ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 0- Η Γενική Συνέλευση Τμήματος 7/8--, Θέμα 7 ο, ενέκρινε τα ακόλουθα θέματα πτυχιακών εργασιών, για το χειμερινό εξάμηνο 0-. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, που έχουν δικαίωμα ανάληψης εκπόνησης πτυχιακής εργασίας κατά τα τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο και έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος, πρέπει να επικοινωνήσουν με τους επιβλέποντες των εγκεκριμένων θεμάτων, που τους ενδιαφέρουν, για την ανάθεση εκπόνησης. Επιβλέπουσα: Αργυροπούλου Φωτούλα, Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στις Η διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου [ ]. πολιτιστικές δραστηριότητες του συγκεκριμένου δήμου. Επιβλέπουσα: Βουτυνιώτη Αναστασία, Παπακωνσταντινίδης Δαούση Χρ. Βέλτιστες Πρακτικές για Κεντρική Κυβερνητική Πύλη. Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία και η Πύλη Ερμής. Η στάση των Ελλήνων πολιτών, έναντι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ο ρόλος των ΚΕΠ. Η στάση των υπαλλήλων υπηρεσιών ΟΤΑ, έναντι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η περίπτωση του Δήμου Καλαμάτας. Καταγραφή της Ευρωπαϊκής εμπειρίας επί της Κεντρικής Κυβερνητικής Πύλης και των βέλτιστων πρακτικών και διερεύνηση ζητημάτων, που αφορούν τη χρήση της Ελληνικής πύλης Ερμής. Διερεύνηση της στάσης των Ελλήνων πολιτών έναντι της χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του ρόλου των ΚΕΠ στην προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Διερεύνηση της στάσης των υπαλλήλων του Δήμου Καλαμάτας, έναντι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Παπουτσής Ι. Νικολακόπουλος Γ. Νικολακόπουλος Γ.

2 Επιβλέπων: Βυθούλκας Αλέξανδρος, Η μελέτη και η σχέση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών παραμέτρων για την αειφόρο ανάπτυξη του Δήμου [ ] την τελευταία δεκαετία. Θεωρητικές προσεγγίσεις για την διαχείριση και την ανάπτυξη των αθλητικών και των πολιτιστικών κέντρων. Η μελέτη περίπτωσης του Δήμου [ ]. Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης με την εφαρμογή μιας ενιαίας υποδομής χωρικών πληροφοριών. Η πληθυσμιακή και μεταναστευτική πορεία του Δήμου [ ] από την περίοδο της μεταπολίτευσης (97) μέχρι σήμερα. Επιβλέπων: Γιακουμάτος Στέφανος, Η διαχρονική εξέλιξη και η σχέση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών δεδομένων που οδηγούν στην αειφόρο ανάπτυξη ενός Δήμου (με ή χωρίς την χρήση Γ.Σ.Π.-GIS). Η δράση που αναπτύσσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση με τους τοπικούς φορείς και την κεντρική διοίκηση στις αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες ενός δήμου (με ή χωρίς την χρήση Γ.Σ.Π.-GIS). Η κωδικοποίηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του νόμου 88/00-Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe) στους δήμους της Περιφέρειας [ ](βλέπε Ν. 88/00- INSPIRE). Η διαχρονική εξέλιξη του πληθυσμού και της μετανάστευσης και οι επιπτώσεις τους στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη ενός Δήμου (με ή χωρίς την χρήση των GIS). Γιακουμάτος Στ. Νικολακόπουλος Γ. Χρήσιμος Στ. Αργυροπούλου Φ. Χριστοπούλου Στ. Παπακωνσταντινίδης Λ Δαούση Χρ. Οι μετρήσεις Φτώχειας στην Ελλάδα και η διαχρονική μελέτη τους Μέθοδος 6-σίγμα στον τομέα των Υπηρεσιών Σκοπός της εργασίας είναι: (α) η παρουσίαση των μεθοδολογιών μέτρησης της φτώχειας (β) η διαχρονική παρουσίαση και μελέτη των μετρήσεων στην Ελλάδα. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσίαση με συνοπτικό τρόπο την μέθοδο 6-σίγμα και τις εφαρμογές της στον τομέα των υπηρεσιών. (Απαιτείται άριστη γνώση αγγλικών βιβλιογραφία μόνο στην αγγλική) Δημόπουλος Ι. (Στατιστική-Ποσοτικές Μέθοδοι) Δημόπουλος Ι. (Στατιστική-Ποσοτικές Μέθοδοι)

3 Επιβλέπουσα: Δαούση Χριστίνα, 5 Περιβάλλον και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: η επίδραση της ΕΚΕ στην εταιρική περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε ΜΜΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Η περίπτωση [ ](περιοχή/ές ή φορέας/είς). Περιβάλλον και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: η επίδραση της ΕΚΕ στην αγοραστική περιβαλλοντική συνείδηση των καταναλωτών. Η περίπτωση [ ](περιοχή/ές ή φορέας/είς). Περιβάλλον, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και δημοσιονομική κρίση: χωρική αλληλεπίδραση και χωρικές επιπτώσεις. Η περίπτωση [ ] (περιοχή/ές ή φορέας/είς). Η συμβολή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ευρωπαϊκών χωρών (πχ. Γαλλία/ Ιταλία/ Γερμανία/ Δανία/ Βέλγιο/ Ελβετία, κλπ) στο στρατηγικό χωροταξικό σχεδιασμό. Η περίπτωση της περιφέρειας [ ]. Χωρική διακυβέρνηση και τοπική ενδογενής ανάπτυξη σε νησιωτικές/ορεινές ή ημιορεινές περιοχές. Εξετάζεται η περιβαλλοντική διάσταση των επιχειρήσεων ως παράμετρος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ερευνάται η υιοθέτηση πράξεων και δράσεων που υιοθετούνται από τις ΜΜΕ με στόχο στην προστασία του περιβάλλοντος και κατ επέκταση της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σύνδεση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο μια Κοινωνικά Υπεύθυνη επιχείρηση ευαισθητοποιεί τους εργαζομένους της στον τομέα του περιβάλλοντος μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές. Η απήχηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που προωθείται από ΜΜΕ στο καταναλωτικό κοινό. Ερευνάται η γνώμη του καταναλωτικού κοινού σχετικά με το αν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν και να συμβάλλουν στην βελτίωση του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης ή η δραστηριοποίησή τους μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί, απλά, μέρος της διαφημιστικής προβολής των επιχειρήσεων με στόχο να βελτιώσουν της πωλήσεις τους και να αυξήσουν τα κέρδη τους. Ερευνάται η επίδραση της δημοσιονομικής κρίσης και της παρατεταμένης ύφεσης στην υιοθέτηση μέτρων, δράσεων και πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Καταγράφονται οι υφιστάμενες τάσεις και διερευνάται η σύνδεσή τους, μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με την Βιώσιμη Ανάπτυξη (Χωρική αλληλεπίδραση). Ερευνώνται οι χωρικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ερευνάται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, οι σχέσεις με το κεντρικό κράτος και με τους άλλους βαθμούς ΤΑ, τα αναπτυξιακά της χαρακτηριστικά, καθώς και οι τρόποι διακυβέρνησης με έμφαση στην προώθηση δράσεων στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού που συμβάλλουν στην χάραξη της αναπτυξιακής της πολιτικής. Διερευνάται η ενδεχόμενη ανάπτυξη μιας περιφερειακής συνείδησης που οδηγεί στην καταγραφή τάσεων «περιφερισμού». Ερευνάται, επίσης, η συμβολή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη της ευρύτερης περιφερειακής χωρικής ενότητας. Διερευνώνται οι προοπτικές Τοπικής Ενδογενούς Ανάπτυξης σε νησιωτικές/ ορεινές ή ημιορεινές περιοχές μέσα από τη τελευταία διοικητική μεταρρύθμιση της ΤΑ (Καλλικράτης). Διερευνώνται και αποτιμώνται οι αναπτυξιακές «ελπίδες» που προκύπτουν από τον επιτελικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (στρατηγικός χωρικός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός, απορρόφηση διεθνών και υπερεθνικών κονδυλίων, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κλπ). Η έρευνα εστιάζει στην ύπαρξη, καθώς και στις τάσεις δημιουργίας δικτύων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Διερευνάται η άποψη της κοινωνίας (κοινωνική αισιοδοξία ή δυσαρέσκεια) σε συνάρτηση με την γενικότερη οικονομική ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

4 Παγκοσμιοποίηση και «ανταπόκριση/ μετασχηματισμός» της τοπικής αυτοδιοίκησης σε χώρες της Ευρώπης: η περίπτωση της Δανίας/ Γαλλίας/ Ιταλίας/ Ισπανίας, κλπ Οι χρήσεις γης και οι προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης, στην περιοχή [ ] του/ων Δήμου/ων [ ]. Η συμβολή δράσεων (σχεδίων, έργων, κλπ) περιβαλλοντικού χωροταξικού σχεδιασμού στην περιφερειακή, αστική και ενδογενή ανάπτυξη. Η περίπτωση της περιοχής [ ] (κατά προτίμηση νησιωτικές, ορεινές ή ημιορεινές περιοχές). Μητροπολιτική πολιτική και αστική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Αστικός σχεδιασμός και αστική συμβίωση σε μητροπολιτικές περιοχές στην Γαλλία/ κατάσταση και με έμφαση στις ενδογενείς χωρικές ανισότητες: νησιοτικότητα, ορεινότητα, προσπελασιμότητα, οικογενειακό εισόδημα, έλλειψη βασικών και (αυτονόητων) υποδομών και υπηρεσιών, κλπ. Διερευνώνται, τέλος, οι ενδογενείς τάσεις και συμπεριφορές σε σχέση με μια ενδεχόμενη ανάδυση βούλησης για αυτοδιοικητική χωρική διακυβέρνηση. Ερευνώνται οι συντελούμενες θεσμικές αλλαγές σε κεντρικό-εθνικό (πχ. υποχώρηση του κράτους), περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μέσα από την παγκοσμιοποίηση (οικονομική φιλελευθεροποίηση της αγοράς), την ανάδυση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, την αυξανόμενη απαίτηση για καινοτόμα προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες, κλπ. Ερευνώνται και καταγράφονται οι τάσεις υποχώρησης του κεντρικού κράτους, οι τάσεις υποχώρησης ή ενδυνάμωσης της ΤΑ, καθώς και οι τάσεις διαμόρφωσης νέων χωρικών μετασχηματισμών που αναδύονται μέσα από διεθνή και υπερεθνικά δίκτυα αναδεικνύοντας νέες μορφές διακυβέρνησης που τείνουν να αντικαταστήσουν το μονοπώλιο της μέχρι πρότινος άσκησης της κρατικής εξουσίας. Διερευνάται η θεσμική αναπροσαρμογή της ΤΑ προκειμένου να ανταποκριθεί στον γενικευμένο ανταγωνισμό (πχ. προσέλκυση επενδύσεων, δημιουργία θέσεων εργασίας, κλπ), καθώς και η σύνδεση της ΤΑ με δίκτυα διεθνούς και υπερεθνικής συνεργασίας. Ερευνάται, τέλος, η ικανότητα ανταπόκρισης της ΤΑ στη νέα σχέση μεταξύ παγκόσμιου και τοπικού. Μελετώνται και καταγράφονται οι χρήσεις γης σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες. Διερευνώνται η χωροταξική και η πολεοδομική οργάνωση και η αναπτυξιακή φυσιογνωμία της εξεταζόμενης περιοχής, καθώς και ο ρόλος των χρήσεων γης με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Αξιολογούνται η υπάρχουσα δυναμική των χρήσεων γης, καθώς και οι σχετικές προτάσεις για περαιτέρω αξιοποίησή τους, σύμφωνα με τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα της περιοχής. Αξιολογούνται, τέλος, τα προβλήματα που προκύπτουν από την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και οι προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Διερευνάται (καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση) η επίδραση στην περιφερειακή, αστική και ενδογενή ανάπτυξη, καθώς και οι χωρικές επιπτώσεις από την υλοποίηση δράσεων, σχεδίων, έργων, προγραμμάτων, κλπ περιβαλλοντικού χωροταξικού σχεδιασμού. Καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται οι δράσεις περιβαλλοντικού χωροταξικού σχεδιασμού. Διερευνάται, τέλος, η γνώμη των κατοίκων σχετικά με τις παραπάνω αναφερόμενες δράσεις και σε συνάρτηση με την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής τους. Διερευνώνται οι παράμετροι «μεταμόρφωσης» σημαντικών ευρωπαϊκών μητροπολιτικών περιοχών στην εποχή των παγκόσμιων προκλήσεων και της ενίσχυσης των αστικών/ μητροπολιτικών ανταγωνισμών. Μελετάται ο επαναπροσδιορισμός των αστικών/ μητροπολιτικών πολιτικών, όπως πχ. η συνεργασία δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, κλπ. Διερευνώνται, επίσης, οι νέα μητροπολιτικές/ αστικές σχέσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, καθώς και η κοινωνική συμπεριφορά του πολίτη μέσα στις νέες ΤΣΟΥΝΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΟΥΝΤΑΣ

5 0 Ισπανία/ Γερμανία/ Ιταλία/ κλπ... Η περίπτωση της πόλης [ ]. Μορφές Αστικής Διακυβέρνησης σε ελληνικές πόλεις, με έμφαση στα αστικά κοινωνικά δίκτυα. Η περίπτωση της περιοχής [ ] στην πόλη της [ ]. Νέοι αστικοί μετασχηματισμοί, «ενδιάμεσοι αστικοί σταθμοί» και θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης ή διέλευσης μεταναστευτικών ρευμάτων στην αστική περιοχή [ ] της πόλης [ ]. Προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής [ ] (κατά προτίμηση νησιωτική, ορεινή ή ημιορεινή περιοχή) με γνώμονα το πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών που προτείνονται από Διεθνείς Οργανισμούς (πχ. ΟΗΕ, ΣτΕ, ΟΟΣΑ, ΠΤ, κλπ). Η επίδραση του ευρωπαϊκού πλαισίου περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής στην άσκηση πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης σε ευρωπαϊκές πόλεις ή περιοχές. Η περίπτωση [ ] Μεσογειακό τοπίο Η κληρονομιά των τοπίων και η εξέλιξη των χρήσεων γης στην πόλη/ στην περιοχή/ στο χωριό, κλπ (κατά προτίμηση νησιωτική/ ορεινή/ ή ημιορεινή περιοχή). συνθήκες, καθώς και το επίπεδο της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αξιολογείται, τέλος, η επιτυχία/ ή αποτυχία του υιοθετούμενου μοντέλου μητροπολιτικής διακυβέρνησης. Μελετώνται τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που αναδύονται σε περιοχές του αστικού χώρου και διερευνώνται οι χωρικές-αστικές επιπτώσεις από την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους. Διερευνάται, με έμφαση, η ύπαρξη και η εξέλιξη κοινωνικών δικτύων στις αστικές περιοχές που δρουν ως αντίβαρο στην υποχώρηση του κοινωνικού κράτους. Διερευνάται, επίσης, ο ρόλος και η ικανότητα ανταπόκρισης της ΤΑ μπροστά σε διογκούμενα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Αξιολογείται, τέλος, ο ρόλος των δικτύων στην διαμόρφωση των νέων αστικών πολιτικών. Διερευνώνται τα σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα προς πόλεις της Ελλάδας. Διερευνώνται τρόποι ενσωμάτωσης ή αξιοπρεπούς διέλευσης, με γνώμονα το διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο δικαιωμάτων του ανθρώπου. Μελετάται η κοινωνική συμπεριφορά των μεταναστών, με κριτήριο την πολιτισμική τους παράδοση και ταυτότητα, καθώς και με την ικανότητα «ενσωμάτωσης» ή «περιθωριοποίησης». Μελετάται, τέλος, η επίδραση της μετανάστευσης στον αστικό χώρο και στον αστικό τρόπο ζωής και αστικής συμβίωσης. Μελετάται η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από τις κατευθυντήριες γραμμές, τους δείκτες, τα προγράμματα, κλπ που εκπονούνται από διεθνείς οργανισμούς (μπορεί να επιλεγεί ένας μόνο ΔΟ ή και π[περισσότεροι). Επιχειρείται μια αναπτυξιακή ανασκόπηση της περιοχής μελέτης, με έμφαση στην φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Αξιολογούνται τα μειονεκτήματα και οι απειλές της περιοχής μελέτης, όπως πχ. ενδεχόμενη αυθαίρετη χωρική ανάπτυξη, κακοδιαχείριση των απορριμμάτων, κακή ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος - ατμοσφαιρική ρύπανση, οι συγκρούσεις χρήσεων γης και οι πιέσεις προς τα δάση, τα πολιτιστικά τοπία και τις φυσικές περιοχές, κλπ. Αξιολογούνται, επίσης, ευκαιρίες και πλεονεκτήματα με γνώμονα τις κατευθυντήριες γραμμές αειφόρου ανάπτυξης από τους ΔΟ. Αξιολογείται, τέλος, η μέχρι σήμερα ανταπόκριση της περιοχής στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές καθώς και οι προοπτικές για βιώσιμη ανάπτυξη. Διερευνάται ο ρόλος του ευρωπαϊκού πλαισίου περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής στην άσκηση πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης σε ευρωπαϊκές πόλεις ή περιοχές, με γνώμονα την προώθηση της τοπικής αειφόρου ανάπτυξης. Διερευνάται, επίσης, η γνώμη των πολιτών της πόλης ή της περιοχής ως προς την άσκηση χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Διερευνάται το διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο περί Τοπίων. Διερευνώνται οι διεθνείς, ευρωπαϊκές, διαπεριφερειακές, κλπ πρωτοβουλίες σχετικά με την προστασία και ανάδειξη του Μεσογειακού Τοπίου. Διερευνώνται οι αλλαγές στις χρήσεις γης και οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που επέφεραν σημαντικές αλλαγές στην φυσιογνωμία και ποικιλότητα του Μεσογειακού τοπίου. Απειλές και μειονεκτήματα, ευκαιρίες και πλεονεκτήματα. Ανάδειξη προοπτικών βιώσιμης διαχείρισης. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΙΤΣΑΝΗ ΤΣΟΥΝΤΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΝΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 5

6 5 6 Μεσογειακό τοπίο Το αστικό τοπίο της πόλης [ ] και οι προοπτικές χωρικού στρατηγικού σχεδιασμού. Νέοι αστικοί μετασχηματισμοί - Το φαινόμενο της συγκέντρωσης μεγάλων εμπορικών κέντρων/ κόμβων σε αστικέςπεριαστικές περιοχές, ως παράγων μετασχηματισμού του αστικού χώρου. Η περίπτωση [ ]. Διερευνάται το διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο περί Τοπίων. Διερευνώνται οι διεθνείς, ευρωπαϊκές, διαπεριφερειακές, κλπ πρωτοβουλίες σχετικά με την προστασία και ανάδειξη του Μεσογειακού Τοπίου. Διερευνώνται οι αλλαγές στις χρήσεις γης και οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που επέφεραν σημαντικές αλλαγές στην φυσιογνωμία του τοπίου της πόλης. Απειλές και μειονεκτήματα, ευκαιρίες και πλεονεκτήματα. Αξιολογούνται δυνατότητες στρατηγικών επιλογών ανάπτυξης και βιώσιμης διαχείρισης. Διερευνάται το σύγχρονο φαινόμενο συγκέντρωσης μεγάλων εμπορικών κέντρων/ κόμβων σε αστικές περιοχές σχετικά με την μετάλλαξη του αστικού τοπίου, με την διαμόρφωση νέων αστικών σχηματισμών και με τις προοπτικές ανάπτυξης (θετικές ή αρνητικές) της περιοχής. Διερευνώνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οικιστικές μεταβολές, η επιβάρυνση της περιοχής, οι μεταβολές στις χρήσεις και τις αξίες γης, καθώς και η αναβάθμιση ή υποβάθμιση της περιοχής με γνώμονα την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Διερευνάται η γνώμη των τοπικών παραγόντων και του κοινού. Διερευνάται η σχέση του εν λόγω φαινομένου με την προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής Τα κοινωνικά δίκτυα στον κυβερνοχώρο. Η σχέση τους με τους υπό εξέλιξη διεθνικούς χωρικούς μετασχηματισμούς και η ανάδυση νέων διεθνικών χώρων (νέα lands): η περίπτωση του Facebook. Βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη και προώθηση τυπικών τοπικών προϊόντων. Η περίπτωση της παραγωγής [ ](πχ. βιολογικού ελαιόλαδου, κρόκου, αρώνιας, κλπ) στην περιοχή [ ]. Χωρικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών υπό το πρίσμα του διεθνούς και ευρωπαϊκού πλαισίου. Η περίπτωση [ ]. Χωρικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού, υπό το πρίσμα του διεθνούς και ευρωπαϊκού πλαισίου, με έμφαση στην οδηγία 000/60 της ΕΕ. Η περίπτωση [ ]. Διερευνάται η παρουσία και εξέλιξη των κοινωνικών δικτύων στον κυβερνοχώρο, καθώς και η συμβολή τους στην διαμόρφωση νέων υπερεθνικών και διεθνικών χώρων - lands. Αξιολογείται η κοινωνική πολιτική διάσταση του φαινομένου. Διερευνάται το διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο αειφόρου αγροτικής πολιτικής. Διερευνάται ο ρόλος των τυπικών τοπικών προϊόντων στις πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Μελετάται το εμπορικό τους πλεονέκτημα, η συμβολή τους στο αγροτικό εισόδημα και στην ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας, η καθοριστική συμβολή τους στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η συμβολή τους στην συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο, κλπ. Ανάλυση και η κριτική προσέγγιση του Διεθνούς, Ευρωπαϊκού και Εθνικού θεσμικού πλαισίου προστασίας και διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και η πρόσφατη εξέλιξη του. Διερευνάται η επίδραση του προαναφερθέντος πλαισίου στην άσκηση πολιτικών χωρικού σχεδιασμού για την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών. Ανάλυση και η κριτική προσέγγιση του Διεθνούς, Ευρωπαϊκού και Εθνικού θεσμικού πλαισίου προστασίας και διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και η πρόσφατη εξέλιξη του. Διερευνάται η επίδραση του προαναφερθέντος πλαισίου στην άσκηση πολιτικών χωρικού σχεδιασμού για την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΟΥΝΤΑΣ ΤΣΟΥΝΤΑΣ 6

7 Χωρικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση διασυνοριακών λεκανών απορροής ποταμού υπό το πρίσμα του διεθνούς και ευρωπαϊκού πλαισίου, με έμφαση στην οδηγία 000/60 της ΕΕ. Η περίπτωση [ ]. Χωρικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση δασών και δασικών οικοσυστημάτων, υπό το πρίσμα του διεθνούς και ευρωπαϊκού πλαισίου, με έμφαση στην συμβολή των δασών στη βιώσιμη ανάπτυξη των τόπων. Η περίπτωση του δάσους [ ]. Αιολική ενέργεια, πράσινες επενδύσεις και βιώσιμη ανάπτυξη στην νησιωτική περιοχή [ ]. Πλεονεκτήματα για την τοπική οικονομία και χωρικές επιπτώσεις στο νησιωτικό μεσογειακό τοπίο. Επιβλέπων: Δημόπουλος Ιωάννης, Ανάλυση και η κριτική προσέγγιση του Διεθνούς, Ευρωπαϊκού και Εθνικού θεσμικού πλαισίου προστασίας και διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και η πρόσφατη εξέλιξη του. Διερευνάται η επίδραση του προαναφερθέντος πλαισίου στην άσκηση πολιτικών χωρικού σχεδιασμού για την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε επίπεδο διασυνοριακής λεκάνης απορροής ποταμού. Ανάλυση και η κριτική προσέγγιση του Διεθνούς, Ευρωπαϊκού και Εθνικού θεσμικού πλαισίου προστασίας και διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και η πρόσφατη εξέλιξη του. Διερευνάται η επίδραση του προαναφερθέντος πλαισίου στην άσκηση πολιτικών χωρικού σχεδιασμού για την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασών και των δασικών οικοσυστημάτων καθώς και η συμβολή τους στην βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών. Διερευνάται η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από φιλικότερες προς το περιβάλλον πηγές, αξιοποιώντας τον εγχώριο φυσικό πλούτο των ελληνικών νησιών. Διερευνάται η συμβολή των επενδύσεων ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία των νησιωτικών περιοχών. Αξιολογείται η συμβολή των ΑΠΕ στην ενίσχυση της τοπικής νησιωτικής οικονομίας. Έμφαση δίνεται στις χωρικές επιπτώσεις των επενδύσεων ΑΠΕ στο νησιωτικό μεσογειακό τοπίο. Διερευνάται η γνώμη των τοπικών παραγόντων και του κοινού. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΣ Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας AEI. Μελέτη περίπτωσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου Μελέτη της συνεισφοράς του Τμήματος Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας των ΑΕΙ στην ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω της περιγραφής και ανάλυσης των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόληψης, διατήρησης και προαγωγής της υγείας των σπουδαστών και του προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Μαυρέας Κ. Δρούμπαλης Φ. 7

