Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3"

Transcript

1 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3

2 Lietotāja rokasgrāata Versija i Latviski Apsveica ūs ar Leica Lino iegādi. Drošības instrukciju nodaļa seko pēc ekspluatācijas instrukciju nodaļas. irs lietojiet instruentu piro reizi, lūdzu, rūpīgi izlasiet Lietotāja rokasgrāatu, īpašu uzanību pievēršot nodaļai Drošības instrukcijas. aturs alaide... 1 kspluatācija... 3 Tehniskie dati Drošības instrukcijas alaide Bateriju ievietošana/aiņa Lai noņetu baterijas nodalījua vāciņu, bīdiet saslēgšanas pogu uz priekšu. Atveriet baterijas nodalījua vāciņu un ielieciet baterijas, ievērojot pareizu polaritāti. ēc ta nospiediet uz leju baterijas nodalījua vāciņu, līdz tas saslēdzas kopā. Baterijas sibols 9 ieslēdzas, ja baterijas spriegus ir pārāk zes. Cik drīz vien iespējas noainiet baterijas. Leica Lino i evietojiet baterijas, ievērojot pareizu polaritāti. zantojiet sāra vai uzlādējaas baterijas. a instruents netiek lietots ilgāku laiku, izņeiet baterijas (lai novērstu koroziju). L2, 3, 5 L25, L2+, L2G+ 1 alaide de L C L RU T LO K

3 de L C L RU T LO K Uzlāde / pirā lietošanas reize irs pirās lietošanas reizes baterijas ir jāuzlādē, jo tās tiek piegādātas ar pēc iespējas zeāku uzlādes līeni. ieļaujaais uzlādes teperatūras diapazons ir no 0 C un +40 C/32 un 104. Lai nodrošinātu optiālu uzlādi, ieteicas uzlādēt baterijas pie zeas apkārtējās gaisa teperatūras +10 C līdz +20 C/50 līdz 68, ja iespējas. Uzlādes laikā baterija var sakarst. alaide L360 1 Lino L360 1 Baterijas lādētāja ligzda 7 h 2 L360 im baterijas uzglabāšana ārliecinieties, ka produkts tiek uzglabāts sausā vidē, kur teperatūras diapazons nepārsniedz 0 C līdz +20 C / 32 līdz 68, lai saazinātu baterijas izlādes laiku. ēc ilgākie uzglabāšanas periodie uzlādējiet baterijas. eteicaās uzglabāšanas teperatūras diapazonā baterijas var uzglabāt līdz pat 6 ēnešie, pēc ta baterijas pilnībā jāuzlādē. ēc ilgāka uzglabāšanas intervāla, obligāti pirs lietošanas uzlādējiet baterijas. Leica Lino i

4 kspluatācija apildtastatūra un kontroles eleenti 1 Taustiņš LĀZR 2 MULA/RĢA TAUĪŠAA RŽĪMA taustiņš 3 Bloķēšanas slēdzis Displejs 4 Lāzera tēeklis 5 orizontālā lāzera 6 Vertikālā lāzera 7 Bloķēts 8 pulsa/enerģijas taupīšanas režīs 9 Baterijas spriegus ir pārāk zes AT Vertikāles un tēekļa krustošanās punkts AK Vertikāles punkts AL Lāzers izslēgts Lino L360 Leica Lino i Lino L Lino L Leica Lino L Lino L2G+ Lino L kspluatācija 1 9 Leica Lino 3 de L C L RU T LO K

5 de L C L RU T LO K eslēgšana/izslēgšana Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2: LĒGT: viegli nospiediet taustiņu LĀZR 1. ZLĒGT: nospiediet un turiet nospiestu taustiņu LĀZR 1. Lāzera funkcijas ospiežot taustiņu lāzers 1, tiek iedarbinātas šādas Darbība 1x 2x 3x kspluatācija L360 L360 L25 L25 nav Bloķēšanas režīā un vertikālā vertikālā Bloķēšanas režīā vertikālā 4x atkal kā 1x - nav Bloķēšanas režīā un vertikālā visas s un punkti Bloķēšanas režīā vertikālā atkal kā 1x visi punkti atkal kā 1x vertikāles punkts 4 Lino 3 un Lino 5: LĒGT: pārvietojiet bloķēšanas slēdzi 3 pa labi. ZLĒGT: pārvietojiet bloķēšanas slēdzi 3 pa kreisi. lāzera funkcijas: L2 L2+ L2G+ 3 5 un vertikālā vertikālā un vertikālā vertikālā un vertikālā vertikālā visi 3 punkti visi 5 punkti vertikālais punkts atkal kā 1x vertikālais punkts vertikāles punkts un pa labi/pa kreisi - atkal kā 1x atkal kā 1x atkal kā 1x - atkal kā 1x 5x - - atkal kā 1x Leica Lino i

6 ašizlīdzināšanas un bloķēšanas funkcijas nstruents autoātiski izlīdzinās, izantojot noteiktu novērtējua rādiusu (sk. nodaļu Tehniskie dati ). ospiediet Bloķēšanas slēdzi 3, lai veiktu instruenta pārvietošanu vai novietošanu slīpā stāvoklī ar pašizlīdzināšanās rādiusu. lēdzot, svārsts tiek nofiksēts un pašizlīdzināšanās funkcijas tiek atslēgta. Leica Lino i pulsa/enerģijas taupīšanas režīs ( Lino L360, L25, L2+, L2) nstruents ir aprīkots ar enerģijas taupīšanas režīu. a lāzera redzaības nodrošināšana nav nepieciešaa, enerģijas taupības nolūkos pulsa režīu var ieslēgt un izslēgt, nospiežot taustiņu MULA / RĢA TAUĪŠAA RŽĪM 2. Lai, jau lielā attāluā (> 15 ) vai nelabvēlīgos laika apstākļos, varētu paanīt lāzera s, izantojiet lāzera uztvērēju. pulsa režīā lāzera uztvērējs spēj uztvert lāzera starus pat no liela attālua. (Lāzera uztvērējs ir papildierīce) L2G+ darbojas nepārtraukta ipulsa režīā, lai optiizētu baterijas kalpošanas laiku un lāzera redzaību, tādēļ uz L2G+ nav ipulsa/enerģijas taupīšanas pogas. 5 kspluatācija de L C L RU T LO K

7 de L C L RU T LO K zantošana kspluatācija 6 Leica Lino i

8 Kā izantot sienas balstu: Lino L360 Leica Lino i 7 kspluatācija de L C L RU T LO K

9 de L C L RU T LO K Leica Lino precizitātes pārbaude ārbaudiet Leica Lino precizitāti regulāri un rūpīgi pirs svarīgu līeņošanas darbu veikšanas. ārbaudiet līeņošanas precizitāti A1 ovietojiet instruentu uz statnes starp divā sienā (A+B) starp tā ir ap. 5 attālus. ārslēdziet bloķēšanas slēdzi 3 Atbloķēts ( ) pozīcijā. avērsiet instruentu uz A sienas pusi un ieslēdziet instruentu. Aktivizējiet lāzera horizontālo līniju vai lāzera punktu un atzīējiet lāzera līniju vai punktu uz A sienas (-> A1). agrieziet instruentu par 180 un atzīējiet lāzera līniju vai lāzera punktu uz B sienas (-> B1). kspluatācija B1 8 A1 A2 5 B1 B2 ēc ta novietojiet instruentu iepriekšējā stāvoklī, pēc iespējas tuvāk A sienai un atkal atzīējiet lāzera horizontālo līniju vai lāzera punktu uz A sienas (-> A2). Atkal pagrieziet instruentu par 180 un atzīējiet lāzera punktu uz B sienas (-> B2). zēriet attāluu starp abie atzīētajie punktie A1-A2 un B1-B2. Aprēķiniet abu ērījuu starpību. a to starpība ir azāka par 2, Leica Lino ir prasību noras līenī. (A1 - A2) - (B1 - B2) 2 Leica Lino i

10 orizontālās s precizitātes pārbaude ( Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2) Leica Lino i ax. 3 ārslēdziet bloķēšanas slēdzi 3 Atbloķēts ( ) pozīcijā. nstruenta pozīcija ap. 5 no sienas. avērsiet instruentu pret sienu un ieslēdziet to ar taustiņu LĀZR 1. Aktivizējiet lāzera līniju ar taustiņu LĀZR 1 un atzīējiet lāzera tēekļa krustošanās punktu uz sienas. agrieziet instruentu ap savu asi pa labi un pēc ta pa kreisi. evērojiet s s vertikālo novirzi no atzīē. a to starpība ir azāka par 3, Leica Lino ir prasību noras līenī. Vertikālās s precizitātes pārbaude: ( Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2) ax ārslēdziet bloķēšanas slēdzi 3 Atbloķēts ( ) pozīcijā. Uzziņai, izantojiet svērsteni, un piestipriniet to pēc iespējas tuvāk ap. 3 augstai sienai. ovietojiet instruentu ap. 1,5 attāluā no sienas ar profila augstuu ap. 1,5. avērsiet instruentu pret sienu un ieslēdziet instruentu ar taustiņu LĀZR 1. Aktivizējiet lāzera līniju ar taustiņu LĀZR 1. Grieziet instruentu un centrējiet to ar vertikālās s apakšējo punktu. Tagad nosakiet lāzera s aksiālo novirzi no vertikālās s augšējā punkta. a to starpība ir azāka par 3, Leica Lino ir prasību noras līenī. 9 kspluatācija de L C L RU T LO K

11 de L C L RU T LO K ostādītās vertikāles precizitātes pārbaude: ( Lino 3, Lino 5 un Lino L25) ārslēdziet bloķēšanas slēdzi 3 Atbloķēts ( ) pozīcijā. ostādītās vertikāles augšējā punkta pārbaude: B1 B2 ax. 2 ostādītās vertikāles apakšējā punkta pārbaude: A1 B1 B2 ax. 2 ovietojiet lāzeri uz statnes vai sienas balsta pie punkta A1 ar iniālo attāluu (1,5 ) no punkta B1. Lāzera centrēta virzienā 1. Atzīējiet lāzera punktus A1 un B1 ar tapu. kspluatācija A agrieziet instruentu par 180 tā, lai tas būtu pavērsts pretējā virzienā 2, pret 1. ielāgojiet instruentu, lai lāzera stars trāpa punkta A1. a punkts B2 nav tālāk par 2 no punkta B1, Leica Lino ir prasību noras līenī. a Leica Lino neatbilst prasību norā, lūdzu, sazinieties ar atbildīgo izplatītāju vai Leica Geosystes. Displeja paziņojui Atļautās teperatūras aplitūdas saazināšana vai paaugstināšana: Lāzers izslēdzas un visi siboli sāk irgot. Ārpus pašizlīdzināšanās rādiusa: Lāzers izslēdzas un atlasītās funkcijas sibola indikatora lapiņa sāks irgot (L2), vai arī vai punkts sāks irgot un atlasītās funkcijas sibola indikatora lapiņa sāks irgot (3, 5, L2+, L2G+, un L25). vārsts ir bloķēts: ( Lino L360, L25, L2+, L2) Lāzera stars nav izlīdzināts un Bloķēšanas sibols 7 izgaisojas. Leica Lino i

12 Apkopes un ekspluatācijas noteikui eiegredējiet instruentu ūdenī. oslaukiet netīruus ar itru, īkstu drāniņu. eizantojiet tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus. Apkopiet instruentu ar tādu rūpību, ar kādu jūs tīrāt brilles vai kaeru. oešana vai stipra vibrācija var bojāt instruentu. irs sākt darbu, pārbaudiet iespējaos instruenta bojājuus. Regulāri pārbaudiet instruenta līeņošanas precizitāti. ārvietošana Lai instruenta pārvietošana būtu droša, pārslēdziet bloķēšanas slēdzi 3 Bloķēts ( ) pozīcijā. Leica Lino i Garantija lglaicīga ražotāja garantija Garantija attiecas uz visu produkta lietošanas laiku, saskaņā ar Leica Geosystes nternational Liited garantiju. Bezaksas reonts vai noaiņa visie produktie, kurie radušies bojājui ateriālu vai ražošanas defektu rezultātā, visas produkta izantošanas laikā. 3 gadus bez aksas Apkope tiek garantēta, ja produkts tiek bojāts un ta nepieciešaa apkope saskaņā ar norālie lietošanas nosacījuie, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāatā, bez papildu aksas. Lai saņetu 3 gadu bez aksas periodu, 8 nedēļu laikā kopš ierīces iegādes dienas, tā jāreģistrē tīekļa vietnē a ierīce netiek reģistrēta, tiek pieērots 2 gadu bez aksas garantija. 11 kspluatācija de L C L RU T LO K

13 de L C L RU T LO K Tehniskie dati L360 L25 L2 L2+ L2G+ 3 5 Rādiuss līdz pat 30 * Rādiuss ar uztvērēju līdz pat 60 - Līeņošanas precizitāte (5 ) ± 1,5 ± 1 ± 1,5 ašizlīdzināšanās rādiuss 3,5 ± 0,5 4 ± 0,5 Vertikāles punkta precizitāte (5 ) - ± 1,5 - ± 1,5 orizontālās s precizitāte (5 ) ± 1,5 - Vertikālā precizitāte (3 ) s garus ± 0,75 ± 1,5 - tara novirze 360 (horizontāla) <180 <120 <180 - Lāzera punktu skaits Lāzera līniju skaits 2 - tara virziens vars bez baterijā 1009 g (ar baterijā) 370 g 321 g 370 g 370 g 310 g 320 g tatnes stieple 1/4" Gaisa itrua diapazons aksiālais relatīvais itrus 80 % pie teperatūras līdz 31 C saazinās lineāri līdz 50 % relatīvaja itrua pie 40 C Augstus < 3500 aredzaā ekspluatācija Gaenokārt lietošanai telpās * atkarīgs no apgaisojua apstākļie. Visi attēli, apraksti un tehniskie dati var tikt ainīti bez iepriekšēja brīdinājua. Tehniskie dati vertikāls un horizontāls vertikāls un horizontāls, uz leju, uz augšu, pa labi, pa kreisi Lāzera veids 635 n, lāzera klase 2 Bateriju tips im bateriju koplekts (uzlādējaas) AA tipa 4 x 1,5 V 12 AA tipa 3 x 1,5 V vertikāls un horizontāls n, lāzera klase 2 AA tipa 4 x 1,5 V uz augšu, uz leju, uz priekšu uz augšu, uz leju, uz priekšu, pa labi, pa kreisi 635 n, lāzera klase 2 AA tipa 3 x 1,5 V Aizsardzības klase ūdens/putekļi Darba teperatūra -10 C līdz 40 C 0 C līdz 40 C -10 C līdz 40 C Uzglabāšanas teperatūra -25 C līdz 70 C zēri (A x Dz x ) 131,7 x 145 x 96,2 117,8 x 130,7 x 75,4 96 x 91 x ,8 x 130,7 x 75,4 99,1 x 108,1 x 59,3 Leica Lino i

14 im bateriju koplekts L360 (uzlādējaas, daļas nr ) eejas spriegus eejas strāva Uzlādes laiks Drošības instrukcijas ar instruentu atbildīgai personai ir jānodrošina, lai visi tā lietotāji izprastu un ievērotu šos norādījuus. zantotie siboli zantotajie sibolie ir šāda nozīe: BRĪDĀUM orāda uz iespējao bīstao situāciju vai netīšu izantošanu, un nenovēršot to, var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojuus. UZMAĪBU orāda uz iespējai bīstau situāciju vai neparedzētu izantošanas veidu, kas, ja netiek novērsts, var izraisīt nelielus iesas bojājuus un/vai novērtējaus ateriālus, finansiālus un videi radītus zaudējuus. ozīīgi paragrāfi, kurie praksē ir stingri jāseko, jo tie nodrošina, ka izantojaais produkts ir tehniski pareizs un darbojas efektīvi. Leica Lino i 7,5 V 1 A 7 h Atļautais pielietojus orizontālās, vertikālās s un lāzera punktu aizsardzība. Aizliegtais pielietojus rodukta lietošana bez instrukciju ievērošanas. zantošana neievērojot noteiktos ierobežojuus. Drošības sistēu izslēgšana, skaidrojošo un bīstaības apzīējuu noņešana. erīces atvēršana ar palīgrīkie (skrūvgriezis, u.c.), ja nav noteikti kādi īpaši paņēieni. Veikt odifikciju vai produkta pārveidošanu. Trešās personas apžilbinšana; arī tusā. Apskates laikā izantoti nepieēroti aizsardzības pasākui. Lietošanas ierobežojui katiet nodaļu Tehniskie dati. Leica Lino paredzēts izantošanai apdzīvotās vietās. elietojiet to sprādzienbīstaās vietās vai bīstaā vidē. Atbildības zona Oriģinālās Leica Geosystes AG, C-9435 ērbruga (eerbrugg) (saīsināti Leica Geosystes), ierīces ražotāja atbildība: Leica Geosystes ir atbildīgs par drošu produkta piegādi, ieskaitot lietotāja rokasgrāatu. 13 Drošības instrukcijas de L C L RU T LO K

15 de L C L RU T LO K Leica Geosystes nav atbildīgs par trešās puses piederuie. ilnvarotās personas pienākui: ilnvarotajai personai ir šādi pienākui: izprast produkta drošības un Lietotāja rokasgrāatā sniegtās instrukcijas. evērot vietējos drošības nosacījuus, lai izvairītos no negadījuie. Lietošanas riksi UZMAĪBU Mērījui var būt kļūdaini, ja ierīce ir bojāta vai nokritusi, pielietota nepareizi, vai bijusi pārveidota. eriodiski veiciet pārbaudes ērījuus. Veiciet periodiskus pārbaudes ērījuus pēc un svarīgu ērījuu veikšanas brīdī, ja instruents ir bijis pakļauts neierastai izantošanai. Apskatiet nodaļu Leica Lino precizitātes pārbaude. BRĪDĀUM lakanās baterijas nedrīkst izest ājsainiecības atkrituu tvertnē. Rūpējieties par dabu un nogādājiet tās pieņešanas punktos, kuri darbojas saskaņā ar valsts vai vietējie noteikuie. roduktu nedrīkst izest ājsainiecības atkrituu tvertnē. Atbrīvojieties no produkta, ievērojot valstī spēkā esošos likuus. eļaujiet nepiederošā personā piekļūt produkta. Drošības instrukcijas 14 nforāciju par produkta apkopi un nolietojua pakāpes noteikšanu var lejupielādēt no Leica Geosystes ājas lapas vai saņet to no Leica Geosystes izplatītāja. BRĪDĀUM zantojot neapstiprinātu Leica Geosystes bateriju lādētāju, baterijas var sabojāt. Tas var radīt uzliesojuu vai sprādzienbīstaību. iesardzības pasākui Lai uzlādētu baterijas, izantojiet Leica Geosystes apstiprinātos lādētājus. ektroagnētiskā saderība (MC) BRĪDĀUM Leica Lino atbilst lielākai daļai svarīgo standartu un noteikuu stingrākajie norādījuie. eskatoties uz to, nevar pilnībā izslēgt citu ierīču traucējuu iespējaību. Leica Lino i

16 Lāzera klasifikācija Leica Lino izstaro redzaus lāzera starus, kuri atstarojas uz instruenta virsas: Lino L360 Tā ir 2. klases lāzera ierīce, saskaņā ar: C : 2007 Lāzera ierīču starojua drošība" Lino L2G+ : C : klases lāzera ierīces: eskatieties tieši lāzera starā un nevērsiet to bez vajadzības uz citie ciēkie. Acu aizsardzību nodrošina reakcija uz nepatīkau kairinājuu, t.i. irkšķināšana. Leica Lino i BRĪDĀUM katīšanās tieši starā ar optiskajā ierīcē (pie., binoklis, teleskops) var būt bīstaa. UZMAĪBU katīšanās tieši starā var būt bīstaa redzei. 15 Drošības instrukcijas de L C L RU T LO K

17 de L C L RU T LO K Uzlīes teksts L25 L2 L2+ 3/5 Lāzera starojus eskatieties uz staru 2. klases lāzers saskaņā ar C :2007 Maksiālā starojua jauda: <1,0 W c.w. zstaroto viļņu garus: n tara novirze <180 Lāzera starojus eskatieties uz staru 2. klases lāzers saskaņā ar C :2007 Maksiālā starojua jauda: <1,0 W c.w. zstaroto viļņu garus: n tara novirze <120 Lāzera starojus eskatieties uz staru 2. klases lāzers saskaņā ar C :2007 Maksiālā starojua jauda: <1,0 W c.w. zstaroto viļņu garus: n tara novirze <180 Lāzera starojus eskatieties uz staru 2. klases lāzers saskaņā ar C :2007 Maksiālā starojua jauda: <1,0 W c.w. zstaroto viļņugarus: n tara novirze < 1.5 rad Drošības instrukcijas Lāzera starojus eskatieties uz staru 2. klases lāzers saskaņā ar C :2007 Maksiālā starojua jauda: <1,0 W c.w. zstaroto viļņu garus: n tara novirze < 1,5 rad 16 L2G+ L360 Lāzera starojus eskatieties uz staru 2. klases lāzers saskaņā ar C :2007 Maksiālā starojua jauda: <0.7 W zstaroto viļņu garus: n tara novirze <180 ulsa atkārtošanās biežus: 10 kz uls ilgus: 50 μs Lāzera starojus eskatieties uz staru 2. klases lāzers saskaņā ar C :2007 Maksiālā starojua jauda: <1,0 W c.w. zstaroto viļņu garus: n tara novirze <360 Leica Lino i

18 Uzlīes atrašanās vieta: Lino L360 Leica Lino i 17 Drošības instrukcijas de L C L RU T LO K

19 Aprīkojua ražotājs Leica Geosystes AG, ērbruga (eerbrugg), Šveice, kas aprīkots ar kvalitātes sistēu ir sertificēts un šī sistēa atbilst starptautiskajie kvalitātes vadības standartie un kvalitātes sistēā (O standarts 9001) un vides pārvaldības sistēā (O standarts 14001). Autortiesības Leica Geosystes AG, ērbruga (eerbrugg), Šveice 2014 Oriģinālā teksta tulkojus (757665i ) Leica Geosystes AG C-9435 eerbrugg (witzerland)

Compress 6000 LW Bosch Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Compress 6000 LW Bosch Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013 Ι 55 C 35 C A A B C D E F G 47 17 21 18 19 19 18 db kw kw db 2015 811/2013 Ι A A B C D E F G 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst ES regulu 811/2013,

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

1. Drošības pasākumi. Aizliegts veikt modifikācijas ierīces konstrukcijā.

1. Drošības pasākumi. Aizliegts veikt modifikācijas ierīces konstrukcijā. 2 Satura rādītājs 1. Drošības pasākumi... 4 2. Vispārēja informācija... 5 3. Sagatavošana darbam... 6 4. Darbs ar iekārtu... 8 5. Specifikācija... 9 6. Tehniskā apkope un tīrīšana... 10 7. Garantijas saistības.

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

SATURS IEVADS IEVADS Rokasgrāmatas mērķis DEFA SISTĒMAS APRAKSTS SISTĒMAS APRAKSTS...

SATURS IEVADS IEVADS Rokasgrāmatas mērķis DEFA SISTĒMAS APRAKSTS SISTĒMAS APRAKSTS... SATURS SATURS...1 1. IEVADS...3 1. IEVADS...3 1.1 Rokasgrāatas ērķis...3 1.2 DEFA...3 2. SISTĒMAS APRAKSTS...4 2. SISTĒMAS APRAKSTS...4 2.1 Kāpēc jālieto DEFA War Up?...4 2.2 Kas ir DEFA War Up?...4 2.3

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte Acti 9 Lite Izdevīga kvalitāte Drošība Elektriskās ķēdes aizsardzība K60N automātiskie slēdži "Biconnect" PB110016-40 PB110017-40 IEC/EN 60898-1 K60N "Biconnect" automātisko slēdžu funkcijas: vvelektriskās

Διαβάστε περισσότερα

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina"

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB ArmetLina UAB "ArmetLina" Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina" piegādātājs SIA "EK Sistēmas" 1. Daļa Satura rādītājs: Uzskaites sadalne IUS-1/63 3 Uzskaites

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

AKCIJU SABIEDRĪBA KRONT-M ULTRAVIOLETO STARU GAISA RECIRKULATORS BAKTERICĪDAIS DEZAR SP LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

AKCIJU SABIEDRĪBA KRONT-M ULTRAVIOLETO STARU GAISA RECIRKULATORS BAKTERICĪDAIS DEZAR SP LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA AKCIJU SABIEDRĪBA KRONT-M ULTRAVIOLETO STARU GAISA RECIRKULATORS BAKTERICĪDAIS DEZAR SP LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA 1 Uzmanību! Recirkulātora tehniskās ekspluatācijas īpašības ir norādītas šajā ekspluatācijas

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Raksturlīknes Δp-c (konstants),4,8 1,2 1,6 Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 6 15/1-6, 25/1-6, 3/1-6 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 6 5 v 1 2 3 4 5 6 7 Rp ½,5 1, p-c 1,5 2,

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 1 2 3 4,4,8 1,2 Rp ½ Rp 1,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 m/s Atļautie

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcijas

Lietošanas instrukcijas Lietošanas instrukcijas Skārienjutīgs LCD displejs Profesionālai lietošanai Modeļa Nr. TH-75BQE1W 75 collu modelis Saturs Svarīgs drošības paziņojums 2 Piesardzības pasākumi 3 Piesardzība lietošanā 6 Ievads

Διαβάστε περισσότερα

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S EN3450COW EN3450COX...... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 30 MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO

Διαβάστε περισσότερα

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket STEP SYSTEMS ph mērītājs ECO pocket Ūdens izturīgs ph mērītājs. Uz LCD displeja attēlo ph un temperatūras mērījumus. Ieslēdzot mērītāju, tas veic savas programmas pārbaudi un pēc tam uz displeja attēlo

Διαβάστε περισσότερα

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr.

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr. Modeļa Nr. TH-47LFV5W Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs Saturs Svarīgs drošības paziņojums...2 Piesardzības pasākumi...3 Piederumi...6 Daļas un funkcijas...8 Savienojumi...10 Tehniskās specifi

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 757665i Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του Lino της Leica. Στο τέλος των οδηγιών χρήσης θα βρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

HK634021XB. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL

HK634021XB. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL HK634021XB EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem DINAMIKA. Dinmik prkst pātrinājum ršnās cēloħus un plūko tā lielum un virzien noteikšns pħēmienus. Spēks (N) ir vektoriāls lielums; ts ir ėermeħu vi to dĝiħu mijiedrbībs mērs. Inerce ir ėermeħu īpšīb sglbāt

Διαβάστε περισσότερα

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU LV DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU DoP No. Hilti HIT-HY 270 33-CPR-M 00-/07.. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 270 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs, kā

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni

Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni Pirms ierīces uzstādīšanas, pievienošanas un palaides noteikti izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. Tādējādi jūs pasargāsit sevi un novērsīsiet ierīces

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

PAVIRO Router PVA-4R24. lv Operation manual

PAVIRO Router PVA-4R24. lv Operation manual PAVIRO Router PVA-4R24 lv Operation manual PAVIRO Router Saturs lv 3 Satura rādītājs 1 Drošība 4 2 Īsa informācija 8 3 Sistēmas pārskats 9 3.1 Priekšējais panelis 9 3.2 Aizmugurējais panelis 11 4 Komplektācija

Διαβάστε περισσότερα

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA LV EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA DoP No. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Unikāls izstrādājuma veida identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 170 2. Tipa, partijas vai sērijas

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas Skolēnu 62. fizikas olimpiādes III posms

Latvijas Skolēnu 62. fizikas olimpiādes III posms Latvijas Skolēnu 62 fizikas olimpiādes III posms Vērtēšanas kritēriji Teorētiskā kārta 212 gada 12 aprīlī 9 klase Uzdevums Caurplūdums, jeb ūdens tilpums, kas laika vienībā iztek caur šķērsgriezumu S ir

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2, 5, 3 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 757665g Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του Lino της Leica. Στο τέλος των οδηγιών χρήσης θα βρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν θέσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Mērīšana ar osciloskopu.

Mērīšana ar osciloskopu. Mērīšana ar osciloskopu. Elektronisku shēmu testēšanas gaitā bieži ne vien jāizmēra elektrisko signālu amplitūda, bet arī jākonstatē šo signālu forma. Gadījumos, kad svarīgi noskaidrot elektriskā signāla

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER 440 0,12 kw kw

MICROMASTER 440 0,12 kw kw ,12 kw - 25 kw Lietošanas instrukcija (Saīsinātā versija) Izdevums 1/6 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Izdevums 1/6 Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Sekojošie ieteikumi, brīdinājumi

Διαβάστε περισσότερα

Artikuls: Versija: 01.01

Artikuls: Versija: 01.01 LV Uzstādīšanas Installation Instructions instrukcija Devireg 530, 531 and un 532 Artikuls: 08095831 Versija: 01.01 1 2 Saturs. 1. Pielietojums un funkcijas Pielietojums un funkcijas. Maksimālās grīdas

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Vairāk informācijas par DeLaval elektriskajiem ganiem var lasīt sadaļā Risinājumi & Produkti- >Govs komforts->produkti- >Elektriskie gani vietnē

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem Montāžas un servisa instrukcija apkures tehnikas speciālistiem VIESMANN Vitodens 200-W Tips B2HA, B2KA, 3,2 35 kw Pie sienas stiprināms gāzes kondensācijas katls Dabasgāzes un sašķidrinātās gāzes modelis

Διαβάστε περισσότερα

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55)

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Rīgā 2015. gada. LĪGUMS Nr. LB-07/2015/268 Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Latvijas Banka (tālāk

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση.

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση. (, ) =,, = : = = ( ) = = = ( ) = = = ( ) ( ) = = ( ) = = = = (, ) =, = = =,,...,, N, (... ) ( + ) =,, ( + ) (... ) =,. ( ) = ( ) = (, ) = = { } = { } = ( ) = \ = { = } = { = }. \ = \ \ \ \ \ = = = = R

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

Montāžas un apkopes instrukcija

Montāžas un apkopes instrukcija Montāžas un apkopes instrukcija Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Logamax plus GB162-25/35/45 Apkalpošanas speciālistam Lūdzam pirms montāžas un apkopes rūpīgi izlasīt. 6 720 615 620 (10/2010)

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

PAVIRO Controller PVA-4CR12. lv Operation manual

PAVIRO Controller PVA-4CR12. lv Operation manual PAVIRO Controller PVA-4CR12 lv Operation manual PAVIRO Controller Saturs lv 3 Satura rādītājs 1 Drošība 4 2 Īsa informācija 8 3 Sistēmas pārskats 9 3.1 Priekšpuse 12 3.2 Aizmugure 15 4 Komplektācija 16

Διαβάστε περισσότερα

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA L I E T O T Ā J U U N S P E C I Ā L O E L E K T R O I E T A I Š U E K S P L U AT Ā C I J A IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Uldis Grunte Osvalds Makreckis Voldemārs Zacmanis L IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 1907/2006

Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 1907/2006 Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 07/2006 Lappuse 1 dēļ DDL nr : 153474 V003.0 Pārskatīšana: 27.10.2016 drukāšanas datums: 07.06.2017 Aizstāj versiju no: 13.07.2015 1. IEDAĻA:Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Dokuments attiecas uz EEZ) L 304/18 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 22.11.2011. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw - 11 kw

MICROMASTER kw - 11 kw MICROMASTER 42.12 kw - 11 kw Lietošanas instrukcija (Kopsavilkums) Izdevums 7/4 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Izdevums 7/4 Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Sekojošie brīdinājumi,

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 32PFT PFT PFT PFT5500

Rokasgrāmata 32PFT PFT PFT PFT5500 Register your product and get support at 5500 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 32PFT5500 40PFT5500 48PFT5500 55PFT5500 Saturs 1 TV apskats 4 9 Ierakstīšana un Pause TV 1.1 Philips Android TV

Διαβάστε περισσότερα

Montāžas un apkopes instrukcija

Montāžas un apkopes instrukcija Montāžas un apkopes instrukcija kondensācijas tipa gāzes apkures katlam Logano plus GB402 Apkalpošanas speciālistam Lūdzam pirms montāžas un apkopes rūpīgi izlasīt. 6 720 646 426 (10/2010) LV Satura rādītājs

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS LV fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS Lietotāja pamācība CASIO Worldwide Education vietne: http://edu.casio.com CASIO IZGLĪTĪBAS FORUMS http://edu.casio.com/forum/ Išversta vertimų biure

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS Vieglas un noslogotas koka konstrukcijas TERMINU SKAIDROJUMI UN SAĪSINĀJUMI Ugunsaizsardzība Ugunsizturība Ugunsdroša būvkonstrukcija Nestspējas R kritērijs Viengabalainība,

Διαβάστε περισσότερα

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS Rīga 2006 DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS 28. ATKLĀTĀ FIZIKAS OLIMPIĀDE gada 13. aprīlī. Uzdevumi un atrisinājumi klase

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS 28. ATKLĀTĀ FIZIKAS OLIMPIĀDE gada 13. aprīlī. Uzdevumi un atrisinājumi klase Latvijas 8. atklātā fizikas olipiāde LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS 8. ATKLĀTĀ FIZIKAS OLIMPIĀDE. ada. aprīlī V. Fļorovs, D. Docenko, V. Kaščejevs, D. Bočarovs Uzdevi n atrisināji 9.. klase. zdevs. Eksperients

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes Rockwool LATVIJA Ārsienu siltināšana Apmetamās un vēdināmās fasādes Apmetamo fasāžu siltināšana Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā nedeformējas

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Knauf grīdu sistēmas Knauf grīdu sistēmas 0 Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Sausās grīdas ir viens no praktiskākajiem un ērtākajiem jaunās paaudzes grīdu variantiem. Tagad jaunbūvēs vai

Διαβάστε περισσότερα

Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi

Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi Lapa 1 no 19 VSIA "Latvijas Vēstnesis", 2005-2011 29.11.2011. MK noteikumi Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" ("LV", 196 (4594), 14.12.2011.) [stājas spēkā 15.12.2011.] Redakcija

Διαβάστε περισσότερα

DULCOMETER Daudzparametru regulators dialog DACa

DULCOMETER Daudzparametru regulators dialog DACa Montāžas un ekspluatācijas instrukcija DULCOMETER Daudzparametru regulators dialog DACa LV A1111 Vispirms, lūdzu, izlasiet visu ekspluatācijas instrukciju. Neizmetiet to. Par zaudējumiem, kas radušies

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 KVANTOMETRS CPT01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes kvantometra konstrukcijas

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Šīs zāles

Διαβάστε περισσότερα

RENOLIT WATERPROOFING 1. RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma

RENOLIT WATERPROOFING 1. RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma RENOLIT WATERPROOFING 1 RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma EXCELLENCE IZCILĪBA JUMTU IN KLĀŠANĀ ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING Brīva klājuma un balasta sistēma INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMU

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA LV EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA saskaņā ar Regulas (ES) 305/2011 (par būvizstrādājumiem) III pielikumu Hilti ugunsdrošās putas CFS-F FX Nr. Hilti CFS 0843-CPD-0100 1. Unikālais izstrādājuma tipa

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS E.Vanzovičs, S.Želvis RTU Enerģētikas un elektrotenikas fakultāte Enerģētikas institūts Rīga 2006 ANOTĀCIJA Darbā apskatīta pārsprieguma

Διαβάστε περισσότερα

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas BŪVPROJEKTA SASTĀVS 1.sējums 2.sējums 3.sējums 4.sējums 5.sējums 6.sējums 7.sējums Vispārīgā daļa, VD Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, TS Inženierrisinājumu daļa, ELT/BK/LKT/DT/TN Specifikācijas,

Διαβάστε περισσότερα

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02 Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja

Διαβάστε περισσότερα

NOOFEN 250 mg tabletes

NOOFEN 250 mg tabletes Apstiprināts ZVA14027-240409 1. ZĀĻU NOSAUKUMS 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Aktīvā viela: Phenibutum (fenibuts). Katra tablete satur 250 mg fenibuta. Katra tablete satur 180 mg laktozes.

Διαβάστε περισσότερα

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu Piekārtie griesti Vienlaidu griesti Rigitone perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm Par produktu Rigitone lielā formāta plāksnes - tiešā un pārnestā nozīmē. Tās

Διαβάστε περισσότερα

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT Montāžas un apkopes instrukcija speciālistam Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3 A... ZBR

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

Tehniskās specifikācijas

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1 Atklāta konkursa Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde, 6. un 7.kārta projekta (IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra

Διαβάστε περισσότερα

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar likumu (tās piekopšanai nepieciešama licence un reģistrēšanās).

Διαβάστε περισσότερα

Cenrādis Jumta logi un aksesuāri. Cenrādis derīgs no

Cenrādis Jumta logi un aksesuāri. Cenrādis derīgs no Cenrādis 2017 Jumta logi un aksesuāri Cenrādis derīgs no 01.05.2017. Priekšvārds Saturs Cienījamie Roto partneri, Ievads German made... Ilgtspējīga attīstība... 5 iemesli, kāpēc izvēlēties Roto... 4 6

Διαβάστε περισσότερα

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts: Rīgas

Διαβάστε περισσότερα

Leica LINO L2. Self leveling alignment tool

Leica LINO L2. Self leveling alignment tool Leica LO L2 elf leveling alignment tool 3 6 7 5 8 4 9 2 1 1.5 m Οδηγίες χρήσης Έκδοση 757665 Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του LO της Leica. Στο τέλος των οδηγιών χρήσης θα βρείτε τις υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

DULCOMETER Daudzparametru regulators dialog DACa

DULCOMETER Daudzparametru regulators dialog DACa Montāžas un ekspluatācijas instrukcija DULCOMETER Daudzparametru regulators dialog DACa A1111 Vispirms, lūdzu, izlasiet visu ekspluatācijas instrukciju! Neizmetiet to! Par zaudējumiem, kas radušies instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS DALACIN T 10 mg/ml šķīdums ārīgai lietošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs ml šķīduma satur 10 mg klindamicīna (clindamycinum) klindamicīna fosfāta veidā.

Διαβάστε περισσότερα