ΜΕΛΕΤΗ αριθ. 89/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ αριθ. 89/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού, Κοµοτηνή Πληροφορίες:.Πάσσου Τηλ.: ΜΕΛΕΤΗ αριθ. 89/204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Σ.Ε. Α ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 205, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:.336.4,4 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και προαίρεσης 5%

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής, των νοµικών του προσώπων ΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των Σ.Ε. Α θµιας και Β θµιας εκπαίδευσης για το 205» Κοµοτηνή: ΗΜΟΥ Κ.Α. : , , , , ΕΥΑΚ Κ.Α. : , , Κ.Ε.Μ.Ε.Α. Κ.Α.: , , Σ.Ε. Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κ.Α. Σ.Ε. Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής, των νοµικών του προσώπων ΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των Σχολικών Επιτροπών Α θµιας και Β θµιας εκπαίδευσης για το 205. Η προµήθεια θα περιλαµβάνει:. Πετρέλαιο κίνησης 2. Βενζίνη αµόλυβδη 3. Πετρέλαιο θέρµανσης 4. Λιπαντικά Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης θα γίνει - στον ήµο Κοµοτηνής και συγκεκριµένα στην Καθαριότητα στην ποσότητα που αναφέρεται στον προϋπολογισµό τµηµατικά σε ποσότητες των lt, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες καυσίµων θα προµηθεύονται τµηµατικά από τους ανάδοχους προµηθευτές επί καθηµερινή βάση. - στην ΕΥΑΚ η παράδοση της αµόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται από την αντλία του αναδόχου σύµφωνα µε τις κάθε φορά προκύπτουσες ανάγκες στα διάφορα οχήµατα της, ενώ η παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται τµηµατικά κατά τους χειµερινούς µήνες στα κτήρια της ΕΥΑΚ - στο ΚΕΜΕΑ η παράδοση της πετρελαίου θέρµανσης και του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται από την αντλία του αναδόχου σύµφωνα µε τις κάθε φορά προκύπτουσες ανάγκες στα διάφορα οχήµατα, ενώ η παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται τµηµατικά κατά τους χειµερινούς µήνες στο κτίριο που στεγάζεται το ΚΕΜΕΑ και στους παιδικούς σταθµούς. - Για τις Σχολικές Επιτροπές η παράδοση θα γίνεται µε ίδια µέσα του προµηθευτή, τµηµατικά σύµφωνα µε τις ανάγκες των σχολείων και στην έδρα του κάθε σχολείου. Οι ποσότητες λήφθηκαν από το γραφείο κίνησης για τον ήµο Κοµοτηνής, την ΕΥΑΚ, το Κ.Ε.Μ.Ε.Α., και τις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές Α και Β βάθµιας Εκπαίδευσης. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός των καυσίµων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των ,53 µε τον Φ.Π.Α. και προαίρεση 5% και θα βαρύνει τις πιστώσεις των προϋπολογισµών για το έτος 205 και 206 του ήµου Κοµοτηνής µε Κ.Α. : , , , , , της ΕΥΑΚ µε Κ.Α , , 2

3 και του ΚΕΜΕΑ µε Κ.Α , , , , Οι τιµές που χρησιµοποιήθηκαν είναι σύµφωνα µε τι τιµές που αναρτήθηκαν στην σελίδα της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή (Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) και συγκεκριµένα στο εβδοµαδιαίο δελτίου επισκόπησης τιµών καυσίµων µε αριθ. Πρωτ. Υ3-2705/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε για να προµηθευτεί ο ήµος αντιψυκτικά και ελαιολιπαντικά διαφόρων τύπων για τη λίπανση των κινητήρων και των λοιπών µηχανικών µερών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του. Η ποιότητα προέλευσης των λιπαντικών ορίζεται σε πρωτογενή και µόνο ορυκτέλαια. Η συσκευασίας τους πρέπει να είναι προσεγµένη και εξωτερικά στο δοχείο ή το βαρέλι να αναγράφεται η σύσταση του λιπαντικού, η προέλευση του, ο τύπος και τα σηµεία των µηχανικών µερών όπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Το κάθε δοχείο ή βαρέλι θα είναι σφραγισµένο και ασφαλισµένο µε ταινία του εργοστασίου (όπως αλουµινένια ασφάλεια µέσα από το πώµα ή άλλου είδους ασφάλεια.) Ο προϋπολογισµός των λιπαντικών ανέρχεται στο ποσό των ,6 µε Φ.Π.Α. 23% και προαίρεση 5% και θα βαρύνει τις πιστώσεις των προϋπολογισµών για το έτος 205 και 206 του ήµου Κοµοτηνής µε Κ.Α.: , και της ΕΥΑΚ µε Κ.Α Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ ΠΑΣΣΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3

4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ενδεικτικός ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α' & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Τεχνική υπηρεσία ποσότητα λίτρων 205 Ε/Μ συνολο ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ/Μ ,00 LT ,00,0 ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ , ,00 Καθαριότητα ,00 LT ,00, , ,00 ΕΥΑΚ ,00 LT ,00, , ,00 2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ Η Τεχνική υπηρεσία 5.000,00 LT 5.000,00, , ,00 Πράσινο 7.000,00 LT 7.000,00, ,00.428,00 Καθαριότητα 6.000,00 LT 6.000,00, ,00.224,00 ΚΕΜΕΑ 5.000,00 LT 5.000,00, ,00.020,00 ΕΥΑΚ 0.000,00 LT 0.000,00, , ,00 3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Καθαριότητα 6.000,00 LT 6.000,00, ,00 990,00 Κτίρια του ήµου ,00 LT ,00, , ,50 Πράσινο.000,00 LT.000,00,0.00,00 65,00 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ,00 LT ,00, , ,00 LT ,00, , , ,00 ΚΕΜΕΑ ,00 LT ,00, , ,00 ΕΥΑΚ ,00 LT ,00, , , ,00 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , ,60 ΣΥΝΟΛΟ , ,0 Φ.Π.Α. 23% , ,39 ΣΥΝΟΛΟ , ,50 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΚΑΙ ΦΠΑ.336.4,4 4

5 Ενδεικτικός προϋπολογισµός ήµου Κοµοτηνής ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Τεχνική υπηρεσία ποσότητα λίτρων 205 Ε/Μ σύνολο ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ/Μ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ,00 LT ,00, , ,00 Καθαριότητα ,00 LT ,00, , ,00 Τεχνική υπηρεσία 5.000,00 LT 5.000,00, , ,00 2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ Η Πράσινο 7.000,00 LT 7.000,00, ,00.428,00 Καθαριότητα 6.000,00 LT 6.000,00, ,00.224,00 LT 3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Καθαριότητα 6.000,00 LT 6.000,00, ,00 990,00 Κτίρια του ήµου ,00 LT ,00, , ,50 Πράσινο.000,00 LT.000,00,0.00,00 65, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,50 Φ.Π.Α. 23% , ,49 ΣΥΝΟΛΟ 433.9, ,99 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΚΑΙ ΦΠΑ ,89 Ενδεικτικός Προϋπολογισµός ΕΥΑΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΥΑΚ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ποσότητα λίτρων 205 Ε/Μ σύνολο ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ/Μ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 206 ΕΥΑΚ ,00 LT ,00, , ,00 2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ Η ΕΥΑΚ 0.000, ,00, , ,00 3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΑΚ ,00 LT ,00, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 0.400, ,00 Φ.Π.Α. 23% , ,80 ΣΥΝΟΛΟ , ,80 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΚΑΙ ΦΠΑ 56.60,80 5

6 Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Κ.Ε.Μ.Ε.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΕΜΕΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ποσότητα λίτρων 205 Ε/Μ σύνολο ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ/Μ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 206 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ Η ΚΕΜΕΑ 5.000,00 LT 5.000,00, ,00.020,00 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΕΜΕΑ ,00 LT ,00, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ.300, ,00 Φ.Π.Α. 23% , ,85 ΣΥΝΟΛΟ , ,85 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΚΑΙ ΦΠΑ ,85 Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Σχολικής Επιτροπής Α' Βαθµιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ποσότητα λίτρων 205 Ε/Μ σύνολο ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ/Μ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 206 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ,00 LT ,00, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Φ.Π.Α. 23% , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , ,50 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΚΑΙ ΦΠΑ ,50 6

7 Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Σχολικής Επιτροπής Β' Βαθµιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ποσότητα λίτρων 205 Ε/Μ συνολο ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ/Μ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 206 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ,00 LT ,00, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Φ.Π.Α. 23% , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , ,50 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΚΑΙ ΦΠΑ ,50 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΚ ΕΤΟΥΣ 205 A/A 2 3 ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ εσωτερικής καύσης µε καύσιµο πετρέλαιο (τύπου 20w50) εσωτερικής καύσης µε καύσιµο πετρέλαιο (τύπου 5W40) εσωτερικής καύσης µε καύσιµο την βενζίνη (τύπου 20W50) ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2255 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α 2,54 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ,70 859,6 ΕΥΑΚ ,42 65,9 0 2,74 0,00 0,00 ΕΥΑΚ ,40 32, ,09 463,50 69,53 ΕΥΑΚ ,57 80,9 4 Λάδι διαφορικού βαλβολίνη (τύπου 85W40) 205 3,2 656,00 98,40 5 Λάδι διαφορικού βαλβολίνη (τύπου 80W90) 40 3,5.29,50 93,73 ΕΥΑΚ ,70 225,86 6 Λάδι υδραυλικών συστηµάτων HD 32 DIN , ,90.8,69 ΕΥΑΚ ,40 83, Λάδι υδραυλικών συστηµάτων HD 46 DIN 5524 Λάδι υδραυλικών συστηµάτων HD 205 2,4 438,70 65,8 ΕΥΑΚ ,40 83, ,4 438,70 65,8 7

8 Λάδι SAE 30 τρικουβέρτα ζεύγη µε καταλυτική βενζίνη SAE 5-40 Υγρά φρένων DOT4 200ml µε καταλυτική βενζίνη (τύπου 0W40) Λάδι ΑΤF ειδικό κόκκινο λάδι για υδραυλικά τιµόνια,αυτόµατα σασµάν. Γράσο βάσεως λιθίου Αντιψυκτικό υγρό- (παραφλού) εσωτερικής καύσης µε καύσιµο το πετρέλαιο 0-40 RIMOYLA X30 (Ενδεικτικά για κάθε µάρκα λαδιού) TEM 8 Υγρά µπαταριάς Αντιπαγωτικα πετρελαίου Λάδι HITRAN T9 ενδεικτικά για κάθε µάρκα λαδιού Λάδι για σασµάν φουλ συνθετικό Υγρό συστήµατος επιλεκτικής κατάλυσης (ADBLUE) 23 Γρασσοβαλβολινη κιλά Εµπρος διαφορικό 4000/0305 πετρέλαιο Πίσω διαφορικό 4000/ ,63.052,00 57,80 33,38 ΕΥΑΚ 50 4,45 222,50 0, ,86 4,84 6,78 ΕΥΑΚ ,00 42, ,67 587,20 88,08 ΕΥΑΚ ,00 55, ,48 73,40 07,0 ΕΥΑΚ 46 60,08 24,0 40 3,32.36,20 204,8 ΕΥΑΚ 5 38,80 57,27 300,63 489,00 73, , ,75 80, ,6.044,00 56,60 24,6 27,84 4,8 2 9,85 238,20 35, ,32 332,00 49, ,04 756,00 3,40 ΕΥΑΚ ,2 36,37 700, 770,00 5,50 ΕΥΑΚ 2 3,20,98 0 6,5 0,00 0,00 ΕΥΑΚ ,50 84, ,00 0,00 ΕΥΑΚ 34,5 24,50 36, ,00 0,00 8

9 πετρέλαιο ΕΥΑΚ 34,5 44,00 62, σαζµαν 4000/2505 πετρέλαιο Λάδι µίξης 2Τ βενζίνα 0 0 0,00 0,00 ΕΥΑΚ ,00 69, ,5 68,00 25,20 ΣΥΝΟΛΟ , ,60 Φ.Π.Α 23% 9.42,72.43, ,74 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.557,86 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΚΑΙ ΦΠΑ ,6 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 205 A/A ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 205 εσωτερικής καύσης µε καύσιµο πετρέλαιο (τύπου 20w50) , ,70 859,6 2 εσωτερικής καύσης µε καύσιµο την βενζίνη (τύπου 20W50) 50 3,09 463,50 69,53 3 Λάδι διαφορικού βαλβολίνη (τύπου 85W40) 205 3,2 656,00 98,40 4 Λάδι διαφορικού βαλβολίνη (τύπου 80W90) 40 3,5.29,50 93,73 5 Λάδι υδραυλικών συστηµάτων HD 32 DIN , ,90.8,69 6 Λάδι υδραυλικών συστηµάτων HD 46 DIN ,4 438,70 65,8 7 Λάδι υδραυλικών συστηµάτων HD ,4 438,70 65,8 8 Λάδι SAE 30 τρικουβέρτα ζεύγη 400 2,63.052,00 57, µε καταλυτική βενζίνη SAE 5-40 Υγρά φρένων DOT4 200ml TEM 50 4, ,86 222,50 33,38 4,84 6,78 µε καταλυτική βενζίνη (τύπου 0W40) 60 3,67 587,20 88,08 9

10 2 Λάδι ΑΤF ειδικό κόκκινο λάδι για υδραυλικά τιµόνια,αυτόµατα σασµάν. 3 Γράσο βάσεως λιθίου 205 3, ,32 73,40 07,0.36,20 204,8 4 Αντιψυκτικό υγρό- (παραφλού) 300,63 489,00 73,35 5 εσωτερικής καύσης µε καύσιµο το πετρέλαιο , ,75 80,56 6 RIMOYLA X30 (Ενδεικτικά για κάθε µάρκα λαδιού) 400 2,6.044,00 56,60 7 Υγρά µπαταριάς 24,6 27,84 4,8 8 9 Αντιπαγωτικα πετρελαίου Λάδι HITRAN T9 ενδεικτικά για κάθε µάρκα λαδιού 2 9, ,32 238,20 35,73 332,00 49,80 20 Λάδι για σασµάν φουλ συνθετικό 50 5,04 756,00 3,40 2 Υγρό συστήµατος επιλεκτικής κατάλυσης (ADBLUE) 700, 770,00 5,50 22 Λάδι µίξης 2Τ βενζίνα 23 Γρασσοβαλβολινη κιλά 48 3,5 0 6,5 68,00 25,20 0,00 0,00 24 Εµπρος διαφορικό 4000/0305 πετρέλαιο 0 7 0,00 0,00 25 Πίσω διαφορικό 4000/2205 πετρέλαιο 0 2 0,00 0,00 26 σαζµαν 4000/2505 πετρέλαιο 0 0 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,64 Φ.Π.Α 23% 6.897,9.034,69 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,33 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΚΑΙ ΦΠΑ ,7 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΖΩΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 0

11 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΥΑΚ ΕΤΟΥΣ 205 A/A ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 205 εσωτερικής καύσης µε καύσιµο πετρέλαιο (τύπου 5W40) 2,74 ΕΥΑΚ ,40 32,36 2 εσωτερικής καύσης µε καύσιµο την βενζίνη (τύπου 20W50) 3,09 ΕΥΑΚ ,57 80,9 3 Λάδι διαφορικού βαλβολίνη (τύπου 80W90) 3,5 ΕΥΑΚ ,70 225,86 4 Λάδι υδραυλικών συστηµάτων HD 32 DIN 5524 ΕΥΑΚ 260 2,4 556,40 83,46 5 Λάδι υδραυλικών συστηµάτων HD 46 DIN 5524 ΕΥΑΚ 260 2,4 556,40 83,46 6 Υγρά φρένων DOT4 200ml TEM ΕΥΑΚ 00 2,86 286,00 42,90 7 µε καταλυτική βενζίνη (τύπου 0W40) ΕΥΑΚ 47 3,67 72,49 25,87 8 Λάδι ΑΤF ειδικό κόκκινο λάδι για υδραυλικά τιµόνια,αυτόµατα σασµάν. ΕΥΑΚ 46 3,48 60,08 24,0 9 Λάδι για σασµάν φουλ συνθετικό 5,04 ΕΥΑΚ ,2 36,37 0 Υγρό συστήµατος επιλεκτικής κατάλυσης (ADBLUE) ΕΥΑΚ 2, 3,20,98 Γρασσοβαλβολινη κιλά ΕΥΑΚ 87 6,5 565,50 84,83

12 2 Εµπρος διαφορικό 4000/0305 πετρέλαιο ΕΥΑΚ 34,5 7 24,50 36,23 3 Πίσω διαφορικό 4000/2205 πετρέλαιο 2 ΕΥΑΚ 34,5 44,00 62,0 4 σαζµαν 4000/2505 πετρέλαιο ΕΥΑΚ ,00 69,00 5 Γράσο βάσεως λιθίου ΕΥΑΚ 5 3,32 38,8 57,27 ΣΥΝΟΛΟ 0.339,6 550,87 Φ.Π.Α 23% 2.378,0 356,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.77,7.907,58 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΚΑΙ ΦΠΑ 4.624,74 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΖΩΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2

13 TMHMA A - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ CPV Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ποσότητα λίτρων 204 Ε/Μ Τεχνική υπηρεσία ,00 LT συνολο ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ/Μ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ,00, , ,00 Καθαριότητα ,00 LT ,00, , ,00 ΕΥΑΚ ,00 LT ,00, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Φ.Π.Α. 23% ,00.954,25 ΣΥΝΟΛΟ , ,25 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΚΑΙ ΦΠΑ ,25 TMHMA B - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒ ΗΣ CPV Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ποσότητα λίτρων 204 Ε/ Μ συνολο ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ/Μ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ Η Τεχνική υπηρεσία 5.000,00 LT 5.000,00, , ,00 Πράσινο 7.000,00 LT 7.000,00, ,00.428,00 Καθαριότητα 6.000,00 LT 6.000,00, ,00.224,00 ΚΕΜΕΑ 5.000,00 LT 5.000,00, ,00.020,00 ΕΥΑΚ 0.000,00 LT 0.000,00, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Φ.Π.Α. 23% 3.450, ,56 ΣΥΝΟΛΟ 7.90, ,56 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΚΑΙ ΦΠΑ ,56 3

14 TMHMA Γ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ποσότητα λίτρων 204 Ε/ Μ συνολο ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ/Μ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 205 Καθαριότητα 6.000,00 LT 6.000,00, ,00 990,00 Κτίρια του ήµου ,00 LT ,00, , ,50 Πράσινο.000,00 LT.000,00,0.00,00 65,00 3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ,00 LT ,00, , ,00 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ,00 LT ,00, , ,00 ΚΕΜΕΑ ,00 LT ,00, , ,00 ΕΥΑΚ ,00 LT ,00, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,50 Φ.Π.Α. 23% 4.735, ,33 ΣΥΝΟΛΟ , ,83 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΚΑΙ ΦΠΑ ,33 4

15 ΤΜΗΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΚ ΕΤΟΥΣ 205 CPV A/A 2 3 ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ εσωτερικής καύσης µε καύσιµο πετρέλαιο (τύπου 20w50) εσωτερικής καύσης µε καύσιµο πετρέλαιο (τύπου 5W40) εσωτερικής καύσης µε καύσιµο την βενζίνη (τύπου 20W50) ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2255 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α 2,54 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ,70 859,6 ΕΥΑΚ ,42 65,9 0 2,74 0,00 0,00 ΕΥΑΚ ,40 32, ,09 463,50 69,53 ΕΥΑΚ ,57 80,9 4 Λάδι διαφορικού βαλβολίνη (τύπου 85W40) 205 3,2 656,00 98,40 5 Λάδι διαφορικού βαλβολίνη (τύπου 80W90) 40 3,5.29,50 93,73 ΕΥΑΚ ,70 225,86 6 Λάδι υδραυλικών συστηµάτων HD 32 DIN , ,90.8,69 ΕΥΑΚ ,40 83,46 7 Λάδι υδραυλικών συστηµάτων HD 46 DIN ,4 438,70 65,8 ΕΥΑΚ ,40 83,46 8 Λάδι υδραυλικών συστηµάτων HD ,4 438,70 65,8 9 Λάδι SAE 30 τρικουβέρτα ζεύγη 400 2,63.052,00 57,80 0 µε καταλυτική βενζίνη SAE ,38 ΕΥΑΚ 50 4,45 222,50 0, Υγρά φρένων DOT4 200ml µε καταλυτική βενζίνη (τύπου 0W40) Λάδι ΑΤF ειδικό κόκκινο λάδι για υδραυλικά τιµόνια,αυτόµατα σασµάν. TEM 44 2,86 4,84 6,78 ΕΥΑΚ ,00 42, ,67 587,20 88,08 ΕΥΑΚ ,00 55, ,48 73,40 07,0 ΕΥΑΚ 46 60,08 24,0 4 Γράσο βάσεως λιθίου 40 3,32.36,20 204,8 ΕΥΑΚ 5 38,80 57,27 5

16 5 6 7 Αντιψυκτικό υγρό- (παραφλού) εσωτερικής καύσης µε καύσιµο το πετρέλαιο 0-40 RIMOYLA X30 (Ενδεικτικά για κάθε µάρκα λαδιού) 8 Υγρά µπαταριάς Αντιπαγωτικα πετρελαίου Λάδι HITRAN T9 ενδεικτικά για κάθε µάρκα λαδιού Λάδι για σασµάν φουλ συνθετικό Υγρό συστήµατος επιλεκτικής κατάλυσης (ADBLUE) 23 Γρασσοβαλβολινη κιλά Εµπρος διαφορικό 4000/0305 πετρέλαιο Πίσω διαφορικό 4000/2205 πετρέλαιο σαζµαν 4000/2505 πετρέλαιο Λάδι µίξης 2Τ βενζίνα 300,63 489,00 73, , ,75 80, ,6.044,00 56,60 24,6 27,84 4,8 2 9,85 238,20 35, ,32 332,00 49, ,04 756,00 3,40 ΕΥΑΚ ,2 36,37 700, 770,00 5,50 ΕΥΑΚ 2 3,20,98 0 6,5 0,00 0,00 ΕΥΑΚ ,50 84, ,00 0,00 ΕΥΑΚ 34,5 24,50 36, ,00 0,00 ΕΥΑΚ 34,5 44,00 62, ,00 0,00 ΕΥΑΚ ,00 69, ,5 68,00 25,20 ΣΥΝΟΛΟ , ,60 Φ.Π.Α 23% 9.42,72.43,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,6 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5% ΚΑΙ ΦΠΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΖΩΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 6

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής, των νοµικών του προσώπων ΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των Σ.Ε. Α θµιας και Β θµιας εκπαίδευσης για το 204» Κοµοτηνή: ΗΜΟΥ Κ.Α. : , , , , , , ΕΥΑΚ Κ.Α. : , , , Κ.Ε.Μ.Ε.Α. Κ.Α.: , , , , Σ.Ε. Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κ.Α. Σ.Ε. Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κ.Α. TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις από νερό και φυσικά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµιξη µε πετρέλαιο θέρµανσης, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 332/ Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση ) 54/2004 ΦΕΚ 490/2006 τεύχος Β 2) ΑΧΣ 29/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ Η Η αµόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα είναι σύµφωνη µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ. Α). Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµιξή της µε βενζίνη SUPER ή νερό ή πετρέλαιο. Σύµφωνα µε το ΦΕΚ. Η βενζίνη αµόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση ) ΑΧΣ 50/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β 2) ΑΧΣ 29/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Το πετρέλαιο θέρµανσης θα είναι µίγµα υδρογονανθράκων καθαρό διαυγές και δεν θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες, θα είναι σύµφωνη µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ. Α) και το ΦΕΚ 496/Β/ Το πετρέλαιο θέρµανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση ) 467/2002 ΦΕΚ 53/2003 τεύχος Β 2) 468/2002 ΦΕΚ 273/2003 τεύχος Β 3) ΑΧΣ 29/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Τα ελαιολιπαντικά πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να έχουν τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά: -Να είναι κατασκευασµένα από αναγνωρισµένο κατασκευαστή στην αγορά. -Να είναι γνωστή µάρκα και να κυκλοφορεί στην αγορά. -Η ποιότητα τους να είναι αρίστη στην κατηγορία του. -Η λιπαντική τους ικανότητα να καθορίζεται µε πολύτυπους τύπους για να µπορούν να λιπαίνουν ανάλογα τα µηχανήµατα και τα αυτοκίνητα του ήµου σε όλα τα σηµεία τους. -να έχουν την δυνατότητα να απορροφούν ικανοποιητικά την θερµοκρασία από τους κινητήρες χωρίς να παρουσιάζουν αυτοί υπερθέρµανση, ή άλλης µορφής φθορά εξ αιτίας του λιπαντικού. Η ποιότητα προέλευσης των λιπαντικών επί ποινή αποκλεισµού ορίζεται σε πρωτογενή και µόνο ορυκτέλαια. 7

18 Εξωτερικά στα δοχεία πρέπει να γράφεται η φίρµα της εταιρείας παραγωγής µε όλα τα στοιχεία της, η σύσταση του λιπαντικού, ο τύπος και τα σηµεία των µηχανών στα οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η προέλευση του αν δηλαδή πρόκειται για τα ζητούµενα πρωτογενή. Η συσκευασία τους θα είναι προσεγµένη. Το κάθε δοχείο θα είναι σφραγισµένο και ασφαλισµένο µε ταινία του εργοστασίου (όπως αλουµινένια ασφάλεια µέσα από το πώµα ή άλλου είδους ασφάλεια) Τεχνικά στοιχεία και απαιτήσεις που θα πρέπει να έχει κάθε λιπαντικό : Για κάθε τύπο λαδιού: Α) ο δείκτης του ιξώδους απαιτείται να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερος (µε στόχο την σταθερότητα του λαδιού στην διακύµανση της θερµοκρασίας ). Β) το κινηµατικό ιξώδες του στους 40ο C και στους 00 ανάλογα. Γ) να έχει όσο το δυνατόν µικρότερο σηµείο ροής. ) να έχει όσο το δυνατόν µεγαλύτερο σηµείο ανάφλεξης (βαθµούς κελσίου ). Κάθε προσφορά πού θα αναφέρεται σε µη πρωτογενή ορυκτέλαια θα απορρίπτεται. Ε) να έχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές σύµφωνα µε τον οργανισµό αξιολόγησης λιπαντικών για τα ενυσχηµένα λάδια 20/50 και 5/40 τον κωδικό CG-4/SJ, στα φουλ συνθετικά 0/40 να αναγράφεται το 00% πάνω στην ετικέτα και για τα 80/90,85/40 να αναγράφεται ο κωδικός GL 4. Οι διαγωνιζόµενοι επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να συµπληρώσουν το συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για κάθε τύπο λιπαντικού. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΖΩΗ ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΣΣΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 8

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΦΡΑΓΙ Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΛΑ Ι Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών πού πρέπει να συµπληρωθεί από κάθε προµηθευτή (τόσοι πίνακες, όσοι και οι τύποι λαδιών πού επιθυµεί να προσφέρει στον διαγωνισµό, ο καθένας). Α/α Ανά Είδος λαδιού Χαρακτηριστικά της κάθε µάρκας - Προµηθευτής: - Αυτή η στήλη θα συµπληρωθεί από τον Τηλέφωνο : προµηθευτή για κάθε λάδι Μάρκα λαδιού - Τρόπος κατασκευής Και προέλευση σχετικά µε την σύσταση του Ζητούνται πρωτογενή [ Αν όχι ] αποκλεισµός Εµπορική ονοµασία Μέσος όρος. π.χ. 20W50 2 Κινηµατικό ιξώδες (40οC) - 3 Κινηµατικό ιξώδες στους 00oC - 4 είκτης ιξώδους - 5 Σηµείο ανάφλεξης - 6 Σηµείο ροής 7,8 ΤΑΝ ΤΒΝ Πρέπει να έχουν στοιχεία για έλεγχο 0 Προδιαγραφές πού καλύπτουν κατά ΑΡΙ, ACEA, & CCMC τυποποιήσεις ανά µάρκα αυτοκινήτου πού τα χρησιµοποιεί Να τηρούνται όλες οι τελευταίες και σύγχρονες προδιαγραφές, για τα αυτοκίνητα του ήµου πού στην πλειοψηφία τους είναι IVECO & M/Σ 9

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής, των νοµικών του προσώπων ΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των Σ.Ε. Α θµιας και Β θµιας εκπαίδευσης για το 205» Κοµοτηνή: ΗΜΟΥ Κ.Α. : , , , , , , ΕΥΑΚ Κ.Α. : , , , Κ.Ε.Μ.Ε.Α. Κ.Α.: , , , , Σ.Ε. Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κ.Α. Σ.Ε. Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κ.Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Κοµοτηνής και των ΝΠ ΕΥΚ και ΚΕΜΕΑ και των Σχολικών Επιτροπών Α θµιας και Β θµιας Εκπαίδευσης. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται στις δεξαµενές του δηµαρχείου και των λοιπών κτιρίων των αποκεντρωµένων υπηρεσιών του ήµου Κοµοτηνής Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης θα γίνει - στον ήµο Κοµοτηνής και συγκεκριµένα στην Καθαριότητα στην ποσότητα που αναφέρεται στον προϋπολογισµό τµηµατικά σε ποσότητες των lt, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες καυσίµων θα προµηθεύονται τµηµατικά από τους ανάδοχους προµηθευτές επί καθηµερινή βάση. - στην ΕΥΑΚ η παράδοση της αµόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται από την αντλία του αναδόχου σύµφωνα µε τις κάθε φορά προκύπτουσες ανάγκες στα διάφορα οχήµατα της, ενώ η παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται τµηµατικά κατά τους χειµερινούς µήνες στα κτήρια της ΕΥΑΚ Για τις Σχολικές Επιτροπές η παράδοση θα γίνεται µε ίδια µέσα του προµηθευτή, τµηµατικά σύµφωνα µε τις ανάγκες των σχολείων και στην έδρα του κάθε σχολείου Η παράδοση των βενζινών θα γίνεται τµηµατικά στις εγκαταστάσεις του προµηθευτού, οι οποίες θα βρίσκονται απαραιτήτως, εντός των ορίων του ήµου ή όµορων δήµων και δεν θα απέχουν περισσότερο από 5km από το αµαξοστάσιο του ήµου και οι οποίοι θα πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, εντός πέντε (5) ηµερών από την ζήτηση του, Η παράδοση της προµήθειαςλιπαντικών, θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσίων σε αντιψυκτικά και λιπαντικά µετά από έγγραφη ειδοποίηση και εντός δέκα ηµερών. Στα τιµολόγια ο ανάδοχος προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αναγράφει τους κωδικούς και τον αύξοντες αριθµούς του πίνακα των ειδών του ήµου που αντιστοιχούν στο κάθε υλικό. Τα υλικά µε τα οποία θα προµηθεύει τις υπηρεσίες του ήµου θα πρέπει να είναι µόνο αυτά που κατακυρώθηκαν από τον διαγωνισµό. Σε διαφορετική περίπτωση δεν γίνεται δεκτό το τιµολόγιο. Τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο εκτός από τις περιπτώσεις που γίνει η µεταφορά µε όχηµα της υπηρεσίας. Η συσκευασία που ζητείται από τον ήµο για τα λιπαντικά είναι σε βαρέλια των 200 έως 205 λίτρων ή δοχεία των 8 έως 25 λίτρων το ανώτερο. ( ιαφορετική χωρητικότητα δοχείων δεν θα γίνεται δεκτή, εκτός των δοχείων των λαδιών βενζινοκινητήρα και αντιψυκτικών (ΠΑΡΑΦΛΟΥ) πού µπορούν να είναι σε δοχεία των τεσσάρων ή του ενός λίτρου). Επιφυλασσοµένων των πιο πάνω διαβεβαιώσεων του προµηθευτή, ο προµηθευτής θα έχει υποχρέωση να αντικαταστήσει µετά από αίτηση του ήµου κάθε είδος προµήθειας, για το οποίο θα διαπιστωθεί παράβαση των πιο πάνω διαβεβαιώσεων. Οι ποσότητες που αναφέρονται στον προϋπολογισµό είναι ενδεικτικές και θα απορροφηθούν όσες είναι απαραίτητες, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αυξοµείωσης στις ποσότητες. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των.336.4,4 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α 23% και της προαίρεσης 5%. ΑΡΘΡΟ 2 Η προµήθεια διέπεται από: ) Τις διατάξεις του Ν.389/993 «περί προµηθειών Ο.Τ.Α.», και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 2) Τις σχετικές διατάξεις του Ν /2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». 3) Τις διατάξεις του Ν. 2286/995 «Προµήθειες του ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 4) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3438/ ) Τις διατάξεις του Ν. 3548/ 2007 ΦΕΚ 68 Α. 6) Το Π. 60/2007 ΦΕΚ 64 Α '. 7) Το Ν. 428/204. ΑΡΘΡΟ 3 Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι: α) Η ιακήρυξη δηµοπρασίας. β) Η Συγγραφή υποχρεώσεων 20

21 γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός δ) Η τεχνική περιγραφή ε) Τα παραρτήµατα στ) Το τιµολόγιο της προσφοράς ΑΡΘΡΟ 4 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού, χωρίς το Φ.Π.Α., κατά την υπογραφή της σύµβασης αντικαθίσταται µε όµοια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της προµήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 5 Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο ανάδοχος της προµήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίµων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των καυσίµων ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άµεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας ο ήµος / Νοµικό Πρόσωπο / Σ.Ε. δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των καυσίµων ή στη µείωση του τιµήµατος. Το συγκεκριµένο ποσοστό θα εγκρίνει µε απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή ή το αντίστοιχο όργανο του Νοµικού Προσώπου, Σ.Ε. ΑΡΘΡΟ 6 Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την τµηµατική παραλαβή των καυσίµων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των καυσίµων. Επειδή η παράδοση των καυσίµων θα είναι τµηµατική σύµφωνα µε τις προκύπτουσες ανάγκες του δήµου, θα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται η ηµεροµηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα του καυσίµου και ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος που εφοδιάστηκε το καύσιµο, ή την υπηρεσία στην οποία προορίζεται. Εβδοµαδιαία ή µηνιαία, θα εκδίδονται τιµολόγια του προµηθευτή τα οποία θα επισυνάπτουν τα δελτία αποστολής κάθε υπηρεσίας του ήµου / Νοµικού Προσώπου / Σ.Ε. ξεχωριστά και στα οποία θα αναγράφονται συγκεντρωτικά τα διαφορετικά παρεχόµενα είδη καυσίµου που προέρχονται από τα δελτία αποστολής, δίπλα θα φαίνεται η µέση διαµορφούµενη τιµή λιανικής πώλησης του είδους και σε διπλανή στήλη το συµφωνηθέν ποσοστό έκπτωσης επί της συγκεκριµένης τιµής πώλησης και είδους. Ο ήµος / Νοµικό Πρόσωπο /Σ.Ε. υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή το συντοµότερο δυνατόν µετά από την παραλαβή των καυσίµων και εφόσον ο προµηθευτής εκδώσει το τιµολόγιο και προσκοµίσει τα νόµιµα δικαιολογητικά. ΑΡΘΡΟ 7 Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος µετά την παραλαβή των καυσίµων από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης της κάθε ποσότητας καυσίµου. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσµίας των δύο (2) εργάσιµων ηµερών, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώσει προς το δήµο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις (2%0 )στο συµβατικό προϋπολογισµό για κάθε µέρα καθυστέρησης της παράδοσης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 8 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε ανωτέρα βία η προθεσµία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα ανωτέρας βίας κώλυµα του αναδόχου, ο οποίος όµως δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή. Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προµήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσµίας, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ηµοτικού ή ιοικητικού Συµβουλίου µε συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του ήµου / Νοµικού Προσώπου /Σ.Ε., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 9 Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προµήθεια καυσίµων είτε για µέρος αυτών. ηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται µόνο για ένα είδος καυσίµου, µε την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόµενου είδους καυσίµου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. ΑΡΘΡΟ 0 Τα καύσιµα θα είναι αρίστης ποιότητος και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νοµοθεσία. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΖΩΗ ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΣΣΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής, των νοµικών του προσώπων ΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των Σ.Ε. Α θµιας και Β θµιας εκπαίδευσης για το 205» ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΗΜΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Της επιχείρησης...., έδρα...., οδός....,αριθµός.., τηλέφωνο.., fax.. Α/Α ΕΙ ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ TMHMA A.% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 TMHMA B.% ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ Η 3 TMHMA Γ.% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Το Φ.Π.Α για τα παραπάνω είδη είναι %. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 22

23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής, των νοµικών του προσώπων ΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των Σ.Ε. Α θµιας και Β θµιας εκπαίδευσης για το 205» ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΗΜΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Της επιχείρησης...., έδρα...., οδός....,αριθµός.., τηλέφωνο.., fax.. ΤΜΗΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ A/A ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α εσωτερικής καύσης µε καύσιµο πετρέλαιο (τύπου 20w50) 2255 ΕΥΑΚ 73 2 εσωτερικής καύσης µε καύσιµο πετρέλαιο (τύπου 5W40) 0 ΕΥΑΚ εσωτερικής καύσης µε καύσιµο την βενζίνη (τύπου 20W50) 50 ΕΥΑΚ 73 4 Λάδι διαφορικού βαλβολίνη (τύπου 85W40) 205 ΕΥΑΚ 0 5 Λάδι διαφορικού βαλβολίνη (τύπου 80W90) 40 ΕΥΑΚ Λάδι υδραυλικών συστηµάτων HD 32 DIN ΕΥΑΚ Λάδι υδραυλικών συστηµάτων HD 46 DIN ΕΥΑΚ Λάδι υδραυλικών συστηµάτων HD ΕΥΑΚ 0 23

24 9 Λάδι SAE 30 τρικουβέρτα ζεύγη 400 ΕΥΑΚ 0 0 µε καταλυτική βενζίνη SAE ΕΥΑΚ 0 Υγρά φρένων DOT4 200ml TEM 44 ΕΥΑΚ 00 2 µε καταλυτική βενζίνη (τύπου 0W40) 60 ΕΥΑΚ 00 3 Λάδι ΑΤF ειδικό κόκκινο λάδι για υδραυλικά τιµόνια,αυτόµατα σασµάν. 205 ΕΥΑΚ 46 4 Γράσο βάσεως λιθίου 40 ΕΥΑΚ 5 5 Αντιψυκτικό υγρό- (παραφλού) 300 ΕΥΑΚ 0 6 εσωτερικής καύσης µε καύσιµο το πετρέλαιο ΕΥΑΚ 0 7 RIMOYLA X30 (Ενδεικτικά για κάθε µάρκα λαδιού) 400 ΕΥΑΚ 0 8 Υγρά µπαταριάς 24 ΕΥΑΚ 0 9 Αντιπαγωτικα πετρελαίου 2 ΕΥΑΚ 0 20 Λάδι HITRAN T9 ενδεικτικά για κάθε µάρκα λαδιού 00 ΕΥΑΚ 0 2 Λάδι για σασµάν φουλ συνθετικό 50 ΕΥΑΚ

25 22 Υγρό συστήµατος επιλεκτικής κατάλυσης (ADBLUE) 700 ΕΥΑΚ 2 23 Γρασσοβαλβολινη κιλά 0 ΕΥΑΚ Εµπρος διαφορικό 4000/0305 πετρέλαιο 0 ΕΥΑΚ 34,5 25 Πίσω διαφορικό 4000/2205 πετρέλαιο 0 ΕΥΑΚ 34,5 26 σαζµαν 4000/2505 πετρέλαιο 0 ΕΥΑΚ Λάδι µίξης 2Τ βενζίνα 48 Το Φ.Π.Α για τα παραπάνω είδη είναι %. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 25

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1ο : Για την προμήθεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Αρ. Πρωτ.: 11885/30-10-14 Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ.: Ελ. Σαραντίδου Τηλ : 22293-50126 fax : 22293-50156 ΕΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙ, 14 /10/2014 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 28/2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήµαρχος Φιλιατών διακηρύσσει ηµόσιο Ανοικτό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήµαρχος Φιλιατών διακηρύσσει ηµόσιο Ανοικτό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Φιλιάτες, 15/04/. Αρ. Πρωτ. :4486 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Φιλιατών διακηρύσσει ηµόσιο Ανοικτό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας ΜΑΙΟΣ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Τμήμα : Τεχνικών Έργων Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΤΗΛ/FAX: 22650-79239/22157 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια υλικών κατά 20% µε αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόµενης

προµήθεια υλικών κατά 20% µε αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόµενης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου Πληρ:Μ.Μελιάδης Τηλ:2521 350 630 ράµα 24-08-2011 Τηλεοµοιοτυπία : 25210 23343 Ηλεκτ.ταχυδρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 3/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 34100 Χαλκίδα Πληροφ.: Γ. Κοραής ΤΗΛ.: 2221022281 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 27-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρ: 2125 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Ταχ. Κώδικας: 35100 - Λαµία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνικές προδιαγραφές

1. Τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη µελέτη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοσχάτο, 11/06/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-TAYΡΟΥ Τηλ. 2132019632 FAX.: 210-9416154 Πληρ.: κα Γρηγοροπούλου Αθηνά ΠΡΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ email :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 50/2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 50/2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 50/2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ. Νίκαια 23/12/2014 Αριθ. Πρωτ. 26231

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ. Νίκαια 23/12/2014 Αριθ. Πρωτ. 26231 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ Ταχ. Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου & Αγ. Χαραλάμπους Ταχ. Κώδικας: 41500 Πληροφορίες: Τσιγάρας Αθ. & Βησσαρόπουλος Βασ. Τηλ: 2413507216-2413-507237 Fax: 2410921868-2413-507245

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 13-17 Ταχ.Κωδ.: 81100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. : 110 / 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 340.523,55 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23% ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 & 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 340.523,55 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23% ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 & 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XANΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002566123 2015-02-10

15PROC002566123 2015-02-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 9/02/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 1346 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 840 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002541768 2015-01-26

15PROC002541768 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 840 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ : 15PROC002610655

Α ΑΜ : 15PROC002610655 Α ΑΜ : 15PROC002610655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 17943/26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡOI ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα