ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ονομασία και Είδος του Έργου Χαρακτηριστικά του Έργου ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1. Ονομασία και Είδος του Έργου...3 1.2 Χαρακτηριστικά του Έργου...4 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ονομασία και Είδος του Έργου Χαρακτηριστικά του Έργου ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου Συνοπτική περιγραφή του έργου Στόχος, σημασία και αναγκαιότητα του έργου Ιστορική εξέλιξη του έργου Οικονομικά στοιχεία του έργου Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα και δραστηριότητες ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.Π.Ε.(ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΟΠΩΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΕΡΓΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΛΠ.) Γενικά στοιχεία - Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου Εισαγωγή Χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου Περιγραφή της φάσης κατασκευής του έργου Περιγραφή της φάσης λειτουργίας του έργου Παραγωγική διαδικασία σταθμού Χρήση πρώτων υλών, νερού και ενέργειας Περιβαλλοντικές πιέσεις από τη λειτουργία της εγκατάστασης Συστήματα αντιρρύπανσης Σύστημα Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων Μέτρα αποκατάστασης μετά την παύση λειτουργίας του σταθμού Ανώμαλες και επικίνδυνες καταστάσεις ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Προτεινόμενη Λύση Χωροθέτηση γηπέδου εγκατάστασης Αποστάσεις σταθμού από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής Εναλλακτικές Λύσεις Άλλες Θέσεις Επιλογή τεχνολογίας ΑΠΕ Επιλογή εξοπλισμού Δίκτυο διασύνδεσης Μηδενική λύση Συμπεράσματα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Περιοχή μελέτης Μη Βιοτικά χαρακτηριστικά Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά Φυσικό Περιβάλλον Γενικά στοιχεία Ειδικές φυσικές περιοχές Άλλες φυσικές περιοχές Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης Ανθρωπογενές περιβάλλον Χωροταξικός σχεδιασμός - Χρήσεις γης Δομημένο περιβάλλον Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον Τεχνικές Υποδομές Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες Επιφανειακά και υπόγεια νερά Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος - Μηδενική Λύση

2 7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ) Μη Βιοτικά χαρακτηριστικά Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά Φυσικό Περιβάλλον Ανθρωπογενές περιβάλλον Χρήσεις γης Δομημένο περιβάλλον Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον Τεχνικές Υποδομές Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες Επιφανειακά και υπόγεια νερά Συνοπτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μορφή μήτρας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον Ακουστικό Περιβάλλον Κυκλοφορία Στερεά - υγρά απόβλητα Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, επισκεπτών Φυσικό περιβάλλον Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά Πολιτιστικό περιβάλλον ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Ονομασία και Είδος του Έργου Η παρούσα μελέτη δίνει στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση βιομηχανικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με στερεά καύσιμα (γεωργικά υπολείμματα βιομάζας), ισχύος 1,0 MW στο αγροτεμάχιο 525 της συμπληρωματικής διανομής του αγροκτήματος Κοκκίνας, της δημοτικής ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία «ΚΑΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E.». Η μελέτη αυτή συνοδεύει τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με: Φ το Ν. 1650/86 «Περί Προστασίας Περιβάλλοντος». Φ το Ν. 3010/ σχετικά με την εναρμόνιση του Νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. Φ την Κ.Υ.Α /5387/ Φ την Κ.Υ.Α /2332 (ΦΕΚ 1022/Β/ ): σχετικά με την κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 (Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.). Φ την Κ.Υ.Α /1993 (ΦΕΚ 328/Β/ ):Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης. Φ την Κ.Υ.Α /703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/ ): σχετικά με την διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.). Φ την ΚΥΑ Αρ. οικ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 663/Β/ ) για τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.), έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο), έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Φ την ΚΥΑ Αρ. οικ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 663/Β/ ) για το Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Φ την Κ.Υ.Α /2008 (ΦΕΚ 2464/Β'/ ): Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. Φ το Νόμο 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α'/ ): Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ. 3

4 Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 1958/ , το έργο ανήκει στην 10 η ομάδα έργων «Ανανεώσημες πηγές ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α με Α/Α 7: «Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς καύσης βιομάζας». Εντάσσεται στην Α2 κατηγορία (Α κατηγορία, 2 η υποκατηγορία για α) εγκατεστημένη ισχύ 30-1MW), επειδή η προτεινόμενη για εγκατάσταση ισχύς του έργου είναι 1,0 MW. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συνοδό έργα (γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας), ανήκουν σε μικρότερες κατηγορίες, η κατηγορία του έργου δεν αλλάζει και παραμένει η ίδια (Α2). Τα στοιχεία και η δομή της παρούσας μελέτης είναι σύμφωνα με το προαναφερθέντα νομοθετικό πλαίσιο (ΚΥΑ , /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ). 1.2 Χαρακτηριστικά του Έργου Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα προαναφερθέντα στοιχεία του έργου, ο φορέας υλοποίησης και ο εκπρόσωπος του έργου, ο ανάδοχος μελετητής και οι συνεργάτες εκπόνησης της μελέτης. Πίνακας 1.2.1: Χαρακτηριστικά στοιχεία έργου A/A ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Επωνυμία Έργου 2. Είδος έργου Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο γεωργικά υπολείμματα βιομάζας ισχύος 1,0 MW στο αγροτεμάχιο 525 της συμπληρωματικής διανομής του αγροκτήματος Κοκκίνας, της δημοτικής ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμική ενέργεια ή χρήση βιομάζας και αγροτικών απορριμμάτων, Α2 Κατηγορίας σύμφωνα με την Κ.Υ.Α /2332 και τις τροποποιήσεις της 3. Εμβαδόν γηπέδου 8188,00 m 2 4

5 Σταθμός βιομάζας εγκατεστημένης ισχύος 1,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 964 kw 4. Μέγεθος βιομάζας ποσότητας ,5 tn/έτος αποτελούμενος από μονάδα καυστήρα -ηλεκτρογεννήτριας των εταιριών MIMSAN (καυστήρας) και Turboden (ηλεκτρογεννήτρια) 5. Φορέας Υλοποίησης ΚΑΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΛΑΕΡΤΟΥ 22 Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΦΙΛΗΜΩΝ-ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΚΑΣ, ΑΕ Υπεύθυνος Επικοινωνίας Ζαφόλιας Γεώργιος, Καλαμάτα 3, Τρίκαλα Τ.κ , τηλ : , Μελετητής Ζαφόλιας Γεώργιος, Καλαμάτα 3, Τρίκαλα Τ.κ , τηλ : , Σφραγίδα - Υπογραφή Μελετητή 5

6 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 964 kw με καύσιμο γεωργικά υπολείμματα βιομάζας ποσότητας 8.469,5 tn/έτος προερχόμενες από καλλιέργειες καπνού, σίτου, καλαμποκιού και αγριαγκινάρας. Πιο συγκεκριμένα, η καύσημη ύλη θα αποτελείτε από τις εξής ποσότητες: 40 % υπολείμματα σιτηρών 30% υπολείμματα βαμβακιού 15 % υπολείμματα καλαμποκιού 15% από καλλιέργεια αγριαγκινάρας. Αποτελείτε από μονάδα καυστήρα - ηλεκτρογεννήτριας των εταιριών MIMSAN (καυστήρας) και Turboden (ηλεκτρογεννήτρια) σε ιδιωτικό μισθωμένο γήπεδο συνολικής έκτασης 8,188 στρεμμάτων στο αγροτεμάχιο 525 της συμπληρωματικής διανομής του αγροκτήματος Κοκκίνας, της δημοτικής ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία «ΚΑΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε..». Η παρούσα μελέτη υποβάλλεται για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου. Σημειώνεται ότι με βάση το νόμο 3851/2010 (άρθρο 2, 12το έργο εξαιρείται από την υποχρέωση να λάβει Άδεια Παραγωγής από τη ΡΑΕ, καθώς και από την υποχρέωση να λάβει Άδεια Εγκατάστασης και Άδεια Λειτουργίας. Το γήπεδο εγκατάστασης του σταθμού βιομάζας βρίσκεται σε αγροτική περιοχή στο νότιο πεδινό, ημιορεινό τμήμα της Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ. Εκτείνεται με διεύθυνση από Δύση προς Ανατολή σε υψόμετρο 220 μέτρων με ελάχιστες εγκάρσιες κλίσεις. Το γήπεδο συνορεύει βόρεια και νότια με ιδιοκτησίες, δυτικά με χέρσα έκταση και ανατολικά συνορεύει με αγροτικό δρόμο. Οι συνολικές παρεμβάσεις (κύριο και συνοδά έργα) για την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνουν: Έργα πολιτικού μηχανικού (ανέγερση κτιρίου στέγασης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής και βοηθητικών διατάξεων). Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (καυστήρας, σύστημα καθαρισμού απαγωγής απαερίων, ηλεκτρογεννήτρια ORC, αερόψυκτοι πύργοι ψύξης, πίνακες διανομής, συσκευές ελέγχου και παρακολούθησης, σύστημα γείωσης & αντικεραυνικής προστασίας) και έργα διασύνδεσης με το δίκτυο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαχειριστή του δικτύου. 6

7 Διασύνδεση σταθμού με το ηλεκτρικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας Αποκατάσταση και προστασία περιβάλλοντος (τελική διαμόρφωση χώρου σταθμού, δενδροφύτευση, περίφραξη, φωτισμός κλπ). Η θέση εγκατάστασης του σταθμού ανήκει σε προνομιακή περιοχή χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα καθώς: βρίσκεται πλησίον γεωργικών εκμεταλλεύσεων το γήπεδο τηρεί τις ελάχιστες αποστάσεις από τις γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής που καθορίζονται στους πίνακες του Παραρτήματος VI της ΚΥΑ (ΦΕΚ 2644/Β 72008) υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης του σταθμού με το Δίκτυο Η χρονική διάρκεια κατασκευής του έργου εκτιμάται σε 6 μήνες. Η ετήσια ενεργειακή παραγωγή που θα απορροφά το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες θα είναι 8,328 GWh ετησίως. Το συνολικό ύψος της επένδυσης αναμένεται να κυμανθεί στο ποσό των ,00. Η καθαρή παρούσα αξία της παρούσας επένδυσης είναι θετική, ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης IRR των ιδίων κεφαλαίων, μετά φόρων είναι θετικός, ο χρόνος απόσβεσης προσδιορίζεται στα οκτώ (8) έτη, δεδομένα που καθιστούν την επένδυση αποδοτική και συμφέρουσα. Με δεδομένο ότι σε ακτίνα 1,0 χλμ., σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΕ, δεν υπάρχουν έργα ΑΠΕ σε λειτουργία, δεν τίθεται θέμα συσωρευτικών δράσεων, συνεργιστικών επιπτώσεων αλλά και συσχετισμός, τόσο στο επίπεδο σχεδιασμού όσο και στο επίπεδο υλοποίησης του προτεινόμενου έργου. Το κλίμα της περιοχής του έργου είναι ηπειρωτικό με ψυχρούς χειμώνες και μέτριες βροχοπτώσεις, καθώς επηρεάζεται από την γεωγραφική θέση της πόλης και το χαμηλό υψόμετρο, τους μεγάλους ορεινούς όγκους και την παρουσία λιμνών στην περιοχή. Το τοπίο της περιοχής είναι γεωργικό. Διαμορφώνεται από πεδινή έκταση με τις καλλιέργειες που επικρατούν να είναι κυρίως αμύγδαλα, φιστίκια, σκόρδα, αχλάδια, ντομάτες, πεπόνια, ελιές, διάφορα κηπευτικά. Επίσης μεγάλο μέρος των κατοίκων της περιοχής ασχολείται τόσο με την κτηνοτροφία, όσο και με την δασοκομία. Η θέση του έργου χαρακτηρίζεται από εγκαταλελειμμένες και μη αγροτικές καλλιέργειες, ομαλό ανάγλυφο, υψόμετρο 220 m, χωρίς γεωμορφολογικές εξάρσεις (λόφους, βουνά) και από αραιοκατοικημένους οικισμούς(πλησιέστερος ο οικισμός Αερινό σε απόσταση 1,85 χλμ. από το όριο σχεδίου πόλεως του οικισμού με πληθυσμό 423 κατοίκους). Η γεωλογική δομή της περιοχής (φλύσχης και αλλουβιακές αποθέσεις του Ολόκαινου), αλλά και τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά 7

8 του γηπέδου (μίγμα κροκαλών, πηλού, άμμων και αργίλου), διευκολύνουν την εκτέλεση των έργων και τις εργασίες αποκατάστασης και προστασίας του περιβάλλοντος. Το έδαφος της περιοχής είναι αργιλοαμμώδες. Η αυτοφυής βλάστηση είναι θαμνώδης και αραιή. Αποτελείται από φυτικά είδη αείφυλλων-πλατύφυλλων που χαρακτηρίζουν τη μεσογειακή ζώνη βλάστησης. Η συγκεκριμένη τοποθεσία βρίσκεται εκτός προστατευόμενης περιοχής. Πρόκειται για αγροτική περιοχή, ενώ δεν υφίστανται κάποιες ιδιαίτερες μορφές αυτοφυούς χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή του έργου. Στη συγκεκριμένη θέση του έργου δεν υφίσταται Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), ούτε εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (θεσμοθετημένο ή προτεινόμενο), ενώ η θέση του γηπέδου απέχει απόσταση μεγαλύτερη των μέτρων από τα όρια των πλησιέστερων οικισμών (Κοκκίνα, Αερινό). Επίσης, στη θέση του έργου δεν υπάρχουν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, ούτε η περιοχή ανήκει σε κάποια αρχαιολογική ζώνη. Το συγκεκριμένο έργο δεν προκαλεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις μη αναστρέψιμες στην περιοχή, εφόσον τηρηθούν περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί σύμφωνα με την παρούσα μελέτη. Η λήψη συγκεκριμένων μέτρων ελαχιστοποίησης των επεμβάσεων, αποκατάστασης και προστασίας του περιβάλλοντος στη φάση κατασκευής και μέτρων αντιρρύπανσης στη φάση λειτουργίας του έργου, που αφορούν τα παραγόμενα υγρά, στερεά, αέρια απόβλητα, το θόρυβο, αλλά και μετά το πέρας λειτουργίας του σταθμού, μειώνουν σημαντικά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και διασφαλίζουν τη συνέχιση των φυσικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής του έργου. Οι επιπτώσεις στην κοινωνική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής είναι θετικές. Η λειτουργία του σταθμού και η τροφοδοσία του υφιστάμενου δικτύου με ηλεκτρική ενέργεια συμβάλλει στη βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και των τοπικών υποδομών της περιοχής. Η εκμετάλλευση των ενεργειακών αγροτικών καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής, αφενός συμβάλει ιδιαίτερα στην αγροτική οικονομία και στο εισόδημα των αγροτών, αφετέρου συμβάλλει στο γενικότερο περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του υπεδάφους και των υδάτινων πόρων λόγω της αντικατάστασης της παραγόμενης ενέργειας από συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και στην εξοικονόμηση καυσίμων προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με τον πλέον φιλικό για το περιβάλλον τρόπο. Επιπλέον, μειώνονται οι ανάγκες για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τους σταθμούς παραγωγής προς τα καταναλωτικά κέντρα και επιτυγχάνεται μείωση των απωλειών και καλύτερη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου. 8

9 Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκαλεί έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον καθώς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται η κατανάλωση ορυκτών πόρων. Το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, ευθύνεται για τις μισές περίπου εκπομπές CO 2. Η Ελλάδα έχει μεγάλο βαθμό εξάρτησης από το ρυπογόνο λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή, μια σημαντική εξάρτηση από το πετρέλαιο, και χαμηλή διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Η ελληνική πολιτεία στα πλαίσια της προώθησης ήπιων μορφών ενέργειας (προώθηση των στόχων της Ε.Ε. και της Συνθήκης του Κιότο σχετικά με τη μείωση των αερίων ρύπων και τη διείσδυση των ΑΠΕ στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή), ενισχύει οικονομικά τους επενδυτές που πραγματοποιούν επενδύσεις όπως η προτεινόμενη. Η εταιρεία με την επένδυση της αυτή, συμβάλει: Στην ικανοποίηση του εθνικού στόχου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. (77/2001, 28/2009) και το νόμο 3851/2010 για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όπου η συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2020 πρέπει να είναι σε ποσοστό 40% κατ' ελάχιστο και 20% στην τελική κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη. Στην αξιοποίηση του τεράστιου και ανεκμετάλλευτου μέχρι σήμερα δυναμικού βιομάζας της χώρας μας. Στην ικανοποίηση των υψηλών περιβαλλοντικών στόχων (μείωση αέριων εκπομπών CΟ 2, NΟ x, SO 2, κλπ) που τίθενται σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο που υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 1997 και εφαρμόζεται από τη χώρα μας (Ν. 3017/2002 «Κύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος», ΦΕΚ 117/Α/ ). Στην κάλυψη των μεγάλων ενεργειακών αναγκών της ευρύτερης περιοχής, όπου εδρεύουν πολλές τουριστικές και άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και την κάθε μορφής εισαγόμενη ενέργεια και στην εξασφάλιση της παροχής ενέργειας μέσω αποκεντρωμένης παραγωγής. Στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ποιότητας εξυπηρέτησης του (Service quality) του δικτύου από πλευράς ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Βιομάζα πρακτικά μπορεί να προγραμματιστεί σε αντίθεση με αιολικούς, ηλιακούς και Υ/Η σταθμούς παραγωγής που έχουν διακοπτόμενη, μη ελεγχόμενη παραγωγή. Η παραγωγή ενέργειας από το συγκεκριμένο σταθμό επιτυγχάνει: Στη βελτίωση της ασφάλειας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και στην καλύτερη αντιμετώπιση των δαπανηρών ενεργειακών απωλειών που αντιμετωπίζει το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο (απώλειες, οι οποίες στην Ελλάδα 9

10 ανέρχονται σε 7% κατά μέσο όρο). Στην εξομάλυνση των αιχμών φορτίου και στη μείωση του συνολικού κόστους της ηλεκτροπαραγωγής, δεδομένου ότι η κάλυψη αυτών των αιχμών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, με δεδομένο ότι η μέγιστη παραγωγή ηλεκτρισμού από βιομάζα μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να συμπίπτει χρονικά με τις ημερήσιες αιχμές της ζήτησης (ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες). Ο προτεινόμενος σταθμός θα υποκαταστήσει στα 20 έτη λειτουργίας του 166,81 GWh συμβατικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα οι αποσβούμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CΟ 2 ) ανέρχονται σε τόνους. Επιπλέον, η μη υλοποίηση του έργου και η παραγωγή ενέργειας από συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνεπάγεται περισσότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κλπ). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον (όξινη βροχή). Το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από την καύση της βιομάζας θεωρείται ότι δεν συμβάλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου διότι προέρχεται από την καύση φυτών τα οποία κατά τη διάρκεια ζωής τους είχαν δεσμεύσει το αντίστοιχο διοξείδιο από την ατμόσφαιρα, συνεπώς το συνολικό ισοζύγιο είναι ουδέτερο. Τέλος, η κατασκευή έργων ΑΠΕ σε μία περιοχή συνοδεύεται από την παράλληλη υλοποίηση σειράς επιπλέον αντισταθμιστικών οφελών, πέραν των άμεσων και μετρήσιμων οικονομικών εισροών και των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης. Επομένως, με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου του 1,0 MW θα δημιουργηθούν 9 νέες θέσεις εργασίας που θα αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση του σταθμού, ενώ πολλαπλές θα είναι οι θέσεις που θα δημιουργηθούν στον αγροτικό τομέα που αφορούν τις αγροτικές καλλιέργειες για την τροφοδοσία της πρώτης ύλης. Συνοψίζοντας, η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου αποτελεί μία οικονομικά αποδοτική, βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον δραστηριότητα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ετήσιας παραγόμενης ενέργειας που έχουν γίνει και το συνολικό σχεδιασμό του έργου με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και τη χώρα. 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 10

11 3.1 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου Η θέση εγκατάστασης του σταθμού βιομάζας βρίσκεται στο αγροτεμάχιο 525 της συμπληρωματικής διανομής του αγροκτήματος Κοκκίνας, της δημοτικής ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας. Ο νομός Μαγνησίας υπάγεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (νομοί Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων)η οποία έχει έδρα τη Λάρισα. Στο πλαίσιο σύστασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης), ο νομός και η περιφέρεια υπάγονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Λάρισα. Οι Δήμοι του Νομού Μαγνησίας σύμφωνα με το Ν. 3852/ (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί (πηγή ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α.). Πίνακας 3.1.1: Δήμοι Νομού Μαγνησίας Δήμοι Νομού Μαγνησίας Δήμος Βόλου Δήμος Ρήγα Φεραίου Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου Δήμος Αλμυρού Δήμος Νότιου Πηλίου Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου αποτελείται από τους πρώην δήμους (νυν δημοτικές ενότητες) Φερών, Κάρλας και της Κοινότητας Κεραμιδιού, οι οποίοι έχουν καταργηθεί με το Ν. 3852/ Έδρα του Δήμου Ρήγα Φεραίου είναι το Βελεστίνο, το οποίο απέχει 13 περίπου χιλιόμετρα από τον Βόλο, την πρωτεύουσα του νομού. Απέχει σε ευθεία απόσταση 35 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από την Λάρισα, 68χιλιόμετρα ανατολικά από την Καρδίτσα και 58 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την Λαμία. Το γήπεδο εγκατάστασης του σταθμού βιομάζας βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Δήμου σε απόσταση 1,85 χιλιομέτρων δυτικά του οικισμού Αερινό και 2,85 χιλιομέτρων ανατολικά του οικισμού Κοκκίνα. Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου βρίσκεται στο κεντρικό δυτικό τμήμα του νομού Μαγνησίας και συνορεύει: Βόρεια με τις Δ.Ε. Αγιας και Μελιβοίας, Δήμου Αγιας, Βορειοανατολικά με το Αιγαίο Βορειοδυτικά με τη Δ.Ε. Αρμενίου και Κιλελέρ, Δήμου Κιλελέρ Δυτικά με την Δ.Ε. Πολυδάμαντα, Δήμου Φαρσάλων, 11

12 Νοτιοδυτικά, με τη Δ.Ε. Αλμυρού, Δήμου Αλμυρού, Νότια με τη Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου και ανατολικά με τη Δ.Ε. Μακρινίτσης και τις Δ.Ε. Νέας Ιωνίας και Αισωνίας, Δήμου Βόλου Ανατολικά με τη Δ.Ε. Ζαγοράς, Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, όπως φαίνεται και στην εικόνα του χάρτη που ακολουθεί. Εικόνα 3.1.1: Χάρτης Προσανατολισμού - Διοικητικών ορίων Η έκταση των 8188,00 m 2 του γηπέδου εγκατάστασης του σταθμού βιομάζας βρίσκεται στο νότιο πεδινό τμήμα της Δ.Ε. Φερών. Το γήπεδο εγκατάστασης του σταθμού απέχει σε ευθεία απόσταση: 2,85 χιλιομέτρων ανατολικά από τον οικισμό Κοκκίνα της Δ.Ε. Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου, 1,85 χιλιομέτρων δυτικά του οικισμού Αερινό της Δ.Ε. Φερών του Δήμου ΡήγαΦεραίου 2,80 χιλιομέτρων ανατολικά του οικισμού Αγ. Δημήτριος της Δ.Ε. Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου, 12

13 9,10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την κωμόπολη της Ν. Αγχιάλου της Δ.Ε.Ν. Αγχιάλου του Δήμου Βόλου και 8,60 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από τον οικισμό Σέσκλο της Δ.Ε. Αισωνίας του Δήμου Βόλου. Η έκταση του γηπέδου εγκατάστασης του σταθμού βιομάζας, εκτείνεται με διεύθυνση από Δύση προς Ανατολή. Το γήπεδο συνορεύει βόρεια, νότια και δυτικά με ιδιοκτησίες και ανατολικά συνορεύει με αγροτικό δρόμο, όπως φαίνεται και στη δορυφορική εικόνα που ακολουθεί. Εικόνα 3.1.2: Δορυφορική εικόνα ορίων γηπέδου εγκατάστασης σταθμού βιομάζας (πηγή: Google Earth) Η ευρύτερη περιοχή στην οποία έχει χωροθετηθεί ο σταθμός καθώς και τα όρια το γηπέδου εγκατάστασης παρουσιάζονται στους χάρτες και στα σχέδια στο Κεφάλαιο 11 (Χάρτες - Σχέδια) της παρούσας μελέτης. Η περιοχή του γηπέδου εγκατάστασης οριοθετείτε από τις κορυφές Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και Η εντός των οποίων χωροθετείται ο σταθμός βιομάζας. Οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου που σχηματίζουν το γήπεδο εγκατάστασης στο σύστημα ΕΓΣΑ '87 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 3.1.2: Συντεταγμένες κορυφών γηπέδου εγκατάστασης σταθμού X= Α Y= X= Β Y= X= Γ Y= X= Δ Y= Ε X=

14 Ζ Η Y= X= Y= X= Y= Συνοπτική περιγραφή του έργου Ο σταθμός βιομάζας εγκατεστημένης ισχύος 1,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 964 kw θα χρησιμοποιεί ποσότητα 978 kg/h προερχόμενες από αγροτικές καλλιέργειες. Θα αποτελείται από μονάδα καυστήρα -ηλεκτρογεννήτριας των εταιριών MIMSAN (καυστήρας) και Turboden (ηλεκτρογεννήτρια). Ο σταθμός βιομάζας θα εγκατασταθεί σε ιδιωτικό μισθωμένο οικόπεδο συνολικού εμβαδού 8188,00 m 2. Ο σταθμός θα αποτελείται από τα εξής επιμέρους υποσυστήματα: Λέβητα-καυστήρα Σύστημα καθαρισμού-απαγωγής απαερίων Ηλεκτρογεννήτρια Αερόψυκτος πύργος ψύξης Μετασχηματιστής ανύψωσης τάσης 0,4kV/20kV Η βιομάζα,, θα μεταφέρεται από την αποθήκη, με τη βοήθεια ιμάντων μεταφοράς, στη χοάνη τροφοδοσίας από όπου θα τροφοδοτείται ο καυστήρας σε ολοήμερη βάση. Ο λέβητας-καυστήρας που θα χρησιμοποιηθεί είναι της εταιρείας MIMSAN, που εδρεύει στην Τουρκία και είναι σχεδιασμένος ειδικά για τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου. Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρογεννήτρια της εταιρείας Turboden που εδρεύει στην Ιταλία, δυναμικότητας 1,0 MW. Στην έξοδο της ηλεκτρογεννήτριας τοποθετούνται κατάλληλοι μετασχηματιστές για την ανύψωση της τάσης στα 20kV και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος στο Δίκτυο. Η ηλεκτρογεννήτρια ORC είναι σχεδιασμένη να παίρνει την θερμική ενέργεια από τον καυστήρα-λέβητα και με την τεχνολογία ORC να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα συχνότητας 50Ηz, στα 400V. Η παραγόμενη τάση θα μετασχηματιστεί σε 20 KV για να δοθεί στη ΔΕΗ. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός, όπως ο μετασχηματιστής δικτύου, ο διακοπτικός εξοπλισμός κλπ, διαστασιολογούνται με βάση την προαναφερθείσα τάση. Ο σταθμός θα συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο (Γραμμή Μεταφοράς Μέση Τάσης τύπου ACRS-95) Μ.Τ. της ΔΕΗ. Το ακριβές σημείο σύνδεσης, ο τρόπος και οι απαραίτητες μετρητικές διατάξεις θα καθοριστεί επακριβώς από την ΔΕΗ/ΔΔΔ με την εκδοθείσα Προσφορά Σύνδεσης. Στην έξοδο του σταθμού θα εγκατασταθούν όλες οι απαραίτητες μετρητικές διατάξεις της εισερχόμενης και εξερχόμενης ενεργής και άεργου 14

15 ισχύος στο Δίκτυο της ΔΕΗ. Επίσης, θα τοποθετηθεί και τηλεφωνική σύνδεση για τη δυνατότητα τηλεμετρήσεων. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα διοχετεύεται απευθείας στο δίκτυο. Τον τύπο του μετρητικού εξοπλισμού θα τον ορίσει ο διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΗ), σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του παραγωγού. Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, θα διαθέτει επίσης αντικεραυνική προστασία και θεμελιακή γείωση. Η πρόσβαση στην περιοχή για την εγκατάσταση του σταθμού θα γίνει από το υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο της περιοχής και τον αγροτικό δρόμο με τον οποίο το γήπεδο συνορεύει, επομένως δεν κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση έργων οδοποιίας, ή άλλων συνοδών έργων. 3.3 Στόχος, σημασία και αναγκαιότητα του έργου Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας και η αποκλειστική της πώληση στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ Α.Ε.). Στόχος του έργου είναι η ηλεκτροπαραγωγή με την καύση βιομάζας, η οποία είναι μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας με την ταυτόχρονη εκμετάλλευση του δυναμικού βιομάζας στην Ελλάδα από αγροτικές καλλιέργειες, όπως αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό στις περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δυναμικό της βιομάζας στην Ελλάδα από αγροτικά και δασικά υπολείμματα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Εκτιμάται συνολικά σε ΤJ ή Ktoe, το οποίο ισοδυναμεί με το 50% της σημερινής ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης. Το μεγαλύτερο δυναμικό εντοπίζεται στις περιοχές των μεγάλων καλλιεργειών στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Αν σε αυτά προστεθεί και το δυναμικό που προκύπτει από τη δυνατότητα αξιοποίησης ενεργειακών καλλιεργειών αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι δυνατότητες εκμετάλλευσης της βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς είναι τεράστιες. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ τον Ιούλιο του 2011 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ήταν μόλις 43,55 MW και αφορά μονάδες αξιοποίησης βιοαερίου. Η εκμετάλλευση των ενεργειακών αγροτικών καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής, αφενός συμβάλει ιδιαίτερα στην αγροτική οικονομία και στο εισόδημα των αγροτών, αφετέρου συμβάλλει στο γενικότερο περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του υπεδάφους και των υδάτινων πόρων λόγω της αντικατάστασης της παραγόμενης ενέργειας από συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και στην εξοικονόμηση καυσίμων προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Επιπλέον, μειώνονται 15

16 οι ανάγκες για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τους σταθμούς παραγωγής προς τα καταναλωτικά κέντρα και επιτυγχάνεται μείωση των απωλειών και καλύτερη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκαλεί έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον καθώς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται η κατανάλωση ορυκτών πόρων. Το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, ευθύνεται για τις μισές περίπου εκπομπές CO 2. Η Ελλάδα έχει μεγάλο βαθμό εξάρτησης από τον ρυπογόνο λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή, μια σημαντική εξάρτηση από το πετρέλαιο, και χαμηλή διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Η ελληνική πολιτεία στα πλαίσια της προώθησης ήπιων μορφών ενέργειας (προώθηση των στόχων της Ε.Ε. και της Συνθήκης του Κιότο σχετικά με τη μείωση των αερίων ρύπων και τη διείσδυση των ΑΠΕ στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή, ενισχύει οικονομικά τους επενδυτές που πραγματοποιούν επενδύσεις όπως η προτεινόμενη. Η εταιρεία με την επένδυση της αυτή, συμβάλει: Στην ικανοποίηση του εθνικού στόχου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. (77/2001,28/2009) και το νόμο 3851/2010 για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όπου η συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2020 πρέπει να είναι σε ποσοστό 40% κατ' ελάχιστο και 20% στην τελική κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη. Στην αξιοποίηση του τεράστιου και ανεκμετάλλευτου μέχρι σήμερα δυναμικού βιομάζας της χώρας μας. Στην ικανοποίηση των υψηλών περιβαλλοντικών στόχων (μείωση αέριων εκπομπών CΟ 2, NO x, SΟ 2, κλπ) που τίθενται σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο που υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 1997 και εφαρμόζεται από τη χώρα μας (Ν. 3017/2002 «Κύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος», ΦΕΚ 117/Α/ ). Στη μείωση των εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου (πράξη 5 της «Έγκριση Εθνικού προγράμματος μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου ( ) σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 3 του Ν. 3017/2002», ΦΕΚ 58/Α/ )και των μικτών ρύπων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα της Ελλάδος. Στην κάλυψη των μεγάλων ενεργειακών αναγκών της ευρύτερης περιοχής, όπου εδρεύουν πολλές τουριστικές και άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ποιότητας εξυπηρέτησης του (Service quality) του δικτύου από πλευράς ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Βιομάζα πρακτικά μπορεί να προγραμματιστεί σε αντίθεση με αιολικούς, ηλιακούς και Υ/Η σταθμούς παραγωγής που έχουν διακοπτόμενη, μη ελεγχόμενη παραγωγή. Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 16

17 Στη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και την κάθε μορφής εισαγόμενη ενέργεια και στην εξασφάλιση της παροχής ενέργειας μέσω αποκεντρωμένης παραγωγής. Στη σύσταση μίας υπερσύγχρονης, βιώσιμης επένδυσης με πρωτοποριακή τεχνολογία και με μεγάλη διάρκεια ζωής (έως 25 χρόνια τουλάχιστον). Η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα είναι σήμερα μια τεχνολογική ώριμη, οικονομικά ανταγωνιστική, ενώ ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια. Η τιμή της κιλοβατώρας που παράγεται από την καύση των ορυκτών καυσίμων δεν περιλαμβάνει το πραγματικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος από την παραγωγή και χρήση της και παραμένει χαμηλή μόνο επειδή τα ορυκτά καύσιμα επιδοτήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, για δεκαετίες. Η ενσωμάτωση του περιβαλλοντικούκοινωνικού κόστους θα καθιστούσε την ενέργεια από βιομάζα, αλλά και όλες τις ΑΠΕ, πολύ πιο ανταγωνιστικές σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα και τελικά πιο ελκυστικές για τους καταναλωτές. Η ισχύς αυτή αντιστοιχεί στο 12,6% της συνολικά εγκατεστημένης ισχύς ΑΠΕ στην Ελλάδα. Άρα, η υλοποίηση του παρόντος έργου αναμένεται να συμβάλλει στην κάλυψη του σημαντικού ελλείμματος σε ΑΠΕ που υπάρχει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η εγκατάσταση του σταθμού βιομάζας, εκτός από την οικονομική διάσταση που βεβαίως έχει για τους επενδυτές, θα συμβάλλει εκτός των άλλων και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, δεδομένης της απασχόλησης που θα δημιουργηθεί κατά το στάδιο της κατασκευής και της λειτουργίας του. Η διάρκεια ζωής της επένδυσης αναμένεται να είναι 20 έτη αν και η διάρκεια ζωής του κύριου και βασικού εξοπλισμό του σταθμού είναι 25 και πλέον έτη. Ο χρόνος επιστροφής κεφαλαίου όπως προκύπτει από την οικονομική ανάλυση της επένδυσης είναι οκτώ (8) έτη. 3.4 Ιστορική εξέλιξη του έργου Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία «ΚΑΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε..», η οποία έχει ως σκοπό την άσκηση εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς βιομάζας. Όπως προαναφέρθηκε, η εταιρεία με βάση το νόμο 3851/2010 (άρθρο 2, 12) εξαιρείται από την υποχρέωση να λάβει Άδεια Παραγωγής από τη ΡΑΕ, καθώς και από την υποχρέωση να λάβει Άδεια Εγκατάστασης και Άδεια Λειτουργίας. Οι μέτοχοι της εταιρίας έχουν εκτεταμένη επιχειρηματική και χρηματοοικονομική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα ΑΠΕ. 17

18 3.5 Οικονομικά στοιχεία του έργου Το συνολικό ύψος της επένδυσης αναμένεται να κυμανθεί στο ποσό των ευρώ, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 3.5.1:Συνολικό ύψος επένδυσης Κατηγορία δαπάνης Ευρώ ( ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,00 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΠΟΘΕΜΑ ,00 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ,00 ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Για την υλοποίηση του έργου προβλέπεται η υπαγωγή του σε καθεστώς επιχορήγησης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας του Υπουργείου Οικονομικών ή του Αναπτυξιακού νόμου. Το ποσοστό της επιδότησης θεωρείται το 40% του συνολικού προϋπολογισμού, ο δανεισμός είναι μηδενικός και η ιδία συμμετοχή το 60%. Με βάση τα παραπάνω, η κεφαλαιακή διάρθρωση της επένδυσης είναι η ακόλουθη: Πίνακας 3.5.2:Κεφαλαιακή διάρθρωση της επένδυσης Πηγή χρηματοδότησης Ποσοστό % Ευρώ Επιχορήγηση ,00 Ίδια συμμετοχή ,00 Δανεισμός - - Σύνολο ,00 Σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη προκύπτει ότι για τον συγκεκριμένο σταθμό βιομάζας, η ετήσια ενεργειακή παραγωγή που θα απορροφά το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες θα είναι 8,328 GWh ετησίως. Δεν αναμένονται άξιες λόγου μεταγενέστερες εκροές κεφαλαίου. Ενδεχομένως μετά την παρέλευση της πρώτης εικοσαετίας, να αντικατασταθούν οι μονάδες 18

19 παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με άλλες σύγχρονες και καλύτερης τεχνολογίας. Η καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης NPV, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των ετησίων καθαρών οφελών κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της επένδυσης, ανηγμένα σε παρούσα αξία, μείον το αρχικό κόστος της επένδυσης. Το ετήσιο καθαρό όφελος είναι το λειτουργικό όφελος μειωμένο κατά το φόρο που αντιστοιχεί στην αύξηση των κερδών της εταιρείας λόγω του λειτουργικού οφέλους αφού εκπέσουν οι λογιστικές αποσβέσεις. Η καθαρή παρούσα αξία της παρούσας επένδυσης είναι θετική με αποτέλεσμα να συμφέρει η πραγματοποίηση της. Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης IRR, είναι η τιμή του επιτοκίου αγοράς που κάνει μηδέν την παρούσα αξία και αποτελεί μέτρο σύγκρισης με τα άλλα επιτόκια που υπάρχουν στην αγορά. Η καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης και ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης υπολογίζονται βάσει των χρηματοροών της προτεινόμενης επένδυσης. Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι καθαρές παρούσες αξίες των εισροών (των ιδίων κεφαλαίων) κατά τη διάρκεια της ζωή του έργου, όπου φαίνεται η περίοδος αποπληρωμής των ιδίων κεφαλαίων. Με βάσει τα προαναφερθέντα ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης προσδιορίζεται στα οκτώ έτη, γεγονός που καθιστά την επένδυση βιώσιμη και συμφέρουσα. 3.6 Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα και δραστηριότητες Στην ευρύτερη περιοχή του έργου, σύμφωνα με τα Χωροταξικά Σχέδια της Περιφέρειας, αλλά και τον προγραμματισμό των Δήμων και της περιφερειακής ενότητας (Νομαρχίας), δεν έχουν προταθεί άλλα έργα ή δραστηριότητες με τα οποία, μπορεί να συσχετιστεί το προτεινόμενο έργο. Στην ευρύτερη περιοχή του χώρου εγκατάστασης τα έργα ΑΠΕ που έχουν προταθεί, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΡΑΕ και του ΔΕΣΜΗΕ, παρουσιάζονται στην εικόνα του χάρτη που ακολουθεί. Εικόνα 3.6.1: Χάρτης έργων ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή του έργου (πηγή: 19

20 Πρόκειται για έναν σταθμό βιομάζας σε απόσταση 3,5 χιλιομέτρων, καθώς και έργα είτε με άδεια παραγωγής είτε που βρίσκονται ακόμα υπό αξιολόγηση και αφορούν Φ/Β σταθμούς, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 2,0 χλμ. 4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.Π.Ε.(ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΟΠΩΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΕΡΓΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΛΠ.) 4.1 Γενικά στοιχεία - Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, σ' αυτήν περιλαμβάνονται: > Οι φυτικές ύλες που προέρχονται είτε από φυσικά οικοσυστήματα, όπως π.χ. τα αυτοφυή φυτά και δάση, είτε από τις ενεργειακές καλλιέργειες (έτσι ονομάζονται τα φυτά που καλλιεργούνται ειδικά με σκοπό την παραγωγή βιομάζας για παραγωγή ενέργειας) γεωργικών και δασικών ειδών, όπως π.χ. το σόργο το σακχαρούχο, το καλάμι, η αγριαγκινάρα, ο ευκάλυπτος κ.ά., 20

21 > τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυτικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής, όπως π.χ. τα άχυρα, στελέχη αραβόσιτου, στελέχη βαμβακιάς, κλαδοδέματα, κλαδιά δένδρων, φύκη, κτηνοτροφικά απόβλητα, οι κληματίδες κ.ά., > τα υποπροϊόντα που προέρχονται από τη μεταποίηση ή επεξεργασία των υλικών αυτών, όπως π.χ. τα ελαιοπυρηνόξυλα, υπολείμματα εκκοκκισμού βαμβακιού, το πριονίδι κ.ά., καθώς και το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. Η βιομάζα αποτελεί μία δεσμευμένη και αποθηκευμένη μορφή της ηλιακής ενέργειας και είναι αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτικών οργανισμών. Κατ' αυτήν, η χλωροφύλλη των φυτών μετασχηματίζει την ηλιακή ενέργεια με μια σειρά διεργασιών, χρησιμοποιώντας ως βασικές πρώτες ύλες διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα καθώς και νερό και ανόργανα συστατικά από το έδαφος. Η διεργασία αυτή μπορεί να παρασταθεί σχηματικά ως εξής: Νερό (Η 2 Ο) + Διοξείδιο του άνθρακα (CΟ 2 ) + Ηλιακή ενέργεια (φωτόνια) + Ανόργανα στοιχεία Βιομάζα + Οξυγόνο (Ο 2 ) Από τη στιγμή που σχηματίζεται η βιομάζα, μπορεί πλέον κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας. Η βιομάζα αποτελεί μια σημαντική, ανεξάντλητη και φιλική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας, η οποία είναι δυνατό να συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή επάρκεια, αντικαθιστώντας τα συνεχώς εξαντλούμενα αποθέματα ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο κ.ά.). Η χρήση της βιομάζας ως πηγής ενέργειας δεν είναι νέα. Σ' αυτήν, εξάλλου, συγκαταλέγονται τα καυσόξυλα και οι ξυλάνθρακες που, μέχρι το τέλος του περασμένου αιώνα, κάλυπταν το 97% των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Γενικότερα, η αξιοποίηση της βιομάζας συμβάλει στη μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων και την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ασφαλείς και συμβατές με το περιβάλλον. Κυρίως, θα βοηθήσει στον περιορισμό του φαινόμενου του θερμοκηπίου και τον περιορισμό των όξινων βροχών, σύμφωνα με τις αποφάσεις των συνόδων του Κιότο και του Ρίο Ντι Τζανέιρο. Αυτό θα συμβεί, διότι η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με βιομάζα είναι ουδέτερη σε εκπομπές CO 2, καθώς η ποσότητα που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα μετά την καύση της αφομοιώνεται από το φυτό κατά την φωτοσύνθεση, ενώ από την άλλη πλευρά με την καύση βιομάζας σχεδόν μηδενίζεται η απελευθέρωση θείου (S) στην ατμόσφαιρα. 21

22 4.1.2 Χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη Ως πρώτη ύλη (καύσιμο) για την λειτουργία του σταθμού θα χρησιμοποιηθούν γεωργικά υπολείμματα βιομάζας ποσότητας προερχόμενες από καλλιέργειες καπνού, σίτου, καλαμποκιού και αγριαγκινάρας Πιο συγκεκριμένα, η καύσιμη ύλη θα αποτελείτε από τις εξής ποσότητες: 40 % Θρυμματισμένα υπολείμματα ξύλου Τα wood - chips φτιάχνονται από τα απόβλητα ξύλα των δασών. Τα δέντρα πρέπει να επεξεργαστούν για να χρησιμοποιηθούν για εμπορική ξυλεία (δοκάρια, σανίδες, υλικά επιπλοποιίας). Τα wood - chips είναι λοιπόν ένα φυσικό απόβλητο των δασοκομικών επιχειρήσεων. Τα απόβλητα ξύλα (μικρά κλαδιά, γλοιός, άχρηστα μέρη) κόβονται σε μηχανικούς κοπτήρες. Το μέγεθος και το σχήμα των κομματιών εξαρτάται από τη μηχανή κοπής, στην πλειοψηφία τους έχουν περίπου 1 cm πάχος και 2 έως 5 cm μήκος. Η υγρασία που περιέχουν τα πρόσφατα κομμένα ξύλα είναι περίπου το 50% του βάρους τους. Αυτό το ποσοστό μειώνεται σημαντικά κατά την ξήρανση. Σε πολλές χώρες όπως στη Δανία τα wood - chips που παράγονται καταναλώνονται σε περιφερειακούς σταθμούς θερμότητας. Η μεταφορά τους γίνεται οδικός με τη χρήση φορτηγών οπότε χρειάζονται σκεπαστές αποθήκες αποθήκευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε καυστήρα. 20 % υπολείμματα σιτηρών Τα άχυρα σιτηρών χρησιμοποιούνται εκτενώς στην βιομάζα. Είναι το κατάλοιπο από το στέλεχος και τα φύλλα σιτηρών μετά το αλώνισμα και τον αποχωρισμό του καρπού. Ανήκουν στην κατηγορία των υπολειμμάτων των αγροτικών φυτειών. Αποτελεί λιγνινοκυτταρινικό υλικό(όπως και τα ξυλώδη στελέχη βαμβακιού, καπνού, ηλίανθου και αραβόσιτου, κλαδιά οπωροφόρων δένδρων) με σύνθεση 16-21% Λιγνίνη,38-46 % κυτταρίνη Α, 5-9 % Ανόργανα συστατικά και 3-7 % Πυρίτιο. Η χρήση τους ως βιομάζα γίνεται σε μέσω ιδιαίτερων και εξειδικευμένων τεχνικών εγκαταστάσεων. Οι ποσότητες που διατίθενται είναι άμεσα συνδεδεμένες με την παραγωγή των σιτηρών. 20% υπολείμματα βαμβακιού Στη χώρα μας καλλιεργούνται στρέμματα με βαμβάκι και παράγονται τόνοι σύσπορο βαμβάκι. Από την εκκόκκιση του σύσπορου βάμβακος παράγονται τόνοι απορρίμματα στα εκκοκκιστήρια ήτοι τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου. Το βάρος της βιομάζας που παραμένει στα χωράφια μετά την συλλογή του βαμβακιού (στελέχη βαμβακιού) είναι 350 kg ανά στρέμμα με θερμογόνο ισχύ 3400 kcal/kg. Η ολική βιομάζα από τα στελέχη του βαμβακιού είναι τόνοι δηλαδή τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου 10 % υπολείμματα καλαμποκιού 22

23 Το καλαμπόκι ή αραβόσιτος είναι ένα από τα πιο ισχυρά καύσιμα που υπάρχουν στη φύση: μπορεί να μετακινηθεί και να αποθηκευτεί εύκολα. Οι κόκκοι του Αραβοσίτου εξασφαλίζουν καθαρή και ουδέτερη καύση, καλύτερη από τα ορυκτά καύσιμα (όπως το πετρέλαιο, ντίζελ, μαζούτ και τον άνθρακα). Ο αραβόσιτος, προϊόν β ποιότητας, από πλευράς βρώσιμης χρήσης, είναι απολύτως οικολογικός & μια από τις καλύτερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Η τιμή του είναι από τις χαμηλότερες από πλευράς καυσίμων, με κόστος μόνον 0,15 0,24 / kg. Στην Ελλάδα καλλιεργούνται στρέμματα με καλαμπόκι κάθε χρόνο και η βιομάζα που παράγεται είναι 1200 έως 1500 kg ανά στρέμμα. Συνολικά παράγονται τόνοι ξηρής βιομάζας (καταστρέφεται από τους αγρότες με καύση) δηλαδή τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου. 10% από καλλιέργεια αγριαγκινάρας. Η αγριαγκινάρα είναι ένα σημαντικό φυτό κατάλληλο για ενεργειακή αξιοποίηση, το οποίο προσαρμόζεται θαυμάσια στις ελληνικές συνθήκες. Είναι φυτό πολυετές, με υψηλές αποδόσεις της τάξεως των 2,5-3 τόνων/στρέμμα. Το κυριότερο όμως, πλεονέκτημα του είναι ότι η ανάπτυξη του λαμβάνει χώρα από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο και, συνεπώς, αναπτύσσεται με το νερό των βροχοπτώσεων (δηλαδή δεν απαιτεί άρδευση). Η παραγόμενη από την αγριαγκινάρα βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί σε μονάδες εσωτερικής καύσης, για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικού ρεύματος. Η μεταφορά τους στον χώρο αποθήκευσης θα γίνεται με φορτηγά οχήματα, μία φορά το μήνα από κεντρική αποθήκη που θα βρίσκεται στον Δήμο Ρήγα Φεραίου. Η αποθήκευση θα γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, σε κατάλληλη αποθήκη και σε άμεση σύνδεση με την μονάδα παραγωγής, όπου μέσω αυτόματου κυλιόμενου διαδρόμου μεταφοράς θα τροφοδοτείται απευθείας ο καυστήρας. Η πρώτη ύλη θα είναι θρυμματισμένη ήδη όταν θα καταφθάνει στον χώρο αποθήκευσης του εργοστασίου σε μικρά κομμάτια που μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν στους αποθηκευτικούς χώρους, από όπου μεταφέρονται αυτόματα για την καύση τους σε σύγχρονους καυστήρες (π.χ. ενεργοποίηση με χρήση κινητού τηλεφώνου) με την επιθυμητή ροή. Ο θρυμματισμός γίνεται στην κεντρική αποθήκη. Η βιομάζα θα έχει υγρασία περί το 8 10 % και θερμική αξία με μέσω όρο περί τα 4,697 KWh/kg, Τα βασικά τους χαρακτηριστικά φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας: Βασικά χαρακτηριστικά 23

24 Είδος καυσίμου Wood Chips (40%) Υγρασία Θερμογόνος δύναμη (KWh/kg) < 10% 4,944 Σιτάρι (20%) < 10% 4,828 Βαμβάκι (20%) Καλαμπόκι (10%) Αγριαγκινάρα (10%) < 10% 4,053 < 10% 4,723 < 10% Μέσος όρος 4,697 Στη μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, δεν υπάρχουν νόμοι και πρότυπα που καθορίζουν την ποιότητα της βιομάζας. Στην παρούσα φάση μόνο μερικά Ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Αυστρία, η Σουηδία, η Ιταλία και η Γερμανία έχουν επίσημα πρότυπα αποκλειστικά για την συμπιεσμένη βιομάζα Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου Το προτεινόμενο έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 1,0 MW και μέγιστη ισχύ παραγωγής 964 kw. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα διοχετεύεται απευθείας στο Εθνικό Δίκτυο Μεταφοράς Ενέργειας σύμφωνα με τους όρους του αρμόδιου διαχειριστή (ΔΕΗ/ΔΔΔ). Η κατεργασία της βιομάζας θα γίνεται μέσω της διαδικασίας της καύσης. Συγκεκριμένα, η βιομάζα καίγεται σε λέβητες για τη παραγωγή ηλεκτρισμού, βασιζόμενη στον κύκλο ORC (Organic Rankine Cycle). Μια τυπική μονάδα καύσης βιομάζας φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Σχήμα Τυπική μονάδα ΟRC καύσης βιομάζας 24

25 Ο βασικός εξοπλισμός της μονάδας βιομάζας που θα χρησιμοποιηθεί είναι ο παρακάτω: > Καυστήρας - Λέβητας > Σύστημα καθαρισμού-απαγωγής απαερίων > Ηλεκτρογεννήτρια > Αερόψυκτος πύργος ψύξης > Μετασχηματιστής ανύψωσης τάσης 400V/20kV Η συνολική εγκατάσταση θα αποτελείται από μονάδα ισχύος 1,0 MW. Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επιμέρους τμημάτων είναι τα ακόλουθα. ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Τροφοδοσία καυσίμου MIMSAN Θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 C Σχετική υγρασία 35-40% Καύσιμο μεταφοράς 215 C Θερμοκρασία εισόδου λαδιού θερμότητας Θερμοκρασία εξόδου λαδιού μεταφοράς θερμότητας Μέσω πνευματικού συστήματος Αγροτικά υπολείμματα βιομάζας 315 C 25

26 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ORC ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ TURBODEN (Ιταλία) Είδος Ασύγχρονη, τριφασική Ονομαστική ισχύς 1000 kw Καθαρή Παραγόμενη ισχύς 964 kw Ονομαστική Θερμική ισχύς 4,043 MWth Βαθμός Απόδοσης 23,8% Ονομαστική τάση 400V ±10% Συχνότητα ρεύματος 50 Hz Ταχύτητα περιστροφής 3014 RPM Ονομαστική τιμή συντελεστή ισχύος (cosip) 0,92 ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ (x2) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Είδος Ονομαστική ισχύς LU-VE Αερόψυκτος (Dry Cooler) 2333 kwth ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ABB Ονομαστική ισχύς 1600 kva Ονομαστική τάση πρωτεύοντος 400 V Ονομαστική τάση δευτερεύοντος V Αριθμός φάσεων 3 Συχνότητα 50 Hz Συνδεσμολογία τυλιγμάτων Dyn 11 Συνολικά σε ένα χρόνο, με διαθεσιμότητα παραγωγής 95% (347 ημέρες) και 5% του χρόνου για την απαραίτητη συντήρηση καθώς και το ενδεχόμενο βλαβών, θα χρειαστούν περίπου 8144,78 τόνοι βιομάζας. Θα τοποθετηθεί μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος 1,0 MW. Ο εξοπλισμός καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της κάθε γραμμής παραγωγής αναλύεται στη συνέχεια. Ο καυστήρας MIMSAN αναλαμβάνει την καύση βιομάζας. Η ποσότητα καύσης είναι 978 κιλά την ώρα. Η θερμική ισχύς από την καύση μεταφέρεται στο λάδι σε θερμοκρασία μέχρι 340 βαθμούς κελσίου. Από τον καυστήρα μεταφέρονται 4,043 MWth θερμικής ισχύος προς την γεννήτρια Turboden 12HRS-1MW και τον κύκλο ORC. Η Turboden 12ΗΚ5-1Μ\Λ/μετατρέπει την θερμική ενέργεια σε ηλεκτρική με 26

27 συντελεστή 23,8% με αποτέλεσμα στην έξοδο της να έχουμε 964 kw και 3.040,00 kwth. Η θερμότητα αυτή απορρίπτεται με αερόψυκτους πύργους ψύξης (Dry Coolers) στο περιβάλλον. Ο κάθε πύργος ψύξης θα είναι ισχύος 2,3 MWth, και συνολικά θα χρησιμοποιηθούν 2 πύργοι ψύξης (Lu-Ve XXLDF 9224) συνολικής ισχύος 4,6 MWth. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι παραπάνω πύργοι ψύξης δεν έχουν κατανάλωση νερού διότι το κύκλωμα ψύξης είναι κλειστό κύκλωμα. Στο τελικό στάδιο, η ηλεκτρογεννήτρια συνδέεται σε κατάλληλο μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης 0,4/20 kv ώστε, να είναι συμβατός με το επίπεδο τάσης του Δικτύου και να συνδεθεί με αυτό. Στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου προβλέπεται επίσης η κατασκευή κατάλληλων αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης, καθώς και σύστημα μηχανικής μεταφοράς αυτής, από τις αποθήκες στον καυστήρα. Προβλέπεται, επίσης, η εγκατάσταση συστήματος συλλογής της τέφρας καθώς και διατάξεων καθαρισμού και απαγωγής των απαερίων. Τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη του σταθμού της βιομάζας, επισυνάπτονται στο Παράρτημα, της παρούσας μελέτης. Συνοδά έργα Η πρόσβαση στο γήπεδο για την κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου σταθμού θα γίνει από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και την Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια μέσω της εξόδου προς Αερινό θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων επαρχιακός δρόμος και ο αγροτικός δρόμος που συνορεύει με το γήπεδο εγκατάστασης. Ολόκληρο το υπάρχον οδικό δίκτυο είναι επαρκές τόσο για τη φάση κατασκευής του έργου (βαρέα δομικά και μεταφορικά οχήματα), όσο και για τη φάση λειτουργίας του (μεταφορά πρώτων υλών, μετακινήσεις προσωπικού & επισκεπτών), επομένως δεν απαιτούνται έργα οδοποιίας, όπως διάνοιξη νέων δρόμων, διαπλατύνσεις, βελτιώσεις κτλ.. Η διαμόρφωση του προτεινόμενου γηπέδου είναι η κατάλληλη και δε θα απαιτηθούν εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες διαμορφώσεων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του σταθμού θα κατασκευαστούν λαμβάνοντας υπόψη την εδαφομηχανική και τη σεισμικότητα της περιοχής καθώς και τις κείμενες διατάξεις κατασκευής και ανέγερσης βιομηχανικών κτιρίων. Η ακουστική και θερμική μόνωση αυτών των εγκαταστάσεων θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Στην έξοδο του σταθμού θα εγκατασταθούν όλες οι απαραίτητες μετρητικές διατάξεις της εισερχόμενης και εξερχόμενης ενεργής και άεργου ισχύος στο Δίκτυο της ΔΕΗ. Επίσης, θα τοποθετηθεί και τηλεφωνική σύνδεση για την δυνατότητα τηλεμετρήσεων. Όσον αφορά τα υπόλοιπα έργα, θα κατασκευαστούν: Μονώροφο κτίριο καύσης βιομάζας για την παραγωγή θερμού λαδιού για την 27