiler, Germany Tel.: +49 7374 / 915766 www.korona-net.de ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόμενα 1. Για γνωριμία...42 2. Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One Laser 650 nm SPEED SHUTTER 88 Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση IBICO 1421X Εγχειρίδιο Οδηγιών Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Πληκτρολόγιο 1421X Συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O SECADOR ELÉCTRICO OU A GÁS ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Ή ΑΕΡΙΟ

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O SECADOR ELÉCTRICO OU A GÁS ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Ή ΑΕΡΙΟ MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O SECADOR ELÉCTRICO OU A GÁS ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Ή ΑΕΡΙΟ GUIDA ALL'UTILIZZO E ALLA MANUTENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'ASCIUGATRICE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 DYNAMISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 16 Φροντίδα και καθάρισμα 18 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-E4NKES CS-E8NKES Outdoor Unit CU-E4NKE CU-E8NKE PORTUGUÊS Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual de utilização e guarde-o

Διαβάστε περισσότερα

banheira μπανιέρες bad kade wanny kar

banheira μπανιέρες bad kade wanny kar banheira μπανιέρες bad kade wanny kar Manual de instalação GURDR COM CUIDDO Εγχειρίδιο εγκατάστασης ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Installatiehandleiding ZORGVULDIG EWREN Priručnik o instaliranju PŽLJIVO ČUVTI

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Belangrijke Infomatie

Belangrijke Infomatie Nederlands Belangrijke Infomatie Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Panasonic digitale celtelefoon. Deze telefoon werd ontworpen voor gebruik op de volgende GSM-netwerken: - GSM900, GSM1800

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze CCESSORIES WRNING ccessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

MÄSTERLIG PT ES GR NL

MÄSTERLIG PT ES GR NL MÄSTERLIG PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 NEDERLANDS 44 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Utilização diária 7 Sugestões e conselhos úteis 9 Manutenção

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφούλης Ζωγραφούλης

Γραφούλης Ζωγραφούλης J8194 Γραφούλης Ζωγραφούλης www.fisher-price.gr Ακόμα περισσότερο εκπαιδευτικό παιχνίδι! Fun 2 Learn TM - Μία ολοκληρωμένη σειρά με εκπαιδευτικά προϊόντα που το καθένα προσφέρει διαφορετικές γνώσεις &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO 1381 Rel.1.4 Οθόνη και Στοιχεία Λειτουργίας Οθόνη Πλήκτρα µενού Αιχµή κοπής χαρτιού Κουµπιά δραστηριοτήτων & εκτίναξης κάρτας οδηγού 1 Σχισµή κάρτας οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Delfi Delos Unique. Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN

Delfi Delos Unique. Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Delfi Delos Unique Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Upotreba i održavanje PAŽLJIVO ČUVATI Użytkowanie & Konserwacja

Διαβάστε περισσότερα

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 48 NEDERLANDS 70

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 48 NEDERLANDS 70 NUTID PT ES GR NL MWC6 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 48 NEDERLANDS 70 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Painel de controlo 8 Uso diário 8 Limpeza e manutenção 19 Informações

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

N3160. www.fisher-price.gr

N3160. www.fisher-price.gr N3160 Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Απαιτούνται τρεις μπαταρίες "ΑΑ" (περιλαμβάνονται) για τη λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα