Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα"

Transcript

1 Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα Λεώνη Ιωάννα* Μιχάλης Αλεξανδρίδης** Ιούνιος 2011 Έτος 8 ο Αρ. Τεύχους 6/2011 (*) Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: «Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων» (**) Supervisor

2 Copyright ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω Τηλ fax ISSN: ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

3 Editor : Samanta Irene Board of Consulting Editors kyriazopoulos Panagiotis TEI of Piraeus Greece Connor Sandra University of the West of Scotland U.K. Giannakopoulos Dionysis TEI of Piraeus Greece Grigoroudis Evagelos Technical University of Crete Greece Iliopoulos Costas University of the West of Scotland U.K. Malcolm Crowe University of the West of Scotland U.K. Matsatsinis Nikolaos Technical University of Crete Greece Moschona Erifili-Theano TEI of Piraeus Greece Siriopoulos Kostantinos University of Patras Greece Siskos Yannis University of Piraeus Greece Spyridakos Thanasis TEI of Piraeus Greece Terzidis Costas TEI of Kavala Greece Thanos George TEI of Chalkida Greece ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 3

4 4 ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συγκεκριμένη εργασία πραγματεύεται το θέμα Εναλλακτικός Τουρισμός και νέοι στην Ελλάδα. Αυτό αντικατοπτρίζεται χαρακτηριστικά από το δείγμα της έρευνας. Συγκεκριμένα ερωτήθηκαν νέοι ηλικίας 18 με 32 και εξέφρασαν την άποψή τους για τον εναλλακτικό τουρισμό στην Ελλάδα. Στόχοι της έρευνας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι νέοι θεωρούν ότι η Ελλάδα αναπτύσσει δράσεις που ευνοούν τον εναλλακτικό τουρισμό και εάν ναι πως μπορούν οι ενέργειες αυτές να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να οδηγηθούμε στην αειφόρο ανάπτυξη. Επιπλέον να σκιαγραφηθεί το προφίλ των ανθρώπων που επιλέγουν τον εναλλακτικό τουρισμό και τέλος να καταγραφούν και να διακριθούν οι μορφές του εναλλακτικού τουρισμού που τείνουν να ακολουθούν οι νέοι. Τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα εργασία είναι ότι οι νέοι στην Ελλάδα πιστεύουν ότι η χώρα μας δεν συμβάλει στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού και ότι η Ελλάδα δεν αναπτύσσει σημαντικές δράσεις προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού αλλά ούτε έχει και τους πόρους την συγκεκριμένη περίοδο για να το κάνει αυτό. Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που επιλέγουν τον εναλλακτικό τουρισμό, κατηγοριοποιούνται κυρίως σε φυσιολάτρες, αθλητικούς και περιπετειώδεις. Οι μορφές του εναλλακτικού τουρισμού που οι νέοι προτιμούν να επιλέγουν περισσότερο, είναι κατά σειρά προτεραιότητας ο οικοτουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός και έπειτα ο τουρισμός περιπέτειας. Όσον αφορά την μορφή εναλλακτικού τουρισμού που επιλέγουν με βάση το φύλο, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αντρών προτιμάει περισσότερο τον θαλάσσιο τουρισμό με ποσοστό 36% και ακολουθεί μετά ο οικοτουρισμός. Στη περίπτωση των γυναικών, οι απαντήσεις είναι περισσότερο μοιρασμένες, με τον οικοτουρισμό και τον τουρισμό περιπέτειας να συγκεντρώνουν ένα ποσοστό 28% και ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 5

6 να ακολουθεί ο θαλάσσιος τουρισμός με 22%. Κύριο στοιχείο της συγκεκριμένης έρευνας, το οποίο προέκυψε από την συσχέτιση δύο διαφορετικών παραμέτρων, είναι ότι η τελική επιλογή του είδους του εναλλακτικού τουρισμού από τους νέους, εξαρτάται σημαντικά από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους. Λέξεις κλειδιά: εναλλακτικός τουρισμός,εποχικότητα, νέοι, Ελλάδα Alternative tourism among young people in Greece ABSTRACT Τhis study focus on the subject of alternative tourism among young people in Greece. The survey sample consists of young Greek people between years old, who express their opinion about alternative tourism in Greece. Research objectives are to determine whether young people believe that Greece is developing activities to promote alternative tourism, and if so, how these actions can be exploited to lead to sustainable development. Moreover, an objective is to study the characteristics of young people who choose alternative tourism and finally to find highly rated kinds of alternative tourism in their choices. The main conclusions of this study is that young people in Greece believe that our country does not contribute to the development of alternative tourism and that Greece does not make significant steps towards the development of alternative tourism, but neither has the resources in this period to do so. Regarding the characteristics of people who choose alternative 6 ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

7 tourism, they are mainly nature enthusiast, sporty and adventurous. The forms of alternative tourism that young prefer to choose more are eco-tourism, maritime tourism and then the adventure tourism. Moreover, the results of the survey points out that man prefer most maritime tourism (36) and then ecotourism. On the other hand women prefer mostly ecotourism (28%) and adventurous tourism (28%) and then maritime tourism (22%).A key element of this study, which resulted from the association of two different parameters, is that the final choice of type of alternative tourism by young people, depends heavily on the characteristics of their personality. Keywords: alternative tourism, seasonality, young people, Greece ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 7

8 1.Εισαγωγή Ο τουρισμός είναι μια πολυσύνθετη ανθρώπινη δραστηριότητα, ο οποίος σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με οικονομικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς, φυσικούς παράγοντες. Ο όρος τουρισμός έχει την προέλευση του από τον αγγλικό όρο «touring» που προέρχεται από τη γαλλική λέξη «tour» που σημαίνει γύρος, περιοδεία, ταξίδι. Στην ελληνική γλώσσα η εξήγηση του όρου τουρίστας είναι «ο ταξιδιώτης χάριν ψυχαγωγίας» και για τον τουρισμό «μετακίνηση χάρη της ψυχαγωγίας» (Ηγουμενάκης, 1997). Η σημερινή σύγχρονη ζωή των πόλεων με τους ιλιγγιώδεις ρυθμούς της συντελεί στην σωματική και ψυχική κούραση του ανθρώπου, ο οποίος επιδιώκει την ανακούφιση και την χαλάρωση μέσω του τουρισμού. Ο τουριστικός κλάδος αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους μεγαλύτερους οικονομικούς κλάδους στον κόσμο παρέχοντας σημαντικά οφέλη στις διάφορες κοινωνίες. Στη περίπτωση της Ελλάδας, ο ρόλος της τουριστικής βιομηχανίας είναι βασικός στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της χώρας και γίνονται συνεχείς και στρατηγικά σχεδιασμένες προσπάθειες για την προβολή της Ελλάδος στο εξωτερικό. Ο τουρισμός έχει μελετηθεί για τις οικονομικές (Martin and Uysal 1990, Mathieson and Wall 1982), περιβαλλοντικές (Boo, 1989, Farrell and Runyan, 1991, Wall and Wright, 1977), πολιτιστικές (Chambers, 1997, Kadt, 1979, Smith, 1990), και κοινωνικές (Brayley, Var and Sheldon, 1989, Milman and Pizam, 1987, Wyllie, 2000) του επιδράσεις. Σύμφωνα με τη McGehee (2002) οι περισσότεροι ερευνητές που έχουν μελετήσει τον τουρισμό και τις κοινωνικές του προεκτάσεις επικεντρώνονται συνήθως στην ομάδα των πολιτών της κοινότητας προορισμού. Ελάχιστη έρευνα έχει πραγματοποιηθεί, ειδικότερα όσον αφορά τον εναλλακτικό τουρισμό, σχετικά με αυτούς που φιλοξενούνται. Παρόλο την 8 ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

9 ύπαρξη ορισμένων εργασιών, οι οποίες σχετίζονται με το θέμα του εναλλακτικού τουρισμού (Πυραμελίδου, 2007, Ανδριώτης, 2003, McGehee, 2002), οι περισσότερες έρευνες είτε απλά επικεντρώνονται στη μελέτη μορφών εναλλακτικού τουρισμού σε συγκεκριμένες περιοχές είτε αναλύουν και διερευνούν τις δυνατότητες εφαρμογής ενός συγκεκριμένου είδους εναλλακτικού τουρισμού. Μία σημαντική παρατήρηση πού προκύπτει από την βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι ότι δεν δίδεται έμφαση στη διερεύνηση των χαρακτηριστικών των ανθρώπων που επιλέγουν τον εναλλακτικό τουρισμό και ιδιαίτερα στους νέους. Στόχο στη συγκεκριμένη εργασία αποτελεί η μελέτη και η ανάλυση των παραμέτρων του εναλλακτικού τουρισμού άλλα και η σκιαγράφηση των συστατικών που χαρακτηρίζουν του «εναλλακτικούς τουρίστες» και ειδικότερα στη ηλικιακή ομάδα των νέων. Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη η οποία εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για λογαριασμό του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) επισημαίνεται ότι η εποχικότητα αποτελεί κύριο πρόβλημα του ελληνικού τουρισμού. Η τουριστική ανάπτυξη εφαρμόζει έως και σήμερα ένα μοντέλο που προωθεί κυρίως τον παραθεριστικό τουρισμό και δεν προσφέρει κάποια εξέλιξη στον τουριστικό κλάδο, αντίθετα χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακή στασιμότητα. Η αναπτυξιακή αυτή στασιμότητα έχει ως αποτέλεσμα να μην προσφέρει την δυνατότητα στην χώρα μας να αναπτύξει υψηλά επίπεδα τουριστικής ανταγωνιστικότητας (Τσάρτας και Κοκκώσης, 2001). Η ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων επηρεάζεται σημαντικά από την εποχικότητα. Ο εναλλακτικός τουρισμός μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση και κατά συνέπεια στην μείωση της εποχικότητας του τουρισμού αλλά και την αποφυγή της μεγάλης συγκέντρωσης της τουριστικής προσέλευσης σε συγκεκριμένες ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 9

10 περιοχές της Ελλάδας. Η ενέργεια αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε μέρη και περιοχές όπου υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθούν καινούργιες μορφές τουρισμού καθώς και νέα προγράμματα αναψυχής. Η πολιτεία λοιπόν, θα πρέπει να θέσει ως στόχο την ευρύτερη ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης στον ελλαδικό χώρο για όλη την διάρκεια του έτους. Επίσης, ο συμβατικός μαζικός τουρισμός δημιουργεί διάφορα προβλήματα όταν αναπτύσσεται άναρχα, όπως επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, σπαταλώντας τους φυσικούς πόρους και αλλοιώνοντας το δομημένο περιβάλλον. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί ο μαζικός τουρισμός, οδήγησε στην ανάγκη για ανάπτυξη νέων, ήπιων μορφών τουρισμού, που συμβάλλουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς, ενώ παράλληλα ενισχύουν το εισόδημα των κατοίκων στις περιοχές-προορισμούς (Ιατρού, 2005). Οι εναλλακτικές αυτές μορφές τουρισμού συνθέτουν ένα νέο πρότυπο αειφορικής τουριστικής ανάπτυξης, οι σημαντικότερες μορφές γενικά είναι ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο φυσιολατρικός και περιπατητικός τουρισμός, ο ορειβατικός τουρισμός, ο χειμερινός τουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός, ο εκπαιδευτικός τουρισμός, ο συνεδριακός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας κ.λπ. Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση των συστατικών στοιχείων του εναλλακτικού τουρισμού και ειδικότερα σε θέματα που σχετίζονται με την ηλικιακή κατηγορία των νέων στην Ελλάδα. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι Έλληνες και συγκεκριμένα οι νέοι επιλέγουν τον εναλλακτικό τουρισμό και ποιες οι προοπτικές εξέλιξης αυτού 10 ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

11 στον Ελλαδικό χώρο. Στόχοι της έρευνας, όσο αφορά την συγκεκριμένη διπλωματική εργασία είναι να δοθούν απαντήσεις και να αποσαφηνιστεί η εικόνα συγκεκριμένων ερωτημάτων που έχουν να κάνουν με τον εναλλακτικό τουρισμό. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι της παρούσας έρευνας είναι : - Να διαπιστωθεί κατά πόσο οι νέοι θεωρούν ότι η Ελλάδα αναπτύσσει δράσεις που ευνοούν τον εναλλακτικό τουρισμό και εάν ναι πως μπορούν οι ενέργειες αυτές να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να οδηγηθούμε στην αειφόρο ανάπτυξη. - Να σκιαγραφηθεί το προφίλ των ανθρώπων που επιλέγουν τον εναλλακτικό τουρισμό. - Να καταγραφούν και να διακριθούν οι μορφές του εναλλακτικού τουρισμού που τείνουν να ακολουθούν οι νέοι. - Τέλος, να διερευνηθεί η δυνατότητα εξέλιξης και η προοπτική του εναλλακτικού τουρισμού στην Ελλάδα. 2. Θεωρητική Προσέγγιση Χρησιμοποιώντας τον όρο εναλλακτικός τουρισμός θεωρούνται οι τουριστικές υπηρεσίες, οι οποίες προσδιορίζονται από εξειδίκευση ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών τους. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες έχουν απήχηση σε ένα εξειδικευμένο κοινό, χρησιμοποιούν οικολογικά ανεκτές και ήπιες δραστηριότητες, ενώ αναδεικνύουν τα κάλλη χωρίς να καταστρέφουν την φυσική ομορφιά μίας περιοχής. Τα κύρια χαρακτηριστικά του εναλλακτικού τουρισμού είναι η αναζήτηση και η επαφή με την φύση, η άρνηση των απρόσωπων οργανωμένων τουριστικών πακέτων, η αποφυγή ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 11

12 των κοσμικών, πολυσύχναστων παραλιών, ο συνδυασμός των διακοπών με την προσφορά εθελοντικής εργασίας ο οποίος συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσφέρει λύσεις σε προβλήματα της τουριστικής εποχικότητας (Κιτσάρα, 2008). Θεωρείται μικρής κλίμακας ανάπτυξης του τουρισμού, προέρχεται και οργανώνεται κυρίως από τον τοπικό πληθυσμό ή από τους τοπικούς φορείς και προσελκύει τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα σε αντιπαράθεση με τον μαζικό τουρισμό. Ο εναλλακτικός τουρισμός απευθύνεται σε μεμονωμένες ομάδες ατόμων με διάφορα ενδιαφέροντα (φύση, πολιτισμό, παράδοση, αθλητισμό, επιστήμη, θρησκεία κλπ). Σε σχέση με τον παραδοσιακό τουρισμό, στον οποίο υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί η αρχική έλξη εξαιτίας της μαζικοποίησης της προσφοράς, ο εναλλακτικός τουρισμός θέλει να είναι μια μορφή λιγότερο επιθετική σε σχέση με το περιβάλλον και προσπαθεί να διαφυλάξει τις φυσικές και πολιτιστικές αξίες των τουριστικών προορισμών. Γενικά αναπτύσσεται στα φυσικά και αγροτικά περιβάλλοντα που έχουν υποστεί μικρή αλλαγή και προτείνει μια διαφοροποιημένη προσφορά φύσης, περιπέτειας, παράδοσης και πολιτισμού. Βασικά χαρακτηριστικά του αποτελούν η εξειδικευμένη και εξατομικευμένη τουριστική ανάπτυξη σε συνδυασμό με μια μορφή ταξιδιού, φιλικής προς το περιβάλλον, επιτρέποντας θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και από κοινού βιώματα μεταξύ μελών διαφορετικών κοινωνιών (Ανδριώτης, 2003, 2005). Συνεπώς, ο Εναλλακτικός Τουρισμός έχει μεγάλα πλεονεκτήματα (Πυραλεμίδου, 2007): Σέβεται το περιβάλλον και τον πολιτισμό Προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου Αξιοποιεί την τοπική κουζίνα και προωθεί έτσι τα τοπικά προϊόντα 12 ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

13 Ωφελεί τους πολλούς και τους μικρούς (και όχι τους λίγους και τους μεγάλους) Προσφέρει στους τουρίστες εμπειρίες με ποιότητα και «χρώμα» Συμβάλλει στην επιβίωση και αναζωογόνηση της υπαίθρου Το μοντέλο που έχει κυριαρχήσει μέχρι σήμερα είναι αυτό του μαζικού, συμβατικού τουρισμού, ενώ το μικρότερο ποσοστό των τουριστικών δραστηριοτήτων αντιπροσωπεύουν οι εξατομικευμένες εναλλακτικές μορφές. (Stamboulis & Skayannis, 2003). Ο εναλλακτικός τουρισμός βρίσκεται θα λέγαμε σε πρώιμο στάδιο τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Κάποιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού είναι: ο οικολογικός τουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο φυσιολατρικός τουρισμός, ο ορεινός τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός, ο συνεδριακός τουρισμός, ο εκπαιδευτικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας, ο τουρισμός περιπέτειας κ.α. ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 13

14 14 Έρευνα-Πηγές Ιακώβου 2000, Fennel and Weaver (1997) Κραβαρίτης και Παπαγεωργίου, 2007 Μορφή Εναλλακτικού Τουρισμού Αγροτουρισμός Συνεδριακός και Εκθεσιακός Τουρισμός Χαρακτηριστικά Τουριστών Αναζήτηση άμεσης επαφής με το περιβάλλον, ενασχόληση με δραστηριότητες που σχετίζονται με την φύση. Αναζήτηση γνώσης της τοπικής αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ενασχόληση με πολιτιστικές εκδηλώσεις γνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό τα ήθη και τα έθιμα του εκάστοτε τόπου. Άτομα υψηλού εκπαιδευτικού και οικονομικού επιπέδου που διαμένουν σε καταλύματα υψηλών κατηγοριών και είναι διατεθειμένου να ξοδέψουν αρκετά χρήματα, αλλά παράλληλα απαιτούν και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων. Μοίρα, 2003 Θρησκευτικός Οι θρησκευτικοί τουρίστες παρουσιάζουν μεγάλη ηλικιακή, οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική διασπορά. Ανήκουν σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, σε όλες τις ηλικίες, σε όλα τα επαγγέλματα και σε όλες τις οικονομικές τάξεις. Σφακιανάκης, 2000, Κομίλης, 2001 Βενετσανοπούλου, 2006 Οικοτουρισμός Τα κύρια χαρακτηριστικά των ατόμων που επιλέγουν τον οικοτουρισμό είναι η ανάγκη για γνωριμία, γνώση και απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος των τουριστικών προορισμών. Κύριος σκοπός του οικοτουρίστα είναι να διαφυλάξει και να συντηρήσει το περιβάλλον αυτό. Τουρισμός ΤΕΙ Πειραιά Η Τμήμα ενασχόληση Διοίκησης των τουριστών Επιχειρήσεων περιπέτειας περιπέτειας σχετίζεται με υπαίθριες δραστηριότητες και έχει ως κύριο στόχο την ικανοποίηση και ευχαρίστηση αυτών και όχι την σωματική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων γεγονός που δεν τους οδηγεί σε απαιτήσεις και προσδοκίες υψηλής απόδοσης. Ο τουρισμός περιπέτειας απευθύνεται κυρίως σε νεότερης ηλικίας τουρίστες, με καλή φυσική κατάσταση, που απολαμβάνουν την περιπέτεια της κατάκτησης της

15 Μιχαήλ, 2010 Benjamin and Mbaze-Ebock (2009), Sdrali and Chazapi (2007) Κούδουμα, 2003 Getz and Brown (2006) Αθλητικός Τουρισμός Πολιτιστικός Τουρισμός Τουρισμός Υγείας Γαστρονομικός τουρισμός φύσης. Οι νέοι αυτοί επιδιώκουν να βρίσκονται συνεχώς σε «κατάσταση συναγερμού», που προκαλεί εγρήγορση και κινητοποίηση. Έχουν εξάρτηση από τον κίνδυνο, επιζητούν να βρίσκονται διαρκώς σε εγρήγορση. Το πλήθος των τουριστών που επιλέγουν τον αθλητικό τουρισμό είναι άνδρες, ηλικίας ετών. Το πλήθος των τουριστών έχουν ανώτατη εκπαίδευση και το μεγαλύτερο ποσοστό έχει εισόδημα 700 μηνιαίως. Η έρευνα έδειξε ότι συμμετείχαν περισσότεροι άνδρες από ότι γυναίκες.η ηλικιακή κατανομή δείχνει ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα ετών (39,8%). Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν μορφωμένοι και κατείχαν μηνιαίο εισόδημα πάνω από Ν100,000. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των τουριστών είναι ότι θετικότερη άποψη αναφορικά με τον πολιτιστικό τουρισμό είχαν οι μεγαλύτερης ηλικίας ερωτώμενοι. Τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που επιλέγουν τον τουρισμό υγείας είναι κυρίως άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, άνθρωποι χωρίς παιδιά ή χωρίς υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά και είναι συνήθως συνταξιούχοι και χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος. Τα κύρια ενδιαφέροντα τους περιορίζονται στον τομέα της υγείας και αναζητούν κατά κύριο λόγο ξεκούραση και ηρεμία. Με τον γαστρονομικό τουρισμό ασχολούνται εξίσου οι άνδρες και οι γυναίκες. Το 30,1% αυτών ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες. Τέλος είχαν υψηλό επίπεδο μόρφωσης με μεταπτυχιακά και συνήθως υψηλό εισόδημα. ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 15

16 Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση χαρακτηριστικών εναλλακτικού τουρίστα ανα μορφή εναλλακτικού τουρισμού 3. Μεθοδολογία της έρευνας Το κύριο εργαλείο για την διεξαγωγή της έρευνας πέρα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα αποτελέσει η χρησιμοποίηση κατάλληλα δομημένου ερωτηματολογίου. Μέσω της στατιστικής ανάλυσης θα είναι δυνατόν η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τον βαθμό ανταπόκρισης του εναλλακτικού τουρισμού στους νέους στην Ελλάδα άλλα και με τα χαρακτηριστικά που διέπουν τον εναλλακτικό τουρίστα. Από τα στοιχεία της Ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο πληθυσμός της Ελλάδος κατά ηλικιακές ομάδες παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα. Η ηλικιακή ομάδα στην οποία θα επικεντρώσει η συγκεκριμένη έρευνα είναι οι «νέοι» δηλαδή άνθρωποι ηλικίας μεταξύ 18 και 32 χρόνων. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο αριθμός των Ελλήνων που βρίσκονται σε αυτές τις ηλικίες είναι περίπου δηλαδή περίπου το 27% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδος. Προκειμένου να προκύψουν έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα θα πρέπει να επιλεχθεί ένα τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα 359 ατόμων, το οποίο θα περιλαμβάνει άτομα διαφορετικού φύλου, διαφορετικού μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου, και διαφορετικών επαγγελμάτων. Το ερωτηματολόγιο θα επικεντρωθεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις παρακάτω υποθέσεις. Υποθέσεις Ηο: Τα χαρακτηριστικά του εναλλακτικού τουρίστα δεν σχετίζονται με τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού που επιλέγει. Η1: Τα χαρακτηριστικά του εναλλακτικού τουρίστα σχετίζονται 16 ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

17 με τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού που επιλέγει. Ηο: Ο εναλλακτικός τουρισμός σχετίζεται με την αύξηση της εποχικότητας. Η2: Ο εναλλακτικός τουρισμός σχετίζεται με την μείωση της εποχικότητας. Στις σημερινές, ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες, όλο και περισσότεροι κατανοούν τη σημασία και την σπουδαιότητα του εναλλακτικού τουρισμού στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος Η έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε αποσκοπεί στο να απαντήσει σε προβλήματα στο πλαίσιο ενός συστηματικού και ελεγχόμενου εννοιολογικού πλαισίου ώστε να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες. Η διαφορά αυτή είναι αξιοσημείωτη γιατί τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς, αν εκτελεστεί σωστά, είναι οι πιο αξιόπιστες πληροφορίες με βάση τις οποίες μπορούν να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις. Σύμφωνα με τον Πετράκη (2006), ο ορισμός του προς διερεύνηση θέματος αποτελεί το πιο κρίσιμο στάδιο στη διαδικασία της έρευνας και πρέπει να είναι συγκεκριμένος και όχι γενικός. Ο ορισμός του θέματος ουσιαστικά αποσκοπεί στο να καθορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να συλλεχθούν, ώστε να διεξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Αν το θέμα δεν προσδιοριστεί με ακρίβεια, τότε είναι πολύ πιθανό οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν να μην έχουν καμία απολύτως αξία. Η συγκεκριμένη έρευνα καλείται να μελετήσει τις προοπτικές του εναλλακτικού τουρισμού. Για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η πρωτογενής έρευνα. Πρωτογενής έρευνα είναι αυτή που γίνεται για πρώτη φορά με σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων και απόψεων του πληθυσμού που μας ενδιαφέρει (Πετράκης, ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 17

18 2006), και χωρίζεται σε δύο επιμέρους έρευνες την ποιοτική και την ποσοτική έρευνα. Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω θέση, για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης, επιλέχθηκε για τη συλλογή των πρωτογενών στοιχείων η ποσοτική έρευνα. Η ποσοτική έρευνα επιλέχθηκε για τον ποσοτικό προσδιορισμό των σχέσεων των μεταβλητών που εξετάζουμε. Η ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων βοήθησε στην καλύτερη απεικόνισή τους, ώστε να γίνουν πιο εύκολα κατανοητά τα αποτελέσματα προκειμένου να οδηγηθούμε στα συμπεράσματά μας. Στην ποσοτική έρευνα έχει μεγαλύτερη σημασία η συχνότητα των φαινομένων και λιγότερο η αιτιολόγησή τους Για τις ανάγκες της περιγραφικής έρευνας έγινε συλλογή πρωτογενών ποσοτικών στοιχείων μέσω της πραγματοποίησης ποσοτικής έρευνας που βασίστηκε στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξουν αξιόπιστες, αριθμητικές και στατιστικές μετρήσεις για το συνολικό πληθυσμό ατόμων που μας ενδιαφέρει. Ο πληθυσμός είναι όλοι οι δυνητικά ερωτώμενοι οι οποίοι θεωρούνται κατάλληλοι για να συμμετάσχουν στην έρευνα. Για να θεωρηθεί κατάλληλος ένας πληθυσμός θα πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ονομάζονται στοιχεία (Τομαράς, 2006). Ο πληθυσμός της παρούσας έρευνας είναι νέοι, ηλικίας έως 32 ετών. Το πλαίσιο δείγματος είναι οι κατάλογοι εκείνοι που περιλαμβάνουν όλους τους δυνητικούς ερωτώμενους απ όπου θα επιλεγεί το δείγμα. Η μέθοδος της δειγματοληψίας αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η επιλογή των στοιχείων του πληθυσμού που θα αποτελέσουν το δείγμα Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας βασίστηκε στη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 359 νέοι. Τα ερωτηματολόγια 18 ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

19 συμπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους Δημιουργία και κωδικοποίηση του ερωτηματολογίου Αφού ολοκληρώθηκε η συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού ερωτηματολογίων, ακολούθησε η ανάλυση των στοιχείων. Στη φάση αυτή είναι απαραίτητη η κωδικοποίηση των στοιχείων ώστε να καταστεί δυνατή η επεξεργασία. Για την επεξεργασία των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πρόγραμμα SPSS. Πρώτο μέρος: Στο πρώτο μέρος υπήρχαν ερωτήσεις για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Στη παρούσα έρευνα συμμετείχαν 53.8% άνδρες και 46.2% γυναίκες. Εκ των οποίων το 26,5% βρίσκεται στην ηλικία των ετών, το 27% είναι ανάμεσα στην ηλικιακή ομάδα των ετών και τέλος το μικρότερο ποσοστό της έρευνας, που αποτελεί από την μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα δηλαδή, 29 με 32 ετών αποτελεί το 46,5% του δείγματος (Γράφημα 1, 2, 3). Σύμφωνα με την επαγγελματική του ιδιότητα το μεγαλύτερο ποσοστό απαρτίζεται από ιδιωτικούς υπάλληλους και φοιτητές, ακολουθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι δημόσιοι υπάλληλοι και τελευταίοι οι άνεργοι. Δεύτερο μέρος: Στο δεύτερο μέρος υπήρχαν ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες. Προοπτικές Ανάπτυξης Εναλλακτικού Τουρισμού στην Ελλάδα Σχέση Εναλλακτικού Τουρισμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 19

20 Εναλλακτικός τουρισμός στον Ελλαδικό χώρο Χαρακτηριστικά εναλλακτικού τουρίστα Βαθμός ανταπόκρισης νέων στον εναλλακτικό τουρισμό 5. Κύρια Ευρήματα 5.1 Επιλογή εναλλακτικού τουρισμού σε σύγκριση με δημογραφικά στοιχεία Στόχος της έρευνας στο συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι η σκιαγράφηση του προφίλ του εναλλακτικού τουρίστα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, εφαρμόζεται η τεχνική cross-tabulation με την βοήθεια του λογισμικού Spss. Η τεχνική cross-tabulation αποτελεί μια διαδικασία δημιουργίας ενός εξαρτημένου πίνακα από μια πολυπαραμετρική κατανομή συχνοτήτων διάφορων στατιστικών μεταβλητών. Συγκεκριμένα, θα συσχετιστούν οι διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού με τα δημογραφικά στοιχεία του εναλλακτικού τουρίστα, δηλαδή το φύλλο, την ηλικία καθώς και το επάγγελμα. Όσον αφορά την μορφή εναλλακτικού τουρισμού που επιλέγουν με βάση το φύλο, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αντρών απάντησε ότι προτιμάει περισσότερο τον θαλάσσιο τουρισμό με ποσοστό 36%. Κοντά σε αριθμό απαντήσεων είναι και ο οικοτουρισμός με 32%. Ο τουρισμός περιπέτεια βρίσκεται στη τρίτη θέση με ποσοστό 13%. Στον Πίνακα 1 παρατηρείται η σχέση του φύλλου με την επιλογή του εναλλακτικού τουρισμού. 20 ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

21 Πίνακας 1:Μορφές εναλλακτικού τουρισμού που προτιμούν με βάση το φύλο. Οι μορφές εναλλακτικού τουρισμού που προτιμάτε να επιλέγετε περισσότερο Αγροτουρισμός Ιαματικός Θαλάσσιος τουρισμός τουρισμός Τουρισμός περιπέτειας Οικοτουρισμός Total Φύλο Ανδρας Γυναίκα Total Στη περίπτωση των γυναικών, οι απαντήσεις είναι περισσότερο μοιρασμένες, με τον οικοτουρισμό και τον τουρισμό περιπέτειας να συγκεντρώνουν ένα ποσοστό 28% και να ακολουθεί ο θαλάσσιος τουρισμός με 22%. Εντούτοις, αυτό που είναι εμφανέστατο είναι ότι τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες ο θαλάσσιος τουρισμός, ο οικοτουρισμός και ο τουρισμός περιπέτειας βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις τους (Γράφημα 1). Γράφημα 1: Επικρατέστερες επιλογές εναλλακτικών μορφών τουρισμού με βάση το φύλο Όσον αφορά τις προτιμήσεις σε συγκεκριμένα είδη εναλλακτικού τουρισμού σε σχέση με την ηλικία του δείγματος, στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι συχνότητες για κάθε απάντηση. ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 21

22 Πίνακας 2:Μορφές εναλλακτικού τουρισμού που προτιμούν οι νέοι με βάση την ηλικία τους. Ηλικία Οι μορφές εναλλακτικού τουρισμού που προτιμάτε να επιλέγετε περισσότερο Αγροτουρισμός Ιαματικός Θαλάσσιος Τουρισμός τουρισμός τουρισμός περιπέτειας Οικοτουρισμός Total Total Από τον Πίνακα 2 και από το γράφημα 2 προκύπτει ότι η ηλικιακή ομάδα των προτιμάει περισσότερο τον τουρισμό περιπέτειας (27%) και τον οικοτουρισμό (24%). Επίσης, η ηλικιακή ομάδα των προτιμάει περισσότερο τον οικοτουρισμό και τον τουρισμό περιπέτειας σε ποσοστά 43% και 26% αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά η ηλικιακή ομάδα των προτιμάει περισσότερο τον θαλάσσιο τουρισμό (43%). 22 ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

23 Γράφημα 2: Επικρατέστερες επιλογές εναλλακτικών μορφών τουρισμού με βάση την ηλικία Όσον αφορά τις προτιμήσεις σε συγκεκριμένα είδη εναλλακτικού τουρισμού σε σχέση με το επάγγελμα, στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι συχνότητες για κάθε απάντηση. Πίνακας 3:Μορφές εναλλακτικού τουρισμού που προτιμούν οι νέοι με βάση την επαγγελματική τους κατάσταση. Οι μορφές εναλλακτικού τουρισμού που προτιμάτε να επιλέγετε περισσότερο Αγροτουρισμός Ιαματικός Θαλάσσιος Τουρισμός τουρισμός τουρισμός περιπέτειας Οικοτ. Total Επαγγελμα ανεργος δημοσιος υπάλληλος ελευθερος επαγγελματιας ιδιωτικός υπάλληλος φοιτητης Total Από τον Πίνακα 3 και από το γράφημα 3, παρατηρείται μια διαφοροποίηση στην επιλογή του είδους εναλλακτικού τουρισμού ανάλογα με την επαγγελματική κατάσταση των ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 23

24 ερωτηθέντων. Συγκεκριμένα προκύπτει ότι οι νέοι που επιλέγουν τον αγροτουρισμό είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό άνεργοι, τον ιαματικό τουρισμό ιδιωτικοί υπάλληλοι και φοιτητές, τον θαλάσσιο τουρισμό ιδιωτικοί υπάλληλοι και φοιτητές, τον τουρισμό περιπέτειας ιδιωτικοί υπάλληλοι και τον οικοτουρισμό φοιτητές. Γράφημα 3: Επιλογές εναλλακτικών μορφών τουρισμού με βάση το επάγγελμα 5.2. Χαρακτηριστικά εναλλακτικού τουρίστα σε σύγκριση με την επιλογή εναλλακτικού τουρισμού Στο σημείο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να διερευνηθεί το κατά ποσό η επιλογή του είδους του εναλλακτικού τουρισμού που προτιμούν οι νέοι στην Ελλάδα σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά που διέπουν την προσωπικότητα τους. Στο Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των νέων που επιλέγουν τον εναλλακτικό τουρισμό σε συνάρτηση με το είδος του εναλλακτικού τουρισμού που προτιμούν περισσότερο. 24 ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

25 Πίνακας 4:Μορφές εναλλακτικού τουρισμού και ποια τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που τις επιλέγουν Οι μορφές εναλλακτικο ύ τουρισμού που προτιμάτε να επιλέγετε περισσότερο Αγροτουρισ μός Ιαματικός τουρισμός Θαλάσσιος τουρισμός Τουρισμός περιπέτειας Οικοτουρισ μός Ποια τα χαρακτηριστικών των ανθρώπων που επιλέγουν τον εναλλακτικό τουρισμό. θρησκευόμεν οι Αθλητικ οί Περιπετ ειώδεις Λάτρει ς του πολιτι σμού Φυσιολά τρεις Λάτρεις της παραδοσια κής κουζίνας Total Total Έτσι, παρατηρείται ότι (Γράφημα 4 ), όσοι ερωτώμενοι επιλέγουν τον αγροτουρισμό είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό φυσιολάτρες (26%) και με ποσοστά 18% αθλητικοί, λάτρεις του πολιτισμού και της παραδοσιακής κουζίνας. Στην περίπτωση του ιαματικού τουρισμού το μεγαλύτερο ποσοστό των δείγματος είναι αθλητικοί (35%) και περιπετειώδεις (35%). ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 25

Graduate Technological Education Institute of Piraeus

Graduate Technological Education Institute of Piraeus Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) Οι προσδοκίες των μεταπτυχιακών φοιτητών από την

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη του Εναλλακτικού Τουρισμού στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης των επιχειρήσεων στη Λίμνη Κερκίνη

Η Ανάπτυξη του Εναλλακτικού Τουρισμού στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης των επιχειρήσεων στη Λίμνη Κερκίνη Η Ανάπτυξη του Εναλλακτικού Τουρισμού στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης των επιχειρήσεων στη Λίμνη Κερκίνη Ιωάννης Δ. Ηλιάδης Μεταπτυχιακός Φοιτητής Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ ΧΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Σκήκα Γεωγξαθίαο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ «Σοςπισμόρ, Πεπιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ» ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος

Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού, σε συνεργασία µε το ηµοτικό Αθλητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: θρησκευτικός - πολιτιστικός τουρισμός, προσκύνημα Άγιος Διονύσιος, Ζάκυνθος

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: θρησκευτικός - πολιτιστικός τουρισμός, προσκύνημα Άγιος Διονύσιος, Ζάκυνθος Περίληψη Από το προσκύνημα στο θρησκευτικό-πολιτισμικό τουρισμό: Μελέτη περίπτωσης Ζάκυνθος Πολυξένη Μοίρα 1 και Αναστασία Παράσχη 2 1. Καθηγήτρια ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., polmoira@teipir.gr 2. TEI Ιονίων νήσων,

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Μάνος Περακάκης Καθηγητής Εφαρμογών

Επιβλέπων: Μάνος Περακάκης Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η Σημασία της Διαδικτυακής παρουσίας ενός δήμου για την τουριστική του προβολή. Η περίπτωση της Ιεράπετρας.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχέση Τουρισμού Αναψυχής και Σπορ. Μορφή και Δυνατότητες στην Ελληνική Πραγματικότητα

Η Σχέση Τουρισμού Αναψυχής και Σπορ. Μορφή και Δυνατότητες στην Ελληνική Πραγματικότητα Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), 80 90 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (1), 80-90 Released: April 30, 2010 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη»

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Διπλωματική εργασία «Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 2013 1 Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) Εμμανουήλ Στειακάκης Καθηγητής Εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΙΑ ΗΣ 4 Η ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΣΕΙΙΡΑ ΙΙΠΛΩΜΑΤΙΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΙΑ Βαθµός ανταποδοτιικότητας πολιιτιιστιικών υπηρεσιιών καιι διιαφοροποιιηµένες πολιιτιικές τιιµών στα

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Κινητική Αναψυχή, Τουρισµός και Animation: Το Εργασιακό Μοντέλο των Animateurs σε Ελληνικά Ξενοδοχεία (ANIMA.WO.MO.) Παπαγεωργίου Παρασκευή 1, Κώστα Γιώργος 2, Τζέτζης Γεώργιος 3 1 Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα