Γραφείο Διαιτησίας & Διαμεσολαβήσεως επιχειρηματικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γραφείο Διαιτησίας & Διαμεσολαβήσεως επιχειρηματικών"

Transcript

1 Γραφείο Διαιτησίας & Διαμεσολαβήσεως επιχειρηματικών 2014 Αντικείμενο της δράσης «Σύσταση και Λειτουργία Πόλου Υποστήριξης & Πληροφόρησης» είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, σύσταση, στελέχωση και αποτελεσματική λειτουργία Πόλου Υποστήριξης και Πληροφόρησης (Help Desk) με φυσική και ηλεκτρονική παρουσία.

2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Το Γραφείο Διαιτησίας & Διαμεσολαβήσεως επιχειρηματικών διαφορών λειτουργεί με σκοπό την αποφυγή του κόστους της προσφυγής στη Δικαιοσύνη, σε περιπτώσεις που οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν με φιλικό τρόπο. Στο κείμενο παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά τα κόστη και όλες εκείνες οι αυξήσεις που θέτουν αποφασιστικό φραγμό στην προσφυγή στη Δικαιοσύνη, και καταργούν το συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών και των επιχειρηματιών, οι οποίοι φανερά έχουν απομακρυνθεί από τα δικηγορικά γραφεία και κατά συνέπεια από την προσφυγή τους στην δικαιοσύνη για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Η δαπάνη προσφυγής πολιτών στην δικαιοσύνη με βάση τον Ν. 4055/2012, ο οποίος, στο μεγαλύτερο μέρος του, εφαρμόζεται από την , έχει ως εξής: Α) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ 1) Δικαστικό ένσημο (+ υπέρ τρίτων τέλη) Για τις αγωγές με χρηματικό αντικείμενο : Πριν στα = 60,00, Τώρα 112,00 (αύξηση 87%). 2) Δικαστικό ένσημο και στις αναγνωριστικές αγωγές. 3) Παράβολα στην έφεση, αναίρεση, αναψηλάφηση, 200,00 Ε, 300,00 και 400,00 αντίστοιχα (Άρθρο 495 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Επιβλήθηκε με το Ν. 4055/2012 και ισχύει από Μάλιστα κατά την ΕφΑθ 4606/2012, αν μεταξύ των εκκαλούντων δεν υπάρχει σχέση αναγκαστικής ομοδικίας (άρθρ. 76 ΚΠολΔ, ήτοι όταν η διαφορά επιδέχεται ενιαία μόνον ρύθμιση ή η ισχύς της απόφασης που θα εκδοθεί εκτείνεται σε όλους τους ομοδίκους ή όταν οι ομόδικοι μόνο από κοινού μπορούν να ασκήσουν αγωγή ή να εναχθούν ή, εξαιτίας των περιστάσεων που συνοδεύουν την υπόθεση, δεν μπορούν να υπάρχουν αντίθετες αποφάσεις απέναντι στους ομοδίκους), απαιτείται ένα παράβολο ανά εκκαλούντα. Β) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ 1) Παράβολο 100,00 για έγκληση (άρθρ. 46 παρ. 2 ΚΠΔ, εξαίρεση εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας), πριν 10,00. 2) Παράβολο πολιτικής αγωγής : 50,00 Ευρώ (προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), πριν 10,00. 3) Παράβολο 300,00 (δεν υπήρχε πριν) για προσφυγή κατά της διάταξης του Εισ/α Πλημ/κών που απέρριψε την έγκληση ως μη στηριζόμενη στο νόμο, προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή απαράδεκτη (άρθρ. 48 ΚΠΔ). Αν γίνει δεκτή η προσφυγή επιστρέφεται το παράβολο. 1

3 4) Παράβολο 300,00 (δεν υπήρχε πριν) για προσφυγή κατά της κλήσης του κατηγορουμένου με κλητήριο θέσπισμα στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημ/κείου (άρθρ. 322 ΚΠΔ) Αν γίνει δεκτή η προσφυγή επιστρέφεται το παράβολο. 5) Δικαστικά έξοδα ποινικής διαδικασίας (εις βάρος του καταδικασθέντα με την απόφαση): i. Επί αποφάσεων Πταισματοδικείου από 25 σε 50 ευρώ. ii. Επί αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου από 40 σε 80 ευρώ. iii. Επί αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου από 120 σε 360 ευρώ. iv. Επί αποφάσεων Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων από 120 σε 360 ευρώ. v. Επί αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Εφετείου και Πενταμελούς Εφετείου από 250 σε 500 ευρώ. vi. Επί αποφάσεων λοιπών Ποινικών Δικαστηρίων από 85 σε 200 ευρώ. vii. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 663/1977 από 220 σε 250 ευρώ. viii. Της παραγράφου 4 εδάφιο Α του άρθρου 3 του ν. 663/1977 από 40 σε 50 ευρώ. 6) Εξαγορά ποινής προσαύξηση Κάθε ημέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό από πέντε (5) ευρώ έως εκατό (100) ευρώ και κάθε ημέρα κράτησης σε ποσό από πέντε (5) ευρώ έως εκατό (100) ευρώ.» (πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα) Πριν (άρθρο 1 Ν. 3904/2010 ΦΕΚ Α 218/ ) κυμαινόταν από και από 1-30 Ευρώ, αντίστοιχα. Ακόμη πιο πριν 5-59 και 3-15 Ευρώ, αντίστοιχα. Τα ποσά των επιβαλλομένων σε χρήμα ποινών, καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών, προσαυξάνονται πλέον (μετά το Ν. 4093/2012) κατά την είσπραξη κατά ποσοστό 110%.» Ήταν 92% και έγινε 97% με άρθρ. 20 παραγρ. 2 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ Α 63/ ) Γ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΚΗ Ποσά παραβόλων στην διοικητική και ακυρωτική δίκη 1) Ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α) και τέθηκε σε ισχύ από τις , στο άρθρο 277, όριζε από την έναρξη ισχύος του και έως σήμερα ορίζει, Αρχικά για την άσκηση προσφυγής, ανακοπής, αίτησης προσωρινής δικαστικής, κλπ, το παράβολο ήταν δρχ, για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας, έφεσης, αντέφεσης, αίτησης αναθεώρησης, τριτανακοπής, ήταν δρχ. και με την αλλαγή του νομίσματος αυτά έγιναν 4,5 και 8,80, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, τα ανωτέρω ποσά παραβόλων αναπροσαρμόσθηκαν με το άρθρο 35 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77 Α'), που ίσχυε από τις , ως εξής: Για άσκηση προσφυγής, κλπ 25, για άσκηση έφεσης κλπ 50, ενώ Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόσθηκαν με το άρθρο 45 του ν /2010 (ισχύς από ) και ισχύουν σήμερα ως εξής : 2

4 i. για την ένσταση κατά τα άρθρα 246 και 269, την Αντένσταση κατά το άρθρο 256, τις αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας και την αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας, την προσφυγή και την ανακοπή κατά το άρθρο 217 σε εκατό ευρώ, ii. για την ανακοπή ερημοδικίας, την έφεση, την Αντέφεση, την αίτηση αναθεώρησης και την τριτανακοπή, σε εκατόν πενήντα ευρώ. Εξαιρετικά το παράβολο της προσφυγής σε διαφορές από άσκηση προσφυγής ασφαλισμένου σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ. Επιπλέον, κατ εξαίρεση, στις χρηματικού περιεχομένου φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές, το παράβολο για την προσφυγή, την έφεση και την Αντέφεση ορίζεται σε ποσοστό ίσο προς το δύο τοις εκατό του αντικειμένου της διαφοράς και μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ. Αν το παράβολο υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ, καταβάλλεται το ποσό αυτό, το επιπλέον δε τυχόν οφειλόμενο και μέχρι του ορίου των δέκα χιλιάδων ευρώ, καταλογίζεται, αν συντρέχει περίπτωση, με την οριστική Απόφαση του δικαστηρίου επί της προσφυγής ή της έφεσης (για τις διαφορές αυτής της παραγράφου δεν υπάρχουν ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με τα προ Μνημονίων - με το Ν. 3659/2008, με ισχύ από ισχύοντα.) 2) Για το Συμβούλιο της Επικρατείας (π.δ. 18/1989) 1. Κατά το άρθρο 36 1, αρχικά το έτος 1989 τα παράβολα για αίτηση ακυρώσεως, έφεση, υπαλληλική προσφυγή, αίτηση αναιρέσεως σε διαφορές κοινωνικής ασφάλισης ανέρχονταν σε δρχ. Για αίτηση αναστολής εκτελέσεως, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αίτηση ερμηνείας, αίτηση διόρθωσης σε δρχ. Για αίτηση αναιρέσεως, πλην διαφορών κοινωνικής ασφάλισης σε δρχ. 2. Τα άνω ποσά αναπροσαρμόσθηκαν με το άρθρο 4 3 του ν. 2479/1997 (ισχύς από ) και το ν. 3226/2004 σε δρχ., δρχ. και δρχ., αντίστοιχα και με την αλλαγή του νομίσματος σε 15, 9 και 30, αντίστοιχα. 3. Στη συνέχεια τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόσθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 3659/2008 (ισχύς από ) ως ως εξής: a. Για αίτηση ακυρώσεως, έφεση, υπαλληλική προσφυγή, τριτανακοπή, αίτηση αναιρέσεως σε διαφορές κοινωνικής ασφάλισης, σε 50 b. Για αίτηση αναστολής εκτελέσεως, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αίτηση ερμηνείας, αίτηση διόρθωσης σε 100 c. Για αίτηση αναιρέσεως, πλην διαφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 200, ενώ 4. Με το άρθρο 8 του ν. 3900/2010 (ισχύς από ) τα άνω ποσά αναπροσαρμόσθηκαν και ισχύουν έως και σήμερα ως εξής, 150 / 100 / 250, αντίστοιχα. Σημείωση: από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου απαλλάσσονται το Δημόσιο και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στα παραπάνω προστίθεται η επιβολή (μη υπάρχοντος, προγενέστερα) ΦΠΑ 23% στις αμοιβές των δικηγόρων (από 1/7/2010), οι οποίες, αφού καθηλώθηκαν στα επίπεδα του 2007, ουσιαστικά καταργήθηκαν ως ελάχιστες αμοιβές και αντικαταστάθηκαν από έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα, μη υπαρχούσης της οποίας ισχύουν ως «τιμές αναφοράς», μόνο όμως ως προς την υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ επ αυτών, του φόρου 15% και των εισφορών υπέρ τρίτων και όχι για την αμοιβή του δικηγόρου. 3

5 Για την διευκόλυνση αλλά και την ορθότερη επίλυση των διαφορών που μπορεί να προκύψουν παρατίθεται παρακάτω αναλυτικός πίνακας με τα καταγεγραμμένα δικηγορικά γραφεία αλλά και τους δικηγόρους της περιοχής για την ενδεχόμενη παραπομπή των επιχειρηματιών σε αυτούς. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Δ.Σ.Λ. Α/Α ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΠΟΛΗ ΤΗΛ/ΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ 1. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΑ-ΛΕΥΚ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 4 ΛΕΥΚΑΔΑ ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1η ΠΑΡΟΔΟΣ ΞΕΝ.ΓΛΗΓΟΡΗ ΓΟΥΡΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ 8η ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 3-ΛΕΥΚΑΔΑ ΓΡΑΨΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -THE CITY ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 3- ΛΕΥΚΑΔΑ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΝΙΤΣΗΣ 20-ΛΕΥΚΑΔΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 8- ΒΟΝΙΤΣΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 8-ΒΟΝΙΤΣΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΣΕΓΙΟΥ 2-ΛΕΥΚΑΔΑ ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡ. ΤΑ. 2-ΛΕΥΚΑΔΑ & ΕΛ. ΒΕΝ. 18 ΒΟΝΙΤΣΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΩΣ 4 - ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΡΑΛΑΓΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6 -ΛΕΥΚΑΔΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 15. ΚΑΡΥΔΗ ΜΑΥΡΕΤΤΑ ΣΠΥΡ-ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΑΝΑΓΟΥ 15 -ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΟΛΛΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι.ΓΑΖΗ 7- ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.ΛΕΥΚΑΔΙΟΥ -ΣΥΓΚΡ. ΕΡΑΤΩ ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 4-ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΟΨΙΔΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Ι.ΓΑΖΗ 7- ΛΕΥΚΑΔΑ

6 22. ΚΤΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΤΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ -ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΤΕΝΑ ΕΛΕΝΗ-ΙΡΙΔΑ ΔΗΜ.ΒΕΡΡΟΙΩΤΗ 31-ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΥΡΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 8 - ΒΟΝΙΤΣΑ ΛΑΖΑΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 9-ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΑΖΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ&ΑΓ.ΠΕΝΤ/ΝΟΣ ΛΟΥΒΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΑΨΑ 15 - ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΑΙΔΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΙΔΑΣ ΒΙΚΤΩΡ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΚΡΗ AKΡΙΒΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ 9 ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2-ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΑΝΤΑΛΑ ΒΑΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8ης ΜΕΡΧ. 3 ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ 24 ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΙΧΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ 13- ΒΟΝΙΤΣΑ ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΕΛΤΑ-ΒΟΝΙΤΣΑ & ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΜΠΕΡΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑ 33 ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 2 ΒΟΝΙΤΣΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΜΠΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -THE CITY ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΔΗΜ.ΒΕΡΡΟΙΩΤΗ 31-ΛΕΥΚΑΔΑ olymposparaskevasgmail.com 42. ΠΑΧΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΙΕΡΕΟΣ ΒΑΡΙΩΤΗ 10-ΒΟΝΙΤΣΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ι.ΓΑΖΗ 17- ΛΕΥΚΑΔΑ ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ.ΒΕΡΡΟΙΩΤΗ 10-ΛΕΥΚΑΔΑ ΡΑΦΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

7 47. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ.ΒΕΡΡΟΙΩΤΗ 21 -ΛΕΥΚΑΔΑ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΟΝΙΤΣΗΣ 20-ΛΕΥΚΑΔΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΑΝΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ 9 ΛΕΥΚΑΔΑ ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ&ΑΓ.ΠΕΝΤ/ΝΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΖΕΦΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 ΒΟΝΙΙΤΣΑ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Ι.ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ -ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΣΕΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 31- ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 4-ΛΕΥΚΑΔΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 44 ΒΟΝΙΤΣΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΝΝΕΝΤΥ-ΛΕΥΚΑΔΑ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΔΑΝΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ ΧΟΡΤΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΧΟΡΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Ι.ΓΑΖΗ 7- ΛΕΥΚΑΔΑ ΧΡΥΣΑΦΙΝΗ-ΜΑΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ Πηγή πίνακα: Δικηγορικός Σύλλογος Λευκάδας 6