ιαγώνισµα για το σπίτι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαγώνισµα για το σπίτι"

Transcript

1 ιαγώνισµα για το σπίτι p 2 V Θέµα 1 ο Να εξηγήσετε γιατί στη µεταβολή 1 2 η γραµµοµοριακή θερµοχωρητικότητα του αερίου είναι µικρότερη από το µέγεθος C p και µεγαλύτερη από το C V Για τη δικαιολόγηση θα χρησιµοποιήσετε µόνο τη γραφική παράσταση και το 1 ο θερµοδυναµικό νόµο. Θέµα 2 ο Ποια αντιστρεπτή µεταβολή πρέπει να κάνουµε σε ένα αέριο ώστε να µεγαλώσουµε τη θερµοκρασία του χωρίς να το ζεστάνουµε δηλ χωρίς να του προσφέρουµε θερµότητα ( Η εξήγηση θα είναι πλήρης, απαραίτητο το διάγραµµα κτλ ) Στη µεταβολή που αναφέρατε να γράψετε το είδος της ενέργειας που προσφέρατε στο αέριο και τον τρόπο υπολογισµού του αν γνωρίζετε τις µακροσκοπικές µεταβλητές πίεση και όγκο στην αρχική και την τελική κατάσταση θερµοδυναµικήε ισορροπίας (η σταθερά R θεωρείτε γνωστή όπως το µέγεθος γ για το αέριο) Θέµα 3 ο Μια ποσότητα αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Ν α σχεδιάσετε σε άξονες µια ισόθερµη µεταβολή Πως στη πράξη πετυχαίνουµε τη µεταβολή αυτή; Να γράψετε τις µεταβολές των ενεργειών σ αυτή τη µεταβολή. θεωρείστε ότι η ο όγκος αυξήθηκε (ανταλλαγές θερµότητας µε το περιβάλλον έργο κτλ) Στη µεταβολή αυτή ποια από τα παρακάτω µεγέθη µεταβλήθηκαν και γιατί ;! Πυκνότητα αερίου! Η µάζα του! Μέση κινητική ενέργεια µορίων! Ενεργός ταχύτητα των µορίων! Εσωτερική ενέργεια αερίου! Το γινόµενο πίεση αερίου επί όγκο του! Το πηλίκο πίεση προς τον όγκο Θέµα 4 ο Βάλτε Σ ή Λ µπροστά από κάθε πρόταση. " Ένα φυσικό σύστηµα πχ ένα αέριο µπορεί να απορροφήσει ένα ποσό θερµότητα ς από το περιβάλλον να υποστεί διάφορες µεταβολές και να επιστρέψει στη αρχική του κατάσταση. Σε µια τέτοια περίπτωση το ποσό θερµότητας που απορρόφησε έχει δοθεί στο περιβάλλον µε τη µορφή έργου άλλωστε η ενέργεια δεν χάνεται αλλά διατηρείται. " Το δεύτερο θερµοδυναµικό αξίωµα µας λέει ότι: πάντοτε δύο ίσα ποσά ενέργειας έχουν την ίδια ικανότητα για παραγωγή έργου " Μια θερµική µηχανή δεν µπορεί να µετατρέψει όλη τη προσφερόµενη θερµότητα σε έργο εξαιτίας των τριβών που παρατηρούνται στα µηχανικά της µέρη

2 " Η κινητική ενέργεια Κ, µιας ποσότητας νερού σε ένα καταρράκτη είναι στην ουσία η ενέργεια των µορίων του νερού σε αυτή τη διατεταγµένη µοριακή κίνηση. Μια άλλη ποσότητα νερού µεγάλης θερµοκρασίας µπορεί να έχει εσωτερική ενέργεια U ίση µε την κινητική ενέργεια Κ που αναφέραµε µόνο που στη περίπτωση αυτή η ενέργεια προερχεται από το άθροισµα των κινητικών ενεργειών των µορίων λόγω τυχαίας µοριακής κίνησης. Τα δύο ποσά ενέργειας είναι ίσα µεταξύ τους και µπορούµε να τα αξιοποιήσουµε στον ίδιο βαθµό για να πάρουµε έργο. Περισσότερο έργο φυσικά παίρνουµε από τη ποσότητα του θερµού νερού " Η θερµότητα µπορεί να µεταφερθεί αυθόρµητα από ένα ζεστό σώµα σε ένα κρύο όπως και από ένα κρύο σε ζεστό.. " Η φύση της µακροσκοπικής µηχανικής ενέργειας είναι διαφορετική από τη φύση της εσωτερικής ενέργειας.. " Το σύστηµα κλιµατισµού απορροφά το χειµώνα από το περιβάλλον (κρύα δεξαµενή) θερµότητα και την αποδίδει στο εσωτερικό του κτιρίου που είναι η θερµή δεξαµενή. Για να γίνει αυτό απαιτείται δαπάνη ενέργειας δηλ η µηχανή του κλιµατισµού δεν µπορεί να κάνει αυτή την µεταφορά θερµότητας αν δεν της προσφέρουµε µια ενέργεια.. Θέµα 5 ο Σε µια ισόθερµη εκτόνωση αερίου από µια κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας σε µια άλλη η προσφερόµενη θερµότητα µετατρέπεται σε ωφέλιµο έργο δηλ έχουµε 100% µετατροπή θερµότητας σε έργο. Αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση µε το 2 ο θερµοδυναµικό νόµο ο οποίος προβλέπει ότι δεν είναι δυνατή µετατροπή κατά 100 % της θερµότητας σε έργο ; Μπορείτε να αναφέρετε µια άλλη µεταβολή η οποία στην οποία θα έχουµε µετατροπή όλης της προσφερόµενης θερµικής ενέργειας σε έργο; είξτε την στο διάγραµµα πίεσης -όγκου.

3 Θέµα 6 ο Σε µια θερµική µηχανή µια ποσότητα αερίου κάνει κυκλική µεταβολή. Ετσι ένα αέριο βρίσκεται µέσα σε ένα δοχείο που κλείνει µε έµβολο Στο διάγραµµα φαίνεται ή κυκλική µεταβολή που κάνει το αέριο. Ο συντελεστής απόδοσης της µηχανής είναι ίσος µε 12/87, το µέγεθος γ ίσο µε 5/3 και η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας στην ισόχωρη είναι ίση µε -4500joule Να υπολογίσετε: p 1) Τη θερµότητα και το έργο στην ισοβαρή µεταβολή 2) Το έργο στην ισόθερµη µεταβολή ισόθερµη 3) Το ωφέλιµο έργο και τη θερµότητα που αποδίδει η µηχανή στη κρύα δεξαµενή σε ένα κύκλο 4) τη κυκλική µεταβολή το αέριο πέρασε από πολλές καταστάσεις θερµοδυναµικής ισορροπίας. Να σηµειώσετε πάνω στο V διάγραµµα (και να το δικαιολογήσετε)! τη κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας στην οποία η µέση κινητική ενέργεια του µορίου είναι η µικρότερη και! τη κατάσταση εκείνη ή τις καταστάσεις εκείνες που η πυκνότητα του αερίου είναι µικρότερη! ύο τουλάχιστον καταστάσεις θερµοδυναµικής ισορροπίας οι οποίες έχουν την ίδια εσωτερική ενέργεια και µικρότερη από την τιµή U, oπου η µέγιστη εσωτερική ενέργεια που είχε όταν έκανε τη κυκλική µεταβολή

4 Επαναληπτικό διαγώνισµα στη γενική παιδεία Θέµα 1 ο Σε µια αντιστρεπτή µεταβολή ΑΒ η πίεση ενός αερίου µεταβάλλεται µε τον τρόπο που δείχνει το διάγραµµα. 1) Εξηγείστε γιατί η µεταβολή είναι αντιστρεπτή 2) Υπολογίστε το έργο στη µεταβολή Α Β 3) Υπολογίστε τη µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας και τη θερµότητα για τη µεταβολή αυτή γ=5/3 4) Κατά τη µεταβολή αυτή το αέριο βρέθηκε σε µια κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας (ονοµάστε τη την ) στην οποία είχε εσωτερική ενέργεια όση όταν βρεθεί στη κατάσταση Γ να υπολογίσετε τις µακροσκοπικές µεταβλητές πίεση και όγκο της κατάστασης 5) Υποθέστε ότι µια θερµική µηχανή κάνει τη µεταβολή Α Β Γ Α Να υπολογίσετε τη θεωρητική τιµή του συντελεστή απόδοσης ( η µεταβολή Β Γ είναι ισόχωρη και η µεταβολή ΓΑ ισοβαρής) P 10 5 pa B 1 A Γ 1 4 V L Θέµα 2o Να αποδείξετε τη σχέση Θέµα 3 ο C V R = γ 1 όπου R η σταθερά των αερίων Στις παρακάτω περιπτώσεις 1 και 2 να κυκλώσετε τη σωστή πρόταση 1) Η γραµµοµοριακή θερµοχωρητικότητα ενός µονοατοµικού αερίου µε σταθερό όγκο Είναι ίση µε την ποσότητα γ C p Είναι ίση µε τη µείωση της κινητικής ενέργειας των µορίων αερίου λόγω µεταφορικής κίνησης µιας ποσότητας ενός mole αερίου, στη περίπτωση µιας αδιαβατικής εκτόνωσης,στη οποία έχουµε ελάττωση της θερµοκρασίας κατά ένα βαθµό Κελσίου. Εξαρτάται από το είδος της µεταβολής που έκανε το αέριο Έχει µονάδες έργου 2) Η γραµµοµοριακή ειδική θερµότητα αερίου µε σταθερή πίεση: # Είναι αρνητική σε µια ισοβαρή συµπίεση στη οποία η θερµοκρασία αερίου µειώνεται # Σχετίζεται µε τη γραµµοµοριακή θερµοχωρητικότητα µε σταθερό όγκο του αερίου αυτού µε τη σχέση C V =C p +R

5 # Έχει την ίδια τιµή για τα όλα τα ευγενή αέρια # Είναι το ποσό θερµότητας που δίνουµε σε µια ποσότητα αερίου ίση µε ένα mole σε µια ισόχωρη µεταβολή για να αυξήσουµε τη θερµοκρασία του κατά 1 βαθµό Κέλβιν # Είναι µια σταθερά η οποία δεν εξαρτάται από τη φύση των µορίων Θέµα 4 ο $ Να γράψετε ένα παράδειγµα φυσικού συστήµατος στο οποία η ενέργεια του να οφείλεται σε διατεταγµένη µοριακή κίνηση των µορίων του. Να γράψετε επίσης ένα παράδειγµα φυσικού συστήµατος στο οποίο η ενέργεια του να οφείλεται στη τυχαία µοριακή κίνηση των µορίων που αποτελούν το σώµα αυτό. $ Αν οι ενέργειες των παραπάνω φυσικών συστηµάτων είναι ίσες να γράψετε δύο σηµαντικές διαφορές που παρουσιάζουν $ Σε ποιο από τα παραπάνω συστήµατα η ενέργεια του χαρακτηρίζεται σαν οργανωµένη µορφή ενέργειας ; $ Οι αυθόρµητες φυσικές µεταβολές γίνονται προς µια κατεύθυνση. Η κατεύθυνση αυτή είναι εκείνη που από την τυχαία µοριακή κίνηση των µορίων του συστήµατος θα πάµε στη κατάσταση που έχουµε διατεταγµένη µοριακή κίνηση ή ανάποδα; γράψτε ένα παράδειγµα. $ Η απάντηση που δώσατε στα παραπάνω ερωτήµατα είναι µια γνώση που κατακτήθηκε στο τέλος του 19 αιώνα τότε που συνειδητοποιήθηκε η ύπαρξη των µορίων. Στις αρχές του αιώνα αυτού η διάκριση ανάµεσα στην θερµότητα και τις άλλες ενέργειες πως περιγραφόταν;

6 Θέµα 1o (να επιλέξετε τη σωστή πρόταση, µία είναι η σωστή) Η γραµµοµοριακή θερµοχωρητικότητα(ειδική θερµότητα) αερίου µε σταθερή πίεση είναι: a) Το ποσό θερµότητας που θα δώσουµε στο αέριο για να µεταβληθεί η θερµοκρασία του κατά 1 ο C b) Το ποσό του έργο που προσφέρουµε στο αέριο στο αέριο για να ανεβεί η θερµοκρασίου του κατά 1 ο Κ σε µια ισοβαρή µεταβολή. c) Το ποσό θερµότητας που θα δώσουµε σε Ν Α µόρια του αερίου (Ν Α αριθµός Avogadro) για να µεταβληθεί η θερµοκρασία κατά 1 ο Κ d) Το ποσό θερµότητας για να θερµάνουµε 1Kgr αερίου που βρίσκεται στις πρότυπες συνθήκες (STP) κατά 1 ο Κ e) Τίποτα από τα παραπάνω ΘΕΜΑ 2 ο Η εσωτερική ενέργεια n moles οξυγονου είναι: a) Η ποσότητα Ν Α Ε Κ οπου Ν Α ο αριθµός Avogadro και Ε Κ η µέση κινητική ενέργεια του µορίου λόγω µεταφορικής κίνησης b) Το άθροισµα των δυναµικών ενεργειών των µορίων λόγω της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης c) Το άθροισµα των ολικών ενεργειών που έχουν τα µόρια του οξυγόνου, όπου µε τον όρο ολική ενέργεια εννοούµε το άθροισµα της κινητικής ενέργειας που έχει το µόριο λόγω της µεταφορικής του κίνησης και της ενέργειας που έχουν τα άτοµα που αποτελούν το µόριο d) Τίποτα από τα παραπάνω Θέµα 3 ο Σε µια ισοβαρή µεταβολή (εκτόνωση ) το έργο είναι ίσο µε 40 joule. Ν α υπολογίσετε τη θερµότητα και τη µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας σ αυτή τη µεταβολή γ=5/3 Θέµα 4ο Μια ποσότητα αερίου υποβάλλεται στις εξής διαδοχικές µεταβολές: % Ισοβαρή εκτόνωση από όγκο V 1 σε όγκο V 2 και σε πίεση P 1 % Ισόχωρη ψύξη σε όγκο V 2 και µέχρι η πίεση να γίνει P 2 % Ισόθερµη συµπίεση µέχρι να επανέλθει στην αρχική κατάσταση Απαντήστε στα επόµενα ερωτήµατα (ονοµάστε µε τον αριθµό 1 την αρχική κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας, µε το 2 την κατάσταση που περιγράφεται µε το ζευγάρι ( P 1,V 2 ) και µε το 3 τη κατάσταση (P 2,V 2 )) Να σχεδιάσετε σε άξονες P-V τη µεταβολή αυτή Να εξηγείτε τι παριστάνει το εµβαδόν του χωρίου που σχηµατίζεται στη γραφική παράσταση Να υπολογίσετε την αριθµητική τιµή του πηλίκου U 2 3 Να γράψετε σε ποιές µεταβολές δίνουµε θερµότητα στο αέριο και σε ποιες µεταφέρεται θερµότητα από το αέριο στο περιβάλλον Το αέριο κατά τη κυκλική µεταβολή βρέθηκε σε κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας που το µόριο είχε τη µεγαλύτερη ενεργό 1 ταχύτητα ποια κατάσταση είναι αυτή ( να τη δείξετε στο διάγραµµα δηλ να γράψετε το ζευγάρι πίεσης όγκου για τη κατάσταση αυτή ) θεωρείστε ότι το αέριο αντί για την ισόθερµη συµπίεση, από την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας 2 µέχρι την αρχική κατάσταση 1, το αέριο έκανε αδιαβατική συµπίεση µέχρι η πίεση του να γίνει ίση µε την αρχική. Στη περίπτωση αυτή το αέριο δεν επιστρέφει στην αρχική κατάσταση, ονοµάστε µε 4 την τελική κατάσταση της αδιαβατικής συµπίεσης. Να σχεδιάσετε πάνω στο διάγραµµα τη µεταβολή αυτή. Θέµα 5 ο Σε δύο οµοια δοχεία περιέχονται ίσα moles του ίδιου αερίου και στις ίδιες συνθήκες 1 Ενεργός ταχύτητα είναι η τετραγωνική ρίζα της µέσης τιµής των τετραγώνων των µέτρων των ταχυτήτων των µορίων 1 2

7 Το αέριου του α δοχείου υποβάλλεται σε αδιαβατική συµπίεση µέχρι να γίνει ο όγκος του ίσος µε V 1τελ Το άλλο αέριο υποβάλλεται σε ισόθερµη συµπίεση µέχρι να γίνει ο όγκος του ίσος µε V 1τελ & να σχεδιάσετε µεταβολές σε άξονες πίεσης όγκου ' Σε ποια από τις δύο µεταβολές προσφέραµε περισσότερη ενέργεια στο αέριο και γιατί; ' Η ενέργεια που προσφέραµε σε τι µορφή ενέργειας µετατράπηκε σε κάθε µια περίπτωση; Θέµα 5 ο Σε µια θερµική µηχανή ένα µέρος από τη θερµότητα που προσφέρουµε στη µηχανή γίνεται άλλης µορφής ενέργεια µεσω του έργου (πχ κινητική) και το υπόλοιπο επιστρέφει µε τη µορφή θερµότητας στο περιβάλλον. Έτσι ένα µικρό µέρος της θερµότητας εκµεταλλευόµαστε για να το κάνουµε κάποια ενέργεια ενώ το πιο πολύ το απορρίπτουµε στο περιβάλλον (φαινόµενο θερµικής ρύπανσης και όχι µόνο). Γιατί αυτό το ποσό θερµότητας που επιστρέφει στο περιβάλλον δεν το ξαναδίνουµε στη µηχανή για να µετατρέψει ένα µέρος από αυτό σε έργο και να έχουµε αφ ενός µεγαλύτερη απόδοση και αφετέρου λιγότερο θερµική ρύπανση; βαθµολογία θεµα µόρια 5µ 5µ 30µ 8µ κάθε ερώτηµα % Οι απαντήσεις θα δοθούν στη πίσω σελίδα των φωτοτυπιών % Αποφύγετε µουντζούρες, χρησιµοποιείστε για πρόχειρο το υπόλοιπο της σελίδας αυτής % Χρόνος µια διδακτική ώρα % Να σχεδιάσετε µε χάρακα τα διαγράµµατα 4µ κάθε ερώτηµα

8 ιαγώνισµα τετραµήνου στη φυσική κατεύθυνσης Ονοµατεπώνυµο Τµήµα.. τάξη.. κατεύθυνση Ηµερ Θέµα 1 ο Μια ποσότητα αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας σε ένα δοχείο που κλείνεται µε έµβολο. Η εσωτερική ενέργεια του αερίου είναι ίση µε U 1. Συµπιέζουµε ισοβαρώς το αέριο µέχρι ο όγκος του να γίνει ίσος µε V 2 (ονοµάστε τη κατάσταση αυτή µε τον αριθµό 2). Στη συνέχεια ακινητοποιούµε το έµβολο και θερµαίνουµε το αέριο µέχρι να γίνει η εσωτερική του ενέργεια ίση µε τη αρχική U 1. Ονοµάστε µε το αριθµό 3 την τελική κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Για το αέριο έχουµε γ=5/3 ( Να σχεδιάσετε τις µεταβολές σε άξονες πίεσης - όγκου ) Να υπολογίσετε το λόγο 1, 2 2, 3 όπου το ποσό θερµότητας που ανταλλάσσει το αέριο µε το περιβάλλον Θέµα 2 ο Σε µονωµένο (και κατακόρυφο )δοχείο που κλείνεται µε έµβολο υπάρχει ένα mole οξυγόνου ενώ σε ένα άλλο ίδιο δοχείο περιέχεται ένα mole ηλίου στις ίδιες συνθήκες. Υπάρχει δυνατότητα να προσφέρουµε θερµότητα στα αέρια µε τη βοήθεια µπαταρίας και αντιστάτη. Γράψτε τη διαδικασία που θα κάνουµε ώστε µε τη βοήθεια της µπαταρίας και ενός βαθµολογηµένου χάρακα να βρούµε πιο δοχείο περιέχει το ήλιο και πιο το οξυγόνο (όπως γνωρίζετε ένας αντιστάτης εκλύει θερµότητα όταν συνδεθεί στη µπαταρία, οι αντιστάτες στα δοχεία είναι ίδιοι) Θέµα3ο Να γράψετε τις µονάδες των παρακάτω φυσικών ποσοτήτων στο διεθνές σύστηµα I. όγκος.. II. µάζα.. III. πυκνότητα IV. εσωτερική ενέργεια. V. Θερµότητα. VI. Έργο. VII. Απόδοση θερµικής µηχανής.. VIII. Της ποσότητας : P.V γ (γ=5/3)

9 IX. Γραµµοµοριακή ειδική θερµότητα X. Απόλυτη θερµοκρασία.. Θέµα 4ο Μια κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας αερίου παριστάνεται σε ένα διάγραµµα πίεσηςόγκου µε ένα σηµείο.το αέριο βρίσκεται σε µια κατασταση ισορροπίας τέτοια που η εσωτερική του ενέργεια είναι ίση µε 600Joule ( nr=1 Joule/ o K και γ =5/3) a) Να σηµειώσετε σε ένα τέτοιο διάγραµµα (απαραίτητη η βαθµολόγηση των αξόνων ) όλες τις καταστάσεις ισορροπίας του αερίου για τις οποίες ισχύουν συγχρόνως οι εξής προυποθέσεις: % Η πίεση του αερίου παίρνει τιµές από 10 5 Ν/m 2 µέχρι N/m 2 % Η θερµοκρασία του είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 27 ο C % Η εσωτερική του ενέργεια είναι µικρότερη ή ίση από 600 Joule b) Χωρίς να κάνετε πράξεις, η κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας του αερίου ( 1, N/m 2, 0,8 L ) συµπεριλαµβάνεται στις καταστάσεις που σηµειώσατε; Θέµα 5 ο Στα παρακάτω ερωτήµατα να σηµειώσετε τη σωστή πρόταση (µία είναι σωστή) I. η εσωτερική ενέργεια αερίου ποσότητας αερίου: * είναι ανάλογη µε τον όγκο του αερίου * είναι ανάλογη µε την πίεση * αυξάνει σε µια ισόθερµη εκτόνωση λόγω αύξησης του όγκου * αυξάνει σε αδιαβατική εκτόνωση * τίποτα από τα παραπάνω II. Μια θερµική µηχανή : + Μετατρέπει όλη τη θερµότητα που της προσφέρεται σε ωφέλιµο έργο + Έχει συντελεστή απόδοσης ίσο µε τη µονάδα + Απορρίπτει θερµότητα σε µια δεξαµενή η οποία έχει χαµηλή θερµοκρασία (συνήθως αυτή είναι το περιβάλλον) + Τίποτα από τα παραπάνω III. ο β θερµοδυναµικός νόµος:, Είναι στην πραγµατικότητα επέκταση της αρχής διατήρησης της ενέργειας έτσι ώστε να συµπεριλαµβάνει και τη θερµική ενέργεια, Είναι αποτέλεσµα εµπειρίας που κατακτήθηκε το 19 ο αιώνα στη προσπάθεια να κατασκευασθεί µηχανή που θα µετέτρεπε όλη τη θερµική ενέργεια που της παρέχουµε σε ωφέλιµο έργο, Αναφέρει ότι σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί να µεταφερθεί αυθόρµητα θερµότητα από ένα κρύο σώµα σε ένα ζεστό., ιατυπώθηκε από τον Charles, εν σχετίζεται µε αυτά του αναφέρθηκαν παραπάνω IV. Σε µια αδιαβατική συµπίεση αερίου: # Αυξάνει ο όγκος του # Αυξάνει η θερµοκρασία του # Ανταλλάσσεται θερµότητα µε το περιβάλλον # Μειώνεται η µέση κινητική ενέργεια των µορίων

10 V. σε µια κυκλική µεταβολή µιας ποσότητας αερίου γράφουµε =W και εννοούµε ότι: - Το W είναι το έργο που γίνεται θερµότητα κατά τη διάρκεια του κύκλου - To είναι η θερµότητα που µεταφέρεται από το αέριο στο περιβάλλον - Το είναι η θερµότητα που δίνουµε στη µηχανή στη διάρκεια του κύκλου - Το είναι η θερµότητα που οφείλεται στις τριβές των κινούµενων µερών της µηχανής - Το είναι ένα µέρος από τη θερµότητα που δώσαµε στη µηχανή το οποίο µετατράπηκε µε τη βοήθεια της µηχανής σε έργο VI. 6 Στη κυκλική µεταβολή που φαίνεται στο σχήµα: ( 1,2 ισόχωρη, 2,3 αδιαβατική, 3,1 ισόθερµη ) V ' Η δαπανώµενη θερµότητα είναι η 3,1 ' Το εµβαδόν του χωρίου είναι αριθµητικά ίσο µε τη θερµότητα που µεταφέρεται στο περιβάλλον ' Η απόδοση της µηχανής που κάνει αυτό το κύκλο είναι ίσος µε τη ποσότητα: + W ' Ισχύει U 1,2 = U 2,3 ' τίποτα από τα παραπάνω 3,1 1, 2 2,3 Βαθµολογία Θέµα µόρια Οδηγίες % Απαντήστε πρώτα στα εύκολα θέµατα πχ στο 5 και στο 3, προσοχή στο θέµα 5 δεν έχουν όλα τα γραφτα τις ερωτήσεις µε την ίδια σειρά % να µην αποσυναρµολογείστε τις φωτοτυπίες % Για πρόχειρο το υπόλοιπο της σελίδας αυτής Οι άλλες απαντήσεις στη πίσω σελίδα των φωτοτυπιών. % Αποφύγετε µουντζούρες, τα πολλά σβησίµατα τα άσχηµα γράµµατα % ιαγράµµατα µε µολύβι και µε βαθµολογηµένους άξονες % Καλή επιτυχία!!!!!!!!!!!! Θέµα 1 ο Στο θέµα αυτό να σηµειώσετε τη σωστή πρόταση (µια είναι η σωστή) 1 Η εσωτερική ενέργεια n moles οξυγονου είναι: e) Η ποσότητα Ν Α Ε Κ οπου Ν Α ο αριθµός Avogadro και Ε Κ η µέση κινητική ενέργεια του µορίου λόγω µεταφορικής κίνησης f) Το άθροισµα των κινητικών ενεργειών των µορίων λόγω µεταφορικής κίνησης g) Το άθροισµα των δυναµικών ενεργειών των µορίων λόγω της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης h) Το άθροισµα των ολικών ενεργειών που έχουν τα µόρια του οξυγόνου, όπου µε τον όρο ολική ενέργεια εννοούµε το άθροισµα της κινητική ενέργειας που έχει το µόριο λόγω της µεταφορικής του κίνησης και της ενέργειας που έχουν τα άτοµα που αποτελούν το µόριο

11 i) Τίποτα από τα παραπάνω 2 H απόδοση µιας θερµικής µηχανής που κάνει την αντιστρεπτή κυκλική µεταβολή που φαίνεται στο σχήµα είναι ίση µε P ισόχωρη 2 3 ισόθερµη 3 1 ισοβαρής 3 1 T 2 T 1 V W 1 2 T 1 2 T δαπανωµενο W + W ωφελιµο W Η δυναµική ενέργεια συστήµατος δύο µαζών εξ αιτίας της βαρυτικής αλληλεπίδρασης τους είναι # Το εργο της εξωτερικής δύναµης που θα ασκηθεί σε µία από αυτές για να τη µετακινήσει από τη θέση που βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση $ Το εργο της αναµεταξύ τους ελκτικής δύναµης κατά τη µετακίνηση της από τη θέση που βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση % Η ποσότητα mgh όπου h η µεταξύ τους απόσταση & Το έργο του βάρους της µιας από αυτές κατά τη µετακίνηση της από τη θέση που βρίσκεται µέχρι να ακουµπήσει στην άλλη ' Τίποτα από τα παραπάνω 4 Το µέτρο του διανύσµατος Β το οποίο οφείλεται στο στοιχειώδες τµήµα ενός ρευµατοφόρου αγωγού, τυχαίου σχήµατος, σε ένα σηµείο Α το οποίο απέχει r από το τµήµα αυτό: Εξαρτάται από τη φορά της έντασης του ρεύµατος

12 Α Z Γ W β ά ρους Υπολογίζεται από τη σχέση µ I B o l = ηµϕ 4π r Είναι ανάλογο µε την ένταση του ρεύµατος Εξαρτάται από τη διάµετρο του αγωγού Είναι το ίδιο για όλα τα στοιχειώδη τµήµατα του αγωγού γιατί όλα διαρρέονται από το ίδια ένταση 5 Ένας ευθύγραµος ρευµατοφόρος αγωγός βρίσκεται µέσα σε µαγνητικό πεδίο και το µήκος που βρίσκεται µέσα στο πεδίο είναι ίσο µε L Η κατεύθυνση της δύναµης Laplace που θα δεχθεί :. Εξαρτάται από το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου. Εξαρτάται από το µήκος του αγωγού. Είναι κάθετη στο επίπεδο που σχηµατίζεται από τις γραµµές του πεδίου και τον αγωγό Θέµα 2 ο 1) Ένα φορτισµένο σωµατίδιο δηµιουργείται σε ένα σηµείο Α ενός οµογενούς µαγνητικού πεδίου και η ταχύτητα του είναι κάθετη στις γραµµές του πεδίου του οποίου το µέτρο της έντασης είναι Β Να εξηγήσετε γιατί θα κάνει κυκλική κίνηση να υπολογίσετε την ακτίνα της κυκλικής τροχιάς και την περίοδο της κίνησης Aν το ιόν δηµιουργηθεί µέσα σε ένα υγρό τότε το ιόν θα χάνει κινητική ενέργεια λόγω των τριβών.τι µορφή θα είχε σε µια τέτοια περίπτωση η τροχιά του; 2) Να γράψετε τις µονάδες των φυσικών µεγεθών στη κενή στήλη στο διεθνές σύστηµα Φυσικό µέγεθος Γραµµοµοριακή θερµοχωρητικότητα Ηλεκτρική ροή Πίεση Εσωτερική ενέργεια αερίου Ενεργός ταχύτητα µορίου µονάδες 3) Η γη και ο ήλιος αλληλεπιδρούν βαρυτικά. Η τροχιά της γης είναι ελλειπτική. Αν η µεταβολή της δυναµικής ενέργειας της γης για τη διαδροµή από τη θέση Α στη θέση Γ διαµέσου της διαδροµής που περιέχει το σηµείο Ζ είναι ίση µε U ( Να βρείτε το πρόσηµο της ποσότητας U ) Να βρείτε το πρόσηµο του έργου της βαρυτικής δύναµης από το Α στο Γ δια µέσου της διαδροµής που περνάει από το Ζ

13 ισηµερινός ισηµερινός ) Να συσχετίσετε τη ποσότητα U µε την ποσότητα U που είναι η µεταβολή της δυναµικής ενέργειας από το Γ στο Α διαµέσου της διαδροµής που περιέχει το σηµείο Η / Από ποια σχέση θα υπολογίσουµε το µέτρο της κεντροµόλου επιτάχυνσης της γης στο σηµείο Α αν γνωρίζουµε την απόσταση d του σηµείου Α από τον ήλιο, τη µάζα του ήλιου και τη σταθερά της παγκόσµιας έλξης H γη άξονας Α Γ Ζ 4) Στη πρώτη στήλη περιέχονται τα γνωστά σε σας πεδία και τη δεύτερη στήλη οι ποσότητες εκείνες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για υποθέµατα. Να ενώστε µε ευθύγραµµα τµήµατα το πεδίο µε το υπόθεµα ( προσοχή δεν ζητάµε αντιστοίχηση µπορεί δηλαδή σε ένα πεδίο να υπάρχουν περισσότερα υποθέµατα ) Πεδία Μαγνητικό πεδίο Πεδίο βαρύτητας Ηλεκτροστατικό πεδίο υποθέµατα ακίνητο ηλεκτρικό φορτίο κινούµενο ηλεκτρικό φορτίο µάζα Μαγνητική βελόνα Θέµα 3 Ανάµεσα σε δύο οριζόντιες µεταλλικές πλάκες εφαρµόζουµε µια διαφορά δυναµικού ίση µε 4000 Volt Η απόσταση των πλακών είναι 4,5 εκατοστά και η γεωµετρία της διάταξης είναι τέτοια που το πεδίο ανάµεσα στις πλάκες να είναι οµογενές. Η σταγόνα λαδιού ισορροπεί στη θέση που βλέπετε στο σχήµα και σε απόσταση δύο εκατοστών από τη φορτισµένη πλάκα. Το φορτίο της είναι αρνητικό Να σχεδιάσετε τα φορτία στις πλάκες Nα υπολογίσετε το φορτίο της σταγόνας Aυξάνουµε τη διαφορά δυναµικού που επικρατεί ανάµεσα στις πλάκες στα 6000 Volt,

14 III. να υπολογίσετε µε πόση κινητική ενέργεια η σταγόνα θα κτυπήσει πάνω στη θετική πλάκα ίνονται µάζα σταγόνας Kgr g=10 m/s 2 ٠ 2cm Θέµα 4 ο Σε µια θερµική µηχανή µια ποσότητα αερίου κάνει κυκλική µεταβολή. Ετσι ένα αέριο βρίσκεται µέσα σε ένα δοχείο που κλείνει µε έµβολο Στο διάγραµµα φαίνεται ή κυκλική µεταβολή που κάνει το αέριο. Ο συντελεστής απόδοσης της µηχανής είναι ίσος µε 12/87, το µέγεθος γ ίσο µε 5/3 και η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας στην ισόχωρη είναι ίση µε 4500joule Να υπολογίσετε: 5) Τη θερµότητα και το έργο στην ισοβαρή µεταβολή 6) Το έργο στην ισόθερµη µεταβολή 7) Το ωφέλιµο έργο και τη θερµότητα που αποδίδει η µηχανή στη κρύα δεξαµενή σε ένα κύκλο 8) Στη κυκλική µεταβολή το αέριο πέρασε από πολλές καταστάσεις θερµοδυναµικής ισορροπίας οι οποίες παριστάνονται µε µια τελεία πάνω στο διάγραµµα πίεσης όγκου. Να σηµειώσετε πάνω στο διάγραµµα (και να το δικαιολογήσετε)! τη κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας στην οποία η µέση κινητική ενέργεια του µορίου είναι η µικρότερη και! τη κατάσταση εκείνη ή τις καταστάσεις εκείνες που η πυκνότητα του αερίου είναι µικρότερη! ύο τουλάχιστον καταστάσεις θερµοδυναµικής ισορροπίας οι οποίες έχουν την ίδια εσωτερική ενέργεια και µικρότερη από την τιµή U, oπου η µέγιστη εσωτερική ενέργεια που είχε όταν έκανε τη κυκλική µεταβολή Ρ ισόθερµη V

15 Θέµα 1 ο Στο θέµα αυτό να σηµειώσετε τη σωστή πρόταση (µια είναι η σωστή) 4 Η εσωτερική ενέργεια n moles οξυγονου είναι: j) Η ποσότητα Ν Α Ε Κ οπου Ν Α ο αριθµός Avogadro και Ε Κ η µέση κινητική ενέργεια του µορίου λόγω µεταφορικής κίνησης k) Το άθροισµα των κινητικών ενεργειών των µορίων λόγω µεταφορικής κίνησης l) Το άθροισµα των δυναµικών ενεργειών των µορίων λόγω της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης m) Το άθροισµα των ολικών ενεργειών που έχουν τα µόρια του οξυγόνου, όπου µε τον όρο ολική ενέργεια εννοούµε το άθροισµα της κινητική ενέργειας που έχει το µόριο λόγω της µεταφορικής του κίνησης και της ενέργειας που έχουν τα άτοµα που αποτελούν το µόριο n) Τίποτα από τα παραπάνω 5 H απόδοση µιας θερµικής µηχανής που κάνει την αντιστρεπτή κυκλική µεταβολή που φαίνεται στο σχήµα είναι ίση µε P ισόχωρη 2 3 ισόθερµη 3 1 ισοβαρής 3 1 T 2 T 1 V W 1 2 T 1 2 T δαπανωµενο W + W ωφελιµο W Η δυναµική ενέργεια συστήµατος δύο µαζών εξ αιτίας της βαρυτικής αλληλεπίδρασης τους είναι # Το εργο της εξωτερικής δύναµης που θα ασκηθεί σε µία από αυτές για να τη µετακινήσει από τη θέση που βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση

16 $ Το εργο της αναµεταξύ τους ελκτικής δύναµης κατά τη µετακίνηση της από τη θέση που βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση % Η ποσότητα mgh όπου h η µεταξύ τους απόσταση & Το έργο του βάρους της µιας από αυτές κατά τη µετακίνηση της από τη θέση που βρίσκεται µέχρι να ακουµπήσει στην άλλη ' Τίποτα από τα παραπάνω 6 Το µέτρο του διανύσµατος Β το οποίο οφείλεται στο στοιχειώδες τµήµα ενός ρευµατοφόρου αγωγού, τυχαίου σχήµατος, σε ένα σηµείο Α το οποίο απέχει r από το τµήµα αυτό: Εξαρτάται από τη φορά της έντασης του ρεύµατος Υπολογίζεται από τη σχέση µ I B o l = ηµϕ 4π r Είναι ανάλογο µε την ένταση του ρεύµατος Εξαρτάται από τη διάµετρο του αγωγού Είναι το ίδιο για όλα τα στοιχειώδη τµήµατα του αγωγού γιατί όλα διαρρέονται από το ίδια ένταση Ζ + Αγωγός πηγή l ψ χ r 7 Ένας ευθύγραµος ρευµατοφόρος αγωγός βρίσκεται µέσα σε µαγνητικό πεδίο και το µήκος που βρίσκεται µέσα στο πεδίο είναι ίσο µε L Η κατεύθυνση της δύναµης Laplace που θα δεχθεί :. Εξαρτάται από το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου. Εξαρτάται από το µήκος του αγωγού. Είναι κάθετη στο επίπεδο που σχηµατίζεται από τις γραµµές του πεδίου και τον αγωγό A

17 Α Z Γ W β ά ρους ισηµερινός ισηµερινός Θέµα 2 ο 3) Ένα φορτισµένο σωµατίδιο δηµιουργείται σε ένα σηµείο Α ενός οµογενούς µαγνητικού πεδίου και η ταχύτητα του είναι κάθετη στις γραµµές του πεδίου του οποίου το µέτρο της έντασης είναι Β Να εξηγήσετε γιατί θα κάνει κυκλική κίνηση να υπολογίσετε την ακτίνα της κυκλικής τροχιάς και την περίοδο της κίνησης Aν το ιόν δηµιουργηθεί µέσα σε ένα υγρό τότε το ιόν θα χάνει κινητική ενέργεια λόγω των τριβών.τι µορφή θα είχε σε µια τέτοια περίπτωση η τροχιά του; 4) Να γράψετε τις µονάδες των φυσικών µεγεθών στη κενή στήλη στο διεθνές σύστηµα Φυσικό µέγεθος Γραµµοµοριακή θερµοχωρητικότητα Ηλεκτρική ροή Πίεση Εσωτερική ενέργεια αερίου Ενεργός ταχύτητα µορίου µονάδες 5) Η γη και ο ήλιος αλληλεπιδρούν βαρυτικά. Η τροχιά της γης είναι ελλειπτική. Αν η µεταβολή της δυναµικής ενέργειας της γης για τη διαδροµή από τη θέση Α στη θέση Γ διαµέσου της διαδροµής που περιέχει το σηµείο Ζ είναι ίση µε U ( Να βρείτε το πρόσηµο της ποσότητας U ) Να βρείτε το πρόσηµο του έργου της βαρυτικής δύναµης από το Α στο Γ δια µέσου της διαδροµής που περνάει από το Ζ ) Να συσχετίσετε τη ποσότητα U µε την ποσότητα U που είναι η µεταβολή της δυναµικής ενέργειας από το Γ στο Α διαµέσου της διαδροµής που περιέχει το σηµείο Η / Από ποια σχέση θα υπολογίσουµε το µέτρο της κεντροµόλου επιτάχυνσης της γης στο σηµείο Α αν γνωρίζουµε την απόσταση d του σηµείου Α από τον ήλιο, τη µάζα του ήλιου και τη σταθερά της παγκόσµιας έλξης H γη άξονας Α Γ Ζ

18 6) Στη πρώτη στήλη περιέχονται τα γνωστά σε σας πεδία και τη δεύτερη στήλη οι ποσότητες εκείνες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για υποθέµατα. Να ενώστε µε ευθύγραµµα τµήµατα το πεδίο µε το υπόθεµα ( προσοχή δεν ζητάµε αντιστοίχηση µπορεί δηλαδή σε ένα πεδίο να υπάρχουν περισσότερα υποθέµατα ) Πεδία Μαγνητικό πεδίο Πεδίο βαρύτητας Ηλεκτροστατικό πεδίο υποθέµατα ακίνητο ηλεκτρικό φορτίο κινούµενο ηλεκτρικό φορτίο µάζα Μαγνητική βελόνα Θέµα 3 Ανάµεσα σε δύο οριζόντιες µεταλλικές πλάκες εφαρµόζουµε µια διαφορά δυναµικού ίση µε 4000 Volt Η απόσταση των πλακών είναι 4,5 εκατοστά και η γεωµετρία της διάταξης είναι τέτοια που το πεδίο ανάµεσα στις πλάκες να είναι οµογενές. Η σταγόνα λαδιού ισορροπεί στη θέση που βλέπετε στο σχήµα και σε απόσταση δύο εκατοστών από τη φορτισµένη πλάκα. Το φορτίο της είναι αρνητικό Να σχεδιάσετε τα φορτία στις πλάκες I. Nα υπολογίσετε το φορτίο της σταγόνας Aυξάνουµε τη διαφορά δυναµικού που επικρατεί ανάµεσα στις πλάκες στα 6000 Volt, IV. να υπολογίσετε µε πόση κινητική ενέργεια η σταγόνα θα κτυπήσει πάνω στη θετική πλάκα ίνονται µάζα σταγόνας Kgr g=10 m/s 2 ٠ 2cm Θέµα 4 ο Σε µια θερµική µηχανή µια ποσότητα αερίου κάνει κυκλική µεταβολή. Ετσι ένα αέριο βρίσκεται µέσα σε ένα δοχείο που κλείνει µε έµβολο Στο διάγραµµα φαίνεται ή κυκλική µεταβολή που κάνει το αέριο. Ο συντελεστής απόδοσης της µηχανής είναι ίσος µε 12/87, το µέγεθος γ ίσο µε 5/3 και η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας στην ισόχωρη είναι ίση µε 4500joule Να υπολογίσετε: 9) Τη θερµότητα και το έργο στην ισοβαρή µεταβολή 10) Το έργο στην ισόθερµη µεταβολή 11) Το ωφέλιµο έργο και τη θερµότητα που αποδίδει η µηχανή στη κρύα δεξαµενή σε ένα κύκλο 12) Στη κυκλική µεταβολή το αέριο πέρασε από πολλές καταστάσεις θερµοδυναµικής ισορροπίας οι οποίες παριστάνονται µε µια τελεία πάνω στο

19 διάγραµµα πίεσης όγκου. Να σηµειώσετε πάνω στο διάγραµµα (και να το δικαιολογήσετε)! τη κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας στην οποία η µέση κινητική ενέργεια των µορίων είναι η µικρότερη και! τη κατάσταση εκείνη ή τις καταστάσεις εκείνες που η πυκνότητα του αερίου είναι µικρότερη! ύο τουλάχιστον καταστάσεις θερµοδυναµικής ισορροπίας οι οποίες έχουν την ίδια εσωτερική ενέργεια και µικρότερη από την τιµή U, oπου η µέγιστη εσωτερική ενέργεια που είχε όταν έκανε τη κυκλική µεταβολή Ρ ισόθερµη V

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1 1 ΘΕΜΑ B Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων 1.ΘΕΜΑ Β 2-16146 Β.1 Μια ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας, καταλαμβάνει όγκο V, έχει απόλυτη θερμοκρασία Τ, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 1. Τι εννοούµε λέγοντας θερµοδυναµικό σύστηµα; Είναι ένα κοµµάτι ύλης που αποµονώνουµε νοητά από το περιβάλλον. Περιβάλλον του συστήµατος είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Ένα κλειστό δοχείο µε ανένδοτα τοιχώµατα περιέχει ποσότητα η=0,4mol ιδανικού αερίου σε θερµοκρασία θ 1 =17 ο C. Να βρεθούν: α) το παραγόµενο έργο, β) η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 Σεπτεμβρίου 2011 2 Περιεχόμενα 1 Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας 5 1.1 Θερμική Αλληλεπίδραση.....................

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου 1.Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ; Σύµφωνα µε τον 1ο θερµοδυναµικό νόµο το ποσό της θερµότητας που απορροφά η αποβάλει ένα θερµοδυναµικό σύστηµα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις - που ακολουθούν: Η ενεργός ταχύτητα των μορίων ορισμένης ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σε ισόχωρη αντιστρεπτή θέρµανση ιδανικού αερίου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑ ΩΝ (SI) Χρόνος βασική µονάδα το δευτερόλεπτο (s) Ορίζεται ως η χρονική διάρκεια 9192631770 κύκλων ακτινοβολίας για µια συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ θερµι µ κή µ η µ χα χ ν α ή ενεργό υλικό Κυκλική µεταβολή

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ θερµι µ κή µ η µ χα χ ν α ή ενεργό υλικό Κυκλική µεταβολή ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ιάγραµµα ροής ενέργειας σε µια θερµική µηχανή (=διάταξη που µεταφέρει µέρος της θερµότητας σε µηχανική ενέργεια. Περιέχει ενεργό υλικόδηλ., µια ποσότητα ύλης στο εσωτερικό της που υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο.

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο. ΚΙΝΗΣΗ Εισαγωγικά (Εικόνες με τις αντίστοιχες λεζάντες) Ένας αετός πετά Ένας άνθρωπος περπατά Μια τίγρης ορμάει στο θύμα της Ενα ψάρι κολυμπάει Μια μπαλαρίνα περιστρέφεται Τα ρήματα που χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Να εξηγήσετε τα παρακάτω φαινόμενα με βάση την αρχή διατήρησης της ορμής: α) ανάκρουση του όπλου και β) κίνηση πυραύλου. 2. Γιατί ο πυροσβέστης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Θεωρία και ασκήσεις Αθήνα 0 0 Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ιστορία της θερμοδυναμικής, με τη μοντέρνα έννοια, μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει το πρώτο ήμισυ του ΧΙΧ αιώνα. Στην πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις έννοιες. Θ.1 Άτομα

Θεμελιώδεις έννοιες. Θ.1 Άτομα Θεμελιώδεις έννοιες Η Χημεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ύλη και τις μεταβολές που αυτή υφίσταται. Η Φυσικοχημεία είναι ο κλάδος της χημείας που θεμελιώνει και αναπτύσσει τις βασικές της αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Τυπολόγιο Φυσικής Τυπολόγιο Φυσικής 3 Γενικά Θέματα Διεθνές Σύστημα (S.I.) Μέγεθος Σύμβολο Μονάδα Σύμβολο Μήκος L μέτρο meter m Μάζα m χιλιόγραμμο Kilogram Kg Χρόνος t δευτερόλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Τυπολόγιο Φυσικής Τυπολόγιο Φυσικής 3 Γενικά Θέματα Διεθνές Σύστημα (S.I.) Μέγεθος Σύμβολο Μονάδα Σύμβολο Μήκος L μέτρο meter m Μάζα m χιλιόγραμμο Kilogram Kg Χρόνος t δευτερόλεπτο

Διαβάστε περισσότερα