Περιγραφή Υπηρεσίας ProSupport για τελικούς χρήστες (Prosupport for End Users)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή Υπηρεσίας ProSupport για τελικούς χρήστες (Prosupport for End Users)"

Transcript

1 Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell προσφέρει την υπηρεσία ProSupport για τελικούς χρήστες (η Υπηρεσία ή οι Υπηρεσίες ) για επιλεγµένα συστήµατα διακοµιστών, αποθήκευσης, επιτραπέζιων υπολογιστών και δικτύων καθώς και εκτυπωτές (τα Υποστηριζόµενα προϊόντα όπως ορίζονται παρακάτω) σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος έγγραφου ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Η υπηρεσία περιλαµβάνει: Άµεση τηλεφωνική πρόσβαση στο Κέντρο ειδικών της Dell (Expert Center) επί 24ώρου βάσεως, 7 ηµέρες την εβδοµάδα (συµπεριλαµβανοµένων αργιών), το οποίο αποτελείται από κορυφαίους αναλυτές για την παροχή βοήθειας κατά την αντιµετώπιση ζητηµάτων σε υλικό και λογισµικό. Επιτόπου αποστολή τεχνικού προσωπικού ή/και εξαρτηµάτων υπό το πλαίσιο της εγγύησης στον επαγγελµατικό χώρο του πελάτη (ανάλογα µε την ανάγκη και το επίπεδο της υπηρεσίας που έχει αγοραστεί) για τις απαιτούµενες επισκευές και επίλυση θεµάτων αστοχίας υλικού που προκύπτουν από ελάττωµα υλικών ή κατασκευαστικά σφάλµατα σε υποστηριζόµενο προϊόν. Παροχή βοήθειας εξ αποστάσεως (Remote Support) για την επίλυση κοινών θεµάτων υποστήριξης, ανα περίπτωση και µε τη συγκατάθεση του πελάτη, κατά την οποία οι τεχνικοί της Dell συνδέονται απευθείας στο σύστηµα του χρήστη µέσω ασφαλούς σύνδεσης στο Internet προκειµένου να επιταχύνουν και να βελτιώσουν τη διαδικασία αντιµετώπισης προβληµάτων. Παροχή βοήθειας για εφαρµογές σε απορίες ή ζητήµατα που σχετίζονται µε κοινές εφαρµογές τελικού χρήστη, όπως είναι το λογισµικό Norton AntiVirus, η οικογένεια λογισµικού Microsoft Office, η λύση Microsoft Small Business Server, το λογισµικό λογιστικής Intuit QuickBooks, το λογισµικό Adobe Photoshop και το λογισµικό Adobe Acrobat. Συµβουλές έναρξης χρήσης ή παροχή βοήθειας για την εγκατάσταση απλών δικτύων (συµπεριλαµβανοµένων ασύρµατων δικτύων) και παροχή βοήθειας για τη διαµόρφωση παραµέτρων (αποµακρυσµένη διαµόρφωση παραµέτρων µε χρήση DellConnect όταν διατίθεται και µε τη συγκατάθεση του πελάτη) για εφαρµογές µικρών επιχειρήσεων, όπως οι προαναφερθείσες. Πρόσβαση σε online φόρουµ υποστήριξης επί 24ώρου βάσεως, 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Πρόσβαση στα Global Command Centers (Παγκόσµια κέντρα εντολών), τα οποία βοηθούν στη διαχείριση κρίσιµων καταστάσεων παρακολουθούν όλες τις επιτόπου αποστολές ζωτικής σηµασίας και παρέχουν προληπτικό συντονισµό διαχείρισης κρίσεων και επικοινωνία κατά τη διάρκεια συµβάντων όπως φυσικές καταστροφές. ιαχείριση υποθέσεων (Case Management) για την παροχή βοήθειας κατά την αναζήτηση επίλυσης και κλιµάκωσης ζητηµάτων. ιαχείριση κλιµάκωσης (Escalation Management) για την παροχή ενός µοναδικού σηµείου επικοινωνίας για τη διαχείριση περιστατικών, και τις περαιτέρω ενέργειες µέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας Prossuport. Υποστηριζόµενα προϊόντα: Το ProSupport για τελικούς χρήστες διατίθεται σε επιλεγµένα συστήµατα Dell PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, Dell EMC Enterprise Storage που διαθέτουν τυπική διαµόρφωση, καθώς και στα συστήµατα υπολογιστών OptiPlex, Dell Precision, Latitude, Vostro και επιλεγµένους εκτυπωτές Dell που διαθέτουν τυπική διαµόρφωση ( Υποστηριζόµενα προϊόντα ). Το υποστηριζόµενο προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα περιγραφή υπηρεσίας προσδιορίζεται στο έντυπο επιβεβαίωσης παραγγελίας του πελάτη. Κάθε υποστηριζόµενο προϊόν, θα πρέπει να συνοδεύεται από ξεχωριστή σύµβαση βασικής τεχνικής υποστήριξης. (Για παράδειγµα, ο εκτυπωτής που είναι συνδεδεµένος µε ένα σύστηµα που καλύπτεται από τεχνική υποστήριξη ΕΝ καλύπτεται από τη περιγραφή υπηρεσίας του συστήµατος, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή σύµβαση υποστήριξης για τον εν λόγω εκτυπωτή.) Κάθε υποστηριζόµενο προϊόν θα επισηµαίνεται µε αριθµό σειράς (η Ετικέτα υπηρεσίας/tag Number ). Παρακαλούµε όπως διαβάσετε προσεκτικά την περιγραφή υπηρεσίας και να λάβετε υπόψη σας ότι η Dell διατηρεί το δικαίωµα να αλλάζει ή να τροποποιεί µονοµερώς οποιουσδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα περιγραφή υπηρεσίας οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και να καθορίζει εάν και πότε θα ισχύσουν οι όποιες αλλαγές τόσο για υφιστάµενους όσο και για τους µελλοντικούς πελάτες. ProSupport για τελικούς χρήστες v 1.0, Σελίδα 1 από 11

2 ιαδικασίες υποστήριξης Επικοινωνία µε την Dell για την υπηρεσία Αιτήσεις για υποστήριξη χαµηλής προτεραιότητας: Για ζητήµατα που δεν απαιτούν επείγουσα ανταπόκριση, ο πελάτης µπορεί να υποβάλει online µια αίτηση εξυπηρέτησης µέσω της τοποθεσίας Web του ProSupport για τελικούς χρήστες για την κατάλληλη περιοχή: Τοποθεσία Web: Ευρώπη Ηλεκτρονική συνοµιλία (όπου διατίθεται): Ευρώπη Υποστήριξη µέσω Εναλλακτικά, ο πελάτης µπορεί, επίσης, να αποστείλει µια αίτηση µέσω στη διεύθυνση που παρατίθεται παρακάτω: Ευρώπη Αιτήσεις για υποστήριξη υψηλής προτεραιότητας: Η Dell θα επιδιώκει µέσα στα λογικά εµπορικά πλαίσια να διατηρεί την τηλεφωνική υποστήριξη για την υπηρεσία στη διάθεση των πελατών 7 ηµέρες την εβδοµάδα, 24 ώρες την ηµέρα, 365 ηµέρες το χρόνο, συµπεριλαµβανοµένων των αργιών. 1. Τηλεφωνική Υποστήριξη: Για αιτήµατα υποστήριξης υψηλής προτεραιότητας, καλέστε τον αριθµό τηλεφώνου για την υπηρεσία: Καλέστε από σηµείο όπου έχετε τη δυνατότητα υλικής πρόσβασης στο υποστηριζόµενο προϊόν εφ όσον χρειαστεί κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής αντιµετώπισης προβλήµατος. ηλώστε τον αριθµό της "Ετικέτας υπηρεσίας" (Tag Number) και τις άλλες πληροφορίες που σας ζητούνται από τον αναλυτή. Ο αναλυτής θα επαληθεύσει το επίπεδο υποστήριξης. Προσδιορίστε το επίπεδο σοβαρότητας του προβλήµατος µε τον τεχνικό (Severity level). ηλώστε την τρέχουσα έκδοση του λειτουργικού συστήµατος. ηλώστε τις µάρκες και τα µοντέλα των περιφερειακών συσκευών (όπως του modem που χρησιµοποιείτε). ΑΦΜ και αρµόδια ΟΥ. 2. Συνεργαστείτε κατά την τηλεφωνική αντιµετώπιση του προβλήµατος: Όταν ζητηθεί, προσδιορίστε τα µηνύµατα σφάλµατος που ελήφθησαν και τη χρονική στιγµή που εµφανίστηκαν, τις ενέργειες που προηγήθηκαν του µηνύµατος σφάλµατος και τα βήµατα που έχει ήδη εφαρµόσει ο πελάτης για να επιλύσει το πρόβληµα. Ο αναλυτής θα προβεί σε µια σειρά βηµάτων αντιµετώπισης του προβλήµατος για να σας βοηθήσει στη διάγνωση του ζητήµατος. Εάν κριθεί απαραίτητη η επιτόπου αποστολή Τεχνικού, ο αναλυτής θα ενηµερώσει σχετικά τον πελάτη. ProSupport για τελικούς χρήστες v 1.0, Σελίδα 2 από 11

3 Επίπεδα σοβαρότητας (Severity Levels) και ανταπόκριση από την Dell για προϊόντα µε υποστήριξη ζωτικής σηµασίας (Mission Critical): Οι πελάτες που καλούν µπορούν να καθορίσουν το επίπεδο σοβαρότητας του περιστατικού και της συσχετιζόµενης κατάστασης χρησιµοποιώντας τον ακόλουθο πίνακα. Σοβαρότητα Κατάσταση Ανταπόκριση από την Ρόλος πελάτη Dell 1 Ολοκληρωτική απώλεια κρίσιµης επιχειρηµατικής λειτουργίας, η οποία απαιτεί άµεση ανταπόκριση. 2 Μεγάλη επίπτωση αλλά µε άµεση πρόχειρη λύση ή επίλυση. Η επί 24X 7 ανάθεση πόρων,από τον πελάτη, δεν διατίθεται ως µέσο υποστήριξης για την ανταπόκριση από την Dell 3 Ελάχιστη επίπτωση στην επιχείρηση Επείγουσα αποστολή Μηχανικού σε συνδυασµό µε άµεση τηλεφωνική αντιµετώπιση του προβλήµατος, γρήγορη παρέµβαση του διαχειριστή κλιµάκωσης. Άµεση τηλεφωνική αντιµετώπιση προβλήµατος. Παρέµβαση από το διαχειριστή κλιµάκωσης εάν δεν καθοριστεί αποµακρυσµένη διάγνωση εντός 90 λεπτών επικοινωνίας. Αποστολή εξαρτηµάτων/μηχανικού µετά την τηλεφωνική αντιµετώπιση του προβλήµατος. Αντιµετώπιση προβλήµατος µέσω τηλεφώνου, αποστολή εξαρτηµάτων/προσωπικού µετά την τηλεφωνική αντιµετώπιση προβλήµατος και προσδιορισµός κατάστασης υπόθεσης κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας. Ανάθεση της υποστήριξης σε κατάλληλο προσωπικό/πόρους επί 24ώρου βάσεως 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Πληροφόρηση και επιφόρτιση των ανώτατων στελεχών της επιχείρησης. Παροχή κατάλληλου προσωπικού και πόρων για τη διατήρηση συνεχούς επικοινωνίας και προσπαθειών. Πληροφόρηση και επιφόρτιση των ανώτατων στελεχών της επιχείρησης. Παροχή πληροφοριών σηµείου επικοινωνίας για την υπόθεση και ανταπόκριση στα αιτήµατα της Dell εντός 24 ωρών. Επίπεδα σοβαρότητας και ανταπόκριση από την Dell για προϊόντα χωρίς υποστήριξη ζωτικής σηµασίας (Non-Mission Critical): Οι πελάτες που καλούν έχουν δυνατότητα να καθορίσουν το επίπεδο σοβαρότητας του περιστατικού και της συσχετιζόµενης κατάστασης χρησιµοποιώντας τον ακόλουθο πίνακα. Σοβαρότητ Κατάσταση Ανταπόκριση από την Dell Ρόλος πελάτη α 2 Μεγάλη επίπτωση αλλά µε άµεση πρόχειρη λύση ή επίλυση. Η επί 24ώρου βάσεως και 7 ηµέρες την εβδοµάδα ανάθεση πόρων δεν διατίθεται ως µέσο υποστήριξης για την ανταπόκριση από την Dell 3 Ελάχιστη επίπτωση στην επιχείρηση Άµεση τηλεφωνική αντιµετώπιση προβλήµατος. Παρέµβαση από το διαχειριστή κλιµάκωσης εάν δεν καθοριστεί αποµακρυσµένη διάγνωση εντός 90 λεπτών επικοινωνίας. Αποστολή εξαρτηµάτων/προσωπικού µετά την τηλεφωνική αντιµετώπιση του προβλήµατος. Αντιµετώπιση προβλήµατος µέσω τηλεφώνου, αποστολή εξαρτηµάτων/προσωπικού µετά την τηλεφωνική αντιµετώπιση προβλήµατος και προσδιορισµός κατάστασης υπόθεσης κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας. Παροχή κατάλληλου προσωπικού και πόρων για τη διατήρηση συνεχούς επικοινωνίας και προσπαθειών. Πληροφόρηση και επιφόρτιση των ανώτατων στελεχών της επιχείρησης. Παροχή πληροφοριών σηµείου επικοινωνίας για την υπόθεση και ανταπόκριση στα αιτήµατα της Dell εντός 24 ωρών. ProSupport για τελικούς χρήστες v 1.0, Σελίδα 3 από 11

4 Επιτόπου υποστήριξη Οι επιλογές επιτόπου υποστήριξης ποικίλλουν ανάλογα µε τον τύπο της υπηρεσίας που έχει αποκτηθεί και κατά πόσο έχει ή δεν έχει αγοραστεί υποστήριξη ζωτικής σηµασίας (Mission Critical) µαζί µε το ProSupport για τελικούς χρήστες. Στην επιβεβαίωση παραγγελίας αναφέρεται ο τύπος επιτόπου ανταπόκρισης για τον πελάτη και δεδοµένου ότι πληρούνται όλοι οι ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα περιγραφή υπηρεσίας. Η Dell θα αποστείλει έναν τεχνικό υποστήριξης στον χώρο επαγγελµατικής εγκατάστασης του πελάτη όπως επισηµαίνεται στο τιµολόγιο η στην επιβεβαίωση παραγγελίας εφ όσον κρίνεται απαραίτητο σύµφωνα µε το επίπεδο σοβαρότητας και τον σχετικό πίνακα επιτόπου ανταπόκρισης παρακάτω: A. Επιτόπου ανταπόκριση ProSupport για τελικούς χρήστες µε υποστήριξη ζωτικής σηµασίας (Mission Critical) Όταν η αγορά της υπηρεσίας συνδυάζεται µε την υποστήριξη ζωτικής σηµασίας, παρέχονται ταχύτεροι χρόνοι ανταπόκρισης και ενδέχεται να τεθεί σε εφαρµογή µια διαδικασία κρίσιµης κατάστασης ( Crit Sit ) για ζητήµατα που κατατάσσονται στο επίπεδο σοβαρότητας 1 και µια επείγουσα αποστολή όποτε απαιτείται. Επείγουσα αποστολή για ζητήµατα ζωτικής σηµασίας στο επίπεδο σοβαρότητας 1: Για τα υποστηριζόµενα προϊόντα µε συµβάσεις ProSupport για τελικούς χρήστες και υποστήριξης ζωτικής σηµασίας µε επιτόπου ανταπόκριση εντός 2 ή 4 ωρών, θα αποστέλλεται τεχνικός επιτόπου, εάν κρίνεται απαραίτητο, σε συνδυασµό µε την τηλεφωνική αντιµετώπιση προβληµάτων. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισµού του προβλήµατος, ο αναλυτής θα αποφασίζει εάν το ζήτηµα απαιτεί την αποστολή εξαρτηµάτων. B. Επιτόπου ανταπόκριση ProSupport για τελικούς χρήστες µε υποστήριξη ζωτικής σηµασίας:( (Mission Critical) Τύπος επιτόπου ανταπόκρισης Επί τόπου ανταπόκριση εντός 2 ωρών µε υπηρεσία επισκευής εντός 6 ωρών Επιτόπου εξυπηρέτηση εντός 4 ωρών Επιτόπου εξυπηρέτηση εντός 8 ωρών Χρόνος επιτόπου ανταπόκρισης Επιδιωκόµενη επιτόπου άφιξη του τεχνικού εντός 2 ωρών από την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής αντιµετώπισης του προβλήµατος και προσπάθεια επισκευής του υλικού εντός 6 ωρών από την αποστολή. Επιδιωκόµενη άφιξη του τεχνικού εντός 4 ωρών από την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής αντιµετώπισης του προβλήµατος. Επιδιωκόµενη άφιξη του τεχνικού εντός 8 ωρών από την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής αντιµετώπισης του προβλήµατος. Περιορισµοί/Ειδικοί όροι ιατίθεται 7 ηµέρες την εβδοµάδα, 24 ώρες την ηµέρα, συµπεριλαµβανοµένων των αργιών. ιατίθεται εντός καθορισµένων περιοχών ανταπόκρισης 2 ωρών. ιατίθεται µόνο για συγκεκριµένα µοντέλα Dell. Η επείγουσα αποστολή σε συνδυασµό µε την αντιµετώπιση προβλήµατος διατίθεται για ζητήµατα ζωτικής σηµασίας στο επίπεδο σοβαρότητας 1. ιατίθεται 7 ηµέρες την εβδοµάδα, 24 ώρες την ηµέρα, συµπεριλαµβανοµένων των αργιών. ιατίθεται εντός καθορισµένων περιοχών ανταπόκρισης 4 ωρών. ιατίθεται µόνο για συγκεκριµένα µοντέλα Dell. Η επείγουσα αποστολή σε συνδυασµό µε την αντιµετώπιση προβλήµατος διατίθεται για ζητήµατα ζωτικής σηµασίας στο επίπεδο σοβαρότητας 1. ιατίθεται 7 ηµέρες την εβδοµάδα, 24 ώρες την ηµέρα, συµπεριλαµβανοµένων των αργιών. ιατίθεται εντός καθορισµένων περιοχών ανταπόκρισης 8 ωρών. ιατίθεται µόνο για συγκεκριµένα προϊόντα Dell. Η επείγουσα αποστολή σε συνδυασµό µε την αντιµετώπιση προβλήµατος διατίθεται για ζητήµατα ζωτικής σηµασίας στο επίπεδο σοβαρότητας 1. ProSupport για τελικούς χρήστες v 1.0, Σελίδα 4 από 11

5 C. Επιτόπου ανταπόκριση ProSupport για τελικούς χρήστες χωρίς υποστήριξη ζωτικής σηµασίας Επιλογές βασικής επιτόπου ανταπόκρισης ProSupport για τελικούς χρήστες (χωρίς υποστήριξη ζωτικής σηµασίας) Τύπος επιτόπου ανταπόκρισης Χρόνος επιτόπου ανταπόκρισης Περιορισµοί/Ειδικοί όροι Επιτόπου εξυπηρέτηση εντός 4 ωρών Επιτόπου υπηρεσία ανταπόκρισης την επόµενη εργάσιµη ηµέρα Επιδιωκόµενη άφιξη του τεχνικού εντός 4 ωρών από την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής αντιµετώπισης του προβλήµατος. Αφού ολοκληρωθεί η τηλεφωνική αντιµετώπιση του προβλήµατος, η επιτόπου άφιξη του τεχνικού είναι συνήθως εφικτή την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. ιατίθεται 7 ηµέρες την εβδοµάδα, 24 ώρες την ηµέρα, συµπεριλαµβανοµένων των αργιών. ιατίθεται εντός καθορισµένων περιοχών ανταπόκρισης 4 ωρών. ιατίθεται µόνο για συγκεκριµένα µοντέλα Dell. ιατίθεται 5 εργάσιµες ηµέρες την εβδοµάδα σύµφωνα µε τα τοπικά ωράρια, 8 ώρες την ηµέρα, εκτός τοπικών αργιών. Περιορίζεται σε περιοχές εκτός των ορίων ανταπόκρισης 4 ωρών. Οι κλήσεις που λαµβάνονται στο Expert Center (Κέντρο ειδικών) της Dell µετά τις 5:00 µµ στην τοπική ώρα του πελάτη ( ευτέρα - Παρασκευή) ή/και οι αποστολές που πραγµατοποιούνται µετά το χρόνο αυτό ενδέχεται να απαιτήσουν µία ακόµη εργάσιµη ηµέρα για την άφιξη τεχνικού στην τοποθεσία του πελάτη. ιατίθεται µόνο για συγκεκριµένα µοντέλα Dell. Όπου δεν διατίθεται υπηρεσία εξυπηρέτησης την επόµενη εργάσιµη ηµέρα (NBD) θα παρέχεται ανταπόκριση εντός δυο (2) η τριών (3) εργάσιµων ηµερών η θα συνάπτεται εναλλακτική συµφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης (SLA). Χαµένη επίσκεψη υπηρεσίας εξυπηρέτησης: Εάν ο πελάτης ή ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του πελάτη δεν βρίσκεται στην τοποθεσία εγκατάστασης του εξοπλισµού κατά την άφιξη του τεχνικού υποστήριξης ο τεχνικός υποστήριξης δεν θα µπορέσει να προβεί σε επισκευή του υποστηριζόµενου προϊόντος. Ο/η τεχνικός θα αφήσει µια κάρτα προκειµένου να ειδοποιηθεί ο πελάτης σχετικά µε την άφιξή του/της. Εάν συµβεί κάτι τέτοιο, ο πελάτης ενδέχεται να επιβαρυνθεί µε πρόσθετη χρέωση για µια επαναληπτική επίσκεψη εξυπηρέτησης. Υποστήριξη µέσω συνεργασίας Εάν προκύψει πρόβληµα µε ορισµένα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που χρησιµοποιούνται συχνά σε συνδυασµό µε το υποστηριζόµενο προϊόν του πελάτη, η Dell θα παρέχει ένα µοναδικό σηµείο επικοινωνίας, όπως ορίζεται στο παρόν, έως ότου εντοπιστούν τα προβλήµατα και ανατεθούν στον τρίτο προµηθευτή προϊόντων. Ειδικότερα, χρησιµοποιώντας τη σύµβαση υποστήριξης των πελατών, η Dell θα επικοινωνεί µε τον τρίτο προµηθευτή και θα δηµιουργεί εκ µέρους του πελάτη ένα φάκελο περιστατικού (incident) παρέχοντας την απαραίτητη τεκµηρίωση για το πρόβληµα. Αφού ανατεθεί το ζήτηµα σε προµηθευτή, η Dell θα παρακολουθεί τη διαδικασία επίλυσης του προβλήµατος και θα λαµβάνει από τον προµηθευτή πληροφορίες για την κατάσταση και τα σχέδια επίλυσης έως ότου επιλυθεί το πρόβληµα από µέρους του προµηθευτή παρέχοντας µια λύση ή βήµατα για την επίλυση ή µια πρόχειρη λύση ή αλλαγές στη διαµόρφωση παραµέτρων ή κλιµάκωση αναφοράς σφαλµάτων. Κατόπιν αίτησης από τον πελάτη, η Dell θα θέσει σε εφαρµογή διαδικασίες κλιµάκωσης διαχείρισης εντός της εταιρείας ή/και εντός της εταιρείας του προµηθευτή. Προκειµένου ο πελάτης να δικαιούται υποστήριξη µέσω συνεργασίας, πρέπει να έχει στη διάθεσή του τα κατάλληλα συµφωνητικά και συµβόλαιο υποστήριξης µε τον αντίστοιχο τρίτο προµηθευτή. Αφού καθοριστεί και καταγραφεί το περιστατικό,(incident), ο τρίτος προµηθευτής θα παρέχει τεχνική υποστήριξη και επίλυση για το πρόβληµα του πελάτη. Η DELL ΟΥ ΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ProSupport για τελικούς χρήστες v 1.0, Σελίδα 5 από 11

6 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ. Ο πελάτης συµφωνεί να απαλλάσσει την Dell από την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις που αφορούν αυτά τα προϊόντα τρίτων. είτε τους τρέχοντες συνεργάτες υποστήριξης στη διεύθυνση #3. Σηµειώστε ότι οι συνεργάτες ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγµή χωρίς ειδοποίηση προς τους πελάτες. Αντιµετώπιση προβληµάτων λογισµικού Το ProSupport για τελικούς χρήστες περιλαµβάνει αντιµετώπιση προβληµάτων λογισµικού µε υποστήριξη µέσω συνεργασιών (όπως ορίζεται παραπάνω) για επιλεγµένες συσκευές, λειτουργικά συστήµατα και υλικόλογισµικό υποστηριζόµενων προϊόντων (τα Καλυπτόµενα προϊόντα λογισµικού ) µέσω τηλεφώνου ή µε την αποστολή λογισµικού και άλλων πληροφοριών µε ηλεκτρονικά µέσα ή µε την ταχυδροµική αποστολή λογισµικού ή/και άλλων πληροφοριών στον πελάτη. Τα καλυπτόµενα προϊόντα λογισµικού περιλαµβάνουν βασικά λειτουργικά συστήµατα (Microsoft, Novell ή Red Hat ), βασικά στοιχεία λογισµικού Dell EMC (όπως τα Navisphere Manager, Access Logic, Navisphere Agent και PowerPath ), καθώς και κύριες εφαρµογές λογισµικού (όπως τα λογισµικά Dell Client Manager και OpenManage). Περιορισµοί στην υπηρεσία αντιµετώπισης προβληµάτων λογισµικού: Η Dell δεν εγγυάται ότι κάθε συγκεκριµένο πρόβληµα θα αποκαθίσταται ή ότι το Καλυπτόµενο Προϊόν Λογισµικού θα παράγει συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Η αναπαραγωγή των καταστάσεων που οδηγούν στα ερωτήµατα του Πελάτη πρέπει να είναι δυνατή σε ένα µόνο σύστηµα (π.χ. σε µία κεντρική µονάδα επεξεργασίας µε σταθµό εργασίας και άλλα περιφερειακά). Η Dell µπορεί να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι κάποιο πρόβληµα είναι αρκετά περίπλοκο ή ότι το Υποστηριζόµενο Σύστηµα του Πελάτη είναι τέτοιας φύσεως ώστε καθίσταται αδύνατη η αποτελεσµατική ανάλυση του προβλήµατος µέσω τηλεφώνου. Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι ενδεχοµένως να µην είναι εφικτή η επίλυση εξ αποστάσεως τέτοιου είδους προβληµάτων και ότι ίσως χρειαστεί να φροντίσει να προµηθευτεί άλλες, ανεξάρτητες από την παρούσα σύµβαση, υπηρεσίες για την επίλυση συναφούς είδους προβληµάτων. Ενηµερώσεις βασικού λογισµικού Dell EMC Το ProSupport για τελικούς χρήστες περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενηµερώσεις λογισµικού για βασικά στοιχεία λογισµικού Dell EMC όπως τα Navisphere Manager, Access Logix, Navisphere Agent και PowerPath (για την περίοδο υπηρεσίας που επισηµαίνεται στο τιµολόγιο): ιορθωτικά προγράµµατα και διορθώσεις σφαλµάτων µικρές αλλαγές που γίνονται από EMC στο ανάλογο λογισµικό αποθήκευσης για επιχειρήσεις, για λόγους διατήρησης της συµβατότητας του λειτουργικού συστήµατος ή/και για συµβατότητα βάσης δεδοµένων, καθώς και διορθώσεις σφαλµάτων, προσωρινές λύσεις ή/και διορθωτικά προγράµµατα που απαιτούνται για τη διατήρηση της συµµόρφωσης µε τα εγχειρίδια του ανάλογου λογισµικού αποθήκευσης για επιχειρήσεις). Όλες τις νέες εκδόσεις ή κυκλοφορίες του λογισµικού αποθήκευσης για επιχειρήσεις που διατίθενται από την EMC χωρίς επιπλέον χρέωση σε άλλους κατόχους άδειας χρήσης του λογισµικού αποθήκευσης για επιχειρήσεις που καλύπτεται από την εγγύηση EMC ή από ετήσια σύµβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης µεταξύ της EMC και του κατόχου της άδειας χρήσης. Συνήθως αποτελούνται από κυκλοφορίες µε διορθωτικά προγράµµατα και διορθώσεις σφαλµάτων, αλλαγές που αντικατοπτρίζουν περισσότερες ή εκτεταµένες δυνατότητες και αλλαγές που περιλαµβάνουν σηµαντικά νέα χαρακτηριστικά, λειτουργίες ή δυνατότητες. Μπορεί να χρειαστεί πρόσθετη αγορά. Οι ενηµερωµένες εκδόσεις βασικού λογισµικού Dell EMC ενδέχεται να απαιτήσουν την αγορά ξεχωριστής υπηρεσίας επιτόπου εγκατάστασης Dell ή υπηρεσίας συντήρησης της Dell EMC, όπως συνιστά η Dell προκειµένου να συνεχιστεί να ισχύει η υπηρεσία για το υποστηριζόµενο προϊόν (ή προϊόντα). ProSupport για τελικούς χρήστες v 1.0, Σελίδα 6 από 11

7 Ανανέωση. Ο Πελάτης έχει το δικαίωµα ανανέωσης για πρόσθετες περιόδους ή/και να αγοράσει πρόσθετες ενηµερωµένες εκδόσεις βασικού λογισµικού από την Dell EMC ανάλογα µε τις διαθέσιµες επιλογές που θα ισχύουν τότε και σύµφωνα µε τις ενίοτε ισχύουσες τιµές, τους όρους και τις προϋποθέσεις της Dell, κατόπιν υποβολής εντολής αγοράς στη Dell. Η Dell διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει τις τιµές, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή υποστήριξης, µονοµερώς και οποτεδήποτε κατά την κρίση της,. Οι χρεώσεις για την ανανέωση των ενηµερωµένων εκδόσεων βασικού λογισµικού Dell EMC παρατίθενται εδώ: Τιµές Ανανέωσης υποστήριξης του ProSupport για τελικούς χρήστες της Dell EMC (Παράρτηµα A): Το ProSupport για τελικούς χρήστες δεν περιλαµβάνει: Άλλες δραστηριότητες, όπως εγκατάσταση, απεγκατάσταση, µετακίνηση, προληπτική συντήρηση, βοήθεια για την εκπαίδευση προσωπικού, αποµακρυσµένη διαχείριση ή οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή υπηρεσίες που δεν περιγράφονται ρητά στην παρούσα περιγραφή υπηρεσίας. Εξαρτήµατα, αναλώσιµα, ανταλλακτικά µέσων (Media), λειτουργικά αναλώσιµα, περιφερειακά ή ανταλλακτικά όπως µπαταρίες, πλαίσια και καλύµµατα ή την υποστήριξη για αυτά. Άµεση υποστήριξη προϊόντων τρίτων κατασκευαστών ή υποστήριξη εκδόσεων που δεν υποστηρίζονται πλέον από τον κατασκευαστή, προµηθευτή ή συνεργάτη. (Η υπηρεσία περιλαµβάνει υποστήριξη µέσω συνεργασίας". είτε την ενότητα " ιαδικασίες υποστήριξης" παραπάνω.) Υποστήριξη για εξοπλισµό που έχει υποστεί ζηµιά λόγω ανωτέρας βίας (όπως, ενδεικτικά, κεραυνοί, πληµµύρες, τυφώνες, σεισµοί και καταιγίδες), κακής χρήσης, ατυχήµατος ή κατάχρησης του υποστηριζόµενου προϊόντος ή εξαρτηµάτων του (όπως, ενδεικτικά, χρήση λανθασµένων τάσεων ρεύµατος, χρήση λανθασµένων ασφαλειών, χρήση µη συµβατών συσκευών ή εξαρτηµάτων, ακατάλληλος ή ανεπαρκής αερισµός ή αποτυχία τήρησης των οδηγιών λειτουργίας), τροποποίησης, ακατάλληλου φυσικού ή λειτουργικού περιβάλλοντος, ακατάλληλης συντήρησης από µέρους του πελάτη (ή αντιπροσώπου του πελάτη), µετακίνησης του υποστηριζόµενου προϊόντος, αφαίρεσης ή παραποίησης του εξοπλισµού ή των αναγνωριστικών ετικετών των εξαρτηµάτων, ή δυσλειτουργίας που προκλήθηκε από προϊόν για το οποίο η Dell δεν φέρει ευθύνη. Αφαίρεση spyware/ιών, δηµιουργία εφεδρικών αντιγράφων δεδοµένων. Προηγµένη ασύρµατη, δικτυακή ή αποµακρυσµένη εγκατάσταση, ρύθµιση, βελτιστοποίηση και διαµόρφωση εφαρµογών εκτός των όσων περιγράφονται στην παρούσα σύµβαση. Σύνταξη οµάδας εντολών (scripting) προγραµµατισµός, σχεδίαση/εφαρµογή βάσεων δεδοµένων, ανάπτυξη ιστοσελίδων ή ανασύνθεση πυρήνων. Οποιαδήποτε ενέργεια ή υπηρεσία δεν αναφέρεται συγκεκριµένα στην παρούσα περιγραφή υπηρεσίας. Υποχρεώσεις του πελάτη ηµιουργία εφεδρικών αντιγράφων λογισµικού/δεδοµένων. Αποτελεί υποχρέωση του πελάτη να δηµιουργεί εφεδρικά αντίγραφα όλων των υπαρχόντων δεδοµένων, στοιχείων λογισµικού και προγραµµάτων στα υποστηριζόµενα προϊόντα πριν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε υπηρεσιών από την Dell. Η DELL ΟΥ ΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΝΑΚΤΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΙΚΤΥΟΥ. Εξουσιοδότηση για παροχή πρόσβασης. Ο πελάτης αποδέχεται και εγγυάται ότι έχει λάβει την απαραίτητη αδειοδότηση τόσο για τον ίδιο όσο και για την Dell για την πρόσβαση και χρήση του υποστηριζόµενου προϊόντος, των δεδοµένων του, καθώς και όλων των στοιχείων του υλικού και του λογισµικού που περιλαµβάνονται σε αυτό, µε σκοπό την παροχή των σχετικών τεχνικών υπηρεσιών. Εάν ο πελάτης δεν διαθέτει την άδεια αυτή, έχει υποχρέωσή να την εξασφαλίσει µε δική του δαπάνη, προτού αιτηθεί στην Dell την παροχή των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, Συνεργασία µε αναλυτή µέσω τηλεφώνου και επιτόπου Τεχνικός. Ο πελάτης συµφωνεί να συνεργάζεται και να ακολουθεί τις οδηγίες που δίνονται τηλεφωνικώς από τον αναλυτή και επιτόπου ProSupport για τελικούς χρήστες v 1.0, Σελίδα 7 από 11

8 από τους τεχνικούς της Dell. Σύµφωνα µε τα διδάγµατα κοινής πείρας, τα περισσότερα προβλήµατα και σφάλµατα συστήµατος µπορούν να επιλυθούν µέσω τηλεφώνου ως αποτέλεσµα στενής συνεργασίας µεταξύ του χρήστη και του αναλυτή ή του τεχνικού. Υποστηριζόµενες εκδόσεις: Ο πελάτης οφείλει να διατηρεί στο λογισµικό και στο υποστηριζόµενο προϊόν/προϊόντα τις ελάχιστες απαιτήσεις εκδόσεων που ορίζονται από την Dell ή τις διαµορφώσεις παραµέτρων που ορίζονται στο PowerLink για το σύστηµα αποθήκευσης Dell EMC ή αυτά που ορίζονται στη διεύθυνση για τα υποστηριζόµενα προϊόντα. Ο πελάτης πρέπει, επίσης, να εξασφαλίζει την εγκατάσταση επανορθωτικών ανταλλακτικών, επιδιορθώσεων, ενηµερώσεων λογισµικού ή µεταγενέστερων εκδόσεων σύµφωνα µε τις οδηγίες της Dell προκειµένου να διατηρείται η ισχύς του συστήµατος/συστηµάτων υποστήριξης για την υπηρεσία. Εγγυήσεις τρίτων µερών : Αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να απαιτήσουν την πρόσβαση της Dell σε υλικό ή λογισµικό που δεν έχει κατασκευαστεί από την Dell. Ορισµένες εγγυήσεις κατασκευαστών ενδέχεται να καταστούν άκυρες εάν η Dell ή οποιοσδήποτε άλλος εκτός του κατασκευαστή επεξεργαστεί το υλικό ή το λογισµικό. Αποτελεί υποχρέωση του πελάτη να εξασφαλίζει ότι η εφαρµογή υπηρεσιών της Dell δεν θα επηρεάσει τέτοιου είδους εγγυήσεις ή, σε περίπτωση που συµβεί κάτι τέτοιο, ότι ο πελάτης θα αποδεχτεί τις συνέπειες. Η DELL ΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ ΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ DELL ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. Υποχρεώσεις κατά την επιτόπου υποστήριξη: Όταν οι υπηρεσίες απαιτούν επιτόπου υποστήριξη, ο πελάτης πρέπει να παρέχει ελεύθερη, ασφαλή και επαρκή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του και το υποστηριζόµενο προϊόν/προϊόντα. Η επαρκής πρόσβαση περιλαµβάνει επαρκή επιφάνεια εργασίας, ηλεκτρικό ρεύµα και τοπική τηλεφωνική γραµµή. Επίσης, πρέπει να παρέχεται οθόνη, ποντίκι (ή συσκευή κατάδειξης) και πληκτρολόγιο (χωρίς ΚΑΝΕΝΑ κόστος για την Dell), σε περίπτωση που το σύστηµα δεν περιλαµβάνει ήδη αυτές τις συσκευές. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις και τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα περιγραφή υπηρεσίας, η Dell δεν υποχρεούται να παρέχει την υπηρεσία. Σηµαντικές πρόσθετες πληροφορίες Cisco Η Dell έχει συνάψει σύµβαση µε τη Cisco και χρησιµοποιεί τους τεχνικούς πόρους της Cisco για την παροχή συνεχούς υποστήριξης σε επιλεγµένα προϊόντα Cisco ως τµήµα της συνολικής λύσης υπηρεσιών της Dell. Ανάθεση : Η Dell ενδέχεται να αναθέσει τις υπηρεσίες ή/και την περιγραφή υπηρεσίας σε εξειδικευµένους τρίτους παροχείς υπηρεσιών. Αντικατάσταση πλήρους µονάδας: Σε περίπτωση που ο αναλυτής διαπιστώσει ότι το στοιχείο του ελαττωµατικού υποστηριζόµενου προϊόντος αποσυνδέεται και επανασυνδέεται εύκολα (όπως το πληκτρολόγιο ή η οθόνη) ή σε περίπτωση που ο αναλυτής διαπιστώσει ότι το υποστηριζόµενο προϊόν µπορεί να αντικατασταθεί ως ενιαία µονάδα, τότε η Dell δικαιούται να αποστείλει στον πελάτη µια πλήρη µονάδα αντικατάστασης. Εάν ο τεχνικός της Dell παραδίδει µια µονάδα αντικατάστασης στον πελάτη, ο τελευταίος πρέπει να παραχωρήσει το ελαττωµατικό σύστηµα ή εξάρτηµα αυτού στον τεχνικό της Dell, εκτός αν ο πελάτης έχει αγοράσει την υπηρεσία "Keep Your Hard Drive" ( ιατήρηση ελέγχου του σκληρού σας δίσκου) για το σύστηµα που επηρεάστηκε. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης µπορεί να κρατήσει την αντίστοιχη µονάδα/µονάδες σκληρού δίσκου. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν παραχωρήσει την ελαττωµατική µονάδα στον τεχνικό της Dell όπως απαιτείται παραπάνω ή εάν (σε περίπτωση που η µονάδα αντικατάστασης δεν έχει παραδοθεί αυτοπροσώπως από τον τεχνικό της Dell) δεν επιστραφεί η ανταλλακτική µονάδα εντός δέκα (10) ηµερών, τότε ο πελάτης αποδέχεται ότι θα καταβάλει στην Dell το κόστος της µονάδας αντικατάστασης αφού λάβει σχετικό τιµολόγιο. Εάν ο πελάτης δεν εξοφλήσει το τιµολόγιο αυτό εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή του, εκτός των όποιων άλλων έννοµων δικαιωµάτων και ένδικων µέσων έχει στη διάθεσή της η Dell, η τελευταία διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα περιγραφή υπηρεσίας κατόπιν προηγούµενης ειδοποίησης του Πελάτη. ProSupport για τελικούς χρήστες v 1.0, Σελίδα 8 από 11

9 Ιδιοκτησία εξαρτηµάτων: Όλα τα εξαρτήµατα της Dell που αφαιρούνται από το υποστηριζόµενο προϊόν και επιστρέφονται στην Dell περιέρχονται στην ιδιοκτησία της. Ο πελάτης οφείλει να καταβάλει στην Dell την αξία των εξαρτηµάτων που αφαιρούνται από το σύστηµα και παραµένουν στην ιδιοκτησία του πελάτη (εκτός των µονάδων σκληρού δίσκου από συστήµατα που καλύπτονται από την υπηρεσία "Keep Your Hard Drive"), και εφόσον ο πελάτης έχει παραλάβει ανταλλακτικά από την Dell. Η Dell χρησιµοποιεί καινούργια και ανασυσκευασµένα εξαρτήµατα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση επισκευών στα πλαίσια εγγύησης από ποικίλους κατασκευαστές. Απόθεµα εξαρτηµάτων: Η Dell διαθέτει ανταλλακτικά αποθηκευµένα σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσµο. Ορισµένα εξαρτήµατα ενδέχεται να µην είναι αποθηκευµένα στην κοντινότερη τοποθεσία για τον πελάτη. Σε περίπτωση που το απαιτούµενο για την επισκευή του υποστηριζόµενου προϊόντος εξάρτηµα δεν είναι διαθέσιµο σε εγκαταστάσεις της Dell µε γεωγραφική εγγύτητα στο χώρο εγκατάστασης ή διαµονής του πελάτη και πρέπει να αποσταλεί από άλλες εγκαταστάσεις, τότε θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να µεταφερθεί µέσω νυχτερινής διακίνησης. Περιορισµοί υποστήριξης: Η Dell δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ανεπάρκεια ή καθυστέρηση εκτέλεσης εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου ανωτέρας βίας. Η υπηρεσία εκτείνεται µόνο στις χρήσεις για τις οποίες σχεδιάστηκε το υποστηριζόµενο προϊόν. ιάρκεια ισχύος και ανανέωση: Ο πελάτης θα λαµβάνει τις υπηρεσίες για το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στη επιβεβαίωση Παραγγελίας. Πριν τη λήξη ισχύος της υπηρεσίας ο πελάτης δικαιούται να προβεί σε ανανέωση της υπηρεσίας, ανάλογα µε τις διαθέσιµες επιλογές που βρίσκονται σε εφαρµογή τη δεδοµένη στιγµή και σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες της Dell. Επιπροσθέτως, η Dell δύναται κατά την κρίση της, να προβεί µονοµερώς σε ανανέωση της υπηρεσίας αποστέλλοντας στον πελάτη σχετικό τιµολόγιο. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα, και εφόσον είναι επιτρεπτό από την εσωτερική νοµοθεσία, να συµφωνήσει σιωπηρά σε µια τέτοια ανανέωση των υπηρεσιών εξοφλώντας το τιµολόγιο εντός της τασσόµενης επ αυτού προθεσµίας. Η πληρωµή τιµολογίων ανανέωσης υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη συναίνεση του πελάτη για επέκταση του χρόνου ισχύος της υπηρεσίας για το χρονικό διάστηµα που σηµειώνεται στο σχετικό τιµολόγιο. Σε περίπτωση που ο πελάτης αρνηθεί να εξοφλήσει το τιµολόγιο ανανέωσης, τεκµαίρεται ότι δεν επιθυµεί την ανανέωση της υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή των υπηρεσιών θα διακόπτεται κατά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο αρχικό τιµολόγιο ή στο τελευταίο τιµολόγιο που εξοφλήθηκε από τον πελάτη. Μετακίνηση Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στον τόπο που αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας ή στο σχετικό συµφωνητικό που υπογράφηκε ξεχωριστά µεταξύ του πελάτη και της Dell. Ο πελάτης συµφωνεί να ενηµερώνει την Dell ηλεκτρονικά µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία που θα προβεί σε µετακίνηση των υποστηριζόµενων προϊόντων. Οι περιγραφόµενες υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιµες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Η υποχρέωση της Dell να παρέχει τις υπηρεσίες σε προϊόντα που έχουν µετακινηθεί σε τόπο διαφορετικό από εκείνο της αρχικής εγκατάστασης, εξαρτάται από την τοπική διαθεσιµότητα και ενδέχεται να υπόκειται σε περαιτέρω χρεώσεις καθώς και σε επιθεώρηση και εκ νέου πιστοποίηση των υποστηριζόµενων προϊόντων που έχουν µετακινηθεί, σύµφωνα µε τις εκάστοτε χρεώσεις συµβουλευτικών υπηρεσιών της Dell ως προς το χρόνο και τα υλικά. Ο πελάτης θα παρέχει στην Dell επαρκή, ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του προκειµένου να παράσχει επιτυχώς τις υποχρεώσεις της. Η υπηρεσία δεν περιλαµβάνει υποστήριξη για βλάβες που προέρχονται από τη µεταφορά του υποστηριζόµενου προϊόντος από µια γεωγραφική τοποθεσία σε άλλη ή από µια οντότητα σε άλλη. ProSupport για τελικούς χρήστες v 1.0, Σελίδα 9 από 11

10 Ακύρωση -Καταγγελία. Ο πελάτης δύναται να ακυρώσει/καταγγείλει την υπηρεσία εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή του υποστηριζόµενου προϊόντος µετά από προηγούµενη έγγραφη προειδοποίηση της Dell. Σε περίπτωση που ο πελάτης ακυρώσει την υπηρεσία εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή του υποστηριζόµενου προϊόντος, θα του επιστραφεί η συνολικώς καταβληθείσα αξία της υπηρεσίας µείον το κόστος υποστήριξης που τυχόν πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας περιγραφής. Ωστόσο, εάν µεσολαβήσουν περισσότερες από τριάντα (30) ηµέρες από την παραλαβή του υποστηριζόµενου προϊόντος, ο Πελάτης δεν έχει δικαίωµα να ακυρώσει την υπηρεσία, µε εξαίρεση τα όσα τυχόν προβλέπονται από την ισχύουσα κρατική/εθνική/περιφερειακή νοµοθεσία που σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν των όρων της παρούσας περιγραφής. Η Dell δύναται να ακυρώσει µονοµερώς την υπηρεσία οποτεδήποτε κρίνει απαραίτητο καθόλη τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της, για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: Ο πελάτης δεν καταβάλλει τη συνολική αξία της υπηρεσίας σύµφωνα µε τους όρους της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας. Ο πελάτης προβαίνει σε παραπλάνηση της Dell ή των αντιπροσώπων της. Ο πελάτης αρνείται να συνεργαστεί ή απειλεί µε οποιονδήποτε τρόπο τον αναλυτή ή τον επιτόπου τεχνικό. Επανειληµµένη κακή χρήση της υπηρεσίας από µέρους του πελάτη για θέµατα εκτός του πεδίου εφαρµογής της περιγραφής υπηρεσίας. Εάν ο πελάτης παραβιάζει εν γένει και καθ οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα περιγραφή υπηρεσίας. Σε περίπτωση που η Dell ακυρώσει την υπηρεσία, θα αποστείλει στον πελάτη σχετική έγγραφη ειδοποίηση, στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στα αρχεία µας. Η ειδοποίηση θα περιλαµβάνει το λόγο και την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ακύρωσης, η οποία σε κάθε περίπτωση θα επιφέρει έννοµα αποτελέσµατα µετά την παρέλευση (10) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την εσωτερική/κρατική νοµοθεσία, οπότε και υπερισχύουν οι σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η DELL ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΝ ΘΑ ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ DELL. Η Dell δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να καταγγείλει την παρούσα περιγραφή υπηρεσίας µετά από προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση τριάντα (30) ηµερών προς τον πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης δικαιούται την επιστροφή του ποσού των µη δεδουλευµένων δαπανών υποστήριξης που έχει προκαταβάλει. Οποιαδήποτε επιστροφή χρηµατικού ποσού θα καθορίζεται από την Dell µε βάση τον χρόνο που µεσολάβησε µέχρι την καταγγελία ή/και τον αριθµό των περιστατικών υποστήριξης,. Μεταβίβαση της υπηρεσίας. Σύµφωνα µε τους περιορισµούς που ορίζονται στην παρούσα περιγραφή υπηρεσίας, ο πελάτης έχει δικαίωµα να µεταβιβάσει την υπηρεσία στον τρίτο που αγοράζει το υποστηριζόµενο προϊόν στο σύνολό του πριν από τη λήξη ισχύος της και υπό τον όρο ότι ο πελάτης προµηθεύτηκε το υποστηριζόµενο προϊόν και την υπηρεσία από τον αρχικό ιδιοκτήτη (ή προηγούµενο εκδοχέα) και τήρησε όλες τις διαδικασίες µεταβίβασης που ορίζονται στην παρούσα περιγραφή υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένων των προϋποθέσεων µετακίνησης ως περιγράφονται ανωτέρω) και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Ενδέχεται να υπάρχει τέλος µεταβίβασης. Σε περίπτωση που ο πελάτης ή ο εκδοχέας αυτού µεταφέρει το υποστηριζόµενο προϊόν σε γεωγραφική περιοχή όπου δεν διατίθενται οι υπηρεσίες ή δεν προσφέρονται στην ίδια τιµή που κατέβαλε ως αντίτιµο ο πελάτης, ο τελευταίος ενδέχεται να µην καλύπτεται από την υπηρεσία ή να απαιτείται η καταβολή πρόσθετης χρέωσης για τη διατήρηση των ίδιων κατηγοριών τεχνικής κάλυψης στο νέο τόπο εγκατάστασης του εξοπλισµού.. Εάν ο πελάτης δεν επιθυµεί να καταβάλλει τις πρόσθετες χρεώσεις, η υπηρεσία ενδέχεται να µετατραπεί αυτόµατα σε κατηγορίες τεχνικής υποστήριξης που είναι διαθέσιµες µε την ίδια ή χαµηλότερη τιµή στη νέα τοποθεσία. Αποκλείεται η επιστροφή χρηµάτων. ProSupport για τελικούς χρήστες v 1.0, Σελίδα 10 από 11

11 Εκτός των όσων περιγράφονται ανωτέρω, ο πελάτης δεν έχει δικαίωµα να εκχωρεί ή κατά άλλο τρόπο µεταβιβάζει την υπηρεσία ή/ και τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Dell. Οποιαδήποτε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς προηγούµενη συναίνεση της Dell είναι αυτοδικαίως άκυρη. Όροι και Προϋποθέσεις. Η Dell παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες σύµφωνα µε την παρούσα περιγραφή υπηρεσίας και εναλλακτικά είτε µε τους όρους και προϋποθέσεις της Βασικής Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών της Dell όπως είναι καταχωρηµένη στη διεύθυνση είτε µε τους όρους της σύµβασης που έχει ή θα υπογραφεί ξεχωριστά µεταξύ του πελάτη και της Dell. Οι επωνυµίες PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, OptiPlex, Precision, Latitude και Vostro είναι εµπορικά σήµατα της Dell, Inc. Η επωνυµία Norton Antivirus είναι εµπορικό σήµα της Symantec Corporation ή των θυγατρικών της στις Ηνωµένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Η επωνυµία Microsoft είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation. Οι επωνυµίες Intuit και QuickBooks είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Intuit, Inc. Οι επωνυµίες Adobe, Photoshop και Acrobat είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Adobe Systems, Inc. Η επωνυµία Red Hat είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Red Hat, Inc. Η επωνυµία Novell είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Novell, Inc. ΟΙ επωνυµίες EMC, Navisphere, PowerPath και Access Logix είναι είτε εµπορικά σήµατα είτε κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της EMC, Corp. ProSupport για τελικούς χρήστες v 1.0, Σελίδα 11 από 11

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας ProSupport για το προσωπικό IT (Prosupport for IT)

Περιγραφή Υπηρεσίας ProSupport για το προσωπικό IT (Prosupport for IT) Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell προσφέρει την υπηρεσία ProSupport για το προσωπικό IT των πελατών (η Υπηρεσία ή οι Υπηρεσίες ) για επιλεγμένα συστήματα διακομιστών, αποθήκευσης, επιτραπέζιων υπολογιστών και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Βασική υποστήριξη υλικού

Περιγραφή Υπηρεσίας Βασική υποστήριξη υλικού Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει βασική τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της (εφεξής, η «βασική υποστήριξη) σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος συµφωνητικού (εφεξής περιγραφή υπηρεσίας ) και το επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία ("Συμφωνία" ή "Περιγραφή υπηρεσιών") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς" ή "Πελάτης") και του

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Εξυπηρέτηση για ολόκληρη την επιχείρηση Dell ProSupport

Περιγραφή υπηρεσιών Εξυπηρέτηση για ολόκληρη την επιχείρηση Dell ProSupport Περιγραφή υπηρεσιών Εξυπηρέτηση για ολόκληρη την επιχείρηση Dell ProSupport Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία ("Συμφωνία" ή "Περιγραφή υπηρεσιών") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς"

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για τελικούς χρήστες

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για τελικούς χρήστες Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για τελικούς χρήστες Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία ("Συμφωνία" ή "Περιγραφή υπηρεσιών") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς" ή "Πελάτης") και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε)

Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε) Dell Υπηρεσίες Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε) Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για OEM

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για OEM Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για OEM 1. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ Η παρούσα Περιγραφή υπηρεσίας ("Περιγραφή υπηρεσίας") συνάπτεται μεταξύ του Κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού ("εσείς" ή

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting Περιγραφή υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting CAA-1013 Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για τελικούς χρήστες

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για τελικούς χρήστες Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για τελικούς χρήστες 1. ΕΠΙΣΚOΠΗΣΗ OΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘEΣΕΩΝ Αυτή η Περιγραφή υπηρεσιών ("Περιγραφή υπηρεσιών") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς" ή "Πελάτης") και του

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN)

Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN) Περιγραφή υπηρεσίας Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN) Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport Περιγραφή υπηρεσίας Dell ProSupport Εισαγωγή στη συμφωνία παροχής της υπηρεσίας σας Η Dell παρέχει τις υπηρεσίες Dell ProSupport (οι "Υπηρεσίες") για επιλεγμένα προϊόντα Force10 και Dell Force10 ("Προϊόντα"

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική ("EMEA") οι οποίοι αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες της Dell από μεταπωλητή ή διανομέα:

Πελάτες στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA) οι οποίοι αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες της Dell από μεταπωλητή ή διανομέα: Περιγραφή Υπηρεσίας Dell ProSupport Εισαγωγή στο Συμφωνητικό Υπηρεσίας Η Dell σάς παρέχει την υπηρεσία Dell ProSupport (η "Υπηρεσία") για επιλεγμένους διακομιστές, συστήματα αποθήκευσης, επιτραπέζιους

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

Τελικοί χρήστες που διαμένουν στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και Αφρική και αγοράζουν Προϊόντα ή Υπηρεσίες της Dell από ένα Μεταπωλητή ή Διανομέα:

Τελικοί χρήστες που διαμένουν στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και Αφρική και αγοράζουν Προϊόντα ή Υπηρεσίες της Dell από ένα Μεταπωλητή ή Διανομέα: Περιγραφή υπηρεσίας Dell ProSupport Εισαγωγή στο Συμφωνητικό Υπηρεσιών Η Dell παρέχει την υπηρεσία Dell ProSupport (Επαγγελματική υποστήριξη Dell) (οι "Υπηρεσίες") για επιλεγμένα συστήματα διακομιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L28500 Περιορισμένη εγγύηση 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική ("EMEA") οι οποίοι αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες της Dell από μεταπωλητή ή διανομέα:

Πελάτες στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA) οι οποίοι αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες της Dell από μεταπωλητή ή διανομέα: Περιγραφή Υπηρεσίας Dell ProSupport Εισαγωγή στο Συμφωνητικό Υπηρεσίας Η Dell σάς παρέχει την υπηρεσία Dell ProSupport (η "Υπηρεσία") για επιλεγμένους διακομιστές, συστήματα αποθήκευσης, επιτραπέζιους

Διαβάστε περισσότερα

Στις δυνατότητες της Υπηρεσίας σας (ή στα βασικά βήματα της Υπηρεσίας) περιλαμβάνονται τα εξής:

Στις δυνατότητες της Υπηρεσίας σας (ή στα βασικά βήματα της Υπηρεσίας) περιλαμβάνονται τα εξής: Περιγραφή Υπηρεσίας Out of Warranty Technical Support Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την Υπηρεσία Out of Warranty Technical Support (τεχνική υποστήριξη εκτός εγγύησης)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FAST-TRACK DISPATCH (FTD ή το Πρόγραμμα ) Λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι όρους -, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: Για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Υποστήριξη με εγγύηση που λήγει μετά από κάθε μεμονωμένο περιστατικό για εμπορικούς πελάτες Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες

Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες Το σύστημά σας. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, Σύστημα θεωρείται κάθε σύστημα Dell που απαρτίζεται από τα εξής εξαρτήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση )

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Όροι και προϋποθέσεις Ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την Παρούσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης HP Care Pack. Σας ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Latex Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτής HP Latex Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτής HP Latex 1500 Περιορισμένη εγγύηση 2016 HP Development Company, L.P. Έκδοση 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μειωμένο χρόνο διακοπής της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Περιγραφή υπηρεσίας Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2003. Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750 Περιορισμένη εγγύηση 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας: Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες

Περιγραφή Υπηρεσίας: Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες Service Description Consumer Basic Hardware Service Περιγραφή Υπηρεσίας: Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες Το σύστημά σας. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Support Plus

Υπηρεσία HP Support Plus Υπηρεσία HP Support Plus Υπηρεσίες HP Care Pack Η υπηρεσία HP Support Plus αποτελείται από ολοκληρωμένες υπηρεσίες υλικού και λογισμικού που σας δίνουν τη δυνατότητα να αυξήσετε τη διαθεσιμότητα της υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Διαγνωστική υπηρεσία στον χώρο του πελάτη Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Διαγνωστική υπηρεσία στον χώρο του Πελάτη (στο εξής «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP προσφέρει δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία Dell ProSupport Point of Need. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία Dell ProSupport Point of Need. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία Dell ProSupport Point of Need Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει τις υπηρεσίες Dell ProSupport Point of Need (προληπτική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού HP µε παραλαβή και επιστροφή

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού HP µε παραλαβή και επιστροφή Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού HP µε παραλαβή και επιστροφή Υπηρεσίες HP Care Pack Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης Υλικού HP µε παραλαβή και επιστροφή προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, µε τηλεφωνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών Περιορισμένη εγγύηση Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα και παραλείψεις στον

Διαβάστε περισσότερα

EPSON COVERPLUS Όροι

EPSON COVERPLUS Όροι EPSON COVERPLUS Όροι 1. Ορισμοί Ερμηνείες όρων: «Δήλωση» είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής CoverPlus της EPSON, εισάγοντας τον αριθμό ενεργοποίησης που προμηθευτήκατε (ή σας παρασχέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32 Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα azores.gr. Το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει τις υπηρεσίες του προς εσάς (επισκέπτη ή πελάτη) μόνο εφόσον αποδεχθείτε τους όρους χρήσης που διέπουν την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (Πολιτική), εμείς, η Qualcomm Incorporated και οι θυγατρικές μας (συλλογικά «εμείς», «μας», «εμάς» κλπ) παρέχουμε πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι Σύµβαση ServicePac για Υπηρεσίες Συντήρησης, Αναβάθµισης Συντήρησης και Αναβάθµισης Εγγύησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η IBM ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SERVICEPAC

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002281009 2014-09-10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΣ» Σελίδα: 1 από 8 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016

Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016 Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016 Σελίδα 1 από 6 Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι λεπτομέρειες του FY16 Cloud PBX Adoption Offer ( Προσφορά ), συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ

Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Επισκόπηση υπηρεσίας Η υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού της ΗΡ παρέχει εξ αποστάσεως βοήθεια και

Διαβάστε περισσότερα

Άμεση αποκατάσταση προβλημάτων

Άμεση αποκατάσταση προβλημάτων Φύλλο δεδομένων Άμεση αποκατάσταση προβλημάτων Υπηρεσία αντικατάστασης για Κύρια πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Πρακτική εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας Εναλλακτική λύση χαμηλότερου κόστους αντί της

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Dell ProSupport

Περιγραφή Υπηρεσίας Dell ProSupport Περιγραφή Υπηρεσίας Dell ProSupport Εισαγωγή στη Συμφωνία σας για την Υπηρεσία Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει τις υπηρεσίες Dell ProSupport (στο εξής «Υπηρεσία (Υπηρεσίες)»)

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με Υπηρεσίες βάσει συμβολαίου, μέρος των υπηρεσιών HP Care Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές μεταφοράς Επιλογή χρόνων διεκπεραίωσης Οικονομική, αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή χαρακτηρίζει τα αιτήµατα σε προτεραιότητες ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους:

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή χαρακτηρίζει τα αιτήµατα σε προτεραιότητες ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους: Αρ. πρ.: 419/05-02-2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ για τις υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης µηχανογραφικού εξοπλισµού (υλικού & λογισµικού, υπολογιστών δικτύου) του Νοσοκοµείου Ως τεχνική υποστήριξη νοείται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας σας για την Υπηρεσία

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας σας για την Υπηρεσία Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού (στο εξής «Υπηρεσία (Υπηρεσίες)»)

Διαβάστε περισσότερα

ιακοµιστές και πρόσθετος εξοπλισµός HP ProLiant και IA-32 Παγκόσµια περιορισµένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

ιακοµιστές και πρόσθετος εξοπλισµός HP ProLiant και IA-32 Παγκόσµια περιορισµένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη ιακοµιστές και πρόσθετος εξοπλισµός HP ProLiant και IA-32 Παγκόσµια περιορισµένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη 370967-023 14 Φεβρουάριος 2005 1 Περιορισµένη εγγύηση υλικού Γενικοί όροι ια της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva Επισκόπηση προϊόντων Όροι εγγύησης και σέρβις Για τους μετατροπείς Powador 2002, 3002, 4202, 5002, 6002 3200 (2500xi), 4200, 4400 ( 3600xi), 5300 (4000xi), 5500 (4500xi), 6600 (5000xi), 7700 (6400xi),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της υπηρεσίας

Σύνοψη της υπηρεσίας Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης Υλικού HP με Επιστροφή για Καταναλωτές HP Care Pack Services Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές αποστολής Αξιόπιστη, χαμηλότερου κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για Continuous Access για την οικογένεια δίσκων P9000 XP

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για Continuous Access για την οικογένεια δίσκων P9000 XP Υπηρεσία HP Data Replication Solution για Continuous Access για την οικογένεια δίσκων P9000 XP Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία HP Data Replication Solution για το Continuous Access προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα Λήψη! Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός μαύρος

αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός μαύρος αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός 100-15-030 μαύρος 100-15-031 ηλεκτρικές προδιαγραφές προδιαγραφές λειτουργίας θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 40 C σχετική υγρασία λειτουργίας 0 έως 95% ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες HP 104-in Dual Roll Kit Νομικές πληροφορίες 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Πρώτη έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Proactive Care

Υπηρεσία HP Proactive Care Υπηρεσία HP Proactive Care Υπηρεσίες HP Η υπηρεσία HP Proactive Care (Proactive Care) προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο προληπτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών άμεσης απόκρισης, σχεδιασμένες για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Το matchpoint.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών τέννις. Λειτουργεί με την υποστήριξη της εταιρείας:

Το matchpoint.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών τέννις. Λειτουργεί με την υποστήριξη της εταιρείας: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Το matchpoint.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών τέννις. Λειτουργεί με την υποστήριξη της εταιρείας: MATCHPOINT / ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ M. - ΜΠΑΝΕΛΛΑΣ A. ΟΕ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή Όροι χρήσης 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «andreasmichailos.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης δικηγορικών υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΟΣ-ΠΕΓΚΑ Α.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Όροι Χρήσης www.pizzafan.gr Προς διασφάλιση σας, σας ενημερώνουμε ότι τηρούμε σύμφωνα με τον νόμο αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων μη ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση με

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Προληπτική συντήρηση

Περιγραφή υπηρεσιών Προληπτική συντήρηση Επισκόπηση υπηρεσίας Το παρόν συμφωνητικό (εφ' εξής "Συμφωνητικό" ή "Περιγραφή υπηρεσίας") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη (εφ' εξής "εσείς" ή ο "Πελάτης") και του νομικού προσώπου της Dell που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT ( ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού Care Pack Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές μεταφοράς Αξιόπιστη, χαμηλότερου κόστους εναλλακτική λύση, αντί της επιτόπιας υποστήριξης, για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control περιλαμβάνει την ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και κρατήστε το πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ

Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού της ΗΡ παρέχει εξ αποστάσεως βοήθεια και επιτόπια υποστήριξη υψηλής ποιότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη υλοποίηση μεταγωγέα ινοοπτικού καναλιού

Απομακρυσμένη υλοποίηση μεταγωγέα ινοοπτικού καναλιού Περιγραφή υπηρεσίας Απομακρυσμένη υλοποίηση μεταγωγέα ινοοπτικού καναλιού Εισαγωγή στη συμφωνία σας για την υπηρεσία Η συγκεκριμένη υπηρεσία εξασφαλίζει την εξ αποστάσεως παροχή βοήθειας στον Πελάτη για

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Cloud. Έκδοση 1.0. Οδηγός χρήσης

Πλατφόρμα Cloud. Έκδοση 1.0. Οδηγός χρήσης Πλατφόρμα Cloud Έκδοση 1.0 Οδηγός χρήσης Σεπτέμβριος 2017 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Ξεκινώντας...5 Απαιτήσεις συστήματος...5 Πρόσβαση στην Πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Powador xi Εγγύηση, σέρβις, όροι επισκευής και αντικατάστασης

Powador xi Εγγύηση, σέρβις, όροι επισκευής και αντικατάστασης Εγγύηση για µετατροπείς (εξαιρούνται οι Powador 25000xi/30000xi/33000xi) Η KACO GERÄTETECHNIK GmbH παρέχει για τη σειρά µετατροπέων (εκτός των Powador 25000xi/30000xi/33000xi) εγγύηση διάρκειας επτά ετών

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά. 1.2 Συμφωνείτε τα ακόλουθα:

1. Γενικά. 1.2 Συμφωνείτε τα ακόλουθα: 1. Γενικά 1.1 Οι παρόντες όροι αποτελούν νομικό έγγραφο («Σύμβαση») το οποίο ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως αγοραστής («εσείς») και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Power of Knowledge

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Αγαπητέ Πελάτη, Παρακαλούµε ενηµερωθείτε µε το περιεχόµενο Για υπηρεσίες Ασφάλειας εδοµένων υπάρχει ξεχωριστός τιµοκατάλογος Ιούνιος 2012 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών

Περιγραφή υπηρεσιών Dell Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών Υπηρεσίες Dell Περιγραφή υπηρεσιών Dell Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών Επισκόπηση υπηρεσίας Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρέχει Υπηρεσίες Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Απομακρυσμένη υλοποίηση αναπαραγωγής σε συσκευή NAS του Dell Fluid File System. Εισαγωγή στη συμφωνία σας για την υπηρεσία

Περιγραφή υπηρεσίας. Απομακρυσμένη υλοποίηση αναπαραγωγής σε συσκευή NAS του Dell Fluid File System. Εισαγωγή στη συμφωνία σας για την υπηρεσία Περιγραφή υπηρεσίας Απομακρυσμένη υλοποίηση αναπαραγωγής σε συσκευή NAS του Dell Fluid File System Εισαγωγή στη συμφωνία σας για την υπηρεσία Η συγκεκριμένη υπηρεσία εξασφαλίζει την εξ αποστάσεως υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 2016 του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δεκέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Εγγύηση Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη και την ασφάλεια

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Εγγύηση Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη και την ασφάλεια Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Εγγύηση Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη και την ασφάλεια Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

λογισμικό, συμπεριλαμβάνοντας εγκατάσταση, ρύθμιση και προτάσεις βέλτιστων πρακτικών. Συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με διαχείριση

λογισμικό, συμπεριλαμβάνοντας εγκατάσταση, ρύθμιση και προτάσεις βέλτιστων πρακτικών. Συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με διαχείριση Περιγραφή Υπηρεσίας Remote Advisory Service Εισαγωγή στο συμφωνητικό υπηρεσιών σας Η υπηρεσία Remote Advisory Service ( RAS ) παρέχει βοήθεια εξ αποστάσεως σε συγκεκριμένες εργασίες υποδομής ΙΤ ("Υπηρεσία"

Διαβάστε περισσότερα