8 Επιβλέπων: Δρούμπαλης Φώτιος, Η στάση των τοπικών κοινωνιών στην αναμόρφωση του χάρτη των νοσοκομειακών υπηρεσιών στο Νομό Αργολίδας. Η σημασία και ο ρόλος του τοπικού τύπου στη ποιότητα λειτουργίας ενός τοπικού νοσοκομείου. Η περίπτωση του Γ.Ν. Κεφαλληνίας Οικονομική κρίση και ανασφάλιστοι. Οι επιπτώσεις στη λειτουργία των Δημοσίων Νοσοκομείων. Η περίπτωση του Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας Η Παμμακάριστος. Επιβλέπoυσα: Καστανιώτη Αικατερίνη, Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των τοπικών κοινωνιών/ομάδων στο ζήτημα της αναμόρφωσης του χάρτη των νοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας, με τη συγχώνευση των Γενικών Νοσοκομείων Άργους Ναυπλίου. Σκοπός της εργασίας είναι αφενός η θεωρητική διερεύνηση των δυνατοτήτων του τοπικού τύπου στη λειτουργία δημόσιων τοπικών οργανισμών και η παράλληλη εξέταση του πραγματικού βαθμού επίδρασης του τοπικού τύπου στη λειτουργία ενός νοσοκομείου (στη περίπτωση της εργασίας το ΓΝ Κεφαλληνίας). Με δεδομένο ότι η οικονομική κρίση δημιουργεί αύξηση του ποσοστού των ατόμων χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, που απευθύνονται στο νοσοκομειακό σύστημα για πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες υπηρεσίες, σκοπός της εργασίας είναι η αναζήτηση των πιθανών επιπτώσεων στο Ν.Θ.Π. Η Παμμακάριστος, στην Αθήνα. Παρασκευόπουλος Πισιμίσης Θ. Καστανιώτη Αικ. Καστανιώτη Αικ. Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Χάρτης Υγείας. Μελέτη και δημιουργία ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Χάρτη Υγείας στο Δήμο Καλαμάτας Διερεύνηση γνώσεων & Αντιλήψεων ιατρών ΠΦΥ σχετικά με τη συνταγογράφηση γενοσήμων φαρμάκων Διερεύνηση της συναισθηματικής νοημοσύνης, ως δείκτης μοντέλου ηγεσίας. Μελέτη περίπτωσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου Δημιουργία δείκτη τιμών καταναλωτή στον τομέα υγείας Η δημιουργία και εφαρμογή ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Χάρτη Υγείας στο Δήμο Καλαμάτας Η διερεύνηση των γνώσεων & αντιλήψεω των ιατρών ΠΦΥ σχετικά με τη συνταγογράφηση γενοσήμων φαρμάκων, με τη χρήση ερωτηματολογίου. Η παρούσα αποτελεί υπομελέτη μιας ευρύτερης μελέτης του ΕΚΠΑ. Η διερεύνηση και αποτύπωση του επιπέδου συναισθηματικής νοημοσύνης ως μοντέλο διοίκησης, στο ΤΕΙ Πελοποννήσου Η δημιουργία έτους βάσης για την υλοποίηση δείκτη τιμών καταναλωτή στα φάρμακα Παπουτσής Ι. Βυθούλκας Α. Παρασκευόπουλος Λ. 8

9 Επιβλέπων: Κοτσιλιέρης Θεόδωρος, Βιβλιογραφική ανασκόπηση ορισμών της τεχνητής νοημοσύνης και των ευφυών πρακτόρων, των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων Τεχνητή νοημοσύνη, ευφυείς πράκτορες κι Παπουτσής Ι. χρήσης τους στην υγεία. Παρουσίαση των χαρακτηριστικών των εφαρμογές στην πληροφορική υγείας Χριστοπούλου Στ. εφαρμογών ευφυών πρακτόρων στην υγεία μέσα από ενδεικτικές μελέτες περιπτώσεων Συστήματα Διαχείρισης Ψηφιακής Εικόνας Αξιοποίηση εφαρμογών τηλεϊατρικής στο Δήμο Καλαμάτας στα πλαίσια του προγράμματος πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγή της υγείας των πολιτών Επιβλέπων: Μαυρέας Κωνσταντίνος, Μελέτη της αναγκαιότητας εγκατάστασης ενός συστήματος ψηφιακής διαχείρισης εικόνας (PACS) σε μονάδες. Συγκριτική ανάλυση κόστους απόκτησης και συντήρησης εμπορικών συστημάτων PACS. Οφέλη και κίνδυνοι που προκύπτουν από την απόκτηση ενός PACS. Σκοπός της εργασίας είναι η απολογιστική μελέτη της εγκατάστασης εφαρμογών τηλεϊατρικής στο Δήμο Καλαμάτας. Θα διερευνηθούν θέματα όπως: εξασφάλιση της δυνατότητας κι ευχρηστότητας επικοινωνίας από ευπαθείς ομάδες. Επίσης θα διενεργηθεί αποτύπωση του κόστους εφαρμογής και της πορείας υλοποίησης. Παπουτσής Ι. Παπουτσής Ι. Χριστοπούλου Στ. Μέτρα και πολιτικές για την αναπηρία στην Ελλάδα μετά το 00 Η φυματίωση στην Ελλάδα: Διαχρονική εξέλιξη της νόσου μέσα από τη μελέτη των στατιστικών καταγραφών Η ελονοσία στην Ελλάδα: Διαχρονική εξέλιξη της νόσου μέσα από τη μελέτη των στατιστικών καταγραφών Η επιδοματική πολιτική του Ελληνικού κράτους στο πλαίσιο της σημερινής χρηματοοικονομικής κρίσης Καταγραφή και αποτίμηση μέτρων και πολιτικών για τα ΑΜΕΑ με έμφαση στην μετά το 00 περίοδο, δηλ. την περίοδο της χρηματοοικονομικής κρίσης. Διαχρονική μελέτη της εξέλιξης της νόσου με τη βοήθεια των επίσημων στατιστικών καταγραφών (δηλ. από τη δεκαετία του 90 και μετά). Διαχρονική μελέτη της εξέλιξης της νόσου με τη βοήθεια των επίσημων στατιστικών καταγραφών (δηλ. από τη δεκαετία του 90 και μετά). Καταγραφή και αποτίμηση των επιδομάτων στήριξης της οικογένειας από το κράτος ή/και την Κοινωνική Ασφάλιση με έμφαση στις αλλαγές που επήλθαν μετά το 00. Το θέμα είχε εγκριθεί στο παρελθόν από τα όργανα του Τμήματος ΔΜΥΠ. ΤΣΟΥΝΤΑΣ Κ. ΤΣΕΚΟΣ Θ. ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΤ. ΤΣΟΥΝΤΑΣ Κ. ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΣΤ. 9

10 Επιβλέπων: Μαυριδόγλου Γιώργος, Στόχος της εργασίας είναι η καταγραφή των φαρμακευτικών υπηρεσιών Ταξινόμηση των Δήμων της Ελλάδος των Δήμων της χώρας και η ταξινόμηση τους σε ομάδες με κοινά σύμφωνα με φαρμακευτικές υπηρεσίες Καστανιώτη Αικ. χαρακτηριστικά. Καταγραφή των υπηρεσιών Υγείας στο Νομό Ηλείας και συσχέτιση με Δημόπουλος Ι. Υπηρεσίες Υγείας στο Νομό Ηλείας δημογραφικά κοινωνικά δεδομένα Σχεδιασμός ανάπτυξης Ιατρικού Τουρισμού στο Νομό Μεσσηνίας Ταξινόμηση κρατών σύμφωνα με τα στοιχεία θνησιμότητα τους Επιβλέπων: Νικολακόπουλος Γρηγόριος, Παρουσίαση μορφών Ιατρικού τουρισμού Το πλαίσιο υλοποίησης επιχειρηματικών επενδύσεων - Περιπτώσεις καλής ανάπτυξης στο εξωτερικό Ευκαιρίες για την Μεσσηνία. Με χρήση στοιχείων από την database mortality.org θα γίνει ταξινόμηση κρατών, σύμφωνα με στοιχεία θνησιμότητας. Δρούμπαλης Φ. Παπακωνσταντινίδης Μαυρέας Κ. Γιακουμάτος Στ. Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 900:008.Περίπτωση ΔΑΣΤΑ Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Στατιστική ανάλυση της δημογραφικής εξέλιξης της Περιφερειακής Ενότητας [ ] Στερεά απόβλητα και η διαχείρισή τους στο Δήμο [ ] Επιβλέπουσα: Παπουδάκη Φωτεινή, Παρακολούθηση και καταγραφή όλων των σταδίων εφαρμογής ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Μελέτη όλων των πληθυσμιακών μεταβολών και των παραμέτρων που τις επηρεάζουν στη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα. Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και σύγκριση με ευρωπαϊκά πρότυπα, μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων και διαμόρφωση προτάσεων. ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ Γ. ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ Θ. ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Σ. Α. ΔΑΟΥΣΗ ΧΡ. Αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων για τοπική ανάπτυξη. Περίπτωση του Δήμου [ ]. Αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων για τοπική ανάπτυξη Περίπτωση του Δήμου [ ]. Μορφές της κοινωνίας των πολιτών στην εποχή της κρίσης. Περίπτωση του Δήμου [ ]. Εντοπισμός των προβλημάτων στην αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων. Εντοπισμός καλών πρακτικών. Εντοπισμός των προβλημάτων στην αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων. Εντοπισμός καλών πρακτικών. Διερεύνηση της ανάπτυξης επίσημων/ανεπίσημων μορφών της πολιτικής κοινωνίας συμπεριλαμβανομένου του εθελοντισμού, που ασκούν πολιτική και κοινωνική λειτουργία στην εποχή της κρίσης. Τσέκος Θ. Τσέκος Θ. Μαυρέας Κ. Σωτηρόπουλος Δ. 5 0

11 Επιβλέπων: Παπουτσής Ιωάννης, Χρήση πληροφοριακών συστημάτων και DRGs για την κοστολόγηση υπηρεσιών υγείας Επιβλέπων: Παπακωνσταντινίδης Λεωνίδας, Στόχος είναι η μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων στα ελληνικά νοσοκομεία, όσον αφορά την υποστήριξη των ΚΕΝ (DRGs), την αναλυτική παρακολούθηση των επιμέρους ιατρικών, νοσηλευτικών κι άλλων πράξεων και τη συνολική κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα Συγκριτική ανάλυση μεθόδων κοστολόγησης Βιβλιογαρφική έρευνα Πισιμίσης Θ. Περιφερειακή πολιτική και τοπική Αναζήτηση των «ισορροπιών» και των σχέσεων ανάμεσα στους αυτόδιοικητικούς μηχανισμούς αλλά και η επίπτωση αυτών στις τοπικές αυτοδιοίκηση- έρευνα στους αιρετούς της ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Φ. κοινωνίες- στατιστική αποτύπωση-ανάλυση δεδομένων παράλληλα στατιστική ανάλυση αυτών 5 Ανταγωνιστικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη, υπό το φως των νέων τεχνολογιών -έρευνα στους αιρετούς της Περιφέρειας Θεσμικό Πλαίσιο «Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα, τα Κ-Μ και την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρώην ΕΟΚ) -αναζήτηση των Θ. πηγών» Αγροτουρισμός και Ανάπτυξη της Περιφέρειας Έρευνα στους Αιρετούς της Περιφέρειας Περιφερειακή Πολιτική και «συνδέσεις» αυτής με την Κεντρική Διοίκηση- Παράλληλη έρευνα σε στελέχη της Περιφέρειας και ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπηρεσιών του Κράτους, στην ίδια Περιφέρεια Στόχος είναι να διερευνηθεί το πλαίσιο των ανταγωνιστικών σχέσεων, εντός της Περιφέρειας στην άντληση κοινοτικών επιχορηγήσεων στα πλαίσια των αντίστοιχων προγραμμάτων ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ- Αυστηρή αναζήτηση και κριτική των πηγών και της νομοθεσίας της σχετικής με την Π.Α Διερεύνηση τυχόν «συνδέσεων» Ελληνικής -ξένη και κοινοτικής Νομοθεσίας Αυτή τη φορά η ως άνω δραστηριότητα τίθεται σε επίπεδο αιρετής Περιφέρειας, όπου αναζητούνται οι «συνδέσεις» αυτής με τη γενικότερη προοπτική ανάπτυξης της Περιφέρειας-Διερευνώνται τα ευρήματα αυτής με αντίστοιχα άλλων περιφερειών της χώρας (όπου αυτά υπάρχουν) και αποτυπώνονται σε προτάσεις Στόχος είναι η επαφή του επί πτυχίω φοιτητή/τριας ταυτόχρονα με την αιρετή Περιφέρεια και τις κρατικές Υπηρεσίες, σε επίπεδο μεσαίων στελεχών (Διευθυντές-Τμηματάρχες-στελέχη των Υπηρεσιών Προγραμματισμού, στελέχη που διαχειρίζονται κοινοτικά κονδύλια κλπ σε αναζήτηση κοινού συνεκτικού ιστού της συνολικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Α. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΟΥΝΤΑΣ Κ. ΔΑΟΥΣΗ Χρ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Φ. ΔΑΟΥΣΗ ΧΡ. ΤΣΕΚΟΣ Θ.

12 Επιβλέπων: Παρασκευόπουλος Λεωνίδας, Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης προσωπικού σε νοσοκομεία Ε.Σ.Υ., πριν και μετά τα ΜΠΔΣ του Ν.87/00. Επιβλέπων: Σωτηρόπουλος Δημήτριος, Μέτρηση των διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης προσωπικού με το Maslach Burnout Inventory στο Γ.Ν. Λαμίας και σύγκριση με αντίστοιχη μέτρηση του έτους 007, στα Γ.Ν. Άρτας και Ελευσίνας (πριν και μετά την εφαρμογή μέτρων του μνημονίου). Παπουδάκη Φ. (Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων) Το κοινωνικό προφίλ του Δήμου [ ] και οι κοινωνικές δράσεις την τία της κρίσης. Πολιτικές κατά της φτώχειας, σε εθνικό επίπεδο, στην περίοδο της κρίσης. Αποτίμηση των συνενώσεων του Καλλικράτη. Επιβλέπουσα: Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία, Το κοινωνικό προφίλ του Δήμου [ ] και οι κοινωνικές δράσεις την τία της κρίσης, μέσα από επιτόπια έρευνα. Πολιτικές κατά της φτώχειας, σε εθνικό επίπεδο, στην περίοδο της κρίσης. Καταγραφή και αποτίμηση. Αποτίμηση των συνενώσεων του Καλλικράτη, μέσα από παράδειγμα του Δήμου [ ]. Δαούση Χρ. Μαυρέας Κ. (κοινωνική πολιτική στην Τ.Α.) Χρήσιμος Στ. Μαυρέας Κ. (κοινωνική πολιτική στην Τ.Α.) Παπακωνσταντινίδης Παπουδάκη Φ. (Διοικητική αποκέντρωση) Διαχρονική μελέτη των παροχικών δημοσίων πολιτικών (πολιτικές Πολιτικές παροχής υπηρεσιών σε τοπικό παροχής υπηρεσιών: ύδρευση-αποχέτευση, κοινωνικές υπηρεσίες, Τσέκος Θ. επίπεδο. Εξέλιξη και παρούσα κατάσταση: η μεταφορές κλπ) που έχουν ασκηθεί σε συγκεκριμένους δήμους με Σωτηρόπουλος Δ. περίπτωση του Δήμου [ ]. ανάλυση του πολιτικού, του θεσμικού και του χρηματοδοτικού πλαισίου 9 τους. Επιβλέπων: Τσέκος Θεόδωρος, Διαχρονική μελέτη των παροχικών δημοσίων πολιτικών (πολιτικές Πολιτικές παροχής υπηρεσιών σε τοπικό παροχής υπηρεσιών: ύδρευση-αποχέτευση, κοινωνικές υπηρεσίες, Τριανταφυλλοπούλου επίπεδο. Εξέλιξη και παρούσα κατάσταση: η μεταφορές κλπ) που έχουν ασκηθεί σε συγκεκριμένους δήμους με Σωτηρόπουλος Δ. περίπτωση του Δήμου [ ]. ανάλυση του πολιτικού, του θεσμικού και του χρηματοδοτικού πλαισίου τους. 8

13 Επιβλέπων: Τσούντας Κωνσταντίνος, Ανάλυση και σύγκριση διεθνών κειμένων και ΕΣΔΑ σχετικά με το Το δικαίωμα στη ζωή στο πλαίσιο του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου Η προστασία των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαίου Επιβλέπων: Χρήσιμος Σταύρος, δικαίωμα στη ζωή. Ανάλυση νομικού πλαισίου ΕΕ & Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τα άτομα με αναπηρία. Πρωτοβουλίες της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα αυτό. Δαούση Χρ. Μαυρέας Κ. Τριανταφυλλοπούλου Σκοπός: Η διερεύνηση της παροχής υπηρεσιών προσχολικής αγωγής από τους παιδικούς σταθμούς σε συγκεκριμένους δήμους με τη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας, και συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των επιλεγέντων δήμων. Η παροχή υπηρεσιών από την τοπική Δαούση Χρ. Δομή: (α) Βιβλιογραφική ανασκόπηση των αρμοδιοτήτων και της παροχής αυτοδιοίκηση: Η περίπτωση των παιδικών υπηρεσιών από την Α βαθμια τοπική αυτοδιοίκηση (με έμφαση στην κοινωνική Μαυρέας Κ. σταθμών των Δήμων [ ].( δήμοι) πολιτική), και της προσχολικής αγωγής. (β) Παρουσίαση των δομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής των υπό διερεύνηση δήμων. (γ) (Κοινωνική πολιτική στην Τ.Α.) Πρωτογενής έρευνα για τους παιδικούς σταθμούς των υπό διερεύνηση δήμων: ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση και σύγκριση. Η παροχή υπηρεσιών από την τοπική αυτοδιοίκηση: Η περίπτωση των παιδικών σταθμών των Δήμων [ ]. ( δήμοι) Ο δανεισμός ως πηγή χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης: Γενικές αρχές και η περίπτωση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ στην Ελλάδα μετά το πρόγραμμα Καποδίστριας. Τα τέλη ως πηγή χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης: Γενικές αρχές και η περίπτωση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ στην Ελλάδα μετά το πρόγραμμα Καποδίστριας. Σκοπός: Η διερεύνηση της παροχής υπηρεσιών προσχολικής αγωγής από τους παιδικούς σταθμούς σε συγκεκριμένους δήμους με τη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας, και συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των επιλεγέντων δήμων. Δομή: (α) Βιβλιογραφική ανασκόπηση των αρμοδιοτήτων και της παροχής υπηρεσιών από την Α βαθμια τοπική αυτοδιοίκηση (με έμφαση στην κοινωνική πολιτική), και της προσχολικής αγωγής. (β) Παρουσίαση των δομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής των υπό διερεύνηση δήμων. (γ) Πρωτογενής έρευνα για τους παιδικούς σταθμούς των υπό διερεύνηση δήμων: ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση και σύγκριση. Σκοπός: Η διερεύνηση των αρχών και της σκοπιμότητας χρήσης του δανεισμού για την χρηματοδότηση λειτουργιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και η ποσοτική διερεύνηση του δανεισμού στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα μετά το πρόγραμμα Καποδίστριας. Σκοπός: Η διερεύνηση των αρχών και της σκοπιμότητας χρήσης των τελών για την χρηματοδότηση λειτουργιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και η ποσοτική διερεύνηση των τελών στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα μετά το πρόγραμμα Καποδίστριας. Δαούση Χρ. Δημόπουλος Ι. (Κοινωνική πολιτική στην Τ.Α.) Τσέκος Θ. Παρασκευόπουλος Λ. (χρηματοδότηση δημοσίων υπηρεσιών) Τσέκος Θ. Παρασκευόπουλος Λ. (χρηματοδότηση δημοσίων υπ.)

14 Επιβλέπουσα: Χριστοπούλου Στέλλα, 5 Εφαρμογή κινητών και διάχυτων υπηρεσιών υγείας. Μελέτη περίπτωσης παρακολούθησης καρδιοπαθούς ασθενή. Εφαρμογή κινητών και διάχυτων υπηρεσιών υγείας. Μελέτη περίπτωσης παρακολούθησης διαβητικού ασθενή. Οντολογική προσέγγιση για την υποστήριξη διοικητικών διαδικασιών Νοσοκομείων. Ανάπτυξη κλινικών οδηγιών με χρήση του λογισμικού Terminae & Semex. Οντολογική ανάπτυξη πλάνων φροντίδας ασθενών με διαβήτη. Στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση, εύρεση και αξιολόγηση των κριτηρίων για την αποδοχή κινητών και διάχυτων υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον θα διερευνηθεί η θέση που κατέχει στην κλίμακα αποδοχής η περίπτωση των καρδιοπαθών καθώς και τα ειδικά απαιτούμενα χαρακτηριστικά των αποδεκτών αυτών των υπηρεσιών σε αυτή την περίπτωση (καρδιοπαθών ασθενών). Στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση, εύρεση και αξιολόγηση των κριτηρίων για την αποδοχή κινητών και διάχυτων υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον θα διερευνηθεί η θέση που κατέχει στην κλίμακα αποδοχής η περίπτωση των διαβητικών καθώς και τα ειδικά απαιτούμενα χαρακτηριστικά των αποδεκτών αυτών των υπηρεσιών σε αυτή την περίπτωση (διαβητικών ασθενών). Στόχος της μελέτης είναι η χρήση των οντολογιών για την υποστήριξη των διοικητικών διαδικασιών των Νοσοκομείων με απώτερο όφελος την προτυποποίηση, την επαναχρησιμοποίηση, βελτιστοποίηση των διαδικασιών αυτών καθώς η οντολογική αποτύπωση/μελέτη παρέχει περαιτέρω δυνατότητες εύρεσης, μελέτης, εφαρμογής μηχανισμών συμπερασμού και εξαγωγής κανόνων. Στόχος της μελέτης είναι η ανάπτυξη χρήση των οντολογιών για την ιατρική υποστήριξη με τη χρήση των νέων σύγχρονων εργαλείων Terminae & Semex με απώτερο όφελος την προτυποποίηση, την επαναχρησιμοποίηση, βελτιστοποίηση των ιατρικών μοντέλων φροντίδας. Στόχος της μελέτης είναι η χρήση των οντολογιών για την υποστήριξη της υγείας των ασθενών με διαβήτη με απώτερο όφελος την προτυποποίηση, την επαναχρησιμοποίηση, βελτιστοποίηση των σχετικών πλάνων φροντίδας. Παπουτσής Ι. Παπουτσής Ι. Παρασκευόπουλος Λ.

15 6 Οντολογική ανάπτυξη πλάνων φροντίδας ασθενών με διατροφικές διαταραχές/προβλήματα. Στόχος της μελέτης είναι η χρήση των οντολογιών για την υποστήριξη της υγείας των ασθενών με διατροφικές διαταραχές / προβλήματα με απώτερο όφελος την προτυποποίηση, την επαναχρησιμοποίηση, βελτιστοποίηση των σχετικών πλάνων φροντίδας 8 Οντολογική ανάπτυξη πλάνων φροντίδας ασθενών με καρδιολογικές παθήσεις. Στόχος της μελέτης είναι η χρήση των οντολογιών για την υποστήριξη της υγείας των ασθενών καρδιολογικές παθήσεις με απώτερο όφελος την προτυποποίηση, την επαναχρησιμοποίηση, βελτιστοποίηση των σχετικών πλάνων φροντίδας Μαυριδόγλου Γ. 8 Προσομοίωση διοικητικών διαδικασιών και ιατρικής/νοσηλευτικής φροντίδας με χρήση του λογισμικού simule8. Στόχος της μελέτης είναι η αποτύπωση, βελτιστοποίηση και σχεδιασμός των διοικητικών διαδικασιών και ιατρικής/νοσηλευτικής φροντίδας μέσω της προσομοίωσης και τη χρήση του λογισμικού simule8. Δημόπουλος Ι. 9 Υποστήριξη εκπαίδευσης και ενημέρωσης των διοικητικών διαδικασιών με χρήση του OpenSim. Στόχος της μελέτης είναι ανάπτυξη και εφαρμογή του εργαλείου OpenSim για μια σύγχρονη οπτική στην υποστήριξη εκπαίδευσης του προσωπικού αλλά και ενημέρωσης των χρηστών /ασθενών/αποδεκτώνν των υπηρεσιών. Η μελέτη περίπτωσης θα μπορεί να αφορά μια πρώτη απόπειρα προσέγγισης δημιουργίας ενός avatar που θα μπορούσε να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε δημόσια (κατά βάση) υπηρεσία και κύρια. Σε Νοσοκομείο. Σε Δήμο ή Νομαρχία πχ. ως γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών. Βυθούλκας Α. 5

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Κ ΥΠΡΙΑΚΗ Δ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΥ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μ ΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Μάιος 2012 Το παρόν τεύχος, αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Η αναπτυξιακή ιστορία των νησιών του ελληνικού αρχιπελάγους χάνεται στα βάθη των αιώνων, επιβεβαιώνοντας όμως ότι πολλά από τα νησιά που σήμερα χαρακτηρίζονται ως υπανάπτυκτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα