Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%)"

Transcript

1 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Η Alpha Bank ξεκινά το 2007 ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναπτύξεως με στόχο να διαθέτει Καταστήματα στο τέλος της δεκαετίας, εκ των οποίων τα δύο τρίτα εκτός Ελλάδος, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Βασιζόμενοι στις επιτυχίες και την εμπειρία μας, είμαι πεπεισμένος ότι η στρατηγική οργανικής αναπτύξεως που ακολουθούμε είναι η ενδεδειγμένη από απόψεως κόστους και αποτελεσματικότητας. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε την κερδοφορία μας σε μονιμότερη βάση, προσβλέποντας σε υπερδιπλασιασμό των κερδών μας ανά μετοχή το Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007, η κερδοφορία μας είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους μας, όπως προσφάτως παρουσιάσθηκαν στην επενδυτική ημερίδα που πραγματοποιήσαμε στο Βουκουρέστι. Η ανάπτυξή μας με υψηλό ρυθμό υποστηρίζεται αφενός από τις εργασίες λιανικής τραπεζικής και μεσαίων επιχειρήσεων και αφετέρου από την ταχεία επέκταση του δικτύου Καταστημάτων μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι εξελίξεις αυτές, παρά τη συνεχιζόμενη πίεση στα περιθώρια, αναμένεται να διατηρήσουν την κερδοφορία μας σε υψηλό επίπεδο και τους επόμενους μήνες. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 70% σε Ευρώ 256 εκατ. - Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 0,63 έναντι Ευρώ 0,38 πέρυσι (+66%). - Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 35,6% από 26,8% πέρυσι. - Το περιθώριο τόκων (MARGIN), μετά από ζημίες απομειώσεως, παρέμεινε σταθερό στο 2,4%. - Ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε σε 44,9% από 45,7% κατά μέσο όρο το Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 13,7%, με τον δείκτη κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως στο 10,5%. ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - Η οργανική ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη επιταχύνεται. Σημειώνεται υψηλός ρυθμός αυξήσεως των χορηγήσεων, 81% στις χώρες των Βαλκανίων και 33% στην Κύπρο, με τα κέρδη από την περιοχή να σημειώνουν άνοδο κατά 29%. Το δίκτυο Καταστημάτων ενισχύεται το 2007 με 132 Καταστήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και 45 Καταστήματα στην Τουρκία μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την Abank.

2 - Συνεχίζεται με υψηλό ρυθμό η επέκταση των δραστηριοτήτων μας στη λιανική τραπεζική στην Ελλάδα. Η αύξηση των στεγαστικών δανείων κατά 24% και των δανείων καταναλωτικής πίστεως κατά 21% συνοδεύονται με αύξηση των προ φόρων κερδών του επιχειρηματικού αυτού τομέως κατά 24%. ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ AGENDA 2010 Η στρατηγική της Alpha Bank στηρίζεται σε δύο πυλώνες: Έμφαση στην ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα. Επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω ταχείας αναπτύξεως δικτύου Καταστημάτων. Η φιλόδοξη αυτή στρατηγική υλοποιείται με συνέπεια, θέτοντας τις βάσεις για την επίτευξη των κατωτέρω βασικών στόχων: Αύξηση των καθαρών κερδών ανά μετοχή κατά τουλάχιστον 20% για την περίοδο Μείωση του λόγου κόστους προς έσοδα σε περίπου 42% το Επίτευξη αποδόσεως ιδίων κεφαλαίων μεγαλύτερης του 28% το Στη δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης επιδιώκουμε ταχύτερη διείσδυση δημιουργώντας μέχρι το 2010 ένα δίκτυο 870 Καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων 100 Καταστημάτων στην Τουρκία, με τον συνολικό αριθμό των Καταστημάτων του Ομίλου να πλησιάζει τα και το Προσωπικό τους εργαζομένους. Έτσι, επιβεβαιώνεται ο στόχος για μερίδιο αγοράς 10% στην περιοχή εκτός Τουρκίας, με το 25% των συνολικών κερδών του Ομίλου μέχρι το τέλος της δεκαετίας να προέρχεται από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε Ευρώ εκατ. ) Α τριμ Α τριμ % μεταβολή Έσοδα * 457,3 406,9 12,4% Ελλάδα 386,4 348,9 10,7% Νοτιοανατολική Ευρώπη 66,7 52,9 26,3% Έξοδα 233,5 207,6 12,5% Ελλάδα 188,6 169,1 11,5% Νοτιοανατολική Ευρώπη 42,1 33,7 24,8% Κέρδη προ φόρων 223,8 199,3 12,3% Ελλάδα 197,8 179,8 10,0% Νοτιοανατολική Ευρώπη 24,7 19,2 28,9% Καθαρά Κέρδη 256,1 150,7 70,0% * Συμπεριλαμβανομένων ζημιών απομειώσεως

3 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ % μεταβολή Ενεργητικό ,6% Ίδια Κεφάλαια ,2% Χορηγήσεις ,7% Ελλάδα Νοτιοανατολική Ευρώπη ,2% 54,1% Καταθέσεις ,9% εκ των οποίων Ελλάδα Νοτιοανατολική Ευρώπη ,8% 34,9% Private Banking ,9% Αμοιβαία Κεφάλαια (8,1%) Πληροφορίες: Μαρίνος Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής και C.F.O. Τηλ.: Μιχάλης Μασουράκης, Διευθυντής Οικονομικών Μελετών Ομίλου Τηλ.: Βασίλης Ψάλτης, Διευθυντής Διευθύνσεως Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές Τηλ.: Αθήναι, 27 Απριλίου 2007

4 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Στο πρώτο τρίμηνο του 2007, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 70% και ανήλθαν σε Ευρώ 256,1 εκατ. Σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού, το καθαρό έσοδο τόκων ως ποσοστό του μέσου ενεργητικού (MARGIN), προσαρμοσμένο για τις ζημίες απομειώσεως δανείων, διατηρήθηκε αμετάβλητο σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2006 ήτοι 2,4%. Αυτό αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη στροφή του δανειακού χαρτοφυλακίου προς τη λιανική τραπεζική, παρά τη σημειωθείσα συμπίεση των περιθωρίων στην Ελλάδα. Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 14% λόγω αυξημένων εργασιών λιανικής τραπεζικής. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 29,9 εκατ. ως αποτέλεσμα επαναλαμβανομένων δραστηριοτήτων διαχειρίσεως διαθεσίμων, των κερδών που αφορούν στη μακροχρόνια συμφωνία συνεργασίας στον τομέα τραπεζοασφαλιστικών εργασιών με την ΑΧΑ και της ανακυκλώσεως του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου, με το τελευταίο να έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του καθαρού εσόδου τόκων στο επόμενο διάστημα. Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 20,1 εκατ. Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 12,5% και ανήλθαν σε Ευρώ 233,5 εκατ. με τις δαπάνες προσωπικού να αυξάνουν κατά 9,9% και τα γενικά έξοδα κατά 17,3%. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η αύξηση του κόστους διαμορφώθηκε σε 24,8%, κυρίως λόγω της επεκτάσεως του δικτύου Καταστημάτων και των προσλήψεων που έγιναν για τη στελέχωσή του. Στην Ελλάδα, οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 11,5%, επηρεαζόμενες όμως από υψηλές δαπάνες outsourcing που, σε κάποιο βαθμό, αφορούν στον σχεδιασμό της αναπτύξεώς μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων ανήλθαν σε Ευρώ 34,8 δισ. (+19,7%) στο τέλος Μαρτίου 2007, με την πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα να διαμορφώνεται σε 16,2% και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε 54,1%. Οι απομειώσεις δανείων, δηλαδή οι συσσωρευμένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, ανήλθαν σε Ευρώ 968 εκατ. στο τέλος Μαρτίου Στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου έγιναν διαγραφές ύψους Ευρώ 106 εκατ. στο πλαίσιο της νέας πολιτικής να διαγράφονται τα καθυστερημένα άνω του έτους δάνεια. Οι ζημίες απομειώσεως, ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, περιορίσθηκαν περαιτέρω το πρώτο τρίμηνο του 2007 σε 73 μονάδες βάσεως έναντι 81 μονάδων βάσεως το τελευταίο τρίμηνο του 2006, λόγω βελτιώσεως των συνθηκών πιστωτικής επεκτάσεως και του εισπρακτικού μηχανισμού επισφαλών απαιτήσεων. Τα αποταμιευτικά κεφάλαια πελατείας αυξήθηκαν στο τέλος Μαρτίου κατά 13,5% και ανήλθαν σε Ευρώ 42,9 δισ. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων εκδόσεως Alpha Bank που διατίθενται στην πελατεία, αυξήθηκαν κατά 16,8% σε Ευρώ 27,3 δισ., κυρίως λόγω της αυξήσεως κατά 45,2% των υπολοίπων σε λογαριασμούς ρευστότητας. Αυτή η αύξηση αντικατοπτρίζει κυρίως την προσέλκυση νέων κεφαλαίων πελατείας καθώς και μεταφορές κεφαλαίων από ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια σε ρευστότητα. Τέλος, οι καταθέσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αυξήθηκαν σημαντικά σε Eυρώ 4 δισ. (+34,9%). ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις Α τριμ. Α τριμ Λειτουργικά Έσοδα 271,8 242,9 11,9% Λειτουργικά Έξοδα 132,4 115,9 14,2% Ζημίες Απομειώσεως 24,0 33,6 (28,7%) Κέρδη προ Φόρων 115,5 93,4 23,6% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 45,6% 45,3% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,7% Έξοδα / Έσοδα 48,7% 47,7% Χρηματοδοτήσεις ,3%

5 Τα κέρδη προ φόρων από τη λιανική τραπεζική ανήλθαν σε Ευρώ 115,5 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο 2007, αυξημένα κατά 23,6% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος πέρυσι. Ιδιαίτερη αύξηση παρουσίασαν το πρώτο τρίμηνο 2007 οι νέες εκταμιεύσεις σε ιδιώτες, με τα υπόλοιπά τους να ανέρχονται σε υψηλά επίπεδα. Τα υπόλοιπα στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν κατά 23,8% ανερχόμενα σε Ευρώ 8,8 δισ., με τις νέες εκταμιεύσεις το πρώτο τρίμηνο 2007 να ανέρχονται σε Ευρώ 818 εκατ. Η καταναλωτική πίστη αυξήθηκε κατά 20,5% σε Ευρώ 3,4 δισ., με τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων να αυξάνονται κατά 26,7% και τις νέες εκταμιεύσεις να ανέρχονται σε Ευρώ 434 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2007, και των πιστωτικών καρτών κατά 8,6%. Τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις (με κύκλο εργασιών μικρότερο των Ευρώ 2,5 εκατ. ή πιστωτικό όριο χαμηλότερο του Ευρώ 1 εκατ.) κατέγραψαν αύξηση 13,1%, ενώ τα δάνεια σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (με πιστωτικό όριο μικρότερο των Ευρώ ) αυξήθηκαν κατά 19,8%. Σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού, η Alpha Bank βρίσκεται σε άριστη θέση για να επωφεληθεί από τις διαφαινόμενες αλλαγές στη ζήτηση των ιδιωτών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν κατά 46,6% το πρώτο τρίμηνο 2007 έναντι του αντίστοιχου τριμήνου πέρυσι, καθώς τα προϊόντα της Alpha Bank ικανοποίησαν την αυξανόμενη ζήτηση ιδιωτών για στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, η απήχηση του προϊόντος Alpha Oλα σε 1 συνέβαλε στην αύξηση των νέων εκταμιεύσεων καταναλωτικών δανείων κατά 40,9%. Επίσης, το πρόγραμμα επιβραβεύσεως συναλλαγών με κάρτες Βonus, σύμφωνα με το οποίο ο κάτοχος της κάρτας συλλέγει πόντους που ανταλλάσσονται με προϊόντα συνεργαζομένων επιχειρήσεων, ενίσχυσε την έκδοση νέων πιστωτικών καρτών σε πλέον των το πρώτο τρίμηνο 2007, αυξημένη κατά 42,5% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Α τριμ Α τριμ Λειτουργικά Έσοδα 75,3 59,5 26,6% Λειτουργικά Έξοδα 42,1 33,7 24,8% Ζημίες Απομειώσεως 8,6 6,6 29,5% Κέρδη προ Φόρων 24,7 19,2 28,9% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 30,8% 32,0% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,4% Έξοδα / Έσοδα 55,9% 56,7% Χρηματοδοτήσεις ,1% Tα κέρδη προ φόρων στο πρώτο τρίμηνο 2007 ανήλθαν σε Ευρώ 24,7 εκατ. (+28,9%), καθώς τα έσοδά μας αυξήθηκαν με ρυθμό υψηλότερο της αυξήσεως των δαπανών μας, οι οποίες επηρεάζονται από την ταχεία ανάπτυξη του δικτύου Καταστημάτων μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Δίκτυό μας στην περιοχή αριθμεί πλέον 280 Καταστήματα (75 στη Ρουμανία, 49 στη Βουλγαρία, 103 στη Σερβία, 15 στην Αλβανία, 10 στην Π.Γ.Δ.Μ. και 28 στην Κύπρο). Η στρατηγική μας για οργανική ανάπτυξη υλοποιείται με συνέπεια, καθώς ο στόχος να προσθέσουμε 132 νέα Καταστήματα στο Δίκτυό μας μέσα στο 2007 είναι εφικτός, δεδομένου ότι έχουμε ήδη ανοίξει 12 Καταστήματα και έχουν εξευρεθεί κτήρια για άλλα 65 Καταστήματα, εκ των οποίων στα 55 έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες διαμορφώσεως. Βασιζόμενοι στο καλό όνομα της Alpha Bank στην περιοχή, κατορθώσαμε να αυξήσουμε σημαντικά τις χορηγήσεις (+54,1%) και τις καταθέσεις (+34,9%), με τα υπόλοιπα να διαμορφώνονται σε Ευρώ 4,7 δισ. και Ευρώ 4 δισ. αντίστοιχα. Ιδιαίτερα στις αγορές των Βαλκανίων, διευρύναμε σημαντικά τις εργασίες μας με ιδιώτες, με τη στεγαστική και καταναλωτική πίστη να αυξάνονται κατά 137,6% και 62,2% αντιστοίχως. Επιπλέον, οι χορηγήσεις στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 32,6%, με τα στεγαστικά δάνεια να αυξάνονται κατά 88,7% καθώς σημειώνεται σημαντική ζήτηση για εξοχικές κατοικίες από ξένους.

6 ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις Α τριμ. Α τριμ Λειτουργικά Έσοδα 92,9 89,9 3,3% Λειτουργικά Έξοδα 27,0 25,0 8,0% Ζημίες Απομειώσεως 29,9 24,6 21,4% Κέρδη προ Φόρων 36,0 40,3 (10,7%) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 14,7% 17,8% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,4% Έξοδα / Έσοδα 29,1% 27,8% Χρηματοδοτήσεις ,6% Tα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο 2007 σε Ευρώ 36 εκατ. μέσα σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικών συνθηκών στον χώρο των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Η Alpha Bank υλοποιεί το 2007 ένα νέο πρότυπο εξυπηρετήσεως των μεσαίων επιχειρήσεων μέσω 10 Επιχειρηματικών Κέντρων, εκ των οποίων το πρώτο ήδη λειτουργεί στην Αθήνα. Τα Επιχειρηματικά Κέντρα αναλαμβάνουν σταδιακά από το Δίκτυο την εξυπηρέτηση περίπου πελατών μας, συμπεριλαμβανομένων των εγκριτικών διαδικασιών, ενώ επιφορτίζονται και με την προσέλκυση νέας πελατείας. Με αυτό το νέο επιχειρηματικό μοντέλο, αφενός αναβαθμίζεται η παρεχόμενη εξυπηρέτηση σε ένα σημαντικό τμήμα της εταιρικής μας πελατείας και αφετέρου συντελείται ένα επιπλέον κρίσιμο βήμα στην κατεύθυνση του μετασχηματισμού του δικτύου Καταστημάτων μας σε αμιγές δίκτυο λιανικής τραπεζικής, που επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Α τριμ. Α τριμ Λειτουργικά Έσοδα 31,1 26,5 17,2% Λειτουργικά Έξοδα 13,6 14,4 (5,5%) Κέρδη προ Φόρων 17,5 12,2 44,0% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 142,9% 121,6% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,8% Έξοδα / Έσοδα 43,7% 54,2% Κεφάλαια Πελατείας ,9% Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 17,5 εκατ. (+44%). Στον τομέα των αμοιβαίων κεφαλαίων, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 4,5 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2007, αυξημένα κατά Ευρώ 300 εκατ. και πλέον έναντι του τέλους του Η Alpha Bank, με μερίδιο αγοράς 20%, διατηρεί την ηγετική θέση της στα μετοχικά αμοιβαία, το πλέον προσοδοφόρο τμήμα της αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων. Ευνοϊκής υποδοχής έτυχαν από την αγορά τα προσφάτως δημιουργηθέντα αμοιβαία Fund of Funds και Defensive Strategy Balanced Funds, τα οποία προσήλκυσαν ήδη Ευρώ 630 εκατ. και Ευρώ 308 εκατ. αντιστοίχως. Επιπλέον, προσφάτως ξεκίνησε η προσφορά του αμοιβαίου κεφαλαίου ΓΑΙΑ Real Estate Balanced Fund. Στον τομέα του Private Banking τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατείας ανήλθαν στο τέλος του πρώτου τριμήνου σε Ευρώ 5,2 δισ., αυξημένα κατά 10,9% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου πέρυσι, όπου σημαντική αύξηση (+21%) παρατηρείται στα υπόλοιπα πελατών με συμβάσεις παροχής επενδυτικών συμβουλών. Η διαχείριση κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλειών, αναμένεται να αναπτυχθεί με ταχύτερο ρυθμό λόγω της αποκλειστικής συνεργασίας με την ΑΧΑ, η οποία θα εμπλουτίσει την προσφορά μας σε επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

7 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Επενδυτική Τραπεζική και Εργασίες Διαχειρίσεως Διαθεσίμων Α τριμ Α τριμ Λειτουργικά Έσοδα 27,9 40,6 (31,3%) Λειτουργικά Έξοδα 8,5 8,2 3,6% Κέρδη προ Φόρων 19,4 32,4 (40,1%) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 24,3% 48,4% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,4% Έξοδα / Έσοδα 30,3% 20,1% Το πρώτο τρίμηνο 2007, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 19,4 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 5,5 εκατ. προέρχονται από την επενδυτική τραπεζική και αφορούν κατά βάση χρηματιστηριακές εργασίες.

8 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ σε εκατ.ευρώ 31/3/ /12/ /9/ /6/ /3/2006 % Μαρτ / Μαρτ Ενεργητικό ,7% Χορηγήσεις ,0% Χρεόγραφα (48,6%) Καταθέσεις ,9% Private Banking ,9% Αμοιβαία Κεφάλαια (8,1%) Μακροπρόθεσμος Δανεισμός ,7% Δάνεια Μειωμένης Εξασφαλίσεως ,1% Υβριδικά Κεφάλαια ,1% Ίδια Κεφάλαια ,2% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ σε εκατ.ευρώ Α'Τριμ.2007 Δ'Τριμ.2006 Γ'Τριμ.2006 Β'Τριμ.2006 Α'Τριμ.2006 Λειτουργικά Έσοδα 519,7 503,3 489,2 477,9 471,8 10,1% Ζημίες Απομειώσεως (62,4) (66,0) (58,1) (65,0) (64,9) (3,9%) Λειτουργικά Έσοδα (μετά από ζημίες απομειώσεως) 457,3 437,3 431,1 412,9 406,9 12,4% Καθαρό Έσοδο Τόκων (μετά από ζημίες απομειώσεως) 299,7 296,1 302,8 288,4 276,3 8,5% Προμήθειες 107,5 105,9 101,0 98,9 94,2 14,0% Αποτελέσματα Χρημ/κων Πράξεων 29,9 17,1 8,9 5,4 24,2 23,9% Λοιπά Έσοδα 20,1 18,1 18,4 20,2 12,2 64,9% Λειτουργικά Έξοδα (233,5) (240,0) (215,7) (224,1) (207,6) 12,5% Δαπάνες Προσωπικού (127,3) (125,4) (117,0) (117,8) (115,9) 9,9% Γενικά Έξοδα (89,3) (97,9) (83,5) (91,2) (76,2) 17,3% Αποσβέσεις (16,9) (16,7) (15,3) (15,1) (15,6) 8,3% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 223,8 197,3 215,4 188,8 199,3 12,3% Φόροι (49,2) (45,7) (45,7) (37,1) (46,9) 4,9% Καθαρά Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 174,6 151,5 169,7 151,7 152,4 14,5% Κέρδη από διακοπτόμενες δραστηριότητες 81,8 1,4 (1,6) 4,2 (1,3) Καθαρά Κέρδη 256,1 152,5 167,5 155,2 150,7 70,0% ΔΕΙΚΤΕΣ Α'Τριμ.2007 Δ'Τριμ.2006 Γ'Τριμ.2006 Β'Τριμ.2006 Α'Τριμ.2006 Καθαρό Έσοδο Τόκων (μετά από ζημίες απομειώσεως) / Μέσο Ενεργητικό (MARGIN) 2,4% 2,4% 2,6% 2,5% 2,5% Έξοδα / Έσοδα 44,9% 47,7% 44,1% 46,9% 44,0% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων - ROΕ 35,6% 24,6% 31,2% 28,6% 26,8% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Σύνολο Κεφαλαίων) 13,7% 12,9% 11,8% 12,5% 13,2% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Κεφάλαια Α Διαβαθμίσεως) 10,5% 10,2% 9,2% 9,6% 10,2% ΟΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σε εκατ.ευρώ Μαρτ.2007 Μαρτ.2006 Δεκ.2006 Χρηματοδοτήσεις Πελατών ,7% Ελλάδα ,2% Στεγαστικά ,8% Καταναλωτικά ,7% Πιστωτικές Κάρτες ,6% Μικρές Επιχειρήσεις ,1% < πιστωτικό όριο ,8% 963 Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις ,6% Νοτιοανατολική Ευρώπη ,1% Στεγαστικά ,9% 733 Καταναλωτική Πϊστη ,6% 392 Επιχειρηματικά Δάνεια ,4% Κεφάλαια Πελατών ,5% Καταθέσεις ,9% Ελλάδα ,8% Όψεως και Ταμιευτηρίου (0,4%) Προθεσμίας και ομόλογα Alpha Bank ,2% Νοτιοανατολική Ευρώπη ,9% Πωλήσεις Ομολόγων (2,0%) Αμοιβαία Κεφάλαια (8,1%) Διαχείριση Κεφαλαίων ,7% Private Banking ,9% 4.916

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%)

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Οι συνολικές χορηγήσεις μας αυξήθηκαν κατά 24,8% σε Ευρώ 40,3 δισ. - Οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Το 2007 αποτελεί έτος ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς δημιουργούμε μία σταθερή λειτουργική βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου το Δίκτυό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4%)

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4%) Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4) «Τα αποτελέσµατά µας είναι για άλλη µία φορά πολύ καλά. Προτεραιότητα της Alpha Bank, που διαθέτει το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στα επιχειρηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 2 Περαιτέρω Απομόχλευση του Ισολογισμού - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τοv δείκτη Κύριων Βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 147,8 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 885 εκατ. Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά Ενισχυμένη Συμβολή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα Αποτελέσματα

Σημαντικά Ενισχυμένη Συμβολή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα Αποτελέσματα Αποτελέσματα Έτους 2007 Aύξηση Καθαρών Κερδών 54% σε Ευρώ 850 εκατ. Αύξηση Μερίσματος 20% σε Ευρώ 0,90 ανά μετοχή Σε πορεία επιτεύξεως των νέων στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου Σημαντική Αύξηση Κερδοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 Στρατηγικές Προτεραιότητες Κερδοφορία και Αποτελεσµατικότητα Έµφαση στην χρηµατοδότηση Έξοδα / Έσοδα 2003 ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων Σύνολο Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 200 εκατ. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 4,2 δισ, χωρίς αρνητικές συνέπειες από τις δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 568 εκατ. λόγω προληπτικής εφαρμογής υψηλοτέρων προβλέψεων Η Alpha Bank αναλαμβάνει πρωτοβουλία εντάξεως στο Πρόγραμμα Ενισχύσεως της Ρευστότητας της Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2004 Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Νέο περιβάλλον οικονοµικής πολιτικής Ιδιωτικοποιήσεις Άµεσες ξένες επενδύσεις Φορολογία εταιρικών κερδών Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση

Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση Αποτελέσματα A Εξαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 214,7 εκατ. ενισχύουν τον Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 7 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Ευρώ 1,4 δισ. σωρευτικές προβλέψεις και Δείκτη Καλύψεως Καθυστερήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 100,2 εκατ.

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 100,2 εκατ. Αποτελέσματα Α Εξαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 100,2 εκατ. 1 με αποτέλεσμα προ προβλέψεων και φόρων δευτέρου τριμήνου Ευρώ 296,2 εκατ. Τα αποτελέσματα των ασκήσεων αντοχής (stress tests) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυμένα Στοιχεία Ισολογισμού

Ενισχυμένα Στοιχεία Ισολογισμού Αποτελέσματα Έτους 2008 Σημαντική ενδυνάμωση του Ισολογισμού με αύξηση των Κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως σε Ευρώ 5 δισ. 1 και προληπτική εφαρμογή προβλέψεων Ευρώ 542 εκατ. Καθαρά κέρδη Ευρώ 512 εκατ. Ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού έναντι των επιδεινούμενων οικονομικών συνθηκών

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού έναντι των επιδεινούμενων οικονομικών συνθηκών Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Αποτελέσματα Ευρώ 137,7 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 644 εκατ. Ενδυνάμωση του Ισολογισμού, με τον Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σχεδόν στο 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού

Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού Αποτελέσματα A Τριμήνου 2009 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 86 εκατ. με αύξηση των προβλέψεων Ευρώ 157 εκατ. Συνεχιζόμενη έμφαση στην ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως 10% και Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

H διάρθρωση του Ισολογισμού αντισταθμίζει τις επιπτώσεις του PSI+

H διάρθρωση του Ισολογισμού αντισταθμίζει τις επιπτώσεις του PSI+ Αποτελέσματα Έτους Πρόσθετη απομείωση Ευρώ 3,2 δισ. από τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Κρατικών Ομολόγων του Ιδιωτικού Τομέα (PSI+) Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 1,3 δισ. 1 H διάρθρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ετους 2009 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 392 εκατ. 1 Ενδυνάμωση του Iσολογισμού με δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 9%

Αποτελέσματα Ετους 2009 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 392 εκατ. 1 Ενδυνάμωση του Iσολογισμού με δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 9% Αποτελέσματα Ετους Καθαρά Κέρδη Ευρώ 392 εκατ. 1 Ενδυνάμωση του Iσολογισμού με δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού - Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (tangible equity)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση καθαρών κερδών 18% σε Ευρώ 205 εκατ. 1 Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25%, μεσούσης της πιστωτικής κρίσεως Σημαντική Αύξηση Κερδοφορίας - Τα κέρδη ανά μετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 9 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Σηµαντική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 45% σε 157εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 24,6% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 27,8% Βελτίωση Αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

τις προνομιούχες μετοχές που εξέδωσε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

τις προνομιούχες μετοχές που εξέδωσε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Αποτελέσματα Α Τριμήνου Ζημίες Ευρώ 107,8 εκατ. ως συνέπεια της σημαντικής επιδεινώσεως της οικονομικής δραστηριότητας. Δείκτης Καθυστερήσεων στο 14,9 1 και Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού Αποτελέσματα Α Εξαμήνου Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 1 μετά από απομείωση περίπου 21 στο χαρτοφυλάκιο Oμολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 14 εκατ. 2 Περαιτέρω Ενδυνάμωση

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση γ τριμήνου

Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση γ τριμήνου ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ, ΟΥΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τραπέζης. Κάθε αναφορά στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια βασίζεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ). 3

Τραπέζης. Κάθε αναφορά στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια βασίζεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ). 3 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Ζημίες Ευρώ -500,1 εκατ. 1 μετά από Προβλέψεις Ευρώ 1,2 δισ. Με την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης ενισχύεται η κεφαλαιακή θέση του ενιαίου σχήματος Περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάμωση

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από το μειωμένο κόστος χρηματοδοτήσεως

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από το μειωμένο κόστος χρηματοδοτήσεως Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2013 Καθαρά κέρδη Ευρώ 126,7 εκατ. 1 Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,9 δισ. μετά την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου το β τρίμηνο 2013 Περαιτέρω ενίσχυση του Ισολογισμού - Δείκτης Κύριων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου Τετάρτη 12 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ισολογισµός & Αποτελέσµατα Χρήσης Α Τριµήνου 2004 Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008 Η αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας και του Ομίλου της συνεχίστηκε και το τρίτο τρίμηνο του 2008 παρά τη διεθνή κρίση, η οποία έχει ως συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

2112/1920), απομείωση υπεραξίας της Alpha Bank Serbia ύψους Ευρώ 40,5 εκατ. καθώς και απομείωση στην αξία παγίων προς πώληση ύψους Ευρώ 10 εκατ.

2112/1920), απομείωση υπεραξίας της Alpha Bank Serbia ύψους Ευρώ 40,5 εκατ. καθώς και απομείωση στην αξία παγίων προς πώληση ύψους Ευρώ 10 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2012 Ζημίες Ευρώ -747,1 εκατ. 1 μετά από Προβλέψεις Ευρώ 1,7 δισ. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης οδηγεί σε pro-forma Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ύψους Ευρώ 2,1 δισ. 2 Τα

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του Τα υψηλότερα τριμηνιαία Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε σημερινή συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α 3μηνο 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α 3μηνο 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α 3μηνο 2011 Ενίσχυση κερδοφορίας: Καθαρά κέρδη στα 157 εκατ. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,7% Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 1% έναντι του α τριμήνου του 2010 και 9% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2003

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2003 Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 23 Αθήνα 7 Νοεμβρίου 23 1 Οικονομικό Περιβάλλον Συνεχιζόμενη με υψηλούς ρυθμούς οικονομική ανάπτυξη Ανάκαμψη κεφαλαιαγορών ενισχύει περαιτέρω την κερδοφορία του χρηματοοικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα