PAINT SPRAYER ELITE ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PAINT SPRAYER ELITE ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 PAINT SPRAYER ELITE ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΣΠΡΕΙ Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούµε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά, όπως και τις οδηγίες ασφαλείας. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης, φυλάξτε τις σε ένα ασφαλές σηµείο µε εύκολη πρόσβαση για µελλοντική αναφορά. Οδηγίες ασφαλείας και Συµβουλές Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτοµα χωρίς επαρκή εµπειρία ή/και γνώση, εκτός αν επιτηρούνται από κάποιο άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά µε την χρήση της συσκευής. Αυτό το σύµβολο υποδεικνύει µία επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, µπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ ΙΑ Το πιστόλι βαφής Paint Sprayer Elite δεν είναι σχεδιασµένο και δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για εφαρµογή προϊόντων µαυρίσµατος η αποτυχία ακολουθίας αυτών των οδηγιών µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυµατισµό. ΚΙΝ ΥΝΟΣ: ΕΚΡΗΞΗ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ Το διαλυτικό ή οι αναθυµιάσεις της βαφής µπορεί να εκραγούν ή να αναφλεχθούν. Μπορεί να προκύψει ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία ήκαι σοβαρός τραυµατισµός ατόµων. ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΕ άφθονο εξαερισµό συνεχώς στο σηµείο όπου χρησιµοποιείτε το πιστόλι βαφής για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα αυξηθούν σταδιακά εύφλεκτα αέρια: τα εύφλεκτα αέρια συχνά είναι βαρύτερα από τον αέρα και µπορούν να συγκεντρωθούν στο πάτωµα ή το έδαφος. ΚΡΑΤΗΣΤΕ την περιοχή εργασίας σας καθαρή, καλά φωτισµένη και καθαρή από δοχεία βαφής ή διαλυτικού, πανιά και άλλα εύφλεκτα υλικά- µπορεί να προκληθεί αυτόµατη ανάφλεξη. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ όλες τις πηγές ανάφλεξης, όπως: σπίθες στατικού ηλεκτρισµού, φωτάκια, άλλα ηλεκτρικά προϊόντα και καυτά προϊόντα, µηχανές, τσιγάρα, σπίθες από σύνδεση και αποσύνδεση καλωδίων στην πρίζα και διακόπτες λειτουργίας. Η σύνδεση και αποσύνδεση καλωδίων στην πρίζα, καθώς και οι διακόπτες λειτουργίας µπορεί να προκαλέσουν σπίθες. ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ! ΜΗΝ καθαρίζετε το πιστόλι βαφής µε εύφλεκτα διαλυτικά. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε υλικά µε flashpooint κάτω των 21 βαθµών Κελσίου. Τι είναι το flashpoint; Το flashpoint ενός ρευστού υλικού είναι η κατώτατη θερµοκρασία στην οποία µπορεί να εξατµιστεί για να δηµιουργήσει ένα εύφλεκτο µείγµα στον αέρα (συµβουλευτείτε τον πάροχο βαφής). ΠΑΝΤΑ να ακολουθείτε τις προειδοποιήσεις και οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή της βαφής ή του διαλυτικού. ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΙΘΕΣ. Ποτέ µην κρεµάτε πλαστικό για να κλείσετε µια περιοχή. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε πλαστικά ρούχα όταν ψεκάζετε εύφλεκτα υλικά. Θα πρέπει να έχετε κοντά σας έναν πυροσβεστήρα σε καλή κατάσταση. ΚΙΝ ΥΝΟΣ: ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΕΡΙΑ Οι βαφές, τα διαλυτικά, τα εντοµοκτόνα και άλλα υλικά µπορεί να είναι επιβλαβή αν εισπνευθούν ή αν έρθουν σε επαφή µε το σώµα. Τα αέρια µπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ναυτία, λιποθυµία, δηλητηρίαση και θάνατο. ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΝΤΑ να χρησιµοποιείτε αναπνευστική συσκευή ή προστατευτική µάσκα όταν ψεκάζετε. ΠΑΝΤΑ να χρησιµοποιείτε προστασία για τα µάτια και τα αυτιά σας όταν ψεκάζετε. ΠΑΝΤΑ να φοράτε προστατευτικό ρουχισµό. ΚΙΝ ΥΝΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΡΑΤΗΣΤΕ το καλώδιο παροχής ρεύµατος, το φις και την σκανδάλη του πιστολιού βαφής καθαρά από βαφή και οποιοδήποτε άλλο υγρό. ΜΗΝ κακοµεταχειρίζεστε το καλώδιο παροχής ρεύµατος. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο παροχής ρεύµατος έχει πάθει οποιαδήποτε βλάβη. ΠΟΤΕ µην χρησιµοποιείτε το καλώδιο παροχής ρεύµατος για να µεταφέρετε, να τραβάτε ή να βγάζετε από την πρίζα το πιστόλι βαφής. ΚΡΑΤΗΣΤΕ το πιστόλι βαφής µακριά από θερµότητα, λάδια, αιχµηρέςάκρες ή/και αντικείµενα µε κινούµενα µέρη. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε το πιστόλι βαφής αν ο διακόπτης λειτουργίας δεν το ενεργοποιεί/απενεργοποιεί. Οποιοδήποτε Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 1 από 8

2 ηλεκτρικό εργαλείο δεν µπορεί να ελεγχθεί από τον διακόπτη λειτουργίας του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευάζεται. ΠΑΝΤΑ να απενεργοποιείτε και να βγάζετε από την πρίζα το πιστόλι βαφής πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθµιση, αλλάξετε εξάρτηµα ή το αποθηκεύσετε. Το φις του πιστολιού βαφής ΠΡΕΠΕΙ να ταιριάζει µε την πρίζα. ΠΟΤΕ µην µετατρέπετε το φις µε οποιονδήποτε τρόπο. ΠΟΤΕ µην χρησιµοποιείτε αντάπτορες µε γειωµένα ηλεκτρικά εργαλεία. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ την επαφή µε γειωµένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, µαγειρικές κουζίνες και ψυγεία υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν το σώµα σας είναι γειωµένο. ΜΗΝ εκθέτετε το πιστόλι βαφής σας σε βροχή ή υγρασία. ΟΤΑΝ λειτουργείτε το πιστόλι βαφής σε εξωτερικό χώρο, χρησιµοποιείτε ένα καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση. ΑΝ δεν µπορείτε να αποφύγετε να χρησιµοποιήσετε το πιστόλι βαφής σε περιβάλλον µε υγρασία, χρησιµοποιήστε ένα σύστηµα προστασίας RCD. Η αποτυχία ακολουθίας αυτών των οδηγιών µπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. ΚΙΝ ΥΝΟΣ: ΕΚΡΗΞΗ Ο κίνδυνος έκρηξης λόγω µη συµβατότητας υλικών θα προκαλέσει ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία ή/και σοβαρό τραυµατισµό ατόµων. ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ υλικά που περιέχουνν χλώριο ή λευκαντικό. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ διαλυτικά, όπως λευκαντικό, προϊόντα κατά της µούχλας, χλωρίδιο µεθυλενίου και 1, 1.1- τριχλωροεθάνιο αν βάφετε αλουµίνιο. Επικοινωνήστε µε τον πάροχο της βαφής σχετικά µε την συµβατότητα του υλικού βαφής µε το αλουµίνιο. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ καθαριστικά ή διαλυτικά ή λιπαντικά που περιέχουν σιλικόνη ΕΝ είναι συµβατά µε το πιστόλι βαφής. ΚΙΝ ΥΝΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΝΤΑ να είστε σε επιφυλακή. Προσέχετε τι κάνετε και ασκείτε κοινή λογική όταν χειρίζεστε ή/και χρησιµοποιείτε το πιστόλι βαφής. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πάντα να χρησιµοποιείτε προστασία για τα µάτια σας και µια αναπνευστική συσκευή ή προστατευτική µάσκα όταν ψεκάζετε ή χειρίζεστε χηµικά. Όταν χρησιµοποιείται εξοπλισµός ασφαλείας, όπως παπούτσια που δεν γλιστράνε, κράνη, γάντια, µπότες και προστασία ακοής στις σωστές συνθήκες, θα ελαττωθεί ο κίνδυνος τραυµατισµού. ΠΟΤΕ µην στοχεύετε ή/και πατάτε την σκανδάλη προς το µέρος σας, προς άλλα άτοµα ή ζώα. Κρατήστε τα χέρια και τα δάχτυλά σας µακριά από τον πίδακα της βαφής. Αν ο πίδακας της βαφής διαπεράσει το δέρµα, ζητήστε ιατρική βοήθεια άµεσα από γιατρό ή νοσοκόµο. ΜΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ την διαπέραση του δέρµατος ως απλό κόψιµο. Ο πίδακας υψηλής πίεσης µπορεί να εγχύσει τοξίνες στο σώµα και να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό. Σε περίπτωση που συµβεί έγχυση, ζητήστε ιατρική βοήθεια άµεσα από γιατρό ή νοσοκόµο. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ το πιστόλι βαφής αν είστε κουρασµένοι ή υπό την επήρρεια ναρκωτικών, οινοπνεύµατος ή φαρµάκων. ΠΑΝΤΑ να κρατάτε το πιστόλι βαφής ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ ΙΑ και ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ σε άτοµα που δεν γνωρίζουν το προϊόν ή αυτές τις οδηγίες. ΝΑ ΝΤΥΝΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ Ο χαλαρός ρουχισµός και τα κοσµήµατα αυξάνουν τον κίνδυνο τραυµατισµού. Συντηρείτε το πιστόλι βαφής σας, ελέγχετε για λανθασµένες συνδέσεις των κινούµενων µερών, σπάσιµο εξαρτηµάτων και οτιδήποτε άλλο µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία. Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβληµα, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ το πιστόλι βαφής, τα εξσουάρ και τα εργαλεία εφαρµογής σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες χρήσης, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρέπει να πραγµατοποιηθεί. Χρησιµοποιείτε ΜΟΝΟ ακροφύσια/προσθήκες ακροφύσιων που παρέχονται από τον κατασκευαστή. ΠΟΤΕ µην ψεκάζετε χωρίς την προστασία ακροφύσιου στην θέση του. ΠΑΝΤΑ να είστε προσεκτικοί όταν καθαρίζετε ή προσαρµόζετε το ακροφύσιο, αν το ακροφύσιο µπουκώσει κατά τη διάρκεια του ψεκασµού. Παρακαλούµε δείτε τις οδηγίες καθαρισµού παρακάτω. ΜΗΝ εκτείνετε το σώµα σας περισσότερο από όσο µπορείτε και να διατηρείτε καλό πάτηµα και ισορροπία πάντοτε. ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ πιθανούς κινδύνους του υλικού ψεκασµού. Να ακολουθείτε τις πληροφορίες στη συσκευασία του, καθώς και τις πληροφορίες του κατασκευαστή, σχετικά µε το υλικό ψεκασµού. Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή, έτσι ώστε να ελαττωθεί ο κίνδυνος τραυµατισµού του χρήστη. ΜΗΝ ψεκάζετε σε σηµεία που δεν γνωρίζετε τους κινδύνους. ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ την ακούσια ενεργοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση off, πριν βάλετε την συσκευή στην πρίζα, πριν σηκώσετε το πιστόλι ή το µεταφέρετε. ΜΗΝ ψεκάζετε σε εξωτερικούς χώρους σε βροχερές ηµέρες ή ηµέρες που φυσάει αέρας. Για οικιακή χρήση µόνο. Προορίζεται για εσωτερική/εξωτερική χρήση ΜΟΝΟ µε υλικά µε flashpoint άνω των 21 βαθµών Κελσίου. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 2 από 8

3 Πληροφορίες Θορύβου και όνησης Μετρηµένες αξίες σύµφωνα µε ΕΝ LpA Πίεση Ήχου KpA Αβεβαιότητα Πίεσης Ήχου LwA Ισχύς Ακουστικής LwA Αβεβαιότητα Ισχύος Ακουστικής όνηση χειρός Αβεβαιότητα όνησης χειρός 87 db(a) 3 db(a) 98 db(a) 3 db(a) Ah10.67 m/s2 1.5 m/s2 ΠΡΟΣΟΧΗ Η εκποµπή δόνησης κατά τη διάρκεια της χρήσης του πιστολιού βαφής µπορεί να διαφέρει από την δηλωµένη συνολική αξία, ανάλογα µε το πως χρησιµοποιείται το εργαλείο. Εξαρτήµατα 1. Κάλυµµα αέρα 2. Ακροφύσιο 3. Παξιµάδι 4. Σώµα πιστολιού 5. Βίδα ρύθµισης όγκου 6. Σκανδάλη 7. οχείο 8. ιακόπτης 9. Φις 10. Σφράγισµα Να χρησιµοποιείται ΜΟΝΟ µε υγρά βαφής µε flashpoint άνω των 21 βαθµών Κελσίου. Πριν την χρήση Προετοιµασία Αυτή η συσκευή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παχύρρευστες βαφές. Η χρήση αυτών των υλικών θα προκαλέσει πρόωρη φθορά στη συσκευή, η οποία θα ακυρώσει την εγγύηση. Για να αποκτήσετε τα καλύτερα αποτέλεσµατα από το πιστόλι βαφής, παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση και να τις κρατήσετε για µελλοντική αναφορά. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε υλικά µε flashpoint κάτω των 21 βαθµών Κελσίου. Τι είναι το flashpoint; Το flashpoint ενός ρευστού υλικού είναι η κατώτατη θερµοκρασία στην οποία µπορεί να εξατµιστεί για να δηµιουργήσει ένα εύφλεκτο µείγµα στον αέρα. Αυτό το πιστόλι βαφής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε προϊόντα µε συντελεστή ιξώδους από 25 έως 50 δευτερόλεπτα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Πάντα να διαβάζετε τις προειδοποιήσεις του κατασκευαστή και τις οδηγίες χρήσης στο δοχείο πριν την χρήση. ΜΗΝ ψεκάζετε οποιοδήποτε υλικό σε περιοχές όπου δεν γνωρίζετε τους κινδύνους. Για να ελέγξετε τον συντελεστή ιξώδους α) Βυθίστε τη µεζούρα µέσα στο υλικό βαφής και γεµίστε την µέχρι πάνω. β) Χρονοµετρήστε πόσο χρόνο κάνει να αδειάσει η µεζούρα. γ) Αναφερθείτε στον πίνακα παρακάτω ή στις οδηγίες του κατασκευαστή για να αποφασίσετε αν η µπογιά θέλει αραίωµα. Πίνακας αραίωσης Υλικό ευτερόλεπτα που χρειάζεται για να αδειάσει 1) Έλαιο σµάλτου ) Βάση µε βάση το λάδι ) Λαδοµπογιά εν χρειάζεται αραίωµα 4) ιάφανο σφραγιστικό εν χρειάζεται αραίωµα 5) Πολυουρεθάνη εν χρειάζεται αραίωµα 6) Βερνίκι Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 3 από 8

4 Αν το υλικό βαφής χρειάζεται αραίωµα α) Για να επιλέξετε το σωστό διαλυτικό, βρείτε αν το υλικό έχει βάση το νερό ή το λάδι. Για βαφές µε βάση το νερό, χρησιµοποιήστε διαλυτικό µε βάση το νερό. Για βαφές µε βάση το λάδι, χρησιµοποιήστε διαλυτικό µε βάση το λάδι. β) Ξεκινήστε µε διάλυµα 10% του υλικού βαφής. γ) Για να το κάνετε αυτό, γεµίστε το πιστόλι βαφής µε το απαιτούµενο ποσό βαφής ή υλικού. Η µεζούρα χωράει 1/10 του λίτρου: κλείστε την τρύπα της µεζούρας και γεµίστε µε το αναλογούν διαλυτικό. δ) Προσθέστε το διαλυτικό στη βαφή και ανακατέψτε. Μετρήστε ξανά τον συντελεστή ιξώδους. ε) Αν το υλικό βαφής θέλει περαιτέρω αραίωµα, διαλύστε µε 5% ακόµα (το 5% είναι όσο η µισή µεζούρα) µε το σωστό διαλυτικό και µετρήστε τον συντελεστή ιξώδους. Αν η βαφή χρειάζεται κι άλλο αραίωµα, επαναλάβετε τη διαδικασία, µέχρι να φτάσετε στον σωστό συντελεστή ιξώδους. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Κρατήστε µια µικρή ποσότητα βαφής για να προσθέσετε σε περίπτωση που γίνει πολύ αραιή η βαφή. Γέµισµα του πιστολιού βαφής 1) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι στην πρίζα και ο διακόπτης είναι στη θέση off. 2) Ξεβιδώστε το δοχείο από το πιστόλι. 3) Αφού αραιώσετε σωστά την βαφή / υλικό, γεµίστε το δοχείο µέχρι πάνω. 4) Βιδώστε προσεκτικά το δοχείο στη θέση του στο πιστόλι. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ποτέ µην γεµίζετε πάνω από το όριο των 800 ml. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βεβαιωθείτε ότι το σφράγισµα είναι στη θέση του πριν βιδώσετε το δοχείο πάνω στο πιστόλι. Το σφράγισµα βρίσκεται στο κολάρο του πιστολιού βαφής και χρησιµοποιείται για να δηµιουργείται ένα αεροστεγές σφράγισµα ανάµεσα στο δοχείο βαφής και το πιστόλι βαφής. Ευθυγράµµιση του σωλήνα αναρρόφησης Ο σωλήνας αναρρόφησης µέσα στο δοχείο ΠΡΕΠΕΙ να βρίσκεται στη θέση του κάθε φορά που χρησιµοποιείτε το πιστόλι βαφής. Αν πρόκειται να ψεκάσετε µε κατεύθυνση προς τα κάτω, η γωνιακή άκρη του σωλήνα αναρρόφησης θα πρέπει να δείχνει προς το µπροστινό µέρος του πιστολιού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το πιστόλι βαφής δεν είναι κατάλληλο για βαφή ταβανιών ή/και οποιασδήποτε επιφάνειας όπου το πιστόλι βαφής πρέπει να είναι σε γωνία µεγαλύτερη των 45 µοιρών ενώ ψεκάζει. Αν πρόκειται να ψεκάσετε µε κατεύθυνση προς τα πάνω, η γωνιακή άκρη του σωλήνα αναρρόφησης θα πρέπει να δείχνει προς το πίσω µέρος του πιστολιού. Στρέφοντας το σωλήνα αναρρόφησης προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν θα χρειάζεται να γεµίζετε τόσο συχνά το δοχείο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ποτέ µην γέρνετε το πιστόλι βαφής προς τα πάνω περισσότερο από 45 µοίρες. Μπορεί να µπει υλικό µέσα στην τουρµπίνα και να πάθε ζηµιά το πιστόλι. Σχέδιο Ψεκασµού Το πιστόλι ψεκασµού έχει 3 διαφορετικά σχέδια ψεκασµού: Κάθετο Οριζόντιο Στρογγυλό. Το κάθετο και το οριζόντιο σχέδιο ψεκασµού συνιστώνται για µεγαλύτερες επιφάνειες. Το στρογγυλό σχέδιο ψεκασµού χρησιµοποιείται για µικρά αντικείµενα ή περιοχές όπως γωνίες που είναι δύσκολο να φτάσετε. οκιµάστε κάθε σχέδιο ψεκασµού για να αποφασίσετε ποιο είναι καταλληλότερο για την δουλειά που θέλετε να κάνετε. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 4 από 8

5 Ρύθµιση του σχεδίου 1. Βεβαιωθείτε ότι το πιστόλι βαφής είναι απενεργοποιηµένο. 2. Χαλαρώστε το κάλυµµα αέρα στρέψτε το αριστερόστροφα. 3. Ρυθµίστε την θέση του καλύµµατος αέρα για να αποκτήσετε το κάθετο, οριζόντιο ή στρογγυλό σχέδιο. 4. Ξανασφίξτε το κάλυµµα αέρα. 1. Κάλυµµα αέρα από αριστερά προς τα δεξιά: Κάθετος πίδακας 2. Κάλυµµα αέρα από πάνω προς τα κάτω: Οριζόντιος πίδακας 3. Κάλυµµα αέρα διαγωνίως: Στρογγυλός πίδακας ΜΗΝ πατάτε την σκανδάλη του πιστολιού ενώ ρυθµίζετε το κάλυµµα αέρα. Ρύθµιση της ροής του υλικού Το πιστόλι βαφής έχει ρυθµιζόµενη βίδα όγκου βαφής που βρίσκεται στο πίσω µέρος της σκανδάλης. Για να την ρυθµίσετε: Απλά στρέψτε την βίδα όγκου βαφής για να αυξήσετε (+) ή να µειώσετε (-) τη ροή. Πως να ψεκάσετε Αν δεν έχετε χρησιµοποιήσει ξανά πιστόλι βαφής, προτείνουµε να εξασκηθείτε σε µια περιοχή µε παλιό ξύλο ή χαρτόνι πριν ξεκινήσετε να βάφετε την επιφάνεια που θέλετε. Προετοιµασία Όλα τα αντικείµενα και οι επιφάνειες που θέλετε να βάψετε, θα πρέπει να καθαριστούν πριν ξεκινήσετε τον ψεκασµό. Θα πρέπει να καλύψετε όλες τις περιοχές που ΕΝ θέλετε να βάψετε. Προετοιµασία για εξωτερική χρήση µόνο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Προσέξτε την κατεύθυνση του αέρα όταν χρησιµοποιείτε το πιστόλι βαφής σε εξωτερικούς χώρους και να φοράτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια, τα αυτιά, τη µύτη και το στόµα και τα ρούχα σας. Η περιοχή ψεκασµού ΠΡΕΠΕΙ να είναι καθαρή και χωρίς σκόνη για να µην έρθει σε επαφή η βαµµένη επιφάνεια µε ανεπιθύµητα υλικά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Παρακαλούµε ακολουθήστε όλες τις περιβαλλοντικές οδηγίες αν ψεκάζετε σε εξωτερικούς χώρους. Ψεκασµός Πρώτα, ψεκάστε δοκιµαστικά και ρυθµίστε το σχέδιο ψεκασµού και την ποσότητα του υλικού βαφής σύµφωνα µε το υλικό ψεκασµού (για ρυθµίσεις δείτε πιο πάνω). Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το πιστόλι κάθετα και παράλληλα προς την περιοχή που θέλετε να ψεκάσετε σε απόσταση περίπου 5 15 εκ. Πάντα να ξεκινάτε τον ψεκασµό έξω από την περιοχή που θέλετε να βάψετε για να προετοιµάσετε την σκανδάλη. Κινήστε το πιστόλι βαφής οµαλά µε σχέδιο σταυρού ή πάνω και κάτω, ανάλογα µε το σχέδιο ψεκασµού. Θα έχετε οµαλή βαφή όταν τα µονοπάτια της βαφής σκεπάζουν το ένα το άλλο κατά 4 5 εκ. Για να εξασφαλίσετε ένα οµαλό τελείωµα, µπορεί να χρειαστεί να ψεκάσετε πάνω από την άκρη της περιοχής που θέλετε να βάψετε. Αυτό πρέπει να γίνει για να µην έχετε λεπτή στρώση στις άκρες της επιφάνειας βαφής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μια οµαλή κίνηση του πιστολιού βαφής εξασφαλίζει και οµαλό αποτέλεσµα. Κρατήστε τον καρπό σας ίσιο και παράλληλο προς την επιφάνεια. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ποτέ µην ψεκάζετε µέχρι να αδειάσει τελείως το δοχείο, όταν ο σωλήνας αναρρόφησης δεν βυθίζεται πλέον σε υλικό ψεκασµού, θα δηµιουργηθούν φυσαλίδες αέρα σπάζοντας την ροή του πίδακα, µε αποτέλεσµα ανοµοιόµορφο σχέδιο ψεκασµού. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 5 από 8

6 Σωστό Λάθος Μην λυγίζετε τον καρπό σας ενώ ψεκάζετε Μετά την χρήση Καθαρισµός Για χρήση µε εύφλεκτα διαλυτικά πρέπει να έχουν flashpoint άνω των 21 βαθµών Κελσίου. Τι είναι το flashpoint; Το flashpoint ενός ρευστού υλικού είναι η κατώτατη θερµοκρασία στην οποία µπορεί να εξατµιστεί για να δηµιουργήσει ένα εύφλεκτο µείγµα στον αέρα. Ο σωστός καθαρισµός είναι απαραίτητος για την τέλεια λειτουργία του πιστολιού βαφής. Ο λανθασµένος καθαρισµός ή η έλλειψη αυτού ακυρώνουν την εγγύηση. ΜΗΝ καθαρίζετε το πιστόλι ψεκασµού µε εύφλεκτα διαλυτικά. ΠΑΝΤΑ να καθαρίζετε το πιστόλι ψεκασµού και το δοχείο µε το σωστό διαλυτικό (διαλυτικό µπογιάς ή νερό) για το υλικό βαφής που χρησιµοποιήσατε. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε καθαριστικά ή διαλυτικά ή λιπαντικά που περιέχουν σιλικόνη δεν είναι συµβατά µε το πιστόλι ψεκασµού. ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΕ ΥΓΡΑ. ΠΑΝΤΑ να καθαρίζετε το πιστόλι ψεκασµού σε εξωτερικό χώρο, σε ασφαλή περιοχή. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι η περιοχή είναι καθαρή από εύφλεκτα αέρια και αερίζεται καλά. Οδηγίες καθαρισµού 1. Απενεργοποιήστε και βγάλτε από την πρίζα το πιστόλι ψεκασµού και πατήστε την σκανδάλη, έτσι ώστε όσο υλικό βαφής έχει παραµείνει µέσα στο πιστόλι να ρεύσει πίσω στο δοχείο. 2. Ξεβιδώστε το δοχείο. Αδειάστε όση βαφή έχει αποµείνει µέσα στο αρχικό της δοχείο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΗΝ αδειάσετε όση βαφή έχει αραιωθεί µέσα στο αρχικό της δοχείο πετάξτε την µε τον σωστό τρόπο ή απποθηκεύστε την σε ξεχωριστό σφραγισµένο δοχείο. 3. Χύστε µια µικρή ποσότητα κατάλληλου διαλύµατος καθαρισµού στο δοχείο του πιστολιού ψεκασµού. Καθαρίστε το δοχείο και πετάξτε το διάλυµα καθαρισµού µε κατάλληλο τρόπο. 4. Γεµίστε ξανά το δοχείο µε µικρή ποσότητα ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ διαλύµατος καθαρισµού. Μετά την χρήση 1. Προσαρτήστε ξανά το δοχείο στο πιστόλι, βάλτε το στην πρίζα και ενεργοποιήστε το. 2. ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Σε ένα άδειο δοχείο υλικού, ψεκάστε το διάλυµα για περίπου 2 δευτερόλεπτα, αφήστε την σκανδάλη και ψεκάστε ξανά για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε αυτήν την διαδικασία µέχρι να βγαίνει καθαρό διάλυµα καθαρισµού από το πιστόλι. 3. Βγάλτε το πιστόλι από την πρίζα και µετά πατήστε την σκανδάλη, έτσι ώστε το εναποµείναν υλικό να ρεύσει στο δοχείο. 4. Ξεβιδώστε το δοχείο ξανά. Αδειάστε το περιεχόµενό του και πετάξτε το µε τον κατάλληλο τρόπο. Σκουπίστε το εξωτερικό του δοχείου και το πιστόλι µέχρι να καθαρίσουν. 5. Ξεβιδώστε το παξιµάδι (καθαρό) και µετά βγάλτε το κάλυµµα αέρα και το ακροφύσιο και καθαρίστε τα. Αφαιρέστε το σωλήνα αναρρόφησης και καθαρίστε τον χρησιµοποιήστε κατάλληλο διάλυµα καθαρισµού. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 6 από 8

7 Ελέγξτε το σφράγισµα του δοχείου και καθαρίστε το µε νερό, αν χρειάζεται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Υπάρχει µία µικρή λαστιχένια ροδέλα µέσα στο ακροφύσιο, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στη θέση της πριν την επανασυναρµολόγηση. 6. Αφού καθαρίσετε το πιστόλι βαφής, επανασυναρµολογήστε το προσεκτικά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν το ακροφύσιο βουλώσει κατά τη διάρκεια του ψεκασµού, παρακαλούµε αναφερθείτε στα σηµεία καθαρισµού 1, 9 και 10 παραπάνω. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΤΕ µην καθαρίζετε το ακροφύσιο ή τις οπές αέρα του πιστολιού µε αιχµηρά µεταλλικά αντικείµενα, καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο προϊόν. Συντήρηση Θα πρέπει να επιθεωρηθείτε τα πλαϊνά φίλτρα της τουρµπίνας ανά τακτικά χρονικά διαστήµατα για να ελέγχετε αν είναι υπερβολικά βρώµικα. Αν είναι βρώµικα, ακολουθήστε τα βήµατα παρακάτω για να τα καθαρίσετε. 1. Απενεργοποιήστε το πιστόλι και βγάλτε το από την πρίζα. 2. Αφαιρέστε τις βίδες από τα καλύµµατα των δύο καλυµµάτων φίλτρων της τουρµπίνας (µία σε κάθε κάλυµµα). 3. Βγάλτε τα καλύµµατα των φίλτρων συρτά. 4. Ελέγξτε αν τα φίλτρα είναι στεγνά. 5. Αν τα φίλτρα είναι βρώµικα, ξεπλύνετέ τα µε καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΤΕ µην λειτουργείτε το πιστόλι βαφής χωρίς τα φίλτρα. Μπορεί η τουρµπίνα να ρουφήξει βρωµιά και µπορεί να παρέµβει µε τη λειτουργία του πιστολιού βαφής. Φίλτρα αέρα Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 7 από 8

8 Λύση προβληµάτων Πρόβληµα Αιτία Λύση Ψεκάζεται λίγο ή καθόλου υλικό ιαρροή υλικού ή βαφής Ακανόνιστος πίδακας βαφής Έχει βουλώσει το ακροφύσιο Καθαρίστε το Έχει βουλώσει ο σωλήνας αναρρόφησης Καθαρίστε τον Ρύθµιση βίδας όγκου βαφής πολύ χαµηλή (-) Χαλαρός σωλήνας αναρρόφησης Αυξήστε τον όγκο βαφής (+) Εισάγετε ξανά τον σωλήνα εν αναπτύσσεται πίεση µέσα στο δοχείο Σφίξτε το δοχείο Έχει βουλώσει το φίλτρο αέρα Χαλαρό ακροφύσιο Φθαρµένο ακροφύσιο Φθαρµένο σφράγισµα ακροφύσιου Έχει µαζευτεί υλικό στο κάλυµµα αέρα και το ακροφύσιο Το υλικό στο δοχείο τελειώνει Το φίλτρο αέρα είναι βουλωµένο Αλλάξτε το Σφίξτε το Αντικαταστήστε το Αντικαταστήστε το Καθαρίστε τα Γεµίστε ξανά το δοχείο Καθαρίστε/αντικαταστήστε το Το υλικό βαφής είναι πολύ παχύ Αραιώστε το υλικό κατά 10% Η βαφή τρέχει Έχετε εφαρµόσει πολύ υλικό Μειώστε τον όγκο βαφής (-) Πετάγεται πολλή βαφή Τεχνικές πληροφορίες Αριθµός µοντέλου: Q1P-WYT Ισχύς (W): 400W Βολτ (V): V Συχνότητα: 50Hz Κλάση προστασίας: ΙΙ Ικανότητα ψεκασµού: 380ml/λεπτό Χωρητικότητα δοχείου: 800 ml Μάζα πιστολιού: 1,13 κιλά Το πιστόλι είναι πολύ µακριά από τον στόχο Μειώστε την απόσταση από το αντικείµενο Έχετε εφαρµόσει πολλή βαφή Μειώστε τον όγκο βαφής (-) ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται τη καλή λειτουργία του προϊόντος. Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ηµεροµηνία αγοράς. Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει µόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιµολόγιο) Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώµατα και κακοτεχνίες. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλµένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής. Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τµήµα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα προϊόντα προς έλεγχο µπορούν να παραδίδονται στα καταστήµατα του δικτύου Τelemarketing Store ή να αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από µη εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑ Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 8 από 8

RENOVATOR ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

RENOVATOR ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RENOVATOR ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ tmstore.gr Κωδ: ΡΕΝΟΒ-Ν, ΡΕΝΟΒ-Σ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ιαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΚΛΗΝ8337 Οδηγίες ασφαλείας Σωστή χρήση Η λανθασµένη χρήση της συσκευής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τραυµατισµό, έγκαυµα και ηλεκτροπληξία. Η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων

TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων Κωδ: ΤΟΥΙΝΕΡ Προσοχή: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το εργαλείο, διαβάστε όλο το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

tmstore.gr ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο H2O MOP ULTRA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η2Ο MOP ULTRA + ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ + ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΚΑΡΕΩΝ UV ULTRAVAC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΚΑΡΕΩΝ UV ULTRAVAC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΚΑΡΕΩΝ UV ULTRAVAC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κωδ: ΒΑΚ2116 Τα κρεβάτια µας µπορούν να γίνουν εστία εκατοµµυρίων ανεπιθύµητων επισκεπτών Οι πιο κοινοί από αυτούς είναι τα ακάρεα της σκόνης. Ακµάζουν

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5 1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. 1-2-3)... 2 3 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 2 4 ΣΥΜΒΟΛΑ... 3 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ... 3 5.1 Χώρος εργασίας... 3 5.2 Ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

UV NAILS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

UV NAILS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ UV NAILS 1. 4 λάµπες UV-9W (σε κουτιά) 2. Συσκευή λάµπας UV 3. 2 κόλλες επικόλλησης νυχιών (σε συσκευασία) 4. Άσπρη τετράγωνη λίµα (σε συσκευασία) 5. Νυχοκόπτης (σε συσκευασία) 6. DVD υπόδειξης

Διαβάστε περισσότερα

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE)

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE) RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE) ΔΕΤΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ RB517 RB397 RB217 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

GR Εγχειρίδιο Χειριστή EE Kasutusjuhend LV Lietotāja instrukcija LT Vartotojo instrukcija 317 EL 321 EL GR EE LV LT

GR Εγχειρίδιο Χειριστή EE Kasutusjuhend LV Lietotāja instrukcija LT Vartotojo instrukcija 317 EL 321 EL GR EE LV LT GR Εγχειρίδιο Χειριστή EE Kasutusjuhend LV Lietotāja instrukcija LT Vartotojo instrukcija 317 EL 321 EL GR EE LV LT GR Ú ÈÎ Ô ËÁ Â EE Originaaljuhend LV Instrukcijas oriæinçlvalodç LT Originalios instrukcijos

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Κωδ: ΙΒΧΡ ΕΝ είναι κατάλληλο για κούρα µε IPL Κατάλληλο για κούρα µε IPL

tmstore.gr Κωδ: ΙΒΧΡ ΕΝ είναι κατάλληλο για κούρα µε IPL Κατάλληλο για κούρα µε IPL ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ RIO IPL 8000 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ιακόπτης µε κλειδί 2. Πλήκτρο µείωσης ισχύος (-) 3. Πλήκτρο αύξησης ισχύος (+) 4. Φωτεινές ενδείξεις έντασης 5. Φωτεινή ένδειξη διάρκειας ζωής λάµπας

Διαβάστε περισσότερα

ράπανο µπαταρίας Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ MT067

ράπανο µπαταρίας Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ MT067 ράπανο µπαταρίας ΜΟΝΤΕΛΟ MT066 ΜΟΝΤΕΛΟ MT067 005103 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Για την προσωπική σας ασφάλεια, ΙΑΒΑΣΤΕ και ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ πριν από την χρήση. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (EVOMITS) ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ EVO-SYSTEM

ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (EVOMITS) ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ EVO-SYSTEM CZ DA DE EL ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Εγγεγραμμένος σχεδιασμός. Εν αναμονή ευρεσιτεχνίας 1101605.2 ES ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (EVOMITS) ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ EVO-SYSTEM ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ * Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ POWER MAXX Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ POWER MAXX Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ POWER MAXX Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΜΑΞ-Τ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ Σωστή χρήση Το όργανο αυτό προορίζεται για χρήση ως στατικό τραµπολίνο εκγύµνασης. εν είναι παιχνίδι! Το όριο του σωµατικού

Διαβάστε περισσότερα

: Αυτό το αλυσοπρίονο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από έμπειρους χειριστές εργασιών σε δέντρα. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης!

: Αυτό το αλυσοπρίονο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από έμπειρους χειριστές εργασιών σε δέντρα. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης! ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν εγχειρίδιο κατόχου/χειριστή έχει σχεδιαστεί με σκοπό να εξοικειώσει το χειριστή με τις διάφορες λειτουργίες και τα εξαρτήματα του εξοπλισμού και να σας βοηθήσει κατά τη λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

2 8 8 6 7 5 4 3 9 6 2 9 8 6 5 2 22 20 24 23 2 5 4 3 9 6 8 6 7 2 8 2 0 2 2 2 3 2 8 5 9 2 4 6 Pag. 5 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Η καφετιέρα Diva, σας δίνει τη δυνατότητα να παρασκευάσετε και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΕΣΕΙΠ-ΚΑ, ΕΣΕΙΠ-ΚΟ, ΕΣΕΙΠ-ΜΑ, ΕΣΕΙΠ-ΠΟ Πριν την χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά για σωστή χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ NECCHI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ NECCHI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ NECCHI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΜΑΣΙΝ Όπως κάθε ηλεκτρική συσκευή, µια ραπτοµηχανή µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ακόµα και θανατηφόρο τραυµατισµό. Για να το αποφύγετε αυτό, και προκειµένου να δουλεύετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D)

ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D) ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D) Μετά την παραλαβή της θερμάστρας, εφ όσον είστε κάτοικος Αθηνών, Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής γενικής χρήσης Οδηγίες Χρήσης

Ατμοκαθαριστής γενικής χρήσης Οδηγίες Χρήσης Ατμοκαθαριστής γενικής χρήσης Οδηγίες Χρήσης Roya-16961-2 4 (ohne S) 12.09.2011 10 1 3 4 5 9 11 6 12 2 7 8 * 14 23 15 * * 22 21 25 13 26 24 27 19 20 16 17 18 30 29 28 38 42 41 40 39 31 32 33 43 44 35 34

Διαβάστε περισσότερα

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΝΠ 3 Γ Περιεχόµενα προϊόντος A) 1 Χ Vac N pack τρόµπα Β) 1 Χ Vac N pack καπάκι για µπουκάλια Γ) 3 Χ 1.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΕΡΠΑΤΗΤΗΣ NORDIC WALKING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΠΕΡΠΑΤΗΤΗΣ NORDIC WALKING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΕΡΠΑΤΗΤΗΣ NORDIC WALKING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΚΡΟΣ878 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και µην τις ξεχνάτε ποτέ! Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια µακριά

Διαβάστε περισσότερα

CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΜΑΤΙΚ-3 ΣΜΑΤΙΚ-5 1. Οδηγίες ασφαλείας Σας παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες και τις προφυλάξεις προτού χρησιµοποιήσετε το προϊόν. Η συσκευή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, γιατί θα σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα