PAINT SPRAYER ELITE ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PAINT SPRAYER ELITE ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 PAINT SPRAYER ELITE ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΣΠΡΕΙ Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούµε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά, όπως και τις οδηγίες ασφαλείας. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης, φυλάξτε τις σε ένα ασφαλές σηµείο µε εύκολη πρόσβαση για µελλοντική αναφορά. Οδηγίες ασφαλείας και Συµβουλές Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτοµα χωρίς επαρκή εµπειρία ή/και γνώση, εκτός αν επιτηρούνται από κάποιο άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά µε την χρήση της συσκευής. Αυτό το σύµβολο υποδεικνύει µία επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, µπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ ΙΑ Το πιστόλι βαφής Paint Sprayer Elite δεν είναι σχεδιασµένο και δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για εφαρµογή προϊόντων µαυρίσµατος η αποτυχία ακολουθίας αυτών των οδηγιών µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυµατισµό. ΚΙΝ ΥΝΟΣ: ΕΚΡΗΞΗ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ Το διαλυτικό ή οι αναθυµιάσεις της βαφής µπορεί να εκραγούν ή να αναφλεχθούν. Μπορεί να προκύψει ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία ήκαι σοβαρός τραυµατισµός ατόµων. ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΕ άφθονο εξαερισµό συνεχώς στο σηµείο όπου χρησιµοποιείτε το πιστόλι βαφής για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα αυξηθούν σταδιακά εύφλεκτα αέρια: τα εύφλεκτα αέρια συχνά είναι βαρύτερα από τον αέρα και µπορούν να συγκεντρωθούν στο πάτωµα ή το έδαφος. ΚΡΑΤΗΣΤΕ την περιοχή εργασίας σας καθαρή, καλά φωτισµένη και καθαρή από δοχεία βαφής ή διαλυτικού, πανιά και άλλα εύφλεκτα υλικά- µπορεί να προκληθεί αυτόµατη ανάφλεξη. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ όλες τις πηγές ανάφλεξης, όπως: σπίθες στατικού ηλεκτρισµού, φωτάκια, άλλα ηλεκτρικά προϊόντα και καυτά προϊόντα, µηχανές, τσιγάρα, σπίθες από σύνδεση και αποσύνδεση καλωδίων στην πρίζα και διακόπτες λειτουργίας. Η σύνδεση και αποσύνδεση καλωδίων στην πρίζα, καθώς και οι διακόπτες λειτουργίας µπορεί να προκαλέσουν σπίθες. ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ! ΜΗΝ καθαρίζετε το πιστόλι βαφής µε εύφλεκτα διαλυτικά. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε υλικά µε flashpooint κάτω των 21 βαθµών Κελσίου. Τι είναι το flashpoint; Το flashpoint ενός ρευστού υλικού είναι η κατώτατη θερµοκρασία στην οποία µπορεί να εξατµιστεί για να δηµιουργήσει ένα εύφλεκτο µείγµα στον αέρα (συµβουλευτείτε τον πάροχο βαφής). ΠΑΝΤΑ να ακολουθείτε τις προειδοποιήσεις και οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή της βαφής ή του διαλυτικού. ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΙΘΕΣ. Ποτέ µην κρεµάτε πλαστικό για να κλείσετε µια περιοχή. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε πλαστικά ρούχα όταν ψεκάζετε εύφλεκτα υλικά. Θα πρέπει να έχετε κοντά σας έναν πυροσβεστήρα σε καλή κατάσταση. ΚΙΝ ΥΝΟΣ: ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΕΡΙΑ Οι βαφές, τα διαλυτικά, τα εντοµοκτόνα και άλλα υλικά µπορεί να είναι επιβλαβή αν εισπνευθούν ή αν έρθουν σε επαφή µε το σώµα. Τα αέρια µπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ναυτία, λιποθυµία, δηλητηρίαση και θάνατο. ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΝΤΑ να χρησιµοποιείτε αναπνευστική συσκευή ή προστατευτική µάσκα όταν ψεκάζετε. ΠΑΝΤΑ να χρησιµοποιείτε προστασία για τα µάτια και τα αυτιά σας όταν ψεκάζετε. ΠΑΝΤΑ να φοράτε προστατευτικό ρουχισµό. ΚΙΝ ΥΝΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΡΑΤΗΣΤΕ το καλώδιο παροχής ρεύµατος, το φις και την σκανδάλη του πιστολιού βαφής καθαρά από βαφή και οποιοδήποτε άλλο υγρό. ΜΗΝ κακοµεταχειρίζεστε το καλώδιο παροχής ρεύµατος. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο παροχής ρεύµατος έχει πάθει οποιαδήποτε βλάβη. ΠΟΤΕ µην χρησιµοποιείτε το καλώδιο παροχής ρεύµατος για να µεταφέρετε, να τραβάτε ή να βγάζετε από την πρίζα το πιστόλι βαφής. ΚΡΑΤΗΣΤΕ το πιστόλι βαφής µακριά από θερµότητα, λάδια, αιχµηρέςάκρες ή/και αντικείµενα µε κινούµενα µέρη. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε το πιστόλι βαφής αν ο διακόπτης λειτουργίας δεν το ενεργοποιεί/απενεργοποιεί. Οποιοδήποτε Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 1 από 8

2 ηλεκτρικό εργαλείο δεν µπορεί να ελεγχθεί από τον διακόπτη λειτουργίας του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευάζεται. ΠΑΝΤΑ να απενεργοποιείτε και να βγάζετε από την πρίζα το πιστόλι βαφής πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθµιση, αλλάξετε εξάρτηµα ή το αποθηκεύσετε. Το φις του πιστολιού βαφής ΠΡΕΠΕΙ να ταιριάζει µε την πρίζα. ΠΟΤΕ µην µετατρέπετε το φις µε οποιονδήποτε τρόπο. ΠΟΤΕ µην χρησιµοποιείτε αντάπτορες µε γειωµένα ηλεκτρικά εργαλεία. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ την επαφή µε γειωµένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, µαγειρικές κουζίνες και ψυγεία υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν το σώµα σας είναι γειωµένο. ΜΗΝ εκθέτετε το πιστόλι βαφής σας σε βροχή ή υγρασία. ΟΤΑΝ λειτουργείτε το πιστόλι βαφής σε εξωτερικό χώρο, χρησιµοποιείτε ένα καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση. ΑΝ δεν µπορείτε να αποφύγετε να χρησιµοποιήσετε το πιστόλι βαφής σε περιβάλλον µε υγρασία, χρησιµοποιήστε ένα σύστηµα προστασίας RCD. Η αποτυχία ακολουθίας αυτών των οδηγιών µπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. ΚΙΝ ΥΝΟΣ: ΕΚΡΗΞΗ Ο κίνδυνος έκρηξης λόγω µη συµβατότητας υλικών θα προκαλέσει ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία ή/και σοβαρό τραυµατισµό ατόµων. ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ υλικά που περιέχουνν χλώριο ή λευκαντικό. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ διαλυτικά, όπως λευκαντικό, προϊόντα κατά της µούχλας, χλωρίδιο µεθυλενίου και 1, 1.1- τριχλωροεθάνιο αν βάφετε αλουµίνιο. Επικοινωνήστε µε τον πάροχο της βαφής σχετικά µε την συµβατότητα του υλικού βαφής µε το αλουµίνιο. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ καθαριστικά ή διαλυτικά ή λιπαντικά που περιέχουν σιλικόνη ΕΝ είναι συµβατά µε το πιστόλι βαφής. ΚΙΝ ΥΝΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΝΤΑ να είστε σε επιφυλακή. Προσέχετε τι κάνετε και ασκείτε κοινή λογική όταν χειρίζεστε ή/και χρησιµοποιείτε το πιστόλι βαφής. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πάντα να χρησιµοποιείτε προστασία για τα µάτια σας και µια αναπνευστική συσκευή ή προστατευτική µάσκα όταν ψεκάζετε ή χειρίζεστε χηµικά. Όταν χρησιµοποιείται εξοπλισµός ασφαλείας, όπως παπούτσια που δεν γλιστράνε, κράνη, γάντια, µπότες και προστασία ακοής στις σωστές συνθήκες, θα ελαττωθεί ο κίνδυνος τραυµατισµού. ΠΟΤΕ µην στοχεύετε ή/και πατάτε την σκανδάλη προς το µέρος σας, προς άλλα άτοµα ή ζώα. Κρατήστε τα χέρια και τα δάχτυλά σας µακριά από τον πίδακα της βαφής. Αν ο πίδακας της βαφής διαπεράσει το δέρµα, ζητήστε ιατρική βοήθεια άµεσα από γιατρό ή νοσοκόµο. ΜΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ την διαπέραση του δέρµατος ως απλό κόψιµο. Ο πίδακας υψηλής πίεσης µπορεί να εγχύσει τοξίνες στο σώµα και να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό. Σε περίπτωση που συµβεί έγχυση, ζητήστε ιατρική βοήθεια άµεσα από γιατρό ή νοσοκόµο. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ το πιστόλι βαφής αν είστε κουρασµένοι ή υπό την επήρρεια ναρκωτικών, οινοπνεύµατος ή φαρµάκων. ΠΑΝΤΑ να κρατάτε το πιστόλι βαφής ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ ΙΑ και ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ σε άτοµα που δεν γνωρίζουν το προϊόν ή αυτές τις οδηγίες. ΝΑ ΝΤΥΝΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ Ο χαλαρός ρουχισµός και τα κοσµήµατα αυξάνουν τον κίνδυνο τραυµατισµού. Συντηρείτε το πιστόλι βαφής σας, ελέγχετε για λανθασµένες συνδέσεις των κινούµενων µερών, σπάσιµο εξαρτηµάτων και οτιδήποτε άλλο µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία. Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβληµα, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ το πιστόλι βαφής, τα εξσουάρ και τα εργαλεία εφαρµογής σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες χρήσης, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρέπει να πραγµατοποιηθεί. Χρησιµοποιείτε ΜΟΝΟ ακροφύσια/προσθήκες ακροφύσιων που παρέχονται από τον κατασκευαστή. ΠΟΤΕ µην ψεκάζετε χωρίς την προστασία ακροφύσιου στην θέση του. ΠΑΝΤΑ να είστε προσεκτικοί όταν καθαρίζετε ή προσαρµόζετε το ακροφύσιο, αν το ακροφύσιο µπουκώσει κατά τη διάρκεια του ψεκασµού. Παρακαλούµε δείτε τις οδηγίες καθαρισµού παρακάτω. ΜΗΝ εκτείνετε το σώµα σας περισσότερο από όσο µπορείτε και να διατηρείτε καλό πάτηµα και ισορροπία πάντοτε. ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ πιθανούς κινδύνους του υλικού ψεκασµού. Να ακολουθείτε τις πληροφορίες στη συσκευασία του, καθώς και τις πληροφορίες του κατασκευαστή, σχετικά µε το υλικό ψεκασµού. Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή, έτσι ώστε να ελαττωθεί ο κίνδυνος τραυµατισµού του χρήστη. ΜΗΝ ψεκάζετε σε σηµεία που δεν γνωρίζετε τους κινδύνους. ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ την ακούσια ενεργοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση off, πριν βάλετε την συσκευή στην πρίζα, πριν σηκώσετε το πιστόλι ή το µεταφέρετε. ΜΗΝ ψεκάζετε σε εξωτερικούς χώρους σε βροχερές ηµέρες ή ηµέρες που φυσάει αέρας. Για οικιακή χρήση µόνο. Προορίζεται για εσωτερική/εξωτερική χρήση ΜΟΝΟ µε υλικά µε flashpoint άνω των 21 βαθµών Κελσίου. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 2 από 8

3 Πληροφορίες Θορύβου και όνησης Μετρηµένες αξίες σύµφωνα µε ΕΝ LpA Πίεση Ήχου KpA Αβεβαιότητα Πίεσης Ήχου LwA Ισχύς Ακουστικής LwA Αβεβαιότητα Ισχύος Ακουστικής όνηση χειρός Αβεβαιότητα όνησης χειρός 87 db(a) 3 db(a) 98 db(a) 3 db(a) Ah10.67 m/s2 1.5 m/s2 ΠΡΟΣΟΧΗ Η εκποµπή δόνησης κατά τη διάρκεια της χρήσης του πιστολιού βαφής µπορεί να διαφέρει από την δηλωµένη συνολική αξία, ανάλογα µε το πως χρησιµοποιείται το εργαλείο. Εξαρτήµατα 1. Κάλυµµα αέρα 2. Ακροφύσιο 3. Παξιµάδι 4. Σώµα πιστολιού 5. Βίδα ρύθµισης όγκου 6. Σκανδάλη 7. οχείο 8. ιακόπτης 9. Φις 10. Σφράγισµα Να χρησιµοποιείται ΜΟΝΟ µε υγρά βαφής µε flashpoint άνω των 21 βαθµών Κελσίου. Πριν την χρήση Προετοιµασία Αυτή η συσκευή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παχύρρευστες βαφές. Η χρήση αυτών των υλικών θα προκαλέσει πρόωρη φθορά στη συσκευή, η οποία θα ακυρώσει την εγγύηση. Για να αποκτήσετε τα καλύτερα αποτέλεσµατα από το πιστόλι βαφής, παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση και να τις κρατήσετε για µελλοντική αναφορά. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε υλικά µε flashpoint κάτω των 21 βαθµών Κελσίου. Τι είναι το flashpoint; Το flashpoint ενός ρευστού υλικού είναι η κατώτατη θερµοκρασία στην οποία µπορεί να εξατµιστεί για να δηµιουργήσει ένα εύφλεκτο µείγµα στον αέρα. Αυτό το πιστόλι βαφής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε προϊόντα µε συντελεστή ιξώδους από 25 έως 50 δευτερόλεπτα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Πάντα να διαβάζετε τις προειδοποιήσεις του κατασκευαστή και τις οδηγίες χρήσης στο δοχείο πριν την χρήση. ΜΗΝ ψεκάζετε οποιοδήποτε υλικό σε περιοχές όπου δεν γνωρίζετε τους κινδύνους. Για να ελέγξετε τον συντελεστή ιξώδους α) Βυθίστε τη µεζούρα µέσα στο υλικό βαφής και γεµίστε την µέχρι πάνω. β) Χρονοµετρήστε πόσο χρόνο κάνει να αδειάσει η µεζούρα. γ) Αναφερθείτε στον πίνακα παρακάτω ή στις οδηγίες του κατασκευαστή για να αποφασίσετε αν η µπογιά θέλει αραίωµα. Πίνακας αραίωσης Υλικό ευτερόλεπτα που χρειάζεται για να αδειάσει 1) Έλαιο σµάλτου ) Βάση µε βάση το λάδι ) Λαδοµπογιά εν χρειάζεται αραίωµα 4) ιάφανο σφραγιστικό εν χρειάζεται αραίωµα 5) Πολυουρεθάνη εν χρειάζεται αραίωµα 6) Βερνίκι Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 3 από 8

4 Αν το υλικό βαφής χρειάζεται αραίωµα α) Για να επιλέξετε το σωστό διαλυτικό, βρείτε αν το υλικό έχει βάση το νερό ή το λάδι. Για βαφές µε βάση το νερό, χρησιµοποιήστε διαλυτικό µε βάση το νερό. Για βαφές µε βάση το λάδι, χρησιµοποιήστε διαλυτικό µε βάση το λάδι. β) Ξεκινήστε µε διάλυµα 10% του υλικού βαφής. γ) Για να το κάνετε αυτό, γεµίστε το πιστόλι βαφής µε το απαιτούµενο ποσό βαφής ή υλικού. Η µεζούρα χωράει 1/10 του λίτρου: κλείστε την τρύπα της µεζούρας και γεµίστε µε το αναλογούν διαλυτικό. δ) Προσθέστε το διαλυτικό στη βαφή και ανακατέψτε. Μετρήστε ξανά τον συντελεστή ιξώδους. ε) Αν το υλικό βαφής θέλει περαιτέρω αραίωµα, διαλύστε µε 5% ακόµα (το 5% είναι όσο η µισή µεζούρα) µε το σωστό διαλυτικό και µετρήστε τον συντελεστή ιξώδους. Αν η βαφή χρειάζεται κι άλλο αραίωµα, επαναλάβετε τη διαδικασία, µέχρι να φτάσετε στον σωστό συντελεστή ιξώδους. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Κρατήστε µια µικρή ποσότητα βαφής για να προσθέσετε σε περίπτωση που γίνει πολύ αραιή η βαφή. Γέµισµα του πιστολιού βαφής 1) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι στην πρίζα και ο διακόπτης είναι στη θέση off. 2) Ξεβιδώστε το δοχείο από το πιστόλι. 3) Αφού αραιώσετε σωστά την βαφή / υλικό, γεµίστε το δοχείο µέχρι πάνω. 4) Βιδώστε προσεκτικά το δοχείο στη θέση του στο πιστόλι. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ποτέ µην γεµίζετε πάνω από το όριο των 800 ml. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βεβαιωθείτε ότι το σφράγισµα είναι στη θέση του πριν βιδώσετε το δοχείο πάνω στο πιστόλι. Το σφράγισµα βρίσκεται στο κολάρο του πιστολιού βαφής και χρησιµοποιείται για να δηµιουργείται ένα αεροστεγές σφράγισµα ανάµεσα στο δοχείο βαφής και το πιστόλι βαφής. Ευθυγράµµιση του σωλήνα αναρρόφησης Ο σωλήνας αναρρόφησης µέσα στο δοχείο ΠΡΕΠΕΙ να βρίσκεται στη θέση του κάθε φορά που χρησιµοποιείτε το πιστόλι βαφής. Αν πρόκειται να ψεκάσετε µε κατεύθυνση προς τα κάτω, η γωνιακή άκρη του σωλήνα αναρρόφησης θα πρέπει να δείχνει προς το µπροστινό µέρος του πιστολιού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το πιστόλι βαφής δεν είναι κατάλληλο για βαφή ταβανιών ή/και οποιασδήποτε επιφάνειας όπου το πιστόλι βαφής πρέπει να είναι σε γωνία µεγαλύτερη των 45 µοιρών ενώ ψεκάζει. Αν πρόκειται να ψεκάσετε µε κατεύθυνση προς τα πάνω, η γωνιακή άκρη του σωλήνα αναρρόφησης θα πρέπει να δείχνει προς το πίσω µέρος του πιστολιού. Στρέφοντας το σωλήνα αναρρόφησης προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν θα χρειάζεται να γεµίζετε τόσο συχνά το δοχείο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ποτέ µην γέρνετε το πιστόλι βαφής προς τα πάνω περισσότερο από 45 µοίρες. Μπορεί να µπει υλικό µέσα στην τουρµπίνα και να πάθε ζηµιά το πιστόλι. Σχέδιο Ψεκασµού Το πιστόλι ψεκασµού έχει 3 διαφορετικά σχέδια ψεκασµού: Κάθετο Οριζόντιο Στρογγυλό. Το κάθετο και το οριζόντιο σχέδιο ψεκασµού συνιστώνται για µεγαλύτερες επιφάνειες. Το στρογγυλό σχέδιο ψεκασµού χρησιµοποιείται για µικρά αντικείµενα ή περιοχές όπως γωνίες που είναι δύσκολο να φτάσετε. οκιµάστε κάθε σχέδιο ψεκασµού για να αποφασίσετε ποιο είναι καταλληλότερο για την δουλειά που θέλετε να κάνετε. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 4 από 8

5 Ρύθµιση του σχεδίου 1. Βεβαιωθείτε ότι το πιστόλι βαφής είναι απενεργοποιηµένο. 2. Χαλαρώστε το κάλυµµα αέρα στρέψτε το αριστερόστροφα. 3. Ρυθµίστε την θέση του καλύµµατος αέρα για να αποκτήσετε το κάθετο, οριζόντιο ή στρογγυλό σχέδιο. 4. Ξανασφίξτε το κάλυµµα αέρα. 1. Κάλυµµα αέρα από αριστερά προς τα δεξιά: Κάθετος πίδακας 2. Κάλυµµα αέρα από πάνω προς τα κάτω: Οριζόντιος πίδακας 3. Κάλυµµα αέρα διαγωνίως: Στρογγυλός πίδακας ΜΗΝ πατάτε την σκανδάλη του πιστολιού ενώ ρυθµίζετε το κάλυµµα αέρα. Ρύθµιση της ροής του υλικού Το πιστόλι βαφής έχει ρυθµιζόµενη βίδα όγκου βαφής που βρίσκεται στο πίσω µέρος της σκανδάλης. Για να την ρυθµίσετε: Απλά στρέψτε την βίδα όγκου βαφής για να αυξήσετε (+) ή να µειώσετε (-) τη ροή. Πως να ψεκάσετε Αν δεν έχετε χρησιµοποιήσει ξανά πιστόλι βαφής, προτείνουµε να εξασκηθείτε σε µια περιοχή µε παλιό ξύλο ή χαρτόνι πριν ξεκινήσετε να βάφετε την επιφάνεια που θέλετε. Προετοιµασία Όλα τα αντικείµενα και οι επιφάνειες που θέλετε να βάψετε, θα πρέπει να καθαριστούν πριν ξεκινήσετε τον ψεκασµό. Θα πρέπει να καλύψετε όλες τις περιοχές που ΕΝ θέλετε να βάψετε. Προετοιµασία για εξωτερική χρήση µόνο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Προσέξτε την κατεύθυνση του αέρα όταν χρησιµοποιείτε το πιστόλι βαφής σε εξωτερικούς χώρους και να φοράτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια, τα αυτιά, τη µύτη και το στόµα και τα ρούχα σας. Η περιοχή ψεκασµού ΠΡΕΠΕΙ να είναι καθαρή και χωρίς σκόνη για να µην έρθει σε επαφή η βαµµένη επιφάνεια µε ανεπιθύµητα υλικά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Παρακαλούµε ακολουθήστε όλες τις περιβαλλοντικές οδηγίες αν ψεκάζετε σε εξωτερικούς χώρους. Ψεκασµός Πρώτα, ψεκάστε δοκιµαστικά και ρυθµίστε το σχέδιο ψεκασµού και την ποσότητα του υλικού βαφής σύµφωνα µε το υλικό ψεκασµού (για ρυθµίσεις δείτε πιο πάνω). Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το πιστόλι κάθετα και παράλληλα προς την περιοχή που θέλετε να ψεκάσετε σε απόσταση περίπου 5 15 εκ. Πάντα να ξεκινάτε τον ψεκασµό έξω από την περιοχή που θέλετε να βάψετε για να προετοιµάσετε την σκανδάλη. Κινήστε το πιστόλι βαφής οµαλά µε σχέδιο σταυρού ή πάνω και κάτω, ανάλογα µε το σχέδιο ψεκασµού. Θα έχετε οµαλή βαφή όταν τα µονοπάτια της βαφής σκεπάζουν το ένα το άλλο κατά 4 5 εκ. Για να εξασφαλίσετε ένα οµαλό τελείωµα, µπορεί να χρειαστεί να ψεκάσετε πάνω από την άκρη της περιοχής που θέλετε να βάψετε. Αυτό πρέπει να γίνει για να µην έχετε λεπτή στρώση στις άκρες της επιφάνειας βαφής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μια οµαλή κίνηση του πιστολιού βαφής εξασφαλίζει και οµαλό αποτέλεσµα. Κρατήστε τον καρπό σας ίσιο και παράλληλο προς την επιφάνεια. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ποτέ µην ψεκάζετε µέχρι να αδειάσει τελείως το δοχείο, όταν ο σωλήνας αναρρόφησης δεν βυθίζεται πλέον σε υλικό ψεκασµού, θα δηµιουργηθούν φυσαλίδες αέρα σπάζοντας την ροή του πίδακα, µε αποτέλεσµα ανοµοιόµορφο σχέδιο ψεκασµού. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 5 από 8

6 Σωστό Λάθος Μην λυγίζετε τον καρπό σας ενώ ψεκάζετε Μετά την χρήση Καθαρισµός Για χρήση µε εύφλεκτα διαλυτικά πρέπει να έχουν flashpoint άνω των 21 βαθµών Κελσίου. Τι είναι το flashpoint; Το flashpoint ενός ρευστού υλικού είναι η κατώτατη θερµοκρασία στην οποία µπορεί να εξατµιστεί για να δηµιουργήσει ένα εύφλεκτο µείγµα στον αέρα. Ο σωστός καθαρισµός είναι απαραίτητος για την τέλεια λειτουργία του πιστολιού βαφής. Ο λανθασµένος καθαρισµός ή η έλλειψη αυτού ακυρώνουν την εγγύηση. ΜΗΝ καθαρίζετε το πιστόλι ψεκασµού µε εύφλεκτα διαλυτικά. ΠΑΝΤΑ να καθαρίζετε το πιστόλι ψεκασµού και το δοχείο µε το σωστό διαλυτικό (διαλυτικό µπογιάς ή νερό) για το υλικό βαφής που χρησιµοποιήσατε. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε καθαριστικά ή διαλυτικά ή λιπαντικά που περιέχουν σιλικόνη δεν είναι συµβατά µε το πιστόλι ψεκασµού. ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΕ ΥΓΡΑ. ΠΑΝΤΑ να καθαρίζετε το πιστόλι ψεκασµού σε εξωτερικό χώρο, σε ασφαλή περιοχή. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι η περιοχή είναι καθαρή από εύφλεκτα αέρια και αερίζεται καλά. Οδηγίες καθαρισµού 1. Απενεργοποιήστε και βγάλτε από την πρίζα το πιστόλι ψεκασµού και πατήστε την σκανδάλη, έτσι ώστε όσο υλικό βαφής έχει παραµείνει µέσα στο πιστόλι να ρεύσει πίσω στο δοχείο. 2. Ξεβιδώστε το δοχείο. Αδειάστε όση βαφή έχει αποµείνει µέσα στο αρχικό της δοχείο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΗΝ αδειάσετε όση βαφή έχει αραιωθεί µέσα στο αρχικό της δοχείο πετάξτε την µε τον σωστό τρόπο ή απποθηκεύστε την σε ξεχωριστό σφραγισµένο δοχείο. 3. Χύστε µια µικρή ποσότητα κατάλληλου διαλύµατος καθαρισµού στο δοχείο του πιστολιού ψεκασµού. Καθαρίστε το δοχείο και πετάξτε το διάλυµα καθαρισµού µε κατάλληλο τρόπο. 4. Γεµίστε ξανά το δοχείο µε µικρή ποσότητα ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ διαλύµατος καθαρισµού. Μετά την χρήση 1. Προσαρτήστε ξανά το δοχείο στο πιστόλι, βάλτε το στην πρίζα και ενεργοποιήστε το. 2. ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Σε ένα άδειο δοχείο υλικού, ψεκάστε το διάλυµα για περίπου 2 δευτερόλεπτα, αφήστε την σκανδάλη και ψεκάστε ξανά για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε αυτήν την διαδικασία µέχρι να βγαίνει καθαρό διάλυµα καθαρισµού από το πιστόλι. 3. Βγάλτε το πιστόλι από την πρίζα και µετά πατήστε την σκανδάλη, έτσι ώστε το εναποµείναν υλικό να ρεύσει στο δοχείο. 4. Ξεβιδώστε το δοχείο ξανά. Αδειάστε το περιεχόµενό του και πετάξτε το µε τον κατάλληλο τρόπο. Σκουπίστε το εξωτερικό του δοχείου και το πιστόλι µέχρι να καθαρίσουν. 5. Ξεβιδώστε το παξιµάδι (καθαρό) και µετά βγάλτε το κάλυµµα αέρα και το ακροφύσιο και καθαρίστε τα. Αφαιρέστε το σωλήνα αναρρόφησης και καθαρίστε τον χρησιµοποιήστε κατάλληλο διάλυµα καθαρισµού. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 6 από 8

7 Ελέγξτε το σφράγισµα του δοχείου και καθαρίστε το µε νερό, αν χρειάζεται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Υπάρχει µία µικρή λαστιχένια ροδέλα µέσα στο ακροφύσιο, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στη θέση της πριν την επανασυναρµολόγηση. 6. Αφού καθαρίσετε το πιστόλι βαφής, επανασυναρµολογήστε το προσεκτικά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν το ακροφύσιο βουλώσει κατά τη διάρκεια του ψεκασµού, παρακαλούµε αναφερθείτε στα σηµεία καθαρισµού 1, 9 και 10 παραπάνω. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΤΕ µην καθαρίζετε το ακροφύσιο ή τις οπές αέρα του πιστολιού µε αιχµηρά µεταλλικά αντικείµενα, καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο προϊόν. Συντήρηση Θα πρέπει να επιθεωρηθείτε τα πλαϊνά φίλτρα της τουρµπίνας ανά τακτικά χρονικά διαστήµατα για να ελέγχετε αν είναι υπερβολικά βρώµικα. Αν είναι βρώµικα, ακολουθήστε τα βήµατα παρακάτω για να τα καθαρίσετε. 1. Απενεργοποιήστε το πιστόλι και βγάλτε το από την πρίζα. 2. Αφαιρέστε τις βίδες από τα καλύµµατα των δύο καλυµµάτων φίλτρων της τουρµπίνας (µία σε κάθε κάλυµµα). 3. Βγάλτε τα καλύµµατα των φίλτρων συρτά. 4. Ελέγξτε αν τα φίλτρα είναι στεγνά. 5. Αν τα φίλτρα είναι βρώµικα, ξεπλύνετέ τα µε καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΤΕ µην λειτουργείτε το πιστόλι βαφής χωρίς τα φίλτρα. Μπορεί η τουρµπίνα να ρουφήξει βρωµιά και µπορεί να παρέµβει µε τη λειτουργία του πιστολιού βαφής. Φίλτρα αέρα Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 7 από 8

8 Λύση προβληµάτων Πρόβληµα Αιτία Λύση Ψεκάζεται λίγο ή καθόλου υλικό ιαρροή υλικού ή βαφής Ακανόνιστος πίδακας βαφής Έχει βουλώσει το ακροφύσιο Καθαρίστε το Έχει βουλώσει ο σωλήνας αναρρόφησης Καθαρίστε τον Ρύθµιση βίδας όγκου βαφής πολύ χαµηλή (-) Χαλαρός σωλήνας αναρρόφησης Αυξήστε τον όγκο βαφής (+) Εισάγετε ξανά τον σωλήνα εν αναπτύσσεται πίεση µέσα στο δοχείο Σφίξτε το δοχείο Έχει βουλώσει το φίλτρο αέρα Χαλαρό ακροφύσιο Φθαρµένο ακροφύσιο Φθαρµένο σφράγισµα ακροφύσιου Έχει µαζευτεί υλικό στο κάλυµµα αέρα και το ακροφύσιο Το υλικό στο δοχείο τελειώνει Το φίλτρο αέρα είναι βουλωµένο Αλλάξτε το Σφίξτε το Αντικαταστήστε το Αντικαταστήστε το Καθαρίστε τα Γεµίστε ξανά το δοχείο Καθαρίστε/αντικαταστήστε το Το υλικό βαφής είναι πολύ παχύ Αραιώστε το υλικό κατά 10% Η βαφή τρέχει Έχετε εφαρµόσει πολύ υλικό Μειώστε τον όγκο βαφής (-) Πετάγεται πολλή βαφή Τεχνικές πληροφορίες Αριθµός µοντέλου: Q1P-WYT Ισχύς (W): 400W Βολτ (V): V Συχνότητα: 50Hz Κλάση προστασίας: ΙΙ Ικανότητα ψεκασµού: 380ml/λεπτό Χωρητικότητα δοχείου: 800 ml Μάζα πιστολιού: 1,13 κιλά Το πιστόλι είναι πολύ µακριά από τον στόχο Μειώστε την απόσταση από το αντικείµενο Έχετε εφαρµόσει πολλή βαφή Μειώστε τον όγκο βαφής (-) ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται τη καλή λειτουργία του προϊόντος. Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ηµεροµηνία αγοράς. Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει µόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιµολόγιο) Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώµατα και κακοτεχνίες. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλµένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής. Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τµήµα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα προϊόντα προς έλεγχο µπορούν να παραδίδονται στα καταστήµατα του δικτύου Τelemarketing Store ή να αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από µη εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑ Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 8 από 8

PAINT ZOOM ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PAINT ZOOM ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PAINT ZOOM ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το Paint Zoom. Φυλάξτε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΥΠΑΚΙ CLEANMAXX 4380 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΥΠΑΚΙ CLEANMAXX 4380 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΥΠΑΚΙ CLEANMAXX 4380 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΜΑΧ4380 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές σηµείο για µελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΜΣΤΗ5803 Προσοχή: Η δεξαµενή νερού βρίσκεται υπό πίεση. Κρατήστε το κουµπί πατηµένο για να διαφύγει ο ατµός. Βγάλτε το φις από την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να

Διαβάστε περισσότερα

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΒΑΦΗΣ TOTAL PAINTER Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΒΑΦΗΣ TOTAL PAINTER Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΤΟΤΠΕΙΝΤ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΒΑΦΗΣ TOTAL PAINTER Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούµε για την αγορά του Total Painter. Πριν αρχίσετε να το χρησιµοποιείτε, παρακαλούµε διαβάστε προσκετικά τις οδηγίες χρήσης και όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΤ743 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. 2. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΕΦ8268 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΟΧΕΙΟ CYCLONE MULTI SENSATION

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΟΧΕΙΟ CYCLONE MULTI SENSATION Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΟΧΕΙΟ CYCLONE MULTI SENSATION Κωδ: ΖΑΙΚ9294 Οδηγίες ασφαλείας Προτεινόµενη χρήση Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για το σκούπισµα στεγνών επιφανειών σε εσωτερικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΝΠ 3 Γ Περιεχόµενα προϊόντος A) 1 Χ Vac N pack τρόµπα Β) 1 Χ Vac N pack καπάκι για µπουκάλια Γ) 3 Χ 1.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2 1 0 9 5 7 5 3 5 8 Οδηγίες Χρήσης για τον φορητό Νεφελοποιητή SALTER AIRE Plus ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε τον νόµο (Η.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣΧΡΗΣΗΣ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣΟ ΗΓΙΕΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε τη µηχανή ακολουθήστε βασικά µέτρα ασφαλείας συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Ο ΗΓΙΕΣΧΡΗΣΗΣ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣΟ ΗΓΙΕΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε τη µηχανή ακολουθήστε βασικά µέτρα ασφαλείας συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:- ιαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για προσεκτική συναρµολόγηση, έλεγχο και λειτουργία. -Μην λειτουργείτε τη µηχανή προτού εγκαταστήσετε το πλαστικό ακροφύσιο στη σηµείο εισόδου της σκόνης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΙΤΣΑ2915 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές σηµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ 110W JS-SN13B. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ 110W JS-SN13B. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ 110W JS-SN13B Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 5202650042484 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ KLEEN KUT WET AND DRY Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ KLEEN KUT WET AND DRY Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ KLEEN KUT WET AND DRY Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΚΚΑΤ-Ν Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Σηµ: ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση. 1. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιµοποιείτε αυτή την ξυριστική

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

EISMAXX ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EISMAXX ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EISMAXX ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΟΦ6851 Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και αποθηκεύστε τις σε ασφαλές σηµείο για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ STYLING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ STYLING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ STYLING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΑΙΡΟΣΠΙΝ Το Airo Spin Styler έχει σχεδιαστεί για καθηµερινή χρήση είτε επαγγελµατική είτε οικιακή για το styling µαλλιών. Το Airo

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ POWER MIXER 2 IN 1 GOURMETMAXX Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ POWER MIXER 2 IN 1 GOURMETMAXX Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ POWER MIXER 2 IN 1 GOURMETMAXX Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΜΙΞΕΡ4216 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ Το µεγάλο δοχείο ανάµειξης είναι κατάλληλο για την παρασκευή milkshake, χυµών και χυµών από λαχανικά. Το εξάρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

--ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ--

--ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ-- KΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο # OR 9.20 OR 13.25 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ! ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλα: MFS-16216 / MFS-16217 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΦΙΝΙΞ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd 450055 Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης 5202650047366 1 2 5 4 3 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος budget. Όπως όλα τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 500W

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 500W ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 500W JS-910FF Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 5202650042507 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος PRAKTIKER. Όπως όλα τα προϊόντα PRAKTIKER

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ: ΛΙΒΑΙΡΟΝ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩ ΙΟ LIVINGTON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδ: ΛΙΒΑΙΡΟΝ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩ ΙΟ LIVINGTON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΛΙΒΑΙΡΟΝ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩ ΙΟ LIVINGTON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε για την αγορά του σίδερου Livington. Το σίδερο Livington σας δίνει την ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΚΛΗΝ8337 Οδηγίες ασφαλείας Σωστή χρήση Η λανθασµένη χρήση της συσκευής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τραυµατισµό, έγκαυµα και ηλεκτροπληξία. Η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Διαβάστε με προσοχή. Κρατήστε για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Aσφαλείας Σωστή χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λανθασµένη χρήση της συσκευής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τραυµατισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

MR MAGIC NUTRITION MIXER ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MR MAGIC NUTRITION MIXER ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MR MAGIC NUTRITION MIXER ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΜΝΟΥΤΡΙΣ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ Η συσκευή είναι κατάλληλη για κόψιµο, ψιλοκόψιµο, ανακάτεµα, πολτοποίηση, άλεσµα, τρίψιµο καθώς και για να αποθηκεύετε φαγητά

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1154 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΠΜΑΞ4404 ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΡΩΝ PEDIMAXX Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες ασφαλείας Η συσκευή έχει κατασκευαστεί να αφαιρεί τους κάλους και το ξηρό δέρµα από τα πόδια σας, µην χρησιµοποιείτε την συσκευή σε απαλό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΕΡΟ NANO CERAMIC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΙ ΕΡΟ NANO CERAMIC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΙ ΕΡΟ NANO CERAMIC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΝΑΝΟ8298 Οδηγίες ασφαλείας Προτεινόµενη χρήση Αυτή η συσκευή λειτουργεί µε καυτό ατµό! Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για στεγνό σιδέρωµα και σιδέρωµα µε ατµό ρούχων,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης

Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης - 1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθείται τις βασικές προφυλάξεις καθώς και να τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 INFRARED Η 2 INFRARED N ss 1 jgjj] 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΕΣΕΙΠ-ΚΑ, ΕΣΕΙΠ-ΚΟ, ΕΣΕΙΠ-ΜΑ, ΕΣΕΙΠ-ΠΟ Πριν την χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά για σωστή χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ CLEANMAXX CARPET CLEANER Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ CLEANMAXX CARPET CLEANER Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΚΟΥΠ5493 ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ CLEANMAXX CARPET CLEANER Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες ασφαλείας Ορθή χρήση Η συσκευή αυτή αφαιρεί µικρές ποσότητες βρωµιάς και σκόνης από τα χαλιά σας για να φρεσκάρει

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως πιστολιών βαφής MRI, MRI-AS, MRS, MBA

Οδηγίες χρήσεως πιστολιών βαφής MRI, MRI-AS, MRS, MBA Οδηγίες χρήσεως πιστολιών βαφής MRI, MRI-AS, MRS, MBA Rigo Srl Via unità d Italia 85 21057 Olgiate Olona (VA)-ITALY Tel.: +39 0331 63 32 81 Fax: + 39 0331 63 60 60 www.rigosrl.com RIGO Αντιπρόσωπος Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 EL E F B D C A 3 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY 37-40 SLOVENŠČINA 41-44 LIETUVIŲ K 45-48 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 БЪЛГАРСКИ 53-56

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 1 Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Επιδαπέδιος & Επιτραπέζιος ανεμιστήρας MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Εγχειρίδιο Χρήσης. Επιδαπέδιος & Επιτραπέζιος ανεμιστήρας MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Εγχειρίδιο Χρήσης Επιδαπέδιος & Επιτραπέζιος ανεμιστήρας MFS-16213 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Σημάνσεις Ασφαλείας Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνό σκούπισμα

Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνό σκούπισμα Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνό σκούπισμα Nr.: 2342190 I.-Nr.: 11022 TH-VC 1930 SA Προσοχή Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή τραυματισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151 ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα