Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması"

Transcript

1 TR Montaj MK Склопување EL Συναρμολόγηση SR Montaža 11 SL HR Montaža Sklapanje TR EL SL HR MK SR Kurulum Kılavuzu Οδηγός εγκατάστασης Priročnik za namestitev Vodič za postavu Упатство за поставување Uputstvo za postavljanje TR EL SL HR TR EL SL HR TR EL SL HR Ortam Yükleme Φόρτωση χαρτιού Nalaganje medija Umetanje medija Yazılımın Kurulması Εγκατάσταση του λογισμικού Namestitev programske opreme Instaliranje softvera Çevrimiçi Kılavuzunun Görüntülenmesi Προβολή του διαδικτυακού οδηγού Ogled elektronskega priročnika Pregled Internetskog vodiča MK SR MK SR MK SR Полнење со материјал Postavljanje medijuma Инсталирање на софтвер Instaliranje softvera Прегледување на Упатството на Интернет Pregled interaktivnog vodiča Türkçe / Ελληνικά / Slovenščina / Hrvatski / Македонски / Srpski

2 TR Giriş EL Εισαγωγές Çizimler Bu kılavuzdaki çizimlerde gösterilen yazıcı birçok yönden gerçek üründen farklıdır, ancak bu farklılıkların montaj işlemi üzerinde etkisi yoktur. Güvenlik Talimatları Yazıcıyı kullanmadan önce, bu yönergelerin tümünü okuyun. Ayrıca, yazıcının üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uymaya özen gösterin. Uyarı Yalnızca yazıcıyla birlikte verilen güç kablosunu kullanın. Başka bir kablonun kullanılması yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Mürekkep tanklarını yeniden doldururken veya Atık Mürekkep Şişesi'ni değiştirirken koruyucu gözlük ve eldiven takın. Mürekkep cildinize temas eder veya gözlerinize ya da ağzınıza girerse, derhal aşağıdaki önlemleri alın: -- Cildinize sıvı yapışırsa, derhal bol miktarda sabunlu su ile yıkayın. Cilt tahriş olmuş görünür ya da rengi değişirse, doktora danışın. -- Gözlerinize sıvı girerse, derhal suyla temizleyin. Bu tedbirin alınmaması gözlerde kızarmaya veya hafif iltihaplanmaya neden olabilir. -- Ağzınıza sıvı kaçarsa derhal tıbbi yardım alın. -- Sıvının yutulması durumunda kusmaya çalışmayın ve derhal bir doktora danışın. Kusmaya zorlama sonucu sıvının soluk borusuna kaçma olasılığı vardır ve bu da tehlikeli olabilir. Dikkat Yazıcı birimi ağır ve hantaldır. Yazıcı ve altlığı 6 veya daha fazla kişiyle paketinden çıkarıp monte edin. Ürün çalışıyorken ısıtıcıya dikkat edin. Sıcak olduğu için yanıklara yol açabilir. Ön kapağı açarken veya kapatırken ellerinizi veya parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Bu tedbirin alınmaması yaralanmaya neden olabilir. Sembollerin Anlamı Εικόνες Ο εκτυπωτής που φαίνεται στις εικόνες του οδηγού διαφέρει σε ορισμένα σημεία από το πραγματικό προϊόν, αλλά οι διαφορές αυτές δεν επηρεάζουν τη διαδικασία συναρμολόγησης. Οδηγίες για θέματα ασφάλειας Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή σας. Επίσης, πρέπει οπωσδήποτε να λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στον εκτυπωτή. Προειδοποίηση Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παραλάβατε μαζί με τον εκτυπωτή. Με χρήση άλλου καλωδίου μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά και γάντια όταν ξαναγεμίζετε τα δοχεία μελάνης ή αντικαθιστάτε το Δοχείο απόρριψης μελάνης. Αν η μελάνη έλθει σε επαφή με το δέρμα σας ή μπει στα μάτια ή το στόμα σας, κάντε αμέσως τα εξής: -- Αν το υγρό κολλήσει πάνω στο δέρμα σας, ξεπλύνετέ το αμέσως με άφθονο σαπουνόνερο. Συμβουλευτείτε γιατρό αν το δέρμα δείχνει ερεθισμένο ή λεκιασμένο. -- Αν το υγρό μπει στα μάτια σας, πλυθείτε αμέσως με νερό. Αν δεν τηρήσετε αυτό το μέτρο προφύλαξης, τα μάτια σας μπορεί να κοκκινίσουν ή να παρουσιάσουν ήπια φλεγμονή. -- Αν το υγρό μπει στο στόμα σας, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. -- Σε περίπτωση κατάποσης του υγρού, μην επιχειρήσετε να προκαλέσετε εμετό και συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. Αν προκαλέσετε εμετό, το υγρό μπορεί να εγκλωβιστεί στην τραχεία, πράγμα που μπορεί να είναι επικίνδυνο. Προσοχή Η μονάδα του εκτυπωτή είναι βαριά και δεν μετακινείται εύκολα. Για την αποσυσκευασία και τη συναρμολόγηση του εκτυπωτή και της βάσης, θα χρειαστείτε 6 ή περισσότερα άτομα. Κατά τη λειτουργία του προϊόντος πρέπει να είστε προσεκτικοί και να μην αγγίξετε τους θερμαντήρες. Έχουν υψηλή θερμοκρασία και μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Όταν ανοίγετε ή κλείνετε το μπροστινό κάλυμμα, προσέξτε να μην μαγκώσετε τα χέρια ή τα δάχτυλά σας. Αν δεν τηρήσετε αυτό το μέτρο προφύλαξης, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.!dikkat Yaralanmayı önlemek için Dikkat yönergelerine uyulmalıdır. Τι σημαίνουν τα σύμβολα c Önemli : Bu ürüne hasar vermemek için Önemli yönergelerine uyulmalıdır. Not : Notlarda bu ürünün çalışmasıyla ilgili faydalı veya ilave bilgiler bulunur.!προσοχή c Προς αποφυγή σοβαρού σωματικού τραυματισμού πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες με τον τίτλο «Προσοχή». Σημαντικό: Για να μην πάθει ζημιά το προϊόν, πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες με τον τίτλο «Σημαντικό». Σημείωση: Κάθε «Σημείωση» περιέχει χρήσιμες ή πρόσθετες πληροφορίες για τη λειτουργία του προϊόντος. 2

3 SL Uvod HR Uvod Slike Tiskalnik, prikazan na slikah v tem priročniku, je lahko drugačen od dejanskega izdelka, vendar to ne vpliva na postopek montaže. Ilustracije Pisač koji je prikazan na ilustracijama u ovom vodiču se u nekim stvarima razlikuje od stvarnog proizvoda. No, ove razlike ne utječu na postupak sklapanja pisača. Varnostna navodila Pred uporabo tiskalnika preberite vsa navodila. Upoštevajte tudi vsa opozorila in navodila, navedena na tiskalniku. Opozorilo Uporabljajte samo napajalni kabel, ki je priložen tiskalniku. Uporaba drugega kabla lahko povzroči požar ali električni udar. Pri polnjenju kartuš s črnilom ali zamenjavi posode za odpadno črnilo nosite zaščitna očala in rokavice. Če pride črnilo v stik s kožo ali vstopi v oči ali usta, takoj izvedite naslednje ukrepe: -- Če se na koži nabere tekočina, jo takoj izperite z večjo količino vode z milom. Če je koža videti razdražena ali obarvana, se posvetujte z zdravnikom. -- Če tekočina vstopi v oči, takoj izperite z vodo. Neupoštevanje tega ukrepa lahko vodi do krvavih oči ali rahlega vnetja. -- Če tekočina vstopi v usta, se takoj posvetujte z zdravnikom. -- Če pride do pogoltnjenja tekočine, osebe ne silite k bruhanju in se takoj posvetujte z zdravnikom. Če osebo silite k bruhanju, lahko tekočina pride v sapnik, kar je lahko nevarno. Pozor Tiskalna enota je težka in okorna. Tiskalnik in stojalo naj vzame iz embalaže 6 ali več oseb. Med delovanjem izdelka bodite previdni pri grelniku. Je vroč in lahko povzroči opekline. Pazite, da se vam pri odpiranju ali zapiranju sprednjega pokrova ne zagozdijo roke. Neupoštevanje tega ukrepa lahko vodi do poškodbe. Pomen simbolov!pozor c Sledite previdnostnim ukrepom, da se izognete resnim telesnim poškodbam. Pomembno: sledite pomembnim navodilom, da se izognete poškodbam izdelka. Opomba: opombe vsebujejo uporabne ali dodatne informacije o delovanju izdelka. Sigurnosne upute Pročitajte sve te upute prije korištenja pisača. Također slijedite sva upozorenja i upute na pisaču. Upozorenje Koristite samo kabel napajanja koji je isporučen uz pisač. Korištenje drugog kabela može uzrokovati požar ili strujni udar. Nosite zaštitne naočale i zaštitne rukavice tijekom ponovnog punjenja spremnika za tintu ili izmjene bočice s otpadnom tintom. Ako tinta ili Ink Cleaner (sredstvo za čišćenje tinte) dođe u dodir s kožom ili uđe u oči ili usta, odmah poduzmite sljedeće mjere: -- Ako se tekućina nanese na kožu, odmah je isperite u obilnim količinama otopine sapuna u vodi. Potražite savjet liječnika u slučaju nadraženosti kože ili gubitka njene boje. -- Ako tekućina uđe u oči, odmah ih isperite vodom. U slučaju da ne postupite u skladu s ovom mjerom opreza, oči se mogu zakrvaviti ili blago upaliti. -- Ako vam tekućina uđe u usta, smjesta se obratite liječniku. -- Ukoliko se tekućina proguta, ne izazvati povraćanje i smjesta se obratiti liječniku. Ako se izazove povraćanje, tekućina može zastati u dušniku, što može biti opasno. Oprez Pisač je težak i nezgrapan. Potrebno je 6 ili više osoba za raspakiranje i sastavljanje pisača i postolja. Budite oprezni s grijačima za vrijeme rada uređaja. Oni su vrući i mogu uzrokovati opekline. Pripazite da ne uhvatite ruke ili prste pri otvaranju ili zatvaranju prednjeg poklopca. Nepridržavanje ovih mjera sigurnosti može uzrokovati ozljede. Značenje simbola!oprez c Držite se mjere opreza kako biste izbjegli tjelesne ozljede. Važno: Uzimajte u obzir važne napomene da izbjegnete oštećenje uređaja. Napomene: Napomene sadrže korisne i dodatne informacije u vezi rukovanja uređajem. Türkçe / Ελληνικά / Slovenščina / Hrvatski / Македонски / Srpski 3

4 MK Упатства SR Uvod Илустрации Печатачот прикажан на илустрациите од ова упатство во некои точки се разликува од вистинскиот производ, но тие разлики немаат влијание врз процесот на склопување. Упатства за безбедност Пред да го употребите на вашиот печатач, прочитајте ги сите овие упатства. Исто така, не заборавајте да ги следите сите предупредувања и упатства означени на печатачот. Предупредување Користете го кабелот кој ви е испратен со печатачот. Употребата на друг кабел може да предизвика пожар или електричен удар. Кога го заменувате Шишето за отпадно мастило носете заштитни очила и ракавици. Доколку вашата кожа дојде во допир со мастило или тоа ви влезе во очите или устата, веднаш преземете ги следните мерки: -- Доколку течноста се залепи за вашата кожа, веднаш измијте ја кожата со големо количество на сапун и вода. Доколку кожата изгледа надразнето или со изменета боја, посоветувајте се со лекар. -- Доколку течноста дојде во допир со вашите очи, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку не ги следите овие предупредувања можно е да имате црвени очи или благо воспалување. -- Ако течноста ви влезе во уста, веднаш побарајте лекар. -- Доколку дојде до голтање од течноста, не терајте го лицето да повраќа, туку веднаш побарајте лекар. Ако го натерате лицето да поврати, течноста може да се навлезе во трахеата, што може да биде опасно. Опомена Печатачот е тежок и со голема зафатнина. За распакувањето и склопувањето на печатачот и постаментот ќе ви бидат потребни 6 или повеќе лица. Бидете внимателни со грејачот додека печатачот работи. Тие се жешки и може да предизвикаат изгореници. Кога го отворате или затворате предниот капак, внимавајте да не ги заглавите вашите раце или прсти. Непочитувањето на ова предупредување може да предизвика повреда. Ilustracije Štampač koji je prikazan na ilustracijama u ovom vodiču se po nekim osobinama razlikuje od stvarnog proizvoda. Međutim, ove razlike ne utiču na proces sklapanja. Sigurnosna uputstva Pre upotrebe štampača pročitajte sva sigurnosna uputstva. Osim toga, pratite sva upozorenja i uputstva označena na samom štampaču. Upozorenje Koristite samo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim štampačem. Korišćenje nekog drugog kabla može da izazove požar ili električni udar. Nosite zaštitne naočare i zaštitne rukavice kada punite kertridža ili vršite zamenu Bocu sa otpadnim mastilom. Ako Ink Cleaner (Sredstvo za čišćenje mastila) dođe u dodir sa kožom ili uđe u oči ili usta, odmah preuzmite sledeće: -- Ako vam tečnost dospe na kožu, odmah je isperite sa puno vode i sapuna. Obratite se lekaru, ako koža deluje nadraženo ili bledo. -- Ako vam tečnost uđe u oči, odmah isplaknite vodom. Nepoštovanjove e ove mere može da izazove zakrvavljene oči ili blagu upalu. -- Ako vam tečnost dospe u usta, smesta se javite lekaru. -- Ako se tečnost proguta, ne izazivajte povraćanje i smesta se javite lekaru. Ako se izazove povraćanje, tečnost može dospeti u dušnik, što može biti opasno. Oprez Štampač je težak i glomazan. Da biste raspakovali i montirali štampač i postolje potrebno vam je 6 ili više osoba. Budite pažljivi s grejačima dok uređaj radi. Vrući su i mogu izazvati opekotine. Pazite da ne uhvatite ruke ili prste dok zatvarate ili otvarate prednji poklopac. Nepoštovanje ovih mera može da dovede do povrede. Značenje simbola Значење на симболите!oprez Mere opreza se moraju poštovati da bi se sprečilo oštećivanje proizvoda.!опомена c За да избегнеме сериозни телесни повреди треба да ги почитуваме опомените. Важно: Важното мора да се почитува за да се избегне оштетување на производот. c Važno: Važne napomene se moraju poštovati da bi se izbeglo oštećenje proizvoda. Napomena: Napomene sadrže važne ili dodatne informacije o radu ovog proizvoda. Напомена: Напомените содржат дополнителни информации за ракувањето со производот. 4

5 TR Yazıcı İçin Yer Seçme EL Επιλογή θέσης για τον εκτυπωτή SL Primerno mesto za postavitev tiskalnika HR Biranje mjesta za pisač MK Одбирање на место за поставување на печатачот SR Pronalaženje mesta za štampač Yazıcının Yerleştirilmesine Ait Talimatlar Yazıcıyı ayarlamak için tabloda gösterildiği gibi yeterli boşluk bırakın. Yazıcı ağırlığını (yak. 269 kg) taşıyabilen düz ve sabit bir yer seçin. Yazıcı 10 A / 100 V veya 5 A / 240 V kombine kapasiteli iki güç kablosu gerektirir. Kombine kapasite tek priz tarafından sağlanamazsa, kabloları bağımsız güç kaynaklarına sahip farklı prizlere bağlayın. Yazıcıyı aşağıdaki koşullarda çalıştırın: Sıcaklık: 15 ila 35 C (59 ila 95 F) Nem: Yoğuşmasız %20 ila %80 Çevre koşulları kağıt için uygun değilse, yukarıdaki koşullar karşılansa bile düzgün şekilde yazdıramayabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için kağıt talimatlarına bakın. Uygun nemi sağlamak için yazıcıyı kuruma, doğrudan güneş ışığı veya ısı kaynaklarından uzak tutun. Οδηγίες για την τοποθέτηση του εκτυπωτή Αφήστε αρκετό χώρο για την εγκατάσταση του εκτυπωτή, όπως υποδεικνύεται στον πίνακα. Επιλέξτε ίσιο και σταθερό σημείο που να μπορεί να στηρίξει το βάρος του εκτυπωτή (περίπου 269 κιλά). Για τον εκτυπωτή απαιτούνται δύο καλώδια τροφοδοσίας με συνδυασμένη ικανότητα παροχής 10 A στα 100 V ή 5 A στα 240 V. Αν αυτή η συνδυασμένη ικανότητα παροχής δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο με ένα ρευματοδότη, συνδέστε τα καλώδια σε διαφορετικούς ρευματοδότες με ανεξάρτητες πηγές ισχύος. Ο εκτυπωτής πρέπει να λειτουργεί κάτω από τις εξής συνθήκες: Θερμοκρασία: 15 C έως 35 C (59 F έως 95 F) Υγρασία: 20% έως 80% χωρίς συμπύκνωση Ακόμη και αν πληρούνται οι προαναφερόμενες συνθήκες, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτυπώσετε σωστά αν οι συνθήκες του περιβάλλοντος δεν είναι αυτές που ενδείκνυνται για το χαρτί. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες για το χαρτί. Ο εκτυπωτής δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε αεροξηραντήρες, κάτω από το φως του ήλιου ούτε κοντά σε πηγές θερμότητας για να μπορεί να διατηρεί την κατάλληλη υγρασία. Navodila za postavitev tiskalnika Tiskalnik namestite tako, da bo okrog njega dovolj prostora, kot je prikazano na sliki. Izberite vodoravno in stabilno mesto, ki lahko prenese težo tiskalnika (približno 269 kg). Za tiskalnik sta potrebna dva napajalna kabla s skupno zmogljivostjo 10 A pri 100 V ali 5 A pri 240 V. Če ena vtičnica ne more zagotoviti skupne zmogljivosti, priključite kabla v ločeni vtičnici z neodvisnima viroma napajanja. Tiskalnik uporabljajte v naslednjih pogojih: Temperatura: 15 C do 35 C Vlažnost: 20 % do 80 % brez kondenzacije Četudi so zgornji pogoji izpolnjeni, tiskalnik morda ne bo deloval pravilno, če pogoji niso primerni za papir. Za več informacij glejte navodila za papir. Tiskalnik hranite stran od sušenja, neposredne sončne svetlobe ali virov toplote, da se ohrani primerna vlažnost. Türkçe / Ελληνικά / Slovenščina / Hrvatski / Македонски / Srpski 5

6 TR Yazıcı İçin Yer Seçme HR Biranje mjesta za pisač EL Επιλογή θέσης για τον εκτυπωτή MK Одбирање на место за поставување на печатачот SL Primerno mesto za postavitev tiskalnika SR Pronalaženje mesta za štampač Upute za postavljanje pisača Pri postavljanju printera ostavite dovoljno prostora oko njega, kako je prikazano u tablici. Odaberite razinu i stabilno mjesto koje može izdržatu težinu pisača (oko 269 kg). Pisač zahtijeva dva kabela napajanja, kombiniranog kapaciteta od 10 A pri 100 V ili 5 A pri 240 V. Ako se kombinirani kapacitet ne može osigurati iz jedne utičnice, priključite kabele napajanja u utičnice na zasebnim izvorima. Koristite pisač u sljedećim uvjetima: Temperatura: 15 do 35 C (59 do 95 F) Vlažnost zraka: 20 do 80% bez kondenzacije Čak i ako su zadovoljeni gore navedeni uvjeti, nećete pravilno ispisivati ako uvjeti u okolini ne odgovaraju papiru. Informacije s više pojedinosti potražite u uputama za papir. Pisač držite dalje od sušenja, neposrednog sunčevog svjetla ili izvora topline kako biste mogli održavati propisanu vlažnost. Упатства за поставување на печатачот Оставете соодветен простор како што е прикажано на цртежот за поставувањето на печатачот. Одберете рамна и стабилна површина која може да ја поднесе тежината на печатачот (околу 269 kg). За печатачот се потребни да напојни кабла со комбинирана ампеража од 10 A при 100 V или 5 A при 240 V. Ако комбинираната ампеража не може да се обезбеди од еден приклучок, приклучете ги напојните кабли на други приклучоци со независни извори на енергија. Работни услови на печатачот под следните услови: Температура: 15 до 35 C (59 до 95 F) Влажност: 20 до 80% без кондензација И покрај тоа што овие услови се исполнети, можно е печатачот да не печати правилно доколку амбиенталните услови не се погодни за хартијата. За подетални информации, погледнете ги упатствата на хартијата. За да ја задржите соодветната влажност, чувајте го печатачот подалеку од сушење, директна сончева светлина или извори на топлина. Uputstva za postavljanje štampača Ostavite dovoljno mesta kako je prikazano na tabeli za podešavanje štampača. Izaberite ravnu i stabilnu lokaciju koja može da nosi težinu štampača (oko 269 kg). Štampač zahteva dva kabla za napajanje s kombiniranim kapacitetom od 10 A pri 100 V ili 5 A pri 240 V. Ako kombinirani kapacitet ne može da se dobavi iz jedne utičnice, priključite kablove na različite utičnice s odvojenim izvorima napajanja. Pustite štampač u rad pod sledećim uslovima: Temperatura: 15 do 35 C (59 do 95 F) Vlažnost: 20 do 80% bez kondenzacije Čak i ako su ispunjeni ovi uslovi, moguće je da ipak nećete štampati kako valja, ako uslovi sredine ne odgovaraju papiru. Za više informacija pogledajte uputstva za papir. Čuvajte štampač dalje od sušeće, direktne sunčane svetlosti ili od izvora toplote da biste održali odgovarajuću vlažnost. 6

7 TR Paketten Çıkarma EL Αποσυσκευασία SL Odstranjevanje iz embalaže HR Raspakiranje MK Распакување SR Raspakovanje Soldaki resimde yer alan parçalar Ink Supply System Cover 1 kutusunda bulunabilir. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία της εικόνας στην αριστερή πλευρά στο πλαίσιο «Ink Supply System Cover 1». Deli na sliki na levi so v škatli»ink Supply System Cover 1«. Stavke na slici s lijeve strane mogu se pronaći u "Ink Supply System Cover 1" kutiji. a D E b F G 4 2 Türkçe / Ελληνικά / Slovenščina / Hrvatski / Македонски / Srpski Артиклите од сликата на левата страна може да се најдат во кутијата Ink Supply System Cover 1. Stavke na slici s leve strane se mogu pronaću u Ink Supply System Cover 1 kutiji. 7

8 TR Kurulum Sırası EL Ρύθμιση ροής Epson Genuine Ink Supply System ve Ink Supply System Cover 1 montajı için bir servis mühendisi ile irtibata geçin. Bu işlemleri kendiniz gerçekleştirmeye çalıştığınız takdirde üründe arıza veya hasar oluşabilir ve ürün garantisi geçersiz olur. Aşağıdaki prosedürü izleyin. Müşteri Αποταθείτε σε μηχανικό συντήρησης για να προσαρτήσει το «Epson Genuine Ink Supply System» και το «Ink Supply System Cover 1». Αν επιχειρήσετε να εκτελέσετε τις εργασίες αυτές μόνος σας, μπορεί να προκληθεί εσφαλμένη λειτουργία ή ζημιά στο προϊόν και θα ακυρωθεί η εγγύησή του. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. Πελάτης Montaj Συναρμολόγηση Altlık Βάση Yazıcı Kurulumu Medya besleme ünitesi Servis mühendisi Εγκατάσταση εκτυπωτή Μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού Μηχανικός συντήρησης Otomatik Sarma Ünitesi Μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού Epson Genuine Ink Supply System Epson Genuine Ink Supply System Medya Kılavuz Çubuğu Μπάρα οδηγού μέσων Ink Supply System Cover 1 Ink Supply System Cover 1 Güç Kablosunun Bağlanması Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας 8

9 SL Potek namestitve HR Postavljanje Obrnite se na servisnega tehnika, da namesti»epson Genuine Ink Supply System«in»Ink Supply System Cover 1«. Če poskusite ta opravila izvesti sami, se razveljavi garancija za izdelek in lahko pride do okvare ali poškodb izdelka. Uporabite spodnji postopek. Kontaktirajte inžinjera zaduženog za postavljanje Epson Genuine Ink Supply System i Ink Supply System Cover 1. U slučaju samostalno pokušate provesti ove postupke, može doći do kvara ili oštećenja proizvoda, te se poništava jamstvo. Slijedite dolje opisane postupke. Kupec Kupac Montaža Stojalo Namestitev tiskalnika Media Feeding Unit (enota za vnos medija) Auto Take-up Reel Unit (enota za samodejni vnos role) Vodilni drog za medij Priključitev napajalnega kabla Servisni tehnik Epson Genuine Ink Supply System Ink Supply System Cover 1 Sklapanje Postolje Instalacija pisača Media Feeding Unit (Jedinica za uvlačenje medija) Auto Take-up Reel Unit (Bubanj za preuzimanje papira) Šipka za usmjeravanje medija Priključivanje kabela napajanja Servisni inžinjer Epson Genuine Ink Supply System Ink Supply System Cover 1 Türkçe / Ελληνικά / Slovenščina / Hrvatski / Македонски / Srpski 9

10 MK Поставување на протокот SR Postavljanje Повикајте сервисер да ги приклучи Epson Genuine Ink Supply System и Ink Supply System Cover 1. Доколку се обидете самите да ги изведете овие задачи, може да дојде до дефект или оштетување на производот и ќе се поништи гаранцијата за производот. Следете ја постапката прикажана подолу. Клиент Kontaktirajte inženjera za usluge i popravke da naštima Epson Genuine Ink Supply System i Ink Supply System Cover 1. Ukoliko samostalno pokušate da uradite ovo, može doći do kvara ili oštećenja proizvoda, te se poništava garancija. Sledite idući postupak. Kupac Склопување Montaža Држач Postolje Инсталирање на печатачот Единица за снабдување со материјал Сервисер Instaliranje štampača Media Feeding Unit (Jedinica za uvlačenje medijuma) Inženjer za usluge i popravke Единица за автоматско подигање на ролна Jedinica za automatsko prihvatanje kotura Epson Genuine Ink Supply System Epson Genuine Ink Supply System Лента за водење материјал Prečaga za usmeravanje medija Ink Supply System Cover 1 Ink Supply System Cover 1 Поврзување на напојниот кабел Priključivanje kabla za napajanje 10

11 TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje MK Склопување SR Montaža!Dikkat Yazıcıyı monte etmeden önce, sökülen paketleme malzemeleri ve sarılı öğeleri bir kenara koyarak çalışma alanını temizleyin.!προσοχή Προτού συναρμολογήσετε τον εκτυπωτή, καθαρίστε τον χώρο εργασίας απομακρύνοντας τα υλικά συσκευασίας που ήδη αφαιρέσατε και τα πακεταρισμένα είδη.!pozor Pred montažo tiskalnika očistite delovno območje: odvrzite embalažo in spete predmete.!oprez Prije sklapanja pisača, očistite radnu površinu tako da uklonite skinuti ambalažni materijal i zapakirane predmete.!опомена Пред склопувањето на печатачот, ослободете го работниот простор отстранувајќи го материјалот за пакување и останатите делови.!oprez Pre montaže štampača očistite radni prostor sklanjanjem skinute ambalaže i upakovanih delova. Altlığın üç grup olarak monte edilmesi önerilir. Συνιστάται η συναρμολόγηση της βάσης από ομάδα τριών ατόμων. Priporočamo, da stojalo sestavite v sklopih po tri. Preporuča se da postolje sastavljaju tri osobe. Ви препорачуваме да го склопите држачот со две групи од три лица. Preporučuje se da postolje montiraju troje. Altlık Βάση Stojalo Postolje Türkçe / Ελληνικά / Slovenščina / Hrvatski / Македонски / Srpski Држач Postolje a 11

12 TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje MK Склопување SR Montaža [1] [2] [3] [4] [5] [6] Resimde gösterildiği gibi vidayı geçici olarak sıkın. c Σφίξτε προσωρινά τη βίδα με τον τρόπο που υποδεικνύεται στην εικόνα. Začasno privijte vijak, kot je prikazano na sliki. Privremeno zategnite vijak na način kako je prikazano na slici. Привремено прицврстете ја завртката како што е прикажано на сликата. Privremeno zategnite šraf kao što je prikazano na slici. 12

13 TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje MK Склопување SR Montaža [7] [8] [9] [10] Türkçe / Ελληνικά / Slovenščina / Hrvatski / Македонски / Srpski 13

14 TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje MK Склопување SR Montaža Yazıcı Kurulumu Εγκατάσταση εκτυπωτή Namestitev tiskalnika Instalacija pisača Инсталирање на печатачот Instaliranje štampača a [1] [2] 14

15 TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje MK Склопување SR Montaža [3] [4]!Dikkat!Προσοχή!Pozor!Oprez!Опомена!Oprez Yazıcıyı taşırken en az altı kişi kullanın. c Η μεταφορά του εκτυπωτή πρέπει να γίνεται από τουλάχιστον έξι άτομα. Za premikanje tiskalnika je potrebnih najmanj šest oseb. Pisač mora uvijek prenositi barem šest osoba. Кога го пренесувате печатачот, потребни ви се најмалку 6 лица. Štampač treba da nosi barem šest osoba. Yazıcıyı kullanmadan önce, altlığın yerine sabitlendiğinden emin olun. Yazıcının dengelenmesi için altlık tespit vidalarını kullanmayın. Tekerleklerin yere temas ettiğinden emin olun. Yazıcıyı taşırken, yükseltmek için altlık tespit vidalarını ters yönde çevirin ve ardından küçük tekerleklerin kilidini açın. Προτού χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι στερεωμένη στη σωστή θέση. Μη χρησιμοποιήσετε τις βίδες στερέωσης της βάσης για να κρατήσετε σε οριζόντια θέση τον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι τα ροδάκια δεν είναι στον αέρα. Όταν μετακινείτε τον εκτυπωτή, περιστρέψτε τις βίδες στερέωσης της βάσης προς την αντίθετη κατεύθυνση ώστε να σηκωθούν και ύστερα ξεκλειδώστε τα ροδάκια. Pred uporabo tiskalnika mora biti stojalo trdno pritrjeno. Vijakov za pritrditev stojala ne uporabljajte za izravnavo tiskalnika. Kolesca ne smejo biti v zraku. Pri premikanju tiskalnika zavrtite vijake za pritrditev stojala v nasprotno smer, da jih dvignete, in nato odklenite kolesca. Prije korištenja pisača pobrinite se da je postolje pričvršćeno u mjestu. Nemojte koristiti vijke za pričvršćivanje postolja kako biste izravnali pisač. Pobrinite se da kotačići ne budu odignuti od podloge. Pri pomicanju pisača, podignite vijke za pričvršćivanje postolja tako da ih zaokrećete u suprotnim smjerovima pa deblokirajte kotačiće. Пред да го употребите печатачот, осигурете се дека постаментот е добро фиксиран. Не користете ги завртките на постаментот за нивелирање на печатачот. Проверете ги тркалата, да не лебдат во воздух. При преместување на печатачот, завртете ги завртките за фиксирање на постаментот во обратна насока за да ги подигнете и потоа откочете ги тркалата. Pre upotrebe štampača proverite je li postolje fiksirano na mestu. Nemojte koristiti šrafove za fiksiranje postolja da biste poravnali štampač. Pobrinite se da točkići ne budu odignuti od podloge. Kada pomerate štampač okrenite šrafove za fiksiranje postolja u suprotni pravac da biste ih podigli i oslobodili točkiće. Türkçe / Ελληνικά / Slovenščina / Hrvatski / Македонски / Srpski 15

16 TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje MK Склопување SR Montaža [5] [6] 16

17 TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje MK Склопување SR Montaža [7]!Dikkat Ön kapağı açarken veya kapatırken ellerinizi veya parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.!προσοχή!pozor!oprez!опомена!oprez [8] Όταν ανοίγετε ή κλείνετε το μπροστινό κάλυμμα, προσέξτε να μην μαγκώσετε τα χέρια ή τα δάχτυλά σας. Pazite, da se vam pri odpiranju ali zapiranju sprednjega pokrova ne zagozdijo roke. Pripazite da ne uhvatite ruke ili prste pri otvaranju ili zatvaranju prednjeg poklopca. Кога го отворате или затворате предниот капак, внимавајте да не ги заглавите вашите раце или прсти. Pazite da ne uhvatite ruke ili prste dok zatvarate ili otvarate prednji poklopac. 0,4 mm'den daha az kalınlığa sahip ortama yazdırırken sökülen ortam tutma plakası kullanılır. Το αφαιρούμενο έλασμα συγκράτησης του χαρτιού χρησιμοποιείται κατά την εκτύπωση σε χαρτί με πάχος μικρότερο από 0,4 χιλιοστά. Odstranjena ploščica za držanje medija se uporablja pri tiskanju na medije, tanjše od 0,4 mm. Uklonjena ploča za medije koristi se pri pisanju na medij koji je tanji od 0,4 mm. Отстранетата плоча за држење на материјалот се користи кога печатиме материјал со дебелина помала од 0,4 mm. Türkçe / Ελληνικά / Slovenščina / Hrvatski / Македонски / Srpski Skinuta pločica za držanje medijuma se koristi kada se štampa na medijumu debljine ispod 0,4 mm. 17

18 TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje MK Склопување SR Montaža [9] [10] [11] [12] Atık mürekkebi atarken Atık Mürekkep Şişesi gereklidir. Kapağı saklayın. Atmayın. Κατά την απόρριψη των αποβλήτων μελάνης απαιτείται το πώμα για το Δοχείο απόρριψης μελάνης. Φυλάξτε το πώμα. Μην το πετάξετε. Pokrov Waste Ink Bottle (posode za odpadno crnilo) je potreben pri odlaganju odpadnega črnila. Pokrov obdržite. Pokrova ne zavrzite. Poklopac Waste Ink Bottle (bočice s otpadnom tintom) potreban je pri odlaganju jednokratne tinte. Zadržite poklopac. Nemojte ga baciti. Капакот на Шишето за отпадно мастило е потребен кога го отстрануваме отпадното мастило. Чувајте го капакот. Не го фрлајте. Poklopac za Waste Ink Bottle (bocu sa otpadnim mastilom) je potreban kod uklanjanja otpadnog mastila. Čuvajte ga. Nemojte ga bacati. 18

19 TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje MK Склопување SR Montaža [13] [14] [15] c İngilizce etiket üzerine dilinize ait ikaz etiketini yerleştirin. Τοποθετήστε την ετικέτα με τις προφυλάξεις στη γλώσσα σας πάνω από την αγγλική ετικέτα. Nalepite varnostno nalepko v svojem jeziku čez nalepko v angleškem jeziku. Postavite oznaku opreza na vašem jeziku preko engleske oznake. Залепете ја налепницата со предупредувањата на вашиот јазик преку налепницата напишана на англиски јазик. Zalepite nalepnicu za oprez na vašem jeziku preko engleske nalepnice. Medya besleme ünitesi 13 Μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού a Media Feeding Unit (enota za vnos medija) Media Feeding Unit (Jedinica za uvlačenje medija) Türkçe / Ελληνικά / Slovenščina / Hrvatski / Македонски / Srpski Единица за снабдување со материјал Media Feeding Unit (Jedinica za uvlačenje medijuma) 19

20 TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje MK Склопување SR Montaža [1] [2] Medya besleme ünitesi'ni (yaklaşık 34.3 kg) her biri sağdaki şekilde gösterildiği gibi iki çubuktan tutan iki kişiyle taşıyın. Η μεταφορά της μονάδας τροφοδοσίας χαρτιού (βάρους περίπου 34,3 κιλών) πρέπει να γίνεται από δύο άτομα, όπου ο καθένας θα κρατά τις δύο ράβδους όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά. c Enoto za vnos medija (pribl kg) naj neseta dve osebi, pri čemer naj vsaka prime dva drogova, kot prikazuje slika na desni. Dvije osobe trebaju prenositi Media Feeding Unit (jedinicu za uvlačenje medija) (otprilike 34.3 kg), pri čemu svaka osoba treba pridržavati dvije šipke kako je prikazano na desnoj slici. Подигнете ја единицата за снабдување со материјал (околу 34.3 kg) со помош на уште едно лице, од кои секое треба да ги држи двете шипки како што е прикажано во сликата десно. Media Feeding Unit (Jedinicu za uvlačenje medijuma) (oko 34.3 kg) treba da nose dve osobe, tako da svaka drži dve ručke kako je prikazano na desnoj slici. 20

21 TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje MK Склопување SR Montaža [3] [4] c Sağdaki şekilde bulunan dört vidayı paralel ayarlama tamamlanıncaya kadar geçici olarak sıkıştırılmış tutun. Κρατήστε τις τέσσερις βίδες που βλέπετε στην εικόνα δεξιά προσωρινά σφιγμένες ωσότου ολοκληρωθεί η παράλληλη ρύθμιση. Štiri vijake, kot so prikazani na sliki na desni, pustite rahlo privite, dokler ne zaključite vzporedne prilagoditve. Četiri vijka s desne slike držite privremeno stegnute do završetka paralelnog podešavanja. Четирите завртки на сликата десно, оставете ги нецелосно затегнати се додека не извршите подесување на паралелност. Četiri zavrtrnja, prikazana na desnoj slici, treba da budu provizorno pričvršćena dok se obavi paralelno podešavanje. 5 Türkçe / Ελληνικά / Slovenščina / Hrvatski / Македонски / Srpski 21

22 TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje MK Склопување SR Montaža [5] [6] [7] [8] Otomatik Sarma Ünitesi Μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού Auto Take-up Reel Unit (enota za samodejni vnos role) Auto Take-up Reel Unit (Bubanj za preuzimanje papira) Единица за автоматско подигање на ролна Jedinica za automatsko prihvatanje kotura a 13 22

23 TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje MK Склопување SR Montaža [1] [2] c Otomatik Sarma Ünitesi'ni (yaklaşık 34,3 kg) her biri sağdaki şekilde gösterildiği gibi iki çubuktan tutan iki kişiyle taşıyın. Η μεταφορά όσον αφορά τη Μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού (βάρους περίπου 34,3 κιλών) πρέπει να γίνεται από δύο άτομα, που το καθένα θα κρατά τις δύο ράβδους όπως υποδεικνύει η εικόνα δεξιά. Auto Take-up Reel Unit (enoto za samodejni vnos role) (pribl. 34,3 kg) naj neseta dve osebi, pri čemer naj vsaka prime dva drogova, kot prikazuje slika na desni. Dvije osobe trebaju prenositi Auto Take-up Reel Unit (bubanj za preuzimanje papira) (otprilike 34,3 kg), pri čemu svaka osoba treba pridržavati dvije šipke kako je prikazano na desnoj slici. Подигнете ја Единицата за автоматско подигање на ролна (околу 34,3 kg) со помош на уште едно лице, така што секој треба да ги држи двете шипки како што е прикажано на сликата десно. Jedinicu za automatsko prihvatanje kotura (oko 34,3 kg) treba da nose dve osobe, tako da svaka drži dve ručke kako je prikazano na desnoj slici. Türkçe / Ελληνικά / Slovenščina / Hrvatski / Македонски / Srpski 23

24 TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje MK Склопување SR Montaža [3] 5 [4] Soldaki şekilde bulunan dört vidayı paralel ayarlama tamamlanıncaya kadar geçici olarak sıkıştırılmış tutun. Κρατήστε προσωρινά σφιγμένες τις τέσσερις βίδες που βλέπετε στην εικόνα αριστερά ωσότου ολοκληρωθεί η παράλληλη ρύθμιση. c Štiri vijake, kot so prikazani na sliki na levi, pustite nekoliko privite, dokler ne zaključite vzporedne prilagoditve. Četiri vijka sa lijeve slike držite privremeno stegnute do završetka paralelnog podešavanja. Четирите завртки на сликата лево, оставете ги нецелосно затегнати се додека не извршите подесување на паралелноста. Četiri zavrtrnja, prikazana na desnoj slici, treba da budu provizorno pričvršćena dok se ne obavi paralelno podešavanje. 24

25 TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje MK Склопување SR Montaža [5] D G 2 2 c Solda gösterilen öğeler aşağıdaki montajda kullanılır. Epson Genuine Ink Supply System montajı için bir servis mühendisi ile irtibata geçin. Servis mühendisinin işi tamamlanıncaya kadar aşağıdaki bölümde açıklandığı gibi Medya Kılavuz Çubuğu 'nu monte etmeyin. Bu işlemleri kendiniz gerçekleştirmeye çalıştığınız takdirde üründe arıza veya hasar oluşabilir ve ürün garantisi geçersiz olur. Όσα είδη βλέπετε αριστερά χρησιμοποιούνται στη διάταξη που ακολουθεί. Αποταθείτε σε μηχανικό συντήρησης για να προσαρτήσει το «Epson Genuine Ink Supply System». Η «Μπάρα οδηγού μέσων» δεν πρέπει να συναρμολογηθεί όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα αν δεν ολοκληρώσει τις εργασίες του ο μηχανικός συντήρησης. Αν επιχειρήσετε να εκτελέσετε τις εργασίες αυτές μόνος σας, μπορεί να προκληθεί εσφαλμένη λειτουργία ή ζημιά στο προϊόν και θα ακυρωθεί η εγγύησή του. Deli, prikazani na levi strani, se uporabljajo pri naslednji montaži. Obrnite se na servisnega tehnika, da namesti»epson Genuine Ink Supply System«. Ne sestavite»vodilnega droga za medij«, kot je opisano v naslednjem razdelku, dokler servisni tehnik ne zaključi svojega dela. Če poskusite ta opravila izvesti sami, se razveljavi garancija za izdelek in lahko pride do okvare ali poškodb izdelka. Prikazani dijelovi se koriste u sljedećem postupku sklapanja. Kontaktirajte inžinjera zaduženog za postavljanje Epson Genuine Ink Supply System. Nemojte sastavljati šipku za usmjeravanje medija kao što to je opisano u sljedećem dijelu dok inžinjer ne završi s obavljanjem posla. U slučaju samostalno pokušate provesti ove postupke, može doći do kvara ili oštećenja proizvoda, te se poništava jamstvo. Артиклите прикажани на левата страна се користат во следниот склоп. Повикајте сервисер да го приклучи Epson Genuine Ink Supply System. Не составувајте ја Лентата за водење материјал како што е опишано во следниот дел, додека сервисерот не ја заврши работата. Доколку се обидете самите да ги изведете овие задачи, може да дојде до дефект или оштетување на производот и ќе се поништи гаранцијата за производот. Delovi prikazani na levoj strani se koriste prilikom sledećeg procesa sklapanja. Kontaktirajte inženjera za usluge i popravke da naštima Epson Genuine Ink Supply System. Ne montirajte prečagu za usmeravanje medija kao što je opisano u sledećem odeljku dok inženjer za usluge i popravke ne završi svoj posao. Ukoliko samostalno pokušate da uradite ovo, može doći do kvara ili oštećenja proizvoda, te se poništava garancija. Türkçe / Ελληνικά / Slovenščina / Hrvatski / Македонски / Srpski 25

26 TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje MK Склопување SR Montaža Medya Kılavuz Çubuğu Μπάρα οδηγού μέσων Vodilni drog za medij Šipka za usmjeravanje medija Лента за водење материјал a b Prečaga za usmeravanje medija E 5 F 4 [1] a Geçici olarak sıktığınız iki vidayı tam sıkın. Σφίξτε εντελώς τις δύο βίδες που είχατε σφίξει προσωρινά. Do konca privijte dva vijaka, ki ste ju rahlo privili. Potpuno stegnite dva vijka koja ste prethodno privremeno stegnuli. Затегнете ги целосно двете завртки кои ги беа нецелосно затегнати. Potpuno pričvrstite dva šrafa koja ste ranije provizorno pričvrstili. 26

27 TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje MK Склопување SR Montaža [2] [3] [4] a a E E 2 2 c a Resimde gösterildiği gibi iki vidayı geçici olarak sıkın. Σφίξτε προσωρινά τις δύο βίδες με τον τρόπο που υποδεικνύεται στην εικόνα. Začasno privijte dva vijaka, kot je prikazano na sliki. Privremeno stegnite dva vijka na način kako je prikazano na slici. Привремено прицврстете ги двете завртки како што е прикажано на сликата. Privremeno zategnite dva šrafa kao što je prikazano na slici. E 1 Türkçe / Ελληνικά / Slovenščina / Hrvatski / Македонски / Srpski 27

28 TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje MK Склопување SR Montaža [5] a Geçici olarak sıktığınız iki vidayı tam sıkın. Σφίξτε εντελώς τις δύο βίδες που είχατε σφίξει προσωρινά. Do konca privijte dva vijaka, ki ste ju rahlo privili. Potpuno stegnite dva vijka koja ste prethodno privremeno stegnuli. Затегнете ги целосно двете завртки кои ги беа нецелосно затегнати. Potpuno pričvrstite dva šrafa koja ste ranije provizorno pričvrstili. [6] Medya Kılavuz Çubuğu ağırdır. Montaj için en az iki kişiye gerek vardır. Η μπάρα οδηγού μέσων είναι βαριά. Η συναρμολόγησή της πρέπει να γίνει από τουλάχιστον δύο άτομα. b F 2 c Vodilni drog za medij je težek. Za montažo sta potrebni najmanj dve osebi. Šipka za usmjeravanje medija je teška. Potrebne su najmanje dvije osobe za njeno sklapanje. Лентата за водење материјал е тешка. За монтажа се потребни најмалку две лица. Prečaga za usmeravanje medija je teška. Potrebne su minimalno dve osobe da je sklope. 28

29 TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje MK Склопување SR Montaža [7] c b F 2 c Şekilde gösterilen iki vidayı paralel ayarlama tamamlanıncaya kadar geçici olarak sıkıştırılmış tutun. Κρατήστε τις δύο βίδες που βλέπετε στην εικόνα προσωρινά σφιγμένες ωσότου ολοκληρωθεί η παράλληλη ρύθμιση. Dva vijaka, prikazana na sliki, pustite začasno privita, dokler ne zaključite vzporedne prilagoditve. Dva vijka sa slike držite privremeno stegnute do završetka paralelnog podešavanja. Двете завртки на сликата оставете ги нецелосно затегнати сè додека не извршите дотерување на паралелноста. Dva šrafa, prikazana na desnoj slici, treba da budu provizorno pričvršćena dok se obavi paralelno podešavanje. Ink Supply System Cover 1 montajı için bir servis mühendisi ile irtibata geçin. Servis mühendisinin işi tamamlanıncaya kadar yazıcıyı açmayın. Bu işlemleri kendiniz gerçekleştirmeye çalıştığınız takdirde üründe arıza veya hasar oluşabilir ve ürün garantisi geçersiz olur. Αποταθείτε σε μηχανικό συντήρησης για να προσαρτήσει το «Ink Supply System Cover 1». Μη θέσετε τον εκτυπωτή σε λειτουργία αν δεν ολοκληρώσει τις εργασίες του ο μηχανικός συντήρησης. Αν επιχειρήσετε να εκτελέσετε τις εργασίες αυτές μόνος σας, μπορεί να προκληθεί εσφαλμένη λειτουργία ή ζημιά στο προϊόν και θα ακυρωθεί η εγγύησή του. Obrnite se na servisnega tehnika, da namesti»ink Supply System Cover 1«. Ne vklapljajte tiskalnika, dokler servisni tehnik ne zaključi dela. Če poskusite ta opravila izvesti sami, se razveljavi garancija za izdelek in lahko pride do okvare ali poškodb izdelka. Kontaktirajte inžinjera zaduženog za postavljanje Ink Supply System Cover 1. Ne uključujte pisač dok inžinjer ne završi s obavljanjem posla. U slučaju samostalno pokušate provesti ove postupke, može doći do kvara ili oštećenja proizvoda, te se poništava jamstvo. Повикајте сервисер да го приклучи Ink Supply System Cover 1. Не вклучувајте го печатачот додека сервисерот не ја заврши работата. Доколку се обидете самите да ги изведете овие задачи, може да дојде до дефект или оштетување на производот и ќе се поништи гаранцијата за производот. Kontaktirajte inženjera za usluge i popravke da naštima Ink Supply System Cover 1. Ne uključujte štampač dok inženjer ne završi sa obavljanjem posla. Ukoliko samostalno pokušate da uradite ovo, može doći do kvara ili oštećenja proizvoda, te se poništava garancija. Türkçe / Ελληνικά / Slovenščina / Hrvatski / Македонски / Srpski 29

30 TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje MK Склопување SR Montaža [1] [2] Güç Kablosunun Bağlanması Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας Priključitev napajalnega kabla Priključivanje kabela napajanja Поврзување на напојниот кабел Priključivanje kabla za napajanje [3]!Dikkat!Προσοχή!Pozor!Oprez!Опомена!Oprez Yalnızca yazıcının etiketinde belirtilen türde güç kaynağı kullanın. Χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο πηγής ισχύος που υποδεικνύεται στην ετικέτα του εκτυπωτή. Uporabite vir napajanja, ki je naveden na nalepki tiskalnika. Koristite samo onaj izvor napajanja koji je naznačen na naljepnici pisača. Користете извор на напојување кој е наведен на налепницата на печатачот. Koristite isključivo izvor napajanja koji je naveden na nalepnici štampača. 30

31 TR Ortam Yükleme EL Φόρτωση χαρτιού SL Nalaganje medija HR Umetanje medija MK Полнење со материјал SR Postavljanje medijuma Ortamı yüklemeden önce, aşağıdaki prosedürü kullanarak ortamın sol ucuna yükleme konumunu işaretleyin. Ortamın sol uç konumu hizalanmadan yüklenmesi sonucu besleme düz olmayabilir. Προτού φορτώσετε το χαρτί, σημειώστε τη θέση φόρτωσης στο δεξί άκρο του χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που ακολουθεί. Αν το χαρτί φορτωθεί χωρίς να ευθυγραμμιστεί η θέση του αριστερού τους άκρου, μπορεί να μην είναι ίσιο κατά την τροφοδότησή του. Pred nalaganjem medija skladno s spodnjim postopkom na levem koncu medija označite položaj nalaganja. Če naložite medij, ne da bi poravnali položaj levega konca, lahko pride do neravnega podajanja. Prije umetanja medija, označite poziciju umetanja s lijeve strane medija korištenjem dolje opisanog postupka. Umetnite medij bez poravnavanja donje lijeve pozicije može dovesti do neravnog povlačenja. Пред да го поставите материјалот, означете ја положбата на товарење на левиот крај на материјалот по пат на долната постапка. Поставувањето на материјалот без порамнување на положбата на левиот крај може да предизвика накриво дотурање. Pre postavljanja medijuma, označite položaj postavljanja na levom kraju medijuma prema dole navedenoj proceduri. Postavljanje medijuma bez poravnanja levog krajnjeg položaja može da dovede do neravnog uvlačenja. Ortam Yükleme Konumunun İşaretlenmesi Σημείωση της θέσης φόρτωσης του χαρτιού Označevanje položaja nalaganja medija Označavanje pozicije umetanja medija Означување на положбата за поставување на материјалот Označavanje položaja za postavljanje medijuma [1] Türkçe / Ελληνικά / Slovenščina / Hrvatski / Македонски / Srpski 31

32 TR Ortam Yükleme EL Φόρτωση χαρτιού SL Nalaganje medija HR Umetanje medija MK Полнење со материјал SR Postavljanje medijuma [2] Ayar kağıdının rulolu tarafını alt tarafa konumlandırın ve kağıdı üst ucundan yazıcıya yerleştirin. Τοποθετήστε την τυλιγμένη πλευρά του χαρτιού ρύθμισης στο κάτω μέρος και περάστε το μέσα στον εκτυπωτή από το πάνω άκρο. Postavite zvito stran papirja za nastavitev na spodnjo stran in ga z zgornjim koncem vstavite v tiskalnik. Postavite papir za podešavanje sa savijenijem krajem prema dolje, te umetnite gornji kraj u pisač. Поставете ја завитканата страна од хартијата за дотерување на дното, па внесете ја во печатачот од горниот крај. Postavite papir za podešavanje sa savijenijem krajem prema dole i umetnite gornji kraj u štampač. [3] Ayar kağıdının alt ucunu ısıtıcıdan sonraki alt etiketin alt ucu ile hizalayın. Sağ ucu, etiketlerin ortasında yer alan her iki etiket üzerindeki en uzun ölçek işaretleri ile hizalayın. Konumları hizaladıktan sonra ortam yükleme kolunu aşağı doğru kaydırın. Ευθυγραμμίστε το κάτω άκρο του χαρτιού ρύθμισης με το κάτω άκρο της ετικέτας που βρίσκεται στην κάτω πλευρά του μεταθερμαντήρα. Ευθυγραμμίστε το δεξί άκρο με τα μακρύτερα σημάδια κλίμακας και στις δύο ετικέτες. Τα σημάδια αυτά βρίσκονται στο μέσο των ετικετών. Αφού ευθυγραμμίσετε τις θέσεις, μετακινήστε προς τα κάτω τον μοχλό φόρτωσης του χαρτιού. Poravnajte spodnji konec papirja za nastavitev s spodnjim koncem spodnje nalepke na končnem grelniku. Poravnajte desni konec z oznakami najdaljšega merila na sredini nalepk. Ko poravnate položaje, premaknite ročico za nalaganje medija navzdol. Poravnajte donji kraj papira za podešavanje s donjim rubom niže naljepnice na drugom grijaču (grijač koji brzo suši ispis nakon pisanja). Poravnajte desni kraj s najdužim oznakama na skalama na sredini obje naljepnice. Nakon poravnanja položaja, povucite polugu za postavljanje medija prema dolje. Порамнете го долниот крај од хартијата за дотерување со долниот крај од долната етикета на дополнителниот грејач. Порамнете го десниот крај со најдолгите ознаки на скалата на двете етикети, поставени во средината на етикетите. Откако ќе ги порамните положбите, спуштете ја рачката за поставување на материјалот. Poravnajte donji kraj papira za podešavanje sa donjim rubom niže nalepnice na drugom grejaču (grejač koji brzo suši otisak nakon štampanja). Poravnajte desni kraj sa najdužim oznakama na skalama na sredini obeju nalepnica. Nakon poravnanja položaja, povucite polugu za postavljanje medijuma nadole. 32

33 TR Ortam Yükleme EL Φόρτωση χαρτιού SL Nalaganje medija HR Umetanje medija MK Полнење со материјал SR Postavljanje medijuma [4] Yazıcının arka tarafında, ayar kağıdını dümdüz aşağı doğru çekin ve besleme ünitesinin ön çubuğundaki etiket üzerine yerleştirin. Yağ bazlı kalem vb. bir işaretleme kalemi kullanarak etiket üzerindeki ayar kağıdının sol uç konumunu işaretleyin. Στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή, τραβήξτε ίσια κάτω το χαρτί ρύθμισης και τοποθετήστε το πάνω από την ετικέτα που βρίσκεται στην μπροστινή ράβδο της μονάδας τροφοδοσίας. Χρησιμοποιήστε μαρκαδόρο λαδιού για να σημαδέψετε πάνω στην ετικέτα τη θέση του αριστερού άκρου του χαρτιού ρύθμισης. [5] Na zadnji strani tiskalnika povlecite papir za nastavitev naravnost navzdol in ga postavite nad nalepko na sprednjem drogu enote za vnos. Položaj levega konca papirja za nastavitev označite na nalepki, na primer z oljnim pisalom. Na zadnjoj strani pisača povucite papir za podešavanje pravo prema dolje, te ga postavite preko nalepnice na prednjoj strani jedinice za uvlačenje. Upotrebite marker, kao, na primjer, olovku na bazi ulja da biste označili krajnji lijevi položaj papira za podešavanje na naljepnici. На задната страна на печатачот повлечете ја хартијата за дотерување право надолу, па поставете ја над етикетата на предната шипка од единицата за снабдување. Употребете маркер, како на пример фломастер на маслена база, за да ја означите крајната лева положба на хартијата за дотерување на етикетата. Na zadnjoj strani štampača povucite papir za podešavanje pravo nadole i postavite ga preko nalepnice na prednjoj prečagi jedinice za uvlačenje. Upotrebite marker, kao na primer penkala na bazi ulja da biste označili krajnji levi položaj papira za podešavanje na nalepnici. Ortam Yükleme Φόρτωση χαρτιού Nalaganje medija Umetanje medija Полнење со материјал Postavljanje medijuma!dikkat!προσοχή!pozor!oprez!опомена!oprez Ortam ağır olduğundan, bir kişi tarafından taşınmalıdır. Επειδή το χαρτί είναι βαρύ, δεν πρέπει να το μεταφέρει ένα άτομο μόνο του. Ker je medij težek, ga mora prenašati več oseb. Medij je težak pa ga ne smije nositi jedna osoba. Бидејќи материјалот е тежок, со него не треба да ракува едно лице. Medijum je težak i ne treba sami da ga nosite. Türkçe / Ελληνικά / Slovenščina / Hrvatski / Македонски / Srpski 33

34 TR Ortam Yükleme EL Φόρτωση χαρτιού SL Nalaganje medija HR Umetanje medija MK Полнење со материјал SR Postavljanje medijuma [1] [2] [3] [4] Bu bölümde medya yazdırma tarafının nasıl dışa doğru yükleneceği açıklanmaktadır. Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς θα φορτώσετε το χαρτί με την εκτυπώσιμη πλευρά του προς τα έξω. V tem razdelku je opisano nalaganje medija z natisljivo stranjo navzven. Ovaj dio objašnjava kako umetnuti medij sa stranom za štampanje okrenutom prema vani. Овој дел опишува како се полни материјал со страната за печатење нанадвор. Ovaj odeljak objašnjava kako postaviti medij sa stranom za štampanje okrenutom prema vani. Ortamın sol ucunu etiket üzerine yaptığınız işaret ile hizalayın. Ευθυγραμμίστε το αριστερό άκρο του χαρτιού με το σημάδι που αφήσατε πάνω στην ετικέτα. Levi konec medija poravnajte z oznako, ki ste jo naredili na nalepki. Poravnajte lijevi kraj medija s oznakom koju ste napravili na naljepnici. Порамнете го левиот крај од материјалот со ознаката што сте ја направиле на етикета. Poravnajte levi kraj medijuma sa oznakom koju ste napravili na nalepnici. 34

35 TR Ortam Yükleme EL Φόρτωση χαρτιού SL Nalaganje medija HR Umetanje medija MK Полнење со материјал SR Postavljanje medijuma [5] Ortam silindirinin dış çapı 140mm'den az ise, elinizle kaldırın ve silindir tutucuya yerleştirin. Αν το ρολό του χαρτιού έχει εξωτερική διάμετρο μικρότερη από 140 χιλιοστά, ανασηκώστε το με τα χέρια σας και στερεώστε το πάνω στον συγκρατητή ρολού. Če je premer role medija manjši od 140mm, ga dvignite z rokami in namestite v držalo za rolo. Ako kolut medija ima vanjski promjer manji od 140mm, podignite ga rukama i postavite na držač koluta. Доколку ролната со материјал има надворешен дијаметар помал од 140 mm, подигнете ја со рацете и поставете ја на држачот на ролна. Ako je spoljašnji dijametar rolne medijuma manji od 140mm, podignite je rukama i postavite je na držač. [6] [7] Sağ taraf silindir tutucusu kol miline basıldıysa, kol daha fazla çevrilemeyinceye kadar öne çevirin. Αν ο άξονας της λαβής του συγκρατητή ρολού στη δεξιά πλευρά είναι πατημένος προς τα μέσα, γυρίστε τον προς τα μπρος τόσο ώστε η λαβή να μην μπορεί να γυρίσει πλέον. Če je ročica na desni strani držala za rolo pritisnjena, jo obračajte naprej tako dolgo, da je ni mogoče več obračati. Ako je utisnuta osovina ručke desnog držača koluta, okrećite je prema naprijed do položaja nakon kojeg ručku više nije moguće okretati. Доколку рачката на десната страна од носачот на ролна е притисната навнатре, завртете ја нанапред се додека не може повеќе да се врти. Türkçe / Ελληνικά / Slovenščina / Hrvatski / Македонски / Srpski Ako je ručica na desnoj strani držača rolne utisnuta, okrećite je prema napred sve dok više ne može da se okreće. 35

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 GR Οδηγός χρήσης... 2-7 SLO Uporabniški priročnik... 8-13 CR Korisnički priručnik... 14-19 TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 ENG User Guide... 26-31 GR CM707 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 основни училишта 18 мај VII одделение (решенија на задачите)

37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 основни училишта 18 мај VII одделение (решенија на задачите) 37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 03 основни училишта 8 мај 03 VII одделение (решенија на задачите) Задача. Во еден пакет хартија која вообичаено се користи за печатење, фотокопирање и сл. има N = 500

Διαβάστε περισσότερα

ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД.

ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД. ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД. ВО ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА ЌЕ ПРОСЛЕДИТЕ ЗАДАЧИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПЛОШТИНА И ВОЛУМЕН НА ГЕОМЕТРИСКИТЕ ТЕЛА КОИ ГИ ИЗУЧУВАМЕ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. СИТЕ ЗАДАЧИ

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Puritan Bennett. τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800. Έλεγχος περιεχομένου κιτ

Puritan Bennett. τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800. Έλεγχος περιεχομένου κιτ Οδηγίες Εγκατάστασης Puritan Bennett TM τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800 Έλεγχος περιεχομένου κιτ Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi

Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τον εκτυπωτή σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Εξωτερική προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Βήμα 1 Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Βήμα 2 Κλείστε τη μονάδα του σαρωτή αργά. Προσοχή. Πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό. 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35 Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 GR Ελληνικά,17 PT Português,33 Kazalo Važne informacije, 2-3 Postavljanje, 4 Gdje postaviti sušilicu rublja Prozračivanje Električni priključak Uvodne informacije

Διαβάστε περισσότερα

Για την προστασία του περιβάλλοντος

Για την προστασία του περιβάλλοντος SL RO PL HR EL Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα πλυντήριο Candy, είµαστε σίγουροι ότι τώρα έχετε ένα πολύτιµο συνεργάτη που θα σας επιτρέπει να πλένετε χωρίς άγχος τη καθηµερινή µπουγάδα ακόµα και τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

KORISNIČKI PRIRUČNIK KULLANIM KILAVUZU MANUALUL OPERATORULUI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KORISNIČKI PRIRUČNIK KULLANIM KILAVUZU MANUALUL OPERATORULUI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KORISNIČKI PRIRUČNIK KULLANIM KILAVUZU MANUALUL OPERATORULUI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ HR TR RO GR HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308/320/330X Pažljivo pročitajte korisnički priručnik i dobro proučite sadržaj prije rukovanja

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

start έναρξη hp LaserJet 4100 mfp series

start έναρξη hp LaserJet 4100 mfp series hp LaserJet 00 mfp series start başlat έναρξη prepare for setup you will need the following addresses to set up the product: ) IP address (network) ) SMTP gateway (e-mail server) 3) LDAP gateway (directory

Διαβάστε περισσότερα

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC)

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) UPUTSTVO ZA UPOTREBU PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PAŽLJIVO 1 Hvala na poverenju pri kupovini našeg Villager motornog trimera. Motorni trimeri

Διαβάστε περισσότερα

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών DPP-FPHD1 TR GR Kullanma kılavuzu Bu baskı makinesini çalıştırmadan önce, bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere

Διαβάστε περισσότερα

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik GB GR SR BG SLO INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ NAVODILA

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 DE Deutsch,33 IDCL 75 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski, 1 IT Italino, 33 IDCL G5 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου...

1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου... ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου... 3 1 1. Έντυπα αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHC-826 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμαντικό σώμα ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2000W ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240V - 50Hz ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka

Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13 EL Οδηγίες Χρήσης 24 HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50 Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka ZFU23400WA Sadržaj Sigurnosne upute

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: Σελίδα 1 από 19 Οδηγός εκτύπωσης Τοποθέτηση μέσων στη θήκη 250 ή 550 φύλλων ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος από την αστάθεια του εξοπλισμού, η τοποθέτηση χαρτιού πρέπει να πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

EWF 1497 HDW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 TR ÇAMAŞIR MAKINESI KULLANMA KILAVUZU 30

EWF 1497 HDW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 TR ÇAMAŞIR MAKINESI KULLANMA KILAVUZU 30 EWF 1497 HDW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 TR ÇAMAŞIR MAKINESI KULLANMA KILAVUZU 30 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών DPP-FPHD1 TR GR Kullanma kılavuzu Bu baskı makinesini çalıştırmadan önce, bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere

Διαβάστε περισσότερα

XPS 15. Εγχειρίδιο σέρβις. Μοντέλο υπολογιστή: XPS 9550 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001

XPS 15. Εγχειρίδιο σέρβις. Μοντέλο υπολογιστή: XPS 9550 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001 XPS 15 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: XPS 9550 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Go Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη CMP EL

Οδηγίες χρήστη CMP EL CMP0011-01 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS PROIZVODA...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών Όψη προς τα εμπρός Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών 1 ! Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Up Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual AIR SANDER PDEXS 150 A1 AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ŞLEFUITOR EXCENTRIC CU AER COMPRIMAT Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

www.f fisher-price.com

www.f fisher-price.com IMPORTANT! It is a good practice to start training children very young regarding the importance of helmet use. When children are older and riding bicycles and faster vehicles, it is important that they

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

עברית 81 العربية РУССКИЙ 91 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 11 ČESKY 21 SLOVENSKO 31 SLOVENSKY 41 POLSKI 51 TÜRKÇE 61. Conforme aux exigences de sécurité.

עברית 81 العربية РУССКИЙ 91 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 11 ČESKY 21 SLOVENSKO 31 SLOVENSKY 41 POLSKI 51 TÜRKÇE 61. Conforme aux exigences de sécurité. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 11 ČESKY 21 SLOVENSKO 31 SLOVENSKY 41 POLSKI 51 TÜRKÇE 61 71 עברית 81 العربية РУССКИЙ 91 Conforme aux exigences de sécurité. Norm XP S 54-041:2000 standard XP S 54-041:2000 norme XP

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό για την Π.Γ.Δ.Μ. /Ветеринарно здравствен сертификат за F.Y.R.O.M. /Veterinary certificate to F.Y.R.O.M. Κωδικός/ Код/ Code

Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό για την Π.Γ.Δ.Μ. /Ветеринарно здравствен сертификат за F.Y.R.O.M. /Veterinary certificate to F.Y.R.O.M. Κωδικός/ Код/ Code Μέρος Ι: Στοιχεία της παρτίδας που αποστέλλεται/ Дел I: Детали за испратената пратка/ Part I: Details of dispatched consignment ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ HELLENIC REPUBLIC/ РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА Πιστοποιητικό Υγείας/

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

עברית 65 العربية РУССКИЙ 73 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 09 ČESKY 17 SLOVENSKO 25 SLOVENSKY 33 POLSKI 41 TÜRKÇE 49

עברית 65 العربية РУССКИЙ 73 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 09 ČESKY 17 SLOVENSKO 25 SLOVENSKY 33 POLSKI 41 TÜRKÇE 49 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 09 ČESKY 17 SLOVENSKO 25 SLOVENSKY 33 POLSKI 41 TÜRKÇE 49 57 עברית 65 العربية РУССКИЙ 73 Norm DIN EN 1888:2012 Norm DIN EN 1466:2004 standard DIN EN 1888:2012 standard DIN EN 1466:2004

Διαβάστε περισσότερα

IAN 60489 CORDLESS SCREWDRIVER PAWS 3.6 A1. CORDLESS SCREWDRIVER Translation of original operation manual

IAN 60489 CORDLESS SCREWDRIVER PAWS 3.6 A1. CORDLESS SCREWDRIVER Translation of original operation manual CORDLESS SCREWDRIVER PAWS 3.6 A1 CORDLESS SCREWDRIVER Translation of original operation manual AKU ODVIJAČ S IZMJENOM BITOVA Prijevod originalnih uputa za uporabu ŞURUBELNIȚĂ CU ACUMULATOR CU TAMBUR PENTRU

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Lt408 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του Lt408 Οι Lt408 η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο Lt408 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Használati utasítás 94227, 101111. cs, el, hu, pl, tr. cikkszám / Article No.: Nyelvek / Languages: BERNER_71082.pdf 2012-12-13

Használati utasítás 94227, 101111. cs, el, hu, pl, tr. cikkszám / Article No.: Nyelvek / Languages: BERNER_71082.pdf 2012-12-13 Használati utasítás cikkszám / Article No.: 94227, 101111 Nyelvek / Languages: cs, el, hu, pl, tr BERNER_71082.pdf 2012-12-13 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise Instruction Manual/Safety instructions

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Αποστολή στον κόσμο των ζώων. Σπίτι πουλιών Οι μικροί και οι μεγάλοι ερευνητές ζώων μπορούν σύντομα να αρχίσουν να καραδοκούν και να ανακαλύψουν τον κόσμο εκ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη CMP0030-01 EL

Οδηγίες χρήστη CMP0030-01 EL CMP0030-01 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς

Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς MEDUMAT Transport için çok kullanımlık/tek kullanımlık Πολλαπλών χρήσεων/mίας χρήσης για το MEDUMAT Transport Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

עברית 81 العربية РУССКИЙ 91 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 11 ČESKY 21 SLOVENSKO 31 SLOVENSKY 41 POLSKI 51 TÜRKÇE 61

עברית 81 العربية РУССКИЙ 91 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 11 ČESKY 21 SLOVENSKO 31 SLOVENSKY 41 POLSKI 51 TÜRKÇE 61 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 11 ČESKY 21 SLOVENSKO 31 SLOVENSKY 41 POLSKI 51 TÜRKÇE 61 71 עברית 81 العربية РУССКИЙ 91 Norm / standard / norme / norma EN 16120:2012+A1:2014 01 02 03 04 06 05 07 _ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V 85308, 85310, 93095, 103865. el, pl, tr. Ürün No. / Article No.: Lisan / Languages:

Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V 85308, 85310, 93095, 103865. el, pl, tr. Ürün No. / Article No.: Lisan / Languages: Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V Ürün No. / Article No.: 85308, 85310, 93095, 103865 Lisan / Languages: el, pl, tr BERNER_66595.pdf 2012-10-31 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise Instruction

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1. Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο την πρώτη φορά, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα B (σχεδιάγραμμα 1) και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση από τη συσκευασία και οδηγίες εγκατάστασης

Αφαίρεση από τη συσκευασία και οδηγίες εγκατάστασης Αφαίρεση από τη συσκευασία και οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες ασφάλειας............................1 Αφαίρεση από τη συσκευασία και συναρμολόγηση της μονάδας βάσης.............3 Αφαίρεση του εκτυπωτή από

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Οδηγός. εγκατάστασης. Ελληνικά

Ελληνικά. Οδηγός. εγκατάστασης. Ελληνικά Οδηγός εγκατάστασης Οδηγίες για την ασφάλεια Για την ασφάλειά σας, διαβάστε όλες τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό, πριν χρησιμοποιήσετε τη βάση στήριξης. Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός, που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Osnove elektrotehnike uvod

Osnove elektrotehnike uvod Osnove elektrotehnike uvod Uvod V nadaljevanju navedena vprašanja so prevod testnih vprašanj, ki sem jih našel na omenjeni spletni strani. Vprašanja zajemajo temeljna znanja opredeljenega strokovnega področja.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς για τους εκτυπωτές Z Series /Σειρά RZ

Οδηγός ταχείας αναφοράς για τους εκτυπωτές Z Series /Σειρά RZ Οδηγός ταχείας αναφοράς για τους εκτυπωτές Z Series /Σειρά RZ Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τον εκτυπωτή σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Το σήµα EPSON αποτελεί εµπορικό σήµα κατατεθέν και το EPSON Stylus αποτελεί σήµα κατατεθέν της SEIKO EPSON CORPORATION.

Το σήµα EPSON αποτελεί εµπορικό σήµα κατατεθέν και το EPSON Stylus αποτελεί σήµα κατατεθέν της SEIKO EPSON CORPORATION. ºº ØŒ Συσκευή πολλαπλών λειτουργιών Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστηµα ανάκτησης ή η µετάδοση, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό,

Διαβάστε περισσότερα

DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 4-124-309-31(1) http://www.sony.net/ TR/ES/PT/GR DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Digital Video Camera Recorder Kullanma Kılavuzu Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα