XP 2.5 ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "XP 2.5 ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ"

Transcript

1 XP 2.5 ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ XP 2.5 ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. Το εγχειρίδιο αυτό είναι ένα αναπόσπαστο και απαραίτητο μέρος της συσκευής. Πρέπει να διατηρείται με φροντίδα και να συνοδεύει τη συσκευή, ακόμη κι αν το προϊόν μεταφέρεται σε άλλον ιδιοκτήτη ή χρήση και/ή μεταφέρεται σε άλλη μέρος εγκατάστασης. 2. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις υποδείξεις που περιέχονται στο εγχειρίδιο αυτό; παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για ασφαλή εγκατάσταση λειτουργία και συντήρηση αυτής της καινούργιας συσκευής. 3. Η εγκατάσταση έγκειται στην ευθύνη του αγοραστή και πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται εδώ. 4. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της συσκευής αυτής για σκοπούς άλλους από αυτούς που έχουν προδιαγραφεί. Ο κατασκευαστής δεν θα καταστεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά λόγω μη σωστής, λάθους και αναίτιας χρήσης ή λόγω αποτυχία συμμόρφωσης με τις οδηγίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο αυτό. 5. Η εγκατάσταση, η συντήρηση και όλες οι άλλες επεμβάσεις πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό σε πλήρη συμμόρφωση με τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. 6. Λάθος εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά σε περιουσίες και μπορεί να βλάψει ζώα.; Ο κατασκευαστής δεν θα καταστεί υπεύθυνος για τέτοια ζημιά. 7. Κρατήστε μακριά από παιδιά, όλα τα υλικά συσκευασίας (κλιπ, πλαστικές σακούλες, αφρό πολυστερίνης, κτλ.), γιατί μπορεί να αποτελούν υποψήφιο κίνδυνο. 8. Παιδιά, άτομα χωρίς εμπειρία, άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητικές και νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη της απαραίτητης γνώσης και ειδικότητας δεν πρέπει να λειτουργούν τη συσκευή εκτός αν παρακολουθούνται ή καθοδηγούνται επαρκώς για την χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 9. Τα παιδιά πρέπει πάντα να επιβλέπονται ώστε να συσκευή ξυπόλυτοι ή με υγρά χέρια ή πόδια Όλες οι επισκευές θα πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό, χρησιμοποιώντας μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και να απαλλάξει τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη. 12. Δεν πρέπει να αφήνετε εύφλεκτα υλικά κοντά στη συσκευή. 13. Οι επίπεδοι συλλέκτες πρέπει πάντα να συνδυάζονται με δομικά στοιχεία (στοιχεία στερέωσης, εξαρτήματα, κτλ.) και εξαρτήματα του συστήματος που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Η χρήση εναλλακτικών κατασκευαστικών στοιχείων ή εξαρτημάτων συστήματος θεωρείται ακατάλληλη χρήση. Ο κατασκευαστής δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τον λόγο αυτό Η σωστή χρήση της συσκευής περιέχει επίσης τη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης και με τα συμπληρωματικά έγγραφα, πρόσθετα από τους όρους επιθεώρησης και συντήρησης. 15. Κάθε άλλη ακατάλληλη χρήση απαγορεύεται. Σελίδα 2

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κλειδιά των συμβόλων: H μη συμμόρφωση με την προειδοποίηση αυτή μπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο Η μη συμμόρφωση με την προειδοποίηση αυτή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά σε περιουσίες εγκαταστάσεις ή ζώα. Υποχρεωτική παρατήρηση των γενικών μέτρων ασφαλείας και των προδιαγραφών της συσκευής. Μην εκτελείτε εργασίες που προϋποθέτουν το άνοιγμα της συσκευής Ηλεκτροπληξία λόγω εκθέσεως σε ζωντανά εξαρτήματα. Τραυματισμός με εγκαύματα που προκλήθηκαν από εξαρτήματα υπό υπερθέρμανση, ή εκδορές που προκλήθηκαν από αιχμηρές άκρες ή προεξοχές. Μην εκτελείτε εργασίες που περιέχουν την μετακίνηση της συσκευής από τον χώρο εγκατάστασης Ηλεκτροπληξία λόγω εκθέσεως σε ζωντανά εξαρτήματα. Πλημμύρα που προκλήθηκε από τις αποσυνδεμένες σωληνώσεις. Μην ξεκινάτε ή σταματάτε την συσκευή απλά βγάζοντας ή βάζοντας την πρίζα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Ηλεκτροπληξία λόγω εκθέσεως σε ζωντανά εξαρτήματα Μην πειράζετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Ηλεκτροπληξία από αμόνωτο καλώδιο υπό τάση. Μην αφήνετε τίποτα πάνω στη συσκευή. Τραυματισμός που προκλήθηκε από αντικείμενο που έπεσε από τη συσκευή αποτέλεσμα συντονισμού. Ζημιά στη συσκευή ή σε αντικείμενα από κάτω που προκλήθηκε από την πτώση του αντικειμένου αποτέλεσμα δόνησης. Μην ανεβαίνετε στην συσκευή. Τραυματισμός που προκλήθηκε από την πτώση της συσκευής. Ζημιά στη συσκευή ή σε κάθε αντικείμενο από κάτω που προκλήθηκε από την πτώση της συσκευής από την θέση εγκατάστασής της. Μην ανεβαίνετε σε καρέκλες, σκαμπό, σκάλες ή ασταθή υποστηρίγματα για να καθαρίσετε την συσκευή. Τραυματισμός που προκλήθηκε από πτώση από ύψος ή κοψίματα (τυχαίο κλείσιμο σκαλοπατιών σκάλας). Μην επιχειρείτε να καθαρίσετε την συσκευή χωρίς πρώτα να την κλείσετε και να βγάλετε την παροχή ρεύματος ή να γυρίσετε τον αντίστοιχο διακόπτη στη θέση off Ηλεκτροπληξία λόγω έκθεσης σε ζωντανά εξαρτήματα. Εγκαταστήστε τη συσκευή σε ένα σταθερό τοίχο που δεν υπόκειται σε δονήσεις. Θορυβώδης λειτουργία. Όταν κάνετε τρύπες στον τοίχο για σκοπούς της εγκατάστασης, φροντίστε να μην κάνετε ζημιά σε υπάρχουσες καλωδιώσεις ή σωληνώσεις. Ηλεκτροπληξία που προκαλείται από έκθεση σε ζωντανά καλώδια. Εκρήξεις, φωτιά ή δηλητηρίαση που προκαλείται από διαρροή υγρών από κατεστραμμένες σωληνώσεις Ζημιά σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Πλημμύρα λόγω διαρροής νερού από κατεστραμμένες σωληνώσεις Προστατέψτε όλες τις σωληνώσεις σύνδεσης και καλώδια με σκοπό την αποτροπή ζημιών τους. Ηλεκτροπληξία που προκαλείται από έκθεση σε ζωντανά καλώδια Πλημμύρα λόγω διαρροής νερού από κατεστραμμένες σωληνώσεις Εξασφαλίστε ότι το πεδίο εγκατάστασης και κάθε σύστημα που πρέπει να συνδεθεί η συσκευή συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία Ηλεκτροπληξία μέσω επαφής με ζωντανά καλώδια που έχουν εγκατασταθεί λάθος Ζημιά στη συσκευή που προκλήθηκε από λάθος συνθήκες λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό (συγκεκριμένα, σιγουρέψτε ότι κάθε εργαλείο είναι σε καλή κατάσταση ) χρησιμοποιήστε τα σωστά και εξασφαλίστε ότι δεν θα πέσουν από ύψος. Αντικαταστήστε τα όταν σταματήσετε να τα χρησιμοποιείτε. Τραυματισμός που προκαλείται από ιπτάμενα θραύσματα ή κομμάτια, εισπνοή σκόνης, κτυπήματα, κοψίματα, τρυπήματα και αμυχές. Ζημιά στη συσκευή ή σε παρακείμενα αντικείμενα που προκλήθηκαν από πτώση θραυσμάτων, κτυπήματα και τομές. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο ηλεκτρολογικό υλικό (εξασφαλίστε συγκεκριμένα ότι το καλώδιο της ηλεκτρικής παροχής και η πρίζα είναι σε καλή κατάσταση και ότι τα περιστρεφόμενα ή τα κινούμενα μέρη έχουν συνδεθεί σωστά.); χρησιμοποιήστε τον εξοπλισμό αυτό σωστά; μην παρεμποδίζετε τα περάσματα με το καλώδιο τροφοδοσίας και εξασφαλίστε ότι δεν μπορεί να πέσει κανένας εξοπλισμός από ύψος. Αποσυνδέστε το και αντικαταστήστε το με ασφάλεια μετά την χρήση, Τραυματισμός που προκαλείται από ιπτάμενα θραύσματα ή κομμάτια, εισπνοή σκόνης, κτυπήματα, κοψίματα, τρυπήματα και αμυχές. Ζημιά στη συσκευή ή σε παρακείμενα αντικείμενα που προκλήθηκαν από πτώση θραυσμάτων, κτυπήματα και τομές. Εξασφαλίστε ότι όλες οι φορητές σκάλες έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια, και ότι έχουν αρκετή δύναμη. Σιγουρέψτε ότι τα σκαλοπάτια της σκάλας είναι σε καλή κατάσταση και δεν γλιστρούν. Ποτέ μη μετακινείτε φορητές σκάλες όταν κάποιος είναι επάνω. Παρέχετε μόνιμη Σελίδα 3

4 επιθεώρηση πάντα. Τραυματισμός που προκλήθηκε από πτώση από ένα ύψος ή κοψίματα (τυχαίο κλείσιμο σκαλοπατιών σκάλας). Εξασφαλίστε ότι όλα τα υλικά, εξαρτήματα, εξοπλισμός, κτλ που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εγκατάσταση δεν κινδυνεύουν να πέσουν από ψηλά. Τραυματισμός ή θάνατος που προκλήθηκε από κατάπτωση και/ή πτώση αντικειμένων. Εξασφαλίστε ότι κάθε κινούμενη σκάλα έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια, ότι είναι κατάλληλα δυνατές, ότι τα σκαλοπάτια της σκάλας είναι σε καλή κατάσταση και δεν γλιστρούν. Εξασφαλίστε ότι οι σκάλες είναι εφοδιασμένες με κουπαστές σε κάθε πλευρά της σκάλας και παραπέτα στη κεφαλόσκαλο. Τραυματισμός που προκαλείται από πτώση από ύψος. Όταν εκτελείτε εργασία σε ένα συγκεκριμένο ύψος (γενικά με διαφορά ύψους πάνω από δυο μέτρα) σιγουρευτείτε ότι τα παραπέτα κυκλώνουν την περιοχή εργασίας ή ότι υπάρχει πρόληψη για δεσίματα ώστε να γίνει πρόληψη από πτώσεις. Σιγουρευτείτε ότι ο χώρος σε περίπτωση πτώσης είναι ελεύθερος από επικίνδυνα εμπόδια, και ότι κάθε επίδραση λόγω πτώσης προστατεύεται από ημίσκληρες ή παραμορφωμένες επιφάνειες. Τραυματισμός που προκαλείται από πτώση από ύψος Εξασφαλίστε ότι διατηρούνται επαρκή επίπεδα υγιεινής και καθαριότητας στο χώρο εργασιών, σε σχέση με το φωτισμό, εξαερισμό, σταθερότητα κατασκευών και εξόδους ανάγκης. Τραυματισμός λόγω πρόσκρουσης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, φορέστε ατομικά προστατευτικά ρούχα και εξοπλισμό Όλες οι διαδικασίες μέσα στη συσκευή πρέπει να εκτελούνται με την απαραίτητη προσοχή με σκοπό την αποφυγή απροσδόκητης επαφής με αιχμηρά αντικείμενα. Τραυματισμός που προκαλεί κοψίματα, τρυπήματα και αμυχές. Μην χρησιμοποιείται ιοκτόνα, διαλυτικές ουσίες ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε την συσκευή. Ζημιά σε πλαστικά ή βαμμένα μέρη. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από κανονική οικιακή χρήση. Ζημιά στη συσκευή από υπερφόρτιση λειτουργίας. Ζημιά σε αντικείμενα από μη σωστή χρήση. Μην επιτρέπετε παιδιά ή μη εκπαιδευμένα άτομα να χειρίζονται τη συσκευή. Ζημιά στη συσκευή από λάθος χρήση. Προστατέψτε την συσκευή και όλες τις παρακείμενες περιοχές χρησιμοποιώντας κατάλληλο υλικό. Ζημιά στη συσκευή ή σε παρακείμενα αντικείμενα που προκλήθηκαν από πτώση θραυσμάτων, κτυπήματα και τομές. Φροντίστε τη συσκευή με χρήση κατάλληλης προστασίας. Ζημιά στη συσκευή ή στα παρακείμενα αντικείμενα που προκλήθηκαν από πίεση, κτυπήματα, συγκρούσεις. Οργανώστε την απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων και του εξοπλισμού με τέτοιο τρόπο ώστε να μετακινηθούν με ευκολία και ασφάλεια, αποφεύγοντας την δημιουργία σωρού που μπορεί να πέσει. Ζημιά στη συσκευή ή παρακείμενα αντικείμενα που προκλήθηκε από πίεση, κρούση και κτυπήματα Επαναφέρετε όλες τις λειτουργίες ασφάλειας και ελέγχου που επηρεάστηκαν από εργασίες που έγιναν στη συσκευή και εξασφαλίστε ότι λειτουργούν σωστά πριν να ξεκινήσετε την συσκευή ξανά Ζημιά ή κλείσιμο της συσκευής που προκλήθηκε από λειτουργία εκτός ελέγχου. Πριν από την εκτέλεση εργασιών σε οροφές, κατασκευές, επιφάνειες κτλ, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι σταθερές και κατάλληλες για τις προγραμματισμένες ενέργειες. Κίνδυνος τραυματισμού ή θανάτου από μέρη που καταπίπτουν ή/και πτώση από ύψος. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ Πριν την χρήση, αδειάστε όλα τα εξαρτήματα που μπορεί να περιέχουν ζεστό νερό, κάνοντας εξαέρωση όταν είναι απαραίτητο. Τραυματισμός από εγκαύματα Καθαρίστε από άλατα, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο φύλλο ασφαλείας του προϊόντος που χρησιμοποιείτε. Δώστε επαρκή εξαερισμό στο χώρο, φορέστε προστατευτικά ρούχα, αποφύγετε τη μίξη διαφορετικών προϊόντων και προστατέψτε τη συσκευή και τα παρακείμενα αντικείμενα. Τραυματισμός που προκαλείται από ουσίες που περιέχουν οξέα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, εισπνοή ή κατάποση επικίνδυνων χημικών ουσιών. Ζημιά στη συσκευή ή σε αντικείμενα λόγω διάβρωσης που προκλήθηκε από όξινες ουσίες Αποφύγετε ενέργειες στο προϊόν στην περίπτωση υψηλών επιπέδων ηλιακής ακτινοβολίας. Τραυματισμός από κάψιμο και βράσιμο Σελίδα 4

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνθήκες λειτουργίας Τοποθετήστε επίπεδους συλλέκτες μόνο σε οροφές, κατασκευές, επιφάνειες, κτλ ικανές να αντέξουν το αντίστοιχο φορτίο. Αν χρειάζεται, ζητήστε τη βοήθεια ενός ειδικού σε δομικά φορτία. Οι συλλέκτες είναι ικανοί να αντέξουν κανονικά φορτία χιονιού των 5000 Ρa και φορτία αέρα των 2400 Pa. Όλα τα μέρη σύνδεσης και οι οπές εξαερισμού πρέπει να προστατεύονται από την διείσδυση νερού και βρωμιάς. Μέγιστη πίεση λειτουργίας Ο συλλέκτης έχει μια μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar. Μέγιστη και ελάχιστη γωνία κλίσης Ο συλλέκτης μπορεί να εγκατασταθεί με μια ελάχιστη κλίση 20 και μέγιστη 70. Στην περίπτωση εγκατάστασης ενσωμάτωσής του στην οροφή, η ελάχιστη κλίση στέγης πρέπει να είναι 15. Αν η κλίση της στέγης είναι κάτω από 15, μπορεί να μαζευτεί νερό και να προκαλέσει διαρροές ή διεισδύσεις Πτώση πίεσης Μεταφορά και μεταχείριση Ο ηλιακός συλλέκτης πρέπει να μεταφέρεται σε όρθια θέση, αποφεύγοντας απότομες κινήσεις. Κατά την μεταφορά, πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα όταν τοποθετείται η πλευρά του γυαλιού. Μη τοποθετείτε τους συλλέκτες έτσι ώστε το γυαλί να βλέπει προς τα κάτω ή τους μεταφέρετε με αυτό τον τρόπο. Πριν την εγκατάσταση του ηλιακού συλλέκτη, μη τον αφήνετε εκτεθειμένο στα στοιχεία με το γυαλί προς τα κάτω, Αν βρέξει, μπορεί να διεισδύσει νερό στον συλλέκτη.. Αυτό θα προκαλέσει τον σχηματισμό συμπυκνωμάτων μέσα στο πάνελ Αφήστε τους συλλέκτες στη συσκευασία τους μέχρι να φτάσουν στον προορισμό εγκατάστασής τους. Αυτό θα παρεμποδίσει τις ζημιές. Μην ακουμπάτε την πίσω πλευρά σε ανώμαλες ή αιχμηρές επιφάνειες. Κρατήστε πάντα την πλευρά του γυαλιού του συλλέκτη καλυμμένη μέχρι το σύστημα να είναι έτοιμο για λειτουργία. Προσανατολισμός Οι ηλιακοί συλλέκτες προσφέρουν την μέγιστη απόδοση ενέργειας όταν οι επιφάνειες βλέπουν το νότο απευθείας. Οι διαφορετικές τοπικές συνθήκες για παράδειγμα η ποσότητα σκίασης ή η κατεύθυνση των κλίσεων της σκεπής, μπορεί να οδηγήσει σε μια ελαφριά απόκλιση από τη θέση προς το νότο. Τοποθέτηση Πριν να εγκαταστήσετε τον ηλιακό συλλέκτη πρέπει να διαλέξετε τη θέση του, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ακόλουθες συνθήκες: Δεν θα υπάρχει σκίαση κατά την διάρκεια των ωρών ηλιοφάνειας; Η έκθεση στον αέρα πρέπει να ελαχιστοποιείται; Πρέπει να τοποθετηθεί όσο πιο κοντά στον κύλινδρο αποθήκευσης Πρέπει να υπάρχει σωστή πρόσβαση για συντήρηση; Πρέπει να υπάρχει επαρκή στήριξη κατά των πιέσεων που δημιουργούνται από τον αέρα. Για την ελαχιστοποίηση των φορτίων αέρα, αποφεύγετε την εγκατάσταση στην άκρη της στέγης. Ελάχιστη απόσταση: 1,2 μ. Αυξήστε την απόσταση αυτή για ψηλά κτίρια και για περιοχές πολύ εκτεθειμένες.. Σελίδα 5

6 Σύστημα γείωσης και προστασία από κεραυνούς Οι μεταλλικές σωληνώσεις που χρησιμοποιούνται στο ηλιοθερμικό κύκλωμα και τα μέρη που μεταφέρουν ηλεκτρισμό πρέπει να συνδεθούν ισοδυναμικά στο γενικό σύστημα γείωσης, με ένα πρασινοκίτρινο χάλκινο καλώδιο με ελάχιστη διατομή 16 mm2. Αν υπάρχει αντικεραυνικό σύστημα, οι συλλέκτες μπορούν να συνδεθούν σ αυτό. Η σύνδεση της γείωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια ράβδο γείωσης. Ο αγωγός γείωσης πρέπει να εγκατασταθεί έξω από το κτίριο. Το ηλεκτρόδιο γείωσης πρέπει να συνδεθεί στο γενικό σύστημα γείωσης χρησιμοποιώντας αντίστοιχο καλώδιο της ίδιας διατομής. Η εργασία πρέπει να γίνει αποκλειστικά από εταιρεία που ειδικεύεται στα ηλεκτρικά κυκλώματα. Υγρός θερμικός φορέας Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προπυλενογλυκόλη μη τοξική στα ηλιοθερμικά συστήματα. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία του συστήματος μόνο με νερό, ακόμη και σε περιοχές που δεν έχουν παγωνιές (έλλειψη προστασίας από διάβρωση). Ο υγρός θερμικός φορέας παραδίδεται από τον κατασκευαστή. Στην περίπτωση καθαρού μείγματος, αυτό πρέπει να διαλυθεί σε νερό ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό αντιψυκτικής προστασίας, ενώ τα προδιαλυμένα μείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς την πρόσθεση νερού. Οποιοδήποτε συμπλήρωμα πρέπει να γίνεται με τον ίδιο τύπο μείγματος που χρησιμοποιήθηκε για την πλήρωση του συστήματος. Για την εξασφάλιση μακρόχρονης διάρκειας του θερμικού φορέα, είναι σημαντικό να ξεπλύνετε το ηλιακό κύκλωμα πριν τη πλήρωση. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην συσκευασία του προϊόντος. Προσοχή: η ακτινοβολία θερμότητας σε έναν κρύο νυκτερινό ουρανό μπορεί να προκαλέσει ζημιά που οφείλεται σε πάγωμα ακόμη και με θερμοκρασίες αέρα των 5 ºC. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ Αντιψυκτική προστασία Σύνθεση (ηλιακό υγρό που παρέχεται από τον κατασκευαστή) Ιξώδες στους 20 C Πυκνότητα στους 20 C ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ - ΑΔΙΑΛΥΤΟ Σύνθεση (ηλιακό υγρό που παρέχεται από τον κατασκευαστή) Ιξώδες στους 20 C Πυκνότητα στους 20 C Μέχρι -28 C Υδατώδες διάλυμα με 1.2 προπυλενογλυκόλη με αναστολείς διάβρωσης Περίπου. 5 mm2/s Περίπου 1,030 g/cm3 Υδατώδες διάλυμα με 1.2 προπυλενογλυκόλη με αναστολείς διάβρωσης Περίπου mm2/s Περίπου. 1,058 g/cm3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΝΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ Σημείο παγετού % v/v γλυκόλης % v/v νερό -10 C C C C C C C Διαλύστε με ουδέτερο νερό (ποιότητα πόσιμου νερού μέγιστη ποσότητα χλωρίου 100 mg/kg αποσκληρυμένο νερό). Πρέπει να διατηρείται μια ελάχιστη συγκέντρωση 25% v/v για να εξασφαλίζεται η πλήρης προστασία κατά της διάβρωσης. Σελίδα 2

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Οι ηλιακοί συλλέκτες μετατρέπουν την άμεση και διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία σε θερμική ενέργεια (θερμότητα). Για να συμβεί αυτό, το φώς του ήλιου πρέπει να δεσμευτεί από την επιφάνεια του απορροφητή. Ο τελευταίος αποτελείται από ένα ενιαίο δίκτυο σωλήνων μέσω των οποίων μεταφέρεται η θερμότητα. Το χαρακτηριστικό σχήμα του συλλέκτη αποτρέπει την ανεπιθύμητη διασπορά στο περιβάλλον. Το δοχείο συσσώρευσης αποθηκεύει το ζεστό μέχρι να χρησιμοποιηθεί. Ο ταμιευτήρας πρέπει να υπολογιστεί κατάλληλα έτσι ώστε να αντισταθμίζει για μικρές περιόδους αντίξοων καιρικών συνθηκών. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τα Ευρωπαϊκά κράτη που έχουν υιοθετήσει τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EN 1487:2000, η διάταξη ασφάλειας πίεσης που παρέχεται με το προϊόν δεν πληροί τις εθνικές προδιαγραφές. Σύμφωνα με την ρύθμιση αυτή, η διάταξη πρέπει να έχει μια μέγιστη πίεση των 0,7 MPa (7 bar) και να περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτήματα τουλάχιστον: μια βάνα αποκοπής, μια αντεπίστροφη βαλβίδα, έναν μηχανισμό ελέγχου για την αντεπίστροφη βαλβίδα, μια βαλβίδα ασφαλείας, και μια διάταξη μείωσης της πίεσης. Η διάρθρωση απλοποιεί την εγκατάσταση του συλλέκτη..πολλοί διαφορετικοί τύποι είναι διαθέσιμοι ανάλογα με την επιθυμητή εγκατάσταση. Ο υγρός θερμικός φορέας κυκλοφορεί μέσα στο σύστημα και μεταφέρει την θερμότητα από τους συλλέκτες στο δοχείο αποθήκευσης. Η θερμότητα απελευθερώνεται στο ζεστό νερό χρήσης μέσω ενός θερμικού εναλλάκτη. Ο υγρός θερμικός φορέας περιέχει ένα αντιψυκτικό προϊόν το οποίο προστατεύει το σύστημα από παγωνιά τον χειμώνα. Δεν είναι τοξικός και είναι ανθεκτικός σε εξαιρετικές διαφοροποιήσεις της θερμοκρασίας Ηλιακός συλλέκτης XP 2.5 XP 2.5 Μεικτή επιφάνεια 2,528 2,528 Επιφάνεια ανοίγματος 2,256 2,259 Επιφάνεια απορροφητή 2,227 2,242 η0 * 0,791 0,791 a1* 3,104 W/(m2K) 2,717 W/(m2K) a2* 0,022 W/(m2K2) 0,032 W/(m2K2) \ Περιεχόμενο υγρό 2,1 l 2,5 l Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar 6 bar Βάρος καθαρό 48 kg 48 kg Σελίδα 3

8 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ Σετ στερέωσης Το σετ αποτελείται από δύο καμπύλες και δύο καπάκια απαγωγής. Οι πλευρικοί σύνδεσμοι του συλλέκτη προσφέρουν γρήγορη σύνδεση και έχουν διπλό δαχτυλίδι στεγάνωσης, ενώ οι πλευρικοί σύνδεσμοι 22 mm του εγκαταστάτη έχουν μεταλλικό δακτυλίδι στεγάνωσης. Οι τάπες για τις δύο μη χρησιμοποιούμενες συνδέσεις είναι βαλβίδες χειροκίνητης εξαέρωσης οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαέρωση των σωλήνων στο πεδίο συλλεκτών Παρέχεται επίσης ένα ειδικό γράσο, που σχεδιάστηκε ειδικά για εφαρμογή στα δακτυλίδια στεγάνωσης. Όλα τα εξαρτήματα παραδίδονται με θερμική μόνωση Σετ σύνδεσης Οι συλλέκτες συνδέονται χρησιμοποιώντας δύο αντισταθμιστές. Ισορροπούν τις θερμικές τάσεις οι οποίες πάντα δημιουργούνται ανάμεσα σε διαφορετικά υλικά, εξασφαλίζοντας έτσι την επιμήκυνση της λειτουργικής ζωής του συλλέκτη. Παραδίδεται επίσης, Παραδίδεται επίσης ένα ειδικό γράσο, που σχεδιάστηκε ειδικά για εφαρμογή στα δακτυλίδια στεγάνωσης. Όλα τα εξαρτήματα παραδίδονται με θερμική μόνωση. Σετ ρακόρ και T Τα ρακόρ της πλευράς του συλλέκτη προσφέρουν γρήγορη σύνδεση και έχουν διπλό δακτυλίδι στεγάνωσης,, ενώ οι πλευρικοί σύνδεσμοι 22 mm του εγκαταστάτη έχουν μεταλλικό δακτυλίδι στεγάνωσης. Παραδίδεται επίσης ένα ειδικό γράσο, που σχεδιάστηκε ειδικά για εφαρμογή στα δακτυλίδια στεγάνωσης. Όλα τα εξαρτήματα παραδίδονται με θερμική μόνωση. Σελίδα 4

9 Σετ καμπύλης σύνδεσης Η καμπύλη σύνδεσης της πλευράς της πλευράς του συλλέκτη προσφέρει γρήγορη σύνδεση και έχει διπλό δακτυλίδι στεγάνωσης,, ενώ ο πλευρικός σύνδεσμος 22 mm του εγκαταστάτη έχει μεταλλικό δακτυλίδι στεγάνωσης. Παραδίδεται επίσης ένα ειδικό γράσο, που σχεδιάστηκε ειδικά για εφαρμογή στα δακτυλίδια στεγάνωσης. Όλα τα εξαρτήματα παραδίδονται με θερμική μόνωση. Kιτ τάπας εξαέρωσης Η τάπα εξαέρωσης είναι μια χειροκίνητη βαλβίδα εξαέρωσης που χρησιμοποιείται για την εξαέρωση των τυφλών σημείων των σωλήνων στην περιοχή του συλλέκτη. Ο σύνδεσμος της πλευράς του συλλέκτη προσφέρει γρήγορη σύνδεση, με διπλό δαχτυλίδι στεγάνωσης. Παραδίδεται επίσης ένα ειδικό γράσο, που σχεδιάστηκε ειδικά για εφαρμογή στα δακτυλίδια στεγάνωσης. Όλα τα εξαρτήματα παραδίδονται με θερμική μόνωση. Διαχωριστής αέρα/συλλέκτης αέρα Για την ομαλή λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το ηλιακό κύκλωμα είναι εντελώς χωρίς φυσαλίδες αέρα. Οι φυσαλίδες αέρα που σχηματίζονται σε ένα εξαερωμένο σύστημα σε υψηλές θερμοκρασίες αποβάλλονται με την χρήση του διαχωριστή αέρα. Σε συστήματα που δεν έχουν διαχωριστή αέρα, οι φυσαλίδες σχηματίζονται στον συλλέκτη στο ψηλότερο σημείο του συστήματος, όπου αποβάλλονται χρησιμοποιώντας χειροκίνητο εξαεριστήρα (ο διαχωριστής αέρα και ο χειροκίνητος εξαεριστήρας είναι ευθύνη του πελάτη). Τσιμούχες Οι συνδέσεις του συλλέκτη είναι εφοδιασμένες με δακτυλίδια στεγάνωσης που σχεδιάστηκαν για ηλιακές εφαρμογές. Οι τσιμούχες παραδίδονται προσυναρμολογημένες με τα εξαρτήματα. Παραδίδεται επίσης ένα ειδικό γράσο, που σχεδιάστηκε ειδικά για εφαρμογή στα δακτυλίδια στεγάνωσης. Στοιχείο περάσματος στέγης Η διαδικασία εγκατάστασης μπορεί να απλοποιηθεί μέσω της εφαρμογής στοιχείων περάσματος στέγης που σχεδιάστηκαν ειδικά για χρήση με το σύστημα. Σελίδα 5

10 Υλικό Οι σωληνώσεις που χρησιμοποιούνται στο ηλιακό κύκλωμα πρέπει να κατασκευαστούν σύμφωνα με την EN12975, χρησιμοποιώντας υλικό το οποίο έχει εγκριθεί για χρήση σε ηλιοθερμικά συστήματα. Συνιστούμε την χρήση χάλκινων ή ανοξείδωτων σωλήνων, με στεγανώσεις μέταλλου με μέταλλο. Οι συγκολλήσεις πρέπει να γίνουν χρησιμοποιώντας σκληρά κράματα Τα υλικά και τα ρακόρ που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ανθεκτικά σε θερμοκρασίες (μέχρι 200 C) στον θερμικό φορέα και στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες Διαστασιολόγηση Η απαραίτητη διάμετρος του συστήματος σωληνώσεων καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα. Για μεγαλύτερα συστήματα ή για συνολικά μήκη μεγαλύτερα, πρέπει να υπολογίζεται το μέγεθος και η αντίσταση των σωλήνων και μετά να προσαρμόζεται το μέγεθος της αντλίας κυκλοφορίας. Για το υπολογισμό της αντλίας, συγκρίνεται υπολογίστε την μεγαλύτερη πτώση πίεσης του θερμικού φορέα από αυτή του νερού. Η εμπειρική φόρμουλα: πτώση πίεσης (θερμικός φορέας) = 1,5 x πτώση πίεσης (νερού). Χαλκός Κυματοειδής ανοξείδωτος σωλήνας Αριθμός συλλεκτών øe 10 - øi 8 x x x øe 15 - øi 13 DN16 x x x x x x x x øe 18 - øi 16 DN20 x x x x x x x øe 22 - øi 20 DN25 x x x x x Χαλκός Κυματοειδής ανοξείδωτος σωλήνας Αριθμός συλλεκτών øe 18 - øi 16 DN20 øe 22 - øi 20 DN25 x x x x x x x øe 28 - øi 25 x x x x x x x * ο υπολογισμός αναφέρεται σε μια παροχή 30 l/hm2 με θερμοκρασία υγρού 80 C ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ A : Σύνδεση των συλλεκτών παράλληλα με διαγώνιες υδραυλικές συνδέσεις. Οι συλλέκτες μπορούν να συνδεθούν παράλληλα χρησιμοποιώντας το κιτ σύνδεσης. Μπορούν να συνδεθούν μέχρι 10 συλλέκτες παράλληλα σε μια σειρά.. Οι συνδέσεις εισόδου και εξόδου του συλλέκτη πρέπει να κανονιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν μια διαγώνια σύνδεση (με την είσοδο στο κάτω μέρος μιας πλευράς και την έξοδο στο επάνω μέρος της άλλης πλευράς) B :Σύνδεση συλλεκτών παράλληλα με τις υδραυλικές συνδέσεις στην ίδια πλευρά Οι συλλέκτες μπορούν να συνδεθούν παράλληλα χρησιμοποιώντας το κιτ σύνδεσης. Μπορούν να συνδεθούν παράλληλα από μία πλευρά συστήματα μέχρι 5 συλλέκτες. C :Σύνδεση συλλεκτών σε σειρά Μια μονή παράταξη συλλεκτών μπορεί να συνδεθεί σε σειρά με μια άλλη. Είναι σημαντικό ότι ο αριθμός συλλεκτών είναι ο ίδιος με σκοπό την αποφυγή διαφορών στην παροχή μεταξύ των παρατάξεων. D :Σύνδεση παρατάξεων συλλεκτών παράλληλα Μια μονή παράταξη συλλεκτών μπορεί να συνδεθεί παράλληλα με μια άλλη. Είναι σημαντικό ότι ο αριθμός συλλεκτών είναι ο ίδιος με σκοπό την αποφυγή διαφορών στην παροχή μεταξύ των παρατάξεων. Η υδραυλική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την αρχή της αντεστραμμένης επιστροφής. Σελίδα 6

11 Στήσιμο σε εγκατάσταση στο έδαφος ή σε επίπεδη στέγη Το κιτ εγκατάστασης εδάφους αποτελείται από μονές ενότητες. Οι υποδείξεις για το μέγεθος που υποδεικνύονται παρακάτω ισχύουν για όλες τους εφικτούς συνδυασμούς εγκαταστάσεων (μέγιστο 10 συλλέκτες ανά σειρά). Κάθε μονό στήριγμα πρέπει να δεθεί με ασφάλεια ώστε να αποφευχθεί το γλίστρημα και το αναποδογύρισμα που προκαλείται από αέρα, χρησιμοποιώντας βίδες διαμέτρου τουλάχιστον 12 mm (επιλεγμένες ανάλογα με κάθε μεμονωμένη περίπτωση): απευθείας στην δομή της στέγης, όπου οι τρύπες στεγανώνονται έτσι ώστε να μην μπορούν να συμβούν διαρροές νερού, η σε μια υποκατασκευή που γίνεται από τον πελάτη. Παραδείγματα υποδομών: πλάκα τσιμέντου, σιδερένιες/ χυτοσίδηρες πλάκες, σιδερένιοι δοκοί, τσιμεντένιοι δοκοί με λεπτομέρειες στερέωσης κτλ.. Προσοχή : Η υποδομή, (η οποία είναι ευθύνη του πελάτη), πρέπει να είναι ικανή να απορροφήσει την δύναμη του αέρα που σπρώχνει τους συλλέκτες. Πρέπει να είναι ασφαλισμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται ζημιά στη στέγη. Η υποδομή επίπεδης σκεπής πρέπει να μπορεί να αντέχει το συνολικό βάρος των βαριών στηριγμάτων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικές ασυνήθιστες καταστάσεις εγκατάστασης απαιτούν έναν αρχικό δομικό έλεγχο σταθερότητας. Ο αριθμός των στηριγμάτων στερέωσης μπορεί να αυξηθεί με σκοπό την σταθερότητα του συστήματος ασφάλισης. Σελίδα 7

12 Σελίδα 8

13 Στήσιμο σε εγκατάσταση κεκλιμένης στέγης Το κιτ εγκατάστασης επικλινούς στέγης περιλαμβάνει μονές ενότητες. Οι υποδείξεις για το μέγεθος που υποδεικνύονται παρακάτω ισχύουν για όλες τους εφικτούς συνδυασμούς εγκαταστάσεων (μέγιστο 10 συλλέκτες ανά σειρά). Προσοχή: Μπορεί να απαιτούνται μικρές διαφοροποιήσεις στις μετρήσεις, ανάλογα με τον τύπο της οροφής. Αν η κατασκευή έχει πιθανότητα να βρίσκεται κάτω από μεγάλη πίεση (π.χ βαριά χιονόπτωση, δυνατές ριπές ανέμου, κτλ) συνιστούμε την αύξηση των σημείων στερέωσης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μερικές ασυνήθιστες καταστάσεις εγκατάστασης απαιτούν έναν αρχικό δομικό έλεγχο σταθερότητας. Ο αριθμός των στηριγμάτων στερέωσης μπορεί να αυξηθεί με σκοπό την σταθερότητα του συστήματος ασφάλισης. Σελίδα 9

14 Σελίδα 10

15 Συναρμολόγηση της κατασκευής Ανοξείδωτες λάμες ΠΡΟΣΟΧΗ : το πακέτο δεν περιλαμβάνει τις βίδες και τα στερεωτικά που απαιτούνται για στερέωση στην επιφάνεια κάτω από το υλικό της στέγης. Ο εγκαταστάτης πρέπει να χρησιμοποιήσει κατάλληλες βίδες και στερεωτικά ή χημικά στερεωτικά σύμφωνα με τον τύπο της κατασκευής την εφαρμογή της και το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της. Το βάρος του συλλέκτη και οποιαδήποτε πρόσθετα φορτία θα εφαρμοστούν στο υλικό της στέγης, και γι αυτό η ικανότητα των κατασκευών πρέπει να υπολογιστεί προσεκτικά (επικοινωνήστε με έναν ειδικό στατικής αν είναι απαραίτητο). Σχηματίστε τις λωρίδες και στερεώστε τις στο υλικό της στέγης χρησιμοποιώντας κατάλληλες βίδες. Όταν όλα τα άγκιστρα έχουν τοποθετηθεί και το υλικό της στέγης έχει τοποθετηθεί ξανά προχωρήστε με την εγκατάσταση των οριζόντιων ράβδων. Σελίδα 11

16 Άγκιστρα κεραμιδιών coppo ΠΡΟΣΟΧΗ : το πακέτο δεν περιλαμβάνει τις βίδες και τα στερεωτικά που απαιτούνται για στερέωση στην επιφάνεια κάτω από το υλικό της στέγης. Ο εγκαταστάτης πρέπει να χρησιμοποιήσει κατάλληλες βίδες και στερεωτικά ή χημικά στερεωτικά σύμφωνα με τον τύπο της κατασκευής την εφαρμογή της και το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της. Το βάρος του συλλέκτη και οποιαδήποτε πρόσθετα φορτία θα εφαρμοστούν στο υλικό της στέγης, και γι αυτό η ικανότητα των κατασκευών πρέπει να υπολογιστεί προσεκτικά (επικοινωνήστε με έναν ειδικό στατικής αν είναι απαραίτητο).. Προσαρμόστε το ύψος των άγκιστρων, τοποθετήστε τα όπως απαιτείται και στερεώστε τα χρησιμοποιώντας κατάλληλες βίδες. Όταν όλα τα άγκιστρα έχουν τοποθετηθεί και το υλικό της στέγης έχει τοποθετηθεί ξανά προχωρήστε με την εγκατάσταση των οριζόντιων ράβδων. Σελίδα 12

17 Άγκιστρα ρωμαϊκών κεραμιδιών ΠΡΟΣΟΧΗ : το πακέτο δεν περιλαμβάνει τις βίδες και τα στερεωτικά που απαιτούνται για στερέωση στην επιφάνεια κάτω από το υλικό της στέγης. Ο εγκαταστάτης πρέπει να χρησιμοποιήσει κατάλληλες βίδες και στερεωτικά ή χημικά στερεωτικά σύμφωνα με τον τύπο της κατασκευής την εφαρμογή της και το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της. Το βάρος του συλλέκτη και οποιαδήποτε πρόσθετα φορτία θα εφαρμοστούν στο υλικό της στέγης, και γι αυτό η ικανότητα των κατασκευών πρέπει να υπολογιστεί προσεκτικά (επικοινωνήστε με έναν ειδικό στατικής αν είναι απαραίτητο). Προσαρμόστε το ύψος των άγκιστρων, τοποθετήστε τα όπως απαιτείται και στερεώστε τα χρησιμοποιώντας κατάλληλες βίδες. Όταν όλα τα άγκιστρα έχουν τοποθετηθεί και το υλικό της στέγης έχει τοποθετηθεί ξανά προχωρήστε με την εγκατάσταση των οριζόντιων ράβδων. Σελίδα 13

18 Αλυσωτή ράβδος ΠΡΟΣΟΧΗ : το πακέτο δεν περιλαμβάνει τις βίδες και τα στερεωτικά που απαιτούνται για στερέωση στην επιφάνεια κάτω από το υλικό της στέγης. Ο εγκαταστάτης πρέπει να χρησιμοποιήσει κατάλληλες βίδες και στερεωτικά ή χημικά στερεωτικά σύμφωνα με τον τύπο της κατασκευής την εφαρμογή της και το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της. Το βάρος του συλλέκτη και οποιαδήποτε πρόσθετα φορτία θα εφαρμοστούν στο υλικό της στέγης, και γι αυτό η ικανότητα των κατασκευών πρέπει να υπολογιστεί προσεκτικά (επικοινωνήστε με έναν ειδικό στατικής αν είναι απαραίτητο). Τρυπήστε μέσα στην κατασκευή και μετά στερεώστε την αλυσωτή ράβδο στη θέση της, προσαρμόζοντας το ύψος της όπως απαιτείται.. Όταν όλα τα άγκιστρα έχουν τοποθετηθεί και το υλικό της στέγης έχει τοποθετηθεί ξανά προχωρήστε με την εγκατάσταση των οριζόντιων ράβδων. Σελίδα 14

19 Βίδες διπλού σπειρώματος ΠΡΟΣΟΧΗ : το πακέτο δεν περιλαμβάνει τις βίδες και τα στερεωτικά που απαιτούνται για στερέωση στην επιφάνεια κάτω από το υλικό της στέγης. Ο εγκαταστάτης πρέπει να χρησιμοποιήσει κατάλληλες βίδες και στερεωτικά ή χημικά στερεωτικά σύμφωνα με τον τύπο της κατασκευής την εφαρμογή της και το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της. Το βάρος του συλλέκτη και οποιαδήποτε πρόσθετα φορτία θα εφαρμοστούν στο υλικό της στέγης, και γι αυτό η ικανότητα των κατασκευών πρέπει να υπολογιστεί προσεκτικά (επικοινωνήστε με έναν ειδικό στατικής αν είναι απαραίτητο). Τρυπήστε μέσα στην κατασκευή και μετά στερεώστε την αλυσωτή ράβδο στη θέση της, προσαρμόζοντας το ύψος της όπως απαιτείται.. Όταν όλα τα άγκιστρα έχουν τοποθετηθεί και το υλικό της στέγης έχει τοποθετηθεί ξανά προχωρήστε με την εγκατάσταση των οριζόντιων ράβδων. Σελίδα 15

20 Άγκιστρα στέγης σχιστόλιθου ΠΡΟΣΟΧΗ : το πακέτο δεν περιλαμβάνει τις βίδες και τα στερεωτικά που απαιτούνται για στερέωση στην επιφάνεια κάτω από το υλικό της στέγης. Ο εγκαταστάτης πρέπει να χρησιμοποιήσει κατάλληλες βίδες και στερεωτικά ή χημικά στερεωτικά σύμφωνα με τον τύπο της κατασκευής την εφαρμογή της και το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της. Το βάρος του συλλέκτη και οποιαδήποτε πρόσθετα φορτία θα εφαρμοστούν στο υλικό της στέγης, και γι αυτό η ικανότητα των κατασκευών πρέπει να υπολογιστεί προσεκτικά (επικοινωνήστε με έναν ειδικό στατικής αν είναι απαραίτητο). Προσαρμόστε το ύψος των άγκιστρων, τοποθετήστε τα όπως απαιτείται και στερεώστε τα χρησιμοποιώντας κατάλληλες βίδες. Όταν όλα τα άγκιστρα έχουν τοποθετηθεί και το υλικό της στέγης έχει τοποθετηθεί ξανά προχωρήστε με την εγκατάσταση των οριζόντιων ράβδων. Σελίδα 16

21 Έδαφος ή επίπεδη στέγη ΠΡΟΣΟΧΗ : το πακέτο δεν περιλαμβάνει τις βίδες και τα στερεωτικά που απαιτούνται για στερέωση στην επιφάνεια κάτω από το υλικό της στέγης. Ο εγκαταστάτης πρέπει να χρησιμοποιήσει κατάλληλες βίδες και στερεωτικά ή χημικά στερεωτικά σύμφωνα με τον τύπο της κατασκευής την εφαρμογή της και το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της. Το βάρος του συλλέκτη και οποιαδήποτε πρόσθετα φορτία θα εφαρμοστούν στο υλικό της στέγης, και γι αυτό η ικανότητα των κατασκευών πρέπει να υπολογιστεί προσεκτικά (επικοινωνήστε με έναν ειδικό στατικής αν είναι απαραίτητο). Προσαρμόστε τη κλίση των άγκιστρων, τοποθετήστε τα όπως απαιτείται και στερεώστε τα στο υλικό της στέγης/ έδαφος χρησιμοποιώντας κατάλληλες βίδες. Όταν όλα τα άγκιστρα είναι στη θέση τους, εγκαταστήστε τις οριζόντιες ράβδους. Σελίδα 17

22 Μοντάρισμα των πλευρικών ράβδων Όταν εγκαθιστάτε μια ομάδα περισσότερων από ένα συλλέκτη θα πρέπει να συναρμολογηθούν οι μπάρες οριζόντιας στήριξης πρώτα. Τοποθετήστε τους αντιολισθητικούς βραχίονες στα οριζόντια προφίλ, προσέχοντας να έχετε όμοια διαστήματα. Σιγουρευτείτε ότι η κάτω και πάνω ράβδοι είναι παράλληλοι (A) και ελέγξτε την ευθυγράμμιση, βεβαιώνοντας ότι οι διαγώνιες αποστάσεις είναι ίδιες (B). Σελίδα 18

23 Συναρμολόγηση των συλλεκτών Στερεώστε τα στηρίγματα στις μπάρες δουλεύοντας από την άκρη προς τα μέσα. Ευθυγραμμίστε το πλαστικό μέρος του άγκιστρου με την άκρη της μπάρας. Περιστρέψτε το κατώτερο μεταλλικό μέρος για να ασφαλίσετε το άγκιστρο στην μπάρα. Σφίξτε τη βίδα ελαφρά για να στερεώσετε το άγκιστρο στη θέση του, ενώ σιγουρεύεστε ότι μπορείτε ακόμη να γλιστρήσετε την άκρη του συλλέκτη κάτω από το επάνω στήριγμα του άγκιστρου. Ακουμπήστε τον συλλέκτη στις οριζόντιες μπάρες και ρυθμίστε τη θέση του προφίλ του συλλέκτη μέχρι να έρθει σε επαφή με το πλαστικό μέρος των άγκιστρων. Σιγουρευτείτε ότι το κάτω προφίλ του συλλέκτη ακουμπά στις αντιολισθητικές μπάρες ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συλλέκτες πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε οι υποδοχές των αισθητήρων θερμοκρασίας βρίσκονται στο πάνω αριστερό μέρος. Σφίξτε τις βίδες για να στερεώσετε το πάνελ στη θέση του. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για όλα τα τέσσερα άγκιστρα στερέωσης Αν πρέπει να εγκατασταθεί ακόμη ένας συλλέκτης, βάλτε ακόμη ένα κλιπ στερέωσης σε κάθε οριζόντια μπάρα, εξασφαλίζοντας ότι έρχεται σε επαφή με αυτό που εγκαταστάθηκε προηγουμένως και κάνοντας τις ίδεις διαδικασίες με τον πρώτο συλλέκτη. Λιπάνετε τα δακτυλίδια και στις δυο πλευρές των αντισταθμιστών στα κεντρικά σημεία σύνδεσης του συλλέκτη (που εγκαταστάθηκε προηγουμένως) και μετά τοποθετήστε τα κλιπ. Ακουμπήστε τον συλλέκτη στις οριζόντιες μπάρες, εξασφαλίζοντας ότι το κάτω προφίλ ακουμπά στις αντιολισθητικές μπάρες. Γλιστρήστε τον δεύτερο συλλέκτη μέχρι το προφίλ να έρθει σε επαφή με το πλαστικό μέρος των άγκιστρων, πιέζοντας τα εξαρτήματα αντιστάθμισης στα σημεία σύνδεσης, μετά βάλτε το κλιπ. Σφίξτε τις βίδες στα τέσσερα άγκιστρα στερέωσης για να ασφαλίσετε το πάνελ. Σελίδα 19

24 Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι όλη η παράταξη να ολοκληρωθεί. Καλύψτε τους συλλέκτες μέχρι να είναι έτοιμοι για το τελικό στάδιο εκκίνησης. Υδραυλική εγκατάσταση Λιπάνετε τα δακτυλίδια στα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας το γράσο που παρέχεται. Εισάγετε το υδραυλικό εξάρτημα σιγουρεύοντας ότι το τοποθετήσατε σωστά Ασφαλίστε το εξάρτημα χρησιμοποιώντας το κλιπ στερέωσης. Βάλτε τον σωλήνα (μαλακός 22 mm) στο εξάρτημα και σφίξτε. Μετά μονώστε τον σωλήνα και το εξάρτημα. Εγκατάσταση του αισθητήρα Αφαιρέστε το λαστιχένιο κάλυμμα που προστατεύει την υποδοχή του αισθητήρα. Εγκαταστήστε τον αισθητήρα και ασφαλίστε τον χρησιμοποιώντας τον στυπιοθλίπτη που παραδίδεται μαζί με το υδραυλικό κιτ. Σελίδα 20

25 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το κάλυμμα του συλλέκτη πρέπει να αφεθεί μέχρι το τελικό στάδιο εκκίνησης. Αυτό αποτρέπει την υπερθέρμανση και μειώνει τον κίνδυνο εγκαυμάτων. Το σύστημα μπορεί να γεμίσει και να ξεκινήσει για πρώτη φορά μόνο αν υπάρχει απορροφητής θερμότητας. Μετρήστε και ρυθμίστε την πίεση εισόδου του δοχείου διαστολής πριν να ξεκινήσετε το σύστημα. Ύψος συστήματος (m) Πίεση πλήρωσης της εγκατάστασης (bar) Πίεση στην είσοδο του δοχείου διαστολής (bar) 12 l 18 l 25l 35 l l ,5 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 11 1,6 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 12 1,7 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 13 1,8 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 14 1,9 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 15 2,0 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 Τεστ πίεσης Πραγματοποιήστε έναν έλεγχο πίεσης μόλις έχουν τοποθετηθεί οι σωλήνες και οι συλλέκτες. Γεμίστε το σύστημα με νερό. Αυξήστε την πίεση. Σιγουρευτείτε ότι το σύστημα και όλες οι συνδέσεις του είναι στεγανές και ότι η βαλβίδα ασφαλείας λειτουργεί σωστά. Όταν έχουν ελεγχθεί οι συνδέσεις, αδειάστε το σύστημα εντελώς για να αποτρέψετε το πάγωμα του νερού. Καθαρισμός του συστήματος Πριν το γέμισμα του συστήματος, πρέπει πρώτα να καθαρίσετε τις σωληνώσεις από όλα τα κατάλοιπα που μπορεί να συσσωρεύτηκαν κατά την παραγωγή και την εγκατάσταση. Ακόμη και μικροσωματίδια ξένου υλικού μπορούν να δράσουν σαν καταλύτης και να προκαλέσουν αποδόμηση του θερμικού φορέα. Ξεπλύνετε το σύστημα προσεκτικά με νερό ή/και με ειδικό προϊόν που σχεδιάστηκε για καθαρισμό ηλιοθερμικών συστημάτων μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα κατάλοιπα. Αν χρησιμοποιήσετε ειδικά καθαριστικά προϊόντα ξεπλύνετε ξανά μετά αλλά μόνο με νερό, με σκοπό την αποφυγή όποιας χημικής αντίδρασης ανάμεσα στο καθαριστικό και στην προπυλενογλυκόλη. Αδειάστε το σύστημα πλήρως. Γέμισμα του συστήματος Το σύστημα μπορεί να γεμίσει και να ξεκινήσει για πρώτη φορά μόνο αν υπάρχει απορροφητής θερμότητας. Ανοίξτε όλες τια διατάξεις αποκοπής και εξαερισμού ειδικά τα καπάκια των εξαεριστήρων στις συνδέσεις των συλλεκτών και το συλλέκτη αέρα αν υπάρχει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προπυλενογλυκόλη για χρήση σε ηλιακά θερμικά συστήματα σαν θερμικός φορέας. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία του συστήματος μόνο με νερό, ακόμη και σε περιοχές που δεν έχουν παγωνιές (έλλειψη προστασίας από διαβρώσεις). Συμβουλευτείτε τις οδηγίες που παρέχονται στο φύλλο ασφαλείας του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε μια αντλία πίεσης για να εισάγετε τον θερμικό φορέα στο σύστημα μέσω των βαλβίδων πλήρωσης και εκκένωσης. Αφήστε την αντλία να λειτουργεί μέχρι να βγουν από το σύστημα όλες οι φυσαλίδες αέρα. Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης, ρυθμίστε την πίεση του συστήματος και κλείστε αργά τις βαλβίδες πλήρωσης και εκκένωσης.. Πίεση συστήματος : 0,5 bar πάνω από την στατική πίεση (αλλά τουλάχιστον 1,5 bar). Αφήστε το σύστημα να σταθεροποιηθεί και μετά ελέγξτε την πίεση. Αν χρειάζεται, ανοίξτε τις βαλβίδες και ρυθμίστε την πίεση ξανά, Όταν έχει επιτευχθεί η τιμή πλήρωσης, κλείστε τις βαλβίδες. Σελίδα 21

26 Χρησιμοποιήστε τους χειροκίνητους εξαεριστήρες για να σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει καθόλου αέρας μέσα στο σύστημα. Επαναλάβετε την διαδικασία πρεσαρίσματος αν είναι απαραίτητο. Αν χρησιμοποιείτε έναν απαερωτή με έναν σωλήνα σύνδεσης θυμηθείτε ότι ένα ποσό υγρού που είναι ίσο με τον όγκο του σωλήνα εξαερισμού πρέπει να εκκενωθεί. 0,3 cl ανά μέτρο σωλήνα εξαερισμού με διάμετρο 6mm. Οι αυτόματοι απαερωτές πρέπει να απομονωθούν σε αυτό το σημείο από το σύστημα (κλείστε τη βάνα αποκοπής). Θέση σε λειτουργία της αντλίας και του ελεγκτή Παρακαλούμε παρατηρήστε τις οδηγίες λειτουργίας. Ελέγξτε την αληθοφάνεια των θερμοκρασιών που επιδεικνύονται κατά την λειτουργία. Ελέγξτε ότι ο ελεγκτής και η αντλία λειτουργούν σωστά στο επίπεδο του ηλιακού κυκλώματος. Διαμορφώστε τον ελεγκτή, την αντλία και αν είναι απαραίτητο το ροόμετρο σύμφωνα με το υδραυλικό διάγραμμα του συστήματος. Ρύθμιση της παροχής Η παροχή πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα με το υδραυλικό διάγραμμα. Η ταχύτητα ροής σε κάθε συλλέκτη πρέπει να είναι ανάμεσα στα 0,6 και 1,7 l/min. Η παροχή εξαρτάται από το πώς λειτουργεί ο συλλέκτης. Με μικρές παροχές, είναι εφικτή η επίτευξη της μέγιστης διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στην προσαγωγή και επιστροφή. Αυτό είναι επωφελές όταν χρησιμοποιούνται μεγάλης χωρητικότητας έμμεσοι κύλινδροι. Με μεγάλες παροχές είναι εφικτή η επίτευξη της μέγιστης θερμικής ισχύος. Αυτή είναι η βέλτιστη λειτουργική συνθήκη με έναν ηλιακό ταμιευτήρα για πόσιμο νερό με δύο θερμικούς εναλλάκτες. Τελικές διαδικασίες Αφαιρέστε το κάλυμμα από τους συλλέκτες. Ελέγξτε ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά. Συμπληρώστε την φόρμα θέσης σε λειτουργία (αν παρέχεται). Ενημερώστε τον χειριστή Αριθμός συλλεκτών παράλληλα Ελάχιστη παροχή l\min Μέση παροχή l\min Μέγιστη παροχή l\min 1 0,6 1,2 1,7 2 1,2 2,3 3,4 3 1,8 3,5 5,1 4 2,4 4,6 6,8 5 3,0 5,8 8,5 6 3,6 6,9 10,2 7 4, ,8 9,2 13,6 9 5,4 10,4 15,3 10 6,0 11,5 17 Σελίδα 22

27 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το ηλιοθερμικό σύστημα είναι αυτορυθμιζόμενο. Για να εξασφαλίσετε άψογη ομαλή λειτουργία του συστήματος με μεγάλη ηλιακή απόδοση, παρατηρήστε τα ακόλουθα σημεία : ποτέ μη σβήσετε το σύστημα (ή αποσυνδέσετε τον ηλιακό εγκέφαλο) Αν η αντλία ή ο εγκέφαλος είναι χαλασμένα ή αν η πίεση λειτουργίας είναι έξω από το εύρος των επιτρεπόμενων τιμών, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών αμέσως. Οι συλλέκτες και/ ή το σύστημα μπορεί να πάθουν ζημιά αν το σφάλμα αφεθεί χωρίς λύση για μακρά χρονική περίοδο. Έλεγχος συστήματος από τον χειριστή Στα αρχικά στάδια λειτουργίας, το σύστημα πρέπει να επιθεωρείται τακτικά για να εξασφαλίζεται ότι λειτουργεί κανονικά. Έπειτα πρέπει να ελέγχονται κάθε έξι μήνες τα παρακάτω : Η πίεση του συστήματος είναι σε επιτρεπτά όρια Ο ηλιακός ταμιευτήρας θερμαίνεται όταν υπάρχει ηλιοφάνεια Οι συλλέκτες είναι κρύοι κατά τη διάρκεια της νύκτας Οι τιμές θερμοκρασίας είναι αληθοφανείς Ο θερμικός φορέας στο γυαλί του ροόμετρου είναι καθαρός. Έλεγχος συστήματος από εξουσιοδοτημένο τεχνικό : Έλεγχοι που πραγματοποιούνται στις πρώτες 2-3 εβδομάδες λειτουργίας : Εξαερώστε το ηλιακό κύκλωμα Ελέγξτε την πίεση του συστήματος Ελέγξτε την ύπαρξη υγρού στο δοχείο κάτω από τη βαλβίδα ασφαλείας Ρωτήστε τον χειριστή αν υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα. Τακτικός έλεγχος συστήματος Η προληπτική συντήρηση πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, ειδικά πριν τη περίοδο όπου χρησιμοποιείται η περισσότερη ηλιακή ενέργεια, για να εξασφαλιστεί ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά και για να ελεγχθεί ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση. Τα διαστήματα συντήρησης που απαιτούνται για κάθε σύστημα μπορούν να καθοριστούν την ώρα της θέσης σε λειτουργία. Συμβουλεύουμε την εκτέλεση συντήρησης τουλάχιστον κάθε χρόνο. Κατά τη συντήρηση τα παρακάτω εξαρτήματα πρέπει να ελέγχονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι λειτουργούν σωστά και ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ηλιακοί συλλέκτες. Ηλιακό κύκλωμα Θερμικός φορέας. Ηλιακοί ταμιευτήρες. Κατάσταση των στηριγμάτων στην οροφή, οι υποδομές, επιφάνειες, κτλ Το σύστημα γείωσης και η αντικεραυνική προστασία. Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και οι αισθητήρες. Απόσυρση Η απόσυρση όλων των εξαρτημάτων του συλλέκτη πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και απόθεση βαρύνουν τον χρήστη. Υγρός θερμικός φορέας Εμφάνιση Μυρωδιά Καθαρή ελαφριά > < Σελίδα 23

28 ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ Χαμηλή πίεση του συστήματος Ο ηλιακός ταμιευτήρας δεν Θερμαίνεται όταν υπάρχει ηλιοφάνεια Οι ηλιακοί συλλέκτες είναι ζεστοί τη νύκτα Μη αληθοφανείς τιμές θερμοκρασίας ή καμία ένδειξη στον ηλιακό Υποβαθμισμένος θερμικός φορέας (βλέπε προηγούμενη σελίδα) Διαρροή στο σύστημα Αέρας στην εγκατάσταση Η πίεση εισόδου στο δοχείο διαστολής είναι πολύ υψηλή Χαλασμένη αντλία Εσφαλμένος αισθητήρας θερμοκρασίας ή λάθος τοποθετημένος Χαλασμένος ηλιακός εγκέφαλος Αέρας στην εγκατάσταση Χαλασμένη ή λάθος τοποθετημένη αντεπίστροφη βαλβίδα Χαλασμένος ηλιακός εγκέφαλος Εσφαλμένος αισθητήρας θερμοκρασίας ή λάθος τοποθετημένος Αν υπάρχει, χαλασμένος ηλιακός αισθητήρας Σε πολύ ζεστές νύκτες : «το φαινόμενο του φεγγαριού» Εσφαλμένος αισθητήρας θερμοκρασίας ή λάθος τοποθετημένος Χαλασμένος ηλιακός εγκέφαλος Μικρή περίοδος λειτουργίας: Λάθος διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων Μικρός θερμικός εναλλάκτης Λάθος σωληνώσεις Λάθος συναρμολόγηση συλλεκτών (αντιστροφή 90 ) Χαλασμένος ηλιακός εγκέφαλος Κατάλοιπα στις σωληνώσεις Κανονική φθορά λόγω πολύχρονης χρήσης Κανονική φθορά λόγω πολύχρονης χρήσης Εντοπίστε τα σημεία διαρροής και σφραγίστε τα. Γεμίστε με προπυλενογλυκόλη και εξαερώστε Ξεπλύνετε και εξαερώστε το σύστημα, ρυθμίστε την πίεση Διορθώστε την πίεση εισόδου στο δοχείο διαστολής. Ξεπλύνετε το σύστημα, μετρήστε την πίεση εισόδου και ρυθμίστε την στην στατική πίεση Γεμίστε και εξαερώστε το σύστημα ξανά. Αντικαταστήστε Αντικαταστήστε ή τοποθετήστε σωστά Αντικαταστήστε Εξαερώστε το σύστημα, ελέγξτε την πίεση Αντικαταστήστε Αντικαταστήστε Αντικαταστήστε ή τοποθετήστε σωστά Αντικαταστήστε Καμία ανωμαλία λειτουργίας χωρίς ηλιακό αισθητήρα; τις κρύες νύκτες το φαινόμενο δεν υπάρχει Αντικαταστήστε ή τοποθετήστε σωστά Αντικαταστήστε Αποκαταστήστε το σφάλμα του συστήματος Βγάλτε εντελώς τον θερμικό φορέα και αποθέστε τον σύμφωνα με τιν ισχύουσα νομοθεσία. Ξεπλύνετε προσεκτικά το κύκλωμα με νερό. Ξαναγεμίστε το σύστημα με μείγμα προπυλενογλυκόλης και νερού σύμφωνα με την χρήση και εξαερώστε Σελίδα 24

29 Ariston Thermo SpA Viale Aristide Merloni Fabriano (AN) Italy Telefono Fax Ariston Thermo UK Ltd Hughenden Avenue - High Wycombe Bucks, HP13 5FT Telephone: (01494) Fax: (01494) Technical Advice: Customer Service: Chaffoteaux sas Le Carre Pleyel - 5 rue Pleyel Saint Denis Cedex Tel Fax ΤΑΤΑ HELLAS Μ.Ε.Π.Ε Ματζαγριωτάκη 4 Καλλιθέα, Αττική Tel. (30) /23 Fax (30) Σελίδα 25

Για τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Για τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Για τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Γενικές οδηγίες Επίπεδος συλλέκτης CF ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Το εγχειρίδιο αυτό είναι ένα αναπόσπαστο και απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά συστήματα ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ Οικονομία Πιστότητα Λειτουργίας Ποιότητα & Αισθητική Τεχνική υποστήριξη www.- www..com.gr 5 6 ΦΑΣΗ ance 1. ΦΑΣΗ 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ 7. ΓΕΙΩΣΗ P 1 ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 Πίνακας περιεχομένων 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Περιγραφή... 2 3. Εγκατάσταση συστήματος COMPACT... 2 4. Υδραυλική σύνδεση του ηλιακού συστήματος COMPACT...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST SPLIT - VACUUM 160 & 200

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST SPLIT - VACUUM 160 & 200 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST SPLIT - VACUUM 160 & 200 Πίνακας περιεχομένων 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Περιγραφή... 2 3. Εγκατάσταση συστήματος COMPACT... 2 4. Υδραυλική σύνδεση του ηλιακού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLDM-400A Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική χρήση H COLORATO συνιστά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 60 99 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G/G Logalux LT60/LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 00 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux SU60/00/00 Logalux ST50/00/00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Το φίλτρο TF1 Delta έχει κατοχυρωθεί με την πατέντα στο Η.Β, στην Ευρώπη και στην Κίνα.

Το φίλτρο TF1 Delta έχει κατοχυρωθεί με την πατέντα στο Η.Β, στην Ευρώπη και στην Κίνα. TF1 DELTA FILTER Σχεδιασμένο για την προστασία των βασικών στοιχείων, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού μεγάλου όγκου και χαμηλής θερμοκρασίας, από μαγνητικά και μη μαγνητικά υπολείμματα και παγιδευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLOJ-S120P20 CLOJ-S120 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLMFW-20/26 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής ΓΕΝΙΚΑ: Ο ανεμιστήρας έχει μεγάλη παροχή αέρα, η

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 60 5 /00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Σετ σύνδεσης Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 µε καυστήρα Logalux LT00 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Περιεχόµενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Αγωγοί σύνδεσηςλέβηταμπόιλερ. Πρόσθετος. Logano plus GB225-Logalux LT300. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Αγωγοί σύνδεσηςλέβηταμπόιλερ. Πρόσθετος. Logano plus GB225-Logalux LT300. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Πρόσθετος εξοπλισμός Αγωγοί σύνδεσηςλέβηταμπόιλερ Logano plus GB225-Logalux LT300 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 642 645 (0/200) GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΝ ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Οδηγίες χρήσεως Αγαπητέ Πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε προϊόντα LAFE. Είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για τη φροντίδα του δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Αγωγός σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano plus GB225 Logalux SU160/200/300 Logalux ST150/200/300. Παρελκόμενα.

Οδηγίες εγκατάστασης. Αγωγός σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano plus GB225 Logalux SU160/200/300 Logalux ST150/200/300. Παρελκόμενα. Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Αγωγός σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano plus GB225 Logalux SU160/200/300 Logalux ST150/200/300 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

SOL-TECH/3.0 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ 1/6

SOL-TECH/3.0 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ 1/6 34 2160 SOL-TECH/3.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 1750mm TEM 2 2 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 1544mm TEM 2 3 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων NE0.1 V3 6 720 817 040 (2010/03) GR Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Hλιακά συστήματα MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Oδηγίες εγκατάστασης Έκδοση 04 Οδηγίες εγκατάστασης: Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn. Κωδ. Πρ. : 256431. 02.2012 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W www.colorato.net ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W Η συσκευή προορίζεται για μάζεμα μόνο κρύας/ξερής στάχτης. Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ.: 3507111. Κωδ.: 3507110. Κωδ.: 3507112. Κωδ. 3024206. Κωδ. 3024166. Πλαίσιο εδάφους για 200-2 HF CNA 300 HF ELETTROSOL

Κωδ.: 3507111. Κωδ.: 3507110. Κωδ.: 3507112. Κωδ. 3024206. Κωδ. 3024166. Πλαίσιο εδάφους για 200-2 HF CNA 300 HF ELETTROSOL Λίστα εξαρτημάτων Συλλέκτης Kairos VN 2.2 Κωδ. 3020041 Δοχείο CNA 150 HF ARISTON Κωδ. 3507104 Δοχείο CNA 200 HF ARISTON Κωδ. 3507105 Δοχείο CNA 300 HF ARISTON Κωδ. 3507106 Δοχείο CNA 150 HF ELETOSOL Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE 6302 7070 07/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLF-20WRC, CLF-26WRC, CLF-26SE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLF-20WRC, CLF-26WRC, CLF-26SE www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLF-20WRC, CLF-26WRC, CLF-26SE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ Κεφάλαιο 3 Οδηγίες τοποθέτησης 1. Πριν την εγκατάσταση του συστήματος διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες εγκατάστασης που αναφέρονται και απεικονίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 2. Πριν την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 050-W Presentation 2 Version

VITODENS 050-W Presentation 2 Version Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό ισχύος έως 33,0 KW Εναλλάκτης Inox-Radial Κυλινδρικός καυστήρας Έξοδος καυσαερίων Δοχείο διαστολής Βαλβίδα αερίου Εναλλάκτης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Βιβλίο χρήσης για το χρήστη ΟΙ ακόλουθες οδηγίες αφορούν συσκευές που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα GR INOA GREEN ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Θερμοσιφωνικό Σύστημα Μark4 & GigaXS. [εγκατάσταση σύνδεση λειτουργία - συντήρηση]

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Θερμοσιφωνικό Σύστημα Μark4 & GigaXS. [εγκατάσταση σύνδεση λειτουργία - συντήρηση] ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Θερμοσιφωνικό Σύστημα Μark4 & GigaXS [εγκατάσταση σύνδεση λειτουργία - συντήρηση] Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στα προϊόντα μας. Τα ηλιακά συστήματα Calpak είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Βραστήρας D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών Διαβάστε προσεκτικά πριν από την πρώτη χρήση

Εγχειρίδιο Οδηγιών Διαβάστε προσεκτικά πριν από την πρώτη χρήση Εγχειρίδιο Οδηγιών Διαβάστε προσεκτικά πριν από την πρώτη χρήση 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΧΤΥ 1. Λίστα εξαρτημάτων Αριθμός Περιγραφή 6/8 10/12/13/14 15 1 Eπάνω στύλος A 6τμχ 8 τμχ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σειρές 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τα πάνελ που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 INFRARED Η 2 INFRARED N ss 1 jgjj] 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1154 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

GR Ηλεκτρικός βραστήρας

GR Ηλεκτρικός βραστήρας SWK 1750SS GR Ηλεκτρικός βραστήρας - 1 - GR Ηλεκτρικός βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα.

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα. Theros Sphere Ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού Τα συστήματα Sphere προορίζονται για την παραγωγή ζεστού νερού για κατοικίες και κτήρια. Είναι ο εύκολος και οικονομικός τρόπος για να αξιοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW www.colorato.net Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την καινούρια σας συσκευή. ιατηρήστε τις οδηγίες σε ασφαλές και εύκολα προσβάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

Θερμαντικό Μαρμάρου Μοντέλο: MMT Εγχειρίδιο Χρήσης

Θερμαντικό Μαρμάρου Μοντέλο: MMT Εγχειρίδιο Χρήσης Θερμαντικό Μαρμάρου Μοντέλο: MMT-16224 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας & σημαντικές προφυλάξεις 2-3 Τεχνικά στοιχεία 4 Χαρακτηριστικά 4 Αφαίρεση της συσκευασίας 4 Σημάνσεις σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως www.zampa.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200. Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC

Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200. Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200 Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC TO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα