PAINT SPRAYER ELITE ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PAINT SPRAYER ELITE ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 PAINT SPRAYER ELITE ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΣΠΡΕΙ Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούµε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά, όπως και τις οδηγίες ασφαλείας. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης, φυλάξτε τις σε ένα ασφαλές σηµείο µε εύκολη πρόσβαση για µελλοντική αναφορά. Οδηγίες ασφαλείας και Συµβουλές Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτοµα χωρίς επαρκή εµπειρία ή/και γνώση, εκτός αν επιτηρούνται από κάποιο άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά µε την χρήση της συσκευής. Αυτό το σύµβολο υποδεικνύει µία επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, µπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ ΙΑ Το πιστόλι βαφής Paint Sprayer Elite δεν είναι σχεδιασµένο και δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για εφαρµογή προϊόντων µαυρίσµατος η αποτυχία ακολουθίας αυτών των οδηγιών µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυµατισµό. ΚΙΝ ΥΝΟΣ: ΕΚΡΗΞΗ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ Το διαλυτικό ή οι αναθυµιάσεις της βαφής µπορεί να εκραγούν ή να αναφλεχθούν. Μπορεί να προκύψει ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία ήκαι σοβαρός τραυµατισµός ατόµων. ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΕ άφθονο εξαερισµό συνεχώς στο σηµείο όπου χρησιµοποιείτε το πιστόλι βαφής για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα αυξηθούν σταδιακά εύφλεκτα αέρια: τα εύφλεκτα αέρια συχνά είναι βαρύτερα από τον αέρα και µπορούν να συγκεντρωθούν στο πάτωµα ή το έδαφος. ΚΡΑΤΗΣΤΕ την περιοχή εργασίας σας καθαρή, καλά φωτισµένη και καθαρή από δοχεία βαφής ή διαλυτικού, πανιά και άλλα εύφλεκτα υλικά- µπορεί να προκληθεί αυτόµατη ανάφλεξη. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ όλες τις πηγές ανάφλεξης, όπως: σπίθες στατικού ηλεκτρισµού, φωτάκια, άλλα ηλεκτρικά προϊόντα και καυτά προϊόντα, µηχανές, τσιγάρα, σπίθες από σύνδεση και αποσύνδεση καλωδίων στην πρίζα και διακόπτες λειτουργίας. Η σύνδεση και αποσύνδεση καλωδίων στην πρίζα, καθώς και οι διακόπτες λειτουργίας µπορεί να προκαλέσουν σπίθες. ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ! ΜΗΝ καθαρίζετε το πιστόλι βαφής µε εύφλεκτα διαλυτικά. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε υλικά µε flashpooint κάτω των 21 βαθµών Κελσίου. Τι είναι το flashpoint; Το flashpoint ενός ρευστού υλικού είναι η κατώτατη θερµοκρασία στην οποία µπορεί να εξατµιστεί για να δηµιουργήσει ένα εύφλεκτο µείγµα στον αέρα (συµβουλευτείτε τον πάροχο βαφής). ΠΑΝΤΑ να ακολουθείτε τις προειδοποιήσεις και οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή της βαφής ή του διαλυτικού. ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΙΘΕΣ. Ποτέ µην κρεµάτε πλαστικό για να κλείσετε µια περιοχή. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε πλαστικά ρούχα όταν ψεκάζετε εύφλεκτα υλικά. Θα πρέπει να έχετε κοντά σας έναν πυροσβεστήρα σε καλή κατάσταση. ΚΙΝ ΥΝΟΣ: ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΕΡΙΑ Οι βαφές, τα διαλυτικά, τα εντοµοκτόνα και άλλα υλικά µπορεί να είναι επιβλαβή αν εισπνευθούν ή αν έρθουν σε επαφή µε το σώµα. Τα αέρια µπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ναυτία, λιποθυµία, δηλητηρίαση και θάνατο. ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΝΤΑ να χρησιµοποιείτε αναπνευστική συσκευή ή προστατευτική µάσκα όταν ψεκάζετε. ΠΑΝΤΑ να χρησιµοποιείτε προστασία για τα µάτια και τα αυτιά σας όταν ψεκάζετε. ΠΑΝΤΑ να φοράτε προστατευτικό ρουχισµό. ΚΙΝ ΥΝΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΡΑΤΗΣΤΕ το καλώδιο παροχής ρεύµατος, το φις και την σκανδάλη του πιστολιού βαφής καθαρά από βαφή και οποιοδήποτε άλλο υγρό. ΜΗΝ κακοµεταχειρίζεστε το καλώδιο παροχής ρεύµατος. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο παροχής ρεύµατος έχει πάθει οποιαδήποτε βλάβη. ΠΟΤΕ µην χρησιµοποιείτε το καλώδιο παροχής ρεύµατος για να µεταφέρετε, να τραβάτε ή να βγάζετε από την πρίζα το πιστόλι βαφής. ΚΡΑΤΗΣΤΕ το πιστόλι βαφής µακριά από θερµότητα, λάδια, αιχµηρέςάκρες ή/και αντικείµενα µε κινούµενα µέρη. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε το πιστόλι βαφής αν ο διακόπτης λειτουργίας δεν το ενεργοποιεί/απενεργοποιεί. Οποιοδήποτε Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 1 από 8

2 ηλεκτρικό εργαλείο δεν µπορεί να ελεγχθεί από τον διακόπτη λειτουργίας του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευάζεται. ΠΑΝΤΑ να απενεργοποιείτε και να βγάζετε από την πρίζα το πιστόλι βαφής πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθµιση, αλλάξετε εξάρτηµα ή το αποθηκεύσετε. Το φις του πιστολιού βαφής ΠΡΕΠΕΙ να ταιριάζει µε την πρίζα. ΠΟΤΕ µην µετατρέπετε το φις µε οποιονδήποτε τρόπο. ΠΟΤΕ µην χρησιµοποιείτε αντάπτορες µε γειωµένα ηλεκτρικά εργαλεία. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ την επαφή µε γειωµένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, µαγειρικές κουζίνες και ψυγεία υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν το σώµα σας είναι γειωµένο. ΜΗΝ εκθέτετε το πιστόλι βαφής σας σε βροχή ή υγρασία. ΟΤΑΝ λειτουργείτε το πιστόλι βαφής σε εξωτερικό χώρο, χρησιµοποιείτε ένα καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση. ΑΝ δεν µπορείτε να αποφύγετε να χρησιµοποιήσετε το πιστόλι βαφής σε περιβάλλον µε υγρασία, χρησιµοποιήστε ένα σύστηµα προστασίας RCD. Η αποτυχία ακολουθίας αυτών των οδηγιών µπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. ΚΙΝ ΥΝΟΣ: ΕΚΡΗΞΗ Ο κίνδυνος έκρηξης λόγω µη συµβατότητας υλικών θα προκαλέσει ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία ή/και σοβαρό τραυµατισµό ατόµων. ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ υλικά που περιέχουνν χλώριο ή λευκαντικό. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ διαλυτικά, όπως λευκαντικό, προϊόντα κατά της µούχλας, χλωρίδιο µεθυλενίου και 1, 1.1- τριχλωροεθάνιο αν βάφετε αλουµίνιο. Επικοινωνήστε µε τον πάροχο της βαφής σχετικά µε την συµβατότητα του υλικού βαφής µε το αλουµίνιο. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ καθαριστικά ή διαλυτικά ή λιπαντικά που περιέχουν σιλικόνη ΕΝ είναι συµβατά µε το πιστόλι βαφής. ΚΙΝ ΥΝΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΝΤΑ να είστε σε επιφυλακή. Προσέχετε τι κάνετε και ασκείτε κοινή λογική όταν χειρίζεστε ή/και χρησιµοποιείτε το πιστόλι βαφής. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πάντα να χρησιµοποιείτε προστασία για τα µάτια σας και µια αναπνευστική συσκευή ή προστατευτική µάσκα όταν ψεκάζετε ή χειρίζεστε χηµικά. Όταν χρησιµοποιείται εξοπλισµός ασφαλείας, όπως παπούτσια που δεν γλιστράνε, κράνη, γάντια, µπότες και προστασία ακοής στις σωστές συνθήκες, θα ελαττωθεί ο κίνδυνος τραυµατισµού. ΠΟΤΕ µην στοχεύετε ή/και πατάτε την σκανδάλη προς το µέρος σας, προς άλλα άτοµα ή ζώα. Κρατήστε τα χέρια και τα δάχτυλά σας µακριά από τον πίδακα της βαφής. Αν ο πίδακας της βαφής διαπεράσει το δέρµα, ζητήστε ιατρική βοήθεια άµεσα από γιατρό ή νοσοκόµο. ΜΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ την διαπέραση του δέρµατος ως απλό κόψιµο. Ο πίδακας υψηλής πίεσης µπορεί να εγχύσει τοξίνες στο σώµα και να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό. Σε περίπτωση που συµβεί έγχυση, ζητήστε ιατρική βοήθεια άµεσα από γιατρό ή νοσοκόµο. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ το πιστόλι βαφής αν είστε κουρασµένοι ή υπό την επήρρεια ναρκωτικών, οινοπνεύµατος ή φαρµάκων. ΠΑΝΤΑ να κρατάτε το πιστόλι βαφής ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ ΙΑ και ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ σε άτοµα που δεν γνωρίζουν το προϊόν ή αυτές τις οδηγίες. ΝΑ ΝΤΥΝΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ Ο χαλαρός ρουχισµός και τα κοσµήµατα αυξάνουν τον κίνδυνο τραυµατισµού. Συντηρείτε το πιστόλι βαφής σας, ελέγχετε για λανθασµένες συνδέσεις των κινούµενων µερών, σπάσιµο εξαρτηµάτων και οτιδήποτε άλλο µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία. Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβληµα, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ το πιστόλι βαφής, τα εξσουάρ και τα εργαλεία εφαρµογής σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες χρήσης, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρέπει να πραγµατοποιηθεί. Χρησιµοποιείτε ΜΟΝΟ ακροφύσια/προσθήκες ακροφύσιων που παρέχονται από τον κατασκευαστή. ΠΟΤΕ µην ψεκάζετε χωρίς την προστασία ακροφύσιου στην θέση του. ΠΑΝΤΑ να είστε προσεκτικοί όταν καθαρίζετε ή προσαρµόζετε το ακροφύσιο, αν το ακροφύσιο µπουκώσει κατά τη διάρκεια του ψεκασµού. Παρακαλούµε δείτε τις οδηγίες καθαρισµού παρακάτω. ΜΗΝ εκτείνετε το σώµα σας περισσότερο από όσο µπορείτε και να διατηρείτε καλό πάτηµα και ισορροπία πάντοτε. ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ πιθανούς κινδύνους του υλικού ψεκασµού. Να ακολουθείτε τις πληροφορίες στη συσκευασία του, καθώς και τις πληροφορίες του κατασκευαστή, σχετικά µε το υλικό ψεκασµού. Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή, έτσι ώστε να ελαττωθεί ο κίνδυνος τραυµατισµού του χρήστη. ΜΗΝ ψεκάζετε σε σηµεία που δεν γνωρίζετε τους κινδύνους. ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ την ακούσια ενεργοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση off, πριν βάλετε την συσκευή στην πρίζα, πριν σηκώσετε το πιστόλι ή το µεταφέρετε. ΜΗΝ ψεκάζετε σε εξωτερικούς χώρους σε βροχερές ηµέρες ή ηµέρες που φυσάει αέρας. Για οικιακή χρήση µόνο. Προορίζεται για εσωτερική/εξωτερική χρήση ΜΟΝΟ µε υλικά µε flashpoint άνω των 21 βαθµών Κελσίου. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 2 από 8

3 Πληροφορίες Θορύβου και όνησης Μετρηµένες αξίες σύµφωνα µε ΕΝ LpA Πίεση Ήχου KpA Αβεβαιότητα Πίεσης Ήχου LwA Ισχύς Ακουστικής LwA Αβεβαιότητα Ισχύος Ακουστικής όνηση χειρός Αβεβαιότητα όνησης χειρός 87 db(a) 3 db(a) 98 db(a) 3 db(a) Ah10.67 m/s2 1.5 m/s2 ΠΡΟΣΟΧΗ Η εκποµπή δόνησης κατά τη διάρκεια της χρήσης του πιστολιού βαφής µπορεί να διαφέρει από την δηλωµένη συνολική αξία, ανάλογα µε το πως χρησιµοποιείται το εργαλείο. Εξαρτήµατα 1. Κάλυµµα αέρα 2. Ακροφύσιο 3. Παξιµάδι 4. Σώµα πιστολιού 5. Βίδα ρύθµισης όγκου 6. Σκανδάλη 7. οχείο 8. ιακόπτης 9. Φις 10. Σφράγισµα Να χρησιµοποιείται ΜΟΝΟ µε υγρά βαφής µε flashpoint άνω των 21 βαθµών Κελσίου. Πριν την χρήση Προετοιµασία Αυτή η συσκευή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παχύρρευστες βαφές. Η χρήση αυτών των υλικών θα προκαλέσει πρόωρη φθορά στη συσκευή, η οποία θα ακυρώσει την εγγύηση. Για να αποκτήσετε τα καλύτερα αποτέλεσµατα από το πιστόλι βαφής, παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση και να τις κρατήσετε για µελλοντική αναφορά. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε υλικά µε flashpoint κάτω των 21 βαθµών Κελσίου. Τι είναι το flashpoint; Το flashpoint ενός ρευστού υλικού είναι η κατώτατη θερµοκρασία στην οποία µπορεί να εξατµιστεί για να δηµιουργήσει ένα εύφλεκτο µείγµα στον αέρα. Αυτό το πιστόλι βαφής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε προϊόντα µε συντελεστή ιξώδους από 25 έως 50 δευτερόλεπτα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Πάντα να διαβάζετε τις προειδοποιήσεις του κατασκευαστή και τις οδηγίες χρήσης στο δοχείο πριν την χρήση. ΜΗΝ ψεκάζετε οποιοδήποτε υλικό σε περιοχές όπου δεν γνωρίζετε τους κινδύνους. Για να ελέγξετε τον συντελεστή ιξώδους α) Βυθίστε τη µεζούρα µέσα στο υλικό βαφής και γεµίστε την µέχρι πάνω. β) Χρονοµετρήστε πόσο χρόνο κάνει να αδειάσει η µεζούρα. γ) Αναφερθείτε στον πίνακα παρακάτω ή στις οδηγίες του κατασκευαστή για να αποφασίσετε αν η µπογιά θέλει αραίωµα. Πίνακας αραίωσης Υλικό ευτερόλεπτα που χρειάζεται για να αδειάσει 1) Έλαιο σµάλτου ) Βάση µε βάση το λάδι ) Λαδοµπογιά εν χρειάζεται αραίωµα 4) ιάφανο σφραγιστικό εν χρειάζεται αραίωµα 5) Πολυουρεθάνη εν χρειάζεται αραίωµα 6) Βερνίκι Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 3 από 8

4 Αν το υλικό βαφής χρειάζεται αραίωµα α) Για να επιλέξετε το σωστό διαλυτικό, βρείτε αν το υλικό έχει βάση το νερό ή το λάδι. Για βαφές µε βάση το νερό, χρησιµοποιήστε διαλυτικό µε βάση το νερό. Για βαφές µε βάση το λάδι, χρησιµοποιήστε διαλυτικό µε βάση το λάδι. β) Ξεκινήστε µε διάλυµα 10% του υλικού βαφής. γ) Για να το κάνετε αυτό, γεµίστε το πιστόλι βαφής µε το απαιτούµενο ποσό βαφής ή υλικού. Η µεζούρα χωράει 1/10 του λίτρου: κλείστε την τρύπα της µεζούρας και γεµίστε µε το αναλογούν διαλυτικό. δ) Προσθέστε το διαλυτικό στη βαφή και ανακατέψτε. Μετρήστε ξανά τον συντελεστή ιξώδους. ε) Αν το υλικό βαφής θέλει περαιτέρω αραίωµα, διαλύστε µε 5% ακόµα (το 5% είναι όσο η µισή µεζούρα) µε το σωστό διαλυτικό και µετρήστε τον συντελεστή ιξώδους. Αν η βαφή χρειάζεται κι άλλο αραίωµα, επαναλάβετε τη διαδικασία, µέχρι να φτάσετε στον σωστό συντελεστή ιξώδους. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Κρατήστε µια µικρή ποσότητα βαφής για να προσθέσετε σε περίπτωση που γίνει πολύ αραιή η βαφή. Γέµισµα του πιστολιού βαφής 1) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι στην πρίζα και ο διακόπτης είναι στη θέση off. 2) Ξεβιδώστε το δοχείο από το πιστόλι. 3) Αφού αραιώσετε σωστά την βαφή / υλικό, γεµίστε το δοχείο µέχρι πάνω. 4) Βιδώστε προσεκτικά το δοχείο στη θέση του στο πιστόλι. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ποτέ µην γεµίζετε πάνω από το όριο των 800 ml. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βεβαιωθείτε ότι το σφράγισµα είναι στη θέση του πριν βιδώσετε το δοχείο πάνω στο πιστόλι. Το σφράγισµα βρίσκεται στο κολάρο του πιστολιού βαφής και χρησιµοποιείται για να δηµιουργείται ένα αεροστεγές σφράγισµα ανάµεσα στο δοχείο βαφής και το πιστόλι βαφής. Ευθυγράµµιση του σωλήνα αναρρόφησης Ο σωλήνας αναρρόφησης µέσα στο δοχείο ΠΡΕΠΕΙ να βρίσκεται στη θέση του κάθε φορά που χρησιµοποιείτε το πιστόλι βαφής. Αν πρόκειται να ψεκάσετε µε κατεύθυνση προς τα κάτω, η γωνιακή άκρη του σωλήνα αναρρόφησης θα πρέπει να δείχνει προς το µπροστινό µέρος του πιστολιού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το πιστόλι βαφής δεν είναι κατάλληλο για βαφή ταβανιών ή/και οποιασδήποτε επιφάνειας όπου το πιστόλι βαφής πρέπει να είναι σε γωνία µεγαλύτερη των 45 µοιρών ενώ ψεκάζει. Αν πρόκειται να ψεκάσετε µε κατεύθυνση προς τα πάνω, η γωνιακή άκρη του σωλήνα αναρρόφησης θα πρέπει να δείχνει προς το πίσω µέρος του πιστολιού. Στρέφοντας το σωλήνα αναρρόφησης προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν θα χρειάζεται να γεµίζετε τόσο συχνά το δοχείο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ποτέ µην γέρνετε το πιστόλι βαφής προς τα πάνω περισσότερο από 45 µοίρες. Μπορεί να µπει υλικό µέσα στην τουρµπίνα και να πάθε ζηµιά το πιστόλι. Σχέδιο Ψεκασµού Το πιστόλι ψεκασµού έχει 3 διαφορετικά σχέδια ψεκασµού: Κάθετο Οριζόντιο Στρογγυλό. Το κάθετο και το οριζόντιο σχέδιο ψεκασµού συνιστώνται για µεγαλύτερες επιφάνειες. Το στρογγυλό σχέδιο ψεκασµού χρησιµοποιείται για µικρά αντικείµενα ή περιοχές όπως γωνίες που είναι δύσκολο να φτάσετε. οκιµάστε κάθε σχέδιο ψεκασµού για να αποφασίσετε ποιο είναι καταλληλότερο για την δουλειά που θέλετε να κάνετε. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 4 από 8

5 Ρύθµιση του σχεδίου 1. Βεβαιωθείτε ότι το πιστόλι βαφής είναι απενεργοποιηµένο. 2. Χαλαρώστε το κάλυµµα αέρα στρέψτε το αριστερόστροφα. 3. Ρυθµίστε την θέση του καλύµµατος αέρα για να αποκτήσετε το κάθετο, οριζόντιο ή στρογγυλό σχέδιο. 4. Ξανασφίξτε το κάλυµµα αέρα. 1. Κάλυµµα αέρα από αριστερά προς τα δεξιά: Κάθετος πίδακας 2. Κάλυµµα αέρα από πάνω προς τα κάτω: Οριζόντιος πίδακας 3. Κάλυµµα αέρα διαγωνίως: Στρογγυλός πίδακας ΜΗΝ πατάτε την σκανδάλη του πιστολιού ενώ ρυθµίζετε το κάλυµµα αέρα. Ρύθµιση της ροής του υλικού Το πιστόλι βαφής έχει ρυθµιζόµενη βίδα όγκου βαφής που βρίσκεται στο πίσω µέρος της σκανδάλης. Για να την ρυθµίσετε: Απλά στρέψτε την βίδα όγκου βαφής για να αυξήσετε (+) ή να µειώσετε (-) τη ροή. Πως να ψεκάσετε Αν δεν έχετε χρησιµοποιήσει ξανά πιστόλι βαφής, προτείνουµε να εξασκηθείτε σε µια περιοχή µε παλιό ξύλο ή χαρτόνι πριν ξεκινήσετε να βάφετε την επιφάνεια που θέλετε. Προετοιµασία Όλα τα αντικείµενα και οι επιφάνειες που θέλετε να βάψετε, θα πρέπει να καθαριστούν πριν ξεκινήσετε τον ψεκασµό. Θα πρέπει να καλύψετε όλες τις περιοχές που ΕΝ θέλετε να βάψετε. Προετοιµασία για εξωτερική χρήση µόνο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Προσέξτε την κατεύθυνση του αέρα όταν χρησιµοποιείτε το πιστόλι βαφής σε εξωτερικούς χώρους και να φοράτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια, τα αυτιά, τη µύτη και το στόµα και τα ρούχα σας. Η περιοχή ψεκασµού ΠΡΕΠΕΙ να είναι καθαρή και χωρίς σκόνη για να µην έρθει σε επαφή η βαµµένη επιφάνεια µε ανεπιθύµητα υλικά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Παρακαλούµε ακολουθήστε όλες τις περιβαλλοντικές οδηγίες αν ψεκάζετε σε εξωτερικούς χώρους. Ψεκασµός Πρώτα, ψεκάστε δοκιµαστικά και ρυθµίστε το σχέδιο ψεκασµού και την ποσότητα του υλικού βαφής σύµφωνα µε το υλικό ψεκασµού (για ρυθµίσεις δείτε πιο πάνω). Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το πιστόλι κάθετα και παράλληλα προς την περιοχή που θέλετε να ψεκάσετε σε απόσταση περίπου 5 15 εκ. Πάντα να ξεκινάτε τον ψεκασµό έξω από την περιοχή που θέλετε να βάψετε για να προετοιµάσετε την σκανδάλη. Κινήστε το πιστόλι βαφής οµαλά µε σχέδιο σταυρού ή πάνω και κάτω, ανάλογα µε το σχέδιο ψεκασµού. Θα έχετε οµαλή βαφή όταν τα µονοπάτια της βαφής σκεπάζουν το ένα το άλλο κατά 4 5 εκ. Για να εξασφαλίσετε ένα οµαλό τελείωµα, µπορεί να χρειαστεί να ψεκάσετε πάνω από την άκρη της περιοχής που θέλετε να βάψετε. Αυτό πρέπει να γίνει για να µην έχετε λεπτή στρώση στις άκρες της επιφάνειας βαφής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μια οµαλή κίνηση του πιστολιού βαφής εξασφαλίζει και οµαλό αποτέλεσµα. Κρατήστε τον καρπό σας ίσιο και παράλληλο προς την επιφάνεια. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ποτέ µην ψεκάζετε µέχρι να αδειάσει τελείως το δοχείο, όταν ο σωλήνας αναρρόφησης δεν βυθίζεται πλέον σε υλικό ψεκασµού, θα δηµιουργηθούν φυσαλίδες αέρα σπάζοντας την ροή του πίδακα, µε αποτέλεσµα ανοµοιόµορφο σχέδιο ψεκασµού. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 5 από 8

6 Σωστό Λάθος Μην λυγίζετε τον καρπό σας ενώ ψεκάζετε Μετά την χρήση Καθαρισµός Για χρήση µε εύφλεκτα διαλυτικά πρέπει να έχουν flashpoint άνω των 21 βαθµών Κελσίου. Τι είναι το flashpoint; Το flashpoint ενός ρευστού υλικού είναι η κατώτατη θερµοκρασία στην οποία µπορεί να εξατµιστεί για να δηµιουργήσει ένα εύφλεκτο µείγµα στον αέρα. Ο σωστός καθαρισµός είναι απαραίτητος για την τέλεια λειτουργία του πιστολιού βαφής. Ο λανθασµένος καθαρισµός ή η έλλειψη αυτού ακυρώνουν την εγγύηση. ΜΗΝ καθαρίζετε το πιστόλι ψεκασµού µε εύφλεκτα διαλυτικά. ΠΑΝΤΑ να καθαρίζετε το πιστόλι ψεκασµού και το δοχείο µε το σωστό διαλυτικό (διαλυτικό µπογιάς ή νερό) για το υλικό βαφής που χρησιµοποιήσατε. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε καθαριστικά ή διαλυτικά ή λιπαντικά που περιέχουν σιλικόνη δεν είναι συµβατά µε το πιστόλι ψεκασµού. ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΕ ΥΓΡΑ. ΠΑΝΤΑ να καθαρίζετε το πιστόλι ψεκασµού σε εξωτερικό χώρο, σε ασφαλή περιοχή. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι η περιοχή είναι καθαρή από εύφλεκτα αέρια και αερίζεται καλά. Οδηγίες καθαρισµού 1. Απενεργοποιήστε και βγάλτε από την πρίζα το πιστόλι ψεκασµού και πατήστε την σκανδάλη, έτσι ώστε όσο υλικό βαφής έχει παραµείνει µέσα στο πιστόλι να ρεύσει πίσω στο δοχείο. 2. Ξεβιδώστε το δοχείο. Αδειάστε όση βαφή έχει αποµείνει µέσα στο αρχικό της δοχείο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΗΝ αδειάσετε όση βαφή έχει αραιωθεί µέσα στο αρχικό της δοχείο πετάξτε την µε τον σωστό τρόπο ή απποθηκεύστε την σε ξεχωριστό σφραγισµένο δοχείο. 3. Χύστε µια µικρή ποσότητα κατάλληλου διαλύµατος καθαρισµού στο δοχείο του πιστολιού ψεκασµού. Καθαρίστε το δοχείο και πετάξτε το διάλυµα καθαρισµού µε κατάλληλο τρόπο. 4. Γεµίστε ξανά το δοχείο µε µικρή ποσότητα ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ διαλύµατος καθαρισµού. Μετά την χρήση 1. Προσαρτήστε ξανά το δοχείο στο πιστόλι, βάλτε το στην πρίζα και ενεργοποιήστε το. 2. ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Σε ένα άδειο δοχείο υλικού, ψεκάστε το διάλυµα για περίπου 2 δευτερόλεπτα, αφήστε την σκανδάλη και ψεκάστε ξανά για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε αυτήν την διαδικασία µέχρι να βγαίνει καθαρό διάλυµα καθαρισµού από το πιστόλι. 3. Βγάλτε το πιστόλι από την πρίζα και µετά πατήστε την σκανδάλη, έτσι ώστε το εναποµείναν υλικό να ρεύσει στο δοχείο. 4. Ξεβιδώστε το δοχείο ξανά. Αδειάστε το περιεχόµενό του και πετάξτε το µε τον κατάλληλο τρόπο. Σκουπίστε το εξωτερικό του δοχείου και το πιστόλι µέχρι να καθαρίσουν. 5. Ξεβιδώστε το παξιµάδι (καθαρό) και µετά βγάλτε το κάλυµµα αέρα και το ακροφύσιο και καθαρίστε τα. Αφαιρέστε το σωλήνα αναρρόφησης και καθαρίστε τον χρησιµοποιήστε κατάλληλο διάλυµα καθαρισµού. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 6 από 8

7 Ελέγξτε το σφράγισµα του δοχείου και καθαρίστε το µε νερό, αν χρειάζεται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Υπάρχει µία µικρή λαστιχένια ροδέλα µέσα στο ακροφύσιο, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στη θέση της πριν την επανασυναρµολόγηση. 6. Αφού καθαρίσετε το πιστόλι βαφής, επανασυναρµολογήστε το προσεκτικά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν το ακροφύσιο βουλώσει κατά τη διάρκεια του ψεκασµού, παρακαλούµε αναφερθείτε στα σηµεία καθαρισµού 1, 9 και 10 παραπάνω. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΤΕ µην καθαρίζετε το ακροφύσιο ή τις οπές αέρα του πιστολιού µε αιχµηρά µεταλλικά αντικείµενα, καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο προϊόν. Συντήρηση Θα πρέπει να επιθεωρηθείτε τα πλαϊνά φίλτρα της τουρµπίνας ανά τακτικά χρονικά διαστήµατα για να ελέγχετε αν είναι υπερβολικά βρώµικα. Αν είναι βρώµικα, ακολουθήστε τα βήµατα παρακάτω για να τα καθαρίσετε. 1. Απενεργοποιήστε το πιστόλι και βγάλτε το από την πρίζα. 2. Αφαιρέστε τις βίδες από τα καλύµµατα των δύο καλυµµάτων φίλτρων της τουρµπίνας (µία σε κάθε κάλυµµα). 3. Βγάλτε τα καλύµµατα των φίλτρων συρτά. 4. Ελέγξτε αν τα φίλτρα είναι στεγνά. 5. Αν τα φίλτρα είναι βρώµικα, ξεπλύνετέ τα µε καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΤΕ µην λειτουργείτε το πιστόλι βαφής χωρίς τα φίλτρα. Μπορεί η τουρµπίνα να ρουφήξει βρωµιά και µπορεί να παρέµβει µε τη λειτουργία του πιστολιού βαφής. Φίλτρα αέρα Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 7 από 8

8 Λύση προβληµάτων Πρόβληµα Αιτία Λύση Ψεκάζεται λίγο ή καθόλου υλικό ιαρροή υλικού ή βαφής Ακανόνιστος πίδακας βαφής Έχει βουλώσει το ακροφύσιο Καθαρίστε το Έχει βουλώσει ο σωλήνας αναρρόφησης Καθαρίστε τον Ρύθµιση βίδας όγκου βαφής πολύ χαµηλή (-) Χαλαρός σωλήνας αναρρόφησης Αυξήστε τον όγκο βαφής (+) Εισάγετε ξανά τον σωλήνα εν αναπτύσσεται πίεση µέσα στο δοχείο Σφίξτε το δοχείο Έχει βουλώσει το φίλτρο αέρα Χαλαρό ακροφύσιο Φθαρµένο ακροφύσιο Φθαρµένο σφράγισµα ακροφύσιου Έχει µαζευτεί υλικό στο κάλυµµα αέρα και το ακροφύσιο Το υλικό στο δοχείο τελειώνει Το φίλτρο αέρα είναι βουλωµένο Αλλάξτε το Σφίξτε το Αντικαταστήστε το Αντικαταστήστε το Καθαρίστε τα Γεµίστε ξανά το δοχείο Καθαρίστε/αντικαταστήστε το Το υλικό βαφής είναι πολύ παχύ Αραιώστε το υλικό κατά 10% Η βαφή τρέχει Έχετε εφαρµόσει πολύ υλικό Μειώστε τον όγκο βαφής (-) Πετάγεται πολλή βαφή Τεχνικές πληροφορίες Αριθµός µοντέλου: Q1P-WYT Ισχύς (W): 400W Βολτ (V): V Συχνότητα: 50Hz Κλάση προστασίας: ΙΙ Ικανότητα ψεκασµού: 380ml/λεπτό Χωρητικότητα δοχείου: 800 ml Μάζα πιστολιού: 1,13 κιλά Το πιστόλι είναι πολύ µακριά από τον στόχο Μειώστε την απόσταση από το αντικείµενο Έχετε εφαρµόσει πολλή βαφή Μειώστε τον όγκο βαφής (-) ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται τη καλή λειτουργία του προϊόντος. Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ηµεροµηνία αγοράς. Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει µόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιµολόγιο) Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώµατα και κακοτεχνίες. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλµένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής. Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τµήµα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα προϊόντα προς έλεγχο µπορούν να παραδίδονται στα καταστήµατα του δικτύου Τelemarketing Store ή να αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από µη εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑ Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 8 από 8

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΝΠ 3 Γ Περιεχόµενα προϊόντος A) 1 Χ Vac N pack τρόµπα Β) 1 Χ Vac N pack καπάκι για µπουκάλια Γ) 3 Χ 1.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΚΛΗΝ8337 Οδηγίες ασφαλείας Σωστή χρήση Η λανθασµένη χρήση της συσκευής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τραυµατισµό, έγκαυµα και ηλεκτροπληξία. Η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Διαβάστε με προσοχή. Κρατήστε για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Aσφαλείας Σωστή χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λανθασµένη χρήση της συσκευής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τραυµατισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΕΣΕΙΠ-ΚΑ, ΕΣΕΙΠ-ΚΟ, ΕΣΕΙΠ-ΜΑ, ΕΣΕΙΠ-ΠΟ Πριν την χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά για σωστή χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιέζοντας τη σκανδάλη απελευθερώνεται ο αέρας και ψεκάζεται το χρώµα. Ψεκάστε για δοκιµή σε ένα φύλλο χαρτί.

Πιέζοντας τη σκανδάλη απελευθερώνεται ο αέρας και ψεκάζεται το χρώµα. Ψεκάστε για δοκιµή σε ένα φύλλο χαρτί. Κωδ: ΤΑΒΚ TATTOO ARTIST Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H ζωγραφική σώµατος είναι µια αρχαία τέχνη που εφαρµόζεται σε όλο τον κόσµο, ενώ η απήχησή της αυξάνεται κάθε µέρα. Η διακόσµηση του σώµατος είναι ένα αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΜΑΤΙΚ-3 ΣΜΑΤΙΚ-5 1. Οδηγίες ασφαλείας Σας παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες και τις προφυλάξεις προτού χρησιµοποιήσετε το προϊόν. Η συσκευή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αξιότιμε Κύριε / Κυρία, Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας με την απόκτηση ενός από τα νεώτερα προϊόντα μας. Με την ΗΛΕΚΤΡΑ θα έχετε εξασφαλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Elma/ Elmasonic One Λουτρό υπερήχων

Elma/ Elmasonic One Λουτρό υπερήχων Elma/ Elmasonic One Λουτρό υπερήχων Οδηγίες Χρήσης Περιεχόµενα 1) Γενικά 2) Σηµαντικές πληροφορίες ασφάλειας 3) Περιγραφή του προϊόντος Α) Βεβαίωση CE B) Χαρακτηριστικά του λουτρού υπερήχων Γ) Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

tmstore.gr ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο H2O MOP ULTRA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η2Ο MOP ULTRA + ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ + ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Η-1501. Η-1501 rev1.0 www.ready.gr

Η-1501. Η-1501 rev1.0 www.ready.gr ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ Η-1501 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟ ΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5 1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. 1-2-3)... 2 3 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 2 4 ΣΥΜΒΟΛΑ... 3 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ... 3 5.1 Χώρος εργασίας... 3 5.2 Ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

TΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΜΕ ΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

TΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΜΕ ΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΜΕ ΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το προϊόν µας ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΑ * χρειάζεται επιτήρηση ενήλικα στη συναρµολόγηση *χρειάζεται επιτήρηση ενήλικα για τα παιδία που χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ βραστήρα νερού Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ βραστηρα νερου Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 Ενεργοποίηση μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος!

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος! Οδηγίες ασφάλειας Λανθασμένη χρήση της συσκευής αυτής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο καταστροφής της ίδιας ή άλλων συσκευών, ακόμα και τραυματισμό ή θάνατο. Προειδοποίηση! Ρεύμα 36V. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000)

CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

RENOVATOR ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

RENOVATOR ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RENOVATOR ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ tmstore.gr Κωδ: ΡΕΝΟΒ-Ν, ΡΕΝΟΒ-Σ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ιαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick Τμήμα: Έχω διαβάσει και αντιλαμβάνομαι τους κανόνες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM περόνη προφυλακτήρας πάνω πώμα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μελετήστε καλά τις οδηγίες πριν τη χρήση. Επιμένετε όλοι οι παίκτες

Διαβάστε περισσότερα

Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino

Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino FA-5475-1 FA-5475 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μηχανής espresso/cappuccino. Αυτή η μοναδική συσκευή έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ EMJOI E-MAGINE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Βάλτε τον αντάπτορα στην πρίζα.

ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ EMJOI E-MAGINE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Βάλτε τον αντάπτορα στην πρίζα. Περιγραφή συσκευής Προστατευτικό κάλυµµα ίσκοι αποτρίχωσης ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ EMJOI E-MAGINE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΕΜΤΖ18 Για καλύτερα αποτελέσµατα, κάντε ένα ζεστό µπάνιο ή ντους και χρησιµοποιήστε µια

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ λόγο ύπαρξης µικρών κοµµατιών, εν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ λόγο ύπαρξης µικρών κοµµατιών, εν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ λόγο ύπαρξης µικρών κοµµατιών, εν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών ΠΡΟΣΟΧΗ παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση και κρατήστε τις για

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφούλης Ζωγραφούλης

Γραφούλης Ζωγραφούλης J8194 Γραφούλης Ζωγραφούλης www.fisher-price.gr Ακόμα περισσότερο εκπαιδευτικό παιχνίδι! Fun 2 Learn TM - Μία ολοκληρωμένη σειρά με εκπαιδευτικά προϊόντα που το καθένα προσφέρει διαφορετικές γνώσεις &

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Μηχανής LB Compact

Οδηγίες Χρήσης Μηχανής LB Compact Οδηγίες Χρήσης LB Compact Σας ευχαριστούμε, που διαλέξατε τη μηχανή εσπρέσσο Lavazza BLUE LB Compact. Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, που εξηγούν πως μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO 1 Παρακαλούµε διαβάστε τις προειδοποιήσεις στη σελίδα 7 πριν χρησιµοποιήσετε τη µηχανή Handpresso Καλωσορίσατε στον κόσµο της Handpresso! Φροντίζοντας για την ποιότητα και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΚΑΡΕΩΝ UV ULTRAVAC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΚΑΡΕΩΝ UV ULTRAVAC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΚΑΡΕΩΝ UV ULTRAVAC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κωδ: ΒΑΚ2116 Τα κρεβάτια µας µπορούν να γίνουν εστία εκατοµµυρίων ανεπιθύµητων επισκεπτών Οι πιο κοινοί από αυτούς είναι τα ακάρεα της σκόνης. Ακµάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

RIO TOTAL BODY WAXING ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΕΡΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

RIO TOTAL BODY WAXING ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΕΡΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RIO TOTAL BODY WAXING ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΕΡΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΤΒΧΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Παρακαλούµε διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. Μην χρησιµοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων X-ήκη εφημερίδων Η έξτρα θέση για το «Έξτρα φύλλο» X-ήκη εφημερίδων Κάτι διαφορετικό από μια x-τυχαία θήκη εφημερίδων: Αυτό το όμορφο έπιπλο φυλάσσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά με ένα διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγίες χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγίες χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες χρήσης 1. Εισαγωγή.2 2. Προειδοποιήσεις.2 3. Εγγύηση...5 4. Περιγραφή συσκευής.6 5. Χρήση της συσκευής για πρώτη φορά 7 6. Χρήσιµες συµβουλές..9 7. Επακόλουθη χρήση, καθαρισµός και

Διαβάστε περισσότερα

Η 2 Ο Χ5 Οδηγίες Χρήσης

Η 2 Ο Χ5 Οδηγίες Χρήσης Η 2 Ο Χ5 Οδηγίες Χρήσης Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή καθαρισμού με ατμό. Όταν χρησιμοποιείτε μία ηλεκτρική συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

MANICURE & PEDICURE SET

MANICURE & PEDICURE SET Οδηγίες Χρήσης MANICURE & PEDICURE SET MANICURE&PEDICURE SET TYPE I4301 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRF400 ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ CRF400

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRF400 ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ CRF400 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRF400 ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ CRF400 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

www.fisher-price.gr T4032

www.fisher-price.gr T4032 www.fisher-price.gr T4032 Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή Μέρη ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε τον τραυματισμό από πτώση, μην κάθεστε ποτέ όρθιοι επάνω στο προϊόν. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης

AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης AD1000-GRn_BU 3/5/09 9:31 AM Page 1 AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης KIG GmbH Am Tannenwald 2 D-66459 Kirkel Εισαγωγέας: Praktiker Hellas A.E. Πειραιώς 176, 177 78 Ταύρος Αθήνα Τηλ.: +30 210 3493150 Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRI600 ΨΥΓΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ CRI 600 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση:

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: 4 0 1 4 3 4 8 9 6 6 8 9 4 Termidor 9 SC Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 9,1% β/β ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ VEGA 2000 διπλής λειτουργίας

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ VEGA 2000 διπλής λειτουργίας 1 ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ VEGA 2000 διπλής λειτουργίας Τι περιλαμβάνει TO KIT TOY AΕΡΟΓΡΑΦΟΥ VEGA 2000: Toν αερογράφο (φέρει τη βελόνα Νο 5) Μεταλλικό δοχείο για τοποθέτηση χρώματος(μακιγιάζ προσώπου) Γυάλινο δοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ NECCHI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ NECCHI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ NECCHI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΜΑΣΙΝ Όπως κάθε ηλεκτρική συσκευή, µια ραπτοµηχανή µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ακόµα και θανατηφόρο τραυµατισµό. Για να το αποφύγετε αυτό, και προκειµένου να δουλεύετε

Διαβάστε περισσότερα

TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων

TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων Κωδ: ΤΟΥΙΝΕΡ Προσοχή: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το εργαλείο, διαβάστε όλο το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Αγαπητέ πελάτη,

Περιεχόµενα. Αγαπητέ πελάτη, 1 2 3 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτής της θερµοκολλητικής µηχανής Fellowes. Αυτή η συσκευή αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά θερµοκολλητικών µηχανών, οι οποίες αποτελούν προϊόντα που σας

Διαβάστε περισσότερα